Page 61

Електроенергетика та ядерна безпека

3 лютого 2017 року наказом Мінприроди було затверджено положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник261. Розпочаті адміністративні заходи, які необхідні для функціонування природного заповідника (площа 2/3 території Зони відчуження).262 14 червня Кабінет Міністрів прийняв розпорядження щодо змін до Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС263, а також змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення264, якими уряд виділив кошти на реалізацію заходів із забезпечення функціонування заповідника265. Зміни 11 жовтня266 надали можливість завершити всі внутрішні процедури, необхідні для підписання Угоди, та додатковому фінансуванню з Рахунку ядерної безпеки, які будуть спрямовані виключно на завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). В рамках реалізації державних інвестиційних проектів, у травні було введено в експлуатацію та передано на баланс ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» об’єкти «Закриття сховищ ПЗРВ (пункт захоронення радіоактивних відходів) «ІІІ черга ЧАЕС». Коригування» та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка». Завдяки цим проектам були гідроізольовані РАВ, «які утворилися внаслідок аварії на ЧАЕС та були розміщені у спеціально підготовлених сховищах траншейного типу»267. 21 червня уряд схвалив проект Закону268 «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (№6624269). Прийняття законопроекту створить правові підстави для подальшого розроблення та виконання до 2020 року заходів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, введення в експлуатацію НБК, СВЯП-2, заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (РРВ), промислового комплексу по поводженню з твердими

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN028694.html

261

http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/chornobilskim-radiatsijno-ekologichnim-biosfernim-zapovidnikom-otrimano-statusyuridichnoji-osobi.html

262

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/395-2017-%D1%80

263

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/415-2017-%D0%BF

264

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250068482&cat_id=244276429

265

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250345654

266

http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/u-zoni-vidchuzhennya-vveli-v-ekspluatatsiyu-ob-ekti-de-zberigayutsya-radioaktivnividkhodi.html

267

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250085767&cat_id=244276429

268

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62101,

269

61

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement