Page 150

Україна та Угода про асоціацію: стоїмо у заторі?

моніторингу було належне та ефективне застосування АМКУ законів щодо захисту та забезпечення економічної конкуренції. Серед пріоритетів роботи на 2017 рік АМКУ визначив розвиток конкуренції у сфері дистрибуції електроенергетики. З цією метою, було заплановано здійснити контрольні перевірки 26 електропередавальних організацій України543. Наприклад, у жовтні 2017 року, Донецьким обласним територіальним відділенням АМКУ проведена планова перевірка ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. Компанії були надані рекомендації щодо припинення дій, які містять ознаки порушення, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 24 січня 2017 року АМКУ надав Рекомендації №2-рк НКРЕКП «Про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють». НКРЕКП своїм рішенням встановила, що ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими електричними мережами та/або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, і які прийняли рішення про перехід до стимулюючого регулювання тарифів на електроенергію, проводять незалежну оцінку активів відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна від 12.03.2013 № 293, із залученням представників «Великої четвірки» провідних аудиторських компаній. АМКУ рекомендував скасувати це рішення544 як таке, що має ознаки порушення економічної конкуренції, оскільки визначає лише чотири консалтингові компанії, які мають право проводити оцінку активів ліцензіатів НКРЕКП. Це обмежує доступ та можливість проведення оцінки іншими компаніями, які мають професійний досвід в даній сфері. АМКУ зауважив, що станом на 1 грудня 2016 року Фондом держмайна видано 828 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, тобто таку оцінку активів мають право виконувати 828 різних компаній545. Також, презентовано результати огляду конкуренції Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)546. Ґрунтуючись на результатах

543

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132788

544

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=132945&schema=main

545

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132872

546

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/133518

150

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement