Page 86

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі?

алізації Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та обговорено пропозиції щодо розроблення підзаконних нормативно-правових актів. Згодом Мінприроди оприлюднило проекти таких актів для обговорення з громадськістю (громадські слухання відбулись 12 жовтня).324 18 грудня 2017 року Закон «Про оцінку впливу на довкілля» набув чинності. Для початку практичного застосування закону, 13 грудня 2017 року уряд схвалив три підзаконних нормативно-правових акти, а саме:  Постанову

№ 989 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля”325;

 Постанову

№ 1010 “Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”326;

 Постанову № 1026 “Про затвердження Порядку передачі документації для

надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля”327. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля вже розпочав роботу у тестовому режимі. Він доступний за посиланням - http://eia.menr.gov.ua. Питання впровадження оцінки впливу на довкілля розглядалось Мінприроди у 2017 році і в контексті впровадження в Україні Люксембурзької декларації. 18 жовтня 2017 року відомство презентувало Дорожню карту щодо імплементації положень Люксембурзької декларації328. Документ, серед іншого, включає основні поточні пріоритети політики Мінприроди щодо реформування природоохоронного сектору:  формування

горизонтального бачення екологічної політики у державі через прийняття рамкової оновленої державної екологічної Стратегії;

324

https://menr.gov.ua/news/31757.html

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-gromadskih-sluhan-u-procesi-ocinki-vplivu-nadovkillya 325

326

h  ttps://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-viznachennya-planovanoyi-diyalnosti-yaka-ne-pidlyagaye-ocincivplivu-na-dovkillya-ta-kriteriyiv-viznachennya-rozshiren-i-zmin-diyalnosti-ta-obyektiv-yaki-ne-pidlyagayut-ocinci-vplivu-na-dovkillya

327

h  ttps://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-peredachi-dokumentaciyi-dlya-nadannya-visnovku-z-ocinki-vplivuna-dovkillya-ta-finansuvannya-ocinki-vplivu-na-dovkillya-ta-poryadku-vedennya-yedinogo-reyestru-z-ocinki-vplivu-na-dovkillya

328

https://menr.gov.ua/news/31791.html

86

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement