Page 111

Нафта

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЄС ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЯКОЮ ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ ДО, А В ПОДАЛЬШОМУ СКАСОВУЮТЬСЯ ДИРЕКТИВИ 2001/77/ЄС ТА 2003/30/ЄС Директива передбачає встановлення обов’язкових національних цілей для частки енергії з ВДЕ в загальному енергобалансі, які формуються на основі статистичних даних та потенціалу кожної країни. Такі цілі мають до 2020 року забезпечити досягнення 20% частки з ВДЕ в загальному енергоспоживанні країн-членів ЄС та країн, які є сторонами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та 10% частки цього типу енергії в транспортному секторі.

18 серпня 2017 року уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»386. Цим документом, зокрема, передбачено:  збільшення частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні

до 11% у 2020 році завдяки виробленню стабільної й прогнозованої політики у сфері стимулювання їхнього використання й залучення інвестицій;  стимулювання збільшення використання екологічних видів моторного па-

лива, збільшення частки екологічних видів палива в балансі їх споживання із забезпеченням стимулів до її нарощення;  підтримка

запровадження енергоефективних, раціональних та екологічних технологій на усьому ланцюгу: від виробництва до постачання нафтопродуктів кінцевим споживачам.

На виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС у частині заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел:  7

квітня 2017 року Українське агентство зі стандартизації поінформувало про розроблення ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» першої редакції національного стандарту «Біопаливо та біорідина. Викиди парникових газів. Технічні вимоги»387, що відповідає вимогам Директиви

386

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523

387

http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershoyi-redaktsiyi-proektu-natsionalnogo-standartu-ukrayini-6/

111

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement