Page 1

N İ S A N 2 012

Alan bazlı gelir desteği uzatılsın,

Lisanslı Depoculuk devreye girsin... İstikrar en büyük fırsat...

Mehmet Cirav Meclis Başkanı

Sayfa 3’de.

Dünya ekonomik sıkıntıların pençesinde kıvranıyor. Türkiye ise ekonomik büyümesini sürdürüyor, ihracatını arttırıyor, Gayri Safi Milli Hasılası’nı trilyon dolar seviyesine çıkarıyor. Ekonomimizdeki bu gelişme ve büyüme, öncelikle ve özellikle siyasi istikrarın 2002’den sürekli artmış olmasıyla bağlantılıdır. Halkın beklentileri doğrultusunda yapılan düzenlemeler, önceliği özel sektöre veren ekonomik kararlar ve ülkenin demokratikleşmesi yolunda önceliği yeni bir Anayasa’ya vererek yapılan çalışmalar toplumun tüm kesimleri tarafından kabul görmektedir.

sayfa 2’de...

Trabzon’un sorunları... Trabzon, nüfusu ile olmasa bile nüfuzu ile ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bulunduğu jeopolitik konum, bu Kafkasya ve Ortadoğu’ya ulaşımda sahip olduğu lojistik imkanlar, Trabzon’u bu coğrafya da dikkati çeken bir şehir konumuna sokmaktadır. Ancak, bu özelliklerine rağmen, mevcut durumda istihdam imkanlarının kısıtlı olması Trabzon’dan nüfus göçünün maalesef sürmesine neden olmaktadır.

Şükrü Güngör Köleoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Sayfa 3’de.

Trabzon Etkinlikleri’nde Fındıklı Ekmek...

Trabzonspor’a “Fındık” dopingi...

Bakan Bayraktar’a fındık raporu...

Her yıl Şubat ayında Ankara’da yapılan “Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri”nin 6.’sı yine büyük coşkuya sahne oldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın ortak standında ziyaretçi ve katılımcılara başta fındıklı ekmek olmak üzere çeşitli broşür, takvim, kitap ve posterlerin yanı sıra çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Trabzon Ticaret Borsası Yöneticileri, Trabzonsporlu futbolcu ve yöneticilere “Enerjiniz artsın” diyerek fındık hediye ettiler…

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav üreticinin alan bazlı desteklenmesinin uzatılmasının yanı sıra, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgazın mutlak suretle getirilmesi gerektiğini söyledi. Borsa başkanları Mehmet Cirav ve Şükrü Güngör Köleoğlu daha sonra bakan Bayraktar’a ziyaretlerinin anısına gümüş telkare hediye etti.

sayfa 6’da...

sayfa 12’de...

sayfa 2’de...


Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Uzatılmalıdır... Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Meclis Üyeleriyle görüş alışverişinde bulundular. Bakan Bayraktar’a borsa tarafından fındıkla ilgili rapor sunuldu. Raporda alan bazlı desteğin uzatılması ve lisanslı depoculuğun uygulamaya konması da istendi.

Borsanın Fındıkla İlgili Raporu:

Bu da yüksek rekolte nedeniyle fiyatı düşmesi muhtemel olan fındıkta, destekleme primi ile üreticinin mağduriyeti önleyebilecektir. Buna bağlı olarak rekoltenin yüksek olması ve üreticinin ürününü pazara erken indirmeye başlaması nedeniyle fiyatlarda yaşanabilecek tahmin edilenin üzerinde bir düşmenin de önlenmesi için her yıla ait destekleme primi ödemelerinin de Eylül ayından itibaren yapılması piyasadaki fiyat istikrarına olumlu etki yapacaktır. Destekleme primini alan üreticiler, ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşılayacakları için, ürünlerini pazara daha kontrollü olarak indireceklerdir. Her ne olursa olsun, geçmişte olduğu gibi, fındık fiyatlarının düşmesinden rahatsızlık duyarak tekrar TMO eliyle yapıldığı gibi devlet uygulamaları bir daha asla devreye sokulmamalıdır. Fındığa rakip olarak görülen bademi ABD’nin belirli bir süre düşük fiyattan pazara sunduğu, sonrasında ise 3-4 kat yükselen talep ile birlikte fiyatı da kabul edilebilir bir düzeyde arttırdığı gerçeği ortada iken, Türkiye, maalesef fındık ihracatını son 15 yılda yüzde 10-15 düzeyinde arttırabilmiştir. Türkiye’de, bundan sonra 800 bin tonun üzerinde gerçekleşse bile üretebildiği fındığın tamamını satabilecek fiyat ve piyasa istikrarına sahip benzer politikalar uygulamalıdır.

Bilindiği gibi fındıkta devrim niteliğinde sayılabilecek ve günün şartlarına uygun serbest piyasa ekonomisi uygulamasına 2009 yılı ürünü ile birlikte geçilmiştir. Serbest piyasa uygulaması nedeniyle doğabilecek üretici mağduriyetini de önlemek için “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürünü Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar” Bakanlar Kurulu tarafından da 14 Temmuz 2009 tarihinde kabul edilmiştir. Buna göre, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için üreticilere dekar başına 150 TL ödeme yapılmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından 3 yıllık olarak alınan karar 2011 yılı ürünü için yapılacak ödemelerle bu yıl tamamlanacaktır. Fındık üreticilerinin muhtemel bir mağduriyetini önlemek amacıyla uygulamanın yapıldığı 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye fındık rekoltesi yıllara göre 450-550 bin ton aralığında, yani piyasanın ihtiyacı altında gerçekleşmiştir. Piyasada arz fazlası oluşturmayan bu rekolteler nedeniyle söz konusu yıllarda fındık fiyatları genelde üretici memnuniyeti seviyesinde gerçekleşmiştir. Üreticiler ayrıca buna ilave olarak dönüm başına da 150 TL destekleme almışlardır. Bu da son 3 yılda üreticilerin fındıktan azami kazanç sağlamalarına neden olmuştur. Örneğin, Doğu Karadeniz kesiminde bir dönümden 100 kg fındık alan üretici, 7.20 TL’ye kadar çıkan fiyata ilave olarak verilen destek ile bir Kg fındıktan 8.70 TL’ye kadar varan bir gelir temin edebilmiştir. 2012 yılı ürünü fındık için karanfil sayımı yöntemi ile yapılan ilk tespitlerde 800 bin ton civarında bir rekolte tahmin edilmiştir. Bu durumda yılda ortalama 250 bin ton iç (500 bin ton kabuklu) fındık ihraç ettiğimiz göz önünde bulundurulursa, bir arz fazlası oluşacaktır. Bu da serbest piyasada fiyatların geçen yıla göre düşmesine neden olabilecektir. Bu durumda, üreticinin mağduriyeti söz konusu olabilir. Bunun giderilebilmesi için 3 yıllık olarak çıkarılan alan bazlı destekleme primi ödenmesi uygulamasının yeniden uzatılması lazımdır.

LİSANLI DEPOCULUK Fındıkta serbest piyasanın istikrarlı bir şekilde uygulanabilmesi ve sistemin üretimden tüketime kadar tüm unsurları ile olumlu işlerlik kazanabilmesi için Lisanslı Depoculuk ayağının da tamamlanması gerekir. Gereken yasal düzenlemelerin yapıldığı bu konudaki eksiklerin biran önce giderilip, özellikle yüksek rekolte dönemlerinde piyasada oluşabilecek arz fazlasının sistemin dışına çıkılmadan kontrol altında tutulabilmesi Lisanslı Depoculuk Sistemi’nin bu yıldan itibaren hayata geçirilmesi gerekir. Bu konuda TOBB’nin isteği ve desteği doğrultusunda borsamız tarafından 2 araştırma yapılarak raor haline getirilmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında hazırlanan bu raporlar da dikkate alınarak sistemin uygulamaya geçirilebilmesi için eksikler acilen giderilmelidir.

TRABZON

TİCARET BORSASI

2


İstikrar

en büyük fırsat... Mehmet Cirav Meclis Başkanı

Dünya ekonomik sıkıntıların pençesinde kıvranıyor. Türkiye ise ekonomik büyümesini sürdürüyor, ihracatını arttırıyor, Gayri Safi Milli Hasılası’nı trilyon dolar seviyesine çıkarıyor. Ekonomimizdeki bu gelişme ve büyüme, öncelikle ve özellikle siyasi istikrarın 2002’den sürekli artmış olmasıyla bağlantılıdır. Halkın beklentileri doğrultusunda yapılan düzenlemeler, önceliği özel sektöre veren ekonomik kararlar ve ülkenin demokratikleşmesi yolunda önceliği yeni bir Anayasa’ya vererek yapılan çalışmalar toplumun tüm kesimleri tarafından kabul görmektedir. Dışarıda da sözü dinlenir bir ülke haline gelen Türkiye, çevresinde yaşanan gelişmelere azami duyarlılık göstermektedir. Bu büyük ülke olmanın da bir gereğidir. Kısacası Türkiye, son 10 yılda yakaladığı ivme ile sorunlarını gerçekçi bir şekilde tespit ederek, bunların çözümü için geçmişte izlenen popülist politikaları bir kenara koymasını bilerek hareket etmektedir. Sorunlar vardır, ama Türkiye’nin bunları çözecek fırsatları da.. Örneğin, ticaretin yaklaşık 60 yıl önce çıkarılan Türk Ticaret Kanunu ile sürdürülmesi, ekonominin her aşamasında büyük ve süratli bir değişim gösteren dünyada Türkiye İş Dünyası için çok büyük dezavantajlar teşkil ediyordu. Bunun için 2011’in başında çıkarılan yeni TTK, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecektir. Parlamentonun 2011 Haziran’ında yapılacak seçimler nedeniyle çok süratli bir şekilde, yaklaşık 4 günde çıkardığı yeni kanunlarda bu nedenle bazı düzeltilmesi gerekenler yerler oluşmuştur. Bunların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB’nin ortak toplantılarında ortaya konan görüşler doğrultusunda düzeltilme imkanı vardır. Kaldı ki, yasa uygulanmaya başlandıktan sonra da aksaklıklar olabilecektir. Bunların da süreç içinde gerekli şekilde düzeltilmeleri sağlanabilir. Bu nedenle, bazı eksikler ve hatalar yüzünden Türkiye’nin 2023’de, Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine büyüt katkı sağlayacak yeni yasa konusunda olumlu ve pozitif düşüncelerle hareket edilmesinin doğru bir tercih olacağına inanıyoruz. Bu tercihte el ve gönül birliği yapmalı, sorunları elimizdeki büyük fırsatlarla çözerek, Türkiye’yi daha büyük hedeflere hazırlamalıyız.

Trabzon’un sorunları... Şükrü Güngör Köleoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Trabzon, nüfusu ile olmasa bile nüfuzu ile ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bulunduğu jeopolitik konum, bu Kafkasya ve Ortadoğu’ya ulaşımda sahip olduğu lojistik imkanlar, Trabzon’u bu coğrafya da dikkati çeken bir şehir konumuna sokmaktadır. Ancak, bu özelliklerine rağmen, mevcut durumda istihdam imkanlarının kısıtlı olması Trabzon’dan nüfus göçünün maalesef sürmesine neden olmaktadır. Son Bütünşehir uygulaması için konulan barajın 750 bin olduğu ve Trabzon’un ise bu rakamı sadece 7 bin ile aşabildiği göz önüne getirilirse, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuz gerçeği ile karşılaşırız. İşte bu sorunları aşmak için, toplumun tüm kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşlarının birlikte hareket etmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle 9’uncusunu 24 Mart 2012 tarihinde yaptığımız “Trabzon Ekonomisinin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Toplantısı”nı önemsiyoruz. 30’a yakın kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı, 70 madde halinde belirlenen sorunların masaya yatırıldığı bu toplantıların verimli ve sonuç getireceği olabilmesi için öncelikle ve özellikle her kuruluşun kendi alanındaki konulara odaklanması, diğerlerinde ise katkı sağlaması gerekir. Biz Trabzon Ticaret Borsası olarak, bu ilkeden hareketle önceliği başta fındık ve çay olmak üzere iştigal alanımıza giren hayvancılık, çeşitli gıda maddeleri, hububat ve mamullerine veriyoruz. Herkesin ve her kuruluşun azami yararı, kendisinin en iyi bildiği konuya enerjisini harcaması ve gücünü tahsis etmesiyle sağlanabilir. Tarihin en eski kentlerinden biri olan Trabzon, tarım, ticaret ve turizmin yanı sıra kısıtlı avantajları ile küçük ve orta ölçekli sanayisini geliştirip, sahip olduğu spor tesisleri ile büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı becerdiği ölçüde sosyo-ekonomik kalkınmasını istikrarlı bir şekilde sağlayacaktır. Bu nedenle Trabzon’un sorunlarının çözümü için yapacağımız, kıt kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve azami gayreti hep birlikte göstermektir.

3


Fındık rekoltesinde ilk tahmin... Trabzon’da rekolte yüzde 43 artışla 59 bin ton olarak belirlendi. 2012 ürünü fındıkta tahmini rekolte ile ilgili ilk çalışmalar Trabzon’da da tamamlandı. Karanfil sayımı şekliyle yapılan ilk tahminde Trabzon’un rekoltesi 59 bin 302 ton olarak belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürü Bektaş Erdoğan’ın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşturulan 13 kişilik heyet tarafından Trabzon ve ilçelerindeki bahçelerde örnekleme yoluyla ve karanfil sayımı şekliyle yapılan 5 günlük inceleme ile 2012 rekoltesi 64 bin hektar alanda 59 bin 302 ton olarak tespit edildi. 2011 yılı ürünü için aynı dönemde yine karanfil sayımı yöntemi ile yapılan ilk tespite göre, 2012 ürününde yüzde 43’lük bir artış söz konusu. Geçen yıl aynı dönemdeki sayımda Trabzon’un tahmini rekoltesi 41 bin 845 ton olarak belirlenmişti. Fındıkta ikinci rekolte tespiti, Haziran ayının başında çotanak sayımı şekliyle yapılarak, gerçeğe yakın rekolte belirlenmiş olunacak.

Balıkçılık Kitabı... Trabzon Ticaret Borsası tarafından kültür balıkçılığı yapmak isteyenlerin kaynak olarak yararlanabilecekleri bir kitap yayınlandı. Borsanın geçtiğimiz yıl uyguladığı ve 40 kursiyerin katılarak sektörde istihdam edildiği “Önce Gençlerin Sonra Balıkların Kültürü Artsın Projesi” kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 250 sayfalık kitapta Dünya ve Türkiye balıkçılığın mevcut durumu, balık türleri, balık yetiştiriciliği ve işletmeciliği gibi konuların yanı sıra projenin uygulama safhaları da yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, 3 tarafı denizlerle çevrili ve iç sular bakımından da zengin olmasına rağmen Türkiye’nin bu fırsatlarını balıkçılık sektöründe çok iyi kullanabildiğinin söylenemeyeceğini belirterek, “Bunun için istihdam da içeren bir proje uyguladık. Proje kapsamında sektöre ilgi duyan herkesin yararlanabileceği kitap ile de kalıcı olarak bir hizmeti de yerine getirdik. Trabzon’da kültür balıkçılığına olan ilgi ve yatırımın daha da artacağına inanıyoruz” dedi. 3 bin adet olarak bastırılan kitap, Kasım ayından itibaren sektörle ilgili kişi ve kuruluşlar ile kütüphanelere dağıtılıyor. 23-26 Şubat 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılan “Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri”nde de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan kitap, hem görselliği hem de bilgi birikimiyle büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Yeni TTK anlatıldı... 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Trabzon’daki bilgilendirme toplantısı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası’nın ortaklaşa düzenledikleri toplantıya konuşmacı olarak Eski Trabzon Defterdarı, Yeminli Mali Müşavir Alptekin Yücebaş ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Semih Öz katıldı. Oda ve borsa üyelerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu 1 Temmuz 2012 den itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeni Türk Ticaret Kanununun sanayicinin, tüccarın, esnafın anayasası olacağını belirterek, özellikle KOBİ’lerin bu yeni döneme uyum sağlaması için önemli hazırlıklar yapması gerektiğinin altını çizdi. Köleoğlu, bu toplantılar sonucunda eğer varsa aksaklıkların, olumsuzlukların ve eksikliklerin tespit edilerek ilgili makamlara ulaştırılacağını da sözlerine ekledi. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu da, daha önceden düzenledikleri toplantı sonrasında yoğun talep gelmesi üzerine ikinci bir toplantı düzenlemeyi uygun gördüklerini ifade ederek “ Bu yasa ile birlikte bizleri zorlayacak konular var. Uluslararası standartlara ulaşmak için bu yasa bizler için gerekli. 1957 yılında çıkarılan yasa öyle sağlam yapıldı ki 56 senedir yürürlükte. Umuyorum ki yeni hazırlayacağımız yasa da bir o kadar sağlam ve uzun ömürlü olur” dedi. Toplantıda Yeminli Mali Müşavir, Defterdar Alptekin Yücebaş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Semih Öz yeni kanunun içeriği ve belirgin özellikleri hakkında bilgiler verip, katılımcılardan gelen talepler değerlendirildi.

4


Engeller, Bilinç ile Aşılacak Projesi... Trabzon Ticaret Borsası, bir yıl süren ve Kasım ayında sona eren, Trabzon’dakiler arasında da örnek olarak seçilen “Önce Gençlerin Sonra Balıkların Kültürü Artsın” projesinin ardından yeni birini daha uygulamaya başladı. Ocak ayından itibaren uygulamaya konulan “Engeller Bilinç ile Aşılacak” projesi, borsaya üye işletme sahiplerini özürlülük konusunda bilinçlendirerek, çevredeki özürlü bireylerle olan diyaloglarını geliştirip toplumun özürlülük konusunda bilinç ve duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, borsa tarafından yürütülen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ÖDES ( Özürlüler Destek Programı) programı kapsamında finanse edilen proje 8 ayda tamamlanacak. Trabzon Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği ortaklığındaki proje, bilinçlendirme faaliyetleriyle özürlü birey ihtiyaçlarının teminini kapsıyor. Mart ayında bilinçlendirme ziyaretleriyle başlayan işyerlerindeki uygulama da ise, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, işletme ve aileler arasında özürlülük konusunda işbirliğini oluşturmak için önemli bir adım atılmış olundu.

ÖDES tanıtıldı... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Özürlüler Destek Programı (ÖDES) kapsamında hazırlanan ve ödenek almaya hak kazanan 7 projenin tanıtım toplantısı Zorlu Grand Otel’de yapıldı. Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantısı ve ÖDES projesinin tanıtım toplantılarının Trabzon’da yapılmasının önemine değinen Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, 18 Şubat tarihinin Trabzon için özürlülerin sorunlarının dile getirildiği ve çözüm önerilerinin arandığı bir gün olduğunu belirterek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2011 yılında Karadeniz Bölgesi için çağrıya çıktığı ÖDES programı kapsamında Trabzon’umuz en fazla projeyi üretti ve en fazla projesi kabul edilen il oldu. İlimiz proje hazırlama ve birliktelik sağlama konusunda ülkeye örnek olacak seviyededir” dedi. Trabzon’daki ÖDES Projeleri: • • • • • • •

“Annem ve Ben aynı okula gidiyoruz” Beşikdüzü Kaymakamlığı “Hatırlanmak bir gün değil, her gün” Of Kaymakamlığı “Özürlülere daha iyi bakım için el ele” Vakfıkebir Kaymakamlığı “Bize de yer açar mısınız” Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü “ Engelsiz yaşama engelsiz destek” Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü “Engelsiz yaşam sağlıklı gözler gülen yüzler’le olur” Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü “Engeller Bilinç ile Aşılacak” Trabzon Ticaret Borsası

5


Fındıklı ekmek, Ankara’nın yeni tadı... “Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri”nde 3’üncü kez fındıklı ekmek ikram edildi... Trabzon Ticaret Borsası’nın 2009 yılında uygulama koyduğu “Fındıklı Ekmek Projesi” kapsamında 23-26 Şubat tarihleri arasında Ankara’da 6’ıncısı gerçekleştirilen “Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri”nde dağıtılan fındıklı ekmeğe katılımcılar adeta hücum etti. Borsa ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın açtıkları ortak stantta dağıtılan ekmeklere etkinliklere katılanlar büyük bir ilgi gösterirken, en çok üzüldükleri ise satılmadığı için ekmekten istedikleri kadar alamamaları oldu. Giresun Çavuşlu Beldesi’ndeki Deniz Fırını’nda üretilip, kargo ile Ankara’ya gönderilen fındıklı ekmekler dilimlenmiş ve tadımlık olarak katılımcılara ikram edildi. Trabzon ekmeği tarzında ve taş fırınlarda, yüzde 13 oranında 2-5 mm aralığında özel olarak üretilmiş fındık unları katılarak üretilen fındıklı ekmek yüksek besin değerine sahip bulunuyor. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, 2009’dan beri sürdürülen proje kapsamında TOBB’nin de desteği ile 3 tona yakın fındık ununu ücretsiz olarak dağıttıklarını hatırlatarak, “Türk halkının temel ve en çok tükettiği gıda maddesi olan ekmeğe fındığı sokabilmek için tanıtım amaçlı çalışmalarımız etkili olmuştur. Artık herkes fındıklı ekmekten söz ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde de üretiliyor. Ankara’daki etkinliklerin tanıtıma büyük katkısı oluyor. Etkinlikler yapıldığı sürece fındıklı ekmekle katılmaya devam edeceğiz” dedi.

6


Borsa Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda... Bakan Erdoğan Bayraktar...

Trabzon Ticaret Borsası Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, çeşitli konularla ilgili olarak görüş alış-verişi ve isteklerde bulundular. Meclis Başkanı Mehmet Cirav ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu başkanlığındaki meclis üyeleri Bakan Bayraktar’ı ziyaretlerinde kendisine özellikle borsanın iştigal alanına giren fındık ve çay konularındaki sorunları ve istekleri ilettiler. Meclis Başkanı Mehmet Cirav, fındıkta son yıllarda istikrarlı politikalar izlendiğini ve bunun yeni tedbirler alınarak sürdürülmesi gerektiğini belirterek, ayrıca istihdamı arttırmak ve kayıt dışılığı azaltmak amacıyla 8 yıl önce uygulanmaya başlayan teşvik yasasının özellikle sigorta primlerini kapsayacak şekilde 5 yılda daha uzatılması için Bakan Erdoğan Bayraktar’dan destek istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Köleoğlu da, fındıkta üreticilere verilen ve 2009-2011 yıllarını kapsayan dekar başına 150 liralık destekleme priminin, uzun vadede ürün bazlı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Destekleme primi 2011 ile birlikte tamamlanıyor. Bunun uzatılmasını istiyoruz. Normal şartlarda dekar başına değil, ürüne verilmesi lazım. Ancak, böyle yapılırsa, fındığın ana üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz’de üretici mağdur olacaktır. Onun için mevcut sistemle bir süre daha devam etmesini gerekiyor. Ancak, bu primin geciktirilmeden yani yılı içinde üreticiye verilmesi gerekir. Bir de, ürünün fazla olduğu yıllarda uygulanması için çalışma yapılmalıdır.” Meclis Başkan Yardımcısı ve çay sanayicisi Kemal Kahraman ise, Kuruçay satışlarında yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için çaba gösterdiklerini hatırlatarak, “Bunun yapılması halinde Türk çayının ve çay sanayinin en büyük sorunu olan kaçak çay ile mücadele biraz daha kolaylaşmış olacaktır. Çünkü, maliyet az da olsa düşecek ve kaçak çay ile rekabet artacaktır” dedi. Borsa temsilcilerini dinleyen Erdoğan Bayraktar, fındık ve çaydaki sorunların takipçisi olacağını, teşvik yasasının uzatılması için hükümetin de hazırlık içinde bulunduğunu hatırlatarak, Trabzon’un bölge ve ülke için önemli bir kent olduğunu belirtip şunları söyledi: “Türkiye’yi yeniden yapılandırmak için hazırlıklar yapıyoruz. İlgili komisyondan gereken yasa geçti. Yakında parlamento gündemine gelecek. Yıkılması gereken binalar için kolaylık geliyor. Trabzon’da bu anlamda oldukça sorunlu bir kent. Kentsel dönüşümle zorlansak da iyi işler yapıyoruz. Trabzon’un tam anlamıyla sağlıklı bir kent olabilmesi için yaklaşık 5 milyar dolar gerekiyor. Ve Trabzon’u Akçaabat’tan Yomra’ya kadar bir bütün halinde ele almamız da şart.”

Bakan Yardımcısı Muhammet Balta... Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve meclis üyeleri Bakan Yardımcısı Muhammet Balta’ya ziyaretlerinde başta fındık ve çay olmak üzere Trabzon ve bölgenin sorunları hakkında bilgi verip, çözüm için yardım talep ettiler. Balta, fındık üreticisinin Doğu Karadeniz’de kıt kanaat geçinmesine rağmen, toprağını terk etmediğine dikkat çekerek, “Bu üreticinin devlet tarafından her şartta desteklenmesi lazım. 2011 ürünü ile sona eren alan bazlı destekleme primi ödenmesinin devam ettirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Yörenin sorunlarını bilen birisinin Bakan Yardımcısı olmasının iyi bir avantaj olduğuna işaret eden, TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav’da, fındık ve çayda ki sorunların gerçekçi ve kalıcı tedbirlerle kısa sürede çözülebileceğini, bu sorunların başında da fındıkta desteklemenin uzatılması, çay da kaçakçılığın önlenmesi ve KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin geldiğini vurgulayarak, Bakan Yardımcısı Balta’dan bu konuda destek istedi.

7


Trabzon Lojistik Merkez olacak...

Altı aydan beri üzerinde çalışmalar süren Trabzon’un Lojistik Merkez Projesi için Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı‘ndan gelen heyetle ayrıntılı bir çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan bilgilendirmede Trabzon Lojistik Merkezi kurulması çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirildi. Trabzon’daki çalışma grubu tarafından yapılan sunumda, tamamlanmış olan “Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri açısından illerin sıralanması: TR90 Alt Bölgesi Örneği “ ile “TR90 Bölgesi Lojistik Mevcut Durum

Analizi ve Gelişme Stratejisi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon)” alanlarında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirilmede bulunuldu. Trabzon’da bütün kesimlerin üzerinde birleştiği lojistik merkez; Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, KTÜ, Trabzon Ticaret Borsası ve özel firmalar ortaklığında projelendirilmişti.

KTÜ Farabi’ye Yoğun Bakım Ünitesi...

gelen talep doğrultusunda bu üniteyi hastaneye kazandırmaya karar verdiklerini, bunun da diğer kuruluşlara örnek olmasını temenni ettiğini belirtti. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Özen’de, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kemik İliği Nakli Ünitesi’nin yapımına katkı sağladığını hatırlatarak, Borsanın KTÜ Farabi Hastanesinde en çok ihtiyacı duyulan bölümlerden biri olan yoğun bakım ünitesi için sağladığı katkının takdire değer olduğunu söyledi. Göğüs Hastalıkları ve Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet verecek ve 6 ayda tamamlancak olan birimde 16 tam donanımlı yatak yer alıyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde yaptırılacak yoğun bakım ünitesinin inşaat protokolü törenle imzalandı. İmza törenine KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necati Tüysüz, TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve meclis üyeleri katıldılar. İmza töreninde konuşan Meclis Başkanı Cirav, sivil toplum kuruluşlarının kamunun ihtiyaçlarına yönelik talepleri karşılamada gönüllü olması gerektiğini vurgulayarak, Borsa olarak KTÜ’den

ABİGEM Yönetimi ve DOKA Bölgesi Başkanları buluştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren Avrupa Bilgi Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Yönetim Kurulu, kısa adı DOKA olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bağlı illerdeki oda ve borsa başkanlarının da iştirakiyle Trabzon’da toplandılar. TTSO ve ABİGEM Trabzon Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, DOKA Bölgesi illerinin sorunlarının bir bütün olarak algılanması ve bunların çözümü için de ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da bölge turizminin geliştirilmesi için yapılacak en önemli çalışmalardan birinin, Güney Çevre Yolu olacağına dikkat çekerek, yolun turizme büyük katkı sağlayacağını ve kısa sürede bitirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıya katılan başkanlar, illerin özellikle turizm konusunda bireysel değil, toplu hareket etmesinin hem kaynak israfını önleyeceğini, hem de hizmetin daha süratli alınmasını sağlayacağını belirttiler.

FKB yeniden Bayraktar dedi... Fiskobirlik’in Olağan Genel Kurul’u Entegre Fındık İşleme Tesisi A.Ş. (Efit) Sosyal Tesisleri’nde seçimli olarak gerçekleştirildi. Toplam 171 delegenin oy kullandığı seçimde Lütfi Bayraktar 93 oy alarak yeniden Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Seçimde, Bayraktar ile Bulancak delegesi Recep Yakar yarıştı. Fiskobirliğin yeni yönetim kurulu Lütfi Bayraktar başkanlığında Ali Güler, Sıtkı Şarman ve Ömer Çebi’den oluştu.

8


Borsa Meclisi, Trabzon Basını ile bir arada... Trabzon Ticaret Borsası yöneticileri, Trabzon’daki basın kuruluşlarının temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek geçmişin değerlendirmesini yapıp, gelecekle ilgili projelerini anlatıp görüş alış verişinde bulundular. Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Ata’nın yanı sıra borsa meclis üyelerinin de katıldığı buluşma Zorlu Grand Hotel’de yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Mehmet Cirav, borsanın ülkemizin en önemli gelir ve döviz kaynaklarından fındık başta olmak üzere iştigal alanına giren ürünlerde sağlıklı politikaların izlenmesi için etkili çalışmalar yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün Türkiye’ye yılda ortalama 1.5 milyar dolar döviz kazandıran fındıkta, bugün serbest piyasa ekonomisi şartlarında ticaret başarıyla yapılıyor ise bunda borsamızın payı büyüktür. Çünkü, biz üreticiden

tüketiciye kadar sektörü bir bütün olarak kabul edip hareket ettik. Kimseyi ayırmadık, dışlamadık. Temennimiz fındık piyasasının bundan sonra böyle, hatta daha iyi şartlarda devam etmesidir. Bunlardan biri de, 3 yıldır üreticinin alan bazlı desteklenmesidir. Bu destekleme bu yıl sona eriyor. Devam etmelidir. Ama destekleme verim ve kaliteyi arttırmak için ürün bazlı hale getirilmelidir.” Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu’da 1926’da ülkemizin 14’üncü borsası olarak kurulan borsanın çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Biz borsa olarak “Herkes kendi işini yapsın” mantığı ile önceliği iştigal alanımıza giren konulara vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, kalkınma hareketinin bir bütün olduğu bilinciyle, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin sorunlarına karşı duyarlılığımızı da göstererek, bu konularda özellikle ilgili ve yetkili olanlarla işbirliği içine girmeyi tercih ediyoruz”.

9


MEM Müdürü Sandıkçı veda etti... 9 yıl Trabzon’da görev yaptıktan sonra Sakarya’ya atanan Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı Trabzon Ticaret Borsası’na da veda ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu’na ve borsa çalışanlarına veda eden Sandıkçı; Trabzon’da görev yaptığı sürede tüm kamu kurum kuruluşları ve STÖ’lerle iyi ilişkiler içerisinde bulunmaya çaba harcadığını ve destek gördüğünü söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Köleoğlu da, Yavuz Bülent Sandıkçı’ya yeni görevinde başarılar diledi ve plaket verdi.

Vergiler ve fındık konuşuldu... Vergi Haftası nedeniyle Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ve beraberindeki heyet Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ‘nu ziyaret ettiler. Vergi Dairesi Başkanı Yumbul, 2011 yılında 1 milyar 7 milyon TL vergi tahsilatı yaptıklarını söyledi. Yumbul, “Türkiye genelinde Trabzon olarak tahakkuk sıralamasında 22’inci, tahsilat sıralamasında da 20’inci sırada bulunuyoruz. Bu ilimiz açısından bakıldığında 81 il içinde önemli bir sıradır. Emsal ve emsallerimizden daha büyük illere göre bile büyük başarıdır” diyerek, Trabzon’un 2011 yılında 1 milyar 142 milyon dolar ihracatına karşılık sadece 106 milyon dolarlık ithalatı olduğunu, 1 milyon 36 bin dolar dış ticaret fazlalığı vererek ülke ekonomisine katkı sağladığını ve dış ticaretin yüz akı olduğunu da sözlerine ekledi. Şükrü Güngör Köleoğlu da, vergi bilincinin gelişmesinin toplumsal kalkınma için yararlı olduğunu vurgulayarak, bu yıl ki fındık rekoltesinin geçen yıla göre fazla olacağının ilk belirtilere göre anlaşıldığını söyledi.

Emniyet Müdürü Ertan Yavaş... Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, asayiş ve güvenliğin her işin başı olduğunu vurgulayarak, “Arkadaşlarımızdan devir aldığımız görevi biraz daha ileriye getirmek için çaba sarf ediyoruz” Dedi. Ertan Yavaş, Trabzon Ticaret Borsası’na iadeyi ziyaret yaparak Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve diğer yöneticilerle görüştü. Emniyet Müdürü Yavaş, “Şimdiye kadar işin başında olan arkadaşlarımız gibi, biz de işimizin bilincindeyiz. Halkın emniyeti çok önemlidir ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Köleoğlu’da, Trabzon’a güvenlik açısından en üst sıralarda bir kent olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet güçlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası... TMMOB Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Heyeti Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede özellikle borsa ile birlikte ortak projeler yapılması üzerinde duruldu. Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Yahya Çavdar, 2.Başkan Şükran Avcı, Yazman Şeref Kabaoğlu ve Sayman Bülent Hasançebi’den oluşan heyet üyeleri, fındıkla ilgili, yöresel tarım ürünleri, balıkçılık ve hayvancılık ile ilgili yürütülecek çalışmalarda ortak hareket etmeyi istediklerini söyledi. Şube Başkanı Çavdar her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını belirterek borsayla birlikte ortak projeler yürütebileceklerini söyledi. TTB Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da heyetin ziyaretinden memnunluk duyduğunu belirterek, ilgili konularda ortak çalışmayı tercih ettiklerini, bu vesileyle Ziraat Mühendisleri ile de yapılabilecek projeler olabileceğini dile getirdi.

10


Kalkınmanın Yol Adresi... Trabzon Ekonomisi’nin Geliştirilmesi, Mevcut Sorunların ve çözüm Önerilerinin Tespiti Toplantısı Sonuç Bildirgesi: 24 Mart 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Sochi Limanı’nın eski işlevi ile Türk gemileri için yeniden ihracata açılması veya alternatif limanların gündeme gelmesi. Trabzon’da Ar-Ge kaynaklı teknoloji üretim merkezi’nin (İnovasyon Merkezi) kurulması Rusya Federasyonu’nun Güney Rusya Bölgesi ile iş bağlantısı olan işadamlarımız için önemli olan, bölge ticaretine büyük katkı sağlayacak Trabzon-Sochi uçak seferlerinin yeniden uygulamaya konulması Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’nde Türk İhraç ürünlerinin sergileneceği daimi bir sergi alanının açılması Ülkemizde kurulması düşünülen Lojistik Merkezleri içinde Trabzon’unda yer alması ve bu merkez için Sürmene’deki Tersane alanının Ekonomi Bakanlığına devri. Trabzon’un gelişmişlik endeksi içindeki yeri göz önünde tutularak, teşvik uygulamasında 5. Bölge kapsamında yer almasının sağlanması Güney Çevre Yolu Projesinin hayata geçirilmesi, Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yolunun ihalesinin yapılması Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi ve işlevinin arttırılması. Arıtma tesisinin yapılması. Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve altyapı ihalesinin yapılması Şehir içindeki küçük sanayi sitelerinin birleştirilip Maçka Vadisi içinde bir yere taşınması ve mevcut yerlerinin değerlendirilmesi, Trabzon Havaalanı ikinci pistinin yapılması, Bölgemiz kış turizmi açısından önem arz eden Çakırgöl Projesinin tamamlanması S.S Saç Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi’nin geliştirilmesi, modernize edilmesi ve uluslararası piyasalara üretim yapabilecek teknolojik altyapıya kavuşturulması Bölgemizde ve İlimizde madencilik potansiyelinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışmalar yapılması, İstanbul- Trabzon- Batum- Sochi- Yalta güzergahında yolcu ve ticaret amaçlı, düzenli deniz yolu ulaşımının başlatılması Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Zağnos Vadisi 4. Kısım, Tabakhane Vadisi, Çömlekçi’de işyerleri yıkılan ticaret erbabının yine aynı bölgelerde iş yerlerine kavuşturularak mağduriyetlerinin giderilmesi, Trabzon içme suyu projesi kapsamında oluşan HES’in Trabzon Belediyesi’ne kazandırılması, Türkiye’de kurulacak olan Özel Ekonomi Bölgeleri kapsamına Trabzon’unda alınması Lisanslı Depoculuk çalışmalarına hız verilerek ürün borsasının kurulması, Fiskobirlik’in fındık müstahsiline olan borçlarını ödemesi için çözüm yolları bulunması, fındıkta alan bazlı veya ürün bazlı desteklere devam edilmesi Köylerde tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinin desteklenmesi ve göç önlenerek köylere dönüşleri özendirmek için teşvik verilmesi, köylerde gelirin arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması. Trabzon yeni otogar projesinin hayata geçirilmesi Kent Müzesi kurularak, müzelerin sayısının arttırılması Trabzon Bilim Sanat ve Planetaryum Merkezinin hayata geçirilmesi Toptan Gıdacılar Sitesi için yer belirlenerek kentin bu önemli eksikliğinin giderilmesi Trabzon’da bir Kültür Merkezi kurulması ve bu kapsamda İlimizde Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün açılması için gerekli olan bakanlar kurulu kararının alınmasına destek sağlanması İlimizin fuarlar, kongreler, konferanslar, toplantılar ve buna bağlı turizm merkezi olması yönünde başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla; Dünya Ticaret Merkezi bölgesinde aynı anda 2 bin kişiye hizmet verecek çok amaçlı yeni bir kongre merkezinin yapılması ve bu 2 bin kişinin konaklama yapabileceği otellerin açılması, Trabzon’daki tarihi eserlerin ve sur alanının restorasyon çalışmalarının yapılarak turizme kazandırılması, Köylerin yol, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümlenmesi Organize Sanayi Bölgelerinde endüstri meslek okulunun açılması Merkez Endüstri Meslek Lisesine konferans ve spor salonu yapılması Merkez Endüstri Meslek Lisesinin inşaat ve tesisat bölümlerine ek atölye yapılması Trabzon’da mesleki yeterlilikler kurumundan (myk) akredite edilmiş bir merkez oluşturulması (sertifikalar verilmesi…sınavların yapılması…) Kız Teknik Olgunlaşma Pratik Sanat Okulunda yapılan yöresel el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve satışı için iş geliştirme merkezi oluşturulması Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi, güzergahının Of, Arsin veya Zigana üzerinden yapılması. Trabzon’da süt- besi ve hayvancılık organize sanayi bölgelerinin kurulması İlimizde turizm çeşitliliğinin zenginleştirilmesi ve alternatif turizmin geliştirilmesi kapsamında; yayla kentlerin işletmelerinin büyük otel zincirlerine devredilmesi, sağlık turizminin canlandırılması, şehirlerarası feribot ve yolcu taşımacılığının uygulamaya konulması, turizm teşviklerinin sağlanması. Trabzon ve bölge sanayisinin gelişmesi için İŞGEM Modelinin yerleştirilmesi, 2022 yılında Trabzon’un Avrupa Kültür Başkenti olması yönünde çalışmalar yapılması Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi. Kalkınma ajansı içerisinde üniversitelerin rollerinin arttırılması. Kazbeki sınır kapısının açılması ile geçiş belgelerinde yaşanacak sıkıntının giderilmesi. İpekyolu adı altında başlayan proje kapsamında tarihi İpekyolu güzergahının yeniden aktif hale getirilmesi. Yurda giren kaçak çayın engellenmesi. Trabzon sahil yolu üzerindeki boş alanların işyeri olarak ekonomiye kazandırılması Kaşüstü’ndeki mobilyacılar sitesinin anayola bağlantılarının düzenlenmesi. AVM ve Hipermarketler şehir dışına çıkarılarak haksız rekabetin önüne geçilmesi. Marka şehir imajı için gerekli çalışmaların yapılması. Balıkçılık ortak işleme hal bölgesinin hayata geçirilmesi. Bölgenin organik tarım merkezi haline getirilmesi. Trabzon yargı merkezi haline getirilmesi. Adli Tıp Kurumu’nun kadro ihtiyacının karşılanması. Açık cezaevi yapılması. Kapalı cezaevinin kapasitesinin arttırılması. Akyazı projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve projenin biran önce şehre kazandırılması. Gazeteciler Cemiyeti’nin arkasındaki sosyal tesisin istimlakı için gerekli olan 200.000 TL’ nin sağlanması. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Sivil toplum örgütlerinin sermayesini sağlayacağı çok ortaklı bir şirketin kurulması. Birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi. Doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi. Yeni bir yük limanı yapılarak kömür tesislerinin bu liman çevresinde konumlandırılması. Şehirde tekrar ekonomisinin yaygınlaşmasının engellenmesi. Yöresel ürün ve değerlerimizin coğrafi işaretle tescillenmesi. Şehir merkezinde butik otel ve özel eğitim kurumlarına uygun alanların tahsis edilmesi. Spor Komplekslerindeki Sosyal tesislerin işletmelerinin özel firmalara verilmesi. Trabzon limanına demiryolu bağlantısının sağlanması. Bölgenin istihdam sorununa çözüm bulunarak göçün engellenmesi. Şehirlerin planlı bir şekilde tekrar projelendirilmesi ve Trabzon şehir planının yeniden ele alınması. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Üst Komutanlığı’nın Trabzon’a getirilmesi. Deniz er eğitim alayı kurulabilir. Sahil yolu nedeniyle kaybolan plajların, değerlendirilebilecek alanlar bulunarak tekrar halka kazandırılması. Değirmendere havzasının çömlekçi projesiyle birleştirilmesi ve çimento fabrikasının mevcut yerinden taşınması. Trabzon’a yeni Devlet Üniversitelerinin kazandırılması. Yeni bir çocuk onkoloji hastanesi kurulması. Çevresel sorunlar kanalizasyon, çöp, atık su, arıtma sorunlarının çözümlenmesi. Köy hizmetleri kapatılmadan önce başlanan su ve yol projelerinin tamamlanması. Çöpün kaynaktan ayrıştırılması projesinin gerçekleştirilmesi.

11


Trabzonspor’a “FINDIK” dopingi... Trabzonsporlu futbolculara, Trabzon Ticaret Borsası tarafından “Enerjiniz artsın” diyerek fındık hediye edildi. Meclis Başkanı Mehmet Cirav ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile meclis üyeleri Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek önce Asbaşkan Nevzat Şakar ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek kendilerine fındık sepeti hediye ettiler. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Trabzonspor’un Trabzon’un en büyük değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, moral ve katkıda bulunmak için iyi bir enerji kaynağı olan fındık armağan etmek istediklerini söyledi. Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar’da, borsadan her zaman destek gördüklerini belirterek, “Kulüp olarak Trabzon ile ilgili sorumluluklarımızı biliyoruz. Fındık gibi bir ürünümüzü de tüketmek ve her zaman hatırlatmak da bu sorumluluklarımızdan biridir” dedi. Borsa yöneticileri, daha sonra Trabzonspor idmanı öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya geldiler. Teknik Direktör Şenol Güneş, takım kaptanı Tolga Zengin ve gol krallığı yarışında açık ara önde giden golcü oyuncu Burak Yılmaz’a sepet içinde fındık, tüm futbolcu ve teknik personele de paket olarak fındık hediye ettiler.

Ali Osman Ulusoy’a taziye ziyareti… Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu , Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Şengül, Haydar Kılıç ve Hami Kuloğlu, ağabeyi Saffet Ulusoy’un vefatı nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve işadamı Ali Osman Ulusoy’a işyerinde taziye ziyaretinde bulundular. Trabzon’un yetiştirdiği önemli işadamlarından Saffet Ulusoy’u kaybetmenin üzüntüsünü duyduklarını belirten borsa üyeleri, başkan Ulusoy’a başsağlığı diledi.

Hakemlere fındık… İşlem hacminin büyük kısmını fındık ve çayın teşkil ettiği Trabzon Ticaret Borsası tarafından bu ürünlere yönelik tanıtım çalışması her alanda ve her fırsatta yapılıyor. Geçmişte Trabzonspor’un iç saha ve deplasman maçlarında tribünlere fındık paketleri atmasıyla başlatılan tanıtım atağı, Şampiyonlar Ligi’nde de değişik şekilde sürdürüldü. Borsa tarafından içerisinde fındık ve çayın yanı sıra Trabzon’u tanıtıcı kitapçık, broşür ve tarihi eserlerin minyatürleri bulunan hediye paketleri, Trabzon’a gelen yabancıların bir kısmına hediye olarak verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, böylesine önemli organizasyonları sadece klasik bir futbol maçı olarak görmemek gerektiğini hatırlatarak, “Bu gibi dünyanın ilgisini çeken organizasyonlarda bizde lezzetli Türk fındığı ile dünyanın en organik ürünü olan çayımızı tanıtmak için çam sakızı çoban armağanı diyerek çalışma yaptık. Tanıtım çalışmalarımız her alanda, her yerde ve her zaman devam edecektir” dedi.

Temel ve Gülşah’a mutluluklar...

Borsamız üyelerinden, Trabzon’un Araklı ilçesinde 10 yıldır ağabeyi Osman Sofuoğlu ile birlikte fındık ticareti yapan Temel Sofuoğlu, bekarlığa veda ederek dünya evine girdi. Gülşah Bacıoğlu ile yaşamını birleştiren Sofuoğlu’nun nikah şahitliğini Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Sofuoğlu’nu fındık sektörünün önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı.

Sahibi : Trabzon Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu Sorumlu Müdür : Şükrü Erüz Genel Sekreter

Yayın Danışmanı : Murat Taşkın Yazı İşleri : Ömer Altuntaş Bilgi İşlem : Fatih Cirav

Tasarım : M.İ.T / Reklam Ajansı Metin İslam T. 0.312.256 7240 www.mit-tr.com Baskı : Klasmat Matbaacılık T. 0.312.395 14 92

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No.103 Trabzon T. 0.462.326 45 05 F. 0.462.326 09 66 E. info@ttb.gov.tr www.ttb.gov.tr

Borsa Haber Nisan 2012  
Borsa Haber Nisan 2012  

Trabzon Ticaret Borsası

Advertisement