Page 1

Седмично разписание на часовете в I клас за I срок за учебната 2011/2012 година

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

Роден край

Български език и литература

Български език и литература - ЗИП

Български език и литература

2.

Български език и литература Математика

Български език и литература

Български език и литература

Английски език ЗИП

Български език и литература

3.

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика-ЗИП

4.

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт

Музика

Физическо възпитание и спорт

5.

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника


Седмично разписание на часовете в II клас за I срок за учебната 2011/2012 година

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Околен свят

Български език и литература - ЗИП

2.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

3.

Математика

Математика

Английски език

Математика

Математика

4.

Музика

Физическо възпитание и спорт

Математика - ЗИП

Музика

Физическо възпитание и спорт

5.

Домашен бит

Изобразително изкуство


Седмично разписание на часовете в III клас за I срок за учебната 2011/2012 година

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

Човекът и природа

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

2.

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература-ЗИП

Български език и литература

3.

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Английски език

4.

Изобразително изкуство

Домашен бит

Английски език

Музика

Математика-ЗИП

5.

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Музика


Седмично разписание на часовете в IV клас за I срок на учебната 2011/2012 година

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Човек и общество

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

2.

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Български език и литература - ЗИП

Български език и литература

3.

Английски език

Математика

Български език и литература

Математика

Математика ЗИП

4.

Математика

Английски език

Домашен бит и техника

Изобразително изкуство

Музика

5.

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт


Седмичнo разписание на часовете във V клас за I срок за учебната година 2011/2012 година Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

География

Български език и литература

Домашна техника и икономика

Български език и литература -ЗИП

2.

Български език и литература

Човекът и природа

Математика

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии-ЗИП

3.

Математика

Български език и литература

Английски език

Математика

Математика-ЗИП

4.

Английски език

Математика

Информационни технологии

Английски език

Човекът и природата

5.

Музика

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природа

Музика

Изобразително изкуство

6.

История

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История

Изобразително изкуство


Седмично разписание на часовете в VI клас за I срок за учебната 2011/2012 година

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

География

История

Музика

Човекът и природата

Български език и литература -ЗИП

2.

Математика

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Математика

Музика

3.

Английски език

Математика

Български език и литература

Английски език

Информационни технологии -ЗИП

4.

Домашен бит

Изобразително изкуство

Български език и литература

Български език и литература

Математика -ЗИП

5.

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

6.

Български език и литература

Човекът и природата

Математика

Физическо възпитание и спорт

История


Седмично разписание на часовете в VII клас за I срок за учебната 2011/2012 година Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

Технологии

Химия

География

Физическо въспитание и спорт

2.

Физика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии - ЗИП

Английски език

3.

Информационни технологии

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Изобразително изкуство

4.

Математика

Английски език

Български език и литература

Музика

Български език и литература -ЗИП

5.

История

Математика

Музика

Математика

Математика-ЗИП

6.

Биология

История

Английски език

Биология

Физика


Седмично разписание на часовете в VIII клас за I срок за учебната 2011/2012 година Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Биология

Химия

География

Физическо въспитание и спорт

Биология

2.

Английски език

Математика

Изобразително изкуство

Музика

Математика -ЗИП

3.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Информационни технологии

Информационни технологии - ЗИП

4.

Физика

Български език и литература

Математика

Математика

Английски език

5.

Математика

Музика

Английски език

Български език и литература

История

6.

Технологии

Български език и литература

История

Физика

Български език и литература – ЗП


Седмично разписание на часовете в IXклас за I срок за учебната 2011/2012 година

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

История

Български език и литература

Физика

История

Математика

2.

Информатика

Информационни технологии

Информатика

Руски език

Български език и литература

3.

Руски език

Математика

Психология

Физика

Български език и литература

4.

Математика

Информационни технологии

Математика

Физическо възпитание и спорт

Биология

5.

Английски език

География

Химия

Информационни технологии

Химия

6.

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Музика

География

Биология

7.

Информационни технологии


Седмично разписание на часовете в X клас за I срок на учебната 2011/2012 година Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Физика

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Български език и литература

Английски език

2.

Биология

Информатика

Български език и литература

Български език и литература

Химия

3.

Математика

Физика

Математика

Математика

Математика

4.

Информатика

Информационни технологии

Информатика

Информационни технологии

Етика и право

5.

Руски език

Информационни технологии

Информационни технологии

Химия

Руски език

6.

География

География

Биология

Английски език

Физическо възпитание и спорт

История

История

7.


Седмично разписание на часовете в XІ клас за I срок на учебната 2011/2012 година Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни технологии

Информационни технологи

Англиски език - ЗИП

Информатика

Информатика

2

Информационни технологии

Англиски език

Информационни технологии

Български език и литература

Информатика

3

История

Информационни технологии

Информационни технологии

Информатика

История

4

Английски език

Физика

Англиски език

География

Математика

5

Физическо възпитание и спорт

Философия

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература - ЗИП

6

Математика

Биология - ЗИП

Български език и литература

Математика

Английски език -ЗИП

7

Математика

География - ЗИП


Седмично разписание на часовете в XІІ клас за I срок на учебната 2011/2012 година Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни технологии

Английски език ЗИП

История - ЗИП

Свят и личност

География – ЗИП

2

Математика

Математика

Английски език

Информационни технологии

Математика

3

Български език и литература - ЗИП

Информатика

Информационни технологии

Български език и литература

Биология - ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и Литература

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Информатика

5

Информатика

Български език и литература

Информатика

Англиски език

Информационни технологии

6

Английски език

Информационни технологи

Математика

Български език и литература - ЗИП

Информационни технологии

7

Свят и личност

Английски езикЗИП

programa 2011-2012  

gcbh jkhkjh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you