Page 1

УПРАВЛІН НЯ ОСВІТИ І НАУКИ КАМ’ЯНЕЦ Ь-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАУКОВОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАГАЛЬНО ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №17 І-ІІІ СТУПЕНІВ

Завдання для контролю знань з предмету «Захист Вітчизни»

Серд юков С.Я.


Рецензенти: Галян Юрій Анатолійович – голова методоб’єднання вчителів ЗВ. вчитель вищої категорії, вчитель ЗВ ЗОШ №10 Морозюк Ірина В’ячеславівна – вчитель історії, вчитель вищої категорії, старший вчитель ЗОШ №17

Сердюков С.Я. Завдання для контролю знань з предмету «Захист Вітчизни» - м. Кам’янець-Подільський 2017 р. Головна мета розробки – розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. У посібнику підібрані питання контрольних робіт, які висвітлюють основні поняття тем, розділів, відображаючи зміст вивченого матеріалу з метою надання вчителю предмета контролю рівня засвоєння матеріалу учнями, теоретичної та практичної допомоги в підготовці та проведенню уроків. Рекомендована як методична та дидактична допомога для вчителів ЗВ в підготовці уроків, сприянню пізнавальної активності учнів на уроках «Захист Вітчизни».

Схвалено Науково-методичною радою Кам’янець-Подільської загально-освітньої школи № 17 І–ІІІ ступенів (протокол №2 від 17.11.2017 року)


Кам’янець-Подільська ЗОШ № 17 І-ІІІ ступенів Вчитель предмету «Захист Вітчизни» С.Я. Сердюков


Завдання для контролю знань з предмету «Захист Вітчизни» м. Кам’янець-Подільский 2017 р 2017 р. Тестові контрольні роботи з предмету «Захист Вітчизни». Укладач – С. Сердюков Кам’янець-Подільска ЗОШ№ 17 І – ІІІ ступенів «ЗОШ І-ІІІ 2017. – 27 с.


Головна мета розробки – розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. У посібнику підібрані питання контрольних робіт, які висвітлюють основні поняття тем розділів, відображаючи зміст вивченого матеріалу з метою надання вчителю предмета контролю рівня засвоєння матеріалу учнями, теоретичної та практичної допомоги в підготовці та проведенню кожного уроку.

Вступ Предмет «Захист Вітчизни» введено як обов’язковий державний предмет в усіх загальноосвітніх навчальних закладах України. Готовність Збройних сил України до виконання своїх функцій значною мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до захисту Батьківщини. Ефективне та якісне виконання молоддю цього громадянського обов’язку можливе лише за наявності в неї початкових знань, умінь і навичок із загальновійськових дисциплін. Така вимога зумовлена суттєвою специфікою військової служби, граничною напруженістю усіх систем організму молодої людини,


максимальним проявом психофізіологічних і фізичних якостей та здібностей, суворою регламентацією життєдіяльності військовослужбовця, специфічністю його взаємовідносин з колегами та військовим колективом. Ці та інші вимоги, продиктовані Державним стандартом базової і повної середньої освіти (що є головним нормативним документом загальноосвітніх навчальних закладів) знайшли своє віддзеркалення і в програмі предмета «Захист Вітчизни». Враховуючи нововведення , у цьому посібнику підібрані питання контрольних робіт, які висвітлюють основні поняття тем розділів, відображаючи зміст вивченого матеріалу з метою надання вчителю предмета контролю рівня засвоєння матеріалу, теоретичної та практичної допомоги в підготовці та проведенню кожного уроку, а також задля впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Головною особливістю посібника є його будова за формою дидактичного використання. Матеріал контрольних робіт охоплює всі 10 розділів програми предмета «Захист Вітчизни» у вигляді запитань і визначень. За змістом посібник відображає тільки ті питання, які входять до складу навчальної програми і викладені у підручниках «Захист Вітчизни» 10 – 11 класів. Аналізуючи ступінь досягнень учнів за результатами перевірки засвоєння матеріалу, вчитель зможе визначити рівень знань учнів, акцентувати увагу на матеріалі, в запитаннях на який було допущено характерні помилки. Сподіваюся, що посібник надасть суттєву методичну та дидактичну допомогу вчителю в підготовці до проведення уроків , сприятиме активізації пізнавальної активності учнів, полегшить процес підготовки до занять для самого вчителя, покращить в цілому стан викладання предмета «Захист Вітчизни».

Тестові контрольні завдання розроблено відповідно до діючої програми загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи «Захист В:ітчизни» рівень стандарту, академічний рівень, В.М.Мелецький, А.М.Бахтін…, Київ 2010.


За підручниками: Захист Вітчизни: Підручник для учнів 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, для хлопців). – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011. – 280 с. : іл. ISBN 978-966-308-367-4 І.М. Герасимів, К.О.Пашко, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. Захист Вітчизни: Підручник для учнів 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень для хлопців). – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011. – 280 с. : іл. ISBN 978-966-308-314-8 К.О.Пашко, І.М. Герасимів, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. Захист Вітчизни: Підручник для учнів 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, для дівчат «Основи медичних знань»). – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011. – 280 с. : іл. ISBN 978-966308-379-7 А.А.Гудима, К.О.Пашко, І.М.Герасимів М.М.Фука.

Завдання №1 В-1. «Захист Вітчизни» 10 клас За розділом: 1; 2. 1. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на: а) МО України; б) ЗС України; в) ВР України. 2. ООН а) Об’єднаня Оборони Нації; б) Організація Оборони Нації; в) Організації Об’єднаних Націй.


3. Головний військовий орган з планування оборони держави, управління, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади – а) Генеральний штаб ЗСУ; б) МО України; в) РНБО України. 4. Комплексним і на вищому державному рівні вирішенням економічних, фінансових, соціальних та інших проблем, пов’язаних із забезпеченням державної цілісності, національної безпеки України, має займатися: а) Збройні Сили України; б) МО України; в) РНБО України. 5. Хто не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою? а) Прем’єр міністр України; б) Міністр Оборони України; в) Голова служби безпеки України; г) Міністр внутрішніх справ України; д) Міністр фінансів; е) Міністр закордонних справ України. 6. Головою Ради національної безпеки і оборони України є: а) Президент України; б) Прем’єр міністр України; в) Голова служби безпеки України; г) Міністр Оборони України. 7. Захист незалежності, територіальної цілісності, недоторканності України. Їх розбудова здійснюється згідно з національним законодавством і ратифікованими Україною міжнародними договорами та угодами з військових питань є основним завданням: а) Міністрства Оборони України; б) Збройних Сил України; в) Президента України. 8. На строкову військову службу в мирний час призиваються громадяни України чоловічої статі, які придатні до неї за станом здоров’я і віком, і яким до дня відправки у військові частини виповнилося: а) 16 років; б) 17 років; в) 18 років. 9. (Визначте зайве) Військова служба поділяється на: а) строкову військову службу; б) військову службу за контрактом; в) миротворчу службу; г) альтернативну службу. 10. Розшифруйте абревіатуру НАТО. 11. Розшифруйте абревіатуру ОБСЄ. 12. Розшифруйте абревіатуру ГУАМ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ___________________________________________________________________ 11 ___________________________________________________________________ 12 __________________________________________________________________ Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №2 В-2. «Захист Вітчизни» 10 клас За розділом: 1; 2. 1.Забезпечення безпеки, життя і здоров’я людини – обов’язок: а) Держави; б) Збройних Сил України; в) Міністрства Оборони України. 2.Верховним Головнокомандуючим ЗСУ є: а) Президент України; б) МО України; в) ВР України. 3.Урочиста клятва, яку складає кожний громадянин, вступаючи до лав збройних сил держави: а) Обіцянка;


б) Клятва; в) Присяга. 4. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які відповідають вимогам проходження військової служби по досягненні: а) 17 років; б) 18 років; в) 21 року. 5. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує проведення державної політики у сфері оборони та військового будівництва, мобілізаційну і бойову готовність та підготовку ЗСУ до виконання покладених на них завдань: а) Президент України; б) ВР України; в) МО України. 6.Вид ЗСУ, що, за відсутності в нашій країні ядерної зброї, здатна стримати агресора й завдати удару у відповідь: а) ППО; б) ВМС; в) СВ; г) ПС. 7. Затвердження малого герба (тризуб) Української Народної Республіки відбулося у: а) Березні 1918 року; б) Квітні 1918 року; в) Травні 1918 року. 8. Перша світова війна розпочалася: а) 1 серпня 1914 року; б) 25 червня 1915 року; в) 7 жовтня 1917 року. 9. Друга світова війна розпочалася: а) 17 вересня 1939 року; б) 22 червня 1941 року; в) 28 жовтня 1944 року; 10. Женевська конвенція про захист жертв війни відбулася: а) 1945 році; б) 1949 році; в) 1953 році. 11. Назвіть дату, коли було повністю визволено територію України від німецько-фашистських загарбників: а) 22 серпня 1943 року; б) 9 травня 1945 року; в) 28 жовтня 1944 року. 12. День народження Збройних Сил України: а) 6 грудня; б) 12 листопада; в) 23 лютого.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №3 В-1. «Захист Вітчизни» 10 клас За розділом: 3; 4. 1. Багатонаціональні військові формування різних країн, діяльність яких спрямована на зміцнення миру і безпеки, ліквідацію або обмеження міждержавних, міжетнічних, міжконференсійних та інших конфліктів і суперечностей у світі це: а) Збройних Сил України; б) Миротворчі сили; в) Терористичні угруповування. 2. Інженерно-експлуатаційна служба роду військ: а) ППО; б) ВМС; в) СВ; г) ПС.


3. Цей Бойовий прапор належить: а) Сухопутним військам України; б) Повітряним силам України; в) Військово-Морським силам України; г) Збройним силам України. 4. Цей Бойовий прапор належить: а) Сухопутним військам України; б) Повітряним силам України; в) Військово-Морським силам України; г) Збройним силам України. 5. Цей Бойовий прапор належить: а) Сухопутним військам України; б) Повітряним силам України; в) Військово-Морським силам України; г) Збройним силам України. 6. Цей Бойовий прапор належить: а) Сухопутним військам України; б) Повітряним силам України; в) Військово-Морським силам України; г) Збройним силам України. 7. Пост №1 у військовій частині це: а) Охорона стратегічного об’єкта; б) Охорона штабу військової частини; в) Охорона Бойового прапора військової частини. 8. Медалями „За виконання завдань з підтримання миру”, „За участь у миротворчій операції в регіоні конфлікту” військовослужбовці можуть нагороджуватися урядовими нагородами іноземних держав: а) За виконання миротворчих операцій; б) За участь у виконанні миротворчих операцій; в) За зразкове виконання миротворчих операцій; 9. Головний вид бойової підготовки військ, основа польової вилучки це: а) Військова підготовка; б) Тактична підготовка; в) Бойова підготовка. 10. Система заходів, які планують, організовують і проводять для навчання та виховання особового складу всіх категорій військовослужбовців є: а) Стройова підготовка; б) Вогнева підготовка; в) Тактична підготовка; г) Бойова підготовка. 11. Вид бою, мета якого полягає у відбитті наступу переважаючих сил противника та завдати йому значних втрат: а) Наступ; б) Оборона. 12. Кількісний склад механізованого відділення: а) 9 військовослужбовців; б) 10 військовослужбовців; в) 12 військовослужбовці в. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №4 В-2. «Захист Вітчизни» 10 клас. За розділом: 3; 4. 1. Складова частина бою, що полягає в одночасному враженні противника шляхом потужнього впливу на нього звичайною зброєю або військами: а) наступ б) удар в) маневр 2. Вміле поєднання сприятливих умов місцевості, просування по ній і вогню: а) наступ б) удар в) маневр 3. Основний засіб знищення противника в бою:


а) наступ б) вогонь в) удар 4. Викидання кулі з каналу ствола енергією порохових газів згоряного порохового заряду: а) постріл б) явище пострілу в) період пострілу 5. Наука про рух артилерійських набоїв, некерованих ракет, мін, бомб, куль під час стрільби: а) постріл б) балістика в) кінематика 6. Надзвичайно короткий проміжок часу пострілу: а) постріл б) явище пострілу в) період пострілу 7. Умовна величина, яка дещо перевищує дульну, але є меншою, ніж максимальна: а) віддача б) умовна швидкість в) початкова швидкість 8, Рух зброї назад під час пострілу: а) віддача б) умовна швидкість в) початкова швидкість 9. Постріл, під час якого траєкторія польту кулі на всій відстані не перевищує траєкторії лінії прицілювання: а) мертвий постріл б) прикритий постріл в) прямий постріл 10. Простір за перешкодою, яка не пробивається кулею, від її вершини до точки зустрічі: а) мертвий постріл б) прикритий постріл в) прямий постріл 11. Частина прикриття простору, на якому ціль не може бути враженою при даній траєкторії: а) мертвий постріл б) прикритий постріл в) прямий постріл 12.За формулою D=Bх1000/Y визнчається: а) дальність польоту кулі б) дальність прямого пострілу в) відстань до предмету 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №5 В-3. «Захист Вітчизни» 10 клас. За розділом: 3; 4. 1. Для знищення живої сили противника, повітряних, наземних, надводних і підводних цілей призначена: а) cлужба Міністерства Оборони України б) війська ППО в) зброя 2. Пристрої, що конструктивно призначені й технічно придатні для пострілу зі зброї відповідного виду з метою враження живої чи іншої цілі кулею: а) патрон б) набій в) куля


3. Пробоїни виявляться в центрі мішені (див. малюнок) тоді, коли під час прицілювання стрілець утримує: а) правильну мушку б) рівну мушку в) пряму мушку 4. Під час стрільби з пневматичної гвинтівки натискувати на спусковий гачок слід: а) повільно б) плавно в) обережно 5. У разі, коли стрілець-початківець під час прицілювання допустився помилки «Дрібна мушка», варіант розміщення пробоїн буде:

6.Вкажіть тип зброї:

а) пневматична б) малокаліберна в) автоматична 7. Вкажіть розробника гвинтівки показаної у запитанні 6: а) М.Т.Калашников б) Хуга Шмайсер в) Д.М.Кочетов 8. Будова ручної осколкової гранати Ф-1(див. малюнок) запал: а) 1 б) 2 в) 3 9. Будова ручної осколкової гранати Ф-1(див. малюнок) розривний заряд: а) 1 б) 2 в) 3 10. Будова ручної осколкової гранати Ф-1(див. малюнок) корпус: а) 1 б) 2 в) 3 11. Відповідальна особа за дотримання правил стрільби, безпеку її проведення, збереження життя і здоров’я осіб, що виконують вправи стрільби, правильне користування зброєю і боєприпасами покладається на: а) директора школи б) класного керівника в) вчителя предмету «Захист Вітчизни» г) керівника стрільб 12. Переносити (розряджену) зброю в навчальних приміщеннях і на заняттях у полі, у вогневому класі (містечку), тирі можна тільки в положенні: а) «на ремінь» б) «на плече» в) «на груди» г) «за спину» 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №6 В-1. «Захист Вітчизни» 10 клас. За розділом: 4; 5. 1. Громадяни України, які проходять дійсну військову службу в складі Збройних Сил України відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: а) солдат; матрос б) військовий в) військовослужбовець г) комбатант 2. Ранги, що присвоюються військовослужбовцям відповідно до їхньої посади, кваліфікації, фахової підготовки та терміні служби у військових формуваннях: а) посада б) І, ІІ, ІІІ ранг в) військове звання


3. Зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ: а) Конституція України б) Закони України в) Статути Збройних Сил України 4. За вчинення тяжких злочинів військовослужбовці притягаються до: а) дисциплінарної відповідальності б) адміністративної відповідальності в) матеріальної відповідальності г) кримінальної відповідальності 5. Визначте, якого статуту Збройних сил України немає: а) загальновійськовий б) внутрішньої служби в) адміністративно-процесуальний г) стройовий д) дисциплінарний е) гарнізонної та вартової служби ж) родів військ 6. Який характер має воєнна доктринна України? а) наступальний б) оборонний в) нейтральний 7. Днювальний роти не підіймає особовий склад під час: а) загального підйому б) тривоги у ночі в) пожежі у ночі г) прибуття до роти прямих начальників 8. Часовий застосовує зброю без попередження «Стій! Стріляти буду!» а) спроба втечі арештованого б) наближення порушника до об’єкта, що охороняється в) проникнення порушника на об’єкт, що охороняється г) раптового нападу на пост чи на об’єкт 9. Об’єкт, що його має охороняти й обороняти чатовий, а також місце, на якому цей об’єкт знаходиться називається: а) боксом б) площадкою в) постом г) чатами 10 Військове звання на флоті капітан 3-го рангу, армія: а) капітан б) майор в) підполковник г) полковник 11. Військове звання армії генерал-лейтенант, флот: а) контр-адмірал б) віце-адмірал в) адмірал 12. Військове звання на флоті старшина 1-ї статті, армія: а) молодший сержант б) сержант в) старший сержант г) старшина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №7 В-2. «Захист Вітчизни» 10 клас. За розділом: 4; 5. 1. Визначене Стройовим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів, частин для спільних дій у пішому порядку та на машинах – а) лінія машин б) ряд в) стрій г) шеренга д) колона 2. Стрій, у якому військовослужбовці вишикувані один біля одного на одній лінії згідно з визначеним інтервалом: а) лінія машин б) ряд в) стрій г) шеренга д) колона 3. Відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами, частинами: А) інтервал б) дистанція в) ширина строю 4. Стройові підрозділи не використовують крок:


а) стройовий б) похідний в) вільний 5. Якщо командир (начальник) за порядком служби поздоровляє військовослужбовця або дякує йому, то він відповідає: а) Слава народу України б) Служу народу України в) Служимо народу України 6. Яка команда є неправильною при виконанні вправ зі зброєю: а) «На ремінь!» б) «На плече!» в) «На живіт!» г) «За спину!» д) «На груди!» 7. Будова автомата Калашникова: дульне гальмо- компресора:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8. зворотний механізм: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 9. ствол зі ствольною коробкою: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. цівка 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. газова трубка зі ствольною накладкою: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. затворна рама зі штоком (газовим поршнем): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №8 В-1. «Захист Вітчизни» 10 клас. За розділом: 9; 10. 1. Система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями належно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життя та здоров’ю людини, завдають матеріальних збитків у мирний час цє: а) Цивільна оборона б) Цивільа ситуація в) Цивільний захист

10

11

12


2. Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання і діяльності населення на території чи об’єкту: а) нештатна ситуація б) надзвичайна ситуація в) надзвичайна подія 3. (Визначте зайве) Надзвичайні ситуації залежно від причин походження подій поділяються на: а) техногенні б) природні в) соціальні г) соціально-політичні д) воєнні 4. (Визначте зайве) Надзвичайні ситуації залежно від обсягів заподіяних збитків поділяються на: а) Державного рівня; б) Регіонального рівня; в) Об’єктового рівня; г) Обласного рівня; д) Місцевого рівня 5. Начальником цивільної оборони України: а) прем’єр-міністр України б) Міністр ЦО України в) Міністр МНС України 6. Що характеризує подана на малюнку карта Білоцерківського району? а) розташування об’єкти господарської діяльності б) екологічний стан міста і району в) забруднення території радіонуклідами г) приєднання територій району до міста 7. Прилад радіаційної розвідки зображений на малюнку: а) ВПХР б) ВПД-1с в) КРБ-1 г) ДП-5В д) ІМД-12 е) ВПД-21Б 8. Для захисту людини від отруйних речовин, сильнодіючих отрут, радіоактивних речовин і біологічних засобів використовуються засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Визначте, який засіб захисту зображено на малюнку: а) ПТМ-1 б) Р-2 в) РХ-60М г) РПД-1 9. За способом іммобілізації потерпілого вкажіть ушкодження: а) перелом стегна б) перелом плечевих кісток в) перелом тазових кісток 10. Зміщення суглобних поверхонь кісток, які утворюють суглоб, після різких рухів, поштовхів або ударів: а) перелом б) вивих в) тріщина 11. При зупинці венозної кровотечі за допомогою джгута, закрутки, паска тощо накладання виконують: а) вище рани б) на рану в) нижче рани 12. При зупинці кровотечі за допомогою джгута, його можна накладати не більше як на: а) 2 години б) 1,5 години в) 1 годину 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №9 В-2. «Захист Вітчизни» 10 клас За розділом: 9; 10. 1. Шикування підрозділів для ведення бою: а) бойовий порядок б) передбойовий порядок в) колона 2. Польова фортифікаційна споруда, яка служить вогневою позицією та простим укриттям для живої сили і бойової техніки від усіх сучасних засобів ураження, ослаблює проникну радіацію, зменшує ударну хвилю та світлове випромінювання зброї масового ураження: а) позиція б) бойова точка в) окоп


3. Складова частина бою, що полягає в одночасному ураженні противника шляхом потужного впливу на нього звичайною зброєю або військами: а) вогонь б) удар в) наступ 4. Стрілець-початківець під час прицілювання допустився помилки. Як називається таке положення мушки? а) рівна мушка б) дрібна мушка в) мала мушка г) велика мушка 5. Під час стрільби з пневматичної гвинтівки натискувати на спусковий гачок слід: а) повільно б) плавно в) обережно 6. Для виконання повороту кругом у русі виконавча команда «Руш» подається одночасно з поставленням на землю: а) правої ноги б) лівої ноги в) правої або лівої ноги 7. Під час позначення кроку на місці, ногу від землі піднімають на: а) 15-20 см б) 10-12 см в) 5-10 см 8. Нормальна швидкість руху кроком становить: а) 90-100 кроків за хвилину б) 100-110 кроків за хвилину в) 110-120 кроків за хвилину 9.На яких спортивних снарядах виконується «наскок» і «зіскок»? а) спортивна колода б) бруси в) скати 10. Для надання першої медичної допомоги у порядку само- і взаємодопомоги кожному військовослужбовцю видаються засоби індивідуального медичного оснащення: а) КЗД б) ІПП в) ППІ г) АІ 11. Під час поранення голови потерпілому було накладено асептичну пов’язку, як показано на малюнку, така пов’язка має назву: а) косинка б) чепець в) пращоподібна г) хрестоподібна 12. Пошкодження, що характеризується порушеннями цілісності шкіряного покриву, слизових оболонок, а іноді й глибоких тканин, яке супроводжується болем та кровотечею: а) рана б) опік в) ушкодження 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Каталог відповідей на тестові контрольні запитання з предмету «Захист Вітчизни» 10 клас Завдання № 1 В-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 б в а в д а а в в 10 – Північно-Атлантичний Договір – міжнародне військове співробітництво (18 держав) НАТО 11 – Організація Безпеки та Співробітництва Європи 12 – політичне об’єднання Грузія, Україна, Азейбарджан, Молдова

12


Завдання № 2 В-2 1 2 а а

3 в

4 б

5 в

6 г

7 а

8 а

9 а

10 б

11 в

12 а

Завдання № 3 В-1 1 2 б б

3 а

4 в

5 г

6 б

7 в

8 в

9 б

10 г

11 б

12 а

Завдання № 4 В-2 1 2 а в

3 б

4 а

5 б

6 в

7 б

8 а

9 в

10 б

11 а

12 в

Завдання № 5 В-3 1 2 в б

3 б

4 б

5 2

6 б

7 в

8 в

9 б

10 а

11 г

12 а,б

Завдання № 6 В-1 1 2 в в

3 в

4 г

5 в

6 в

7 г

8 г

9 в

10 б

11 б

12 б

Завдання № 7 В-2 1 2 в г

3 а

4 в

5 б

6 в

7 9

8 5

9 1

10 7

11 6

12 3

Завдання № 8 В-1 1 2 а Б

3 г

4 г

5 а

6 в

7 г

8 в

9 в

10 б

11 а

12 а

Завдання № 9 В-2 1 2 а в

3 а

4 б

5 б

6 а

7 а

8 б

9 б

10 б,в,г

11 б

12 а

Завдання №1 В-1. «Захист Вітчизни» 11 клас За розділом: 1; 2; 3. 1. Чи допускається розташування іноземних військових баз на території України, для забезпечення соціального захисту громадян України які перебувають на службі у ЗСУ та інших військових формуваннях, а також членів їх сімей? а) не допускається, соціальний захист забезпечує Держава б) у разі тимчасового перебазування, згідно розділу 15 Основного закону України в) допускається у будь-якому випадку 2. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України не може брати участь: а) Президент України б) прем‟єр міністр України; в) Голова Верховної ради України; г) міністр Оборони України;


д) голова служби безпеки України; е) міністр внутрішніх справ України; є) міністр фінансів ; ж) міністр закордонних справ України. 3. Сукупність міжнародно-правових норм, які спрямовані на захист жертв збройних конфліктів і встановлюють заборону або обмеження методів та засобів ведення війни, а також відповідальність за порушення певних принципів і норм це: а) МО б) МНС в) МГП 4. Згідно вимог гуманітарного права, правил для солдата, як потрібно ставитися до осіб і об’єктів з емблемою Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, з білим прапором і з емблемами, якими позначені культурні цінності: а) з повагою б) з вдячністю в) з жалем 5. Озброєний підрозділ, відряджений для виконання бойового завдання з метою охорони військових об’єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті називають: а) сторожою б) вартою в) зміною 6. Спостерігаючи за противником, місцевістю, спостерігач починає огляд (в обороні): а) зліва на право б) від себе до противника в) від противника до себе 7. Для визначення упередження при стрільбі по повітряних цілях необхідно користуватися даними корпуса літака, вертольота, яка відповідно рівна: а) 15 і 8 м. б) 20 і 10 м. в) 20 і 12 м. 8. Винесення точки прицілювання у фігуру парашутиста при стрільбі на дальності 200 м : а) 0,5 фігури б) 1 фігура в) 2 фігури 9. Стрільба по літаках (вертольотах) ведеться, як правило, у складі відділення або взводу на дальності до 500 м … набоями: а) бронебійними б) бронебійно-запальними в) трасуючими г) бронебійно-запальними і трасуючими 10. Визначте тип ручної осколкової гранати за зовнішнім видом: а) МОН і PГ-42 б) РГД-5 і Ф-1 11. Вкажіть показник родіусу розльоту осколків ручних гранат (див. малюнок): а) 20 м. і 100 м. б) 25 м. і 200м. в) 50 м. і 250 м. 12. Залежно від радіуса розльоту осколків гранати поділяються на (мал. зліва направо): а) розривні і фугасні б) гладенькі і ребристі в) запальні і протипіхотні г) наступальні і оборонні 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №2 В-2. «Захист Вітчизни» 11 клас За розділом: 1; 2; 3. 1. До призовних дільниць щороку протягом січня – березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється: а) 17 років б) 18 років в) 19 років 2. Визволення України почалося з визволення першого населеного пункту на українській землі – село Півнівка, Ворошиловоградської (тепер Луганської) області, так розпочалася Ворошиловоградська наступальна операція (29.01–18.02.1943). Перший населений пункт на українській землі було визволено: а) 18 грудня 1942 року б) 29 січня 1943 року


в) 18 лютого 1943 року 3. Швидкий біг застосовується при перебіжках, при вибіганні з укриття до бойових і транспортних машин, при розгоні перед подоланням перешкод. Темп бігу становить: а) 150-165 кроків за хвилину б) 165-180 кроків за хвилину в) 180-200 кроків за хвилину 4. Пересування по в’язкому або слизькому грунту здійснюється: а) пригнувшись б) коротким кроком в) зигзагом 5. Відкрита земляна споруда для ведення вогню стрільцем : а) траншея б) окоп в) перекрита щілина 6. При атаці в пішому порядку, солдати спішуються з бойових машин у визначеному заздалегідь порядку, і за командою командира відділення «Відділення, за мною – ДО БОЮ!» займає своє місцє у складі відділення з інтервалом між солдатами: а) 6-8 кроків б) 8-12 кроків в) 10-14 кроків 7. Броньована бойова машина на гусеничному шасі, яка здатна швидко переносити вогонь у широких межах кутів підйому та горизонтальних кутів : а) танк б) САУ в) ЗСУ 8.Боротьба з літаками, що низько летять, і вертольотами є одним із важливих завдань. Вогонь стрілецької зброї солдатами відділення застосовується на відстані: а) до 200 метрів б) до 500 метрів в) до 800 метрів 9. Для затримання просування противника, ускладнення його маневру, завдання йому втрат у живій силі й техніці створюють мінно-вибухове загородження.Ефективність дії мін залежить від її спрямування. Чи встановлюється для цієї мети на мінах приціл? а) встановлюється б) не встановлюється в) на деяких 10. Зазначте правильність підпису стрілецької зброї: а) б) в)

1. а) РПК б) АКМ в) ПК 2. а) ПК б) АКМ 11. Зазначте правильність підпису стрілецької зброї: а) б)

в) РПК

3. а) РПК

б)АК-47

в) ПК

в)

1. а) ПМ б)ПММ в) Форт-12 2. а) Форт-12 б) ПМ в) ПММ 3. а) ПММ б)Форт-12 в) ПМ 12. Значення відхилення зовнішніх умов від табличних змінює дальність польоту кулі або відхиляє її від площини стрільби: а) ведення стрільби б) коректування стрільби в) траєкторія стрільби 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №3 В-1. «Захист Вітчизни» 11 клас Розділ 4; 5; 6; 7. 1. Виконання початкової вправи стрільби з місця по нерухомій цілі з положення для стрільби сидячи оцінюється оцінкою 12 балів, коли вибито: а) 50 очок / 5 пострілів б) 45 очок / 5 пострілів в) 40 очок / 5 пострілів 2. Вогонь по цілях, які рухаються ведеться способом супроводу «випередження»: а) на два корпуса вперед за рухом б) на два корпуса назад проти руху 3. Ручна протипіхотна граната у своїй загальній будові не має:

12


а) кільця запобіжної чеки; б) спусковий важіль запалу; в) корпусу; г) запальнох суміші; д) розривного заряду; е) запалу. 4. Все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свій обов’язок називається: а) об’єктом б) вартою в) постом 5. Чатовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони об’єктів підпорядковується: а) черговому частини б) начальнику гарнизону в) начальнику варти г) розвідному 6. Виконуючи свій обов’язок по охороні та обороні довіреного об’єкту чатовому, у нього повинна бути зарядженою зброя і сумка зі спорядженим магазином, клапан якого тримати: а) застібнутим б) розстібнутим в) на розсуд чатового 7. (визначте зайве) Згідно стройового статуту команди поділяються на: а) попередні б) виконавчі в) наказові 8. За якої відстані до начальника (командира) виконується військове вітання в строю під час руху, в строю на місці? а) за 5-10 кроків б) за10-15 кроків в) за 15-20 кроків 9. Якщо командир (начальник) поздоровляє відділення (бойовий підрозділ), то у відповідь лунає протяжне триразове: а) «Слава!» б) «Ура!» в) «Служимо Українському народові!» 10. Розгорнутий стрій взводу може бути: а) одношеренговий б) в колону по одному в) двошеренговий г) в колону по два д) в колону по троє е) в колону по чотири 11. Дистанція у строю між бойовими машинами перед похідним маршем 10 метрів. Якої дистанції повинні дотримуватися водії (механіки-водії) під час руху? а) 10-15 метрів б) 20-30 метрів в) 25-50 метрів 12. Піднесена права рука вгору регулювальника, яка описує кругові рухи, після чого рука різко опустилася сигналізує команду: а) «Збір командирів» б) «До машин» в) «На місця» 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №4 В-2. «Захист Вітчизни» 11 клас Розділ: 4; 5; 6; 7. 1. Місцеві предмети і форми рельєфу, що мають велику довжину при порівняно невеликій ширині (дороги, річки, лінії електромереж, канали, вузькі лощини…) відносяться до орієнтирів: а) точкових б) лінійних в) площинних 2. Сукупність різних нерівностей на земній поверхні називають: а) барильєфом місцевості б) горильєфом місцевості в) рельєфом місцевості


3. За допоміжними орієнтирами: Сонцем, Місяцем і яскравими зорями легко витримувати напрямок руху, а тривалість руху – за градусною мірою кута переміщення небесних світил, рівна: а) 10 градусів - одна година б) 15 градусів – одна година в) 20 градусів – одна година 4. За формулою D=Bх1000/Y визнчається: а) дальність польоту кулі б) дальність прямого пострілу в) відстань до предмету 5. За фізичної величини швидкості поширення звуку (330 м/с) визначається відстань на слух до людини, що говорить. За сприятливих умов вночі, можна почути розмову на відстані: а) 100 метрів б) 150 метрів в) 200 метрів 6. Визначення відстані до цілі за співвідношенням швидкостей звуку і світла – кількість секунд проміжку між спалахом і звуком поділеній на: а) 3 б) 5 в) 7 7. За формулою H=(hxD) /d визначається: а) відстань до предмета б) дальність польоту кулі в) висота предмета 8. Горизонтальний кут, що вимірюється за ходом годинникової стрілки від північного напрямку магнітного меридіана до напрямку на предмет: а) сторона горизонту б) магнітний азимут в) азимут 9. Визначення сторін горизонту у великих лісових масивах здійснюється за прорубаними просіками, що прорубуються по лініях: а) південь-північ і схід-захід б) північ-захід і південь-схід в) північ-схід і південь-захід 10. На яких околицях лісових галявин навесні трава густіша? а) на східних б) на західних в) на північних г) на південних 11. Збір і систематизація відомостей про місцевість та її окремі елементи (захисні властивості, умови спостереження, маскування та ведення вогню) включає в себе: а) орієнтування на місцевості б) розвідку місцевості в) маршрут місцевості 12. Спостереження за місцевістю ведеться: а) постійно б) перед початком бою в) під час бою г) тільки в обороні 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №5 В-1 «Захист Вітчизни» 11 клас Узагальнення знань. 1. Біг на короткі дистанції (швидкісний біг) застосовується у військових умовах під час бігу на 100 метрів, човниковому бігу, під час перебіжок, при вибіганні з укриттів до бойових і транспортних машин, під час розбігу перед подоланням перешкод. Темп бігу при цьому становить: а) 160 - 180 кроків/хв. (довжина кроку 90 – 120 см.) б) 180 - 200 кроків/хв. (довжина кроку 120 – 150 см.) в) 200 - 220 кроків/хв. (довжина кроку 150 – 170 см.) 2. Під час бігу по рівних ділянках місцевості військовослужбовці біжать: а) помірним кроком б) великим кроком


в) маховим кроком 3. Протягом бігу необхідно дихати рівномірно, робити глибокий вдих і повний видих. При тривалому бігу у кожного настає перехідна фаза в диханні, яка називається: а) мертва точка б) друге дихання в) фінішне дихання 4. Під час спрацювання розривного заряду ручної осколкової гранати Ф-1 показник родіусу розльоту осколків становить: а) 100 метрів. б) 200 метрів. в) 250 метрів. 5. Під час метання наступальної й оборонної ручної гранати на дальність, гранату слід тримати запалом а) догори б) донизу 6. Максимальна дальність кидка ручних гранат спостерігається, коли кут вильоту гранати становить: а) 35 - 40 градусів б) 40 - 42 градуса в) 42 - 45 градусів г) 45 - 50 градусів 7. Який спосіб метання ручної гранати найкраще підходить для метання на дальність? а) стоячи з місця б) у русі в) з коліна г) з положення лежачи 8. Найбільш точне ураження цілі на відстані 35 - 45 метрів, із замахом по дузі вгору-назад, досягається з положення: а) стоячи з місця б) у русі в) з коліна г) з положення лежачи 9. Для метання гранати на точність, при ураженні невеликих за розміром вертикальних цілей (вікно, амбразури) метальнику слід врахувати: а) максимальну силу кидка б) величину цілі і відстань до неї в) активну траєкторію 10. При подоланні вертикальних перешкод заввишки 2,2 – 2,5 метра застосовується спосіб: а) перелізання з опорою на груди б) перелізання «зачепом» в) перелізання «силою» 11. За способом іммобілізації потерпілого вкажіть ушкодження: а) перелом стегна б) перелом плечевих кісток в) перелом тазових кісток 12. Стрілець-початківець під час прицілювання допустився помилки. Як називається таке положення мушки? а) рівна мушка б) дрібна мушка в) мала мушка г) велика мушка 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №6 В-2. «Захист Вітчизни» 11 клас Узагальнення знань. 1. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладаються на: а) МО України б) ЗС України в) ВР України 2. Хто не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою: а) прем‟єр міністр України; б) міністр Оборони України; в) голова служби безпеки України;

12


г) міністр внутрішніх справ України; д) міністр фінансів; е) міністр закордонних справ України. 3. Вид ЗСУ, що, за відсутності в нашій країні ядерної зброї, здатна стримати агресора й завдати удару у відповідь: а) ППО б) ВМС в) СВ г) ПС 4. Друга світова війна для українського народу розпочалася: а) 17 вересня 1939 року б) 22 червня 1941 року в) 28 жовтня 1944 року 5. Коли було визволено перший населений пунт України від німецько-фашстських загарбників? а) 18 грудня 1942 року б) 9 травня 1945 року в) 28 жовтня 1944 року 6. Система заходів, які планують, організовують і проводять для навчання та виховання особового складу всіх категорій військовослужбовців є: а) стройова підготовка б) вогнева підготовка в) тактична підготовка г) бойова підготовка 7. Кількісний склад механізованого відділення: а) 9 військовослужбовців б) 10 військовослужбовців

в) 12 військовослужбовців

8.Постріл, під час якого траєкторія польту кулі на всій відстані не перевищує траєкторії лінії прицілювання: а) мертвий постріл б) прикритий постріл в) прямий постріл 9. У разі, коли стрілець-початківець під час прицілювання допустився помилки «Дрібна мушка», варіант розміщення пробоїн буде:

10. Військове звання на флоті старшина 1-ї статті, армія: а) молодший сержант б) сержант в) старший сержант

г) старшина

11. Цей Бойовий прапор належить: а) Сухопутним військам України б) Повітряним силам України в) Військово-Морським силам України г) Збройним силам України 12. При проведенні заходів серцево-легеневої реанімації: а) 1. штучна вентиляція легень, 1 реанімаційний вдих 2. натиснення на грудну клітину (закритий масаж серця) 4-5 разів б) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 60 секунд в) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 45 секунд 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №7 В-1. «Захист Вітчизни» 11 клас. Розділ 9. Основи медичних знань. 1. При проведенні заходів серцево-легеневої реанімації: а) 1. штучна вентиляція легень, 1 реанімаційний вдих 2. натиснення на грудну клітину (закритий масаж серця) 4-5 разів б) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 60 секунд в) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 45 секунд 2. Закрите механічне ушкодження тканини і органів без істотного порушення їх анатомічної структури та без видимого порушення цілості шкіри –


а) зсадина б) забій в) удар 3. У потерпілого механічне ушкодження голови з появою припузлості («гуля»), тимчасова втрата свідомості, слабкість організму, нудота. Такі симптоми потерпілого свідчать про: а) струс головного мозку б) забій голови в) забій головного мозку г) значна втрата крові 4. Під час надання само- та взаємодопомоги, потерпілий або особа, яка надає першу долікарняну допомогу повинна мати знання та навички ПМД. Яку інформацію несе у собі поданий малюнок ? а) анатомія людини б) будова скелета людини в) розташування кровоносних судин г) кровоносні артерії д) місця притискання артерій для зупинки кровотечі 5. Щільні тяжі зі з’єднувальної тканини, що поєднують та утримують кістки між собою: а) зв’язка б) суглоб в) надкістниця 6. Даний спосіб накладання повязки доцільно використовувати під час: а) зупинці кровотечі б) переломі передпліччя в) переломі ребер 7. Заходи щодо забезпечення нерухомості кісток у місці перелому називають: а) шинування б) пов’язка в) іммобілізація 8. Переломи з утворенням трьох або більше обламків чи осколків кісток: а) відкритий перелом б) закритий перелом в) множинний перелом 9. Поданий малюнок характеризує ушкодження, яке має визначення: а) відкритий перелом б) закритий перелом в) множинний перелом 10. Надання першої допомоги постраждалим із забоєм мозку полягає у забезпеченні їм постільного режиму та виклику «швидкої допомоги» для щадного транспортування у лікарняний заклад до: а) травматологічного відділення б) нейрологічного відділення в) хірургічного відділення г) нейрохірургічного відділення 11. На тім’яну ділянку голови накладається пов’язка: а) очіпок б) пращевидна в) хрестоподібна 12. До табельних індивідуальних засобів медичного захисту входить: а) АІ б) ІПП в) ППІ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал.

Завдання №8 В-2. «Захист Вітчизни» 11 клас. Розділ 9. Основи медичних знань. 1. Сукупність міжнародно-правових норм, які, спрямовані на захист жертв збройних конфліктів і встановлюють заборону або обмеження методів та засобів ведення війни, а також відповідальність за порушення певних принципів і норм, це: а) МО б) МНС в) МГП 2. Сучасні методи ведення війни характеризуються активним використанням методів впливу на противника, зміни думок, переконань, почуттів населення і військ дружніх і нейтральних держав. З цією метою використовуються як бойова зброя, так і звичайні прийоми впливу на почуття, волю і свідомість людей. Така війна має назву: а) сучасна війна б) психологічна війна в) психотропна війна


3. До зброї масового ураження не відноситься: а) ядерна зброя б) акрилонітрилова зброя в) хімічна зброя г) бактеріологічна зброя д) запалювальна зброя е) нейтронна зброя 4. Тканинна маска і ватно-марлева пов’язка є найпростішим засобом захисту органів дихання від: а) пилу б) отруйних речовин в) радіації 5. Для захисту людини від отруйних речовин, сильнодіючих отрут, радіоактивних речовин і біологічних засобів використовуються засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Визначте, який засіб захисту зображено на малюнку: а) протигаз б) респіратор в) тканинна пов’язка 6. Асептичний засіб у вигляді перев’язувального матеріалу, яким закривають рану: а) джгут б) пов’язка в) бинт 7. На пошкодження, що характеризується порушенням цілісності шкіряного покриву, накладається асептичний засіб у вигляді перев’язувального матеріалу, яким закривають рану. Вкажіть спосіб накладання асептичного засобу: а) «черепашачний» б) «вісімкоподібний» в) «хрестоподібний» 8. При проведенні заходів серцево-легеневої реанімації: а) 1. штучна вентиляція легень, 1 реанімаційний вдих 2. натиснення на грудну клітину (закритий масаж серця) 4-5 разів б) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 60 секунд в) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 45 секунд 9. Вкажіть спосіб накладання стягуючої пов’язки на грудну клітку потерпілого: а) по Маштафарову б) по Мартинову в) по Мар’яновичу 10. Ушкодження організму термічним фактором : а) набряк б) отруєння в) опік 11. Під час поранення голови потерпілому було накладено асептичну пов’язку, як показано на малюнку. Така пов’язка має назву: а) косинка б) чепець в) пращоподібна 12. Тяжкість опіків та їх прогноз визначається глибиною і площею ураження, що вища температура і тривалість дії температурного агента, то більша глибина термічного опіку, для визначення їх класифікують: а) І ; ІІ ; ІІІ(А) і (Б) ступінь б) І ; ІІ ; ІІІ ; ІV ступінь в) І ; ІІ ; ІІІ(А) ; ІІІ(Б) ; ІV ступінь 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал

Завдання №9 В-3. «Захист Вітчизни» 11 клас. Розділ 9. Основи медичних знань. 1. Порушення роботи різних органів людського тіла внаслідок потрапляння в організм різних отруйних речовин, велика кількість алкоголю: а) отруєння б) токсикоз в) передоз 2. При потраплянні лікарських препаратів до шлунку, постраждалому необхідно надати першу допомогу, яка включає у себе промивання шлунку великою кількістю води (до трьох літрів) з активованим вугіллям в розрахунку: а) 1 г. на 1 кг. маси тіла


б) 5 г. на 1 кг. маси тіла в) 10 г. на 1 кг. маси тіла 3. До приїзду «швидкої» постраждалому надається перша допомога при потраплянні до шлунку їдких речовин, внутрішньо через короткі проміжки часу дають по склянці содового розчину (2 чайні ложки соди на склянку води), яка речовина потрапила до шлунку постраждалого ? а) луг б) кислота 4. Наслідком хімічних опіків, які викликані дією лугів і кислот, є омертвіння, що може охопити всю товщину шкіри і тканин, які розміщені під нею. Перша допомога полягає у промиванні обпеченого місця проточною водою (під краном) протягом: а) 5 – 10 хв. б) 10 – 20 хв. в) 20 – 30 хв. 5. Опіки якою кислотою не можна обмивати водою, щоб не спричинити посилення термічного опіку і болевого шоку: а) карбонатною б) нітратною в) сірчаною 6. Звернення до самого себе для того, щоб зміцнити віру в себе, вмовити не хвилюватися, повірити в успіх: а) самонавіювання б) самопідбадьорювання в) самопереконання 7. За способом іммобілізації потерпілого вкажіть ушкодження: а) перелом стегна б) перелом плечевих кісток в) перелом тазових кісток 8. Вкажіть тип пов’язки, показаний на малюнку: а) пращевидна б) Т – подібна в) косинкова г) по Маштафарову 9. За способом іммобілізації потерпілого вкажіть ушкодження: а) перелом стегна б) перелом плечевих кісток в) перелом тазових кісток 10. Сукупність простих, доцільних дій, спрямованих на збереження здоров’я і життя потерпілого: а) швидка допомога б) медична допомога в) перша допомога 11. (визначте зайве) Вивихи та підвивихи поділяються за терміном давності: а) свіжі б) несвіжі в) давні г) застарілі 12. Комплекс різноманітних заходів, вкладених у попередження будь-якого явища і /або усунення чинників ризику захворювання: а) профілактика б) попередження в) запобігання 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Правильна відповідь на запитання оцінюється в один бал

Каталог відповідей на тестові контрольні запитання з предмету «Захист Вітчизни» 11 клас Завдання № 1 В-1 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10


а

є

б

а

б

в

а

б

г

б

б

г

Завдання № 2 В-2 1 2 а а

3 в

4 б

5 б

6 б

7 а

8 б

9 в

10 г

11 3

12 б

Завдання № 3 В-1 1 2 а а

3 г

4 в

5 в

6 б

7 в

8 б

9 а

10 а,в

11 в

12 а

Завдання № 4 В-2 1 2 б в

3 б

4 в

5 а

6 а

7 в

8 в

9 а

10 в

11 б

12 а

Завдання № 5 В-1 1 2 б в

3 а

4 б

5 а

6 в

7 б

8 а

9 в

10 в

11 в

12 б

Завдання № 6 В_» 1 2 3 б д г

4 а

5 а

6 в

7 а

8 в

9 2

10 б

11 а

12 а

Завдання № 7 В-1 1 2 3 а б б,в

4 г,д

5 а

6 а

7 в

8 в

9 б

10 г

11 а

12 а

Завдання № 8 В-2 1 2 в Б

3 б

4 а

5 б

6 б

7 а

8 а

9 а

10 в

11 б

12 в

Завдання № 9 В-3 1 2 а а

3 б

4 б

5 в

6 б

7 в

8 б

9 а

10 в

11 в

12 а

Таблиця контролю знань учнів

(використовувати обидва варіанта)

Зведена таблиця 10 клас Прізвище, ім’я та по батькові

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9


Зведена таблиця 11 клас Прізвище, ім’я та по батькові

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

Кількість Кількість Початковий Учнів у учнів,які рівень класі писали 11 клас Чол. %

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

10 клас

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

№9

Розбіжність у%

_______________________________ НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок»


Аналіз контрольної роботи з предмету «Захист Вітчизни» в 11 класі « » _____________________ 201 року Кількість учнів в класі – Кількість учнів, які виконали роботу – Результати контрольної роботи: - високий рівень – - достатній рівень – - середній рівень – - початковий – Характерні помилки: 1. 2. Аналіз контрольної роботи з предмету «Захист Вітчизни» в 10 класі « » ______________________ 201 року Кількість учнів в класі – Кількість учнів, які виконали роботу – Результати контрольної роботи: - високий рівень – - достатній рівень – - середній рівень – - початковий рівень – Характерні помилки: 1. 2. 3. Вчитель _______________________________________________________ ПІБ Директор _________________________ ПІБ

Література

М,П,


1. Програми загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи «Захист Вітчизни» рівень стандарту, академічний рівень, В.М.Мелецький, А.М.Бахтін…, Київ 2010. 2.

Підручник «Захист Вітчизни» 10 клас – І.М. Герасимів, К.О.Пашко, М.М.Фука, Ю.П.Щирба.

3. Підручник «Захист Вітчизни» 11 клас – К.О.Пашко, І.М. Герасимів, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. 4. Підручник «Захист Вітчизни» Основи медичних знань 11 клас – А.А.Гудима, К.О.Пашко, І.М.Герасимів М.М.Фука.

Завдання для контролю знань захист вітчизни1  
Завдання для контролю знань захист вітчизни1  
Advertisement