Page 1

OBSERVATIESTAGE POSTGRADUAAT MUZIEK VOOR JONGE KINDEREN VAN 4 TOT 8 JAAR Naam student: Christel Vervaet Gegevens observatieschool / organisatie: Freinetschool Bommelstraat 9000 Gent Contactpersoon: juf Caroline Datum observatie : 17 januari 2013 Naam leerkracht/lesgever: Juf Dimi Duur les/activiteit: 11u tot 12 u

KLASSCHIKKING

Muziek activiteit: in een halve kring , juf vooraan

Rondstappend in de klas achter elkaar ( op Pinguinliedje)


MATERIAAL (bv. didactisch materiaal,media , voorwerpen, muziekinstrumenten, enz..) Spelcomputertje, speelgoed-gsm, kleine trommel, metalen fluitje, houten latjes,pot met spijkers, toverstaf, metalen potjes, plank, cd-speler, cd’s

OPBOUW/ VERLOOP van de les of activiteit (inleiding, eigenlijke activ., afronding, relaxatie,timing, eventuele reflectie) •

Kringmoment: enkele klasafspraken worden herhaald


Muziekronde -

Beluisteren en nabootsen van geluidje van spelcomputer van kleuter Kls doen geluidje na

-

Juf verzamelt zelf een aantal voorwerpen die bij haar in de omgeving liggen

-

Ze maakt met elk voorwerp een geluid, dit geluid wordt door de kls nagebootst

-

Juf stimuleert de kls om geluiden te maken met de verschillende lichaamsdelen

-

Kls sluiten de ogen, de juf maakt een geluid , de kls raden het geluid

-

Kls maken een muziekstukje ( aaneenrijging van verschillende geluiden).Juf wijst daarbij een aantal voorwerpen aan met een toverstaf. De kls maken het bijpassend geluid.

-

Juf maakt weer een aantal geluidjes en vraagt naar de verschillen in de geluiden. Kls proberen dit te vernoemen

-

Herhalen van versje “ koude handen” met bijpassende gebaren

-

Meezingen met liedje “ zoef, zoef” ( van Wintercd van Kapitein Winokio)

-

Juf beeldt de bewegingen uit die in het liedje voorkomen, de kls zoeken er een geluidje bij

-

Bewegingsexpressie rond de sneeuwman: blij – verdrietig- boos – verbaasd

-

Kls zoeken geluidje bij het woordje “trippelen”, juf laat hun het verschil ervaren tussen “ trippelen”


en “ stampen”

-

Muziek maken adh van de lichaamstaal vd juf

-

Bv. met de handen: stop ogen open en toe ogen links en rechts kin: naar links of rechts, boven of beneden haar schudden

-

Liedje van de “ pinguin” ( Wintercd van Kapitein Winikio): als pinguins rondstappend in de klas en het liedjeµ Uitbeelden

-

Uitbeelden van een klappende pinguin

-

Relaxatie: met beiden hdn lucht scheppen ( in- en uitademen) wrijven met je handje over je hartje


VOOROPGESTELDE DOELEN (ontwikkelingsaspecten, leerplandoelen,enz..) Doelen

Bereikt of niet ?

Nt gevraagd

LEERKRACHTENSTIJL /HOUDING LESGEVER ( vraagstelling, klasklimaat,taalgebruik, stemgebruik, aanpak kinderen,interactie lesgever/ kinderen, geven van instructies,tempo van de activ./les,enz..) •

De juf is rustig, praat vrij monotoon

De juf spreekt vanuit de “ik”boodschap


Ze zoekt het materiaal in de nabije omgeving, ze speelt in op wat er gebeurd bv het niezen van een kleuter wordt bij de geluiden opgenomen, net zoals het geluidje van de spelcomputer

Ze laat de kls zelf geluiden zoeken

Ze laat de kls focussen op “ luisteren”

Ze stimuleert de kls tot benoemen van hetgeen ze horen en voelen

REFLECTIE ( aanpak, verloop, houding lesgever / kinderen, samenstelling klasgroep, klasklimaat, accommodatie,aanwenden materiaal,enz…)

Er was voortdurend interactie tussen de juf en de kleuters

Kls bleven de ganse tijd geboeid ( ondanks de leeftijdsverschillen)

In 1 activiteit was er enorm veel te beleven en veel variatie


AANDACHTSPUNT VOOR JEZELF

Ik heb enorm veel opgestoken van hetgeen ik gezien heb

Deze activiteit was een schoolvoorbeeld dat muziek overal aanwezig is, je moet er alleen maar attent voor zijn en gebruik van maken

Nnfdxe6r  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you