Page 1

Maj orPr oj ect-Devel opment

Thi spr oj ectt hemei ssnowf l akeki ngdom,i nher eij ustdevel opmenti t.Thet echni calski l l s ichoosest i t ch, pat t er ncut t i ngandPhot oshopski l l s.Myi nspi r at i onf r om snowandi ce. Fi r stofal l ,iwi l lcont i nuet odevel opmentmyi l l ust r at i onski l landphot oshopski l l .

21_  
21_  
Advertisement