Page 1

Postgraduaat Muzikale Vorming van Jonge Kinderen 4-8 j Observatie Muziekinitiatie Student:Karen Haspeslagh

Uur: 16u30-17u30

Lesgevend docent:Sanne Caluwaerts

Leeftijdsgroep:6-7 jarigen

Datum:19 februari 2013

Aantal leerlingen: 15

Algemene observatie Methodisch en didactisch verloop De verschillende fasen/ sequensen in het verloop van de les ; vooropgestelde (deel)doelen ; muzikale gedragingen ; het gebruikte materiaal ; overgangen tussen de verschillende activiteiten Lokaal = toneelklas met podium, toneelvloer (=> zonder schoenen betreden), vleugelpiano, geluidsinstallatie met laptop aangesloten Op de grond liggen verschillende gekleurde bollen verspreid = de bomen in het bos Fase 1: 1) Kinderen zoeken een boom en gaan er op zitten, liggen, leunen tegen de boom‌ 2) Luisteren naar 2 verschillende muziekfragmenten en bepalen wat er in het bos zou kunnen gebeuren bij de muziek Fragment 1 = Morgenstemming – Grieg Fragment 2 = Sabeldans – Katchaturian Opm: sommige kinderen beginnen spontaan mee te bewegen, wiegen (1), met armen zwaaien (2); meeste kinderen kunnen niet stilzitten 3) Rondvraag: 1 => rustig (herhaaldelijk); zingen; wandelen; bloemenkrans rijgen 2 => schieten (jagers); wild; gevaar; trein Doelen: aanvoelen en kunnen verwoorden hoe de muziek klinkt en wat de muziek (met hen) doet; kunnen concentreren; kunnen aandacht richten op bepaalde aspecten van de muziek; kunnen benoemen (onbewust) van muzikale parameters (tempo, dynamiek); sociaal kunnen wachten om anderen aan het woord te laten Fase 2: Bewegen op muziekfragment 2 Er worden duidelijke afspraken gemaakt: niet raken van de bomen en andere kinderen Opm: de kinderen houden zich opmerkelijk goed aan de afspraken en maken zeer weinig geluid = uitzonderlijk Lkr loopt mee in de ruimte en bepaalt de richting; geeft aan dat op een bepaald moment de muziek verandert en laat de kinderen dan rugwaarts stappen; einde fragment in slaap vallen in de boom Bewegen op muziekfragment 1 Wakker worden in slow motion (wordt samen met de kinderen besproken wat dat juist is) Opm: in slow motion bewegen is nog zeer moeilijk voor kdn van deze leeftijd omdat ze nog niet over voldoende lichaamsbewustzijn, - beheersing/controle beschikken; daarom is dit een zeer


goede oefening! Doelen: kunnen bewegen aangepast aan het tempo van de muziek; Fase 3: Bollen worden in een kring gelegd en kdn gaan elk op een bol zitten Parameter tempo wordt besproken langzaam vs snel Rondvraag: Welke dieren zijn langzame dieren? Slak, schildpad, worm… En snelle dieren? Haas, leeuw (kan ook langzaam zijn),… Doelen: link leggen tss eigenschappen tempo muziek en eigenschappen van bepaalde dieren; sociaal: luisteren naar anderen Fase 4: Voorwerpen doorgeven in een bepaald tempo langzaam vs snel 1) bal doorgeven i.e. snel tempo inoefenen door samen klappen; samen zeggen; doorgeven op elke klap van de lkr; uiteindelijk op muziek (?) 2) doosje doorschuiven i.e. zeer langzaam tempo (opm: kdn doen dit zeer secuur) op muziek (Tortoises uit Carnaval des animaux) Doelen: bewegen van een voorwerp op tempo van de muziek; lichaam de verschillende tempo’s laten ervaren Fase 5: Kinderen nemen een blok om op te zitten en gaan bij de piano zitten Inoefenen van een liedje over de schildpad

Opbouwen melodie door te spelen met motiefjes van enkele lettergrepen ondersteund door het verloop van de melodie in lijnen (laag – midden – hoog) ___ _________ ___ ___ ___ ____ ___ ___ Ik schui- fel en wil wel schildpad Maar loop niet zo heel snel Uiteindelijk zingen van de volledige melodie met pianobegeleiding Doelen: stemgebruik; aanvoelen van afwisselende toonhoogtes (laag-midden-hoog) en ritme;


Fase 6: Spelen van de motiefjes op orff-instrumenten. Per 2 aan een instrument (2 x enkel re, mi en sol) Doelen: instrumentaal musiceren; experimenteren met de instrumenten; kunnen uitvoeren van de verschillende toonhoogtes (laag-midden-hoog) Pedagogische aanpak interactie tussen docent en kinderen ; algemene sfeer zeer enthousiaste en geduldige docente; steeds met de glimlach; moedigt leerlingen positief aan; indien nodig wijst ze kinderen voorzichtig en liefdevol terecht; probeert iedereen te betrekken in het lesgebeuren; zeer aangename sfeer, over het algemeen rustige kinderen met veel respect voor de juf, elkaar, het materiaal‌

Specifieke observatie 2 kinderen vallen mij op: Paulien omdat ze een ongelooflijk goed gevoel voor ritme heeft, ze voert alle opdrachten zeer minutieus uit, zonder zich te laten opmerken; volgt alles zeer goed mee en heeft alles duidelijk zeer snel begrepen en voelt heel goed aan Jennifer heeft het heel wat moeilijker dan Paulien; is meer afwezig (zweverig) en voelt zeer weinig ritme en melodie aan; maar is wel betrokken bij wat er allemaal gebeurt.


Postgraduaat Muzikale Vorming van Jonge Kinderen 4-8 j Observatie Muziekinitiatie Student:Karen Haspeslagh

Uur: 17u30-18u30

Lesgevend docent:Sanne Caluwaerts

Leeftijdsgroep:7-8 jarigen

Datum:19 februari 2013

Aantal leerlingen: 10 lln

Algemene observatie Methodisch en didactisch verloop De verschillende fasen/ sequensen in het verloop van de les ; vooropgestelde (deel)doelen ; muzikale gedragingen ; het gebruikte materiaal ; overgangen tussen de verschillende activiteiten Lokaal = toneelklas met podium, toneelvloer (=> zonder schoenen betreden), vleugelpiano, geluidsinstallatie met laptop aangesloten Fase 1: (zittend op de grond rond verschillende afbeeldingen van dieren) Herhaling van een liedje rond ‘Valentijn’ van voor de vakantie: ‘Ik leeuw van jou…’ waarbij ik ‘hou van’ telkens vervangen wordt door een dier De lln kennen het lied nog goed en de lln leggen de afbeeldingen opnieuw in de juiste volgorde beeldingen wordt de volgorde opnieuw bepaald. Een nieuwigheid is het vervangen van ‘hou’ door telkens andere kleuren. Leuk lied en de kdn zingen enthousiast mee Fase2: (zittend in de kring) Sanne toont een prent met een afbeelding en vraagt waar de lln aan denken bij het zien van de prent => lln denken aan sprookje, maar kunnen de naam niet vinden = repelsteeltje Met repelsteeltje wordt een nieuwe noot aangebracht nl. re Tot nu toe kennen de lln al do = doornroosje; mi = mickey Mouse; fa= farao; sol = soldaat; la = lachende koe; aan elke noot is een sprookjesfiguur verbonden, maar ook een handbeweging (afgeleid uit het handzingen van Kodaly); De nieuwe noot wordt ingeoefend door het zingen van de melodie van ‘Kortjakje’ met de alternatieve benamingen; Nadien wordt dezelfde melodie door elke ll afzonderlijk uitgevoerd op een grote vloerpiano Sommige lln hebben het moeilijk met het bepalen van de juiste noten op de vloerpiano Fase 3: (zittend in de kring) Waarover gaat het sprookje van Repelsteeltje? Lln sommen de belangrijkste elementen van het sprookje op, niet iedereen kent het. Draad spinnen tot goud was de aanleiding van het verhaal Lln bewegen vrij in de ruimte op muziek met een denkbeeldige draad tussen 2 vingers gespannen, de draad mag niet kapot gaan; lln proberen allerlei bewegingen uit met de draad Het is rustige muziek (Adagietto uit Symf. Nr 5, Mahler) en de lln bewegen zeer voorzichtig Fase 4: (zittend op blokken aan de piano) Sanne laat de lln hun eigen naam ritmisch zeggen en speelt zo een tijdje met hun namen en de bijhorende ritmes; als lln het moeilijk hebben om het ritme van hun naam te bepalen helt ze hen en herhalen ze de naam nog eens met de hele groep; ook laat ze de ritmes klappen Nadien gaat ze over naar een liedje over Repelsteeltje dat stap voor stap wordt aangeleerd via voor- en nazingen en bepalen van de structuur: ABA


Pedagogische aanpak interactie tussen docent en kinderen ; algemene sfeer In deze les zijn enkele kdn die veel aandacht opeisen op een vrij negatieve manier, Vladi en Alrick. Zij bepalen voor een groot stuk het feit dat er vaak een onrustige sfeer heerst en weinig samenhang tss de lln. Er zijn lln die zeer goed mee doen en geen aandacht vragen, maar dit gaat soms verloren door de aandachtzoekers. Sanne zoekt echt naar een evenwicht om iedereen even veel te betrekken en wijst Vladi en Alrick regelmatig correct terecht. Het gedrag van deze lln verandert hierdoor echter niet. Sanne gaat zeer ontspannen, vriendelijk en respectvol om met alle leerlingen, jammer genoeg krijgt ze dat niet van alle lln terug.

Txhvraiejtjd