Page 1

kittiya yawilas 510310088


concept แนวคิดได้มาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของบ้าน ที่ชุมชนท่ามะโอ ทั้งด้านรูปทรงหลังคา ประตู หน้าต่าง รวมไปถึงลวดลายไม้ฉลุ ที่ประดับตกแต่งบ้าน จึงได้แนวคิดนี้มาทำ�เฟอร์นิเจอร์ เพราะมีความชื่นชอบ เรื่องเฟอร์นิเจอร์ จึงออกแบบตู้เก็บหนังสือ เอนกประสงค์ในสไตล์วินเทจโด ยการใช้โทนสีที่ออกหวาน แทนที่จะใช้สีหนัก ทึบตามสีของบ้าน เพื่อให้ดูสบาย ตา โดยการผสมระหว่างโมเดิร์น กับ คลาสสิค ซึ่งนำ�มารวมกันได้อย่างลงตัว


inspiration

ได้รับแรงบันดาลใจมากจากรูปทรงของบ้านที่ชุมชนท่ามะโอ อำ�เภอเมือง จังหวัด ลำ�ปาง ที่มีทั้งบ้านทรงปั้นหยา บ้านทรงไทยผสมล้านนา ที่มีอายุเก่าแก่ นอกจากนี้บ้านที่ มีความงามทางสถาปัตยกรรมแล้วยังมีความโดดเด่นการใช้ไม้ฉลุประดับตกแต่งตัวเรือนไม่ ว่าจะเป็นเหนือประตู ช่องลม ระเบียง ที่ฉลุไม้เป็นลวดลายพรรณพฤกษาได้อย่างสวยงาม คือ บ้านเสานัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ที่ทำ�ให้คนทั่วไปได้รู้จัก ชุมชนท่ามะโอ ผู้ออกแบบจึง เอารูปแบบทรงบ้านและลวดลายของไม้ โดยการออกแบบนี้จะออกแบบเป็นตู้วางหนังสือ และของตกแต่งต่างๆ ในสไตล์วินเทจ ซึ่งเป็นการใช้โทนสีที่เรียบง่าย ดูหวาน มีความเป็น คลาสสิค เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นโมเดิร์น และ ความเป็นคลาสสิคอยู่ในตัว อีกทั้งการ ออกแบบมีการใช้งานหลายฟังก์ชั้น สามารถแยกชิ้นงานออกมาให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่นการแยกฐานล่างสุดออกมาเป็นเก้าอี้ได้ จึงเป็นการประหยัดงบในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ หลากหลาย และเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง อีกทั้งมีความสวยงามของตัวงานด้วย


วัสดุ 1.แผ่น mdf ใช้ทำ�ลวดลายไม้ฉลุ คุณสมบัติของไม้ mdf - มีผิวเนื้อในละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผ่น มีความหนา ความแน่น และความเรียบสม่ำ�เสมอตลอดทั้งแผ่น สามารถขูดแต่งเนื้อไม้ได้เรียบเนียบ งานที่ออกมาจึงดูเรียบร้อยไม่เป็นขุย สามารถนำ�มาพ่นสีในเนื้อไม้ได้สวยงาม ลักษณะคุณสมบัติ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1. ชนิดความหนาแน่นสูง โดยมากนิยมใช้ทำ�พื้นอาคาร, บ้านเรือน, นำ�ไปปิดผิว พ่นสี ให้ดูดียิ่งขึ้น 2. ชนิดความหนาแน่นปานกลาง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งงานแกะสลักได้เกือบทุกชนิด 3. ชนิดความหนาแน่นต่ำ� ปัจจุบันเริ่มมีใช้แพร่หลายทางยุโรป และอเมริกา นิยมใช้สำ�หรับทำ�เฟอร์นิเจอร์ Knock-down


เรื่องไม้ MDF (Medium Density Fiber Board) หรื อ เรี ย กว่ า แผ่ น ใยไม้ อั ด ความหนาแน่ น ปาน กลางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Composite Panel ชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำ�เส้นใยของไม้หรือ พืชที่มีเส้นใย หรือเส้นใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Lignocelluloses Material) วัตถุดิบที่ใช้ ยูคา ลิปตัส ยางพารา ฯลฯ นำ�มาผสมกับกาวสังเคราะห์ แล้วจึงอัดเป็นแผ่นโดยกรรมวิธีแห้ง คืออัดด้วย ความร้อน(Dry Process)เพื่อให้เกิดความยึด เหนี่ยวระหว่างเส้นใยจนเป็นเนื้อเดียวกันโดยมี กาวเป็นตัวช่วยประสาน โดยมีความหนาแน่นสูง


2.ไม้สนจีน ใช้ทำ�เป็นโครงสร้างทั้งหมด และฝาตูู้

ไม้สน จัดเป็นไม้ที่มีความสำ�คัญในทางเศรษฐกิจและมีการนำ�ไปใช้งาน กันมากอีกชนิดหนึ่ง เพราะเนื้อไม้สนมีสีอ่อน ีลวดลายเป็นสีน้ำ�ตาลที่สวยงาม และสามารถมองเห็นได้ชัด เส้นใยมีความต้านทานต่อแรงดึงสูงทำ�ให้มีการ ประสานระหว่างเส้นใยดี ทนทานต่อการทะลุ โดยทั่วไปไม้สนจะใช้เรียกไม้ ประเภทที่มีใบเขียวตลอดปี ไม่มีการผลัดใบในฤดูหนาว พันธุ์ไม้สนที่พบใน เมืองไทยมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือสนสองใบและสนสามใบ ซึ่งการใช้งานไม้ สนสามารถนำ�มาใช้งานได้หลากหลายมากตั้งแต่เนื้อไม้สน ที่สามารถนำ�ไป ทำ�เป็นเฟอร์นิเจอร์ สร้างบ้านเรือน นำ�ไปทำ�ไม้อัด พื้นกระดาน ของเล่นเด็ก กรอบรูป ทำ�เครื่องเขียน เช่น ดินสอ นอกจากนี้เนื้อของไม้สนยังสามารถนำ� ไปใช้ในการทำ�กระดาษ เพราะไม้สนอย่างชนิดสนสองใบเป็นสนที่มีเส้นใย ยาวที่เหมาะจะนำ�ไปทำ�เยื่อกระดาษมาก นอกจากนี้การเจาะต้นสนยัง สามารถทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ประเภท ยางสนที่สามารถนำ�ไปสกัดเป็นน้ำ�มัน สนและชันสนได้ ซึ่งน้ำ�มันสนมักจะใช้ในการผสมสีน้ำ�มัน ใช้ในการพิมพ์ผ้า เป็นต้น ส่วนชันสนใช้ในการทำ�เนื้อกระดาษ และใช้ในการทำ�สบู่ เป็นต้น


3.ไม้อัด

ใช้ในการทำ�ชั้นวาง ไม้อัด เกิดจากการรวมไม้หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันหรือทำ�จากไม้ชนิด เดียวกัน คุณสมบัติคือมีความแข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย,สามารถตอกตะปูหรือใช้ตะปูควงขันใกล้ขอบแผ่น หรือทุก ส่วนได้รอบด้าน,สามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย ไม่แตกหัก สามารถโค้ง งอได้โดยไม่ฉีกหัก, สามารถรับน้ำ�หนักได้ในอัตราที่สูงกว่าไม้ธรรมดา

4.กระจกลามิเนต ใช้ในการตกแต่งตัวตู้ กระจกลามิเนต เป็นกระจกนิรภัยชนิดหนึ่ง ที่เวลาแตก เศษกระจกยังคงยึด ติดกันอยู่ด้วยฟิล์มที่ยึดอยู่ระหว่างแผ่นกระจก เหมือนใยแมงมุม กระจกลา มิเนตเป็นการนำ�กระจก 2 แผ่น หรือมากกว่า 2 แผ่น มาประกบติดกันด้วย ฟิล์ม PVB( polyvinyl butyral) หรือ EVA (Ethylene Vinyl Acetate)โดย กระจกที่นำ�มาใช้ผลิตเป็นกระจกลามิเนต ก็คือกระจกธรรมดา (Annealed glass หรือ Floated glass) หรือกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered glass)


เทคนิค 1.การฉลุลาย

2.ติดกระจกสี


สี ได้รับแรงบันดาลใจจากเฟอร์นิเจอร์ สไตล์วินเทจ

สไตล์วินเทจ หมายถึงการเก็บของเก่าให้ผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง พอหยิบ ของเก่าออกมาใช้อีกที ก็จะได้ความรู้สึกที่คลาสสิก และก็มี เสน่ห์ หรือว่าจะเป็นการทำ�ของใหม่ที่ให้ความรู้สึกละเมียด ละไม แบบของเก่าก็ได้การ ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น-วินเทจ ผสมผสานระหว่ า งความเรี ย บง่ า ยแบบสมั ย ใหม่ แ ละความ หรูหราแบบคลาสสิก โดยใช้สีอ่อนสบายตา อย่าง สีขาว ครีมและน้ำ�ตาล เป็นโทนสีหลัก เพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่น


รูปแบบโดยรวมของชิ้นงาน รูปแบบโดยรวมของชิ้นงาน ทั้งหมดมี 4 ส่วนได้แก่ ส่วนของหลังคา ,ส่วนของ ตัวตู้ชั้นวาง, ส่วนตัวเชื่อมที่มีลิ้นชัก, ส่วนของฐานชั้นล่างสุดที่เป็นเก้าอี้


รูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ความกว้างของชิ้นงาน 150 cm. ยาวจากด้านหลังมาด้านหน้า 50 cm สูงจากฐานถึง สันหลังคาตู้ 200 cm


หลังคา

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ส่วนของหลังคา ฐานกว้าง 150 cm. สูง 50 cm. หลังคาทำ�ด้วยไม้ mdf ในส่วนของด้านหน้ามีการ ฉลุลายประดับตัวตู้ในแต่ละมุมมุมตรงกลางมีไม้แบ่งขั้นระหว่างลาย ส่วนด้านหลังเป็นแบบโปร่ง ลายที่ฉลุ นำ�มาจากลายฉลุพรรณพฤกษาที่ประดับบ้านเสานัก


ตัวตู้วางชั้นหนังสือ

ส่วนตัวตู้วางหนังสือ ข้างในจะแบ่งออกเป็นสองชั้น กว้าง 150 cm. ยาว 50 cm. สูง 100 cm ด้านหน้า มีไม้ ฉลุโดยนำ�รูปแบบไม้ฉลุลวดลายพรรณพฤกษาจากบ้านเสานักมาใช้ มีการทำ�รูปประตูโดยการเจาะไม้ให้เป็น ช่องติดกระจกลามิเนตลงไป เพื่อการตกแต่ง และยังสามารถเลื่อนไป-มาได้และ มีการทำ�รูประเบียง เจาะไม้ ออกเป็นช่องๆ


ฐานในการเชื่อมระหว่างตู้ชั้นวางกับฐานล่างสุดของตู้ ฐานตัวเชือ่ มระหว่างตูช้ นั้ วางกับฐานล่างสุด จะเป็น ตัวที่ติดกับตัวชั้นวางสามารถ สามารถทำ�ให้ตัวชั้น วางแยกออกจากฐานข้างล่างได้ตัวเชื่อมนอกจะ ช่วยเชื่อมและล็อคระหว่างฐานชั้นล่างกับตัวตู้วาง หนังสือยังมีการทำ�ลิ้นชักสอดไว้ตรงกลางขนาด ความกว้างของฐานเชื่อมระหว่างตู้กับฐานชั้นล่าง กว้าง 130 cm.ยาว 50 cm. สูง15cm. (ความ สู ง เมื่ อ เอาฐานเชื่ อ มลงล็ อ คกั บ ฐานชั้ น ล่ า งสุ ด )


ฐานล่างสุด สามารถแยกออกจากกันนั่งเป็นเก้าอี้ได้

ดานหนา

ภาพแยกออกเปนเกาอี้ 1 ตัว

ภาพดานบน

ดานหลัง

แยกออกจากกันได

ภาพมุมดานขาง

ฐานล่างสุดสามารถแยกออกจากกัน แยกออกมาเป็นเก้าอี้ได้ ตรงกลางฐานมีการเจาะช่องเพื่อเพิ่มชั้นวางของเพิ่มเติม มีการประดับ ด้วยลายไม้ฉลุด้านหน้า ส่วนด้านหลังจะทึบ ขนาดความกว้างส่วนของฐาน ทั้งหมด กว้าง 150 cm. เมื่อแยกออกจากกันเป็นเก้าอี้ นั่งจะได้ความกว้างอย่างละ 75 cm. สูง 50 cm. ยาว50 cm.


มาตราส่วนของผลิตภัณฑ์ 1.ส่วนของหลังคา


2.ส่วนของตัวตู้ชั้นวาง


3.ส่วนของฐานเชื่อมระหว่างตู้หนังสือกับฐานข้างล่าง


4.ส่วนฐานล่างสุดที่สามารถแยกเป็นเก้าอี้ได้


Product


Elevation Top view

Front view

Bottom view


Right side view

Left side view

Back view


ภาพผลิตภัณฑ์แบบ Perspacetive

Tha Ma O Vintage Furniture  
Tha Ma O Vintage Furniture  

Tha Ma O Vintage Furniture