Page 109

Нафта

Утім, в листі від 15 листопада 2017 року № 100-29/03-12405 Антимонопольного комітету України ідеться про скасування розпорядження383 й коригування наведених у ньому термінів постановою уряду «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони». Станом на початок 2018 року цей документ не оприлюднений; за неофіційною інформацією, він містить пункти про перенесення строків ще на 6-12 місяців. Нові терміни в цілому відповідають установленим у проекті технічної підтримки ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни» в частині імплементації Директиви 2009/119/ЄС. Перші напрацювання експертів згаданого проекту презентовані 8 листопада 2017 року на засіданні Робочої групи щодо формування стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів384, створеної при Держрезерві на заміну утвореної наказом Міненерговугілля від 2 липня 2015 року № 412. Відповідно до них, рекомендовано:  визначити

загальний обсяг мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в Україні в кількості 2 млн т у нафтовому еквіваленті, зокрема 580 тис. т сирої нафти, 460 тис. т бензину моторного і 930 тис. т дизельного палива;

 забезпечити

збереження в Україні на постійних засадах фізично доступних резервів сирої нафти та/чи нафтопродуктів в обсягах, еквівалентних щонайменше 90 дням середньодобового імпорту нетто; 385

 оцінити

загальні затрати на закупівлю та зберігання нафтових резервів у 1,1 млрд дол.;

 вибрати

як базову для України модель підтримки нафтових резервів, згідно з якою управління нафтовими резервами здійснює спеціальне агентство, утворене як державний орган, що складається з представників органів влади й суб’єктів господарювання, які зобов’язані утримувати резерви.

При цьому згаданою вище постановою уряду щодо виконання Угоди про асоціацію додатково сформульовані завдання Держрезерву й Міненерговугілля щодо:

383

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/503-2017-%D1%80

384

http://rezerv.gov.ua/u-derzhrezervi-tryvae-robota-po-implementacii-dyrektyvy2009119ec/

385

Фізична доступність означає таке розташування резервів, якими забезпечується їхнє введення в обіг або фактична доставка кінцевим споживачам та на ринки протягом строків і за умов, здатних зменшити проблеми з постачанням, що можуть виникнути.

109

Profile for Денис Киркач

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Web last 16 04 ukraine association dixi 2018 ua (2)  

Profile for 810136
Advertisement