Page 54

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі?

5 квітня були прийняті розпорядження Кабінету Міністрів, що спрямовані на забезпечення реалізації Загальнодержавної програми поводження з РАВ209 щодо проектів «Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція» (коригування)210 та «Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП ХАЕС»211. Також, з метою вирішення проблеми повної видачі проектної потужності енергоблоків Запорізької АЕС212, розпорядженням уряду затверджено робочий проект будівництва «ВП Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП 750 кВ для підключення ПЛ 750 кВ «Запорізька – Каховська». Коригування»213. 11 липня Верховною Радою прийнято Закон №2124-VIII «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» 214 та Закон №2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами»215. Йдеться про відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з РАВ для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для поводження з РАВ на сучасному рівні. З метою приведення у відповідність із Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності»216, 12 листопада ДІЯРУ видала наказ № 372 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами»217. 29 грудня 2017 року у Верховній Раді зареєстрований проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№ 7471218), який спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії. Даним законопроектом пропонуються винятки до законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензу-

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245198999&cat_id=35109

209

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/239-2017-%D1%80

210

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240-2017-%D1%80

211

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245199017&cat_id=35109

212

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249916040

213

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6435&skl=9

214

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61774

215

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/356573

216

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1340-17

217

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63289

218

54

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement