Page 1

Наша енергія— наше майбутнє

www.rnpp.rv.ua

№11 (1103) Четвер, 13 березня 2014 року

ППР-2014

На фінішній прямій

Щотижнева газета

На блоках РАЕС Станом на 8 годину 12 березня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2150 МВт. Діє диспетчерське обмеження. Реакторна установка енергоблоку №3 (ВВЕР-1000) працює на потужнісному ефекті реактивності. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) – 58-а доба середнього планово-попереджувального ремонту. Ущільнено парогенератори. Виконано випробування обладнання та трубопроводів першого контуру на щільність. Проводиться випробування на щільність системи герметичних огороджень реакторної установки. Усі роботи проводяться згідно з графіком. За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 52,2 млн. кВт год електроенергії, з початку місяця – 582,9 млн. кВт год та з початку року – 3 млрд. 507,3 млн. кВт год електроенергії. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм. Прес-центр УІтаЗГ РАЕС

За даними АСКРО За даними системи АСКРО Рівненської АЕС на проммайданчику та в зоні спостереження РАЕС за період з 04.03.2014 по 10.03.2014 року радіаційні показники становили:

Чимале навантаження лягає на плечі ремонтників ЦРЗС і під час ППР, і в міжремонтні періоди. Роботу, що покладається на них, виконують злагоджено, якісно і в установлені терміни. На знімку: слюсарі дільниці з ремонту устаткування вентиляції, тепла та холоду Олександр КРИШТАЛЬ, Андрій Скулінець й Олександр Ігнатюк (зліва направо) проводять капітальний ремонт одного з вентиляторів вентсистеми. Ось і завершується ППР другого енергоблоку РАЕС, що розпочинавсь ще в січні цього року. Під час нинішньої ремонтної кампанії чимало важливих операцій на другому чотириста сороковому здійснено і персоналом цеху з ремонту загальностанційних систем та експлуатації ремонтного устаткування. Зокрема: • ремонт обладнання усіх систем безпеки; • ремонт гермолюків ГЦН та парогенераторів. Проведено ремонт систем вентиляції життєзабезпечення енергоблоку №2.

Підводячи підсумок, можна сказати, що ремонтники в повному обсязі здійснили все заплановане. А оскільки перебоїв з постачанням необхідних матеріалів та запчастин не спостерігалось, ніяких прикрих несподіванок не було й досвіду вистачало, то, як запевнив начальник цеху Олександр Прокопович, колектив трудився з настроєм і нині вже приступає до ППР енергоблоку № 3. Добре працювали під час ремонту на другому енергоблоці бригада з ремонту гермолюків (керівник – майстер Роман Шкода, слюсарі-ремонтники Микола Веремчук, Василь Сад, Віктор Бідзюра). Ремонтом

вентсистем займався персонал дільниці з ремонту вентиляції, тепла та холоду, якою керує майстер Юрій Майданюк (слюсарі-ремонтники Ігор Хомич, Володимир Копанько та Олександр Ігнатюк). Поновлення та налагодження систем спецканалізації на високому професійному рівні здійснювала бригада майстра Володимира Рубчинського (слюсарі РТУ Сергій Виговський, Павло Лихач, Валерій Кривко та Віктор Стельмах). Чимало уваги персоналом підрозділу приділялось і якості ремонтних робіт, оскільки, як відомо, від того потім залежатиме надійність роботи всього енергоблоку. Іван СИДОРЧИК

Підсумки роботи Рівненської АЕС за лютий 2014 року У лютому 2014 року РАЕС було вироблено 1 млрд. 453 млн. кВт год електроенергії, це склало 100,0 % планового завдання. З початку року вироблено 2 млрд. 924 млн. кВт год електроенергії, що відповідає 100,3 % плану. Коефіцієнт використання встановленої потужності (Кввп) за лютий – 76,3 % та з початку року – 72,8 %. Коефіцієнт готовності (Кг) за місяць – 83,9 % та з початку року – 87,1%. У лютому 2014 року працювали енергоблоки №№ 1, 3, 4. При цьому виробництво електроенергії склало відповідно 290,643 та 520 млн. кВт год. Через диспетчерські обмеження з початку року недовироблено 87,4 млн. кВт год. Енергоблок №2 (ВВЕР-440) 14 січня виведено у середній планово-попереджувальний ремонт, який планувався на 65 діб. За цей час проведено: • перевантаження ядерного палива; • здійснено середній ремонт реактора; • виконано середні ремонти турбін; • капітальний та середній ремонти генераторів; • поточні та капітальні ремонти парогенераторів; • капітальні, середні та поточні ремонти головних циркуляційних насосів. Також реалізовано низку понадрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки. Серед таких: • ремонт парогенераторів із заміною штуцерів періодичної продувки;

• обстеження технічного стану теплообмінників системи аварійного охолодження активної зони реактора; • обстеження технічного стану теплообмінників охолодження води басейну витримки відпрацьованого ядерного палива; • заміна вимикачів розподільчого пристрою напругою 6кВ разом з релейними відсіками. У лютому енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 395 млрд. кВт год електроенергії з початку експлуатації, тобто з дня введення в дію першого енергоблоку станції у грудні 1980 року. З 18 по 20 лютого на майданчику Рівненської АЕС проходив регіональний семінар Московського центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС (ВАО АЕС-МЦ). Тема семінару «Професійний розвиток керівників АЕС. Оцінка показників ефективності діяльності та компетентності персоналу» зацікавила представників дирекції НАЕК «Енергоатом», АЕС України, російських Нововоронезької, Білоярської АЕС та ВАТ ВНДІ АЕС, болгарської АЕС Козлодуй, Вірменської АЕС. Конкурс наукових доповідей серед молодих працівників Рівненської атомної електростанції пройшов у інформаційному центрі ВП РАЕС. Його переможець Олександр Пчелінцев з електроцеху представлятиме атомну станцію на всеукраїнському конкурсі серед молоді ДП «НАЕК «Енергоатом». 36 старшокурсників із вищих навчальних закладів Севастополя, Одеси, Києва розпочали у лютому проходження практики на Рівненській АЕС. Прес-центр УІтаЗГ РАЕС

– активність газо-аерозольного викиду енергоблоків Рівненської АЕС склала: ІРГ – 0.191%, ДЖН – 0.113%, йод – 0.001% від відповідних лімітів викиду; – активність скиду в річку Стир становить: по Сs-137 – 0.009%, по Co-60 – 0.013% від відповідних лімітів скиду; – потужність дози гамма-фону в населених пунктах зони спостереження становила 0.08 – 0.12 мкЗв/год і не перевищувала значень природного фону.

РАЕС і довкілля За результатами аналізів екологохімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища, середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС у річку Стир за період з 1 по 28 лютого 2014 року, становили: Основні показники

Факт

Допустимі концентрації

Мінералізація (солевміст), мг/дм3

732,9

< – 1000

Завислі речовини, мг/дм3

11,34

< – 15,0

Водневий показник (рН), од.

8,65

< – 8,80

Нафтопродукти, мг/дм3

0,17

< – 0,31

Кисень розчинний (О2) мг/дм3

8,20

–< 4,0

У зворотній воді не було перевищень допустимих скидів, встановлених для ВП РАЕС Міністерством охорони навколишнього природного середовища в “Дозволі на спеціальне водокористування УКР №1/Рвн”. Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду за контрольованим хімікофізичним складом та концентраціями залишалася незмінною. Скидні зворотні води з об'єктів проммайданчика ВП РАЕС не призводили до погіршення екологічного стану річки Стир і не спричиняли негативного впливу на довкілля.


№11 (1103) 13 березня 2014р.

2

Визначено пріоритетні завдання – берімося за роботу

Балансові звіти

Засідання балансових комісій на РАЕС продовжились. 6 березня слово тримали головний інженер – перший заступник генерального директора станції П.І.Ковтонюк та заступник ГІ з технології та інжинірингу І.В.Вітковський. У підпорядкування Павла Ковтонюка входять такі підрозділі, як ВТС, ВГМ, СКМ. Він піддав детальному аналізу їх роботу за 2013 рік, при цьому зазначивши, що виробничі завдання впродовж року виконувались у визначені терміни відповідно до затверджених планів та графіків. Так, зокрема, персонал ВТС, крім виконання організаційно-технічних заходів, здійснював супровід «Програми

підвищення ефективності експлуатації АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на період 2013-2016 р.р.», велася робота щодо контролю витрачання технологічних матеріалів у підрозділах підприємства, був розроблений річний план-графік роботи з персоналом РАЕС на 2014 рік… У результаті реорганізації ВТС створено групи ремонтної документації та супроводу документації БЩУ, вперше проведена робота з інвентаризації усіх видів ремонтної документації РАЕС. Введений в експлуатацію архів станції. Проводились перевірки роботи з нормативними документами в підрозділах атомної. Це ж триватиме і в 2014 році. Що стосується відділу головного метролога, то, як відмітив Павло Іванович, графіки повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки за 2013-ий виконані в повному обсязі. 71 робоче місце атестоване на право виконання метрологічних робіт. У звітному періоді було проведено 26 перевірок метрологічного забезпечення підрозділів. Відчутне його покращання в порівнянні з 2012-им. Відповідно до графіків інспекційних перевірок атестованих вимірювальних і калібрувальних лабораторій НАЕК, вони були проведені і на нашій станції: на дільниці високовольтних вимірювань та випробовувань ЕЦ, вимірювально-діагностичному посту ТрЦ, базовій організації метрологічної служби – результати позитивні. Була здійснена метрологічна експертиза 73-ох документів, розроблених ЦТАВ, ХЦ, ЕЦ, ЦТПК, ЦРБ, СЗЯ. Впродовж року велись роботи по замірах, перерахунках та встановленню звужуючих витратомірних пристроїв для РЦ-1, 2, ТЦ-1,2, ЦТАВ, ЕЦ, ХЦ.

Слово керівникам

Відомо, що поліпшення умов праці персоналу АЕС здійснюється й за допомогою вентсистем, які забезпечують належний повітрообмін у робочих зонах. У відповідності до вимог нормативних документів, в основу планування виробничих споруд та приміщень АЕС закладено

Згідно з програмою підвищення кваліфікації, розробленою ВГМ, на базі НТЦ пройшли навчання 43 особи, відповідальні за засоби вимірювальної техніки в підрозділах ВП РАЕС. Силами відділу відремонтовано 52 одиниці вимірювальної техніки для УРП, ХЦ, СП, СОНС, ЦТПК, УСР, ЕРП, ЦРБ, а також проведено калібрування резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів ТрЦ, ЦРЗС. Контроль основного металу та наплавлень обладнання й трубопроводів реакторних і турбінних відділень енергоблоків №№1, 3, 4 виконувався спеціалістами СКМ згідно з графіками ремонтів, за робочими та додатковими програмами, розробленими на підставі технічних рішень, вказівок, інформаційних листів, вимог Держатомрегулювання, заявок цехів. Проводився також контроль неруйнівними методами обладнання та трубопроводів, схильних до ерозійно-корозійного зносу, РЦ та ТЦ блоків 1, 3, 4, на них здійснено вихорострумовий контроль парогенераторів. Контролю металу піддавались обладнання та трубопроводи енергоблоку №1 в рамках програм управління старінням та першого «мільйонника» – в рамках програм оцінки технічного стану для продовження терміну експлуатації. Головний інженер зазначив, що природоохоронні вимоги СКМ, ВТС та ВГМ дотримуються, екологічна програма виконується, в терміни проведення ППР-2013 вкладалися, випадків профзахворювань не зафіксовано. Не було порушень вимог пожежної безпеки та фізичного захисту й зауважень щодо кваліфікації персоналу. Підрозділи планово здійснюють професійну підготовку, підвищення кваліфікації та підготовку резерву. Павло Іванович озвучив завдання для колективів на 2014 рік. Найголовніші з них: проведення контролю металу обладнання та трубопроводів ВП РАЕС згідно з типовими програмами; контроль металу корпусів реакторів блоків №1 і №4 центрально-щогловим маніпулятором з використанням ультразвукового дефектоскопу «SAPNIR plus»; забезпечення постачання обладнання для модернізації систем вихорострумового контролю теплообмінних труб парогенераторів (ПГВ213/ПГВ-1000) та систем автоматизованого дистанційного глушіння; вирішення питання щодо добудови центру АДЗК (автоматичні дистанційні засоби контролю). Заступнику головного інженера Ігорю Вітковському підпорядковуються СНВУ, ВГТ і СЕБтаС. Він прозвітувався на засіданні балансової про діяльність цих підрозділів у минулому році. Так, фахівцями СНВУ було проведено 2109 випробувань на блоках 1-4 і загальноблочних системах, за їх результатами випущено численні акти і протоколи.

Всього здійснено 4194 вібраційні обстеження механізмів роторного типу, видані рекомендації щодо усунення причин, які викликали підвищену вібрацію, виконувалось балансування роторів та вібродослідження трубопроводів, здійснювалась дослідна експлуатація систем діагностування на реакторних установках, на блоці №1 – промислова. Велись передремонтні та приймально-здавальні випробування й налагодження за графіками й програмами зупинок і пусків енергоблоків №№1, 3, 4. Персонал СЕБтаС займався технічним оглядом будівель та споруд, складанням дефектних відомостей, супроводом робіт з продовження терміну експлуатації приміщень. Важливим у роботі залишається спостереження за станом грунтів під об’єктами проммайданчика, контроль за підземними водами, у свердловинах стаціонарної гідрогеологічної мережі, за рівнем води, її температурою, швидкістю течії р. Стир та водними витратами. Техогляд здійснювався за спорудами будівельних баз №1, 2, об’єктами соцкультпобутового та загальностанційного призначення. Він ведеться на 947 об’єктах. За результатами обстеження незадовільний стан визнано для димової труби ПРК, окремих будівель РОК «Біле озеро». Роботи щодо виконання заходу КзППБ «Впровадження

вий до дій в надзвичайних ситуаціях згідно з «Планом захисту персоналу ВГТ в умовах радіаційної аварії, пожежах та інших надзвичайних ситуаціях». У 2013-му працівники ВГТ також залучались до роботи з «постфукусімських заходів». Це питання залишається актуальним і нині. Проаналізувавши роботу за звітний період, Ігор Вітковський окреслив пріоритетні завдання, над якими працюватимуть колективи у цьому році. Найголовніші – це виконання заходів КзППБ, продовження впровадження системи діагностики та сейсмічного моніторингу, оцінки сейсмологічності будівель та споруд…

систем сейсмологічного моніторингу майданчиків АЕС» продовжуються. Фахівці ВГТ входять до складу групи інженерної підтримки ВП РАЕС. Вони регулярно проходять навчання згідно з програмою станційного тренування, беруть участь у навчаннях з ліквідації аварій та аварійних ситуацій на блоках. Персонал відділу гото-

Підсумки засідання балансової комісії підвів генеральний директор ВП РАЕС Павло Павлишин. Він дав конкретні вказівки та рекомендації кожному із підрозділів, що звітувалися, щодо поліпшення їхньої подальшої діяльності, подякував за роботу, яку визнав позитивною. Володимир ДАВИДОВ Фото Іванни КОВБ

Для поліпшення безпеки персоналу принцип зонування, тобто поділ на зони (зона вільного режиму та зона суворого режиму) – в залежності від характеру технологічних процесів, особливостей розміщеного технологічного обладнання, характеру та ймовірної величини забруднення радіоактивними речовинами. Одним із основних організаційно-технічних принципів забезпечення радіаційної безпеки є суворе дотримання режимів згаданих зон та контроль за нерозповсюдженням радіаційного забруднення за їх межі вище встановлених нормативів. Гадаю, не варто уточняти, що під особливим контролем перебуває організація вентиляції саме приміщень зони суворого режиму (ЗСР) РАЕС. Системи їх вентиляції, згідно з вимогами «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України», повинні забезпечувати поступання повітря із приміщень зони вільного режиму до більш забруднених. Для недо-

пущення зворотних перетоків на шляху руху повітря встановлюються клапани регулювання надлишкового тиску односторонньої дії, які в обслуговуючих приміщеннях забезпечують ще й необхідне розрідження, що в свою чергу також запобігає витоку повітря із «забруднених» приміщень. Все повітря із приміщень зони суворого режиму обов’язково проходить очищення від радіаційних забруднень на спеціальних фільтрувальних установках та видаляється виключно окремими спеціальними вентиляційними системами через висотну вентиляційну трубу. Крім того, в приміщеннях герметичного огородження реактора (де потенційно можливий витік в повітря радіоактивних речовин) згідно з проектом АЕС функціонують спеціальні рециркуляційні вентиляційні системи, які вловлюють та очищують на вугільних і аерозольних фільтрах «забруднене» повітря й повертають його

(вже очищеним) назад в обслуговуюче приміщення. У системах вентиляції РАЕС використовуються вугільні фільтри типу АУИ-1500 для очищення повітря від радіоактивного йоду, різноманітні аерозольні фільтри типів Д-23 кл, «Фартос» Ц-2500, ФЯВ, ФП-300 та інші для очищення повітря від радіоактивних аерозолей та універсальні аерозольно-сорбуючі фільтри типу ФАИ-3000-2. Ефективність очищення повітря на фільтрах вказаних типів досить висока. ЦВтаК, як цех-власник вказаних фільтрів, а також цех, що їх обслуговує, із залученням спеціалістів СНВУ та ЦРБ, проводить постійний контроль їх стану. За нашою вимогою працівники СНВУ щорічно (за графіком чи позачергово) виконують вимірювання перепадів тиску на фільтрах, слідкують за його величинами, визначаючи перепускні спроможності фільтрів. Допустимі вели-

чини перепаду тиску на фільтрах визначені нормативними документами. Працівники ЦРБ також щорічно визначають ступінь очищення повітря на фільтрах та ефективність очищення. Насамкінець, за результатами проведених вимірювань, видаються акти встановленого зразка з рекомендаціями щодо подальшої експлуатації фільтрів. У випадках перевищення перепадів тиску на фільтрах чи зниженні ефективності очищення повітря виконується заміна вказаних фільтрів на нові. Крім того, оперативний персонал ЦРБ веде постійний контроль за величиною активності повітря, що видаляється за межі ЗСР через вентиляційну трубу, а у випадку відхилень – спільними зусиллями встановлюється причина та вживаються всі необхідні заходи приведення обміну повітря до нормального стану. Олександр Воробей, начальник ЦВтаК


№11 (1103) 13 березня 2014р.

3

Охорона праці

Головне – не допускати втрат здоров’я Минулої середи під головуванням генерального директора Павла ПАВЛИШИНА на РАЕС відбувся черговий День охорони праці. Ще на його початку сповіщалось, що всі, перед тим запропоновані у виробничих підрозділах пропозиції з охорони праці, виконані й нещасних випадків на АЕС нема. Поруч з тим Павло Яремович наголосив, що при виявленні захворювання й погіршенні здоров’я не слід зволікати, а своєчасно звертатись до медичних служб за наданням відповідної допомоги. Також він цікавився ходом впровадження «Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок», які вже надійшли і мають замінити попередні. Далі були доповіді про результати перед

Екскурсії

Наприкінці лютого з екскурсією Рівненську АЕС відвідали учні старших класів Володимирецького районного колегіуму. Мета заходу, що відбувся, – профорієнтація школярів у атомну енергетику. 27 учнів з класів фізико-математичного нахилу Володимирецького колегіуму відвідали за програмою екскурсії на Рівненську АЕС – навчально-тренувальний та інформаційний центри, центральний пост автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. Молодь Володимиреччини цікавиться роботою Рівненської АЕС невипадково. Адже щороку більш ніж 20 випускників колегіуму стають студентами одного з профільних ВНЗ атомної енергетики – Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП). За словами класного керівника фізико-математичного класу Володимирецького колегіуму Переходько Світлани Володимирівни, Рівненська АЕС для молоді регіону є привабливим місцем роботи. Сьогодні 5 випускників колегіуму після навчання у СНУЯЕтаП працюють на Рівненській АЕС. Отримання професії атомника є об’єктивно реальним

Ювілеї Лідія Федорівна Прокопчук – машиніст насосних установок ГТЦ РАЕС. Її робота досить відповідальна, адже, будучи на зміні, слід повсякчас здійснювати контроль за роботою гідротехнічного устаткування. Але до цього Лідія Федорівна давно звична, бо працює тут ще з 1986-го. У свій час закінчила Рівненське ПТУ №10. А влаштувалась працювати на РАЕС, бо від її рідного села, що у Камінь-Каширському районі Волині, як говорять, рукою подати. Давно уже Кузнецовськ для неї став своїм, дорогим, рідним. Тут знайшла свою долю. Тут випестила і виростила свою кровинку – сина Максима. Нині він, студент 4-го курсу Луцького вузу, – надія і гордість Лідії Федорівни. За 28 років сумлінної праці на Рівненській атомній станції заслужила машиніст насосних установок авторитет, шану та повагу у колективі гідротехніків. Нею гордяться, визнають її за приклад. А вона, в свою чергу, охоче ділиться з усіма своїм ви-

тим проведених у функціональних підрозділах перевірок, до тематики яких було включено питання дотримання нарядної системи, забезпечення робочих місць всіма необхідними інструкціями з охорони праці, своєчасності й якості обслуговування вантажопідіймальних машин та механізмів, дотримання вимог охорони праці при виконанні теплоізоляційних та інших робіт, достатність та раціональність природного та штучного освітлення робочих місць, безпечності проходів та проїздів територій. Називались виявлені заувавження, повідомлялось, кому і в які терміни доручено їх усунення. А ще на Дні охорони праці акцентувалась увага на необхідності поліпшення забезпечення персоналу ВП РАЕС зручним і надійним спецодягом та спецвзуттям, оскільки останнім часом траплялась плутанина з їх розмірами, подекуди, як говорилось, були серйозні претензії й до якості ЗІЗ. На пере-

конання генерального директора тут вихід один. «Якщо наше підприємство за те все платить чималі кошти, – сказав він, звертаючись до присутніх начальників цехів, – то при виявленні браку оформляйте все протоколом і повертайте тим, хто його надіслав. Хай міняють. Далі заплющувати очі на чиїсь недоробки й тим самим нехтувати людським здоров’ям ми не збираємось!» Висловився керівник і щодо недопущення порушень правил ТБ та ОП на РАЕС. Мається на увазі забезпечення проведення робіт у касках, де цього вимагають умови праці. Не слід легковажити, аби не допускати травматизму, і з використанням спецвзуття, особливо при виконанні різноманітних будівельних, зварювальних робіт чи при проведенні операцій, пов’язаних з переміщенням важких запчастин або механізмів. Іван СИДОРЧИК

Юні володимирчани мріють стати атомниками для випускників колегіуму. Адже між колегіумом і СНУЯЕтаП є угода, відповідно до якої на базі колегіуму діють підготовчі курси. Успішне закінчення курсів гарантує вступ до цього ВНЗ. Так, 7 випускників колегіуму минулого року стали першокурсниками СНУЯЕтаП. Загалом з Володимирецького району у цьому університеті навчається понад 100 студентів. Треба зазначити, що кадрова служба Рівненської АЕС веде моніторинг успішності навчання володимирчан. З кращими студентами-старшокурсниками укладаються угоди, які гарантують подальше працевлаштування на атомну станцію. На даний час у СНУЯЕтаП навчаються 25 студентів, які будуть працевлаштовані на РАЕС. Учень 11-го класу Володимирецького колегіуму Назар Мокруха мріє стати атомником. Побачене під час екскурсії приємно вразило хлопця та зміцнило його мрію. Назар намагається поглиблювати свої знання з фізики та математики, навчаючись у спеціалізованому класі колегіуму, та сподівається вступити на навчання у СНУЯЕтаП. Одинадцятикласниця Ірина Чорна зізнається, що захоплюється гуманітарними

дисциплінами, але енергетичний об’єкт вразив її настільки, що вона не проти після закінчення лінгвістичного ВНЗ обійняти посаду перекладача на РАЕС. За словами Валентини Дукач, начальника відділу зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС, щороку інформаційний центр «Полісся» відвідує понад 1,5 тисячі учнів. Крім того, з метою інформування та популяризації атомної енергетики проводяться традиційні щорічні різноманітні конкурси та брейн-ринги для учнівської молоді Володимирецього району Рівненщини та

Маневицького району Волині. З профорієнтаційною метою минулого квітня Рівненську АЕС відвідували викладачі з Севастополя. Вони провели ряд зустрічей із старшокласниками регіону та їх батьками. Керівництво РАЕС вважає одною зі складових безпеки висококваліфікований персонал, тому на підприємстві приділяється значна увага профорієнтаційній роботі з учнівською молоддю як можливому кадровому потенціалу атомної. Прес-центр УІтаЗГ РАЕС Фото Вікторії ЛЕОНОВОЇ

З квітковим розмаїттям у душі робничим і життєвим досвідом, яким найбільше переймається молоде поповнення. – Наша Ліда! Так називають її

ням, старанністю, відповідальністю до виконуваних завдань виробничниці. Також відзначають її такі риси, як чуйність, му-

Зліва направо: машиністи насосних установок блоку №3 Людмила Сніжко, Галина Комірна, Лідія Прокопчук, Любов Тиховська, Валентина Пінчук у колективі колеги Любов Іванівна Орлова, Любов Миколаївна Тиховська та начальник зміни Юрій Сергійович Євсович, які захоплюються професійним вмін-

дрість, доброту, життєрадісність і веселу вдачу. А ще – правдивість та гостинність. Є й чудові у неї захоплення – в'язати, шити, поратись на дачі,

готувати вишукані страви та пекти пироги. Не уявляє себе Лідія Прокопчук і без квітів, які своїм різнобарв’ям заполонили її квартиру, справжньою оранжереєю стала її оселя. Нещодавно до Лідії Федорівни завітав прекрасний ювілей. З цієї нагоди щиро вітаємо іменинницю. Зичимо здоров’я, невичерпної енергії, окриленого настрою, щастя та добра. Хай життя дарує тисячі щасливих можливостей, і кожна з них буде використана повністю. Вже ювілейну стоптано стежину, Та спокою нема для Ваших ніг, Бо пройдено життя лише частину – Попереду багато ще доріг! Бажаєм Вам століття ще прожити, Здоров’я доброго на всю ту сотню літ! Від імені колективу Віра Примачик, голова цехового комітету ГТЦ

Атомные новости НАЭК возглавил Юрий НЕДАШКОВСКИЙ Правительство Украины назначило Юрия Недашковского президентом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", в состав которого входят АЭС страны. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте правительства. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал распоряжение об отстранении Никиты Константинова от исполнения обязанностей президента государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". И на его место назначил Юрия Недашковского, который до этого уже трижды возглавлял эту компанию. "Назначить Недашковского Юрия Александровича президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", – говорится в распоряжении.

АЕС України працюють у штатному режимі

та посилено охороняються підрозділами фізичного захисту АЕС та військовими частинами внутрішніх військ МВС України. Зокрема, забезпечується функціонування систем фізичного захисту, безумовне виконання вимог перепускного та внутрішньооб’єктових режимів, посилений рівень охорони ядерних установок та ядерних матеріалів, вживаються заходи запобігання виникнення кризових та надзвичайних ситуацій. ДП «НАЕК «Енергоатом» виконує своє головне завдання – забезпечує безпечне і безперервне функціонування АЕС України, експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 50 відсотків електроенергії України. Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку», на Компанію покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за постійне підтримання та підвищення рівня безпеки АЕС України. Станом на сьогодні рівень безпеки та охорони діючих енергоблоків ДП НАЕК «Енергоатом» відповідає національним та світовим стандартам, у тому числі вимогам Міжнародної Конвенції з фізичного захисту та національного законодавства, що підтверджено МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями. Всі АЕС України на найближчу перспективу забезпечені ядерним паливом. Поставки ядерного палива здійснюються в рамках діючих договорів і на сьогоднішній день сторони виконують свої зобов’язання. Робота енергоблоків відбувається в штатному режимі згідно з затвердженим прогнозним балансом електроенергії Об’єднаної енергосистеми України.

Іран у квітні почне будувати другу АЕС у Бушер Іран оголосив про рішення почати 9 квітня 2014 року будівництво другої АЕС у провінції Бушер. Про це повідомив депутат парламенту Ірану Абдоль-Каріма Джомарі. Перша АЕС в Бушері побудована російською корпорацією "Росатом" і передана в експлуатацію іранським фахівцям у вересні 2013 року. Нагадаємо, що Іран і Росія близькі до підписання угоди про будівництво нових атомних електростанцій в Ірані. Довідка. Бушерська АЕС – атомна електростанція потужністю 1000 МВт на півдні Ірану поблизу міста Бушер. Перша АЕС в Ірані і на Близькому Сході. Будівництво було розпочате в 1975 році німецькою компанією Kraftwerk Union AG. У 1979 році, після ісламської революції в Ірані, роботи на об'єкті були призупинені. 25 серпня 1992 року було підписано угоду між урядом РФ і урядом Ісламської Республіки Іран про співробітництво у спорудженні на території Ірану атомної електростанції. Поновлене після тривалої консервації в 1995 році, завершене в серпні 2010 року. У вересні 2011 року електростанція вийшла в режим промислової експлуатації.


№11 (1103) 13 березня 2014р.

4

Вже минуло 200 років від дня народження Великого Кобзаря... він вручив грамоти почесним працівникам освіти та культури міста. Слова вітання висловила і голова Кузнецовського міського об’єднання Всеукраїнського тоЦього року українці святкують ювілеї багатьох видатних поетів, письменників, громадських діячів, які зробили неоціненний вклад у культуру нашої держави. Головною подією, звичайно ж, є ювілей Великого Кобзаря. 9 березня в Палаці культури ВП РАЕС пройшло урочисте засідання та святковий концерт, присвячені 200-літтю від дня народження Т.Г.Шевченка. Захід зібрав не лише поціновувачів творчості геніального поета, а й усіх, кому небайдужа доля України, хто щиро вірить у світле майбутнє нашої країни. Урочисте засідання розпочалося хвилиною мовчання за загиблими героями Майдану, які поклали життя за Україну. Привітати присутніх з визначною датою та висловити своє співчуття рідним та близьким загиблих прийшов виконуючий обов’язки міського голови Ігор Куц. Також

ний дух присутніх піднімав чоловічий гурт «Заграва». Святковий настрій створювали й такі колективи, як народний аматорський хор центру дозвілля «Передзвін»,

хор ветеранів Палацу культури, ансамбль музичної школи та інші. Весь вечір зі сцени лунали поезія Великого Кобзаря, уривки з його поем, пісні на вірші поета. На тлі сучасних подій постать Тараса Григоровича є символічною, адже він все життя присвятив Україні. Шевченко був не лише видатним поетом, прозаїком, а й борцем за світле майбутнє нашої держави, пророком, який бачив не на роки, а на століття вперед… Вікторія ПАШКЕВИЧ Фото автора

Від усієї душі вітаємо з першим 60-річчям працівника ЦГО РАЕС

ОГРЕБЧУКА Володимира Миколайовича

Бажаємо тобі, шановний ювіляре, міцного здоров’я, злагоди та сімейного благополуччя.

Хай цвіте , не в’яне із роками доля, Нехай літ щасливих птаха накує. Від землиці – сили, від води – здоров’я, І добра від сонця нехай Бог дає. Хай пливе щасливо твій життєвий човен, Обминає легко береги круті, І любові буде хай він завжди повен, Це найголовніше у людськім житті. Колектив станції зарядки вогнегасників

Афіша Палацу культури

вариства імені Тараса Шевченка Людмила Іванівна Грекова. З нагоди ювілею Великого Кобзаря працівники Палацу культури підготували святкову програму, в якій взяли участь різні аматорські колективи міста. Народний ансамбль бандуристів «Берегиня» виконував ліричні пісні на вірші поета. Патріотич-

Рівненська АЕС долучилася до відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка Рівненська атомна електростанція долучилася до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Цими днями в інформаційному центрі станції проходить виставка робіт, присвячених творчості Кобзаря. Про це повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю УІтаЗГ РАЕС Валентина Дукач. До уваги усіх відвідувачів інформаційного центру близько тридцяти мистецьких виробів: декоративні вази, аплікації з паперу і злаків, панно з художнього тіста та картини, виконані у техніці декупажу. Практично у кожній роботі простежуються мотиви з творчості Тараса Шевченка. Прикметно, що авторами усіх робіт виступили діти з обмеженими можливостями, які нині перебувають на реабілітації у Кузнецовському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Ініціаторами виставки виступили працівники інформаційного центру РАЕС. З відповідною пропозицією вони звернулися до директора реабілітаційного центру Наталії Федінчик, яка з радістю відгукнулася на таку ініціативу.

Вітаємо!

– Сьогодні для дітей і дорослих, котрі перебувають на соціальній реабілітації або отримують соціальну послугу денного догляду, у нашому центрі організовані гуртки, які допомагають виявити і розвинути їх творчі здібності. Це невід’ємна складова реабілітації, – каже Наталія Федінчик. – В інформаційному центрі ..Рівненської АЕС виставлені роботи наших підопічних, які вони виготовили під керівництвом викладача трудового навчання Інни Федорової. Зазначимо, що це уже не перший захід, який управління інформації та зв’язків з громадськістю проводить спільно з Кузнецовським міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наприкінці минулого року підопічні центру разом із дітьми з малозабезпечених та багатодітних сімей Кузнецовська побували з ознайомлювальною екскурсією на РАЕС, у рамках якої відвідали інформаційний та навчально-тренувальний центри. Загалом же, за словами Наталії Федінчик, Рівненську атомну електростанцію та Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів пов’язує тісна співпраця.

Генеральний директор ВП РАЕС Павло Павлишин, його помічник Олександр Корнійко та начальник відділу соціального захисту управління соцрозвитку ВП РАЕС Тетяна Кузмічова є членами Піклувальної ради центру. Це суттєво допомагає у вирішенні нагальних господарських питань. Також Палац культури Рівненської АЕС сприяє в організації розважальних заходів та вечорів відпочинку для підопічних центру. Іванна КОВБ Фото автора

14 березня о 18 годині – концерт творчих колективів ПК: – зразкових аматорських ансамблів танцю «Сонечко» (керівник В.Решетицька), «Асорті» (керівник О. Ісаєнко); – зразкового аматорського вокального ансамблів «Рондо» (керівник Л.Пашко); – ансамблю танцю «Веселкові барви» (керівник О.Пивоварчук). Велика зала ПК. Ціна квитка – 7 грн. 15 березня о 17 годині – балет на дві дії «Лебедине озеро» у виконанні театру «Молодий балет Києва». Велика зала ПК. Ціна квитка – від 80 грн. Квитки у вестибюлі каси ПК з 11:00 до 18:00 год. 16 березня о 16.00 годині – тематична програма для клубу ПК «Орхідея» «Зі святом весни!» Танцювальна зала ПК. 17 березня об 11 годині – конкурсна програма для дітей «Ой, минула вже зима». Танцювальна зала ПК. Ціна квитка – 7 грн. 18 березня об 11 годині – театралізоване свято для дітей «День іменинника». Танцювальна зала ПК. Ціна квитка – 7 грн. 21 березня о 18 годині – ювілейний вечір відпочинку СНВУ з нагоди 25-річчя служби. Танцювальна зала ПК.

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ та його мудрі книги Хочу поділитися з читачами газети духовними скарбами – книгами Мирослава Дочинця. Книги цього автора для мене, як бальзам на спраглу душу. Мені довелось давно виїхати зі свого рідного Прикарпаття. А з героями цього письменника я знову вдома. Слова в його книжках, як камінці на долоні – виважені й точні. І безкінечна мудрість, духовність, чистота. Разом з захопливим сюжетом. Це ті книги, які дійсно впливають на удосконалення людини. Якщо вона прагне. Низький уклін Вам, авторе!

E-mail: gazeta@rnpp.atom.gov.ua Наша енергія— наше майбутнє

«Многії літа, благії літа». Унікальний, осмислений і пронизаний істинною духовністю устрій життя однієї людини. Людини звичайної і водночас незвичайної. Це не просто безцінні крихти набутих знань і вмінь мудрого старця, це система. Вибудована на тонкій інтуїції і вивірена 100-літнім досвідом, вона з користю прислужиться кожному, в тому числі великою мірою і медикам. Спадщину А.Ворона медики розцінюють як свіжий струмінь у сучасні дієтологію, валеологію, соціальну психологію і людинознавство. Уважно і вдумливо це слід

ЗАСНОВНИКИ: адміністрація та трудовий колектив ВП “Рівненська АЕС“ ДП “НАЕК “Енергоатом“.

Використання наших публікацій – тільки за погодженням з редакцією.

читати і перечитувати, дрібними ковтками, неначе п’єш живу воду. «Вічник». Це сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не просто опис виняткової долі незвичайної людини. Це – подарунок долі для того, хто запитує себе: «Хто я, звідки я, для чого я? І куди я йду?» Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у великому Переході з нічого у щось. «Криничар». Хвилююча розповідь бентежної, шляхетної, муштрованої життям душі, сповненої ароматом Часу, Духу і Любові.

«Світован». Третя книга про мудрого А.Ворона. Це повна захоплення і любові розповідь про мандри в горах молодого журналіста з мудрецем Світованом, якого вже встигли назвати українськими Сократом, новітнім Сковородою. До речі, «Вічник» та «Криничар» висунуті на Шевченківську премію. Звертайтесь до бібліотеки міста. Багатійте духовно!

За редактора Володимир ДАВИДОВ, тел: 64-1-27 Комп’ютерна верстка Валентини МАТВІЙЧУК, тел: 64-3-98 Фото Надії ТИМОФЄЄНКО, тел: 64-1-18

Сільвія Власова, директор міської публічної бібліотеки

Газета заснована у січні 1989 року. Свідоцтво про реєстрацію періодичного видання Серія РВ №496/49 від 30 листопада 2007 року.

Газету зверстано в комп’ютерному центрі УІтаЗГ ВП РАЕС. Кольороподіл та друк — видавництво “Медіа”, м.Луцьк, вул. Карбишева, 1. Тел.:(0332) 78-40-69. Тираж 2000 примірників.

Газета Енергія №11 (1103) - 13.03.14 р.  
Газета Енергія №11 (1103) - 13.03.14 р.  
Advertisement