Page 1

1. Израчунај: 5+7= 11 – 9 = 65 + 3= 39 – 8 = 6+9= 15 – 7 = 6 + 40 = 48 – 8 = 8+4= 17 – 8 = 42 + 8 = 50 – 4 = 7+6= 12 – 6 = 9 + 81 = 67 – 5 = 2. Умањилац је број 6 , а умањеник 46. Израчунај разлику. 3. Други сабирак је 54, а први сабирак је 6. Израчунај збир. 4. Стеван има 35 играчака, а Петар 2 играчке више. Колико играчака има Петар? 5. Једна сликовница има 38 страна, а друга 4 стране мање. Колико страна има друга сликовница?

1. Израчунај : (80 – 50 ) + 9 = (89 – 9 ) – 50 = (45 + 3) – 8 = 6 + (43 – 3) = 2 + (70 + 4)= (75 + 1) – 5= 90 – 8 + 4 = 67 + 3 – 5 = 9 + 51 – 4 = 2. Умањеник је једнак збиру бројева 34 и 5, а умањилац је 7. Израчунај разлику. 3. Други сабирак је број 6, а први сабирак је разлика бројева 57 и 7. Израчунај збир. 4. Који број је за 43 већи од разлике бројева 16 и 9? 5. Војин има 26 дискова са игрицама, а Матија за 6 дискова мање од њега. Колико дискова имају заједно? Војин:_____ Матија:_______________ Заједно:____________________

1. У аутобусу је 19 путника. На првој станици је изашло 13 путника, а ушло 7 путника. Колико је сада путника у аутобусу? 2. Кројачица је набавила најпре 34, а затим још 4 дугмета. За једно одело је употребила 6 дугмади. Колико јој је дугмади остало? 3. Павле је у књижари купио комплет лењира за 45 динара и зарезач за 5 динара. Колико му је динара вратио продавац, ако је Павле платио новчаницом од 100 динара. 4. Највећи непаран број друге десетице умањи за разлику најмањег парног броја друге десетице и највећег једноцифреног броја. Који си број добио? 5. Састави задатак према датом изразу: 50 – ( 23 + 7).

zadaci na tri nivoa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you