Page 79

Енергоефективність та соціальні питання

відкладення реалізації передбачених дій до початку 2018 року, а згодом і до липня 2018 року, мав кращу координацію з іншими «енергоефективними» законами, а також, що вбачається головним, пропонував і закріпив відмову України від запровадження обов’язкової енергетичної сертифікації основної частини житлового фонду, який передбачається Директивою 2010/31/ЄС. Мова йде про виключення з переліку випадків для обов’язкової сертифікації будівель та відокремлених частин будівель, які продаються або передаються в найм (оренду) на строк не менше одного року312. Таким чином, істотним чином було обмежено досягнення принципової цілі Директиви у частині прямого ефекту для населення, яке є найбільш зацікавленим учасником відповідних правовідносин і прямим вигодонабувачем від підвищення енергоефективності. Очевидною причиною для такого кроку народні депутати назвали неготовність покладати додатковий фінансовий тягар на населення, яке було би змушене проводити певний вид енергетичного аудиту для отримання сертифікату при суттєвих правочинах із нерухомістю. В ході публічних та робочих обговорень цього питання, у тому числі за присутності експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства, члени Комітету ПЕК висловлювали намір виправити цю невідповідність протягом кількарічного періоду дії закону на основі повнішої інформації про порядок та вартість відповідних операцій. Як й інші супутні закони, розгляд законопроекту № 4941-д неодноразово відкладався, подекуди продовження розгляду було питанням кількох голосів та процедури повторного першого читання313, а остаточне прийняття 22 червня 2017 року, вірогідно, не було би можливим без потужної адвокаційної кампанії громадськості та представників Єврокомісії314. Згідно з Перехідними положеннями, він буде введений в дію через 12 місяців, тобто 23 липня 2018 року, а окремі положення – зокрема щодо обов’язкового розміщення сертифікатів енергетичного аудиту будинків публічних закладів, а також ті, що пов’язані із наданням державної фінансової підтримки у поєднанні із отриманням такого сертифікату, – вступлять в силу ще через майже рік, а саме 1 липня 2019 року315. Очевидно, такий підхід покликаний узгодити терміни початку повноцінного функціонування системи фінансування заходів

http://www.saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2010_31.doc

312

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60730

313

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1498588663519090/?type=3&theater

314

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19/print1501171330168556

315

79

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement