Page 1

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ •

• • •

• • • • • • • • • • • • • •

Απόδοση €750,00 μετρητών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε κάθε διευθυντή, κάθε σχολικής μονάδας (€250 τον Οκτώβριο 2011, €500 το Δεκέμβριο 2011). Σχολεία που συστεγάζονται παίρνουν ξεχωριστά τα αντίστοιχα ποσά. Τα μετρητά δίνονταν κάθε φορά για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν με συγκεντρωτική προμήθεια από τη Σχολική Επιτροπή (π.χ. υλικά εργαστηρίων, φάρμακα κλπ.) και η διάθεση τους γινόταν αμέσως μετά την εξάντληση του προηγούμενου ποσού που είχε δοθεί. (€24.250,00) Παροχή φωτοαντιγραφικού χαρτιού (€2.364.53) Παροχή υλικών καθαριότητας (€4.648,60) Εκτύπωση και διάθεση μέρους σχολικών βιβλίων, αδιάθετων από το Υπουργείο Παιδείας, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου για τις ανάγκες των μαθητών, τόσο στην αρχή όσο και στα μέσα της σχολικής χρονιάς. (€19.142,86) Προμήθεια πετρελαίου θέρμίχνσης (€15.724,10) Επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (€3.562,89) Προμήθεια μελανιών και ΐοη^Γδ όποτε ζητήθηκε από τη διεύθυνση του σχολείου και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (€3.729.49) Προμήθεια λογισμικού (€434,70) Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων (€7.746,18) Οικοδομικά Υλικά (για σιδηρουργικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες) (€4.112,65) Ηλεκτρολογικό υλικό (€1.146,55) Προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων και εντύπων (€17.800,53) Αποφράξεις (€989,00) Συντήρηση ανελκυστήρων (€891,65) Συνδρομές σε συστήματα ασφαλείας (€616,63) Λογιστική Υποστήριξη (€3.690,00) Λοιπά Εξοδα (καθαριστήριο, πλακέτες, σημαίες, μεταφορά μαθητών κλπ.) (€697,88) Μισθοδοσία καθαριστριών (€37.569,61)

Ποιο συγκεκριμένα: 1° Γυμνάσιο - Εσπερινό Γυμνάσιο • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2.0001ί. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια ίοηεΐ Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 101 απουσιολόγια, 20 βιβλία φοίτησης, 20 βιβλία ύλης. Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια υδραυλικού υλικού για επισκευές Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών - εξωτερικών χώρων 2° Γυμνάσιο

• • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 50011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια ίοηετ Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 40 απουσιολόγια, 12 βιβλία φοίτησης, 12 βιβλία ύλης.


• • •

Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια υδραυλικού υλικού για επισκευές Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για στήριξη περίφραξης 3° Γυμνάσιο

• • • •

Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια ΙΟΠΟΓ Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 40 απουσιολόγια, 12 βιβλ' φοίτησης, 12 βιβλία ύλης. Προμήθεια γραφικής ύλης

Προμήθεια κουρτινών για τις αίθουσες διαδραστικών πινάκων 4° Γυμνάσιο

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 50011.

• •

Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 40 απουσιολόγια, 12 βιβλ' φοίτησης, 12 βιβλία ύλης.

Προμήθεια γραφικής ύλης 5° Γυμνάσιο

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 80011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 40 απουσιολόγια, 10 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης. Προμήθεια γραφικής ύλης (10 κούτες χαρτί) Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για περίφραξη Προμήθεια Ιοηοτ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια υδραυλικών υλικών Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 6° Γυμνάσιο Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 60011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 40 απουσιολόγια, 8 βιβλία φοίτησης, 8 βιβλία ύλης. Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για περίφραξη Προμήθεια ΙοηεΓ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια συσκευής ίαχ Προμήθεια υδραυλικών υλικών Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 7° Γυμνάσιο

• • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 60011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για περίφραξη


• •' • •

Προμήθεια ίοηει· και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια υδραυλικών υλικών Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών - εξωτερικών χώρων 8° Γυμνάσιο

• • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 20001ΐ. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλ' φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών, κλειδαριές Προμήθεια ΐοηετ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 9° Γυμνάσιο

• • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 220011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ίοηετ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών, κλειδαριές, λουκέτα Αποφράξεις φρεατίων 10° Γυμνάσιο

• • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 70011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ΐοηετ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 11° Γυμνάσιο

• • •

Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 12° Γυμνάσιο

• • • • •

Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ίοη^τ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού


Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών, κλειδαριές, λουκέτα

•-

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 1° Λύκειο

• • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 100011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια Ιοηει* και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού Αποφράξεις 2° Λύκειο

• • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 50011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 35 απουσιολόγια, 12 βιβλία φοίτησης, 15 βιβλία ύλης 120 καρτέλες Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια Ιοηετ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού 3° Λύκειο

• • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 90011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 35 απουσιολόγια, 12 βιβλία φοίτησης, 15 βιβλία ύλης 120 καρτέλες

Προμήθεια γραφικής ύλης 4° Λύκειο

• • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 16001ΐ. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 35 απουσιολόγια, 12 βιβλία φοίτησης, 15 βιβλία ύλης 120 καρτέλες

Προμήθεια γραφικής ύλης 5° Λύκειο

• • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 8501ΐ. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού


6° Λύκειο • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 1 ΟΟΟΙΐ. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλί φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού Αποφράξεις 7° Λύκειο - Εσπερινό Λύκειο

• • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 1 ΙΟΟΙί. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλί φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ίοηοΐ και ανταλλακτικών Η/Υ

1° ΣΕΚ • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 6001ΐ. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλί φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης 5° ΣΕΚ

• • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 10001ί. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλί φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών, κλειδαριές, λουκέτα, χρώματα

ΤΕΕ ΕΙΑΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 150011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλί φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ίοποτ και ανταλλακτικών Η/Υ

ΕΠΑΣ Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 100011.


• •

Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ίοη€Γ και ανταλλακτικών Η/Υ

1° ΕΠΑΛ - 2° ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 220011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ίοη^Γ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού

2° ΕΠΑΛ - 1° ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ • • • • • • • •

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 50011. Αγορά υλικών καθαριότητας Προμήθεια βιβλίων πρακτικών, βιβλίων πρωτοκόλλου, 30 απουσιολόγια, 15 βιβλία φοίτησης, 10 βιβλία ύλης Προμήθεια γραφικής ύλης Προμήθεια ΙοηεΓ και ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υδραυλικού υλικού Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού


ΚΥΛΙΚΕΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΔΟΣΗΑΤΡΙΜΗΝΟΥ 9ος-1 Οος-11 ος • • • Ρ Γ Υ Μ Ν Α Σ ί Α ^ ^ Η Η Ι ΠΟΣΟ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ I

Ο)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

| ΜΙΣΘΩΜΑ | ΜΕΙΩΣΗ

ΠΟΣΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ

1752,38 822

1442,17

417,62 0 1149 475,99 132,38 0 771 0 265,51 492 -784,44 -998,47 0 360,83

ς*

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Θρακομακεδόνων

ΛΥΚΕΙΑ^ΤΕΕ-ΣΕΚ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο Εσπερινό Θρακομακεδόνων 1ο ΕΠΑΛ 2ο ΕΠΑΛ 1ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 2ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

|

2170 822 1149 2380 665 647 771 800 1329 492 2231 2373,09

2170 822 1149 2380 665 0 771 0 1329 492 1000 900

0 0 0 0 0 647 0 800 0 0 1231 1473,09

18,58 11 18 32,45 21 13,9 10 15 20,1 6

1803 ΣΥΝΟΛΟ

1803 13481

0

25,14

15,00 11,00 15,00 25,96 16,80 13,90 10,00 15,00 16,08 6,00 28,00 17,60 0,00 20,11

ΠΟΣΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΟΣΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ

1823,90 0 1271 2681,9 75,17 1379 516 99 1053 3667 1884 895 1509 300 ΣΥΝΟΛΟ

0 0 600 1791,92 0 0 516 0 1000 0 0 0 0 300 4207,92

1823,9 0 671 889,98 75,17 1379 0 99 53 3667 1884 895 1509 0

17,41 33,75 30,5 36 12 27 7 7 15

15,00 27,00 24,40 28,80 12,00 21,60 7,00 7,00 15,00 0,00 22,00 22,00 22,24 25,96

1571,43

-1571,43 0 -408,46 -353,6 0 0 516 0 1000 0 0 0 0 300

ΣΎΝΟΛΟ

17688,92

^2

27,5 27,5 27,8 32,45

1904,01 532,62

1063,49 1784,44 1898,47

1008,46 2145,52

.Γ·Ν

dimos, axarnvn, ekpaideysh  
dimos, axarnvn, ekpaideysh  

Απολογισμός (Προσωρινός) Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών