Page 1

Historia i zabytki historyczne Białegostoku


1. Pomnik Obrońców Białegostoku 1939r. Pomnik znajduję się na drodze wylotowej z Białegostoku koło os. Wysoki Stoczek, powstał on z inicjatywy Pana Antoniego Maleckiego obrońcy Białegostoku z 1939 roku. Upamiętnia on stanowisko bohaterskie obrony miasta przez 42 Pułk Piechoty.


2. Nasz Pałac Branickich jest nazywany Wersalem Północy. Powstał w XVII wieku na polecenie ojca wielkiego hetmana koronnego Jana Klemensa Branickiego. Pałac został odbudowany na przełomie lat 1946-1960. Dzisiaj w tym przepięknej zabytkowej perle Podlasia kształcą się przyszli lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni albowiem mieści się tu Białostocki Uniwersytet Medyczny.


3. Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha był dawnej kirchą ewangelicką pod wezwaniem św. Jana powstała w latach 19091912. Po III Zaborze I Rzeczypospolitej w 1795 roku ziemie zagarnęło Królestwo Pruskie a Białystok stał się stolicą Departamentu "Prus Nowowschodnich" W 1925 roku protestanci wykupili ziemie na budowę od browaru Branickiego na ul. Warszawskiej. Wybudowali tu zbór i budynek parafialny.


4. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał ten przepiękny Pałac Lubomirskich, ale za początek powstania źródła podają rok 1856. W 1886 roku cały majątek dojlidzki wraz z pałacem, parkiem, folwarkiem i browarem przekazał w posagu córce – hrabinie Zofii Rudygier. W jej imieniu dobrami zarządzał jej plenipotent Rudolf von Brandestein, a sama więcej przebywała w Berlinie niż w Białymstoku. W 1897 roku w pałacu przyjmowany był car Mikołaj II wraz z małżonką Zofią, którzy przybyli do Białegostoku obserwować wojskowe manewry. Mieści się on w białostockich Dojlidach a na około posesji jest przepiękny park. Obecnie w budynku znajduje się Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.


5. Do Starego Kościoła Farnego w latach 1900 – 1905 została dobudowana przybudówka w postaci neogotyckiej fary. Mała fara Jest to najstarszy budynek w Białymstoku - został wzniesiony w latach 1617- 1626 z fundacji Piotra Wiesiołowskiego Marszałka Wielkiego Litewskiego - ówczesnego właściciela Białegostoku. W tym miejscu warto przypomnieć o właścicielach dóbr Białostockich na przełomie XV a XVIII wieku. Obecnie jest to kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i zarazem nasza białostocka archikatedra.


6. Pałac Hasbacha znajduje się w białostockich Dojlidach przy ul. Dojlidy Fabryczne. Rezydencja powstała w latach 80 XIX wieku. Właścicielem tego zabytkowego pałacu był przedsiębiorca z branży włókienniczej Erwin Hasbach, który go zamieszkiwał wraz z rodziną. W dniu dzisiejszym siedziba Wojewódzkiego i Białostockiego Oddziału WOPR, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Przy pałacu zlokalizowano również Pracownie Konserwacji Zabytków.


7. Autorstwo naszego Ratusza przypisuje się Henrykowi Klemowi, który korespondował z J.K Branickim. W 1745 roku ratusz już istniał. II wojna światowa, rozkaz Stalina żeby rozebrać budynek ratusza wreszcie najazd wojsk Hitlerowskich pokrzyżowały plany radzieckiego przywódcy. Obecnie białostocki ratusz jest wizytówką Białegostoku. Jest siedzibą Muzeum


8. Obecny budynek Książnicy Podlaskiej. Budynek został wybudowany w latach 1804 – 1808. Kiedyś był budynkiem loży Masońskiej a jeszcze przed lożą Masońską był to teren wozowni pałacowej. W budynku po dawnej Loży już w roku 1919 Zarząd miejski m. Białegostoku zorganizował Miejską Bibliotekę Publiczną.


9. Rzeźba „Praczek” powstała w Toruniu w 1938 roku na zlecenie ówczesnego białostockiego wojewody. W 1945 roku został umieszczona nad stawem w białostockim parku Planty. Rzeźbę odrestaurowano i w 1992 roku zostały zapisane w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


10.Budynek wybudowany został w 1897 roku. Kiedyś w gmachu mieściło się Mikołajewsko – Aleksandrowskie Gimnazjum Żeńskie przy dawnej ul. Puszkina. Dziś obecnie mieści się w tym budynku Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ulica obecnie nosi nazwę Adama Mickiewicza.


11.Budynek kolei warszawsko – persburskiej powstał 1862 roku. Budowa rozpoczęła w 1852 roku. Ze względu na wielki ruch kolejowy obiekt został przebudowany w XIX wieku. Maria Dąbrowska zachwalała nasz dworzec kolejowy. Niestety w podczas II wojny światowej został zbombardowany. Długi czas był zamknięty, ale doczekaliśmy się nowego pięknego i zachwalanego dworca kolejowego.


Zdjęcia - Norbert Opisy - Justyna Montaż i korekta – Darek Pod nauczaniem Anny Pogorzelskiej Źródło i zdjęcia: http://ryki.flog.pl/wpis/1568686/wydzial-prawa-uwb http://www.ciekawepodlasie.pl/ http://blogiceo.nq.pl/historiazprzymrozeniemoka/ http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=63202817


Spis treści: 1. Pomnik Obrońców Białegostoku 1939r. 2. Pałac Branickich 3. Kościół Św. Wojciecha (dawna kircha ewangelicka) 4. Pałac Lubomirskich 5. Białostocka Katedra 6. Pałac Hasbacha 7. Ratusz 8. Książnica Podlaska 9. Pomnik Praczek w białostockim parku Planty 10.Wydział prawa (dawne żeńskie gimnazjum) 11.Dworzec PKP Białystok 12.Informacje o prezentacji

KONIEC

Historia i zabytki historyczne białegostoku2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you