Page 1

Работа в UK

Когато говорим  за  работа  в  чужбина,  за  много  хора  винаги си остава  едно основно  притеснение.  И  то  е  –  къде  е  най­подходящото  място  да  търсим  такава. Мнозина  правят  този  избор  в  зависимост  от  родните  и  познатите,  които  имат  в дадена  държава,  в  зависимост  от  чуждият  език,  който  говорят,  в  зависимост  от стандарта  на  живот  там,  като  винаги  търсят  най­високия. По  отношение на  тези три основни критерия картинката доста се изяснява… Имайки  предвид,  че  един  от най­разпространените  езики, говорим  от  почти  всеки  по света,  е  английският,  то  става ясно,  че  голяма  част  от хората  търсят  работа  преди всички  в  англоговорящите държави.  А  що  се  отнася  до другите  два  критерия,  кръгът се  стеснава  още  повече  и разбираме,  че  тях  ги  покрива


един конкретен район в света, а това е Обединеното Кралство. Когато  говорим  за  българи  като чужденци,  още  по­силно  се доказва теорията, базирана  на  тези  три  критерия.  Истаната  е,  че  голяма  част  от  българите  търсят работа  в  UK.  Там  те  не  само  познават  езика,  но  и  винаги  могат  да срещнат много свои  сънародници.  Като  се  замислим,  всички  имаме  роднини,  познати,  приятели, които  вече  са  отпътували  за  Острова  и  са  си  намерили  там,  а  по­голямата част  от тях  са предоволни  от  живота си там.  А това го доказва именно  високичт стандарт на живот, който всички ние гоним.

Доброто възнагрждение  за  работата  в  UK  е  третата  съвсем  естествена причина   все  повече  българи  да  предприемат  тази  стъпка.  Всички  те  отиват  там  с ясната  цел  да  спечелят  пари.  Някои  от   тях   спестяват  и  се  връщат,  за  да  уредят по­добре  живота  си  в  България.  Други  се  установяват  там,  привлечени  не  само  от по­добрите  възможности  за  работа  в  Англия,  но  и  от  по­добрия  начин  на  живот. Именно  те  са  хората,  които  взимат  целите  си  семейства  с  тях,  а  при  тях  в последствие  отиват  и  много  техни  близки  и  познати.  Така  веригата  може  да  бъде продължена  до безкрай...  И дори да  звучи  плашещо цялата  тази идея  за миграцията на българите  в страни с по­висок стандарт на живот, все пак е утишителен фактът, че всички те могат да намерят по­добър живот, било то навън, било с работа в UK...

Работа в UK  

По-добрите възможности за работа в Англия и от по-добрия начин на живот, привиличат все повече и повече българи.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you