Page 1

Kwaliteitsmanagement

In the picture

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Jaargang 15 - Nr. 28 - Juni 2013 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS

Management


Management Management betekent enerzijds het besturen van een organisatie en anderzijds het voor elkaar krijgen van iets. Als je dit ‘iets’ niet kan definiëren, kan je managen tot je een ons weegt. Management heeft te maken met organiseren. Ook hier moet duidelijk zijn wat dat ‘iets’ is. Laat mij wat concreter zijn. Een bedrijf heeft een installatie laten bouwen om een transformatieproces te faciliteren en daarmee een markt te kunnen bedienen. De installatie moet worden onderhouden zodat beschikbaarheid en integriteit gegarandeerd blijven. We bepalen op de eerste plaats de eigenschappen van de installatie, ofwel wat zijn de beheersaspecten? Dan kunnen we de criteria (normen, voorschriften, wetgeving etc.) bepalen waaraan het onderhoud moet voldoen en dan bepalen we de werkzaamheden die hieraan zijn verbonden. Als duidelijk is wie dit gaat uitvoeren en welke middelen nodig zijn, kunnen we organiseren. Dat maakt management wel zo eenvoudig. Daarbij is organisatie de laatste stap in het proces. Management is ook het duidelijk vaststellen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een organisatie legt de relatie vast tussen functies. Elke medewerker heeft taken gedelegeerd gekregen en dient verantwoording af te leggen. Om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan taken, moeten we wel bevoegdheden vastleggen. De volgorde is essentieel. Voor een taak zonder bevoegdheden kan je nooit verantwoordelijk zijn. Stel: je krijgt een project toegewezen en de leiding stelt je verantwoordelijk voor de uitvoering binnen budget en tijd, dan moet je dit kunnen organiseren en daarvoor geld uitgeven binnen de gestelde kaders. Zodra je aan je meerdere toestemming moet vragen voor iets, ben jij kennelijk

Colofon

kijk op www.qts .nl

Quercus PS is uitgave van: Quercus Technical Services B.V.

Paul Koop, directeur Quercus Technical Services B.V.

niet meer verantwoordelijk. Jouw meerdere heeft een heel andere verantwoordelijkheid. Ondersteuning is wel gewenst. Een meerdere moet monitoren, controleren en over informatie beschikken. Daarmee wordt iedereen manager voor dat deel wat hem of haar is toegewezen. De verantwoordelijkheid wordt daar neergelegd waar deze thuishoort. Dit denken past in een maatschappij waarbij we mensen uitdagen om te excelleren. Het geeft mensen motivatie, creativiteit en ambitie te presteren. Is dit ook niet een eigenschap van de mens? Kijk hoe ver we gekomen zijn. In de praktijk is het best lastig om zaken los te laten. We zijn bang om te veel te delegeren. We moeten echter kunnen vertrouwen op de competentie en de wil van mensen om het beste uit zichzelf te halen. Managen is vertrouwen en vertrouwen is wederzijds. Delegeren mag nooit de competentie van mensen te boven gaan. Dat is de verantwoordelijkheid van de leiding. De leiding vertrouwt erop dat de persoon het kan en wil; de persoon vertrouwt de leiding dat hij of zij wordt ondersteund. Ondersteuning betreft de verschaffing van middelen (geld, pbm’s, gereedschap, informatie), voorlichting en onderricht. Als we het zo insteken dan krijgen we het wel voor elkaar.

2 Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 28

Adres:

Baileystaat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer

Telefoon: Fax: E-mail:

(038) 452 99 91 (038) 452 56 90 info@qts.nl

Quercus PS verschijnt viermaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u aan via de website www.qts.nl. Wilt u ook een advertentie plaatsen, mail dan naar redactie@qts.nl. Redactie: Eindredactie: Ontwerp: Fotografie: Druk: Oplage: E-mail redactie:

Nicole Kappert Linda Hofman Petra Timmers Stephan Jansen Wm Veenstra Druk, Print & Sign 500 stuks redactie@qts.nl

© Quercus Technical Services B.V. juni 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd.


In the picture Jij bent Sales Manager bij Quercus, wat houdt dat precies in? “Het is mijn taak om de verkoopprocessen en acquisitie aan te sturen en te bewaken. Daarnaast volg ik de (technische) ontwikkelingen in de markt en breng ik de behoeftes vanuit de markt in kaart, zodat onze afdeling daarop kan inspringen. De ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en verzekeringen zijn ook belangrijk.”

Een kijkje achter de schermen bij Quercus. Lees het interview met Gerard van Marle, die graag iets vertelt over zijn functie als Sales Manager.

Wat vind je het leukste aan je werk? “Ik vind de contacten met verschillende branches het leukste aan mijn werk. Daaruit vloeit voort de diversiteit die het met zich mee brengt. Ook het helpen van een organisatie in hun verdere ontwikkeling geeft mij veel voldoening.”

Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen in je werk?

“Leveren wat de klant vraagt is de grootste succesfactor van de sales. Daar verstaan wij kwaliteit onder. Kwaliteit lever je in het verkooptraject echter nooit alleen, maar dat doe je met de hele organisatie en met name de uitvoering.”

“Voor mij is deze vraag tweeledig. Een goed product leveren aan onze klant, zodat onze klant groeit vind ik een van de grootste uitdagingen in mijn werk. Vervolgens kan ik ook stellen dat het soort werk dat onze organisatie binnen haalt een grote uitdaging is. Het soort werk bepaalt namelijk de mate waarin er invulling gegeven wordt aan ambities van mijn collega’s en zorgt voor groei binnen onze organisatie.”

Wat is volgens jou kenmerkend voor onze branche?

Wat is het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt?

“Onze branche bestaat uit 2 delen. Enerzijds zijn er prijsvechters in onze branche en anderzijds is er de kwaliteitsmarkt. Quercus bevindt zich in de kwaliteitsmarkt waar deskundigheid wordt gevraagd, die wij leveren.”

“Uit ervaring kan ik vertellen dat een helpende hand nog wel eens het tegenovergestelde kan bereiken. Om te weten wat wij een potentiële klant kunnen bieden, moeten wij weten wat een klant nodig heeft. Hiervoor doen wij vrijblijvend een audit. De bedrijven geven dan wel aan dat zij veel goed geregeld hebben. Echter is gebleken dat deze bedrijven (ook beursgenoteerde) angstig worden van het idee dat er iemand in hun ‘keuken’ komt kijken. Dit is dus een gevoelig onderwerp. Eigenlijk is dit niet grappig want als het mis gaat, gaat het goed mis en in dit geval betrof het een BRZO bedrijf.”

Wat zijn de succesfactoren van een salesafdeling?

Wat is de grootste misvatting over deze branche? “Dat iedereen zich al snel deskundig waant, van ZZPer tot professioneel inspectiebedrijf, is denk ik de grootste misvatting binnen onze branche. Men komt er vaak achter dat men door meer kennis te verkrijgen, steeds minder weet.”

3 Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 28

Naam:

Gerard van Marle

Functie:

Sales Manager

Contact: Sales@qts.nl


Streven naar perfectie Veiligheid staat binnen organisaties hoog op de agenda. En terecht, veiligheid voor alles. Mensen dienen zich continu bewust te zijn van veiligheid. Het is het streven naar geen incidenten. Incidenten zijn immers de voedingsbodem voor ongelukken. Besef wel dat ongelukken in de meeste gevallen materiĂŤle schade betreffen. Als we dan ook beseffen dat we, van alle activiteiten die we ondernemen, slechts ĂŠĂŠn promille bewust zijn, dan moeten we ook dezelfde aandacht schenken aan kwaliteit. Net als veiligheid is kwaliteit het streven naar perfectie.

Wenteltrap Vergelijk het streven naar perfectie met een wenteltrap die u met elke trede naar een hoger niveau brengt. Steeds beter worden. Vooral streven, want perfect zal het nooit worden. Kijk naar de topsporter die continu grenzen verlegt en na afloop altijd verbeterpunten weet te formuleren. Het willen perfectioneren is van nature een menselijke eigenschap. Het zijn de omstandigheden die het u lastig maken. U solliciteert, belooft u in te zetten en uw uiterste best te doen om uw taken te vervullen. Gaat de spiraal naar boven of naar beneden?

Gaan kwaliteit en veiligheid hand in hand of is veiligheid een gevolg van kwaliteit We zijn het er wel over eens dat kwaliteit niet het gevolg kan zijn van veiligheid. Er moeten namelijk wel bedrijfs-

4 Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 28


doelstellingen worden gehaald. Kwaliteit moeten we managen en we hebben daar een kwaliteitmanagementsysteem voor nodig.

Definieer de uitgangspunten Een kwaliteitsmanager wordt aangesteld en gaat aan de slag. De normen worden ge誰nterpreteerd en vertaald naar de bedrijfsvoering. De kwaliteit van die vertaling is cruciaal. Verkeerde of niet geheel heldere uitgangspunten vertroebelen het streven naar perfectie. Definieer dus eerst waar u voor staat. Daarna bepaalt u waar u naartoe gaat. Primair om te overleven; beter zijn dan de concurrent. Dat vraagt inspanning van mensen, denkkracht, visie en samenwerking. Het resulteert in kwaliteit en veiligheid mits de omstandigheden goed zijn.

Wat zijn nu die omstandigheden? Tja, daar moet u over nadenken. Waar gaat het om, wat is de reden van het bestaan? Een technische installatie dient een transformatieproces te faciliteren. Niets meer en ook niets minder. Wat is hier van belang? De kwaliteit begint met een ontwerp dat enerzijds het vermogen heeft dat te doen wat we voor ogen hebben en anderzijds de veiligheid van mens en omgeving te garanderen. De constructie en installatie dienen erop gericht te zijn dat bij de oplevering het gedocumenteerde bewijs is geleverd dat de installatie voldoet aan de in het ontwerp gestelde criteria. Het gebruik moet gericht zijn op behoud van de integriteit van de installatie. Dat vraagt dus competentie van alle medewerkers in de keten en het maken van goede afspraken. De kwaliteit en de veiligheid van de bedrijfsvoering is af hankelijk van de zwakste schakel in dit proces.

5 Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 28

Hier wringt de schoen. Er zijn talloze factoren en actoren die het proces kunnen verstoren. Het zijn kwaliteitsissues die in het verloop van het proces de beheersbaarheid steeds meer geweld aandoen. Een fout in het ontwerp corrigeren kost weinig, tijdens de aanleg kost het meer en tijdens de gebruiksfase nog meer. We beseffen dat maar laten het toch lopen, doortijdsdruk, contract is contract en geld. Er zijn in het proces vele partijen betrokken met eigen belangen en eigen inzichten. Deze op elkaar afstemmen is lastig.

Durf en visie Kwaliteit begint bij de start van het proces en vraagt durf en visie. Durf om te investeren in de kwaliteit van het proces en visie hoe het proces te managen. Als dat duidelijk is, kunnen alle medewerkers in dit proces samenwerken om de kwaliteit en de veiligheid van het proces en het resultaat te garanderen. Dat levert gegarandeerd geld op, veel geld. Er zijn veel vormen van kwaliteit, kwaliteitsmanagement en kwaliteitsmanagementsystemen. We willen steeds weer wat anders en beters proberen. Is dit ter meerdere eer en glorie van de adviseurs of is het lastig om de weg naar boven (de wenteltrap) te vinden. Kwaliteit en veiligheid; kwaliteitsmanagement en veiligheidsmanagement moeten voor iedere medewerker een streven naar perfectie in zich hebben. Het is een rijpheidproces, het vraagt doorzettingsvermogen. Perfect wordt het nooit, de omstandigheden veranderen continu. Alleen al het streven ernaar moet voldoening geven. Denk aan de topsporter die continu zijn of haar grenzen verlegt. Kwaliteit en veiligheid zijn topsport, zonder inspanning komen we er niet.


Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Wij merken dat nog niet al onze klanten op de hoogte zijn van deze vernieuwde wet. Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen. Met de nieuwe wet krijgt Inspectie SZW meer mogelijkheden voor een hardere aanpak, zoals het opleggen van flink verhoogde boetes en het eerder kunnen stilleggen (voor een periode van maximaal drie maanden) van hardnekkige overtreders (recidivisten). ‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’, is het motto dat de inspectie hierbij hanteert. Met de aanscherping van het sanctie- en maatregelenbeleid maakt de regering duidelijk dat er in ons land geen plaats is voor bedrijven die de wettelijke normen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen niet na willen leven. De zwaarte en het soort sanctie hangt af van de aard en ernst van de overtreding en van de overtreden wetgeving.

Drie typen beleidsregels Per 1 januari 2013 bestaan er 3 typen beleidsregels: 1. Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding van Arbowetgeving 2. Beleidsregel preventieve stillegging bij handhaving Arbowetgeving 3. Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding In deze beleidsregels wordt nader omschreven hoe, bij-

Kamervraag De vaste commissie voor SZW heeft naar aanleiding van de begrotingsstaten van het Ministerie van SZW voor dit jaar, de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Hieronder een passende vraag bij onze branche. Vraag: Hoe groot is de kans dat een bedrijf in de sector van bijvoorbeeld de bouw en de sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) bezocht wordt door de Inspectie SZW? Antwoord: De Inspectie SZW heeft een inspectiebrede risicoanalyse uitgevoerd voor de zeer diverse risico’s binnen het domein van SZW. Uitgangspunt bij de weging van deze risico’s was hoe schadelijk het mogelijke effect van het risico is op gezondheid, werking van de arbeidsmarkt en/ of op het stelsel van werk en inkomen. Op basis hiervan richt de Inspectie SZW zich bij het toezicht op de risico’s uit de categorie hoog en midden, waar de maatschappelijke schade het grootst is. Voorbeelden van hoge risico’s waar de Inspectie SZW zich op richt zijn arbeidsuitbuiting, illegale tewerkstelling, valgevaar en explosiegevaar (ATEX). De sectoren en bedrijven waar sprake is van een laag risico, zullen niet bezocht worden door de Inspectie, tenzij er sprake is van een concreet signaal of melding over een bedrijf. Hiermee geeft de Inspectie navolging aan de uitdrukkelijke wens van de samenleving om niet alle bedrijven te inspecteren en weg te blijven daar waar het goed gaat. Kortom, de Inspectie gaat daarheen waar het nodig is. Dat maakt dat een percentage of cijfer van kansberekening geen correct beeld geeft over de inzet van de Inspectie. Volgens het jaarplan 2013 gaat de Inspectie SZW in 2013 19.400 arbo-, 8.350 AMF- en 590 MHConderzoeken uitvoeren. Deze inspecties worden daar ingezet, waar ze het hardst nodig zijn. Per jaar zal de inzet van inspecties kunnen wisselen, af hankelijk van de risicoanalyse. Bron: www.rijksoverheid.nl

6 Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 28


voorbeeld, de bestuurlijke boete wordt berekend of onder welke voorwaarden een bevel tot preventieve stillegging van werkzaamheden kan worden gegeven.

Nieuwe Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding Eén van de doelstellingen van de Wet is, zoals gezegd, om overtredingen door bedrijven van de arbeidswetten streng aan te pakken. Voor het Besluit risico’s zware ongevallen betekent dit de introductie van de bestuurlijke boete voor zover het niet-naleving van de regels voor de arbeidsveiligheid betreft. De nieuwe Beleidsregel voor boeteoplegging bij overtreding bevat nadere regels over de wijze waarop de bestuurlijke boete wordt berekend. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid tot het toepassen van de last onder bestuursdwang geïntroduceerd en de last onder dwangsom verder mogelijk gemaakt. Hiernaast blijft strafrechtelijke handhaving mogelijk. Door dit palet aan instrumenten is een doeltreffende aanpak van overtreders mogelijk.

De bestuurlijke boete Het niet naleven van artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Bij overtredingen, die als overige overtredingen zijn aangegeven, zal bij eerste constatering van de overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden gegeven niet direct sprake zijn van een boeteoplegging, maar wordt eerst een waarschuwing gegeven of een eis gesteld. Bij overtredingen, die als overtreding met directe boete zijn aangegeven, zal bij eerste constatering direct een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bron: www.ce-uitspraken.eu

7 Quercus PS - Jaargang 15 - Nr. 28


VIDEO: Techniekparel Zoals u wellicht weet openden wij onlangs de schitterende Techniekparel in Den Helder. De parel beschikt over state-of-the-art practica waar u kwalificaties kunt halen en onderhouden op het gebied van hoog- en laagspanning en explosieveiligheid. Zie met eigen ogen hoe de practica eruit zien en bekijk de video van de flitsende opening. Surf naar http://bit.ly/17oqIaR.

Hoofdstad van de Noordzee

Uw innovatieve totaalpartner in elektrotechniek

Door onze nieuwe vestiging in Den Helder kunnen we het maritiem en offshore cluster in de hoofdstad van de Noordzee bedienen. We breiden hiermee eveneens het onderwijsaanbod uit van Tetrix Techniekopleidingen en het ROC Kop van Noord-Holland. Het unieke samenwerkingsverband zorgt ervoor dat afgestudeerden direct inzetbaar zijn bij bedrijven. Ook zijinstromers kunnen in Den Helder door onze deskundige docenten klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.

Quercus op sociale media Wij zijn ook te vinden op sociale media. Volg ons op #Twitter en vind ons leuk op Facebook om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws over Quercus en onze branche. @QuercusTS Quercus Technical Services

vo lg ons via Koningstraat 101, Druten T (0487) 518 555 E druten@huisman-elektro.nl W www.huisman-elektro.nl

Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013  
Quercus ps jaargang15 nr 28 juni 2013  

Externe nieuwsbrief Quercus Technical Services B.V.

Advertisement