Page 1

DE

MEULEN WIEKER Prins Marc 1

Ron

18e jaargang, nr.1 Oplage: 1600 exemplaren.

JANUARI

2014

DE MEULENWIEKER IS EEN UITGAVE VAN LIMBURGS MEEST NOORDELIJKE CARNAVALSVERENIGING DE MEULENWIEKERS EN WORDT HUIS AAN HUIS RONDGEBRACHT IN KUULENGAT. Alles uit dit blad mag met of zonder medeweten van de Carnavalsvereniging worden gekopieerd, aangehaald of op andere wijze worden gebruikt, mits voor carnavaleske doeleinden.

s n i r P

1 c r a

M

in vuur en vlam

Kuulengatter

sixties party

SOAP 2013 En verder • Het Meulenwiekertje • De redactie geeft door…. • De Willemsorde • Er vielen weer klappen… • Carnavalsprogramma >DE MEULENWIEKER 2014<

1


opgericht 12 oktober 1971

www.meulenwiekers.nl Bestuur Ton de Bruin Albert Alders Marc Poos Jan van Summeren Wim Nieuwenhuis

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Commissaris

President Theo van Gemert Senatoren Luc Berben Niels Brugman Marcel de Groot Will Gubbels John Helder Maik Helder André Hendriks Peter Leseman Ton Schrievers Robin Schrievers Bart Megens Peter Wijers Roul Zilesen

Commissieleden Frank van de Broek Marc Ebbers Peggy van Gemert Eric de Groot Marjo Gubbels Marcel Hax Stefan Hax Marlies Hendriks Willem Hendriksen Richard van Laanen Marijke Nieuwenhuis Mike Otten Petrien Poos Maarten Smits Thei Wijnen

Eresenatoren Hans van Delft Willem Hendriksen Piet van Kruysbergen Hans Rikken Piet Thijssen

Prins en gevolg Marc Poos Marcel de Groot Ingrid van Kruysbergen Jolanda Kaal

Oud Kuulengat Prinsen Jac Rikken (†) Piet Thijssen Toon van Teeffelen (†) Rudi van Megen Maerten Verstegen Ger Janssen Reinen (†) Berry Hulshof Luc Leseman Rinus van de Broek Adri Sommers André Hendriks Jos Schapers (†) Thei Wijnen Theo van Gemert Ruud van der Zand Jan van Summeren Gabri Wolfs Marcel de Groot Willem Hendriksen Willie Nijenhof Hans Rikken Henk de Bruijn Leo Berrevoets Will Gubbels Toine Janssen-Groesbeek Eric de Groot Rob Janssen Charles Eltink Theo Theunissen Chris Visser Gert-Jan Janssen Reinen Jackques Hylkema Ron Werther

1980 - 1981 1981 - 1982 1982 - 1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Correspondentieadres Middelweg 21, 6584AE, Molenhoek Tel. 024 358 40 22, secretaris@meulenwiekers.nl Redactie ‘de Meulenwieker’ Peter Wijers - Guus Gubbels - Will Gubbels Redactie ‘het Meulenwiekertje’ Jeugdcommissie Advertentieverkoop Senaat Meulenwiekers Met grote dank aan Mike Otten, Petrien Poos Alle fouten in deze uitgave van de Meulenwieker zijn bewust gemaakt. Er zijn nl. mensen die met veel plezier zoeken naar fouten en we gunnen iedereen een lolletje! 2

>DE MEULENWIEKER 2014<

1971 HER FST 5

11 44

Van de voorzitter

34 36

1 0 2

0 8 9 1 Meulenwiekers en

Meulenwiekerinnen Dit jaar hebben we een prins die iets met cijfers in zijn motto heeft staan. Ik heb ook nog een leuk rekenraadsel. Deze prins is de vierendertigste prins van Kuulengat. De Meulenwiekers vieren in 2015 het 44e jubileum. Het seizoen 2015/2016 vieren we met de 36ste prins.

K

lopt iets niet in dat sommetje: 36 is geen veelvoud van 11. Hoe zit het dan wel in elkaar? Tot 1980 hebben we zonder eigen prins carnaval gevierd, we kregen in deze tijd de Prins van de Heikneuters uit Mook op visite. Pas in 1980 werd de eerste eigen Prins van de Meulenwiekers gepresenteerd. PIO Over leeftijd gesproken: ik ben erg blij dat onze Carnavalsvereniging er weer een aantal nieuwe (jonge) en 1 oudere/jongere

senatoren erbij heeft gekregen. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd weer een stuk lager geworden. Ik wens de jongere Niels en Roul en oudere/jongere John veel succes en plezier bij onze senaat. Op de galazitting is ook bekend gemaakt, dat we een president in opleiding (PIO) hebben en wel Peter Leseman die na het jubileumjaar definitief mijn steek zal gaan overnemen en dan de nieuwe president van de meulenwiekers zal zijn, zodat ik na 22 jaar een (klein) stapje terug kan doen.

PO(O)Sitief Zaterdag 16 november rond 23.00 uur was bijzonder voor mij toen ik mijn goede vrienden als Prins Marc d’n urste en adjudant Marcel aan u mocht voorstellen, samen met de hofdames Ingrid en Jolanda. Zij zullen het kuulengats carnaval vast in de PO(O)Sitieve cijfers weten te houden.

Na een zomer die beter was en langer duurde dan iedereen had verwacht is het nu echt herfst geworden. De wind veegt de bladeren van de bomen en de regen stort zich uit de hemel omlaag terwijl ik dit stukje schrijf. Dagen waarin iedereen binnen blijft in zijn eigen beschermende omgeving omdat buiten koud en guur is. Brouwerij Om niet weg te zakken in negatieve gedachten wordt het tijd om aan leuke gezellige dingen te denken, en beter nog: er mee aan de slag te gaan. Dus we moeten onze holen uit en elkaar weer opzoeken want er moet weer leven in de brouwerij komen. Molenhoek moet een SAMEN-leving blijven, ook in de herfst en winter! Lichtpuntjes Dat is wat de Meulenwiekers proberen te bereiken met hun activiteiten: lichtpuntjes in koude en donkere dagen waardoor we weer naar buiten komen en elkaar weer ontmoeten. Carnaval in Molenhoek gaat niet om veel drank en onderbroekenlol; het gaat om gezelligheid die je met elkaar deelt, voor jong en oud. Dit proberen we te bereiken door het organiseren van zittingsavonden waar artiesten van allerlei pluimage optreden, de receptie voor onze prins en jeugdprins(es) die ook een soort nieuwjaarsreceptie voor het hele dorp probeert te zijn, De Aftrap waar onze burgemeester en zijn band vorig jaar schitterden, en natuurlijk ook de carnaval zelf.

Hierbij wens ik ons allen veel plezier toe. Ook jeugd Prins Thimo d’n urste en zijn adjudant Julia samen met de pages Maud en Nina zullen het jeugdcarnaval zeker niet met de franse slag vieren, maar zullen super trots voorop in de polonaise lopen.

Zielen Een feestje is niet leuk als je het alleen viert. Het spreekwoord is niet voor niets “hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Daarom wil ik iedereen namens de Meulenwiekers uitnodigen om actief deel uit te maken van de SAMEN-leving die Molenhoek heet en eens een keer binnen te lopen bij een van onze activiteiten. Een prima gelegenheid om weer onder de mensen te komen, bij te praten met vrienden, buren en (nieuwe) kennissen! Samen kunnen we toch iets prachtigs maken van ons dorp! Ik hoop u allemaal te zien in ons gemeenschapshuis de Wieken,

ALAAF, President Theo

Alaaf, Voorzitter Ton de Bruin

Beste Meulenwiekers en Meulenwiekerinnen Niks mis Inmiddels ben ik wat meer gepokt en gemazeld bij en door de carnaval in onze gemeente. Wat een mooi feest is dat toch bij ons! Het wordt gevierd met een enorme beleving. Bewust hebben mijn vrouw en ik ervoor gekozen om in de afgelopen carnavalsperiode 2012/2013 in alle opzichten kennis te nemen en te genieten van de wijze waarop carnaval wordt gevierd in onze diverse kernen. Vandaar dat we bij diverse gelegenheden met veel plezier aanwezig zijn geweest. We zijn tot de conclusie gekomen dat in alle dorpen dat virus volop aanwezig is. De Meulenwiekers, zetten in ‘t Kuulengat heel wat neer. Of het nu gaat om de diverse feestelijke avonden in De Wieken of de optocht. Het levert een bewijs dat alle feestelijkheden, hoe spontaan ook, degelijk zijn voorbereid.

rieuze onderscheiding iemand in het zonnetje mogen zetten. Altijd iemand die voor de carnaval in het eigen dorp van belangrijke betekenis is of is geweest. Op voordracht van De Meulenwiekers ging de nieuwe en eerste zogenaamde Willemsorde naar mevrouw Peggy van GemertBeijnvoort.

Willemsorde Het is daarom ook zo terecht dat wij als gemeente in overleg met de carnavalsverenigingen bij de sleuteloverdracht ieder jaar met een carnavaleske, maar ook se-

De carnaval staat voor de deur. De nieuwe prins en zijn gevolg is bekend. Prins Marc d’n Urste zwaait de scepter en zal samen met Adjudant Marcel en de Hofdames Ingrid en Jolanda het heft in handen nemen om er een fantastische carnavalstijd van te maken. Ik wens alle Meulenwiekers en Meulenwiekerinnen een heel goed carnaval toe. Geniet ervan met elkaar.

J

awel, wel mis, namelijk carnavalsmis. Zoals gebruikelijk in het Kuulengat wordt de carnaval voorafgegaan door een kerkdienst onder leiding van onze pastoor Rudo Franken en wel op zondagochtend 2 maart 2014. Deze dienst heeft een carnavalesk tintje en zet ons nog even met twee benen op de grond alvorens we ons in het Kuulengatse carnaval storten. In de kerk zijn de mensen al fraai uitgedost, uiteraard zijn Prins Marc d’n 1e en zijn gevolg aanwezig samen met de senaat en

de Meulenbloazers die ons de laatste jaren begeleiden van de kerk naar het frühshoppen in de Wieken waarmee de overgang naar het carnavalsfeest rustig wordt ingeleid. Informatie over het frühshoppen vindt U elders in deze krant zodat ik daar niet al teveel woorden aan wil wijden, maar wel wil ik iedereen uitnodigen om samen met ons de carnavalsmis en het daaropvolgende frühshoppen te vieren. U bent allemaal van harte welkom! De miscommissie

Burgemeester Willem Gradisen

>DE MEULENWIEKER 2014<

3


e i t a m a l c o r P arc d’n Urste

Wij, Prins M

ngat ns van Kuule ri P e 4 3 t to ozen en Piet nwiekers gek n van Gerda le oo eu z e M ig e d en n ls va a arten ngatse Rijk Bij de gratie van zeven sm in het Kuule w en ou rien, og vr et e g ev li en met de izendpoot Pet Geboren u en -d t ls to s va a bo rn rs het Pate terserf met ca Heerser van d aan het Pa en ant Sjoerd on w en m sa -jeugd adjud ex en te Carnavalesk rs U ’n wiekers ses Anouk d n de Meulen va ex-jeugdprin er st en NEC ee m g é pennin endracht ’30 d E g n n va la n r te re or ja Al ouw supp en getallen nnisbal en tr g! le cijfertjes Actief met te ve et m d : Pluk de Da en m k ie er D w e f rp ie a ct C a Dagelijks efhebber van snor, groot li se ch la d oe g Met muziek dat is mede, dat: el d’n Urste, t rc a a g n M le s u n u ri K p ex l, opzwepend Delen heel een muzikaa ant zal zijn, d rd ju ee d d A n n ra ij a M s geg Ten eerste:  ven, hij zal on mee zijn lust en le dit jaar niet ven n le oe d be , n a te d n la a l ol carnava mee , Ingrid en J de polonaise ge hofdames in ti , ij ch m ra p et n m ij M hoe je een pen Ten tweede:  en heel goed, ué, want ze lo et sq w a t, a M a l n a se B e aan ’t g lid van d , al jaren lan M & M , ij W samen te wen moet Ten derde:  j zal zijn, om bi lsfeestje bou le va a a et g rn te ca t ro h ec ar weer in g aval Festijn d er ook dit ja Kinder Karn g ts u a je g aan, e n D le u  u e: llend K l bij zullen st a a Ten vierd n a K ik z n u ee m or r zorgen vo dit jaar wee aan zers ons ook nen kunnen g n oa bi bl r n a le a n eu l a M er der deze De “bombarie” ov Ten vijfde:  oeten doen zon el m ve l a et z m r a ij ja w e it zodat een geweldig kkoor” het d wijfeld toch lenwieker-ker et g eu on “M en et g en H llie br Ten zesde:  nor, maar ju en, onder stem vaste te ehoor it jaar verdel g d n en te k is ta m e z ls carnava ijn dat zij on Elf leden t dankbaar z e Raad van a ig a n er se ov e e d d ij en W zo goed ren Ten zevende: , ‘t gerstenat ieuwe senato en n p e d lo e r, u is u a st on pol appen het be n, dansen en s het haringh se en os jd h ti le en ve k et ie D  oor h ur van de W Ten achtste: dat het bestu , en k a zal maken sm l a z an, als in jden bekend ti er ll a it jaar ontsta et d z t n om u p e te st g g oo oo de h t zal het h gaan carnavalsfees cht in zullen et lu h e s d en d es ij tj T  er ng ren, eenieder Ten negende: handjes, de vi n mogen erva e be d eb n h va n re ts a ja pla ige enaren inimaal te ev e carnaval en m h t sc a bi g n ri a le C u u et aval in K Wij h al zijn, “Carn het carnaval z s Ten tiende:  14 en 0 jd -2 ti 13 it 0 d uitdagen lsseizoen 2 s het carnava en jd ti to ot m Het cijferen!” Ten elfde:  t, niet weg te in Kuulenga

Carnaval in Kuulengat is niet weg te cijferen En toen was het 16 november 2013 rond 23.00 uur en kon ik samen met mijn adjudant Marcel, hofdames Ingrid en Jolanda eindelijk uit de koffer komen. Het was geweldig zoals er door een ieder in de zaal op ons werd gereageerd. Even zag het er naar uit dat de 34e prins van Kuulengat niet op zijn onthulling aanwezig kon zijn, maar gelukkig is alles toch nog goed gekomen.

W

erd ik in de dagen voor mijn ziekenhuis opname nog regelmatig getipt als de nieuwe prins. Daarna was dat in één keer een stuk minder. Uiteindelijk waren er vier bezoekers van de Galazitting die de tombola goed hadden ingevuld. Rasechte Molenhoeker Voor diegene die mij niet kennen, zal ik me even voorstellen. Ik ben Marc Poos, op 27 december 1964 heb ik het levenslicht gezien op de Hertogstraat in de Molenhoek. Jaja, ik ben dus een rasechte Molenhoeker. Op 3 jaar Curaçao na, heb ik ook altijd in Molenhoek gewoond. De laatste

4

>DE MEULENWIEKER 2014<

20 jaar is dat samen met mijn vrouw Petrien, dochter Anouk en zoon Sjoerd op het Paterserf. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van administraties voor diversen ondernemers. Ik heb twee hobby’s. Actief speel ik tennis veelal samen met mijn adjudant Marcel en ik kijk veel voetbal. Als het even kan, zit ik bij elke thuiswedstrijd van NEC op de tribune lekker mee te nuilen met allemaal rasechte Nijmegenaren. Actieve Senator Sinds begin oktober 1994 ben ik senator van C.V. de Meulenwiekers en zit ik al die tijd als penningmeester in het bestuur. Een

aantal jaar geleden heb ik het stokje van de Prinsencommissie over gedragen. Ik ben vanuit het bestuur nog wel aan de zijlijn betrokken bij de Prinsencommissie, maar ik ben niet meer actief met het zoeken naar een nieuwe prins. Ik was dan ook wel enigszins verrast dat ik begin juni een telefoontje van Eric de Groot kreeg dat hij even langs wilden komen en mij de vraag stelde of ik de 34ste prins van Kuulengat wilde worden. Ik weet van al mijn voorgangers hoe leuk het is om prins te zijn, dus ik was er al snel uit deze uitdaging aan te gaan. Curaçao Carnaval heb ik mijn hele leven

in of in de omgeving van Kuulengat gevierd. Echter, ik heb ook drie jaar exotisch carnaval op Curaçao meegemaakt. Het is geweldig om te zien hoe de mensen daar uitgedost zijn en ik daag dan ook een ieder uit dit tijdens deze carnaval te evenaren. Clowns Kompetitie Mijn voorganger Prins Ron de d’un Urste heeft vorig jaar op zaterdagavond het zogenaamde carnavalscafé de Kuulengatse Clowns Kompetitie geïntroduceerd. Ik vond dit een ontzettend leuke avond en heb van diversen bezoekers gehoord dat zij dit ook zo hebben ervaren. Ik stel dan ook voor om carnavalscafé op

zaterdagavond van de carnaval om te dopen tot de Kuulengatse Clowns Kompetitie en dat iedere bezoeker op de een of andere manier als clown uitgedost aanwezig zal zijn. Rest mij als laatste nog om aan alle inwoners van Molenhoek te vragen in grote getalen op alle carnavalsactiviteiten aanwezig te zijn om er samen met ons een geweldig carnavalsseizoen van te maken met mijn motto: “Carnaval in Kuulengat is niet weg te cijferen.” Alaaf Prins Marc d’n Urste >DE MEULENWIEKER 2014<

5


In de wolken als Hofdame seizoen 2013-2014 Carnaval is ons beiden op het lijf geschreven en Ingrid zelfs met de paplepel ingegoten.

P

iet, de vader van Ingrid was zo’n 34 jaar geleden een van de oprichters van de Meulenwiekers. Jolanda en Ingrid hebben samen al zeker 20 keer actief meegedaan, met onder andere Bal Masqué, waar we regelmatig de eerste prijs veroverden. De concurrentie was vaak groot!

Voorspel Maar hoe is het zover gekomen: Het was op een warme zomeravond in augustus. Marlies en Eric brachten ons een bezoek met een missie. Het leek zo onwerkelijk, was nog zo ver weg. Was het wel iets voor ons, hofdame zijn? Daarna volgden er spannende tijden. Jurken, schoenen en toebehoren moesten worden ge-

Een tropische verrassing Geboren worden in Oeteldonk betekent dat carnaval vieren meteen onderdeel is van je opvoeding. Zeker als je ouders na een aantal jaren verhuizen naar Molenhoek en de carnaval daar ook mee tot volle bloei laten komen.

V

anaf de jaren tachtig senator bij de Meulenwiekers, jaar in jaar uit het carnaval in Kuulengat organiseren met (nu nog steeds) volle zalen bij de zittingen, het legendarische ‘ouwe wieven bal’, de optocht en een maandagavond die in de gehele regio bekend stond als de ‘place to be’... Enkele jaren later kwam Prins Jos mij vragen als adjudant, samen met Esther en Helma. Daar hoefde ik geen moment over na te denken, want twee brabanders : ‘da klikte meteen’ ! Wat hebben wij intens met elkaar genoten van dat seizoen … 1998 In 1998 ging ’s avonds laat de deurbel en werd mij de vraag gesteld of ik Prins wilde worden van Kuulengat. Ook hier hoefde ik eigenlijk geen moment over na te denken. Een van de belangrijkste lessen die ik in de tijd 6

>DE MEULENWIEKER 2014<

met Prins Jos leerde was dat de samenstelling van Prins, Adjudant en Hofdames (samen met senaat van de Meulenwiekers en Meulenbloazers) de grootste succesfactor is voor een grandioos carnavalsseizoen. Met Hans Kolvenbach als adjudant was dat wel een uitdaging want ik wist echt zeker dat het met Hans er bij nooit zo zou lopen als mensen hadden verwacht … (van outfit geruild tijdens het ‘ouwe mennekesbal’; als ‘varken’ verkleed op de Ouderenzitting en ieder protocol wat er maar bestond ter discussie stellend). Met Esther en Carien aan onze zijde was het een groot succes en hebben we de legendarische carnavalsschlager: “Muziek dat is ons Lust en Leven” op menig podium ‘Live’ ten gehore gebracht. Terugkijkend En als je dan zo terug kijkt dan denk je … t’is mooi, helemaal

kocht en dat alles in het geniep. Ook voor onze kinderen was het nog lange tijd geheim. We hebben veel voorpret gehad!! Vanaf begin september werden wij bijna wekelijks uitgenodigd op een geheime locatie. Samen met de toekomstige prins, adjudant en de prinsencommissie maakten we plannen voor een schitterende onthulling. Deze avonden waren reuze gezellig.

Het grote moment Dan is het moment daar, de jurken met toebehoren mogen de kast uit. Zaterdag 16 november was de onthulling van Prins Marc 1e, Adjudant Marcel en wij als Hofdames. Met zijn vieren in een grote gouden koffer, wachten tot het einde van de onthullingceremonie.....en voilá daar stonden we op de bühne, met de vertrouwde klanken van de Meulenbloa-

zers...................het carnavalsseizoen 2013-2014 is begonnen!! Wij gaan er met Prins Marc 1e en Adjudant Marcel een prachtig, en lang carnavalsseizoen van maken. Alaaf ! Ingrid & Jolanda

prima … totdat …. de telefoon gaat ….. De prinsencommissie aan de lijn: … of ik adjudant wilde worden van de nieuwe Prins van Kuulengat? Ik dacht gelijk ….. echt niet!, maar beloofde er een nachtje over te slapen. De volgende dag opnieuw telefoon en ik zei direct : “ik doe het niet, Nee echt niet …. (maar opeens was er dat stemmetje in mij dat spontaan zei) : of Marc moet Prins worden ….. “ Tropisch En daar sta je dan als tropische verrassing, hartstikke trots als ‘adje’ van Prins Marc met twee prachtige hofdames : Ingrid en Jolanda. Deze samenstelling staat garant voor een grandioos carnavalsseizoen … en niet meer WEG te CIJFEREN tijdens het Kuulengatse Carnaval 2013-2014. Ik wens iedereen in Kuulengat dan ook een oergezellige carnaval toe en één ding weet ik zeker: aan ons zal het niet liggen. Alááááááááááf Was getekend, Adjudant Marcel

VRIJhouden....

VRIJhouden Hiernaast vind u de data van de carnaval tot en met 2020. Kunt u rekening houden met het plannen van uw vakantie zodat u gezellig carnaval kunt vieren met de Meulenwiekers.

2-4 maart 2014 15-17 maart 2015 7-9 februari 2016 (44e jaar!) 26-28 februari 2017 11-13 februari 2018 3-5 maart 2019 23-25 februari 2020 >DE MEULENWIEKER 2014<

7


Vlammend

Na een Vlammend en Overweldigend Carnavalsseizoen willen wij u uitbundig bedanken. Samen met een geweldige vereniging, een bruisende band (onze Meulenbloazers) en met een geweldig enthousiaste groep carnavalsvierders hebben we Kuulengat voorgoed op de Carnavalskaart gezet. Uiteraard willen wij ook nog even onze thuisbasis en familieleden bedanken. Zonder de stimulans en de opbeurende woorden na een soms net te lange en te zware nacht brachten zij ons steeds weer op de been. Vurig terugblik Onze Rue de la halve Gare, gepromoveerd in 2013 naar Rue de dubbele halve Gare, heeft met een geweldige BRANDenBurger Tor onze residentie versierd. Ook de tuinen stonden in vuur en vlam ondanks de sneeuw en winterkou. Bedankt voor jullie tomeloze inzet in weer of geen-weer. Er zijn vele vurige elementen opgetreden tijdens het Bal Masqué. De inspiratie en de uitvoering van jullie was bijzonder! Vlammen, ladders, slangen en roomboterbabbelaars, niets was te gek om uit de kast te halen. Voor een redelijk onervaren gelegenheidsjury een bijna onmogelijke taak om een winnaar te kiezen. Wat ons betreft heeft iedereen hier een hoofdprijs verdiend. Clowns competitie Een bijzonder hoogtepunt was de Kuulegatse clowns competitie in de wieken. De hele bar puilde op een gegevens moment uit van de clowns en rode neuzen onder virtuoze muzikale begeleiding van de bent van Luc en …..(even vragen aan Luc). De winnaars van de bronzen, zilver en gouden neus nogmaals gefeliciteerd. Wat ons betreft heeft Kuulengat laten zien dat het kan vlammen, misschien even behalve de bitterkoude optocht op de praalwagen waarbij een klein hittebronnetje niet had misstaan. Maar toe we daarna maandagmiddag in de bruisende Wieken werden ondergedompeld in een ontbrandde alles weer meteen.

Historie

Op naar de volgende ronde Na een (te) kort seizoen met vele spectaculaire momenten die gelukkig zijn vastgelegd op de gevoelige chip, geef ik de scepter door aan onze nieuwe prins Mark d’un Urste, Adjudant Marcel en de ook dit jaar weer prachtige hofdames Ingrid en Jolanda. Wij twijfelen er geen moment aan dat jullie geweldig gaan genieten. Namens de hofdames Yvonne en Myriam, Adjudant Colin en oud-Prins Ron d’un Urste Alaaf =<:-)

Vlammend seizoen geblust

H

Het afgelopen seizoen als adjudant van prins Ron I en hofdames Myriam en Yvonne was vlammend en bruisend vanaf het moment van onthulling tot de laatste avond. Ik heb volop genoten van alle activiteiten waaraan wij hebben deelgenomen, en kan alleen maar zeggen “ steek af “ voor de organisatie van de Meulenwiekers en natuurlijk alle inwoners van Kuulengat die ervoor gezorgd hebben dat het een onvergetelijke carnavalsseizoen is geworden, want zonder jullie was dat niet gelukt. Inburgeringscursus S.O.A.P Na een intensief adjudant inburgeringscursus gedurende het carnavalsseizoen en ná het trakteren op rondje bier ben ik toegelaten tot S.O.A.P. Wij hebben inmiddels al heel wat avonden vergaderd over een spectaculaire optreden voor tijdens de Pronkzitting in januari en zoals bekend zal S.O.A.P ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Adjudant Marcel en Prins Marc I met hofdames Ingrid en Jolanda heel veel lol en plezier dit carnavalsseizoen. Namens S.O.A.P Alaaf Colin Jennings 8

>DE MEULENWIEKER 2014<

et is elf jaar (echt waar!) geleden: er werd op een zaterdagavond in augustus aangebeld. Ik zie Marc Poos staan. Ik ken hem van de tennisbaan en van 2 vervaarlijke boxer-honden die hij elke dag uitlaat en die kwijlend hun behoefte deponeren in het Patersbos. Honden en baas keken ongeveer op dezelfde wijze: doordringend. En de honden straalden uit dat ze je rauw lusten. Marc is niet vergezeld van deze honden en ik doe daarom dus de deur open. Hij kijkt me op de hem kenmerkende manier wederom doordringend aan en zegt even niets. “Wat is er? Hebben de jongens wat uitgehaald?”, vraag ik. “Nee”, zegt hij, “ik praat nu met de 23e prins van Kuulengat….”. Zo gaat dat dus. Als uitermate onervaren prins begon ik met adjudant Ton Schrievers, net zo onervaren, en met de zusjes Angenent als hofdames aan het carnavalsseizoen. Maar met heel veel advies

was het zoals gebruikelijk spetterende optreden van de Oud Kuulengat Prinsen met muziek uit de jaren 60 en 70, deels playback en deels live en met een prachtig optreden van Mick Jagger, strak in de broek, heupbewegingen. Mick lijkt sprekend op

en steun van onder andere Marc Poos. Dat zal dit jaar heel anders gaan met Marc nu in de rol van de 34e prins en met Marcel de Groot als adjudant die dat al eerder was en die ook de prinsensteek een jaar heeft gedragen. Veel meer ervaring kan een carnavalsteam niet hebben. Marc is ook penningmeester van de carnavalsvereniging en hij let heel goed en degelijk op de duiten. Strak in de broek De keuze op Marc, dat was DE verrassing van de Galazitting op 16 november. Geen verrassing

Theo Theunissen…. Sowieso een topavond met hele goede optredens van dansers en artiesten. De galazitting als opening van het nieuwe carnavalsseizoen maar ook de afsluiting van het carnavalsseizoen van prins Ron. Hij is nu uit de schijnwerpers van de belangstelling gestapt maar zal wel nog elk jaar schitteren als OKP-lid op de galaen ouderenzitting. De Oud Kuulengat Prinsen (OKP) wensen prins Marc dun Urste, adjudant Marcel en de hofdames Ingrid en Jolanda een fantastisch carnavalsseizoen toe. Namens de OKP, oud prins Leo dun Urste

>DE MEULENWIEKER 2014<

9


Vier jaar en vijf maanden?!

Er is volop beweging in de Senaat van de Wieken. Nu met 19 mannen om het Carnavalsseizoen 2013-2014 in te vullen! Ook dit jaar hebben we weer een spectaculaire prijsvraag gekoppeld aan het voorstellen van de senatoren. Boven de foto staan een aantal jaren en een aantal maanden vermeld. Dit is een antwoord op.......? Welke vraag zou de redactie in gedachten hebben dit die antwoord moet opleveren? De jongste Meulenwieker? De leeftijd van één van de kinderen van Senator en Prins Marc? De tijd tot de datum van het 44 jarig jubileum? Hoeveel jaar na de oprichting de Meulenwiekers hun eigen prins hadden, of......? Weet jij de oplossing? Lever je antwoord dan vóór het Carnavals Café in bij Will Gubbels (Keizershof 33). Tijdens het frühshoppen op 2 maart zal de prijswinnaar bekend gemaakt worden! Alaaf!

10

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

11


HET

MEULEN WIEKERTJE Ex-prinses Ilse

18e jaargang, nr.1 Oplage: 1600 exemplaren.

JANUARI

2014

HET MEULENWIEKERTJE IS EEN UITGAVE VAN LIMBURGS MEEST NOORDELIJKE CARNAVALSVERENIGING DE MEULENWIEKERS EN WORDT HUIS AAN HUIS RONDGEBRACHT IN KUULENGAT. Alles uit dit blad mag met of zonder medeweten van de Carnavalsvereniging worden gekopieerd, aangehaald of op andere wijze worden gebruikt, mits voor carnavaleske doeleinden.

Prins

Thimo 1

Jeugdcommissie is er weer klaar voor

Jeugd disco

DJ Eiges En verder • Dansen, zingen en springen op muziek, met Prins Thimo wordt carnaval fantastique! • Jeugdraad 2013-2014 • Jeugd Programma 12

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

13


Prins

Proclamatie

Thimo 1

Beste Kuulengatters! Voordat ik jullie alles ga vertellen wat er gebeurt als je prins bent, zal ik me eerst even voorstellen. Ik ben Thimo Hennion. Ik ben geboren op 19 augustus 2002 in Haarlem. Samen met mijn vader Gaël, mijn moeder Margot en met mijn drie broertjes Luc, Yannick en Teun woon ik in de Keizershof 31. Ik zit in groep 7/8 bij Glenda en Marycke op de Grote Lier.

O

p een avond, toen ik al in bed lag, kwamen er vier mensen van de jeugdcommissie. Toen mijn moeder me uit bed haalde en ik beneden kwam, zaten Petrien, Peggy, Peter en John in de kamer. Ze vroegen of ik prins wilde worden. Ik zei natuurlijk meteen ja!!! De jeugdcommissie zei wel dat er veel moest gebeuren. Het belangrijkste was dat ik het voor iedereen geheim hield dat ik prins zou worden, ook voor mijn broertjes! Ik ben zelfs in het geheim op de foto geweest. Ik moest een onderscheiding maken en ik moest ook een proclamatie schrijven. En ik moest verzinnen wat ik bij de jeugdzitting ging zeggen. We moesten natuurlijk ook veel met de jeugdraad oefenen voor de onthulling. Spanning Toen het dan eindelijk de dag van de onthulling was, gingen we naar school. Iedereen moest aan tafel gaan zitten met de ogen dicht. Toen kregen we de onderscheiding. De onderscheiding lag ondersteboven op tafel. We telden af van 11 naar 0, daarna mocht iedereen de onderscheiding omdraaien. Eindelijk wist de hele jeugdraad dat ik prins was! Toen iedereen me had ge14

>DE MEULENWIEKER 2014<

feliciteerd gingen we zakdoekje leggen spelen. Ik moest de adjudantensjerp onder de stoel van de adjudant leggen. Julia was heel erg blij toen ze zag dat de sjerp onder haar stoel lag. Toen iedereen wist wie de adjudant en prins waren, hebben we ook nog foto’s gemaakt. Cool Na de generale repetitie begon de jeugdzitting. Het thema was Expeditie Kuulengat. Als je een proef won, dan mocht je op het eiland blijven. Als je had verloren moest je weg van het eiland. Als je een proef won, mocht je een naam in de pot doen. Op die briefjes stonden wie er page, adjudant of prins was. Ik was dus prins. Na mijn onthulling ging ik de proclamatie voorlezen. Daarna gingen allemaal kinderen en klassen optreden. Tijdens de pauze mocht ik even naar mijn vader en moeder. Iedereen feliciteerde me toen. Dat was echt cool! Soep en kleine hapjes Na de optredens gingen de grote prins en zijn gevolg, de jeugdcommissie en de jeugdraad bij ons eten. We hadden toen soep en allemaal kleine hapjes gegeten. Het was ook erg grappig,

2013/2014

Wij, Prins T himo d’n Urs te, jeugdprin Leerling van s van Kuule groep 7-8 bij ngat Glenda en M Half Frans, arycke half Nederla nds Fanatiek voet baller van d e D1 van Een Saltomaker dracht op de tramp oline Supporter va n NEC Kuulengatter sinds 2005 Wonend in d e Keizershof 31 Maken in hee l Kuulengat bekend, Ten eerste: dat we met J ulia als adju dant Straks helem Ten tweede: aal vooraan staan in de k dat ik twee p rant ages heb van goud Want dat zij Ten derde: n dit jaar N ina en Maud dat ze me op Eendracht ee n paar dagen Want met Ca niet zullen z Ten vierde: rnaval ga ik ien staan er helemaal dat we met d tegenaan e jeugdraad straks helem Als we eindel aal los zullen Ten vijfde: ijk bovenop d gaan e wagen staa dat mijn drie n broertjes Lu c, Teun en Yan Straks met m nick Ten zesde: ij in de polon aise lopen, d dat we met ca at is uniek! rnaval schoo l even uit ons Want we hoe hoofd zetten Ten zevende: ven echt niet altijd goed op dat de Keizer te letten. shof een jaa rtje zonder m Eens kijken of ij in de optoch Ten achtste: mijn buurt h t moet et dan nog st dat wij genie eeds zo goed ten van Meu d oet lenbloazers en Zij krijgen on Toeternietoe Ten negende: s met hossen echt niet moe dat ik uitnod ig alle kinder en van de gro Kom naar d te Lier e disco en kin Ten tiende: d ermiddag da dat ik heel K n maken we uulengat laa samen veel p t weten Samen met P lezier Ten elfde: rins….. word t het een carn dat mijn mot a va to dit jaar za l om nooit te vergeten l zijn: Dansen, zing en en springen op muziek, Met Prins T himo wordt ca rnaval fanta stique!

want met de hele jeugdraad hebben we nog het Sinterklaasjournaal gekeken. Dat was echt heel gezellig. Het was een leuke afsluiting van een superleuke dag. Ik wil graag iedereen bedanken

die aan deze fantastische dag heeft meegeholpen! Ik hoop dat de rest van de carnaval net zo leuk wordt als de jeugdzitting. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in!

Want… Dansen zingen en springen op muziek, Met prins Thimo wordt carnaval fantastique!

Hallo allemaal, Ik wil me graag even voorstellen: Ik heet Julia Koopman en ben dit jaar de adjudant van Jeugdprins Thimo. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8 bij Glenda en Marycke. Ik turn bij Oranje Blauw in Nijmegen en ik speel dwarsfluit. Mijn hobby’s zijn tekenen, dansen en nagels lakken. Ik vind het erg leuk dat Jeugdprins Thimo mij heeft gekozen als adjudant. Samen met hem en de pages Nina en Maud, de Jeugdraad en grote Prins Marc d’un Urste gaan we er een te gekke carnavalstijd van maken. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Alaaf! Hallo allemaal, Wij zijn Maud en Nina, zoals jullie weten zijn wij de pages van dit leuke, gezellige carnavals jaar. Je zult ons vast nog wel een keer zien naast Thimo dun eerste (de jeugdprins), en Julia (de adjudant) samen zijn wij met zijn vieren het klein gevolg. Wij werden onthuld met expeditie Kuulengat bij de jeugdzitting met een spannende strijd op een eiland. dat was echt heel erg leuk. Het komende carnavals jaar met de jeugdraad wordt een knal jaar. Wij gaan er in ieder geval wel voor zorgen dat dit jaar helemaal te gek wordt. we zien elkaar in het komende carnavals jaar. Doei …Maud en Nina. >DE MEULENWIEKER 2014<

15


Jeugdraad 2013-2014 : r o o v h c i z t l e t s

16

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

17


Met prins Thimo wordt carnalval fantastique

Deze kleurplaat kun je inleveren vóór 28 februari op school of bij Petrien Poos, Paterserf 13 Naam: Adres: Leeftijd: Zit in groep:

Oud-pages Sam, Carlijn en adjudant Alexander Hoi allemaal. We hebben vorig jaar een super leuke tijd gehad met iedereen van de jeugdraad. De jeugddisco, de optocht en alle andere dingen waren heel erg leuk. Maar helaas moesten we er dit jaar mee stoppen, want we zouden het graag nog eens doen. Behalve in Molenhoek, zijn we ook naar andere carnavalsverenigingen geweest. Naar Mook, Leuth, en samen met het klein gevolg ook naar Malden.

Vorig jaar... Daar denk ik nog vaak aan terug. Wat een ervaring! Afgelopen periode heb ik nog vaak gedacht wie nieuwe (jeugd)prins of prinses zal worden. Nu ik inmiddels weet dat het Jeugd Prins Thimo 1 is en Prins Marc 1 wil ik hen van harte feliciteren met de mooie taak als prins.

I

k weet als geen ander hoe je je voelde tijdens de onthulling. Eindelijk mag iedereen het weten! Wat een opluchting. Geen geheimen meer. Op school en in de jeugdraad, maar ook op de sportclub had iedereen het erover. “Wie zal de nieuwe Jeugdprins of Prinses worden?” En dan proberen om niks te zeggen. Dat is moeilijker dan je denkt! Ik heb genoten van mijn taak. Maar wat een drukte. Speeches voorbereiden, stukjes schrijven, foto’s maken, onder-

scheiding ontwerpen….. En natuurlijk, niet te vergeten, me als Prinses presenteren! En dat was wennen hoor! Alle aandacht die je kreeg en iedereen die naar je keek. Ik was wel blij met de kleine pauze tot Januari, want toen begon de drukte pas echt! De disco, overal naar toe gaan, de receptie, naar het Thomashuis, en optredens met m’n saxefoon bij de verschillende carnavalsverenigingen.

Wij trekken ze gewoon weer aan dit jaar: De blauwe jas en blauwe hoed!!!

Ik was prinses van een hele gezellige jeugdraad. Met mijn vrolijke pages, drukke adjudant en gezellige jeugdraad was carnaval pas echt compleet! Mijn familie was erg betrokken bij de carnaval. Mijn moeder, vader, broertje en zus gingen overal mee naar toe. Ook zei vonden het een mooi feest. Met zijn allen hebben we ervan genoten. Als allerlaatst wil ik Jeugdprins Thimo, Prins Marc, zijn adjudante, de twee pages, de hele jeugdraad en natuurlijk de familie een hele fijne carnaval toewensen. Ilse bakker Jeugdprinses 2012-2013

We hadden het natuurlijk ook heel erg goed met prinses Ilse. Met haar en de rest van de jeugdraad was het super gezellig. We wensen de nieuwe jeugdprins Thimo en zijn raad van elf, een super carnavalsjaar. Maar na die leuke onthulling zal dat vast wel gaan lukken!

Sam

Alexander Namens de 2012/2013 pages Sam, Carlijn en adjudant Alexander. ALAAF! Oud page Sam

Carlijn

Van Prinses Ilse met haar gevolg hebben wij inmiddels afscheid genomen. Aan het einde van het vorige seizoen hebben ook ons jeugdcommissie lid Peter Leseman uitgezwaaid. Hij gaat zich verdienstelijk maken bij een van de andere commissies binnen onze carnavalsvereniging. Wij wensen hem heel veel succes hiermee en bedanken hem nogmaals voor al het werk dat hij de afgelopen jaren voor de Carnavaleske Molenhoekse Jeugd gedaan heeft. Om onze commissie weer van nieuw (blauw) bloed te voorzien hebben wij gelukkig aanvulling gekregen in de personen van Senatoren John Heider en Peter Weijers. Beide hebben de nodige ervaring met de jeugd; bij ’t Bunkertje en bij Don Bosco. Deze aanvulling zal ook hard nodig zijn nu ook ons commissielid Marcel zich bereidt heeft verklaard om als Adjudant van Prins Marc I samen met de Hofdames Ingrid en Jolanda het seizoen zonder blauwe hoed zal gaan vieren. Heren, heel veel succes met jullie nieuwe taken. Wat wij er tot nu toe van gezien hebben gaat dit vast goed komen! Zoals ook andere jaren gaan wij weer voor een succesvol jeugdcarnaval 2013 – 2014, samen met Jeugdprins Thimo, Adjudant Julia, Pages Nina en Maud en hun gevolg die tijdens een geweldige onthulling tevoorschijn kwamen. Chapeau!!! Marijke, Peggy, Petrien, Jan, John, Peter en Marjo

18

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

19


Activiteiten speciaal voor de jeugd !! : g a d n o z n e g a d r Zate Carnavalsdisco Maandag: Carnavalsoptocht

Ook dit seizoen zijn er voor de zowel de hele kleintjes als de wat grotere kinderen diverse carnavalsactiviteiten:

Op zaterdag- en zondagavond wordt de zaal onderin de Wieken speciaal voor de kinderen ingericht om lekker te carnavallen, dansen, springen en hossen. Diverse DJ’s zullen acte de présence geven en uiteraard zal de jeugdraad onder leiding van jeugdprins Timo aanwezig zijn. Uiteraard zullen Prins Marc en zijn gevolg, de Senaat en de Meulenbloazers hun opwachting maken.

Kinderen die alleen mee willen lopen of met vrienden en vriendinnen in een groepje of met jullie ouders of met de straat waarin jullie wonen: het kan allemaal. Ook dit jaar zal het weer heel moeilijk worden voor de jury om de mooiste uitdossingen te kiezen …. Na de optocht gaan we met iedereen die maar mee wil gaan lekker feesten in de Wieken. Kortom: lekker carnaval vieren. Met als klap op de vuurpijl de prijsuitreiking door niemand minder dan onze jeugdprins Thimo.

Dinsdag: De kindermiddag

Op dinsdagmiddag is de Wieken omgebouwd tot een waar kinderparadijs. In een speciaal ingerichte carnavalsvloer (waar alleen kinderen mogen komen) wordt er gehost, gedanst en polonaise gelopen. Ook zullen een aantal gasten hun opwachting maken. De leukst verklede kinderen maken kans op een mooie prijs. En bovendien worden jullie getrakteerd op een lekker drankje en iets lekkers. Dus sluit je aan en…….Dansen, zingen en springen op muziek, met Prins Thimo wordt carnaval fantastique! De jeugdcommissie

20

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

21


PROGRAMMA

JEUGDCARNAVAL IN DE WIEKEN

Zaterdag 1 maart JEUGDDISCO m.m.v. DJ EIGES entree € 1,00 19.00 uur tot 22.30 uur Zondag 2 maart JEUGDDISCO m.m.v. DJ EIGES entree € 1,00 19.00 uur tot 22.30 uur Maandag 3 maart OPTOCHT entree gratis aanvang 13.41 uur

22

>DE MEULENWIEKER 2014<

Dinsdag 4 maart KINDERMIDDAG m.m.v. DJ EIGES entree gratis aanvang 14.11 uur

>DE MEULENWIEKER 2014<

23


Carnavalsoptocht 2013-2014

24

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

25


Willemsorde, ik??? De redactie geeft door Nadat ik vorig jaar een stukje had geschreven vanuit mijn rol als dj bij de Meulenwiekers, kwam ik bij het lezen van de carnavalskrant erachter dat ik dit jaar weer de pen ter hand mocht nemen. Sanne Hendriksen had mij namelijk aangewezen als volgende persoon voor het onderdeel “de redactie geeft door”.

Dit jaar werd D’n Aftrap geopend door de Prins Ron d’n Urste en zijn klein gevolg met een spetterende schlager gevolgd door het damesdweilorkest Zussjan uit Mook. Daarna mocht DJ Mark zich uitleven om de stemming in de zaal nog verder op te voeren.

Instant Fun Intussen stond op het podium klaar onze Burgemeester Willem Gradisen als leadzanger en gitarist van de band INSTANT FUN die met hun swingende Seventies sound nummers van de Rolling Stones, Bob Dylan, Small Faces en De Beatles brachten. Zoals we al jaren gewend zijn mochten onze Meulenblaozers niet ontbreken.

DJ Mark De finale was dan ook zoals we van ze gewend waren geweldig . Tussen de optredens door en na de finale wist DJ Mark tot in de kleine uurtjes de bezoekers te vermaken.

Met het vertrek van burgemeester Rob Persoon is er een eind gekomen aan het uitreiken van de orde van het Kremlin. Dat was de persoonlijke onderscheiding van de burgemeester voor mensen die zich inzetten voor het carnaval in de gemeente Mook . De laatste orde van het Kremlin is uitgereikt aan Marlies Hendriks en dat heeft zij dan ook vol trots in de Meulenwieker van vorig jaar geschreven

M

aar onze nieuwe, inmiddels geheel ingeburgerde Burgemeester Willem Gradisen, heeft zijn eigen “Willemsorde” het levenslicht laten zien. De onderscheiding zelf, is echt een prachtig stuk. Het idee daarachter is ook helemaal goed, maar dan vooral als anderen hem krijgen. Schouderklopje Bij de sleuteloverdracht was ik dan ook helemaal verrast toen ik mijn naam hoorde als ontvanger van de eerste, nieuwe Willemsorde. Ik voelde me vereerd en dacht waarom ik? En er later over nadenkend, dacht ik sowieso, waarom? Je krijgt die onderscheiding omdat je je ergens voor inzet, maar ik heb zelf al zoveel plezier van datgene wat ik doe. Als ik meewerk aan een jeugdzitting en die is geslaagd, de jeugd heeft daar plezier aan beleefd, dan ben ik in mijn nopjes. Toen ik leiding was bij de scouting , vond ik het heerlijk om buiten

Pff.. Sanne dacht dat ik haar heel dankbaar zou zijn voor het feit dat ik de gelukkige ben voor deze rubriek dit jaar. Pff… Nou SANNE… ONTZETTEND BEDANKT! Pff……. Ach ja…. grapje natuurlijk! Dit jaar ga ik de carnaval niet als DJ beschrijven, maar gewoon als een Molenhoekse inwoner te gast bij de carnaval in Kuulengat. De eerste keer dat ik met de carnaval te maken kreeg was toen ik nog een klein jongetje was. Ik mocht toen voor het eerst naar de jeugdzitting in Molenhoek, wat erg leuk was. Vervolgens wilde ik graag een keer optreden op de jeugdzitting. Dit heb ik ook verschillende keren gedaan. Het was vaak meer een familie optreden (broer, zus en nichtjes) aangevuld met andere bekenden. Om eerlijk te zijn had ik niet echt talent, maar ik vond het wel leuk om te doen. Ik heb ook nog het geluk gehad dat ik gekozen werd voor de jeugdraad. Een jaar met erg veel leuke activiteiten, waar ik toen erg van genoten heb. Vriendengroep De laatste jaren zijn wij met de vriendengroep met regelmaat tijdens de carnaval in Molenhoek te vinden. Daarbij zijn er natuurlijk altijd een aantal avonden/dagen die er met kop en schouders bovenuit steken. Zo vind ik zelf altijd de Aftrap een erg leuke avond, door de combinatie van een aantal optredens en veel muziek! Daarnaast is er natuurlijk een middag waarbij heel Molenhoek in de Wieken te vinden is. Dat is natuurlijk de maandagmiddag na DE GROTE OPTOCHT.

bezig te zijn met de kinderen. Als ik meedoe met de Wiekse Wieven, geniet ik ervan om samen op het podium te staan. Kortom, je krijgt zoveel terug voor datgene wat je doet. Al met al carnaval is een heerlijk feest, zowel om te vieren als om (mee) te organiseren. Extra schouderklopje is dan ook niet nodig, maar voelt wel heel goed! C.V. de Meulenwiekers en Burgemeester Willem Gradisen bedankt! Peggy van Gemert

De vrouw van......

Jubilea Er is echter nog een avond die ik wil benoemen. Deze avond was niet georganiseerd door de Meulenwiekers maar door de Meulenblazers. Dit was namelijk de Hollandse Avond. In mijn ogen een van de mooiste avonden in de wieken, waarbij Stef Ekkel, Jettie Palletti & Helemaal Hollands kwamen optreden. Deze avond trok veel publiek, waaronder diverse jongeren uit de omgeving. Nu weet ik dat de Meulenwiekers binnenkort hun Jubileum te vieren hebben dus wellicht zit zo’n geweldige avond er nog wel in voor het Jubilieum jaar!?! Voor volgend jaar wil ik de pen doorgeven aan Peter Wijers, die regelmatig samen met ons in Kuulengat te vinden is en tevens lid is van de senaat. Als laatste wil ik Prins Marc en zijn gevolg een hele fijne carnaval wensen! ALAAF Marc

En wat ben jij nou? Prinses, Page ? Nee, ik ben de vrouw van. Hoe moeilijk het ook voor mij is, maar dit seizoen ging het echt om de prins. Mijn prins? Ook, maar vooral de prins van Kuulengat.

Ook dit jaar wordt er weer een D’n Aftrap georganiseerd en wel op zaterdag 15 februari 2014. Wil je dit niet missen, noteer dan deze datum in je agenda.

>DE MEULENWIEKER 2014<

Rue de la halve Gare onze eigen buurt, stuurt Ron en zijn klein gevolg een dag weg, ga maar iets leuks doen samen.

E

n daar zit je dan. Je eigen prins heeft ineens een adjudant en 2 hofdames. En veel minder tijd voor mij. Ja, wat ga je dan doen. Meegaan, zegt Colin, de adjudant. En dan zijn daar de Wiekse Wieven, de vrouwen van de senatoren. Als vrouw van de prins was ik voor een jaar welkom bij deze Wieven. Herkenbaar in het zwart met alleen een héél klein

26

Familie, daar moet je het van hebben, je staat trots naast ze op het podium tijdens de prinsenreceptie.

kleurig speldje op, dat verraad dat ze een Wieks Wief zijn. Elk jaar verzorgen zij een optreden voor de Pronk en Ouderenzitting. Afgelopen jaar stond dit optreden in het teken van “grijze “clowns, dit met een knipoog naar de bestseller Vijftig tinten grijs en het Klonetrekke (clown-

tjesdag) in Kirchroa, waar prins Ron heeft gewoond. De clowns lieten verschillende acrobatische toeren zien. Als vrouw van de prins kun je kiezen of je mee doet of niet. Welkom ben je zeker en heb je hulp nodig, laat maar weten. Heel erg fijn, Wiekse Wieven bedankt hiervoor.

Dan gaat de versnelling er op en met de hele buurt wordt het huis en de straat versiert, heel veel werk, koffie, borrels, soep, worstenbroodjes en de speech van Wim en later zit er weer een fantastische dag op. En de Carnaval zelf, het was één groot feest! Jannet

>DE MEULENWIEKER 2014<

27


Molenhoeks Makkie en de Klap van de Meulenwiek

Maak het weer mee

Bal Masqué

Z

o op het eerste gezicht lijken carnaval en Molenhoeks Makkie toch maar weinig gemeen te hebben. Hardlopers, dat zijn toch die gasten die maar trainen en trainen, wortelshakes en bietensapjes drinken en op tijd naar bed gaan? Dat staat toch lijnrecht tegenover het avond aan avond hijsen van bier, lallend over straat gaan en luid tetterend de friettent uitkomen? Tuurlijk is dit flink dik aangezet, om het verschil effe lekker te duiden. Want in de praktijk blijkt er wel degelijk veel overlap te zijn en storten veel hardlopende Molenhoekers zich jaarlijks in het carnavalsgedruis. Er schijnen zelfs wel eens een Meulenwieker met hardloopschoenen op de Heumense Schans te zijn gesignaleerd en zelfs op het uiterste puntje van het MoMa-parcours, al dan niet in een verwoede poging hun overbodige ballast – zwaar geconcentreerd rond de heupen – kwijt te raken. Animositeit Goed, er is dus wel degelijk een zekere verwantschap, danwel animositeit tussen hardlopend en Meulenwiekend Molenhoek.

Ook dit jaar organiseren we weer op de Carnavalszondag (zondag 2 maart) ons Bal Masqué. Heb je nog nooit meegedaan??? We geven je dé kans om een gezellige carnavals avond te beleven. Kom alleen, met je/een partner, of met een hele groep. Bij dit Bal Masqué kunt u echt helemaal uitleven; door mee te doen of door gezellig te kijken naar alle fantastische creaties!!!

De klap Maar er zijn meer overeenkomsten te vinden tussen de twee organisaties. Ook bij Molenhoeks Makkie willen we er ieder jaar weer een feestje van maken en de deelnemers een keileuke ochtend bezorgen. Een ochtend waarin ze enerzijds het uiterste van zichzelf vergen met het bedwingen van die dekselse heuvels en waarin sommigen kotsend over de finish komen (he, nóg een overeenkomst!). En anderzijds een ochtend waarin ze veel plezier beleven door de vele muziek langs het parcours, onder andere van de Meulenbloazers, door de grappen en grollen onderweg (“Pas op, wortelen!”)

en door een verklede grapjas in de vorm van MoMakker. En dan hebben we het nog niet gehad over onze spreekstalmeester Henk die op de zittingsavonden van de Meulenwiekers niet zou misstaan. Passie Misschien wel de belangrijkste gelijkenis tussen Makkie en de Meulenwiekers: het verbindende element. Beiden brengen we letterlijk het dorp in beweging door de passie en tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. Daar mogen we best trots op zijn. Net zo trots als op onze Klap van de Meulenwiek! Misschien moeten we bij Molenhoeks Makkie volgend jaar bij ons 1e lustrum ook zo’n prijs in het leven roepen: de Mookerslag? We kennen wel een organisatie die daarvoor in aanmerking komt!

Wedstrijdelement Aan het Bal Masqué zit een wedstrijdelement met uiteraard weer leuke prijzen en dus zijn er scheidsrechters (Prins Marc met zijn gevolg) en spelregels: - Je kunt deelnemen aan het Bal Masqué in de categorie eenling, duo of groep. - Om beoordeeld te worden door de jury moet je uiterlijk om 21.33 uur binnen zijn - Ook gemaskerde gasten moeten bij binnenkomst in de Wieken hun ledenkaart of entreebewijs tonen. - Om 21:49 is de parade en rond 22.11 uur is de onthulling en de prijsuitreiking door Prins Marc I Na de onthulling en de prijsuitreiking feesten we nog even door tot in de kleine uurtjes! Kom dus met z’n allen op zondag 2 maart naar de Wieken, het liefst om mee te doen aan het Bal Masqué. Maar ….. ook als toeschouwer ben je uiteraard ook van harte welkom want een wedstrijd zonder toeschouwers is niet leuk voor de spelers! De Bal Masqué Commissie

Nieuwe aanwas bij de Meulenwiekers Dit jaar vier nieuwe senatoren! Op de foto zijn ze in vol ornaat te zien: John en Maik Heider, Roul Zilessen en Niels Brugman. Roul en Niels delen hieronder hun eerste ervaringen.

28

Hallo, wij zijn Roul Zilessen en Niels Brugman, de nieuwe vreemde eenden in de bijt van de carnavalsvereniging. Allebei zijn wij opgegroeid in het fraaie Molenhoek, maar wonen nu beide in het misschien wel net zo mooie Mook. Vanaf dit seizoen zijn wij als nieuwe senatoren aangetreden om de Meulenwiekers te versterken en verjongen. Omdat wij van jongs af aan al carnaval in Molenhoek vieren, was het vanzelfsprekend om hier bij de vereniging te gaan. In het dagelijks leven volgt Roul de studie Bos & Natuurbeheer in Velp en studeert Niels verpleegkunde in Arnhem. Samen zijn wij al vele jaren lid van Scouting Don Bosco Mook. Waar wij nog vele jaren >DE MEULENWIEKER 2014<

zullen slijten. Roul: ‘’Ik kom uit een erg carnavaleske familie; Met wortels tot ver in de Groesbeekse heuvels en Mook.’’ Niels: ‘’Bij mij werd het carnaval vieren er niet echt met de paplepel ingegoten, maar Roul heeft mij kennis laten maken met deze traditie. Ik was meteen enthousiast!’’ Kriebels In aanloop naar de zitting toe begon het bij ons al aardig te kriebelen. De pakken waren snel geregeld en de galazitting kwam langzaam maar zeker steeds dichterbij. We hadden er allebei erg veel zin in! Toen de bewuste avond daar was, stonden we met

gezonde spanning te wachten voor we het podium op mochten. Het was erg leuk om achter de tafel te zitten. De onthulling van de prins was ook een totale verassing! We hebben ons tijdens en na de zitting goed vermaakt. De reacties uit de zaal waren erg leuk en vooral ook erg positief! Tijdens de jeugzitting – waar wij ook aanwezig waren – hebben wij ons goed vermaakt. Samen met prins Marc d’n Urste zetten wij ons beste beentje voor om carnaval ’13-’14 tot een onvergetelijk seizoen te maken. Want carnaval in Kuulengat is niet weg te cijferen! Alaaf! Roul en Niels >DE MEULENWIEKER 2014<

29


Een ingespeeld duo...

Het is altijd wel weer een gezellig, wat zenuwachtig geroezemoes. Wie zou het worden? Goh, denk jij die…? Welnee, dan nog eerder… Galazitting van De Meulenwiekers dus, op zaterdag 16 november. Met aan het slot een niet onbekend en ingespeeld duo.

M

aar eerst passeerden de nodige optredens de revue, want de spanning moet opgebouwd worden. Ik pik er een aantal uit.

Urban Academy

Natuurlijk begint de avond met De Meulenbloazers, bijna traditioneel gevolgd door een dansgroep. Dit keer met de wereldse naam Urban Academy. Een groep

Meulenbloazers fans

Traditie In het voorjaar wat oude spullen opruimen en een paar dagen later lekker wat nieuwe spullen kopen. Wie wil dat niet? De Meulenwiekers spelen hier traditiegetrouw op in met het organiseren van een grote rommelmarkt. In 2014 zal de rommelmarkt worden gehouden op zondag 30 maart. Tevens is er ook de mogelijkheid om een Cd-rom met meer dan 1000 foto’s van dit carnavalsseizoen te bestellen.

die pas een jaar bezig is en waar het dansplezier al vanaf spat. Ik vind het altijd knap hoe ze soepel alle bewegingen automatiseren en synchroon uitvoeren. Ik

Andy Marcelissen

ben al bang dat ik bij een halve oefening mijn twee kunstheupen spontaan verwissel… Kerstverhaal herschreven Geen galazitting zonder buuts en De Meulenwiekers hadden er twee in petto. Daarbij sprak mij vooral de buut van Andy Marcelissen aan, die het kerstverhaal herschreven had naar 2013. Met een aantal vermakelijke vondsten. Bijvoorbeeld dat Maria nou echt eens een avondje alleen thuis moest blijven, want Jozef kon de vergadering van de Bouw- en Houtbond toch niet afzeggen… Deze schrijver heeft de sixties redelijk intensief beleefd en dus was het optreden van de Oud Kuulengat Prinsen “Back to the roaring sixties” wel aan hem besteed en kon hij de gekozen hits mee brullen. The Penthouse Boys, al eerder in Molenhoek te gast, verzorgden ook nu weer een muzikaal humoristisch optreden, al vond ik hun interactieve opzet iets te lang uitgesponnen.

OKP to the sixties

Rommelmarkt De rommelmarkt zelf is op zondag 30 maart 2014 van 11.00 uur en 14.00 uur. De entree bedraagt Eur. 2,00 kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Plaats: Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5 in Molenhoek. Tot ziens!

30

>DE MEULENWIEKER 2014<

Na het gebruikelijke pandemonium met allerhande afleidingsmanoeuvres was daar ineens prins Marc d’n Urste oftewel Marc Poos. Met adjudant Marcel en hofdames Ingrid en Jolanda. In ieder geval een sportief kwartet, waarbij voor M en M geldt dat het een ingespeeld duo is. En behalve met tennis heeft deze prins iets met enecee in Nimwege. Dan kun je wel begriepe dat je dit juir vur de geselligheid prins wil wörre… In het dagelijkse leven is hij vooral met getallen in de weer, dus zijn motto is: Carnaval in Kuulengaat, niet weg te cijferen! En wij zijn van de partij, reken maar! Harry Driessen, gastredacteur

Penthouse boys

Kuulengat helpt Nederland uit de recessie MOLENHOEK - Nederland is bezig uit de crisis te komen, maar het herstel is nog pril. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) in november. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,1 procent gegroeid. We klimmen met zijn allen uit een diep dal, echter is de rit naar de top dit jaar lang en ver (Carnavalszondag 2 maart). Minister Kamp van Economische Zaken (VVD) was daarom ook voorzichtig optimistisch over de CBS-cijfers. “We zijn eindelijk, met een heel klein plusje, uit de krimp gekomen”.

Hoe werkt? Een week voor de rommelmarkt ontvangt u een brief. Deze brief, welke een opvallende kleur zal hebben, kunt u voor uw raam hangen als u spullen heeft voor de rommelmarkt. Onze senatoren en vrijwilligers zullen dan zaterdag 29 maart vanaf 10 uur bij u aanbellen en alle bruikbare spullen bij u ophalen. Misleiding Het woord rommelmarkt is enigszins misleidend, want naast spullen van weinig of geen waarde kan men er ook zeer bruikbare spullen kopen, en soms zelfs antiek of kunst die zeer veel waard is.

Onthulling Langzaam werd toegewerkt naar het hoogtepunt van de avond: de onthulling van de 34e prins van Kuulengat. Ik krijg dan altijd de neiging om me heen te gaan kijken. Zo van: wie missen we? dan zou die wel eens… Maar het was een drukke avond, dus geen beginnen aan.

Kabinet Rutten Dit kleine plusje is vooral te danken aan een dorp in het noordelijkste puntje van Limburg genaamd de Molenhoek (Kuulengat). Daar is dankzij het uitroepen van een nieuwe Prins (die wel raad weet met cijfers) en door de start van het Carnavals seizoen het consumenten vertrouwen extreem toegenomen. Over het algemeen ziet men, ieder jaar, gedurende het Carnavalsseizoen een lichte stijging van de consumen-

ten uitgaven. Het lijkt er dit jaar echter op dat carnavalsvereniging de Meulenwiekers met het benoemen van Prins Marc I het kabinet Rutten een goede dienst bewijst. World Trade Center Er wordt namelijk weer geïnvesteerd in Molenhoek en dan niet alleen in vastgoed. De jeugd en de jonge starters grijpen hun kans bij zowel de Meulenwiekers als bij de Meulenbloazers. De gemiddelde leeftijd is bij beide verenigingen

drastisch omlaag gegaan. Het uitgave patroon van de jonge volwassen is vooral tijdens carnaval gericht op FEESTEN en dit zal op zijn beurt de Wieken (het World Trade Center van Kuulengat) ten goede komen. De jeugd heeft de toekomst, maar zonder een solide basis kan er niet worden gebouwd aan economisch herstel. Al jaar en dag trekken de zittingsavonden van de Meulenwiekers grote aantallen bezoekers. Carnaval zit in het bloed van deze noordelijke Limburgers. Het Bourgondische karakter dat men hier van oudsher mee krijgt, zorgt voor een enorme boost voor de lokale economie. Weg bezuinigingen Jaren van bezuinigingen bij de Meulenwiekers zijn voorbij, de prinsen commissie heeft het juiste moment gekozen om de penning meester tot Prins uit te roepen. Zijn motto “Carnaval in Kuulengat is niet weg te cijferen” komt goed van pas deze Carnaval. We zullen met Prins Marc I, Adjudant Marcel en de hofdames Ingrid & Jolanda in de polonaise voorop gaan in de klim naar de top van het Carnavalsseizoen. Uw verslaggever de Meulenbloazers.

>DE MEULENWIEKER 2014<

31


32

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

33


34

>DE MEULENWIEKER 2014<

>DE MEULENWIEKER 2014<

35


36

>DE MEULENWIEKER 2014<

De Meulenwieker 2013- 2014