Page 1

АНАЛІЗ виконання регіональними органами владних повноважень Закону України “Про доступ до публічної інформації ”

Зміст 1. Внутрішні нормативні акти 2. Відповідальні за запити на інформацію 3. Система обліку публічної інформації 4. Відомості, що становлять публічну інформацію 5. Місце для роботи запитувачів з документами 6. Облік запитів на інформацію 7. Робота офіційного веб-сайту 8. Робота із запитами 9. Розподіл місць* між органами публічної влади


Дослідження тривало з 01 серпня по 05 вересня. В дослідженні брали участь 35 регіональних органів публічної влади. Зокрема: 16 обласних державних адміністрацій, 14 міських рад та 5 обласних рад.

ВНУТРІШНІ НОРМАТИВНІ АКТИ Прийняття внутрішніх нормативних актів* в органі влади:

Прийняті внутрішні нормативні акти в органі влади 12 10 8 6 4

2

Луганська ОДА Донецька МР Донецька ОДА Дніпропетровська МР Дніпропетровська ОДА Дніпропетровська ОР Луцька МР Сумьска МР Закарпатська ОДА Житомирська ОР Черкаська МР Черкаська ОР Івано-Франківська МР Чернігвська ОР Луганська МР Вінницька ОР Ужгородська МР Миколаївська МР Івано-Франківська ОДА Волинська ОДА Житомирська МР Харківська ОДА Тернопільська ОДА Херсонаська ОДА Чернігівська МР Чернігвська ОДА Вінницька МР Вінницька ОДА Тернопільська МР Сумьска ОДА Кіровоградська ОДА Запорізька ОДА Полтавська МР Полтавська ОДА Черкаська ОДА

0

* Внутрішні нормативні акти, необхідні для прийняття Органами публічної влади

(ОПВ): 1. Внесені зміни до Регламенту; 2. Положення про структурний підрозділ (окремий відділ у вже існуючому) або наказ про призначення відповідальної особи; 3. Положення про порядок висвітлення публічної інформації на офіційному веб-сайті; 4. Положення про систему обліку публічної інформації; 5. Положення про спеціальне місце для роботи запитувачів з інформацією; 6. Внесені зміни до інструкції по діловодству; 7. Внесені зміни до посадових інструкцій; 8. Затверджений порядок роботи з запитами в усній, письмовій чи іншій формі; 9. Прописаний алгоритм оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах, інший спосіб публічної інформації відповідно до ст.15 Закону;


10. Порядок доступу до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень;

Процентний розподіл прийняття органами публічної влади внутрішніх нормативних актів по кожному з актів:

Зміни до Регламенту:

49% 51%

прийняті неприйняті

Положення про структурний підрозділ (окремий відділ у вже існуючому) або Наказ про призначення відповідальної особи:

23% прийняті неприйняті 77%


Положення про порядок висвітлення публічної інформації на офіційному веб-сайті: 3%

37%

прийняті

неприйняті немає інформації

60%

Положення про систему обліку публічної інформації: 3% 23% прийняті неприйняті немає інформації 74%

Положення про спеціальне місце для роботи запитувачів з інформацією: 3%

37%

прийняті неприйняті

60%

немає інформації


Внесення змін до інструкції по діловодству:

40%

прийняті неприйняті

60%

Внесення змін до посадових інструкцій: 3%

29%

прийняті неприйняті 68%

немає інформації

Порядок роботи з запитами в усній, письмовій чи іншій формі:

20% прийняті неприйняті 80%


Прописаний алгоритм оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах, інший спосіб публічної інформації відповідно до ст.15 Закону:

прийняті

49% 51%

неприйняті

Порядок доступу до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень:

43% 57%

прийняті неприйняті


ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ Структурний підрозділ (відповідальна особа) з питань запитів на інформацію:

12%

створений у формі (управління, відділу, сектору)

17%

призначена відповідальна особа 17%

покладена відповідальність на певний відділ покладена відповідальність на спеціаліста

54%


СИСТЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Стан готовності системи обліку публічної інформації (реєстру публічної інформації) в органі влади:

не створена 20% створена, але ще не функціонує (на папері)

40% 9%

створена і функціонує, проте туди внесені тільки документи, що видані після набуття чинності Законом створена і працює, містить усі документи

31%

Форма ведення системи обліку публічної інформації:

11% 20%

Лише паперова Лише електронна І паперова, і електронна Інформація відсутня 26%

43%


Система обліку оозміщена на офіційному веб-сайті: 12% так 34%

54%

ні

немає інформації

Eлектронний варіант системи обліку містить тексти документів? 12% так 34%

54%

ні

немає інформації


ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію?

43% 57%

створений

не створений

Перелік відомостей, що містять службову інформацію, відповідає Закону

46% 51%

так

ні

немає інформації

3%

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, оприлюднений*:

40%

43%

на офіційному веб-сайті не оприлюднений відповідь відсутня

17%

* на дошках оголошення і в офіційних друкованих ЗМ І не оприлюднювалося


МІСЦЕ ДЛЯ РОБОТИ ЗАПИТУВАЧІВ З ДОКУМЕНТАМИ Інформація про спеціальне місце для роботи запитувачів з документами

відведене і працює в повній мірі (надається право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо)

9% 8%

відведене, але не функціонує, перебуває у стані налагодження роботи 83% не відведене

Друк і ксерокопіювання забезпечується: 3% 3%

забезпечується розпорядником інформації

власними засобами запитувача відповідь відсутня

94%


ОБЛІК ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Інформація щодо ведення обліку запитів на інформацію 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

57% 43% ведеться і систематично оприлюднюється ведеться, проте не оприлюднюється ведеться і систематично оприлюднюється

ведеться, проте не оприлюднюється

облік запитів оприлюднюється:

на офіційному веб-сайті 43% на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому органі

54%

інформація відсутня

3%

* на дошках оголошення не оприлюднювалося Звіти щодо задоволення запитів на інформацію 0,8

71%

0,6 0,4

29%

оприлюднюються не оприлюднюються

0,2 0 оприлюднюються

не оприлюднюються


Форма оприлюднення звітів щодо задоволення запитів на інформацію

на офіційному веб-сайті

28%

на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому органі 6%

66%

інформація відсутня


РОБОТА ОФІЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ На офіційному веб-сайті розміщена наступна інформація: 1,2 1 0,8 0,6 99% 0,4

90% 70%

0,2

56%

0 рубрика “доступ до публічної інформації”

порядок складання, подання запиту на інформацію

порядок оскарження усі нормативні та рішень розпорядників, дій індивідуальні акти органу, та бездіяльності створена зручна пошукова система

* Відповідь відсутня для одного ОПВ (Херсонської ОДА)


РОБОТА ІЗ ЗАПИТАМИ Вчасно надсилають відповіді на такі види запитів: 1,2 1 0,8 0,6 97% 0,4

77%

74%

по телефону, факсу

електронною скринькою

0,2 0 письмові запити

* Відповідь відсутня для двох ОПВ (Херсонської ОДА та Житомирської МР) Сума відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк відповіді на запити на інформацію

11%

встановлено не встановлено

89%


Встановлена сума відшкодування витрат на копіювання

Полтавська MP

Вчасні відповіді на запити

Сумьска ОДА Черкаська ОДА

Інформація на веб-сайті

Чернігвська ОДА Тернопільська MP

Форма оприлюднення звітів щодо задоволення запитів

Кіровоградська ОДА Полтавська ОДА

Звіти щодо задоволення запитів

Запорізька ОДА Миколаївська MP

Оприлюднення обліку запитів

Житомирська MP Вінницька MP

Облік запитів на інформацію

Чернігівська MP Луганська MP

Друк та ксерокопія

Сумьска MP Черкаська MP

Місце для роботи запитувачів з документами

Закарпатська ОДА Харківська ОДА

Публікація переліку службової інформації

Волинська ОДА Вінницька ОДА

Перелік відповідає закону

Черкаська OP Івано-Франківська MP

Перелік відомостей, що є службовою інформацією

Чернігвська OP Ужгородська MP

Тексти документів у системі обліку

Дніпропетровська ОДА Івано-Франківська ОДА

Розміщення реєстру інформації на офіційному веб-сайті

Херсонаська ОДА Луцька MP

Форма Розміщення реєстру інформації

Дніпропетровська MP Тернопільська ОДА

Готова системиа обліку публічної інформації

Вінницька OP Житомирська OP

Визначений відповідий

Донецька ОДА Дніпропетровська OP

Прийняття внутрішніх нормативних актів

Донецька MP Луганська ОДА

Загальний бал

РОЗПОДІЛ МІСЦЬ* МІЖ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

16 19 2221 21 23 23 23 24 24 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 3331 31 31 32 35

1 1 1 3 6 5 2 7 7 4 2 6 6 6 5 5 7 8 5 7 4 5 8 6 7 8 9 6 9 9 8 8 8 19

1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 4 4 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4 3

1 1 3 4 3 4 2 1 1 1 1 4 1 3 1 4 1 1 4 2 2 2 2 1 4 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2

2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 4 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Чим меншою є цифра в колонці, тим кращим є показник ОПВ

Дослідження регіональних органів публічної влади  

АНАЛІЗ виконання регіональними органами владних повноважень Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you