Page 1

Activitats Extraescolars per Educació Primària


PSICOMOTRICITAT La psico es treballa des d’una perspectiva vivencial on el nen/a és el principal explorador. L’infant es acompanyat en el seu procés de desenvolupament maduratiu mentre experimenta amb el seu propi cos i amb les possibilitats dels materials de manera maner lliure. Les sessions són grupals i tenen un ritual d’entrada, un temps de joc lliure i /o dirigit i un ritual de tancament o fase de representació.

RODAJOC Es realitzen jocs tradicionals de diferents països del món, a partir dels quals es treballen les relacions personals entre els nens i nenes.

INICIACIÓ ESPORTIVA Apropament a diversos esports: voleibol, volei handbol, pitxi-rug, rug, bàdminton, hoquei, korfball, bàsquet, shootball, etc.. A través de diversos jocs d’escalfament i dinàmiques lúdiques.

POLIESPORTIU Apropament a diversos esports minoritaris. 1r trimestre: tenis, 2n trimestre: korfball i 3r trimestre: handbol.


CIRC Realització d’exercicis d’expressió corporal, coordinació, malabars i acrobàcies i es realitza una representació final.

TEATRE Realització d’exercicis d’expressió corporal i una obra teatral.

BALLS MODERNS Apropament a diferents tècniques de ball i realització de coreografies.

ESCOLA DE FUTBOL Iniciació al futbol a partir de jocs i dinàmiques. FUTBOL COMPETICIÓ Entrenaments a través de dinàmiques per aprendre tècniques i estratègies del futbol sala. ESCOLA DE VOLEIBOL Iniciació al voleibol a partir de jocs i dinàmiques. VOLEIBOL COMPETICIÓ Entrenaments a través de dinàmiques per aprendre tècniques i estratègies ègies del voleibol.


ESCOLA DE BÀSQUET Iniciació al bàsquet a partir de jocs i dinàmiques. BÀSQUET COMPETICIÓ Entrenaments a través de dinàmiques per aprendre tècniques i estratègies del bàsquet

PLÀSTICA Realització de diversos tallers a partir de materials reciclats. DIBUIX I MANUALITATS Apropament a les diferents tècniques i materials de dibuix.

ANGLÈS Reforç i ampliació de l’anglès que es treballa a l’escola a través de jocs, cançons i activitats diverses.

FEM DEURES Servei de classes de reforç adreçat a aquells alumnes que necessiten ajuda en la planificació dels deures, organització del temps i aplicació de tècniques d’estudi. Grups reduïts.


7 d’Aventura d

Activitats Extraescolars per Primària  

Activitats Extraescolars per Primària

Activitats Extraescolars per Primària  

Activitats Extraescolars per Primària

Advertisement