__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Перезапуск складу НКРЕКП: хто подався? Оновлена версія1 1. Чому ми за це взялись. DiXi Group – це аналітичний центр, який займається аналізом політики та розробкою рекомендацій. Але, враховуючи, наскільки болісним і складним був процес ухвалення Закону про НКРЕКП, ми, хто адвокатував цей Закон, у першу чергу зацікавлені в тому, щоб до оновленого складу Регулятора увійшли професійні та незалежні члени. Закон про регулятора забороняє втручання в роботу Конкурсної комісії, але він дає багато інших інструментів, щоб спостерігати за процесом і робити його максимально прозорим і публічним. У кожного – депутатів, журналістів, громадських організацій та активістів – є такі інструменти. Ми вирішили скористатись. 2. Чому ми публікуємо оцінку саме зараз. Досвід участі в конкурсних комісіях на посади у генеральних директоратах міністерств навчив – щоб не “махати руками після бою”, на нашу думку, обговорювати кандидатів публічно потрібно до того, як завершується офіційна процедура відбору. Якщо процедура була формально дотримана, потім пізно скаржитись. DiXi Group не могла опублікувати цю оцінку у період першого етапу конкурсу, оскільки в цей час оцінювались моральні та інші якості кандидатів, а наша оцінка є суб’єктивною, що би справді могло б спотворити процес оцінювання кандидатів Конкурсною Комісією. Тому документ був опублікований після першого етапу – але в час, коли ще можна публічно обговорити кожного, хто подався. При цьому члени Конкурсної комісії повідомили, що документ DiXi Group не впливає на оцінку кандидатів. 3. Що означають кольори. Позначені кольори – це не вирок, а сигнал про те, що потрібно вивчати питання глибше. Щоб методологія була коректною, ми повинні застосувати однакові критерії до кожного кандидата. Неможливо підібрати критерії до того, чи буде вплив олігарха або чи буде людина після обрання слухняно приймати рішення “зверху”, чи ні. Це суб’єктивні оцінки кожного, які можна озвучувати, оприлюднювати – але не брати як методологію. Критерії мають бути вимірюваними і легко перевірятись. Саме тому було обрано те, що позначено в документі. Разом із тим, на нашу думку, в документі є достатньо інформації для того, щоб політикам, журналістам та експертам зробити необхідний аналіз і виходити з оцінками, коментарями та прогнозами. 4. Чому з’явилась друга редакція документу. Повний список кандидатів був оприлюднений на початку березня. З цього часу наша команда мала біля двох тижнів, щоб провести оцінку. На жаль, наші спроби долучити коаліції та партнерські організації не були успішними. Крім того, іноді в реєстрах не відображені найновіші зміни. Саме тому ми відразу після публікації оцінки повідомили про те, що готові коригувати її, які тільки отримаємо додаткові факти та інформацію. В оновленому документі врахована інформація від усіх, хто повідомив нам про неточну інформацію і надав факти. Напівжирним шрифтом позначена оновлена інформація. Зважаючи на те, що оновлена версія документу містить порівняння попередньої і нової оцінки, для уникнення помилкового використання старої версії оцінки ми знімаємо її з публічного доступу.

Оновлена, друга версія документу була опублікована 20.03 на сайті DiXi Group. Разом із тим, 21.03 до організації з листом звернулась кандидатка Антонова О.О. з проханням уточнити інформацію в описі. Відповідні корективи внесені та не спричинили зміни застосованого маркера щодо неї. Інших змін документ від 20.03 не зазнав. 1


Зараз триває конкурс серед кандидатів, що претендують у майбутньому стати новими членами НКРЕКП. Всього на конкурс було подано 51 заявку. Враховуючи, що двох кандидатів не допустили до участі в конкурсі 2, а вакантних місць в складі Регулятора у цьому конкурсі лише 5, то рівень конкуренції складає 9,8 осіб на 1 місце. Нагадаємо, що Комісія з добору членів НКРЕКП рекомендує по 2 кандидати на кожне з 5 вакантних місць, а Президент здійснить призначення. З метою здійснення незалежного громадського контролю, активізації публічної дискусії експерти DiXi Group спробували оцінити доброчесність кандидатів, що подали свої заявки. Перша оцінка була оприлюднена 15 березня і отримала багато відгуків, у тому числі від самих кандидатів, експертів, громадських активістів та окремих політиків. Кандидати пояснювали подану інформацію в деклараціях, надавали оновлені дані щодо корпоративних прав, також нам було надано додаткову інформацію про поданих кандидатів. З огляду на це, DiXi Group публікує оновлену оцінку, а також розширене пояснення застосованої нами методології з окремими корективами. При аналізі брались до уваги наступні критерії: ●

2

Відповідність витрат, майна та способу життя кандидата та членів його сім’ї задекларованим доходам: витрати явно перевищують декларовані доходи за відповідний період часу. При цьому, базовим припущенням є те, що дані у деклараціях є повними та правдивими. У разі, якщо неможливо достовірно з’ясувати відповідність майна та витрат доходам (наприклад, через неповну інформацію або відсутність відомостей про рівень доходів у попередні роки), вказано, що окремі дані потребують уточнення. Наявність потенційного конфлікту інтересів: кандидат та члени його сім’ї мають відношення до політики (членство, трудові чи інші договірні відносини з політичними партіями) чи бізнесу (входить до органів управління3, володіє прямо або опосередковано підприємствами або корпоративними правами 4) у сфері регулювання НКРЕКП. Вказані обмеження встановлені законом про НКРЕКП5 і стосуються осіб, які не можуть бути призначені членом Регулятора. Теоретично, це дозволяє кандидатам до моменту призначення зняти конфлікт інтересів (наприклад, вийти з членства у партії, вийти з керівних органів компанії(й), продати акції та інші корпоративні права). Поряд із цим, ми усвідомлюємо, що інші форми політичної участі (наприклад, перебування у фракціях політичних партій) або робота в бізнес-секторі в сферах енергетики та комунальних послуг (перебування на виконавчих посадах) аж ніяк не гарантують, що кандидат у разі призначення не зможе мати прихованого конфлікту інтересів з огляду на свої можливі зв’язки з політиками або власниками (керівниками) компаній. Аналогічним чином, це може стосуватися і чинних членів НКРЕКП, які подалися на конкурс. Для цього ми окремо звертаємо увагу на поточні посади та зв’язки кандидатів.

Саєнка Івана Максимовича та Капустіна Олександра Вадимовича недопущено до конкурсу у зв’язку з кваліфікаційною невідповідністю. Згідно із Законом "Про акціонерні товариства", посадовими особами органів акціонерного товариства є голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор, а також голова та члени іншого органу, якщо його утворення передбачено статутом (у т.ч. керівник як особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу). 4 При цьому, Закон “Про НКРЕКП” не встановлює порогу участі в капіталі відповідної компанії (кількості акцій або часток), який вважається таким, що становить конфлікт інтересів. Тобто наявність навіть 1 акції або пакету акцій з мізерною номінальною вартістю вже є фактом наявності відповідних корпоративних прав. 5 Закон України “Про НКРЕКП”, стаття 7. Правомочність члена Регулятора 3


Можлива причетність до корупції та інших зловживань, у тому числі порушень прав і свобод громадян, рішень проти інтересів країни: підтверджені відомості з журналістських розслідувань, з використанням документів, реєстрів, відеофіксації тощо, які дають вагомі підстави припускати можливу причетність кандидата до вказаних дій. З оновленої оцінки були вилучені публікації без використання підтверджених фактів.

Червоним кольором позначені кандидати, чиї доходи і витрати виглядають неспівставними, є фігурантами публічних скандалів або приймали рішення проти інтересів країни. Окрім того, цим кольором позначено кандидатів, чиї декларації за 2017 рік з’явились у системі НАЗК після закінчення дедлайну прийому документів Конкурсною комісією, або щодо яких діють заборони, визначені Законом “Про очищення влади”. Жовтим кольором позначені кандидати, дані яких потребують уточнення, або ж мають потенційний конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів маркований жовтим, оскільки питання можна вирішити перед призначенням на посаду члена НКРЕКП. Якщо кандидати допустили помилки або подали неповну інформацію у автобіографії чи е-декларації, ми вказуємо, що окремі дані потребують уточнення. Що стосується перевірки відомостей про освіту (наявність диплому у реєстрі документів про вищу освіту), яка була застосована нами в ході першої оцінки, в оновленому документі цей критерій не застосовується з двох причин. По-перше, недоліком реєстру є те, що він не включає відомості документів про вищу освіту, виданих раніше ніж середина 1990-х років. По-друге, ми приймаємо як факт повідомлення секретаря Конкурсної комісії С.Голікової 6 про те, що усі учасники конкурсу подали свої документи про освіту, і віримо, що ці документи є оригінальними. Зеленим кольором позначені кандидати, щодо яких не було виявлено суттєвих ризиків у частині даних е-декларацій, відомостей у ЗМІ про підозру чи факти протиправної діяльності, а також потенційного конфлікту інтересів. Оприлюднені документи кандидатів – заяву, автобіографію та копії документів про освіту – можна знайти на сайті Комітету ВРУ з питань ПЕК. При оцінці використаний досвід Громадянського руху "ЧЕСНО" з оцінки доброчесності народних депутатів, а також підходи до аналізу публічних даних про кандидатів на керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції, здійсненого Громадською організацією "ТОМ 14" в партнерстві з Transparency International Україна та Реанімаційним Пакетом Реформ. Також, для аналізу використовувались дані аналітичної системи YouControl, реєстр документів про освіту, реєстр електронних декларацій проекту “Декларації” та інші відкриті джерела. Вся інформація, яка використана в оцінці, взята з відкритих джерел, зокрема з мережі Інтернет, а також з уточнень самих кандидатів. Наведений аналіз відображає лише узгоджене колективне оціночне судження команди ГО "ДІКСІ ГРУП", яке базується на інформації, отриманій з відкритих джерел, включаючи опубліковані електронні декларації кандидатів. ГО "ДІКСІ ГРУП" не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості вказаних осіб у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність, за виключенням посилання на офіційні рішення судів, що набули законної сили. Наша оцінка може не збігатися з офіційними рішеннями та висновками.

6

https://www.facebook.com/lev.pidlisetskyy/posts/10213608540460546?comment_id=10213615865403665&reply_comment_id=10213634077538957&comment_tracking=%7B%22tn%22 %3A%22R%22%7D


КАНДИДАТИ: ПІБ

Попередні висновки від 15.03

Антонова Олена Олександрівна

Ризиків не виявлено

Оновлений висновок з оцінки Пояснення застосування маркера Причина внесення змін інформації від 20.03 Працює в ДТЕК (холдинг Р.Ахметова) на посаді менеджера департаменту з регуляторних *Інформацію уточнено Зауважень до наданої інформації питань. До цього 8 років працювала у групі компаній AES Україна (AES Corporation) 22.03 згідно з отриманим на керівних посадах*. Задеклароване майно відповідає сімейному доходу та вказаним зверненням від кандидатки немає грошовим активам.

Батечко Сергій Григорович

Ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює в “ДТЕК Енерго” (компанія холдингу Р.Ахметова) на посаді керівника департаменту по технічному переоснащенню та, за сумісництвом, на посаді директора відокремленого підрозділу “Львівенергоспецремонт” “ДТЕК Західенерго”. Задеклароване майно відповідає доходу за основним місцем роботи. Також, вказані кошти на банківських рахунках і грошові заощадження.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата

Богданов Руслан Кябірович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Директор ТОВ “Сейф ворд текнолоджіс юкрейн”, а раніше був на керівних посадах в ДТЕК Енерго. Задеклароване майно відповідає доходу за основним місцем роботи та вказані готівкові заощадження.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата

Варто зазначити, що Богданов Р.К. отримав у 2017 році 217 тис. грн від ТОВ “МЕТІНВЕСТ Б.В.”, кінцевим бенефіціарним власником компанії є Р.Ахметов.

Борисенко Андрій Володимирович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Задекларований загальний дохід подружжя майже 961 тис. грн., з них 505 тис. грн за основним місцем роботи та сумісництвом. Також, задекларовано кошти на банківських рахунках та заощадження у готівковій формі. Вказаний дохід підтверджує купівлю задекларованого автомобіля за 600 тис грн у 2017 році. Також задеклароване майно - квартири за 1,6 млн та 1,2 млн грн, куплені відповідно у 2014 та 2016 роках, однак за цей період немає інформації про доходи. Працює на посаді заступника генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ “Укренергоконсалтінг”, яке ЗМІ (1, 2, 3), пов’язують з братами Ігорем та Григорієм Суркісами. Також у автобіографії кандидат повідомив, що протягом 2017-2018 років був членом Наглядової ради ПАТ “Запоріжжяобленерго” (вийшов зі складу) . За сумісництвом працює професором в НТУУ “Київський політехнічний інститут” та є членом спеціалізованої вченої ради “Енергетичні системи та комплекси” в Інституті загальної енергетики НАН України.

Уточнено згідно з автобіографією та едекларацією кандидата


Венцель Едвардович

Ігор

Ризиків не виявлено

Наявність потенційного конфлікту інтересів (через участь в органах управління компанією)

Працює на посаді заступника директора з розвитку та сервісів “ДТЕК Енерго” та за сумісництвом генеральним директором “ДТЕК Дніпроенерго” (з 2017 року). Обидва підприємства входять до холдингу ДТЕК Р.Ахметова.

Громадські активісти звертають увагу на конфлікт щодо невиконання екологічних зобов’язань компанією, керівником якої є кандидат

До складу “ДТЕК Дніпроенерго” входить Придністровська ТЕС. Після приватизації станції у 2012 році, за інформацією ЗМІ, власник був зобов’язаний до 2015 року здійснити екологічну модернізацію енергоблоків. Втім, цього не виконано, що, як повідомили громадські активісти, може бути порушенням природоохоронного законодавства (умов дозволів на викиди), невиконанням інвестиційних зобов’язань компанією в частині екологічної модернізації.

Згідно зі статутом “ДТЕК Дніпроенерго” (Розділ 14), кандидат є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, що є частиною органу управління компанії.

Внесено зміни згідно з відомостями про наявність потенційного конфлікту інтересів, оскільки кандидат входить до органів управління ДТЕК Дніпроенерго. Також отримано дані від громадських активістів щодо можливого порушення природоохоронного законодавства компанією, якою керує кандидат.

До кінця 2017 року (кандидат був 1 рік на посаді) очисне обладнання станції не зазнало змін. Сам І. Венцель стверджував (21.02.2018), що тендери на закупівлю відповідного обладнання для енергоблоку, переведеного на газове вугілля, вже оголошено, щодо решти - інформація відсутня. Задекларовані доходи, готівкові заощадження та кошти на банківських рахунках відповідають вказаному майну.

Гаврилюк Олена Володимирівна

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Працює на посаді заступника директора Дирекції із закупівлі ядерного палива та регулювання зовнішньоекономічної діяльності в “Енергоатомі” (державна компанія). Задеклароване майно відповідає вказаним доходам. Також вказані кошти на банківських рахунках. Також, була делегована до складу Конкурсної комісії з добору членів НКРЕКП фракцією Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", але її кандидатура не була підтримана Комітетом ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Маркер змінено, оскільки виключено з методології критерій щодо наявності диплому про освіту в реєстрі. Прибрано інформацію з посиланням на сайт “Антикор”, оскільки публікація не містить доказів на твердження. Уточнено згідно з едекларацією кандидатки.


Глущенко Ігор Миколайович

Можлива причетніст ь до корупції та інших зловживан ь Потребує перевірки

Підтримав ратифікацію “Харківських угод” Кандидат не задекларував жодних доходів

З 2014 року не працює. Був народним депутатом VI скликання від Партії регіонів, входив до Комітету з питань палива та енергетики, ядерної політики та ядерної безпеки. Підтримав ратифікацію “Харківських угод”. Також можна припустити, що він як член тодішньої більшості у ВРУ був одним із підписантів конституційного подання 252 народних депутатів України щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV, який дозволив В.Януковичу отримати ширші повноваження, ніж ті, на які його було обрано.

Без змін

Кандидат не задекларував жодних доходів та не повідомив про кошти на банківських рахунках. Не вказав у декларації у розділі про членів сім'ї про повнолітніх дочку та сина, натомість зазначив у автобіографії. У якості доходів зазначив про пенсію своїх батька (82 тис. грн) та матері (19 тис. грн). У власності батька кандидата задекларовано 2 земельні ділянки у Херсонській обл. загальною площею 6000 кв. м без указаної вартості на дату набуття у 2010 році.

Гондар Олександр Олексійович

Невідповід ність витрат задекларов аним доходам Потребує перевірки

Необхідне уточнення щодо відповідності задекларованих витрат і доходів

У декларації за 2016 рік вказав 1 квартиру та 1 земельну ділянку (890 м2), доходи - 46245 грн зарплати, 63342 грн гонорарів та інших виплат, 25124 грн соціальної допомоги. Сумарний дохід сім’ї в 2016 році склав 144 тис. грн. У декларації за 2017 рік вказав додатково 2 квартири (29,6 та 34,1 м 2) у власності дружини та ще 1 квартиру на двох (101,8 м2). При цьому 2 квартири, набуті в 2017 році, сукупною вартістю 411 тис. грн. Також задекларував 50% права власності на Комп’ютерну програму "103" Швидка допомога на захисті громади. З готівки дружина декларує 220000 грн. Таким чином, витрати на нерухомість можуть не відповідати отриманим доходам сім’ї у 2017 році (278 тис. грн). У 2016 році обраний до Новокодацької районної у місті Дніпрі ради від "Опоблоку" (безпартійний).

Уточнено згідно з едекларацією кандидата.


Горкуценко Костянтин Олександрович

Конфлікті нтересів Потребує перевірки

Потребують уточнення дані про компанію, власником якої є кандидат, через потенційний конфлікт інтересів

Кандидат є співвласником компанії ТПК “СВАРОГ”, основним видом діяльності якої зазначено “Оптова торгівля паливом”, а також зазначений такий вид діяльності як “Виробництво електроенергії” (підпадає під сферу регулювання НКРЕКП). Варто зазначити, що у реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, згадана компанія не зазначена.

Уточнено інформацію про компанію, співвласником якої є кандидат

Також, задекларовано 2 автомобілі, зареєстрованих на дружину, один з яких - LEXUS GX460 2011 року випуску із зазначеною вартістю 140 тис грн, що еквівалентно 5,1-6 тис. дол. США залежно від курсу НБУ в рік купівлі (2016 рік). Згідно з даними онлайнплатформи купівлі/продажу автомобілів auto.ria.com, це не відповідає його ринковій вартості: вартість такого авто починається від 36 тис. дол. США (станом на 20.03). Працює в ТОВ “ФІРМА ТЕХНОВА”. В електронній декларації також вказав кошти, отримані від ПАТ "Черкаське хімволокно" та ТОВ "Сумитеплоенерго". Також, задекларував грошовий подарунок у розмірі 1 млн грн від свого батька, включно з яким дохід у 2017 році склав 1,5 млн грн.

Григор’єв Дмитро Іванович

Ризиків не виявлено

Підпадає під дію Закону України “Про очищення влади”

Із серпня 2011 року до жовтня 2014 року перебував на посаді члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, відповідно на нього поширюється заборона, передбачена Законом "Про очищення влади" (частина 3 статті 1, пункт 4 статті 2, пункт 2 частини 1 статті 3). Відповідна заборона є підставою, чому кандидат не може бути призначений на посаду члена Регулятора (пункт 12 частини 2 статті 7 ЗУ “Про НКРЕКП”).

Уточнено згідно із ЗУ “Про очищення влади”

Працює менеджером офісу виконавчого директора “ДТЕК Енерго” (компанія холдингу ДТЕК Р.Ахметова). Вказане у декларації майно співставне з доходами кандидата за основним місцем роботи.

Давиденко Сергій Миколайович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Працює на виконавчій посаді в “Запоріжжяобленерго” (державі належить 60,25% акцій, близько 28,8% акцій контролюють компанії, які пов'язують з братами Суркісами) директор з перспективного розвитку та інвестицій, яку обіймає з 2014 року. Задекларований сімейний дохід відповідає придбаному майну. Також вказані заощадження у готівковій формі. Кандидат володіє часткою 50% в компанії ТОВ "Сучасна енергія", що надає інжинірингові послуги у сфері відновлюваної енергетики.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата.


Джуринська Інна Володимирівна

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Працює заступником директора з юридичних питань ТОВ “Систем Пауер Інжиніринг”. За сумісництвом, є головою ГО “Йдемо вперед”. Питання щодо джерел доходу було пояснено кандидаткою - ним є основне місце роботи. Задекларований дохід співставний із майном.

Уточнено згідно з інформацією, отриманою від кандидата, та з едекларацією кандидата

Дудченко Олександр Анатолійович

ДИСКВА ЛІФІКАЦІ Я

Декларація подана пізніше строку подачу документів, що є порушенням порядку та умов проведення конкурсу

Даний конкурс був переоголошений 10 січня 2018 року через технічну неможливість кандидатами заповнити на сайті НАЗК е-декларацію за 2016 рік. При цьому, Конкурсна комісія вирішила, що подані пакети документів (з е-деклараціями за 2016 рік) з 29 грудня 2017 року до 10 січня 2018 року, приймаються до розгляду.

Уточнено інформацію щодо порушень в частині термінів подачі декларації.

Оскільки кандидат підписав заяву 20 лютого, то він не підпадає під вищезазначений виняток і мав би докласти до документів декларацію за 2017 рік. При цьому (станом на 20 лютого), він міг докласти лише декларацію за 2016 рік, бо у системі НАЗК його декларація за 2017 рік з’явилась лише 28 лютого. Відтак, не дотримано вимог до документів.

Додано інформацію про професійну діяльність та доходи на основі едекларації кандидата

Працює начальником управління господарського забезпечення Державної інспекції енергонагляду ДП "НЕК "Укренерго" (державна компанія). Задекларовані сімейні доходи у 2016-2017 роках відповідають майну, при цьому все нерухоме майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях (у Луганську). Також вказані кошти на банківських рахунках та заощадження у готівковій формі.

Кайдаш Руслан Юрійович

Ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює начальником управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики та є заступником директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП. Задекларовані сімейні доходи відповідають майну. Також вказані кошти на банківських рахунках.

Без змін

Коваленко Дмитро Віталійович

Ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Уточнено згідно з едекларацією кандидата.

Коваль Олександр Іванович

Можлива причетніст ь до корупції та інших зловживан ь

Голосував за “диктаторські закони” 16 січня

Задекларував сімейний дохід, що відповідає майну. Займає посаду начальника департаменту перспективного розвитку Відокремленого структурного підрозділу “Науково-проектний центр розвитку ОЕС” ДП НЕК “Укренерго” (державна компанія). Був депутатом Верховної Ради VII скликання від Партії регіонів, зокрема голосував за “диктаторські закони” 16 січня 2014 року. Працює директором ВПС “Шахтоуправління Дніпровське” ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” (компанія холдингу ДТЕК Р.Ахметова). Задекларував 2,8 млн грн доходу та заощаджень на майже 5,7 млн грн.

Без змін


Колесніков Валерій Вікторович

Наявність конфлікту інтересів

Ймовірність потенційного конфлікту інтересів (дружина володіє незначним пакетом акцій)

Дружина кандидата володіє невеликою кількістю (67) акцій у “Кіровоградобленерго” на загальну номінальну вартість 16 грн. Працює на посаді заступника начальника Олександрійського РЕМ “Кіровоградобленерго” (більшість акцій належить VS Energy International N.V., яку пов’язують із депутатом Держдуми РФ Олександром Бабаковим). Раніше працював в “ДТЕК Крименерго” (компанія холдингу ДТЕК Р.Ахметова), але після анексії Криму Російською Федерацією покинув півострів у зв’язку із небажанням продовжувати свою роботу в умовах російського законодавства та своїм бажанням взяти участь у виборах Президента України у 2014 році, уточнив кандидат. Задекларовані доходи відповідають витратам та вказано кошти на банківських рахунках.

Корібут Ярослав Олегович

Потребує перевірки

Костюшко Петрович

Можлива причетніст ь до корупції та інших зловживан ь

Олег

Зауважень до наданої інформації немає

Працює на посаді менеджера з Дирекції з розвитку та регуляторної політики “Київенерго” (більшість акцій належать ДТЕК Р.Ахметова). Задекларовані доходи відповідають витратам.

Громадські активісти звертають увагу на можливий підкуп виборців

Депутат Київради (фракція “Солідарність”), на виборах 2015 року, за даними спостерігачів “Опори”, міг бути причетним до організації підкупу виборців. За даними ЗМІ, ймовірно використовував посаду депутата для отримання переваги на тендерах для своїх фірм з вивозу сміття.

В автобіографії не уточнено, чи залишається кандидат у трудових відносинах з компаніями, від яких отримав зарплату в 2017 році

На своїй сторінці у Facebook пише, що є головою правління у ТОВ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ", що займається вивезенням сміття, а в 2017 році зазначається співзасновником компанії разом з братом Костюшком Максимом Петровичем. У декларації зазначається як заступник директора компанії. Займає посаду генерального директора асоціації “Український Екологічний Альянс”. У автобіографії у частині про трудову діяльність зазначив, що працював у ТОВ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ" до 2013 року, хоча, згідно з е-декларацією кандидата, отримував від компанії заробітну плату за сумісництвом. У автобіографії не зазначив взагалі про діяльність в ТОВ "КОМПАНІЯ "МОСТ", де теж отримував заробітну плату за сумісництвом. Задекларував сімейний дохід майже 8,1 млн грн. Також вказав про заощадження, розміщених на банківських рахунках та у готівковій формі, загалом на 436 тис. грн, 122 тис. дол. США та 20 тис. євро.

Кандидат надав вичерпну інформацію про власну діяльність та уточнив окремі деталі біографії. Інформація оновлена згідно з е-декларацією кандидата та наданою ним інформацією.

Маркер змінено, оскільки виключено з методології критерій щодо наявності диплому про освіту в реєстрі. Уточнення. Інформація згідно з е-декларацією та автобіографією кандидата. Невідповідність між документами потребує додаткової перевірки


Крамаренко Володимир Борисович

Потребує перевірки

Краснов Володимир Георгійович Кривенко Оксана Олександрівна

Потребує перевірки

Людмирський Валерій Маркович

Можлива причетніст ь до корупції та інших зловживан ь

Потребує перевірки

Наявний потенційний конфлікт інтересів (займає посаду голови правління)

Займає посаду голови правління “Херсонгаз” (60,9% акцій належать офшорній “Нейчерел енд ліквіфайд петролем гас” /о.Мен/, 25% - ТОВ “Група компаній “Содружество” Віктора Попова).

Зауважень до наданої інформації немає Необхідне уточнення інформації в частині відповідності витрат і доходів Потребує уточнення інформація про вартість квартири

Працює заступником директора з сертифікації ДП “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”. Задекларовані доходи відповідають майну.

Згадується у журналістському розслідуванні щодо закупівель

Магда Олексій Іванович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Задекларував придбаний у 2016 році автомобіль бізнес-класу Mersedes-benz glk 220 cdi 4 matik без вказаної вартості. Згідно з даними онлайн-платформи купівлі/продажу автомобілів auto.ria.com, найдешевша пропозиція станом на 20.03.2018 - 615 тис. грн. Сімейний дохід у 2017 році становить 709 тис. грн. У 2010 році обирався до Херсонської облради від Партії регіонів.

Уточнення. Додано маркер “наявність потенційного конфлікту інтересів” у зв’язку з приналежністю кандидата до органів управління компанії, чию діяльність регулює НКРЕКП. Також, уточнено інформацію згідно з е-декларацією Уточнено інформацію згідно з е-декларацією кандидата.

Працює заступником директора Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП. Згідно з деклараціями 2016 та 2015 років, кандидат отримала загальний прибуток 892 тис. грн, з них подарунок у грошовій формі на 260 тис. грн (у цей час вже працювала в НКРЕКП). Коштів на банківських рахунках та у готівковій формі не декларувала. При цьому, у 2016 році здійснено покупку автомобіля за майже 550 тис. грн.

Без змін

Працює на посаді директора начальника департаменту електропостачання в “Укрзалізниці” (державна компанія). Серед задекларованого майна вказав квартиру в Києві (70,7 кв. м, 100% власності), набуту в 2017 році за 24 тис. грн.

Уточнення. Додано маркер “потребує уточнення”, що стосується задекларованої вартості купленої квартири. Кандидат виклав власну версію інформації про себе, однак відмовився спростувати чи уточнити окремі факти письмово.

Бере участь у конкурсному відборі на посади 4 (чотирьох) незалежних членів наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго”. У ЗМІ широко висвітлювалася ситуація з його викраденням. Звільнений у ході операції МВС у березні 2017 року. Утримувався з метою викупу. Згадувався в матеріалах про можливі зловживання при закупівлях “Укрзалізниці”, у тому числі діяльності компаній-посередників, які продавали залізничникам електроенергію. Працює керівником проектів і програм у сфері нематеріального виробництва НЕК “Укренерго” (державна компанія). За сумісництвом є членом стратегічної ради громадського об’єднання “Київський інститут міжнародних досліджень”. Задеклароване майно та заощадження у готівковій формі відповідають вказаному доходу.

Уточнено інформацію згідно з е-декларацією кандидата.


Магльованний Євген Вікторович

Ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює директором Департаменту технічного регулювання енергоефективності в Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Задекларував сімейний дохід, що відповідає майну.

Без змін

Малий Ігор Анатолійович

Наявність конфлікту інтересів

Наявність потенційного конфлікту інтересів через членство в Наглядовій Раді ПАТ “Центренерго”

У автобіографії вказав, що працював на посаді заступника директора Департаменту корпоративного управління та правового забезпечення “Енергетичної компанії України” (державна компанія) до грудня 2014 року, після чого не вказано місця роботи. Втім, згідно з біографічною довідкою, розміщеною на сайті “Центренерго”, з 2014 року і по цей час є членом Ліквідаційної комісії НАК “Енергетична компанія України”; членом Наглядової ради ПАТ “Центренерго” (78% акцій належать державі) та ВАТ “Запоріжжяобленерго” (державі належить 60,25% акцій, близько 28,8% акцій контролюють компанії, які пов'язують з братами Суркісами), членом Ревізійної комісії ПАТ “Укргідроенерго” (державна компанія). При цьому, у звітності, оприлюдненій в системі розкриття Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA), значиться серед керівників “Центренерго”, проте не значиться серед керівників "Запоріжжяобленерго".

Без змін

Потрібно уточнити місце роботи кандидата, а також відповідність витрат і доходів

Скан-копія автобіографії не дозволяє ідентифікувати назву компанії, в якій працює, а в декларації назва не вказана.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата

Потребує перевірки

Мамонов Дмитро Вікторович

Потребує перевірки

Кандидат задекларував купівлю у 2017 році квартири та автомобіля за 465 тис. та 100 тис. грн відповідно. Загальні витрати склали більше 565 тис. грн, що складає весь річний прибуток сім'ї (600 тис. грн). Також задекларовано кошти у готівковій формі.

Мітченко Віктор Вікторович

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює директором підприємства “Дніпровські міські електричні мережі” технічної дирекції “ДТЕК Дніпрообленерго” (компанія холдингу ДТЕК Р.Ахметова). Задекларовані доходи відповідають майну.

Без змін

Морозова Вікторія Іванівна

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Призначена на посаду члена НКРЕКП у червні 2015 року, після чого, згідно з планом ротації, мала би бути звільнена наприкінці листопада 2017 року. Втім, через внесені зміни до Закону України “Про НКРЕКП”, Президент П.Порошенко призначив кандидатку у якості тимчасового члена Регулятора. Задекларовані доходи відповідають зазначеному майну.

Уточнено інформацію про кандидатку

Мотовилов Дмитро Анатолійович

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює інженером з технічного аудиту енергоінспекції “Вінницяобленерго” (72,4% акцій належить компаніям, які пов'язують з Костянтином Григоришиним, 25% інвесткомпанії ICU).

Без змін.

Задекларований сімейний дохід загалом відповідає вказаному майну.


Мужилко Микола Олександрович

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

В оприлюднених матеріалах Комітету ПЕК виявлено помилку: вказано ПІБ кандидата “Мужилко Дмитро Вікторович”, натомість у копіях документів “Мужилко Микола Олександрович”.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата

Мужилко М.О. працює головним інженером ТОВ “Рембудсервіс ЛТД”. Задеклароване майно та заощадження загалом відповідають доходу, також вказано заощадження у готівковій формі.

Немчинов Максим Олександрович

Можлива причетніст ь до корупції та інших зловживан ь Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Віднедавна працює комерційним директором в компанії ПП “ВКФ Алмакс”, раніше працював на різних посадах в Міненерговугілля. Претендував на пост державного секретаря в Міненерговугіллі, але його призначення оскаржувалось і, в результаті, в.о. держсекретаря стала резервна кандидатка. Згідно з останнім рішенням суду у рамках справи №826/20294/16 ухвалено скасувати заборону на призначення кандидата на посаду держсекретаря Міненерговугілля. Задекларовані значні кошти на рахунках та готівкою (2,5 млн грн, 34,7 тис. дол. США), у власності кандидата та його дружини 2 автомобіля та квартира на загальну суму 4 млн грн. Також, вказано про заощадження на банківських рахунках та у готівковій формі (+позичені кошти третім особам): загалом більше 2,5 млн грн, майже 77 тис. дол. США та 845 євро. Згідно з наданою інформацією від кандидата, статки були зароблені впродовж 2000-2010 років, коли він працював комерційним директором компанії ПП “ВКФ Алмакс”. Також володіє часткою в компанії ТОВ "АЛТРЕЙД", яка, за інформацією ЗМІ, займається трейдингом вугілля. При цьому, не задекларував отримані прибутки від господарської діяльності компанії. Як уточнив кандидат, компанія не веде господарську діяльність з 2008 року, а його спроби ліквідувати підприємство були безуспішними через відсутність правовстановлюючих документів та інших причин.

Нестерук Володимир Валерійович

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює радником віце-прем’єр-міністра В.Кістіона з питань електроенергетики. Задеклароване майно відповідає доходам. Також, вказано кошти на банківських рахунках і заощадження у готівковій формі.

Знято маркер “можлива причетність до корупції та інших зловживань” у зв’язку з роз’ясненнями кандидата про походження коштів, за які були здійснені коштовні покупки впродовж його роботи на держслужбі. Кандидат надіслав документи, що стосуються судових розглядів, які дозволяють припускати політичну складову процесу. Уточнено інформацію про судове рішення щодо призначення кандидата на посаду держсекретаря. Уточнено згідно з едекларацією кандидата


Овдієнко Олександр Вікторович

Наявність потенційн ого конфлікту інтересів Потребує перевірки

Наявність потенційного конфлікту інтересів (володіє незначним пакетом акцій, вказана у автобіографії управлінська посада в компанії)

Кандидат володіє акціями ПАТ "Кременчукгаз" на загальну вартість 37,55 грн. У автобіографії вказав, що був заступником голови правління з економіки та фінансів газорозподільної компанії і зараз є членом її Ревізійної комісії, втім не уточнено назву компанії.

Уточнено згідно з едекларацією та автобіографією кандидата

Працює на посаді заступника генерального директора ТОВ "Група компаній "Содружество" (є акціонером низки газорозподільних компаній). Водночас, працює на керівних посадах та отримує прибуток (задекларував) за сумісництвом у двох ГО: "Асоціація інженерів енергетиків України" та "Асоціація газового ринку України". Також, згідно з е-декларацією займає неоплачувані керівні посади в компаніях ТОВ "Інститут газових технологій" (директор та бенефіціарний власник) та Natural and Liquefied Petroleum Gas PLC (генеральний директор), зареєстрованої на о. Мен. Остання компанія є акціонером низки газорозподільних компаній, зокрема “Кременчукгаз”, “Херсонгаз”. Задеклароване майно та кошти на банківських рахунках відповідає доходам.

Олексенко Олександр Сергійович

Наявність потенційн ого конфлікту інтересів Потребує перевірки

Наявність потенційного конфлікту інтересів (членство у політичній партії та управлінська посада в компанії)

Варто зазначити, що кандидат є чинним членом політичної партії ВО “Батьківщина”, про що він вказав у поданій автобіографії. Працює в.о. генерального директора “Полтаватеплоенерго”. Згідно зі статутом компанії це є управлінська посада, що є потенційним конфліктом інтересів. Задекларував дохід за місцем роботи (355 тис. грн), від підприємницької діяльності (730 тис. грн) та інші, що підтверджує майно. При цьому загалом заощадження на банківських рахунках і у готівковій формі становлять 228 тис. дол. США та 238 тис. грн.

Уточнено інформацію про кандидата згідно зі статутом компанії, де він займає управлінську посаду, та згідно з його едекларацією

Також, згідно з даними YouControl, особа з таким ПІБ володіє часткою 56,56% у готелі, що був перереєстрований за законодавством РФ: ТОВ "ГОТЕЛЬ ВІДПОЧИНОК" (ЄДРПОУ 24501474).

Олефір Дмитро Олександрович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Заступник начальника оперативно-диспетчерського управління НЕК “Укренерго” (державна компанія). Задеклароване майно відповідає вказаному доходу, при цьому вказано заощадження на банківських рахунках та у готівковій формі на загальну суму 180 тис. грн, 61 тис. дол. США та 7 тис. євро.

Уточнено згідно з едекларацією та автобіографією кандидата


Петриковець Констянтин Яковлевич

Наявність конфлікту інтересів Потребує перевірки

Наявність потенційного конфлікту інтересів (володіє незначним пакетом акцій)

Згідно з е-декларацією кандидата, у власності сім'ї кандидата є незначна кількість акцій “Центренерго”, “Західенерго”, “Харківобленерго”, “Дніпрообленерго” на загальну номінальну вартість трохи більше 7800 грн. Згідно з додатковою інформацією від кандидата, ці акції були отримані в обмін на приватизаційні ваучери (його та дружини), інші були придбані з метою забезпечення виконання функцій члена наглядових рад енергетичних компаній, до яких кандидат обирався під час роботи в Мінпаливенерго та НАК "Енергетична компанія України" як представник держави. “У разі призначення Членом НКРЕКП акції реалізую” - додав Петриковець К.Я.

Уточнено інформацію про кандидата згідно з наданою додатковою інформацією. Також, уточнено згідно з едекларацією.

Працює в “Енергоатомі” (державна компанія) заступником директора центру із впровадження нової моделі ринку. Не задекларував вартість двох земельних ділянок загальною площею 3612 кв м, гаража площею 41,3 кв м та двох автомобілів: Rexton Ssang Yong 2012 р випуску і Nissan Juke 2012 р випуску. Як повідомив кандидат, одна із ділянок подарована дружині її батьками. Щодо іншої ділянки та двох автомобілів, він додав, що платіжні документи втрачені, а оцінка цього майна останнім часом не здійснювалася.

Поліщук Олег Васильович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Працює директором Центру із запобігання та протидії корупції у “Енергоатомі” (державна компанія). Задекларував доходи та кошти на банківських рахунках і заощадження. Також, кандидат надіслав додаткову інформацію про походження майна (копії підтверджуючих документів). Згідно з ними, майно, динаміка коштів у банках та готівкою відповідає отриманим доходам. У публікаціях ЗМІ згадується переважно як особа, що в силу професійних обов’язків коментує закупівлі "Енергоатому", а також дії правоохоронних органів щодо компанії: 1, 2, 3, 4.

Радченко Євген Миколайович

Потребує перевірки

Потребує уточнення відповідність витрат і доходів

Працює консультантом в “Укрзалізниці” (державна компанія) та, за сумісництвом, директором ТОВ “Агентство розвитку ДПП”. Також є членом ради ГО “Платформа розвитку публічно-приватного партнерства” та заступником голови Комісії з розвитку державно-приватного партнерства Українського Національного комітету Міжнародної торгової Палати (ICC). Дружина володіє 2 квартирами та має 50% власності у житловому будинку та 3 земельних ділянок, при тому що декларант нерухомості не має взагалі. Доходи дружини не задекларував. При цьому, вказаний дохід за основним місцем роботи не дозволяє мати таке майно.

Змінено маркер на “суттєвих ризиків не виявлено” у зв’язку наданою кандидатом додатковою інформацією про походження задекларованого майна.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата


Наявність потенційн ого конфлікту інтересів Потребує перевірки

Наявність потенційного конфлікту інтересів (членство в партії, згідно з даними сайту облради)

У поданій автобіографії зазначив, що не є членом політичних партій, хоча був обраний у 2015 році депутатом Запорізької облради як член політичної партії “Опозиційний блок”. У 2017 році був виключений із фракції “Опоблоку”, попри це - за даними сайту облради продовжує бути членом регіональної організації “Опоблоку”.

Сарамага Роман Костянтинович

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Наразі безробітний, раніше працював заступником голови представництва компанії “СіБіЕм ойл плс” та, за сумісництвом, радником з розвитку бізнесу компанії “Кадоган Петролеум”. Задекларував майно, доходи та кошти у готівковій формі.

Уточнено згідно з едекларацією кандидата

Сосновський Олександр Михайлович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Приватний підприємець, за сумісництвом працює директором ТОВ “ПКБ Синтез”. У 2017 році задекларував дохід 70 тис. грн від підприємницької діяльності. При цьому, у 2012 році купив автомобіль бізнес-класу Audi A8l 2007 року випуску та не вказав його вартості. Згідно з даними онлайн-платформи купівлі/продажу авто auto.ria.com, станом на 20.03.2018 аналогічна модель коштує від 13,7 тис. дол. США.

Уточнено інформацію про кандидата

Сагайдачний Олексій Олександрович

Без змін

Працює в.о. директора Запорізької ТЕС (холдинг ДТЕК Р.Ахметова). Задекларовані доходи загалом відповідають витратам.

(Оскільки на момент купівлі авто було новіше, відтак і вартість його була вища. Аналогічна модель 2013 року випуску, тобто “віком 5 років”, коштує від 38 тис. дол. США).

Сосновський Сергій Олександрович

ДИСКВА ЛІФІКАЦІ Я

Декларація подана пізніше строку подачу документів, що є порушенням порядку та умов проведення конкурсу

Даний конкурс був переоголошений 10 січня 2018 року через технічну неможливість кандидатами заповнити на сайті НАЗК е-декларацію за 2016 рік. При цьому, Конкурсна комісія вирішила, що подані пакети документів (з е-деклараціями за 2016 рік) з 29 грудня 2017 року до 10 січня 2018 року, приймаються до розгляду.

Потребують уточнення дані про доходи, заощадження та вартість активів, набутих у 2017 році

Директор та співвласник ТОВ "СП Технопроект", співвласник ТОВ “ПКБ Синтез”. У декларації не вказав ані доходів, ані заощаджень; задекларовані дружиною дачний будинок та земельна ділянка, набуті в 2017 році, без вказаної вартості.

У системі НАЗК декларація за 2017 рік з’явилась 27 лютого, декларація за 2016 рік відсутня взагалі. Відтак, кандидат не міг докласти до пакету документів е-декларацію, що може означати недотримання вимог до документів.

Додано інформацію про професійну діяльність та доходи на основі едекларації кандидата


Стегній Богдан Станіславович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Кандидат задекларував прибуток в розмірі 352 тис. грн, прибуток дружини не задекларовано, при цьому у власності подружжя нерухомості та автомобілів на загальну вартість більш ніж 1,9 млн грн.

Уточнено інформацію про кандидата згідно з його едекларацією та автобіографією

З 2004 по 2017 роки працював на посадах голови правління ВАТ “Миколаївгаз” та генерального директора “Дніпрогаз”. Варто зазначити, що кандидат мав зв’язки з Партією регіонів: був депутатом Миколаївської облради від цієї політсили у 2006-2010 рр.

Таратун Вадим Сергійович

Потребує перевірки

Зауважень до наданої інформації немає

Чинний член НКРЕКП, призначений Президентом тимчасово у грудні 2017 року. До призначення працював в “Укргідроенерго” (державна компанія). Зазначене майно відповідає доходам.

Формагей Олександр Леонідович

Суттєвих ризиків не виявлено

Зауважень до наданої інформації немає

Працює заступником директора департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин “Укргідроенерго” (державна компанія). Задекларовані сімейні доходи відповідають майну, також є інформація про заощадження та кошти на банківських рахунках.

Цаплін Валерій Іванович

Наявність потенційн ого конфлікту інтересів

Зауважень до наданої інформації немає

Кандидат має незначну кількість акцій “Полтаваобленерго” на загальну вартість 750 грн. Втім, як уточнив кандидат, розуміючи можливість конфлікту інтересів, продав акції через інвесткомпанію “АртКапітал” та надав відповідні копії документів членам Конкурсної комісії. Працює директором департаменту стратегічного розвитку та планування в НКРЕКП. Задекларовані доходи відповідають майну. Також, вказав кошти на банківських рахунках та заощадження у готівковій формі.

Чумак Артем Володимирович

Юшко Андрій Миколайович

Невідповід ність витрат задекларов аним доходам Потребує перевірки Потребує перевірки

Потребує уточнення інформація про відповідність доходів і витрат

Працює директором департаменту з питань централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП. Задекларував дохід 108 тис. грн, при цьому у 2017 році придбано квартиру за 2,44 млн грн. Витрата на купівлю квартири не відповідає задекларованим у 2015-2017 роках доходам. Разом з тим, причиною можуть бути доходи інших членів сім’ї, зокрема, дружини і доньки, які не вказані у деклараціях.

Зауважень до наданої інформації немає

Працює керівником департаменту з високовольтних мереж “ДТЕК Донецькобленерго” (компанія холдингу ДТЕК Р.Ахметова). Задекларовані доходи, заощадження та кошти на рахунках відповідають майну.

Маркер змінено, оскільки виключено з методології критерій щодо наявності диплому про освіту в реєстрі. Без змін

Знято маркер “наявність потенційного конфлікту інтересів” через надану додаткову інформацію від кандидата. Також, уточнено інформацію про кандидата згідно з його е-декларацією Уточнено інформацію про кандидата згідно з його едекларацією

Уточнено інформацію про кандидата згідно з вказаною інформацією в його автобіографії

Profile for Денис Киркач

Neurc candidates ukr  

Neurc candidates ukr  

Profile for 810136
Advertisement