Page 113

C llßO

~l'I

1: KTITEI.

MARIA MAGDALENA

\l

N OI.OG

TOii

Fr ic dri<'h ll chhcl

I E

DEii

AUF

F Ü IIH

UN GE N

~T\11

l'IIE\IIEIIE

H: 0 110 Wc rni ckc

P re mi e r e: l 7.2 . l959

I

1 \

I

IIE

A: Alfr N I Os tc rm cic r ST A DT AU F ST ELZEN

Mies Bouhu ys

DER EI NG EBILDETE

J ea n -ßapti s H• Mo lih e

KR AN KE

R: Sigfri d J ohs l A : He rh, ·rt Se h,·rn ~iks M: Alfr ed vo n ß cc k1•ra th

Pr e mi e n 1: 26 . 2. 1959

R: Han s Ca l'I Miill,•r

Pr e mi ere : 8.5 .1 959

A : The r ese T ra11he-St, 1dlc r M: Karl St iib er na c h Fran co is Co up cl'in

D I E KARL SSC H Ü LER

Ht· inr ic h Lauh c

R: Konst antin Dcl c roix A : Et lu ard Löfn cr M: A lfr ed vo n ß cc kerath

P re mi e r e : 16. 10.] 959

KABALE UN O LI EBE

Fri edri ch von Sc hill e r

R: P e ter Sta nc hia A: K laus Roth

Premi e re: 2:{. l l .1959

DER GEST I EFEl :rE KATER

Arthur

R: Kon stant in D dc r oix

Pr e mi e r e: 29 . l l.19 59

Wag ne r

A: E dua rd Löffl e 1· M: A lfr Pd von B ec kt •rath DAVID COP P E RFIELD

na ch C ha r les Dic ke ns vo n Max Maurey

H: S igfrid .loh st A: Th er cs 11 Traulw -S tad ler

Pr ,:,mie rc: 19. 5. 1960

ZWE I EDELLE UTE

Wil liam Shak es pear e

R: S igfrid Joh st A: Eduard Löffl e r

Pr em ie re: 18.10.1960

AUS VERONA

M: Al fr ed vo n Beckera th D E R BAYER ISC H E H E R ODES

ll a nn s Vogel

R: Kon s ta nt in Deleroix A : Eduard Liiffkr M: Al fr ed vo n B,•ckc rath

Pr emi e re: 27. 11. 1960

DER KLE I NE M UCK

na ch Wil he lm H auff von Friedric h Fo r stcr

R: Sigfrid J ohs t A : Geo r g F. Sc hlii gd

Pr emi ere : 11.12 . 1960

111

DER EINE KÄMPFT, DER NÄCHSTE ERNTET  
DER EINE KÄMPFT, DER NÄCHSTE ERNTET  

Gudrun Lukasz-Aden DER EINE KÄMPFT, DER NÄCHSTE ERNTET Vierzig Jahre Theater der Jugend, Vierzig Jahre Theater-Geschichte. Gestaltet und be...