Page 52

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі?

Усі заходи, передбачені планом імплементації Директиви (розпорядження КМУ від 18 лютого 2015 року № 110-р) завершились ще наприкінці 2015 року, в результаті чого був розроблений проект урядової постанови «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів». Проте, цей документ вже другий рік знаходиться на стадії погодження з Державною регуляторною службою, яка повідомила, що погодження стане можливим лише після приведення Закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» у відповідність до Закону «Про адміністративні послуги». Для вирішення вищезгаданої проблеми, ДІЯРУ розробила проект закону «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»200, який 23 січня 2017 року був внесений до Верховної Ради, проте відкликаний 30 серпня201. І тому питання невідповідності законів лишається неврегульованим. За інформацією ДІЯРУ на кінець грудня 2017 року, доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» готується на подання до Кабінету Міністрів202.

Висновок Відповідно до Плану виконання Угоди про асоціацію на 2014-2017 роки, строк імплементації вищезазначених директив Євратому сплив ще у листопаді 2016 року. А відповідно до планів імплементації203, для 2 директив строк виконання заходів сплив у грудні 2017 року, для Директива Ради 2013/59/Євратом – у грудні 2018 року. Враховуючи значне відставання від затвердженого графіку, уряд встановив нові строки виконання заходів по директивам, а саме 2017-2019 рр.204

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60992

200

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60992

201

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/385041

202

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/110-2015-%D1%80

203

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250163756

204

52

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement