Page 115

Нафта

ДИРЕКТИВА 1999/32/ЄC ПРО ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ У ДЕЯКИХ ВИДАХ РІДКОГО ПАЛИВА ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДИРЕКТИВИ 93/12/ЄС ЗІ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ РЕГЛАМЕНТОМ (ЄС) 1882/2003 ТА ДИРЕКТИВОЮ 2005/33/ЄС Для видів палива, що використовуються для цілей, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, усі положення Директиви мають бути впроваджені до 1.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. Для видів палива, що використовується для інших цілей, мають бути впроваджені такі положення:   прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого

органу (органів);   встановлення ефективної системи відібрання зразків та відповідних ана-

літичних методів аналізу;   заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти із вміс-

том сірки, що перевищує визначену граничну величину;   застосування граничних величин до вмісту сірки у судновому паливі.

Директива 1999/32/ЄC імплементувалася в Україні відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства396 ще до підписання Угоди про асоціацію397. Через систематичне невиконання Україною взятих на себе зобов’язань, проти неї було відкрито спеціальне провадження398. Оновлений план імплементації Директиви 99/32/ЄC затверджено у березні 2015 року399, основним його виконавцем визначено Мінекономрозвитку400. Зміни до Технічного регламенту401, що імплементують вимоги кодифікованої Директиви 2016/802/ЄС зобов’язано внести Міненерговугіллям до 1 січня 2018 року402.

396

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_a27

397

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011

398

https://energy-community.org/legal/cases/2013/case0513UA.html

399

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80

400

http://www.kmu.gov.ua/document/247997555/Sulphur_fuel%20oil.pdf

401

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF

402

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39

115

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement