Page 6

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі?

би з кіберзагрозами чи за інтерес «національного виробника». Якісних підзаконних актів бракує для пакету енергоефективних законів, законодавству про облік тепла. Із наближенням виборчого циклу 2019 року, урядові структури будуть все більше реагувати на політично сенситивні питання, зокрема зміни підходів до цін і тарифів, системи соціального захисту, видатків на енергоефективність. Це суттєво знизить готовність влади до складних, непопулярних рішень, які залишаються єдиним можливим шляхом реформування після здійснення відносно «швидких перемог» у попередні роки. Іншим викликом стали перешкоди у розкритті інформації та непрозорість на перших стадіях розробки документів. Зокрема, це стосувалося проектів підзаконних актів для реалізації «енергоефективного пакету», які Мінрегіон до останнього відмовлявся надавати чи оприлюднювати. Як правило, важливі нормативно-правові акти публікуються для обговорення громадськими експертами вже на останніх стадіях, або взагалі не передбачають такого етапу та містять примітку «не потребує обговорення з громадськістю». З іншого боку, складна навігація на офіційних веб-ресурсах органів влади та регулювання також може приховувати важливі для побутових споживачів деталі роботи енергоринків. Ілюстративним стало оновлення сайту Кабінету Міністрів, яке призвело до зникнення окремих планів імплементації. Спостерігаються суттєві затримки з оприлюдненням прийнятих документів, робота над окремими нормативно-правовими актами продовжується навіть після їх формального ухвалення. Подібна доля спіткала План заходів щодо виконання Угоди про асоціацію, Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах. Подібні порушення процедур прийняття урядових документів, або ж невиконання на практиці положень законодавства, є наслідками «заморожених конфліктів» всередині виконавчої вертикалі. Такі конфлікти відбуваються через різні інтереси залучених відомств або осіб, які можуть мати персональний характер, або через брак комунікації між апаратом та групами радників, що наділені повноваженнями з розробки проектів рішень. Прикладом першого типу конфліктів є протистояння між урядом та менеджментом НАК «Нафтогаз України» з питань реформування газового ринку, другого – допоміжних донорських проектів при міністерствах. Замість пошуку рішень для вирішення проблеми, сторони обмінюються звинуваченнями та затягують процес імплементації. Слід зазначити, що через конфлікт серед виконавців може страждати якість підготовлених проектів (ідеться, насампе-

6

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement