Page 1

СУ “Христо Ботев” гр. Бобов дол, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 12, тел. 0702/6 22-56, e-mail: sou_bobovdol@abv.bg

Утвърдил: Анастасия Баракова Директор Седмично разписание на часовете в начален етап за II срок на учебната 2017/2018 година ІІІ клас

ІV клас

БЕЛ ФВС Математика-ИУЧ БЕЛ-ИУЧ Музика

БЕЛ БЕЛ Човекът и природата ФВС Математика - ЗИП

БЕЛ БЕЛ Математика Изобр. изкуство Изобр. изкуство

1 2 3 4 5 6

БЕЛ БЕЛ ФВС Математика - ИУЧ Час на класа

БЕЛ Математика Английски език Технол. и предпр. Час на класа

БЕЛ Английски език Математика Математика Музика ФВС Час на класа

Английски език Математика ФВС

1 2 3 4 5 6

БЕЛ Математика Околен свят Технол. и предпр. Музика

БЕЛ БЕЛ Математика Изобр. изкуство Изобр. изкуство

БЕЛ БЕЛ Човекът и обществото Музика ФВС

БЕЛ Математика Човекът и обществото ФВС Английски език ФВС -допълнителен

1 2 3 4 5 6

БЕЛ БЕЛ-ИУЧ Математика ФВС

БЕЛ Английски език Музика Околен свят ФВС -допълнителен

БЕЛ БЕЛ- ЗИП Математика Английски език ДБТ ФВС -допълнителен

Математика БЕЛ БЕЛ Човекът и природата ДБТ

1 2 3 4 5 6

БЕЛ Математика Музика Технол. и предпр. – ИУЧ ФВС - допълнителен

БЕЛ БЕЛ Математика ФВС Музика - ИУЧ

БЕЛ Математика Английски език Изобр. изкуство Изобр. изкуство

БЕЛ Английски език ФВС Математика БЕЛ- ЗИП

петък

четвъртък

вторник понеделник

ІІ клас

БЕЛ БЕЛ Математика Изобр. изкуство Изобр. изкуство

сряда

І клас 1 2 3 В 4 5 6

БЕЛ Математика - ЗИП Музика Час на класа

Забележка: Задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а самоподготовката, заниманията по интереси и спорт и организиран отдих в ПИГ се провеждат след обяд от 12.10 часа до 16.10 часа. *Легенда БЕЛ – български език и литература, ФВС – физическо възпитание и спорт, ФВС-допълнителен "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, Изобр. изкуство – изобразително изкуство, ДБТ – домашен бит и техника, Технол. и предпр. – Технологии и предприемачество ЗИП – задължително избираема подготовка, ИУЧ – избираем учебен час.


СУ “Христо Ботев” гр. Бобов дол, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 12, тел. 0702/6 22-56, e-mail: sou_bobovdol@abv.bg

Утвърдил: Анастасия Баракова Директор

понеделник

Английски език ИИ Математика БЕЛ – ИУЧ ИЦ ИТ ФВС -допълнителен

БЕЛ Математика Технол. и предпр. ИТ ИТ - ИУЧ ФВС

БЕЛ – ЗИП Английски език Английски език Математика – ЗИП ФВС БЗО

вторник

1 2 3 4 5 6 7

Музика Математика БЕЛ ФВС ЧиП ГИ Час на класа

Английски език Английски език Математика Музика БЕЛ БЕЛ Час на класа

ФА Математика ГИ Английски език ИИ ИТ Час на класа

1 2 3 4 5 6 7

ЧиП ФВС ИЦ Английски език Английски език Технол. и предпр.

ИЦ ГИ Математика ИИ ИИ ЧиП ФВС -допълнителен

ФВС Технологии ХООС БЕЛ БЕЛ ГИ

1 2 3 4 5 6 7

ИИ БЕЛ БЕЛ Технол. и предпр. Математика ИТ – ИУЧ

БЕЛ – ИУЧ ФВС Английски език ИЦ ГИ Музика

БЗО ИИ Математика Математика БЕЛ БЕЛ ФВС -допълнителен

1 2 3 4 5 6 7

ЧиП Музика Математика БЕЛ БЕЛ Английски език

ФВС ЧиП Математика ИТ - ИУЧ БЕЛ БЕЛ

Музика БЕЛ ИЦ ХООС Математика ИТ - ЗИП

петък

четвъртък

1 2 3 4 5 6 7

сряда

Седмично разписание на часовете в прогимназиален етап за II срок на учебната 2017/2018 година V клас VІ клас VІІ клас

Забележка: Задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а самоподготовката, заниманията по интереси и спорт и организиран отдих в ЦДО се провеждат след обяд от 13.05 часа до 17.15 часа. *Легенда: ИЦ- история и цивилизации, ФА – физика и астрономия, ХООС – химия и опазване на околната среда, БЗО – биология и здравно образование, ИТ – информационни технологии, БЕЛ – българскси език и литература, ГИ – география и икономика, ИИ – изобразително изкуство, ЧИП – човекът и природата, Технол. и предпр. – Технологии и предприемачество, ФВС – физическо възпитание и спорт, ФВСдопълнителен - "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито. ЗИП – задължително избираема подготовка, ИУЧ – избираем учебен час.


СУ “Христо Ботев” гр. Бобов дол, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 12, тел. 0702/6 22-56, e-mail: sou_bobovdol@abv.bg

Утвърдил: Анастасия Баракова Директор Седмично разписание на часовете в гимназиален етап за ІI срок на учебната 2017/2018 година VIII клас IX клас X клас понеделник

БЗО ИТ Математика ИИ БЕЛ - ИУЧ БЕЛ - ИУЧ

Псих. и логика БЕЛ ФВС Руски език Музика ХООС БЗО

ОПИ – ЗИП/ПП ФА ГИ БЕЛ БЕЛ – ЗИП Математика Английски език ФВС -допълнителен

ФВС СФ – ЗИП/ПП Свят и личност ХООС – ЗИП Математика МФ – ЗИП/ПП

вторник

1 2 3 4 5 6 7 8

ИЦ Философия Технол. и предпр. Математика БЕЛ БЕЛ Час на класа

ФВС ФА ОПИ – ЗИП/ПП Псих. и логика Математика БЗО Час на класа

Руски език ГИ– ЗИП/ПП БЗО ИТ ИЦ Етика и право Час на класа

ФП– ЗИП/ПП БЕЛ БЕЛ СФ – ЗИП/ПП СФ - ЗИП/ПП Английски език Час на класа ФВС -допълнителен

1 Технол. и предпр. 2 БЕЛ

Английски език ФА

ГИ– ЗИП/ПП Математика

ФП - ЗИП/ПП Свят и личност

3 4 5 6 7

БЕЛ ФА Математика - ИУЧ ФВС Английски език

Информатика Информатика Руски език Математика

БЕЛ БЕЛ Интернет – ЗИП/ПП Интернет – ЗИП/ПП ХООС

ФВС Математика МФ – ЗИП/ПП ИЦ - ЗИП МР – ЗИП/ПП

1 2 3 4 5 6 7 8

Английски език ФА ФВС ИТ - ИУЧ Математика ХООС - ИУЧ ГИ

ХООС Математика БЕЛ БЕЛ Английски език ИЦ Интернет - ЗИП/ПП ФВС -допълнителен

ФВС ОПИ – ЗИП/ПП ИТ-ЗИП ХООС БЗО ГИ

СФ - ЗИП/ПП БЕЛ МР – ЗИП/ПП ГИ - ЗИП МФ – ЗИП/ПП Математика – ЗИП ФП – ЗИП/ПП

1 2 3 4 5 6 7

ИЦ Английски език Английски език Математика - ИУЧ ГИ - ИУЧ ХООС ФВС -допълнителен

ОПИ – ЗИП ИТ ОПИ –ЗИП/ПП Изобр. изкуство ИЦ ГИ

Руски език Математика ФА ИЦ Английски език ФВС

Английски език МР – ЗИП/ПП БЕЛ – ЗИП БЕЛ – ЗИП ИТ – ЗИП ФП – ЗИП/ПП

петък

четвъртък

1 2 3 4 5 6 7 8

сряда

XII клас

*Легенда: ИЦ – история и цивилизация, БЗО – Биология и здравно образование, ФА – физика и астрономия, ИТ – информационни технологии, ХООС – химия и опазване на околната среда, ОПИ – основи на пазарната икономика, МР – маркетинг и реклама, МФ – мениджмънт на фирмата, КГ- компютърна графика, ГИ – география и икономика, БЕЛ – български език и литература, СФ – счетоводство на фирмата, ФП – фирмено право, Техол. и предпр. – технологии и предприемачество, ИИ – изобразително изкуство, ФВС – физическо възпитание и спорт, ФВС-допълнителен - "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито. ЗИП/ПП – задължителна профилирана подготовка, ЗИП – задължително избираема подготовка, ИУЧ – избираем учебен час.

Sedm razpis 1 4 2 srok  
Sedm razpis 1 4 2 srok  
Advertisement