Page 1

MUZIEKEDUCATIEF PROJECT

Aanvangsjaar opleiding: 2012-2013 Studenten: Lieve Merckx Lut Salen Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 1


INHOUDSTAFEL 1. 2. 3. 4. 5.

Motivatie P.3 De algemene organisatiestructuur P.6 Het project onder de loep P.9 Slotbeschouwing P.20 Bijlagen P.24 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Het tiereliere lied P.24 De flyer P.25 Sfeerbeelden P.26 De partners P.30 Liedbundel P.31 Evaluatieformulier P.39

Muziekeducatief project “Tiereliere�

Pagina 2


1. Motivatie A. Lut aan het woord Ik heb voor dit project gekozen omdat het een project was dat als doel heeft om kinderen tijdens de schoolvakanties op een zinvolle manier onder te dompelen in een muzisch bad. Er werd ook melding gemaakt dat het plezier centraal stond en dat vooral zingen en samen musiceren belangrijk waren. De doelgroep voor dit project zijn kinderen van 5 tot 9 jaar, wat aanleunt bij de leeftijd van het postgraduaat dat we volgen. Toen ik las dat er kinderen gezocht werden met een bijzondere aandacht voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen voor dit project, was de keuze vlug gemaakt. Ik ben namelijk al zelf vele jaren werkzaam op school met kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en dacht om misschien ook zo bij ons in Houtem – Vilvoorde vroeg of laat iets dergelijks uit te bouwen. We zien bij ons in Houtem in onze school “de Biekorf” dikwijls dat het juist deze mensen zijn die geen toegang hebben tot cultuur en specifiek muziek. Mijn ervaring in de kleuterschool is wel dat veel van deze kinderen heel veel deugd hebben aan muzikale activiteiten, omdat ze daar niets moeten bewijzen, en ze creatief kunnen zijn. Omdat ik denk dat in Limburg veel expertise aanwezig op vlak van werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen (er leven in Limburg toch zeer veel migranten die ondertussen goed geïntegreerd zijn) dacht ik dat ik nog heel wat kon opsteken van hoe te werken met deze mensen en dan specifiek op muzikaal vlak. Door juist de klemtoon te leggen bij het samen musiceren en samen zingen en het plezier beleven, was voor mij de keuze duidelijk. Dit waren waarden waarachter ik mij volledig kon zetten. Samen musiceren is in mijn leven ook altijd zeer belangrijk geweest. De laagdrempeligheid van dit project ook voor mensen uit sociaal kwetsbaren gezinnen heeft mij met volle overtuiging laten kiezen voor dit project. Ik voelde dat dit project veel muzikale warmte uitstraalde, dus dit project zou het worden!

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 3


B.

Lieve aan het woord

Ik maakte kennis met het project “ Tiereliere” omdat het een aangeboden stageplaats was die vermeld stonden op de blog. Bij het overlopen van alle stage mogelijkheden voor het muziekeducatief project sprong het project “ Tierleliere” mij meteen in het oog. Bij de omschrijving van de stageplaats stond het volgende te lezen: “We zijn dit schooljaar vanuit het stadsbestuur Dilsen-Stokkem (Limburg) en in samenwerking met de stedelijke academie voor muziek-woord-dans, de kinderkoren K!Di en ZaZoe en vrijwilligers, gestart met „tiere liere‟. Dit project werd als 1 van de 2 Vlaamse projecten geselecteerd door Koor en Stem. We richten ons tot kinderen van 6 tot 10 jaar, met de focus op kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Via het samen zingen en andere muzische activiteiten, willen we kinderen op een speelse wijze hun muzikale talenten laten ontdekken en hun sociale vaardigheden vergroten. We denken dat het zowel voor jullie als voor ons een verrijking kan zijn om samen te werken aan dit project.”

Bij het lezen van dit tekstje werd ik meteen geprikkeld om deze organisatie beter te leren kennen. Volgende factoren van de organisatie spraken mij enorm aan :  De samenwerking tussen verschillende organisaties.  De leeftijdsgroep ( aansluitend bij het postgraduaat)  De toegankelijk voor alle kinderen! Een muzikale achtergrond is niet nodig. Ze willen juist kinderen stimuleren in hun eigen “ muzikaliteit” en hen de ruimte geven deze op een speelse manier te ontdekken. ( open focus ook voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen)  Het TALENT van de kinderen krijgt een centrale plaats.  Buiten het samen zingen worden er ook nog andere muzische activiteiten georganiseerd.  Het project heeft als doel om zowel de muzische als de sociale vaardigheden van de kinderen te stimuleren. De organisatie gaf mij een erg warme en open indruk. Het feit dat ze duidelijk vermelden dat ze een stage willen aangaan omdat het voor beide partijen verrijkend kan zijn zegt genoeg. Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 4


Redenen genoeg dus om eens bij deze organisatie aan te kloppen. Mijn goede gevoel werd al bevestigd tijdens het eerste contact met de organisatie. De communicatie gebeurde meteen open en spontaan, en ik voelde mij vanaf het begin erg welkom en betrokken bij het project “Tierliere”. Een goede start voor wat zeker en vast een meer dan leerrijke ervaring zou worden.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 5


2.

De algemene organisatiestructuur

1) Situering binnen de kunsteducatie Het Muzikale Project “ Tiere Liere” is niet te situeren binnen de gekende kunsteducatie. Het is een driedaags project, georganiseerd door de gemeente Dilsen-Stokkem, dat tijdens elke schoolvakantie doorgaat. De organisatie richt zicht vooral naar kinderen die nog niet de stap hebben gezet naar een gekende kunst educatieve organisatie ( vb: kinderkoor, of academie voor muziek-woorddans) maar die wel graag met muziek bezig zijn. De organisatie werkt wel samen met deze gekende kunst educatieve organisaties om zo het project mee te ondersteunen en zo ook de kinderen de kans te geven, indien gewenst, door te stromen naar één van deze samenwerkende kunst educatieve organisaties. Hierdoor is het project toegankelijk voor alle kinderen van 5-9jaar, ongeacht hun muzikale voorkennis of achtergrond.

2) De filosofie en missie van de organisatie Tiereliere, jou plezieren. Met onze eigen klanken. Tiereliere, feestje vieren. Samen op de planken. Deze tekst is het refrein van het “ Tiereliere” lied. Een lied speciaal geschreven voor het project. Het lied wordt steeds aangeleerd aan de kinderen, en geeft in enkele zinnen de “ziel” van het project weer. Namelijk: het ontdekken van de talenten van kinderen en het stimuleren van hun ontwikkeling, zowel op sociaal als op muzikaal vlak . Dit willen ze vooral op een laagdrempelige en speelse manier bereiken. Deze vier zinnen gezongen door de enthousiaste deelnemers zeggen genoeg. Het volledige Tiereliere lied vindt u in bijlage 1.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 6


3) De aanpak Het project startte dit jaar op , en vindt vierjaarlijks plaats. ( herfstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie). De leden worden opgedeeld in twee leeftijdscategorieën ( 3 de kleuterklas-2de leerjaar/3de leerjaar tot en met 5de leerjaar). Deze worden gedurende drie dagen meegenomen in een muzikaal avontuur. Samen met de begeleiding worden de nummers aangeleerd en het project wordt steeds afgesloten met een voorstelling voor de ouders en een kleine receptie achteraf. Binnen elk project zoekt men naar een passend thema met bijhorende nummers en werkt men steeds met de kinderen samen toe naar het eindproduct.

4) De middelen Het project, dat een samenwerking is tussen verschillende organisaties uit de gemeente Dilsen Stokkem. Wordt op het gebied van financiële middelen , gesubsidieerd door Koor en Stem. Verder leveren de ouders ook een kleine bijdrage per deelnemer ( 6 euro voor het hele project van drie dagen). De organisatorische en structurele ondersteuning wordt voorzien door de Gemeente Dilsen Stokkem en meer bepaald door de dienst Welzijn-Vrijheid en cultuur. De uitvoering van het project wordt verzorgd door vrijwilligers uit de meewerkende organisaties.

5) Kunstdomeinen die aan bod komen Het “ Tiere Liere “ project neemt je mee op een muzikale reis doorheen de 5 verschillende Muzische domeinen: muziek, beeld, drama, beweging en media. Binnen het domein muziek vind je de hoofdoelen terug die de organisatie nastreeft. Zo heeft de organisatie als doel kinderen het plezier van samen muziek maken te laten beleven om zo kinderen te stimuleren en kansen te geven om verder met hun muzikale talenten aan de slag te gaan. Om dit doel te ondersteunen maakt de organisatie ook gretig gebruik van de 4 overgebleven kunst domeinen. Zo krijgen de liedjes bijpassende bewegingen, wordt er gewerkt aan de expressie en het dramatiseren bij het brengen van een nummer, knutselen de kinderen zelf hun attributen en verkleedkleren in elkaar en wordt het hele optreden ondersteund door bijpassende beelden. Doorheen het drie dagen durende project worden de kinderen dus ondergedompeld in Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 7


een Muzisch bad. Dit zorgt er voor dat de kinderen een brede waaier wordt voorgeschoteld, en dat ze op een korte tijd kunnen proeven van de verscheidenheid van het Muzische domein. Op deze manier krijgt elk kind de mogelijkheid om te ontdekken wat hij of zij leuk vind. Er is voor ieder wat wils!

6) Communicatie en organisatie De concrete organisatie van elk project en de aanpak van aanwerving van kinderen wordt later nog uitgebreid besproken.

7) Doelgroep Het project spitst zich toe op kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Met een bijzondere aandacht tot het bettrekken van kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen.

Muziekeducatief project “Tiereliere�

Pagina 8


3.

Het project onder de loep

1) Visie van de organisatie Men voelde in Dilsen –Stokkem dat er heel wat kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen weinig kansen hadden om aan “cultuur” te doen. Ook zag men in de academie van Dilsen – Stokkem het leerlingen aantal verminderen, omdat er veel concurrentie is vanuit Nederland (Maastricht ligt vlakbij). Men merkte ook daar op dat er veel kinderen waren van een bepaald publiek en dat de kwetsbare gezinnen ook hier weer uit de boot vielen. Daarom zijn verschillende partners samen gaan zitten en hebben nagedacht hoe ze hun krachten konden bundelen en hoe ze aan deze problemen konden werken. De verschillende partners die deelnemen aan het project zijn :  Het stadsbestuur Dilsen-Stokkem (jeugddienst, integratiedienst, buurtwerk, schoolopbouwwerk, dienst cultuur)  De kinderkoren K!Di en ZaZoe  De stedelijke academie voor muziek – woord – dans van Dilsen-Stokkem  Koor&stem Vlaanderen  De basisscholen van Dilsen – Stokkem  De katholieke hogeschool Limburg afdeling muziek

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 9


Koor en stem Vlaanderen subsidieerde dit bijzondere muziekproject en daardoor was ook het financiële aspect van de baan. Iedere partner heeft bij dit project zijn eigen inbreng. De academie zorgt voor de dirigent, de muzikanten, en de vertellers. De koren zorgen voor de begeleiders die de groepen de liedjes aanleren. Ook zijn er studenten van de katholieke hogeschool Limburg (richting muziek) die enkele vrijwilligers sturen om mee de liederen aan te leren bij de kinderen. De basisscholen van Dilsen – Stokkem geven namen mee van mogelijk kandidaten voor het project. Ze observeren en kijken welke kinderen talent tonen of geboeid zijn door muziek. Nadien bezoeken de sociale werkers van schoolopbouwwerk van de gemeente deze mensen en leggen thuis het project uit aan de mensen .Op deze manier wordt de drempel steeds lager om in te stappen in het project. Het project is een mooi voorbeeld van integratie van sociale inclusie door muziek.

2) Hoe start het project De scholen, academie, koren en gemeente maken reclame op hun eigen locatie. De scholen observeren de kinderen en kijken welke kinderen interesse tonen voor muziek. De scholen samen met de mensen van schoolopbouwwerk selecteren uit de kinderen mogelijke kandidaten die behoren tot de doelgroep ” maatschappelijk kwetsbare gezinnen”. Als de kandidaten zijn gekend, gaat de coördinator (Gabriëlla van Grootel, die het project vanuit de gemeente trekt) langs bij de gezinnen om hen aan te moedigen om deel te nemen. Daarna kunnen de kinderen zich inschrijven voor het project. De flyer die binnen de verschillende organisaties wordt verspreid kan u vinden in bijlage 2.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 10


3) Hoe wordt er onderzoek gedaan met betrekking tot de doelgroep? Via de expertise van de scholen worden de kinderen uit gezocht. De leerkrachten melden aan de coördinator van de organisatie welke kinderen interesse hebben voor muziek. Ook de mensen van schoolopbouwwerk kijken uit naar mogelijk kandidaten voor dit project tijdens hun werk met de kinderen.

4) Inhoudelijke planning project “SMURRIETAART” Het project gaat 4jaarlijks door, elke keer in een ander thema. Dit thema wordt bepaalt aan de hand van de muziekstukken/ arrangementen die men uitzoekt voor de kinderen. Men zoekt muziekstukken die passen bij de leeftijd van de kinderen en die aansluiten bij hun leefwereld. Buiten muziekstukken zoekt men ook naar een samenhangend verhaal en bijhorende muziekinstrumenten. Men werkt gedurende elk project toe naar een podium moment voor de ouders. Dit is steeds een totaal spektakel van wat de kinderen in die drie dagen hebben uitgeprobeerd en hebben geleerd. Het thema deze keer was “heksen” , dit past in de leefwereld en de fantasie van de kinderen. Ook valt dit project in de carnaval vakantie, een periode waarin je verkleden en fantasie een belangrijke rol spelen. Voor dit project baseerden men zich op de liedjesbundel “ Smurrietaart” van dirigent en componist Martin Slootmaekers. Deze liedbundel omvat ook een verhaallijn doorheen de verschillende liederen en muzikale ondersteuning door: piano, slagwerk en altviool. Voor het project “ Smurrietaart” van start ging heeft men gekeken welke liederen het beste passen bij de jongste groep (5 tot 7 jaar) en welke liederen beter passen bij de oudste groep (8 tot 9 jaar). Men legde ook die liederen vast waarin de twee groepen samen zingen. Doorheen de drie dagen werkt men apart per leeftijdsgroep aan de te kennen liederen. Elke dag vindt er ook een kort repetitiemoment plaats met iedereen tezamen.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 11


Tijdens de eerste 2 dagen (halve dagen) worden de liederen aangeleerd + de begeleiding op de instrumenten. De jongste groep kinderen begeleidt het lied “heksen” met xylofoon en dit terwijl ze tellen 1-2-3: 1-2-3-4: 1-2-3-4-5:1-2-3-4-5-6:1-2-3-4-5-6-7:1-2-3-4-5-67-8. Er zijn bij de xylofoon staven weggenomen zodat ze duidelijk weten waar ze moeten beginnen te tikken. De oudste groep gebruikt andere slaginstrumenten, rasp, schudeitjes, buistrom, maracas,…. begeleiden het lied “smurietaart”. . De laatste dag (hele dag) wordt er tijd vrij gemaakt voor een generale repetitie met de 2 groepen en ook voor enkele creatieve werkateliers : knutselen, huishoudelijke activiteit, schminken, smaakmaker instrumenten. Bij deze laatste activiteit kunnen de kinderen kennismaken met verschillende instrumenten (gitaar – viool – bugel – saxofoon – klarinet – trommel – fluit - …). Ze luisteren naar de klank van de instrumenten en kunnen de instrumenten ook even bespelen als ze dit willen. De bedoeling is hier dat kinderen door deze introductie zin zouden krijgen om dit instrument later te gaan leren in fanfare, harmonie of muziekacademie. Er wordt ook voor aangepaste kleding gezorgd voor de kinderen. Kinderen die zelf “heksen kleding” hebben mogen kleding van thuis meebrengen. Voor andere kinderen die niets meebrengen “de kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen” is er kledij voorzien. De laatste dag wordt afgesloten met een toonmoment waarbij alle kinderen samen op het podium mogen staan en even mogen “stralen” samen met echte muzikanten, voor een volle zaal. In bijlage 3 vindt u enkele sfeerbeelden van deze muzikale driedaags project.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 12


Tijdens de eerste 2 dagen (halve dagen) worden de liederen aangeleerd + de begeleiding op de instrumenten. De laatste dag (hele dag) wordt er tijd vrij gemaakt voor een generale repetitie met de 2 groepen en voor creatieve werkateliers : knutselen, huishoudelijke activiteit, schminken, smaakmaker instrumenten. Bij deze laatste activiteit kunnen de kinderen kennismaken met verschillende instrumenten (gitaar – viool – bugel – saxofoon – klarinet – trommel – fluit - …). Ze luisteren naar de klank van de instrumenten en kunnen de instrumenten ook even bespelen als ze dit willen. De bedoeling is hier dat kinderen door deze introductie zin zouden krijgen om dit instrument later te gaan leren in fanfare, harmonie of muziekacademie. De laatste dag wordt afgesloten met een toonmoment waarbij alle kinderen samen op het podium mogen staan en even mogen “stralen” samen met echte muzikanten, voor een volle zaal. In bijlage 3 vindt u enkele sfeerbeelden van deze muzikale driedaags project.

5) Wat is de inbreng van de partners? De basisscholen van Dilsen-Stokkem selecteren kinderen die interesse tonen voor muziek of talenten hebben voor muziek, zij melden dit aan de coördinator van het project. De mensen van schoolopbouwwerk bezoeken samen met de coördinator van het project die geselecteerde kinderen die behoren tot de doelgroep van “maatschappelijk kwetsbare gezinnen”. De academie van Dilsen – Stokkem bracht de dirigent van het stuk aan, Martin Slootmaekers. Leerkrachten van de academie verzorgen de muzikale begeleiding, leraar altviool, piano en slagwerk. De vertellers worden door de leerkracht “woord” van de academie geleverd. De kinderkoren zorgen dat enkele kinderen van hun koor meedoen en zo de andere kinderen mee op sleeptouw nemen tijdens het zingen van de liedjes. De dirigent van één van de koren, Fabienne Kortooms begeleidt de jongste groep kinderen tijdens het project. De katholieke hogeschool Limburg (afdeling muziek) zorgt ook voor 2 vrijwillige begeleiders voor de oudste groep kinderen: Younes Akharroub en Nadine Lehmann.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 13


De academie van Dilsen –Stokkem zet zijn deuren open zodat er in hun gebouwen kan geoefend worden. De gemeente zorgde voor vrijwilligers en medewerkers afdeling WVC. Deze mensen zorgden voor soep op woensdag middag en begeleiding van de verschillende groepen : knutselen van toverstaf, smuriemurietaart maken, schminken van de kinderen, quiz begeleiden, instrumenten praatronde. Tevens stelde zij ook de grote zaal van de gemeente open voor het project. Deze medewerkers en vrijwilligers van de gemeente zorgden ook voor de receptie na het toonmoment. Koor en stem deed de subsidiering van het project. Het project werd gecoördineerd door Gabriëlla Van Grootel die voor de gemeente werkt. Een visueel schema van de verschillende medewerkers en hun bijdrage aan het project “ smurrietaart” vindt u in bijlage 4.

6) Communicatie met alle partners De verschillende partners zitten regelmatig samen om het project voor te bereiden. Vele afspraken en communicatie gebeuren ook per mail. Na afloop van het project wordt een evaluatie lijst met vragen rondgestuurd naar alle begeleiders. Via deze evaluatie wordt het project dan bijgestuurd en mogelijk aangepast naar de volgende editie van de volgende vakantie.

7) Hoe werd er promotie gevoerd? Via de gemeente, scholen, academie, bibliotheken en de koren van de grote omgeving van Dilsen-Stokkem werden er flyers verspreidt. Ook via de website van deze organisaties werd er melding gemaakt van dit project.( www.dilsenstokkem.be) Ook In de plaatselijke streekbladen en kranten werd er een aangekondigd gemaakt van het “Tierliere project”.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 14


8) Concrete planning : locatie, begeleiders, kosten,… De gemeente Dilsen – Stokkem stelt de grote feestzaal ter beschikking van het project voor de laatste dag. De academie stelt ook zijn lokalen ter beschikking voor de dagen dat er met de 2 groepen moet geoefend worden. Ook mogen de Orff - instrumenten van de academie gebruikt worden. De 2 deelnemende koren K!Di en ZaZoe zorgen voor de begeleiding van de kinderen en het aanleren van de liedjes, samen met studenten van de KHLim (afdeling muziek). Voor de workshops komen de vrijwilligers en personeel van de gemeente , afdeling Welzijn - Vrijetijd – Cultuur (WVC) een handje toesteken. Ook vrijwilligers die werken met kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, jeugddienst, integratiedienst , buurtwerk en schoolopbouwwerk helpen mee bij dit project. De academie zorgt voor de vertellers en de beroepsmuzikanten, en voor de dirigent (leraar samenspel) die tevens de schrijver van het stuk “Smurietaart” is. Voor de rest wordt er ook beroep gedaan op enkele vrijwilligers die de kinderen mee begeleiden. Heel het project wordt gesubsidieerd door Koor en Stem Vlaanderen.

9) De productie/ uitvoering: Inhoudelijk: vooral het zingen en actief muziek maken staat centraal bij dit project. Dit wordt concreet gemaakt door een muziekstuk dat aangepast is aan de leeftijd van de kinderen en dat aansluit bij hun leefwereld/ fantasiewereld. Het kind staat hier centraal en het is de bedoeling dat zij hier plezier aan beleven en hun talenten kunnen ontdekken, verdiepen en zich volledig kunnen uitleven. Werkvormen: er wordt vooral gezongen (in 2 leeftijdgroepen) en actief op enkele eenvoudige instrumenten gespeeld. De laatste dag zijn er ook workshops ( in kleine heterogene groepjes) grimeren, knutselen, huishoudelijke activiteiten, een quiz en een kennismaking met verschillende instrumenten die in de academie kunnen geleerd worden. Het geheel wordt afgesloten met een toonmoment waarbij alle kinderen die aan het project deelnamen voor hun familie hun geleerde liedjes zingen. Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 15


Didactische hulpmiddelen: er is een liedbundel ( bijlage 5) gemaakt voor alle kinderen. De oudste groep kan al goed lezen en kan zo de liedjes memoriseren. De jongste groep kan nog niet goed lezen en leert de liedjes uit het hoofd door ze veel te zingen en te herhalen. Voor de kleinsten worden de liedjes ondersteund met veel bewegingen en gebaren die samenhangen met de tekst. Er wordt ook gebruik gemaakt van piano’s in de verschillende lokalen waarop de begeleiders de liedjes kunnen spelen. De academie stelt ook haar Orff - instrumentarium ter beschikking. Tijdens het toonmoment worden de teksten van de liederen geprojecteerd , zodat de ouders goed verstaan waarover de liederen gaan.

Muziekeducatief project “Tiereliere�

Pagina 16


10) Deelnemers In totaal namen er 46 kinderen deel aan het project. De groep werd in 2 kleinere groepen verdeeld , de jongste (5 tot 7 jaar) en de oudste groep (7 tot 9 jaar). Van deze 46 kinderen zijn er 11 die uit een “maatschappelijk kwetsbaar gezin” komen. De kinderen doen mee omdat talent hebben voor muziek. (leerkrachten van de scholen hebben dit geobserveerd) Het is dus geen vakantieopvang , maar er zijn alleen kinderen die echt interesse hebben voor muziek. Deze kinderen zijn dus erg gemotiveerd om deel te nemen aan dit project. Er doen ook een aantal kinderen mee die meezingen bij de 2 deelnemende koren. De kinderen komen uit al de basisscholen (gemeente + vrije + Freinetscholen) van Dilsen, Stokkem , Lanklaar, Roten, Elen.

11) Evaluatie of navolging Na elk project wordt er een evaluatieformulier ingevuld door alle medewerkers. Ook wij die kijkstage deden mochten dit evaluatie formulier invullen. Onze ingevulde evaluatieformulier vindt u in bijlage 6. Deze evaluaties worden verwerkt en zo kan men de werking aanpassen. De betrokken partijen komen daarna samen om alles te bespreken. Ook de mensen van Koor en Stem Vlaanderen zullen na het project (2 jaar) samen met de coördinator Gabriëlla Van Grootel een evaluatie houden.

12) Andere onderdelen van het traject Het project loopt tijdens elke schoolvakantie (behalve de kerstvakantie). Elke vakantie kunnen dezelfde of andere kinderen zich inschrijven voor het project. Elke vakantie wordt er een ander muzikaal verhaal gespeeld met de deelnemende kinderen.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 17


Tijdens de herfstvakantie was het thema “de wals van de walvis”. De carnaval vakantie had thema “ smurrietaart”. Tijdens de paasvakantie stond op de website aangekondigd dat het volgende thema “knuffeltijd” zal zijn. De zomervakantie zal dan weer een nieuw thema hebben.

13) Gemotiveerde en kritische reflectie van het project Wij dragen dit project een zeer warm hart toe. De sfeer tijdens de dagen dat we gingen observeren was super leuk. De kinderen genoten van het samen zingen. Wat vooral zeer hartverwarmend was , was dat alle kinderen, hun talenten mochten tonen. Elk kind kreeg even veel aandacht en begeleiding. Toen we de eerste keer de liedjes hoorde van “smurrietaart”, dachten we, dat dit repertorium erg hoog gegrepen was voor de kinderen van die leeftijd. De compositie en tussenspelen door de muzikanten waren erg hedendaags en erg verrassend. Maar door de enthousiaste begeleiding en professionele aanpak van de begeleidster Fabienne Kortooms (leidster van 1 van de koren) bleek dat de kinderen de liederen echt wel bezaten na 3 dagen. Dit vonden we zeer sterk! Ook de begeleiding op de xylofonen en klokkenspelen was erg hoog gegrepen, maar ook hier weer vonden we het knap dat de meeste kinderen de begeleiding konden spelen. Er waren ook enkele solo’s van kinderen die na 3 dagen er echt stonden! Fabienne kon door haar zeer gedreven aanpak de groep enorm motiveren en de liederen over brengen bij de kinderen. De kinderen hadden geen stress en toonden echt hun talenten! De oudere groep (waar wij niet gingen observeren) werd begeleidt door ook zeer enthousiaste mensen (studenten muziek aan hoge school Limburg). Veel liedjes waren fijn om te zingen, maar de opnames die gebruikt werden om de tussenspelen van de liederen aan te leren (een CD waarop “smurrietaart” stond ) deden dikwijls pijn aan de oren. De flageolet van de Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 18


altviool waren niet zuiver genomen en deden de muziek geweld aan. Het is dan erg dat kinderen dit tijdens de repetitie regelmatig te horen krijgen. Tijdens het optreden kwamen de flageoletten er wel uit en was het mooi. Daarom was het goed dat Fabienne regelmatig de liederen gewoon op de piano mee begeleidde, zonder het tussenspel van op de CD. De samenwerking van de verschillende diensten op woensdag was zeer goed. Het is goed om te merken dat er zo knap kan samengewerkt worden! Ook de kennismaking met de verschillende instrumenten op woensdag namiddag was heel fijn om te doen. De kinderen straalden, toen ze op een “echt” instrument konden spelen. De liedbundel voor de jongste groep was overbodig, want deze kinderen konden nog niet vlug genoeg lezen om de teksten te volgen (kleuters + 1 ste en 2de leerjaar). De oudste groep had wel baat bij een liedbundel, en gebruikten die dan ook. Het toonmoment was een echt “kippenvel moment” , en ook wij waren fier dat “onze kinderen” het zo goed hadden gedaan. Wij willen dan ook graag volgend jaar nog mee werken aan dit project.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 19


4. Slotbeschouwing A. Lut aan het woord 1) Waarde van deze stage binnen het kader van de opleiding of beroepsloopbaan. Voor mij was het fijn om te ervaren hoe je met jonge kinderen op 3 dagen tijd zoveel gedaan krijgt. Het was bovendien leuk om te zien hoe de verschillende domeinen: beweging (dansen bij de liederen + uitbeelden van de liederen), media (PowerPoint), beeld (knutselen van attributen voor het optreden), taal (teksten op muziek) samen smelten tot 1 groot doel, nl. het toonmoment. Het toonmoment was fijn, maar de weg die deze kinderen hebben afgelegd was nog veel belangrijker dan het toon moment zelf vind ik. Kinderen konden zich uitleven en echt genieten van de verschillende domeinen. Elk kind leek die 3 dagen echt wel vleugels te krijgen en kon even ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Wat ook belangrijk was, is het feit dat kinderen in aanraking kwamen met echt instrumenten en zo mogelijk later zin krijgen om effectief een instrument te leren bespelen. Ik kreeg via kinderklanken Willebroek onlangs de vraag om met kinderen van, 6-8 jaar iets te doen rond muziek, als workshop bij een doe dag van de fanfare aldaar. Met wat ik heb mogen meebeleven in Dilsen – Stokkem, heb ik heel wat ideeën hoe je zo iets aanpakt. Ik kan nu beter aan de slag om in Willebroek deze workshop aan te pakken. Wat toch heel fundamenteel is in onze opleiding : jonge kinderen laten genieten van muziek en muzikale zaadjes planten die later misschien wel muzikale vruchten worden, waarvan mensen dan weer beter worden, heb ik in Dilsen – Stokkem zeker mogen mee beleven.

2) Waarde van deze ervaring voor mij persoonlijk. In de school waar ik werk Houtem bij Vilvoorde, zijn er ook veel kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen die nooit kunnen proeven van muziek omdat de prioriteit van deze mensen gaat naar hoe kan ik alles betalen, hoe overleef ik in deze maatschappij met de weinig middelen die ik heb. Ook culturele verschillen Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 20


en taalachterstand is soms een struikelblok om zich goed te voelen in de school en de buurt. Ik ben op school al langer overtuigd dat muziek kan helpen om die taalachterstand en die verschillen weg te werken. Daarom zing ik zeer veel met de kinderen, en leer hen via muziek Nederlandse woordjes. Muziek is immers universeel en in groep kan men altijd meer dan alleen. In groep verdwijnen de verschillen en de andere culturen, iedereen streeft hetzelfde doel na , nl. muziek maken en zingen. Ik droom al lang om ook deze kinderen te laten proeven van cultuur en speciaal van muziek. Het is dan ook fijn dat je ziet dat het mogelijk is. Maar je moet dit samen aanpakken met verschillende partners, zoals buurthuizen, culturele centra, academie,…, alleen lukt het je nooit. Ik leerde vooral dat je zulke dingen niet alleen mag en kan dragen. Het was fijn om te ervaren dat er 1 coördinator is die niet alles zelf doet, maar die coördineert. Dan zijn er de mensen die met de kinderen werken en het aanleren van de muziek op zich nemen. Daarnaast zijn er nog voldoende mensen waar de coördinator kan op rekenen en die mee helpen voor logistiek, opvang van de kinderen, grimmeren, receptie, PowerPoint, technische zaken in de zaal….. Ooit wil ik graag, als ik de kans krijg, de kinderen van Houtem laten proeven van “muziek tijdens de vakantie”, en zo hun vakantie wat meer kleur te geven. Ik hoop om misschien in de toekomst samen met de mensen van het buurthuis ook een dergelijk project uit de grond te stampen in Houtem voor onze kindjes van “De Biekorf”. Ik ben er van overtuigd dat muziek voor mensen die steeds moeten knokken in het leven dàt kleine lichtpuntje kan zijn , waar ze energie kunnen uit putten. Ik ben er ook van overtuigd dat je door muziek aan taal kan werken en dat mensen zich door muziek beter gaan voelen. Deze foto spreekt voor zichzelf, Shams ging helemaal op in de muziek en het experimenteren. Voor kinderen als Shams wil ik graag het verschil maken!

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 21


B. Lieve aan het woord 1) Waarde van deze stage binnen het kader van de opleiding of beroepsloopbaan. Deze twee leerrijke dagen zullen me nog lang bij blijven. Het was een erg fijne ervaring, en hoewel we er slechts twee dagen waren werden Lut en ik meteen opgenomen in de organisatie. We werden leteerlijk ontvangen met open armen. Deze open houding zorgde er voor dat ik me meteen thuis voelde in het project en ik alle kansen kon aangrijpen om te helpen en bij te leren. Ik voelde me niet bestempeld als “ stagiaire” maar gewoon als mede team speler. Door deze open houding kreeg ik de kans om me volledig onder te dompelen in dit project. Het was erg leuk dat er een wisselwerking was tussen hen en ons, en dat ze ook open stonden voor onze ideeën en inbreng, waardoor we op een korte tijd veel van elkaar geleerd hebben. Nogmaals werd mij duidelijk dat je samen sterker staat!. Niet alleen stralen ze dit uit door met zoveel verschillende organisaties samen te werken, maar ook doordat ze zich richten op een groot publiek aan deelnemers. Dat vind ik erg mooi aan dit project, kinderen krijgen hier echt de kans om zichzelf op muzikaal vlak te ontplooien. Niet kijkend naar hun muzikale bagage en achtergrond. De vele glimlachen en blinkende ogen lieten me zien dat ze er duidelijk van genoten. Ik neem hier vooral uit mee dat Muziek echt een middel kan zijn om mensen samen te brengen , een universele taal over alle grenzen heen die de samenhorigheid in de verf zet. En hier maakt de organisatie gretig gebruik van. Door net de nadruk te leggen op het samen plezier maken en de speelse houding van omgaan met muziek bereiken ze hun vooropgestelde doelen. Het toenemende aantal deelnemers per project zegt genoeg. Deze manier van werken slaat aan, en de kinderen beleven een muzikaal avontuur dat hopelijk nog lang mag blijven nazinderen. Dit project sluit mooi aan bij onze opleiding, en liet mij een andere manier van werken zien in verband met muziek en kinderen. Wat mij ook vooral zal bijblijven is het totaalpakket dat deze organisatie op slechts drie dagen aanbied. Niet alleen wordt er gezongen, ook versterkt men dit door de andere muzische domeinen aan bod te laten komen ( bewegen, media ,knutselen,…). Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 22


Deze combinatie en mengelmoes van alle muzische domeinen zorgt er voor dat, hoewel het project slechts 3 dagen duurt, de deelnemers echt worden ondergedompeld in een muzisch taalbad. Erg mooi om te zien! Het liet me nogmaals duidelijk zien dat een combinatie van de verschillende muzische domeinen met elkaar echt een kracht is, ze versterken elkaar. Een inzicht dat ik zeker ook zal inzetten in mijn eigen klaspraktijk.

2) Waarde van deze ervaring voor mij persoonlijk. Deelnemen aan dit project heeft voor mij persoonlijk bevestigd dat:    

Waar een wil is een weg is, gewoon omdat het kan! Ik me echt verder wil verdiepen in het Muzisch werken met kinderen. Je samen sterker staat dan alleen. Kinderen echt kunnen genieten, en zich kunnen uitleven als ze de kans krijgen om met muziek bezig te zijn. ( en dat ieder kind recht heeft op deze kansen)  Een goede organisatie is de start van een geslaagd project.  Ik zeker nog eens wil terug keren naar Dilsen-Stokkem voor een volgend “Tierliere” project.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 23


5.

Bijlagen

Bijlage 1: Het Tiereliere lied

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 24


Bijlage 2: De flyer

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 25


Bijlage 3: Sfeerbeelden

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 26


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 27


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 28


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 29


Bijlage 4: De verschillende Partners

Muziekeducatief project “Tiereliere�

Pagina 30


Bijlage 5: Liedjesbubdel

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 31


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 32


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 33


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 34


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 35


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 36


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 37


Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 38


Bijlage 5: Evaluatieformulier EVALUATIE LUT zangproject ‘tiere liere’ krokusvakantie 11-12-13 februari 2013

Bedankt voor je inzet tijdens de afgelopen krokusvakantie! Om ons aanbod bij te sturen waar nodig, vragen we je deze evaluatie ingevuld terug te bezorgen voor 10/03/2013 aan gabriella.vangrootel@dilsen-stokkem.be

Naam, voornaam begeleider: …Salen Lut…………………………………..

SPECIFIEKE VRAGEN

Geef een beoordeling van 1 t.e.m. 5 (1= onvoldoende, 2 = middelmatig, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend) over volgende onderdelen en vermeld erbij, indien nodig, wat beter kan of wat net heel goed was!

1)

tijdsduur: 2 halve dagen (voormiddag) en 1 ganse dag leek me voor de kinderen goed, ze waren niet te moe. 3 hele dag zou denk ik te lang zijn. 2)

tijdsduur zangworkshops in verhouding tot aan te leren liedjes: 09.00 tot 12.00 u ……ok gezien de taakspanning van deze kleine kinderen mag dit niet te lang zijn.

3) liedjes: tekst en melodie, zangbundels ………zat ik de leefwereld , fantasiewereld van de kinderen dus zeker OK

4) werken met slagwerkinstrumentjes ……voor deze kleintjes zijn moeilijkere dingen niet haalbaar denk ik. Eventueel kan je nog werken met boomhakkers, leuk voor de kinderen.

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 39


5) stemvorming ……………ok

6)

generale repetitie en doorloop (woensdag) ………………goed niet te lang anders zijn ze het al moe

7)

gezamenlijke momenten: opwarming, zang, afsluiting ………fijn er was een fijne sfeer

8) verdeling van de kinderen en begeleiders over 2 leeftijdsgroepen ……goed. Het leeftijdsverschil is anders te groot als je ze in 1 groep zou zetten. Ook de begeleiders voor de 2 groepen waren ideaal voor die leeftijd.

9) deelnemende kinderen: leeftijd, aantal, sociale mix, muzikale mix (46 kinderen waarvan 11 uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, enkele die al naar academie gaan of bij kinderkoor zijn) ………goed fijn dat ook voor die sociaal kwetsbaren de drempel zo laag ligt.

10)

activiteiten op woensdagnamiddag: quiz, crea, kennismaking instrumenten … ……goed fijn dat er zoveel mensen kwamen mee helpen op zo.n fijne manier

11)

pauzes ……ok ze konden toch eens even buiten tikkertje spelen en een frissen neus halen

12)

optreden: licht, geluid, inkleding, powerpoint ……goed in orde hoor!

13) communicatie over het project naar de begeleiders ……… hier heb ik geen zicht op he

14)

locatie: academie …………super zoveel plaats en goed bereikbaar

15)

begeleiding door dirigent/ componist en 3 musici van de academie ………fijne ervaring ze deden dit met veel overgave

16) andere aandachtspunten: doe zo verder ik zal dit project bij onze opleiding met vuur verdedigen! Super

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 40


ALGEMENE BEOORDELING 1) Wat vind je positief aan „tiere liere‟ tijdens de krokusvakantie? ……………goed …………………………………………………………………………………………………. 2) Welke aandachtspunten geef je mee voor de volgende edities? …doe zo voort…………… 3) Wat vind je van het „tiere liere‟-lied? ………een echte fijne meezinger die in je hoofd blijft hangen !

Bedankt voor je medewerking!

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 41


EVALUATIE LIEVE zangproject ‘tiere liere’ krokusvakantie 11-12-13 februari 2013 Bedankt voor je inzet tijdens de afgelopen krokusvakantie! Om ons aanbod bij te sturen waar nodig, vragen we je deze evaluatie ingevuld terug te bezorgen voor 10/03/2013 aan gabriella.vangrootel@dilsen-stokkem.be

Naam, voornaam begeleider: …Lieve Merckx (stagiaire………………………………….. SPECIFIEKE VRAGEN Geef een beoordeling van 1 t.e.m. 5 (1= onvoldoende, 2 = middelmatig, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend) over volgende onderdelen en vermeld erbij, indien nodig, wat beter kan of wat net heel goed was! 17) tijdsduur: 2 halve dagen (voormiddag) en 1 ganse dag 4

Ik was erg onder de indruk van wat jullie klaar speelden met deze kindergroep op zo een

korte tijd. En vind het een echte verrijking dat jullie naast enkel zang ook spelplezier voor deze kinderen aanbieden. Het zorgt voor een aangename afwisseling, en de kinderen waren steeds erg gemotiveerd. Ik heb vooral de zangmomenten bij de allerkleinsten gevolgd, en hier is het goed dat de begeleiding zelf enkele kleine pauzes inlast en zorgt voor veel beweging tijdens het brengen van de nummers zodat de kinderen veel afwisseling hebben en dit ook positief bijdraagt tot hun concentratie. ……………………………………………………………………………………… 18)

tijdsduur zangworkshops in verhouding tot aan te leren liedjes: 09.00 tot 12.00 u geen oordeel……………………………………………………………………………………………

19) liedjes: tekst en melodie, zangbundels 4 …Zeer fijn ! Het thema van de liedjes sluit volledig aan bij de leefwereld van de kinderen. Ook fijn dat de verschillende liedjes samenhangen door één verhaal. De muziek is aanstekelijk , en een leuke afwisseling van verschillende genres. Misschien voor de kleinsten soms wat te moeilijke woorden/ veel tekst. Tof dat jullie op zoek gaan naar een totaal concept dat jullie dan ook doortrekken doorheen het hele “ tiere liere” project. Erg leerrijk voor de kinderen dat de componist ook echt betrokken wordt bij het project zodat kinderen ook leren kennis maken met het hele muzikale proces. Die rijke samenwerking tussen verschillende organen en organisaties maakt jullie project zeer sterkt en vernieuwend.…………………………………………………………………………………… 20) werken met slagwerkinstrumentjes

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 42


…4 . Fijn dat ze ook de kans krijgen om op zo een korte tijd te leren spelen op een instrument, zo kan ook die interesse geprikkeld worden en kunnen nieuwe talenten worden ontdekt. Tip voor de allerkleinsten misschien werken met kleurencodes of met een bolletjes systeem op de klankstaven ( visuele ondersteuning)…………………………………………………………………………. 21) stemvorming geen oordeel………………………………………………………………………………………. 22)

generale repetitie en doorloop (woensdag) …

23)

4 … Voor op zo een korte tijd, en met zo een verscheiden groep aan kinderen ( waarvan vele geen muzikale achtergrond hebben) verliepen de twee generale repetities zeer vlot. De kinderen wisten goed wat ze moesten doen en deden allen spontaan en enthousiast mee. Goed om deze momenten beperkt te houden in tijd ( kort en krachtig). Door na het spel moment nog een repetitie te plaatsen krijg je het hele plaatje te zien en dat mag er echt wel wezen. Ik was erg onder de indruk !!! ………………………………………………………………………………….

24)

gezamenlijke momenten: opwarming, zang, afsluiting 5………………………………………………………………………………………….

25) verdeling van de kinderen en begeleiders over 2 leeftijdsgroepen …5…………………………………………………………………………………………. 26) deelnemende kinderen: leeftijd, aantal, sociale mix, muzikale mix (46 kinderen waarvan 11 uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, enkele die al naar academie gaan of bij kinderkoor zijn) …5………KNAP……………………………………………………………………………………….

27)

activiteiten op woensdagnamiddag: quiz, crea, kennismaking instrumenten … …5……………BRAVEAU!! Zeer gestructureerd en erg goed georganiseerd. Alles verliep erg vlot en de kinderen waren erg geboeid. Fijn dat…ook hier alles in thema doorgaat, en de kinderen zich op een speelse manier voorbereiden op het knal optreden dat hen te wachten staat. Ook het voorstellen van de instrumenten was een erg leuk en leerrijk moment.……………………………………………………………………………….

28)

pauzes 4 …………………………………………………………………………………………….

29)

optreden: licht, geluid, inkleding, powerpoint 5……………………………………………………………………………………………….

30) communicatie over het project naar de begeleiders ………………………………………………………………………………………………….

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 43


31)

locatie: academie 5……………………………………………………………………………………………….

32)

begeleiding door dirigent/ componist en 3 musici van de academie …5……………………………………………………………………………………………….

33) andere aandachtspunten: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

ALGEMENE BEOORDELING 4) Wat vind je positief aan „tiere liere‟ tijdens de krokusvakantie? …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 5) Welke aandachtspunten geef je mee voor de volgende edities? …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 6) Wat vind je van het „tiere liere‟-lied? …Fijn ! het refrein zit nog steeds in men hoofd. Een must have voor elke editite, en een goede manier om het project muzikaal nog meer in de verf te zetten. De tekst geeft goed weer waar het project voor staat. ……………………………………………………………………………………………….

Bedankt voor je medewerking!

Muziekeducatief project “Tiereliere”

Pagina 44

Jtkrmstm  
Jtkrmstm  
Advertisement