Page 1

Уважаеми Колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на среща на тема „Съвременни маркетинг инструменти за подкрепа реализацията на продуктите на микро и малки фирми от сектор храни”по проект LOCFOOD „Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес”, финансиран по Програмата на Европейския съюз ИНТЕРРЕГ ІVС и Министерство на регионалното развитие. В проекта участват 13 партньора от 9 различни държави - Норвегия, Швеция, Великобритания, Швейцария, Италия, Испания, Гърция и България. Фондация „Евро – перспективи” (ФЕП)1 e координатор за България на проекта. Срещата ще се проведе на 19.06.2014 г. от 9.00 ч. в залата на хотел Арена ди Сердика, гр. София, ул. Будапеща 2-4. Проектът LOCFOOD цели да подобри регионалните политики и стратегии по отношение на микро и малките фирми от хранително-вкусовата промишленост в селските райони, да подкрепи предприемачеството, развитието на бизнеса, конкурентоспособността и ръста на икономиката. Сред партньорите по проекта присъстват регионални власти, организации на производители, агенции за стимулиране на местното развитие и един университет. Проектът цели: - да се направи преглед и анализ на съществуващите политики в сектора в регионите на партньорите-участници по проекта. - да се определят вътрешни и външни фактори, които влияят върху спецификата на отрасъла във всеки един от регионите, партньори по проекта; - да се обменят знания и опит като се извърши изследване и сравнение на регионите, като по този начин се изгради по-ясна представа за спецификата на местните фирми от агро- и хранително-вкусовия сектор. - да се разработи ръководство с добри практики на политиките на регионалните и местни власти. Представители на всички партньори по проекта ще бъдат в България и ще участват в срещата на 19.06.2014 г. Целта на срещата е да се представи опита в България, да се представят добри практики от партньорите по проекта и да се обсъдят проблемите и възможни мерки за решаването им.

Фондация Евро-перспективи (ФЕП) е създадена през 2008 година. Тя е призната от компетентните органи в България като „body governed by public law”по силата на член 1(9) от Директива 2005/18/ЕС, 31 март 2004 година и в съотвествие с Постановление на МС 199/29.08.2007 „ Национални правила относно Европейски обединения за териториално сътрудничество” 1

1


Предварителен дневен ред: 09.00 – 09.20

Откриване: МЗХ (очаква се потвърждение) и ръководител на проекта г-н Томи Нилсен, Норвегия

9.20 – 9.40

Маркетинг на местни продукти – състояние, проблеми, предизвикателства, видове маркетинг канали, Проф. Пламен Мишев, УНСС

9.40 – 10.00

Къси вериги на доставки на храни в България, Мъгърдич Хулиян, Национална селска мрежа

10.00 – 10.20

Преработка на мляко и месо във фермата и директни продажби - предизвикателство и възможност за българските фермери“, Стоилко Апостолов, Фондация Биоселена

10.20 – 10.50

Кафе почивка

10.50 – 11.10

„Примери от практиката за маркетинг на местни продукти и форми за подкрепа, Ивана Мурджева, Национално Сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

11.10 – 11.30

Резюме на добрите практики на партньорите на Локфуд, Бари Куин, представител от Великобритания

11.30 – 11.50

Програма за развитие на селските райони в подкрепа на микро и малките производители. Мярка 16 „Сътрудничество“ и Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства, г-жа Мая Нинова и г-жа Божура Фиданска, МЗХ

11.50 – 12.30

Заключителна дискусия с участието на партньорите и на гостите от България на семинара

12.30

Коктейл

Моля, потвърдете участие на следния електронен адрес veleslava.tsakova@gmail.com, тел: 02 9541080, GSM: 0887550138 в срок до 09.06.2014 г.. София, 16.05.2014

С уважение, Велеслава Цакова Председател на УС

2

Workshop locfood invitation gen sent (2)  

среща на тема „Съвременни маркетинг инструменти за подкрепа реализацията на продуктите на микро и малки фирми от сектор храни”по проект LOCF...

Advertisement