Page 1

I

P

P

I

N

I

B

H

T

G

D D

G W

T

I

U O N

F

O

I

F

A W

B M

L

C

L

V W C

H W N

R

N O D

K

R

L

Y

L

K

Q

S

S

S

V

G

X

X

O

E

Y

T

E

H N

T

S

J

J

R

R

L

Y

U

S

Y

E

I

K

D

E

F

Z

K

S

B

O

K

S

E

N

P

N

R

Q

P

U

T

A

S

P

O

R

T

C

F

K

G

G

P

O

L

L

G

I

D

S

R

T

M Q

V

T

E

B

J

O N G

I

D

S

N

E

X

U

L

Z

R

C

P W G

A

E

J

Y

N

B

B

I

N O N

E

J

C

X

A

L

U H

A

E

C

E

A

O N

S

E

X

Y

X

A

S

Q

S

H

A

A

S

P

E

B

D

F

T

K

T

A

D D

E

O N

C

I

A

E

O

E

D

A

K

D N

R

Z

M

W

I

X

I

T

U

A

S

H U H D

Y

F

H

F

H

I

E

Z

L

T

S

P

T

T

N

E

R

J

R

A

X

2

0

1

3

-

L

G

Y

M B W V

H

2

0

1

4

X

G

O

L

M V

J

N W Y

T

L

Y

Y

C

V

Z


NederoverHeembeek Laken

Haren

Voorwoord/préface ........................................................................................................................2

Ganshoren St.AgathaBerchem Koekelberg St.-JansMolenbeek

Evere St.-Joostten-Node

BRUSSEL St.-Gillis

Anderlecht

Gebruiksaanwijzing van deze sportgids .................................................................................... 4

Schaarbeek

Etterbeek Elsene

Vorst

Ukkel

De sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie .................................................. 6 St.-LambrechtsWoluwe St.-PietersWoluwe Oudergem

WatermaalBosvoorde

Colofon Samenstelling en redactie: Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie Vormgeving: Shortcut Advertising Druk: Drukkerij I.P.M. nv Verantwoordelijke uitgever: Eric VERREPT, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Depotnummer: D/2013/7025/13 Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, E. Jacqmainlaan 135 in 1000 Brussel (02 563 05 14 – sportdienst@vgc.be) Met de steun van de Vlaamse overheid.

Note explicative ............................................................................................................................ 8 DEEL 1: SPORTAANBOD .................................................................................................11 • Boordtabel ...........................................................................................................................12-13 • Sportaanbod per doelgroep .................................................................................................. 14 Sportaanbod voor jeugd en volwassenen ........................................................................15 Sportaanbod voor 50-plussers .......................................................................................110 Sportaanbod voor personen met een handicap ............................................................124 • Bijzonder Brussels sportaanbod .........................................................................................140 Jeugdsportkampen...........................................................................................................141 Sportacademies ...............................................................................................................141 Multimove voor kinderen................................................................................................... 143 Brussel loopt.................................................................................................................... 143 En Brussel fietst....................................................................................................................144 Mountainbiketochten..................................................................................................... 144 Brusselse zaalvoetbalcompetitie................................................................................... 145 Buurtsport........................................................................................................................ 145 Schoolsport...................................................................................................................... 146 Stadskriebels.....................................................................................................................147 DEEL 2: Individuele sportbeoefening (Brusselse sportcentra) ................. 148 Brusselse zwembaden, klimmuren, squashcentra, fitnesscentra, ijs- en skipistes, rolschaatsbanen, maneges, duikkuilen, loopparcours, skateparken en golfterreinen DEEL 3: NUTTIGE ADRESSEN ..................................................................................... 171 Gemeenschapscentra, Gemeentelijke sportdiensten, Gemeentelijke sportdiensten uit de Rand, Sportfederaties, Uitleenmogelijkheden, Andere

ALGEMEEN

Jette

INHOUD

1


Beste Brusselse sportliefhebber,

Chers amateurs de sport bruxellois,

Proficiat, u heeft onze sportgids in handen. Het bewijs dat u houdt van een gezonde geest in een gezond lichaam.

Félicitations, vous tenez en mains notre guide sportif. La preuve que vous appréciez avoir un esprit sain dans un corps sain.

Zelf sport ik ook en dat doe ik heus niet alleen omdat ik als VGC-collegelid bevoegd ben voor Sport. Ik voel me er gewoon fitter door, ik verleg bij elke sportbeurt mijn grenzen en het is nog leuk ook. Sporten is veruit het beste, gezondste en goedkoopste wapen tegen stress en kopzorgen. Met sporten win je altijd. Maar daar stopt het niet bij. Ik ervaar sporten ook elke keer weer als een kans om andere Brusselaars uit mijn buurt te ontmoeten.

Je fais moi-même du sport, et pas seulement parce que je suis membre du Collège de la VGC en charge du Sport. C’est que je me sens plus en forme grâce au sport, et que je prends également plaisir à dépasser mes limites. Le sport est de loin la meilleure arme, la plus saine et la moins chère contre le stress et l’ennui. Avec le sport, on est toujours gagnant. Mais ce n’est pas tout. Faire du sport est à chaque fois une occasion de rencontrer d’autres Bruxellois de son quartier.

En dat zijn er best wel wat. Al mogen dat er in de toekomst nog veel meer worden. Vandaar deze gids. Hij bevat een ruim en kwalitatief aanbod van zowel recreatieve als competitieve sporten, lessenreeksen en evenementen in uw buurt. Ook voor personen met een handicap.

Ces opportunités sont nombreuses. Et il est à espérer que celles-ci se produiront encore d’avantage dans l’avenir. D’où ce guide. Il contient une offre diversifiée et de qualité, il propose des sports tant récréatifs que compétitifs, ainsi que toute une série de cours et d’événements dans votre quartier. Et ce, également pour les personnes handicapées.

Het aanbod in deze gids is het resultaat van de enthousiaste inzet van zowel vrijwillige als professionele lesgevers en de goede samenwerking met de gemeenschapscentra, de gemeentelijke sportdiensten, de Stichting Vlaamse Schoolsport en BLOSO.

L’étendue de l’offre présentée dans ce guide est le résultat d’un travail enthousiaste, tant de la part de bénévoles que de professeurs professionnels, et d’une collaboration fructueuse avec les centres communautaires, les services des sports communaux, la Stichting Vlaamse Schoolsport (la fondation flamande pour le sport scolaire) et le Bloso (l’administration sportive de la Communauté flamande).

Als ik nog een tip mag geven: weet u echt niet welke sport of lessenreeks het best bij u past? Beslis dan niet om niets te doen, maar laat u adviseren door de enthousiaste ploeg van de VGC-sportdienst. Ze zullen u vast en zeker overtuigen dat sport ook iets is voor u!

Bruno De Lille Membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) en charge du Sport

ALGEMEEN

ALGEMEEN

Bruno De Lille Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Sport

Un dernier petit conseil : si vous ne savez vraiment pas quel sport ou quel cours vous conviendra le mieux, ne décidez pas de ne rien faire, faites-vous conseiller par l’équipe motivée du service des sports de la VGC. Sa mission est de vous convaincre que le sport, c’est aussi pour vous.

2

3


GEBRUIKSAANWIJZING

Om anderstalige ouders van kinderen in het Nederlandstalig onderwijs hun weg te helpen vinden in deze gids, is er ook een korte vertaling van de inhoudsopgave en van de gebruiksaanwijzing toegevoegd. Ook wie Nederlands wil oefenen, is welkom in de sportclub of op de sportlessen. Bij sommige sportlessenreeksen staat een icoon. Zo kan je zien of je genoeg Nederlands spreekt om mee te kunnen doen. start

Je spreekt nog niet zo goed Nederlands. Je begrijpt het ook nog niet goed. Aan activiteiten met kan je toch al meedoen.

makkelijk Je begrijpt al heel wat Nederlands. Maar je durft nog niet goed praten. Aan activiteiten met kan je meedoen. gevorderd

Je begrijpt al heel wat Nederlands. En je durft ook praten. Maar je maakt nog fouten en je hebt soms hulp nodig. Bij activiteiten met kan je goed oefenen.

moeilijk Je begrijpt en spreekt al heel goed Nederlands. Je kan dan aan alle activiteiten meedoen. Ook activiteiten met zijn zeker haalbaar voor jou.

ALGEMEEN 4

In het eerste deel van deze sportgids vind je informatie over het georganiseerde sportaanbod. Het eerste hoofdstuk bundelt het regelmatige sportaanbod, namelijk de activiteiten van sportclubs en de sportlessenreeksen. Eerst wordt dit sportaanbod in een tabel en alfabetisch per gemeente en per sporttak weergegeven. Daarna wordt het sportaanbod per doelgroep en binnen de doelgroep alfabetisch per sporttak gerangschikt: • voor jeugd en volwassenen • voor 50-plussers* • voor personen met een handicap Afsluiten doen we dit eerste deel met een korte selectie van bijzonder Nederlandstalig Brussels sportaanbod en –werking. In het tweede deel geven we je een overzicht van Brusselse sportcentra en infrastructuur waar je als individuele sporter terecht kan. Voor deze selectie hebben wij ons laten leiden door de meest gestelde vragen in dit verband: over zwembaden, klimmuren, squashcentra, fitnesscentra, ijs- en skipistes, rolschaatsbanen, maneges, duikkuilen, loopparcours, skateparken en golfterreinen. In deze lijst werd geen selectie doorgevoerd op het gebied van sporttechnische kwaliteit, onthaal en taalomgeving. Ten slotte vind je in het derde deel een groot aantal nuttige adressen waar je met al je sportvragen terecht kan.

* Sommige sportclubs voor jeugd en volwassenen richten zich ook tot ‘veteranen’. Als sportende 50-plusser neem je dan best ook nog een kijkje in het sportaanbod voor jongeren en volwassenen. Aan de hand van de aangeduide deelnemersleeftijden vind je ongetwijfeld nog bijkomende sportmogelijkheden.

ALGEMEEN

Deze sportgids verschaft je informatie over de werking en de dienstverlening van de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en groepeert daarna de informatie op maat van de Brusselse sporter.

5


Korte voorstelling: ‘Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier laten bewegen en sporten, bij voorkeur in een Nederlandstalige omgeving, dit vanuit de vaste overtuiging van de grote waarde van sport, zowel omwille van de sport op zich als omwille van haar maatschappelijke draagvlak’: dat is het doel van het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het is tegelijkertijd ook de missie zoals ze werd opgenomen in het sportbeleidsplan 2011-2015 dat de VGC opstelde in het kader van het Vlaamse Sport voor Allen-decreet. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwigheden op sportgebied in Brussel, bezoek ons dan op facebook via www.facebook.com/VGCsportdienst, of schrijf je in op de digitale nieuwsbrief van de VGC-sportdienst. Dat kan via een mail naar sportdienst@vgc.be of via de rubriek ‘Nieuwsbrief’ van de sportpagina’s op www.vgc.be/sport. Waarvoor kan je bij de VGC-sportdienst terecht? De sportdienst is er als partner voor iedereen die in Brussel met sport te maken heeft, op welke manier ook. De sportmedewerkers geven je graag advies over de eigen VGC-initiatieven, of we verwijzen je door naar andere sportdiensten of sportorganisaties. Hieronder vind je een kort overzicht van wat de sportdienst voor jou kan betekenen. Uitgebreide info hierover vind je op de website en in de folder over onze dienstverlening (gratis te verkrijgen op aanvraag bij de sportdienst).

ALGEMEEN 6

Voor algemene vragen en informatie: Sportofoon: 02 563 05 14 E-mail: sportdienst@vgc.be Website: www.vgc.be/sport Facebook: www.facebook.com/VGCsportdienst

Als sporter kan je bij de sportdienst terecht voor: • informatie over Brusselse sportclubs en over sportactiviteiten (sportlessenreeksen, sportkampen, sportevenementen …) in Brussel • informatie over de Brusselse sportaccommodaties • algemene sportinfo • inschrijvingen op het VGC-sportaanbod. De VGC-sportdienst aanvaardt de Sport & Culture Pass® en de nieuwe vrijetijdskaart die door de VGC zelf zal worden uitgegeven vanaf 2014. Als sportlesgever in Brussel kan je bij de sportdienst terecht voor: • opname in een uitgebreide databank voor het geven van trainingen of sportinitiaties • informatie over het aanbod van kadervorming, bijscholingen … • subsidie voor het volgen van kadervormingsactiviteiten • gratis ontlenen van sportmateriaal, cd’s, boeken over sportonderwerpen … Als school kan je bij de sportdienst terecht voor: • gebruik van specifiek sportmateriaal • subsidies voor het huren van infrastructuur (regelmatig sportaanbod buiten de schooluren) • sportbibliotheek voor leerkrachten LO • project naschoolse sport • SNS-pas • verschillende schoolsportactiviteiten (zie ook pagina 146)

Als vrijwilliger kan je bij de sportdienst terecht voor: • medewerking aan activiteiten en evenementen, eventueel tegen vrijwilligersvergoeding (o.a. fietsproject, voorrijder tandemtochten voor slechtzienden en blinden, Stadskriebels, …) • medewerking aan de Brusselse zaalvoetbalcompetitie Als Brusselse sportvereniging of organisator (gemeentelijke sportdienst, gemeenschapscentrum, school, socio-culturele vereniging …) kan je bij de sportdienst terecht voor: • subsidies > startsubsidie voor nieuwe sportverenigingen > jaarlijkse werkingssubsidies (inclusief huursubsidies) voor sportverenigingen > projectsubsidies voor sportinitiatieven > subsidies voor de organisatie van sportkampen > subsidies voor de deelname aan en de organisatie van kadervormingsactiviteiten > ondersteuning van sportverenigingen voor de omschakeling naar een vzw-structuur • hulp/advies bij het opstarten van een vereniging, het organiseren van een sportkamp, sportlessenreeks of sportevenement … • hulp bij het zoeken naar deskundige sportlesgevers, trainers en geschikte sportinfrastructuur • bekers en prijzen voor sportieve manifestaties Om gratis sport- en ander materiaal te ontlenen, van tenten en tafels tot audiovisueel materiaal en bestelwagens, kan je contact opnemen met de VGC-uitleendienst: 02 482 00 67.

ALGEMEEN

DE SPORTDIENST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

7


NOTE EXPLICATIVE Ce guide de sport est une réalisation de la Commission communautaire flamande et vous présente l’offre de sport néerlandophone dans la région de Bruxelles-Capitale.

Dans la première partie de cette brochure vous apprenez tout sur l’offre de sport néerlandophone à Bruxelles.

Ceux qui veulent améliorer leur connaissance du néerlandais sont également les bienvenus dans les clubs de sport ou aux cours de sport. Un grande partie des cours de sport repris dans cette brochure, sont accompagnées d’une icône afin de pouvoir évaluer si votre connaissance du néerlandais est suffisante pour pouvoir participer aux cours.

Le premier chapitre présente l’offre de sport régulière, c’est-à-dire les activités des clubs de sport et les cours de sport.

start / débutant

Vous ne parlez pas bien le néerlandais. Toujours comprendre ce qu’on dit, n’est pas évident non plus. Aux activités munies de , vous pouvez néanmoins participer

makkelijk / facile

Vous comprenez déjà pas mal le néerlandais. Mais vous n’osez pas encore le parler. Vous pouvez participer aux activités munies de

.

gevorderd / Avancé Vous comprenez déjà beaucoup de néerlandais. Et vous osez le parler. Même si parfois vous faites encore des erreurs et vous avez besoin d’un peu d’aide de temps en temps. Vous pouvez bien exercer votre néerlandais aux activités munies de . moeilijk / difficile Vous comprenez et parlez bien le néerlandais. A ce moment là vous pouvez participer à toutes les activités. Les activités munies de sont également dans votre portée.

Premièrement, l’offre de sport est classifiée alphabétiquement par commune et par discipline de sport dans un tableau. Puis, l’offre est présentée par groupe-cible et classifiée alphabétiquement dans chaque groupe-cible. • Des jeunes et des adultes • Des personnes de plus de 50 ans* • Des personnes handicapées Et on clôture ce chapitre avec une sélection de quelques activités et organisations intéressantes pour ce qui concerne l’offre de sport néerlandophone à Bruxelles. La deuxième partie de la brochure vous donne un aperçu de tous les centres sportifs où vous pouvez pratiquer du sport sur base individuelle. Nous avons fait cette sélection selon les questions les plus fréquentes en matière des piscines, de la plongée, des centres de squash, des murs d’escalade, des centres de fitness, des pistes de ski et de patinage, des manèges, des pistes de rollerskate, des parcours de jogging, des skateparks et des terrains de golf. La liste est facultative: aucune sélection a été faite quant à la qualité technique et sportive, l’accueil et l’environnement linguistique.

ALGEMEEN 8

* Certains clubs de sport pour jeunes et adultes s’adressent également aux ‘vétérans’. Comme senior sportif, vous avez donc tout intérêt à jeter un coup d’oeil sur l’offre de sport pour les jeunes et les adultes afin d’y découvrir d’avantage d’associations de sport. Il suffit de regarder les tranches d’âge de participation.

ALGEMEEN

Finalement vous touverez dans la troisième partie quelques adresses utiles pour vous procurer plus d’information sportive.

9


DEEL 1 Vous désirez plus d’information? Contactez nous au service de sport de la Commission communautaire flamande. Sportofoon: 02 563 05 14 E-mail: sportdienst@vgc.be Website: www.vgc.be/sport Facebook: www.facebook.com/VGCsportdienst

z

e p

s

u y d b rus s e l s s p or t aanbod b r i a xk e f p wi m t ALGEMEEN 10

Foto: © Guy Puttemans


Watermaal-Bosvoorde

Vorst

Ukkel

Sint-Pieters-Woluwe

St-Lambrechts-Woluwe

Sint-Joost-ten-Node

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Agatha-Berchem

Schaarbeek

Oudergem

Neder-over-Heembeek

Laken

Koekelberg

Jette

Haren

Ganshoren

Evere

Etterbeek

x x x

x x

x x x

x x

x x x

x x x x

x x x x x

x x x

x

x x x x x x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x x x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x x

x

x x x

x x

x

x x x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x x x x x x x

x x

x x x

x x

x x

x

x

x x x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x

x x

x x

x x x x x

x x x x

x x x

x x

x

x x

x

x

x x

x x x

x x x

x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x

x x x x

x

x x

x x x x x

x x x x

x x

x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x

x x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

p. Amerikaanse voetbal Aquagym Atletiek Badminton Basketbal Biljart Circus Dans Denksport Diepzeeduiken Fietsen Fitness Handbal Hengelen Ijsschaatsen Klimmen Korfbal Nordic walking Omnisport Onderhoudsturnen Onderwaterhockey Roeien Rolschaatsen Rope skipping Rugby Schietsport Tafeltennis Tennis Turnen Vechtsport Voetbal Volleybal Wandelen Waterpolo Yoga / relaxatie Zaalvoetbal Zwemmen Seniorensport Gehandicaptensport

16 16 17 19 21 23 23 25 39 40 41 42 43 48 49 49 50 50 51 52 56 58 59 59 60 60 61 62 63 65 67 75 80 83 84 85 92 104 111 125

boordtabel

boordtabel 12

Amerikaanse voetbal Aquagym Atletiek Badminton Basketbal Biljart Circus Dans Denksport Diepzeeduiken Fietsen Mountainbike Fitness Handbal Hengelen Ijsschaatsen Klimmen Korfbal Nordic walking Omnisport Onderhoudsturnen Onderwaterhockey Roeien Rolschaatsen Rope skipping Rugby Schietsport Tafeltennis Tennis Turnen Vechtsport Voetbal Volleybal Wandelen Waterpolo Yoga / relaxatie Zaalvoetbal Zwemmen Seniorensport Gehandicaptensport

Elsene

p. 16 16 17 19 21 23 23 25 39 40 41 42 43 48 49 49 50 50 51 52 56 58 59 59 60 60 61 62 63 65 67 75 80 83 84 85 92 104 111 125

Brussel

Anderlecht

boordtabel

13


15

Sportaanbod voor personen met een handicap

Sportaanbod voor 50-plussers

Sportaanbod voor jeugd en volwassenen

sportaanbod per doelgroep

110

124

1

z

u p s port voo r j m v o l wa k r f t

T

a

s aanbod e ugd e n s s ene n m i R k k f

Iconen 1 > 99

boordtabel 14

minimumleeftijd gevolgd door maximumleeftijd

competitief

start

recreatief

makkelijk

enkel voor vrouwen

gevorderd

enkel voor mannen

moeilijk

Sportclubs en sportlessenreeksen

7


Amerikaans voetbal

Atletiek

Club

Clubs

Brussels Bulls vzw (Sint-Agatha-Berchem)

Brusselse Atletiekvereniging (Anderlecht)

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 13 > 40

Waar

Neerpede, Olympische Dreef, 1070 Anderlecht

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.30 u. di en vr van 20.00 u. tot 22.00 u. za van 10.00 u. tot 11.00 u. zo van 14.00 u. tot 17.00 u.

Wanneer

di en do van 18.30 u. tot 20.00 u.

Info

Chris Van San • 02 733 77 09 • baffertje@BrusselseAV.be • www.brusselseAV.be

Lesley Moreels • 0476 73 73 94 • info@brusselsbulls.be • www.brusselsbulls.be

Aquagym

Waar

Warandepark, 1000 Brussel

Wanneer

wo om 19.30 u. en zo om 10.30 u. (Joggen)

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.be

Brusselse Atletiekvereniging (Elsene)

Zwemclub Wimber (Elsene)

Waar

VUB Piste, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

di, wo, do en vr van 18.30 u. tot 20.00 u.

Info

Stefaan Sonck • 02 673 16 64 • stefaan.sonck@skynet.be

Zwembad VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Waneer

vr van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Philippe Leemans • 0479 33 47 75 • 02 660 66 35 zwemclubwimber@gmail.com

6 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Aquafitness (Laken) Waar

Jan van Ruusbroeckcollege, Forumlaan 4, 1020 Laken

Wanneer

di van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 • info@buurtsportbrussel.be www.buurtsportbrussel.be

14 > 99

Aquazumba (Elsene) Waar

Zwembad VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

ma van 17.00 u. tot 18.00 u.

Info

02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 99

6 > 99 &

Gunners Omnisportclub (Sint-Agatha-Berchem)

Lessenreeksen

16

Brussels Gay Sport (Brussel)

Club Waar

&

18 > 50

Waar

Bos Liedekerke

Wanneer

zo van 10.30 u. tot 11.30 u. (Joggen)

Info

André Beeckman • 02 465 01 04 • abeeckman@mbhg.irisnet.be

16 > 50

Atletiekvereniging Molenbeek vzw (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

Piste en Sporthal Sippelberg, M. Gandhilaan 5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 6 > 99

Wanneer

di, do en vr van 16.45 u. tot 18.15 u. (6 > 99 jaar, piste) wo van 16.00 u. tot 17.00 u. (6 > 12 jaar, sporthal)

Info

Raf Wyns • 02 411 74 95 • raf.wyns@foyer.be

&

Woluwes loopclub (Sint-Lambrechts-Woluwe) Waar

Vertrekplaats parking Fallonstadium, Stuybekenweg, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

di om 19.00 u.

Info

Georges De Smul • 0496 12 23 61

16 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Info

7 > 77

17


Start to Run (schaarbeek)

Lessenreeksen Atletiek (Elsene) Waar

Sportcomplex VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 18.30 u. tot 20.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

Waar

Atletiekpiste Terdelt, Terdeltplein 1 – 1030 Schaarbeek

Wanneer

di en do van 18.30 u. tot 19.30 u. vanaf 17/09/2013

Info

VGC-sportdienst i.s.m. de gemeenschapscentra regio Noord 02 563 05 14 • sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

16 > 99

Start to Run (Sint-Pieters-Woluwe) Start to Run (Elsene)

Waar

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

nader te bepalen

do van 18.30 u. tot 19.30 u. vanaf 19/09/2013 zo van 10.30 u. tot 11.30 u.

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

Info

GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be • http://kontakt.vgc.be

Waar

Sportcomplex VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer Info

18 > 77

Start to Run (vorst)

Start to Run (jette) Waar

Ossegempark (Atomium), 1000 Brussel

Waar

GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

wo en vr van 18.00 u. tot 19.00 u. vanaf 18/09/2013

Wanneer

Info

KWB Laken-Jette i.s.m. GC Essegem en de VGC-sportdienst 02 427 80 39 (GC Essegem) • essegem@vgc.be • www.kwblakenjette.be

di van 18.30 u. tot 19.30 u. vanaf 17/09/2013 za van 10.00 u. tot 11.00 u

Info

GC Ten Weyngaert i.s.m. VGC-sportdienst • 02 340 95 80 tenweyngaert@vgc.be • http://tenweyngaert.vgc.be

16 > 99

16 > 99

16 > 99

Start to Run (koekelberg) Elisabethpark, 1081 Koekelberg

Wanneer

di en vr van 18.30 u. tot 19.30 u. vanaf 17/09/2013

Info

VGC-sportdienst i.s.m. Atletiekvereniging Molenbeek vzw (Atlemo) 02 563 05 14 • sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

16 > 99

Badminton Clubs ABC ‘78 (Anderlecht) Waar

Sportzaal Anderlecht, Walcourtstraat 35, 1070 Anderlecht

Wanneer

ma en di van 19.00 u. tot 22.00 u. do van 20.00 u. tot 22.30 u. za van 9.00 u. tot 13.00 u.

Info

Willy Van Eesbeik • 02 532 04 36 willy.vaneesbeik@dexia.be • www.anderlechtsebc.be

7 > 77 &

Elzengym en Sport (Elsene) Waar

Sportcomplex Albert Demuyter, Voltastraat 18, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 21.15 u. tot 22.45 u.

Info

Stefan Martens • 02 649 74 93 info@elzengymensport.be • www.elzengymensport.be

12 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 18

Waar

19


Brussels Gay Sport (Etterbeek)

Badminton (schaarbeek)

Waar

Koninklijk Atheneum Etterbeek, E. Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

wo van 19.30 u. tot 22.30 u.

18 > 99

Wanneer

wo van 16.30 u. tot 18.00 u.

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.org

Info

VGC-sportdienst • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

10 > 16

Bad-Ton (Schaarbeek) 16 > 99

1. Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek 2.Gemeenteschool 2, Gallaitstraat 131, 1030 Schaarbeek

Wanneer

1. wo van 18.00 u. tot 21.00 u. 2. ma van 18.00 u. tot 21.00 u.

Clubs

Info

Tim Cassiers • 02 241 00 15 • badton@gmail.com

De Mabookes (Brussel)

Brussels Gay Sport (Sint-Lambrechts-Woluwe) Waar

Sportcentrum Mounier, Mounierlaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 18 > 99

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 23.00 u.

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.org

Wanneer

ma en do van 17.00 u. tot 19.00 u. di van 12.00 u. tot 14.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

di van 20.00 u. tot 21.30 u.

Info

Daisy Gelaude • 0477 44 59 17 • happy_thoughts33@hotmail.com

20 > 50

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

di van 18.00 u. tot 21.00 u. vr van 17.30 u. tot 21.00 u.

18 > 77

Info

Anne Meersseman • 02 242 72 42 • 0474 91 46 29 anneke.meersseman@gmail.com • www.eversedinos.com

6 > 30

BC Foyer Molenbeek (Koekelberg)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Badminton (Etterbeek) Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

do van 20.00 u. tot 22.00 u. (twee leeftijdsgroepen)

Info

Louis Paul Boonkring (Mark Michiels) • 02 649 35 87 • lpboonkring@hotmail.com

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

di van 17.30 u. tot 18.30 u. wo van 18.00 u. tot 20.30 u. vr van 17.30 u. tot 20.00 u.

Info

Wenke Thewis • 0485 14 80 36 • wenke.thewis@foyer.be

10 > 77

7 > 16 &

Koninklijk Aera Excelsior Brussel (Laken en Neder-over-Heembeek)

Badminton (Koekelberg) Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

8 > 99

Wanneer

ma en do van 19.00 u. tot 21.00 u. di van 19.30 u. tot 21.00 u.

Info

VGC-sportdienst • 02 563 05 14 • sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

!

8 tot 14-jarigen enkel onder begeleiding van een volwassene

Waar

Sportzaal Neder-Over-Heembeek, Lombartzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek Sportcomplex Laken, Kerkveldstaat, 1020 Laken

Wanneer

elke dag van de week (uitgezonderd op di)

Info

André Dekandelaer • 02 270 21 45 dekandelaer@adeka-consulting.com • www.royalexcelsior.be

4 > 60

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Maria-Boodschaplyceum, Moutstraat 22, 1000 Brussel

Wanneer

Badminton (Elsene) Waar

Waar

Everse Dino’s (Schaarbeek)

Lessenreeksen

20

Basketbal

Waar

21


Berchem Basketbalclub (Sint-Agatha-Berchem)

Biljart

Waar

Gemeentelijke sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 8 > 77

Wanneer

wo van 17.00 u. tot 22.00 u. do van 18.00 u. tot 22.00 u. za van 14.00 u. tot 22.00 u.

B.C. Carambol (Haren)

Yves De Backer • 02 465 49 22 • debacker.yves@skynet.be

Waar

Queens, Harenheidestraat 10, 1130 Haren

Wanneer

do van 14.00 u. tot 24.00 u.

Info

André Devuyst • 02 242 97 33 • adevuyst@skynet.be

Info

Clubs

Entente Basket Woluwe vzw (Sint-Pieters-Woluwe) Waar

Gemeenteschool Centrum, Ch. Thielemanslaan 30, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

di en wo om 20.00 u., vr om 20.15 u. en za om 18.30 u.

Info

André Vekemans • 0479 82 51 78 • a.vekemans@woluwe1200.be

Klein Sportpaleis, Rozendaelstraat 2, 1190 Vorst GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

wo en do van 18.00 u. tot 19.30 u.

Info

Paul Mertens • 02 376 90 60 • blackdevilsvorst@yahoo.com

&

12 > 65 R.B.C. Fantaisistes (Jette)

The Black Devils (Vorst) Waar

16 > 80

11 > 60 &

Lessenreeksen

Waar

Bistro, Wemmelsesteenweg 281, 1090 Jette

Wanneer

van ma tot do van 14.00 u. tot 24.00 u.

Info

Jean Haeck • 02 466 30 14 • jean.haeck@skynet.be www.abca-united-berchem.be

16 > 80 &

Biljartclub Familia (Neder-over-Heembeek) Waar

Familia, Frans Vekemansstraat 131, 1120 Neder-over-Heembeek

Wanneer

ma, wo, do en vr van 20.00 u. tot 24.00 u.

Info

Walter Van Eyken • 0495 55 97 38 bcnoh@heembeek.be • http://bc.noh.heembeek.be

16 > 99 &

Basketbal (Elsene) VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

ma van 17.00 u. tot 19.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

Lessenreeksen Boost voor gevorderden (Sint-Jans-Molenbeek)

Mini-basket (Laken) Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

enkel eerste semester: wo van 17.30 u. tot 18.30 u. (6 > 9 jaar) wo van 20.00 u. tot 21.00 u. (+16 en volwassenen)

Info

GC Nekkersdal (Steffi) • 02 421 80 60 • info@nekkersdal.be

Circus

6 > 77

Waar

Sportzaal Heyvaert, Nijverheidskaai 31, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.30 u.

9

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Circusatelier met Circopola (Evere) Waar

GC Everna, Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere

Wanneer

za van 10.00 u. tot 11.30 u.

Info

GC Everna • 02 247 03 40 • everna@vgc.be

6 > 12

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 22

Waar

23


Circomotoriek (Brussel)

Multicircus (Sint-Gillis)

waar

Sportzaal De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

za van 9.30 u. tot 10.30 u. (kleuters 4 jaar + 1 ouder) za van 10.30 u. tot 11.30 u. (kleuters 4 > 5 jaar + 1 ouder)

4>5

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Circus ondersteboven (Brussel)

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 17.00 u.

Info

Pianofabriek (Ann Lefever) • 02 541 01 70 info@pianofabriek.be • www.pianofabriek.be

6 > 12

Multicircus (Sint-Jans-Molenbeek)

Waar

Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

Waar

Sportzaal Heyvaert, Nijverheidskaai 31, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

wo van 15.30 u. tot 17.00 u. (6 > 8 jaar) wo van 17.00 u. tot 18.30 u. (9 > 12 jaar)

6 > 12

Wanneer

za van 10.00 u. tot 11.30 u. (9 > 11 jaar) za van 11.30 u. tot 13.00 u. (12 > 18 jaar)

Info

Jeugdcentrum Aximax (Liesbet Christiaen) • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Lucht- en grondacrobatie (Sint-Jans-Molenbeek)

9 > 18

Multicircus volwassenen (Sint-Jans-Molenbeek)

Waar

Sportzaal Heyvaert, Nijverheidskaai 31, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Waar

Sportzaal Heyvaert, Nijverheidskaai 31, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

do van 18.30 u. tot 20.00 u.

9

Wanneer

do van 20.00 u. tot 21.30 u.

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 demarkten@demarkten.be

18 > 99

Multicircus (Brussel) Waar

Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 15.30 u. tot 17.00 u. (6 > 8 jaar) wo van 17.00 u. tot 18.30 u. (8 > 12 jaar)

Info

Liesbet Christiaen • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

6 > 12

Dans Clubs

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 24

Multicircus (Brussel)

Waar

Zuidpaleis, R. Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 21.00 u. (ballroomdansen voor beginners) wo van 21.00 u. tot 22.00 u. (ballroomdansen voor gevorderden)

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.org

Waar

Vier Winden School, Steenweg op Merchtem 9, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 6 > 9

Wanneer

wo van 15.45 u. tot 17.00 u.

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

18 > 99

Zouk Style vzw – Kizombalove (Brussel/Elsene)

Multicircus (Brussel) Waar

Sportzaal De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

6>9

Wanneer

za van 12.30 u. tot 14.00 u. (6 > 7 jaar) za van 14.00 u. tot 15.30 u. (7 > 8 jaar) za van 15.30 u. tot 17.00 u. (8 > 9 jaar)

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Waar

1. Zuidpaleis, R. Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel 2. Zaal Dublin, Dublinstraat 13 1050 Elsene

Wanneer

1. za van 18.00 u. tot 20.00 u. 2. do van 20.00 u. tot 22.15 u.

Info

José Garcia N’Dongala • 0472 45 77 01 info@kizombalove.com • www.kizombalove.com

16 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Brussels Gay Sport (Brussel)

25


Dansclub Terpsichore Etterbeek (Etterbeek) Wanneer

Info

GC De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek

16 > 99

do van 18.00 u. tot 19.00 u. (discorobics) do van 19.30 u. tot 20.30 u. (discoswing voor beginners) do van 20.00 u. tot 21.30 u. (ballroom en latindansen voor beginners) do van 21.30 u.tot 22.30 u. (ballroom en latindansen voor gevorderden) Linda Hebberecht • 02 736 75 30 • 0477 46 86 53 lindahebberecht@skynet.be • www.dansclubterpsichore.be

Waar

Turnzaal Wilgstraat 1, 1090 Jette

Wanneer

ma van 16.15 u. tot 17.15 u. (8 > 9 jaar) ma van 17.15 u. tot 18.15 u. (9 > 10 jaar) ma van 18.15 u. tot 19.15 u. (10 > 12 jaar) ma van 19.15 u. tot 20.15 u. (+ 12 jaar) wo van 12.30 u. tot 13.30 u. (6 > 7 jaar) wo van 13.30 u. tot 14.30 u. (7 > 8 jaar)

Info

Jetse academie Muziek-Woord-Dans • 02 426 72 94 secretariaat@jetseacademie.be

La Tangueria vzw (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

La Tangueria, Steenweg op Jette 239, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

ma, di, wo en do van 19.00 u. tot 21.30 u. - Argentijnse tango

Info

Marisa van Andel • 02 345 68 91 tangueria@gmail.com • www.tangueria.com

15 > 99

Algemene artistieke bewegingsleer (Schaarbeek) Waar

Sporthal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

di en wo van 17.30 u. tot 20.30 u. (verschillende groepen)

Info

Muziekacademie Schaarbeek • 02 241 41 39 ma.schaarbeek.info@go.be • www.muziekacademieschaarbeek.be

Lessenreeksen Afrikaanse dans (Sint-Joost-ten-Node) Waar

GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

vzw Tra La La • 02 830 76 73 • 0496 29 30 58

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 26

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

zo van 14.00 u. tot 15.00 u.

Info

Antonio Chilaule • 0495 81 26 14 • artsunlimitedvzw@gmail.com

16 > 99

18 > 77

Stuckensstraat 125, 1140 Evere

Wanneer

do van 16.00 u. tot 19.00 u. (verschillende groepen)

Info

Muziekacademie Schaarbeek • 02 241 41 39 ma.schaarbeek.info@go.be • www.muziekacademieschaarbeek.be

Waar

Turnzaal Wilgstraat 1, 1090 Jette

Wanneer

wo van 14.30 u. tot 15.30 u. (8 > 9 jaar) wo van 15.30 u tot 16.30 u. (9 > 10 jaar) wo van 16.45 u. tot 17.45 u. (10 > 12 jaar) wo van 17.45 u. tot 18.45 u. (+12 jaar)

Info

Jetse academie Muziek-Woord-Dans • 02 426 72 94 secretariaat@jetseacademie.be

+8

Authentic Movement (Jette)

Algemene artistieke bewegingsleer (Evere) Waar

8 > 16

Artistieke training (Jette)

Afro Dance Workout Waar

+6

8 > 16

Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

di van 19.30 u. tot 21.30 u.

Info

Helena Willems • 0484 92 36 46 • helena@dancetherapy.be

18 > 99

Ballet (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

Danscentrum Jette, Ed. Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

do van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

Danscentrum Jette • 02 427 36 56 • info@danscentrumjette.be

17 > 50

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Algemene artistieke bewegingsleer (Jette)

27


Bewegingsexpressie voor kleuters (Elsene) Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wanneer

za van 10.00 u. tot 11.15 u. (verschillende groepen)

Info

GC Elzenhof (Koen Baele) • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

Dans voor kinderen (Sint-Agatha-Berchem) 4>6

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

do van 16.30 u. tot 17.30 u. voor 6 > 12 jaar do van 17.30 u. tot 18.30 u. voor 12 > 16 jaar za van 13.00 u. tot 14.00 u. voor 12 > 16 jaar

Info

Pianofabriek (Paul Van den Berghe) • 02 541 01 70 info@pianofabriek.be • www.pianofabriek.be

!

In het Nederlands en Frans

Sportclub van de Nationale Bank, Basilieklaan 14, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

wo van 16.00 u. tot 17.00 u. (6 > 9 jaar) wo van 17.00 u. tot 18.00 u. (10 > 13 jaar) GC De Kroon (Anne Jespers) • 02 482 00 10 • dekroon@vgc.be

Info

Breakdance (Sint-Gillis) Waar

Waar

6 > 16

6 > 13

Dans voor kinderen (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

Danscentrum Jette, Ed. Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

za van 10.30 u. tot 11.30 u.

Info

Danscentrum Jette • 02 427 36 56 • info@danscentrumjette.be

6>9

Dans voor tieners (Sint-Jans-Molenbeek) Carribbean Mix (Brussel) GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel do van 21.15 u. tot 22.15 u.

Info

Studentensport Brussel en Rits Café

8 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 28

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

wo van 20.30 u. tot 22.00 u.

Info

Fanny Voitzwinkler • 0485 35 23 85 • fannette216@hotmail.fr

!

In het Engels

15 > 77

Salle Liedts, rue verte 50, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

Wanneer

wo 12.30 u. tot 13.15 u (enkel eerste semester)

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473 18 32 40 senta1167@yahoo.fr

Sint-Pieterscollege, Léon Theodorstraat, 1090 Jette

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 16.00 u.

Info

GC Essegem i.s.m. IBO De Puzzel • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

Danscentrum Jette • 02 427 36 56 • info@danscentrumjette.be

Waar

GC Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

za van 14.30 u. tot 16.30 u. El Andino asbl • 0484 62 72 70 • info@elandino.be • www.elandino.be In het Nederlands, Frans en Spaans

!

6 > 12

Dansinitiatie (Anderlecht) 12 > 99

Waar

Muziekacademie Anderlecht, Dapperheidsplein 5, 1070 Anderlecht

Wanneer

ma en do van 17.30 u. tot 18.30 u. Muziekacademie Anderlecht • 02 522 05 51 • www.ma-an.be • sec@ma-an.be

Info

6>7

Dansinitiatie (Evere)

Dans voor kinderen (Jette) Waar

za van 11.30 u. tot 12.30 u.

Info

Info

Dans sessie (Sint-Joost-Ten-Node) Waar

Wanneer

10 > 13

dans en zang uit de andes voor kinderen (Sint-Gillis)

Dabkeh (Palestijnse dans) (Sint-Gillis) Waar

Danscentrum Jette, Ed. Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

6 > 12

Waar

Stuckensstraat 125, 1140 Evere

Wanneer

wo van 12.30 u. tot 13.30 u. en van 14.30 u. tot 15.30 u. za van 15.00 u. tot 16.00 u. Muziekacademie Schaarbeek • 02 241 41 39 ma.schaarbeek.info@go.be • www.muziekacademieschaarbeek.be

Info

5>6

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar Wanneer

Waar

29


Waar

Sporthal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

di en wo van 16.30 u. tot 17.30 u. do van 17.30 u. tot 18.30 u. Muziekacademie Schaarbeek • 02 241 41 39 ma.schaarbeek.info@go.be • www.muziekacademieschaarbeek.be

Info

Folkdans (Sint-Gillis) 18 > 77

Expressie (stem en zang) afro synthese (sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

za van 17.30 u. tot 19.00 u. (voor gevorderden) Asbl Nyangazam • 0476 38 38 74 (Ebale Zam) In het Frans en Engels

Info !

+15

Flamenco 16 > 99

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma van 20.30 u. tot 22.00 u. - niveau 5 di van 19.00 u. tot 20.30 u. - niveau 4 di van 20.30 u. tot 22.00 u. - niveau 3a

Info

Frisse Folk (Koen Dhondt) • 0474 78 58 03 frissefolk@gmail.com • www.frissefolk.be

!

In het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Portugees

Funky Jam Dance (Anderlecht) Waar

GC De Rinck, Kapittelstraat 1, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u. (-12 jaar) wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (+12 jaar)

Info

GC De Rinck (Yves Nkinda) • 02 524 32 35 • derinck@vgc.be

Waar

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.00 u. en van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

GC De Rinck (Hans Milants) • 02 524 32 35 • derinck@vgc.be • www.derinck.be

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

!

Lessen in het Frans

Wanneer

vr van 19.00 u. tot 22.00 u.

Info

Casa de Galicia de Bruselas (Laura Pereiro) • 0497 90 43 76 info@casagalicia.be

!

In het Spaans en Frans

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 30

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht

9> 12

Wanneer

wo van 16.00 u. tot 17.00 u. en van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

GC De Rinck (Hans Milants) • 02 524 32 35 • derinck@vgc.be • www.derinck.be

!

Lessen in het Frans

Folk at lunchtime Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

di van 12.15 u. tot 13.15 u.

16 > 99

Folkdans (Etterbeek) Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

ma van 20.15 u. tot 21.30 u.

Info www.frissefolk.be/dansles

10 > 99

Hedendaagse dans (Etterbeek) Waar

Zaal De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek

Wanneer

ma van 18.30 u. tot 20.00 u.

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

!

In het Frans en Engels

18 > 77

Hedendaagse dans (Sint-Gillis)

Info www.frissefolk.be/dansles

Waar

6 > 16

Galicische dans (Sint-Gillis)

Flamenco voor kinderen Waar

16 > 77

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.30 u. (+14 jaar) wo van 10.00 u. tot 12.00 u. voor beginners (+18 jaar) wo van 19.00 u. tot 20.30 u. voor gevorderden (+18 jaar)

Info

Karin Vyncke • karin.vyncke@scarlet.be • www.karin-vyncke.info

!

In het Nederlands, Frans en Engels

16 > 99

14 > 60

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Dansinitiatie volwassenen (Schaarbeek)

31


Hedendaagse dans (Sint-Jans-Molenbeek) Danscentrum Jette, Ed. Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer Info

16 > 50

Waar

Roodebeekcentrum, Roodebeeksesteenweg 270, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

ma van 19.00 u. tot 20.30 u. (gevorderden) (+18 jaar) do van 19.30 u. tot 21.00 u. (beginners) (+16 jaar)

Wanneer

do van 18.00 u. tot 19.00 u. hip hop do van 19.00 u. tot 20.00 u. modern hip hop

Danscentrum Jette • 02 427 36 56 • info@danscentrumjette.be

Info

Roodebeekcentrum (Lena Verstraete) • elephant.taalent@vgc.be • 02 770 64 48

Hilal Dance (Egyptische dans)(Sint-Gillis)

Hip hop & newstyle (Etterbeek)

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Waar

Zaal De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 20.30 u.

Wanneer

do van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

Hilal Dance Brussel (Niki Constantinidou) • 0472 81 26 23 elpiniki.co@gmail.com

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

!

In het Nederlands, Frans en Engels

18 > 60

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis za van 16.30 u. tot 17.30 u.

Info

Asbl Nyangazam (Ebale Zam) • 0476 38 38 74 • ebalezam@yahoo.fr

!

In het Frans en Engels

+15

Hip hop, Ragga en Street dance (Sint-Gillis)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 32

14 > 18

Hip Hop / Streetdance (Koekelberg)

Hip hop en Ragga (Sint-Gillis) Wanneer

12 > 18

Waar

VGC-Sporthal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma van 16.30 u. tot 17.30 u. (6 > 8 jaar) ma van 17.30 u. tot 18.30 u. (9 > 12 jaar) di van 16.30 u. tot 17.30 u. (12 > 14 jaar) di van 17.30 u. tot 18.30 u. (15 > 18 jaar)

Info

VGC-sportdienst (Bart Van Den Eeckhaut) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

6 > 18

Klassieke dans (Evere)

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

7 > 20

Wanneer

za van 14.00 u. tot 16.00 u. (7 > 12 jaar) za van 16.00 u. tot 18.00 u. (13 > 20 jaar)

Info

Fire Step Bruxelki (Leon Menzynski) • 0494 46 16 90 • leon-3006@hotmail.com

!

In het Frans

Waar

Stuckensstraat 125, 1140 Evere

Wanneer

vr van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

Muziekacademie Schaarbeek • 02 241 41 39 ma.schaarbeek.info@go.be • www.muziekacademieschaarbeek.be

12 > 16

Klassieke dans en jazzdans (Anderlecht)

Hip hop (Watermaal-Bosvoorde, Oudergem) Waar

1. GC Wabo, Delleurlaan, 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde 2. Jeugdhuis Alleman, E. Steenostraat 6, 1160 Oudergem

+8

Wanneer

1. za van 9.30 u. tot 11.00 u. voor 8 > 12 jaar za van 11.00 u. tot 12.30 u. voor 12 > 15 jaar 2. wo van 17.30 u. tot 19.00 u. voor +15

Info

Jeugdproject Wabodam (Katrin Bosserez) • 02 675 40 10 • wabodam@vgc.be

Waar

Muziekacademie Anderlecht, Dapperheidsplein 5, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 14.30 u. tot 15.30 u. (8 > 9 jaar) do van 17.30 u. tot 18.30 u. (7 > 8 jaar) do van 17.00 u. tot 18.00 u. (8 > 9 jaar) ma, wo en do, uren: naschools (+9 jaar en volwassenen)

7 > 60

Info

Muziekacademie Anderlecht • 02 522 05 51 • www.ma-an.be • sec@ma-an.be

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Hip hop & Modern Hip Hop (Sint-Lambrechts-Woluwe)

33


Kleuterdans (Anderlecht)

Oriëntaalse dans (Sint-Joost-ten-Node)

Waar

Muziekacademie Anderlecht, Dapperheidsplein 5, 1070 Anderlecht

Waar

GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wanneer

do van 16.30 u. tot 17.30 u.

5>6

Wanneer

wo van 18.30 u. tot 20.00 u.

Info

Muziekacademie Anderlecht • 02 522 05 51 • www.ma-an.be • sec@ma-an.be

INfo

Serkan Tutar • info@serkan.be GC Ten Noey • 02 217 08 82 • tennoey@vgc.be

18 > 70

Kleuterdans (Sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

za van 10.00 u. tot 11.00 u.

Info

Centrum Plus (Monika Krasowska) • 0473 375 252 monika.krasowska@enpgazeta.be

!

In het Pools

5>6

Performing the present (Sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di van 19.00 u. tot 21.00 u. (performance, improvisatie)

18 > 99

Info

Solo Conversations Dance Collective • 0498 841 607 (Susanne Bentley) soloconversationscollective@gmail.com • www.soloconversations.org

!

In het Nederlands, Frans en Engels

Moderne dans (Ganshoren) 7 > 16

Gemeentelijke Sportzaal, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

Wanneer

wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (7 > 11 jaar) wo van 16.00 u. tot 17.00 u. (12 > 16 jaar)

Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

di van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Jeugddienst Ganshoren (Nicole Van den Abbeele) • 02 465 75 71 jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be

Info

Linda Hebberecht • 02 736 75 30

!

In het Engels en Frans

Note Creative (Sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

za van 9.15 u. tot 10.00 u. (dans en beweging)

Info

Centrum Plus (Monika Krasowska) • 0473 375 252 monika.krasowska@enpgazeta.be

!

In het Pools

16 > 99

Salsa (Laken) 3>4

Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

vr van 19.30 u. tot 20.30 u. voor beginners vr van 20.30 u. tot 21.30 u. voor gevorderden

Info

GC Nekkersdal • 02 421 80 60 • info@nekkersdal.be

16 > 99

Salsa (Sint-Gillis) Oriëntaalse dans (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 16.00 u. tot 18.00 u. - 12 > 18 wo van 16.00 u. tot 18.00 u. - 18 > 99 vr van 17.30 u. tot 18.30 u. - 18 > 99 (vanaf 18 jaar)

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 • www.buurtsportbrussel.be

12 > 99

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

do van 19.30 u. tot 20.30 u. voor beginners do van 20.30 u. tot 22.00 u. voor halfgevorderden en gevorderden

Info

New York Salsa (Oscar) • 0486 28 48 69 info@newyorksalsa.be • www.newyorksalsa.be

!

In het Nederlands, Frans en Engels

15 > 60

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 34

Salsa (Etterbeek)

Waar

35


Schotse dans (Sint-Gillis)

Street & Oriëntaals (Brussel)

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

do van 20.30 u. tot 22.00 u.

18 > 77

Wanneer

ma van 16.45 u. tot 17.45 u.

Info

Brussel Dance Scottish (Ann Scobie) • 0477 23 36 95 • scdbrussels@yahoo.com

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 • www.buurtsportbrussel.be

!

In het Engels en Frans

12 > 18

Tango (Elsene) Sportdansen (Jette)

Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Waar

Centrum Haiq, Van Bourtonstraat 12, 1090 Jette

Wanneer

Wanneer

zo van 13.30 u. tot 16.00 u.

Info

Centrum Haiq • 02 420 22 18 • haiqdanse@hotmail.com

ma van 19.00 u. tot 20.15 u. (bijna intermediair) ma van 20.15 u.tot 21.30 u. (intermediair) za van 13.15 u. tot 14.30 u. (intermediair) za van 14.30 u. tot 15.45 u. (gevorderde debutanten)

Info

vzw nosotros • 02 648 20 30 cours.nosotros@gmail.com • www.tangoargentina.be

!

In het Nederlands, Frans en Engels

Start to Dance (Elsene) Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

di van 19.00 u. tot 21.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

Tango (Sint-Gillis)

Streetdance (Evere) Waar

GC Everna, Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere

Wanneer

ma van 17.30 u. tot 19.00 u. (10 > 14 jaar) ma van 19.00 u. tot 20.30 u. (+15 jaar)

Info

GC Everna • 02 247 03 40 • everna@vgc.be

18 > 99

10 > 18

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 20.00 u. voor beginners wo van 20.00 u. tot 21.00 u. voor halfgevorderden wo van 21.00 u. tot 22.00 u. voor gevorderden

Waar

Union Tango (Sergio Molini) • 0479 43 84 07 uniontango@yucom.be • www.giselaysergio.com

!

In het Nederlands en Frans

18 > 60

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 36

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

vr van 17.30 u. tot 19.00 u. (10 > 14 jaar) vr van 19.00 u. tot 20.30 u. (15 > 18 jaar)

Info

VGC-sportdienst (Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

10 > 18

Tango (Sint-Joost-ten-Node) Waar

GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wanneer

di van 19.30 u. tot 20.30 u. voor beginners di van 20.30 u. tot 21.30 u. voor halfgevorderden di van 21.30 u. tot 22.30 u. voor gevorderden

Info

Sergio Molino • 02 270 37 07 • uniontango@yucom.be

18 > 99

Streetdance (Schaarbeek) Waar

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Wanneer

vr van 18.30 u. tot 19.30 u.

Info

GC De Kriekelaar • 02 245 75 22 • dekriekelaar@vgc.be

14 > 18

This Way Up (Sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di van 19.00 u. tot 21.00 u.

Info

Susanne Bentley • 0498 84 16 07 • susanne@susannebentley.com

!

In het Nederlands, Frans en Engels

18 > 60

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Streetdance (Schaarbeek)

37


Urban Dance Styles (Sint-Jans-Molenbeek) Danscentrum Jette, Ed. Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Danscentrum Jette • 02 427 36 56 • info@danscentrumjette.be

16 > 50

Zumba (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

do van 20.00 u. tot 21.00

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 demarkten@demarkten.be

16 > 50

Zumba (Ganshoren) Waar

GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren

16 > 77

Wanneer

do van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

GC De Zeyp (Lies Van Overschée) • 02 422 00 14 • lies.vanoverschee@dezeyp.be

Zumba (Jette) Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

GC Essegem • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

18 > 65

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 38

GC Heembeek-Mutsaard, F. Vekemansstraat 131, 1120 Laken

Wanneer

ma van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

GC Heembeek-Mutsaard • 02 268 20 82 heembeek-mutsaard@vgc.be

16 > 77

Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem

Wanneer

wo van 18.15 u. tot 19.15 u. (enkel eerste semester)

Info

GC Den Dam (Didier Coomans) • 02 663 89 50 • dendam@vgc.be

di van 19.30 u. tot 20.30 u. (starters) di van 20.30 u. tot 21.30 u. (gevorderden)

Info

VGC-sportdienst (Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

16 > 77

Zumba (Sint-Lambrechts-Woluwe) Waar

GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 16 > 99

Wanneer

di van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

Denksport Clubs Chess Club Anderlecht Waar

C.C. Anderlecht, Demostenestraat 40, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr om 20.00 u.

7 > 77

Info

Hilda Tonoli • 02 262 20 08 • j.tonoli@skynet.be • www.chessclubanderlecht.be

&

Waar

GC Everna, Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere

Wanneer

di van 13.15 u. tot 17.00 u.

Info

Arthur Verboven • 02 705 21 52 • arthur.verboven@skynet.be

10 > 90 &

Schaakclub Excelsior (Ganshoren)

Zumba (Oudergem) Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

Everna Scrabble Club (Evere)

Zumba (Laken) Waar

Waar

12 > 77

Waar

GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren

Wannneer

vr om 19.00 u.

Info

Pierre De Boeck • 052 35 44 24 • pierre.de.boeck@telenet.be

7 > 99 &

Scrabblekern ‘Lexicon’ (Haren) Waar

GC De Linde, Kortenbachstraat 7, 1130 Haren

Wannneer

3 keer per maand: 2de za en 1ste zo van 13.30 u. tot 17.30 u.

Info

Cécile Vanderhaeghen • 02 720 65 22

10 > 90

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Zumba (Schaarbeek)

39


Scrabbleclub Ypsilon Jette GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

do van 14.00 u. tot 17.00 u.

Info

Cécile Verstraete • 02 268 24 94 • cecile.verstraete@scarlet.be

10 > 99 &

Trefcentrum De Wand, De Wandstraat 14, 1020 Laken

Wanneer

ma van 13.45 u. tot 17.00 u.

Info

Irène Van Paesschen • 02 268 20 17

10 > 90 &

Clubs

Wanneer

nader te bepalen

Info

vdc@vub.ac.be • www.vub.ac.be/vdc

18 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 40

Zwembad Triton, Oudstrijderslaan 260a, 1140 Evere

Wanneer

ma van 12.00 u. tot 13.30 u. en di van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Charles Reyniers • 0478 33 72 84 • charles.reyniers@skynet.be

Zwembad van Vilvoorde, Heldenplein, Vilvoorde

Wanneer Info

Wanneer

naargelang wedstrijdkalender

&

Info

Michel Meert • 0497 59 92 48 • cureghemsportief@hotmail.com

Waar

Lessen op vraag

Wanneer

Lessen op vraag

Info

02 502 73 55 • fietseducatie@provelo.org

12 > 99

Waar

vertrekplaats café ‘t Zeypke, Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren

Wanneer

zo om 8.30 u. en wo om 18.30 u. Roger Van Malder • 02 426 35 53 • roger.vanmalder@skynet.be

16 > 99

WTC Haren Sport Plus (Haren) 14 > 99

Waar

vertrekplaats op het dorpsplein van Haren

Wanneer

zo en feestdagen van 9.00 u. tot 12.00 u. Victor Peirlincks • 02 215 59 05 Leon Van De Weghe • 02 241 74 41 • vandeweghe.leon@scarlet.be

Info

Bevers Castors Diving vzw (Vilvoorde) Waar

8 > 35

Info

Duikschool Nemo’s Wet Wheels vzw Waar

naargelang wedstrijdkalender

WTC De Zeyp (Ganshoren)

VUB Diving Center (Elsene) VUB Zwembad, Gebouw L, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Waar

vzw Pro Velo (Elsene)

Diepzeeduiken

Waar

Clubs Royal Curegem Sportief vzw (Anderlecht)

Scrabbleclub Mutsaard (Laken) Waar

Fietsen

16 > 60

WTC Rialto (Laken) 14 > 99

Waar

Lokaal Taverne Le Régent, E. Woutersstraat 30, 1020 Laken

wo van 21.00 u. tot 23.00 u.

Wannneer

Dirk De Bilde • 0476 96 26 00 (na 18.00 u.) bcd@nelos.be • http://www.bcd-duikclub.be

Info

zo en feestdagen van 7.30 u. tot 11.30 u. Ludovic Loneux • 0472 75 94 56 • l.ludovic_1@hotmail.com

14 > 80

De Forumfietsers (Oudergem) Waar

vertrekplaats C.C. Oudergem, Vorstlaan, 1160 Oudergem

Wanneer

tweede zo van de maand om 14.00 u. Jozef Switters • 02 241 84 24

Info

40 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

41


West-Uit (Sint-Agatha-Berchem) Waar

wisselende startplaatsen

Wanneer

zo van 10.00 u. tot 18.00 u. (in de winter: om 13.30 u. - wandelen) Pierre Verkest • 02 465 39 99 • pierre.verkest1@telenet.be

Info

Daring Club MTB (Jette) 12 > 80

vertrekplaats In de Kwak, Vanderveldestraat 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

zo om 9.00 u. en wo om 18.00 u. Roland Gilis • 02 772 27 53

Info

Laerbeekbos en regio Asse en Meise

18 > 60

Wanneer zo Info

Koninklijke Kring Woluwe Velo (Sint-Lambrechts-Woluwe) Waar

Waar

Andy Michiels • 0494 89 86 80 • michielsa@hotmail.com

Lessenreeksen 16 > 99

Fietsen in het verkeer (Brussel) Waar

Aximax,J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

6 > 12

Wanneer

wo van 15.00 u. tot 16.00 u.

Info

Jugdcentrum Aximax (Liesbet Christiaen) • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

Het Klaverke (Vorst) Vertrekplaats: Sint-Denijsplein (ingang abdij), 1190 Vorst

Wanneer

derde zo van de maand om 14.00 u. Robert De Groote • 02 376 44 78 • robert.degroote@base.be

Info

14 > 75

mountainbike

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 42

Wanneer

zo om 8.30 u.

Info

Claude Debeys • 02 673 43 75 info@elzengymensport.be • www.elzengymensport.be

Aximax,J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

6 > 12

Wanneer

wo van 13.30 u. tot 15.00 u.

Info

Jeugdcentrum Aximax (Liesbet Christiaen) • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

Clubs

Elzengym en Sport (Elsene) in de Ardennen

Waar

Fitness

Clubs Waar

Leren fietsen (Brussel)

12 > 77

Fitness Palace Brussel Waar

Zuidpaleis, R. Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

ma tot vrij van 9.00 u. tot 22.00 u. (van 9.00 u. tot 10.30 u. enkel voor dames) za van 10.00 u. tot 19.00 u. dagelijks aanbod van groepslessen

Info

Jochen Tourlousse • 02 513 26 16 jochen@fitnesspalace.be • www.fitnesspalace.be

12 > 99

Friskis & Svettis Brussels vzw (Elsene en Etterbeek) Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene Sporthal De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek

Wanneer

dagelijks

Info

Carl-Johan Asenius • 02 734 62 36 • asenius@me.com • www.friskis.be

12 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

43


Body Conditioning (Brussel)

Waar

Fire Gym, A. Hainautstraat 48 C, 1090 Jette

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

van ma tot vr van 10.00 u. tot 22.00 u. za van 10.00 u. tot 15.00 u. zo van 14.00 u. tot 18.00 u. enkel voor dames

16 > 77

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.00 u. ma van 20.00 u. tot 21.00 u. ma van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Jan Materne • 0473 68 23 95 • maternejan@hotmail.com • www.firegym.be

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Brussels Gay Sport (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Bodydance (Laken)

Waar

Mounier Sportcentrum, Mounierlaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 18 > 99

Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

ma van 21.30 u. tot 22.30 u. body conditioning

Wanneer

do van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.org

Info

GC Nekkersdal (Steffi) • 02 421 80 60 • info@nekkersdal.be

Lessenreeksen

Bodymix (Elsene)

Aerobics (Sint-Gillis)

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

15 > 99

16 > 77

18 > 77

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

Centrum Plus • 0473 375 252 (Monika Krasowska) monika.krasowska@enpgazeta.be

Body Stretch (Brussel)

!

In het Pools en Engels

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

ma van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Aero-combo (Sint-Agatha-Berchem)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 44

16 > 50

16 > 50

Waar

GC De Kroon, JB Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem 18 > 77

Wanneer

wo van 20.30 u. tot 21.30 u.

Fitness sessie met muziek (Schaarbeek)

Info

GC De Kroon (Anne Jespers) • 02 482 00 10 • dekroon@vgc.be

Waar

Sporthal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

do van 19.00 tot 20.00 u.

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473 18 32 40 • senta1167@yahoo.fr

BBB-Core stability training (Sint-Lambrechts-Woluwe) 18 > 77

12 > 99

Waar

Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 21.00 u.

Fitness sessie met muziek (Elsene)

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00

Waar

VUB Campus Oefenplein, Sportcenter, Triomflaan (ingang 8), 1050 Elsene

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.15 u. vrij van 19.00 u. tot 21.00 u.

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473 18 32 40 • www.friskis.be

Bewegingsgymnastiek (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 21.00 u.

16 > 99

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

12 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Fire Gym vzw (Jette)

45


Fitness sessie met muziek (Etterbeek)

Pilates lunch class (Etterbeek)

Waar

Zaal De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek

Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

ma tot vrij van 12.30 u. tot 13.15 u. en van 13.15 u. tot 14.00 u.

12 > 99

Wanneer

vrij van 12.30 u. tot 13.15 u.

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Calle Asenius) • 0495 32 02 58

Info

GC De Maalbeek • 02 734 84 43

Fitness sessie met muziek (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Pilates (Jette)

Waar

1. Sportcentrum, Mounierlaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 12 > 99 2. Europese School BXL II, Oscar Jesperslaan 70, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

1. wo van 19.00 u. tot 20.00 u. do van 18.30 u. tot 19.30 u. za van 11.30 u. tot 12.30 u. zo van 10.00 u. tot 11.00 u. zo van 12.30 u. tot 13.30 u. 2. ma van 20.00 u. tot 21.00 u.

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

GC Essegem • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

Pilates (Schaarbeek)

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473 18 32 40 senta1167@yahoo.fr

GC Den Dam, Gemeenteplein 13, 1160 Oudergem

Wanneer

za van 10.30 u. tot 12.00 u. (enkel eerste semester)

Info

GC Den Dam • 02 663 89 50 • dendam@vgc.be

12 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 46

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

ma van 10.00 u. tot 11.00 u.

Info

Bouchra • 0484 950 004 • bouchra@outlook.be

!

In het Frans

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Pilates Revolution (Vicky Jutten) • vicky@pilates-revolution.com

15 > 65

Waar

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Wanneer

di van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

GC De Kriekelaar • 02 245 75 22 • dekriekelaar@vgc.be

16 > 77

Pilates (Watermaal-Bosvoorde)

Gym (Sint-Gillis) Waar

Waar

Pilates (Schaarbeek)

FitoRun (Oudergem) Waar

18 > 65

18 > 99

Waar

GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Wanneer

do van 19.00 u. tot 20.00 u. en van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

GC Wabo (Anne-Marie Van de Voorde) • 02 657 40 10 annemie.vandevoorde@vgc.be

18 > 77

Start to Gym (Elsene) Pilates (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

zo van 10.30 u. tot 11.30 u. voor halfgevorderden zo van 11.45 u. tot 12.45 u. voor iedereen

Info

Christof Juchtmans • chris@pilates-revolution.com

Waar

VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

nader te bepalen

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Info

16 > 99

47


Spin Sessie (Brussel) Waar

Royal Military School, Hobbemastraat 8,1000 Brussel

Wanneer

ma en wo van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Calle Asenius) • 0495 32 02 58

12 > 99

Club Vlaamse Hengelsportvereniging Brussel

Step & sculpt (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 18.45 u. tot 19.45 u.

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

16 > 50

Work it out! (Etterbeek) Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

ma van 18.30 u. tot 20.00 u.

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

Hengelen

18 > 77

Waar

vijver Groot-Bijgaarden

Wanneer

do van 10.00 u. tot 16.00 u. zo van 9.30 u. tot 15.30 u.

Info

Gustave Heynderickx • 02 466 66 77

12 > 90

Ijsschaatsen Club Snelschaatsclub Easy Riders vzw (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Xco Shape (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

16 > 50

Wanneer

vr van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Waar

Ice Skating Poseidon, Dapperenlaan 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 6 > 70

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.15 u.

Info

Jan Gysel • 016/ 25.80.69 • info@schaatsclub-leuven.be ism Roodebeekcentrum (Lena Verstraete) • 02 770 64 48 elephant.taalent@vgc.be

&

Lessenreeksen

Handbal sportaanbod voor jeugd & volwassenen 48

Waar

Ice Skating Poseidon, Dapperenlaan 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 12 > 15

Groot-Bijgaardse Handbalclub GBSK

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.15 u. (vrij schaatsen tot 22.15 u.)

Info

Roodebeekcentrum (Lena Verstraete) • 02 770 64 48 elephant.taalent@vgc.be • i.s.m. Snelschaatsclub Easy Riders vzw

Waar

1. Sporthal Ten Gaerde, Jozef Mertensstraat 27a, 1702 Groot-Bijgaarden 2. Sporthal EHSAL Campus Parnas, Stationstraat 310, 1700 Dilbeek

Wanneer

1. di van 17.30 u. tot 21.00 u. do van 21.00 u. tot 23.00 u. 2. di van 19.30 u. tot 21.00 u. do van 18.30 u. tot 21.30 u. vrij van 18.00 u. tot 19.30 u.

Info

Bernadette Berrewaerts • 0485 85 66 17 bernadette.berrewaerts@yahoo.com • www.gbsk.be

8 > 12

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Ijsschaatsen (Sint-Lambrechts-woluwe)

Club

49


Klimmen Club Boulderbrock (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

De Brockzaal, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

12 > 77

Wanneer

di van 19.00 u. tot 22.00 u. (+12 jaar)

Info

Tom Flachet • 02 412 03 50 • tom@buurtsportbrussel.be • www.brockzaal.be

Lessenreeksen Klimmen beginners (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

De Brockzaal, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

ma van 16.45 u. tot 17.45 u. (6 > 7 jaar) di van 16.45 u. tot 17.45 u. (8 > 12 jaar) di van 18.00 u. tot 19.00 u. (12 > 16 jaar + SNS-pas) vr van 16.45 u. tot 17.45 u. (8 > 12 jaar, samen met kinderen Regenboogschool)

Info

Buurtsport Brussel vzw (Said Ait Ichou) • 0488 48 23 64 www.buurtsportbrussel.be • said@buurtsportbrussel.be

Vrij klimmen (Sint-Jans-Molenbeek) De Brockzaal, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

di van 19.00 u. tot 21.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Said Ait Ichou) • 0488 48 23 64 said@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

+8

Nordic walking Clubs Friskis & Svettis Brussels vzw (Etterbeek)

Korfbal Club Royal Olympia Anderlecht Korfbal (Anderlecht)

Waar

Ravenstein, Zoniënwoud of omgeving van Montgomery

Wanneer

di van 19.00 u. tot 20.30 u. za van 9.30 u. tot 11.00 u.

18 > 65

Info

Arjen Bouter • 02 733 38 80 • arjen.bouter@europarl.europa.eu • www.friskis.be

Nordic Fitness Center Brussels vzw (Oudergem)

Waar

Korfbalterreinen R.O.K., Paulsensquare, 1070 Anderlecht

Waar

vertekplaats wordt meegedeeld op website

Wanneer

di en do van 17.30 u. tot 22.00 u. (zaal) wo en vr van 18.00 u. tot 22.00 u. (buiten)

6 > 65

Wanneer

1. elke zondag begeleide wandeling 2. op wo van 19.00 u. tot 21.00 u. (Nordic walking cardio)

Info

Marleen Marckx • 0476 36 47 47 marleen.marckx@korfbal.be • www.anderlechtkorfbal.be

Info

1. Catherine Vinckenbosch • 0486 70 75 10 • catherine@nfcb.be 2. Patrick Palmen • 0477 88 99 93 • palmen.patrick@gmail.com • www.nfcb.be

12 > 50

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 50

Waar

51


Omnisport

Kleuter in actie (Laken) Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Clubs

Wanneer

wo van 14.30 u. tot 16.30 u.

Info

GC Nekkersdal • 02 421 80 60 • info@nekkersdal.be

Recreatieclub Alles Kan (Sint-Agatha-Berchem) Waar

Alcyonstraat 23, lokaal 24, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

do van 14.00 u. tot 18.00 u.

Info

André De Schutter • 02 465 30 21 info_zomaar@telenet.be • www.info-zomaar.be/sport.htm

7 > 99 &

3>5

Kleuteratelier (Anderlecht) Waar

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht

Wanneer

za van 10.00 u. tot 12.00 u.

Info

CC De Rinck (Hans Milants) • 02 524 32 35 hans.milants@vgc.be • www.derinck.be

Lessenreeksen

3>6

Kleuteratelier (Elsene)

Bewegingsatelier voor kleuters (Brussel) Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

za van 9.45 u. tot 10.45 u. (2,5 > 4 + ouder) za van 11.45 u. tot 12.45 u.(4 > 5)

2,5 > 5

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wanneer

za van 10.00 u. tot 11.15 u.

Info

GC Elzenhof (Koen Baele) • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

3>5

Kleutersport (Sint-Lambrechts-Woluwe) Bewegingsschool (Brussel) Waar

Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

2,5 > 6

Wanneer

zo van 10.00 u. tot 11.30 u.

Info

Jeugdcentrum Aximax (Liesbet Christiaen) • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

Floralia school, Floraliënstraat 29, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u. (3 > 4 jaar) wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (5 > 6 jaar)

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Waar

Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht

Wanneer

zo, uren nader te bepalen – vanaf januari 2014

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 16.00 u.

Info

VGC-sportdienst (Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

Info

Buurtsport Brussel vzw (Julie Van Severen) • 02 413 03 64 julie@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

2,5 > 5

Kindersport (Jette)

Ketjessport (Jette)

Waar

GC Essegem

wo van 14.00 u. tot 17.00 u.

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.00 u.

GC Essegem • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

Info

GC Essegem (Tatjana Eekman) • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer Info

6 > 12

6 > 12

5 > 11

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

3>5

KIK-BOX (spel, sport en crea) (Anderlecht)

Bewegingsschool (schaarbeek)

52

Waar

53


Multimove voor kinderen (Koekelberg) Waar

VGC-Sporthal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

Za van 10.00 u. tot 11.00 u. (5 > 6 jaar) za van 11.00 u. tot 12.00 u. (3 > 4 jaar)

Info

VGC-sportdienst (Bart Van Den Eeckhaut) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

Omnisport (Brussel) 3>6

Waar

De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

di van 16.30 u. tot 17.30 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Nsimba Bafuka) • 0486 54 55 56 nsimba@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

8 > 12

Omnisport (Oudergem) Multimove voor kinderen (Schaarbeek) Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

wo van 13.30 u. tot 14.30 u. (3 > 4 jaar, 5 > 6 jaar) wo van 14.30 u. tot 15.30 u. (7 > 8 jaar)

Info

VGC-sportdienst (Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

6 > 12

GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u. (6 > 8 jaar) wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (9 > 12 jaar)

Info

GC Pianofabriek (Ann Lefever) • 02 541 01 70 info@pianofabriek.be • www.pianofabriek.be

6 > 12

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 54

Waar

Scheikundigestraat 37, 1070 Anderlecht do van 16.00 u. tot 17.30 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Julie Van Severen) • 02 413 03 64 julie@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Waar Info

Eloystraat 80, 1070 Anderlecht

ma van 16.00 u. tot 17.30 u. Buurtsport Brussel vzw (Julie Van Severen) • 02 413 03 64 julie@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Info

Jeugdproject Wabodam • 02 675 40 10 • wabodam@vgc.be

Waar

Metaalstraat 40, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di en do van 16.30 u. tot 17.30 u.

Info

Dienst Nederlandstalige aangelegenheden Sint-Gillis (Nadia Berhmoun) 02 533 98 60

Waar

Dr. Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 13.30 u. tot 15.00 u.

Info

VGC-sportdienst (Bart Van Den Eeckhaut) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

6 > 12

6 > 10

6 > 12

3 > 12

Sportacademie (Elsene)

Omnisport (Anderlecht) wanneer

wo van 14.30 u. tot 16.00 u.

Sportacademie (Anderlecht)

Omnisport (Anderlecht) Wanneer

Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem

Wanneer

Omnisport (Sint-gillis)

Multisport (Sint-Gillis) Waar

Waar

Waar

VUB sportcomplex, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

za van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.

Info

VGC-sportdienst (Nele Arys) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

6>8

3 > 99

Sportacademie (Koekelberg) Waar

VGC-Sporthal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

wo van 13.00 u. tot 14.20 u. en van 14.30 u. tot 15.50 u.

Info

VGC-sportdienst (Bart Van Den Eeckhaut) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

3 > 12

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

55


Sportacademie (Schaarbeek)

Turnkring Hermelijn (Evere)

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Waar

Turnzaal Everheide, Windmolenstraat 39, 1140 Evere

Wanneer

za van 10.00 u. tot 12.00 u.

3 > 12

Wanneer

do van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

VGC-sportdienst (Nele Arys, Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

Info

Marie Elise Lethist • 02 215 36 25 • marieelise_lethist@hotmail.com

Blijf Fit (Haren)

Sportacademie (vorst) Waar

GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

za van 10.00 u. tot 12.00 u.

Info

GC Ten Weyngaert i.s.m. VGC-sportdienst • 02 340 95 80 (GC Ten Weyngaert) tenweyngaert@vgc.be • http://tenweyngaert.vgc.be

4 > 99

Sport en spel (Sint-Gillis) Waar

Sporthal, Metaalstraat 40, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma van 16.00 u. tot 17.30 u.

Info

Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Sint-Gillis • 02 536 03 33

16 > 99

6 > 12

Waar

GC De Linde, Kortenbachstraat 7, 1130 Haren

Wanneer

di van 14.00 u. tot 15.00 u.

Info

Jean Janssens • 02 215 04 27

30 > 80

Turnvereniging Blijf Jong (Ganshoren) Waar

Turnzaal De Gouden Regen, Frans Vervaekstraat 47, 1083 Ganshoren 30 > 99

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Nadine Bruyneel • 02 469 10 15

Gymclub Het Forum (Oudergem)

Sport op woensdag (Laken)

Waar

Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem

Waar

GC Heembeek-Mutsaard, F. Vekemansstraat 131, 1120 Laken

Wanneer

wo van 20.15 u. tot 21.15 u.

Wanneer

wo van 13.30 u. tot 16.30 u.

Info

Lieve Everaert • 0479 45 02 62 • lieve_ever@yahoo.com

Info

GC Heembeek-Mutsaard • 02 268 20 82 • heembeek-mutsaard@vgc.be

6 > 12

17 > 77

Actieve Vrouwen Berchem (Sint-Agatha-Berchem)

Clubs Sportkring Veeweide’80 (Anderlecht) Waar

Turnzaal lagere school 1/12, Veeweidestraat 80, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

Alphonse Van Den Berghe • 0479 40 80 49

20 > 80

Etterbecca (Etterbeek) Waar

Sporthal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Linda Hebberecht • 02 736 75 30 • lindahebberecht@skynet.be

18 > 75

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.00 u. - aerobic do van 19.00 u. tot 20.00 u. - turnen

Info

Maria Janssens • 02 469 34 84 • archibaldjanssens@hotmail.com

12 > 75

Sport Plus Club (Watermaal-Bosvoorde) Waar

Gymzaal Cederschool, Bosrechterstraat 8, 1170 Watermaal-Bosvoorde 18 > 99

Wanneer

do van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Jos Vancauteren • 02 673 71 31 • jos.vancauteren@hotmail.com

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 56

Onderhoudsturnen

57


Lessenreeksen

Lessenreeksen

Bewegingsgymnasstiek (Brussel)

Onderwaterhockey (Elsene)

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Waar

Zwembad VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 21.00 u.

16 > 99

Wanneer

nader te bepalen

Info

GC De Markten (Pol Vervaeke) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

Conditiegym (Elsene) Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

nader te bepalen

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

18 > 77

Roeien Club Akhenaton Roeischool vzw (Brussel/Grimbergen)

in goede vorm (Sint-Gillis) GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di van 17.00 u. tot 18.00 u. (conditietraining voor beginners)

Info

Centrum Plus • 0473 375 252 (Monika Krasowska) monika.krasowska@enpgazeta.be

!

In het Pools en Engels

15 > 99

Oostvaartdijk 52, 1850 Grimbergen

Wanneer

za vanaf 10.30 u.

Info

Charles-Henri Dallemagne • 02 426 20 26 postmaster@surfrowing.be • www.surfrowing.be

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Wanneer

di van 18.30 u. tot 19.30 u.

Roller Club Ganshoren/Koekelberg

Info

GC Wabo (Anne-Marie Van de Voorde) • 02 657 40 10 annemie.vandevoorde@vgc.be

Waar

Sportzaal Koekelberg, L. Autriquestraat 4, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma en vr van 17.00 u. tot 19.00 u.

Info

Jozef Van Maele • 02 428 85 89

18 > 77

Onderwaterhockey Brussels Underwater Hockey (Evere) Wanneer

do van 21.00 u. tot 23.00 u. za van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Janik De Goÿ • 0472 48 85 55 • Janik@degoy.be

4 > 99 &

Skike - Nordic Fitness Center Brussels vzw (Oudergem)

Club Zwembad Triton, Oudstrijderslaan 260, 1140 Evere

&

Clubs

Waar

Waar

10 > 77

Rolschaatsen

Step Aerobic (Watermaal-Bosvoorde)

58

Waar

14 > 50 &

Waar

op aanvraag

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 21.00 u.

Info

Catherine Vinckenbosch • 0486 70 75 10 • info@nfcb.be • www.nfcb.be

12 > 50

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

59


Lessenreeksen

Skeeleren (Etterbeek)

Rugby (Elsene)

Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

ma 16.30 u. tot 17.30 u.

9 > 12

Wanneer

nader te bepalen

Info

GC De Maalbeek • 02 734 84 43

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

Rope skipping

Schietsport

Club

Clubs

Brussels Jump Club (Koekelberg)

Anderlechtse Sportschutters Kring vzw (Anderlecht)

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

za van 11.00 u. tot 13.00 u.

Info

Jamal Louahrani • 0475 65 52 97 brusselsjumpclub@hotmail.com • www.brusselsjumpclub.be

8 > 99

Waar

1. Konijnenstraat 1, 1070 Anderlecht 2. Veeweidestraat 80, 1070 Anderlecht

Wanneer

Rugby

1. wo van 19.00 u. tot 22.00 u. 2. ma, di en do van 19.00 u. tot 22.00 u. wo van 9.30 u. tot 12.00 u. en van 19.30 u. tot 21.30 u. zo van 9.00 u. tot 12.00 u.

Info

Walter Crahaij • 02 427 66 48 • walter.crahaij@telenet.be

Clubs

Koninklijke De Vrolijke Kruisboogschutters (Neder-over-Heembeek)

Brussels Celtic Rugby Football Club (Elsene)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 60

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 17.00 u. tot 19.00 u. rugby voor 13 > 17 jaar & wo van 20.00 u. tot 22.00 u. rugby voor +18 jaar vr van 20.00 u. tot 22.00 u. rugby voor +18 jaar za van 10.00 u. tot 12.00 u. rugby voor 7 > 17 jaar zo van 13.00 u. tot 15.00 u. wedstrijden wo en vr van 20.00 u. tot 22.00 u. touch rugby (gemengd – geen contact)

Info

7 > 77

Steven Clement • 0474 94 11 64 clementsteven@hotmail.com • www.brusselsceltic.com

Brussels Gay Sport Waar

zie website

Wanneer

do van 19.30 u. tot 21.30 u.

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.be

18 > 99

Waar

Heembeeksestraat 278, 1120 Neder-over-Heembeek

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.30 u.

Info

Robert De Hertogh • 02 268 57 55 Jean de Ridder • 0486 45 44 61

18 > 77

16 > 85 &

16 > 99 &

Sint-Sebastiaan Gilde (Neder-over-Heembeek) Waar

Meudonstraat 18, 1120 Neder-over-Heembeek

12 > 99

Wanneer

vr om 19.00 u. (van Pasen tot eind september)

&

Info

Robert Willems • 02 262 16 00 • robert_willems@skynet.be

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Lessenreeksen

61


Tafeltennis

Tennis

Clubs

Clubs

TTC Alpha (Elsene)

Anderlecht Tennis (Anderlecht)

Waar

Buyllaan 87, 1050 Elsene

Wanneer

ma van 12.00 u. tot 14.00 u. di en do van 16.00 u. tot 18.00 u. vr van 12.00 u. tot 14.00 u.

Info

7 > 77 &

Waar

Fruitstraat 73, 1070 Anderlecht

Wanneer

elke dag van 10.00 u. tot 22.00 u.

Info

Fernand Michiels • 02 520 34 82 fernand.michiels@anderlechttennis.be • www.anderlechttennis.be

Christian Staudt • 02 648 27 61 • chr.staudt@scarlet.be

6 > 80

Grand Slam vzw (Anderlecht) Waar

KOBELCO Sporthal, Waversesteenweg 1690, 1160 Oudergem

Wanneer

wo vanaf 19.30 u.

Info

Roger Dekleermaeker • 02 466 14 58 rdkl98@skynet.be • www.dejachthoorn.be

7 > 77 &

Waar

Fruitstraat 73, 1070 Anderlecht

Wanneer

ma, di, do en vr van 17.00 u. tot 21.00 u. (+9 jaar) wo van 14.00 u. tot 21.00 u. (+10 jaar) za van 9.00 u. tot 18.00 u. (+14 jaar) zo van 10.00 u. tot 13.00 u. wedstrijden

Info

Jurgen Michiels • 0473 53 32 09 jurgen.michiels@grandslam.be • www.grandslam.be

Pingpongvrienden (Sint-Agatha-Berchem) Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 14 > 99

Wanneer

do van 20.00 u. tot 22.30 u.

Info

Peter Decabooter • 0497 64 40 44

Tennisschool Sport en Spel vzw (Anderlecht) Waar

Tarantellastraat 26, 1070 Anderlecht

Wanneer

Lentelessen, van 22 april tot 30 juni 2014 di van 16.30 u. tot 21.30 u. wo van 13.00 u. tot 21.00 u. do van 16.30 u. tot 21.30 u. vr van 16.30 u. tot 21.30 u. za van 9.00 u. tot 17.00 u. zo van 9.00 tot 15.00 u.

Info

info@vzwsportenspel.be • www.vzwsportenspel.be

AEC Molenbeek (Sint-Jans-Molenbeek) sportaanbod voor jeugd & volwassenen 62

Waar

Molenbeek Sport vzw, Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

ma, di, do en vr vanaf 19.00 u. wo vanaf 16.00 u.

Info

Danny De Ridder • 02 420 16 28 • danny.de.ridder@credimo.be • www.aec-tt.be

6 > 80 &

Lessenreeksen

TK Ring (Anderlecht)

Tafeltennis (Elsene)

Waar

Tarantellastraat 20, 1070 Anderlecht

Wanneer

elke dag van 9.00 u. tot 21.00 u.

Info

Peter Deleeuw • 0475 66 77 05 secretariaat@tkring.be • http://www.tkring.be

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

di van 12.00 u. tot 14.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

9 > 16

5 > 77 &

7 > 77 &

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

TTK De Jachthoorn (Oudergem)

63


Gako (Ganshoren) Heidebloem, Vandervekenstraat 50, 1083 Ganshoren

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 20.00 u. (april tot oktober/geen tennislessen)

Info

Mia Adams 02 465 65 61

18 > 99

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

Wanneer

wo van 13.00 u. tot 14.00 u. (semi-gevorderden) wo van 14.00 u. tot 15.00 u. (beginnelingen en middengroep)

Info

Jeugddienst Ganshoren (Nicole Van den Abbeele) • 02 465 75 71 jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be

TC Wijmenier VZW(Sint-Agatha-Berchem) Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

wo van 13.00 u. tot 15.00 u. (7-16 jaar) za van 9.00 u. tot 11.00 u. (7-16 jaar) za van 11.00 u. tot 12.00 u. (16-77 jaar) za van 12.00 u. tot 14.00 u. (16-77 jaar) zo van 10.00 u. tot 13.00 u. (16-77 jaar)

Info

7 > 77

Kinderturnen (Koekelberg)

Tennisschool Sport en Spel vzw (Sint-Jans-Molenbeek) Malisstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

herfst- en winterlessen van 1 oktober 2013 tot 16 maart 2014 di van 16.30 u. tot 21.30 u. wo van 13.00 u. tot 21.00 u. do van 16.30 u. tot 21.30 u. vr van 16.30 u. tot 21.30 u. za van 9.00 u. tot 17.00 u. zo van 9.00 tot 15.00 u.

Info

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 64

5 > 77

Waar

VGC-Sporthal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

di van 17.30 u. tot 18.30 u. (6 > 8 jaar) di van 18.30 u. tot 19.30 u. (9 > 12 jaar)

Info

VGC-sportdienst (Bart Van Den Eeckhaut) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

&

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 16.30 u. tot 17.30 u. VGC-sportdienst (3 > 5 jaar, 6 > 8 jaar, 9 > 12 jaar)

Info

VGC-sportdienst (Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be www.vgc.be/sport

info@vzwsportenspel.be • www.vzwsportenspel.be

1. Centre Sportif de la Forêt de Soignes, Waversesteenweg 2057, 1170 Watermaal-Bosvoorde (zomerseizoen) 2. Eurotennis Club St. Josse, Gemeenschappenlaan 12, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (winterseizoen)

Wanneer

zo van 16.00 u. tot 19.00 u.

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.org

6 > 12

Kinderturnen (Schaarbeek)

Brussels Gay Sport (Sint-Lambrechts-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde) Waar

Turnen Lessenreeksen

André Jacquemyns • jacquemyns.andre@skynet.be • www.wijmenier.be

Waar

6 > 16

18 > 99

3 > 12

Kleutergym (Anderlecht) Waar

Scheikundigestraat 37, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr van 16.15 u. tot 17.15 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 413 03 64 info@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

3>6

Kleutergym (Anderlecht) Waar

Eloystraat 80, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr van 16.00 u. tot 17.00 u.

3>6

Info

Buurtsport Brussel vzw (Julie Van Severen) • 02 413 03 64 • julie@buurtsportbrussel.be

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Tennis (Ganshoren)

65


Kleuterturnen (naschools) (Brussel) Waar

De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Assia Najam) • 02 412 03 50 assia@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Kleuterturnen (Sint-Lambrechts-Woluwe) 4>5

Waar

Turnzaal van de Basisschool Floralia, Floraliënstraat 29, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u. (3 > 4 jaar) wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (5 > 6 jaar)

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

3>6

Kleuterturnen (Brussel) Waar

Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

3>6

Wanneer

wo van 13.30 u. tot 14.30 u. en van 14.30 u. tot 15.30 u.

Info

Jeugdcentrum Aximax (Liesbet Christiaen) • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

Turnen (Ganshoren) Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u.

Info

Jeugddienst Ganshoren (Nicole Van den Abbeele) • 02 465 75 71 jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be

Kleuterturnen (Ganshoren) Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

Wanneer

wo van 13.15 u. tot 14.00 u. en 14.15 tot 15.00 u.

Info

Jeugddienst Ganshoren (Nicole Van den Abbeele) • 02 465 75 71 jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be

3>6

Kleuterturnen (Oudergem) Waar

Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem

3>6

Wanneer

wo van 13.30 u. tot 14.30 u.

Info

Jeugdproject Wabodam (Katrin Bosserez) • 02 675 40 10 • wabodam@vgc.be

6 > 14

Urban Acrobatics (Brussel) Waar

Vier Winden School, Steenweg op Merchtem 9, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

9 > 15

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.30 u.

Info

GC De Markten (Veerle Bryon) • 02 512 34 25 • demarkten@demarkten.be

Vechtsport

Kleuterturnen (Sint-Agatha-Berchem) sportaanbod voor jeugd & volwassenen 66

Waar

Sportclub van de Nationale Bank, Basilieklaan 14, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 15.00 u. (5 > 6 jaar) wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (2,5 > 4 jaar)

Info

GC De Kroon (Anne Jespers) • 02 482 00 10 • dekroon@vgc.be

Boxing Club Anderlecht - Team Naveau vzw (Anderlecht) 2,5 > 6

Waar

Veeweydestraat 32, 1070 Anderlecht

Wanneer

ma, wo en vr van 17.30 u. tot 21.00 u. - Engelse boks

Info

Brigitte Denuit • 0475 65 43 55 • denuit.brigitte@skynet.be

10 > 99

Suigetsu Dojo Brussel (Anderlecht) Kleuterturnen (Sint-gillis)

Waar

Sint-Janskruidlaan 14, 1070 Anderlecht

Waar

Metaalstraat 40, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma en wo van 19.00 u. tot 20.30 u. - Street Self Defense

Wanneer

ma van 16.00 u. tot 17.00 u.

Info

Info

Dienst Nederlandstalige aangelegenheden Sint-Gillis • 02 533 98 60

René Debecker • 02 360 38 52 • 0473 49 73 83 rosebank@pandora.be • www.suigetsu.be

3>6

7 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Clubs

67


Bario Boxing Club 1000 (Brussel)

Wushu Impuls Belgium vzw (Brussel)

Waar

Trainingen: Raafstraat 29, 1030 Schaarbeek

Wanneer

wo van 16.00 u. tot 17.30 u. - educatieve boks voor 8 > 13 jaar & vr van 16.30 u. tot 18.00 u. - educatieve boks voor 8 > 13 jaar di, do en za van 18.30 u. tot 20.30 u. - Engelse boks en conditietraining voor +14 jaar

Info

13 > 77

Abou • 02 412 03 55 • 0486 67 60 01 aboubbc1000@hotmail.com • www.bbc1000.be

De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

ma, wo en vr 16.00 u. tot 18.00 u. - Kinderboksen ma, wo en vr van 18.00 u. tot 21.00 u. - Olympische boks di en do van 18.30 u. tot 20.00 u. - Conditietraining + Olympische boks do van 20.30 u. tot 22.00 u. - Olympische boks vrouwen

Info

Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel ma van 19.00 u. tot 21.00 u.

6 > 18

Info

Stefan Leoni • 0475 20 24 24 • sleoni@me.com • http://web.me.com/sleoni

&

Judoclub Etterbeek

Brussels Boxing Academy (Brussel) Waar

Waar Wanneer

13 > 77 &

Tom Flachet 0473 61 04 76 info@bba-olympic.be www.bba-olympic.be

Waar

sporthal Kunsthumaniora, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

di en do van 18.00 u. tot 20.00 u.

Info

Rudy De Maere • 0486 89 81 41 • judoclubetterbeek@gmail.com

6 > 65

Tai-Jutsu en Ju-Jitsu School VUB vzw Saigen (Elsene) Waar

VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

ma van 18.00 u. tot 19.00 u. (-14 jaar) en van 19.00 u. tot 20.00 u. (+14 jaar) do van 20.30 u. tot 22.00 u. (jeugd +14 jaar tot 21.30 u.)

Info

Gino De Geest • 0496 80 42 85 • taijutsusaigen@gmail.com • www.saigen.be

Brussels Young Wrestling Style (Brussel) Waar

Sportzaal Anneessens Funck, Groot Eilandstraat, 1000 Brussel

Wanneer

lessen Catch, Traditionele jiu-jitsu, MMA ma van 18.30 u. tot 20.30 u. (+16 jaar) wo van 16.00 u. tot 17.00 u. (8 > 16 jaar) en van 18.30 u. tot 20.30 u. (+16 jaar) do van 18.30 u. tot 20.30 u. (+16 jaar) zo van 12.00 u. tot 14.00 u. (8 > 16 jaar)

Info

8 > 65

The Flying Lions Team Bikba vzw (Evere) Waar

Vliegpleinstraat 7, 1140 Evere

Wanneer

di en do van 19.00 u. tot 22.00 u. za van 15.00 u. tot 17.30 u.

Info

Edvik Abdulahi • 0478 97 98 71 • edvikthelion@hotmail.com

6 > 77 &

Nsimba Bafuka • 02 412 03 50

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 68

Kidotai Brussels (Brussel)

Waar

Zaal Fire Gym, A. Hainautstraat 48 C, 1090 Jette

4 > 50

Waar

1. zaal Arena-Gym, Henri Moremanslaan 149-151, 1700 Dilbeek 2. Gemeenteschool Molenbeek, Carl Requettelaan 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

ma, wo en vr van 20.00 u. tot 21.30 u. (+15 jaar) wo van 14.00 u. tot 17.00 u. (4 > 14 jaar) za van 11.00 u. tot 14.00 u. (4 > 14 jaar)

&

Wanneer

1. wo van 19.00 u. tot 20.30 u. (Kyusho, jiu en zelfverdediging voor volwassenen) wo van 19.00 u. tot 20.00 u. (jiu en zelfverdediging vor kinderen +8 jaar) wo van 19.30 tot 20.30 (qi-gong +16) 2. do van 19.00 u. tot 20.30 u. (kyusho, jiu en zelfverdediging voor volwassenen)

Info

Younes El Hannoufi • 0485 36 33 52 • younesbjj@hotmail.com

Info

François Deschamps • 0475 73 77 94 • info@kidtai.be • www.kidotai.be

8 > 99

Shin Gi Tai Kempo Jette Waar

C.A.M.J., Tilmontstraat 86, 1090 Jette

Wanneer

wo van 19.30 u. tot 21.00 u. za van 10.30 u. tot 12.00 u.

Info

Daniël Hayen • 02 569 69 93 daniel.hayen@kempo-karate.be • www.kempo-karate.be

10 > 70 &

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Najah BJJ Academy (Jette)

69


Vallabhatta (Jette)

Jiu-Jitsuclub NOH vzw (Neder-Over-Heembeek)

Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.30 u. voor beginners wo van 19.00 u. tot 21.00 u. voor gevorderden

8 > 65

Info

Indirah Osumba • 0473 71 04 55 • vallabhatta@gmail.com • www.kalaripyat.be

Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy (Koekelberg) 1. Sportcentrum Victoria, Léon Autriquestraat 4, 1081 Koekelberg 2. VGC-sporthal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

1. ma, di, do en vr van 16.30 u. tot 17.30 u. (3 > 15 jaar) wo van 14.00 u. tot 18.00 u. (3 > 15 jaar) za van 13.00 u. tot 16.30 u. (3 > 15 jaar) 2. ma en do van 19.30 u. tot 21.00 u. (+15 jaar) di van 18.30 u. tot 20.00 u. Fitness en MMA Circuit (+15 jaar) vr van 18.00 u. tot 19.30 u. Fitness en MMA Circuit (+15 jaar)

Info

Wanneer

ma van 19.30 u. tot 21.30 u. do van 20.30 u. tot 22.30 u. vr van 17.00 u. tot 21.00 u.

Info

William Beck • 0478 94 75 80 william.beck@pandora.be • http://jiunoh.ibelgique.com

6 > 99

3 > 77 Budo Club Berchem (Sint-Agatha-Berchem)

Dieter Truyen • 0486 30 78 63 • brusselsbjjacademy@gmail.com • www.bbjja.be

Judo (Laken)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 70

Gemeentelijke Sportzaal, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 7 > 77

Wanneer

wo, vr, za om 19.00 u. karate ma, wo, vr om 19.30 u. aikido di en vr om 20.30 u. ju-jitsu ma, di, wo, za om 18.00 u. judo

Info

Ph. Helson • 02 465 66 33

Aikidoschool Ban Sen Juku vzw (Sint-Gillis)

Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

di van 18.00 u. tot 19.00 u. (6 > 9 jaar) di van 19.00 u. tot 20.00 u. (10 > 15 jaar en volwassenen) zo van 16.30 u. tot 17.30 u. (6 > 9 jaar) zo van 17.30 u. tot 18.30 u. (10 > 15 jaar en volwassenen)

6 > 15

Info

Judo club Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Lucas Ravays) • 0478 96 89 48 ravays.luc@gmail.com,

&

Waar

Ijskelderstraat 18, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

wo van 15.30 u. tot 17.00 u. aiki-kids za van 11.00 u. tot 12.30 u. aiki-kids alle weekdagen van 19.30 u. tot 20.30 u. iai alle weekdagen van 20.30 u. tot 22.00 u. aikido

8 > 99

Info

Mieke De Borger • 02 230 58 30 • mieke@bansenjuku.org • www.bansenjuku.org

Jeugd Sport België vzw (Sint-Gillis) (taekwondo) Bujinkan Brussel – Numaya Dojo (Neder-over-Heembeek) Waar

1. Gemeentelijke sportzaal, Lombardsijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek 2. Privé-locatie (op afspraak)

Wanneer

1. di van 20.30 u. tot 22.30 u. wo van 20.00 u. tot 22.00 u. 2. vr van 20.30 u. tot 22.30 u.

Info

16 > 99

Jan Ramboer • 0479 94 74 22 • jan_ramboer@hotmail.com • www.numaya.be

Waar

Gemeenteschool Ulenspiegel, Heldenplein 5, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma, wo en vr van 18.30 u. tot 22.00 u. za van 14.00 u. tot 16.00 u.

5 > 50

Info

David Nollet • 0486 84 74 05 • david.nollet@gmail.com • www.jsbtaekwondo.be

&

Kokoro Kumi Karate Club (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

Korenbeekstraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

di, do, vr van 20.00 u. tot 21.30 u. en za van 11.00 u. tot 12.30 u.

Info

Familie Blancke • 02 465 94 54 • www.blancke-karate.be

4 > 80

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Waar

71


Wushu Impuls Belgium vzw (Sint-Joost-ten Node)

Capoeira (Brussel)

Waar

Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 21.00 u.

6 > 18

Info

Stefan Leoni • 0475 20 24 24 • sleoni@me.com • http://web.me.com/sleoni

&

Alsembergsesteenweg 946, 1180 Ukkel

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 20.30 u. za van 16.00 u. tot 17.30 u. zo van 10.30 u. tot 12.00 u.

Info

Maurits Blancke • 02 465 94 54 • www.blancke-karate.be

Aximax,J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

Wanneer

ma van 17.00 u. tot 18.00 u.

6 > 12

Info

Jeugdcentrum Aximax (Liesbet Christiaen) • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be

Capoeira (Schaarbeek)

Kokoro Kumi Karate Club (Ukkel) Waar

Waar

4 > 80

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

vr van 16.30 u. tot 17.30 u.

Info

VGC-sportdienst (Jonas Vanhelmont) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

10 > 18

Capoeira (Sint-Gillis) Tian Shan (Vorst) GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 21.30 u. wo van 20.00 u. tot 21.30 u. do van 18.00 u. tot 19.00 u. zo van 10.00 u. tot 11.30 u. voor kinderen

Info

Pat Sithan • 0486 66 36 37

6 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 72

Wanneer

wo en vr van 17.00 u. tot 18.00 u. (6 > 8) ma, wo en vr van 17.00 u. tot 18.00 u. (9 > 12) ma, wo en vr van 18.00 u. tot 19.30 u. (+13 & beginners) ma, wo en vr van 19.30 u. tot 21.00 u. (+13 & beginners) di en do van 18.30 u. tot 20.30 u. +13 & beginners

Info

Buurtsport Brussel vzw (Tom Flachet) • 02 412 03 50 tom@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Boksen (Schaarbeek) Waar

Russisch Huis, Vanderlindenstraat 17, 1030 Schaarbeek

Wanneer

di en do van 18.00 u. tot 20.00 u. vr van 18.30 u. tot 20.30 u.

Info

Vahram Pogosyan • 0495 67 48 44

wo van 15.00 u. tot 16.00 u. (4 > 6 jaar) wo van 16.15 u. tot 17.15 u. (7 > 11 jaar) wo van 17.30 u. tot 19.00 u. (12 > 16 jaar) do van 19.30 u. tot 20.30 u. (+15 jaar, beginners) do van 18.30 u. tot 20.30 u. (+15 jaar, gevorderden)

Info

Abada Capoeira • info@abada-capoeira.be • www.abada-capoeira.be

!

In het Nederlands,Frans,Engels en Portugees

3 > 60

Engelse Boks (Elsene)

Boksen (Brussel) De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

&

Lessenreeksen Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

6 > 8, 9 > 12, +13

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

nader te bepalen

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

Jiu-jitsu (Brussel) Waar

De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

di en do van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Tom Flachet) • 0486 54 55 56 nsimba@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

18 > 99

Jiu-Jitsu (Elsene) Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

nader te bepalen

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Waar

73


Jiu-Jitsu (Koekelberg) Waar

Sportcentrum Victoria,Léon Autriquestraat, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma en do van 21.00 u. tot 22.30 u. di en wo van 20.30 u. tot 22.00 u. zo van 11.00 u. tot 12.00 u.

Info

Yoseikan Budo (Sint-Gillis) 6 > 99

Dhr D’Hoker • 0475 25 97 72 • mdhoker@hotmail.com

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.30 u.

15 > 60

Info

Federation Belge de Yoseikan (Marc Iglesias) • 0485 31 61 60 • marcigfi@yahoo.es

!

In het Nederlands, Frans, Engels en Spaans

Zelfverdediging (Sint-Pieters-Woluwe) Karate Kids (Schaarbeek) Waar

De Kattepoel, Rogierlaan 214, 1030 Schaarbeek

Wanneer

vr van 16.00 u. tot 17.00 u. (6 > 8 jaar) vr van 17.00 u. tot 18.00 u. (9 > 12 jaar)

Info

GC De Kriekelaar • 02 245 75 22 • dekriekelaar@vgc.be

6 > 12

Waar

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 21.00 u.

Info

GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be

16 > 99

Voetbal

Kung Fu (Sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

ma en vr van 18.00 u. tot 19.00 u. (6 > 15 jaar) ma van 19.00 u. tot 20.30 u. (+15 jaar) vr van 20.00 u. tot 21.30 u. (+15 jaar)

Info !

6 > 60

Clubs DC Neerpede (Anderlecht)

Kung Fu Chang (Yashar Cihan) • 02 543 93 16 info@kungfuchang.be • www.kungfuchang.be

Waar

Neerpedestraat, 1070 Anderlecht

Wanneer

zo om 10.00 u.

Info

Raymond Beeckmans • 0484 12 18 13

18 > 55

In het Nederlands, Frans en Engels Voetbal FC KAJ Veeweide (Anderlecht) Waar

Sint-Niklaasinstituut, Bergensesteenweg 1421, 1070 Anderlecht

Waar

Russisch Huis, Vanderlindenstraat 17, 1030 Schaarbeek

Wanneer

zo om 10.00 u.

Wannneer

ma en do van 18.00 u. tot 20.00 u.

Info

Guy De Backer • 02 511 44 91

Info

Vahram Pogosyan • 0495 67 48 44

FC Number One (Anderlecht)

Worstelen/catch (IBO naschools) (Brussel) Waar

De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 15.00 u. tot 16.00 u. zo van 12.00 u. tot 14.30 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Nsimba Bafuka) • 0486 54 55 56 nsimba@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

15 > 70

6 > 12, 8 > 18

Waar

Stadium Anderlecht, Theo Lambertlaan, 1070 Anderlecht

Wanneer

zo om 15.00 u.

Info

Jules Speeckaert • 0477 97 90 57

16 > 45

FC Transfert (Anderlecht) Waar

Stadium Anderlecht, Theo Lambertstraat, 1070 Anderlecht

Wanneer

zo om 11.00 u.

Info

Jeremy Denil • 0473 67 44 46

18 > 55

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 74

Vechtsport voor kinderen (Schaarbeek)

75


FC Veteranen Caravelle (Anderlecht)

Royal Avenir FAC Jette

Waar

Gemeentelijk Stadium, Theo Lambertlaan 6, 1070 Anderlecht

Waar

Sportcentrum Heymbosch, J.J. Crocqlaan 1, 1090 Jette

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 22.00 u.

35 > 40

Wanneer

wo om 20.00 u.

Info

Eric Bauwens • 02 569 63 94

Info

Andre Liefferinckx • 0477 85 36 65

Grand Slam vzw (Anderlecht) Waar

Fruitstraat 73, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 16.30 u. tot 18.30 u. zo van 10.00 u. tot 13.00 u.

Info

Black Star Football Club (Neder-Over-Heembeek) 3 > 12

Jurgen Michiels • 0473 53 32 09 • jurgen.michiels@grandslam.be • www.grandslam.be

Gemeentelijk Sportveld, Vogelzang, 1070 Anderlecht

Wanneer

za om 12.00 u.

Info

Ingrid Tielemans • 02 527 83 84

16 > 99

Sportcomplex, Oudstrijderslaan, 1140 Evere

Wanneer

vr om 20.00 u.

Info

Marc Vanvossel • 0494 57 31 88 • marc.vanvossel@skynet.be

Complex Black Star, Oorlogskruisenlaan 3, 1120 Neder-over-Heembeek 5 > 99

Wanneer

alle dagen van 17.00 u. tot 22.00 u.

Info

René Kruys • 0475 93 35 12 • info@laerbeek.be • www.fcblackstar.be

&

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 16 > 45

Wanneer

zo om 10.00 u.

Info

Yves Deseure • 02 410 44 65

FC Warnimont (Sint-Agatha-Berchem)

Jeannekes Boys & Girls (Evere) Waar

Waar

FC Skippy Brussels (Sint-Agatha-Berchem)

Week sport (Anderlecht) Waar

18 > 55

30 > 60

Waar

Gemeentelijk sportcomplex, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

za om 16.45 u.

Info

Jean Warnimont • 02 267 78 83 • JPJida@hotmail.com

16 > 50 &

K. Sporting FC Haren vzw Gemeentelijke Terreinen, Harenheidestraat, 1130 Haren

6 > 60

Wanneer

alle dagen van 16.30 u. tot 21.00 u.

Info

Peter Van Hout • 0486 09 71 88 • peter@fcharen.be • www.kspfcharen.eu

&

VT Haren Waar

Sportcomplex Haren, Harenheidestraat 21, 1130 Haren

Wanneer

vr om 20.30 u.

Info

Eddy Vandekerkhove • 02 705 11 59 • vandekerkhove.eddy@skynet.be

35 > 99

New Fontaine Dos (Sint-Agatha-Berchem) Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

do om 19.00 u. za van 14.00 u. tot 16.00 u.

Info

Marc De Vry • 02 569 63 14

16 > 60

VK Berchem Dames (Sint-Agatha-Berchem)

Ritterklub V.S.V (Jette) Waar

Sportcentrum Heymbosch, J.J. Crocqlaan 1, 1090 Jette

Wanneer

elke dag, met uitzondering van ma

6 > 55

Info

Joris Van der Borght • 02 567 95 94 • ritterklub@skynet.be • http://ritterklub.vgc.be

Waar

Gemeentelijk Sportcomplex, Hunderenveld, 1082 Sint-Agatha-Berchem 14 > 35

Wanneer

ma en wo van 19.00 u. tot 20.30 u. recreatief za van 14.00 u. tot 15.30 u. wedstrijden

Info

Sabrina Vander Linden • 052 35 75 65 • sabrinavdl@msn.com

&

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 76

Waar

77


VK-FC Bosna (Sint-Agatha-Berchem)

Schoolsoccer (Sint-Jans-Molenbeek)

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 16 > 60

Waar

Basisschool Windroos, Kortrijkstraat 52, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

di en do van 18.30 u. tot 21.00 u. training zo vm wedstrijden

Wanneer

zie website

Info

Eldin Hadzialijagic • 0498 92 41 09 • labudx@hotmail.com

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 ramzi@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

VK Sint-Agatha-Berchem vzw

Voetbal (Haren)

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 6 > 50

Waar

Sportcomplex Haren, Harenheidestraat 21, 1130 Haren

Wanneer

alle weekdagen

Wanneer

Info

Auguste Aernaudts • 02 465 26 58

di en do om 18.00 u. (+16 jaar) di om 18.15 u. en wo om 17.45 u. (+7 jaar)

Info

K. sporting FC Haren vzw • Roger Liberton • 02 726 26 28 Willy Simon • 0477 49 88 51

R.O.F.C. Stokkel vzw (Sint-Pieters-Woluwe) Waar

Club House, Stokkelsesteenweg 376, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

alle dagen

5 > 62

Info

Jo Draeck • 02 731 77 34 • josephdraeck@skynet.be • www.rofc-stockel.be

&

6 > 12

+7

Voetbal (Haren) Waar

Sportcomplex Haren, Harenheidestraat 21, 1130 Haren

Wanneer

vr van 20.30 u. tot 22.30 u.

Info

VT Haren (Eddy Vandekerckhove) • 02 705 11 59

+16

Lessenreeksen Voetbalinitiatie (Koekelberg)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 78

Waar

Sportcomplex Haren, Harenheidestraat 21, 1130 Haren

Wanneer

ma van 20.30 u. tot 22.30 u.

Info

VT Haren (Eddy Vandekerckhove) • 02 705 11 59

+16

Waar

VGC sportzaal, Felix Vande Sandestraat, 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma van 16.30 u. tot 18.00 u. (6 > 11 jaar) vrij van 16.30 u. tot 17.30 u. (6 > 11 jaar) di van 18.30 u tot 19.30 u. (+16 jaar)

+6

Info

Buursport Brussel (Ramzi Bouhlel) • 0478 52 71 96 • ramzi@buurtsportbrussel.be

Schoolsoccer (Koekelberg) 8 > 12

Voetbal naschools (Brussel)

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

vr van 16.30 u. tot 17.30 u.

Waar

De Kleurdoos, Kogelstraat 29, 1000 Brussel

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 ramzi@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Wanneer

do van 16.00 u. tot 17.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Nsimba Bafuka) • 0486 54 55 56 nsimba@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Schoolsoccer (Sint-Jans-Molenbeek) Waar wannneer Info

Basisschool Regenboog, Ulenstraat 83, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

zie website Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 ramzi@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

6 > 12 &

8 > 12

Voetbal naschools (Brussel) Waar

Sint Joris, 1000 Brussel

Wanneer

ma van 16.00 u. tot 17.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw (Tom Flachet) • 02 412 03 50 tom@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

8 > 12

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Mini-voetbal (Haren)

79


Volleybal

Gavo Ganshoren

Clubs Sportkring Veeweide’80 (Anderlecht) Turnzaal lagere school 1/12, Veeweidestraat 80, 1070 Anderlecht

wanneer

wo van 20.30 u. tot 21.30 u.

Info

Alphonse Van Den Berghe • 0479 40 80 49

20 > 80

Omnisportzaal Zespenningen, Zespenningenstraat 42, 1000 Brussel

Wanneer

do van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org www.bgs.org

18 > 99

Sporthal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.00 u. voor dames vr van 20.45 u. tot 22.30 u. voor heren

Info

Frank Willeghems • 0495 20 37 91 • frank.willeghems@pandora.be

18 > 50

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 80

Waar

Sporthal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wannneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u. (conditieturnen) di van 22.00 u. tot 23.00 u. (recreatief volleybal)

Info

Linda Hebberecht • 02 736 75 30 • 0477 46 86 53 • lindahebberecht@skynet.be

18 > 75

VC Op-Weule (Etterbeek) Koninklijk Atheneum Etterbeek, Mesenslaan 2, 1140 Etterbeek

Wanneer

do van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

G. De Vocht • 02 770 68 21 • godfried.devocht@messerbenelux.com

ma en do van 19.00 u. tot 22.00 u. jeugd meisjes (8 > 14 jaar) en dames do van 19.00 u. tot 20.30 u. wedstrijden jeugdcompetitie voor jongens en meisjes za vanaf 14.00 u. wedstrijden

Info

Isabel Ooms • 0494 60 34 28 • belle_isatje@hotmail.com • www.gavo.be

Waar

Gemeentelijke Sportzaal Richard Beauthier, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

16 > 55

Wanneer

wo om 20.00 u.

Info

Anne Droeshout • 02 428 35 86 • anne.droeshout@faxions.be • www.gavo.be

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Harenheydestraat, 1130 Haren

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Marc Berghmans • 02 248 17 97

20 > 70

Gavo Ganshoren (Jette)

Turnclub Etterbecca (Etterbeek)

Waar

Wanneer

Atleta (Haren)

Club Eureka vzw (Etterbeek) Waar

5 > 55 &

Mistouch-GAVO (Ganshoren)

Brussels Gay Sport (Brussel) Waar

Gemeentelijke Sportzaal Richard Beauthier, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

16 > 65

Waar

Erasmus Hogeschool, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Wanneer

ma van 18.15 u. tot 19.30 u. (8 > 13 jaar) vr van 19.00 u. tot 20.30 u. (meisjes junioren)

8 > 18

Info

Isabel Ooms • 0494 60 34 28 • belle_isatje@hotmail.com • www.gavo.be

&

Las Chicas (Jette) Waar

Erasmus Hogeschool, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

18 > 50

Wanneer

wo om 20.00 u.

Info

Sylvie Decoster • 0486 30 60 46 • sylle04@hotmail.com • www.laschicas.be

VC KWB-mix (Neder-Over-Heembeek) Waar

Omnisportzaal, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek 18 > 99

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Eddy De Backer • 02 245 68 18 • eddy.christine@skynet.be

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Waar

81


Lessenreeksen

Luvok (Oudergem) Waar

Sportzaal Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem

Wanneer

di van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

André Vreven • 02 660 47 60 vreven.andre@skynet.be • wendy.vreven@numericable.be

15 > 70

New - XL (Schaarbeek) Waar

Lycée la Retraite, Charles Quintstraat, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma om 20.00 u.

Info

Valère Haelterman • 0477 80 90 11

10 > 70

Volleybal (Elsene) Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

nader te bepalen

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

Volleybal (Schaarbeek) Waar

Russisch Huis, Vanderlindenstraat 17, 1030 Schaarbeek

Wanneer

zo van 13.30 u. tot 15.30 u.

Info

Vahram Pogosyan • 0495 67 48 44

16 > 99

Volleybalclub Stokkel (Sint-Pieters-Woluwe) Waar

Gemeenteschool, Vandermaelenstraat, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.00 u. zo van 10.00 u. tot 13.00 u.

Info

Guido Derese 02 772 62 05

17 > 60

Clubs Wandelclub Evertrotters (Evere)

De Treffers (Vorst) Waar

GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

do van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Romeo Van Oers • 0472 20 39 40 • romeo-van-oers@hotmail.com

Wandelen

18 > 60

Waar

vertrekplaats is het gemeentehuis van Evere

Wanneer

heel het jaar de 2de of 3de zo van de maand van 13.30 u. tot 19.00 u. van oktober tot maart de laatste zo van de maand van 13.30 u. tot 19.00 u. van april tot september de laatste zo van de maand van 9.00 u. tot 19.00 u.

16 > 80

Info

Simone Van Audenrode • 02 757 06 39 Louisa Netels-Dekoster • 02 241 42 50 • trotters@skynet.be

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 82

18 > 50

Wandel-mee (Neder-Over-Heembeek)

Waar

Sporthal Asse, Potaarde 14, 1730 Asse

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 22.00 u.

Waar

vertrekplaats is afhankelijk van de wandeling

Info

Fanny Vallaeys • 0486 56 74 53 • vallaeys@gmail.com

Wanneer

zo van 13.30 u. tot 17.30 u. di van 9.00 u. tot 17.00 u.

Info

Nika Maertens • 02 262 41 38 • fonteyn.maertens@skynet.be

Volle Gas (Machelen) Waar

Sporthal Bosveld, Heirbaan 10, 1830 Machelen

Wanneer

zo om 19.00 u.

Info

Claudia Michiels • 0475 70 68 54 • claudia.michiels@draeger.com

20 > 50

6 > 80

Berchemse Wandelclub (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

vertrekplaats aan metrostation Osseghem

Wanneer

elke 2de zo van de maand van 10.00 u. tot 17.00 u.

Info

Georges Rogiers • 02 466 94 66

6 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Las Guapas (asse)

83


Wolu-Wandelclub (Sint-Pieters-Woluwe) vertrekplaats het Trammuseum aan de Tervurenlaan

Wannneer

1ste en 3de zo van de maand om 14.00 u. (niet in juli en augustus)

Info

Michel Weiler • 02 771 61 43 • michel.weiler@skynet.be

0 > 99

Het Yoga Netwerk Brussel is een platform waar je alle Nederlandstalige Brusselse yogaleraars op terugvindt. Er wordt ook wat meer uitleg gegeven over de verschillende yogastijlen en waar je die kan beoefenen: www.yogabrussel.be

Brussels Gay Sport 18 > 99

Clubs

Waar

zie website

Wanneer

zie website

De Zonnegroet (Anderlecht)

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org • www.bgs.be

Waar

Steinerschool, St.-Janskruidlaan 14, 1070 Anderlecht

Wanneer

do van 19.00 u. tot 20.15 u.

Info

Pieter Robin • 0499 22 44 54

Lessenreeks Wandeling met gids (Oudergem) Waar

GC De Kroon, Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

do om 13.30 u.

Info

GC De Kroon (Hubert Minnoy) • 02 465 44 65

18 > 99

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

di van 17.30 u. tot 18.30 u. intermediair niveau di van 18.40 u. tot 19.40 u. voor gevorderden di van 19.45 u. tot 20.45 u. voor beginners

Waterpolo

Info

Frank Van Der Kleij • 0486 29 23 95 • taichi.demarkten@gmail.com

Lessenreeks

Yogaclub Ananda (Etterbeek)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Zwembad VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

nader te bepalen

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

18 > 99

Tai chi (Brussel) Waar

Waterpolo (Elsene)

84

Yoga / Relaxatie

Waar

D’oultremontstraat 19, 1040 Etterbeek

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.00 u. en van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Rita Huygen • 02 771 64 62 • rita.huygen@skynet.be

16 > 99

18 > 99

Brussels Gay Sport (Etterbeek) Waar

Zwembad Espadon – zaal Musicbox, Veldstraat 69-71, 1040 Etterbeek 18 > 99

Wanneer

di van 20.15 u. tot 21.45 u.

Info

bgs@bgs.org • 02 514 50 88 • www.bgs.be

Yoga Centrum Evere Waar

Turnzaal Everheide, Windmolenstraat 39, 1140 Evere

Wanneer

wo van 20.00 u. tot 21.15 u.

Info

Maggy De Lentdecker • 0476 22 78 79 4 • maggydl@gmail.com

16 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

85


Yogaclub Koekelberg

Feldenkrais (Brussel)

Waar

Zaal Mimosa (deur 1), Basiliek van Koekelberg

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

do van 9.30 u. tot 10.30 u.

18 > 88

Wanneer

ma van 12.00 u. tot 13.00 u.

Info

Rita Tuerlinckx • 02 411 08 59 • rita.tuerlinckx@skynet.be

Info

Vesna Puric • 0497 07 96 13 • vesna@puric.be • www.puric.be

YOGAdarshan (Schaarbeek) Waar

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Wanneer Info

18 > 99

Feldenkrais (Sint-Gillis) 8 > 99

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

18 > 99

do van 19.00 u. tot 21.00 u.

Wanneer

ma van 12.00 u. tot 13.30 u.

John Van Vreckem • john@yogadarshan.be • www.yogadarshan.be

Info

O-passatempos (Despina Psimarnou) • 0473 68 57 41 • opassatempos@yahoo.fr

!

In het Frans en het Engels

Tai Ji Quan-kring (Sint-Lambrechts-Woluwe) Waar

GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 16 > 99

Hatha yoga (Schaarbeek)

Wanneer

wo om 19.00 u.

Waar

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Info

Inge Reyns • 02 725 44 31 • declercq.edwin@skynet.be

Wanneer

do van 19.00 u. tot 20.00 u. (initiatie/relaxatie voor beginners) do van 20.00 u. tot 21.15 u. (integraal voor gevorderden)

Info

GC De Kriekelaar 02 245 75 22 dekriekelaar@vgc.be

Lessenreeksen 5Ritmes (Sint-Agatha-Berchem) GC De Kroon, Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

Om de 2 weken di van 20.00 u. tot 22.00 u. (meditatie in beweging)

Info

GC De Kroon (Anne Jespers) • 02 482 00 10 • dekroon@vgc.be

Hatha yoga voor zwangere vrouwen (Schaarbeek) 18 > 99

Body Yoga Flow (Brussel) sportaanbod voor jeugd & volwassenen 86

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

di van 12.30 u. tot 13.30 u. Easy Flow en Yin zo van 18.40 u. tot 20.10 u. Yin en Vinyasa

Info

Myriam Itota • myriam.itota@skynet.be • www.bodyyogalife.net

Dru yoga (prenataal en postnataal) (Elsene) Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wanneer

do van 18.45 u. tot 20.00 u. (prenataal) do van 20.15 u. tot 21.30 u. (postnataal)

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30

Waar

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Wanneer

za van 10.30 u. tot 12.00 u.

Info

GC De Kriekelaar • 02 245 75 22 • dekriekelaar@vgc.be

Klassieke Yoga (Etterbeek) 18 > 77

Waar

Wiserplein A (2de verdiep), 1040 Etterbeek

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Andrée Ferrant • 0494 61 96 65

16 > 99

Kundalini yoga (Elsene) Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wannneer

di van 20.30 u. tot 22.00 u.

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

18 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

87


Kundalini yoga (Sint-Lambrechts-Woluwe) Waar

GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

wo van 20.15 u. tot 21.45 u.

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

Qi Gong (Ganshoren) 20 > 99

Waar

sporthal Heilig Hart College, Landsroemlaan 126 (ingang via Delhovestraat), 1083 Ganshoren

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 19.45 u. (beginners) za van 09:30 u. tot 10.30 u. (gevorderden)

Info

Mathieu Meul • 0486 21 05 97 • info.tcqg@gmail.com • www.tcqg.be

18 > 99

Kundalini yoga (Sint-Pieters-Woluwe) GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

di van 10.00 u. tot 11.30 u.

Info

GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be

16 > 99

Meditatie (Sint-Gillis) Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

di van 19.00 u. tot 22.00 u.

Info

Bernd Kleinheisterkamp • 0486 709 855 biboom@gmx.com • http://meditaties.wordpress.com

!

15 > 99

In het Nederlands, Frans en Engels

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 88

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

do van 12.00 u. tot 13.00 u.

Info

Percutattoo (Nathalie) • 02 537 13 80 percutatoo@skynet.be • www.percutattoo.be

!

In het Frans

16 > 99

Mindfulness - infoavond + cursus (Sint-Pieters-Woluwe) Waar

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

infoavond: wo 25 sept om 19.30 u. cursus: wo 9, 16, 23 okt en 6, 13, 20, 27 nov van 19.30 u. tot 22.00 u. Za 23 nov (hele dag)

Info

Waar

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Wanneer

di van 18.00 u. tot 19.00 u. voor beginners di van 19.15 u. tot 20.15 u. voor gevorderden

Info

Frank • 0486 29 23 95 • taichi.demarkten@gmail.com

Tai chi (Elsene) Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wanneer

di van 14.00 u. tot 15.15 u.

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

18 > 99

Tai chi (Ganshoren)

Meditatie en relaxatie (Sint-Gillis) Waar

Tai chi (Brussel)

Waar

sporthal Heilig Hart College, Landsroemlaan 126 (ingang via Delhovestraat), 1083 Ganshoren

18 > 99

Wanneer

Ma van 19.50 u. tot 21.00 u. (beginners) wo van 19.00 u. tot 20.00 u. (beginners) en van 20.00 u. tot 21.30 u. (gevorderd) za van 11.00 u. tot 12.00 u. (beginners)

Info

Mathieu Meul • 0486 21 05 97 • info.tcqg@gmail.com • www.tcqg.be

Tai chi (Haren) 18 > 99

Waar

GC De Linde, Kortenbachstraat 7, 1130 Haren

Wanneer

di van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

GC De Linde • 02 242 31 47 • delinde@vgc.be

16 > 99

GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be Tai chi (Jette) Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

di van 18.00 u. tot 20.00 u.

Info

Pratiquan • 0473 77 60 73 • essegem@vgc.be

18 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

89


Tai chi (Laken) Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

vr van 10.00 u. tot 11.00 u. (beginners) vr van 11.00 u. tot 12.00.u. (gevorderden)

Info

Pratiquan (Anne Malcorps) • 0473 77 60 73

Yoga (Elsene) 18 > 99

Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.30 u.

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

18 > 99

Yoga (Elsene) Tai chi (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Waar

VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Waar

GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 16 > 99

Wanneer

nader te bepalen

Wanneer

ma van 09.15 u. tot 10.30 u en van 10.30 u. tot 11.45 u

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

18 > 99

Yoga (Jette) Tai chi (Sint-Gillis) GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilis

Wanneer

ma van 20.30 u. tot 21.30 u. vr van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Kung Fu Chang (Yashar Cihan) • 02 543 93 16 info@kungfuchang.be • www.kungfuchang.be

!

In het Nederlands, Frans en Engels

15 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 90

GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wanneer

ma van 19.30 u. tot 21.00 u.

Info

GC Ten Noey • 02 217 08 82 • tennoey@vgc.be

18 > 70

Tai chi (Watermaal-Bosvoorde) Waar

GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Wanneer

do van 10.00 u. tot 11.15 u.

Info

GC Wabo • 02 657 40 10 • wabo@vgc.be

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.15 u.

Info

GC Essegem • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

18 > 99

Yoga (Laken)

Tai chi (Sint-Joost-ten-Node) Waar

Waar

18 > 77

Yoga (Anderlecht) Waar

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr van 10.15 u. tot 11.30 u., van 17.00 u. tot 18.15 u. en van 18.15 u. tot 19.30 u.

18 > 99

Info

CC De Rinck (Hans Milants) • 02 524 32 35 • derinck@vgc.be • www.derinck.be

Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

di van 13.45 u. tot 15.00 u.

Info

GC Nekkersdal (Steffi) • 02 421 80 60 • info@nekkersdal.be

18 > 99

Yoga (Schaarbeek) Waar

polyvalente zaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma 19.00 u. tot 20.00 u.

12 > 99

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473/18.32.40 • senta1167@yahoo.fr

Yoga (Sint-Agatha-Berchem) Waar

GC De Kroon, JB Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem 18 > 99

Wanneer

wo van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

GC De Kroon (Anny Lam) • 0474 53 55 66 • dekroon@vgc.be

Yoga (Sint-Joost-Ten-Node) Waar

Salle Liedts, rue verte 50, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

12 > 99

Wanneer

vr van 13.00 u. tot 14.00 u. (enkel eerste semester)

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473 18 32 40 • senta1167@yahoo.fr

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

91


Yoga (Sint-Lambrechts-Woluwe) Centre Sportif Woluwe, Avenue Mounier 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

12 > 99

Wanneer

za van 12.30 u. tot 13.30 u.

Info

Friskis & Svettis Brussels vzw (Senta Freitag) • 0473 18 32 40 • senta1167@yahoo.fr

Yoga voor kinderen met de ouders (Elsene) Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Wanneer

vanaf voorjaar 2013, za van 10.00 u. tot 11.15 u.

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel

Wanneer

za van 10.30 u. tot 12.00 u.

Info

GC De Kriekelaar • 02 245 75 22 • dekriekelaar@vgc.be

De Kickers (Anderlecht)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 92

Simonetzaal, Théo Verbeecklaan 10-12, 1070 Anderlecht di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Jan-Pieter Delcour • 0473 65 22 10 • janpieterdelcour@hotmail.com

16 > 70

FC Azzurrini (Anderlecht) Waar

Omnisportzaal Ceria, E. Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Viviano Calogero • 0479 90 35 27 • k-lo23@hotmail.com

Simonetzaal, Théo Verbeecklaan 10-12, 1070 Anderlecht

Wanneer

do van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Jan Hendrickx • 0472 25 13 83 janhendrickx45@hotmail.com • lacoupe2010@gmail.com

Tim De Backer • 0494 18 87 03 iedereen@lomquichot.be • www.lomquichot.be

Waar

Gemeentelijke basisschool, Veeweydestraat 82, 1070 Anderlecht

Wanneer

wo van 21.30 u. tot 23.00 u.

Info

Bart Musch • 0472 73 51 90 • bart.musch@hotmail.com

Waar

Omnisportzaal Rad, Radstraat 24, 1000 Brussel

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Benoît Will • 0477 60 30 05 • benoit.will07@gmail.com

Waar

Omnisportzaal Rad, Radstraat 24, 1000 Brussel

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Elisa Van Broeck • 0485 53 66 24 • elisakuhl@hotmail.com

18 > 50

16 > 50

16 > 50

F.C. Bebo (Brussel) Waar

Zuidpaleis, R. Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Douglas De Coninck • 0475 32 91 95 douglas.de.coninck@demorgen.be • fcbebo.wordpress.com

16 > 70

16 > 70 &

Skuadr Archipel (Brussel)

La Coupe (Anderlecht) Waar

Info

16 > 70

Las Monkitas (Brussel)

Clubs

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

Bob Merlo (Brussel)

Zaalvoetbal

Waar

Omnisportzaal Ceria, E. Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

Wanneer

Team Frankie (Anderlecht) 8 > 12

Zwangerschapsyoga (Schaarbeek) Waar

Waar

16 > 70

Waar

Charles Vander Puttenstadion, Slachthuislaan 51, 1000 Brussel

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Matthias Baeye • 0485 62 36 85 matthias.baeye@gmail.com • skuadrarchipel@sportbrook.com

16 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Lomquichot (Anderlecht)

93


Rue de Flandre (Brussel) Waar

Charles Vander Puttenstadion, Slachthuislaan 51, 1000 Brussel

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Henk Termote • 0498 61 56 70 • h_termote@yahoo.com

ZVC Animo BEB (Elsene) 16 > 70 &

AC Auverkes (Elsene)

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Laurent Bataille • 0495 55 96 58 • laurent.bataille@gmail.com

16 > 70

SV Beertjes (Evere)

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Waar

Omnisportzaal Aubier, Tweehuizenstraat 34-36, 1140 Evere

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

16 > 70

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Stéphane Aelvoet • 0479 50 14 29 • saelvoet@vub.ac.be

Info

Jan Devleeschouwer • 0476 36 48 32 • jandvl@skynet.be

Complex VUB (Elsene)

16 > 70

ZVC Den Hemel (Ganshoren)

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

18 > 50

Wanneer

ma en do van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Peter De Gryse • 0475 45 90 54 • peter.degryse@gmail.com • www.complexvub.be

Waar

Gemeentelijke Sportzaal Richard Beauthier, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

Wanneer

do van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Stefan De Beul • 0475 43 50 05 • stefan.debeul@skynet.be

16 > 60 &

Complex VUB Dames (Elsene) VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

18 > 50

Wanneer

do van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Sylvie Decoster • 0486 30 60 46 • sylle04@hotmail.com • www.complexvub.be

FC Talent (Elsene)

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 94

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Jean Decrae • 02 733 37 18 • jeandecrae@scarlet.be

14 > 50

Rapid Moe (Elsene)

ZVK Saloon (Ganshoren) Waar

Sporthal Richard Beauthier, Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren

Wanneer

ma van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Tom Leyder • 0479 78 73 90 • tomleyder1982@gmail.com

De Wulle Bieste (Haren) Waar

Sportzaal Haren, Sporthalstraat 15, 1130 Haren

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Roel De Sutter • 0494 03 85 04 roel.de.sutter@gmail.com • http://zvcdwb.heembeek.be

Waar

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

VT Haren (Haren)

Info

David Longin • 0479 53 85 75 • dlongin@gmail.com • www.rapidmoe.com

Waar

Sportcomplex Haren, Harenheidestraat 21, 1130 Haren

Wanneer

ma van 20.30 u. tot 22.30 u.

Info

Eddy Vandekerkhove • 02 705 11 59 • vandekerkhove.eddy@skynet.be

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 22.00 u.

Info

Olivier Dujardin • 02 648 32 25 residence200@scarlet.be • www.rillpusetterbeek.tk

16 > 70

16 > 70

Rillpus ‘79 Etterbeek vzw (Elsene) Waar

16 > 70

15 > 50

35 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

95


Shaktar RP ‘05 (Jette) Waar

HealthCity, Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

Wanneer

ma van 19.30 u. tot 20.30 u.

16 > 70

Info

Sven Vastenavondt • 0478 47 34 89 • svenna_vastenavondt@hotmail.com shaktarrp05@gmail.com • www.reginapacis.eu/shaktar

SK Hattrick (Jette) Waar

HealthCity, Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

Wanneer

wo van 19.30 u. tot 20.30 u.

16 > 70

Info

Dimitri De Hertefelt • 0472 60 10 62 • dimitri_dehertefelt@hotmail.com

Brussels United Indoor FC (Koekelberg)

De Pi-Ketjes (Jette) Waar

HealthCity, Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Jos De Bilde • 0473 92 31 69 • piketjes@hotmail.com

Waar

1. VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg 15 > 99 2. Sporthal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

1. vr van 20.00 u. tot 23.00 u. 2. ma van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Kevin Ulrichs • 0473 92 96 67 • kulrichs@skynet.be

16 > 30

Dikken Bal Ideal (Koekelberg) Waar

VGC-Sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Waar

HealthCity, Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

Wanneer

woe van 22.00 u. tot 23.00 u.

Wanneer

wo van 20.30 u. tot 21.30 u.

Info

Info

Jeroen Maudens • 0486 98 54 45 • maudens dhoore.bvba@telenet.be

Olivier Beys • 0473 77 06 24 olivierbeys@gmail.com • dikkenbalideal.wordpress.com

16 > 70

D’ Broej Centrum West (Koekelberg)

FC De Mutsaardboys (Jette) Waar

HealthCity, Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

Wanneer

ma van 21.30 u. tot 22.30 u.

Info

Marc Verloo • 02 460 51 31 • marc.verloo@skynet.be

18 > 55

Gemeentelijke Sportzaal, Graafschap van Jettelaan, 1090 Jette

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Frank Isenborghs • 0486 35 31 41 • frankisenborghs@msn.com centrumwest@skynet.be • www.centrumwest.be

16 > 70

FC Dafalgan(Koekelberg)

Jet Express (Jette) Waar

16 > 70

18 > 60

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg ma van 21.00 u. tot 22.00 u. Adriaan Van Erps • 0489 44 05 49 adriaan.vanerps@gmail.com • henrotaytim@gmail.com

Wanneer

do van 18.00 u. tot 19.00 u.

Wanneer

Info

Guido Mairiaux • 02 245 62 42 • guido.mairiaux@post.be

Info

16 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 96

FC Biocure (Jette)

97


Goalgetter (Koekelberg)

ZVK Intoxicoche (Koekelberg)

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

16 > 70

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Wouter Willems • 0486 11 83 43 wouter.willems@goalgetter.com • info@goalgetter.be • www.goalgetter.be

Info

Aziz Debain • 0484 96 40 63 bluesingreen@hotmail.com • sid.lieten@gmail.com

Metallurg Rits Café (Koekelberg) Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

woe van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Eli Sundermann • 0491 23 99 41 eli.sundermann@hotmail.com • www.ritscafe.be

ZVK Vaartkapoentjes (Koekelberg) 16 > 70

Steaua Simonis (Koekelberg) Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

do van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Frank Tierens • 0478 47 74 79 • frank.tierens@gmail.com

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Kurt Boes • 0472 86 39 27 • kurt.boes@numericable.be

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Yves Deseure • 0478 39 96 99 • yves.deseure@telenet.be filledeseure@yahoo.com • www.zvkvaartkapoen.be

16 > 70

Sliding Lava (Laken) 16 > 70

Torpedo Rapsat (Koekelberg) Waar

16 > 70

Waar

Charles Vander Puttenstadion, Slachthuislaan 51, 1000 Brussel

Wanneer

di van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Gerd Claes • 0479 85 54 26 • gerd_claes@yahoo.com

16 > 70

Sparta (Oudergem) 16 > 70

Waar

Sportcentrum ADEPS, Waversesteenweg 2057, 1160 Oudergem

Wanneer

za van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Miguel Lemaire • 0496 60 82 43 chipi.lemaire@gmail.com • zvcsparta@gmail.com

16 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 98

16 > 70

ZVK Joepie Oudergem (Oudergem)

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma van 21.00 u. tot 22.00 u.

Waar

Zaal Willeghems, Dorpelingenstraat 89, 1160 Oudergem

Info

Christophe Beghin • 0494 80 40 50 christophe_beghin@hotmail.com • www.facebook.com/SanfingKnights

Wanneer

ma van 19.00 u. tot 20.00 u. en wo van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Filip Savat • 02 672 47 96 • filip.savat@skynet.be

ZVC Sheffield Tuesday (Koekelberg) Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

do van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Michael Bellon • 0494 46 82 76 • michaelbellon@gmail.com

16 > 50

BG’S Schaarbeek (Schaarbeek) 16 > 70

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Pierre Huybrechts • 0479 61 26 03 • pierrehuybrechts@hotmail.com

16 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

R.C. Sanfing Knights (Koekelberg)

99


FC Atagenç (Schaarbeek) Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

woe van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Rasit Kula • rasit150@hotmail.com

18 > 50

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

di van 22.00 u. tot 23.00 u. en vr van 20.00 u. tot 23.00 u.

Info

Patrick Bonnevalle • 0479 43 25 29 patrick.bonnevalle@skynet.be • www.abca-united-berchem.be

Kings of Fussball (Schaarbeek) Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Bram De Pauw • 0478 79 19 38 • bram_de_pauw@hotmail.com

18 > 55

Roskamikaas (Schaarbeek) 16 > 70

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

David Meskens • 0479 48 30 40 • david@skynet.be

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 21.00 u. tot 22.00 u.

ZVK De Zebra’s (Sint-Agatha-Berchem)

Info

Michael Bronckaerts • 0477 66 61 66 broncky@msn.com • roskamikaas@hotmail.com

Waar

Gemeentelijke Sportzaal, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Josiane Coessens • 0495 65 02 47 • jpvannyverseel@skynet.be

16 > 70

16 > 77

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

16 > 70

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

Pianofabriek (Sint-Gillis)

Info

Julien Adan • 0472 94 24 61 julien_adan@hotmail.com • http://sodajc.yourbb.be

Waar

Sportcentrum Sint-Gillis, Ruslandstraat 41, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

do van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Wim Van Roy • 0472 66 49 60 • wvroy@hotmail.com • www.beurs-piano.tk

Stoemp (Schaarbeek) sportaanbod voor jeugd & volwassenen 100

Bardot Berchem (Sint-Agatha-Berchem)

Waar

Soda JC (Schaarbeek)

18 > 77

Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

wo van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Hendrik Goes • 0498 49 54 26

16 > 70

ZVC AB Café (Schaarbeek) Waar

Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Bruno Van Daele • 0475 21 03 52 bvd@abconcerts.be • www.abconcerts.be

16 > 70

16 > 70

Carmen Chill (Groot-Bijgaarden) Waar

Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27a, 1702 Groot-Bijgaarden

16 > 70

Wanneer

wo van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Gunter Dedobbeleer • 0473 82 64 74 • gunterdedobbeleer@hotmail.com

KWB Savio (Groot-Bijgaarden) Waar

Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27a, 1702 Groot-Bijgaarden

Wanneer

vr van 21.30 u. tot 22.30 u.

Info

Tom Peeters • 0477 58 95 81 • tommy_peeters@hotmail.com kwb_savio@hotmail.com • www.facebook.com/kwbsaviozvc

16 > 70

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

ABCA-United-Berchem (Sint-Agatha-Berchem)

101


stamgangers (Groot-Bijgaarden)

Lokomotiv Broessel (Vilvoorde)

Waar

Sporthal Ten Gaerde, J. Mertensstraat 27a, 1702 Groot-Bijgaarden

Waar

Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde

Wanneer

ma van 22.00 u. tot 23.00 u.

16 > 70

Wanneer

do van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Tom Jans • 0470 43 05 35 stamgangers@hotmail.com • www.bloggen.be/stamgangers

Info

Jan Sadones • 0479 54 06 99 • jsadones@hotmail.com

16 > 70

Stamp (Zellik) Boes Booze (Itterbeek) Waar

Recreatiecentrum Itterbeek, Keperenbergstraat 37b, 1701 Itterbeek

Wanneer

vr van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

Steve D’Hondt • 0472 58 51 29 steve_dhondt@hotmail.com • www.boesbooze.be

16 > 70

Waar

Sportcomplex Molenbos, Molenbos 1, 1731 Zellik

16 > 70

Wanneer

di van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Peter Packet • 0499 42 15 63 peterpacket@gmail.com • voorzitter@zvc-stamp.be • www.zvc-stamp.be

FC Dikken Deem (Zellik) JK Roesj (Itterbeek) Waar

Recreatiecentrum Itterbeek, Keperenbergstraat 37b, 1701 Itterbeek

18 > 50

Wanneer

vr van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Gunter Dedobbeleer • 02 569 79 36 • gunterdedobbeleer@hotmail.com

Wanneer

vr van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Stijn Mertens • 0494 88 51 08 mertensstijn@hotmail.com • skbroeck@hotmail.com

16 > 70

Brussels Dynamo Latex (Meise) Waar

Willy Vandenberghecentrum, Brusselsesteenweg 71a, 1860 Meise

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u.

Info

Jimmy De Greif • 0476 81 30 31 dynamo_latex@hotmail.com • www.dynamolatex.be

16 > 70

ZVC Celle Boys (Schepdaal) Waar

Sporthal Caerenbergveld, Kerkhofstraat, 1703 Schepdaal

Wanneer

di van 22.00 u. tot 23.00 u.

Info

Stefaan Van Autgaerden • 0470 27 63 77 • stefaan_va@hotmail.com

ma van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Ruben Verhasselt • 0475 35 86 88 ubenverhasselt@hotmail.com • fcdikkendeem@gmail.com

16 > 70

16 > 70

Zaalvoetbal (Etterbeek) Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

10 > 18

Wanneer

di van 16.00 u. tot 18.00 u.

Info

WMKJ Chambéry (Serge Deriemaecker) • 02 646 20 57 • wmkj.chambery@scarlet.be

Zaalvoetbal (Koekelberg) Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vandesandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma van 18.00 u. tot 19.00 u. (13 > 15 jaar) wo van 17.00 u. tot 18.00 u. (9 > 12 jaar)

Info

D’Broej Centrum West (Jawad Ati-Allah) • 02 411 09 04

9 > 15

Zaalvoetbal (Laken) Waar

GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Laken

Wanneer

za van 13.00 u. tot 14.00 u. (6 > 9 jaar) za van 14.00 u. tot 15.00 u. (10 > 12 jaar)

Info

GC Nekkersdal (Steffi) • 02 421 80 60 • info@nekkersdal.be

6 > 12

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 102

Recreatiecentrum Itterbeek, Keperenbergstraat 37b, 1701 Itterbeek

Sportcomplex Molenbos, Molenbos 1, 1731 Zellik

Wanneer

Lessenreeksen

SK Broeck (Itterbeek) Waar

Waar

103


Zwemmen Clubs De Waterratjes (Anderlecht) Waar

Zwembad COOVI/CERIA, Lijsterstraat 51, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr van 17.00 u. tot 18.00 u.

Info

Lieve Lalemant-Scheerlinck • 0477 40 33 65 • 02 527 13 66 g.scheerlinck@scarlet.be

3>6

Zwemclub De Lijsters (Anderlecht) Waar

1. Zwembad COOVI/CERIA, Lijsterstraat 51, 1070 Anderlecht 2. Wildersportcomplex, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Wanneer

1. di van 20.15 u. tot 21.15 u. wo van 17.30 u. tot 19.30 u. 2. za van 9.00 u. tot 11.15 u.

Info

Sandra Goossens • 0476 75 50 98 • fvandersteen@telenet.be

3 > 12

Zwemclub Wimber (Elsene) Zwembad VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene vr van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Philippe Leemans • 02 660 66 35 • 0479 33 47 75 • wimber@skynet.be

6 > 99

Brussels Gay Sport Vereniging (Etterbeek) Waar

Zwembad Espadon, Veldstraat 69-71, 1040 Etterbeek

18 > 99

Wanneer

do van 20.30 u. tot 22.00 u. zo van 18.00 u. tot 19.30 u.

Sport Voor Allen Sint-Joost (Evere) Waar

Zwembad Triton, Oudstrijderslaan 260, 1140 Evere

Info

Brussels Gay Sport • 02 514 50 88 • bgs@bgs.org www.bgs.be

Wanneer

ma van 17.45 u. tot 18.45 u.

Info

Linda Vanderstraeten • 02 733 37 13 • sport_voor_allen@yahoo.com

4 > 77

Everse Zwemclub Tybaert vzw (Evere) Waar

Zwembad Triton, Oudstrijderslaan 260, 1140 Evere

Wanneer

di van 20.00 u. tot 21.00 u. vr van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

Sam Hertsens • 0479 74 84 14 • samhertsens@hotmail.com

3 > 99

Zwemclub De Eendjes (Laken) Waar

Zwembad van Laken, Kerkeveldstraat 73/89, 1020 Laken

Wanneer

za van 11.45 u. tot 13.45 u.

Info

Zwemclub De Eendjes (Stefan Van Moll) • 0473 33 46 55

3 > 10

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 104

Waar Wanneer

105


De Durvers vzw (Neder-Over-Heembeek) Zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek

Wanneer

wo van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

Krista Esselens • 0496 57 67 92 esselens@verkad.com • www.zwemclubdedurvers.be

2 > 99

Zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek

Wanneer

di en do van 17.00 u. tot 19.00 u. (verschillende groepen)

Info

Christine De Meerleer • 02 245 68 18 gezinsbondnoh@hotmail.com • http://gezinsbond.heembeek.be

Zwembad Neptunium, Jeruzalemstraat 56, 1030 Schaarbeek

Wanneer

di van 17.00 u. tot 19.00 u. wo van 15.00 u. tot 19.00 u.

Info

Dirk Vervenne • 0473 64 18 06 schaarbeekeendjes@gmail.com • www.eendjesschaarbeek.be

4>9

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 106

Zwembad Louis Namèche, Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

zo van 17.00 u. tot 19.00 u.

Info

Brit Geerinckx • 0473 84 87 38 atlantisbrussel@hotmail.com • www.atlantisbbrussel.be

&

Info

vzw WIOS • Anne Marie Vindevogel • 0473 47 08 95 • annemie@wios.be

Waar

Zwembad VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

di en do van 19.00 u. tot 20.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

Vrij zwemmen voor dames (Brussel)

4>9

Waar

Zwembad Brussel, Reebokstraat 28, 1000 Brussel

Wanneer

do van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 info@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

14 > 99

Vrij zwemmen voor dames (Laken)

Zwemclub Atlantis (Sint-Jans-Molenbeek) Waar

za van 14.45 u. tot 18.15 u. synchroonzwemmen

Start to Swim (Elsene)

Zwemclub De Eendjes (Schaarbeek° Waar

Zwembad Heuvelkouter, Sportlaan 5, 1770 Liedekerke

Wanneer

Lessenreeksen

GSF De Eendjes (Neder-Over-Heembeek) Waar

Waar

2,5 > 90 &

Zwemclub Goudvisje (Sint-Joost-ten-Node)

Waar

Jan van Ruusbroeckollege, Forumlaan 4, 1020 Laken

Wanneer

wo van 18.00 u. tot 19.00 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 info@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

14 > 99

Watergewenning voor kleuters (Elsene) Waar

Gemeentelijk zwembad Elsene, Zwemkunststraat 10, 1050 Elsene

Wanneer

za van 10.00 u. tot 12.00 u. (verschillende groepen)

Info

GC Elzenhof (Koen Baele) • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

Waar

Zwembad Sint-Joost-ten-Node, Sint-Franciskusstraat 23-27, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wanneer

do vanaf 19.00 u. baanzwemmen

Waar

Zwembad Brussel, Reebokstraat 28, 1000 Brussel

Info

goudvisje@gmail.com • http://goudvisje.blogspot.com/

Wanneer

do van 19.30 u. tot 20.30 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 info@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

4>6

12 > 99 Zwemlessen voor dames (Brussel) 14 > 99

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

Waar

Vzw WIOS (Liedekerke)

107


Zwemlessen voor dames (Laken)

Zwemlessen voor kinderen (Laken)

Waar

Jan van Ruusbroeckollege, Forumlaan 4, 1020 Laken

Waar

Zwembad van Laken, Kerkveldstraat 73/89, 1020 Laken

Wanneer

di van 17.00 u. tot 18.00 u.

14 > 99

Wanneer

za van 11.45 u. tot 14.15 u.

Info

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 info@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Info

Stefan Van Moll • 0473 33 46 55 • http://gezinsbond.heembeek.be

3 > 10

Zwemlessen voor kinderen (Neder-Over-Heembeek) Zwemlessen voor kinderen (Brussel)

Waar

Zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek

do van 18.00 u. tot 19.00 u.

Wanneer

di van 17.00 u. tot 19.00 u.

Buurtsport Brussel vzw • 02 412 03 50 info@buurtsportbrussel.be • www.buurtsportbrussel.be

Info

Stefan Van Moll • 0473 33 46 55 • http://gezinsbond.heembeek.be

Waar

Zwembad Brussel, Reebokstraat 28, 1000 Brussel

Wanneer Info

11 > 14

3 > 10

Zwemlessen voor kinderen (Sint-gillis) Waar

Zwembad Victor Boin, Wipstraat 38, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma van 16.00 u. tot 17.00 u.

6>8

Info

Dienst Nederlandstalige aangelegenheden Sint-Gillis (Nadia Berhmoun) 02 533 98 60

Zwemlessen (Laken) Jan van Ruusbroeckollege, Forumlaan 4, 1020 Laken

Wanneer

ma van 17.30 u. tot 18.15 u. (6 > 12 jaar) verschillende groepen

Info

GC Heembeek-Mutsaard (Patricia Ceulemans) • 02 268 20 82 heembeek-mutsaard@vgc.be

6 > 12

Zwemles voor kinderen (Sint-gillis) Waar

Zwembad Victor Boin, Wipstraat 38, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

ma van 16.00 u. tot 17.00 u.

6>8

Info

Dienst Nederlandstalige aangelegenheden Sint-Gillis (Nadia Berhmoun) 02 533 98 60

Zwemmen (Elsene) Waar

Zwembad VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

ma van 21.00 u. tot 22.00 u.

Info

VUB • 02 629 23 11 • sportdienst@vub.ac.be • www.vub.ac.be/sport

18 > 77

sportaanbod voor jeugd & volwassenen

sportaanbod voor jeugd & volwassenen 108

Waar

109


Clubs Badminton 50+ (Etterbeek) Waar

Sportzaal De Maalbeek, Oudergemselaan 126, 1040 Etterbeek

Wanneer

di van 14.00 u. tot 16.00 u.

Info

Jeanine Neuckermans • 02 305 39 87 • 0477 86 05 36 bestuur@badminton50.be • www.badminton50.be

55 > 99

Berchemse wandelclub (Sint-Agatha-Berchem)

l

u m c s p or t aanbod Voo r v 5 0 - p l us s e r s r k b 8 a 4 o p q c

Vertrek Hunderenveld

Wanneer

di om 14.00 u. (wandelen) (wekelijks / van juni tot aug.)

Info

George Bogaerts • 02 466 94 66

50 > 90

Bon Air (Anderlecht) Waar

Aan de kerk Sint-Bernadette, Itterbeeksebaan, 1070 Anderlecht

Wanneer

do van 13.30 u.tot 17.30 u. (petanque)

Info

Marcel Stercks • 0478 75 81 70

FedOS (Sint-Joost-Ten-Node) Waar

Warmoesstraat 13, 1210 Brussel

Wanneer

2-wekelijks op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u. (Zit & Wals)

Info

FedOS vzw • 02 218 27 19 • info@fedos.be

Petanque Club Veeweide Anderlecht Waar

Zaal Gildenhuis, Wolvenstraat 57, 1070 Anderlecht

Wanneer Info

55 > 99

ma en do om 14.00 u. Piet Dujardin • 0477 73 10 19

Seniorand (Anderlecht)

Sportclubs, sportlessenreeksen, evenementen, sportieve vakanties, locale dienstencentra

Waar

GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht

Wanneer

ma van 13.00 u. tot 17.00 u. (dansen)

Wie

Jean Depauw • 016 56 40 10 • 0498 36 35 29

60 > 85

sportaanbod voor 50 plussers

g

Waar

111


Wandelgroep Eksteroog (Anderlecht) Waar

Wisselende vertrekplaats

Wanneer

tweede en vierde di van de maand van 11.00 u. tot 15.00 u. (maart – november)

Info

Jan Decraen • 03 294 84 76 • jdds@telenet.be

De Toffe Turnsters (Schaarbeek) 55 > 99

Waar

GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 10.30 u. tot 11.30 u. (turnen)

Info

Madeleine Colpaert • 02 215 05 96 • madeleine.colpaert@skynet.be

55 > 99

Fietsclub 50+ (Brussel) Plus3-club (Elsene) Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12-16, 1050 Elsene

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 14.45 u. (turnen)

Wie

Simonne Theunis-Pira • 02 640 86 47

Senioren Petanque Club (Haren) Waar

Aan de kerk van Haren, Sint-Elisabethstraat, 1130 Haren

Wanneer

ma van 14.00 u. tot 17.00 u. do van 14.00 u. tot 17.00 u.

Info

Aime Cauwel • 02 725 28 10

Waar

Vertrekplaats: Seniorencentrum, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Wanneer

do van 10.00 u. tot 16.00 u. (april – oktober)

Info

Seniorencentrum Brussel • 02 210 04 64 • 02 210 04 65 sport@seniorencentrum-brussel.be • www.seniorencentrum-brussel.be

55 > 99

KAV Blijf Fit (Sint-Pieters-Woluwe) 50 > 99

Wanneer

Waar

Sportcity, Salomélaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe wo van 17.00 u. tot 18.00 u. (zwemmen)

Info

Flore Coppens-Gautiers • 02 772 73 84 • de.eendjes@gmail.com

55 > 90

Nederval (Neder-Over-Heembeek) OKRA Seniorengym Herfstvrienden (Jette) GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Wanneer

tweede di van de maand van 14.00 u. tot 15.00 u. (Tai chi)

Info

Jeanette Verthe • 0498 44 58 85 • jeanette.verthe@skynet.be

55 > 99

KAV Sint-Juliaan-Oudergem

sportaanbod voor 50-plussers 112

Waar

Meudonpark, Bosduifstraat, 1120 Neder-Over-Heembeek

Wanneer

do van 14.30 u. tot 18.00 u. (petanque) Zo van 10.30 u. tot 14.00 u. (petanque)

Info

Herman Gijsbrechts • 0475 26 97 09

OKRA Andante (Sint-Pieters-Woluwe)

Waar

GC Den Dam, Waversesteenweg 1789, 1160 Oudergem

Waar

Sint-Pieterke, Kleine Kerkstraat 18, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

do van 14.00 u. tot 15.00 u. (conditieturnen)

50 > 99

wanneer

wo van 14.00 u. tot 16.00 u. (dansen)

Info

Gilberte Declercq • 02 734 21 77 dendam@vgc.be • www.gcdendam.be

Info

Godelieve De Greef • 02 770 31 18 • 0477 55 99 94

55 > 75

Petanqueclub Stokkel (Sint-Pieters-Woluwe) PC De Kluis (Neder-over-Heembeek) Waar

Achter de Sint-Niklaaskerk, Sint-Niklaasplein, 1120 Neder-over-Heembeek

Wanneer

di van 14.00 u. tot 18.00 u. (petanque) vr van 14.00 u. tot 18.00 u. (petanque)

Wie

Leo Hemmerechts • 0478 90 05 48

55 > 99

Waar

Pastorijtuin, Vandermaelenstraat 23, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 18.00 u.

Info

Alfred Roels • 02 772 39 92

55 > 99

sportaanbod voor 50 plussers

Waar

113


Sportgroep 3 x 20ers (Sint-Pieters-Woluwe)

Bokwa (Koekelberg)

Waar

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, Félix Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

do van 10.30 u. tot 11.30 u. (conditietraining)

55 > 99

Wanneer

ma van 13.30 tot 14.30

Info

Fijen • 02 772 59 68 • 0494 22 20 43 • GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be

Info

VGC-Sportdienst • 02 563 05 14 • sportdienst@vgc.be

Countrydans (Sint-Joost-ten-Node)

De Zilverdraad vzw (Ukkel) Waar

GC Candelaershuys, Brugmannlaan 433, 1180 Ukkel

Wanneer

wo van 14.00 u. tot 17.00 u. (petanque) ma van 14.00 u. tot 15.00 u. (turnen)

Info

André Ghequière • 02 380 49 10

55 > 99

Waar

GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wanneer

wo van 10.00 u. tot 11.30 u.

Info

GC Ten Noey • Ria De Rocker • 02 428 19 42 • tennoey@vgc.be

50 > 99

Drums Alive (Koekelberg)

Lessenreeksen Aquagym en zwemles (Neder-over-Heembeek) Zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-over-Heembeek

Wanneer

ma van 16.00 u. tot 17.00 u. (september – juni)

Info

Seniorencentrum Brussel • 02 210 04 64 • 02 210 04 65 sport@seniorencentrum-brussel.be • www.seniorencentrum-brussel.be

50 > 99

VGC-sporthal Koekelberg, Félix Vand Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

2-wekelijks op vrij van 10.00 u. tot 11.00 u.

Info

VGC-sportdienst • 02 563 05 14 • sportdienst@vgc.be

Gymnastiek (Brussel) Waar

Sport-en cultureel centrum Noordpool, Antwerpse Steenweg 208, 1000 Brussel

Wanneer

vrij van 11.00 u. tot 12.00 u.

Info

LDC De Harmonie • 02 203 28 48 • animatie@deharmonie.be

Aquagym (Sint-Jans-Molenbeek)

Kundalini Yoga (Elsene)

Waar

Zwembad Louis Namèche, Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 50 > 99

Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan, 12-16, 1050 Elsene

Wanneer

di van 16.30 u. tot 17.30 u.

Wanneer

di van 20.30 u. tot 22.00 u.

Info

S-Sport Federatie (Marianne Moesick) • 02 546 15 37 • marianne.moesick@fmsb.be

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof @vgc.be

Nordic Walking (Brussel)

Bewegen op en rond de stoel (Watermaal-Bosvoorde) Waar

GC Wabo, Delleurlaan, 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Wanneer

di van 11.00 u. tot 12.15 u.

Info

GC Wabo (Anne-Marie Van de Voorde) • 02 675 40 10 • wabo@vgc.be

55 > 99

Blijf fit (Haren) Waar

GC De Linde, Kortenbachstraat 7, 1130 Haren

Wanneer

di van 14.00 u. tot 15.00 u. (turnen)

Info

GC De Linde • 02 242 31 47 • delinde@vgc.be

Waar

Seniorencentrum, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

Wanneer

eerste en derde di van de maand van 10.00 u. tot 12.00 u.

Info

Seniorencentrum Brussel • 02 210 04 64 • 02 210 04 65 sport@seniorencentrum-brussel.be • www.seniorencentrum-brussel.be

Nordic Walking (Watermaal-Bosvoorde) 50 > 99

Waar

GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Wanneer

di van 10.00 u. tot 11.30 u. (10-delige reeks)

Info

GC Wabo • 02 675 40 10 • wabo@vgc.be

55 > 99

sportaanbod voor 50 plussers

sportaanbod voor 50-plussers 114

Waar

Waar

115


Party Robics (Neder-Over-Heembeek)

Seniorengym (Sint-Agatha-Berchem)

Waar

Jan van Ruusbroeckcollege, Forumlaan 4, 1020 Brussel

Waar

GC De Kroon, Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Wanneer

ma van 19.30 u. tot 20.30 u.

Wanneer

di van 10.30 u. tot 11.30 u.

Info

GC Heembeek-Mutsaard (Patricia Ceulmans) • 02 268 20 82 heembeek-mutsaard@vgc.be

Info

GC De Kroon (Anne Jespers) • 02 482 00 10 • dekroon@vgc.be LDC Ellips (Mark Peters) • 0497 91 66 59

Pilates/fitbal (Koekelberg)

50 > 99

Seniorengym (Sint-Jans-Molenbeek)

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Waar

GC De Vaartkapoen, Schoolstraat 76, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

do van 10.30 u. tot 11.30 u.

55 > 99

Wanneer

do van 09.00 u. tot 10.00 u.

Info

VGC-sportdienst (Kathleen De Roock) • 02 563 05 14 • sportdienst@vgc.be www.vgc.be/sport

Info

LDC De Vaartkapoen (Inne Eeckhout) • 02 414 29 07 devaartkapoen@vgc.be

Pilates (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Seniorengym (Vorst)

Waar

GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Waar

GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 20.00 u.

Wanneer

wo van 9.30 u. tot 10.30 u.

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

Info

GC Ten Weyngaert • 02 340 95 80 • tenweyngaert@vgc.be

Qi Qong (Brussel)

Senioretics (Brussel)

Waar

Seniorencentrum, zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Waar

Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Wanneer

do van 10.30 u. tot 11.30 u.

Wanneer

woe van 10.30 u. tot 11.30 u.

Info

Seniorencentrum vzw • 02 210 04 64 • sport@seniorencentrum-brussel.be

Info

Seniorencentrum Brussel • 02 210 04 64 • 02 210 04 65 sport@seniorencentrum-brussel.be • www.seniorencentrum-brussel.be

55 > 90

50 > 99

55 > 99

Qi Qong (Ganshoren) GC De Zeyp, Van Overbekenlaan 164, 1083 Ganshoren

Wanneer

ma van 10.30 u. tot 11.30 u.

Info

LDC De Zeyp • 02 422 00 50 • ilse.diddens@dezeyp.be

Sit-gym (Etterbeek) Waar

DC Chambery, Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek

Wanneer

vrij 10.00 u. tot 12.00 u.

Info

DC Chambery • 02/646 20 57 • dc@chambery.be

55 > 99

Seniorengym (Anderlecht) Waar

LDC De Kaai, Bergensesteenweg 436, 1070 Anderlecht

Wanneer

vr van 14.45 u. tot 15.45 u.

Info

Marcel Claes • 02 555 08 40 • dekaai2004@yahoo.com

Soft Gym (Sint-Gillis) - in het frans Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

vrij van 11.30 u. tot 12.30 u.

Info

Seniors Academie • 02 546 14 94 • sacademie@fmsb.be

55 > 99

sportaanbod voor 50 plussers

sportaanbod voor 50-plussers 116

Waar

117


Solodans (Brussel)

Tai chi (Elsene)

Waar

Zuidpaleis, R. Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Waar

GC Elzenhof, Kroonlaan 12-16, 1050 Elsene

Wanneer

vrij van 10.30 u. tot 11.30 u.

55 > 99

Wanneer

do van 14.00 u. tot 15.15 u.

Info

Seniorencentrum Brussel • 02 210 04 64 • 02 210 04 65 sport@seniorencentrum-brussel.be • www.seniorencentrum-brussel.be

Info

GC Elzenhof • 02 648 20 30 • elzenhof@vgc.be

Tai Chi (Koekelberg) Start tot run (Sint-Pieters-Woluwe) Waar

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

do van 18.30 u. tot 19.30 u. Zo van 10.30u tot 11.30 u.

Info

GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontakt@vgc.be

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

ma, di en woe van 10.30 u. tot 11.45 u.

Info

VGC-sportdienst (Kathleen De Roock) • 02 563 05 14 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

50 > 99

Tai Chi (Neder-Over-Heembeek) Start to run (Vorst) Waar

GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

di van 18.30 u. tot 19.30 u. Za van 10.00 u. tot 11.00 u.

Info

GC Ten Weyngaert (Rik Fobelets) • 02 340 95 80 • tenweyngaert@vgc.be

Waar

LDC ADO Icarus (zaal Familia), Fr. Vekemansstraat 131, 1120 Neder-Over-Heembeek

Wanneer

vr van 11.00 u. tot 12.00 u.

Info

GC Heembeek-Mutsaard (Patricia Ceulemans) • 02 268 20 82 heembeek-mutsaard@vgc.be LDC ADO Icarus • 0470 90 04 04 • conny.roekens@adoicarus.be

50 > 99

Stoelaerobics (Vorst) GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst

Wanneer

di van 9.30 u. tot 10.30 u.

Waar

Candelaershuys, Brugmanlaan 433, 1180 Ukkel

Info

GC Ten Weyngaert (Rik Fobelets) • 02 340 95 80 tenweyngaert@vgc.be

Wanneer

woe van 10.30 u. tot 12.00 u.

Info

LDC Lotus (Marijke Oscé) • 02 343 46 58 • ldclotus@vgc.be

Stoelgymnastiek (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Tai chi (Sint-Jans-Molenbeek)

Waar

GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 50 > 99

Waar

LDC De Vaartkapoen, Schoolstraat 76, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Wanneer

do van 14.00 u. tot 15.15 u.

Wanneer

ma van 13.30 tot 14.30

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

Info

Inne Eeckhout • 02 414 29 07 • inne.eeckhout@vgc.be

50 > 99

Stoelturnen (Neder-Over-Heembeek)

Tai chi (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Waar

LDC ADO Icarus (zaal Familia), Fr. Vekemansstraat 131, 1120 Neder-Over-Heembeek

Waar

GC Woluwe,Sint-Lambertusstraat 91, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 50 > 99

Wanneer

ma van 14.00 u. tot 15.00 u.

Wanneer

ma van 09.15 u. tot 10.30 u. en van 10.30 u. tot 11.45 u.

Info

LCD ADO Icarus • 0470 90 04 04 • conny.roekens@adoicarus.be

Info

GC Op-Weule • 02 775 92 00 • info@opweule.be

sportaanbod voor 50 plussers

sportaanbod voor 50-plussers 118

50 > 99

Tai Chi (Ukkel)

Waar

119


Tai Chi (Watermaal-Bosvoorde)

Yoga (Brussel)

Waar

GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Waar

Zuidpaleis, R. Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

do van 10.00 u. tot 11.15 u.

55 > 99

Wanneer

di van 14.00 u. tot 16.00 u.

Info

GC Wabo (Anne-Marie Van de Voorde) 02 675 40 10 wabo@vgc.be

Info

Seniorencentrum Brussel • 02 210 04 71 sport@seniorencentrum-brussel.be • www.seniorencentrum-brussel.be

55 > 99

Tai Ji Quan (Sint-Gillis) - in het frans 55 > 99

Yoga (Sint-Pieters-Woluwe)

Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di van 13.15 u. tot 14.15 u. (niveau 1) di van 14.30 u. tot 15.30 u. (niveau 2)

Waar

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wanneer

di van 10.00 u. tot 11.30 u.

Info

Seniors Academie • 02 546 14 94 • sacademie@fmsb.be

Info

GC Kontakt • 02 762 37 74 • kontact@vgc.be

Turnen 50+ (Jette)

Yoga en relaxatieoefeningen (Brussel)

Waar

GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette

Waar

Wanneer

ma van 10.30 u. tot 11.30 u. wo van 10.00 u. tot 11.00 u.

50 > 99

Sport-en cultureel centrum Noordpool, Antwerpse Steenweg 208, 1000 Brussel

Wanneer

di 11.00 u. tot 12.00 u.

Info

GC Essegem (Dorien Herremans) • 02 427 80 39 • essegem@vgc.be

Info

LDC De Harmonie (Helena Janssens) • 02 203 28 48 • animatie@deharmonie.be

Turnen 50+ (Watermaal-Bosvoorde)

50 > 99

Zachte (sit)gym (Brussel)

Waar

GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bosvoorde

50 > 99

Waar Sport- en cultureel centrum Noordpool, Antwerpse Steenweg 208, 1000 Brussel

Wanneer

ma van 10.00 u. tot 11.00 u.

Wanneer

ma van 11.30 u. tot 12.00 u.

Info

GC Wabo (Anne-Marie Van de Voorde) • 02 675 40 10 • wabo@vgc.be

Info

LDC De Harmonie • 02 203 28 48 • animatie@deharmonie.be

Turnen 55+ (Evere) GC Everna, Sint-Vicentiusstraat 30, 1140 Evere

Wanneer

wo van 9.30 u. tot 10.30 u.

Info

GC Everna • 02 247 03 40 • everna@vgc.be

55 > 99

Sportel-Kicks WAAR

Wandelen (Anderlecht) Waar

Wisselende vertrekplaatsen

Wanneer

maandelijks volgens maandkalender

Info

LDC Cosmos (Pascal Boecasse) • 02 527 89 73 pascal.boecasse@cosmosvzw.be

Evenementen

55 > 90

HealthCity Jette

WANNEER

Donderdag 24 oktober 2013

WAT

Sportaanbod voor sportieve en minder sportieve senioren

Info

VGC-sportdienst 02 563 05 09 • www.sportelkicks.be

sportaanbod voor 50 plussers

sportaanbod voor 50-plussers 120

Waar

121


Sportieve vakanties Hieronder vind je een kort overzicht van enkele organisaties die sportieve vakanties organiseren voor senioren. SENIORENCENTRUM vzw Zaterdagplein 6, 1000 Brussel tel. 02 210 04 64 – 02 210 04 65 e-mail: sport@seniorencentrum-brussel.be www.seniorencentrum-brussel.be SPORTIEVAK vzw Groeningelaan 40, 8500 Kortrijk tel. 056 26 44 20 e-mail: info@sportievak.be www.sportievak.be GEZINSSPORTFEDERATIE vzw Troonstraat 125, 1050 Brussel tel. 02 507 88 22 e-mail: gsf@gezinsbond.be www.gsf.be

Lokale dienstencentra Hieronder vind je een overzicht van de lokale dienstencentra (LDC) die regelmatig of bij gelegenheid sportieve activiteiten en ander vrijetijdsaanbod voor senioren organiseren.

1040 Etterbeek > Chambéry, Chambérystraat 24, 02 646 20 57, dc@chambery.be 1140 Evere > Aksent, Marnestraat 89, 02 245 77 90, coordinator@aksentvzw.be 1083 Ganshoren > De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 02 422 00 10, Maria.Nicolas@dezeyp.be 1090 Jette > Parkresidentie, Sint-Vincentius a Paulostraat 2a, 02 426 92 32, martine.lemmens@parkresidentiejette.be 1160 Oudergem > Zoniënzorg-Zuid, Waversesteenweg 1747, 0479 81 64 12, elise.desplanque@zonienzorg.be 1030 Schaarbeek > Aksent, Liedtsstraat 27-29, 02 240 71 90, coordinator@aksentvzw.be 1082 Sint-Agatha-Berchem > Ellips, Gentsesteenweg 1050, 0497 91 66 59, mark.peters@ldc-ellips.be 1080 Sint-Jans-Molenbeek > De Vaartkapoen, Schoolstraat 76, 02 414 29 07, ingrid.verhoeven@vgc.be > Randstad, Hovenierstraat 45, 02 414 08 52, dcrandstad@skynet.be 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe > Zonienzorg-Noord, St-Lambertusstraat 91, 0471 79 19 77, saskia.glorieux@zonienzorg.be

sportaanbod voor 50-plussers 122

> Zoniënzorg-Noord, Orbanlaan 51, 0471 79 19 77, saskia.glorieux@zonienzorg.be

> Cosmos, Dr. De Meersmanstraat 14, 02 527 89 73, mark.dhondt@cosmosvzw.be > De Kaai, Bergensesteenweg 436, 02 555 08 40, dekaai2004@yahoo.com > Vives, Dokter Lemoinelaan 13, 02 527 89 73, Sander.Vandecapelle@cosmosvzw.be

1180 Ukkel

1000 Brussel

1170 Watermaal-Bosvoorde

> Het Anker, Marcqstraat 25, 02 217 52 91, ldc.hetanker@skynet.be > Forum, Groot Sermentstraat 8 bus 1, 02 512 52 69, melanie.ldcforum@gmail.com > De Harmonie, Noordwijk, Harmoniestraat 1, 02 203 28 48, deharmonie@scarlet.be

> Zoniënzorg-Zuid, Delleurlaan 39-43, 0479 81 64 12, elise.desplanque@zonienzorg.be

> Lotus, Brugmannlaan 433, 02 343 46 58, marijke.ldclotus@vgc.be

sportaanbod voor 50 plussers

1150 Sint-Pieters-Woluwe 1070 Anderlecht

123


WAT? In deze rubriek vind je het sportaanbod voor personen met een handicap in Brussel en omgeving (alfabetisch volgens sport).

VIND JE NIET WAT JE ZOEKT? Neem dan contact op met de sportdienst. Wij hebben een overzicht van de sportclubs die hun werking openstellen voor personen met een handicap. Samen met jou gaan we op zoek naar een sportinitiatief dat bij jou past.

OVER DE GRENZEN HEEN: DE G-SPORTBROCHURE Samen met de sportdienst van de provincie Vlaams-Brabant brengt de VGC-sportdienst jaarlijks ook een G-sportbrochure uit. Deze brochure biedt een overzicht van het sportaanbod voor personen met een handicap in Brussel en Vlaams-Brabant. Vraag een exemplaar aan bij de sportdienst.

I B

L

Y e d Z Z s p or t aanbod P voo r p e r s on e n me t e e n hand i ca p W QR H e n Foto: © Guy Puttemans

Sportclubs en -lessenreeksen, sportdagen, nuttige contactgegevens

Sportclubs en -lessenreeksen iconen G

GW i

G-sportclub: Sportclub/sportaanbod specifiek voor personen met een handicap G-Werking: Sportclub/sportaanbod met een afdeling voor personen met een handicap Inclusie: sporters met en zonder handicap sporten samen

ATLETIEK Club ’t Vosje vzw Waar

Atletiekpiste De Drie Fonteinen, Brusselsesteenweg 73, 1800 Vilvoorde

8 > 99

Wanneer

za van 9.15 u. tot 10.15 u.

Doelgroep

verstandelijke handicap

Info

Sylvia Boonstoppel • 02 767 75 57 • secretariaat@tvosje.be • www.tvosje.be

&

sportaanbod voor personen met een handicap

f

125


BADMINTON

BASKETBAL

Clubs

Clubs

Pluimlicht

FriS (Friends & Scream United vzw) – afdeling Koekelberg

Waar

Sporthal Hazeweide, Tulpenstraat z/n, 1800 Vilvoorde

Wanneer

do van 19.30 u. tot 21.30 u.

6 > 99

Waar

VGC-sportzaal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u. (tweewekelijks)

Doelgroep iedereen

Doelgroep iedereen

Info

Info

Philip De Smet • 0470 54 40 05 • philipde.smet@gmail.com • www.pluimlicht.be

FriS (Friends & Scream United vzw) – Halle Waar

De Bres, Mgr. Senciestraat 13, 1500 Halle

Wanneer

zo van 14.30 u. tot 15.30 u.

12 > 55

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

FriS (Friends & Scream United vzw) – afdeling Beersel 12 > 55

Waar

Complex Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Beersel

Wanneer

di van 19.15 u. tot 20.30 u.

Doelgroep iedereen

Doelgroep iedereen

Info

Info

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

6 > 99

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

Lessenreeks G-Basketbal Waar

Sportzaal KIW, Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u. (tweede timester: van 6/01 tot 31/03)

12 > 25

sportaanbod voor personen met een handicap 126

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

BOCCIA Clubs FriS (Friends & Scream United vzw) – afdeling Steenokkerzeel Waar

Sportzaal Hertblock, Orchideeënlaan, 1820 Steenokkerzeel

Wanneer

vr van 20.00 u. tot 21.00 u.

12 > 55

Doelgroep iedereen Info Foto: © Carels Photography

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

sportaanbod voor personen met een handicap

Doelgroep licht verstandelijke en/of licht motorische handicap of autismespectrumstoornis

127


Lessenreeksen

FriS (Friends & Scream United vzw) – afdeling Halle Waar

De Bres, Mgr. Senciestraat 13, 1500 Halle

Wanneer

zo van 13.30 u. tot 14.30 u.

12 > 55

Doelgroep iedereen

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

Waar

VGC-sporthal Koekelberg, Félix Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

wo van 16.00 u. tot 17.00 u.

Doelgroep

verstandelijke en/of licht motorische handicap of autismespectrumstoornis

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

DANS G-dans

Clubs ’t Vosje vzw Waar

Sporthal Hazeweide, Tulpenstraat z/n, 1800 Vilvoorde

Wanneer

za van 9.15 u. tot 10.15 u. (beginners) za van 10.30 u. tot 11.30 u. (gevorderden)

Doelgroep

verstandelijke handicap

Info

Sarai Bervoets • saraibervoets@hotmail.com Celien Aelaerts • celienaelaerts@gmail.com Gsm ‘t Vosje • 0493 73 19 58 • www.tvosje.be

5 > 35

sportaanbod voor personen met een handicap 128

Waar

Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,

1600 Sint-Pieters-Leeuw (Zuun)

Wanneer

do van 19.30 u. tot 21.30 u.

Doelgroep

fysieke handicap

Info

Roland Van Caelenberg • 02 411 79 11 info@happydance.be • www.happydance.be

Waar

Fitness Palace, Zuidpaleis, R. Van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel zie website

Doelgroep iedereen

Koen Van Malderen • 0497 43 88 84 koen@fitnesspalace.be • www.fitnesspalace.be

Sportzaal KIW, Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 12 > 25

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u. (eerste timester: van 7/10 tot 16/12)

Doelgroep licht verstandelijke en/of licht motorische handicap of autismespectrumstoornis

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

Swing (dansen & zelf muziek maken)

10 > 99 &

Fitness Palace (zumba) Wanneer

Waar

Info

Handy Dance (dans en rolstoeldans)

Info

7 > 18

12 > 99

Waar

Jeugdcentrum Aximax, J. W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

6 > 14

Wanneer

zo 10/11, 17/11, 24/11 en 01/12 van 10u tot 11u30

Doelgroep

licht tot matige verstandelijke handicap of autismespectrumstoornis

Info

Leander Fonteyn • 02 280 45 56 • aximax@vgc.be • www.aximax.vgc.be

Afrikaanse dans en percussie Waar

GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Wanneer

di van 10.00 u. tot 12.00 u.

15 > 99

Doelgroep

verstandelijke handicap

Info

GC Pianofabriek • 02 541 01 70 • info@pianofabriek.be • www.pianofabriek.be

DUIKEN Club Duikschool Nemo’s vzw Waar

Zwembad Triton, Oudstrijderslaan 260a, 1140 Evere

Wanneer

ma van 12.00 u. tot 13.30 u. en di van 20.00 u. tot 21.30 u.

Doelgroep

fysieke handicap

Info

Jeaninne Milo • 0476 93 39 43 • secretariaat@duikschoolnemos.org

14 > 99

sportaanbod voor personen met een handicap

Info

G-dans

129


FIETSEN

GYMNASTIEK

Club

Club

Cyclone A (tandem) - tweetalig

Leeuwse turnkring in samenwerking met FriS (Friends & Scream United vzw)

di in Jette, zo op diverse locaties

Wanneer Doelgroep Info

14 >

Waar

Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

di van 19.00 u. tot 22.00 u. + maandelijks op zondag (hele dag)

Wanneer

za van 15.15 u. tot 16.45 u.

visuele handicap

Doelgroep iedereen

Anne Van Wesemael / Hubert Briers • 02 425 48 43 anne.vanwesemael@skynet.be • hubert.briers@skynet.be • www.cyclone-a.be

Info

NETBAL

Maandelijkse tandemtochten

Lessenreeks

Waar

verschillende locaties in en rond Brussel

Wanneer

maandelijks op zaterdag of zondag van maart tot en met oktober

Doelgroep

personen die niet zelfstandig kunnen fietsen (visuele handicap, evenwichtsproblemen …)

Waar

Sportzaal KIW, Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 21.00 u. (derde timester: van 28/04 tot 23/06)

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

Info

12 > 25

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

sportaanbod voor personen met een handicap

OMNISPORT

Club

Lessenreeksen

Fitness Palace Waar

Fitness Palace, Zuidpaleis, R. Van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

alle dagen van 10.30 u. tot 22.00 u.

Doelgroep iedereen Info

G-Netbal

Doelgroep licht verstandelijke en/of licht motorische handicap of autismespectrumstoornis

FITNESS

130

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

Lessenreeks 14 > 99

3 > 99

Koen Van Malderen • 0497 43 88 84 koen@fitnesspalace.be • www.fitnesspalace.be

12 > 99

G-Omnisport Waar

Sportzaal Heemschool, Koning Albertlaan 181, 1120 Neder-over-Heembeek

5 > 15

Wanneer

do van 18.00 u. tot 19.00 u. (van 5 tot 9 jaar) - start op 3/10 do van 19.00 u. tot 20.00 u. (van 10 tot 15 jaar) - start op 3/10

Doelgroep

verstandelijke en/of licht motorische handicap of autismespectrumstoornis

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

sportaanbod voor personen met een handicap

Waar

131


VECHTSPORT

G-Omnisport Waar

VGC-sporthal Koekelberg, Félix Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg

Wanneer

do van 20.00 u. tot 21.00 u. – start op 3/10

15 > 99

Doelgroep

verstandelijke en/of licht motorische handicap of autismespectrumstoornis

Fitness Palace (boksen)

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

Waar

Fitness Palace, Zuidpaleis, R. Van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

zie website

VUB, Triomflaan, toegang 8, 1050 Elsene

Wanneer

za van 13.30 u. tot 15.30 u. (tweewekelijks) 8 tot 20 jaar: start op 5/10 21 tot 99 jaar: start op 12/10

Doelgroep

verstandelijke handicap

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

12 > 99

Doelgroep iedereen

Sportacademie op maat Waar

Club

8 > 99

Info

Koen Van Malderen • 0497 43 88 84 koen@fitnesspalace.be • www.fitnesspalace.be

VOETBAL Clubs FriS (Friends & Scream United vzw) – afdeling Laken

TAFELTENNIS

Waar

Jan van Ruusbroeckollege, Forumlaan 4, 1020 Laken

Wanneer

wo van 18.30 u. tot 20.00 u.

12 > 55

Doelgroep iedereen

Club

Info

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com - www.frisseclub.net

MulTTiC Machelen Sporthal Bosveld, Heirbaan 10A, 1830 Machelen

Wanneer

ma van 20.00 u. tot 22.00 u.

Waar

Complex Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Beersel

Doelgroep

fysieke handicap

Wanneer

wo van 15.30 u. tot 17.00 u.

Info

Danny Maebe • 02 733 89 20 of 0472 22 74 69 dannymaebe@telenet.be -www.multtic.net

Doelgroep iedereen

&

Info

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com - www.frisseclub.net

TORBAL

Lessenreeks

Club

G-Zaalvoetbal

VIGE DOS-Woluwe Waar

Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer

wo van 19.00 u. tot 21.00 u.

Doelgroep

visuele handicap

Info

Rashed Rab • 0475 84 14 60 • BJMC@skynet.be • www.doswoluwe.be

12 > 99 &

6 > 35

Waar

Sporthal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek

Wanneer

ma van 17.30 u. tot 18.30 u. – start op 7/10

12 > 25

Doelgroep

licht verstandelijke en/of licht fysieke handicap of autismespectrumstoornis

Info

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie • 02 563 05 13 sportdienst@vgc.be • www.vgc.be/sport

sportaanbod voor personen met een handicap

sportaanbod voor personen met een handicap 132

8 > 99

FriS (Friends & Scream United vzw) – afdeling Beersel

Waar

133


YOGA

ZWEMMEN

Club

Clubs

Fitness Palace

BOAS vzw – afdeling Neder-Over-Heembeek

Waar

Fitness Palace, Zuidpaleis, R. Van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel

Wanneer

alle dagen van 10.30 u. tot 22.00 u.

Doelgroep Info

12 > 99

Waar

Gemeentelijk zwembad, Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-Over-Heembeek

zie website

Wanneer

wo van 17.00 u. tot 18.00 u.

Koen Van Malderen • 0497 43 88 84 koen@fitnesspalace.be • www.fitnesspalace.be

Info

&

Doelgroep iedereen

Dries Christiaens • 0497 48 47 83 • info@boasvzw.be • www.boasvzw.be

BOAS vzw – afdeling Meise

ZEILEN Club Waar

Insteekdok Vilvoorde (WSKLuM), Havendoklaan 2, 1800 Vilvoorde

Wanneer

wo namiddag en op afspraak

Waar

Zwembad De Wauwer, Brusselsesteenweg 65b, 1860 Meise

Wanneer

za van 8.30 u. tot 10.00 u.

3 > 99 &

Doelgroep iedereen

Zeilclub WSKLuM Vilvoorde 8>

Info

Dries Christiaens • 0497 48 47 83 • info@boasvzw.be • www.boasvzw.be

FriS (Friends & Scream United vzw)

Doelgroep iedereen Info

3 > 99

Philippe Pirard • 0475 36 17 68 • info@forcedouce.org • www.forcedouce.org

Waar

Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Wanneer

ma van 18.30 u. tot 20.00 u. en di van 18.45 u. tot 19.45 u.

3 > 99

Doelgroep iedereen

‘t Vosje vzw Waar

Zwembad ’t Zeepaardje, Heldenplein 13, 1800 Vilvoorde

Wanneer

za van 10.30 u. tot 11.30 u.

8 > 99

Doelgroep

verstandelijke handicap

Info

Sylvia Boonstoppel • 02 767 75 57 • secretariaat@tvosje.be • www.tvosje.be

&

Zwemclub Dilbeek vzw – Orka’s Foto: © Lieve Callens

sportaanbod voor personen met een handicap 134

Marc Peeters • 0474 56 46 11 • frisseclub@gmail.com • www.frisseclub.net

Waar

Zwembad Dilkom, Beeldhouwkunstlaan z/n, 1700 Dilbeek

Wanneer

di van 18.00 u. tot 19.00 u.

3 > 99

Doelgroep

fysieke handicap

Info

Hilde Van Den Begin • 02 304 67 23 • info@orkas-zcd.be • www.orkas-zcd.be

sportaanbod voor personen met een handicap

Info

135


SPORTDAGEN

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

Hieronder vind je een overzicht van sportdagen specifiek voor personen met een handicap.

G-SPORT VLAANDEREN

Sportdag MOVE-it! (omnisportdag)

Steunpunt G-sport Vlaanderen 12 > 99

Wanneer

donderdag 5 september 2013 Doelgroep psychische beperking Organisator VGC-sportdienst i.s.m. Psylos

Info

G-sport Vlaanderen is de overkoepelende organisatie die de belangrijkste spelers van de G-sportwereld vertegenwoordigt. De Vlaamse provincies, de VGC, de drie G-sportfederaties en verschillende organisaties werken samen aan een duurzaam G-sportbeleid. Het Steunpunt is het operationeel orgaan dat G-sport Vlaanderen ondersteunt. Iedereen met interesse in de G-sportwereld kan terecht bij het Steunpunt.

Telefoon

03 240 62 98

Sportdag Inkendaal (omnisportdag) Waar

Vlezenbeek vrijdag 20 september 2013 Doelgroep fysieke handicap Organisator Revalidatiecentrum Inkendaal i.s.m. sportdienst Vlaams-Brabant, VGC-sportdienst en To Walk Again

16 > 99

Wanneer

Website www.gsportvlaanderen.be

Sportdag Aangepast Sporten (omnisportdag)

G-SPORTFEDERATIES

Waar

Parantee vzw

Sint-Agatha-Berchem 12 > 99 donderdag 21 november 2013 Doelgroep matige verstandelijke handicap Organisator VGC-sportdienst i.s.m. Hogeschool-Universiteit Brussel (campus Parnas) Wanneer

sportaanbod voor personen met een handicap 136

E-mail info@gsportvlaanderen.be

Info

Parantee vzw is de Vlaamse sportfederatie die een duurzaam, innovatief en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke handicap organiseert. Ze realiseert dit door een uitgebreid netwerk van exclusieve G-sportclubs en een intensieve samenwerking met reguliere sportfederaties en hun aangesloten clubs. De verworven expertise wordt aangewend om zowel recreatieve, competitieve als topsporters met een handicap te begeleiden en te ondersteunen in het verwezenlijken van hun eigen sportieve en sociale ambities.

Telefoon

09 243 11 70

Sportdag voor jongeren met een auditieve en/of visuele handicap (omnisportdag) Waar Tervuren

6 > 18 13 maart 2014 Doelgroep auditieve en visuele handicap Organisator Stichting Vlaamse Schoolsport i.s.m. VGC-sportdienst en sportdienst Vlaams-Brabant Wanneer

E-mail info@parantee.be Website www.parantee.be

Aangepaste Bewegingsdag (omnisportdag) Waar Dilbeek

12 > 99 dinsdag 1 april 2014 Doelgroep ernstige verstandelijke handicap Organisator VGC-sportdienst i.s.m. Hogeschool-Universiteit Brussel (campus Parnas)

Psylos vzw

Voor meer informatie over deze activiteiten: Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie – 02 563 05 13 – sportdienst@vgc.be

Wanneer

Info

Psylos vzw is de Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg, een door Bloso erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie.

Telefoon

016 22 04 15

E-mail

info@psylos.be

Website www.psylos.be

sportaanbod voor personen met een handicap

Waar Koekelberg

137


Recreas vzw Info

Telefoon

Recreatief Aangepast Sporten vzw of kortweg Recreas vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, is dé grootste door Bloso erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking. Recreas vzw overkoepelt en ondersteunt exclusieve G-sportclubs en geïntegreerde G-sportwerkingen. Zij biedt een waaier van laagdrempelige G-sportactiviteiten aan op lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams niveau (sportdagen, -tornooien, -kampen, bijscholingen en infosessies) om elke persoon met een beperking te laten genieten van sport, waarbij gezondheid en vriendschap centraal staan. 02 515 02 54

SPORTFEDERATIES MET EEN G-WERKING Naast de specifieke G-sportfederaties zijn er ook heel wat reguliere federaties die een G-sportwerking hebben. Je vindt hen op p. 177. Ze zijn aangeduid met .

TOEGANKELIJKE ZWEMBADEN Een overzicht van de Brusselse zwembaden met informatie over hun toegankelijkheid vind je vanaf p. 149 in deze brochure.

E-mail info@recreas.be Website

www.recreas.be

G-SPORTORGANISATIES

UITLEENDIENSTEN AANGEPAST SPORT- EN SPELMATERIAAL Ben je op zoek naar aangepast sport- en spelmateriaal? Kijk dan op p. 182. geeft aan welke uitleendiensten (ook) aangepast sport- en spelmateriaal hebben.

Special Olympics Belgium vzw (SOB)

sportaanbod voor personen met een handicap 138

Special Olympics is een beweging die personen met een verstandelijke handicap van acht jaar en ouder de mogelijkheid biedt om te trainen en deel te nemen aan aangepaste sportactiviteiten en sportcompetities. Sport wordt gebruikt als middel tot sociale erkenning.

Telefoon

02 779 93 13

E-mail

info@specialolympics.be

Website www.specialolympics.be

Sporta – To Walk Again Info

To Walk Again vzw is een organisatie die tracht zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking kennis te laten maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. Door middel van initiatiedagen, sportkampen, vakanties, initiatiereeksen, inleefdagen over gans Vlaanderen worden er mogelijkheden geboden om te proeven van verschillende sportieve activiteiten, zowel voor rolstoelgebruikers als voor stappers.

Telefoon

014 53 95 62

E-mail

info@towalkagain.be

Website www.towalkagain.be

BESCHIKBAAR VERVOER Brussel heeft een uitgebreid netwerk van metro’s, bussen en trams. Op de website van de MIVB (www.mivb.be) kan je je reisweg met het openbaar vervoer uitstippelen. Is het onmogelijk voor jou om gebruik te maken van het openbaar vervoer, dan kan je altijd een beroep doen op onderstaande diensten en bedrijven. MIVB Brussel Minibusvervoer: 02 515 23 65 • minibus@mivb.irisnet.be Assistentie in de metro: contact centre: 070 23 2000 of via elektronisch formulier Accessibus www.mivb.be Sociaal Vervoer Brussel 02 544 12 44 svbreserv@yahoo.com www.svbtransport.be

Unitax Taxis (Zaventem) 02 725 25 25 secretariaat@unitax.be www.unitax.be

Hendriks Taxi (Melsbroek) 02 752 98 00 info.melsbroek@hendriks.be www.hendriks.be

Taxi Blommaert (Halle) 0475 70 19 60 of 02 356 45 52 taxiblommaert@skynet.be www.taxiblommaert.be

sportaanbod voor personen met een handicap

Info

139


JEUGDSPORTKAMPEN

b

Niets zo zalig als wat liggen niksen tijdens de vakantie. Of toch. Wat gedacht van een weekje stevig sporten. Herfst of krokus, Pasen, Kerst of zomer, het maakt niet uit. In Brussel kan je altijd wel ergens op een sportkamp gaan voetballen, tennissen of trampoline springen. Het vakantieaanbod gaat van atletiek en balsporten tot Braziliaanse jiu-jitsu of breakdance toe. Vraag de gratis Vakantiegids van de VGC aan via de sportofoon op 02 563 05 14 of via een e-mail aan sportdienst@vgc.be. Je kan hem eveneens downloaden via www.vgc.be/sport. De Vakantiegids voor herfst, kerst- en krokusvakantie is nu beschikbaar. Naast de Nederlandstalige sportkampen in Brussel vind je er ook speelweken, creatieve ateliers en speelpleinwerkingen in terug. Via de website www.vgc.be/sport kan je inschrijven voor de VGC-sportkampen. Update info over alle andere sport- en speelkampen vind je op www.Brusselbazaar.be.

r o

h w i b ij z o n d e r u b rus s e l s 9 l s por t aanbod t a a 2 b z c f p

www.spoka.be www.bloso.be www.kiddyclasses.net

voor sportkampen in internaatsverband van de Vlaamse sportfederaties voor sportkampen in internaatsverband van Bloso (02 209 45 84 - sportkampen@bloso.be) voor combinatiekampen taal en sport (02 218 39 20 - info@kiddyclasses.be)

SPORTACADEMIES Het sportaanbod van de vijf VGC-sportacademies richt zich tot verschillende leeftijden. Voor de kleuters van 3 tot 5 jaar ligt de nadruk op activiteiten waarbij ze op een speelse manier beter leren bewegen. Hun psychomotorische, cognitieve en fysieke vaardigheden worden versterkt. Vanaf 6 jaar maken de kinderen en jongeren gedurende periodes van 4 weken telkens uitgebreid kennis met een nieuwe sport. Gediplomeerde lesgevers staan in voor kwaliteitsvolle initiaties in o.a. atletiek, zwemmen, fietsen, dans, balsporten,‌

G-sporters welkom

Personen met een beperking zijn ook welkom op de reguliere sportacademies. Een seintje op voorhand zorgt ervoor dat wij extra informatie kunnen geven en/of de nodige voorzieningen kunnen treffen.

Info en inschrijvingen

JEUGDSPORTKAMPEN, SPORTACADEMIES, MULTIMOVE, BRUSSEL LOOPT, MOUNTAINBIKETOCHTEN, BRUSSELSE ZAALVOETBALCOMPETITIE, BUURTSPORT, SCHOOLSPORT, STADSKRIEBELS

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie: 02 563 05 14 - sportdienst@vgc.be - www.vgc.be/sport

bijzonder brussels sportaanbod

7

g

Daarnaast vind je op onderstaande websites nog een overzicht van andere sportkampen:

141


Anderlecht - Dr. Jacobsstraat 49, 1070 Anderlecht van 2 oktober 2013 tot eind mei 2014 elke woensdag van 13.30 u. tot 15.00 u. (niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen) > voor kinderen van 3 tot 12 jaar Elsene - Sportcomplex VUB, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene van 5 oktober 2013 tot eind mei 2014 elke zaterdag van 10.00 u. tot 12.00 u. of van 13.30 u. tot 15.30 u. (niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen) > voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar > voor volwassenen (enkel in de voormiddag) > voor kinderen en jongeren (8 tot 20 jaar) met een lichte tot matige verstandelijke beperking (tweewekelijks - alleen in de namiddag) > voor volwassenen met een verstandelijke beperking (tweewekelijks - alleen in de namiddag) Koekelberg - VGC-sporthal, FĂŠlix Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg van 2 oktober 2013 tot en met eind mei 2014 elke woensdag van 13.00 u. tot 14.20 u. of van 14.30 u. tot 15.50 u. (niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen) > voor kinderen van 3 tot 12 jaar Schaarbeek - Sportzaal E. Hiel, Freesiadreef 7, 1030 Schaarbeek van 5 oktober 2013 tot eind mei 2014 elke zaterdag van 10.00 u. tot 12.00 u. (niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen) > voor kinderen van 3 tot 12 jaar Vorst - GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst van 21 september 2013 tot en met eind mei 2014 elke zaterdag van 10.00 u. tot 12.00 u. (niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen) > voor kinderen van 4 tot 12 jaar > er is een gelijklopende sportactiviteit voor volwassenen van 10.30 u. tot 11.30 u. bijzonder brussels sportaanbod 142

Aandacht: Sportacademie Vorst is een samenwerking tussen GC Ten Weyngaert en de VGC-sportdienst. Inschrijvingen voor deze sportacademie lopen via GC Ten Weyngaert: 02 340 95 80 - tenweyngaert@vgc.be

MULTIMOVE VOOR KINDEREN Multimove voor kinderen is een sportinitiatief van de Vlaamse Gemeenschap dat via een gevarieerd bewegingsprogramma de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier wil stimuleren. Daarnaast staat ook plezierbeleving tijdens deze uurtje centraals. De VGC werkt hier graag en volop aan mee. Alle info over de organisatie van deze desbetreffende bewegingsuurtjes in de VGC-sporthal in Koekelberg en sportzaal E. Hiel in Schaarbeek vind je terug in de gratis folders voor beide zalen en op onze website. Vraag je gratis folders aan via de sportofoon op 02 563 05 14, via e-mail aan sportdienst@vgc.be of download hem via onze website www.vgc.be/sport.

BRUSSEL LOOPT ...

Vanuit zijn missie om zoveel mogelijk Brusselaars tot sporten en lichaamsbeweging aan te zetten, besteedt de VGC-sportdienst binnen het kader van zijn sportbeleid graag aandacht aan duurzame basissporten zoals fietsen en lopen. Lopen is een bijzonder toegankelijke sport (een paar goede loopschoenen is de enige echt vereiste investering) en, wanneer beoefend met enige kennis van zaken, ook een bijzonder gezonde sport. En voor wie dat wil, is het ook een zeer sociale sport. Brussel Loopt steekt toekomstige, beginnende en fervente lopers op deze belangrijke en andere vlakken graag een handje toe. Met de Brusselse Loopgids bieden we overigens niet alleen kennis aan die moet bijdragen tot een gezonde beleving van deze mooie sport: gedoseerde conditie-opbouw, noodzakelijke opwarmingsoefeningen (en cooling down), tips over voedingsgewoonten en kledij. We brengen ook een groot aantal mogelijke loopplekken onder de aandacht, want variatie houdt ook hier vaak de schwung erin. Dat samen lopen zeer motiverend kan zijn, is algemeen bekend. Daarom organiseert de sportdienst van de VGC in samenwerking met een aantal lokale partners vanaf september een nieuwe reeks Start to run- en Keep running-loopinitiatieven in Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Vorst. Vraag jouw gratis exemplaar van de Brusselse Loopgids en/of de Start-to-run-flyer aan via sportdienst@vgc.be of via 02 563 05 14.

bijzonder brussels sportaanbod

Waar, wanneer en voor wie

143


BRUSSELSE ZAALVOETBALCOMPETITIE

Misschien nog wel meer dan lopen is fietsen de ideale manier om je in de stad te bewegen. Snel en efficiënt; sociaal voor wie dat wil, ecologisch en relatief goedkoop. En ja, ook in grootstad Brussel, veel gezonder en veiliger dan men soms denkt.

De Brusselse zaalvoetbalcompetitie is een bloeiende competitie voor Brusselse Nederlandstalige zaalvoetbalclubs. De organisatie is in handen van een vrijwillige stuurgroep in nauwe samenwerking met de sportdienst van de VGC.

De VGC-sportdienst heeft een permanente fietswerking opgebouwd, van fietsinitiaties voor de allerkleinsten en ander jong grut over mountainbiketochten in het Zoniënwoud tot fietsverhuur. Voor alle info over de VGC en de fiets kan je terecht bij Inge Deblieck: 02 563 05 21 en inge.deblieck@vgc.be

Ook dit seizoen geeft een vijftigtal ploegen mekaar partij in vier reeksen. Naast deze competitie is er ook een jaarlijkse bekercompetitie waaraan alle ploegen kunnen deelnemen volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling. De bekerfinale is traditiegetrouw de galawedstrijd waarmee het seizoen in juni wordt afgesloten, met bijhorende jaarlijkse prijsuitreiking en een stemmig feestje.

MOUNTAINBIKETOCHTEN

De minimumleeftijd van de spelers is 16 jaar. Elke ploeg moet over een zaal beschikken in Brussel (of eventueel in de Brusselse rand). De inschrijvingsprijs is zeer democratisch.

Het paradepaardje met de langste staat van dienst van onze fietswerking. De VGC-sportdienst biedt begeleide mountainbiketochten aan voor groepen in het Zoniënwoud. Alle tochten vertrekken in het gemeenschapscentrum Wabo (Delleurlaan 29, 1170 Watermaal-Bosvoorde) waar 12 kinderfietsen en 24 fietsen voor volwassenen beschikbaar zijn. Voor wie: Voorwaarden: Formules:

Brusselse scholen, jeugdverenigingen, vrienden … Deelnemers moeten kunnen fietsen en minstens 8 jaar zijn. voormiddag (10.00 u.-13.00 u.), namiddag (14.00 u.-17.00 u.) of hele dag (10.00 u.-16.00 u.)

Geïnteresseerde groepen kunnen zelf een datum voorstellen (minstens 4 weken op voorhand aanvragen). De sportdienst zorgt voor het materiaal, de begeleiding en de verzekering. Verhouding aantal deelnemers/lesgevers: bijzonder brussels sportaanbod 144

Minstens 1 sportlesgever

Minstens 2 sportlesgevers

Volwassenen (14+)

5 tot 12 deelnemers

12 tot 24 deelnemers

Kinderen (8 tot 13 jaar)

5 tot 10 deelnemers

10 tot 16 deelnemers

Wil je aansluiten bij een ploeg of zelf een zaalvoetbalclub oprichten? Wil je vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen een ploeg van de Brusselse zaalvoetbalcompetitie? Of is scheidsrechter worden jouw roeping? Of je wenst de nieuwe zaalvoetbalfolder. Contacteer dan het secretariaat van de Brusselse zaalvoetbalcompetitie bij de VGC-sportdienst: Cathy Van Seghbroeck, 02 563 05 14 en bzvc@skynet.be Of neem een kijkje op www.bzvc.be

BUURTSPORT Het doel van de vzw Buurtsport Brussel is sportkansen creëren voor kwetsbare doelgroepen in de meest achtergestelde Brusselse buurten. De vzw richt zich voornamelijk tot jongeren tussen 5 en 18 jaar en heeft de voorbije jaren een wijkgericht aanbod ontwikkeld met onder meer de volgende sporten: Braziliaanse jiu-jitsu, boksen, fietsen, dans, naschoolse omnisportactiviteiten, klimmen, zwemmen … Tijdens de schoolvakanties kan je er terecht voor verschillende sportkampen.

Kostprijs 1 lesgever

2 lesgevers

3 lesgevers

Halve dag

75 euro

105 euro

125 euro

Hele dag

105 euro

175 euro

235 euro

Meer info? Contacteer de VGC-sportdienst of surf naar www.vgc.be/sport.

Meer info over de wijken waar vzw Buurtsport Brussel actief is en hun aanbod kan je terugvinden op www.buurtsportbrussel.be. Je kan de vzw ook telefonisch bereiken op 02 412 03 50 of mailen: info@buurtsportbrussel.be

bijzonder brussels sportaanbod

... En Brussel fietst

145


SCHOOLSPORT De VGC-sportdienst hecht veel belang aan schoolsport. De nadruk ligt op activiteiten aansluitend op de schooluren, maar ook tijdens de schooluren worden er sportactiviteiten georganiseerd. Voor de organisatie van de schoolsportactiviteiten werkt de VGC-sportdienst nauw samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport. Ook Brusselse sportverenigingen, Brusselse gemeenten, de gemeenschapscentra en Buurtsport Brussel zijn belangrijke schoolsportpartners. Er is een aanbod voor leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Kleuteronderwijs

Op maat van de allerkleinsten zijn er activiteiten waarbij de psychomotorische ontwikkeling centraal staat. De verplaatsingen worden zo kort mogelijk gehouden. Zo zijn er de kleutertuinen en Rollebolle waar op een centrale plaats een beweginglandschap wordt opgesteld voor kleuters uit scholen in de omgeving. Hopsakee zorgt voor een bewegingsparcours op de school.

• Powerplaysoccer: de VGC-sportdienst beschikt over twee voetbalkooien, die Brusselse scholen gedurende een drietal weken kunnen lenen en op hun speelplaats zetten. Op een woensdagnamiddag in mei is er een Powerplaysoccertornooi in Tour & Taxis waar scholen zich met elkaar kunnen meten. De winnende school krijgt een half jaar lang een voetbalkooi op de speelplaats. • De VGC-sportdienst werkt ook mee aan grote schoolsportactiviteiten in Vlaams-Brabant. Zo zijn we onder andere aanwezig op de Doe-Aan-Sportbeurs in Leuven en de Gordel voor Scholen in Tervuren.

Secundair onderwijs

Voor de leerlingen uit het secundair onderwijs worden er de laatste jaren meer activiteiten in Brussel georganiseerd. Zo kunnen de leerlingen een Sport Na School-pas aanschaffen, is er tijdens Dansfollie en het Powerplaysoccertornooi ook een competitie voor het secundair en wordt er voor grote activiteiten op woensdagnamiddag buiten Brussel busvervoer ingelegd. SNS-pas (Sport Na School-pas) Leerlingen kunnen een SNS-pas aankopen om na de schooluren deel te nemen aan een gevarieerd aanbod van sporten zoals fitness, klimmen, zwemmen, hiphop… Deze sporten worden aangeboden door private sportaanbieders, Brusselse sportclubs, vzw Buurtsport Brussel, de VGC-sportdienst, de Brusselse gemeenschapscentra … Het volledige aanbod en meer informatie vind je op www.sportnaschool.be.

Lager onderwijs

Hieronder een overzicht van de belangrijkste initiatieven: • Met het Project Naschoolse Sport krijgen scholen die een regelmatig naschools sportaanbod organiseren, een inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning. bijzonder brussels sportaanbod 146

• Vlaamse Veldloopweek: in de 3de week van september organiseert Stichting Vlaamse Schoolsport in samenwerking met een aantal Brusselse gemeenten en de VGC-sportdienst op verschillende plaatsen veldlopen. Zo kan er gelopen worden in Anderlecht, Koekelberg, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe en Vorst. • Kerstloop: vooraleer de atleten in de Cross Cup in het Park van Laken in actie komen, kunnen alle Brusselse leerlingen op hetzelfde parcours deelnemen aan de kerstloop. • Dansfollie: in het voorjaar (laatste woensdag voor de krokusvakantie) kan elke school een vooraf ingestudeerde choreografie demonstreren tijdens een heuse danswedstrijd met professionele jury. • Ket 2 Sport: in maart kunnen alle leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar kennismaken met de Brusselse sportverenigingen tijdens de Ket 2 Sportdagen op de VUB.

Buitengewoon onderwijs

Alle schoolsportactiviteiten staan open voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Specifiek voor kinderen uit Brusselse scholen van het buitengewoon onderwijs organiseert de VGC-sportdienst aangepaste schoolsportdagen en initiatietochten tandem. Meer informatie krijg je bij de consulent aangepast sporten op 02 563 05 13. Voor concrete data en verdere informatie, raadpleeg onze website onder de rubriek ‘Schoolsport’ (www.vgc.be/sport).

STADSKRIEBELS Op zondag 4 mei 2014 worden de straten en pleinen rond de Oude en de Nieuwe Graanmarkt, de Dansaertstraat, het Sint-Katelijneplein en de Vismarkt alweer verkeersvrij gemaakt voor een nieuwe editie van Stadskriebels, het jaarlijkse sportfeest in hartje Brussel. Kom deelnemen aan tal van sportactiviteiten en initiaties en genieten van live muziek, dans en straatanimatie. Meer info: www.stadskriebels.be of VGC-sportdienst: 02 563 05 14 of sportdienst@vgc.be

bijzonder brussels sportaanbod

Op het vlak van schoolsport gaat de meeste aandacht naar leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Voor hen worden er allerlei initiatieven georganiseerd. We maken een onderscheid tussen enerzijds lokale initiatieven, zoals tornooien en instuiven op woensdagmiddag, veldlopen, scholenzwemwedstrijden … voor scholen uit eenzelfde regio en anderzijds grootstedelijke activiteiten voor alle scholen.

147


DEEL 2 t

i

d

u

toegankelijk toegankelijk met hulp

3

g o m i nd i v i du e l e b s p or t b e o e f e n i ng a r 6 f r z v k c y h

Brusselse zwembaden

niet toegankelijk

Zwembad COOVI/CERIA, Anderlecht Waar

Lijstersstraat 51, 1070 Anderlecht

Info

02 523 11 65 - piscine.ceria@gmail.com

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 8.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag: 8.00 u. tot 16.00 u. Vakanties (maandag tot zaterdag): 9.00 u. tot 16.00 u.

Bereikbaarheid

Metro 5, halte COOVI/CERIA Bus 75, halte campus COOVI

Tarieven

Volwassenen: € 2 Kinderen -14 jaar: € 1,50 Senioren: € 1,50

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 12,50 m, diepte 1 m tot 3,50 m Klein bad: 12,5 x 8 m, diepte 0,30 m tot 0,90 m

Extra’s Cafetaria Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Brusselse sportcentra

Waar

Reebokstraat 28, 1000 Brussel

Info

02 511 24 68

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 7.30 u. tot 19.30 u. Zaterdag: 7.30 u. tot 17.00 u.

Bereikbaarheid

Metro 2 en 6, halte Hallepoort Bus 27, 48, halte Vossenplein Tram 3, 4 en 51, halte Hallepoort

Tarieven

Volwassenen: Brusselaar: € 2,80 niet-Brusselaar: € 4 Kinderen -16 jaar: Brusselaar: € 2 niet-Brusselaar: € 3 Kinderen -3 jaar: gratis Senioren, personen met een handicap, grote gezinnen: € 2,30

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 12,50 m, diepte 0,80 m tot 3,50 m Instructiebad: 18 x 12,5 m, diepte 0,25 m tot 0,90 m

Opmerkingen

Laatste tickets worden verkocht 45 minuten voor sluitingstijd. Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

brusselse sportcentra

Baden van het Centrum

149


Waar

Zwemkunststraat 10, 1050 Elsene

Info

02 515 69 30 - piscine.ixelles@brutele.be

Openingsuren

Elke dag van 8.00 u. tot 18.00 u. (17.00 u. laatste toegang) Maandag tot 21.00 u.

Bereikbaarheid

Bus 59, halte Zwemkunst Bus 71, halte Flagey Bus 38, 60 en 95, halte Blyckaert

Tarieven

Volwassenen: € 1,75 inwoner Elsene / € 2 niet-inwoner Elsene -12 jaar, +65 jaar, grote gezinnen, gemeentepersoneel: € 1,25 inwoner Elsene / € 1,50 niet-inwoner Elsene

Afmetingen zwembad

Groot bad: 30 x 15 m, diepte 0,70 m tot 2,50 m

Dit zwembad is in mindere mate toegankelijk. De draaideur voor bezoekers kan niet genomen worden met een rolstoel. Je kunt aan het loket een sleutel vragen om de brede deur te gebruiken. De gezamenlijke kleedkamers zijn smal, maar bereikbaar zonder drempel. De gemeenschappelijke douches zijn afgesloten van de omringende ruimte door een drempel van ongeveer 15 cm en zijn dus niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Via het EHBO-lokaal kan je wel zonder drempels van aan de kleedkamers tot aan het zwembad geraken. Het zwembad is een overloopzwembad (zonder verhoogde rand). Er is een aangepast toilet. De cafetaria kan bereikt worden via een lift.

Zwaardvis / Espadon, Etterbeek

Extra’s Springplank

Waar

Opmerkingen

Info

02 640 38 38 - www.etterbeeksport.be

Openingsuren

Tijdens schooljaar Maandag tot donderdag: 8.00 u. tot 19.30 u. Vrijdag: 8.00 u. tot 20.00 u. Zaterdag en zondag: 9.00 u. tot 13.00 u. en 14.00 u. tot 18.00 u.

Tijdens de schoolvakantie Maandag tot donderdag: 8.00 u. tot 13.15 u. en 14.30 u. tot 19.30 u. Vrijdag: 8.00 u. tot 13.15 u. en 14.30 u. tot 20.00 u. Zaterdag en zondag: 9.00 u. tot 13.00 u. en 14.00 u. tot 18.00 u.

Bereikbaarheid

Bus 34, 36, halte De Jacht Tram 81 en 82, halte De Jacht

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden. De tijdsduur voor zwemmen is beperkt tot 1,5 uur.

Zwembad VUB, Elsene Waar

brusselse sportcentra 150

Info toegankelijkheid

(vanaf mei 2014 anderhalf jaar gesloten)

VUB-campus, Triomflaan toegang 8, 1050 Elsene

Veldstraat 71, 1040 Etterbeek

Info

02 629 23 11 - www.vub.ac.be/sport

Openingsuren

Maandag tot donderdag: 12.00 u. tot 14.00 u. en 17.00 u. tot 21.00 u. Vrijdag: 12.00 u. tot 14.00 u. Zaterdag en zondag: gesloten

Bereikbaarheid

Bus 95, halte Etterbeek Station Bus 34, halte Arsenaal Tram 7 en 25, haltes VUB en Tweede Lansiers Metro 5, halte Petillon

Tarieven

Volwassenen: € 3 (zondag van 14.00 u. tot 17.30 u.: € 3,60) -17 jaar, senioren, personen met een handicap: € 2,50 (zondag van 14.00 u. tot 17.30 u.: € 3) -3 jaar: gratis

Tarieven

Volwassenen: € 3

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 14 m, diepte 1,40 m tot 3 m Instructiebad: 14 x 7 m, diepte 0,75 m tot 1 m

Extra’s

Glijbaan (50 m), solarium, sauna’s, hamam, jacuzzi, cafetaria

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 15,50 m, diepte 1 m tot 3 m

Extra’s

Cafetaria, springplank

Opmerkingen

Badmuts is NIET verplicht, geen regels voor zwemkledij.

Verhuur

Huur van het zwembad is mogelijk voor scholen.

Sporten

Zwemmen, duiken, waterpolo, onderwaterhockey

brusselse sportcentra

Gemeentezwembad Elsene

151


Waar

Schoolperiode (van september tot eind maart) Maandag en dinsdag: gesloten Woensdag, donderdag en vrijdag: 10.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag en zondag: 10.00 u. tot 21.00 u.

Oudstrijderslaan 260, 1140 Evere

Info

02 247 63 20 - asbl.triton@brutele.be

Openingsuren

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 u. tot 19.00 u. Donderdag: 8.00 u. tot 21.00 u. Zaterdag: 8.30 u. tot 18.00 u. Zondag: 9.00 u. tot 18.00 u.

Lenteperiode (van april tot eind juni) Maandag: gesloten Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 10.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag en zondag: 10.00 u. tot 21.00 u.

Bereikbaarheid

Bus 21 en 45, halte Vrije Tijd Bus 66, halte Dunant

Bereikbaarheid

Metro 6, halte Heizel Tram 7, 51, 84, 88, halte Heizel

Tarieven

Inwoner Evere: € 2 Niet-inwoner Evere: € 3

Tarieven

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 15 m, diepte 1 tot 2,75 m Klein bad: 15 x 8 m, diepte 0,80 m

Volwassenen: € 16,50 Kinderen tussen 1,15 m en 1,30 m, senioren (+55): € 13,50 Kinderen kleiner dan 1,15 m: gratis

Zwembad

Extra’s

Zwembadlift voor personen met een handicap, sauna, stoombad, bubbelbad, cafetaria

Subtropisch zwemparadijs (30°C) met binnen- en buitenbad, 14 glijbanen, golfslagbad, snelstroomkreek, saunaland …

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Nereus, Ganshoren Waar

(gesloten - opening voorzien in september 2013)

Zwembad van Neder-Over-Heembeek Waar

Lombardzijdestraat 120, 1120 Neder-Over-Heembeek

Info

02 268 00 43

Openingsuren

Maandag: 7.30 u. tot 21.00 u. Dinsdag tot zaterdag: 7.30 u. tot 19.30 u. Zondag: 7.30 u. tot 19.00 u.

Bereikbaarheid

Bus 47, halte Gemenebeemden Bus 53, halte Kruipweg Tram 3 en 7, halte Heembeek

Tarieven

Volwassenen: Brusselaar: € 2,80 niet-Brusselaar: € 4 Kinderen -16 jaar: Brusselaar: € 2 niet-Brusselaar: € 3 Kinderen -3 jaar: gratis Senioren, personen met een handicap, grote gezinnen: € 2,30

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 16 m, diepte 1 m tot 3 m Instructiebad: 16 x 6 m, diepte 0,35 m tot 0,85 m

Extra’s

Sauna, stoombad, whirlpool, solarium, cafetaria

Opmerkingen

Laatste tickets worden verkocht 45 minuten voor sluitingstijd. Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Koningin Fabiolaplein 10, 1083 Ganshoren

Zwembad van Laken

(gesloten voor renovatie van 01/04/2013 tot 01/01/2014)

Waar

Kerkeveldstraat 73/89, 1020 Laken

Info

02 425 57 12

Océade, Laken Waar

brusselse sportcentra 152

Brupark, 1020 Brussel

Info

02 478 43 20 - www.oceade.be

Openingsuren

Schoolvakanties, zaterdag, zondag en feestdagen 10.00 u. tot 21.00 u. 24/12 en 31/12: 10.00 u. tot 16.00 u. 25/12 en 01/01: 14.00 u. tot 20.00 u.

brusselse sportcentra

Triton, Evere

153


Neptunium, Schaarbeek

Victor Boin, Sint-Gillis

Waar

Waar

Wipstraat 38, 1060 Sint-Gillis

Info

02 215 74 24 - www.neptunium.be

Info

02 539 06 15

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 8.00 u. tot 19.30 u. (kassa sluit om 19.00 u.) Zaterdag: 14.00 u. tot 17.30 u. (kassa sluit om 17.00 u.) Zondag: 9.00 u. tot 17.30 u. (kassa sluit om 17.00 u.) Tijdens schooldagen: 8.00 u. tot 8.45 u., 12.00 u. tot 13.30 u., 16.00 u. tot 19.00 u.

Openingsuren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.00 u. tot 19.00 u. Woensdag: 14.00 u. tot 19.00 u. Zaterdag: 9.00 u. tot 18.00 u.

Openingsuren tijdens schoolvakanties Maandag tot vrijdag: 12.00 u. tot 19.00 u. Zaterdag: 12.00 u. tot 18.00 u.

Bereikbaarheid

Inwoners Schaarbeek Volwassenen: € 2,50 Kinderen 3 tot 7 jaar: € 1,50 Kinderen 7 tot 15 jaar: € 1,80 Senioren: € 1,80

Bus 48 en 97, halte Barreel Tram 3 en 4, halte Horta Tram 81, halte Barreel

Tarieven

Volwassenen: € 2 -16 jaar, senioren, personen met een handicap, grote gezinnen: € 1,5

Tarieven

Tram 92, halte Pogge Tram 7, halte L. Bertrand Bus 59, halte Ernest Lande Bus 66, halte Crossing

Afmetingen zwembad

Groot bad: 33 x 13 m, diepte 0,90 m tot 2,80 m

Extra’s

Hydrotherapie-installaties, zonnebank, cafetaria

Niet-inwoners Schaarbeek Volwassenen: € 3,50 Kinderen 3 tot 7 jaar: € 2 Kinderen 7 tot 15 jaar: € 2 Senioren: € 2

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Afmetingen zwembad

Groot bad: 33 x 16 m, diepte 0,50 m tot 3,40 m Klein bad: 16 x 8 m, diepte 0,50 m

Waar Info

02 410 08 03

Extra’s

Recreatiezone (sauna, Turkse baden, bubbelbaden), glijbaan en solarium, cafetaria

Openingsuren

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Maandag, woensdag, vrijdag: 8.00 u. tot 19.00 u. Dinsdag, donderdag: 7.30 u. tot 19.00 u. Zaterdag en zondag: 8.00 u. tot 19.45 u.

Bereikbaarheid

Info toegankelijkheid

Bij dit zwembad is de toegankelijkheid beperkt. Het beschikt over een aparte ingang voor rolstoelgebruikers. De sleutel kan gevraagd worden aan de kassa. De persoon met een handicap heeft dus altijd een begeleider nodig om de sleutel te vragen. Er is een lift om de kleedkamer te bereiken. De sleutel van de kleedkamer kan gevraagd worden aan de redders. Het grootste probleem is de toegang tot het zwembadgedeelte. Een rolstoel kan niet door het poortje van de afbakening rond het zwembad en de rolstoelgebruiker kan dus niet zelfstandig de zwembadrand bereiken.

Metro 1,2,5 en 6, halte Beekkant Bus 84 en 86, halte Condor Tram 82, halte Mennekens

Tarieven

Volwassenen: € 2,70 Kinderen -13 jaar: € 2,10

Afmetingen zwembad

Groot bad: Olympisch zwembad, 50 x 22 m, diepte 0,40 m tot 3,60 m Instructiebad: 18 x 9 m, diepte 0,90 m

Extra’s

Springplank, glijbaan, hamam, jacuzzi, cafetaria, sauna, leerzwembad

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden. Kastjes: € 0,50

Louis Namêche, Sint-Jans-Molenbeek Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

brusselse sportcentra

brusselse sportcentra

Bereikbaarheid

154

Jeruzalemstraat 56-58, 1030 Schaarbeek

155


Waar

(gesloten voor renovatie tot begin 2013)

Sint Franciscusstraat 23-27, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Jacuzzi’s, zonnebank en solarium

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden. Verhuur van zwemplank, badpak en handdoek

Info toegankelijkheid

Dit zwembad is in hoge mate toegankelijk. Er is een individuele toegankelijke kleedkamer met toilet die rechtstreeks toegang biedt tot het zwembad. De douches zijn bereikbaar. De hulp van de redders of begeleiders blijft noodzakelijk om van de zwembadrand in het zwembad te geraken.

Info

02 217 39 41 - www.piscinestfrancois.be

Openingsuren

Maandag, dinsdag en woensdag: 8.00 u. tot 20.00 u. Donderdag: 8.00 u. tot 22.00 u. Vrijdag: 8.00 u. tot 19.00 u. Zaterdag: voorbehouden aan clubs Zon- en feestdagen en schoolvakanties gesloten.

Bereikbaarheid

Metro 2, halte Kruidtuin Tram 92, 94, halte Gillon

Tarieven

Volwassenen: € 3 Kinderen: € 2 10 beurtenkaart: € 20

Waar

Afmetingen zwembad

Groot bad: 27 x 12,50 m, diepte 0,75 m tot 3,50 m

Info

02 773 18 20 - www.sportcity-woluwe.be

Extra’s

Springplank, cafetaria

Openingsuren

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Maandag tot vrijdag: 7.30 u. tot 19.30 u. Zaterdag en zondag: 7.30 u. tot 19.00 u. Juli en augustus: 7.30 u. tot 20.00 u. 21/04, 1/5, 29/5, 9/6, 21/7, 15/8: 7.30 u. tot 15.00 u. Andere wettelijke feestdagen: Gesloten

Bereikbaarheid

Tram 39, halte Bosstraat Bus 36, halte Bosstraat Metro 1, halte Stokkel

Tarieven

Volwassenen: € 3,50 -18 jaar: € 3 Personen met een handicap, grote gezinnen, senioren, studenten: € 2,70

Afmetingen zwembad

Groot bad: 50 x 21 m, diepte 0,30 m tot 3,50 m Peuterbad: 2,8 x 2,75 m

Extra’s

Glijbaan, stoombad, zonnebank, ligweide, cafetaria

Opmerkingen

Zwembeurt beperkt tot 150 minuten. Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Info toegankelijkheid

Dit zwembad is in hoge mate toegankelijk. Personen met een handicap kunnen gebruikmaken van een aparte kleedkamer. De hulp van de redders of begeleiders blijft noodzakelijk om van de zwembadrand in het zwembad te geraken. De cafetaria is bereikbaar via een lift.

Poseidon, Sint-Lambrechts-Woluwe Waar

Dapperenlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Info

02 771 66 55

Openingsuren

Weekdagen: 7.30 u. tot 19.30 u. Weekend: 7.30 u. tot 19.00 u. Juli en augustus: 7.30 u. tot 20.00 u.

Bereikbaarheid

Metro 1, halte Tomberg Bus 28, halte Tomberg

Tarieven Volwassenen:

inwoner SLW/Kraainem: € 2,5 niet-inwoner SLW/Kraainem: € 3,25

brusselse sportcentra 156

Extra’s

-14 jaar, senioren en grote gezinnen: inwoner SLW/Kraainem: € 2 niet-inwoner SLW/Kraainem: € 2,7

Zondag: supplement van € 0,50

Afmetingen zwembad

Groot bad: 25 x 14 m, diepte 1,10 m tot 3,50 m Instructiebad: 14 x 9 m, diepte 0,20 m tot 0,40 m

Sportcity, Sint-Pieters-Woluwe Salomelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

brusselse sportcentra

Baden van Sint-Joost-ten-Node

157


Longchamp, Ukkel Waar

Calypso 2000, Watermaal-Bosvoorde De Fré Square 1, 1180 Ukkel

Waar

Leopold Wienerlaan 60, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Info

02 374 43 96 - 02 374 90 05

Info

02 675 48 99 - www.calypso2000.be

Openingsuren

Maandag, dinsdag en donderdag: 7.30 u. tot 19.00 u. Woensdag en vrijdag: 7.30 u. tot 21.00 u. Zaterdag: 7.30 u. tot 20.00 u. Zondag: 7.30 u. tot 14.00 u.

Openingsuren

Maandag en donderdag: 7.00 u. tot 19.20 u. Dinsdag: 7.00 u. tot 20.00 u. Woensdag en vrijdag: 7.00 u. tot 19.00 u. Zaterdag, zondag en feestdagen: 8.00 u. tot 17.50 u. Juli en augustus: 8.00 u. tot 20.00 u.

Bereikbaarheid

Bus 38, 41 en 43, halte Beeldhouwers

Tarieven

Volwassenen, inwoner Ukkel: € 2 Volwassenen, niet-inwoner Ukkel: € 2,5

Kinderen, inwoner Ukkel: € 1,50 Kinderen, niet-inwoner Ukkel: € 1,60

Afmetingen zwembad

Groot bad: 33 x 16 m, diepte 1 m tot 3 m Klein bad: 15 x 12,5 m, diepte 0,80 m

Extra’s Ligweide

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Bus 17, 95, halte Vander Elst

Tarieven

Volwassenen, inwoner WaBo: € 2,90 Volwassenen, niet-inwoner WaBo: € 3,50 Senioren, inwoner WaBo: € 2,40 Senioren, niet-inwoner WaBo: € 3,30 Kinderen -14 jaar: € 1,80 Kinderen -4 jaar: € 1,20

Afmetingen zwembad

Groot bad: 33 x 14 m, diepte 0,80 m tot 3,20 m Klein bad: 8,65 x 4,5 m, diepte 0,25 m tot 1 m

Extra’s

Ligweide, cafetaria, solarium

Opmerkingen

Badmuts is verplicht. Shorts en bermuda’s zijn verboden.

Info toegankelijkheid

Dit zwembad is in mindere mate toegankelijk. Er is een drempel van ongeveer 5 cm om van de parking de inkomhal te bereiken. In de inkomhal is er wel een toilet voor rolstoelgebruikers. De cafetaria bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping en is toegankelijk. De kleedkamers kunnen bereikt worden via een aparte ingang. De deuren van de individuele kleedkamers zijn te smal, maar de groepskleedkamers kunnen na de schooluren gebruikt worden. In het douchegedeelte bevinden zich enkele drempels en om naar het zwembad te gaan moeten drie drempels genomen worden.

brusselse sportcentra

brusselse sportcentra

Opmerkingen

Bereikbaarheid

158

159


Enkele Brusselse squashcentra

Klimzaal Militaire School Hobbemastraat 8 1000 Brussel www.evolutionverticale.be 0476/99 25 64

Brock-avonturenzaal Werkhuizenstraat 3 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 412 03 504 www.jes.be/brussel

Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 1050 Elsene 02 629 23 11 www.vub.ac.be/sport

Stadium I Sippelberglaan 1 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 414 40 41 www.stadium.be

Terres-Neuves Nieuwland 28 1000 Brussel 02 512 18 15 www.terresneuves.be

Stadium I Sippelberglaan 1 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 414 40 41 www.stadium.be

Primerose Dikkelindelaan 41-43 1020 Laken 02 478 37 61 www.batd.eu

Winner’s Bonneelsstraat 13 1210 Sint-Joost-ten-Node 02 280 02 70 www.winnersclub.be

Roc ‘House Club D’Escalade Boondaelsesteenweg 277 1050 Elsene 0475 73 07 12 www.rochouse.be

Symbio Sport Centrum J. Dubrucqlaan 120 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 426 55 10 www.belgicasportcenter.be

CS de la Forêt de Soignes Waversesteenweg 2057 1160 Oudergem 02 672 22 60 www.adeps.be/soignes

Sportcentrum van Woluwe Mounierlaan 87 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02 762 85 22 www.centresportifdelawoluwe.be

New Rock Watermaalsesteenweg 136 1160 Oudergem 02 675 17 60 http://newrockescalade.be

Winners Bonneelsstraat 13 1210 Sint-Joost-ten-Node 02 280 02 70 www.winnersclub.be

Symbio Sport Center Jean Dubrucqlaan 120 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 426 55 10 www.symbiosportcenter.be

Sportcity Salomélaan 2 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 733 18 20 www.sportcity-woluwe.be

CS de la Forêt de Soignes Waversesteenweg 2057 1160 Oudergem 02 672 93 30 www.adeps.be/soignes

Stone Age E. Mounierlaan 87 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02 777 13 05 www.stone-age.be

Itinéraires-AMO Louis Moricharplein 56 1060 Sint-Gillis 02 538 48 57 www.itineraires-amo.be

Klimzaal Space Rock Poseidon Dapperenlaan 2 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 0476 99 25 64 www.evolutionverticale.be

brusselse sportcentra

brusselse sportcentra 160

Enkele Brusselse klimmuren

161


Enkele Brusselse fitnesscentra

Curosport Van Lintstraat 43 1070 Anderlecht 02 527 39 20 Espace Rossini Rossinistraat 41C 1070 Anderlecht 02 520 19 72 HealthCity Basic Ninoofsesteenweg 281 1070 Anderlecht 02 410 09 70 www.healthcity.be Olympia Gym Jean NotĂŠstraat 70 1070 Anderlecht 02 523 05 70 Health City All Inclusive Fr. Van Kalkenlaan 2 1070 Anderlecht 02 556 71 20 www.healthcity.be

brusselse sportcentra 162

Physical Team Neerpedestraat 184 1070 Anderlecht 02 523 50 48

Fitness Palace Brussel Rogier Van der Weydenstraat 3 1000 Brussel 02 513 26 16 www.fitnesspalace.be

Aspria Louizalaan 71B 1050 Elsene 02 610 40 66 www.aspria.be

Health City Basic Louisalaan 225 1050 Elsene 02 644 46 54 www.healthcity.be

Health City All Inclusive Sint-Michielstraat 29 1000 Brussel 02 229 52 10 www.healthcity.be

Corpore Sano Louizalaan 164 1050 Elsene 02 640 46 68

Isodyn Adolph Buyllaan 110A 1050 Elsene 02 660 00 57 www.isodyn.be

Health City Business Kunstlaan 47 1000 Brussel 02 551 08 30 www.healthcity.be Health City Ladies Dansaertstraat 25 1000 Brussel 02 551 18 40 www.healthcity.be American Gym Fitness Generaal Jacqueslaan 144 1050 Elsene 02 640 59 92 www.american-gym-fitness.be American Gym Fitness Boondaalsesteenweg 277 1050 Elsene 02 640 59 92 www.american-gym-fitness.be

Corpus Studio Borrensstraat 33 1050 Elsene 02 513 07 66 www.corpusstudios.com Culture Club Lensstraat 26 1050 Elsene 02 647 99 36 www.culture-club.be Golden Club Physical Kasteleinsplein 33 1050 Elsene 02 538 19 06 www.goldenclub.be Health City All Inclusive Triomflaan toegang 8 1050 Elsene 02 629 15 55 www.healthcity.be

Health City Ladies Louizalaan 375 1050 Elsene 02 643 47 60 www.healthcity.be World Class Health Academy Parnassusstraat 10 1050 Elsene 02 503 15 57 www.worldclassfitness.net Aspria Nijverheidsstraat 26 1040 Etterbeek 02 508 08 00 www.aspria.be Center Gym Veldstraat 71 1040 Etterbeek 02 649 60 78 http://centergym.be

brusselse sportcentra

Champions Training Center Luitenant Liedelstraat 70 1070 Anderlecht 02 524 05 79

163


Moving Atletenlaan 1 1020 Laken 02 479 47 50

Fire Gym A. Hainautstraat 48C 1090 Jette 02 428 45 83 www.firegym.be

Primerose Dikkelindelaan 41-43 1020 Laken 02 478 36 40 www.fitness-primerose.be

Life Style Fitness Jette Leon Theodorstraat 87 1090 Jette 02 426 81 00 www.lifestylefitness.be

Health City All Inclusive Waversesteenweg 1210 1160 Oudergem 02 661 31 30 www.healthcity.be

Fitness Gym Jette Paul Michielsstraat 9 1090 Jette 02 426 58 44

Health City Basic Genèvestraat 512 1030 Schaarbeek 02 727 06 90 www.healthcity.be

Health City All Inclusive Charleroisesteenweg 146-150 1060 Sint-Gillis 02 533 34 70 www.healthcity.be

I Feel Good Hermann Debrouxlaan 44 1160 Oudergem 0486 50 30 52 www.i-feel-good.be

Champneys Brussels Louizalaan 71B 1060 Sint-Gillis 02 542 46 66 www.champneys.com

Beauty Cool Gym Guillaume Kennisstraat 21 1030 Schaarbeek 02 242 81 64 www.beautycoolgym.be

Silhouette SA Gulden Vlieslaan 56 1060 Sint-Gillis 02 534 14 62 www.silhouette.ch

Body Gym Center Notelaarsstraat 174 1030 Schaarbeek 02 736 26 57

Symbio Sport Centrum J. Dubrucqlaan 120 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 426 55 10 www.symbiosportcenter.be

Health City All Inclusive Laarbeeklaan 125 1090 Jette 02 477 40 99 www.healthcity.be Medical Sport Training Center Leopold I-straat 311 1090 Jette 02 425 54 49 www.mstc.be brusselse sportcentra 164

Olympic Training Center Leopold II-laan 271 1081 Koekelberg 02 428 73 38 www.olympictrainingcenter.be

I Feel Good Marnestraat 22 1030 Schaarbeek 0486 50 30 52 www.i-feel-good.be

Bruma Edmont Machtensplein 1 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 410 68 18 www.bruma.be

Stadium-Kinetix Lambermontlaan 236 1030 Schaarbeek 02 560 02 60 www.stadium.be

Espace Wellness Gym (Ladies) A. Van Zandestraat 25 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 466 78 86 www.espace-wellness-gym.be

Hollywood Fitness Zenitstraat 15 1082 Sint-Agatha-Berchem 02 469 01 36

Stadium 1 Sippelberglaan 1 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02 414 40 41 www.stadium.be Health City All Inclusive Bolwerklaan 21 1210 Sint-Joost-ten-Node 02 274 29 20 www.healthcity.be Winner’s Bonneelsstraat 13 1210 Sint-Joost-ten-Node 02 280 02 70 www.winnersclub.be Aspria Royal La Rasante Donkerstraat 56 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02 609 19 02 www.aspria.be Health City All Inclusive Marcel Thirylaan 79-81 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02 774 45 10 www.healthcity.be

brusselse sportcentra

Da Vinci Fitness Center Haachtsesteenweg 1133 1140 Evere 02 245 02 45

165


de brusselse ijsbaan en skipiste Yeti-Ski en Snowboard Olympische Dreef 11 1070 Anderlecht 02 520 77 57 www.yetiski.be

Ice Skating Poseidon Dapperenlaan 4 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02 762 16 33 www.patinoireposeidon.be

enkele brusselse maneges Health City Basic Alsembergsesteenweg 396 1180 Ukkel 02 344 66 41 www.healthcity.be

European Fitness Club De Hinnisdaellaan 12 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 772 70 21 www.europeanfitnessclub.be

Health City All Inclusive Sterstraat 99 1180 Ukkel 02 333 37 10 www.healthcity.be

Fitnastic Hertogstraat 54 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 762 58 98 www.fitnastic.be

Pavillon 58 Verrewinkelstraat 97 1180 Ukkel 02 375 18 52 www.pavillon58.be

B Fitness Waterloosesteenweg 715 1180 Ukkel 02 346 21 96

Form ‘Elle Alsembergsesteenweg 342 1190 Vorst 02 345 05 47 www.form-elle.be

David Lloyd Lorrainedreef 41 1180 Ukkel 02 379 32 00 www.davidlloyd.be

Pool’s Fitness Center Eikelstraat 70 1190 Vorst 02 347 38 19 www.poolsfitness.be

Amazone Bietenstraat 60 1070 Anderlecht 02 522 19 41

Musette Korporaaldreef 11 1180 Ukkel 02 374 25 91

Pony Paradise Kiekenstraat 7 1070 Anderlecht 02 521 55 85 www.pony-paradise.be

Ruitersgroep Ter Kameren Waterloosesteenweg 872 1180 Ukkel 02 375 34 08

Royal Etrier Belge Groenejagersveld 19 1000 Brussel 02 374 28 60 www.royaletrierbelge.be

La Manège du Possible Heiligenborre 7 1170 Watermaal-Bosvoorde 02 675 84 34 www.manegedupossible.be

Brusselse duikkuil Nemo 33m Diving Academy Stallestraat 333 1180 Ukkel 02 332 33 34 www.nemo33.com

brusselse sportcentra

brusselse sportcentra 166

Physical Center E. Vanderveldelaan 155 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02 762 91 80 www.physicalcenter.be

167


Brusselse parken waar je kan lopen

Enkele Brusselse skateparken

Neem ook een kijkje op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de rubriek ‘Cultuur, toerisme en vrije tijd’ vind je heel wat informatie over de Brusselse parken en tuinen:

Ursulinenplein, 1000 Brussel Groot skatepark Metro 1 of trein: halte Centraal Station

http://www.brussel.irisnet.be/cultuur-toerisme-vrije-tijd/parken-groen/parken-en-groen Wij hebben er alvast enkele geselecteerd voor kortere of langere looptrajecten: Korte trajecten Elisabethpark, Koekelberg, metro 2 en 6 - halte Simonis Warandepark, Brussel, metro 1 en 5 - halte Park Jubelpark, Etterbeek, metro 1 en 5 - halte Merode Ter Kamerenbos, tram 94 - halte Legrand Middellange trajecten Laarbeekbos, Jette, bus 13, 14, 15 en 53 Woluwepark, Sint-Pieters-Woluwe, tram 39 en 44 Lange trajecten Zoniënwoud, Waversesteenweg, Oudergem, vertrek aan het Adepscentrum metro 5 - halte H. Debroux

Fit-o-meters

Skate Park, Oudstrijderslaan 260, 1140 Evere Meerdere skatetoestellen Bus: 21, 45, 66, halte Vrije Tijd of treinstation Evere Skateplein Boudewijnpark, A. Baeckstraat, 1090 Jette Halfpipe Bus 13, halte Reniers - bus 53 en 88, halte Lorge of treinstation Jette Marie-Josépark, J. Baecklaan, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Klein skatepark Metro 1, 2, 5 en 6: halte Weststation George Henripark, George Henrilaan, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Meerdere skatetoestellen Metro 1, halte Tomberg of bus 27, 28 en 80, halte Meudon Leopold Wienerplein, 1170 Watermaal-Bosvoorde Meerdere skatetoestellen Tram 94 of bus 17 en 95, halte Wienerplein of treinstation Bosvoorde

brusselse sportcentra 168

Jubelpark – Renaissancelaan – Brussel Goede Herderspark – Stroobantsstraat – Evere Lucht, Gezondheid, Licht – Oud Strijderslaan 300 – Evere Park De Rivieren – Mathieu De Jongelaan 40/42 – Ganshoren Osseghempark – Eeuwfeestlaan – Laken Crossing Stadion – Algemeen Stemrechtlaan 22-24 - Schaarbeek Fallonstadion - Jean-François Debeckerlaan 54 – Sint-Lambrechts-Woluwe Georges Henripark – Kerselarenbergstraat 35 – Sint-Lambrechts-Woluwe Sportcomplex Bempt - (Verlengde) Britse Tweedelegerlaan 600 – Vorst Ken je nog een aangenaam loopparcours? Laat het ons weten op sportdienst@vgc.be.

brusselse sportcentra

Op volgende locaties vind je op het loopparcours fit-o-meters terug. Een fit-o-meter is een reeks van oefeningen die de spierkracht, uithouding en flexibiliteit bevorderen. De oefeningen worden aan de hand van bordjes uitgebeeld of beschreven.

169


DEEL 3 Enkele Brusselse golfterreinen Amicale Golf Club Anderlecht Schollestraat 1 1070 Anderlecht 02 521 16 87 info@golf-anderlecht.com www.golf-anderlecht.com Groene zone aan de Brusselse stadsrand, ideaal voor beginners. Dit golfterrein (18 holes) is door zijn vele ‘out of bounds’ en veelvuldige watervlakken en hindernissen technisch zeer interessant. Een ander voordeel is dat dit terrein tot 20.00 u. verlicht is en op twee niveaus plaats biedt aan 25 personen. Je kunt er materiaal huren. Bereikbaarheid: bus 46 – halte Neerpede Brussels Golf Club Academy & Training Hippodrome de Boitsfort Terhulpsesteenweg 53 A 1180 Ukkel 02 672 22 22 info@brusselsgolfclub.com www.brusselsgolfclub.com Volledig uitgerust golfterrein voor beginners en gevorderden. Practice met 28 onoverdekte afslagplaatsen, 12 overdekte afslagplaatsen, approach greens, bunkers en een putting green. In 1988 werd een baan met 9 holes aangelegd (1856 m). Je kunt er materiaal huren. Bereikbaarheid: tram 94 - halte renbaan aan Bosvoorde

brusselse sportcentra 170

5

r

t

u

k v d e Mnu t t i g e p 4 adr e s s en t b c s q a o r


gemeenschapscentra 1130 Haren > GC De Linde Kortenbachstraat 7 02 242 31 47 delinde@vgc.be http://delinde.vgc.be

1030 Schaarbeek > GC De Kriekelaar Gallaitstraat 86 02 245 75 22 dekriekelaar@vgc.be http://dekriekelaar.vgc.be

1000 Brussel > GC De Markten Oude Graanmarkt 5 02 512 34 25 demarkten@demarkten.be www.demarkten.be

1090 Jette > GC Essegem Leopold 1-straat 329 02 427 80 39 essegem@vgc.be www.essegem.be

1050 Elsene > GC Elzenhof Kroonlaan 12-16 02 648 20 30 elzenhof@vgc.be http://elzenhof.vgc.be

1081 Koekelberg > GC De Platoo Pantheonlaan 14 02 412 00 50 deplatoo@vgc.be http://deplatoo.vgc.be

1082 Sint-Agatha-Berchem > GC De Kroon Vandendrieschstraat 19 / Kerkplein 13 02 482 00 10 dekroon@vgc.be http://dekroon.vgc.be

1040 Etterbeek > GC De Maalbeek Hoornstraat 97 02 734 84 43 demaalbeek@vgc.be http://demaalbeek.vgc.be

1020 Laken > GC Nekkersdal E. Bockstaellaan 107 02 421 80 60 info@nekkersdal.be www.nekkersdal.be

1140 Evere > GC Everna St.-Vincentiusstraat 30 02 247 03 40 everna@vgc.be http://everna.vgc.be

1120 Neder-Over-Heembeek > GC Heembeek-Mutsaard Fr. Vekemansstraat 131 02 268 20 82 heembeek-mutsaard@vgc.be http://heembeek-mutsaard.vgc.be

1083 Ganshoren > GC De Zeyp Van Overbekelaan 164 02 422 00 11 info@dezeyp.be www.dezeyp.be nuttige adressen 172

1160 Oudergem > GC Den Dam Gemeenteplein 13 (onthaal) Waversesteenweg 1789 (activiteiten) 02 663 89 50 dendam@vgc.be www.den-dam.be

1060 Sint-Gillis > GC De Pianofabriek Fortstraat 35 02 541 01 70 info@pianofabriek.be www.pianofabriek.be 1080 Sint-Jans-Molenbeek > GC De Vaartkapoen Schoolstraat 76 / Sint-Jozefstraat 17 02 413 04 10 devaartkapoen@vgc.be www.vaartkapoen.be 1210 Sint-Joost-ten-Node > GC Ten Noey Gemeentestraat 25 02 217 08 82 tennoey@vgc.be http://tennoey.vgc.be

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe > GC Op-Weule Sint-Lambertusstraat 91 02 775 92 00 info@opweule.be www.opweule.be 1150 Sint-Pieters-Woluwe > GC Kontakt Orbanlaan 54 02 762 37 74 kontakt@vgc.be http://kontakt.vgc.be 1180 Ukkel > GC Candelaershuys Brugmannlaan 433 02 343 46 58 candelaershuys@vgc.be www.candelaershuys.be 1190 Vorst > GC Ten Weyngaert Bondgenotenstraat 54 02 340 95 80 tenweyngaert@vgc.be http://tenweyngaert.vgc.be 1170 Watermaal-Bosvoorde > GC Wabo Delleurlaan 39-43 02 675 40 10 wabo@vgc.be www.wabo.be

nuttige adressen

1070 Anderlecht > GC De Rinck Dapperheidsplein 7 02 524 32 35 derinck@vgc.be http://derinck.vgc.be

173


gemeentelijke sportdiensten

1000 Brussel > Sportdienst Brussel Rogier Vander Weydenstraat 3 02 279 59 50 sporthuis@brucity.be www.brussel.be 1050 Elsene > Sportdienst Elsene Opperstraat 38 02 515 69 00 (Lena Dado) csi.asbl@gmail.com www.elsene.be 1040 Etterbeek > Sportdienst Etterbeek Oudergemlaan 113-117 02 627 25 71 sport@etterbeeksport.be www.etterbeek.irisnet.be

nuttige adressen 174

1130 Haren > Sportdienst Brussel Rogier Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel 02 279 59 50 sporthuis@brucity.be www.brussel.be 1090 Jette > Sportdienst Jette Wemmelsesteenweg 100 02 423 12 50 infojette@jette.irisnet.be www.jette.be 1081 Koekelberg > Sportdienst Koekelberg Sint-Annakerkstraat 118 02 415 97 01 (Emmanuel Bombaert) Info.1081@koekelberg.irisnet.be www.koekelberg.be 1020 Laken > Sportdienst Brussel Rogier Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel 02 279 59 50 sporthuis@brucity.be www.brussel.be

1140 Evere > Sportdienst Evere Hoedemakerssquare 10 02 247 63 88 (GaĂŤlle Guillaume) sport@evere.irisnet.be www.evere.be

1120 Neder-over-Heembeek > Sportdienst Brussel Rogier Vander Weydenstraat 3, 1000 Brussel 02 279 59 50 sporthuis@brucity.be www.brussel.be

1083 Ganshoren > Sportdienst Ganshoren Vandervekenstraat 114 02 468 23 27 (Nicole Van Den Abbeele) sporthal.g@ganshoren.irisnet.be www.ganshoren.be

1160 Oudergem > Sportdienst Oudergem E. Idiersstraat 12 02 676 48 30 sports@auderghem.be www.oudergem.be

1030 Schaarbeek > Sportdienst Schaarbeek Vifquinstraat 2 02 240 33 62 (Quentin Deville) qdeville@schaarbeek.irisnet.be www.schaarbeek.irisnet.be

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe > Sportdienst St.-Lambr.-Woluwe Kroningslaan 65 02 776 82 56 sport@woluwe1200.be www.woluwe1200.be

1082 Sint-Agatha-Berchem > Sportdienst Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 62 b3 02 466 40 26 (Bruno Schroeven) info@1082berchem.irisnet.be www.berchem.irisnet.be

1150 Sint-Pieters-Woluwe > Sportdienst Sint-Pieters-Woluwe C. Thielemanslaan 93 02 773 18 20 www.woluwe1150.irisnet.be

1060 Sint-Gillis > Sportdienst Sint-Gillis Maurice van Meenenplein 39 02 536 02 34 (Pascale FĂŠlix) sport.1060@stgillis.irisnet.be www.stgillis.be 1080 Sint-Jans-Molenbeek > Sportdienst Sint-Jans-Molenbeek Graaf van Vlaanderenstraat 20 02 412 36 95 sports.1080@molenbeek.irisnet.be www.molenbeek.be 1210 Sint-Joost-ten-Node > Sportdienst Sint-Joost-ten-Node Sterrenkundelaan 13 02 220 25 00 (Patricia Asti) pasti@stjoost.irisnet.be www.stjoost.irisnet.be

1180 Ukkel > Sportdienst Ukkel Alsembergsesteenweg 860 02 348 68 10 (Boris Dillies) sport@ukkel.be www.ukkel.be 1190 Vorst > Sportdienst Vorst Sint-Denijsplein 9 02 370 26 53 www.vorst.irisnet.be 1170 Watermaal-Bosvoorde > Sportdienst Watermaal-Bosvoorde A. Gilsonplein 1 02 675 87 99 (Jacques Cornet) jcornet@wb.irisnet.be www.watermaal-bosvoorde.be

nuttige adressen

1070 Anderlecht > Sportdienst Anderlecht E. Carpentierstraat 45 02 529 40 54 (Carine Brouckaert) sport@anderlecht.irisnet.be www.anderlecht.be

175


(grenzend aan het Brussels hoofdstedelijk gewest)

Vind je in Brussel geen sportclub waar je jouw favoriete sporttak kan beoefenen? Informeer je dan bij de sportdiensten uit de Rand. 1730 Asse 3090 Overijse 02 454 19 67 02 686 90 20 sportdienst@asse.be sportdienst@sporeo.be www.sportinasse.be www.sporeo.be

nuttige adressen 176

1700 Dilbeek 02 569 76 34 sportdienst@dilbeek.be www.dilbeek.be

1640 Sint-Genesius-Rode 02 381 14 51 cindy.vandijck@derand.be www.deboesdaalhoeve.be

1620 Drogenbos 02 333 85 14 priscilla.loos@drogenbos.be www.drogenbos.be

1600 Sint-Pieters-Leeuw 02 334 21 61 sportdienst@sint-pieters-leeuw.be www.sint-pieters-leeuw.be

1850 Grimbergen 02 267 20 16 sportdienst@grimbergen.be www.grimbergen.be

3080 Tervuren 02 766 53 35 sportdienst@tervuren.be www.tervuren.be

1560 Hoeilaart 02 657 97 26 sportdienst@hoeilaart.be www.hoeilaart.be

1800 Vilvoorde 02 255 47 41 kaat.van.cauwenberghe@vilvoorde.be www.vilvoorde.be

1950 Kraainem 02 721 28 06 maryse.wijns@derand.be www.kraainem.be

1780 Wemmel 02 460 73 24 eef.vermaelen@derand.be www.derand.be

1630 Linkebeek 02 380 39 89 dirk.craps@derand.be www.derand.be

1970 Wezembeek-Oppem 02 731 43 31 jolijn.bosseloo@derand.be www.derand.be

1830 Machelen 02 254 12 31 sportdienst@machelen.be www.machelen.be

1930 Zaventem 02 717 88 58 sport@zaventem.be www.sportzav.be

Sportfederaties Ben je op zoek naar een sporttak / sportclub die niet opgenomen is in deze gids? Contacteer dan de desbetreffende sportfederatie hieronder. Wil je als sporter naast het recreatieve sporten ook kans krijgen om door te stoten naar het hoogste niveau? Sluit je dan aan bij een sportclub die aangesloten is bij de unisportfederatie van de sporttak. Unisportfederaties zijn de enige federaties van de Belgische koepel die kunnen deelnemen aan de internationale competities. De sportfederaties aangeduid met

hebben (ook) een G-sportwerking.

Vlaamse sportfederaties Koepelorganisatie Vlaamse Sportfederatie vzw 09 243 12 90 • info@vlaamsesportfederatie.be • www.vlaamsesportfederatie.be

Unisportfederaties Badminton Vlaanderen vzw 03 287 83 80 • info@badmintonvlaanderen.be • www.badmintonvlaanderen.be GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 09 243 12 00 • info@gymfed.be • www.gymfed.be Handboogliga vzw 03 286 07 79 • info@handboogliga.be • www.handboogliga.be Klim- en Bergsportfederatie vzw 03 830 75 00 • info@klimenbergsportfederatie.be • www.klimenbergsportfederatie.be Koninklijke Belgische Korfbalbond- Vlaamse Liga vzw 03 366 20 35 • bondsbureau@korfbal.be • www.korfbal.be Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en-Sport vzw 015 29 04 86 • secretariaat@nelos.be • www.nelos.be Parantee vzw (Vlaamse Liga Gehandicaptensport) 09 243 11 70 • info@parantee.be • www.parantee.be

nuttige adressen

Gemeentelijke sportdiensten uit de Rand

177


Vlaamse Schermbond vzw

016 35 35 00 • info@redfed.be • www.redfed.be

03 286 07 54 • info@vlaamseschermbond.be • www.vlaamseschermbond.be

Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw

Vlaamse Schietsportkoepel vzw

011 87 08 28 • vvo@orientatie.org • www.orientatie.org

03 286 07 25 • vsk@sportschieten.be • www.sportschieten.be

Vlaamse Atletiekliga vzw

Vlaamse Ski en Snowboard Federatie vzw

02 474 72 20 • info@val.be • www.val.be

03 286 07 85 • info@vssf.be • www.vssf.be

Vlaamse Baseball- & Softball Liga vzw

Vlaamse Squashfederatie vzw

03 286 07 87 • info@baseballsoftball.be • www.baseballsoftball.be

014 85 96 00 • vsf@vsf.be • www.vsf.be

Vlaamse Basketballiga vzw

Vlaamse Taekwondo Bond vzw

02 521 48 79 • info@vlaamsebasketballiga.be • www.vlaamsebasketballiga.be

011 87 09 18 • sporttechnisch@taekwondo.be • www.taekwondo.be

Vlaamse Handbal Vereniging vzw

Vlaamse Tafeltennisliga vzw

011 87 09 02 • vhv@handbal.be • www.handbal.be

02 527 53 72 • info@vttl.be • www.vttl.be

Vlaamse Judofederatie vzw

Vlaamse Tennisvereniging vzw

052 44 90 16 • vlaamse.judofederatie@skynet.be • www.vjf.be

02 548 03 00 • info@vtv.be • www.vtv.be

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw

03 281 16 22 • info@vjjf.be • www.vjjf.be

016 47 49 32 • info@triathlon.be • http://vtdl.triathlon.be

Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw

Vlaamse Vereniging voor Golf vzw

011 64 28 35 • info@vkkf.be • www.vkkf.be

02 752 83 30 • info@golfvlaanderen.be • www.golfvlaanderen.be

Vlaamse Karate Federatie vzw

Vlaamse Volleybalbond vzw

09 248 03 00 • vkf@karate.be • www.vkf.be

02 257 16 00 • vvb.secretariaat@skynet.be • www.volleyvvb.be

Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw

Vlaamse Yachting Federatie vzw

03 286 07 95 • info@vksb.be • www.vksb.be

09 243 11 20 • info@vyf.be • www.vyf.be

Vlaamse Liga Paardensport vzw

Vlaamse Zwemfederatie vzw

09 245 70 11 • info@vlp.be • www.vlp.be

09 220 53 87 • info@zwemfed.be • www.zwemfed.be

Vlaamse Roeiliga vzw

Voetbalfederatie Vlaanderen vzw

09 243 12 50 • info@vlaamse-roeiliga.be • www.vlaamse-roeiliga.be

02/477 12 11 • gilberttimmermans@voetbalfederatievlaanderen.be • www.voetbalfederatievlaanderen.be

Vlaamse Rollerbond vzw 016 81 62 22 • info@rollerbond.be • www.rollerbond.be Vlaamse Rugby Bond vzw 03 286 07 52 • rugby@skynet.be • www.vlaamse-rugby-bond.be

Waterski Vlaanderen vzw 03 271 19 59 • wsv@waterski.be • www.waterski.be Wielerbond Vlaanderen vzw 02 349 19 50 • info@wielerbondvlaanderen.be • www.wielerbondvlaanderen.be

nuttige adressen

nuttige adressen 178

RedFed vzw (Vlaamse Reddings Centrale)

179


Aktivia vzw 050 40 51 40 • info@aktivia.be • www.aktivia.be Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw 09 218 91 20 • info@bvlo.be • www.bvlo.be Dansliga Sportfederatie vzw 014 61 19 37 • info@dansliga.be • www.dansliga.be De FitnessOrganisatie vzw 09 232 50 36 • info@fitness.be • www.fitness.be FALOS-Sportfederatie van de KWB vzw 02 246 52 70 • wim.verstraete@falos.be • www.falos.be Federatie Dans en Sport vzw 050 35 13 05 • info@fedes.be • www.fedes.be FROS Amateursportfederatie vzw 03 286 07 60 • info@fros.be • www.fros.be Gezinssportfederatie vzw 02 507 88 22 • gsf@gezinsbond.be • www.gsf.be Gym & Dans Federatie Vlaanderen vzw 03 286 07 29 • info@gymdans.be • www.gymdans.be Koninklijke Antwerpse vereniging van Vriendenclubs vzw 03 286 07 44 • ingekavvv@skynet.be • www.kavvv.be Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond vzw 016 20 14 13 • info@kblvb.be • www.kblvb.be Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw 02 377 12 06 • info@kvv.be • www.kvv.be Landelijke Rijverenigingen vzw nuttige adressen 180

016 47 99 60 • info@lrv.be • www.lrv.be Natuurvrienden Sportfederatie vzw 03 270 02 83 • buitensport@nvsf.be • www.nvsf.be

OKRA-SPORT, trefpunt 55+ vzw 02 246 44 35 • info@okrasport.be • www.okrasport.be PSYLOS vzw 016 22 04 15 • info@psylos.be • www.psylos.be Recreatief Aangepast Sporten vzw 02 515 02 54 • info@recreas.be • www.recreas.be Sporta Federatie vzw 014 54 10 48 • info@sporta.be • www.sporta.be Sportievak 056 26 44 20 • info@sportievak.be • www.sportievak.be S-Sport Federatie vzw 02 515 17 16 • info@s-sport.be • www.s-sport.be Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw 03 219 69 67 • info@vvw.be • www.vvw.be Vlaamse Liefhebbers-volleybalfederatie VLM Brabant 02 460 05 25 • mia@vlmbrabant.be • www.vlmbrabant.be Vlaamse Liga van Bedrijfsportbonden vzw 03 286 07 36 • info@vlaamse-bedrijfssport.be • www.vlaamse-bedrijfssport.be Vlaamse Minivoetbalfederatie vzw 09 220 83 82 • info@vmf.be • www.vmf.be Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw 09 223 32 63 • info@vwofederatie.be • www.vwofederatie.be Vlaamse Wandelfederatie vzw 011 87 08 21 • bernadette@vwf.be • www.vwf.be Vlaamse Wielrijdersbond vzw 052 33 29 80 • vwb@vwb.be • www.vlaamsewielrijdersbond.be Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw 016 44 77 94 • vzvb@skynet.be • www.vlaamsezaalvoetbalbond.com Voor gegevens over andere sportfederaties: surf naar www.vlaamsesportfederatie.be.

nuttige adressen

Recreatieve sportfederaties

181


Uitleenmogelijkheden sport- en spelmateriaal Hieronder vind je een selectie van uitleenmogelijkheden voor sport- en spelmateriaal. geeft aan dat er ook specifiek en aangepast materiaal kan worden uitgeleend voor personen met een handicap.

Almagic asbl - Sint-Pieters-Woluwe Aangepaste fietsen (G-sport), hellende vlakken Info: www.almagic.org

VGC-uitleendienst - Sint-Agatha-Berchem Sport- en spelmateriaal, audio-visueel materiaal, bestelwagens. Er wordt uitgeleend aan Brusselse Nederlandstalige sportverenigingen, jeugdverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, gemeenschapscentra en sport- en spelinitiatieven met een Nederlandstalig karakter van gemeenten en Brusselse Nederlandstalige scholen. Info: http://uitleensportenspel.vgc.be VGC-sportdienst - Koekelberg

Lu.A.P.E. asbl - Sint-Pieters-Woluwe Aangepast spelmateriaal voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap Info: www.luape.be Cyclo – Brussel Tandems, fietsen Info: www.cyclo.org

Fietsen (stadfietsen, kinderfietsen, BMX, tandems) Er wordt uitgeleend aan Brusselse organisaties die erkend zijn door de VGC, gemeenten, Brusselse Nederlandstalige scholen en internaten. Tandems worden enkel uitgeleend aan initiatieven voor personen met een handicap of met een verminderd evenwichts- en fietsgevoel. Ook erkende organisaties uit de Brusselse rand die met deze doelgroep werken kunnen tandems uitlenen.

Fietsen, kinderfietsen, ook herstellingen aan fietsen en een basiscursus fietsmechanica op aanvraag. Er wordt uitgeleend aan kinderen, buurtbewoners, verenigingen en scholen.

Info: inge.deblieck@vgc.be

Info: Frank Isenborghsn 0486 35 31 41

Bloso-uitleendienst - Hofstade

Villo – uitleenpunten verspreid over het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sportmateriaal Er wordt uitgeleend aan niet-commerciële organisaties, scholen, overheden, sport- en jeugdverenigingen.

Fietsverhuur (stadsfietsen)

Info: www.bloso.be

D’Broej - Molenbeek

Info: http://nl.villo.be

nuttige adressen 182

Fietsverhuur (stadsfietsen)

Volkssportmateriaal (ook aangepast voor personen met een handicap), kinderspelen, uitheemse spelen, kermisspelen, new games en diverse spelbenodigdheden.

Info: http://www.scotty.be/nl/sites/blue-bike

Info: www.sportimonium.be

Pro Velo – Elsene

Stichting Vlaamse Schoolsport – Leuven Sportmateriaal Er wordt uigeleend aan scholen die zijn ingeschreven voor de actie ‘Sport beweegt je school’. Info: www.schoolsport.be

Fietsverhuur (stadsfietsen, vouwfietsen, kinderfietsen, elektrische fietsen). Info: www.provelo.org

nuttige adressen

Blue bike – NMBS-stations Centraal, Zuid, Noord en Luxemburg Sportimonium – Hofstade

183


Andere Brussel Kabinet van staatssecretaris Bruno De Lille (Collegelid bevoegd voor sport) Botanic Building (14e verdiep) Sint-Lazaruslaan 10 1210 Sint-Joost-ten-Node 02 517 12 59 info@delille.irisnet.be

COCOF – Service des sports Paleizenstraat 42 A 1030 Schaarbeek 02 800 84 01 sport@cocof.irisnet.be www.cocof.irisnet.be/site/fr/sport

VAKANTIE­ GIDS­­

HERFST KERST KROKUS

2013-2014

2,5 TOT 18 JAAR

Bloso-promotiedienst Vlaams-Brabant en Brussel

Stichting Vlaamse Schoolsport Vlaams-Brabant en Brussel

Zandstraat 3 1981 Hofstade 015 61 82 60 promotie-vlaams-brabant-brussel@bloso.be www.bloso.be

Leopold 11-laan 184 D 1080 Brussel 02 420 06 80 svs@schoolsport.be

Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Sport Provinciehuis Provincieplein 1 3010 Leuven 016 26 76 54 sport@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/sport Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) nuttige adressen 184

August De Boeckstraat 1 bus 3 9100 Sint-Niklaas 03 780 91 00 secretariaat@isbvzw.be www.isbvzw.be

Janseniusstraat 47 3000 Leuven 016 29 85 20 svs@vlbrabant.schoolsport.be www.schoolsport.be

XXXVAKANTIE 1 Vakantiegids Herfst-Kerst-K

rokus.indd 1

9/08/13 09:13

vzw ‘De Rand’ Kaasmarkt 75 1780 Wemmel 02 456 97 80 info@derand.be www.derand.be

© Lies Engelen Photograph y

Vlaanderen

D e va k a n t i e g i d s i s e r ! vraag hem aan...


Z

R M M

Y

H

R

L

R

O

P

E

S

W Q

T

N

T

V

G Q N M

S

A

Y

E

Z

N

Z

I

M X

O N

J

G

Y

M M N

X

Z

B

I

U

K

L

N

S

M

M B

Q H

Y

X

Y

X

H H

I

U

K

E

R

O

P

E

S

K

I

P

P

I

N G

N O

P

Z

Q

T

M O

A

H O W A

J

P

J

I

K

N

T

D H H

B

I

U

T

T

B

A

D M

I

N

T

O N

U

L

V

G N M H

E

B

E

S

B

T

J

C

F

Y

R

C

B

A

O

A

A

E

S

I

Z

U M B

A

V

V

B

S

I

Z

G

T

U

R

N

E

N

L

L

D

V

I

I

U

S

T

O

R

B

A

L

V

A M H

J

V

U

E

S

A

A

O

X

O

L

C

I

L

I

N G N

Z

T

V

H

E

I

M Y

N

F

L

S

T

K V R L

L

Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie

L

E

P

R

S

G

T

K

A

C

K M

K

L

I

O

Y

T

B

C

G

Owww.facebook.com/VGCsportdienst E T B A L

A

Q H

L

O

P

Z

Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel www.vgc.be/sport

A M O

G

S

C

Q U

L

A

G

K

Z

I

O O

R

I

C

B

Y

Y

U

F

A

T: 02 563 05 14 F: 02 563 04 49 E: sportdienst@vgc.be

A

VGC Sportgids  

De sportgids 2013-2014 biedt je informatie over de werking en dienstverlening van de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en gro...