Page 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine

Сертифікаційний орган «Органік Стандарт» Organic Standard certification body

Асоціація учасників біовиробництва "БІОЛан Україна" Association of Organic Production Stakeholders "BIOLan Ukraine"

www.organicstandard.com.ua www.minagro.kiev.ua

www.biolan.org.ua

Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland)

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

www.fibl.org www.ukraine.fibl.org

www.giz.de/ukraine www.eep.org.ua

Посольство Франції в Україні Embassy of France in Ukraine www.ambafrance-ua.org

Міжнародна конференція «Розвиток органічного ринку в Україні» Розвиток внутрішнього ринку та політичний діалог в рамках виставки «Весь світ харчування Україна 2013» International Conference “Organic Market Development in Ukraine” Domestic Market Development and Policy Dialog within the frames of the World Food Ukraine 2013 exhibition

Програма Programme

01.11.2013 Міжнародна конференція «Розвиток органічного ринку в Україні» International Conference “Organic Market Development in Ukraine” 30.10-01.11.2013 Виставка «Органічні продукти в Україні» Exhibition of organic food «Organic in Ukraine» 02.11.2013 Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції Organic study tour, which includes visits of production, processing and sales of organic products 01.11.2013 Місце проведення: Міжнародний виставковий центр на Лівому березі, м.Київ, Броварський проспект, 15, 3-й павільйон (центральний вхід), конференц-зал №14 Venue: International Exhibition Centre on the Left Bank; 15 Brovarskiy Ave., Kyiv city, Ukraine (exhibition hall 3, conference hall 14)

Час/ Time 09.30 – 10.00

Тема/Topic

Доповідач/Speaker

Реєстрація та органічні чай/кава Registration & welcome organic tea&coffee

10.00 – 10.05

Представлення президії

10.05 – 10.15

Привітальне слово

Introduction of the presidium

Welcome words

Наталія Прокопчук, менеджер швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», FiBL Natalie Prokopchuk, Project manager, Swiss-Ukrainian Project “Organic Market Development in Ukraine”, FiBL www.fibl.org Анатолій Рудюк, начальник відділу загального землеробства, Міністерство аграрної політики і продовольства України


Anatolii Rudiuk, Head of the Division of general agriculture, Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine www.minagro.gov.ua 10.15 – 10.25

10.25 – 10.35

10.35 – 10.45

10.45 – 10.55

10.55 – 11.15

Привітальне слово Welcome words

Привітальне слово Welcome words

Привітальне слово Welcome words

Привітальне слово Welcome words Рецепт від лідера – успішно пройдений шлях від 1 до 2000 органічних продуктів на поличках найбільшої мережі супермаркетів в Швейцарії. Як інвестиції роздрібної торгівлі підштовхнули розвиток органічного ринку вперед у Швейцарії? Receipt from leader – success story from 1 to 2000 organic products on the shelves of the biggest supermarket chain in Switzerland. How investment of retailers pushed organic forward in Switzerland?

11.15 – 11.25

11.25 – 11.45

11.45 – 11.55 11.55 – 12.15 12.15 – 12.25 12.25 – 13.00

Гуідо Бельтрані, директор, Швейцарське бюро 1 співпробітництва в Україні Guido Beltrani, Country Director, Swiss Cooperation Office in 2 Ukraine www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine Елізабет Мерсьє, директор Французька Біо Агенції, офіційний орган при Міністерстві сільського господарства Франції, який підтримує розвиток органічного виробництва, Франція Elisabeth Mercier, Head of French Bio Agency, official body which supports organic development and subordinated to the Ministry of Agriculture of France www.agencebio.org Олена Базир, координатор, Програма підтримки економічного розвитку та зайнятості, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) Elena Bazyr, Coordinator, Economic and Employment Promotion Program, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) www.giz.de/ukraine, www.eep.org.ua Василь Пиндус, голова правління, Асоціація учасників органічного виробництва "БІОЛан Україна" Vasyl Pyndus, Head of the Board, Association of Organic Production Stakeholders "BIOLan Ukraine" www.biolan.org.ua

Конрадін Болігер-Майолін, керівник Департаменту власних торгових марок, мережа супермаркетів КООП (CООР Supermarkets), Швейцарія Conradin Bolliger-Maiolin, Leader Private Sustainability Labels, COOP Supermarkets, Switzerland www.coop.ch

Обговорення у форматі «питання-відповідь»

Модератор

Interactive session in question-answer format

Moderator Яннік Ферронато, президент правління кооперативів виробників південної Франції та член Ради директорів мережі супермаркетів органічної продукції «Біо Кооп», Франція Yannick Ferronato, President of the Committee board of the producer's cooperative of South West of France and Member of the Board of Directors of BIOCOOP organic food supermarket chain, France www.biocoop.fr

Успішний досвід від кооперативів органічних споживачів та виробників до найбільшої мережі супермаркетів органічної продукції у Франції Successful experience from organic consumer and producer cooperatives to the biggest organic supermarket chain in France Обговорення у форматі «питання-відповідь»

Модератор

Interactive session in question-answer format

Moderator

Комунікації та позиціонування органічних продуктів

Томас Бернет, експерт, FiBL, Швейцарія

Communication and positioning of organic products

Thomas Bernet, expert, FiBL, Switzerland www.fibl.org

Обговорення у форматі «питання-відповідь»

Модератор

Interactive session in question-answer format

Moderator

Формат “Органічна візитка” – швидкі бізнес знайомства серед органічного сектору (2 хв./ особу) – виробництво, переробка, збут, інвестиції, консультації тощо

Модератор Moderator

1

Швейцарське бюро співробітництва в Україні проводить діяльність від імені двох державних відомств - Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який є частиною Міністерства економіки Швейцарії, та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), яка входить до складу Міністерства закордонних справ Швейцарії. 2

Swiss Cooperation Office in Ukraine (SCO) is a representative in Ukraine of 2 Swiss governmental organizations - the State Secretariat for Economic Affairs (SECO, Switzerland) which is a part of the Swiss Federal Department of Economic Affairs, and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) which is a part of the Federal Department of Foreign Affairs.


Format “Organic business card” – fast business introduction among organic sector (2 min. per person) – production , processing, trade, investments, consultancy, etc. 13.00 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 15.00

Перерва на чай/каву Coffee break Можливості державної підтримки розвитку органічного сектору

для

Possibilities of state support for organic sector development

Формат пленарної дискусії: Політичний діалог – Закон України про органічне виробництво. Обговорення у форматі «питання-відповідь» Plenary discussion format: Policy dialog – Organic Law of Ukraine. Interactive session in question-answer format

15.00 – 15.15

15.15 – 15.25 15.25 – 15.35 15.35 – 15.45 15.45 – 15.55 15.55 – 16.05

16.05 16.50

Розвиток органічного ринку в Україні. Status quo

Іржі Урбан, FiBL, Біоінститут, державний Центральний інститут нагляду та перевірки у сфері сільського господарства (ÚKZÚZ), Чеська республіка Jiri Urban, FiBL, BioInstitut, state Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Czech republic (ÚKZÚZ) www.fibl.org, www.bioinstitut.cz, www.ukzuz.cz Експерти: - Сергій Блінченко, Координатор, Аграрний сектор, Координаційний центр з упровадження економічних реформ при Президентові України - Анатолій Рудюк, Начальник відділу загального землеробства, Міністерство аграрної політики і продовольства України - Ксенія Гладченко, менеджер з якості, сертифікаційний орган «Органік Стандарт» - Органічний виробник - Анрі Барнабо, технічний радник при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Французьке посольство в Україні Experts: - Sergii Blinchenko, Coordinator, Agrarian sector, Economic reforms coordination center mandated by the President of Ukraine - Anatolii Rudiuk, Head of the Division of general agriculture, Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine - Ksenia Gladchenko, quality manager, Organic Standard certification body - Organic producer - Henri Barnabot, Technical advisor under the Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine/ French Embassy in Ukraine Сергій Галашевський, директор, сертифікаційний орган «Органік Стандарт»

Development of organic market in Ukraine. Status quo

Sergiy Galashevskyy, general manager, certification body Organic Standard www.organicstandard.com.ua

Обговорення у форматі «питання-відповідь»

Модератор

Interactive session in question-answer format

Moderator

Органічні продукти – тренд світу… Які продукти шукають українські споживачі?

Супермаркет України

Organic products - world trend… What produce are the Ukrainian consumer looking for?

Supermarket of Ukraine

Обговорення у форматі «питання-відповідь»

Модератор

Interactive session in question-answer format

Moderator

Досвід та виклики окремих поличок органічної продукції в супермаркеті

Супермаркет України

Experience and challenges of the separate stalls of organic produce in the supermarket

Supermarket of Ukraine

Обговорення у форматі «питання-відповідь»

Модератор

Interactive session in question-answer format

Moderator

Формат “Органічна візитка” – швидкі бізнес знайомства серед органічного сектору (2 хв./ особу) – виробництво, переробка, збут, інвестиції, консультації тощо Format “Organic business card” – fast business introduction among organic sector (2 min. per

Модератор Moderator


person) – production , processing, investments, consultancy, etc. 16.50 – 17.00 17.00 – 17.30

trade,

Висновки

Модератор

Conclusions

Moderator

Ділове спілкування. Налагодження зв’язків за чашкою органічного чаю/кави Business communication. Matchmaking & organic tea/coffee

Участь у конференції безкоштовна. Проводиться українською, російською та англійською мовами, синхронний переклад буде забезпечено. The Conference participation is free of charge. It is conducted in Ukrainian, Russian, English, simultaneous translation will be provided. Організаційний комітет/ Organizing committee: Світлана Горбань, керівник консультативного департаменту Асоціації виробників органічного виробництва «БІОЛан Україна», +38067-4308253, illintsi@biolan.org.ua Svitlana Horban, Head of the consulting department, Association of Organic Production Stakeholders "BIOLan Ukraine" Сергій Галашевський, директор сертифікаційного органу “Органік Стандарт”, +38067-2326594, sg@organicstandard.com.ua Sergiy Galashevskyy, General Manager, Organic Standard certification body Модератор/ Moderator: Наталія Прокопчук/ Natalie Prokopchuk Організатори/Organizers: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine, www.minagro.kiev.ua Дослідний інститут органічного сільського господарства FiBL (Швейцарія)/ Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland), www.fibl.org Сертифікаційний орган “Органік Стандарт” / Organic Standard certification body, www.organicstandard.com.ua Асоціація виробників органічної продукції «БІОЛан Україна»/ Association of Organic Production Stakeholders "BIOLan Ukraine", www.biolan.org.ua

30.10-01.11.2013 Виставка «Органічні продукти в Україні» Exhibition of organic food «Organic in Ukraine» Стенд/Stall № С21 World Food Ukraine 2013 виставка «Весь світ харчування Україна 2013» Інформація буде додана пізніше Union of producers of certified organic products "Organic Ukraine" www.organicukraine.org.ua

02.11.2013 Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції Organic study tour, which includes visits of production, processing and sales of organic products Інформація буде додана пізніше


Фінансова підтримка/Financial support: Swiss Confederation Швейцарська Конфедерація www.seco-cooperation.ch www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine

Embassy of France in Ukraine Посольство Франції в Україні www.ambafrance-ua.org

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany Федеральне Міністрество економічного співробітництва та розвитку (BMZ), Німеччина www.bmz.de

Міжнародна виставка-партнер World Food International exhibition-partner World Food www.worldfood.com.ua

Міжнародна виставка "Розвиток органічного ринку в Україні"  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you