Page 170

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі?

Постанова від 27.07.2017 № 978 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Постанова від 27.12.2017 № 1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років»

Постанова від 27.07.2017 № 979 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

Постанова від 27.12.2017 № 1466 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку»

Постанова від 27.07.2017 № 980 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання» Постанова від 27.07.2017 № 981 «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії» Постанова від 10.08.2017 № 1016 «Про затвердження Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії» Постанова від 14.09.2017 № 1116 «Про затвердження Змін до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом»

Постанова від 27.12.2017 № 1467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» Постанова від 27.12.2017 № 1468 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» Постанова від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» Постанова від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з з розподілу електричної енергії» Постанова від 27.12.2017 № 1471 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця» Постанова від 27.12.172017 № 1472 «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії»

Постанова від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

Постанова від 29.12.172017 № 1618 «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю»

Постанова від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році

Постанова від 19.10.2017 № 1268 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій»

Проект постанови «Про внесення Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо додаткового захисту прав споживачів та переходу до принципу замовленої потужності»

Постанова від 27.12.2017 № 1403 «Про визначення ставки внеску на регулювання на I квартал 2018 року» Постанова від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» Постанова від 27.12.2017 № 1420 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу» Постанова від 27.12.2017 № 1423 «Про концептуальні підходи при формуванні тарифів на розподіл та постачання електричної енергії на 2018 рік» Постанова від 27.12.2017 № 1424 «Про внесення змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії»

170

Інші Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 березня 2017 р. № 118 «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.10.2017 № 10-рп «Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України» Наказ ДФС України від 19.01.2017 № 26 «Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв» Проект Наказу Міністра екології та природних ресурсів «Про внесення змін до Наказу Мінприроди від 21 жовтня 2008 року № 541» Звіт за 2016 рік про результати моніторингу безпеки постачання природного газу

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement