Page 1

>-04-713304-3 CG979 Jf540E

Ш Ш і


I

I

i

W

M


ЗМІСТ ПРЕКРАСНА УТІкАЧКА.»....................... З ВТРАЧЕНА ЇЇАМ'ЯТк............................. 4 3 ПОВІЇХОАА МЕРІ......... - .........-.............7 5 КОВЕНТ-ГАРАЕНСЬКА АИЗВОЛИЦЇІ.....107 РОЗВИТЕ СЕРПЕ................................... 13Я


8.Л »-

:ч?

•- -? .•V


ПРОЄАЧ, АЛе ТУТ

^ % г Н ІЧ О Г О н г

^ д іе ш .

?.Vj ^Æ -» J

ïü s j , : % ^

s

\


-‘ . - . ' / / Г - :

-


їй 20 РОКІ^, П 'Я Т Ь

і:

І

ЧОТИРИ ДЮЙМА РОСТУ, І єажить ПРИБЛИЗНО 9 6

ф у н т а /

ОБШУКА­ ТИ всю ОКРУГУ/ ПАЦІЄНТА З^АТИ КУДеЛЬКА ЯСАНТ/ І*

/ \

/

од

/

\\ \\\

\

ця

ЛЮДИНА

&И ЗРО ­ ЗУМ ІЛИ М ЕРЕ?

Л Я К А Є ...

якщо вк її по-

&АЧИТВ -

повідомте ЗАЛА'

НАМ /

\

М'ЯТА* Ш

/

!

< 7,

ж

\

з е їс ИО-

У/

ВОНА

кге в з-

ЛеЧНА/ А О З Р г!

ТАК.

у

/ 1- ^ » /

7;


\

ш

ї ї

-

, •' T g l k '

Ш

W ê і

#

Æ

4 •

'

Ч ' -fh

■ •'

П Е Р Е К Л А Д .* M ^ ^ C r w ^ K Q P E K T V P A .* .^ E M E T R f O L

'

Т А ^ П С Е Т » M A ^ C R fW >

\

КАГКЕРИ *S A M W N . » E M E T R r^ L '

À. ■

'' .

> <

w w M M i M a N 6 / iJ N .u a

11111111111111111  
11111111111111111  

22222222222222222222222222222222