Page 1

Для пільгових категорій населення друк та доставка газети здійснюється за сприяння служби таксі «22-2-22» КОНКУРС!

Знайдіть у випуску газети слово з перевернутою літерою, надішліть його на номер: (098) 672-99-22 та отримайте 10 грн. на розмови!

обласний інформаційний тижневик

Новини – це те, що хтось не хотів би бачити опублікованим; все інше – реклама.

Борги стали прозорішими для всіх… 19 липня відбулося засідання тимчасово контрольної комісії Кузнецовської міської ради, щодо вирішення питання необхідності підвищення тарифів на комуна льні послуги, що здійснюва лися виконавчим коміте том . На комісії були присутні : секретар міської раді Ігор Куц, в.о. директора КМКП В.П.Афанас’єв, та голови інших постійних комісій. На разі вирішувалося дуже важливе питання для мешканців міста. Адже згідно висновків аудит у, який був проведений, Кузнецовське міське комунальне підприємство визнано не доцільним. І оскільки, РАЕС «стомилася бачити борги», вона знову збирається подавати до суду. Чому такі борги, впевнено не

зміг пояснити і сам Володимир Павлович , у депутатів було дуже багато запитань по такій роботі КМКП. Одна із причин великої заборгованості, вважають народні обранці – різні доплати та премії для адміністрації підприємства. « Для того, щоб вийти, як мінімум на нульову рентабельність комунального

підприємства, нам потрібно звернутися за допомогою до аудиторів», так вирішення проблеми бачить Сергій Макарук голова постійної комісії з питань житлово – комунального господарства, комунального майна, приватизації, транспорт у, зв’язку та енергозбереження. В кінці засідання комісія прийшла до висновків: Висновки аудит у, опу блік увати на сайті Кузнецовської міської ради. Припинити доплати та премії. Створити комуна льне підприємство, яке буде обслуговувати благоустрій міста. Співпрацювати із ауд и т о р с ь кою ко м п а н і є ю , для надання рекомендацій виход у із кризи КМКП. Вероніка Пилипчук

Вітаємо переможця – Тамару, яка отримала поповнення рахунку на мобільний телефон: (067) 31*-**-82! Телефон: (098) 672-99-22; e-mail: varash@mail.ua; а/с 83 підготовлено за сприяння туристичної фірми «Меридіан». Т.: 3-62-70; (067) 406-37-31

«ТВЕЛ» і «Енергоатом» - флагмани атомної енергетики

Відкритий лист до міського голови Сергія Івановича Анощенко Шановний Сергію Івановичу! Кілька останніх місяців від журналіста обласного інформаційного тижневика «Вараш» до Вас неодноразово були направлені інформаційні запити про надання інформації (№ 35 від 22.06.2012 р. та № 25 від 25.05.2012р.). Не тільки редакція, але і громада міста Кузнецовськ цікавиться пит анням: «Чи працюють у місті відеокамери спос тереження?». Адже ще в минулому році 100 тис.грн. з міського бюджету було витрачено на відеоспостереження в місті, проте, на скільки нам ві домо, до цих пір ві де она гля д не в еде ться. Від Вас редакція газети має просто «відписки». Чому? Вам є що прихову в ати? У зв’язку з такою «співпрацею» із журналістами

ми вирішили прилюдно, через шпальти газети, звернутися до Вас із запитанням: «Коли ж запрацюють камери відео спостереження?». Також просимо Вас надати наступну інформацію: Копію рішення про розпорядження на встановлення камер відео спостереження. А к т в и к о н а н и х р о б і т. Карт у розміщення камер відео спостереження. У відповідності до ст. 34 Констит уції України, ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на  інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Згідно зі с таттями 3, 4,

14 та п. 1 ч. 1 ст.13  Закону України  «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інф ормації  г арант ується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації  на дав ати і оприлюднювати  інформацію у т о м у числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запит у на інформацію. Сергію Івановичу, ми вже звертались до Вас із таким проханням, робимо це ще раз: «Давайте працювати відкрито, адже ми прагнемо тільки одного – донести людям правду». P.S. Для чого при міській раді проводиться акредитація журналістів? З належною до Вас повагою редакція газети «Вараш»

Так охарактеризував роботу обох компаній генеральний представник паливної компанії РОСАТОМ «ТВЕЛ» в Україні Олександр Іванов під час прес-конференції керівництва ДП НАЕК «Енергоатом», ВАТ Корпорації «ТВЕ Л», ВП «Рівненська АЕС». Спілкування з представниками регіональних ЗМІ відбулося в рамках проведення турніру з міні-футболу. Завдячуючи таким компаніям як «ТВЕЛ», атомна енергетика України має можливість функціонувати на належному рівні, - зауважив заступник виконавчого директора з кадрів, праці та соціальних питань ДП НАЕК «Енергоатом» Владислав Янішевський.

Генеральний директор ВП «РАЕС» Павло Павлишин у свою чергу підтримав н а прям політики обох компаній у питаннях соціального партнерства. Та к о ж у ч а с н и к и п р е с конференції відповіли на питання журналістів. Які, до слова, цікавилися перспективами введення в експлуатацію лінії електропередач «РАЕС - підстанції Київська», заводу з виготовлення ядерного палива, подальшим розвитком співробітництва обох компаній і країн у сфері соціальної політики та прод о вж е н н я м РА Е С с в о ї х соціальних традицій на теренах міста і регіону тощо. Лариса Ярошик


2

Щоб заробити на життя, потрібно працювати. Але щоб розбагатіти, потрібно придумати щось інше.

Ми вже писали про цю проблему мешканців в одному із номерів нашої газети. Нагадаємо, що під час сесії 15 червня 2012 року депутат Олег Андрощук зачитав звернення до Віце-прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка та уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка щодо незадовільних умов відпочинку дітей, які постраждали внаслідок аварії на

Прокуратура перевірку закінчила…

ЧАЕС в оздоровчому таборі «Чайка» (Херсонської області, селище Лазурне). Дане звернення депутати підтримали одноголосно. Також батьками цих дітей було написано заяву до прокуратури міста Кузнецовськ (№92 від 01.06.2012 року) з проханням провести перевірку у справі відпочинку їх дітей у санаторії «Чайка». По її закінченні ми звернулися за коментарями до прокурора міста Кузнецовськ Василя Теслюка. « П р о к у р а т у р о ю м і с т а звернення з питань неправомірності дій працівників управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради щодо направлення дітей на відпочинок розглянуто. Організація оздоровлен-

ня осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №800 від 16.05.2000 «Про затвердження Пол о ж е н ня про порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Путівки на оздоровлення дітей у складі груп до управління праці та соціального захисту населення надходять з головного управління праці Рівненської облдержадміністрації ві дпові дно до р о зр о блених ними графіків заїздів. Згідно графіку №14, група дітей була відправлена у санаторій «Чайка». Тому п о рушень працівниками управління праці та

Подарунки дітям

У неділю, 15 липня, до Р і в не нс ь ког о о бла с ног о р е а б і л і т а ц і й ног о це н т р у дітей-інв а лідів з авіт а ли з благодійними подару нками фу тболісти-ветерани київського «Динамо» Во лодимир Безсонов, Віктор

Хлус, Віктор Леоненко, Юрій Дмитрулін, Сергій Федо ров, Олександр Ра дченко, Вла дислав Ващ ук, Сергій Беженар, Олег Са ленко. Спортсменів та учасників прес-конференції гос тинно зус тріли в с тінах цен-

тру. Голова профспілкового комітету ДП НАЕС «Енергоатом» Олексій Лич, вітаючи присутніх, порівняв високу майстерність атомників і віртуозність футболістів. Володимир Безсонов і Олег Саленко, ветерани «Динамо» подякували господарям за запрошення, презентували подарунки та зауважили, що взаєморозуміння і співучасть у житті таких закладів і їх пацієнтів є невід’ємною ск ла дов ою усіх не б айд ужих членів с успільс тв а. Діти з особливими потребами Мирослава Мирончук, Катерина Щетильна, Ольга Семизорова, Денис Мичка подару-

соціального захисту населення виконавчого комітету Ку з н е ц о в с ь к о ї м і с ь к о ї ради виявлено не було». Отже, якщо порушень не було зі сторони місцевих чиновників, то можна зробити висновок, що порушення допущені «вищими» органами. Відповідальність за якість оздоровлення несуть органи, які організовують оздоровлення та укладають договори із санаторіями та закладами відпочинку. Ми спробуємо розібратися із цією проблемою, але для цього потрібно ще трішки часу. Тому продовження та результати власного журналістського розслід ування зможете прочитати в наст упних номерах нашої газети.

Вероніка Пилипчук вали гостям вірші українських і російських поетів у власному виконанні. А директор центру Валентина Омельянець висловила футболістам слова вдячності за добро, тепло і любов, подаровані того дня дітям не тільки презентами, але й своєю прис у тніс тю і співу час тю у долі дітей-інвалідів. Після відно сно не т рив алого знайомства з закладом, футболісти відправилися на товариську гру з командою ветеранів «Ізотоп». А діти ще довго ділилися враженнями, обговорюючи отримані автографи, сувеніри, подарунки.

Лариса Ярошик

Рекламодавцям Цікава пропозиція для кожного: (067) 363-43-66, (098) 672-99-22 Наприкінці червня управління праці та соціа льного захис т у населення організува ло проведення семінару - навчання з питань охорони праці серед приватних підприємців, які використо-

Підприємців вчили охороняти працю

вують працю найманих осіб. Я к запевнили організатори, підприємці активно долучилися до навчання. Слухачам читалися лекції з питань організації охорони праці на підприємстві, проведення розслідування

нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, трудового законодавства України та проведення атестації робочих місць за умовами праці тощо. 40 слу хачів успішно зда ли іспит, отри-

Коли «полетіла» техніка...

Перепади напруги – явище небезпечне. Одним із головних захистів мереж від перенапруг є

повторний контур заземлення якісно приєднаний до нульової жили кабельного вводу мереж споживача. Тільки при тако-

му поєднанні спрацює захист (вимкнення) автоматичного вимикача від коротких замикань та перевищення напруги, пояснюють фахівці. Що стосується Кузнецовська та його мешканців, то для комп’ютерів необхідно встановити блоки безперебійного живлення. Якщо брати до уваги побутову техніку, то тут у пригоді стане реле напруги – пристрій, що відключатиме техніку на випадок перепадів напруги, - радить майстер по ремонту та монтажу кабельних ліній КП «МЕМ» Микола Сокол. Мешканці гуртожитків по м-ну Будівельників, 1-3

м а в ши посвідчення про проходження навчання. 21 особа пройшла перевірку знань, підвищили та підтвердили присвоєнні групи допуску з електробезпеки.

Лариса Ярошик скаржаться, що нещодавно у них «полетіла» техніка. Можливо події спричинені грозовими явищами, або стан внутрішніх мереж бажає бути кращим, чи власники порушили правила користування електроенергією?.. Будуть письмові скарги – будемо розбиратися, - зауважив головний інженер КП «МЕМ» Леонід Рижко. Границею балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін електричних мереж є межа в будинках, гуртожитках . Отже, за електричну мережу в будинку відповідає ЖЕД?..

Лариса Ярошик

21 липня 2012 року ОДНИМ АБЗАЦОМ

Ат о м н а

енергетика України забезпечує роботою 35,5 тисяч працівників. Виробляє понад 50% електроенергії країни, маючи тільки 26,3% встановлених пот ужностей. Виробництво енергії Рівненською АЕС становить 20% всієї енергетичної потужності України.

Увересні

2015 року планується ввести в дію першу чергу заводу з виробництва ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000. Введення в дію другої і третьої черги заплановано на 2020 і 2025 роки відповідно. Попередня вартість проекту – 350 млн. доларів. З 1 серпня медичні препарати для лікування гіпертонічних хвороб продаватимуть за врегульованими цінами. Їх граничний рівень затверджений пр о фільним Мініс тер с тв ом. Медики Рівненщини формують реєстр людей із гіпертонічними хв ор о б ами, що б визначи ти споживачів ліків. За попередніми підрахунками, в області проживає 257 тисяч гіпертоніків, інф орм ує пр ес-сл у жб а Р ОДА. П одатков а план ує о бкласти ліки ПДВ, що в свою чергу призведе до їх подорожчання якраз на аналогічний розмір. Головне, щоб не сталося так, що податок на додану вартість на ліки введуть, а розмір ПДВ не знизять. Під час концерту, присвяченому Міжнародному турніру з міні-футболу, 15 липня,   п’яний чоловік велосипедом наїхав на двох дівчаток. Ш в и д к а д о п о м о г а госпіталізувала одну із них через підозру на перелом ноги. У конкурсі   “Дошкільний навчальний заклад майб у т н ь о г о ”   Ку з н е ц о в с ь к и й дошкільний навча льний з аклад № 11 зайняв перше місце. У країнах Європи пальне подешевшало на 15%, в Україні – на 30 коп. за літр. Таке зниження у Європі спостерігається останні три місяці. В Україні ж, прогнозують експерти, більшого здешевлення можна не очікувати. П рацівниками Державтоінспекції зафіксовано 18 порушень правил дорожнього рух (з них 5 - водіння у нетверезому стані) та 7 ДТП: 5 - з матеріальними збитками та 2 - з потерпілими.


21 липня 2012 року

Кому дозволена мета, тому дозволені й засоби.

Як вберегтися від блискавки?

100 блискавок, за статистикою метеорологів, щосекунди пронизують земну поверхню. Потужність стихії сягає іноді

200 тисяч ампер, а потенційна пот у жніс ть сильної гр ози може бу ти в п’ять ра зів більшою з а атомн у б ом

бу. Температура каналу блискавки може перевищувати температуру на поверхні Сонця. Як вам статистика? За порадами щодо поведінки людини під час небесної стихії звернулася до працівників курсів Цивільної об о р о н и м . Ку з н е ц о в с ь к. 1. Не ховайтеся під деревами, особливо тими, що стоять окремо. Найбільш небезпечні дерева – дуб, тополя, ялина, сосна. Рідко блискавка б’є в березу і клен, майже неможливо, щоб ударила в чагарник. 2. Перебуваючи на відкритому просторі, не стійте прямо, не лягайте на землю. Краще присісти навпочіпки в суху яму чи траншею, об-

Кубок залишився у РАЕС

Минулих вихідних у Кузн е ц ов с ь к у п р ой ш ов I V Міжнародний турнір з мініфутболу на кубок корпорації «ТВЕЛ» і ДП НАЕК «Енергоатом». Започаткований у 2006 році з нагоди святку вання річниць компаній,

турнір повернувся до жит тя, відновивши очікувану багатьма шанувальниками міжнародну гру з міні-футболу. За головний приз турніру зма галися футбольні команди енергетичних об’єктів України та Росії: команди Рівненської,

З біологічної точки зору, гриби – унікальне створіння природи. На жаль, пересічний громадянин не завжди обережний, збираючи гриби та готуючи з них різноманітні страви. Тому й потрапляє такий мисливець за грибами до сумної статистики постраждалих та загиблих. Але якщо ви не в змозі відмовити собі скуштувати грибні страви, принаймні прислухайтесь ще раз до цих порад: збирати і купувати слід тільки ті гриби, які вам добре відомі. Не зби-

райте гриби у лісосмугах поблизу автомобільних та залізничних магістралей, промислових об’єктів, хімічно та радіаційно небезпечних зон. Не беріть в кошик гнилих та старих грибів, не збирайте їх коли спостерігається посуха. зібрані чи к уплені на ринк у гриби піддайте якісній кулінарній (термічній) обробці, відварювання повинно бути за часом не менше 30 хв, відвар злити, гриби промити проточною водою – лише після цього їх можна варити або смажити. Але пам’ятайте, що пригощати грибними страва-

Кузнецовською ОДПІ Рівненської області ДПС, на виконання вимог Податкового кодексу України, проводиться підготовка по оцінці та реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, слідуючих підприємств-боржників: ТОВ «Варіант», вул. Нова,77, м. Кузнецовськ, Рівненська обл., 34400 - Станок для виготовлення гальваніки «Штамп 1564-6272» 1шт. - Станок для виготовлення гальваніки «Штамп

1707-6370» 1шт. - Станок для виготовлення гальваніки «Штамп 1706-6131» 1шт. - Станок для виготовлення гальваніки «Штамп 1707-6360» 1шт. - Станок для виготовлення гальваніки «Штамп 1609-6193» 1шт. -Вагон-гуртожиток на колесах 1шт. - Вагон-майстерня 1шт. - Кн.-33 Прес кривошипний (нарізка деталей) 1шт. -Машина контактної зварки 1шт.

Хмельницької, Запорізької, Ю ж н о - Ук р а ї н с ь к о ї АЕС, Східного гірничозбагачувального комбінату (м. Жовті Води), ВАТ «Машиностроительный завод» (м. Електросталь, Росія) і ВАТ «Чепецкий механический завод» (м. Глазов, Росія). П і с л я с е рі ї в і д б і рков и х і фі н а л ь н ої і г о р , п е р е м ож ц е м т а в л а с н и ко м к у б к у вкотре стала футбольна команда Рівненської АЕС – беззаперечний лідер Міжнародного т у р н і р у з м і н і - ф у т б о л у. Зійшовшись у протиборстві, г р а в ц і РА Э С у с е р і ї післяматчевих пенальті здобули перемогу в команди з ЮжноУкраїнська з рахунком «6:5». Переможці отримали 50 тисяч гривень на розвиток футболу від профспілкового комітету НАЕК «Енергоатом».

Обережно – отруйні гриби !

ми дітей до 5-7 років і вагітних жінок вкрай небезпечно. Симптоми отруєнь дикорослими грибами – біль у животі, п о с и л е н е п о т ов и д і л е н н я , н у д о т а , бл юв о т а , з н и же н н я а р т е рі а л ь н ог о т и с к у При першій підозрі на отруєння грибами необхідно зверну тися за медичною допомогою ! До прибуття лікаря, хворого потрібно покласти в ліжко, дати випити 4-5 склянок кип”яченої води, содового розчину (1 чайна ложка соди на стакан води), розчину марганцівки, після чого

хопивши ноги руками. 3. Не варто бігти, їхати на велосипеді. Якщо ви їдете в автомобілі – треба зупинитись і зачинити вікна. 4. Небезпечно перебувати поруч з металевими предметами. Не тримайте в руках довгі чи металеві предмети, як, наприклад, вудки, парасольки. 5. Не варто купатися, а краще знаходитись на сухій поверхні. 6. Не рекомендується перебувати на даху, біля громовідводу і заземлювача. Якщо у вашого радіо або телеприймача на даху індивідуальна антена, її треба від’єднати від приладів. 7. Не стійте біля відчиненого вікна. Лариса Ярошик Загалом програма проведення заходу була традиційно насиченою, цікавою і захоплюючою. Мешканці міста і його гості мали змогу не тільки вболівати під час однієї з найцікавіших спортивних ігор, але й підтримати перебіг товариської зустрічі з футболу між командами ветеранів київського «Динамо» та «Ізотоп». А концерт професійних колективів Ук р а ї н и й Р о с і ї ( В І А «Пісняри», Петра Чорного, гурт у «Nexi», Ауріки Ротару, Дмитра Колдуна, дуету «Світязь») відзначився запалом виступаючих і глядачів. Запальна атмосфера майдану досягла апогею ще до закінчення гулянь. А от святковий салют став гідним завершенням IV Міжнародного т у рн і р у з м і н і - ф у т б ол у. Лариса Ярошик визвати блювоту, дати проносне. Після кожного промивання шлунку потрібно зробити очищувальну клізму. Правильне лікування можливе тільки при безпомилковому визначенні виду гриба, який викликав отруєння, для цього необхідно зберегти для лабораторного аналізу залишки грибів, які вживалися. Начальник караулу ДПРЧ 8 ТУ МНС у Рівненській області лейтенант служби ЦЗ Р.О. Щербачук

Кузнецовська ОДПІ інформує! - Захват для пінобетона 1шт. ТОВ «Комбінат будівельних матеріалів та конструкцій», будмайданчик, м.Кузнецовськ, Рівненська обл., 34400 - Компресор ПКС 2,25Д 2шт. - Бортонасадка СМЖ 600/1 1шт. - Станок трубогібочний С-146Б 1шт. - Станок листогібочний ЛМ-6 1шт. - Баддя 4 куб.м. 1шт. - Віброплощадка СМЖ – 199А 1шт. - Компресор 2 – ВМ427/9 1шт.

ТОВ Фірма «Енерготемп», м-н Перемоги 7, кв.41, м. Кузнецовськ, Рівненська обл., 34400 - Відбійний молоток D2594ОК, марка-DeWalt, мережа 220V, вага 12,9кг, 2002р. випуску 1шт. - Інвентор зварювальний WELDER, модель – ZX7, мережа 220V, номінальний ток 200А, вага 8 кг, у металевому чемодані 1шт. - Зварювальний трансформатор, виробник – завод ім. Патона, 2007р. випуску, тип СТШ 15, №00158, мережа 380V, 2 фази, ток 315А, вага 65кг.

Мистецький Кузнецовськ

3

Про Олену Никифорівну Турик чула давно, неодно разово на різних вистав ках стикалася з шедеврами її витворів, котрі, мов живі, милували погляд і душу. Вишивати хрестиком я почала ще з восьми років, - згадує майстриня. – З дванадцятирічного віку опанувала гладь.Досі зберігаю першу скатертину, виконану цією технікою. Це вже згодом, виховавши синів, почала вигадувати власні розробки вишивок. Зараз Олена Турик вишиває переважно хрестиком і низинкою з мережками. За останні роки в її доробку – більше півсотні чоловічих і жіночих вишиванок, безліч рушників, картин. Мої вишивки – по всьому світі, - дещо зніяковіло зізнається пані Олена. – Знайомі з моїми витворами в Іспанії, Канаді, Росії. В Україні вони вже всюди: від заходу до сходу. Неодноразово майстриня була учасницею не тільки міських виставок, а й захищала честь міста й області на обласних і всеукраїнських заходах. Проте жінка не переймається кількістю нагород та відзнак. Також у її доробках ви ніколи не знайдете двох цілком однакових чи бодай подібних візерунків, адже повсякчас дбає про розширення тематики, використання нових матеріалів, удосконалення техніки виконання. Під час вишивання я не відчуваю абсолютно ніякої втоми, - розповідає майстриня. – Ніби слідом за ниткою відгониш від себе життєві негаразди, а спостерігаючи за візерунками, асоціюєш їх з новими справами і перемогами, що вдалося здійснити чи запланувати. Дивуєшся злетом фантазії і майстерності Олени Турик, яка своїм вишивкам ніби передає частинку власної душі й натхнення. Лариса Ярошик 1шт. - Ліжко двухярусне. Дерев’яні бильця, металева сітка 2шт. - Ліса будівельні 1шт. За довідками звертатися за адресою: 34400 м-н Будівельників,1 поверх 4 каб.4 м. Кузнецовськ Рівненської області Телефон для довідок: (03636) 3-63-80 Сектор погашення податкового боргу Кузнецовської ОДПІ Рівненської області ДПС


4

Результат виборів, як правило, невтішний, але що заважає нам насолоджуватись процесом?

ОГОлОШеННЯ П Р О Д А М

•3-кімн. кварт., 2/9, Будівельників. (063) 415-07-97 •3-кімн. кварт., Будівельників, 37. (068) 571-37-10 • 2-х кімн. квартиру м-н Будівельників 9/3, 4 поверх. Ціна договірна (097) 92 555 17, (097) 194 48 12 , 3-26-00 •1-кімн. кварт. (093) 760-67-65 •1-кімн. кварт., Будівельників, 4/5. (097) 817-51-23 •Будинок в м.Ковель. (097) 688-77-83 •Будинок в с.Колодії, 0.9 га землі приват. (067) 923-20-55 •Дерев’яну хату в с. Н.Рафалівка 0,25 землі т. 3-40-10 •Хату, 1,15 га землі с. Веретино. (097) 469-95-39 •Хату в селі Вовчецьк. (097) 877-50-59 •Хату і 1,15 га землі, с. Веретино. (097) 469-95-39 • Гараж в р-ні Телевежі т. 096 22 31 225 • Гараж в р-ні Телевежі т.097 81 660 35 • Земельну ділянку с. Заболоття, 0,17 га під забудову. (097) 960-15-08 • Земельну ділянку 0,12 га, с.Верхівськ Рівненського р-ну, 10 км від Рівного, в новобудовах. т.067 834 69 84 • Земельну ділянку, 0,07 га, с.Ясененичі Рівненського р-ну, 7 км від Рівного, в новобудовах. т. 067 834 69 84 • Поруч 2 земельні ділянки: 9 та 10 соток, державний акт, світло, біля лісу, «Поліська новина-7». (067) 363-88-32 •А/м 93 р.в., 1,3 бензин. (097) 812-02-48 •А/м ВАЗ 2111 78 р. вип., стан робочий. т.067 477 09 78 •Мотор з коробкою « X25XE» «50-40 LN AF22 ТС» т. 067 197 86 77 •Трактор «Т-25». (097) 140-72-51 •Чорний скутер у відмінному стані, недорого. (099) 320-82-17 •Автозапчастини нові. Ринок «Центральний». (097) 920-07-70

•Гуму на «МАЗ» нову. (067) 791-46-16 •Стінку польського в-ва, 4х2,10, недорого. (067) 362-75-06 • Стінку (чехія) «Мемфис» б/у т. 063 41 50 797 •М’яку частину, б/в. (097) 593-98-73 •М’який куточок, Польща, велюр, синій. (095) 894-00-76 •2-спальне ліжко. 3-48-21 •Стіл письмовий. (067) 671-47-55 •Килими, б/в. (067) 386-85-04 •Комп’ютер, б/в, 600 грн. Торг. (097) 703-76-86 •Ігровий маніпулятор, 300 грн. (торг). (098) 912-93-66 Телевізор «Філіпс», стан відмінний, недорого. (097) 459-26-71 •Телевізор автомобільний компактний, ч/б. (096) 225-34-48 •Холодильник «НОРД», б/в. (097) 184-71-13 • Холодильник «Дніпро», б/в. (063) 415-07-97 • Холодильник «Атлант» 2-камерний. (096) 351-96-23 • Морозильна камера 4 Liberti т. 067 406 25 05 •Пральну машину «Зануссі» на з/ч. (097) 775-14-44 •Телефон «Самсунг D600», б/в. (097) 917-70-11 •Тренажер АВ КINGRO т. 067 406 25 05 •Пояс Woist Losing Belt мініком’ютером т. 067 406 25 05 •Імпортну витяжку, вікна, двері, б/в. (096) 225-34-48 •Коляску недорого. (098) 051-88-49 •Візочок «Бембі», салатово-чорний т.096 94 44 313 •Візок «Геобі» темний, укомплектований. (097) 085-77-38 •Інвалідний візок акумуляторний. (067) 977-99-62 •Ролики, 38-41р., 250 грн. (098)912-93-66 •Блоки з відсіву. (097) 488-62-18 •Трубу водопровідну, 89 мм. (096)256-24-81 •Козу дійну, 3 р. (098) 912-93-67

•Коня, с.Собіщиці. (096) 128-16-75 •Кошенят породи «канадський сфінкс». (067) 362-40-56 •Канарку, терміново. (067) 394-82-22 •Картоплю, дешево. т. 098 669 41 56 • Дачу: будинок, сарай, вода, світло т. 096 992 70 05

К у П л ю

•3-, 4-кімн. кварт. (097) 821-11-21 •2-кімн. кварт. без ремонту. (096) 957-74-37, Марія Володимирівна

М I Н Я ю

• 3-кімн. кварт. Будівельників, 38 на 2-кімн. кварт. (067) 316-00-32 •3-кімн. кварт. Вараш, 32Б на •2-кімн. кварт. (096) 957-74-37, Марія Володимирівна •Будинок в с.Колодії, 0.9 га землі приват на 1-кімн. кварт. (067) 923-20-55

З Н I М у

•Квартиру, 1-2 пов., Будівельників. (096) 738-42-14 • 1-кімн. кварт. без меблів. (067) 394-82-22

З Д А М

•1-кімн. квартиру т. 097 51 24 453 •1-кімн. кварт. подобово. (095)751-30-18 •1-кімн. кварт. подобово. (067)676-14-56 •Квартиру на короткий термін т. 067 477 09 78 • ліжко-місце у чоловічому гуртожитку, м.Київ. (067) 911-84-11 •Візьму дівчину на квартиру т. 096 85 76 334 •Візьму дівчину на квартиру. т. (067) 923-20-55

Р I З Н е

• Віддам біле кошеня. (096) 887-50-03 •Знайдено зв’язку з трьох ключiв з • Брелком вiд домофону. (095) 575-89-76 • Чоловік 55 р. шукає жінку для зустрічей. смс т. 066 51 87 113

Р О Б О Т А

•Потрібен менеджер по рекламі т. 098 07 55 307 •Потрібні водії категорії «Б», стаж

21 липня 2012 року

не менше 3 років (без власного авто). (067) 688-97-04 •В «Мережу магазинів Дмитрук і Ко» потрібні працівники: - спеціаліст з кованих виробів; - продавець-консультант з будівельногосподарських товарів; - керуючий персоналом, адміністратор. Для Вас: високий заробіток, соціальний пакет, кар’єрний ріст. Вимоги: комунікабельність, порядність, досвід роботи. (096)303-72-74

П О С л у Г и

•Відеозйомка урочистих подій т.097 645 76 20 •Працівник на шиномонтаж. (097)74692-11 •Продавець в магазин автозапчастин, «Центральний ринок». (097)753-99-72 •Французькі натяжні стелі недорого, якісно. т. 096 67 37 169 •Потрібні жінки на консервний завод. (096) 127-29-30 •Потрібен продавець у намет, виїзд. (097) 756-26-48 •Шукаю роботу няні, доглядальниці, прибиральниці. (097) 174-80-66 • Потрібен продавець у намет. (067) 496-96-82 • Шукаю репетитора польської мови. (096) 752-19-16 •Потрібні водії категорії «Д» маршрутних таксі по м.Кузнецовськ. 2-36-35 •Пропоную підробіток у вільний час. (067) 926-63-19 •Цілителька Світлана Янівна зі львова проводить індивідуальні лікувальні сеанси: лікує молитвами від алкоголізму, безпліддя. Діагностує, знімає стреси, страх, порчу біотоками. Заспокоює організм - людина видужує від будь-яких хвороб. Записуватись за т.: (067) 394-82-22, 3-88-39, Будівельників, 31/2, кв.38. Сертифікат №27 1994 р. м.львів.

ГОРОСКОП ОВеН. Поїздки i важливi справи краще вiдкласти. Висока ймовірнiсть конфлiктiв, переважно це стосується роботи i дiлових стосункiв, тому запасiться терпiнням. ТелеЦЬ. Щоб закiнчити давнi справи, доведеться звернутися по допомогу до колег. На вихiднi не плануйте нiяких розваг, будьте обережними в транспортi. БлиЗНЯТА. Тиждень буде активним i яскравим, ви зможете вирiшити багато проблем особистого i дiлового характеру. у вихiднi вiдпочиньте на природi. РАК. Найвдалiшим буде перiод iз п’ятницi по недiлю. На перший план вийдуть особистi справи. Радимо робити масштабні покупки, настав перiод суттєвих змiн. леВ. Цей тиждень буде цiкавим i насиченим. Отримаєте цiннi поради, як вирiшити побутовi та дiловi питання. Грайте в лотерею – зірки прихильні до вас. ДІВА. Щоб не наразитися на неприємностi, тримайте язик за зубами. Не форсуйте подiї i не робiть поспiшних висновкiв.

Розклад руху автобусів до залізничної станції Кузнецовськ

ТеРеЗи. Яскравим i динамiчним буде початок тижня. Важливi справи варто починати ближче до вихiдних. Наприкiнцi тижня чекайте приємну звiстку.

Магнітні бурі у липні 24 липня - 14-17 год. 25 липня - 18-20 год. 26 липня - 11-13 год. 31 липня - 8-11 год.

Дещо рано, переконані старші люди й знавці, цього літа поспіла чорниця. Весна теплою була, влітку спека і дощі призвели до того, що на початку червня можна вже збирати ягоди, - роздумує тітка Ганна, проводжаючи оцінюючим поглядом моє відерце з чорницею. Діти наввипередки смакують дарунком природи. Не відляк ують навіть чорні руки, губи і язик... Медики ж стверджують: «За вмістом марганцю чорни-

Чорниця – скарбниця вітамінів

ця перевершує всі інші ягоди, фрукти й овочі. у чорниці також знайдені вітаміни С, В1, В2, кар отин, д у бильні речовини, пектини, цукор (5-6%), яблучна, хінна, бурштинова, молочні кислоти». Найчастіше її корисні властивості використовують в офтальмології - при запаленнях, в післяопераційний період, для профілактики глаукоми та інших вікових змін зору. Ягода надзвичайно корисна для нашого організму, - переконують і фармацевти міста. – у

ній містяться потужні антиоксиданти, що перешкоджають старінню організму, не лише благотворно впливають на стінки судин, але і корисні для серця, кровотворення і шкіри. Не залишаються осторонь досліджень і санепідеміологи. у червні-липні проведені аналізи на вміст у ягодах Цезію-137. Найнижчим показником радіоактивності відзначається чорниця с.Чаква – 23,4 Бк/ кг (при нормі в 500 Бк/кг). Найвищим із останніх результатів є показники замірів

Газета «Вараш». Засновник та видавець Пилипчук В.В. Свідоцтво РВ №580/133-Р від 13 лютого 2012 року . Редактор Пилипчук В.В. Адреса для листування: 34400, м.К узнецовськ, м-н Вараш, 11 кв. 52 а/с 83. е-mail: v arash@mail.ua Ціна – договірна. Віддруковано у ПАТ «Волинська обласна друкарня», м.луцьк, просп. Волі, 27. Тираж: 10 000 примірників. Обсяг: 1 ум. друк. арк. Замовлення №2966. Рахунок №26007131159001 в ПАТ “укрIнБанк” МФО 300142, код 3170713625

чорниці у с.Осниця – 163,7 Бк/кг при згаданій нормі, - повідомив Максим Петровський, інженерфізик промислово-санітарної лабораторії СеС об’єкта з особливим режимом роботи. Зберігати чорницю можна в засушеному вигляді абоперетерти з цукром у співвідношенні 1/1,2(на 1 кг плодів чорниці взяти 1,2 кг цукру). Отже, запасатися вітамінами необхідно й корисно. А головне – безпечно. Смакуйте на здоров’я.

СКОРПІОН. Тиждень буде психологiчно напруженим. Це означає, що близьким i оточуючим сумувати не доведеться. По можливостi вiдкладiть важливi справи. СТРІлеЦЬ. удача нині на вашому боцi. Повороти долi будуть неочiкуваними, ви зможете зробити те, на що за iнших обставин не наважилися б. КОЗОРІГ. Не зайвим буде озирнутися на всi боки i визначитися, яку цiну ви платите заради здiйснення планiв, щоб не зiпсувати стосунки з колегами. ВОДОлІЙ. Доведеться шукати iншi шляхи вирiшення проблем i додатковi фiнансовi джерела. Поставтеся до цього з гумором, i успіх вам гарантований. РиБи. На цьому тижнi буде багато спокус ризикнути, але iнтуїцiя пiдкаже, де треба зупинитися. Якщо у вас з’явиться можливiсть додатково заробити, не вiдмовляйтеся.

лариса Ярошик Редакція не несе відповідальності за зміст комерційної реклами та приватних оголошень. Редакція може не поділяти точку зору авторів. За достовірність викладених фактів відповідальність несе автор. Якість друку забезпечує друкарня. Доставка включена у вартість реклами.

Газета "Вараш" №22  

Газета "Вараш" №22

Advertisement