Kragerøguiden 2019

Page 1

KRAGERØGUIDEN

Tourist guide | 2019


2

VELKOMMEN TIL KRAGERØ!

WELCOME TO KRAGERØ!

Det er med stolthet vi ønsker deg velkommen til Kragerø, eller Perlen blant Kystbyene som maleren Edvard Munch kalte byen. På grensen til Sørlandet, langs Telemarks vakre kyst finner du fantastiske Kragerø. En sjarmerende perle med om lag 11 000 innbyggere, et areal på 307 km2 og blant annet 495 holmer og skjær. Det var i 1666 at Kragerø fikk bystatus, noe som betyr at byen er 353 år gammel. I seilskutetiden var byen en av Norges største sjøfartsbyer og fremdeles er sjøen og skjærgården viktig for Kragerø. I flere generasjoner har byen vært et yndet reisemål for tusener av mennesker fra inn- og utland hver eneste sommer. Høysesongen går fra april til september, og i denne perioden femdobler byens innbyggertall seg. Da fylles de om lag 4 000 fritidsboligene opp med ferierende. Foruten vakker natur og en sjarmerende trehusbebyggelse med overraskelser bak hvert hjørne, har byen også flust av aktiviteter og kulturelle tilbud på lager. Vårt beste råd til deg som besøkende er at du bruker denne guiden for å bli godt kjent med byen. Vi skal selvfølgelig gi deg de beste tipsene underveis, og på den måten skal vi sørge for at ditt besøk til Kragerø ikke går i glemmeboka med det første.

We are proud to welcome you to the amazing city of Kragerø, or The Pearl of the coastal towns, as the famous Norwegian artist, Edvard Munch, once called it. On the border to southern Norway, along Telemark’s beautiful coastline you will find amazing Kragerø. A charming smalltown with about 11 000 inhabitants, an area of 307 km2 including 495 islets and sheaves. Kragerø, as a city, is over 350 years old and during the age of sail, the town was one of Norway’s largest seaports. For several generations, the city has been a favorite destination for thousands of people from home and abroad every

summer. In high season, the population is fivefold, and in the municipality there are about 4 000 holiday homes. Besides beautiful nature and charming wooden houses with surprises behind every corner, the city also has a wealth of activities and cultural offers. Our best advice to you as a visitor is that you use this guide to get to know the city well. We will of course give you the best tips to make your stay a memorable one. And if you still have questions, check out www.visitkragero.no or contact our mobile tourist hosts - they are happy to answer any questions you may have!


3

#konserter

Lurer du på noe? Gå inn på www.visitkragero.no eller ta kontakt med biblioteket, kommunens servicesenter eller en av de mobile turistvertene - de hjelper deg gjerne!

INNHOLD/content

#kunst #Kragerø

#opplevelser Vi vil se bildene dine! Tagg:

#visitkragerø

HISTORIEN OM BYEN/the history

4

SENTRUM/city centre

5

SHOPPING

10

BONDENS MARKED/farmer’s market

11

RESTAURANTER/restaurants

12

IDYLLISKE KIL/Kil - a true gem

16

SKJÆRGÅRDEN/the archipelago

18

JOMFRULAND

19

KUNSTNERBYEN/the city of artists

22

THEODOR KITTELSEN

24

EDVARD MUNCH

25

MUNCHVANDRING

26

GALLERIGUIDE/gallery guide

28

OVERNATTING/accomodation

34

AKTIVITETER/activities

36

HVA SKJER I 2019/what’s on in 2019

40

GJESTEHAVNER/guest harbours

44

PRAKTISK INFO/practical information

46

KART/map

47

ØYHOPPING/tour of the islands

48

FERGETIDER/ferry schedule

49

Forsidebilde: Lisa Ruhe, www.lisaruhe.com Layout: Kragerø Næringsforening Foto og tekst: Mathias Fosso | Haakon Sundbø, fotovideoweb.no | Willy Nilsen | Carolin Donners Jeanette Brubakken | VisitKragerø | Kay Myrstrand | Janna Pihl | Rikke Lundtveit


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

SENTRUM | CITY CENTRE

4

GLIMT FRA HISTORIEN OM KRAGERØ THE HISTORY OF KRAGERØ Det var på 1600-tallet at Kragerø by ble til. Det var tømmereksporten som dannet grunnlaget for byen, og i tiden som fulgte ble Kragerø en sentral havn for skip fra land som Nederland og England. På et tidspunkt var Kragerø en av Norges største sjøfartshavner. Opprinnelig var det Kil i Sannidal som skulle være distriktets sentrum, men kragerømannen Niels Søfrensen Adler bestemte at byen skulle bygges opp der den er i dag. Det var flere gårder rundt om i distriktet, men handel og håndverk gjorde at folk flest bosatte seg i byen

han kreve inn skatter fra den blomstrende tømmereksporten, og 12. juli 1666 ble byprivilegiene kunngjort i Kragerø. Samme år står London i brann, og gjenoppbyggingen førte til stort behov for tømmer. Mot midten av 1800-tallet dukker det imidlertid opp en ny sentral næring i Kragerø – eksport av is. Isen ble brukt til kjøling og lagring av mat, og ble eksportert over store deler av Europa. Mot slutten av 1800-tallet avtar denne eksporten, og seilskutetida går mot slutten. Edvard Munchs maleri, Skipsopphugging, fra 1909 viser hvordan avslutningen av seilskutetida var i Kragerø.

På midten av 1600-tallet trenger den dansk-norske kongen penger, og han gir dermed Kragerø bystatus. På den måten kunne

Kragerø town was founded in the 17th century. It was the export of timber that formed the basis of the town, and in the times that followed, Kragerø became a central port for ships from countries like the Netherlands and England. At one point Kragerø was one of Norway’s largest shipping ports. Originally, it was Kil in Sannidal, which was to be the center of the district, but Niels Søfrensen Adler from Kragerø decided that the city should be built where it is today. In the middle of the 17th century, the Danish-Norwegian king needed money, so he gave Kragerø city status. That way he could

collect taxes from the large industry of timber export, and on 12th of July in 1666 the city privileges were announced in Kragerø. The same year the great fire of London occurs, and Kragerø profits of the need of timber to reconstruct London. However, towards the middle of the 19th century, a new big industry emerged in Kragerø - export of ice. The ice was used for refrigerators and storage of food, and was exported throughout the whole of Europe. Towards the end of the 19th century, this exports decline, and the days of sails runs towards the end. Edvard Munch’s painting, ”Skipshugging”, from 1909 shows how the ending of the days of sails was in Kragerø.


SENTRUM | CITY CENTRE

5

SENTRUM THE CITY CENTRE Kragerø by slik vi kjenner den i dag er bygget opp etter en stor bybrann i 1711. Den første bebyggelsen i Kragerø ble mest sannsynlig bygget på Øya, før den ble utvidet til fastlandet der sentrum ligger i dag. Kragerøs fastland var opprinnelig mye mindre enn det er i dag. Store deler av sentrum er bygget på ballast og stein som kom med seilskuter, særlig fra England og Nederland. Mange steder i byen er det betydelige familier fra historien som har gitt navn til gater og områder. Eksempler er Biørnsborgparken, Barthebrygga og Thomesheia. I sentrum bodde byens kjøpmenn og deres familier, langs Barthebrygga bodde byens mest velstående, mens på Andølingen og Jøransberg bodde arbeiderklassen. Flere av byens arbeidere kom fra andre deler av Telemark for å jobbe i Kragerø, og med seg hadde husene sine i form av nummererte tømmerstokker. Flere av husene på Andølingen og Jøransberg har dermed opprinnelig stått andre steder, før de ble gjenreist i Kragerø. Byen ble bygget opp i en tid da de aller fleste ville bo i sentrum, og derfor ble det bygget tett for å få plass til alle. Kragerøs trange gater og smug er et glimrende bevis på det, og over 350 år senere består byen fortsatt med sin opprinnelige sjarm.

Kragerø town as we know it, was built after a big city fire in 1711. The first settlement in Kragerø was most likely built on Øya before it was expanded to the mainland where the city centre is today. Kragerø’s mainland was originally much smaller than it is today. Large parts of the city center are built on stones that came with sailboats, especially from England and the Netherlands. Many places in the city, significant families from history have given names to streets and areas. Examples are Biørnsborg Park, Barthebrygga and Thommesheia. In the center, the city’s merchants and their families lived, along the Barthebrygga, the city’s most

wealthy lived, while the Andølingen and Jøransberg was working class areas. Several of the city’s workers came from other parts of Telemark to work in Kragerø, and with them they had the timber from their houses numbered. Several of the houses at Andølingen and Jøransberg have originally been elsewhere before they were rebuilt in Kragerø. The city was built at a time when most people wanted to live in the city center, and therefore it was built tight to accommodate everyone. Kragerø’s narrow streets and alleys are an excellent proof of this, and over 350 years later, the city still has its original charm.


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero SENTRUM | CITY CENTRE

6


BLINDTARMEN

KITTELSENHUSET Foto: Birgitte Sjøberg

KITTELSENHUSET: EN KUNSTNERS BARNDOMSHJEM

BLINDTARMEN

I andre etasje ble han født, og som barn syntes han det var uendelig langt fra kakkelovnen til vinduet i stuen. Bli med inn i det lille huset midt i Kragerø sentrum, der den kjente eventyrtegneren Theodor Kittelsen ble født i 1857. I år viser vi Theodor Kittelsens romantiske serie «Aarets maaneder» fra 1889/90. Serien ble skapt på Skåtøy av en nyforelsket og nygift kunstner. I husets 2. etasje forteller vi historien om Inga Dahl, kunstnerens kone.

Langs bryggekanten i sentrum strekker det seg en liten “tarm” av sjø. Denne tarmen kalles Blindtarmen og det er nettopp rundt dette området at Kragerø sentrum kommer til sin fulle rett på sommeren.

Hele sommeren blir det omvisning i museet. Du kan også bli med Kultur-kameratene på Kittelsenvandring 22. juni + 11.,18. og 25. juli. Eventyrstund hver lørdag kl. 13. Åpningstider: 22. juni -18. august, kl. 11.00 - 17.00 (stengt mandag)

Flotte trekogger og moderne plastbåter ligger side om side langs bryggene, og hele sommeren gjennom er det et yrende båtliv her fra morgen til kveld. Langs bryggepromenaden ligger det et mangfold av koselige restauranter og kafeer som kan skilte med herlige retter og noe godt i glasset. Her finner du også en flott fiskebutikk, vinmonopol og dagligvarebutikk.

AN ARTIST’S CHILDHOOD HOME

He was born on the second floor, and as a child he felt as if the distance between the kitchen stove and the living room window was infinite. Welcome to the small house in the center of Kragerø, where the renowned fairytale illustrator Theodor Kittelsen was born in 1857. This year we present Kittelsen’s romantic series “The months of the year” - from 1889. The series was created on Skåtøy by a newlywed artist who was still under the spell of love. On the 1st floor of the house we present the story of Inga Dahl, the artists wife.

BLINDTARMEN In Kragerø city center there is a small “bowel” of sea that stretches through the waterfront. This “bowel” is called Blindtarmen and it is in this area that the city centre really shows its true beauty during the summer. Beautiful wooden boats and modern plastic boats lie side by side along the piers, and throughout the entire summer the boating-life here is booming from dusk till dawn.

Throughout the summer we offer guided tours of the museum. Every Saturday we offer fairytale reading for children.

Along the water front promenade there is a multitude of cozy restaurants and cafes that offer delicious dishes and something tasty in your glass.

Opening hours: 22 June - 18 August, 11 a.m - 5 p.m (Monday closed)

Here you’ll also find a great seafood store, a liquor store and a grocery store.

i

Kittelsenhuset, Telemark Museum www.telemarkmuseum.no

SENTRUM | CITY CENTRE

7


SENTRUM | CITY CENTRE

8

STEINMANN

GUMØY

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

Foto: Morten Rugtveit | www.turer.no

STEINMANN

TOPPTUR I SKJÆRGÅRDEN!

Ruvende over Kragerø sentrum finner du Steinmann, et utsiktspunkt der rester etter et av tyskernes anlegg fra krigen utgjør selve platået. Herfra kan du nyte en storslagen utsikt over skjærgården og Kragerø sentrum.

Nyt storslagen panoramautsikt fra Signalen - det nest høyeste punktet i skjærgården som ruver 113 m.o.h.

Etter en kjapp gåtur fra sentrum kan du sette deg ned, ta en pause og nyte det unike fugleperspektivet utsikten gir over Kragerøs sjarmerende gater og trehus, samt den fantastiske skjærgården. Enten du kommer med bil eller til fots er Steinmann enkel å nå. Fra Kragerø Stadion følger du skiltingen mot Steinmann, ca. 250 meter. Muligens Kragerøs mest populære #selfiespot.

Fra Kragerø til Gumøy går det ferje og taxibåter. På ferjeleiet på Tangane finner du et stort kart med oversikt over de forskjellige turløypene på Gumøy, og herfra er det lett å finne veien ved hjelp av skiltene som er plassert ut rundt omkring på øya. På toppen av Vestre Gumøyknuten står den gamle vakthytta som ble satt opp av Forsvaret på slutten av 1800-tallet. På slutten av Napoleonskrigene sto det en signalstasjon på denne toppen, derav navnet Signalen. Her har Gumøy Vel montert en kikkert som gir deg mulighet til å kikke ut over skjærgården. Kikkerten er gratis å bruke og gir en flott opplevelse. Fra Signalen får man i tillegg en fantastisk panoramautsikt over skjærgården Turen passer for de som er vant til å gå i litt bratt terreng og gir en flott skjærgårdsopplevelse. Det er lett å finne veien, så husk godt skotøy, godt humør og matpakke til å nyte på toppen.

STEINMANN

GUMØY

Towering above Kragerø city center you’ll find the “Steinmann” lookout point where the plateau consists of remains after German facilities built during the war. From here you can enjoy a magnificent view of the archipelago and Kragerø city center.

The beautiful island of Gumøy is Kragerø’s third largest island, and here we can also find the archipelago’s second highest viewing point Vestre Gumøyknute, also known as “Signalen”.

A quick walk from the city center and you can sit down, take a break, and with a unique bird’s eye view of the city really enjoy Kragerø’s charming streets and wooden houses as well as the stunning archipelago. Whether you are coming by car or by foot, Steinmann is easy to reach. From Kragerø Stadium you can follow the marked path towards Steinmann, approx. 250 meters.

i

www.visitkragero.no

“Signalen” towers 113metres over the ocean and offers a spectacular panoramic view of the archipelago. This is a great hike and the hiking trails are easy to find, so just remember wear comfortable shoes and brind a packed lunch or picnic basket. Public transportation to Gumøy: From Kragerø there are ferries and taxi boats that travel to and from Gumøy. The trip takes about 20 minutes by ferry from Kragerø to Tangane ferry terminal on Gumøy. Here you’ll find a large map and it’s easy to find the right trail thanks to the many signs that are located around the island.

i

www.visitkragero.no


BERG - KRAGERØ MUSEUM

BRØDRENE BRUBAKKEN

BERG - KRAGERØ MUSEUM

BRØDRENE BRUBAKKEN

Velkommen til Berg - Kragerø Museum som ligger rett ved Hellefjorden. Bli fascinert av Lystgården fra 1803 og de andre historiske bygningene, og se vår hovedutstilling som i år er “Fra slør til sko - brudestas fra 1750 til i dag”. Berg Hovedgård er en praktfull eiendom på nær 700 mål og er et herlig sted for rekreasjon. Her kan du kombinere et museumsbesøk med båtliv, badetur og soling! Vi tilbyr også utlån av leker.

Brødrene Brubakken er byens slakter, og har holdt til i byen i nærmere 100 år. I disken bugner det av alt du trenger til grillen, og vi har Norges største pølseutvalg. I vår butikk i Storgata har vi nysmurte baguetter, pølse i brød, samt en liten disk med varmmat.

Våre faste utstillinger: Yrke og Virke i Kragerø: fra 1850 til i dag Issjau i Kragerødistriktet Munch i Kragerø Tangen Verft AS Guidede turer i Hovedhuset og i hytta “Solhaug” fra kl 12 - 14.

Skal du ha selskap, ordner vi gjerne maten for deg. Vår cateringavdeling kan servere alt fra koldtbord til helgrillet gris eller lam. Velkommen til oss!

Åpningstider sommeren 2019 21. juni - 18. august fra kl. 11.00 til 16.00, tirsdag til søndag. BERG - KRAGERØ MUSEUM

BRØDRENE BRUBAKKEN

Welcome to Berg - Kragerø Museum, situated in the countryside close to the Helle fjord.

Brubakken is the only butcher in town, and have been in town for almost 100 years. In our butcher shop you’ll find everyting you need for a barbeque, in addition we have Norway’s largest selection of sausages.

This years attraction is:"From Veil to Shoes - bridal wear from 1750 till today." The permanent exhibitions present the variety of professions, tradesmen and places of work found in Kragerø from 1850 until today, childrens toys, lacemaking, the history of the shipbuilding yard Tangen Verft A/S, the ice trading era and Edvard Munchs life in Kragerø. There are two viewings daily in the manor house and the summer cottage, and the museum boasts a cafè and gift shop, well worth a visit. The park is a beautiful and popular recreational area with beaches nearby.

In our store in, Storgata, we also have fresh baguettes and a variety of lunch to go. If you’re having a party, we are happy to arrange the food, and our catering department can serve almost anything you like. Welcome!

Opening Hours - Summer 2019 June 21 to August 18, Tuesday – Sunday, 11 a.m to 4 p.m

i

www.facebook.com/bergsvenner/ www.visitkragero.no

i

www.brodrenebrubakken.com www.facebook.com/brubakkenas/

SENTRUM | CITY CENTRE

9


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

SENTRUM | CITY CENTRE

10

SHOPPING Å gå gjennom Kragerø Sentrum kan ta fem minutter, eller det kan ta fem dager. Kragerø har nemlig en rekke butikker verdt å få med seg når du først er på besøk.

Gå videre for å utforske sjarmerende interiørforretninger med et enormt utvalg, smak på kaffe hos Kragerø Kaffebrenneri, og nyt ferske bakervarer hos byens bakere.

Det er ikke mange små byer som har egen slakter, fiskemottak og baker – og vi er stolte over å kunne tilby alt dette i Kragerø.

Til slutt kan du runde av dagen med å handle inn råvarer til dagens middag. Hos den lokale slakteren har de blant annet Norges største utvalg av pølser i disken. Er det havets fristelser du er ute etter, ligger Kragerø Sjømat på brygga med eget mottak. Ferskere råvarer skal du derfor lete lenge etter.

Gå gjennom de trange gatene og utforsk spennende nisjebutikker med et utvalg ulikt noe annet sted. Byens forretninger tilbyr noe for enhver smak, om du er på utkikk etter en ny kjole, en ny dress, ferske reker, nybrent Kragerøkaffe eller kanskje en ny badedrakt? På veien kan du ta en pause på en av byens mange kafeer og spisesteder, før du trasker videre gjennom sjarmerende gater og trange smug.

Vi holder åpent for deg hele året. Velkommen til en hyggelig handel!

Husk nattåpent! Torsdag 11 og onsdag 24 juli

Going through Kragerø city center can take five minutes or it can take five days. Kragerø has a lot of shops worth seeing when you first visit the city.

Continue to explore charming interior shops with a huge selection, taste the amazing coffee at our local coffee roaster, Kragerø Kaffebrenneri, and enjoy fresh bakery at the city’s bakers.

There are not many small towns with their very own butcher, local fish landing and baker - and we are proud to offer all this in Kragerø.

Eventually, you can end the day shopping for today’s dinner. At the local butcher’s shop, they have Norway’s largest selection of sausages in the counter. If you are looking for the temptations of the sea, Kragerø Seafood is on the dock.

Go through the narrow streets and explore exciting niche shops with a selection unlike anywhere else. The city’s shops offer something for everyone.

As you probably understand by now, shopping doesn’t have to be stressfull. Kragerø is the perfect place to enjoy stress-free shopping, and to get the unique shopping experience.

On the way you can take a break at one of the city’s many cafes and restaurants.

Extended opening hours (until Midnight) in July: Thursday 11th & Wednesday 24th


SENTRUM | CITY CENTRE

11

BONDENS MARKED Bondens marked er et stort, flott og miljøvennlig marked som tilbyr kortreist mat. I 12 år har vi hatt markeder på Torvet i Kragerø. Vi tilbyr kortreist mat fra Telemark, Agder og Vestfold. Av og til har vi også andre gjesteprodusenter. Alle produktene er håndlaget av produsentene på den ekte, gammeldagse måten. Kun naturlige konserveringsmidler- og metoder, slik som røyking, tørking, sylting, spe-

i

king blir benyttet av produsentene. Vi tilbyr også noen økologiske og glutenfrie produkter. Tilbudet på markedet varierer fra sesong til sesong. Kom og hør hvordan vi lager produktet, så tilbyr vi deg en smaksprøve. Resten av 2019, lørdager kl 10 - 14: 22. juni - 6. juli - 20. juli - 10. august 19. oktober - 14. desember

Sjekk også www.bondensmarked.no, eller www.facebook.com/Bondens-marked-Telemark for mer informasjon.

The Farmer’s Market is a large and environmentally friendly market offering local and regional food and produce. The Farmers Market has taken place in Kragerø for 12 years and is a large and environmentally friendly market offering local food and produce. We have farmers and producers from Agder, Telemark and Vestfold county. All products and produce are handmade or grown in the old, traditional way. All producers use natural preservatives, such as smoking, pickling or curing. We offer a variety of products, such as cheese, meat, vegetables, honey, baked goods and much more. Some produces are seasonal. Please visit us for a taste at the following dates: 22nd June, 6th July, 20th July, 10th August, 19th October and 14th December. Our web site is www.bondensmarked.no, and our Facebook site is: www.facebook.com/Bondens-marked-Telemark


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

SENTRUM | CITY CENTRE

12

TOLLBODEN

HAVEN

TOLLBODEN HOTELL OG RESTAURANT & BAKHAGEN

HAVEN RESTAURANT

Velkommen til en unik opplevelse i historiske omgivelser! Med vårt hotell, våre to restauranter – Tollboden Restaurant og Bakhagen – og en fantastisk vinkjeller byr vi på en helhetlig opplevelse i en av Norges fineste kystbyer.

Haven Restaurant er et uformelt spise og møtested. Vi har fokus på enkle smakfulle retter basert på friske råvarer. Vårt ønske er å gi våre gjester en trivelig totalopplevelse i avslappende omgivelser.

Opplev den unike stemningen i våre 13 dobbeltrom og suiter, hvor originale vegger og gulv fra 1783 møter eksklusiv og moderne design. Tollboden Restaurant ved bryggekanten byr på sørlandsstemning med live jazz og konserter med kjente artister. I vår grønne oase, Bakhagen, nyter du et deilig måltid og søndagsbrunsj i skjermet atmosfære. Nytt i år er vår vinog cocktailbar "Go stemning" i østre sjøbod. Vi tilbyr også vinsmaking for smågrupper, arrangerer Winemakers Dinner fra vår til høst og stemningsfulle julebord foran peisen.

Gode smaksopplevelser med panoramautsikt til Kragerø havnebasseng. Servering både inne og ute. Vi tar på oss catering og alle typer selskaper, sammenkomster og eventer hele året. Du finner oss i samme bygning som Victoria Hotell med inngang på samme side som hotellet, eller inngang fra bryggepromenaden. Velkommen!

TOLLBODEN HOTEL AND RESTAURANT

HAVEN RESTAURANT

Welcome to a unique experience in historic environments! With our hotel, two restaurants – Tollboden Restaurant and Bakhagen – and a fantastic winecellar, we do offer a holistic experience in one of Norway`s most beautiful coastal towns.

Haven Restaurant is an informal dining and meeting place. We focus on simple, tasty dishes based on fresh products. Our desire is to give our guests a pleasant overall experience in a relaxed environment.

Enjoy the unique atmosphere in our 13 double rooms and suites, where original floors and walls from 1783 meet exclusive and modern design. We are looking forward to spoiling you with exquisite food and drinks. Experience the lively Tollboden Restaurant with live jazz by the water, or join one of our summer concerts with a 3-course menu. In our hidden oasis Bakhagen, you can enjoy a multi-course menu in a peaceful atmosphere or a brunch buffet each Sunday in July. Discover our new wine- and cocktailbar, "Go stemning". We offer wine tastings for groups, arrange Winemakers Dinner from spring to autumn and cosy Christmas functions in front of the fireplace.

Good taste sensations with panoramic views to Kragerø harbor basins. We also serve food inside.

i

i

www.tollboden.com www.facebook.com/tollbodenrestaurant/ www.instagram.com/tollbodenkragero

We help you with catering, and all kinds of gatherings, and events throughout the year. You find us in the same building as Victoria Hotel. Entrance on the same side as the Hotel, or entrance from the seaside. Welcome!

www.haven-restaurant.no www.facebook.com/restaurant.haven/


EL PASO

GALEIEN

EL PASO WESTERN SALOON

GALEIEN

El Paso er antagelig verdens eneste Western saloon med bedre plass til båt enn hest. Og sånn må det vel nesten være i en kystby der hestesko kun klaprer gjennom gatene for å bidra til julestemninga.

Nyoppusset restaurant, lounge bar og nattklubb i tre separate områder.

El Paso Western Saloon må betegnes som unik, ikke minst på grunn av at stedet interiørmessig ikke har forandret seg på 49 år. Alle som har gjestet El Paso opp gjennom årene vil kunne kjenne seg igjen, og nye og gamle kunder vil kunne nyte god mat i El Pasos lune og særegne atmosfære. El Paso er viden kjent for sin «Biff Buffalo», men serverer også pizza og andre grillretter. En og annen frisk og god salat disker vi også opp med. Og vi på El Paso holder åpent hver dag hele året, foruten jul- og nyttårsaften. Velkommen til oss!

Restauranten ligger helt ute på bryggekanten, midt i smørøyet i Kragerø sentrum! Hør sjøen, måkene og båter som tøffer forbi mens du nyter god mat, eller kanskje en forfriskende cocktail i sommersolen? Vi er også Kragerøs eneste nattklubb, med DJ’s, show og konserter på løpende bånd! Trenger du en liten pause, så finn deg noe godt i baren og ta plass i en av våre komfortable skinnsofaer i Loungen! Velkommen til Galeien – noe for alle!

EL PASO WESTERN SALOON

GALEIEN (The Galleon)

El Paso - probably the world’s only Western saloon with better room for your boat than your horse.

A recently refurbished restaurant, lounge bar and nightclub, divided into three separate areas. The restaurant is situated right on the edge of the docks, in the middle of Kragerø city centre! Enjoy a tasty meal or a refreshing cocktail while taking in the sounds and sights of the unforgettable Norwegian summer.

This unique saloon has had the same concept for 49 years, and it seems to be working! New and old guests alike will enjoy the tasty food and distinctive amosphere in this charismatic saloon. El Paso is widely known for their “Steak Buffalo”, but also serves pizza and other BBQ dishes. A fresh salad or two has also found its way on to the menu. With the exception of Christmas Eve and New Year’s Eve - we are open every day. Welcome!

i

www.elpaso.no

Galeien is also Kragerø’s only nightclub, hosting DJ’s, live shows and other entertainment all year long. The benefit of having three separate areas, is that there is always a place for everyone, whether they want to dance the night away or chill in plush leather couches, sipping on a cocktail and chatting to new and old friends. Welcome to Galeien – something for everyone!

i

www.facebook.com/galeienkragero

SENTRUM | CITY CENTRE

13


SENTRUM | CITY CENTRE

14

@visitkragero

NYE ADMIRALEN

#visitkragero

Vi serverer nydelig hjemmelaget mat, lokal sjø- og fiskemat, tradisjonell norsk husmannskost og eksotisk asiatisk thaimat.

www.visitkragero.no

ADMIRALEN

Velkommen til våre flotte lokaler med god atmosfære for et smakfullt måltid hjemmelaget mat!

EVAS HAGE EVAS HAGE

Admiralen Restaurant ligger praktfullt til i vannkanten ved fergeleiet i Kragerø med flott utsikt direkte til Bærøfjorden. Vi har også bilparkering rett utenfor restauranten.

I blomsterkafeen kan du nyte smørbrød og kaker etter familiens egne oppskrifter. Vi bruker husets grovbrød, loff og rundstykker i smørbrødene våre, og kakene bakes med gode råvarer av familiens faglærte kokker.

Her kan du gå ut på terassen og skue utover havet rett foran deg, følge med på fergene og kjenne sjøbrisen i håret.

Blomsterkafeen har 45 sitteplasser, og kan reserveres på kveldstid og søndager til årsmøter eller andre tilstelninger. Vi har egen cateringmeny. I kafèen finner du en stor interiøravdeling hvor vi blant annet har dansk design og interiør fra Green Gate og Pure Culture. Vi selger kaffe og te fra Crema Kaffebrenneri i løsvekt, og har et godt utvalg av søtsaker. Vi bruker all vår fagkunnskap, respekt og kjærlighet til blomsterfaget til å binde blomster til dåp, konfirmasjoner, bryllup, begravelser og andre selskaper og tilstelninger. Vi har utkjøring av blomster og catering til hele Kragerødistriktet.

THE ADMIRALEN RESTAURANT

EVAS HAGE (FLOWER CAFÉ)

The Admiralen Restaurant is neatly placed on the seafront next to the ferry terminal, with a nice ocean view to the Bærø Fjord. We also offer parking right outside the restaurant.

In our flower café you can enjoy sandwiches, bread, cakes and other pastries made from scratch by family recipes. The café seats 45, and we also offer a delicious catering menu for meetings, weddings funerals and other occasions.

On our menu we have delicious homemade dishes, local fish and seafood, traditional Norwegian meals and exotic Asian Thai food. At Admiralen you can stand on the terrace in the ocean breeze, while enjoying the view of the ferries and the fjord. Welcome to a splendid restaurant atmosphere and a tasty home made dish!

i

www.admiralen.no www.facebook.com/Nye-Admiralen-Restaurant-as

Our flower café has its own interior department with well known brands such as Green Gate and Pure Culture. We sell coffee and tea from Crema as well as chocolate and other sweets. We also use our expertise to respectfully and lovingly make flower arrangements. We deliver flowers and catering to the whole Kragerø district.

i

www.evashage.no


HOS GRO

STOPP EN HALV STOPP EN HALV

HOS GRO

Stopp En Halv ligger idyllisk til på bryggekanten i Kragerø sentrum. Velkommen opp på uteserveringen! Vi har alle rettigheter. Her serveres godt øl både på tapp og flasker, mineralvann, alle typer kaffe, påsmurte rundstykker, baguetter, kaker, wienerbrød og pizza. Se vår hjemmeside for takeaway pizzameny og musikkprogram.

Nyyydelig mat og fantastisk betjening! Slik beskriver kunder spisestedet Hos Gro.

Stopp En Halv holder åpent hele året og her kan du oppleve livemusikk de fleste lørdager. Følg oss på Facebook og Instagram for oppdateringer av arrangementer. Årets sommershow på Stopp En Halv er Allsang på kanten 10, med Queentastic. Billetter kan kjøpes på www.ticketmaster.no, eller i døra fra kl. 20.00 spilledagene Premiere 3 juli kl 21:00 Spilledatoer i juli: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 + 2 og 3 august (alle dager fra 21:00) Velkommen! STOPP EN HALV Stopp En Halv is idyllically located at the pier in Kragerø city center. Welcome to the outdoor seating area! We offer good beer, both bottled and on tap, as well as mineral water, different coffees, baguettes, pizza and baked goods. See our website for pizza takeaway menu. Stopp En Halv is open all year round, and here you can enjoy live music most Saturdays. Follow us on Facebook and Instagram for event updates. Welcome!

i

www.instagram.com/stopp_en_halv www.facebook.com/stoppenhalv www.stoppenhalv.no

Du finner det hyggelige spisestedet med eget bakeri rett ved Jens Lauersøns plass i sentrum. Her finner du nydelige bakevarer, smakfulle pizzaer, de deiligste salater og matretter, i tillegg til ferske kaker som bakes utover hele dagen. Vi har noe for alle. Hos Gro kan du både sitte ned i trivelige lokaler som føles som din egen stue, nyte det yrende folkelivet og solen på vår herlige uteplass eller ta med maten hjem. Piknikkurver, matpakker, selskapsmat, vi leverer etter ditt ønske. Vi tar service seriøst og prøver å yte det aller beste for våre gode kunder. Velkommen til Hos Gro! HOS GRO - CAFÈ AND BAKERY Welcome to our lunch café with its own bakery in the city centre! All of our delicious breads, pastries and pizzas are baked directly in the store throughout the day. Bring your whole family and enjoy a fresh sandwich, salad, soup or one of our traditional Italian pizzas, baked in our stone oven. At Hos Gro you can relax in a cozy environment just like your own living room and we are well known for our good coffee.We also offer take away. We take customer service very seriously and always try to offer that little extra to our good customers. Welcome!

i

www.facebook.com/hosgroas

SENTRUM | CITY CENTRE

15


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

IDYLLISKE KIL | KIL - A TRUE GEM

16

KIL I SANNIDAL - EN IDYLLISK PERLE KIL IN SANNIDAL - A TRUE GEM Kil har, sammen med Sannidal, den eldste tettbebyggelsen i Kragerø kommune. Lokalisert innerst i Kilsfjorden, har Kil opp igjennom årene spilt en viktig og sentral rolle for næringen i Kragerø. I dag fremstår området som en idyllisk liten perle. Med flott natur og vann på alle kanter, samt et utrolig sjarmerende spiseri hvor du kan nyte et bedre måltid, ligger alt til rette for gode opplevelser her i Kil. Ta en rusletur blant de mange koselige, restaurerte husene og drøm deg tilbake til gamle dager, gå på oppdagelsesferd i den flotte naturen eller kanskje det heller frister med en kald lokalbrygget øl fra Wesselgården mens du nyter utsikten utover den flotte Kilsfjorden? Velkommen til historiske Kil!

Experience Kil Kil has, together with Sannidal, the oldest urban settlement in the Kragerø municipality. Located in the heart of Kilsfjorden, Kil had an important and central role in the business industry in Kragerø. Today, the area appears as an idyllic little gem. With great nature and water on all sides, as well as an incredibly charming eatery where you can enjoy an amazing meal, everything is well suited for good experiences here in Kil.

Take a stroll among the many restored and cozy houses and let your mind wander back to the olden days, go exploring in the beautiful nearby nature or enjoy a cold, locally brewed beer from Wesselgården while enjoying the view of the beautiful Kilsfjord. Welcome to Kil!


WESSELGÅRDEN

AMFI KRAGERØ

WESSELGÅRDEN

AMFI KRAGERØ

Wesselgården (etablert i 2011), er en kafé/restaurant i idylliske Kil rett utenfor Kragerø. Her serveres mat av lokale råvarer og alt lages helt fra bunnen. Vi satser derfor på lokal småskalaproduksjon av grønt slik at det er kortest mulig tid fra vekst til servering. I hagen har vi en steinovn som vi bl.a. bruker til langtidssteking av nydelige kjøtt- og gryteretter.

Velkommen til Kragerøs eneste kjøpesenter – lokalisert nær E18 ved innfartsveien til Kragerø.

Brylluper, konfirmasjoner og andre av livets store fester kan arrangeres her for selskaper opptil 35 personer. Vi har også et bryggerhus, og holder ølkurs ca. annenhver måned. Totalt tilbyr bryggerhuset ca. 120 forskjellige øltyper av alle slag.

Amfi Kragerø kan by på 18 forskjellige butikker, og her finner du alt fra møbler til klær, og mye mer. Etter handleturen kan du kose deg med noe godt hos Stavelin kafé eller gatekjøkkenet Campino som ligger i paviljongen utenfor. Bensinstasjon og ladestasjon til elbil finner du også hos oss, og vi har selvfølgelig gratis parkering! Kom innom oss og kjenn på den gode atmosfæren du også.

På veggene i spiseriet utstilles bilder og skulpturer. For mer info angående kunstutstillinger, se side 30 eller på nettsiden vår: www.wesselgaarden-kil.no

Velkommen til en hyggelig handel!

WESSELGÅRDEN

AMFI KRAGERØ

Wesselgården is a cafè and restaurant in the idyllic scenery of Kil, just outside the city centre of Kragerø. Here you can eat food from local produce/products, made from scratch - with love. In the garden we have our very own stone oven that we use for slow cooking.

Welcome to Kragerø’s only shopping centre, situated just off the main highway by the junction leading to Kragerø!

You will also find Bryggerhuset here, that offers abour 120 different types of beer, and every other month (or so) there are courses held to educate about the experience of good beer. You can book beer tasting and dinner partys at Bryggerhuset.

When the shopping is done why not treat yourself to a lovely snack from Stavelin Cafe or Campino fast food restaurant? We offer free parking, and there is also a Petrol Station and EV charger on the premises should you need to refuel or recharge.

In addition to the culinary menu, there are different art exhibitions being displayed at Wesselgården. For more information on the art exhibitions, see page 30 or www.wesselgaarden-kil.no

Stop by and experience the unique atmosphere!

i

i

www.wesselgaarden-kil.no www.facebook.com/Wesselgården

Amfi Kragerø offers 18 different shops, and you'll find everything you need here, from furniture and clothing, to groceries.

www.amfi.no/kjopesentre/amfi-kragero www.facebook.com/Amfikragero

IDYLLISKE KIL | KIL - A TRUE GEM

17


SKJÆRGÅRDEN THE ARCHIPELAGO I Kragerø er vi stolte av skjærgården vår. 495 holmer og øyer skaper et nettverk av stemning og muligheter til opplevelser det ikke finnes maken til. Og vi deler gjerne med oss - det er plass nok til alle! Kragerø har en levende skjærgård med ca 500 fastboende, 4 000 hytter og uthavner der båtfolket kan ankre opp og leve det gode liv så lenge man ønsker.

Skjærgårdsparken er et felleseie. 7 000 mål med svaberg, brygger, fortøyningsbolter og sandstrender kan benyttes fritt. Her er det virkelig lagt til rette for bruk av egen båt.

Vi anbefaler en tur med Kragerø Fjordbåtselskap, som har fergeruter til flere øyer i skjærgården. På de største øyene er det lagt til rette for fine ferieopplevelser, både for dagsbesøk og overnatting.

Helt ytterst mot Skagerrak ligger Stråholmen og Jomfruland som et vern mot storhavet. Begge øyene er en del av nasjonalparken, som er anlagt for å sikre en utvikling der hensynet til kulturlandskapet, naturen og dyrelivet står sentralt.

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

18

Our pride - the beautiful archipelago! The archipelago has great significance to Kragerø and is an experience in itself, with 495 islands and reefs that are ready to be explored. Each island has its own special character. Here you will find a fantastic animal and bird life, great sand and pebble beaches, the “Coastal Cathedral” on the island Skåtøy which is one of the largest wooden churches, a fortress from the 2nd World War, traces of the ancient mining, bike and hiking trails, sheltered coves, smooth skerries and much more!

Ferries and taxi boats provide excellent opportunities for island hopping, also for people without their own boat. Skåtøy is the largest island in the archipelago, followed by Langøy, Gumøy, Bærøy, Jomfruland and Tåtøy.


SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

19

JOMFRULAND Vi anbefaler nasjonalparkenJomfruland! Ytterst i Kragerøskjærgården ligger rullesteinsøya Jomfruland og skjermer for bølgene fra Skagerak. Bruk det nasjonalparken har å by på, men uten at det går på bekostning av naturverdiene.

fyret ett av våre viktigste kulturminner, og i sommersesongen fungerer det som et lite museum. Det går daglig flere fergeanløp til øya, og Tårnbrygga, Øitangen og Aasviks brygge er naturlige utgangspunkt for tilreisende. Besøker du øya utenom sommersesongen, så husk å ta med deg matpakke.

Øya er en del av raet som strekker seg fra Østersjøen, gjennom Sverige og langs norskekysten. På utsiden av øya ligger en rullesteinstrand, og på innsiden er det vakre sandstrender langs hele øya. Det var på Jomfruland Theodor Kittelsen fikk inspirasjon til maleriet “Nøkken”. Tjernet er der ennå, med nøkkeroser og idyll. Når hvitveisen blomstrer i eikeskogen, kommer folk langveisfra for å oppleve den helt spesielle stemningen. De to fyrtårnene midt på øya er kjente landemerker. Det gamle fyret ble tent første gang i 1839. Siden den gang har fyret vært det første som møter skip med kurs mot Kragerø. Det nye fyret kom hundre år seinere og er 37 meter høyt. I dag er det gamle

Jomfruland - the national park and the island with unique scenery and an exciting history, is a gem in the beautiful Kragerø archipelago! Explore the island, but please remember to be considerate with regards to the nature and wildlife. Here you can see farms, beaches and unique cottages that cover the entire island. During the Viking age the island was named Aur, translated to “gravel and coarse sand mixed with pebbles”. And that’s what Jomfruland is, because the island came up from the sea 4 000 years ago after the last ice age as a moraine. The island bears witness to that history, and so, is part of Gea Norvegica Geopark.

i

http://geoparken.no/geolokaliteter/krageroe/jomfruland www.visitkragero.no

There are two lighthouses located in the centre of Jomfruland (near the pier Tårnbrygga). The oldest lighthouse is made of bricks (approximately 250 000 bricks) and was lit in 1839. The second lighthouse was built in 1939, and it was built out of iron. The lighthouse is open to visitors during the summer, and offers beautiful views of Jomfruland and the rest of the Kragerø archipelago. The fastest way to get to Jomfruland is by taxi-boat, and the ferry has several daily calls to the island.


SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

20

SYKKEL-KNUT

DNT ØITANGEN

Jomfruland er en langstrakt øy som byr på ypperlige forhold for sykling i en fantastisk natur. Rett nedenfor Jomfrulandstårnene, øverst i Tårnbakken, holder Sykkel-Knut til.

Ytterst på nordenden av Jomfruland, midt i hjerte av Nasjonalparken, drifter DNT Telemark 4 utleieenheter med til sammen 51 sengeplasser.

Her har du muligheten til å leie deg en sykkel og oppleve denne unike skjærgårdsøya fra sykkelsetet. Om du vil leie for kun noen timer eller flere dager er helt opp til deg. Her finnes det også et sykkelverksted hvor du kan få sykkelen din reparert.

Ta med deg foreningen, organisasjonen, arbeidsplassen, venner, familie eller kjæresten din til noen herlige dager hos oss! Opplev sol, bading og beitende kyr, herlig klar høstluft, nydelig vinterlys eller blomstrende hvitveis om våren!

I de mest hektiske sommerukene kan det være behov for å forhåndsbestille sykler.

Vi ønsker deg velkommen året rundt!

www.visitkragero.no

@visitkragero

ØITANGEN

#visitkragero

SYKKEL-KNUT

Det er fint og gå her, men nydelig å sykle!

Lyst til å oppleve Jomfruland med lokal guide? DNT Jomfrulandguiden skreddersyr opplevelser på tid og innhold.

DNT ØITANGEN HOLIDAY HOUSES

BICYCLE-KNUT Jomfruland is a beautiful island that offers excellent biking conditions through stunning nature. Just below the Jomfruland light houses, at the top of the “tower-hill”, Bicycle-Knut is at your service. Here you can rent a bike and experience this unique archipelagoisland by bicycle. Whether you want to rent a bike for just a couple of hours or perhaps several days is completely up to you, but in the most hectic summer periods there may be a need to pre-order bicycles. You can also get your bike repaired at Bicycle-Knut’s repair shop.

i

www.visittelemark.no/opplev-telemark/sykkelutleie-pa-jomfruland-p546763 www.facebook.com/sykkelknut E-post: oykebab@gmail.com

At the end of the northern part of Jomfruland, in the Heart of the National Park, DNT Telemark (The Norwegian Trekking Association Telemark) operates rental accommodation including 4 units with a total of 51 beds. Bring your association, organization, your employment, friends, family or partner and spend some wonderful days here with us. Experience sunny summerdays with swimming in the sea, grazing cows, lovely clear autumn air, atmospheric winter light or the blooming of the anemones in spring. We warmly welcome you all year through! Do you want to experience Jomfruland with a local guide? DNT Jomfrulandguiden offers customized tours based upon your wishes when it comes to time schedule and content.

i

https://oitangen.dnt.no Facebook: DNT Øitangen - Jomfrulandguiden


PORTØR

KYSTSTIEN

Portør ligger på fastlandet på Levangsheia, og var opprinnelig en av de viktigste havnene langs kysten. Det er et historisk sus over Portør.

I Kragerø går Kyststien fra grensen til Bamble i nordøst til Risør sin grense i sør og er på til sammen 42 km.

Stedet er nevnt i sagaer allerede fra 1200-tallet. I dag er det først og fremst et sted for ferie og rekreasjon. Som tidligere loshavn og med nærmest utallige naturopplevelser, fremstår denne delen av skjærgården som noe av det aller flotteste Kragerø kan tilby. Mulighetene er mange.

Stien er delt i tre distanser gjennom Kragerø: • Fossing – Helle • Helle – Kragerø • Kragerø (Stabbestad) – Ellingsvika.

Rett ved Portørveien finner du også Brokheller. Brokheller er mange store steiner som er satt sammen til et “byggverk” under istiden og disse blokkene har blitt til huler og ganger som byr på spennende utforskning. Ospevika kirkegård ligger idyllisk til ned mot sjøen, og er fremdeles i bruk.

Kyststien i Kragerø byr på skogsidyll forbi rolige ferskvann og flotte opplevelser i vakker natur lands den idylliske Kragerøkysten. Langs stien finnes det avstikkere til høyder med fantastisk utsikt, og til badeplasser som egner seg ypperlig for en rast. Også attraksjoner som Berg - Kragerø Museum og Strømtangen fyr er å finne langs Kyststien.

Mellom Portør og Levang finner du Stangnes, et vakkert friområde med svaberg og badeplasser. Dette er et av de best bevarte fiskerhjemmene langs hele Skagerrakkysten. Om sommeren inviterer Turistforeningen til kaffe og vafler.

Kartene over Kyststien i Kragerø kan lånes på Kragerø bibliotek, kjøpes på Servicesenteret eller i Kystbokhandelen. Kartene er også å finne på www.visitkragero.no

PORTØR On its own little “peninsula” on Levangshalvøya lies scenic and idyllic Portør. Out here everything is situated for great experiences in a wonderful natural landscape, all year round.

THE COASTAL PATH IN KRAGERØ The coastal path in Kragerø offers idyllic forest trails past tranquil lakes/waters and beautiful scenery in stunning nature along the idyllic Kragerø coast. There are many possible detours to heights with stunning views, and bathing areas suitable for a break. The coastal path also offers attractions such as Berg - Kragerø Museum and Strømtangen Lighthouse. In Kragerø, the coastal path runs from the border of Bamble in the northeast to Risør’s southern border and is 42 km in total.

Portør was one of the most important outlying ports along the coast, and already in “The Sagas of the Viking Kings of Norway“ it's mentioned that Sigurd Slembe used Portør as his harbour. Portør offers magnificent scenery with its many beautiful coves, forests and smooth, rocky landscape as far as the eye can see. The coastline in Portør and further south are perhaps some of the most beautiful parts of the archipelago in the district. Between Portør and Levang you will find a magnificent and natural public recreation area called Stangnes. With its beautiful bare rocks and open space, as well as excellent fishing opportunities, the area is ideal for a sunbathing, swimming, exploring the nature, fishing or a day trip in the beautiful scenery.

The trail is divided into three distances through Kragerø: • Fossing – Helle • Helle – Kragerø • Kragerø (Stabbestad) – Ellingsvika. It's easy to find the coastal path, as low poles, trees and rocks are marked with a blue colour along the path. The maps of the coastal path in Kragerø can be borrowed at Kragerø Library or purchased at the Service Center or the book store in Kragerø city center. A digital map of the route can be found at www.visitkragero.no

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

21


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

22

KUNSTNERBYEN THE CITY OF ARTISTS Kragerø er kunstnerbyen! Du skal ikke være lenge i Kragerø før du fornemmer den helt spesielle atmosfæren. Byen har bebyggelse datert tilbake til 1600-tallet. En spennende by, en fantastisk natur og et rikt kulturliv gir de aller beste mulighetene for opplevelser utenom det vanlige. Det er ikke så merkelig at noen av våre mest berømte kunstnere valgte nettopp Kragerø som favorittsted for inspirasjon og arbeid med kunsten. Erik Werenskiold, Frits Thaulow, Christian Krohg, Theodor Kittelsen og ikke minst Edvard Munch har alle vist hvilke fantastiske synsinntrykk man blir grepet av i Kragerø. Arven fra de «gamle mestere» er tatt vare på av dagens kunstnere, som har tatt i bruk de samme naturgitte virkemidlene til å utføre nye oppgaver. Lyset, naturen og menneskene står helt sentralt også hos dagens kunstnere. Alle disse inntrykkene er samlet på utstillinger, som preger Kragerø gjennom hele sommeren. Se galleriguide på side 28.

The coastal area’s unique light and the charming town with well-preserved ancient wooden buildings in the narrow streets and alleys, have attracted and inspired many an artist in the past. Kragerø city is referred to as “The gem among coastal cities” by Edvard Munch. “This city should be painted,” said Christian Krogh when he was visiting Kragerø. The legacy of the old masters is in care for and managed by today’s artists. The light, nature an the inhabitants are central in their work. All these impressions are gathered at exibishions that characterize Kragerø throughout the summer. Anne Lene Groven


KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

23


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

24

«Selvportrett» (1891) Self portrait

«Langt langt borte saa han noget lyse og glitre» (1900) Far, far away Soria Moria Palace shimmered like Gold

Kunstneren Theodor Kittelsen

160

THEODOR KITTELSEN - the artist

THEODOR KITTELSEN

Den norske folkesjela sto helt sentralt i Theodor Kittelsens kunst. Som tegner, maler, illustratør og forfatter formidlet han sine fantasifulle inntrykk slik at kunsten ble en viktig del av vår historie. Han ble født i Kragerø 27. april 1857. Kittelsenhuset drives nå som en del av Telemark Museum, med fokus på utstillinger og beretninger om kunstnerens liv og virke. Det sjarmerende, lille huset er vel verd et besøk.

«Nøkken» (1904) The Monster of the Lake

Like utenfor barndomshjemmet står Henning Olav Engelsens byste av kunstneren. På Skåtøy, der han og kona Inga bodde som nygifte, kan man se Per Elsdorfs Pesta-skulptur. I serien Svartedauden blir Pesta brukt som modell for døden, som fòr over landet og påførte den største menneskelige katastrofe til dags dato. Det hyklerske borgerskapet i småbyen Kragerø ga Kittelsen inspirasjon til 18 satiriske tegninger, samlet under navnet «Fra Livet i de smaa Forholde». Den selvbiografiske boken «Folk og Trold» bygger også på episoder fra dette småbylivet. På Jomfruland kan man gå i kunstnerens fotspor, og se nærmere på stedene som ga inspirasjon til «Nymfene på Vilgårdsrøysa», «Nøkken», «Tangplassen», «Selvportrett» (1891) langt borte saa han noget lyse og glitre» «Nøkken» (1904) «Måneskinn over Hav og tjern»«Langt og enda flere. Self portrait (1900) The Monster of the Lake Far, far away Palaceav Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr satte han sammen med Mange forbinder Theodor Kittelsen med norske troll.Soria SomMoria illustratør shimmered like Gold Erik Werenskiold et evig preg på nordmenns forestillinger om troll, og nærmest avgjorde hvordan norske troll egentlig ser ut.

160

«Trollet p Troll at t

Theodor Kittelsen opplevde flere perioder i livet med ustabile økonomiske kår. Han ble ingen rik mann, men han etterlot seg en arv av Theodor Kittelsen - the artist known langt større verdi enn penger.

fo interpretation of mythical creatures and fairy born here in Kragerø in 1857. That´s exactly ago. Nobody could draw trolls like him! Theod is still one of Norway´s most beloved arti THEODOR KITTELSEN childhood home in the town centre has been t Theodor Kittelsen - the artisk known for his interpretation of mythical and fairytales into acreatures museum: Kittelsenhuset. Welco

THEODOR KITTELSEN

Theodor Kittelsen - the art interpretation of mythical creatur born here in Kragerø in 1857. Th was born here in Kragerø in 1857. Nobody could draw trolls like him! Th. Kittelsen is still one of Norway’s most beloved artists. His childhood home (ref. page 7) in the town centre has been Theodor Kittelsen ble født i Kragerø transformed into a museum. Welcome!

«Trollet på Karl Johan» (1892)

i 1857. H opp midt i sentrum av byen. Theodor Kittelsen en av Norges mest kjente kunstnere. Ingen eksempel tegne troll slik som Kittels Barndomshjemmet hans er åpent for besøk sommeren. Velkommen!


KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

25

Kunstneren Edvard Munch EDVARD MUNCH - the artist Munch fikk en ny start i Kragerø. Etter flere år med depresjoner og destruktive tanker, kom Edvard Munch til Kragerø i 1909 med et mer optimistisk syn på livet. Han ble øyeblikkelig forelsket i den vesle byen, og i huset han leide på Skrubben. Det kjente, monumentale verket Solen som står sentralt i Munchs kunstneriske utvikling, kan sees som et symbol på hans egen soloppgang etter mange skyggefulle år. Å gå i Munchs fotspor i Kragerø er å følge den verdenskjente kunstneren i en sentral, optimistisk og svært produktiv periode.

Munchs tid i Kragerø (1909 -1915) er en av de mest interessante periodene i hans liv og kunst, samtidig som det også var en av de mest intense periodene. Skapergleden ga seg uttrykk i en enorm produksjon, eksperimentering med metoder og farger, og en betydelig innsats for å vinne det svært prestisjefylte oppdraget med å dekorere universitetsaulaen i Oslo. Munch hadde mange gode venner som hjalp til i vanskelige perioder. I Kragerø var Christian Gierløff en god hjelper og venn. Etter Munchs død, kjøpte han Rødskjær (holmen som er sentralt plassert i maleriet Solen) og ga den navnet Edvard Munchs Holme. Dette er fortsatt det offisielle navnet,

men på folkemunne vil nok navnet alltid være Rødskjær. Munchs egne ord, skrevet ned i 1909 beskriver hvordan han hadde det i Kragerø:

“Jeg er nå i fullt arbeid, i det hele tatt synes det nå som jeg i min kunst står på høyden. Aldri har arbeidet gitt meg så mye glede”. EDVARD MUNCH, KRAGERØ, MAI 1909

Edvard Munch - a new beginning. Munch, Norway’s most famous artist of all time lived at Skrubben in Kragerø from 1909 to 1915. During his stay in Kragerø, Munch experienced one of his most intensely creative periods. It was here that he was inspired by the people and the scenery surrounding him, which lead to the creation of two of his main works, namely The Sun, and History. In addition, he spent time in Kragerø to paint a portion of his best portraits of friends and contacts in the art community. He also painted some pictures of Kragerø’s urban environment and the surrounding hills which had a very special place in his heart. Many believe that he had his heyday as a painter in Kragerø. Kragerø Kommune has its own webpage om Munch, check out www.munchikragerø.no


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

26

MUNCHVANDRING

A WALK IN THE FOOTSTEPS OF EDVARD MUNCH Visste du at noen av Munchs mest kjente verk er malt i Kragerø?

som turist, noe som kan gi et nytt blikk på byen vår.

Gå en tur gjennom Kragerøs gater i Munchs fotspor og besøk stedene der han fant inspirasjon til sin kunst.

Det er en fin aktivitet for hele familien, og vandringen tar cirka halvannen time med pause ved bildene om du velger å gå hele runden.

Det er i dag satt opp plater med tekst og bilde på stedene hvor Munch malte motivene sine. Plukk med deg en brosjyre med kart hos en av våre turistverter, på Servicekontoret eller Kragerø Bibliotek. Vandringen går gjennom koselige strøk og gater som man vanligvis ikke oppsøker

EDVARD MUNCH A walk in the footsteps of Edvard Munch! Did you know that some of Munch’s most famous works are painted in Kragerø? Take a walk in Munch’s footsteps through the streets of Kragerø and visit the places where he found inspiration for his art. There are informative plaques and illustrations scattered throughout the

For profesjonell formidling, kontakt Kulturkameratene: post@kultur-kameratene.no Sjekk også ut: www.kultur-kameratene.no

town, and together they make up a walking route through Munch’s works.

For a professional guided tour, contact: post@kultur-kameratene.no

Pick up a brochure with a map from one of our tourist guides, at the service office or Kragerø Library.

And check out the webpage: www.kultur-kameratene.no

This is a nice activity for the whole family. This «do it yourself tour» takes about one and a half hours, including a stop at each poster.


KULTUR-KAMERATENE KULTUR-KAMERATENE Gate i Kragerø - 1913 Gate i Kragerø, 1913, Olje på lerret, 80 x 100 cm, Kunsthalle Bielefeld, permanent utlånt fra Staff Stiftung, Lemago. Foto: Kunsthalle Bielefeld. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

GATE I KRAGERØ (1913)

STREET IN KRAGERØ (1913)

Munch har malt og tegnet en rekke bilder som viser barn som leker i gatene og på svabergene rundt Skrubben. Også i Åsgårdstrand hadde han utforsket liknende motiver. Dette maleriet viser ungene i den slake bakken ned til Munchs eget hus. Maleren er i et kjent fotografi av A. F. Johansen avbildet mens han står og maler nettopp i denne veien. Johansen var en venn av Munch, og han hadde et velansett fotoatelier i Kragerø. I bakgrunnen står huset til Kristoffer Hansen Stoa, som var modellen til den sentrale figuren i Arbeidere i snø. Dette huset er nesten uforandret fra den tiden da Munch bodde på Skrubben. Knausene på begge sider av gata ble sprengt vekk i forbindelse med industriutbyggingen på Skrubben etter 2. verdenskrig.

Munch painted several pictures featuring children playing in the streets and on the smooth rocks around Skrubben. In Åsgårdstrand too, he studied similar motifs. This painting features children on the hill down towards Munch`s own house. The artist is seen painting in exactly this road in a famous photo by A. F. Johansen. He was a friend of Munch, and he had a reputable photo studio in Kragerø. The house in the background belonged to Kristoffer Hansen Stoa, who was the model for the central person in the picture Workers in Snow. This house is almost unchanged since Munch lived at Skrubben. The rocks on both sides of the road were blasted after World War II during the industrial development at Skrubben.

Historien, 1911/1914-16, Olje på lerret, 455 x 1160 cm, Universitetet i Oslo, Aulaen. Foto: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Historien - 1911/1914-16

HISTORIEN (1911/1914-16)

HISTORY (1911/1914-16)

Dette berømte Aula-bildet viser et norsk urlandskap. Under et eldgammelt eiketre sitter en olding og forteller for en liten gutt. Munch har slik skapt et symbol på det som han så på som historiefortellingens dypeste grunn; den muntlige overleveringen mellom generasjonene. Selv om naturen og personene har et tidløst preg, var Munch inspirert av sine nærmeste omgivelser da han skapte dette mesterverket. Som modell for den gamle mannen brukte han sin hjelper Børre Eriksen, en tidligere sjømann og verftsarbeider. Eriksen bodde på Thomesheia. Han satt modell for Munch i grusgangen foran malerens hus. Det er tydelig at Munch var fascinert av Børre. Han kunne se på sin gamle hjelper som en nesten mytisk skikkelse.

This great decoration in the Festival Hall or Aula of the University of Oslo presents an ancient Norwegian scenery. An old man is sitting beneath an old oak telling stories to a little boy. Munch created a symbol of the oral tradition between the generations, which he regarded as the foundation of the understanding of history. The nature and the two persons have been taken out of time, but Munch was inspired by his close surroundings when he created this masterpiece. As a model for the old man, he used one of his close helpers, Børre Eriksen, a former sailor and shipyard worker. Eriksen lived at Thomesheia. He posed for Munch on the gravelled path in front of the painter’s house. Evidently Børre fascinated Munch. He viewed his old helper as an almost mythical character.

Munch arbeidet på Historien i friluftsatelieret som lå foran villaen. Utsynet over fjordlandskapet bak den gamle mannen og gutten, viser innseilinga til Kragerø, der Skåtøy ligger til venstre og Stabbestad-landet til høyre.Som modell for den lille gutten brukte Munch flere barn, men den mest kjente er den senere fiskehandleren Erik Krafft, barnebarnet til Munchs hushjelp Stina Krafft. Til den mektige eika gjorde Munch studier flere steder i Kragerøs omegn.

Munch worked on History at his open studio in front of his house. The view of the fjord behind the old man and the boy shows the Kragerø approach with the island of Skåtøy to the left and the coast of Stabbestad to the right. Munch used several children as models for the little boy, but the best known is the later fishmonger Erik Krafft, grandson of one of Munch’s housemaids Stina Krafft. To create the monumental oak, Munch made studies of various trees in the Kragerø district.

Kultur-kameratene er et kunst- og kompetansesenter for hele Telemark, situert i Kragerø. Vi tilbyr unike opplevelser ut fra interessefelt og faglig nivå. Kultur-kameratene er bindeleddet mellom mennesket og kulturopplevelsen. I regi av Kultur-kameratene kan du i sommer være med på fire interessante vandringer. 22. juni: Kittelsenvandring - åpning av Kittelsenhuset 9. juli og 16. juli: Kittelsen i nasjonalparken, i samarbeid med Gea Norvegica og DNT Jomfrulandsguiden 11., 18. og 25. juli: Vandringer i Kittelsens fotspor i Kragerø + Munch i Kragerø - en vandring i kunstnerens fotspor 23. juli og 30. juli: Vandring i lystgårdenes historie på Berg 3. august: Days of no return - separatutstilling med Katja Aarflot 31. august - 1. september: Kittelsen gjennom livet og landskapet 15. oktober: Munch i banken - "Rasmus Meyer - den umættelige Munchsamleren" - foredrag av og med kunsthistoriker Hans Martin Frydenberg Flaatten For mer detaljert informasjon følg Kultur-kameratene på Facebook og se www.kultur-kameratene.no KULTUR-KAMERATENE “Kultur-kameratene” - an art and knowledge program for Telemark, situated in Kragerø. A unique experience where you can learn about the artists that drew inspiration from the little city by the sea, Kragerø. Kultur-kameratene arrange different tours where you can learn more about the life and career of the famous Norwegian painters Th. Kittelsen and Edvard Munch. If you need a tour in another language than Norwegian, please contact Kultur-kameratene at: +47 930 48 664 or e-mail: post@kultur-kameratene.no to make reservations.

Den gule tømmerstokken, 1912, Olje på lerret, 129 x 160,5 cm, Munch-museet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Den gule tømmerstokken - 1912

DEN GULE TØMMERSTOKKEN (1912)

THE YELLOW LOG (1912)

Vinteren 1912 malte Munch en rekke bilder som viser tømmerhogst. Motivene hentet han sannsynligvis fra det området der idrettsplassen Kragerø Stadion ligger i dag. Her hadde George Dahll donert grunn slik at det kunne anlegges tennis- og fotballbane. Tømmeret måtte felles om vinteren på grunn av uttransportering og fordi kvaliteten på trevirket da ble bedre. Stokken er gul fordi den nylig er barket. Før i tida fjernet man barken før man fraktet trærne ut av skogen.

During the winter of 1912, Munch painted several pictures featuring timber felling. The location of these motifs was probably the area where Kragerø’s sports stadium is today. Mr. George Dahll donated the land for the purpose of making tennis courts and a football field. Trees had to be felled during the winter to ease the transport and for the best possible timber quality. The log is yellow because the bark has just been removed. The Yellow Log is an excellent example of the artist’s use of perspective. The foreground is dominated by the standing trees’ vertical positions. These pines

i

www.facebook.com/kulturkamerateneas/ www.kultur-kameratene.no

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

27


KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

28

GALLERIGUIDE FOR SENTRUM CITY CENTRE GALLERY GUIDE

3

9

1 12 2 14 11 10 13

1

Atelier Wang Graarup - Torvgata 10

6

2

Løkka - Løkkebakken 8

7

3

Galleri Thore Sveberg - Andølingen 1B

8

Galleri Inspirasjon - Jomfruland

9

4 5

(ikke merket på sentrumskartet)

Wesselgården - Kil, Sannidal

(ikke merket på sentrumskartet)

10

6

Brusfabrikken - Gierløffs vei 18 (Øya)

11

Galleri Kragerø - P. A. Heuchsgate 11

Skarbo kultursenter - Fossingveien 63 (Helle)

12

Kragerø Faste Billedgalleri - Torvgata 7

Jomfrulandsutstillingen - Jomfruland

13

Galleri Heuch - P. A. Heuchsgate 23

Kragerø Kunstforening - Kirkegata 5

14

Galleri Nicolines Hus - Stines bakke 5

(ikke merket på sentrumskartet)

(ikke merket på sentrumskartet)

Galleri Løkkebakken nr 25 Løkkebakken 25


ATELIER WANG GRAARUP Torvgata 10, 3770 Kragerø Tlf: Ingunn 924 57 506/Irene: 908 44 484 Følg oss på facebook og Instagram: @atelierwanggraarup Åpningstider: 1 juni - 23 juni: mandag - onsdag kl 11.00 - 17.00, torsdag kl 12 - 18, lørdag kl 11 - 15/ opening hours: June 1 - June 23: Monday to Wednesday 11 a.m - 5 p.m, Thursday noon - 6 p.m, Saturday 11 a.m - 3 p.m 23 juni - 3 august: kl 12 - 18/opening hours: June 23 - August 3: noon - 6 p.m Nattåpent: følger sentrumsåpning.

1 1

Gratis inngang/Free entrance.

LØKKA Løkkebakken 8, 3770 Kragerø Kragerø og Malerne/Kragerø and the artists. Utstilling i Løkka med over 100 malerier av lokale malere, samt en rekke kjente motiver av Van Gogh/Exhibition in Løkka with over 100 paintings by local Kragerø artists. Åpningstider/opening hours: 29. juni/June 29 - 11. august/August 11 Åpent fra 11. 00 - 15.00 på hverdager, søndag 12.00 - 15.00 Open from 11 a.m - 3 p.m on weekdays, Sunday from noon - 3 p.m

2

KRAGERØ MØTER VAN GOGH/Kragerø meets Van Gogh: Lokale malere lager et Kragerømotiv basert på inspirasjon fra et av Van Gogh sine malerier. KRAGERØ MALERIER/Kragerø paintings: Gamle malerier fra Kragerø som er lånt inn fra private og offentlige samlinger. Gratis inngang/Free entrance.

GALLERI THORE SVEBERG Andølingen 1B, 3770 Kragerø. Elin: 98 02 93 44, Thore: 48 03 15 96 Oljemalerier/oil paintings. Galleriet ligger mellom kirka og biblioteket og er åpent når skiltet er oppe - ellers etter avtale/the gallery is located between the church and the library and is open when the sign is up or by appointment.

3

www.thoresveberg.com

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

GALLERIGUIDE | GALLERY GUIDE

29


GALLERIGUIDE | GALLERY GUIDE GALLERI INSPIRASJON Jomfruland. Utstilling for mange kunstnere i helgene fra 13. april i Skolehuset og Bua. Her blir det også helgeåpent utover høsten. Exhibitions at Skolehuset and Bua from April 13, also open on the weekends. Åpningstider: 11.00 - 17.00/opening hours: 11 a.m - 5 p.m Velkommen! Welcome!

KN OG NSGGSA GA AR AD RD LA AT AETN EN B EBAETAET E KO F LFA

Maleriutstilling Maleriutstilling "Forandring" "Forandring"

4

WESSELGÅRDEN

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

30

Kilsveien 21, 3766 Sannidal Nina Wessel Toft - tlf: 99 39 56 54 “Forandring” - maleriutstilling av Beate Kongsgaard Flaaten ”Change” - art exhibition by Beate Kongsgaard Flaaten Fra 4 mai til 1 september/from May 4 to September 1. Wesselgården: et hyggelig møtested innerst i Kilsfjorden med mat, kunst og Bryggerhuset. Ankomst med bil eller båtgjestebrygge. Wesselgården: a cozy place where you can enjoy excellent food, art and their own Bryggerhuset (brewery). Arrive by car or by boat.

5

Wesselgården Wesselgården i Kragerø i Kragerø 4.mai- -1.september 1.september 4.mai ingenting = alt V IESRSNAIG SE S ALGØER D LØ G A4I. M A I1K L 01- 5 VERN AR G D4A. M KL 50 10 70 0 -01 7 0 0

NG SG A AFRLD AN ATEN B E A TBEE A KTOEN K GO SG AA RD A AFTLE B9: 984746988 7 6 8 M O BM : 9O 44 ES - T P:OBSETA: TBEE@ AT KO NG SR GD A .ANROD . N O E- PO KE O@ NG SG AA DE W. K WOWN. G KO NG SR GD A .ANROD . N O N E T TNSEI T DTES: IW W: W SG AA LØRDAG 13 JULI KL 14-17 F A C E B O O K . C O M / B E A T E K O N SR GD AARD F A C E B O O K . C O M / B E A T E K O N G S GG AA

BRUSFABRIKKEN

Kilsveien 2, 3766 Kilsveien 2, 3766 Sannidal Sannidal Et hyggelig Et hyggelig møtested innerst i møtested innerst i Kilsfjorden Kilsfjorden med med mat, kunst og mat, kunst og bryggerhus. bryggerhus. Ankomst med bil Ankomst med bil åpent 13-28 juli kl 12-17 gierløffs vei 18 eller eller båt(gjestebrygge) båt(gjestebrygge)

6

post@wesselgaarden-kil.no www.wesselgaarden-kil.no

BRUSFABRIKKEN Gierløffs vei 18, 3770 Kragerø Viser utstillingen “Ingenting = alt” Art exhibition “Nothing = everything” Åpent 13 - 28 juli, klokken 12.00 - 17.00 Open July 13 - 28, from noon until 5 p.m Velkommen! Welcome!


SKARBO KULTURSENTER Fossingveien 63, 3790 Helle Gunny Brørby, tlf 93 88 80 76 Facebook/Instagram: @skarboskolen Sommeryoga med Gunny og maleworkshop (på bestilling). Velkommen til et annerledes dugnadsbasert senter i utkanten av Kragerø, som ønsker å lage et sted for skapende virksomhet på mange plan. Skulptur- og snekkerverksted, og i tillegg hyggelig og rimelig retrolokale til utleie. Åpent galleri og atelier med mangfold. Fleksible åpningstider.

7

Studio, textile and sculpture workshop, yoga, motivation workshop and coaching - these are just a few of the activities going on at Skarbo. Contact Gunny Brørby at 93 88 80 76 or see @skarboskolen on Facebook/ Instagram for more information.

JOMFRULANDSUTSTILLINGEN Jomfruland Fyrstasjon Arrangør: Kragerø kommune, Kulturkontoret Åpent aller dager fra kl 11.00 – 16.00, fra 23. juni til 11. august/open every day from 11 a.m - 4 p.m, from June 23 to August 11. Sommerens vakreste kunsteventyr ytterst i havgapet, kollektivutstilling i den fredede Fyrmesterboligen på Jomfruland. Utstillingen har særlig fokus på kunstnere med tilknytting til Kragerø, men vi inviterer også gjestekunstnere og debutanter/a collection of exhibitions by both artists with a special connection to Kragerø and guest artists and debutants, in Fyrmesterboligen at the extraordinary island of Jomfruland.

8

Velkommen til en variert utstilling med et bredt spekter av uttrykk; billedkunst, foto, skulptur og kunsthåndverk/welcome to a varied exhibiton consisting of paintings, photo, sculpture and crafted art.

KRAGERØ KUNSTFORENING Kirkegata 5, 3770 Kragerø www.kragerokunst.no 22. juni – 7. juli: Ellen Nyquist (vev) og Lene Middelthon (glass) 13. juli – 28. juli: Roar Kjærnstad (maleri) 3. august – 18. august: Katja Aarflot

9

Åpent alle dager kl. 12.00 - 15.00, torsdager kl. 12.00 - 1700 Open every day from noon - 3 p.m, Thursdays from noon - 5 p.m

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

GALLERIGUIDE | GALLERY GUIDE

31


GALLERIGUIDE | GALLERY GUIDE GALLERI LØKKEBAKKEN NR 25 Løkkebakken 25, 3770 Kragerø (skipsreder Lindvigs gamle villa) Tlf. 35 98 10 29/458 32 264 Christina Soot Kløvig - malerier og trykk/paintings and prints Kragerø Impressions; “Green sea City” Motiver fra en historisk sjøfartsby i naturskjønne omgivelser/motives from a historical maritime town in pittoresk scenarios. Se også salg av bla. I Sitter, Widerberg, Torjussen, Harveg, E. Soot og H. Vikhagen/See exhibition of I Sitter, Widerberg, Torjussen, Harveg, E. Soot and H. Vikhagen.

10

6. - 24. juli, mandag tom. lørdag kl 12.00 - 15.00 (søndag stengt) July 6 - 24, Monday to Saturday at noon - 3 p.m (closed Sunday) Velkommen!/Welcome!

GALLERI KRAGERØ

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

32

P.A.Heuchsgate 11, 3770 Kragerø

11

Borgny Frøysaa: 22. juni - 28. juni/June 22 - June 28 Tone Stålstrøm Hansen: 30. juni - 2. juli/June 30 - July 2 Kunstmarked med Gunny Brørby, Tone Stålstrøm Hansen, Åse Musum med gjester: 3. juli - 6. juli/artistic market with Gunny Brørby, Tone Stålstrøm Hansen and Åse Musum with special guests: July 3 - July 6 Ivar Andreas Skogvold: 6. juli - 12. juli/July 6 - July 12 Monica Fürst: 13. juli - 19. juli/July 13 - July 19 Era Leisner: 20. juli - 26. juli/July 20 - July 26 Kragerø Fotoklubb: 10. august - 16. august/Kragerø Photo Club: August 10 - August 16

KRAGERØ FASTE BILLEDGALLERI Posthusgården, Torggt. 7, 3770 Kragerø Tlf: 90 50 40 94 Tore Juell: Portretter/Tore Juell: Portraits Utstillingen viser et stort antall av kunstnerens portretter/The exhibition shows a large number of the artist's portraits Åpner torsdag 27. juni kl. 18.00, og holder åpent til og med 10. august Opens Thursday June 27 at 6 p.m, and is open until August 10.

12

Åpent mandag - lørdag kl. 11.00 - 15.00. Stengt søndager/open Monday Saturday from 11 a.m - 3 p.m, Sundays closed. Entré kr. 50, medlemmer, barn og skoleelever gratis. Entrance 50 NOK, members, children and students free of charge.


GALLERI HEUCH P. A. Heuchsgate 23, 3770 Kragerø Facebook: Galleri Malla/Nina Art, Instagram: @galleriheuch Kollektivutstilling med ulike kunstnere hele sommeren. Billedkunst, keramikk og glasskunst/various artists throughout the summer, paintings, ceramic and glass art. Separatutstilling med Lisa Aisato: 5. - 10. juli/separate exhibition with Lisa Aisato: July 5 - July 10. Separatutstilling med Ari Behn, Espen Eiborg og Mikael Persbrandt 13 - 21. juli/separate exhibition with Ari Behn, Espen Eiborg og Mikael Persbrandt: July 13 - July 21. Separatutstilling med Silje Holst: 22. - 28. juli/separate exhibition with Silje Holst: July 22 - July 28.

13

Åpent daglig hele sommeren! Open every day - all summer long!

GALLERI NICOLINE Stines bakke 5, 3770 Kragerø www.nicolineshus.no Årets utstillere er Per Fronth og Kenneth Blom. Begge opplever stor suksess nasjonalt som internasjonalt. Vi ønsker alle kunstinteresserte velkommen!/This year’s top artists are Per Fronth and Kenneth Blom, with significant success both national and international. Welcome to Galleri Nicoline! 1. juni - 26. juni: kollektivutstilling med det beste innen norsk samtidskunst/ June 1 - June 26: exhibition with the best of the best within Norwegian contemporary art. 29. juni - 11. juli: Per Fronth, malerier og grafikk. Åpning lørdag 29. juni kl. 12/June 29 - July 11: Per Fronth, paintings and graphics. Grand opening Saturday June 29 at noon. 13. juli - 27. juli: Kenneth Blom, malerier og grafikk. Åpning lørdag 13. juli kl. 12/July 13 - July 27: Kenneth Blom, paintings and graphics. Grand opening Saturday July 13 at noon. 29. juli - 31. august: kollektivutstilling med det beste innen norsk samtidskunst/July 29 - August 31: exhibition with the best of the best within Norwegian contemporary art.

14

Åpningstider: mandag - fredag kl 11 - kl 16.30, lørdag kl 11.00 - kl 15.00 Opening hours: Monday - Friday 11 a.m - 4.30 p.m, Saturday 11 a.m - 3 p.m.

For mer informasjon: https://www.visittelemark.no/kragero/ting-a-gjore/gallerier-og-museer For more information: https://www.visittelemark.com/kragero/experience-kragero/galleries-and-museums

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

GALLERIGUIDE | GALLERY GUIDE

33


OVERNATTING | ACCOMODATION

34

OVERNATTING I KRAGERØ

A SMALL SELECTION OF ACCOMODATIONS IN KRAGERØ - FOR MORE SEE VISITKRAGERO.NO

@visitkragero

TOLLBODEN HOTELL

www.visitkragero.no

#visitkragero

Tollboden Hotell er et lite og svært sjarmerende hotell ved sjøen midt i Kragerø sentrum.

TOLLBODEN

i

www.tollboden.com www.facebook.com/tollbodenrestaurant/ www.instagram.com/tollbodenkragero

Originale vegger og gulv fra 1783 møter eksklusiv og moderne design, og skaper en helt spesiell stemning i alle våre 13 rom. Hvert rom er unikt og vi er gjerne behjelpelig med å velge et dobbeltrom eller en suite etter dine behov. Med to restauranter, vår nydelige bakhagen og en utmerket vinkjeller byr vi på en helhetlig opplevelse midt i byen.

TOLLBODEN HOTEL Tollboden Hotel is a small and charming hotel located in the city centre of Kragerø. Original floor and ceiling dated back to 1783 meets exclusive and modern design, and creates a unique atmosphere all through our 13 rooms. We are passionate about customer service, and our goal is to make your stay as memorable as possible. Enjoy your stay in a suite with an ocean- or back garden view.

MIKROHYTTENE

NYHET 2019 Hobbithytta for barnefamilien!

MIKROHYTTENE

i

www.mikrohyttene.no www.facebook.com/mikrohyttene/

Små luksushytter midt i naturen for både par og familier, som er verdt et besøk uansett årstid! Hyttene er omgitt av skog, vann og fjell der de ligger spektakulært til 100 høydemeter over Tokevann. Om sommeren er det fritt frem for å være i vannet hele dagen på din egen badeplass. Her kan du fiske eller utforske Tokevann i en av våre utleiekanoer. Hyttene er utstyrt med bålpanne og utemøbler. I vårt felles utekjøkken, Smia finner du alt du trenger. Flotte turmuligheter i området eller langs den nedlagte Kragerøbanen, og på nabogården finner du hjortepark.

MICRO CABINS Choose between the awardwinning microcabin The Crown or the luxurious Steampunkinspired cabin Dristig. No matter which of the cabins you choose, you will have a great time in beautiful natural surroundings, or bring some friends and order both? The farm is idyllically situated in scenic areas 3km from the main road towards the border to Drangedal. By car it is 10 minutes to the E18 and only 20 minutes to Kragerø.


VICTORIA HOTELL

PORTØR PENSJONAT

VICTORIA HOTELL

PORTØR PENSJONAT

Lite hotell - mye hygge! I sentrum av Kragerø finner du idylliske Victoria Hotell, som ble bygget i 1865. Hotellet har blitt drevet under navnet Victoria Hotell siden 1901. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet var sjøfartsbyen Kragerø i Telemark et yndet feriemål for velsituerte, kunstnere og forfattere. De kom for å oppleve sommeren, byen og skjærgården.

Velkommen til idylliske Portør Pensjonat!

Den karakteristiske, rosa bygningen i sentrum av Kragerø huser 33 rom i mange størrelser, alt fra komfortable enkeltrom til større suiter. Noen av våre rom og suiter har balkonger med fin sjøutsikt. Ingen rom er like og sjansen er stor for at du finner ditt favorittværelse eller din yndlingsuite hos oss.

Pensjonatet ligger et steinkast fra havet, med svaberg som lokker til bading, fisking og rekreasjon. Portør har en fantastisk natur med Stølefjorden på den ene siden og havgapet på den andre, med mange små øyer rundt omkring. I sommer går det ferje fra Kragerø til Portør med to avganger per dag. Hos oss kan du leie sykler og en koselig, liten trebåt. I restauranten serveres frokost, lunsj og middag. Om sommeren arrangeres mange konserter, og sommermarked med livemusikk i hagen. Kom og opplev perlen i Portør!

VICTORIA HOTEL In the very heart of Kragerø you simply can’t miss the characteristic pink building known as Victoria Hotel. The hotel was built in 1865 and has been run under the name Victoria Hotel since 1901. Kragerø has been a popular holiday destination since the beginning of the 20th century. The hotel has 33 rooms in various sizes, from comfortable single rooms to larger suites. Many of our rooms have balconies, where you can enjoy a lovely ocean view.

PORTØR BOARDING HOUSE With the sea as its closest neighbour, Portør Boarding House is perfect for swimming, fishing and recreation. With its unique nature and many islands, Portør is truly an amazing sight. You can take the ferry twice per day from Kragerø to Portør, and if you seek a great way to explore Portør - we recommend our very own bike and boat rental.

All of the rooms are newly refurbished in a classical continental style with a maritime touch. All rooms have tiled bathrooms, as well as dark shipdeck flooring, lightly coloured walls and ceiling, and furniture in a beautiful, clean style. Several of the rooms also have modern and well equipped kitchens.

The restaurant serves breakfast, lunch and dinner. And in the summer season you can experience concerts and summer markets with live music in the garden.

i

i

www.victoria-kragero.no www.facebook.com/victoriahotel

Welcome to Portør!

www.facebook.com/portorpensjonat Tlf: 45 96 70 76

OVERNATTING | ACCOMODATION

35


AKTIVITETER ACTIVITIES

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

36

Velkommen til Skåtøy Kafé – en kulturell møteplass i Kragerøskjærgården. Turen ut til oss begynner med en idyllisk båt eller fergetur. Vi ønsker velkommen til en intim kaféopplevelse med god mat og drikke, konserter og utstillinger. Vårt varierte og spennende kulturprogram byr på alt fra «lokale helter» til mer kjente og etablerte norske artister som Magnus Grønneberg, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Spesielt gleder vi oss over vårt eget sommershow med Karl Holte Aarø – «IKKE LUKRATIVT». Datoene finnes i arrangementskalenderen og på nettsiden vår: www.skatoykafe.no Bli med og skap noen magiske øyeblikk og gode sommerminner!

SKÅTØY CAFÈ Welcome to Skåtøy Café, a cultural meeting point in the archipelago of Kragerø! Skåtøy Café is located in the centre of the island, surrounded by beautiful nature. Your trip to us starts with a ferry or boattrip. We welcome you to an intimate café experience with delicious food and drinks, concerts and exhibitions. Our varied and exciting cultural program includes everything from “local heroes” to more familiar and established Norwegian artists like Magnus Grønneberg, Bjørn Eidsvåg and Lisa Nilsson. We are especially excited to present our own summer show «IKKE LUKRATIVT» with Karl Holte Aarø. Let`s create magical moments and great memories at Skåtøy! For opening hours and event dates, check out: www.skatoykafe.no.


37 AKTIVITETER | ACTIVITIES

OPPLEV KRAGERØSKJÆRGÅRDEN FRA TAXIBÅT Med et nesten uendelig nettverk av øyer er det nok av plasser å utforske i Kragerøs skjærgård! Ole Gundersen Taxibåt tilbyr sightseeing i skjærgården og du bestemmer selv lengden på turen og hvor stor del av skjærgården du ønsker å oppleve. Her er hundrevis av øyer og mange fantastiske steder. Vi har en fast timepris på sightseeingturer. Vi tilbyr også vanlig taxibåtkjøring fra en destinasjon til en annen, til faste priser. Ta kontakt for mer informasjon.

Bestilling og prisforespørsel på telefon 90 80 44 44.

KONTAKT:

Ole Gundersen Taxibåt, tlf: 90 80 44 44

DISCOVER THE ARCHIPELAGO BY TAXI BOAT With almost 500 islets and sheaves, the archipelago offers much to enjoy and experience. The boat Isabella takes you easily from island to island, and on beautiful sightseeing tours. The boat accomodates 12 people as a maximum and can also carry bicycles, luggage and groceries. For reservation or more information, please call: Ole Gundersen Taxibåt, tlf: 90 80 44 44

UNGE FERRARI

ONKLP / BENDIK BERNHOFT ZOÈ / HENRY ISNES

FREDAGEN

Båten Isabella tar inntil 12 personer, og vi har plass til sykler, bagasje og varer.

GUNNARSHOLMEN 19.-20.JULI 2019

BLI MED PÅ SOMMERENS HØYDEPUNKT Les mer på WWW.KRAGERØFEST.NO

LØRDAGEN

MORTEN RAMM LIVE PODCAST

D.D.E.

KLOVNER I KAMP

FAY WILDHAGEN / SILYA GIRL IN RED / MIIA BARE EGIL & ASLAGS SUPERPOPULÆRE BARNESHOW JUICY (DJ SET)

MED FLER...

SCANN FOR Å KJØPE BILLETTER


TIPS TIL AKTIVITETER

ACTIVITIES FOR THE CHILDREN

for ba

rna

1

2

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

38

3

4

5

6

(1.) En natt under åpen himmel Spend the night under the stars Pakk sekken med lommelykt, sovepose og et liggeunderlag, og sett kursen for skjæra. Kragerø har en rekke flotte holmer og skjær som egner seg fint for en natt under stjernene. Rødskjær og Rauane er to gode alternativer, og det er også gode bademuligheter her. Når kvelden nærmer seg, må du få med deg den fantastiske solnedgangen - det er ikke uten grunn at Munch malte Solen i Kragerø.

(4.) Besøk fiskene på Kragerø Sjømat Go see the fishes at Kragerø Sjømat Midt i sentrum, på brygga, finner du mange ulike fiskeslag i bassenget til Kragerø Sjømat. Ta med en voksen og ta en nærmere titt på alt fra flyndre til hummer. Og samtidig kan du også ta med deg nydelig middag, ferskere får du den ikke!

(2.) Hopp i havet! Go swimming! Kragerøs skjærgård byr på uendelig mange bademuligheter. I sentrum finner du Gunnarsholmen, Sjøbadet, Odden og nesten overalt finner man vakre badeviker, svaberg og strender. Foretrekker du basseng, finner du utendørsbasseng på Lovisenberg Camping, Kragerø Resort og på Gunnarsholmen (saltvannsbasseng på sistnevnte).

(5.) Jomfruland Jomfruland - the island I Jomfruland nasjonalpark kan du ta med sykkelen på ferja eller bruke beina til å utforske den flotte moreneøya med det yrende dyrelivet. Her finnes kafèer og flotte badeplasser, og øya er nydelig året rundt. Se alt det nasjonalparken har å by på, men husk å følge visse regler. På den måten kan også kommende generasjoner få glede av den unike øya.

(3.) Berg - Kragerø Museum Visit Berg - Kragerø Museum Like utenfor Kragerø ligger det en praktfull eiendom. Berg huset en gang i tiden en av Kragerøs mest velstående familier, og er i dag omgjort til et museum. Hovedhuset er innredet slik det en gang var, med Jeia Homans ting. På eiendommen er det også et museum, en liten butikk og kafè. Her kan barna løpe rundt på de store plenene eller leke gjemsel i hule, gamle trær.

(6.) Kragerø bibliotek Kragerø Library På det nyoppussede biblioteket finner du ikke bare bøker. Du kan også låne ski, skøyter, sykkel, telt, kubbespill og mye mer til utendørsaktiviteter. Og i barneavdelingen er det stadig ulike arrangementer og spennende utstillinger. Og ikke minst: her kan du selvfølgelig låne bøker, filmer, tegneserier og mye mer!


finn ut mer på 7

www.visitkragero.no 8

9

10

11

12

(7.) Kragerø stadion Kragerø Sports Stadium På Stadion, i gangavstand fra selve sentrumskjernen, finner du to store fotballbaner (kunstgress), ballbinge, sandvolleyballbane, stort klatrestativ, lekeplass og løpebane. Her kan du få brukt kroppen og hvis du vil kan du også besøke utsiktspunktet Steinmann, med utsikt over skjærgården og byen. Om du vil ha en pause fra kunstgresset er det veldig fint å leke i skogsområdet rundt Stadion.

(10.) Kystfortet på Krikken (Skåtøy) Krikken coastal fort (Skåtøy) Krikken Kystfort ligger på den ene enden av øya Skåtøy. Med mengder av kanoner, 130 mål med kanonstillinger, skyttergraver og store fjellhuler, var Krikken kystfort et av landets største under 2. verdenskrig. Det gamle anlegget ligger flott til rette for utforsking og en liten historisk oppdagelsesferd gjennom de mange løpegangene og underjordiske korridorene. Stedet ble senest sikret i 2005 og med en god lommelykt ligger alt til rette for å utforske forsvarsverket, men husk at all ferdsel er på eget ansvar.

(8.) Full pakke med aktiviteter på Kragerø Resort Various activities at Kragerø Resort Kragerø Resort tilbyr mer enn bare spa og golf. Her finnes det også tennisbaner og sykkel- og kajakkutleie. Ved stranden har de også en egen strandklubb med stupetårn, klatrevegg og sandvolleybane.

(11.) Sykkelløypa på Levangsheia Bike trail at Levangsheia På Levangsheia finner du en fersk sykkelløype som egner seg for alle aldre. Farten og høyden på hoppene dine bestemmer du selv. Løypa er ca 1 km lang, med gapahuk ved starten av løypa og bålplass med benker midtveis. Ta med deg sykkelen, hjelm og niste og lag deg en fartsfyllt og aktiv dag!

(9.) Kragerø biograf Go to the movies! En god film er ikke å forakte! Kragerø Biograf holder åpent gjennom hele året, og viser de nyeste filmene fra inn- og utland. Se www.kragerobiograf.no for program.

(12.) Tarzanløypa i Studsdalen Swing like Tarzan in Studsdalen I Studsdalen i nærheten av sentrum er det laget en flott løype med minizipline og nok av klatrestativer til å utfordre balansen i. Løypa passer fint for barn og det er også fine turløyper i området, med blant annet lysløype på vinteren og frisbeegolf ellers på året (husk ta med egen frisbee).

AKTIVITETER | ACTIVITIES

39


AKTIVITETER | ACTIVITIES

40

UTVALGTE KONSERTER OG ARRANGEMENTER A SELECTION OF CONCERTS AND EVENTS Juni

Konsert med High Hopes Stopp En Halv kl. 22.00

@visitkragero #visitkragero

Sommerkonsert med Robert Carding (orgel, cembalo, flygel) Skåtøy kirke kl. 11.30 | Kragerø kirke kl. 19.00

Konsert med Kevin Henderson & Annika Westgård Stopp En Halv kl. 14.30

22.

www.visitkragero.no

Juli

Konsert med Amalie Olsen (med Eirik) Skåtøy Kafé kl.19.00 www.skatoykafe.no

3.

5.

"En hyllest til Cornelis" Jensemann kl 18.00 Konsert med Peter Wemö & Stine S. Løvdal

23. 26.

Vin & Mat: Vinsmaking med Christer Berens Villa Bergland kl.18.00 www.villabergland.no

6.

28.

Gea Norvegica Geopark Øya som steg opp av havet Tårnbrygga, Jomfruland kl 11.30

Konsert i hagen med Langslet og Meyer Portør Pensjonat kl. 14.00 - gratis Sommermarked Portør Pensjonat kl. 12.30-17.00 (hver søndag i juli)

30.

14. 16.

17.

10.

Basar på Ørvik misjonshus Kåseri om Ørvik, lest av Lydia og Olav Drevland, kl. 16.00 - 18.00

Konsert Jazz på trass Wesselgården Konsert med Ole Paus Portør Pensjonat kl. 20.00

19.

Sommershow "IKKE LUKRATIVT" Skåtøy Kafé kl. 18.30 med Karl Holte Aarø og musiker Jonathan Fimland Kleven. www.skatoykafe.no Spilles 11.,13., 18., 19. og 24. juli Nattåpent i sentrum

Sommerfestival: KragerøFest 2019 Gunnarsholmen 19. - 20. juli www.kragerfest.no KragerøFest Afterparty Galeien

Sommerkonsert med Bente Dobbedal (sang) Robert Carding (flygel) Kragerø Kirke kl. 19.00

Konsert med Hawk Christensen Miljøgården

Konsert med Vidar Villa Tollboden Hotell og Restaurant Intimkonsert & 3-retters kl. 19.00 www.tollboden.com

11.

Rekebingo med Queentastic Stopp En Halv, kl 21.00

Sommerkonsert med Hannah Marie Carding (orgel,flygel,sang) og Robert Carding (flygel) Kragerø kirke kl. 19.00

Konsert med Jan Arild Hammer Wesselgården Sommerkonsert med Andrea Maini Skåtøy kirke kl. 11.30

Søndagsbrunsj med DJ Tollboden Bakhagen kl. 12.00 - 15.00 www.tollboden.com (hver søndag i juli) Jomfrulandsløpet Jomfruland, mosjonsløp på 5 eller 10km For mer informasjon, se www.visitkragero.no

Jomfrulandsdagene (13. og 14. juli) Hovedveien v/Velhuset kl. 11.00 - 16.00

Sommerkonsert med Mariann Fjeld Solberg (sopran), Åse Mathisen (flygel) Kragerø Kirke kl. 19.00

9.

Afterbeach (13. og 14. juli) Kragerø Resort Beach Club t.o.m. 27. juli i Beach Cluben’s åpningstider

Sommerkonsert med Hannah Marie Carding Skåtøy kirke kl. 11.30

Konsert med Soul Ginger Stopp En Halv kl. 21.00

Konsert med Susie & the Spuds Skåtøy Kafé kl. 20.00 www.skatoykafe.no

13.

Beach party Kragerø Resort Beach Club

Konsert i hagen med Maria Hansen og Andreas Eriksen Portør Pensjonat kl. 14.00 - 16.30

Konsert med The Fretworkers Stopp En Halv kl. 14.30 & 22.00

Kunst: Blindtarmen rundt Sentrum, stands og salgsutstillinger

Konsert med Sol Heilo Lanternen Bar & Burger, kl 19.30

Kragerø kajakkløp Bybrua, 9km løype i skjærgården

7.

Konsert med Jørn Hoel Portør Pensjonat, kl 20.00

Beach party med Charter-Svein Galeien

Konsert - Cornelis Vreeswijks ballader med Peter Wemö og Stine S. Løvdal Portør Pensjonat kl. 20.00

Sunset Dreams med DJ Barekoza (hver fredag t.o.m. 23. august)

29.

Musikk& Mat: Edith Piaf & Kjærligheten Karin Destainville Villa Bergland kl. 18.00 www.villabergland.no

Konsert med Cir Cuz Galeien

Hulekonsertene med Kjetil Valldal Krikken, Vestre Skåtøy

Konsert med 3770 Portør Pensjonat kl.20.00

Piratshowet «Kom, la oss finne skatten!» (for barn) Showet spilles på utescenen til Mellommyra på Skåtøy kl 14.30 Skulle det bli regn og uvær flyttes showet til Skåtøy skole.

Konsert med Louis Jacoby Stopp En Halv kl. 20.00

27.

Sommershow: Premiere "Allsang på kanten 10" Stopp En Halv kl. 21.00 Spilles fra 3. juli til 3. august.

Konsert med Knut Reiersrud (Solo) Skåtøy Kafé kl. 20.00 www.skatoykafe.no

Matinè-konsert - En hyllest til Evert Taube Jensemann kl 15.00 Konsert med Peter Wemö & Stine S. Løvdal

12.

Forestilling & Mat: Fra hjerte til hjerte m/ Frank Aleksandersen Villa Bergland kl. 18.00 www.villabergland.no

20.

Kragerø Koggregatta Påmelding i Blindtarmen fra kl 12.00 og start fra Gunnarsholmen kl 16.00 KragerøFest Afterparty Galeien


A SELECTION OF CONCERTS AND EVENTS Skåtøy Rundt Skåtøy Terneklubben kl. 12.00

21.

Konsert i hagen med Triol Portør pensjonat kl. 14.00 – 16.30

31.

Konsert med Jonathan Kreisberg Quartet Bakgården, P. A Heuchs gate 11, kl 19.00 CC: 250,-

Rekebingo med Queentastic Stopp En Halv, kl 21.00

23.

24.

25.

26.

Konsert med Ina Wroldsen Kragerø Resort Beach Club kl. 18.30 - 23.00 www.krageroresort.no

1.

Jazz på Trass Bakgården, P. A Heuchsgate 11, kl 14.30 CC: 100,-

2.

Sommershow Galeien, kl 20.00 Med Tor Erik Gunstrøm, Rainbow og Per Apelseth

Konsert med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson Skåtøy Kafé kl. 19.00 www.skatoykafe.no

3.

27.

Sommershow Galeien Med Tor Erik Gunstrøm, Rainbow og Per Apelseth Konsert i hagen med Bill Booth Portør Pensjonat kl. 14.00 - 16.30

28.

MIIA (kl 20) + Ove & Petter (kl. 22) Bakgården, P. A Heuchsgate 11 CC: 250,-

Konsert: Evert Taubes ballader med Peter Wemö og Stine Solberg Løvdal Portør Pensjonat

Auksjon på Portør pensjonat 16.30-17.30 på

4.

Konsert i hagen med Annika Westgård og Kim Eikenes Portør Pensjonat kl. 14.00 - 16.30

5.

KrikkenRock 2019 Vestre Skåtøy Rusfri sommercamp for ungdom. Facebook: @KrikkenRock 2019 Mobil 92 85 48 01

7.

Operagutta Kragerø Kirke kl. 19.30

Olsok-konsert Skåtøy kirke kl. 18.00

31.

Sommerkonsert med Wenche Henriksen Skåtøy Kirke kl. 11.30 – 12.00

9.

Konsert med Reverend Jon Stopp En Halv kl. 14.30 & 22.00

17.

Konsert med Sviskeprinsene Skåtøy Kafé kl. 20.00 www.skatoykafe.no Konsert med Tonehjulsværket Miljøgården Konsert med Sol Heilo Lanternen Bar & Burger kl. 19.30

18.

10-kamp - konkurranse for barn og familier Berg - Kragerø museum kl. 13.00 – 16.00 Henriette Marie "Jeia" Homanns fødselsdag Berg - Kragerø museum kl. 13.00 – 16.00

LAKS Mobile Disco Kragerø Resort Beach Club The Peters Bakgården, P. A Heuchsgate 11, kl 14.30 CC: 100,-

Konsert med VAMP Kragerø Resort Beach Club kl. 17.30 - 22.00 www.krageroresoert.no

Musikk & Mat - Cornelis Vreeswijk-aften Villa Bergland kl.18.00 www.villabergland.no

Trio de Janeiro Bakgården, P. A Heuchsgate 11, kl 19.00 CC: 350,"Grautfest" med underholdning Sannidal Bygdetun kl. 12.00 - 16.00 Arr.: Sannidal historielag

Konsert med Rags & Feathers band Skåtøy Kafé kl. 20.00 www.skatoykafe.no Standupshow med Susan Laache Galeien "Eg ser at du er mor"

Konsert med Stine B. T og Stian V. N kvartett Bakgården, P. A Heuchsgate 11, kl 19.00 CC: 150,-

Konsert med Louis Jacoby Portør Pensjonat kl. 20.00

Konsert med Magnus Grønneberg (solo) Skåtøy Kafé, kl 20.00 www.skatoykafe.no

10.

Konsert med Tom Mathisen Portør Pensjonat kl. 20.00

Sommerkonsert med Gianluca Salluce Skåtøy Kirke kl. 11.30 Nattåpent i sentrum

Konsert med Novafunk Stopp En Halv kl. 22.00

August

Dødsing fra Taket Lanternen Bar & Burger Konkurranse og Norgesturné Det Internasjonale Dødseforbundet, inkludert Afterparty Konsert med Arne Hurlen Tollboden Hotell og Restaurant Intimkonsert & 3-retters kl. 19.00 www.tollboden.com

Konsert med Annika Westgård & Kim Eikenes Stopp En Halv kl. 14.30

Konsert med Eva Weel Skram Tollboden Hotell & Restaurant Intimkonsert & 3-retters www.tollboden.com

24.

Konsert med Andreas Oxholm Stopp En Halv kl. 14.30 Konsert med Jenny Augusta m/band Stopp En Halv Kl. 22.00

31.

Konsert med The Living Room Orchestra Stopp En Halv kl. 14.30

Konsert med Rock n' roll Allstar Stopp En Halv kl. 22.00

September 7.

Konsert med Unni Wilhelmsen Tollboden Bakhagen Intimkonsert & 3-retters kl. 17.00 www.tollboden.com

Forestilling Karl Holte Aarø Skåtøy kirke "Jeg trur at jeg trur" kl. 18.00 Havnefestival i sentrum (9. - 11. august)

For arrangementskalender, se www.visitkragero.no

41 AKTIVITETER | ACTIVITIES

HVA SKJER I 2018 - KONSERTER OGARRANGEMENTER ARRANGEMENTER UTVALGTE KONSERTER OG


KRAGERØ HELE ÅRET - JUL

KRAGERØ ALL YEAR ROUND - CHRISTMAS

Kragerø blir ikke kalt “Perlen blant kystbyene” uten grunn. Byen kan trygt kalles en perle året rundt, med aktiviteter og opplevelser til alle årets tider. Kragerø is not called “the gem among coastal cities” for no reason. The city is active all year round, with adventures in all four seasons. Opplev jul i Kragerø Fra sommer til vinterdrakt, kom og opplev den koselige atmosfæren i en julepyntet Kragerø med små nisjebutikker, koselige kafeer og service i verdensklasse!

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

42

www.visitkragero.no

De siste årene har julebyen blitt et konsept i seg selv, og flere tilreisende velger å legge helgeturen hit. Bondens marked på Torvet og nissetog er bare noe av det som skjer i Kragerø i desember. Nærmest hver eneste helg skjer det spennende ting i den lille byen. Ta med deg familien, vennegjengen eller kollegaer og opplev Kragerø på en helt ny måte. Christmas in Kragerø From summer fun to winter wonderland! Enjoy historical Kragerø in its sparkling Christmas lights and cozy atmosphere while strolling from shop to shop and enjoy our many cafes.

i

Det skjer mye i Kragerø! Du finner hele oversikten på www.visitkragero.no. Vi tar forbehold om endringer. Experience Kragerø! See www.visitkragero.no for the programme. We reserve the right to make changes.


KRAGERØ HELE ÅRET - PÅSKE KRAGERØ ALL YEAR ROUND - EASTER

Påske langs kysten I Kragerø venter vi ikke til sommeren med å ta oss et bad, og man trenger ikke å dra til fjells for å dra på afterski. Å hoppe i byens havnebasseng, Blindtarmen, har blitt en kjær tradisjon, og flere tusen skuelystne stiller opp på Jens Lauersøns plass for å få med seg Påskebadet hvert år. Første påskedag arrangeres det afterski ved “Stopp en Halv”. Etter om lag 15 år har arrangementet blitt svært populært, og Jens Lauersøns plass fylles opp med feststemte “afterskiere” med nikkers, topplue, og kanskje en kvikk lunsj i sekken. Foruten de faste arrangementene, kan Kragerø by på flust av aktiviteter i påsken. Ta et slag golf, dra på spa, hør på konserter, eller utforsk skjærgården. Det er bare fantasien som setter grenser. Easter along the coast! Kick off the summer season in Kragerø! Challenge yourself with a dive from our town bridge and enjoy spring time in our beautiful archipelago.

AKTIVITETER | ACTIVITIES

43


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

44

MORFARS SOMMERKAFÉ PÅ GUNNARSHOLMEN MORFAR’S SUMMER CAFÉ AT GUNNARSHOLMEN Om sommeren er Gunnarsholmen et fantastisk område for å slappe av, hoppe i sjøen eller bare nyte solfylte dager. I kiosken/kafeen frister vi med enkle retter, en god kopp kaffe og et stort utvalg av is. Årets nyhet: Egg&Bacon frokostsandwich! I tillegg er det her et perfekt sted for alle små og vi arrangerer daglig aktiviteter for barn og ungdom. Ta med badedrakt, et håndklær og godt humør, da blir dagen din god!

Gunnarsholmen is a fantastic place to relax, go for a swim and enjoy sunny days. Our kiosk offers simple dishes (this year we can also offer you a delicious egg&bacon sandwich!), a good cup of coffee and a large selection of ice cream. This is a perfect spot for the little ones and there will be arranged activities for kids and youth on a daily basis. So bring your bathing suit, towel and smile, and have a great day!

GJESTEHAVNER GUEST HARBOURS

Det er to gjestehavner i Kragerø Sentrum, og en på Jomfruland. I sentrum finner du gjestehavnene på Jernbanekaia og ved Barthebrygga. There are two guest harbours located in the city centre, and one located on the island of Jomfruland. In the city centre you will find the harbours at Jernbanekaia and at Barthebrygga.

Priser: 1 . juni - 1. september 2019 | Fees: June 1 - September 1 2019 0 - 30 fot:

275 NOK

51 - 60 fot:

490 NOK

31 - 40 fot:

330 NOK

61 - 70 fot:

570 NOK

41 - 50 fot:

410 NOK

71 - 80 fot:

650 NOK

Prisene inkluderer strøm | The fees include electricity/power. Dusj - og toalettanlegg på Gunnarsholmen vinterstengt ca. 01.10. – 15.03., temperaturavhengig | Shower and toilet facilities at Gunnarsholmen is closed for the winter from around October 1 to March 15, depending on the temperature. Kragerø hele året – fra 1. september til 1. juni er det halv pris på havneavgift! | From September 1 to June 1 the harbour dues is half off! Velkommen til Kragerø! | Welcome to Kragerø!


AKTIVITETER | ACTIVITIES

45

FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER OTHER ACTIVITIES Besøk sommermarkedet på Portør | Visit the summer market at Portør Lei båt ved Kragerø Sportell & Appartements | Boat rental at Kragerø Sportell & Appartements Byvandring på Andølingen | Walking tour of Andølingen (old city district) Kil - Gamle sentrum og ølsmaking på Wesselgården Explore the former city centre of Kragerø, Kil and beer tasting at Wesselgården Ferske reker på bryggekanten | Fresh prawns at the harbour Sykkelløypa på Levangsheia | Bike track at Levangsheia Hesteridning på Jomfruland | Horseback riding at Jomfruland

#visitkragerø

FORSLAG TIL BADEPLASSER | A SMALL SELECTION OF BEACHES

1 2 3 4 5

GUNNARSHOLMEN (u.u) SJØBADET GALEIODDEN NAUTEBAKKEN NEPA

6 7 8 9 10

BERG/BERGNESET (u.u) LOVISENBERG CAMPING STABBESTRANDA STANGNES OG PORTØR SLERVA

Se www.visitkragero.no for mer informasjon | Visit www.visitkragero.no for more information.

*u.u = universell utforming


PRAKTISK INFORMASJON PRACTICAL INFORMATION Jambakkmyra

Taxibåt, det mest fleksible fremkomstmiddelet i skjærgården. Et godt alternativ til ferje, og i Kragerø finnes det flere aktører å velge mellom. Ring ett av numrene under og avtal med sjåføren.

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

46

Det er bussforbindelse mot både Oslo og Kristiansand fra Tangen i Sannidal. Buss går fra rutebilstasjonen i Kragerø sentrum. Det går også lokal bybuss. Sjekk rutetider på nett: Fikkjebakke

Taxibåt | Taxi boat

Buss | Bus

Ole Gundersen Taxibåt Tlf: 90 80 44 44

www.lavprisekspressen.no

Taxibåten Langøy Tlf: 93 00 00 00

www.konkurrenten.no

Runar Larsen Taxibåtservice Tlf: 97 00 33 00 Bjørns taxibåt og hytteservice Tlf: 40 60 40 00

www.nettbuss.no

www.farte.no Tog Train Sørlandsbanen går fra Neslandsvatn, se www.vy.no for mer informasjon Sørlandsbanen travels from Neslandsvatn, see www.vy.no for more information

Tangen

TØMMING FOR BÅT FORNMINNER INFORMASJON TOALETT TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING FORNMINNER IDRETTSPLASS INFORMASJON LEKEPLASS TOALETT Sannidal SEVERDIGHETER BOBIL PARKERING BADEPLASSERIDRETTSPLASS PARKERING LEKEPLASS SEVERDIGHETER MARINA SPISESTEDER BADEPLASSER PARKERING OVERNATTING MARINA KilCAMPING SPISESTEDER GJESTEBRYGGE KINO/TEATEROVERNATTING TUROMRÅDE CAMPING BEINVEIER GJESTEBRYGGE LADESTASJONKINO/TEATER TUROMRÅDE UTSIKTSPUNKT BEINVEIER HJERTESTARTER LADESTASJON KULTURMINNER UTSIKTSPUNKT Åsen MUNCHVANDRING HJERTESTARTER Lun HISTORISKE INFOSKILT KULTURMINNER GAMLE BYGRENSER MUNCHVANDRING TØMMING FOR BÅT GAMLE FORTØYNINGSRINGER HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER VANNPOSTERGAMLE BYGRENSER INFORMASJON PARKANLEGGGAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT VANNPOSTER FRA 1848 BOBIL PARKERING FrøvikGAMMEL BYGRENSE IDRETTSPLASS KYSTSTIEN PARKANLEGG LEKEPLASS GAMMEL FRA 1848 TØMMING FORBYGRENSE BÅT TURSTIER/VEIER SEVERDIGHETER KYSTSTIEN FORNMINNER Brattøy BADEPLASSER TURSTIER/VEIER INFORMASJON

TØM FORN INFO TOAL BOBI IDRE Per Haudt Skyssbåten LEKE SEVE Åtangen PARKERING Tlf: 99 27 05 06 TOALETT BADE MARINA BOBIL PARKERING Langtidsparkering for bil PARK SPISESTEDER IDRETTSPLASS MAR OVERNATTING Long-term car parking LEKEPLASS SPISE CAMPING SEVERDIGHETER OVER Taxi GJESTEBRYGGE BADEPLASSER CAM KINO/TEATER PARKERING Rema 1000 Kragerø GJES TUROMRÅDE MARINA KINO BEINVEIER SPISESTEDER Dalaneveien 8 Kragerø Taxi TURO LADESTASJON OVERNATTING BEIN UTSIKTSPUNKT TØMMING FOR BÅT CAMPING Tlf: 35 98 12 40 LADE HJERTESTARTER FORNMINNER Stilnestangen Syd GJESTEBRYGGE UTSIK KULTURMINNER INFORMASJON KINO/TEATER HJER Ytre Strandvei MUNCHVANDRING Sannidal Taxi TOALETT TUROMRÅDE HISTORISKE INFOSKILTKULT BOBIL PARKERING BEINVEIER (stort område, også egnet for bobil) MUN Tlf: 35 99 20 77 GAMLE BYGRENSER IDRETTSPLASS LADESTASJON HISTO GAMLE FORTØYNINGSRING LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT Large area, suited for motorhome GAM VANNPOSTER SEVERDIGHETER HJERTESTARTER Nye Stabbestad Taxi GAM BADEPLASSER PARKANLEGG Knipen KULTURMINNER vehicles VANN PARKERING GAMMEL BYGRENSE FRA 1 MUNCHVANDRING Tlf: 48 44 88 88 PARK MARINA Mørjeheia HISTORISKE INFOSKILT KYSTSTIEN GAM Kjølebrønn Byfjellet parkering SPISESTEDER TURSTIER/VEIER GAMLE BYGRENSER KYST OVERNATTING GAMLE FORTØYNINGSRINGER Løkkebakken TURS CAMPING VANNPOSTER Parkering GJESTEBRYGGE PARKANLEGG KINO/TEATER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 Parking TUROMRÅDE KYSTSTIEN BEINVEIER Elbil ladestasjoner TURSTIER/VEIER LADESTASJON Se oversikt på www.visitkragero.no/parkering EV charger UTSIKTSPUNKT HJERTESTARTER Go to www.visitkragero.no/parkering for Levang KULTURMINNER www.ladestasjoner.no/ more information MUNCHVANDRING HISTORISKE INFOSKILT GAMLE BYGRENSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER VANNPOSTER Tømming av bobiler gjøres i Sannidalsveien, ved avkjøringen til Lyngdalsveien (gamle innfartsveien). PARKANLEGG Emptying motorhome vehicles can be done i Sannidalsveien, follow the exit to Lyngdalsveien. GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KYSTSTIEN TURSTIER/VEIER Tømming av båt kan gjøres ved ferjeleiet på Stabbestad.

Geir Aasvik Taxibåt Tlf: 92 62 12 00

i

Emptying of boats can be done at the ferry port at Stabbestad.


Hull Fossing

Kurdøla

Gofjell

Hull

Hull Fossing

Fossing

TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT FORNMINNER Hull Hull FORNMINNER Risøy INFORMASJON Fossing Fossing INFORMASJON TOALETT Jambakkmyra TOALETT BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS Skarbo LEKEPLASS Gofjell Gofjell LEKEPLASS Gofjell SEVERDIGHETER Helle SEVERDIGHETER Hegrefjell BADEPLASSER BADEPLASSER PARKERING Eidet PARKERING Hull Langøy MARINA TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT GofjellMARINA SPISESTEDER FOR BÅT FossingTØMMING FOR BÅT TØMMING FORNMINNER FORNMINNER SPISESTEDER FORNMINNER Risøy FORNMINNER OVERNATTING INFORMASJON INFORMASJON Fikkjebakke INFORMASJON OVERNATTING TOALETT TOALETT TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT INFORMASJON CAMPING TOALETT BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING FORNMINNER TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING CAMPING IDRETTSPLASS FORNMINNER IDRETTSPLASS GJESTEBRYGGE TOALETT INFORMASJON IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT Skarbo LEKEPLASS FORNMINNER LEKEPLASS TOALETT FORNMINNER FORNMINNER GJESTEBRYGGE Sannidal LEKEPLASS INFORMASJON SEVERDIGHETER KINO/TEATER BOBIL Helle SEVERDIGHETER BOBIL PARKERING FORNMINNER SEVERDIGHETER Risøy Risøy PARKERING Hegrefjell INFORMASJONFORNMINNER BADEPLASSER INFORMASJON INFORMASJON KINO/TEATER BADEPLASSERIDRETTSPLASS Tangen BADEPLASSER TOALETT TUROMRÅDE PARKERING IDRETTSPLASS INFORMASJON INFORMASJON PARKERING LEKEPLASS Eidet TOALETT PARKERING MARINA TOALETT Valberg TOALETT TUROMRÅDE Gumøy Langøy TØMMING FOR BÅT SEVERDIGHETER MARINA BOBIL TOALETT PARKERING BEINVEIER BorteidMARINA SPISESTEDER LEKEPLASS TOALETT BOBIL PARKERING BADEPLASSER SPISESTEDER SPISESTEDER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING FORNMINNER BEINVEIER OVERNATTING IDRETTSPLASS PARKERING LADESTASJON OVERNATTING OVERNATTING TØMMING FOR BÅT INFORMASJON CAMPING SEVERDIGHETER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT Hull IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT MARINA IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS KilCAMPING CAMPING LADESTASJON FORNMINNER GJESTEBRYGGE TOALETT Arøy TØMMING FOR BÅTStråholmen LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT Berg FOR BÅT FORNMINNER GJESTEBRYGGE TØMMING SPISESTEDER GJESTEBRYGGE IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS INFORMASJON BADEPLASSER KINO/TEATER FORNMINNER BOBIL PARKERING LEKEPLASS FORNMINNER SkarboGofjell LEKEPLASS LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT FossingINFORMASJON KINO/TEATEROVERNATTING TOALETTKINO/TEATER Valberg TUROMRÅDE SEVERDIGHETER KragerøSkarbo museum HJERTESTARTER IDRETTSPLASS FORNMINNER TOALETT Risøy CAMPING LEKEPLASS LEKEPLASS TUROMRÅDE Gumøy PARKERING TUROMRÅDE SEVERDIGHETER HJERTESTARTER INFORMASJON BOBIL PARKERING INFORMASJON BEINVEIER Borteid SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER LEKEPLASS BOBIL PARKERING GJESTEBRYGGE BEINVEIER BADEPLASSER Helle TØMMING FOR BÅT IDRETTSPLASS BEINVEIER KULTURMINNER LADESTASJON TØMMIN INFORMASJON TØMMING FORSEVERDIGHETER BÅT IDRETTSPLASS LADESTASJON SEVERDIGHETER TOALETT Hegrefjell BADEPLASSER SEVERDIGHETER TOALETT MARINA Arøy LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT LADESTASJONKINO/TEATERHegrefjell Berg BADEPLASSER BADEPLASSER KULTURMINNER BADEPLASSER TUROMRÅDE PARKERING Hull LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT MUNCHVANDRING FORNMINNER SEVERDIGHETER Kragerø museum TOALETT HJERTESTARTER UTSIKTSPUNKT BADEPLASSER FORNMINNER BOBIL PARKERING PARKERING SEVERDIGHETER HJERTESTARTER PARKERING BADEPLASSER BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT FORNMIN BEINVEIER SPISESTEDERTØMMING PARKERING PARKERING BADEPLASSER TØMMING FOR BÅTFossing KULTURMINNER MUNCHVANDRING TØMMING FOR BÅT HJERTESTARTER BADEPLASSER KULTURMINNER MARINA MARINA FOR BÅT HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON BOBIL PARKERING INFORMASJON INFORMA Eidet Eidet PARKERING MUNCHVANDRING FORNMINNER PARKERING PARKERING IDRETTSPLASS FORNMINNER KULTURMINNER Langøy Langøy INFORMASJON MARINA FORNMINNER IDRETTSPLASS PARKERING SPISESTEDER UTSIKTSPUNKT OVERNATTING MARINAINFOSKILT MARINA FORNMINNER Åsen HISTORISKE MARINA MUNCHVANDRING HISTORISKE INFOSKILT INFORMASJON INFORMASJON SPISESTEDER MUNCHVANDRING GAMLE BYGRENSER MARINA OVERNATTING HJERTESTARTER IDRETTSPLASS TOALETT HISTORISKE INFOSKILT GAMLE BYGRENSER TOALETT LEKEPLASS MARINA MARINA SPISESTEDER Skarbo TØMMING FOR TØMMING BÅT BÅT SPISESTEDER LEKEPLASS TOALETT Lun TOALETT TOALETT FORINFORMASJON HISTORISKE INFOSKILT SPISESTEDER SPISESTEDER TOALETT KULTURMINNER CAMPING GAMLE BYGRENSER SPISESTEDER GAMLE BYGRENSER TØMMING INFORMASJON OVERNATTING TØMMING FOR BÅTCAMPING OVERNATTING FORTØYNINGSRINGER BOBIL PARKERING FOR BÅT BOBILGAMLE PARKERING GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE BYGRENSER LEKEPLASS OVERNATTING GAMLE FORTØYNINGSRINGER BOBIL PA SEVERDIGHETER BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING GJESTEBRYGGE SPISESTEDER SPISESTEDER Buholmen CAMPING SEVERDIGHETER OVERNATTING GAMLE VANNPOSTER FORNMINNER FORNMINNER FORNMINNER BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS OVERNATTING OVERNATTING IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT CAMPING GJESTEBRYGGE GAMLE FORTØYNINGSRINGER FORTØYNINGSRINGER Buholmen IDRETTSPLASS HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER KINO/TEATER VANNPOSTER CAMPING TOALETTFOR BÅT IDRETTS VANNPOSTER PARKANLEGG FORNMINNER LEKEPLASS INFORMASJON SEVERDIGHETER BADEPLASSER TØMMINGGJESTEBRYGGE FOR BÅTGJESTEBRYGGE LEKEPLASS Hegrefjell FORNMINNER OVERNATTING OVERNATTING VANNPOSTERGAMLE BYGRENSER IDRETTSPLASS TØMMING LEKEPLASS INFORMASJON CAMPING BADEPLASSER MING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT TUROMRÅDE PARKANLEGG KINO/TEATER INFORMASJON INFORMASJON IDRETTSPLASS CAMPING CAMPING SEVERDIGHETER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 TOALETT FORNMINNER KINO/TEATERSEVERDIGHETER VANNPOSTER KINO/TEATER SEVERDIGHETER INFORMASJON PARKANLEGGGAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT GJESTEBRYGGE OR BÅT TØMMING FOR BÅT BEINVEIER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKERING TUROMRÅDE PARKANLEGG BADEPLASSER LEKEPLA INFORMASJON BADEPLASSER BOBIL PARKERING KYSTSTIEN TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING MMING FOR BÅT CAMPING CAMPING INFORMASJON TUROMRÅDE LEKEPLASS BADEPLASSER PARKERING GJESTEBRYGGE TOALETT FORNMINNER TØMMING FOR BÅT TOALETT NMINNER FORNMINNER VANNPOSTER BADEPLASSER FRA 1848 BOBIL PARKERING FrøvikGAMMEL BYGRENSE KYSTSTIEN BEINVEIER GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE LADESTASJON TOALETT PARKERING TURSTIER/VEIER TUROMRÅDEPARKERING PARKANLEGG IDRETTSPLASS LEKEPLASS BEINVEIER KINO/TEATER TØMMING FOR BÅT R FORNMINNER Eidet MARINA BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS FORNMINNER TØMMINGPARKERING FORTOALETT BÅT PARKERING SEVERDI KYSTSTIEN PARKANLEGG TURSTIER/VEIER LADESTASJON GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 TOALETT Langøy UTSIKTSPUNKT Oterøy Bærøy Gofjell FORNMINNER GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE MARINA NMINNER GofjellPARKERING IDRETTSPLASS KINO/TEATER BOBIL SEVERDIGHETER MARINA LADESTASJON LEKEPLASS BOBIL ORMASJON INFORMASJON INFORMASJON MARINA LEKEPLASS KINO/TEATER IDRETTSPLASS INFORMASJON BOBIL PARKERING GAMMEL FRA 1848 SEVERDIGHETER MARINA UTSIKTSPUNKT FORNMINNER FORBYGRENSE BÅT TURSTIER/VEIER HJERTESTARTER BEINVEIER SPISESTEDER GAMMEL BYGRENSE KINO/TEATER FRA 1848TØMMING TUROMRÅDE SPISESTEDER FORNMINNER IDRETTSPLASS ON INFORMASJON UTSIKTSPUNKT SEVERDIGHETER RisøyPARKERING MARINA SEVERDIGHETER SPISESTEDER BADEPLA KYSTSTIEN LEKEPLASS TØMMING FOR BÅT KYSTSTIEN TOALETT BOBIL PARKERING INFORMASJON HJERTESTARTER INFORMASJON KINO/TEATER SPISESTEDER FORNMINNER ORMASJON KULTURMINNER TUROMRÅDE OVERNATTING SPISESTEDER BADEPLASSER Brattøy LETTKINO/TEATER TOALETT LEKEPLASS HJERTESTARTER TUROMRÅDE TUROMRÅDE LEKEPLASS TOALETT TØMMING FOR BÅT BADEPLASSER OVERNATTING IDRETTSPLASS BADEPLASSER SEVERDIGHETER TURSTIER/VEIER KULTURMINNERTOALETT BOBIL BADEPLASSER PARKERING IDRETTSPLASS INFORMASJON KYSTSTIEN BEINVEIER OVERNATTING OVERNATTING LADESTASJON Valberg Valberg TOALETT INFORMASJON CAMPING MUNCHVANDRING TOALETT SEVERDIGHETER KULTURMINNER SPISESTEDER PARKERIN Sauøya Åtangen PARKERING TURSTIER/VEIER PARKERING TUROMRÅDE TUROMRÅDE Gumøy Gumøy FORNMINNER CAMPING IDRETTSPLASS LETT BADEPLASSER BEINVEIER MUNCHVANDRING IDRETTSPLASS TOALETT OVERNATTING BOBIL PARKERING CAMPING IL PARKERING BOBIL PARKERING PARKERING GJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT BEINVEIER BEINVEIER BADEPLASSER Borteid Borteid BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING FORNMINNER TØMMING FOR BÅT SEVERDIGHETER TØMMING FOR BÅT MARINA LEKEPLASS LEKEPLASS PARKERING MARINA CAMPING TURSTIER/VEIER LADESTASJON GJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT PARKERING UTSIKTSPUNKT BOBIL PARKERING TOALETT Bærøy RING BOBIL LEKEPLASS GJESTEBRYGGE KINO/TEATER OVERNATTING GAMLEOterøy BYGRENSER MARINA PARKERING HISTORISKE INFOSKILT IDRETTSPLASS LEKEPLASS BEINVEIER BEINVEIER MING FORPARKERING BÅT BOBIL PARKERING IL PARKERING SPISESTEDER SPISESTEDER INFORMASJON LADESTASJON CAMPING KINO/TEATER TTSPLASS IDRETTSPLASS GAMLE BYGRENSER IDRETTSPLASS MARINA LADESTASJON LADESTASJON SEVERDIGHETER MARINA TUROMRÅDE LEKEPLASS KINO/TEATER IDRETTSPLASS MARINA GAMLE FORTØYNINGSRINGER OR BÅT GAMLE BYGRENSER INFORMASJON Kirkeholmene GJESTEBRYGGE FORNMINNERIDRETTSPLASS SEVERDIGHETER MARINA UTSIKTSPUNKT OVERNATTING BADEPLASSER OVERNATTINGSEVERDIGHETER BOBIL PARKERING SS IDRETTSPLASS FORNMINNER HJERTESTARTER TUROMRÅDE GAMLE FORTØYNINGSRINGER LEKEPLASS CAMPING SPISESTEDER SPISESTE BEINVEIER BADEPLASSER SEVERDIGHETER TUROMRÅDE LADESTASJON LADESTASJON SPISESTEDER NMINNER VANNPOSTER ETTSPLASS GAMLE FORTØYNINGSRINGER UTSIKTSPUNKT TØMMING FOR BÅT Furuholmen Arøy Arøy GJESTEBRYGGE SEVERDIGHETER TØMMINGBADEPLASSER TOALETT CAMPING EPLASS CAMPING UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT BergLEKEPLASS VANNPOSTER SEVERDIGHETER BEINVEIER SPISESTEDER FOR BÅT LADESTASJON OVERNATTING KINO/TEATER Jomfruland PARKERING LEKEPLASS BEINVEIER R LEKEPLASS BADEPLASSER OVERNATTING TOALETT HJERTESTARTER INFORMASJON VANNPOSTER SPISESTEDER PARKANLEGG FORNMINNER IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT GJESTEBRYGGE KULTURMINNER PARKERING TØMMING FOR BÅTSkarbo GJESTEBRYGGE TØMMING FOR BÅTPARKERING GJESTEBRYGGEBADEPLASSER OVERNAT INFORMASJON BADEPLASSER PARKANLEGG LADESTASJON UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT FORNMINNER UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS ORMASJON CAMPING EPLASS MARINA LADESTASJON HJERTESTARTER CAMPING KINO/TEATER ERDIGHETER SEVERDIGHETER PARKANLEGG m Kragerø museum BOBIL PARKERING BADEPLASSER INFORMASJON KINO/TEATER FORNMINNER HJERTESTARTER HJERTESTARTER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 TØMMING FOR BÅT TUROMRÅDE KINO/TEATER OVERNATTING PARKERING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 ON SEVERDIGHETER FORNMINNER FORNMINNER UTSIKTSPUNKT HJERTESTARTER INFORMASJON KULTURMINNER BOBIL PARKERING SPISESTEDER PARKERING PARKERING GJESTEBRYGGE TOALETT UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS TERSEVERDIGHETER OVERNATTING GAMMEL BYGRENSE 1848 TOALETT FRAMARINA TUROMRÅDE KINO/TEATER INFORMASJONGJESTEBRYGGE CAMPING MUNCHVANDRING KYSTSTIEN FORNMINNER HJERTESTARTER HJERTESTARTER SEVERDIGHETER MARINA TUROMRÅDE MARINA LETT ERDIGHETER Risøy KYSTSTIEN 18 TOALETT KULTURMINNER KULTURMINNER TOALETT TUROMRÅDE HJERTESTARTER Sauøya INFORMASJON KINO/TEATER EPLASSER TåtøyBOBIL PARKERING KINO/TEATER INFORMASJON TØMMING FOR TØMMING BÅT FOR BÅT OVERNATTING PARKERING HJERTESTARTER SPISESTEDER IDRETTSPLASS KULTURMINNER KULTURMINNER BEINVEIER Helle BADEPLASSER KYSTSTIEN BEINVEIER TØMMING FOR BÅT TØMMING TOALETT Valberg TURSTIER/VEIER CAMPING Skåtøy TØMMING FOR TØMMING BÅT FOR INFOSKILT BÅT SPISESTEDER BEINVEIER BADEPLASSER MUNCHVANDRING TURSTIER/VEIEROVERNATTING INFORMASJON BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING SEVERDIGHETER ER BADEPLASSER KULTURMINNER BOBIL PARKERING MARINA MARINA TUROMRÅDE TUROMRÅDE CAMPING TUROMRÅDE Hegrefjell CAMPING Gumøy TOALETT KULTURMINNER GJESTEB HISTORISKE IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS TURSTIER/VEIER TOALETT LADESTASJON BOBIL PARKERING KULTURMINNER KULTURMINNER BADEPLASSER IL PARKERING EPLASSER TØMMING FORTØMMING BÅT FORNMINNER BEINVEIER MUNCHVANDRING OVERNATTING Borteid LADESTASJON SPISESTEDER KERING PARKERING HISTORISKE INFOSKILT IDRETTSPLASS LADESTASJON BOBIL PARKERING TOALETT FOR BÅT MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING BEINVEIER LEKEPLASS FORNMINNER MARINA BEINVEIER FORNMINNER FORNMINN GJESTEBRYGGE CAMPING MUNCHVANDRING LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT RING GJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT BOBIL PARKERING FORNMINNER FORNMINNER PARKERING CAMPING PARKERING BADEPLASSER LEKEPLASS GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS FORNMINNER BEINVEIER IDRETTSPLASS SPISESTEDER SPISESTEDER GJESTEBRYGGE KINO/TEA LADESTASJON HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON BOBIL PARKERING PARKERING GAMLE BYGRENSER TØMMING FOR BÅT MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING KINO/TEATER SEVERDIGHETER HISTORISKE INFOSKILT TTSPLASS KERING GJESTEBRYGGE HJERTESTARTER LEKEPLASS Stabbestad FORNMINNER HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON IDRETTSPLASS UTSIKTSPUNKT INA MARINA GJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT KULTURMINNER IDRETTSPLASS SEVERDIGHETER FORNMINNER GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER OVERNATTING SEVERDIGHETER SPISESTEDER INFORMASJON INFORMASJON UTSIKTSPUNKT INFORMASJON INFORMAS INFORMASJON IDRETTSPLASS GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT SS MARINA Eidet BADEPLASSERTØMMING TUROMRÅDE FOR BÅT KINO/TEATER IDRETTSPLASS KINO/TEATER GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER INFORMASJON PARKERING INFORMASJON INFORMASJON MARINA Skarbo Langøy KINO/TEATER SEVERDIGHETER LEKEPLASS LADESTASJON TUROMR LEKEPLASS OVERNATTING KINO/TEATER BADEPLASSER VANNPOSTER KULTURMINNER ArøySEVERDIGHETER HJERTESTARTER HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT LEKEPLASS MARINA FORNMINNER EPLASS RINA GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT UTSIKTSPUNKT GAMLE BYGRENSER PARKERING FORNMINNER Risøy OVERNATTING Kirkeholmene HJERTESTARTER BEINVEIER MUNCHVANDRING BADEPLASSERHJERTESTARTER TUROMRÅDE ESTEDER SPISESTEDER TOALETT Sannidal GAMLE FORTØYNINGSRINGER LEKEPLASS KULTURMINNER GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER TUROMRÅDE INFORMASJON PARKERING TOALETT TOALETT SEVERDIGHETER BADEPLASSER OVERNATTING TOALETT TOALETT PARKANLEGG MUNCHVANDRING CAMPING TUROMRÅDE LEKEPLASS Helle VANNPOSTER GAMLE FORTØYNINGSRINGER SEVERDIGHETER MARINA MARINA HISTORISKE INFOSKILT RERDIGHETER SPISESTEDER PARKERING KULTURMINNER INFORMASJON LADESTASJON TOALETT BOBIL PARKERING BOBILSPISESTEDER PARKERING BEINVEIER SPISESTEDER TØMMING FORVANNPOSTER BÅT UTSIKTSPUNKT BEINVEIE BADEPLASSER BEINVEIER SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER TUROMRÅDE CAMPING CAMPING Hegrefjell FOR BÅT MARINATOALETT GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER m INFORMASJON ESTEDER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KULTURMINNER MUNCHVANDRING BADEPLASSER HISTORISKE INFOSKILT HJERTESTARTER VANNPOSTER GAMLE FORTØYNINGSRINGER RNATTING OVERNATTING SPISESTEDER TØMMING FOR BÅT GAMLE BYGRENSER TØMMING FOR TØMMING BÅT MARINA TOALETT PARKANLEGG MUNCHVANDRING IDRETTSPLASS UTSIKTSPUNKT GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT LADESTASJON CAMPING BADEPLASSER n IDRETTSPLASS BOBIL PARKERING BOBIL PARK LADESTASJON PARKANLEGG PARKERING TER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING SPISESTEDER BADEPLASSER KYSTSTIEN HISTORISKE INFOSKILT Furuholmen VANNPOSTER GJESTEHAVNER BEINVEIER SPISESTEDER TØMMING FOR BÅT G OVERNATTING GAMLE BYGRENSER GJESTEBRYGGE PARKERING OVERNATTING TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING SEVERDIGHETER HJERTESTARTER SPISESTEDER LADESTA OVERNATTING BOBIL PARKERING GAMLE FORTØYNINGSRINGER LEKEPLASS HISTORISKE INFOSKILT Jomfruland FORNMINNER PARKERING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 HJERTESTARTER UTSIKTSPUNKT BEINVEIER BADEPLASSER UTSIKTSPUNKT GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE OVERNATTING EPLASSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER PARKERING TOALETT MUNCHVANDRING Buholmen Buholmen RNATTING TØMMING FOR BÅT GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 LEKEPLASS OVERNATTING KULTURMINNER VANNPOSTER TURSTIER/VEIER PARKERING GAMLE BYGRENSER TØMMING MPING CAMPING PARKANLEGG Langøy FORNMINNER TØMMING BÅT GAMLE FORTØYNINGSRINGER VANNPOSTER VANNPOSTER FOR BÅT CAMPING BOBIL PARKERING FORNMINNER FORNMINNER OVERNATTING VANNPOSTER IDRETTSPLASS MARINA SEVERDIGHETER IDRETTSPLASS IDRETTSPL GAMLE BYGRENSER KYSTSTIEN KULTURMINNER ER CAMPING HJERTESTARTER HJERTESTARTER MARINA GJESTEBRYGGEEidet CAMPINGTØMMING IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS TØMMING FORFOR TØMMING BÅT FORINFOSKILT BÅTFOR BÅT OVERNATTING PARKANLEGG SEVERDIGHETER MARINA LADESTASJON GAMLEFORNMINNER FORTØYNINGSRINGER KULTURMINNER TØMMING FOR BÅT UTSIKTSP MARINA IDRETTSPLASS CAMPING GJESTEBRYGGE VANNPOSTERIDRETTSPLASS KINO/TEATER TØMMING FORKYSTSTIEN BÅT BADEPLASSER FORNMINNER CAMPING INFORMASJON LEKEPLASS BADEPLASSER PARKANLEGG MARINA HISTORISKE CAMPING BADEPLASSER KERING PARKERING KINO/TEATER KINO/TEATER VANNPOSTER VANNPOSTER LADESTASJON Knipen KULTURMINNER BOBIL PARKERING SPISESTEDER MPING GAMLE FORTØYNINGSRINGER TURSTIER/VEIER MUNCHVANDRING KULTURMINNER MUNCHVANDRING FORNMINNER GJESTEBRYGGE PARKANLEGG STEBRYGGE GJESTEBRYGGE FORNMINNER TURSTIER/VEIER INFORMASJON VANNPOSTER TØMMING FOR BÅT IDRETTSPLASS FORNMINNER BADEPLASSER PARKANLEGG PARKANLEGG GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 LEKEPLASS LEKEPLASS INFORMASJON INFORMASJON FORNMINNER SPISESTEDER KINO/TEATER GJESTEBRYGGE SEVERDIGHETER SPISESTEDER PARKERING PARKANLEGG GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 INGGJESTEBRYGGE FOR BÅTFORNMINNER KINO/TEATER SPISESTEDER FORNMINNER LEKEPLASS LEKEPLASS MUNCHVANDRING VANNPOSTER FORNMINNER HISTORISKE INFOSKILT CAMPING OVERNATTING GE MUNCHVANDRING FORNMINNER KINO/TEATER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 UTSIKTSPUNKT MUNCHVANDRING HJERTES INFORMASJON Krikken PARKANLEGG LEKEPLASS LEKEPLASS GAMLE BYGRENSER GJESTEBRYGGE TUROMRÅDE GJESTEBRYGGE TOALETT PARKERING INA SPISESTEDER KINO/TEATER IDRETTSPLASS GOLFPARK STEBRYGGE TUROMRÅDE TUROMRÅDE TUROMRÅDE BADEPLASSER MARINA PARKANLEGG PARKANLEGG UTSIKTSPUNKT MARINA HISTORISKE INFOSKILT INFORMASJON KYSTSTIEN OVERNATTING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 OVERNATTING Mørjeheia PARKERING O/TEATER KINO/TEATER INFOSKILT TØMMING FOR BÅT INFORMASJON INFORMASJON GAMLE BYGRENSER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKANLEGG Skarbo TUROMRÅDE HISTORISKETOALETT INFOSKILT TOALETT INFORMASJON LEKEPLASS CAMPING INFORMASJON FORNMINNER SEVERDIGHETER KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA HISTORISKE 1848 BYGRENSE FRA 1848 INFORMASJON GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKERING TOALETT BEINVEIER Kjølebrønn TØMMING FOR BÅT TUROMRÅDE MINNER SPISESTEDER TØMMING FOR BÅT SEVERDIGH TUROMRÅDE TURSTIER/VEIER OVERNATTING MARINA GJESTEBRYGGE RESTEDER KINO/TEATER SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER BYGRENSER KYSTSTIEN HISTORISKE INFOSKILT INFORMASJON INFORMASJON KilCAMPING CAMPING KYSTSTIEN 18 KULTURM BEINVEIER TOALETT HJERTESTARTER INFORMASJON GAMLE BYGRENSER GAMLEKYSTSTIEN FORTØYNINGSRINGER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 GAMLE FORTØYNINGSRINGER FORNMINNER SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER KINO/TEATER KINO/TEATER GJESTEBRYGGE TOALETT Tåtøy O/TEATER LEKEPLASS BOBIL PARKERING LADESTASJONMARINA OVERNATTING BEINVEIER BEINVEIER GAMLE BYGRENSER BEINVEIER TOALETT HJERTESTARTER SPISESTEDER GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA 1848 BYGRENSE FRA 1848 GAMLE OMRÅDE TUROMRÅDE OVERNATTING BEINVEIER FERJE FORNMINNER GJESTEBRYGGE TOALETT Stråholmen KYSTSTIEN BOBIL PARKERING TOALETT TOALETT TURSTIER/VEIER SEVERDIGHETER GAMLE FORTØYNINGSRINGER SPISESTEDER MARINA LADESTASJON BADEPLASSER BADEPLAS KYSTSTIEN KYSTSTIEN VANNPOSTER KYSTSTIEN GAMLE FORTØYNINGSRINGER GJESTEBRYGGE R TURSTIER/VEIER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING Skåtøy TOALETT INFORMASJON MASJON TURSTIER/VEIER UTSIKTSPUNKT KINO/TEATER le INFORMASJON EOMRÅDE TUROMRÅDE KINO/TEATER LADESTASJON BOBIL PARKERING BEINVEIER SPISESTEDER CAMPING CAMPING BADEPLASSER BADEPLASSER FORNMINNER TURSTIER/VEIER GAMLESEVERDIGHETER BYGRENSER BOBIL PARKERING MUNCHV VANNPOSTER TOALETT TOALETT VANNPOSTERINFORMASJON KINO/TEATER TØMMING FOR TØMMING BÅT FOR BÅT KULTURMINNER UTSIKTSPUNKT TUROMRÅDE OVERNATTING RNATTING TUROMRÅDE BADEPLASSER BADEPLASSER PARKANLEGG VANNPOSTER TØMMING FOR BÅT TURSTIER/VEIER TOALETT IDRETTSPLASS CAMPING KYSTSTIEN KYSTSTIEN Hegrefjell VEIER BEINVEIER GAMLE FORTØYNINGSRINGER LADESTASJON LADESTASJON KINO/TEATER HJERTESTARTER KULTURMINNER OVERNATTING UTSIKTSPUNKT BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS TURSTIER/VEIER GJESTEBRYGGE OVERNATTING Valberg BOBIL PARKERING BADEPLASSER BOBIL PARKERING TOALETT BOBIL IDRETTSPLASS PARKERING PARKERING LADESTASJON PARKANLEGGTOALETTTOALETT BOBIL PARKERING TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER HJERTESTARTER G Valberg TUROMRÅDE SPISESTEDER IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS BOBIL PARKERING TT TUROMRÅDE BEINVEIER CAMPING PARKANLEGG GAMMEL BYGRENSE FRAGumøy 1848 Gumøy Buholmen TUROMRÅDE KULTURMINNER LADESTASJON HJERTESTARTER PARKERING PARKERING GJESTEBRYGGE HISTORIS KINO/TEATER IDRETTSPLASS PARKANLEGG CAMPING GAMLE FORTØYNINGSRINGER TUROMRÅDE BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING INFORMASJON BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING BEINVEIER BEINVEIER Borteid FORNMINNER FORNMINNER MUNCHVANDRING NVEIER TØMMING FOR TØMMING BÅT FOR BÅT Borteid MPING BADEPLASSER KULTURMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKERING PARKERING BEINVEIER LEKEPLASS VANNPOSTER TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER ESTASJON LADESTASJON LEKEPLASS FORNMINNER BOBIL PARKERING GJESTEBRYGGE UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT IDRETTSPLASS Bærøy Bærøy Oterøy Oterøy CAMPING MUNCHVANDRING LEKEPLASS KYSTSTIEN MUNCHVANDRING GJESTEBRYGGE GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKERING KULTURMINNER IDRETTSPLASS PARKERING TUROMRÅDE BEINVEIER IDRETTSPLASS GJESTEBRYGGE MARINA MARINA TØMMING FOR BÅT IDRETTSPLASS BEINVEIER TØMMING FOR BÅT LADESTASJON UTSIKTSPUNKT PARKERING KYSTSTIEN IDRETTSPLASS MUNCHVANDRING BEINVEIER IDRETTSPLASS N BOBIL LADESTASJON LEKEPLASS TØMMING FOR BÅT IDRETTSPLASS OVERNATTING SEVERDIGHETER UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS KINO/TEATER VANNPOSTER HISTORISKE GAMMEL BYGRENSE FRAGAMLE 1848 B MARINA MARINA IDRETTSPLASS TURSTIER/VEIER MARINA Eidet INFOSKILT MUNCHVANDRING KYSTSTIEN LEKEPLASS BEINVEIER LADESTASJON KINO/TEATER KINO/TEATER IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS ESTASJON PARKERING STEBRYGGE TOALETT HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON INFORMASJON INFORMASJON FORNMINNER FORNMINNER Langøy Arøy MARINA LADESTASJON HISTORISKE INFOSKILT KTSPUNKT UTSIKTSPUNKT TURSTIER/VEIER LEKEPLASS PARKANLEGG SEVERDIGHETER UTSIKTSPUNKT LADESTASJON LEKEPLASS INFORMASJON KINO/TEATER Berg SEVERDIGHETER HJERTESTARTER HJERTESTARTER HISTORISKE INFOSKILT GJESTEBRYGGE MARINA LEKEPLASS Stabbestad IDRETTSPLASS GAMLE BYGRENSER SPISESTEDER SPISESTED HISTORISKE INFOSKILT BADEPLASSER LEKEPLASS LADESTASJON TUROMRÅDE TURSTIER/VEIER LEKEPLASS GE FORNMINNER TUROMRÅDE TSPLASS LADESTASJON TØMMING FORSEVERDIGHETER BÅTHJERTESTARTER KT UTSIKTSPUNKT Rapen UTSIKTSPUNKT SEVERDIGHETER KYSTSTI SEVERDIGHETER GAMLE BYGRENSER LEKEPLASS HJERTESTARTER Arøy KYSTSTIEN SEVERDIGHETER Kragerø museum LEKEPLASS LEKEPLASS TUROMRÅDE GAMLE F HJERTESTARTER PARKANLEGG CAMPING FORNMINNER SPISESTEDER SPISESTEDER UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT Berg GAMLE FORTØYNINGSRINGER O/TEATER GAMLE BYGRENSER KTSPUNKT MARINA UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS LEKEPLASS BEINVEIER GAMLE BYGRENSER TØMMING FOR BÅT TOALETT BOBIL PARKERING PARKERING RTESTARTER HJERTESTARTER INFORMASJON INFORMASJON SPISESTEDER SPISESTEDER UTSIKTSPUNKT SEVERDIGHETER TØMMING FOR BÅT BEINVEIER GAMMEL BYGRENSE 1848 SEVERDIGHETER BADEPLASSER TUROMRÅDE TØMMING FOR BÅTFRA BADEPLASSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT SPISESTEDER HJERTESTARTER TOALETT SEVERDIGHETER KULTURMINNER KULTURMINNER KINO/TEATER TØMMING FOR BÅT GAMLE BYGRENSER OVERNATTING OVERNATT BADEPLASSER RLASS SEVERDIGHETER TØMMING FOR BÅT FORNMINNER VANNPOSTER KULTURMINNER GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER TØMMING FOR BÅT INFORMASJON HJERTESTARTER LADESTASJON UTSIKTSPUNKT TERLEKEPLASS HJERTESTARTER TØMMING TURSTIER/VEIER SEVERDIGHETER BADEPLASSER BADEPLASSER INFORMASJON BADEPLASSER KULTURMINNER BADEPLASSER TURSTIER MARINA FOR BÅT VANNPOSTER SEVERDIGHETER Kragerø museum VANNPO LADESTASJON BEINVEIER FORNMINNER KULTURMINNER PARKANLEGG HJERTESTARTER KULTURMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 OMRÅDE OVERNATTING OVERNATTING SEVERDIGHETER RTESTARTER SPISESTEDER GJESTEBRYGGE SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER INFORMASJON PARKANLEGG PARKERINGLevang VANNPOSTER KULTURMINNER TURMINNER KULTURMINNER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING UTSIKTSPUNKT MUNCHVANDRING FORNMINNER GAMLE FORTØYNINGSRINGER FORNMINNER TOALETT TOALETT BADEPLASSER IDRETTSPLASS HJERTESTARTER PARKERING OVERNATTING OVERNATTING KYSTSTIEN FORNMINNER KULTURMINNER BEINVEIER PARKERING FORNMINNER OVERNATTING TOALETT BADEPLASSER SEVERDIGHETER BOBIL PARKERING TUROMRÅDE FORNMINNER CAMPING CAMPING MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING PARKERING EDIGHETER GAMLE FORTØYNINGSRINGER INFORMASJON SPISESTEDER UTSIKTSPUNKT BADEPLASSER HJERTESTARTER NER KULTURMINNER FORNMINNER TOALETT MUNCHVANDRING Åsen TØMMING FOR BÅT GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKANLEGG Sauøya Sauøya HJERTESTARTER PARKERING PARKERING PARKERING HISTORISKE INFOSKILT BADEPLASSER BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT MARINAMARINA MUNCHVANDRING PARKANL INFORMASJON INFORMASJON KULTURMINNER NATURVERNOMRÅDE KYSTSTIEN VEIER LADESTASJON MUNCHVANDRING TURMINNER BYGRENSE FRA 1848 MUNCHVANDRING GAMMELBADEPLASSER OVERNATTING CAMPING TOALETT INFORMASJON MUNCHVANDRING BADEPLASSER TØMMING FOR BÅTCAMPING TØMMING FOR BÅT NCHVANDRING MUNCHVANDRING BADEPLASSER OVERNATTING PARKERING HJERTESTARTER IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS KINO/TEATER HISTORISKE INFOSKILT VANNPOSTER KYSTSTIEN MARINA INFORMASJON BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING TURSTIER/VEIER HISTORISKE INFOSKILT KULTURMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 BADEPLASSER KULTURMINNER CAMPING CAMPING TOALETT PARKERING CAMPING INFORMASJON LEKEPLASS BADEPLASSER LADESTASJON MARINA GJESTEBRYGGE TØMMING GJESTEBRY IDRETTSPLASS SPISESTEDER BEINVEIER IDRETTSPLASS HISTORISKE INFOSKILT GAMLE BYGRENSER VANNPOSTER KYSTSTIENHISTORISKE INFOSKILT TOALETT Lun PLASSER BOBIL PARKERING PARKERING TOALETT KULTURMINNER MING FOR BÅT DRING MUNCHVANDRING HISTORISKE INFOSKILT BOBIL PARKERING SPISESTEDER TOALETT FORNMINNER GAMLE BYGRENSER MARINA TØMMING FOR BÅT TURSTIER/VEIER PARKERING MUNCHVANDRING KYSTSTIEN KULTURMINNER PARKERING MARINA MARINA CAMPING GAMLE BYGRENSER MUNCHVANDRING TURSTIER/VEIER ESTASJON GAMMEL FORNMINNER LEKEPLASS NCHVANDRING CAMPING UTSIKTSPUNKT HISTORISKE INFOSKILT INFORMASJON Bærøy Oterøy FORNMINN OVERNATTING GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE TØMMING FOR BÅT TOALETT TURSTIER/VEIER ORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT IDRETTSPLASS FORTØYNINGSRINGER PARKERING PARKERING FORNMINNER BOBIL PARKERING MARINA FORNMINNER SPISESTEDER LEKEPLASS LEKEPLASS BOBILGAMLE PARKERING HISTORISKE INFOSKILT GJESTEBRYGGE MARINA PARKERING IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS PARKERING TOALETT PARKANLEGG GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE GAMLE BYGRENSER MUNCHVANDRING GAMLE FORTØYNINGSRINGER TUROMRÅDE KINO/TEATER KINO/TEAT HISTORISKE INFOSKILT OVERNATTING GAMLE FORTØYNINGSRINGER TURSTIER/VEIER SEVERDIGHETER UTSIKTSPUNKT SPISESTEDER BOBIL PARKERING N LEKEPLASS BOBIL PARKERING LADESTASJON TØMMING FOR BÅT GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER MUNCHVANDRING SEVERDIGHETER RING GJESTEBRYGGE Buholmen PARKANLEGG NFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT MUNCHVANDRING MARINA MINNER LEKEPLASS CAMPING IDRETTSPLASS SPISESTEDER VANNPOSTER FORNMINNER MARINA INFORMASJON IDRETTSPLASS FORNMINNER VANNPOSTER HISTORISKE INFOSKILT SPISESTEDER SPISESTEDER MARINA GAMLE BYGRENSER KTSPUNKT KYSTSTIE IDRETTSPLASS ORISKE INFOSKILT TØMMING FOR BÅT GJESTEBRYGGE INFORMASJON CAMPING INFORMAS GAMLE FORTØYNINGSRINGER BADEPLASSER HJERTESTARTER GAMLE BYGRENSER KINO/TEATER KINO/TEATER MLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER IDRETTSPLASS HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER INFORMASJON SPISESTEDER MARINA MARINA SEVERDIGHETER OVERNATTING KINO/TEATER VANNPOSTER SEVERDIGHETER KINO/TEATER INFORMASJON SEVERDIGHETER SPISESTEDERLEKEPLASS MARINA BOBIL PARKERING GER TUROMRÅDE TUROMRÅD PARKERING LEKEPLASS LEKEPLASS KINO/TEATER KINO/TEATER HISTORISKE INFOSKILT TOALETT KT GAMLE BYGRENSER GAMMEL BYGRENSE 1848 PARKANLEGG HJERTESTARTER PARKANLEGG OVERNATTING SEVERDIGHETER INFORMASJON MARINA GAMLE FORTØYNINGSRINGER BEINVEIER BADEPLASSER NA TØMMINGGJESTEBRYGGE FORFRA BÅTGJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT GAMLEBOBIL FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER PARKERING RENSER GAMLE BYGRENSER LEKEPLASS Kirkeholmene IDRETTSPLASS RMASJON FORNMINNER SPISESTEDER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 VANNPOSTER OVERNATTING BADEPLASSER GAMLEUTSIKTSPUNKT BYGRENSER LEKEPLASS LEKEPLASS SPISESTEDER INFORMASJON TUROMRÅDE GAMLE PARKANLEGG TOALETT RTESTARTER INFORMASJON TURSTIER OVERNATTING OVERNATTING KINO/TEATER MLE BYGRENSER SPISESTEDER KINO/TEATER TOALETT VANNPOSTER GAMMEL BYGRENSEBYGRENSER FRA 1848 TOALETT KULTURMINNER SEVERDIGHETER TUROMRÅDE TUROMRÅDE GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 MARINA MLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT OVERNATTING TOALETT TUROMRÅDE GAMLE FORTØYNINGSRINGER CAMPING TUROMRÅDE FORNMINNER SPISESTEDER SPISESTEDER OVERNATTING SPISESTEDER KINO/TEATER SEVERDIGHETER BEINVEIER BEINVEIER IDRETTSPLASS PARKERING TOALETT BADEPLASSER BADEPLASSER INFORMASJON SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER TUROMRÅDE IDRETTSPLASS TER GAMLE BYGRENSER PARKANLEGG TOALETT SEVERDIGHETER GAMLE FORTØYNINGSRINGER KYSTSTIEN KULTURMINNER CAMPING BADEPLASSER TEDER HJERTESTARTER BEINVEIER GAMLE BYGRENSER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 Valberg PARKERING KYSTSTIEN TUROMRÅDE VANNPOSTER VANNPOSTER PARKANLEGG TØYNINGSRINGER FORTØYNINGSRINGER ETTGAMLE SPISESTEDER GAMLE FORTØYNINGSRING LADESTASJON MMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT Furuholmen OVERNATTING CAMPING BADEPLASSER KYSTSTIEN BOBIL PARKERING KYSTSTIEN OVERNATTING SEVERDIGHETER LEKEPLASS BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT MARINA SPISESTEDER INFORMASJON TURMINNER BOBIL PARKERING TUROMRÅDE TUROMRÅDE GAMLE FORTØYNINGSRINGER Gumøy TOALETT BADEPLASSER MLE FORTØYNINGSRINGER CAMPING CAMPING OVERNATTING BOBIL PARK TOALETT TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING VANNPOSTER Furuholmen NPOSTER VANNPOSTER BOBIL PARKERING BEINVEIER BEINVEIER TURSTIER/VEIER CAMPING BADEPLASSER MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 GJESTEBRYGGE Frøvik VANNPOSTER BEINVEIER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KYSTSTIEN BEINVEIER OVERNATTING LADESTASJON TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT CAMPING Borteid OVERNATTING LEKEPLASS LADESTASJON LADESTASJ OVERNATTING OVERNATTING Jomfruland Jomfruland PARKERING PARKERING BOBIL PARKERING NER PARKERING SPISESTEDER BEINVEIER BEINVEIER LEKEPLASS BADEPLASSER BADEPLASSER TURSTIER/VEIER Sauøya NATTING GAMLE FORTØYNINGSRINGER IDRETTSPLASS TOALETT BEINVEIER GJESTEBRYGGE TURSTIER/VEIER MUNCHVANDRING KULTURMINNER GAMLE FORTØYNINGSRINGER VANNPOSTER Buholmen LR PARKERING PARKERING MARINA PARKANLEGG PARKANLEGG BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS RNMINNER FORNMINNER GJESTEBRYGGE KYSTSTIEN FORNMINNER TØMMING FORBADEPLASSER BÅT TØMMING FORTØMMING BÅT CAMPING CAMPING TØMMING FOR BÅTPARKERING PARKANLEGG CAMPING VANNPOSTER OVERNATTING PARKERING TURSTIER/VEIER UTSIKTSPUNKT KYSTSTIEN TURSTIER/VEIER BEINVEIER LADESTASJON VANNPOSTER NCHVANDRING UTSIKTSPUNKT Oterøy FORNMINNER Bærøy OVERNATTING NPOSTER IDRETTSPLASS SEVERDIGHETER IDRETTSPL BOBIL PARKERING GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE CAMPING MARINA IDRETTSPLASS GJESTEBRYGGE IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS KANLEGG PARKANLEGG KINO/TEATER BOBIL PARKERING HISTORISKE INFOSKILT FOR BÅT LADESTASJON LADESTASJON LADESTASJON LADESTASJON LEKEPLASS GJESTEBRYGGE CAMPING SEVERDIGHETER FORNMINNER FORNMINNER UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPU TURSTIER/VEIERPARKANLEGGINFORMASJON GJESTEBRYGGE MARINA MARINA CAMPING CAMPING LEKEPLASS 1848 DRING IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS MARINA MARINA PARKERING PARKERING SEVERDIGHETER LADESTASJON LADESTASJON GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 FORNMINNER CAMPING NG MARINA UTSIKTSPUNKT TØMMING FOR BÅT TURSTIER/VEIER VANNPOSTER KINO/TEATER VANNPOSTER HISTORISKE INFOSKILT HJERTESTARTER TTSPLASS G PARKANLEGG MUNCHVANDRING SPISESTEDER KINO/TEATER ORMASJON INFORMASJON GJESTEBRYGGE FORNMINNER PARKERING FORNMINNER SPISESTEDER IDRETTSPLASS GJESTEBRYGGE GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA BYGRENSE 1848 FRA 1848 UTSIKTSPUNKT ORISKE INFOSKILT KINO/TEATER SEVERDIGHETER LADESTASJON PARKANLEGG KrikkenINFORMASJON LEKEPLASS CAMPING KANLEGG LEKEPLASS SEVERDIGHETER HJERTESTARTER SPISESTEDER Arøy PARKANLEGG GJESTEBRYGGE IDRETTSPLASS KINO/TEATER KINO/TEATER LEKEPLASS GJESTEBRYGGE LEKEPLASS KINO/TEATER ING FOR BÅT TUROMRÅDE KYSTSTIEN TOALETT HJERTESTARTER INFORMASJON BADEPLASSER UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS SPISESTEDER Berg FORNMINNER MMEL BYGRENSE GAMMEL FRA 1848 BYGRENSE FRA 1848 KINO/TEATER GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT GJESTEBRYGGE HJERTESTARTER HJERTESTA INFORMASJON INFORMASJON BADEPLASSER FORNMINNER KULTURMINNER OVERNATTING NFOSKILT GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE TUROMRÅDE Brattøy GAMMEL BYGRENSE FRAUTSIKTSPUNKT 1848 BADEPLASSER LEKEPLASS SPISESTEDER SPISESTEDER EBRYGGE HJERTESTARTER LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT MARINA MARINA KINO/TEATER PLASS TUROMRÅDE GAMLE BYGRENSER PARKANLEGG SPISESTEDER BADEPLASSER TUROMRÅDE HISTORISKE INFOSKILTLEKEPLASS OVERNATTING GRENSE GAMMEL FRALEKEPLASS 1848 BYGRENSE FRA 1848 ALETT TOALETT KINO/TEATER SEVERDIGHETER TURSTIER/VEIER INFORMASJONMARINA INFORMASJON KULTURMINNER BOBIL BADEPLASSER PARKERING Portør KINO/TEATER INFORMASJON MLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT OVERNATTING KYSTSTIEN KYSTSTIEN OVERNATTING BEINVEIER SEVERDIGH CAMPING MUNCHVANDRING BYGRENSE FRA 1848 TOALETTTOALETT SEVERDIGHETER TOALETT MMEL BYGRENSE FRAPARKANLEGG 1848 TUROMRÅDE SEVERDIGHETER ø museum TUROMRÅDE TUROMRÅDE BEINVEIER TUROMRÅDE KINO/TEATER KULTURMINNER MINNER GJESTEBRYGGE KULTURMINNER HJERTESTARTER ÅtangenGAMMEL SEVERDIGHETER Sauøya TUROMRÅDEINFORMASJON TSTIEN KYSTSTIEN KINO/TEATER SEVERDIGHETER PARKERING 18 18 KULTURMINNER KULTURMIN PARKERING TOALETT GAMMEL BYGRENSE FRA 18 PARKERING HJERTESTARTER HJERTESTARTER PARKERING GAMLEPARKERING FORTØYNINGSRINGER RENSER CAMPING KINO/TEATER KINO/TEATER BADEPLASSER Tåtøy TEATER MUNCHVANDRING KYSTSTIEN SEVERDIGHETER LADESTASJON IDRETTSPLASS TOALETTSPISESTEDER OVERNATTING OVERNATTING BOBIL PARKERING CAMPING HJERTESTARTER HJERTESTARTER SPISESTEDER RDIGHETER GJESTEBRYGGE BEINVEIER BEINVEIER HISTORISKE INFOSKILT BEINVEIER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 BADEPLASSER KYSTSTIEN TUROMRÅDE BILBADEPLASSER PARKERING BOBIL PARKERING OVERNATTING GAMLE BYGRENSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 MUNCHVANDRING TOALETT TOALETT HJERTESTARTER SEVERDIGHETER TUROMRÅDE MLE FORTØYNINGSRINGER TØMMING FOR BÅT MARINA TUROMRÅDE TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER MARINA BADEPLAS SkåtøyUTSIKTSPUNKT Skåtøy KYSTSTIEN CAMPING SPISESTEDER TSTIEN BEINVEIER GJESTEBRYGGE BOBIL PARKERING BADEPLASSER HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON TØMMING FOR BÅT BEINVEIER BEINVEIER PARKERING MASJON SEVERDIGHETER BOBIL PARKERING KULTURMINNER BEINVEIER TOALETT TUROMRÅDE STIER/VEIER TURSTIER/VEIER LADESTASJON IDRETTSPLASS BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT MUNCHVANDRING MUNCHVA KINO/TEATER MARINA BADEPLASSER KINO/TEATER GAMLE KULTURMINNER KULTURMINNER MUNCHVANDRING VANNPOSTER PARKERING TØMMING FORGJESTEBRYGGE BÅT BYGRENSER TØYNINGSRINGER TØMMING FOR BÅT LEKEPLASS HISTORISKE INFOSKILT MRÅDE TUROMRÅDE TUROMRÅDE KYSTSTIEN MMING FOROVERNATTING BÅT TURSTIER/VEIER MARINA CAMPING CAMPING PLASSER SPISESTEDER HJERTESTARTER MARINABADEPLASSER SPISESTEDER KULTURMINNER KULTURMINNER OVERNATTING LADESTASJON KYSTSTIEN BEINVEIER RETTSPLASS IDRETTSPLASS LADESTASJON IERPARKERING TURSTIER/VEIER KINO/TEATER GAMLE BYGRENSER CAMPING UTSIKTSPUNKT BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING VANNPOSTER IDRETTSPLASS MARINA KYSTSTIEN GAMLE FORTØYNINGSRINGER KULTURMINNER SEVERDIGHETER Furuholmen NPOSTER TUROMRÅDE BEINVEIER LEKEPLASS KINO/TEATER PARKERING TURSTIER/VEIER TØMMING FOR BÅT MARINA STIER/VEIER LADESTASJON OVERNATTING GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE BYGRENSER Kirkeholmene UTSIKTSPUNKT GJESTEBRYGGE Jomfruland PARKERING IDRETTSPLASS TT KULTURMINNER MUNCHVANDRING BEINVEIER LADESTASJON BEINVEIER LADESTASJON LADESTASJON BADEPLASSER BADEPLASSER FORNMINNER HISTORISKE INFOSKILT HISTORISK OVERNATTING IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS SPISESTEDER BADEPLASSER FORNMINNER OVERNATTING HJERTESTARTER PARKERING FORNMINNER R MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING EIER TUROMRÅDE BOBIL PARKERING GAMLE FORTØYNINGSRINGER LEKEPLASS TUROMRÅDE FORNMINNER PARKANLEGG BEINVEIER BEINVEIER SPISESTEDER RNMINNER HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER TØMMING FOR BÅT BEINVEIER TØMMING FOR BÅT ERING SEVERDIGHETER PARKERING TUROMRÅDE GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE UTSIKTSPUNKT TURSTIER/VEIER SPISESTEDER CAMPING CAMPING TURSTIER/VEIER MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING SPISESTEDER LADESTASJON KEPLASS LEKEPLASS MUNCHVANDRING SPISESTEDER VANNPOSTER UTSIKTSPUNKT GAMLE FORTØYNINGSRINGER IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS Bærøy Oterøy TØMMING FOR BÅT GJESTEBRYGGE MUNCHVANDRING KULTURMINNERPARKANLEGG VANNPOSTER CAMPING INFOSKILT TURSTIER/VEIER KANLEGG MARINA LADESTASJON CAMPINGLADESTASJON FORNMINNER UTSIKTSPUNKT MARINA Furuholmen VANNPOSTER BADEPLASSER SEVERDIGHETER BEINVEIER HJERTESTARTER CAMPING PARKERING HISTORISKE TØMMING FOR BÅT UTSIKTSPUNKT LADESTASJON LEKEPLASS LADESTASJON OVERNATTING KINO/TEATER MARINA Jomfruland PARKERING GAMLEINFORMASJON BYGRENSER GAMLE BYG PARKERING UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS LEKEPLASS HISTORISKE INFOSKILT INFORMASJON BEINVEIER OVERNATTING OVERNATTING MARINA VANNPOSTER TASJON MUNCHVANDRING G HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT TØMMING FOR BÅT PARKANLEGG FORNMINNER IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT ORMASJON GJESTEBRYGGE INFORMASJON LADESTASJON LADESTASJON NA INFORMASJON FORNMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 BEINVEIER FORNMINNER PARKERING HJERTESTARTER KINO/TEATER KINO/TEATER MARINA VERDIGHETER SEVERDIGHETER UTSIKTSPUNKT GAMLE BYGRENSER INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT OVERNATTING GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE INFORMASJON BADEPLASSER PARKANLEGG LEKEPLASS LEKEPLASS bbestad Stabbestad LADESTASJON GAMLE BYGRENSER HJERTESTARTER HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER UTSIKTSPUNKT KINO/TEATER CAMPING OVERNATTING SPISESTED HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON CAMPINGPARKANLEGG PARKANLEGG MMEL BYGRENSE FRA 1848 GAMMEL BYGRENSEMARINA FRAGJESTEBRYGGE 1848HISTORISKE FORNMINNER UTSIKTSPUNKT HJERTESTARTER INFORMASJON SPISESTEDER KULTURMINNER TSPLASS INFORMASJONPARKERING GAMLE BYGRENSER HJERTESTARTER GJESTEBRYGGE UTSIKTSPUNKT KINO/TEATER FORNMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER SPISESTEDER CAMPING TUROMRÅDE GAMLETOALETT FORTØYNINGSRING GAMLE FOR HJERTESTARTER HJERTESTARTER UTSIKTSPUNKT MARINA KINO/TEATER PARKERINGTOALETT GAMLE FORTØYNINGSRINGER TSPUNKT SPISESTEDER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 UTSIKTSPUNKT HJERTESTARTER INFORMASJON SPISESTEDER GRENSE FRATØMMING 1848 GAMLE BYGRENSER GAMLE ALETT GAMLE BYGRENSER LEKEPLASS STEDER GJESTEBRYGGE INFORMASJON INFORMASJON TOALETT UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT GJESTEBRYGGE TOALETT KULTURMINNER UTSIKTSPUNKT KYSTSTIEN HJERTESTARTER INFORMASJON DEPLASSER BADEPLASSER TUROMRÅDE FOR BÅT TØMMING FOR BÅTBYGRENSER SPISESTEDER SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER KINO/TEATER GAMMEL BYGRENSE 1848 TUROMRÅDE CAMPING GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER TOALETT FRAMARINA LADESTASJON TUROMRÅDE INFORMASJON GAMLE BYGRENSER KULTURMINNER TUROMRÅDE KYSTSTIEN OVERNATT VANNPOSTER GAMLE FORTØYNINGSRING TSTIEN MARINA TUROMRÅDE MARINAKINO/TEATER 18 KULTURMINNER OVERNATTING TOALETT KYSTSTIEN HJERTESTARTER MUNCHVANDRING GAMLE TØMMING FORTØYNINGSRINGER KYSTSTIEN CAMPING FOR BÅT LASS GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 TOALETT 18KULTURMINNER TOALETT KULTURMINNER TOALETT HJERTESTARTER HJERTESTARTER GAMLE FORTØYNINGSRINGER KINO/TEATER BADEPLASSER BADEPLASSER KINO/TEATER VANNPOSTER VANNPOST Tåtøy KINO/TEATER BOBIL PARKERING GJESTEBRYGGE BADEPLASSER OVERNATTING OVERNATTING HJERTESTARTER SPISESTEDER KULTURMINNER KULTURMINNER HJERTESTARTER SPISESTEDER BEINVEIER BOBIL PARKERING ESTARTER KYSTSTIEN BOBIL PARKERING BEINVEIER TOALETT OVERNATTING BIL PARKERING PARKANLEGG NATTING TOALETT TURSTIER/VEIER SEVERDIGHETER Skåtøy GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER MUNCHVANDRING BOBIL PARKERING VANNPOSTER HJERTESTARTER HJERTESTARTER RKERING PARKERING KULTURMINNER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING SPISESTEDER BEINVEIER BEINVEIER BEINVEIER FORNMINNER FORNMINNER TURSTIER/VEIER TOALETT BADEPLASSER BADEPLASSER TURSTIER/VEIER SkåtøyGAMMEL OVERNATTING BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING TUROMRÅDE TUROMRÅDE GJESTEBRYGGE KULTURMINNER GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER Buholmen TUROMRÅDE TUROMRÅDE BEINVEIER CAMPING MUNCHVANDRING UTSIKTSPUNKT CAMPING STIER/VEIER KULTURMINNER OVERNATTING BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING CAMPING HISTORISKE INFOSKILT IDRETTSPLASS TURSTIER/VEIER VANNPOSTER BYGRENSE FRA 1848 DIGHETER LADESTASJON BOBIL PARKERING KULTURMINNER TURSTIER/VEIER KULTURMINNER MUNCHVANDRING VANNPOSTER KYSTSTIEN PARKERING PARKERING FORNMINNER PARKANLEGG IDRETTSPLASS Sauøya TUROMRÅDE KINO/TEATER IDRETTSPLASS GJESTEBRYGGE PARKANLEGG PARKANLE PARKERING OVERNATTING CAMPING LADESTASJON RMINNER SPISESTEDER KULTURMINNER OVERNATTING MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING HISTORISKE INFOSKILT IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS GJESTEBRYGGE TØMMING FOR BÅT LADESTASJON RETTSPLASS IER BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING BEINVEIER PING CAMPING BOBIL PARKERING BEINVEIER HISTORISKE INFOSKILT KYSTSTIEN BADEPLASSER VANNPOSTER VANNPOSTER RINA MARINA MUNCHVANDRING IDRETTSPLASS KULTURMINNER KULTURMINNER MUNCHVANDRING LEKEPLASS CAMPINGLADESTASJON PARKERING PARKERING IDRETTSPLASS INFORMASJON INFORMASJON UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT BOBIL PARKERING LADESTASJON GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 CAMPING BEINVEIER BEINVEIER KINO/TEATER VANNPOSTER GJESTEBRY VANNPOSTER VANNPOSTER HISTORISKE INFOSKILT CAMPING LADESTASJON HISTORISKE INFOSKILT GAMLEMUNCHVANDRING BYGRENSER GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS PLASSER HISTORISKE INFOSKILT HJERTESTARTER MUNCHVANDRING LADESTASJON IDRETTSPLASS TURSTIER/VEIER MARINA MARINA HISTORISKE INFOSKILT PARKANLEGG TUROMRÅDE TURSTIER/VEIER LEKEPLASS INFORMASJON LADESTASJON SEVERDIGHETER PARKANLEGG KINO/TEATER SEVERDIGHETER KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA 18 B MARINA HISTORISKE INFOSKILT GJESTEBRYGGE HJERTESTARTER BÅTGJESTEBRYGGE HVANDRING GJESTEBRYGGE LEKEPLASS BEINVEIER Stabbestad HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER KINO/TEATER CAMPING MUNCHVANDRING LEKEPLASS KEPLASS TØMMING FOR BÅT TEBRYGGE Rapen IDRETTSPLASS FORNMINNER UTSIKTSPUNKT GJESTEBRYGGE GAMLE BYGRENSER GJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT SESTEDER SPISESTEDER PARKERING SEVERDIGHETER MARINA MARINA TOALETT TOALETT LEKEPLASS PARKANLEGG PARKANLEGG GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING KART: MORTEN RUGTVEIT 2019 LEKEPLASS OVERNATTING IDRETTSPLASS UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS GJESTEBRYGGE BADEPLASSER IDRETTSPLASS KINO/TEAT TUROMRÅDE LADESTASJON LADESTASJON GAMLE PARKANLEGG TURSTIER/VEIER UTSIKTSPUNKT BADEPLASSERTØMMING GAMLE BYGRENSER KINO/TEATER TUROMRÅDE FOR BÅTBYGRENSER PARKANLEGG PARKANLEGG GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT KULTURMINNER SEVERDIGHETER KINO/TEATER RING GAMLE BYGRENSER INFORMASJON GAMLE FORTØYNINGSRINGER HISTORISKE INFOSKILT GAMLE BYGRENSER SPISESTEDER SPISESTEDER BEINVEIER HISTORISKE INFOSKILT SEVERDIGHETER KINO/TEATER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KULTURMINNER TOALETT LADESTASJON KYSTSTIEN KYSTSTIEN BADEPLASSER RISKE INFOSKILT VANNPOSTER PARKERING SPISESTEDER KINO/TEATER KULTURMINNER VERDIGHETER HJERTESTARTER PARKERING FORNMINNER HISTORISKE INFOSKILT GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER /TEATER SEVERDIGHETER GJESTEBRYGGE FORNMINNER bbestad GAMMEL BYGRENSE FRA 18 TUROMRÅDE GAMLE FORTØYNINGSRINGER INFORMASJON KINO/TEATER ERNATTING OVERNATTING GAMLE BYGRENSER HJERTESTARTER GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER BEINVEIER MUNCHVANDRING BADEPLASSER SPISESTEDER SPISESTEDER BOBIL PARKERING BOBIL PARKERING TUROMRÅDE MARINA ER TOALETT SEVERDIGHETER TØMMING FOR BÅT HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT GAMLE FORTØYNINGSRINGER LEKEPLASS SEVERDIGHETER TUROMRÅD GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA BYGRENSE 1848 FRA 1848 LEKEPLASS HJERTESTARTER HJERTESTARTER TUROMRÅDE KINO/TEATER BEINVEIER UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT MARINA GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 TUROMRÅDE PARKERING SEVERDIGHETER GAMLE FORTØYNINGSRING PARKANLEGG HJERTESTARTER NA VANNPOSTER GAMLE GAMLE MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRAFORTØYNINGSRINGER BYGRENSE 1848 FRA 1848 CAMPING Kirkeholmene GAMLE FORTØYNINGSRINGER OVERNATTING LADESTASJON BADEPLASSER LEKEPLASS KYSTSTIEN GAMLE BYGRENSER VANNPOSTER MARINA HISTORISKE INFOSKILTKULTURMINNER OVERNATTING KULTURMINNER PARKERING UTSIKTSPUNKT INFORMASJON BOBIL PARKERING TURSTIER/VEIER TURSTIER/V EDEPLASSER BYGRENSER LADESTASJON BOBILBYGRENSER PARKERING BEINVEIER TUROMRÅDE VANNPOSTER TØMMING FOR BÅT MRÅDE OVERNATTING MUNCHVANDRING SPISESTEDER SEVERDIGHETER BEINVEIER INFORMASJON KINO/TEATER GAMLE BYGRENSER BADEPLASSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER VANNPOSTER MPING CAMPING TUROMRÅDE MARINA TOALETT GAMLE FORTØYNINGSRINGER TØMMING FOR BÅT OVERNATTING OVERNATTING IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KULTURMINNER MUNCHVANDRING BEINVEIER SPISESTEDER HISTORISKE INFOSKILT FORNMINNER BEINVEIER BADEPLASSER GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER BADEPLASSER SEVERDIGHETER TUROMRÅDE KYSTSTIEN KYSTSTIEN KULTURMINNER KULTURMINNER SPISESTEDER TOALETT KYSTSTIEN BEINVEIER GAMLE BYGRENSER LADESTASJON HJERTESTARTER HJERTESTARTER MARINA BADEPLASSER PARKANLEGG MUNCHVANDRING IDRETTSPLASS VANNPOSTER OVERNATTING TEDER UTSIKTSPUNKT LADESTASJON KULTURMINNER PARKANLEGG VANNPOSTER VANNPOSTER LADESTASJON GAMLE FORTØYNINGSRINGER CAMPING CAMPING PARKANLEGG KYSTSTIEN KYSTSTIEN PARKERING UTSIKTSPUNKT TØMMING FORTOALETT BÅT TURSTIER/VEIER SPISESTEDER GAMLE FORTØYNINGSRINGER KYSTSTIEN HISTORISKE INFOSKILT ERINGER FORTØYNINGSRINGER RKERING VEIER GJESTEHAVNER TØMMING FOR BÅT GAMLE BYGRENSER BEINVEIER FORNMINNER BADEPLASSER GJESTEBRYGGE TUROMRÅDE OVERNATTINGBOBIL PARKERING CAMPING SEVERDIGHETER ESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE VANNPOSTER VANNPOSTER SPISESTEDERHJERTESTARTER HISTORISKE INFOSKILT PARKERING Furuholmen GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLEPARKERING FORTØYNINGSRINGER VANNPOSTER PARKANLEGG LEKEPLASS BEINVEIER HISTORISKE INFOSKILT CAMPING BOBIL PARKERING LEKEPLASS LEKEPLASS GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 CAMPING UTSIKTSPUNKT FORNMINNER TØMMING FORIDRETTSPLASS BÅT TØMMING FOR BÅT INFORMASJON UTSIKTSPUNKT OVERNATTING Jomfruland MUNCHVANDRING PARKERING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 CAMPING TURSTIER/VEIER OVERNATTING HJERTESTARTER BEINVEIER GAMLE FORTØYNINGSRINGER FORTØYNINGSRINGER TURSTIER/VEIER LADESTASJON PARKERING BADEPLASSER LADESTASJON TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING UTSIKTSPUNKT KULTURMINNER KULTURMINNER Bærøy Oterøy NATTING TURSTIER/VEIER GAMLE BYGRENSER PARKANLEGG VANNPOSTER GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKANLEGG MARINA LADESTASJ GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER CAMPING PARKANLEGG TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER FORNMINNER OVERNATTING VANNPOSTER IDRETTSPLASS TØMMING FORGAMLE BÅT SEVERDIGHETER GAMLE BYGRENSER POSTER NG VANNPOSTER KYSTSTIEN KULTURMINNER RINA STASJON LEKEPLASS HJERTESTARTER HJERTESTARTER KULTURMINNER PARKERING BOBIL PARKERING INFORMASJON LADESTASJON GJESTEBRYGGE CAMPING NO/TEATER KINO/TEATER BEINVEIER KYSTSTIEN MARINA GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE VANNPOSTER PARKANLEGG SEVERDIGHETER SEVERDIGHETER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKANLEGG PARKANLEGG GAMLE FORTØYNINGSRINGER LADESTASJON IDRETTSPLASS TOALETT FORNMINNER 48 UTSIKTSPU INFORMASJON GJESTEBRYGGE CAMPING VANNPOSTER KINO/TEATER FORNMINNER BADEPLASSER FORNMINNER CAMPING VANNPOSTER MARINA LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT MARINA BADEPLASSER PARKANLEGG HISTORISKE INFOSKILT MARINA VANNPOSTER BADEPLASSER PARKERING LADESTASJON HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILTMUNCHVANDRING Knipen NG HJERTESTARTER MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING GAMLE FORTØYNINGSRINGER KULTURMINNER TURSTIER/VEIER GAMMEL BYGRENSE FRA 18 KINO/TEATER KINO/TEATER KULTURMINNER KYSTSTIEN PARKANLEGG SPISESTEDER HISTORISKE INFOSKILT KULTURMINNER GJESTEBRYGGE GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 INFORMASJON TURSTIER/VEIER FORNMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 Krikken Krikken VANNPOSTER SESTEDER NLEGG TSPUNKT SEVERDIGHETER MARINA IDRETTSPLASS TOALETT KINO/TEATER PARKANLEGG MUNCHVANDRING ROMRÅDE TUROMRÅDE GJESTEBRYGGEVANNPOSTER SEVERDIGHETER PARKERING PARKANLEGG UTSIKTSPUNKT KINO/TEATER KINO/TEATER KINO/TEATER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 LADESTASJON SPISESTEDER BADEPLASSER BADEPLASSER KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 MUNCHVANDRING HISTORISKE BOBIL PARKERING PARKANLEGG UTSIKTSPUNKT HJERTESTA INFORMASJON LEKEPLASS MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA BYGRENSE 1848Krikken FRAINFOSKILT 1848 KINO/TEATER TOALETT GJESTEBRYGGE HJERTESTARTER INFORMASJON SPISESTEDER SPISESTEDER EBRYGGE MARINA GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER PARKANLEGG TUROMRÅDE TUROMRÅDE HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT PARKANLEGG SPISESTEDER KULTURMINNER KYSTSTIEN TUROMRÅDE BADEPLASSER TURSTIER/VEIER OVERNATTING KINO/TEATERPARKANLEGG GOLFPARK MUNCHVANDRING TUROMRÅDE KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 MARINA GAMLE BYGRENSER TOALETT INFORMASJON KYSTSTIEN INFORMASJON BYGRENSE FRA 1848 UTSIKTSPUNKT PARKERING HISTORISKE INFOSKILT ERNATTING KYSTSTIEN TESTARTER GAMLEGAMMEL BYGRENSER SPISESTEDER LEKEPLASS PARKANLEGG MEL RA 1848 BYGRENSE FRA 1848 BOBIL PARKERING TUROMRÅDE HISTORISKE INFOSKILT NVEIER BEINVEIER BADEPLASSER HISTORISKE INFOSKILT TUROMRÅDE TUROMRÅDE TUROMRÅDE GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 HJERTESTARTER PARKERING PARKERING UTSIKTSPUNKT TURSTIER/VEIER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KYSTSTIEN OVERNATTING BEINVEIER IDRETTSPLASS 18 KULTURMIN TOALETT TUROMRÅDE HJERTESTARTER SEVERDIGHETER PARKERING SPISESTEDER KYSTSTIEN KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KULTURMINNER BOBIL PARKERING OVERNATTING TURSTIER/VEIER KINO/TEATER Tåtøy TOALETT TEATER OVERNATTING GAMLE BYGRENSER OVERNATTING BEINVEIER HJERTESTARTER SPISESTEDER TURSTIER/VEIER BEINVEIER GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER GAMLEGAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER CAMPING MUNCHVANDRING GAMLE BEINVEIER BYGRENSER GAMLEKYSTSTIEN FORTØYNINGSRINGER HISTORISKE INFOSKILT KYSTSTIEN GAMMEL BYGRENSE GAMMEL BYGRENSE 1848 FRA 1848 GAMMEL BYGRENSE FRA 1848FRA GAMLE FORTØYNINGSRINGER TURSTIER/VEIER BOBIL PARKERING TOALETT R KYSTSTIEN FORTØYNINGSRINGER MPING URMINNER LADESTASJON SEVERDIGHETER OVERNATTING BEINVEIER TIEN TURSTIER/VEIER Sauøya IDRETTSPLASS Skåtøy MARINA DESTASJON LADESTASJON OVERNATTING PARKERING BEINVEIER FERJE BEINVEIER BEINVEIER GAMLE BYGRENSER BEINVEIER TOALETT KYSTSTIEN KULTURMINNER MARINA MARINA TURSTIER/VEIER GAMLE FORTØYNINGSRINGER MARINA TURSTIER/VEIER HJERTESTARTER LEKEPLASS LADESTASJON VANNPOSTER PARKERING MUNCHVA CAMPING KULTURMINNER KYSTSTIEN BADEPLASSER GAMLE BOBIL FORTØYNINGSRINGER MUNCHVANDRING KYSTSTIEN TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER MRÅDE TUROMRÅDE IDRETTSPLASS BOBIL PARKERING TURSTIER/VEIER CAMPING CAMPING UTSIKTSPUNKT LADESTASJON LADESTASJON CAMPING LADESTASJON KULTURMINNER OVERNATTING RINGER SPISESTEDER CAMPING GAMLE BYGRENSER HISTORISKE INFOSKILT VANNPOSTER VANNPOSTER IDRETTSPLASS TURSTIER/VEIER KYSTSTIEN KYSTSTIEN GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER BOBIL PARKERING VANNPOSTERGJESTEBRYGGE VANNPOSTER ESTEBRYGGE VANNPOSTER CHVANDRING UTSIKTSPUNKT PARKANLEGG BADEPLASSER CAMPING IER/VEIER LEKEPLASS SIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT VANNPOSTER TURSTIER/VEIER LADESTASJON LADESTASJON MARINA SPISESTEDER SPISESTEDER HJERTESTARTER GAMLE FORTØYNINGSRINGER LADESTASJON SEVERDIGHETER TURSTIER/VEIER MUNCHVANDRING HISTORISK UTSIKTSPUNKT IDRETTSPLASS KULTURMINNER GJESTEBRYGGE OVERNATTING GJESTEBRYGGE HISTORISKE INFOSKILT PARKERING GJESTEBRYGGE BOBIL MUNCHVANDRING EIER LADESTASJON BEINVEIER TURSTIER/VEIER PARKANLEGG LEKEPLASS BOBIL PARKERING UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT HJERTESTARTER GAMMEL BYGRENSE IDRETTSPLASS SPISESTEDER GJESTEBRYGGE KINO/TEATER GJESTEBRYGGE CAMPING LEKEPLASS GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE MUNCHVANDRING BYGRENSER IDRETTSPLASS PARKANLEGG PARKANLEGG PARKANLEGG VANNPOSTER VANNPOSTER FRA 1848 TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER NO/TEATER KULTURMINNER ORISKE INFOSKILT HJERTESTARTER PARKERING GJESTEBRYGGE KINO/TEATER SEVERDIGHETER PARKANLEGG CAMPING PARKANLEGG ERTESTARTER HJERTESTARTER UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT SPISESTEDER OVERNATTING KULTURMINNER KYSTSTIEN GAMMELOVERNATTING BYGRENSE FRAHISTORISKE 1848 BADEPLASSER VANNPOSTER GAMLE BYG UTSIKTSPUNKT LEKEPLASS HISTORISKE INFOSKILT MUNCHVANDRING KINO/TEATER GAMLE BYGRENSER KINO/TEATER TASJON INFOSKILT MARINA MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSESEVERDIGHETER FRA 1848 KULTURMINNERLEKEPLASS HJERTESTARTER HJERTESTARTER LADESTASJON TUROMRÅDE TUROMRÅDE GJESTEBRYGGE LEKEPLASS Krikken KINO/TEATER KINO/TEATER SEVERDIGHETER VANNPOSTER HISTORISKE INFOSKILT GJESTEBRYGGE Stabbestad TØMMING FOR BÅT ROMRÅDE UTSIKTSPUNKT GAMLE FORTØYNINGSRINGER KYSTSTIEN MUNCHVANDRING LE BYGRENSER PARKANLEGG PARKANLEGG ene IDRETTSPLASS KINO/TEATER MARINA GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA BYGRENSE 1848 FRA 1848 TØMMING FOR BÅT BADEPLASSER OVERNATTING LTURMINNER KULTURMINNER HJERTESTARTER HJERTESTARTERGAMMEL GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 HISTORISKE INFOSKILT BYGRENSE FRA 1848 CAMPING CAMPING TURSTIER/VEIER MUNCHVANDRING PARKERING KYSTSTIEN OVERNATTING BEINVEIER SEVERDIGHETER KINO/TEATER GAMLE FOR HJERTESTARTER GAMLE BYGRENSER PARKANLEGG TUROMRÅDE HISTORISKE INFOSKILT TUROMRÅDE TSPUNKT GAMLE FORTØYNINGSRINGER HISTORISKE INFOSKILT TURSTIER/VEIER GAMLE BYGRENSER SPISESTEDER KULTURMINNER KULTURMINNER BEINVEIER BADEPLASSER UTSIKTSPUNKT SEVERDIGHETER TUROMRÅDE BADEPLASSER TUROMRÅDE TØMMING FOR BÅT FRA 1848 RA 1848 SEVERDIGHETER PARKANLEGG KINO/TEATER GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER NVEIER HISTORISKE INFOSKILT LADESTASJON TUROMRÅDE VANNPOSTER TUROMRÅDE TURSTIER/VEIER SPISESTEDER LE FORTØYNINGSRINGER PARKERING KYSTSTIEN KYSTSTIEN TØMMING FOR BÅT UNCHVANDRING MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE GAMMEL FRA BYGRENSE 1848 KULTURMINNER KULTURMINNER TØMMING FOR BÅT KYSTSTIEN Rapen KYSTSTI GAMLE BYGRENSER GJESTEBRYGGE GJESTEBRYGGE MARINA HJERTESTARTER BADEPLASSER KYSTSTIEN CAMPING VANNPOST LEKEPLASS BEINVEIER CAMPING KULTURMINNER FORNMINNER Furuholmen VANNPOSTER ESTARTER BEINVEIER GAMLE BYGRENSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848LADESTASJON GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT TØMMING FOR BÅT BEINVEIER MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING OVERNATTING Jomfruland GAMLE FORTØYNINGSRINGER PARKERING HJERTESTARTER PARKERING BEINVEIER BADEPLASSER BEINVEIER FORNMINNER FORNMINNER BADEPLASSER DESTASJON TUROMRÅDE GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 BEINVEIER GAMLE FORTØYNINGSRINGER POSTER OVERNATTING TØMMING FOR BÅT MARINA TORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT PARKANLEGG FORNMINNER TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER TØMMING FOR BÅT MUNCHVANDRING MUNCHVANDRING KYSTSTIEN KYSTSTIEN VANNPOSTER KINO/TEATER KINO/TEATER GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER SPISESTEDER LADESTASJON PARKERING TURSTIER/VEIER PARKANLE GJESTEBRYGGE LADESTASJON TURSTIER/VEIER INFORMASJON RMINNER MUNCHVANDRING PARKANLEGG TURSTIER Levang VANNPOSTER VANNPOSTER LADESTASJON HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE INFOSKILT KYSTSTIEN GAMLE FORTØYNINGSRINGER FORNMINNER UTSIKTSPUNKT FORNMINNER KULTURMINNER CAMPING SEVERDIGHETER VANNPOSTER MARINA MARINALADESTASJON KULTURMINNER PARKERING INFOSKILT GJESTEBRYGGE INFORMASJON PARKERING LADESTASJON INFORMASJON GAMMEL B PARKANLEGG SIKTSPUNKT VANNPOSTER KULTURMINNER BEINVEIER KYSTSTIEN UTSIKTSPUNKT LADESTASJON CAMPING VANNPOSTER ANLEGG SPISESTEDER MLEINFORMASJON BYGRENSER GAMLE BYGRENSER HISTORISKE INFOSKILT HISTORISKE TOALETT FORNMINNER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 TUROMRÅDE TUROMRÅDE TURSTIER/VEIER TURSTIER/VEIER PARKANLEGG OVERNATTING MARINA INFORMASJON UTSIKTSPUNKT KINO/TEATER TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅT HVANDRING HISTORISKE INFOSKILT Rapen Rapen MUNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 PARKANLEGG HJERTESTARTER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 GAMLE BYGRENSER GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT INFORMASJON PARKANLEGG VANNPOSTER TURSTIER/VEIER SPISESTEDER GJESTEBRYGGE PARKERING MARINA TOALETT NATURVERNOMRÅDE SPISESTEDER PARKANLEGG MUNCHVANDRING ERTESTARTER UTSIKTSPUNKT MARINA GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 UTSIKTSPUNKT TURSTIER/VEIER UTSIKTSPUNKT GJESTEBRYGGE TOALETT BOBIL LADESTASJON OVERNATTING MUNCHVANDRING MEL FRA 1848 MLEBYGRENSE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT PARKANLEGG BADEPLASSER GAMLEGAMMEL BYGRENSER GAMLE BYGRENSER INFORMASJON KINO/TEATER HISTORISKE INFOSKILT BEINVEIER BEINVEIER KYSTSTIEN KULTURMINNER BYGRENSE FRA 1848 KYSTSTIEN CAMPING TOALETT HJERTESTARTER SPISESTEDER HJERTESTARTER IDRETTSPLASS KYSTSTIEN RISKE INFOSKILT TUROMRÅDE FORNMINNER FORNMINNER KYSTSTIEN KYSTSTIEN GAMLE BYGRENSER BOBILTOALETT PARKERING 18 KULTURMINNER FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER HJERTESTARTER OVERNATTING PARKANLEGG TØMMING FOR BÅT TØMMING FOR BÅTPARKERING GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 KINO/TEATER SPISESTEDER BOBIL Tåtøy GAMLE BYGRENSER ER LTURMINNER TURSTIER/VEIER HISTORISKE INFOSKILT OVERNATTING MUNCHVANDRING KYSTSTIEN HJERTESTARTER KINO/TEATER HJERTESTARTER SPISESTEDER GAMMEL BYGRENSE FRAGAMLE 1848 HJERTESTARTER UTSIKTSPUNKT CAMPING LEKEPLASS NNPOSTER VANNPOSTER STIEN BOBIL PARKERING GAMLE FORTØYNINGSRINGER GAMLE FORTØYNINGSRINGER TOALETT LADESTASJON LADESTASJON TURSTIER/VEIER GAMMEL BYGRENSE FRA 1848 GJESTEBRYGGE IDRETTSPLASS OVERNATTING TURSTIER/VEIER Skåtøy KULTURMINNER HISTORISKE INFOSKILT TURSTIER/V E BYGRENSER PARKERING BEINVEIER INFORMASJON INFORMASJON GAMLE FORTØYNINGSRINGER TUROMRÅDE HISTORISKE INFOSKILT TURSTIER/VEIEROVERNATTING TURSTIER/VEIER VANNPOSTER VANNPOSTER BOBIL PARKERING MUNCHVANDRING BOBIL PARKERING GAMLE FORTØYNINGSRINGER KULTURMINNER SEVERDIGHETER KULTURMINNER CAMPING FORNMINNER FORNMINNER TUROMRÅDE IDRETTSPLASS KYSTSTIEN UNCHVANDRING GAMMEL BYGRENSE FRA KYSTSTIEN 1848 LEKEPLASS TUROMRÅDE KULTURMINNER CAMPING GAMLE BYGRENSER OVERNATTING KULTURMINNER GJESTEBRYGGE IDRETTSPLASS HJERTESTARTER TIER/VEIER RKANLEGG PARKANLEGG VANNPOSTER VANNPOSTER BOBIL PARKERING VANNPOSTER GAMLE BYGRENSER UTSIKTSPUNKT UTSIKTSPUNKT KINO/TEATER CAMPING KYSTSTIEN BADEPLASSER MUNCHVANDRING ENFORMASJON FORTØYNINGSRINGER TOALETT TOALETT SEVERDIGHETER LADESTASJON HISTORISKE INFOSK IDRETTSPLASS PARKANLEGG PARKANLEGG GJESTEBRYGGE VANNPOSTER MUNCHVANDRING Portør CAMPING INFORMASJON LEKEPLASS TORISKE INFOSKILT PARKANLEGG BEINVEIERGAMLE MARINABYGRENSER GAMLE FORTØYNINGSRINGER

TØMMING FOR BÅT FORNMINNER INFORMASJON TOALETT BOBIL PARKERING IDRETTSPLASS LEKEPLASS SEVERDIGHETER BADEPLASSER PARKERING MARINA SPISESTEDER OVERNATTING CAMPING TØMMING FOR BÅT GJESTEBRYGGE KINO/TEATER FORNMINNER TUROMRÅDE INFORMASJON

TØMMING FOR BÅT FORNMINNER INFORMASJON TOALETT TØMMING TØMMING BÅT FOR BÅT BOBILFOR PARKERING FORNMINNER FORNMINNER IDRETTSPLASS TØMMING FOR BÅT INFORMASJON INFORMASJON LEKEPLASS FORNMINNER TOALETT TOALETT TOALETT SEVERDIGHETER INFORMASJON BOBIL PARKERING TØMMING FOR BÅT BOBIL BOBIL PARKERING PARKERING BADEPLASSER TOALETT IDRETTSPLASS LEKEPLASS FORNMINNER IDRETTSPLASS IDRETTSPLASS PARKERING BOBIL PARKERING SEVERDIGHETER

TØMM FORN INFO TOAL BOBI TØM IDRET FOR LEKE INFO SEVE TØMMINGTØMM FOR B TOA BADE FORNMINNER FORNM PARK BOB INFORMASJON INFOR MARI IDRE TØMMING FOR B TOALETT TOALE SPISE LEKE FORNMINNER BOBIL PARKERIN BOBIL OVER TØMMING TØMM FO INFORMASJON SEVE TØM IDRETTSPLASS IDRETT CAMP FORNMINNE FORN TOALETT LEKEPLASS LEKEP GJES BAD FOR INFORMASJO INFO BOBIL PARKERIN TØMMING FO SEVERDIGHETER SEVER KINO PAR INFO IDRETTSPLASS TOALETT TOAL TØMM BADEPLASSER BADEP TURO FORNMINNE MAR TOA LEKEPLASS PARKERING PARKE BEINV FORNM BOBIL PARKE BOBI INFORMASJO SEVERDIGHETER SPIS MARINA MARIN INFOR LADE BOB IDRETTSPLAS IDRET TOALETT BADEPLASSER SPISESTEDER SPISES UTSIK TOALE OVE IDRE LEKEPLASS LEKE PARKERING BOBIL PARKE OVERNATTING OVERN BOBIL HJER TØMM CAM LEKE MARINA TØMMING F SEVERDIGHE SEVE TØMMING TØMM FO CAMPING CAMPI KULT IDRETT IDRETTSPLAS FORN GJES TØM GJES SEVE SPISESTEDER FORNMINN GJESTEBRYGGE GJESTE LEKEP MUN BADEPLASSE BADE FORNMINNE FORN LEKEPLASS INFO OVERNATTING INFORMASJ KINO BADE FOR KINO/TEATER KINO/T SEVER HISTO BAD PARKERING PARK INFORMASJO INFO SEVERDIGHE TØMMING FO CAMPING TOALETT TOAL TUROMRÅDE TUROM BADEP GAM GOLF TUR INFO PAR MARINA MARI TOALETT TOAL GJESTEBRYGGE BOBIL PARK BEINVEIER BEINVE BADEPLASSE PARKE TØMMING FORNMINNE GAM BOBI BEIN FERJ TOA MAR KINO/TEATER SPISESTEDER SPISE IDRETTSPLA LADESTASJON LADES BOBIL PARKE BOBI MARIN VANN PARKERING FORNMIN INFORMASJO IDRET BOB LAD BOB SPIS TUROMRÅDE LEKEPLASS UTSIKTSPUNKT UTSIKT SPISES PARK OVERNATTIN OVER IDRETTSPLAS IDRET MARINA INFORMA TOALETT LEKE BEINVEIER TØM SEVERDIGH UTS HJERTESTARTER HJERT IDRE TØM OVERN OVE GAM CAMPING CAMP LEKEPLASS LEKE SPISESTEDER LADESTASJON BOBIL PARKE TOALETT SEVE BADEPLASS TØMM KULTURMINNER KULTU CAMPI KYST HJER KYST LEKE CAM FOR GJESTEHAVNE GJEST TØMMING TØMM FO GJESTEBRYG GJEST SEVERDIGHE SEVE UTSIKTSPUNKT PARKERING OVERNATTIN MUNCHVANDRI MUNC GJESTE BOBIL PA IDRETTSPLAS BADE TURS FORN TURS KULT SEVE GJES INFO HJERTESTARTER KINO/TEATER KINO BADEPLASSER BADE FORNMINNE FORN MARINA HISTORISKE HISTO INF BADEPLASSE BADE KINO/T CAMPING LEKEPLASS IDRETTSP PARK NATU INFO MUN BAD KINO KULTURMINNER TOA SPISESTEDE GAMLE BYGREN GAMLE TUROM GOLFPARK GOLFP TUROMRÅDE TURO INFORMASJO INFO PARKERING PARK GJESTEHAVNE TØMMING FO GJESTEBRYG SEVERDIGHE LEKEPLAS MARI TOAL MUNCHVANDRI HIST OVERNATTI PAR BEINVE TUR GAMLE FORTØY GAMLE BOB BEINVEIER BEINV FERJE FERJE TOALETT TOAL MARINA MARI KINO/TEATER BADEPLASSER FORNMINNE HISTORISKE INF SEVERDIG BADEPLASSE TØMMING SPISE CAMPING LADES BOBI VANNPOSTER VANNP GAM MAR BEIN IDRE BOBIL BOBIL LADESTASJO LADE BOBIL PARKE BOBI SPISESTEDER SPISE GAMLE BYGREN GJESTEBRYG GOLFPARK TUROMRÅDE UTSIKT INFORMASJO PARKERING PARKANLEGG PARKA BADEPLA FORNMIN OVER IDRET SPIS GAM LAD LEKE TØMMING TØMM FOR GAMLE FORTØY UTSIKTSPUN UTSIK KINO/TEATE IDRETTSPLAS IDRET TØMMING TØMM FO OVERNATTIN OVER HJERT GAMMEL GAMM BYGRE BEINVEIER FERJE TOALETT PARKERIN MARINA INFORMA CAMP LEKE VAN OVE UTS VANNPOSTER TUROMRÅD SEV KULTU KYSTSTI KYSTS HJERTESTAR HJER KYSTSTIEN KYSTS LEKEPLASS LEKE CAMPING CAMP FORNMINNE FORN BOBIL LADESTASJO BOBIL PARKE SPISESTEDER MARINA GJEST TØMM TOALETT GJEST SEVE BEINVEIER PARKANLEGG CAM HJER MUNC PAR TURSTIER/VEIER TURST BAD TURSTIER TURST KULTURMINN KULT SEVERDIGHE SEVE GJESTEBRYG GJEST INFORMASJO INFO TØMMING FOR UTSIKTSPUN IDRETTSPLAS TØMMING FO SPISESTE OVERNATTIN LADESTASJO BOBIL PA KINO BADE FORN GAMMEL BYGRE HISTO


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

48

OPPLEV SKJÆRGÅRDEN MED ØYHOPPING EXPLORE THE ISLANDS

Kragerøskjærgården egner seg godt for øyhopping, og det er mange måter å komme seg rundt i skjæra på. En mulighet er å leie båt eller ta en taxibåt, men den beste måten er kanskje å benytte seg av Kragerø Fjordbåtselskap. Ved å studere rutekartet finner du en avgang som passer, og med hyppige avganger kan du hoppe av og på ferga gjennom hele dagen. På Skåtøy er det flotte turområder og badeplasser, og også et gammelt kystfort etter krigen, Krikken. Rund av Skåtøy-turen med et besøk på Skåtøy Kafé før du tar ferga videre. Andre øyer som egner seg godt for øyhopping er Gumøy, Tåtøy og Jomfruland. Jomfruland er kanskje den øya som er mest kjent, og øya kan trygt kalles en naturperle. Med flatt areal som strekker seg over en lengde på 7,5 km ligger øya helt ytterst i Kragerøskjærgården. Her kan du bade på de lange hvite strendene, eller du kan utforske den vakre naturen. Her er det også muligheter for å få guidede turer rundt på øya.

Kragerø’s archipelago is perfect for island hopping, and there are many ways to get around. One possibility is to rent a boat, but the best way is to use the local ferries. By studying the route map you will find a suitable departure, and with frequent departures you can jump on and off the ferry throughout the day. On the island of Skåtøy there are great hiking- and bathing areas, and also an old coastal fortress, Krikken. Round off the Skåtøy trip with a visit to Skåtøy Cafè before taking a ferry to the next island. Other islands suitable for island hopping are Gumøy, Tåtøy and Jomfruland. Jomfruland is perhaps the most famous of them all, and the island is a true, natural gem. With a flat area extending over 7.5 km, the island is located at the very end of Kragerø’s archipelago.

Portør er også et ypperlig stopp i skjærgården, og i sommer er det opprettet rutebåt hit. Med hurtigbåten ”Perlen” kan du reise ut på formiddagen og tilbringe hele dagen blant idylliske skjær og bølgeskvulp. Å oppleve den store skjærgården kan altså gjøres på bare en dag eller to. Et tips er å utforske øyene på sykkel, men å traske rundt til fots er også å anbefale. Årets nyhet Kragerø - Langesund, med stopp på Stabbestad, Portør og Jomfruland, gir mange spennende og vakre muligheter for øyhopping!

Here you can swim along the long, white beaches or explore the beautiful scenery. There are also possibilities for guided tours around the island. Portør is also a great stop in the archipelago, and this summer, a new boat route has been established. With the speedboat “Perlen” you can head out in the morning and spend all day among idyllic cuts and boulders. Experiencing the large archipelago can be done in just a day or two. One tip is to explore the islands by bike, but walking around on foot is also recommended. This year’s newcomer Kragerø - Langesund, with stops at Stabbestad – Portør – Jomfruland, gives plenty of oportunities to explore the islands.


FERGETIDER

Sommerruter Sommerruter til/fra Bærø f.o.m22.06. t.o.m 18.08.19 Sommerruter til/fra Bærø f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19 til/fra Gumøy -22.06. Jomfruland Sommerruter til/fra Bærø f.o.m t.o.m 18.08.19 Sommerruter til/fra Bærø f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19

FERGETIDER | FERRY SCHEDULE

49 Sommerruter til/fra Bærø f.o.m 23. juni t.o.m 19. august 2018 (f.o.m 22 juni t.o.m 18 august 2019)

Sommerruter til/fra Bærø f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19 FERRY SCHEDULES

MANDAG(NB! - MANDAG FREDAG MANDAG FREDAG TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) - -FREDAG MANDAG - FREDAG Kun MANDAG - FREDAG Kun Kun fredag Kun fredagfredag Fra Kragerø 100008001300 1515 1745 2000 fredag Kun Kragerø Fra KragerøFra 0625 0655 0800 2230 Fra 0625 0655 0655 0900 09001620 13001935 16202130 1935 2130 2230 Kragerø 0625 0655 0800 0900 1300 1620 1935 2130 2230 fredag Kragerø 0625 0800|| 1935| 2130| 2230 0710A Korset FraKorset 0710H |0710H Korset | | 0655 | 0900| || 1300 | | | | 1620 | | 2015A | | | | | Korset 0710H Fra Kragerø 0625 0655 0800 0900 1300 1620 1935 via2130 2230 Korset | | 0710H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Langøy | Jomfruland | 0715 | via Jomfruland | 0715 | | | | | | | via| Jomfruland Korset | 0710H | | | | | | via Jomfruland | H | 0715|0715 | | | | | | | | | | | | | | | | Langøy | | H H 1020C Gumøy, Tangane Langøy | | 1535C | | 1805C | | | || | | | | | | | | Langøy | | | | via Jomfruland | 0715 | | | | | | | Langøy | | H0815H | | | | | | | | | | | | | Skåtøybrygga | Vestre Gumøy | | | | | Skåtøybrygga | | | | 0815H 0815H| | | | | | | | | | | | | | || | | Skåtøybrygga 0815H Langøy | H | | | | | | | | Bærø| Skåtøybrygga 0635 0750H 0825 0910 1310 1625 1945 H19451945H H H H H Bærø 0635 0750H 0825 0910 1310 1625 Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 1830 2020 Bærø 0635 0750H 0825 0910 1310 1625 Skåtøybrygga | | 0815H | | | | | Bærø | 0635 0750H 0825 0910 1310 1625 1945 H H Fra Bærø Jomfruland, 0750A 0825 0910 1310 1625 1945 A19451945A A A A A til/fra f.o.m0825 22.06.0910 t.o.m 18.08.19 Tårnbrygga 0720 1100 1615 1840 2030 til/fra f.o.m 22.06. 18.08.19 Fra 0635 0750A 0825 0910 1310 1625 Fra Bærø0635 0635 0750A 0825 0910 1310 1625 Bærø 0635 0750H 1310 1625t.o.m1945 H Fra Bærø H Bærø 0635| 0750A| 0825| 0910| 1310 1625 1945A AA A Skåtøybrygga | Skåtøybrygga | | | 1605 | | | | 1830 | | | | | 2020 Skåtøybrygga | | | |A A AA A A mgga22.06. t.o.m 18.08.19 til/fra 22.06. 18.08.19 Bærø 0825 0910f.o.m 1310 1625t.o.m1945 A Skåtøybrygga AJomfruland, Fra | | | | 0715 | | | | |1050 anløpes ikke i sterk vind) Fraikke (NB! Tårnbrygga anløpes i sterk vind) 0635 0750A Skåtøyroa | Aasvik | | | | | | A A Skåtøyroa Skåtøyroa | | 1840C | | |2030C | | | |A A AA A A 2.06. t.o.m 18.08.19 Skåtøybrygga | tilFRA |Gumøy | til18.08.19 |f.o.m | | | A Skåtøyroa | | | | 0720C | | | | 1100C | | | | | 1615C Jomfruland, RA Kragerø til Jomfruland og/eller FRA Kragerø MÅ benytte fergeavganger. Gjelder kun18.08.19 ruter til/fra til/fra f.o.m 22.06. t.o.m t.o.m Reisende FRA Kragerø til Jomfruland Jomfruland Kragerø MÅ22.06. benytte fergeavganger. Gjelder kunAruter Tårnbrygga Stabbestad | | | | 2140 2240 Sommerruter til/fra Jomfruland (NB! Tårnbrygga anløpes ikke i sterkJomfruland vind)og/eller Stabbestad | | | | | | | | | | 2140 Stabbestad | 21402140 Skåtøyroa | Kragerø | |er endelig |bestemt.Endringer | påTåtøy A Stabbestad A på | | | | 0730A | | | | 1125C | | | | | 1635C 224022402240 bakgrunn. Vifarget gjør FRA oppmerksom på at rute mellom Kragerø Langesund ikke er| og endelig bestemt.Endringer kan forekomme Gumøy, 1905C 2040A medfergeavganger. bakgrunn. Vitil gjør oppmerksom på at| og rute mellom ikkebenytte kan forekomme | Å benytte Gjelder kun Reisende Kragerø Jomfruland FRA Jomfruland til Langesund Kragerø MÅ fergeavganger. Gjelder kun ruterTangane Tåtøy | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |A A A A kke i (NB! sterk Tårnbrygga vind) anløpes ikke i sterk vind) Tåtøy (f.o.m 22ruter juniog/eller t.o.m 18 2019) Stabbestad | | august | | | | | 2140Tåtøy 2240 | | | | 0835 A A A kort varsel. Sebakgrunn. www.fjordbat.no Kragerø 0755 1320 1635 2330 Vestre Gumøy A0755 |0920 | | | 1955 | 2230 ewww.fjordbat.no er endelig bestemt.Endringer kan forekomme med farget Vi gjør oppmerksom på atMÅ rute mellom Kragerø ogKragerø Langesund ikke er endelig bestemt.Endringer kan forekomme på 0645 nytte fergeavganger. Gjelder kun ruter Kragerø 0645 0835 0920 1320 1635 19551955 22302230 lFREDAG Jomfruland Reisende og/eller FRA Kragerø FRA Jomfruland til Jomfruland til på Kragerø og/eller FRA benytte Jomfruland fergeavganger. til Gjelder MÅ benytte kun ruter fergeavganger. Gjelder kun ruter Kragerø 0645 0755 0835 0920 1320 1635 Tåtøy | | | | | | | A A Kragerø 0645 0755 0835 0920 1320 1635 1955 2230 233023302330 MANDAG - FREDAG til/fra f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19 kort varsel. Se www.fjordbat.no Langøy A | | | | endelig bestemt.Endringer kan forekomme på gjør oppmerksom med fargetpåbakgrunn. at rute mellom Vi gjør Kragerø oppmerksom og Langesund på at rute ikkemellom er 0755 endelig Kragerø bestemt.Endringer og Langesund kan ikkeforekomme er endelig1635 bestemt.Endringer på kan forekomme 0645 0920 1955 Lørdag 2230 2330på Fra Kragerø 24/6 Fra 24/6 0835 f.o.m til/fra 22.06. t.o.m 18.08.19 Fra 24/61320 MANDAG FREDAG Bærø A | | | | (NB! Tårnbrygga anløpes ikke i sterk vind) Fra 24/6 Lørdag o kort varsel. Se- www.fjordbat.no Lørdag 0935 Lørdag 0655 0950* 1000 1515 1715 til * Kragerø 2000 Framed Kragerø 1140 1245 1625 2130 2230 FraReisende Kragerø 0950* 1000 15151745 1715 * MF Kragerø. 1745 Gjelder 2000 Fra 24/6 24/6 FRA Kragerø tilikke Jomfruland og/eller FRA Jomfruland MÅFra benytte kun ruter (NB! Tårnbrygga anløpes i0655 sterkI STERK vind) Fra 0935 1140 1245 1625 MANDAG - FREDAG Kragerø 0755 1200 1935 2055 (NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE VIND) Lørdag FraKragerø Kragerø 0935 11401245 1245 1625 2130 2230 Fra Kragerø 1140 1625H1710 2130H2130 22302230 | 1000 | | 1725 | | 0940 0935 1145 1255 1635 Stabbestad | på atog/eller 1000 | og Langesund | ikke erMÅ 1725 | kan Gjelder | kunpåBærø 1745 2000 farget Vi gjør oppmerksom rute mellom endelig bestemt.Endringer forekomme kort Fra Kragerø 0655 0950* 1000 1515 1715 * 1745 2000 Reisende FRA Kragerø til Jomfruland FRAKragerø Jomfruland til Kragerø benytte fergeavganger. ruter Bærø 0940 1145 1255 1635 H H MANDAG FREDAG Fra-bakgrunn. 24/6 Fra Fra 24/6 24/6 Fra 24/6 Fra Kragerø| 0935 1140 1245 | 1625 2130 2230 BærøBærø 0940 0940 1145 11451255 1255 1635 1635H HH H | |bakgrunn. 1020 | bestemt.Endringer varsel. Se www.fjordbat.no Portør 1020 1745 med2000 farget Vi gjør oppmerksom på1000 at rute |mellom Kragerø og Langesund ikke er endelig kan |forekomme | Kragerø Fra på Bærø LØRDAG 1145 1255 1635 Stabbestad | | 1745 | 2000 1725 1745 0655 Fra 0950* 1000Bærø 0655 1515 0950* 1715 1000 1745 1515 2000 1715 * H 1745| H 2000 Fra Kragerø Fra Bærø0940 0940 0940 1145 1145 1255 1255 1635A1635 A A A A A 0940* 1515 1145 1255 -|FREDAG kort varsel. Se www.fjordbat.no Fra Bærø | 0655 | 1000 | 1745 | 1635 Fra Bærø | 163522402000 A A Korset 0710H | | | 2015H | | 2015H | MANDAG Stabbestad | 0940 | 1145 | |12552140 Portør 1020 1745 | Korset | 0710H Fra Kragerø 1345 1745 |Stabbestad 1000 | | | Fra1000 || | | | Fra | 2015A 1725 || Stabbestad | 1000 | | 2140 2140 22402240 0710A |24/61725 | 1145 | 1255 24/61635 MANDAG - FREDAG| Fra Bærø 0940 A A Stabbestad | | | | | | | | | | H Stabbestad | | | | 2140 2240 Langøy | | | | | | H | | | | A AA | Fra Kragerø Korset 0710H 2015H Tåtøy | |Portør | 2015H Korset 1020 | Stabbestad | Fra 1020 | | | 1515| || Fra | 24/6*| 1745 |2000 Tåtøy 0950* 1715 | 1000 | 17452140 2240 | | Langøy | | 1020C |24/61745 | 1020C Tåtøy | | | | | | | | | | || | | | A || | A A2015A A A A gane |H | 0655 1535C | 1805C | Tåtøy A Gumøy, Tangane 1535C 1805C Skåtøybrygga | | Langøy | | | | | | H | 2015H Stabbestad | | 1000| | | 1000 | | | | 1515 | 1725* | | 1745 | | A 2015H 0710H Korset | | Tåtøy 0710H |2015H |2000 Fra Kragerø 0655 0950* Skåtøybrygga | | | A A| A A Gumøy, Tangane | | 1020C 1405C | 1715 | 1805C Tangane |0715 1535C | Aasvik 0715 | 10501020C 1605 |1805C1605 1830 2020A 1830 Jomfruland, 1050 2020 Skåtøybrygga 1155 | | 1305 | |1645 | 2230 | 2330 A A KragerøSkåtøybrygga 1805C | Gumøy, | | Gumøy, HTangane Portør 1020 Stabbestad 1000| | | | | 1020C 1725 | | | | A 1805C Kragerø 0950 0950 1155 1155 1305 1305 1645 16452230 2230 23302330 |Langøy | Aasvik | Skåtøybrygga || | | | | | | 1535C || H1745 | | A H Jomfruland, 1050 1830 Kragerø Tårnbrygga 1035 * 0710H 1100 ||1035 1610 1800 *| 1605 1840 2025H 1830 Vestre Gumøy |0715 | 1050 | 1800 Jomfruland, Tårnbrygga 0720H 1100 1610 1840 2025H Kragerø Aasvik0950 0950 1155 14351305 1645 2020 2230 2330 1830 Korset 2015H Portør 1745 | Aasvik 2020 1805C | 0720H |Gumøy, Tangane | 2020 1020C ||1535C 1020 | | 0950 | * |1020C 1805C| 1535C | | 1645 | | |* 2230 1805C | Kragerø 1155 1305 2330 Tårnbrygga 1100 1445 1840 2030C |Tårnbrygga 1105 0715 1830 Langøy | | | 1050 | 1105* | 1605 | 1100 ||20201800 |* | H Søndag Jomfruland, Langesund | | 1830 | | Korset 0710H | 1610 2015H Jomfruland, Aasvik 1830 1840 2025H Jomfruland, 0720H 1035 1840 2025H 1830 2020 Søndag 0715 Jomfruland, |Tangane Aasvik 1050 0715 1605 | | | 1020C 1050 1830 1605 2020| | 1805C 1830| 2020 Søndag Langøy | | | 1100 | | | Øytangen 0725H | 0720 | 1840 Fra Kragerø 0910 Aasvik 1550 1050 1715 1935 Jomfruland, Øytangen 0725H | * | * 1615 | 2030H 2030H Søndag | Gumøy, Fra Jomfruland, 1435 2020 Jomfruland, Tårnbrygga Langesund 1105 | 1535C | 2030 1830 |H | 1840 2025H Fra Kragerø 1550 1715 1715 19351830 1935 0720H Jomfruland, 1035 Tårnbrygga *| Aasvik 1100Søndag 0720H 1100 1840 2025H * 1840 2025H Kragerø 09100910 1550 Jomfruland, | 1800 1050 16051610 | 18001805C 1830 2020 Gumøy, Tangane | 1610 1035 1535C Bærø FraJomfruland, 0915 1725 1945 nd | Jomfruland, |Øytangen 1115 0715 1830 Fra Kragerø 0910 1550 1445C 1715 1840C 1935 2030C | Jomfruland, Fra Langesund 1115 1830 0725H | 09101020C |1840 || 2030H | 2030H Tårnbr. 1600 1100C Bærø 0915 1600 1725 |Langesund 1105 | | | 1035 1105 | | | 1605 | | 1800 | |2020 1830 |2020 | Fra Aasvik | Fra 0715 1050 16051550 1830 Kragerø 1715 Jomfruland, Tårnbrygga 0720H 1100 1610 *1935 2025H Aasvik 0715 | *1830 1050 1830 Bærø 0915 1600 1725 19451945 Aasvik 0715 | 0725H 1050 1605 | | 1605 1830 2020 Bærø 0915 1600 1725 1945 Fra Bærø Gumøy, 0915 1600 1725 1945 Jomfruland, Aasvik 0715 | 0915 1050 | 1830 2020 | Jomfruland, 2030H Fra Langesund | 1115 1830 Tangane 1125C 1510C 1905C 2040A Langesund | 1105 | 1830 | | 0725H Jomfruland, |Tårnbrygga Øytangen | Bærø | | | | | | 2030H | | 2030H Jomfruland, Tårnbrygga 0720H 1035 * 1100 1610 1800 * 1840 2025H Fra Bærø 0915 1600 1725 1945 1600 1840C 1725 2030C 1945 0720C 1100C 1615C Bærø 0925 0915 1600 1725 1945 Tårnbrygga |Aasvik 1145 * 0725H | 1105 KragerøFraKragerø 16100915 1735 Tårnbrygga * | | 1050 | 1900| * 1605 | || 1830 1900 * | || | 1830 2020 Jomfruland, 0715 | 0915 1830 2020 Jomfruland, Øytangen |1145 2030H Fra Bærø 1600 1955 1725 1935 1945 2055 Langesund 1200 1540 Kragerø 1610 1735 |Fra Langesund 1115 || | 1115 1830 Gumøy, Tangane 1125C 1905C 2040A Fra0730A Bærø 1600 1725 1830 1945 | | | Kragerø 09250925 1610 1735 19551955 |Tårnbrygga 1200 | 1635C Portør 1915 | Fra | Øytangen Jomfruland, 0725H | 1200 || 2030H Langesund | 1605 Jomfruland, | | 1115 1145 | 1915| 1605 | 1830 1900 | Kragerø 0925 1610 1735 1955 1830 2020 0715 Jomfruland, | Aasvik 1050Kragerø 0715 | 0925 |* | |1050 1830 2020 | |* 1830 2020| 1610 1735 1955 Vestre Gumøy A | | | | | Aasvik 1220 0715 | 1050 | 1935 | 1200 1605 || 1830| 2020 Stabbestad 1220 1935 Fra Langesund | | | 1115 SØNDAG | Jomfruland, Portør | 1830 1915 | | | |Jomfruland, | Tårnbrygga 1145 * | | | 1145 1900 * * | | | | 1900 * | | Langøy A | | | | Jomfruland, Tårnbrygga | 1145 * | | 1900 * | | Tårnbrygga 0720C | 1100C 1615C | 1840C 2025C Aasvik 0715 | 1050 1605 | 1830 2020 Jomfruland, Tårnbrygga 0720C | 1100C 1615C | 1840C 2025C | | Fra Kragerø 1000 1400 1745 Stabbestad 1220 1935 | |Portør | 1200 | | | | 1145 1200 1915 || | | | | 1915 | * 1915 | || || Portør | Jomfruland, Tårnbrygga A| | *| | | |1100C Øytangen | 0720C | 1200 | | | 1900 | | 2030A Øytangen 0725A 2030A 1840C 2025C Jomfruland, Tårnbrygga 1840C 2025C | Bærø | 0725A Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C |Stabbestad | || | 1220 1935 | | | | | 1615C | 1935 | 1935| | | || | Stabbestad 1220 Portør1220 1200 1915 TEGNFORKLARING gane 0730A | 0755 1125C1200 1635C | 19351635C Kragerø 1710 2055 | 2040A Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1905C 2040A | Jomfruland, 2030A TEGNFORKLARING Jomfruland, Øytangen 0725A | 1615C | 1905C || 2030A 1840C 2025C Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 0720C Jomfruland, | Tårnbrygga 1100C 0720C 1840C 2025C | 1840C 1840C 2025C Tårnbrygga 0720C | | | | 1100C | 2025C TEGNFORKLARING Stabbestad |1615C 1220 |1100C | 1615C 1935 | Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling avavvikling trafikken.avVitrafikken. tar forbehold trykkfeilom / endringer. øy | 1905C A Øytangen | 0725A | | 1125C | | 1635C Vestre Gumøy A| | | || | 2040A TEGNFORKLARING Kragerø Fjordbåtselskap å1500 omdisponere fartøyene for best tarom forbehold trykkfeil / endringer. Gumøy, Tangane 0730A | | | 1905C 2040A 2030A Jomfruland, | | | | 1100C 2030A Tårnbrygga 0720C 1840C 2025C 0725A Jomfruland, | Øytangen | 0725A | | | 1615C |2030A |TEGNFORKLARING | | 2030A Jomfruland, Tårnbryggakan kan 1100velge 1840 Kragerø Fjordbåtselskap velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tarViforbehold om trykkfeil / endringer. LØRDAG A| Øytangen | 0730A | || Langøy A| av trafikken. Vi | Gumøy, Vestre Gumøy A Fjordbåtselskap | 1635C | || | | A 1905C | best avvikling Tangane | | | | |1125C 1905C 2040A 1905C 2040A Jomfruland, 0725A |1125C 2030A Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endri Kragerø kan velge å1635C omdisponere fartøyene for tar forbehold om trykkfeil / endringer. 0730A Gumøy, Tangane | 1125C 0730A 1635C 1905C 2040A | 2040A Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 Fra Kragerø 1000 1345 1745 2000 A | | | | | | Bærø A | | | | | | Vestre Gumøy A | | | | | | | Gumøy, A 0730A 2040A Langøy Grønne ruter kjøresruter av MF Kragerø, ruter Sorte kjøres av BF Jesper, Røde ruter Røde kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke biler) ikke biler) | AVestre | |Tangane Gumøy | A | | | 1125C| | 1635C | | | 1905C | |A Grønne kjøres av MFSorte Kragerø, kjøres avJesper, BF Jesper, kjøres av Perlen passasjerer, Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C | | 1200 | | A| 2015A 0755 1230 |0755 1945 Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruterruter kjøres av BF Røde ruterruter kjøres av Perlen (kun(kun passasjerer, ikke biler) VestreAGumøy AA 1200 || 1230 | Kragerø 1945 1935 2110 | Langøy Bærø | 1710 | A1935 | 2110 | | AKorset Langøy | | | A | ruter| |kjøres | av| MF | | Kragerø, | | 1710 |Sorte | |A|Jesper, Røde A Bærø | ruter |kjøres | av BF Grønne ruter kjøres Gumøy, av Perlen (kun ruter passasjerer, ikke Grønne kjøres1125C av MFbiler) Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke biler Langøy A Tangane 1520CTlf.nr 1905C LØRDAG Tangane 1020C 1405C 1805C | 1710 1935 2110 Kragerø 0755 1230 1200 1945 1935 2110 | AGumøy, | A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Perlen: 46 80 61 06. Bærø | | A | | | | | | | | | | Kragerø 0755 1230 1200 1710 1945 1935 2110 Bærø Fra 29/6 A | | | | | | A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf.nr Perlen: 46 80 61 06. Fra 29/6 Kragerø 1200 1545 1935 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf.nr Perlen: 46 80 61 06. Fra 29/6 Fra 29/6 Jomfruland, Aasvik 1200 1050 1830 2020 LØRDAG 1935 2110 H: Anløper destinasjonen hvis reisende frareisende Kragerø fra Kragerø 0755 Kragerø 1230 0755 1710 1435 1230 1945 1200 1200 19351710 1710 2110 2110 LØRDAG Kragerø 0755 1230 1945 19451935 1935 2110 destinasjonen A: 1000 Ring båten før avgang fra2000 Kragerø. Tlf.nr 46 80 61 06. A: Anløper Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf.nr Perlen: 46 80 61 06. H: H: Anløper destinasjonen hvis hvis reisende fra Kragerø 0950 * 1000 1100 1345 1745 1715 * 1745 FraLØRDAG Kragerø 0950 * 1445 1715 * Perlen: 2000 Jomfruland, Tårnbrygga 18401345 2030C Fra 29/6 29/6 LØRDAG Fra 29/6 Fra 29/6 Fra H: 1000 Anløper destinasjonen hvis reisende fra* Kragerø H: Anløper destinasjonen hvis reisende fra Kragerø 1000Aasvik | Fra | 1345 |29/6*Fra1715 2000 Stabbestad 1000 | 29/6 | 1725 |Fra 1725 | Fra Kragerø 0950 2000 Fra Kragerø 0950 * * | 1435 1000Fra 1745 1715 2000 Fra 29/6 Fra Fra 29/6 29/6 29/6 TEGNFORKLARING: Jomfruland, 1050 18301345 20201745 Fra Kragerø 0950 ** | 1000 1345 1745 2000 1020 | * 1715 Stabbestad 1000 | 1715 | 1345 | 1745 1725 2000 Portør 1020 1745 Stabbestad 1000 | | *1840C | 1745 | 1715 1725 0950 Fra *| Kragerø 1000 0950 1745 1000 2000 *| 2000| Jomfruland, Tårnbr. 1345| 1100C 1445C 2030C Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Stabbestad| 1000 | 1725 1745 1020 | | | | 1745 | Portør | Gumøy, Korset | | | 1510C | | 2015H Portør 1020 1000 Stabbestad | | | 1125C 1000 | 1725 1905C | | | |2040A| | 2015H 1725 || Tangane Sorte ruter kjøres av BF Jesper Portør 1020 | 1745 | Korset | 1405C | 1805C| | 2015H | | gane | 1020C 2015H |1020 Korset | | | | | 2015H Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C Portør | 1020 | || Kragerø 1200 1540 1935 2055 Korset |Tangane | | 1020C | | 17451405C | | | 1805C | 2015H Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) | | 1745 Gumøy, Aasvik | Aasvik 1050 | | Gumøy,Tangane 2015H | Jomfruland, 1050 1435 1830 2020 Gumøy, 1020C |Korset |Tangane || | 1435 | 1020C | 1830 | 1405C |2015H | 2020 | |2020 2015H | | 1805C Jomfruland, Aasvik | 1050 14351405C 1830 1805C Tårnbrygga 1035 * 1405C 1100 1035 1800 *1805C 2025H | SØNDAG 2020 Tårnbrygga 1035 * 1100 11001840 1445 1840 * 2025H Jomfruland, Aasvik | * 1445 1050 1435 1830 |2020 2020 | 1830 | | 1445 | 2025H |Gumøy, 1020C Tangane |1805C 1020C 1405C Aasvik 1050 1435 | * 1800 Jomfruland, Tårnbrygga 1840 1800 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Kragerø 1000 1745 |Tårnbrygga | | 1830 H| * 1800 2025H 2020Fra Langøy | * * | 1400 | | | 1445 | 1840 | 1800 | H* H Jomfruland, 1035 1445 1840 2025H Jomfruland, Tårnbrygga 1100 Langøy | 1100 | 1435 Sommerruter Portør |Jomfruland, 1050 Aasvik 1435| 1035 | 1830 1050 2020 | 2025H 2020 B: Kjøretøy til Gumøytil/fra og Jomfruland prioriteres Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C 1105 | | | 1830 | Langøy | | | H Langesund 1105 | | 1830 | H 2025H Langesund 1105 | | | 1830 Langøy |* H| C: Anløpes signal. Oppgitt 17 tidspunkt er ca. tid 1035 Jomfruland, * 1100 Tårnbrygga 1445 10351840 1100 1800 * 1445 2025H 1840 1800| * 2025H (f.o.m 24 påjuni t.o.m august) Aasvik Langesund 1105 | 1830 | Jomfruland, Øytangen | 1050 | | | 1445 | | | 1830 | | 2030H Øytangen | | 2030H | H Jomfruland, Jomfruland, Øytangen | 2030H Langesund 1105 | | 1830 | |Langøy | | | | | | | H | | H f.o.m 24.06. t.o.m 17.08.19 Jomfruland, Øytangen | | | 2030H Tårnbrygga 1100 Langesund 1115 || | 1830 || | | 1830 2030H | Jomfruland, Jomfruland, | | | 1500 || | 1840 | | 2030H Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene best avvikling av trafikken nd 1105 1115 | 1830 Langesund | Øytangen| | 1105 | || 1830 | | FraFra Langesund 1115 | | | 1830 Reisende FRA Kragerø til Jomfruland og/eller FRA Jomfruland til KragerøforMÅ benytte fergeavganger. Fra Langesund 1115 | | | 1830 | Jomfruland, Aasvik | 1050 1435 1830 | 2020 Fra Aasvik 1050 1050 1830 2030H Vi tar FRA forbehold om trykkfeil / endringer. Aasvik | Aasvik | | Jomfruland, |Jomfruland, | Øytangen | || | 1435 | 1445 | 1830 | 1435 |2030H | | 2020 | |2020 2030H Jomfruland, 1050 1435 1830 2020 Fra Langesund 1115 | Gjelder ruter med til farget bakgrunn. Reisendekun FRA Kragerø Jomfruland og/eller Jomfruland til Kragerø MÅ benytte MF Kragerø. Aasvik 1050C| 1830 | * 1830 Jomfruland, Tårnbrygga 1145 * 1100 1445C | 1840C 1900 2025C (NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) Tårnbr. 1100C 1500C 1840C Tårnbrygga 1145 * 1100 1840C 2020 | Jomfruland, Tårnbrygga 1145 1100 C 1445C 1900 2025C Jomfruland, 1435 1830 | * 2020 Gjelder kun ruter med Vi gjør oppmerksom påfarget at rutebakgrunn. til Langesund ikke er endelig bestemt, endringer kan forekomme på kort varsel. 1115 Fra Langesund | Aasvik | C1145 1115 | * 1100 |C1830 | 1900 | 1840C | 2025C | Tårnbrygga 1900 2025C Jomfruland, Øytangen | | *1445C | 1050 | 1445C | * 1840C | * 1830 2030A MANDAG - FREDAG Tangane 1125C| * | 1520C 1905C Øytangen |Tårnbrygga | | 1830 Vi gjør oppmerksom på at rute til Langesund ikke er endelig bestemt, endringer kan forekomme på kort varsel. 2025C 2020Gumøy, Øytangen | 1905C | 2030A | * 2030A Se www.fjordbat.no Jomfruland, 1100 1445C 1840C 1900 2025C Jomfruland, Øytangen | C| |C |1510C | 1435 2030A Gumøy, Tangane | |Jomfruland, 1050 Aasvik 1435| 1145 | 1830 1125 1050 2020 | 2040A 2020 Fra Kragerø 0655 1000 1515 1745 2000 Kragerø 1200 1545 1935 Se www.fjordbat.no gane | 1125 C 1510C 1905C | 2040A Gumøy, Tangane | 1125 C 1510C 1905C 2040A Langøy | | | | 2050A 2030A 2025C Gumøy, Tangane 1125 1510C 1905C 2040A Jomfruland, Øytangen |* | CC * 1445C | | 2030A 1145 Jomfruland, * 1100 Tårnbrygga C 1445C 1145 1840C 1100 1900 2025C 1840C 1900| * 2025C Korset 0710A | | | 2015A LangøyTangane | Portør | | C | | 1510C 1915 | 2040A 2030A Langøy | | | 1905C 2050A Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Gumøy, | | 2040A |Jomfruland, | Øytangen | | 1200 || | | | 1125 | | |2030A | | 2050A | 2050A 2030A Langøy | | | | | Portør 1200 1915 Stabbestad 1220 | | Mandag – Lørdag | 1200 | 2050A 2040A Portør 1200 1915 | TEGNFORKLARING: Langøy | | 1125 | | |1510C | 1915| 1905C | 1935 2050A |Gumøy, 1125 Tangane C 1510C |1905C | |2110 2040A Mandag – Lørdag Gumøy, Tangane | 1020C 1535C 1805C | Stabbestad 1220 | C| 1540 | 2040A | 1935 | Kragerø 1230 1200 1935 1945 1220 | | SØNDAG 2050A Stabbestad 1220 1935 Portør 1200 | 1935 1915 | |Langøy | | 1230 | | | 1200| | | |Grønne | | 1945 | 2110 2050A Kragerø| 1540 |2050A 1935kjøres ruter av MF Kragerø Vestre | | | 1715 | | FraGumøy Kragerø 0950 1230 1200 1945 | Fra | Portør Kragerø 12301540 1200 1540 1935 1945 2110 Stabbestad 1220 | 1935 1935 SØNDAG 1200 | | 1200 | | 1915 | | ruter | kjøres | | 2110 || Kragerø 1000 1400 1745 Fra Kragerø 0950 1715 Sorte av BF1915 Jesper Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 2020 Stabbestad 1000 1725 1830 SØNDAG 2110 |1220 Fra Kragerø 1000 1400 1745 Kragerø 1230 1200 1935 1945 2110 Gumøy, |Tangane 1020 1420 Stabbestad 1000 1725 Stabbestad | 1220 | ruter | kjøres 1935 1805 | | (hurtigbåt. | 1935 | ikke biler) Røde av 1540 Perlen Kun passasjerer, Jomfruland, Tårnbrygga 0720 1100 1615 1840 2030 Portør 1020 1745 1000 1400 1230 17451445 FraJomfruland, Kragerø 1000 1400 1745 Gumøy, Tangane 1020 1420 1805 Aasvik 1540 1050 SØNDAG 2110 Portør 1020 1745 1230 Kragerø 1200 1935 1200 1945 1830 1540 2110 1935 1945 2110 Jomfruland,Aasvik Tårnbrygga 1035 1800 Fra Jomfruland, 1050 1605 2020 Aasvik 1420 1050 1445 18301745 Jomfruland, 1100 1500 gane SØNDAG 1020Tårnbrygga 1805før Jomfruland, Tårnbrygga 0715 1035 1800 1830 Gumøy, Tangane 1020 1420 1840 1805 Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Fra Kragerø 1400 A: Ring1000 båten avgang fra Kragerø. Langesund 1105 1830 1840C Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1500 1840 Jomfruland, Tårnbrygga 0720C 1100C 1615C 2030C Langesund 1105 1830 Aasvik 1050 1445 1830 Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 Jomfruland, Aasvik 1745 1050 til Gumøy 1445og Jomfruland 1830 prioriteres Gumøy, Tangane 1020 1420 1805 1000 Fra Kragerø 1400 1000 1400 1745 B: Kjøretøy Fra Jomfruland,Tårnbrygga Tårnbrygga 1145 1900 1905C Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 18301830 Gumøy, 0730A 1145 1125C 1635C 2040A Jomfruland, Tårnbrygga 1100C 1840C Tårnbrygga 1100 Fra Tangane Jomfruland, 1900 Tårnbrygga 11001840 1500 1840 Jomfruland, Aasvik 1050 1445 C:1500Anløpes på 1500C signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid 1020 Gumøy, Tangane 1420 1805 1020 1420 1805 Portør 1200 Jomfruland, Tårnbrygga 1100C 1500C 1840C Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C Portør 1200 1915 Vestre Gumøy A | | 1915 | | Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1500 1840 nd,1050 Aasvik 1050 1445 1125C Jomfruland, 1445 Aasvik 1830 1050 1445 1830 FraKragerø Jomfruland, Aasvik 105018301520C 1445 1905C 1830 Stabbestad 1220 1935 Gumøy, Tangane 1200 1545 1935 Stabbestad 1220 1935 Langøy A | | | | Kragerø1100 Fjordbåtselskap velge Tårnbrygga 1100C 1500C 1840C1545 1100 Jomfruland, 1500 Tårnbrygga 1840 1500 1840 Jomfruland, Tårnbrygga 1100C 1500C 1840C Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 kan 1830å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Kragerø 1200 1935 TEGNFORKLARING: Kragerø 1230 1945 | Kragerø 1230 1945 Bærø A | | | Vifartøyene tar forbehold om trykkfeil / endringer. gane 1125C 1520C 1905C Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C TEGNFORKLARING: Jomfruland, Tårnbrygga 1100C 1500C 1840C 1050 Fra Jomfruland, 1445 Aasvik 1830 1050 1445 1830 Kragerø 0755 1200 1710 1935 2055 Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen ( Hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) KragerøTangane Fjordbåtselskap kan velge å1935 omdisponere for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. 1200 1545 Kragerø 1200 1545fartøyene 1935 Gumøy, 1125C 1520C 1905C 1100C Jomfruland, 1500C Tårnbrygga 1840C 1100C 1500C 1840C A: Ring båten før avg fra Kragerø, Tlf Sorte 46 80 61 06 kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres B: avKjøretøy Gumøy og Kun Jomfr.land prioriteres Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, ruter Perlentil(Hurtigbåt. passasjerer, ikke biler) TEGNFORKLARING: TEGNFORKLARING: Kragerø 1200 1545 1935 LØRDAG 1125C Gumøy, Tangane 1905C 1125C 1520C 1905C C: Anløpes på før signal. tidspunkt ca61 tid H: hvis det er prioriteres reisende A: 1520C Ring båten avg Oppgitt fra Kragerø, Tlf 46er80 06 B: Anløper Kjøretøydestinasjonen til Gumøy og Jomfr.land dbåtselskap kan velge åpåomdisponere fartøyene for best avvikling avfor trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å ca omdisponere fartøyene best avvikling trafikken. Vi tarhvisforbehold om trykkfeil /Fra endringer. TEGNFORKLARING: *: 1545 SE TEKST ØVERST PÅ SIDEN med fra Kragerø Kragerø 1000 1345 1745 2000 C: Anløpes signal. Oppgitt tidspunkt er tid1545 H: av Anløper destinasjonen det er reisende 1200 Kragerø 1935 1200 1935 kjøres av MF*:forbehold Kragerø, Sorte kjøres avåSorte BF Jesper, Røde ruter avRøde Perlen (Hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Grønne ruter kjøres avruter MF Kragerø, ruter kjøres av BFkjøres Jesper, ruter kjøres av Perlen ( Hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) ikken. Kragerø Vi tar om trykkfeil / endringer. SE TEKST ØVERST PÅ SIDEN med fra Kragerø Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Fjordbåtselskap kan velge omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Korset | TEGNFORKLARING | | TEGNFORKLARING: TEGNFORKLARING: –2015A VIKTIG INFORMASJON ten før avg fra Kragerø, Tlf 46 80 61 06 B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfr.land prioriteres TEGNFORKLARING – VIKTIG INFORMASJON A: Ring båten før avg fra Kragerø, Tlf 46 80 61 06 B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfr.land prioriteres snav Perlen (Hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Grønne ruter av MF Kragerø, Sorte ruter av BF Jesper, Røde om ruter kjøres Perlen (Hurtigbåt.om Kuntrykkfeil passasjerer, ikke biler) n. Vi tar forbehold omkjøres trykkfeil /kan endringer. velge Kragerø å omdisponere Fjordbåtselskap fartøyene for velge best åavvikling omdisponere av kjøres trafikken. fartøyene Vifor tar best forbehold avvikling av trykkfeil trafikken. /av endringer. Vi tar forbehold / endringer. Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C | (kun passasjerer, ikke biler) s: på signal. Oppgitt tidspunkt er avg ca tidOppgitt H: Anløper destinasjonen det erdestinasjonen Ruter avav hurtigbåten Perlen C: Anløpes påJomfr.land signal. tidspunkt ca61 tid H: hvis Anløper hvis det erprioriteres reisende Kjøretøy til Gumøy ogpassasjerer, Ruterkjøres kjøres hurtigbåten Perlen (kun passasjerer, ikke biler) Perlen (Hurtigbåt. Kun ikke biler)Tlf A: Ring båten før fraprioriteres Kragerø, 46er80 Kjøretøy tilreisende Gumøy og Jomfr.land Kragerø, Grønne Sorte ruter ruter kjøres kjøres avavMF BF Kragerø, Jesper, Røde Sorte ruter ruter06kjøres kjøres av av Perlen BF Jesper, (Hurtigbåt. Røde ruter Kun passasjerer, kjøresB:av Perlen ikke biler) (Hurtigbåt. Kun passasjerer,Jomfruland, ikke biler) Aasvik 1050 1435 1830 2020 ST ØVERST PÅAnløpes SIDEN med fra Kragerø H: Anløper *:destinasjonen SE TEKST ØVERST SIDEN med fra Kragerø :øretøy Anløper hvis det Oppgitt er PÅ reisende C: på tidspunkt hvis det er reisende ogbåten Jomfr.land prioriteres agerø, til Tlf A:Gumøy 46 80 Ring 61 06 førsignal. avg fra Kragerø, Tlf 46 er 80ca 61tid 06 B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfr.land B: prioriteres Kjøretøy tildestinasjonen Gumøy og Jomfr.land prioriteres Det er tillatt håndbagasje omom bord på på «Perlen». Reisende medmed mye mye bagasje/gods kan blikan henvist til våretilferger. Jomfruland, 1445 1840 2030C Det er kun kunTårnbrygga tillattååtatamed medseg seg1100 håndbagasje bord «Perlen». Reisende bagasje/gods bli henvist våre ferger. med fra*:Kragerø SE TEKST ØVERST PÅ SIDEN med fra Kragerø MANDAG - FREDAG

erruter Gumøy - Jomfruland Sommerruter Gumøy - Jomfruland Sommerruter Gumøy - Jomfruland Sommerruter Gumøy - Jomfruland Gumøy - Jomfruland f.o.m 23. juni t.o.m 19. august 2018

Sommerruter Sommerruter til/fra Gumøy - Jomfruland- Jomfruland Gumøy Sommerruter Gumøy - Jomfruland

nløper destinasjonen er reisende tt tidspunkt C: er ca Anløpes tid hvis pådet signal. Oppgitt tidspunkt er ca tid ed fra Kragerø SIDEN *: SE TEKST ØVERST PÅ SIDEN

Sommerruter til/fra Portør ogf.o.m Langesund Sommerruter 23. juni t.o.m 19. august 2018 Sommerruter til/fra Portør og Langesund f.o.m 24.06. t.o.m 17.08.19

til/fra Gumøy - Jomfruland

Lang

Lang

H:

Grunnet begrenset kun plass til to sykler om om bord. Vi henstiller derforderfor reisende med sykler om å benytte våre våre Anløper destinasjonen hvis det erH: reisende Anløper destinasjonen hvis det er reisende Grunnet begrensetplass plassererdet detdessuten dessuten kun plass til 1830 to sykler bord. Vi henstiller reisende med sykler om å benytte Fra Jomfruland, 1435 2020 fergeavganger Aasvik fra Stabbestad.1050 med fra Kragerø med fra Kragerø fergeavganger fra Stabbestad.

Jomfruland, Tårnbr. Gumøy, Tangane Kragerø

1100C 1125C 1200

1445C 1840C 2030C 1510C 1905C 2040A 1540 1935kan ruter2055 Ved for mye vind bli innstilt på kort varsel.


@visitkragero

FERGETIDER | FERRY SCHEDULE

50

Sommerruter til/fra Gumøy - Jomfruland

Sommerruter til/fra Gumøy - Jomfruland

Sommerruter til/fra Langøyf.o.m 23. juni t.o.m 19. augustSommerruter til/fra Skåtøyf.o.m 23. juni t.o.m 19. august 2018 2018

Sommerruter til/fra f.o.m 22.06. Sommerruter t.o.m 18.08.19 (f.o.m 22 juni t.o.m Langøy 18 august 2019) (f.o.m til/fra 22 juni t.o.m 18 august 2019) t.o.m 18.08.19 f.o.m 22.06. Sommerruter til/fraSkåtøy Skåtøy f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19

MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Fra Kragerø 0605 0655 0740 0800 0835 0910 1005 1235 1445 1525 1715 Fra Kragerø 0605 0655 0740 0800 0835 0910 1005 1235 1445 1525 1715 | | | | | | | | Korset | 0710H | | | | | | | | | Stabbestad | | | | | 0925 | | | | | MANDAG - FREDAG Stabbestad | | | | | 0925 | | | | | Skåtøyroa 0615 | 1000 0750 1515 | 1745 0845 2000 0935 1015 1245 1455 1535 1725 Fra Kragerø 0655 Skåtøyroa 0615 | 0750 | 0845 0935 1015 1245 1455 1535 1725 Bærø |0710A | | | | | | | | | | Korset | | 2015A Bærø | | | | | | | | | | Skåtøybrygga | | | | | 0815H | | | | | | | | Langøy Skåtøybrygga | | || 0815H | | | | | | | | Fra Skåtøyroa 0615 | | 1020C07501535C | 1805C 0845 0935 1015 1245 1455 1535 1725 Gumøy, FraTangane Skåtøyroa 0615 | 0750 | 0845 | 0935 1015 1245 1455 1535 1725 Skåtøybrygga | | | | | 0815A | | | | | | | | Vestre Gumøy | | Skåtøybrygga | | | 0815A | | | | | | | Korset | 0715 0710A | 1830 | | | | | | | Jomfruland, 1050 | 1605 Korset Aasvik | 0710A | | | 2020 | | | | | | via Jomfruland | 0715 | | | | | | | | | Jomfruland, Tårnbrygga 0720 1100 1615 via Jomfruland | 0715 | |1840 | 2030 | | | | | | Stabbestad | | | | | | | | | | | StabbestadAasvik | | | | | 2020 | | | | | | Fra Jomfruland, 0715 0920A 1050 1155 1605 1820 1830 2050A 2020 Fra Jomfruland, 1050 Fra Langøy | Aasvik 0740A Bærø | 0715 0750A | 16050825 1830 | | | | | | | A | | | Bærø | 0750A | 0825 | | | | | | | Fra Langøy Jomfruland, 0740ATårnbrygga 0920A A0720C 1155 1100C 1615C 2030C Jomfruland, 0720C 0755 1100C08001615C Bærø | 18202110 | 2050A 1840C | | Kragerø Tårnbrygga 0625 0835 1840C 0855 2030C 0950 1025 1300 1505 1545 1740 LØRDAG øBærø 0755 0940 1215 1845 Kragerø 0625 0755 0800 0835 0855 0950 1025 1300 1505 1545 1740 A | | | | Kragerø 0755 Gumøy, Tangane 0730A 0940 1125C 1215 1635C 1845 1905C 2110 2040A Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1635C 1905C Kun 2040A Fra Kragerø 0850 1300 2000 Kragerø 0755 0940 2110 Kun forts…Gumøy Vestre Gumøy A1215 | 1845 | Vestre A | | |Fredag | AG forts… Fredag Via Jomfruland | | | H | LØRDAG Fra Kragerø 2000A 2005 | 2100 | 2130 | 2230 Langøy | | | | Langøy gerø 0850 1300 2000 A Fra Kragerø 2000 2005 2100 2130 2230 | LØRDAG Langøy 09101300 1320 H Fra Kragerø 0850 2000 Korset 2015HA | | | | | mfruland | | | | Bærø Fra Kragerø Bærø 0850 | 1300 H| A2000 | | Korset 2015H | || | | | | ViaFra Jomfruland H Langøy 0910 0910 1320 H 0755 Stabbestad | 0755 | 1200 | 17102140 1935 2240 2055 1200 1320H1710 2050A 1935 2055 Kragerø Via Jomfruland Kragerø | 0910 H 1320 Stabbestad | | | 2140 2240 Langøy | Kragerø 0935 1340 2110 Tåtøy | | | H H ngøy 0910 1320 2050A Langøy 0910 1320 H Tåtøy | | | H H Fra Langøy1340 0910 1320 2050A LØRDAG øFra Langøy LØRDAG 0935 Skåtøyroa | 2015 2110 H H 0910 13202110 2050A1340 Kragerø 09351000 Skåtøyroa | 2015 2110 H2000 H Fra Kragerø 1345 2110 1745 2000 Fra Kragerø 1000 1345 1745 SØNDAG | | | H H Skåtøybrygga Kragerø 0935 1340 2110 | || H2015A H Skåtøybrygga Korset |1800 | | 2015A Korset || AG Fra Kragerø SØNDAG Fra Skåtøyroa |1020C 2015 21101805CA A gerø 1800 Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C Gumøy, 1405C | FraTangane Skåtøyroa | 2015 2110 A | A SØNDAG FraLangøy Kragerø 1800 1820 Korset 2015A | | | | 1820 1050 1435 1830 2020 Jomfruland, 1050 1435 1830 Fra Kragerø Jomfruland, 1800Aasvik Korset Aasvik 2015A | | |2020 | Langøy 1820 Fra Langøy 1820 via Jomfruland 2020 | | | | ngøy 1820 Langøy 1820Tårnbrygga Jomfruland, 1100 1445 1840 2030C Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1445 1840 2030C via Jomfruland 2020 | | | | FraKragerø Langøy 1820 1845 Bærø | | | A A øFra Langøy 1845 1820 Aasvik 18451050 Bærø | | | A2020 A Fra Jomfruland, 1435 1830 2020 Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1435 1830 Kragerø Stabbestad | | 2120 2140 2240 Kragerø 1845Tårnbr. Stabbestad | | 2120 Jomfruland, 1100C 1445C 1840C 2030C Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1445C 1840C 2140 2030C 2240 Tåtøy | | 2130 A A Gumøy, Tangane 1125C 1510C 1905C 2040A Gumøy, Tangane 1125C 1510C 1905C A2040A A Tåtøy | | 2130 Skåtøybrygga | | | A A Kragerø 1200 1540 1935 2055 Kragerø 1200 1540 1935 Skåtøybrygga | | | A2055 A TEGNFORKLARING: Kragerø 2110 2030 2145 2230 2330 TEGNFORKLARING: Kragerø 2110 2030 2145 2230 2330 ø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil/endringer. TEGNFORKLARING: LØRDAG NG: Kragerø Fjordbåtselskap kan velge omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. ViSØNDAG tar SØNDAG Kragerø Fjordbåtselskap kanå velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av forbehold trafikken. tar forbehold om trykkfeil/endringer. LØRDAG omVitrykkfeil/endringer. Kragerø Fjordbåtselskap kan velge omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil/endringer. Fra Kragerø 0810 09101400 1015 17451115 1215 1430 1715 2000 2130 2230 ng av trafikken. tar forbehold om åtrykkfeil/endringer. FraViKragerø 1000 1400 1745 Fra Kragerø 1000 Fra Kragerø 0810 0910 1015 1115 1215 1430 1715 2000 2130 2230 Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke bil) Bærø ikke |1020C | 1420C | 1805C | | | | | H H Gumøy, Tangane 1020C 1420C Gumøy, Tangane Sorte ruter kjøres av BF1805C Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, bil) Bærø | | | | | | | | H H ruter kjøres av BFav Jesper, Rødepassasjerer, ruter kjøres Perlen (kun passasjerer, ikke Stabbestad | 1050bil) 09251445 | 1830 | | | | | 2140 2240 Sorte ruter BFSorte Jesper, Røde ruter Perlen (kun ikkeavbil) Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830kjøres Jomfruland, Aasvik Perlen (kun passasjerer, ikke bil) kjøres av Stabbestad | 0925 | | | | | | 2140 2240 A: Ring båten førTårnbrygga avgang fra Kragerø. Tlf. nr1500 Perlen: 461840 80 61 06. Tlf.nr Jesper: 99 24 15 59 Tåtøy 0820 | 1500 | 1840 | | | | | H H Jomfruland, 1100 før Jomfruland, Tårnbrygga 1100 A: Ring båten avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Tlf.nr Jesper: 99 24 15 59 Tåtøy 0820 | | | | | | | H H H: Anløper destinasjonen hvis reisende fra Kragerø A:99Jomfruland, Ring før fra Kragerø. Tlf. Perlen: 61Kragerø 06. Tlf.nr 99 24461580 5961 06.Fra Korset | 1445 | 1830 | | | | 2015H | | A: Ring båten førnrhvis avgang fra80fra Kragerø. Tlf. Jesper: nr Perlen: Tlf.nr Jesper:Aasvik 99 24 15 |59 H: avgang Anløper destinasjonen reisende 6. Tlf.nr Jesper: 24 15båten 59 Aasvik Fra 1050 1445 183046 Jomfruland, 1050 Korset | | | | | | | 2015H | | H: Anløper destinasjonen hvis reisende fra Kragerø hvis reisende fra Kragerø Skåtøybrygga |1100C | 1500C | 1840C | | | | | H H Anløper destinasjonen Jomfruland, Tårnbr. H: 1100C 1500C 1840C Jomfruland, Tårnbr. Skåtøybrygga | | | | | | | | H H Skåtøyroa 0835 0935 1025 1125 1225 1440 1725 | H H Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C 1125 Skåtøyroa 0835 0935 1025 1225 1440 1725 | H H Fra Skåtøyroa 0835 1225 1440 1725 | A A Kragerø 1200 1545 1935 Kragerø 1200 09351545 1025 19351125 Fra Skåtøyroa 0835 0935 1025 1125 1225 1440 1725 | A A Skåtøybrygga | | | | | | | | A A Skåtøybrygga | | | | | | | | A A Korset | | | | | | | 2015A | | TEGNFORKLARING: TEGNFORKLARING: Korset | | | | | | | 2015A | | via Jomfruland | | | | | | | 2020 | | via Jomfruland | | | | | | | 2020 | | Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Stabbestad | | | Grønne| ruter kjøres | av MF| Kragerø| | 2140 2240 Stabbestad | | | | | | | | 2140 2240 Sorte ruter kjøres av BF Jesper Tåtøy | | | Sorte |ruter kjøres | av BF| Jesper | | | | |Røde ruter | kjøres |av Perlen| (hurtigbåt. | Kun passasjerer, | | ikke biler) | | | Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Tåtøy Bærø | | | | | | | | A A Bærø | | | | | | | | A A Kragerø 0845 0950 1035 1135 1240 1450 1740 2110 2230 2330 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. A: Ring båten før avgang1035 fra Kragerø. Perlen: 46 80 61 06. Kragerø 0845 0950 1135Tlf. nr1240 1450 1740 2110 2230 2330 SØNDAG B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres SØNDAG Fra Kragerø 1245 1630 2005 2100 tid C: Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid C: 0930 Anløpes Fra Kragerø 0930 på signal. 1245 Oppgitt 1630 tidspunkt 2005 er ca.2100 Skåtøyroa 0940 1300 1640 2015 2110 Skåtøyroa 0940 1300 1640 2015 2110 Fratrafikken Skåtøyroa 0940 Fjordbåtselskap 1300 1640 2015 2110 Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av Kragerø kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Fra Skåtøyroa 0940 1300 1640 2015 2110 Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Vi| tar forbehold om trykkfeil / endringer. Stabbestad | | | 2120 Stabbestad | | | | 2120 Tåtøy | | | | 2130 Tåtøy | | | | 2130 Kragerø 0955 1315 1650 2025 2145 Kragerø 0955 1315 1650 2025 2145

MANDAG - FREDAG

mmerruter til/fra Langøy 22.06. 18.08.19 18.08.19 Sommerruter til/fra Langøy Sommerruter 22.06. 22.06. 18.08.19 6. 18.08.19 til/fra Langøy Kragerø ANLØPES IKKE 0655I STERK VIND) 0900 (NB! Fra TÅRNBRYGGA

2000 | t.o.m | H H | 2050A | 2110

Korset | IKKE0710H | (NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES I STERK VIND)

www.visitkragero.no

#visitkragero

1135 1800 Korset- FREDAG 0710H f.o.m| |t.o.m MANDAG f.o.m | f.o.m t.o.m Fra Kragerø 0655 1000 1515 1745 2000 via Jomfruland 0715 | | | t.o.m AG - FREDAG MANDAG FREDAG Korset 2015A Gumøy,-0900 Tangane11350710AH 1800 | 2000 | | | | | gerø 0655 MANDAG - FREDAG FraLangøy Kragerø | 0655 1135 1800| 2000 Langøy | H 0900 0920H 1820 | |1135 | | 1800 | | 20001155 Fra Kragerø 0710H 0655 09000710H Korset | | | | Gumøy, Tangane 1805C fruland 0715 | | | |H | 1020C| | |1535C| Vestre | | Korset 0710HGumøy | 0715 via Jomfruland | | | | ,viaTangane H | | | H Vestre Gumøy | | | | | Jomfruland Gumøy, | | | | 1155 Fra0715 Langøy 0920A 1820 Tangane H 0740A | | H H 0920H | 1155 1820 H| Jomfruland, 1050| 1155 2020 Gumøy, Tangane Langøy H 0715|A 0920H H| BærøH Aasvik | | 1605H 1820 |1830 Gumøy H | | | Jomfruland, 1840 2030 Langøy H Tårnbrygga 0920H H 0720 1155 |1100 1820 |1615H Vestre Gumøy | | Kragerø 0755 0940 1215 1845 ngøy Vestre Gumøy 0740A H 0920A | 1155 | 1820 | 2050A |

TEGNFORKLARING:

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no TEGNFORKLARING:

TEGNFORKLARING:

Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer.

Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke biler) Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke biler) A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Perlen tlf.nr.46 80 61 06 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Perlen tlf.nr.46 80 61 06 H: Anløper destinasjonen hvis reisende fra Kragerø H: Anløper destinasjonen hvis reisende fra Kragerø


FERGETIDER | FERRY SCHEDULE

51

Sommerruter Sommerruter Sommerruter til/fra Tåtøy f.o.m 22.06. t.o.m 18 Sommerruter Tåtøy f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19 Sommerruter til/fraGumøy Stabbestad- f.o.m 22.06. t.o.m 18.08.19 til/fraSommerruter til/fra Jomfruland til/fra Gumøy -f.o.m Jomfruland til/fra Tåtøy 22.06. t.o.m 18.08.

Sommerruter til/fra Tåtøy (Kirke-/Furuholmen) f.o.m 22.06. 18.08.19 Sommerruter til/fra Stabbestad Sommerruter til/fra Tåtøy f.o.m 23. juni t.o.m 19. august 2018 f.o.m 23. t.o.m juni t.o.m 19. aug Sommerruter til/fra Tåtøy (Kirke-/Furuholmen) f.o.m 22.06. t.o.m 18 (f.o.m 22 juni t.o.m 18 august 2019) juni 18.08.19 t.o.m 18 august 2019) Sommerruter til/fra Tåtøy (Kirke-/Furuholmen) f.o.m 22.0 Sommerruter til/fra Tåtøy(Kirke-/Furuholmen) f.o.m (f.o.m 22.06.22t.o.m

(Kirke-/Furuholmen) MANDAG - FREDAG(Kirke-/Furuholmen) (Kirke-/Furuholmen) MANDAG - FREDAG Kun fredag MANDAG FREDAG MANDAG FREDAG FRA Kragerø Jomfruland farget (NB!Reisende TÅRNBRYGGA ANLØPEStilIKKE I STERKog/eller VIND) FRA Jomfruland til Kragerø MÅ benytte MF Kragerø. Gjelder kun ruter med Fra TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE STERK Kragerø (NB!MANDAG 0700- FREDAG 0835 1100 IKun 1450VIND)1700 1930 2100 2130 2230 MANDAG - FREDAG Fra- Kragerø 0835| 1100| 1450| 1700| 1930 2100 2130 FREDAG bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at rute mellom Kragerø og Langesund ikke er endelig bestemt.Endringer kan forekomme på kort varsel. Bærø MANDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG | | 0700 | H H

Kun fredag

2230 Kun fredag Kun Kun fredag | | | | 0700| 1515 | | 1745 | 2000 | | 1700 | | 1930 H H Fra Bærø Kragerø 0655 1000 | | Kragerø | fredag 2110 Fra 0835 1100 1450 2100 2130 0700 0835 1100 Skåtøyroa 1450 1700 1930 2130 2230 fredag Fra Kragerø 2100 0700 0835 1100 1450 1700 1930 2100 2130 2230 Skåtøyroa | | | | | | 2110 | Stabbestad | 1930 | 2100 | 22301700 | 1450 | | | 1930 | 21202015A | 2140 2130 | 2240 2230 | || H Fra Kragerø 0700| 0835 1450 2130 Korset | | | Fra1100 | Bærø | | 1700 | Bærø H0710A H1100 0700 2100 |0835 || | || | || || || | H H Kun Kragerø Stabbestad | 2120 2140 2240 Tåtøy 0710F 0845 1110 1505 1715 1940 2130 H H Skåtøyroa | | | | | | 2110 | Bærø | | | | | Fredag || | | | | || || | | H | | H | | | | Skåtøyroa 2110 Langøy | 1940 Bærø|Langøy H | | | | || || 2110 |H | Tåtøy| 0710F 0845 1110 1505 1715 2130 H H Stabbestad | | | | | | 2120 2140 Skåtøyroa | | | | | 2110 | | | | | | | | 2120 2140 2240 Fra Tåtøy 0710F 0845 1110 1505 1715 1940 2130 A A Skåtøyroa | | | Fra Kragerø 1730 1930 2100 2130 2230 Gumøy, Tangane Gumøy, Tangane | 1020C | 2110 Stabbestad | || || | 1535C | | 1805C1715 || | 2120 2140 2240 Fra Tåtøy 0710F 0845 1110 1505 1940 2130 A A 0845 1110| | 1505 2130 H Stabbestad | HStabbestad | | 0725 2130 | | Tåtøy |H | | 2120 2140 | | 2240 0710F 1505 1715 1940 H0845 | 0710F 1950 2140 1715 2240 1940 | | 0710F | 2120 2140 2240 Bærø | | 0845 | |1110 H Stabbestad Vestre Gumøy Vestre Gumøy | |1940 Tåtøy 1110 1505 1715 2130 H H Stabbestad 0725 | || 0710F | | | H0845 | | | 1110 | | 1505 1950 |HA 1940 2140 2240 Tåtøy0710F 0845 1110 1505 H 1505 | 1715 | 1940 | 2130 A 1715 Fra Tåtøy 2130 A 0710F 0845 1110 1715 1940 2130 H Skåtøybrygga | | 0845 0710F | 1110 | Skåtøybrygga 1505 | Tåtøy 1715 1940 2130 A0715 A0845 Jomfruland, Aasvik Jomfruland, 1050 Fra TåtøyAasvik 0710F 1110 1505 1940 2130 AA AA Skåtøybrygga | | 2130 | | 0725 | 1605 | | 18301715 | | 2020 |A | A 1950 Stabbestad | | | | | 2140 | | | Fra Tåtøy 0710F| | Skåtøyroa 0845 1110 1505 1715 1940 A A Skåtøyroa | | 2110 | 0725 | | | 1950 | 2140 2240 Fra Tåtøy 0710F 0725 0845 1505 2130 A Jomfruland, Tårnbrygga Jomfruland, Tårnbrygga 0720 1100 Stabbestad || || 1615 1715 || 1840 1940 || 2030 1950 ||A 2140 2240 | 1130 | 1110 | 0855 1520 Skåtøybrygga | 1730 | 2145 | 2230 | 2330 |A |A A Stabbestad | | | Stabbestad | | Skåtøyroa | | 0740 |0725 1950 2140 2240| 2005 Tåtøy | | 1940 | |0725| | Kragerø | A A | | | | 1950 | 2140 2240 Skåtøybrygga | | | 1605 1520 | | | | A A Kragerø 0740 2005 2145 2230 2330 Fra Stabbestad Jomfruland, Aasvik Jomfruland, Aasvik 1050 | | 2020 | | |A |A | A Skåtøybrygga |Fra || | | | Skåtøyroa |A0715 |A0855 A|1130 A | | 18301730 1745| 1950 | 2120| | 2140 | | 2240 | Skåtøyroa Skåtøybrygga | | || || | | | | A A LØRDAG Jomfruland, 0740 1130| 2030C 1520| 1730 2005 2145 2230 Skåtøyroa | | Skåtøyroa |Jomfruland, | Tårnbrygga | | Kragerø |0720C | 1100C A 1615C A0855| 1840C 1730 2005 2145 2230 2330 Portør Tårnbrygga |0740 | 0855 | |1130 | 1520 LØRDAG | | | A A Kragerø 07401350 0855 1130 1520 1730 2005 2145 2230 2330 Fra Kragerø 0810 1045 1540 2130 2230 Kragerø 1130 1730 2005 2230 2330 Gumøy, Tangane Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1635C 1905C2130 Jomfruland,Tårnbr. | | |0740 | 0855 | Kragerø 0740 0855 2145 1130 1520 1730 20052040A 2145 2230 2330 Fra1520 Kragerø 1045 1350 1540 2230 LØRDAG | | 0810 | | H H LØRDAG Langesund | | | | Bærø | Vestre Gumøy Vestre Gumøy A | 1350 | H Bærø | 1405 | | 08102140 | | 1045 | H Fra 1540 2130 2230 LØRDAG 0810 1045 1350 Stabbestad 1540 LØRDAG 2130 Fra 2230 | | Kragerø 1555 2240 Kragerø 0810 1045 1350 1540 2130 2230 Langøy Langøy A | | | | Fra Langesund | | | | | Stabbestad | | 1405 1555 2140 2240 Fra Kragerø 0810| 1045 1540 22301045 Bærø | 1540 | H | | H H | | | Fra1350 H Bærø H0820 2130 Kragerø 0810 1350 2130 2230 Tåtøy 1055 | 1415 |1605 | H | 1605 | HH Jomfruland,Tårnbr. | | | | Bærø A | | HH Tåtøy 0820 1055 Bærø| | | | Bærø |Bærø | H | Stabbestad H |1415 | H | 1405 1555 2140 2240 1555 2240 | | |A 1555 H Tåtøy 0820 1055 0755 A19352140 Stabbestad | 1415 |1605 1405 2240 Portør | | | | 1405 | Fra | 2140 Kragerø Kragerø 1200 17101055 2055 Stabbestad |1415 | 1405 1555 2140 2240 Tåtøy 0820 1415 1605 H H Fra Tåtøy 0820 1055 1415 1605 A A 0820 1055 1605 H H Stabbestad | | 0820| | 1405 1555 2140 | 2140 1605 2240 2240 Stabbestad 1745 1950 2120 2140Stabbestad 2240 Tåtøy | 1055 1415 H H Tåtøy|0820 | 10552130 0820 1055 1415 1605 H0820 H 1055 Stabbestad | | | | 0820 | A 1055 |HA 1415 2140 2240 1415 1605 H Fra 1605 A A Tåtøy 1415 A Skåtøybrygga 1605 ATåtøy ALØRDAG A | LØRDAG | Tåtøy Fra Tåtøy 0820 1055 1415 1605 A A Skåtøybrygga | | | |A Fra Tåtøy 1055 1605 Stabbestad | 1605 | |AA2000 | AA |A 2140 2240 | | | | |0820| A Skåtøyroa Fra Skåtøybrygga Kragerø FraStabbestad Kragerø 1345 | AFra1415 2140 2240 Tåtøy 1415 0835 A0820 | A 1000 |1055 || | || 1745 || 2140 2240 Skåtøyroa 0835 A A Skåtøyroa | | | | | | | A Kragerø Stabbestad | | AStabbestad |AKorset |A0845 2140|1115 2240 1430 Skåtøybrygga | 2230 | 2330 | | A A Korset || 2140 Skåtøybrygga | || |1625 | | | 1625 | 2015A2240 A A Kragerø 0845 1115 1430 2330 Kragerø 1800 Skåtøybrygga | | 2330 |AGumøy, |A A | Skåtøyroa A 0835 | A | 2230 |A | A A 0835 2005 | 2145| | 2230SØNDAG Skåtøybrygga | | Gumøy, Tangane Tangane 1020C 1405C Skåtøyroa 0835 || | 1805C | A A SØNDAG Skåtøyroa 0835 | | | A A Kragerø 0845 1115 1430 1625 2230 2330 Kragerø 0845 1115 1430 Fra 1625 2230 2330 Skåtøyroa | | |1830 1625 A 20202230 A Kragerø 1200 1730 0845 1930 2100 LØRDAGAasvik Jomfruland, 1435 1830 2020 Jomfruland, Aasvik0835 1050 1435 Kragerø 1115 1430 2330 Fra1625 Kragerø 1200 1730 1930 2100 Kragerø 0845 1115 1430 2230 2330 Fra Fra SØNDAG Kragerø 0845 1115 1430 1625 2230 2330 SØNDAG Skåtøyroa | | | 2110 Jomfruland, Tårnbrygga 1445 1840 2030C Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1445 1840 2030C SØNDAG 29/6 29/6 Skåtøyroa | | 1200| 2110 1930 Fra 1730 2100 SØNDAG Fra Kragerø 1200 1730 1930 Stabbestad 2100 SØNDAG 1215 Aasvik | Kragerø 2120 Kragerø 1200 1730 1930 Fra Fra Jomfruland, 1050 0950* 14351230 1830 FraFra Jomfruland, 1050| 1435 2020 Kragerø Aasvik 0910 1350 2020 1540 1715* 2130 2230 Fra Kragerø Stabbestad 1215 | | 1830 2100 2120 1200| 1730 2100 Skåtøyroa | 2100 | | 2110 Skåtøyroa | | 2110 Fra1930 Tåtøy 1225 1740 1940 1930 2130 Kragerø 1200 1730 Skåtøyroa | | | 2110 Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1445C 1840C 2030C Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1445C 1840C 2030C Bærø | | | | | | H H Skåtøyroa Tåtøy 1225 1740 1215 1940 2130 | | | | 2110 Stabbestad | | 2120 Stabbestad 1215 | 2120 Skåtøyroa |1740 12151940 | | 2110 Fra Tåtøy 1225 Stabbestad |2130 | 1905C21202040A Gumøy, Tangane 1125C 2040A Gumøy, Tangane 1125C 1510C Skåtøybrygga | |1510C | 1905C| | | | | Stabbestad | | Fra2120 Tåtøy 1225| 2130 Tåtøy 1740 1940 2130 1940 Tåtøy 1225 1740 1215 1940 Stabbestad 2130 Stabbestad 1215 | | 1225 2120 1740 | 1225 1950 1740 Tåtøy | 1940 2130 2055 Kragerø 2055 Kragerø 1200 1540 1935 Skåtøyroa |1200 | 1540 | 1935| | | | | Tåtøy 1225 1740 Tåtøy 1940 Stabbestad 2130 | 2005 1940 | 1225 1950 | 1740 2130 1740 Fra Tåtøy 1940 2130 Fra |Tåtøy | 1225 1740 1940 Kragerø 2130 1245 1225 1800 2145 Tåtøy | | | | | | Fra Tåtøy 1225 1740 1940 2130 Kragerø 1245 1800 2005 2145 Fra Tåtøy 1225 2130 Stabbestad | 2130 | 1950 | SØNDAG SØNDAG | | 1950 1740 | Fra1940 Tåtøy 1940 Stabbestad 0925 1000 1245 1405 1555 1725 Stabbestad 2140 2240 Stabbestad 1225 |1740 | 1950 | Stabbestad | | 1950 | 2005 2145 Fra Kragerø 1000 1400 1745 Fra Kragerø 1000 1400 1245 |17451800 1245 1800 2005 2145 Stabbestad | Kragerø 1950 Portør | 1020 | | | 1745 Kragerø | | Kragerø 1245| 1800 2005 2145 Kragerø 1245 1800 Kragerø 2005 2145 Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C 1245 1800 2005 2145 Jomfruland, Tårnbr | 1035 | | | 1800 | | Jomfruland, Aasvik Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 Langesund |1050 11051445 | 1830| | 1830 | | TEGNFORKLARING: Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1500 1840 Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1500 1840 TEGNFORKLARING: Fra Langesund | 1115 | | | 1830 | | Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / end Kragerø Fjordbåtselskap å omdisponere avvikling av trafikken. Vi tar forbehold Fra Jomfruland, Jomfruland, Tårnbr Aasvik 1445 | 1830| Fra Jomfruland, Aasvik 1050kan velge 1445 1830 fartøyene for best TEGNFORKLARING: TEGNFORKLARING: |1050 1145* | 1900* | | TEGNFORKLARING: Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C TEGNFORKLARING: Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikke Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer . TEGNFORKLARING: Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter for kjøres av Perlen (Hurtigbåt. KunVipassasjerer, ik Portør | 1200 | | | 1915 | | Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene best avvikling av trafikken. tar forbehold Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde (Hurtigbåt. K Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C Gumøy, Tangane 1520C Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene foravgang best avvikling av trafikken. Vi46tar80forbehold omJesper, trykkfeiltlf.nr / endringer . 59ViavtarPerlen A: Fjordbåtselskap Ring båten før fra Kragerø. Perlen 1905C tlf: 61for 06.best BF 99 24kjøres 15 Kragerø kan 1125C velge å omdisponere fartøyene avvikling avruter trafikken. forbehold om trykk Fra Stabbestad 0925 1220 1245 1405 1555 1935 2140 2240 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Perlen tlf: 46 80 61 06. BF Jesper, tlf.nr 99 24 15 59 Kragerø 1200 1545 1935 Kragerø 1200 1545 1935 F: Røde Anløper ikke Kirkeholmen. Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av P Grønne ruter kjøres avMF Perlen (Hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Tåtøy | | | 1415 1605 | A ruterAkjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Grønne ruter kjøres av Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (Hurtigbåt. K F: Anløper ikke Kirkeholmen. H: Anløper hvis er fraavKragerø A: Ring båten før avgang fraRøde Kragerø. Perlen 46 80 61(Hurtigbåt. 06. BF Jesper,passa tlf.nr ruter kjøres av MF ruter kjøres av Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (Hurtigbåt. Kun passasjerer, ikketlf: biler) Ring båten før avgang fraKragerø, Kragerø. Sorte Perlen tlf: 46 80 61 06.BF BFdestinasjonen Jesper, tlf.nrbåten 99 24det 15 59reisende Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres Jesper, ruter Perlen Skåtøybrygga | | | | | | A A A:Grønne A: Ring før avgang fra Kragerø. Perlen tlf: 80 61 kjøres 06. BF av Jesper, tlf.nr 99 24 15Kun 59 H: 80 Anløper destinasjonen detBF er 59 reisende fra46 Kragerø F:fra Kragerø. Anløper Kirkeholmen. A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Perlen tlf: 46 61før 06.avgang BF Jesper, tlf.nrhvis 99ikke 24 15 F: Anløper ikke Kirkeholmen. A: Ring Perlen tlf: 46 80 61 06. BF Jesper, tlf.nr 99 24 15 59 TEGNFORKLARING: TEGNFORKLARING: F:båten Anløper ikke Kirkeholmen. Skåtøyroa 0935 | | | | | A A H: Anløper destinasjonen hvis det er reisende fra Kragerø F: Anløper ikke Kirkeholmen. H: Anløper destinasjonen hvis det er reisende fra Kragerø F: Anløper Kirkeholmen. H: ikke Anløper destinasjonen hvis det er reisende fra Kragerø Kragerø 0950 1230 1300Grønne 1430ruter1625 1945 2230 2330 kjøres av MF Kragerø kjøres av MF Kragerø H: Anløper destinasjonen hvis det er reisende fra Kragerø H: Anløper destinasjonen hvis det er Grønne reisenderuter fra Kragerø Sorte ruter kjøres av BF Jesper Sorte ruter kjøres av BF Jesper SØNDAG Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Fra Kragerø 1200 1700 1930 2100 Tåtøy | | 1940 | A: Ring Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Skåtøyroa | båten|før avgang | fra2110 B: 1215 Kjøretøy 1715 til Gumøy og Jomfruland B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres Stabbestad 1950 2120 prioriteres C: Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid C: Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid Fra Stabbestad 1215 1715 1950 2120 Tåtøy 1225Fjordbåtselskap | | kan velge 2130å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Kragerø Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Kragerø 1245 1730 2005 2145 Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. www.fjordbat.no Fra Se Kragerø MANDAG - FREDAG Korset

0655 0710A | 0700| | | |0715 |0720 0710F 0715 0725 0720C | 0730A | | A | A | A |0755 0725 | |1000 | | 0740 1020C 1050 1100

1000 1515 | | Fra | | 24/6 0805 0950* 1020C0910 1535C | | | | | | 1050 | 1605| | 1100 | 1615| | | | 082010500925 1605 1000 |1100C | 1615C 1020 |1125C | 1635C 1035 | | | |1105 |1115 | | | | | | |1145* | 1200 | 1710 1200 0820 0925 1220 | | | | 1345 | 1745| | | 0935 | | 0835 1230 1405C0950 1805C

1745 | | 1200 1805C || | 1830 | 1840 | 1830 1215 1840C | 1905C | || || || | 1935 1215 | | 2000 | 2015A 1230 |

2000 2015A | 1410 | || | 2020 | 2030 | 2020 1425 2030C | 2040A | || || || | 2055 1425 | | | 1440

Fra Kragerø Bærø Fra Skåtøyroa 24/6 Stabbestad 1550 1715* Tåtøy | | Fra |Tåtøy | | | Stabbestad | | Skåtøybrygga 1605 1725 Skåtøyroa Kragerø | 1745 | 1800 LØRDAG | 1830 Fra Kragerø | 1830 Bærø | 1900* Stabbestad | 1915 Tåtøy 1605 1935 Fra |Tåtøy | | | Stabbestad | | Skåtøybrygga 1620 1945 Skåtøyroa

TEGNFORKLARING:

Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, Sorte ruter kjøres av BF Jesper, Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler)

Kragerø Fjordbåtselskap kan velge omdisponere fartøyene forKragerø best avvikling trafikken. Vi tarpost@fjordbat.no forbehold om trykkfeil / endringer. Kragerø Fjordbåtselskap IKS,å Ytre Strandvei 1, 3770 Tlf.nr.av40 00 58 58, A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf.nr Perlen: 46 80 61 06. Tlf nr Jesper: 99 24 15 59 H: Anløper destinasjonen hvis det er reisende fra Kragerø * SE TEKST ØVERST PÅ SIDEN

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjo


KRAGERØ

HELE ÅRET

@visitkragero

BESØK OSS PÅ VISITKRAGERO.NO

www.visitkragero.no

#visitkragero

dra på vannet å kogge jåt snål bøs utaskjærs Ansvarlig utgiver er

I samarbeid med:

jeg måkke du skakke vi hakke han vikke ho kanke bli værans