Page 1

8-13

werk: 2

ontwikkelen, bouwen en wonen


Dit is het tweede deel uit een reeks publicaties van 8-13 grafisch ontwerpers. Per uitgave richten we ons op een specifiek onderdeel van onze werkzaamheden,

werk:

samengebracht in een ‘kijk’boekje.

Deze uitgave gaat over art-direction, ontwerp en lay-out van uitingen voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en ministeries. Van competities, verkoopbrochures en advertentiereeksen tot boeken en tijdschriften. 8-13 grafisch ontwerpers was voorheen een samenwerkingsverband tussen smp ontwerpers en cg ontwerpers. Sinds 2008 zijn ze gefuseerd. cg ontwerpers werd in 1989 opgericht door Hans van der Kooi; smp ontwerpers in 1995 door Marjan Peters. Beide bureaus zijn complementair en bieden zodoende een breed scala aan ontwerpvaardigheden. Zie voor een compleet overzicht

www.8-13.nl


opdrachtgever ERA Bouw projecten Corporate uitingen • Riedijkshaven • MariaHoeve • Noordsehof • IJBurg samenwerkingsverbanden ’s-Gravenhout • Nieuw Leven/Jonge Stad • Drijvend Wonen


opdrachtgever Johan Matser Projectontwikkeling

Achtergrondbeeld © CERN

projecten Corporate uitingen • Madestein • Kloosterveste • Monnikenhuizen


www.johanmatser.nl


opdrachtgever AM Wonen boek Gewonnen competitie HanzePoort Lelystad


opdrachtgever Woningcorporatie Het Oosten boek Met andere ogen


opdrachtgever Amvest tijdschrift Issues [verschijnt jaarlijks]


opdrachtgever Bouwfonds MAB Ontwikkeling brochure Wonen, motor voor de stad


opdrachtgever DHV boek De stad vernieuwt


opdrachtgever Gemeente Zaanstad projecten Inverdan • Corporate uitingen


opdrachtgever ING Real Estate brochures Meerhoven • Corporate uitingen


opdrachtgever Ministerie van VROM boeken Stationslocaties • Het beeld aan banden


opdrachtgever AM Wonen project Helmond Centrumplan


Diverse projecten in dit boekje zijn tot stand gekomen in samenwerking met Rutten Communicatieadvies en Kees de Graaf Vastgoedcommunicatie. Fotografie o.a.: Theo Baart, Luuk Kramer, Marsel Loermans,

Peter van der Meer, Brian Rose, Nout Steenkamp, Maarten van de Velde, Duco de Vries, Martin van Welzen

cg pms

8-13

werk: 1 tijdschriften werk

Zie www.8-13.nl


8-13

Grafisch ontwerpers

Dapperstraat 44 1 - 1093 bw Amsterdam [020] 400 40 81 - info@8-13.nl - www.8-13.nl

Hans van der Kooi hans.van.der.kooi@8-13.nl Marjan Peters marjan.peters@8-13.nl

2 :krew

to be continued...

8-13 Werk_2 Ontwikkelen, bouwen en wonen  

Overzicht van door 8-13 Grafisch ontwerpers gemaakte producten op het gebied van projectontwikkeling

8-13 Werk_2 Ontwikkelen, bouwen en wonen  

Overzicht van door 8-13 Grafisch ontwerpers gemaakte producten op het gebied van projectontwikkeling

Advertisement