Page 1

OBSERVATIESTAGE POSTGRADUAAT MUZIEK VOOR JONGE KINDEREN VAN 4 TOT 8 JAAR Naam student: Vervaet Christel Gegevens observatieschool / organisatie : Joepik Park Spoor Noord Antwerpen Contactpersoon: Goele De Beuckeleer / Liesbeth Bodyn Datum observatie : 6 maart 2013 Naam leerkracht/lesgever: juf Griet Duur les/activiteit: 14u tot 16 u

KLASSCHIKKING

Op bankjes onder een dak van doeken ( zithoek) Juf vooraan

Eigenlijke activ. : 3 tal groepjes verspreid over de ruimte o.a aan tafels, aan de zandtafel, in de zithoek


MATERIAAL (bv. didactisch materiaal,media , voorwerpen, muziekinstrumenten, enz..) Kladversie van liedje Bak met instrumenten Bladen en tekenmateriaal Zandtafel


OPBOUW/ VERLOOP van de les of activiteit (inleiding, eigenlijke activ., afronding, relaxatie,timing, eventuele reflectie) •

Gemeenschappelijk onthaal adh van liedje

Opsplitsing vd groep in 2 subgroepen

Opfrissen van hetgeen ze gedaan hebben in de vorige activ. nl. een liedje in elkaar boksen

Verdeling in groepjes: verder werken aan het liedje

Toonmoment

Afronden vd namiddag


VOOROPGESTELDE DOELEN (ontwikkelingsaspecten, leerplandoelen,enz..) Doelen

Bereikt of niet ?

Nt gevraagd

LEERKRACHTENSTIJL /HOUDING LESGEVER ( vraagstelling, klasklimaat,taalgebruik, stemgebruik, aanpak kinderen,interactie lesgever/ kinderen, geven van instructies,tempo van de activ./les,enz..) •

Juf is heel rustig in de omgang

Ze gaat heel begripvol om met kind met storend gedrag ( laat hem gewoon begaan zonder er de nodige


aandacht aan te geven) •

Ze moedigt steeds aan, geeft positieve feedback

Ze start de activiteit met het terugblikken op de vorige activiteit, zodanig dat iedereen mee is met het verhaal

Kinderen beschikken over heel veel ruimte en materialen

REFLECTIE ( aanpak, verloop, houding lesgever / kinderen, samenstelling klasgroep, klasklimaat, accommodatie,aanwenden materiaal,enz…) •

Het zelfstandig in mekaar boksen van een strofe van een liedje is moeilijk zonder intense begeleiding van een volwassene. Ik heb me dan ook ontfermd over 1 vd groepjes. Ik had de indruk dat niet iedereen even betrokken


was bij de opdracht, vooral de kleuters en diegenen die de vorige activiteit niet aanwezig waren. •

Het zoeken naar een typerend geluidje of het maken van een passende illustratie bij bepaalde woorden uit het liedje ging vrij vlot, mits begeleiding.

De kinderen die gezorgd hadden voor een illustratie bij hun strofe van het lied hadden dit op een orginele manier gedaan en konden dit vlot toelichten.

Idem het tafereeltje in de zandbak

Persoonlijk zou ik hen nog meer mogelijkheden aanbieden bv. verkleedskleren, allerlei voorwerpen enz..


AANDACHTSPUNT VOOR JEZELF •

Positieve feedback is belangrijk o.a ook via het toonmoment

Het aanbod voor de kinderen nog meer open trekken


Dy3g5ydf  
Dy3g5ydf  
Advertisement