Page 1

TALLER

DE

MATES

+ -

Daniel cases Poley


Índex La llegenda dels escacs………………………………………..………Pàg.1 NIF checker……………………………………………………………Pàg.2 Superfície habitable d’una vivenda……………………………………Pàg.3 Pagament d’un prèstem…………………………………..……………Pàg.5 Rebaixes (la mochila del cole)…………………………..……………Pàg.7 Área de las figuras planas....................................................................Pàg.8 Encuesta sobre bebidas........................................................................Pàg.10 Factura (el lápiz feliz)……………………..………………………….Pàg.12 Escola de música…………………………………………………..…Pàg.13 Càlcul de la nota mitja……………….………………………………Pàg.14 Les necessitats energètiques del cos..................................................Pàg.18


·Grans de blat de cada casella:

1- Quants grans de blat en total li estava demanant el vell Sissa al rei? 18446744073709600000 grans de blat. 2- Si en una Tona (TM) hi ha 245.956.587 grans de blat, quantes tones de blat es necessitaven per a donar a en Sissa el que demanava? 75000000198,0 tones. 3-Si la superfície de la terra és de 510.065.284,702 km 2 però el 71% d’aquesta superfície està coberta d’aigua (mars, oceans, llacs i rius). (Suposem que tota la superfície de la terra que no està coberta d’aigua pogués produir blat). Si cada km 2 de terra pot produir aproximadament 507 Tones de blat. Quina part de la terra s’hauria d’haver dedicat a produir blat per a que en Sissa pogués tenir el que demanava?

Tenia que tenir el 19% de la Terra.

-1-


NIF CHECKER

Pas. 1 Pas. 2 Pas. 3 Pas. 4 Pas. 5 Pas. 6

N. N./23 [N./23] [N./23]路23 [N./23]路23-N. Buscar

37682613 1638374,5 1638374 37682602 11 B

NIF CHECKER N煤mero 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lletra T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E T

-2-


SUPERFÍCIE HABITABLE D’UNA VIVENDA

Quadrat = 6m de costat Semicercle = 5m de diàmetre

Fórmula àrea = 6·6 36m 2 Fórmula àrea = 2’5· π

7,85m 2 Triangle = Base 5m i altura 6m

Fórmula àrea =

5 6 15m 2 2

Rectangle = 10m de llargària i 6m d’amplada Fórmula àrea = 10  2  6  2  20m+12m=32m 2

Quadrat = 2 m de costat

Fórmula àrea = 2m·2m4m 2

-3-


1)Calcular l’àrea total del pis. 36m+7,85m+15m+32m+4m=94,85 2)Planejar una distribució.

http://www.floorplanner.com/dashboard 05018@j23.fje.edu xtbdra


-4-

PAGAMENT D’UN PRÈSTEM C0= Capital demanat i= Tipus d’interès anual n= Termini en anys 12·n= nombre de mensualitats  24 mensualitats a= pagament mensual

i C0  12 a 12 n  i  1  1   12  C0 N I

5.000,00€ 2 anys 0,09 (9%)

-5-


Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mensualitat 0,00 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42 228,42

Interessos 0,00 33,33 32,03 30,72 29,41 28,08 26,74 25,40 24,05 22,68 21,31 19,93 18,54 17,14 15,73 14,31 12,89 11,45 10,00 8,55 7,08 5,61 4,12 2,63 1,12

Amortitzaci贸 0,00 195,09 196,39 197,70 199,01 200,34 201,68 203,02 204,37 205,74 207,11 208,49 209,88 211,28 212,69 214,11 215,53 216,97 218,42 219,87 221,34 222,81 224,30 225,79 168,08

Capital pendent 5.000,00 4804,91 4608,53 4410,83 4211,82 4011,47 3809,80 3606,78 3402,40 3196,66 2989,55 2781,06 2571,19 2359,91 2147,22 1933,11 1717,58 1500,61 1282,20 1062,32 840,99 618,17 393,87 168,08 0,00

-6-


La mochila del cole

C/Valencia nº 51 Telf: 679 345 129 Lápiz Pack bolis Pack rotus Sacapuntas Tijeras Pack lápices de colores Regla Goma Caja de clips Grapadora

Precio inicial

Rebaja (%)

Descuento

Precio final

1€ 3,50 € 7,80 € 0,50 € 0,70 € 5,20 € 0,90 € 0,20 € 2,40 € 4,60 €

10 20 50 10 10 50 20 10 30 50

0,10 € 0,35 € 0,78 € 0,05 € 0,07 € 0,52 € 0,09 € 0,02 € 0,24 € 0,46 €

0,90 € 3,15 € 7,02 € 0,45 € 0,63 € 4,68 € 0,81 € 0,18 € 2,16 € 4,14 € 24,12 €

Total: Efectivo: Cambio:

30,00 € 5,88 €


-7Área de las figuras planas

Nombre

Figura

Área

Cuadrado

b A= a 

Rectángulo

b A= a 

Triángulo

Rombo

Trapecio

b a A= 2

D d A= 2 A= B b 2

Circumferencia A=

r 2


-8Pentágono A=

Hexágono A=

Heptàgono A=

a 5b 2

a 6b 2

a 7b 2


-9-

Encuesta sobre bebidas Una fabrica de vino, quiere saber cuantas personas bebe su producto de veinte personas encuestadas, entre personas de 20 a 50 anyos. -Que bebida le gusta más de estas?

Bebida Encuestado 1 Encuestado 2 Encuestado 3 Encuestado 4 Encuestado 5 Encuestado 6 Encuestado 7 Encuestado 8 Encuestado 9 Encuestado 10 Encuestado 11 Encuestado 12 Encuestado 13 Encuestado 14 Encuestado 15 Encuestado 16 Encuestado 17 Encuestado 18 Encuestado 19 Encuestado 20

Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo – Cerveza Refresco – Vino – Bebida energética – Agua – Zumo –


Cerveza

-10Bebida Refresco Vino Bebida energĂŠtica Agua Zumo Cerveza Total

Fre. Absoluta 3 4 2 3 3 5 20

La bebida que toman mĂĄs es la cerveza.

Fre. Relativa 0,15 0,2 0,1 0,15 0,15 0,25 1

% 15 20 10 15 15 25 100


-11-

El lápiz feliz

C/Murcia nº 23 Tlf:653 876 291

Article

Quantitat

Clips Llibreta de fulls de quadrets Llapis Goma Pack de boligrafs Portafulls Tipp-ex Subrallador verd Pack de rotuladors Pegament

10 2

Preu per unitat 0,20 € 3,50 €

2 4 1 3 2 1 1 1

0,80 0,50 2,50 0,70 0,60 0,70 5,20 1,20

€ € € € € € € €

Total sense IVA: IVA 16%: Total amb IVA:

FACTURA

Cost 2,00 € 7,00 € 1,60 2,00 2,50 2,10 1,20 0,70 5,20 1,20

€ € € € € € € €

25,50 € 4,08 € 29,58 €


-12-

ESCOLA DE MÚSICA

Instruments Flauta Guitarra Piano Trompeta Violí Violoncel

Freq. absoluta 4 8 7 3 4 2

Freq. relativa 0,14 0,29 0,25 0,11 0,14 0,07

%

Previsió

14 29 25 11 14 7

11 21 19 8 11 5

Total 28 1,00 100,00 L’instrument que toquen més alumnes és la guitarra.

75


-13L’escola Viola de Gamba preveu 75 inscripcions el primer any. Suposem que la proporció d’instruments que triaran els alumnes serà similar a la dels alumnes de l’institut enquestat. Calcula quantes inscripcions hi haurà en cada un dels instruments que l’escola ofereix. Flauta: 11 alumnes. Guitarra: 21 alumnes. Piano: 19 alumnes. Trompeta: 8 alumnes. Violí: 11 alumnes. Violoncel: 5 alumnes.


-14-


CÀLCUL DE LA NOTA MITJA

Cognom, Nom

Mates

Caste Cata Anglès Tecno Natus

Socis

Plàstica

E.F

4,5 9 5,5 4,7 5

8 9,6 5,7 5 6,4

5,5 8,5 5 8,4 6,8

5 8,8 4 6,5 7,6

Nota mitja per alumne 5,7 8,7 5,0 6,4 5,9

Casanova, Meritxell Cases, Daniel Celma, Julia Fernández, Claudia Hernández, Christian Hernández, Iván Medrano, Katherine Moreno, Anna Moreno, Sergi Perea, Israel Sancho, Sara Soriano, Juan

6 8,6 5 6,5 5

5 8,2 5,1 7,1 5

5 9,2 5,3 6,4 5,2

6 7,8 5 6,7 4,5

6 8,2 4,5 6,3 7,5

10 4,5 3,3 4,5 4,5 9,4 4,5

9 5,6 4,3 6,5 4,5 7,2 4,6

9,6 5,5 4,5 6,7 4,8 8,8 4

9,9 4,7 3,6 2 3,9 8,4 2,5

9,8 5 3,5 6 4,7 9,5 5,6

9 4,4 3,2 4,6 3,5 9,4 3,9

9,6 4,7 5 4,7 3,5 9,4 4,7

8 7,5 7,8 3 4,7 9,5 5,3

10 5,6 4,5 9,5 4,5 9,5 6,1

9,4 5,3 4,4 5,3 4,3 9,0 4,6

Nota mitja per matèria

6,0

6,0

6,3

5,4

6,4

5,6

6,4

6,7

6,8

6,2

-15-


-16-


-17-


Les necessitats energètiques del cos Les necessitats energètiques del cos Les necessitats energètiques d’una persona depenen de factors com l’edat, el sexe, el pes, l’alçada o l’exercici físic. El càlcul es fa en dos passos: es calcula primer l’anomenada taxa metabòlica del cos en repòs (TMR), que representa l’energia que necessita el cos per dur a terme les seves funcions vitals, i el seu resultat es multiplica per un factor, que depèn de l’activitat que es realitza. La fórmula per calcular la taxa metabòlica en repòs (TMR), anomenada de Harris-Benedict, és la següent: Homes: TMR = 66 + 13,7P + 5A - 6,8E

Dones: TMR = 655 + 9,6P + 1,8A - 4,7E

On P = pes en kg, A = alçada en m i E = edat en anys. El resultat s’expressa en quilocalories (kcal). Les quilocalories que consumeix una persona en repòs es multipliquen per un factor, que depèn de la intensitat amb què realitza l’exercici.

Homes Dones

Act. lleugera 1,60 1,50

Factor d'activitat Act. moderada 1,80 1,65

Act. intensa 2,10 1,90

-18-


Apellido, Nombre

Peso

Altura

Edad

TMR

Act. ligera

Act. moderada

Act. intensa

Cases, Daniel Hernández, Christian Hernández, Iván Moreno, Sergi Perea, Israel Soriano, Juan

59 57 64 58,5 60 64

1,63 1,65 1,69 1,76 1,72 1,62

13 13 13 15 13 13

794,05 766,75 862,85 787,85 808,20 862,50

1270,48 1226,80 1380,56 1260,56 1293,12 1380,00

1429,29 1380,15 1553,13 1418,13 1454,76 1552,50

1667,51 1610,18 1811,99 1654,49 1697,22 1811,25

40 65 40 46 70 52

1,64 1,57 1,6 1,62 1,63 1,65

13 14 13 14 15 13

980,85 1216,03 980,78 1033,72 1259,43 1096,07

1471,28 1824,04 1471,17 1550,57 1889,15 1644,11

1618,41 2006,44 1618,29 1705,63 2078,07 1808,52

1863,62 2310,45 1863,48 1964,06 2392,92 2082,53

Apellido, Nombre Casanova, Meritxell Celma, Júlia Fernández, Claudia Medrano, Katherin Moreno, Anna Sancho, Sara

-19-

Taller del curs  

Me ha costado mucho

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you