Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 23ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1112 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Αυστηρότατες είναι οι παρατηρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας τόσο για το ανακαινισθέν Μαρκίδειο όσο και για το Αττικόν, με το Μαρκίδειο να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει και δεύτερος έλεγχος, μόλις αποπερατωθούν θέματα που εμπερικλείονται στις παρατηρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και με το Αττικόν να μην έχει ακόμη εξασφαλίσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό έγκρισης πυρασφάλειας, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του. Αυτά αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες μας, οι οποίες κάνουν λόγο για πολύ σοβαρές παρατηρήσεις που υπάρχουν από την πυροσβεστική υπηρεσία τόσο για το Μαρκίδειο, όσο και

για το Αττικόν. Στο Αττικόν για το οποίο η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε σοβαρές παρατηρήσεις και αρνήθηκε να προχωρήσει σε έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού έγκρισης πυρασφάλειας, φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στα μέσα διαφυγής, αλλά και στην ασφάλεια πυρόσβεσης της μεταλλικής κατασκευής που έχει τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου. Για όλα τα θέματα τόσο στο Αττικόν όσο και στο Μαρκίδειο έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι λειτουργοί στο δήμο της Πάφου, καθώς και οι μελετητές, οι οποίοι προσπαθούν να εξεύρουν λύσεις ώστε να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα.

Ναρκωτικά σαρώνουν...

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι διακινήσεις και χρήσεις ναρκωτικών, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, τόσο στο χώρο των σχολείων όσο και στο χώρο του στρατού, με την ΥΚΑΝ να έχει διενεργήσει ειδικά το τελευταίο διάστημα, αρκετούς ελέγχους, που γίνονται με κάθε διακριτικότητα, ειδικότερα σε στρατόπεδα. Πηγές μας αναφέρουν ότι πυκνώνουν οι καταγγελίες, αλλά και τα κρούσματα, ειδικότερα σε στρατόπεδα, με την ΥΚΑΝ να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για πάταξη του φαινομένου. Πάντως γίνεται λόγος για τρομερή αύξηση της χρήσης διαφόρων τύπων ναρκωτικών, τόσο από στρατιώτες όσο και από μαθητές...


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Περπατήματα...εικόνες... ...διαδρομές και πορείες... ● ΚΑΘΕ ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, είναι και ένας χρο● ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ, όπως με τους κύνικός σταθμός για να μπορέσουμε να ανακλους των ανθρώπων που συναναστρέμετρηθούμε με το είναι μας, να στρέψουμε φεσαι, και με τους κύκλους των θεμάτων πίσω το βλέμμα, και να δούμε τι κάναμε, τι που ασχολείσαι, των ενδιαφερόντων σου, δεν κάναμε, και στη συνέχεια να γυρίσουμε και γενικά με τις διάφορες φάσεις της ζωής μπροστά το κεφάλι και το μυαλό, τη φασου όπου ανάλογα, με το που φτάνει το ντασία μας, και να στοχεύσουμε νέους κάθε τι, αποφασίζεις ότι ήλθε η ώρα να το στόχους, νέες προοπτικές, να ανοίξουμε σταματήσεις και να μπεις πλέον σε άλλα ορίζοντες προς τα εκεί που θέλουμε να επίπεδα, ίσως και να προχωρήσεις πιο φτάσουμε...Η πορεία και η διαδρομή μας, μπροστά, ή και ακόμη, απλά να σταματήη δράση, η σκέψη και τα συναισθήματα σεις γιατί νιώθεις ότι αυτό που σου χρειάζεμας, είναι οι παράγοντες από τους οποίται στη συγκεκριμένη περίοδο είναι πρώτα ους θα εξαρτηθεί και η επιτυχία, ή η αποκαι πάνω από όλα η ηρεμία, η χαλάρωση τυχία μας...Αυτό που τελικά φαίνεται να έχει και η δημιουργικότητα του μυαλού... τη μεγαλύτερη σημασία είναι το πόσο απο● ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ διαδρομές της ζωής φασισμένοι είμαστε να φτάσουμε μέχρι την σου, και στους μεγάλους, ή μικρούς κύεπίτευξη των στόχων μας και πόσο αντίτιμο κλους, που κλείνουν μπορείς να διακρίείμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε, μέχρι που νεις πολλές φορές το στίγμα και τη γεύση να φτάσουμε στην εκπλήρωπου σου αφήνουν, και ση των στόχων μας... από κει και πέρα, μπορείς ● ΚΑΘΕ ΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙπλέον να αποφασίσεις ΑΔΡΟΜΗ στη ζωή μας εξαρποιαν πορεία ακολουθείς, τάται, φυσικά, από πολλούς ποιους νέους κύκλους και διάφορους παράγοντες, ανοίγεις και ποιους κύοι οποίοι επηρεάζουν με τον κλους κλείνεις. Δυστυχώς, άλφα ή τον βήτα τρόπο το όσο τραυματικές είναι οι πόσο δύσκολος, ή εύκολος εμπειρίες σου από τον θα είναι και ο δρόμος μας. κάθε άνθρωπο που αποΣτην ουσία, εύκολοι δρόμοι φασίζεις ή αποφάσισε να δεν υπάρχουν, και αυτοί που μείνει εκτός του κύκλου προσωρινά φαίνονται σαν του συγκεκριμένου της ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ζωής σου, τόσο περισεύκολοι δρόμοι, στο τέλος της ημέρας καταντούν βασανιστισότερο στρέφεσαι προς κοί για μας μέσα στον χρόνο. τον εαυτό σου, και αποΚαι τους πληρώνουμε με βαρύ αντίτιμο. μακρύνεσαι όλο και πιο πολύ από άλλους Λένε, όλοι όσοι ασχολήθηκαν με διάφορα ανθρώπους, αφού οι εμπειρίες, δεν σε φαινόμενα ανθρώπινων ιστοριών και ποαφήνουν να εμπιστευτείς και να βασιστείς ρειών ζωής ότι αυτό που μετρά στο τέλος πλέον σε άλλους ανθρώπους...Από κει και της ημέρας είναι όχι και τόσο το πόσες φοπέρα, όμως, ξεκινά μια άλλη πορεία, είναι ρές πέφτεις, αλλά το πόσες φορές βρίσκεις η πορεία που εσύ αποφασίζεις, να ακοτο θάρρος και το κουράγιο να σηκώνεσαι, λουθήσεις με το μόνο που ξέρεις ότι έχεις και μάλλον έχουν απόλυτο δίκαιο. Και, πλέον μεγαλύτερη σοφία και εμπειρία για αυτό, φυσικά, φαίνεται από τις πορείες και να συνεχίσεις το ταξίδι σου... τις διαδρομές πάρα πολλών ανθρώπων... ● Η ΖΩΗ ΜΑΣ γενικά, είναι ένα μεγάλο τα● ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ πορεία και διαδρομή, ξίδι, ένα ταξίδι με σταθμούς , κύκλους, διασυναντούμε πολλούς ανθρώπους, με δρομές και πορείες. Σε αυτό το ταξίδι αυτά τους οποίους συναναστρεφόμαστε με τον που θα μας μείνουν στο τέλος της ημέρας άλφα ή τον βήτα τρόπο, καθόλου τυχαίες δεν είναι τίποτε άλλο από τις ευχάριστες δεν είναι οι συναντήσεις αυτές, λένε πάλι στιγμές, τις όμορφες στιγμές που κατοροι ειδικοί, αφού κάθε άνθρωπος που συθώσαμε να ζήσουμε. Το ταξίδι είναι δύσκοναντούμε έρχεται στη ζωή μας για κάποιο λο, πολύ-επίπεδο, και πολύ δύσκολα μπολόγο, ο πιο κύριος για να μάθουμε από ρούμε να πολλαπλασιάσουμε τις όμορφες αυτούς πολλά και διάφορα, και όταν επέλμας στιγμές...Αυτό που οι περισσότεροι θει το πλήρωμα του χρόνου ο κύκλος μας δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει είναι ότι οι με τον κάθε άνθρωπο που συναντούμε όμορφες μας στιγμές εξαρτώνται πάνω κλείνει, ύστερα ξεκινούν κύκλοι με άλλους από όλα από εμάς τους ίδιους, από το ανθρώπους, και περίπου η ίδια ιστορία πώς διαβάζουμε και το πώς μεταφράζουσυνεχίζεται, μέχρι που και οι άλλοι κύκλοι με την κάθε εικόνα, την κάθε κατάσταση, να κλείσουν και πάει λέγοντας...Μέσα στον την κάθε στιγμή...Ο φακός που επιλέγουμε κάθε κύκλο που συμπληρώνεις με κάθε άνγια να δούμε το κάθε γεγονός, είναι και το θρωπο μαθαίνεις πολλά, το μεγαλείο είναι φίλτρο μέσα από το οποίο θα οδηγηθούμε να μπορείς, όσο κι αν πόνεσες, από τις συσε όμορφες, ή άσχημες στιγμές... μπεριφορές κάποιων ανθρώπων να μπο● ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ σε τούτο το μεγάλο μας ρείς να τους συγχωρείς, και να αποδέχεσαι το ταξίδι είναι σχετικά...και πολλές φορές την κατάληξη που είχε η όποια επαφή, σχέαγκυλωνόμαστε από ανούσια πράγματα ση, ή συναναστροφή μαζί τους... χάνοντας τα ουσιώδη...

ΑΠΟ - ΤΥΠΩΜΑΤΑ

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Mούντης ΔIEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Ανδρέας Γρηγορίου ΕΠIMEΛEIA YΛHΣ: Μάριος Ευριπίδου ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΕΩΝ...

ΠΑΦΟΣ 2017, τέλος, και αναζητείται πλέον η φυσική συνέχεια του θεσμού που έδωσε, όντως, πολλά στην Πάφο. Μιας πορείας που θεωρείται πολύ πετυχημένη και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους, μας τίμησε, και το κυριότερο, έδωσε πνοή στην πόλη και στην Επαρχία.

Η ΠΑΦΟΣ απόδειξε ότι μπορεί και στα πολιτιστικά δρώμενα, και το απόδειξε, αυτό, εκείνο που είναι το ζητούμενο σήμερα είναι το πώς θα γίνει διαχείριση όσων πέτυχε ο ΦΟΡΕΑΣ....

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, η μάχη των προεδρικών εκλογών παίρνει φωτιές, εορτές τέλος, τώρα το θέμα της επικαιρότητας δεν είναι άλλο, από τις προεδρικές εκλογές, με τα δύο επιτελεία Νικόλα Παπαδόπουλου, και Σταύρου Μαλά να γίνονται ολοένα και πιο επιθετικά προς το επιτελείο Νίκου Αναστασιάδη, αφού και το τελευταίο δίνει και πολύ καλές ευκαιρίες, αν κρίνουμε, για παράδειγμα, από το ατόπημα Αναστασιάδη για την ΑΟΖ...

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Βαρνάβας Ηλία Ανδρέας Κωνσταντινίδης Θεοφανώ Περικλέους Ιουλία Μαϊμαρη Άκης Χατζηκυριάκος Πωλίνα Άνυφτου Ρούλλα Φιλίππου Παναγιώτης Βορκάς Γεωργία Παπίρη Γρηγορία Ευριπίδου Στεφανία Χριστοδούλου Μαρία Μασούρα Εύη Μακαρίου Έλενα Γιάγκου Χρύσανθος Σαββίδης Άνθια Αριστοκλέους Ντανιέλλα Θρασυβουλίδου

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο Ερμής ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy www.foni-pafou.com

ΦΙΛΕ ΜΟΥ, Μέσα στην πορεία του χρόνου, όλοι δοκιμαζόμαστε, έχουμε ο κάθε ένας τα λάθη του και τα σωστά του, και όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε μέσα σε μια κοινωνία που ξέρουμε πολύ καλά ότι και διεφθαρμένη είναι και υπόγειες κυκλωματικές διαδρομές ακολουθεί. Η εύκολη λύση για τον κάθε έναν μας είναι να θεωρούμε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι διεφθαρμένοι, και επομένως μόνο εμείς είμαστε οι σωστοί...αλλά, αυτό οδηγεί σε αφοριστικούς φασιστικούς τρόπους διαχείρισης των πραγμάτων...

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

...ΜΙΑ ΝΕΑ χρονιά. είνα ι πάντα μια νέα πρόκλη ση...πιθανό ν για νέους στόχους, π ιθανόν για νέ α θέλω, και επιθυμίες, όλ α, φυσικά, είναι σχετικά και μάλλον προσωπική υπόθεση το κάθε ενός... υ Από κει και πέρα, ξεκινά και μια εσω τερική διεργα σία για το πώς εξελίσ σεσαι μέσα σε έναν κόσ που θέλει να μο τα ισοπεδώ σει όλα, να παρουσιάσ τα ει όλα σαν ένα εξωτερ ένδυμα που ικό τίποτε πέρα από αυτό δε μετρά, οπότ ν ε, η μεγαλύ τερη πρόκλη για τον κάθε ση έναν μας, μ άλλον είναι πόσο κοντά το στον αυθεν τικό του εαυτ τον ανθρώπ ό, ινο, θα πλη σιάσει... Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


ΣΧΟΛΙΑ 03

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Παρασυναγωγές και μυστικός δείπνος

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ; ► Το γνωρίζατε ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οκτώ στους δέκα συμπολίτες μας γεμίζουν το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους από δέκα μέχρι είκοσι ευρώ καύσιμα, κάτι πρωτόγνωρο για τα προηγούμενα χρόνια, που αν δεν γέμιζε ολόκληρο κανένας δεν έφευγε από το βενζινάδικο;

Οι συσκέψεις οι παρασυσκέψεις και οι συναγωγές δεν έχουν τελειωμό στην Πάφο και αιτία για όλα αυτά ασφαλώς οι προεδρικές εκλογές. Όπως πληροφορούμαστε, με πρωτεργάτες επώνυμους συμπολίτες μας που ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα διοργανώνονται όλες αυτές οι συνάξεις με στόχο να πληγεί η υποψηφιότητα του προέδρου του κόμματος. Δυο τέτοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία στην παρουσία μάλιστα και υποψηφίου προέδρου. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε ακόμη είναι το μέγεθος της μανίας που έχουν να πολεμούν ένα δικό τους άτομο και μάλιστα την στιγμή που τους

χωρίζουν τεράστιες διαφορές σε όλα τα ζητήματα με τους υπόλοιπους υποψήφιους προέδρους. Καλά, κάποιοι βολεύτηκαν και πήραν χοντρά ανταλλάγματα. Οι υπόλοιποι τι όφελος έχουν; Μήπως εκδικούνται; ΣΟΚ

Δημοσκοπήσεις και προεκλογική

Νοοτροπίες άλλων εποχών

Οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα έχουν καταγράψει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για την δημοτικότητα των υποψηφίων και για τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ανάγκασαν επιτελεία και κόμματα να αναπροσαρμόσουν στόχους και τακτικές και να αλλάξουν μεθόδους επικοινωνίας και προβολής. Μπορεί ακόμη να υπάρχουν αρκετά ποσοστά αναποφάσιστων και μυστικής ψήφου, αλλά όσο πλησιάζει η μέρα της εκλογικής μάχης, οι αριθμοί αυτοί θα μειώνονται. Στα τρία επιτελεία (Αναστασιάδη, Παπαδόπουλου και Μαλά) επικρατεί αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα με τους κυβερνώντες να έχουν σίγουρη την είσοδο στον δεύτερο γύρο και να αγωνιούν για τον ανθυποψήφιο του Νίκου Αναστασιάδη. Στο στρατόπεδο του Νικόλα Παπαδόπουλου έχουν ως αιχμή του δόρατος της προεκλογικής το γεγονός ότι μόνο ο υποψήφιός τους είναι ικανός να αντιμετωπίσει το Νίκο Αναστασιάδη. Τέλος, στο επιτελείο του Σταύρου Μαλά ευελπιστούν ότι εάν περάσει στον δεύτερο γύρο όλα είναι πιθανά. ΜΙ-ΧΙ

► Το γνωρίζατε ότι η υδρευτική κατάσταση στην Πάφο είναι μεν ικανοποιητική, αλλά προς Θεού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αρχίσουμε τις σπατάλες ύστερα από όλα όσα υποστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα το πληρώσαμε και στον τουρισμό; ► Το γνωρίζατε ότι δεκάδες συμπολίτες μας επιστήμονες και λοιποί εργατοτεχνίτες βρίσκονται σε λίστες αναμονής για εργοδότηση τους στο εξωτερικό, κυρίως σε αραβικές χώρες, αφού η ανεργία και τα χρέη τους έχουν αναγκάσει να μεταναστεύσουν έστω και προσωρινά για να ζήσουν τις οικογένειές τους; ► Το γνωρίζατε ότι ενώ η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται αρκετά προχωρημένη, ο λαός μας συνεχίζει να υποφέρει από την ανεργία και την φτώχεια, κάτι που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι υποψήφιοι άρχοντες και να μην προκαλούν με τακτικές και συμπεριφορές; ►Το γνωρίζατε ότι κάποιοι μεγάλοι – μεγάλοι της οικονοιμκής ζωής της πόλης μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, λόγω της κρίσης και οι άνθρωποι δεν κοιμούνται τα βράδια, αφού απλά έχουν να κάνουν με εκατομμύρια; Υπάλληλοι ξενοδοχείου στην Πάφο διαμαρτυρήθηκαν στην εφημερίδα μας ότι κάποιοι προϊστάμενοί τους τους εξανάγκασαν να παρευρεθούν σε προεκλογική συγκέντρωση υποψηφίου προέδρου της Δημοκρατίας και μάλιστα τους άφησαν και αιχμές σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τον ψήφισαν. Τέτοιες μέθοδοι μας παραπέμπουν σε νοοτροπίες παρωχημένων εποχών, οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και το μόνο που θα καταφέρουν αυτοί που τις επινόησαν είναι να δημιουργήσουν κλίμα αγανάκτησης και οργής σε αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι πίσω από το παραβάν θα τους τιμωρήσουν. Πραγματικά, μείναμε άφωνοι με αυτά που μας ανέφεραν και διερωτόμαστε γιατί δεν τράβηξε κανένας μέχρι σήμερα το αυτί αυτών των τυπάκων.

Παραφωνήες ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δήμαρχος Γεροσκήπου ... «Από κονδύλια άλλων δήμων που δεν απορροφήθηκαν, η δημοτική αρχή Γεροσκήπου προχωρεί στην υλοποίηση του έργου του κυκλικού κόμβου στον βόρειο παρακαμπτήριο». ...Πολύ καλή η κίνηση του δήμου Γεροσκήπου, αλλά όπως πληροφορούμαστε αρκετές τοπικές αρχές της επαρχίας μας έχασαν κονδύλια με τον ίδιο τρόπο και τα πήραν άλλοι.

ΖΩΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΛΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, με 25ετή πείρα στον χώρο της μουσικής, αναλαμβάνουν με τον πιο επαγγελματικό τρόπο το στόλισμα γαμπρού - νύφης, με βιολί, λαούτο και τραγούδι.

Την πιο σημαντική μέρα της ζωής σας, επιλέξτε ότι το καλύτερο για το στόλισμά σας. ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 99675577 - 26942781

ΑΓΝΩ-ΧΙ

► Το γνωρίζατε ότι τα τελευταία χρόνια στην Πάφο έχουν χαθεί αρκετά κονδύλια από τους προϋπολογισμούς του κράτους λόγω τεχνητών εμποδίων και είναι καιρός να σταλεί το μήνυμα ότι τουλάχιστον κατανοούμε το παιγνίδι που παίζεται εις βάρος μας; ►Το γνωρίζατε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλων σε τοπικές αρχές της επαρχίας και παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι γνωρίζουν πράματα και θάματα, εντούτοις δεν προβαίνουν σε καταγγελίες, φοβούμενοι αντίποινα; ►Το γνωρίζατε ότι στο εκλογικό επιτελείο του Νίκου Αναστασιάδη στην Πάφο δεσπόζει η μορφή του Χαράλαμπου Πάζαρου, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα και εργάζεται νυχθημερόν για να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο, που του ανέθεσαν οι κομματικοί του προϊστάμενοι; ►Το γνωρίζατε ότι η συχνή πυροδότηση πυροτεχνημάτων τα βράδια άρχισε και εκνευρίζει τους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται και ζητούν να μάθουν εάν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος ή περιορισμός σε αυτή τη διαδικασία που τείνει να εξελιχθεί σε επιδημία στις μέρες μας, λες και βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη; ►Το γνωρίζατε ότι κάποια σωματεία και οργανώσεις που επιθυμούν να προβαίνουν σε δημόσιους απολογισμούς εκδηλώσεων θα ήταν καλύτερα να συμπεριελάμβαναν σε αυτή και ένα μικρό ισολογισμό εσόδων και εξόδων, καθώς επίσης και το καθαρό ποσό που πηγαίνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς; ►Το γνωρίζατε ότι η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην εξασφάλιση άδειας πλανοδιοπώλησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεργία που επικρατεί στην πόλη μας και στις τραγικές συνθήκες που βρίσκονται εκατοντάδες οικογένειες;


04 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Τιμή στους αγωνιστές... ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

10 είναι για τους άριστους ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Μέλος Δ. Σ. ΠΑΦΟΣ 2017

Υπουργός Εξωτερικών

9 1

ΚΑΛΕΣΕ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ τους αγωνιστές κατά της Τουρκοκυπριακής ανταρσίας, για να τους τιμήσει η πολιτεία , και αυτό γινόταν για πρώτη φορά. Από την όλη εκδήλωση

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ότι τώρα πληροφορήθηκε, από

ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ καλή και θετική- χρήσιμη παρου-

τα μέσα ενημέρωσης ότι ο τέως Πρόεδρος της

σία στον Φορέα ΠΑΦΟΣ 2017, και τώρα, που έληξε

που έγινε είναι φανερό ότι η κίνηση ήταν προεκλογική. Ως

Κυπριακής Δημοκρατίας χρωστά στο Υπουργείο

η θητεία του ΦΟΡΕΑ, με τις πρόσφατες παρεμβάσεις

εδώ, ας πούμε, ότι όλα είναι κατανοητά. Αυτό όμως, που

το ποσόν των 48 χιλιάδων ευρώ, δείχνει ότι ούτε

του δίνει, ουσιαστικά πολύ θετικές κατευθυντήριες

ξενίζει είναι το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

αυτός, αλλά ούτε και κανένας εκ των συνεργατών

γραμμές όσον αφορά στη συνέχεια που θα πρέπει να

έκανε μιαν ομιλία, είδε και απήλθε αφού στο πρόγραμμα

του, δεν διάβασε καμιά από τις πέντε σχετικές με

δοθεί στον ΦΟΡΕΑ. Όλα όσα αναφέρει στην τελευ-

του είχε προγραμματισμένο το δείπνο του ΔΗΣΥ.

το θέμα εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την

ταία του παρέμβαση καλό είναι να μελετηθούν, από

ίδια ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλω-

όλους πριν γίνουν οι όποιες κινήσεις, στην τροχιά της

νε από την πρώτη στιγμή ότι οι εκθέσεις της Υπη-

συνέχειας που θα δοθεί στον ΦΟΡΕΑ ΠΑΦΟΣ 2017.

ρεσίας θα μελετούνται καλά και θα εφαρμόζεται η

Γενικά και για την προσφορά του, και για τις εισηγή-

χρηστή διοίκηση εκεί και όπου επιβάλλεται.

σεις του δικαιούται ψηλή βαθμολογία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ (1)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, μιλούν από μόνα τους και αυτό που έγινε είναι το λιγότερο θλιβερό...

15ΧΡΟΝΑ Ο.Π.Π.ΚΥΠΡΟΥ Η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου συμπλήρωσε πρόσφατα 15 χρόνια από την ίδρυση της και την πλήρη ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών η οποία, ως γνωστό, πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Με την ευκαιρία αυτή διοργανώνεται την Κυριακή 14 Ιανουαρίου μεγάλη εκδήλωση στο Ξενοδοχείο MIRAMARE στην Λεμεσό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή έχει εκδηλωθεί ήδη από όλες τις επαρχιακές οργανώσεις. Παρόν στην εκδήλωση θα είναι ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και μέλη της ηγεσίας του κόμματος. Ιδιαίτερα τιμητική είναι η παρουσία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ως ο Υψηλός Προστάτης της Οργάνωσης, ο οποίος και θα χαιρετήσει την εκδήλωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ «ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΝ» Τετάρτη 17/1/18, ώρα 7:00 μ.μ Β΄Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας-Λέμπας Είσοδος: Ελεύθερη

...Και η ΑΟΖ... ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ατόπημα να ήταν αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν μια γκάφα ολκής και καλά κάνει να αποσύρει τη σχετική δήλωση του, η οποία, δίκαια ξεσήκωσε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, και άναψε φωτιές και στο προεκλογικό σκηνικό. Ήταν μια αδικαιολόγητη δήλωση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν απλά ένα λεκτικό λάθος, που πρέπει να διορΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ θωθεί...

...Και

αυτά να λέγονται

Παρεμβάσεις ουσίας... Η ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ζωγράφου Ρήνου Στεφανή για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στον ΦΟΡΕΑ ΠΑΦΟΣ 2017 είναι και αυτή πολύ σημαντική και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους. Σημειώνουμε ότι ο ζωγράφος είχε μια συνεχή δραστηριότητα και ποιοτική συμμετοχή από την αρχή της μάχης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα μέχρι και τη λήξη του ΠΑΦΟΣ 2017. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

Νομικός Σύμβουλος... Αστυνομία και ο ρόλος της... ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ τη βδομάδα αυτή η συνάντηση του Δημάρχου Πάφου με το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Πάφου στην οποίαν συνάντηση ο Δήμαρχος θα υπόβαλλε την πρόταση που αποφάσισε αρχικά το δημοτικό συμβούλιο. Από βδομάδας θα έχουμε εξελίξεις και για αυτό το θέμα, αφού δεν αναμένεται ότι ο Νομικός Σύμβουλος θα αποδεχθεί την πρώτη πρόταση που του ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ που λήφθηκαν πρόσφατα από τον αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, για την απλή παρατήρηση από τους αστυνομικούς που βρίσκονται σε πολλά σημεία της πόλης, χωρίς να κρύβονται κυνηγώντας τους πολίτες αποδίδει καρπούς, είναι μια πολύ καλή κίνηση, και κύρια δείχνει ήθος και σεβασμό στους πολίτες. Είναι μια απόφαση που τιμά την ίδια την αστυνομία και ιδιαίτερα τον αστυνομικό της διευθυντή. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ


06 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ Μιχάλη πάλι μείναμε έξω από την αίθουσα με αυτό τον κόσμο που πλάκωσε, αλλά δεν πειράζει θα φωτογραφηθούμε μόνοι μας.

Τώρα τι να πω εγώ ανάμεσα σε δύο κομμουνιστές; Να ευχυθώ τουλάχιστον εάν ο Σταύρος Μαλάς εκλεγεί στην προεδρία να εφαρμόσει μια φιλελεύθερη πολιτική.

Στη Γεροσκήπου τον τελευταίο καιρό ηρέμησαν τα πνεύματα και μπορώ να σου πω Κυριάκο ότι μαζί θα φθάσουμε πολύ ψηλά.

Εμείς κύριοι αστυνόμοι μια ζωή τραβάμε ανηφόρες και δεν δικαιούται κανένας να μας μιλά για κατήφορο και πράσινα άλογα.

Αρκετά εντυπωσιακή η τελετή λήξης του Πάφος 2017, την οποία παρακολούθησε αρκετός κόσμος παρά το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα υπερθέαμα που δύσκολα θα ξαναδούμε στον τόπο μας. Συγχαρητήρια στους συντελεστές της εκδήλωσης, αλλά και σε όλους όσους συνέβαλαν στο να πετύχει αυτός ο θεσμός στην πόλη μας, ειδικά στους εθελοντές που χωρίς αυτούς δεν θα είχαν τόση επιτυχία οι εκδηλώσεις ολόκληρης της χρονιάς.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προεδρικές εκλογές ενόψει και οι υποψήφιοι, αλλά και οι υποστηρικτές αυτών, πήραν θέση για την τελευταία στροφή της πρώτης Κυριακής. Όπως όλα δείχνουν, ο νυν πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, κερδίζει το ένα από τα δυο εισιτήρια του τελικού, με τους Νικόλα Παπαδόπουλο και Σταύρο Μαλά να διεκδικούν το άλλο. Η μάχη δίνεται σώμα με σώμα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τον νικητή μέχρι το βράδυ της 28ης Ιανουαρίου που θα ανοίξουν οι κάλπες.

ΠΕΔΙ Ο ΒΟΛΗ Σ

Όλο και περισσότερα άτομα ασχολούνται με τα ψηφιακά νομίσματα που ίδρυσαν χάκερ του διαδικτύου, ειδικά μετά τη ραγδαία αύξησής τους. Μπορεί οι περισσότεροι να θεωρούν ότι είναι φούσκα η τρομακτική άνοδος που παρουσίασε τους τελευταίους τρεις μήνες, ωστόσο, για αυτούς που αγόρασαν το bitcoin όταν η αξία του ήταν 100 και 300 δολάρια και πουλάνε τώρα στα 17.000 δολάρια δεν μπορεί να είναι μια φούσκα, αλλά γερή οικονομική ανάσα.

Πολλά παράπονα από πολίτες σχετικά με τους λίγους χώρους στάθμευσης ειδικά στο κέντρο της πόλης. Ο χώρος 200 θέσεων του Νικολαϊδείου γυμνασίου γεμίζει νωρίς με αποτέλεσμα αρκετοί άλλοι να αναγκάζονται είτε να σταθμεύουν μακριά, είτε να επιλέγουν άλλες περιοχές για τα ψώνια τους. Πάντως, αρμόδιοι σε δηλώσεις του ανέφεραν ότι γίνεται σκέψη ακόμα και για διόροφους ή τριόροφους χώρους στάθμευσης σε τουρκοκυπιακά τεμάχια στην περιοχή.

ΓΡΑΦΕΙ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τους δρόμους στο κέντρο της πόλης. Μπορεί να έχει γίνει τεράστια προσπάθεια από πλευράς δήμου Πάφου για να φτιαχτούν οι κύριοι δρόμοι, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν λακκούβες και μάλιστα μεγάλες που προκαλούν τεράστιες ζημιές στα οχήματα. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να ασχοληθούν άμεσα με το θέμα διότι είναι αρκετά σοβαρό και ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο.


ΑΠΟΨΗ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 07

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πτώχευσαν στην τακτική τους Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου οπισθοδρόμηση σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τα έργα υποδομής στην επαρχία μας και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όταν διεκδικείς κάτι και δεν το κατακτάς την στιγμή που το αίτημα σου είναι πέρα για πέρα δίκαιο σημαίνει ότι κάτι φταίει. Και εάν πραγματικά ενδιαφέρεσαι να μάθεις τους λόγους και τις αιτίες της αποτυχίας θα ψάξεις και θα ξεσκονίσεις τα του οίκου σου. Σκληρή διαπίστωση είναι ότι πάσχουμε έντονα στον τομέα των παραγόντων των αρχόντων και των κάθε λογής αξιωματούχων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της επαρχίας μας. Μάλιστα αγαπητοί φίλοι. Όλοι αυτοί που χειρίζονται τις τύχες της Πάφου έχουν αποτύχει παταγωδώς και έχουν αποδείξει πέραν πόσης αμφιβολίας ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Είναι πικρή η αλήθεια αλλά πρέπει να λέγεται είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε τους αρέσει είτε όχι. Όλα όσα διεκδικούμε και δεν καταφέρνουμε να πάρουμε τίποτε, είναι γνωστά και δεν συντρέχει κανένας λόγος αναφοράς σε αυτά. Όλα όμως

όσα τεκταίνονται και διαδραματίζονται σε γραφεία, κλειστές συνεδριάσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, επιστολές, παρεμβάσεις και όσα σκαρφίζονται και σοφίζονται οι διάφοροι προύχοντες δεν είναι καθόλου γνωστά. Και όταν κάποιοι κρατικοί αξιωματούχοι νυν και πρώην μας αποκαλύπτουν τα παρασκήνια, τα τερτίπια και τα άλλα τα κόλπα τα ζόρικα τότε καταλαβαίνουμε πλήρως γιατί αποτύχαμε και γιατί θα αποτυγχάνουμε μια ζωή εάν δεν αλλάξουν μυαλά ή εάν εμείς δεν βάλουμε μυαλό και τους αλλάξουμε επιτέλους ώστε να δούμε άσπρη μέρα. Δεν είναι δυνατόν να τροχοδρομούνται έργα για την Πάφο και την τελευταία στιγμή να παρεμβαίνουν οι γνωστοί άγνωστοι επώνυμοι παράγοντες και να τα φέρνουν τούμπα επειδή τα δικά τους στενά και προσωπικά οικονομικά συμφέροντα δεν θα εξυπηρετούνται. Δεν είναι δυνατόν να δυναμιτίζουν προσπάθειες ετών για λόγους εκδίκησης και ζήλειας ή να ψεύδονται ενώπιον υπουργών και προϊσταμένων δημόσιων υπηρεσιών με στόχο το οριστικό ναυάγιο. Από την άλλη και οι καλοπροαίρετοι και ευσυνείδητοι

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

παράγοντες δεν είναι δυνατόν να τους ανέχονται ή να εμπαίζονται και να κάνουν μαύρα μεσάνυχτα παίζοντας το δικό τους επικίνδυνο παιγνίδι. Αυτή η επαρχία έχει υποφέρει αρκετά από τον άγνωστο πόλεμο των συμφερόντων και των αρρωστημένων νοοτροπιών και δεν αντέχει άλλο.

Σημαντικές προσπάθειες

Έντονη δράση ΕΒΕ

Σημαντικές προσπάθειες ώστε να πάρουμε επιτέλους την τύχη μας στα χέρια μας καταβάλλουν φορείς και επιχειρηματίες της επαρχίας μας. Παρότι δεν μας αρέσουν η μυστικοπάθεια και τα υπονοούμενα, δεν θα πούμε προς το παρόν τίποτα περισσότερο. Όχι από μυστικοπάθεια, αλλά από φόβο μήπως άθελά μας γκρεμίσουμε τα όσα σιγά – σιγά οικοδομούνται. Για την ώρα, ας ευχηθούμε να καρποφορήσουν οι προσπάθειες και να φέρουν αποτέλεσμα. Θα είναι για το καλό της Πάφου και την πρόοδο της επαρχίας μας. Το πώς και το γιατί θα το πούμε εν καιρώ.

Έντονη είναι η δράση που αναπτύσσει η ηγεσία του ΕΒΕ Πάφου και εμφανής είναι η διάθεσή της για σκληρή και μεθοδική δουλειά. Σεμνά, σοβαρά και χωρίς πομπώδεις διακηρύξεις, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου κατόρθωσε στο λίγο διάστημα της θητείας του να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με βάθος χρόνου και να αρχίσει ήδη την υλοποίησή του. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η τακτική αυτή να συνεχιστεί προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου, αλλά και της οικονομίας μας ευρύτερα.

ΣΟΚ

ΣΟΚ

Καμώματα και κόλπα Κάθε τοπική αρχή έχει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις την αφήνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη, κυρίως στα μάτια των πολιτών. Οι διαφορές και οι διαφωνίες είναι κατανοητές και ίσως αναπόφευκτες. Αυτό που συμβαίνει, όμως, σε δήμο της επαρχίας μας ξεπερνά κάθε όριο κι εξελίσσεται σε προσωπικές κόντρες και θέατρο του

παραλόγου, αφού σε καμία περίπτωση η αντιπαλότητα δεν οφείλεται σε διαφορετικές προσεγγίσεις ή απόψεις, αλλά σε στενά προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, τη νύφη την πληρώνουν ο ίδιος ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο απλός δημότης. ΑΓΝΩ - ΧΙ

ΟΛΟΙ ΜΑΣ, φ

τη συνολική

υσικά είμασ

παρουσία το

τε ευχαριστη

υ ΦΟΡΕΑ ΠΑ

μένοι από

το θέμα είνα ΦΟΣ 2017, ι να υπάρξε ι και συνέχει δούμε αυτή α , και να ν την Επαρχί α να α να π τύσσεται πολιτιστικά έτσι που να υπάρχουν κα για τους ντόπ ι επιλογές ιους και τους ξέ νο υς , αλλά και έν ιδιαίτερο εν α διαφέρον γι α τούτη την ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Επαρχία. μέσα στο κέ ντρο της πόλ πρέπει να γί ης θα νει αξιοποίη ση και των έρ έχουν γίνει κα γων που ι έχουν σχέσ η με τον πολ την κουλτούρ ιτισμό και α. Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ

Γιατί αν μη τι άλλο δεν πρέπει εν γνώσει μας να τους επιτρέψουμε να μας πιάνουν τον πισινό. Όποιοι και εάν είναι οι εξωγενείς και λοιποί λόγοι που καθηλώνουν την Πάφο στον τομέα της προόδου και της ανάπτυξης είναι λιγότεροι από τους ενδογενείς και εδώ πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το λάθος. Ας μας συγχωρέσουν οι σεβαστοί και ευηπόληπτοι πάφιοι παράγοντες αλλά δυστυχώς επτώχευσαν στις ιδέες, στις μεθόδους, στις απόψεις και στις πρακτικές που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα. Μοναδική καλή υπηρεσία που έχουν να προσφέρουν στην Πάφο και τον λαό της είναι να μας αδειάσουν σύντομα τη γωνιά. Είναι στιγμές που ο θίασος δεν προκαλεί μόνο γέλιο αλλά και θυμό.

Τουρισμός

Η τουριστική βιομηχανία στην επαρχία μας χρήζει άμεσης αναδιοργάνωσης και πλήρους αλλαγής στην δομή και την λειτουργία της εάν θέλουμε να μπορέσουμε να μπούμε στο παιγνίδι της ανταγωνιστικότητας και της ουσιαστικής ανάκαμψης. Με ημίμετρα και εξάρσεις δεν καταφέρνουμε τίποτε, εκτός από μια περιστασιακή ανάσα, η οποία όμως δεν κρατά πολύ. Και αυτό δεν είναι ευθύνη του κράτους, αλλά εμάς των ιδίων των άμεσα επηρεαζόμενων. Χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν εκτός από τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες και τουριστικούς χάρτες, για να αλλάξουν τα αρνητικά δεδομένα. Με λίγα λόγια, πρέπει να έχεις φαγητό για να ζητάς και επιδόρπιο. Το επιδόρπιο από μόνο του δεν σου επιτρέπει να επιβιώσεις και εάν οι παράγοντες του τουρισμού μας δεν καταλάβουν ότι πρέπει να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους, τότε θα βρεθούμε όλοι προ εκπλήξεως. Ας παραδειγματιστούν επιτέλους από τις άλλες περιοχές της Κύπρου. ΑΓΝΩ - ΧΙ

ΠΟΙΟ ΤΕΛΙΚ Α ΕΙΝΑΙ το σ χέδιο του Δή Πάφου για τη μου διαχείριση τω ν έργων που έγιναν μέσα στο κέντρο της πόλης; Υ τέτοιο σχέδ πάρχει ιο, και αν να ι ποιοι το απ σισαν, ποιοι οφάάκουσαν τις απόψεις τω πολιτών, τω ν ν καταστημ αταρχών, κα ειδικών; Κα ι τω ν ι, τελικά, κυ κλοφοριακή υπάρχει ή όχ μελέτη ι, για το κέντ ρο της πόλη Τα ερωτήμα ς. τα είναι εδώ , κι ας απασχολή σουν επιτέλ ους τους εκ λεγμένους μ Δήμο της Πά ας στο φου... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


08 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ντόπια προϊόντα

Καμώματα και κόλπα Κάθε τοπική αρχή έχει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις την αφήνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη, κυρίως στα μάτια των πολιτών.

Η οικονομική κρίση και η φτώχεια που ταλαιπωρεί χιλιάδες συνανθρώπους μας φέρνουν στην επιφάνεια ένα πολύ μεγάλο θέμα, με το οποίο οι πάντες ασχολούνται επιφανειακά και είναι τα κυπριακά προϊόντα. Είναι καιρός να παραδειγματιστούμε από αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και αποτελεί κυρίαρχο σλόγκαν της εποχής σε ότι αφορά την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων. Να γίνει εκστρατεία και να σταλεί παντού το μήνυμα ότι μπορούμε όταν θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομία μας επιλέγοντας πάντα κυπριακά προϊόντα, όσα τουλάχιστον καλύπτουν τις ανάγκες μας. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε ανάσες και στις κυπριακές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις με πολλαπλά οφέλη για όλα. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Τα χωριά μας Η παφίτικη ύπαιθρος κρύβει κυριολεκτικά ένα θησαυρό στην παράδοση, τα έθιμα και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, ο οποίος όμως δεν αξιοποιείται από κανένα. Τα περισσότερα χωριά της επαρχίας μας είναι μοναδικά στην γραφικότητα και την ομορφιά τους, στην αρχιτεκτονική και στα διάφορα μνημεία, αλλά δυστυχώς δεν αναδεικνύονται ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Μια απλή προβολή χρειάζεται και λίγος προγραμματισμός για να καταστούν αυτά τα χωριά πόλος έλξης. Είναι κρίμα γιατί αξιοποιούνται χωριά που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε στον επισκέπτη και χάνονται στην αδιαφορία και την απάθεια αυτά τα πανέμορφα χωριά της επαρχίας μας.

ΣΟΚ

Σκουπίδια...

Οι διαφορές και οι διαφωνίες είναι κατανοητές και ίσως αναπόφευκτες. Αυτό που συμβαίνει, όμως, σε δήμο της επαρχίας μας ξεπερνά κάθε όριο κι εξελίσσεται σε προσωπικές κόντρες και θέατρο του παραλόγου, αφού σε καμία περίπτωση η αντιπαλότητα δεν οφείλεται σε διαφορετικές προσεγγίσεις ή απόψεις, αλλά σε στενά προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, τη νύφη την πληρώνουν ο ίδιος ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο απλός δημότης.

Σε αρκετές περιπτώσεις το φυσικό περιβάλλον καταπονείται ή και καταστρέφεται τελείως για τις ανάγκες δημιουργίας σκουπιδότοπων. Είναι ένα αναγκαίο κακό, από τη στιγμή που είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε και να λειτουργούμε τέτοιους χώρους και επειδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περιοχές άλλης επαρχίας ή άλλης χώρας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα υπάρξει κόστος στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και σε κάποιες γειτονικές κοινότητες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κανένας πολίτης δεν επιθυμεί να βρίσκεται ένας σκυβαλότοπος δίπλα από το χωριό του και το σπίτι του, καθώς επίσης και ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να θυσιαστεί κάποιος βιότοπος ή και περιβαλλοντικός χώρος. Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός οι αρμόδιοι να εξεύρουν άλλους τρόπους διαχείρισης του θέματος;

ΣΟΚ

Χώροι στάθμευσης Μπορεί να υπάρχουν χώροι στάθμευσης στην πόλη μας αρκετοί για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των οδηγών, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι βολικοί και στην ουσία δεν εξυπηρετούν το σκοπό ύπαρξής τους, λόγω τοποθεσίας. Και επειδή το κάθε αυτοκίνητο πρέπει κάπου να σταματήσει για τις όποιες ανάγκες του οδηγού είναι καιρός

οι αρμόδιοι να επανεξετάσουν κάπως το οδικό δίκτυο της πόλης μας σε ότι αφορά τους μονόδρομους, τις κίτρινες λωρίδες, τα παρκόμετρα κ.α, ώστε να προσφέρουν κι άλλες λύσεις στην οδική κυκλοφορία. Με αυτό τον τρόπο ίσως να εκλείψουν οι διάφορες παρανομίες κυρίως τα παρκαρίσματα, κάτι για το οποίο φημιζόμαστε στην Πάφο. ΣΟΚ

Εντείνεται η κρίση Ολοένα και εντείνεται η οικονομική κρίση, που απειλεί με κατάρρευση ολόκληρο το οικονομικοκοινωνικό σύστημα της χώρας μας, όπως τουλάχιστον για χρόνια γνωρίζαμε. Ίσως κάποιοι να χαριεντίζονταν με την άφιξη της τρόικας και να τη θεωρούσαν – όπως και δημοσίως διατείνονταν – ως μια χρυσή ευκαιρία να φέρουν τα πράγματα εκεί που τα ονειρεύονται, δηλαδή στο κουτσούρεμα των μισθών και των συντάξεων, στον περιορισμό ή/και την κατάργηση των κοινωνικού κράτους, στην απελευθέρωση – βλέπε απληστία – της αγοράς και στο νόμο του ισχυρού. Μόνο που εμείς, δηλαδή η πλειο-

ψηφία του λαού, δεν ανήκουμε στην κατηγορία των ονειροπόλων του σύγχρονου νεοφιλελευθερισμού. Εμείς, τα παιδιά μας και οι πατεράδες μας ανήκουμε στην κατηγορία των εργαζόμενων και των μικροσυνταξιούχων. Ανήκουμε, δηλαδή στην κατηγορία εκείνων που θα κληθούν να παρατραβήξουν το κουμπί. Και ως εκ τούτου, ουδόλως χαριεντιζόμαστε από την εξέλιξη αυτή. Το αντίθετο μάλιστα. Τρομάζουμε και αγωνιούμε και ταυτόχρονα προειδοποιούμε ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς. ΣΟΚ

ΜΙ.ΧΙ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Η Πάφος υφίσταται σ ε

μεγάλο βαθμ ό τις συνέπειες της λε ιψυδρίας γι ατί το κράτος ξέ χασε και στο υδατικό την επαρχία αυτ ή. Συζητούσα ν το θέμα σ τη Βουλή για τη ν μονάδα αφαλάτωσης Πάφου από τον Οκτώβρ ιο 2013 και φθάσαμε σ το σημερινό σημείο να μ μονάδα. Μετ ην έχουμε ά από πολλέ ς καθυστερ λώθηκε η κι ήσεις ξηνητή μονάδα και τώρα θα να αναμένου πρέπει με τρία χρόν ια για να κα αστεί η στα τασκευθερή μονάδα . Η έλλειψη σης σε ολόκ οργάνωληρο το μεγ αλείο της. Ε μοναδική π ίμαστε η όλη χωρίς μ ονάδα αφα λάτωσης». ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ λεστικού Γρ αφείου ΔΗΚ Ο

Μέλος Εκτε

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Των εορτών... εξ αφορμής.... ΓΡΑΦΕΙ: Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

► Οι βροχές έφεραν και πάλι στην επιφάνεια τα σοβαρά προβλήματα του οδοστρώματος στους δρόμους της πόλης μας. Ειδικά οι λακκούβες αποτελούν παγίδα για τους οδηγούς.

ΜΙ.ΧΙ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΣΙ, γιόρταζε...παρατηρητής, της αγωνίας και του άγχους των ανθρώπων, για το τι και πόσα θα ψωνίσουν, τι και πόσα θα φάνε, θα πιουν, πώς θα γλεντήσουν, ή τουλάχιστον να δείξουν ότι γλέντησαν... ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ, ιδιαίτερα οι θρησκευτικές, έτσι κι αλλιώς, μια ευκαιρία καλή είναι, να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τη ρουτίνα τους, να περάσουν καλά, να δείξουν, ή να επιδείξουν, πόσο αγαπούν τους γύρω τους, πόσο καλά περνούν μαζί τους, πόση ζεστασιά μπορούν να δώσουν και να πάρουν... ΠΑΝΤΟΤΕ, τον προβλημάτιζε...Πιστεύουν πραγματικά οι άνθρωποι; Έψαξαν πραγματικά, διάβασαν, μελέτησαν, εμπέδωσαν όλα αυτά που πιστεύουν, ή απλά πιστεύουν από συνήθεια, από παράδοση, από φοβο... ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ οι άνθρωποι, αυτά που μυρίζουν τόση μυσταγωγία,

τόση μαγεία, ή απλά επιδεικνύουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά έχουν μεσα τους. Και, αν πραγματικά το νιώθουν, γιατί δεν συμπεριφέρονται πάντα με τον ίδιο τρόπο; ΑΛΗΘΕΙΑ, πόση αγάπη, πραγματική αγάπη δίνουν κάθε μέρα, και κάθε στιγμή... πόσο νοιάζονται για τους γύρω τους ανθρώπους, και πώς πραγματικά μέσα στην καθημερινότητα τους, φροντίζουν έτσι που γύρω τους να μην υπάρχουν άνθρωποι δυστυχισμένοι; ΠΑΝΤΟΤΕ τον προβλημάτιζε κάθε φορά που επιδεικτικά άνθρωποι, σύλλογοι, οργανώσεις διαφήμιζαν πρώτα το φιλανθρωπικό τους έργο, και εν μέσω αυτού τους εαυτούς τους; ΠΑΝΤΟΤΕ, καπως έτσι περνούσαν οι μέρες, οι γιορτές και τα χρόνια...και ο κόσμος των ανθρώπων, συνέχιζε σε κάθε ευκαιρία- εορτή να ζει όπως ζει..


ΣΧΟΛΙΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αγίου Αντωνίου Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου παρακμή στην πάλε ποτέ ακμάζουσα περιοχή της Αγίου Αντωνίου στην Κάτω Πάφο. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η σημαντική αυτή τουριστική περιοχή δεν είναι η ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα και οι λιγοστοί επαγγελματίες που έχουν παραμείνει να σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλουν οριστικά λουκέτο και να εξαφανιστούν. Οι προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για αναζωογόνηση της Αγίου Αντωνίου δεν έφεραν αποτελέσματα, αφού και η τουριστική κίνηση ήταν μειωμένη, αλλά πολύ περισσότερο και οι συνθήκες που επικρατούσαν δεν υποβοηθούσαν την γενικότερη προσπάθεια για ανάκαμψη. ΣΟΚ

Εικόνες ζωής...

Προσοχή σ' αυτούς που... είδαν φως και μπήκαν

Μπορεί να περίφραξαν την πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, αλλά όπως μας ενημερώνουν κάτοικοι της περιοχής, συχνά - πυκνά, εξακολουθούν να την επισκέπτονται περίεργοι τύποι. ΜΙ.ΧΙ

Το 2018 με ουρανοξύστες

Με ξένα κόλλυβα

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ουρανοξύστες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στη Γεροσκήπου και όχι μόνο. Ήδη, γνωστή εταιρεία έχει προχωρήσει στην αγορά τεμαχίου κόστους 20 εκατομμυρίων στην παραλιακή περιοχή για σκοπούς υλοποίησης της επένδυσης, που αφορά στην ανέγερση ενός 20οροφου και ενός 18οροφου κτιρίου, ενός ξενοδοχείου και 50 επαύλεων. Ήδη το πωλητήριο έγγραφο έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο, ενώ και άλλες εταιρείες έχουν αποταθεί στις αρμόδιες αρχές για παρόμοιες επενδύσεις τόσο στη Γεροσκήπου, όσο και στην Πάφο. ΜΙ.ΧΙ

Η προσπάθεια που κατέβαλαν άπαντες για την διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017 ήταν όντως αξιόλογη και αξιέπαινη. Κάποιοι άνθρωποι έδωσαν το άπαν των δυνάμεων τους για να υλοποιηθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος που άλλαξε την εικόνα της πόλης μας και δημιούργησε τεράστιες προοπτικές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού. Σίγουρα οι επιτροπές και οι ειδικοί συνεργάτες δεν έφθασαν και χρειάστηκε η συμπαράσταση και στήριξη όλων. Των οργανωμένων συνόλων, των σωματείων, των επαγγελματικών κλάδων και των απλών πολιτών. Το μήνυμα είχε περάσει και οι πάντες είχαν αντιληφθεί ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν υπόθεση όλων. Όμως μετά λύπης μας παρατηρήσαμε ότι και γι' αυτόν τον ιερό σκοπό, κάποιοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν οφέλη είτε για το πρόσωπο τους είτε για την επιχείρηση τους. Έκαναν τα πάντα για να προβληθούν, να φωτογραφηθούν και να ανακοινωθούν ως υποστηριχτές της προσπάθειας με κάθε ευκαιρία και αφορμή ενώ στην ουσία δεν προσέφεραν τίποτε το σημαντικό και ουσιαστικό. Είναι όπως λέμε στην καθομιλουμένη «είδαν φως και μπήκαν». Εκμεταλλευόμενοι την δίψα της πόλης μας για διάκριση μπήκαν στο παιγνίδι με ένα σωρό κόλπα και περίμεναν τα φλας της δημοσιότητας. Αυτοί όλοι είναι επικίνδυνοι και χρειάζεται να επαγρυπνούμε, γιατί μόνο ζημιά προκαλούν στην πόλη μας καί τον πολιτισμό μας. Τώρα που έπεσε η αυλαία είναι η ώρα για τον απολογισμό μας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.... ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τα μικρά και καθημερινά Η κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές υπηρεσίες και σε κάποιους οργανισμούς του δημοσίου στην πόλη μας είναι πολύ γνωστή και δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των πολιτών, αφού προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και εννοούμε ασφαλώς τους υπαλλήλους που δεν εργάζονται καθόλου, αυτούς που δεν απαντούν τηλέφωνα και αυτούς που για να σε εξυπηρετήσουν πρέπει να πάρουν δωράκια. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι οικειοποιούνται και την περιουσία του δημοσίου, όπως αυτοκίνητα και μηχανήματα και τα χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους ανάγκες και λοιπές δραστηριότητες. Με λίγα λόγια, μνημονεύουν με ξένα κόλλυβα.

Η ποιότητα ζωής των πολιτών μπορεί να επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική κρίση, αλλά υπάρχουν και πτυχές της, οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν με απλές και εύκολες λύσεις από τις τοπικές αρχές. Και ασφαλώς εννοούμε τους δρόμους, τα πεζο-

δρόμια, τα πάρκα, τους χώρους άθλησης και τη γενικότερη εικόνα της πόλης μας. Μπορεί οι τοπικοί άρχοντες να αναλώνονται στις συζητήσεις και διεκδικήσεις μεγάλων έργων υποδομής και ανάπτυξης και πολύ σωστά κάνουν, αλλά πρέ-

Ευρωπαϊκά κονδύλια

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΟΝΤΡΕΣ

... ΚΟΝΤΡ ΕΣ

Τα χρωστού

μενα...

ΣΟΚ

...Το ταξίδι σου δεν είναι εύκολο, άλλωστε τα εύκολα δεν μπορούν να σου προσφέρουν τίποτες άλλο, εξόν από πρόσκαιρες χαρές... Η πορεία σου, η διαδρομή σου, δεν είναι τίποτες άλλο από εμπειρίες και μαθήματα για τον παραπέρα δρόμο.Ο παραπέρα δρόμος κρύβει πόρτες και πύλες που όταν τις ανακαλύψεις οδηγούν στη μονιμότητα της γαλήνης, της αλήθειας σου και του σκοπού της ζωής σου...

πει επιτέλους να κοιτάξουν τα μικρά και τα καθημερινά, τα οποία απασχολούν τον κάθε πολίτη. Είναι καιρός λοιπόν να φτιάξουμε το σπίτι μας, που είναι οι συνοικίες και οι γειτονιές μας, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο. ΣΟΚ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κονδύλια για αναπτύξεις και υποδομές, φτάνει να τα βρούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Είναι αδιανόητο να δίνονται τεράστια ποσά μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία για έργα και εμείς να μην μπορούμε να υποβάλουμε έγκαιρα μια αίτηση και να χάνουμε ελαφρά τη καρδία τέτοιες μεγάλες ευκαιρίες. Αναμένουμε να δούμε πότε θα αντιληφθούν οι κυβερνώντες και οι τοπικές αρχές την σημασία που έχουν για τον τόπο μας αυτές όλες οι χρηματοδοτήσεις στους χαλεπούς για την οικονομία μας καιρούς. Πότε επιτέλους θα δημιουργηθούν κάποια γραφεία ή υπηρεσίες που να ασχολούνται σοβαρά με αυτό το θέμα και να μπορέσουμε και εμείς οι ιθαγενείς να επωφεληθούμε από αυτά τα δώρα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας; ΑΓΝΩ-ΧΙ

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥ ΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ της Δημοκρατίας για τα χρ ωστούμενα του τέως Προέδρου της Δημοκρατία ς, Γιώργου Βα σιλείου, είναι αξιοσημ είωτες και θα πρέπει να τις δούμ ε με τον φα τημάτων που κό των πολ προκύπτουν λών ερωδημοσίων όσον αφορ προσώπων, ά στα έξοδ α των και ποια π όπως και π ληρώνει το οια επωμίζο κράτος, νται προσω από τα δημό πικά ο κάθε σια πρόσω ένας πα.

Ο ΤΕΩΣ ΠΡ ΟΕΔΡΟΣ τη ς Κυπριακή δεψε στην ς Δημοκρατί Αγγλία όπου ας ταξίκαι υποβλή Τα έξοδα τη θηκε σε εγχε ς ιατρικής ίρηση. επέμβασης κράτος, και τα επωμίσθη από κει και κε το π έρ α, έγιναν δι τη συνοδεία άφορα έξοδ του Γιώργου α από Βασιλείου π διαμονή σε ου αφορού ξενοδοχείο σαν τη . Ο ΤΕΩΣ ΠΡ ΟΕΔΡΟΣ τη ς Δημοκρατί ήξερε ότι οφ ας δήλωσε είλει λεφτά ότι δεν στο Υπουργ επομένως, είο Εξωτερι θεωρούσε ότι όλα αυτ κών, ρωνε το κρ ά τα έξοδα άτος. Τα συμ θα τα πλήπεράσματα δικά σας... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΑΝΥΦΤΟΥ

Σώζων τας εκλογάς σωθοίτο Και όμως σε αυτές τις εκλογές θα κριθούν τα κεφάλια πολλών πολιτικών προσώπων, οι αδυναμίες των στρατοπέδων των υποψηφίων πολλές και έκδηλες, πολλές φορές τόσο έκδηλες που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πως στις εκλογές θα κατακριθούν και θα υποτιμηθούν από τους ψηφοφόρους- όσοι βέβαια ψηφίσουν μιας και τείνω να πιστεύω πως η αποχή θα είναι σε υψηλά ποσοστά και με έντονη βαρύτητα στο το τι μέλλει γενέσθαι και στα θέματα της οικονομίας αλλά και στο εθνικό θέμα. Κατ’ αρχάς η περίπτωση του Άντρου Κυπριανού είναι ότι πιο απερίγραπτο στον πολιτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια: χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες να διοικήσει το κόμμα και το λαό του, χωρίς να έχει πολιτική προσωπικότητα ως πεσκέσι- διάδοχος του Δ. Χριστόφια αποπροσανατόλισε το κόμμα από την ιδεολογία του και το έμπασε σε ένα κυκεώνα αμφιβολιών ως προς τις δραστηριότητες του αλλά και τη δυνατότητα να κυβερνήσει ή να παρουσιάσει μια σοβαρή πολιτική γραμμή. Όλα αυτά συνοψίζονται στην απόφαση του να ζητήσει συμφιλίωση με τον Ν. Κατσουρίδη ένα μήνα πριν τις εκλογές όταν οι κράχτες του κόμματος του διαμήνυσαν, αφού δεν δυνόταν να το αντιληφθεί ο ίδιος, ότι η έντιμη υποψηφιότητα Μαλά δεν μπορούσε από μόνη της να παρουσιάσει σοβαρά αποτελέσματα με κίνδυνο να μην υπάρξει δεύτερος γύρος για το ΑΚΕΛ. Και αν ο Άντρος απλά επιβεβαίωσε πως ίσως είναι ώρα να αποχωρήσει από τη θέση του ΓΓ, ο κύκλος του Ν. Παπαδόπουλου έδωσε την εντύπωση της πολύ υποσχόμενης καρεκλοφιλίας! Γύρω του κένταυροι που άρχισαν την πολιτική καμπάνια με τη μέγιστη επιθετικότητα από κάθε άλλο στρατόπεδο να αμφιταλαντεύονται μεταξύ Γης και υποσχέσεων από τα οικονομικά με τις θέσεις επί των αξιόγραφων έως τη διζωνική λύση με σωστό περιεχόμενο απέδειξαν πως ο δρόμος για την καρέκλα των επίδοξων συμβούλων του Νικόλα είναι πιο ποθητός από τον πόθο του ίδιου να εκλεχθεί. Χαμένος ο ίδιος σε πολλές δηλώσεις, άστοχες φωτογραφίες με την οικογένεια του που ο μέσος Κύπριος δεν καίγεται και πολύ να δει, το στυλάκι του λαϊκού παιδιού έδωσαν μια κρίση ταυτότητας στην όλη εκστρατεία του, πράγμα που επιθυμούν οι φυγόπονοι οπαδοί του Κάρογιαν που ακόμη τον θεωρούν ως μια πολιτική πρόταση για νέες συνωμοσίες. Το δε μπαλάκι στην περίπτωση του ΔΗΣΥ είναι ο Πρόεδρος του, αφού απέμεινε στη θέση του παρόλα τα εσωτερικά πραξικοπήματα δεν έχει άλλη επιλογή από το να στηρίξει την υποψηφιότητα Ν. Αναστασιάδη. Κόπτεται; Δεν νομίζω ιδιαίτερα! Απλά πρέπει να επανεκλεγεί ο νυν ΠτΔ για να μην εκτοπιστεί και ο ίδιος και να του επιρριφθούν ευθύνες για την ήττα του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος, άλλωστε ο ΔΗΣΥ δεν έχει και καμία ιδιαίτερη αξιοπιστία στην πολιτική κοινωνία του νησιού: ένα κόμμα κουτσουρεμένο μεταξύ εθνικοπρέπειας και φιλελευθερισμού παράγει στελέχη με χαμηλό ήθος σε υψηλό κοσμικό κόστος και με εξαντλητική απειθαρχία μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Η αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός δεν είναι λέξεις που απαντώνται ή που κανείς πιστεύει πως θα δοθούν στην εκστρατεία αυτή, απλά η ίδια δειλή στάση στα κοινωνικά δρώμενα, η αντι-εθνική ιδιοσυγκρασία της τσέπης και η ανυπέρβλητη ματαιοδοξία θα συνεχίσουν να συνεπαίρνουν το πολιτικό μέλλον του ΔΗΣΥ. Από την άλλη ο Λιλλήκας είναι ο μόνος που στάθηκε κάπως αξιοπρεπώς σε αυτή την εκλογική περίοδο. Ο ίδιος κινούμενος στα όσα υποσχέθηκε, χρησιμοποιώντας- αν και πολλοί το αμφισβητούσαν- τη Συμμαχία Πολιτών ως το άρμα του κατάφερε να έχει αξιοπρεπή ονόματα που σώζουν το μικρό ποσοστό που του δίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Οι ίδιοι δεν ακούγονται πολύ και ίσως αυτή να είναι η πιο επιθετική στρατηγική αφήνοντας τα μέλη του κόμματος να πλησιάζουν από πανηγύρι σε φεστιβάλ τον κόσμο και να επιβεβαιώνουν πως αυτό το μικρό ποσοστό που θα πάρουν στις εκλογές ίσως καθορίσει το μέλλον μιας συγκυβέρνησης. Δεν θα αναφερθώ σε άλλους υποψηφίους, βλέπεται και οι εκλογές καθορίζονται από τις απόκριες! Να μην γεμίσουν τα εκλογικά κέντρα με μασκαρεμένους και να μπερδεύονται τα ψηφοδέλτια με τα πολύχρωμα χαρτάκια των δρόμων- από εκεί να καταλάβει κανείς πως αυτή η χώρα ξέχασε τον άλλο της εαυτό στην παροικία των μεγάλων και των μικρών δεικτών νοημοσύνης! Καλά μυαλά… • Το σωθήτο γράφεται στον τίτλο με «οι» αντί με «η» εκφράζοντας τον ευκτικό χαρακτήρα αφού πολλοί πολιτικοί ματαιόδοξοι επιθυμούν να σωθούν στις εκλογές.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑ ΠΟΤΙΜΑ ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

Κέρδισε την προσφυγή η "Ποσειδών" ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σαν βόμβα έσκασε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να κηρύξει ως παράνομη την Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων, με όλα τα ενδεχόμενα πλέον να είναι ανοικτά. Ως παράνομη, το Ανώτατο Δικαστήριο, χαρακτηρίζει τόσο τη σύσταση, όσο και τον τρόπο λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής και ως εκ τούτου, άκυρες τις αποφάσεις της. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για κακή σύνθεση της αναθέτουσας αρχής στην πρώτη προσφοροδότηση του έργου, που ήταν το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, αφού σε αυτήν συμμετείχε και ο τότε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κατά παράβαση της νομοθεσίας, η οποία ορίζει ότι στο Υπουργικό όταν λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή μπορούν να μετέχουν μόνο Υπουργοί. Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε προσφύγει από τον περασμένο Απρίλη η κοινοπραξία «Poseidon Grand Marina of Paphos», μετά την διακοπή των διαπραγματεύσεων μαζί της με το αιτιολογικό ότι τα στοιχεία που είχε καταθέσει για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, δεν ήταν ικανοποιητικά και την έναρξη διαπραγματεύσεων με την εταιρεία «Pafilia”. Συγκεκριμένα, η Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων είχε απορρίψει ως εκπρόθεσμη την υποβολή των

πρόσθετων οικονομικών δεδομένων που η ίδια είχε ζητήσει από την προτιμητέα Κοινοπραξία “Poseidon”. Μετά και την εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο Εμπορίου αναμένεται να προχωρήσει στη σύσταση νέας επιτροπής, η οποία θα ξεκινήσει εκ νέου διαπραγματεύσεις με την Κοινοπραξία “Poseidon”. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει ουσιαστικά την κοινοπραξία «Poseidon», στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο είχε από το 2016 κατακυρώσει το έργο.

Ο διαγωνισμός για την κατασκευή της μαρίνας της Πάφου είχε προκηρυχθεί το 2006, με έξι αρχικούς προσφοροδότες. Η ανάπτυξη θα υλοποιηθεί σε μια έκταση 180.000 τ.μ χερσαίου και 100.000 θαλάσσιου χώρου, με βασική χρήση της την εξυπηρέτηση μέχρι και χιλίων σκαφών αναψυχής. Μέρος του χερσαίου χώρου θα προσφέρεται για αναπτύξεις εμπορικού και ψυχαγωγικού είδους, οικιστική και τουριστική ανάπτυξη.

ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Τ/Κ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝΩΡΟΣ

Κόστος χιλιάδων ευρώ

Αγανακτισμένη παρουσιάζεται αντιπροσωπεία προσφύγων, που διαμένουν στο Μούταλλο, εξαιτίας των πληροφοριών που έφτασαν κοντά της αναφορικά με το ύψος του ποσού που – εν μέσω οικονομικής κρίσης δαπανήθηκε από τον δήμο και κατ’ επέκταση τους φορολογούμενους πολίτες για την αυθαίρετη περίφραξη τουρκοκυπριακών τεμαχίων επί της οδού Αγαπήνορος στην Κάτω Πάφο. Σύμφωνα πληροφορίες, το κόστος ανήλθε στις 20 περίπου χιλιάδες ευρώ, περιλαμβανομένων και των εργατικών, ποσό που όπως δηλώνει είναι αχρείαστο, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα τέσσερα εκ των έξι τεμαχίων έχουν από το 2013 παραχωρηθεί στον δήμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών για την δημιουργία χώρου στάθμευσης. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά και πιο συγκεκριμένα στις 11 περασμένου Αυγούστου, ο δήμος προχώρησε παρόντος του δημάρχου και εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών σε εκσκαφές και περίφραξη των εν λόγω τεμαχίων όπως και σε παράνο-

μη περίφραξη άλλων δύο, τα οποία δεν του έχουν παραχωρηθεί. Η ενέργεια αυτή του δήμου έχει δημιουργήσει χαώδη κατάσταση στην περιοχή, υποβάλλοντας σε αφάνταστη ταλαιπωρία επαγγελματίες και κάτοικους, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης. Η αντιπροσωπεία διερωτάται γιατί ο δήμος δεν προχωρεί σε περιφράξεις άλλων οικοπέδων, τα οποία οικειοποιούνται ιδιώτες, ενώ θέτει παράλληλα και θέμα ανάκτησης των εν λόγω τεμαχίων από την Υπηρε-

σία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, τα οποία ο δήμος δεν έχει αξιοποιήσει ως ήταν οι λόγοι παραχώρησής τους. Στο μεταξύ, σε ότι αφορά το θέμα της απόλυσης στενού συγγενικού προσώπου του δημάρχου από εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, διαμηνύεται από την ίδια ότι μετά και την διάπραξη ληστείας σε βάρος της στο παρελθόν, η συγκεκριμένη θέση έχει καταργηθεί και την φύλαξη της εταιρείας έχει αναλάβει εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ

Τελετή λήξης με μηνύματα ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το μήνυμα ότι ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης έδωσε την ευκαιρία για την Πάφο να μεταμορφωθεί σε μια σύγχρονη δυναμική πόλη, που παράγει και στηρίζει τον πολιτισμό και εμπλέκει ενεργά τους κατοίκους και επισκέπτες της, έστειλε ο πρόεδρος του Δ.Σ του Πάφος 2017 Χρίστος Πατσαλίδης, στο πλαίσιο της τελετής λήξης το περασμένο Σάββατο. Για να τονίσει ότι ο τίτλος όχι μόνο υπήρξε τιμητικός αλλά συνέβαλε και στην ανάδειξη και προβολή της Πάφου, της ιστορίας και του πολιτισμού της ως μέτρο του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, προσφέροντας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίγνεσθαι. «Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση και την αξιολόγηση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ξεκάθαρα ότι η Πάφος αποτελεί πλέον παράδειγμα για άλλες μικρές πόλεις της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα ταξίδι που άρχισε πριν πέντε χρόνια τελειώνει απόψε εδώ, ένα ταξίδι όμορφο μεγάλο και δύσκολο, αλλά πάνω από όλα ένα ταξίδι που μας γέμισε εμπειρίες και γνώσεις, ένα ταξίδι με πολλούς ανέμους και τρικυμίες αλλά που στο τέλος κατάφερε να μας οδηγήσει, με επιτυχία στον προορισμό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπερηφάνεια για το γεγονός ότι ο τίτλος συνέβαλε αποφασιστικά στην υλοποίηση του μεγάλου και δύσκολου στόχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ανασυγκρότηση και αναμόρφωση της πόλης, πράγμα που έγινε κατορθωτό με την αποφασιστική στήριξη του Κράτους, έστειλε ο δήμαρχος Φαίδων Φαίδωνος στον δικό του χαιρετισμό. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα, που υλοποιήθηκαν στα τρία περίπου τελευταία χρόνια, τα οποία αποτελούν όπως είπε ένα μεγάλο και πολύτιμο κεκτημένο για την Πάφο. «Είδαμε την πόλη μας να

μεταμορφώνεται μέσα από τα έργα αστικής ανάπλασης και υποδομής και νοιώσαμε τον παλμό της κινητοποίησης της κοινωνίας όταν στους κόλπους της συνενώνονται δυνάμεις γύρω από έναν πραγματικά μεγάλο σκοπό», σημείωσε. Η τελετή λήξης, στην οποία συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου και όχι μόνο ήταν φαντασμαγορική. Η τελετή παράδοσης του τίτλου στις πόλεις Βαλέτα της Μάλτας και Λέουβαρντεν Ολλανδίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο ανακαινισμένο Μαρκίδειο θέατρο. Το αύριο Το μήνυμα ότι το πολύτιμο, όπως το χαρακτήρισε, κεφάλαιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα πρέπει αν αξιοποιηθεί με αποφασιστικότητα, σωστό σχεδιασμό και όραμα, έστειλε ο δήμαρχος Φαίδων Φαίδωνος στο χαιρετισμό του κατά την τελετή λήξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Διαβεβαίωσε ότι αναλαμβάνοντας τον ρόλο και τις ευθύνες του, ο

δήμος Πάφου θα εκπονήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο πνευματικής και πολιτισμικής ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της πόλης, εμπλέκοντας οργανωμένα σύνολα και άτομα που μπορούν και θέλουν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου ανεξάρτητου πολιτιστικού φορέα στην Πάφο, προς αξιοποίηση τόσο των ανθρώπων του πολιτισμού που έχουν εργαστεί και δημιουργήσει κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, όσο και της τεχνογνωσίας, εμπειριών και βιωμάτων τους προς όφελος των επόμενων γενεών, τονίζει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. «Η Ε.Ε. ΑΚΕΛ δηλώνει την στήριξή της σε αυτή την προσπάθεια και υποστηρίζει όλες τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην διασφάλισή και συνέχισή της πολιτιστικής κληρονομίας και το κληροδότημα που μας αφήνει η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», αναφέρει δελτίο τύπου της Ε.Ε του ΑΚΕΛ.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Όπως πάμε θα διψάσουμε Έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο εκφράζει το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης. Προειδοποίησε ότι εξαιτίας και του δύσκολου από άποψης βροχόπτωσης χειμώνα και των μειωμένων μέχρι στιγμής αποθεμάτων νερού στα φράγματα της επαρχίας, η Πάφος θα διψάσει το καλοκαίρι. «Είμαστε η μόνη επαρχία χωρίς μονάδα αφαλάτωσης. Οι ευθύνες είναι πολ-

λές και βαραίνουν πολλούς. Το δυσάρεστο είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, ασχολούμαστε με τα ευτελή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η νέα μονάδα, η οποία θα ανεγερθεί στο σημείο όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η κινητή στα Κούκλια, αναμένεται να είναι έτοιμη να αρχίσει την παραγωγή αφαλατωμένου νερού περί τα μέσα του 2019. Οι διαδικασίες για την κατασκευή της προχώρησαν μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, επτά δηλαδή μήνες μετά το πράσινο, φως που άναψε το

Υπουργικό Συμβούλιο (Απρίλιος), ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό στο Κράτος από το 2013, περίοδος κατά την οποία έληξε η σύμβαση με τον ανάδοχο της κινητής μονάδας αφαλάτωσης (Νοέμβριος) που βρισκόταν σε εφεδρεία στην περιοχή των Κουκλιών. Η νέα μονάδα, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ, θα είναι δυναμικότητας 15.000 κ.μ. την ημέρα. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Μπορούμε πολλά... Η ΚΡΙΣΗ, φυσικά, δεν έχει περάσει, όπως θέλουν οι κυβερνώντες να παρουσιάζουν. Η κρίση που κύρια έπληξε τις λαϊκές μάζες και τη μεσαία τάξη , εξακολουθεί να έχει γονατισμένο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που δύσκολα και όσο ακολουθούνται οι συνταγές των Ευρωπαίων, θα ξεπεραστεί. Αυτό μάλιστα που προβλέπεται, είναι ότι μετά και τις εκλογές, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο για τους δανειολήπτες, και όσους έχουν κόκκινα δάνεια. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ότι ακόμη από το κράτος δεν βρέθηκαν τρόποι να υποχρεωθούν οι τράπεζες να κάνουν τις υποχωρήσεις που χρειάζονται έτσι που να τα βρουν με τους δανειολήπτες βοηθώντας τους τελευταίους να ανταπεξέλθουν. ΩΣΤΟΣΟ, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, ο ιδιωτικός τομέας, έχει κάνει άλματα σε σχέση με το τι είχαμε πριν τρία και τέσσερα χρόνια, αναζητήθηκαν και βρέθηκαν επενδυτές, και πλέον κάποια πράγματα κινούνται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Σημαντικό επίσης ρόλο στην ανάπτυξη διαδραμάτισαν οι αποφάσεις που λήφθηκαν για τα διαβατήρια γεγονός που και πάλι συνέβαλε στην ανάπτυξη. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ, είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξαν του κόσμου τα προβλήματα, και έγιναν του κόσμου τα λάθη, η Κύπρος μπορεί πολλά, το ίδιο και οι εργατικότατοι κάτοικοι της χώρας. Εκείνο, ίσως που χρειαζόμαστε είναι να βρεθεί μια κάστα ικανών διαχειριστών της εξουσίας, που να μπορέσουν να ανοίξουν τους ορίζοντες και να δώσουν νέες προοπτικές σε αυτή τη χώρα. ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ναι, πολύ περισσότερα, αλλά χρειαζόμαστε μια νέα τάση, νέους ορίζοντες, και μια νέα πολιτική έτσι που να ξεφύγουμε από τα στενά πλαίσια και να ανοίξουμε λεωφόρους μιας πιο ποιοτικής ανάπτυξης και μιας πιο σταθερής και γόνιμης πορείας. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, χρειαζόμαστε είναι ένα νέο όραμα για τη χώρα. Μια νέα στρατηγική, ένα υγιές κράτος και μια πιο υγιή κοινωνία...Αυτές πρέπει να είναι και οι αναζητήσεις μας στο νέο χρόνο που ήδη διανύουμε.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ

ΠΑΦΟΣ 2017 και αλήθειες... ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ, μια διαδρομή υπέροχη έκλεισε. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΦΟΣ 2017 αξίζει τα συγχαρητήρια όλων μας. Ειδικότερα σε όλους όσοι δούλεψαν σκληρά και τίμησαν πραγματικά την Πάφο. Αυτό που ευχόμαστε σήμερα είναι να υπάρξει και η συνέχεια. Η Πάφος το αξίζει. ΜΟΙΡΑΙΑ, όλοι όσοι ζήσαμε τότε τα γεγονότα έρχονται στη μνήμη μας κάποια πράγματα σημαντικά που αξίζει τον κόπο να τα υπενθυμίσουμε. ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ που ο περιβόητος Σάββας Βέργας Δήμαρχος τότε, της πόλης, ήθελε και πάλεψε πολύ για να πάρει και τον τίτλο του Προέδρου του ΠΑΦΟΣ 2017. Δημοσιογραφικά δώσαμε μάχες με κάποιους τότε δημοτικούς συμβούλους, και τελικά απέτυχε ακόμη ένα παιχνίδι του τότε Δημάρχου. ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΟΤΕ, ήταν μεγάλο. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, που σήμερα κάνουν και πανηγύρια, συμμετείχαν και στο παρασκήνιο υπέρ του Βέργα. Το ίδιο και κάποια πολιτικά πρόσωπα. ΑΥΤΑ ΕΤΣΙ για την ιστορία, και επειδή πρέπει, το οφείλουμε, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του ΠΑΦΟΣ 2017, όπως και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τίμησαν την τότε προσπάθεια μας, και τις μάχες που δώσαμε, και με το παραπάνω. Τους ευχαριστούμε. Ε. ΓΙΑΓΚΟΥ


ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΠΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 11%

Παράταση και στην αποπληρωμή ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ανακούφιση στους δημότες εν μέσω οικονομικής κρίσης δίνει η υιοθέτηση από το Δ.Σ του ΣΑΠΑ της νομοθεσίας για μείωση των αποχετευτικών τελών. Το Δ.Σ υπερψήφισε στις 27 Δεκεμβρίου την σχετική νομοθεσία, η οποία προνοεί μείωση των τελών κατά 11,1%. Σημειώνεται ότι για όσους δημότες έχουν ήδη εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους, η μείωση θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό τους. Παράλληλα, η περίοδος αποπληρωμής των τελών έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Το μέλος του ΣΑΠΑ Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα έπρεπε να είχε ληφθεί προ πολλού. Ο ίδιος είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της παραίνεσης της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής για άμεση μείωση των τελών από την πρώτη στιγμή. «Ως ΣΑΠΑ οφείλαμε ανεξαρτήτως πρότασης νόμου να προχωρήσουμε στη μείωση, αντί να ψάχνουμε κάθε δυνατό λόγο να μην επιβληθεί η μείωση. Αν ψηφιζόταν η μείωση από την αρχή -όπως έπραξε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας- η υπηρεσία και το ΣΑΠΑ θα είχαν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας για ορθότερη αντιμετώπιση της διαδικασίας», ανέφερε. Για να τονίσει, ότι η πρόταση νόμου

από τη Νομοθετική Εξουσία αποδεικνύει περίτρανα ότι η μείωση τελών δεν είναι παράνομη. «Ελπίζω τώρα να αντιληφθούν όλοι οι συνάδελφοι τις προτεραιότητες που οφείλουμε ως Δ.Σ του ΣΑΠΑ να θέτουμε μακριά από αυθαίρετες και απόλυτες απόψεις. Η ευημερία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Νοέμβριο, που η Βουλή είχε ψηφίσει σχετική νομοθεσία και την οποία ανέπεμψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην Πάφο τα αποχετευτικά τέλη παρέμεναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση με τη Λευκωσία, αφού το ΣΑΠΑ δεν την εφάρμοσε εν αναμονή της δημοσιοποίησής της στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΡΚΕΤΩΝ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σε άλλο επίπεδο η ανάπτυξη

Αναπτύξεις, που θα αλλάξουν το σκηνικό όσο αφορά στα πολεοδομικά και χωροταξικά πράγματα της Πάφου βρίσκονται στα σκαριά. Ήδη, όπως αποκάλυψε η «Φωνή» στο πρωτοσέλιδο του περασμένου Σαββάτου, ενώπιον του Κτηματολογίου έχει κατατεθεί το πωλητήριο έγγραφο τεμαχίου στην παραλιακή περιοχή για σκοπούς ανάπτυξης, η αξία του οποίου έχει αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχεδιασμοί της εταιρείας αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανέγερση ενός 20οροφου και ενός 18οροφου κτιρίου, καθώς και μικρού ξενοδοχείου και πενήντα επαύλεων στο τεμάχιο που γειτνιάζει με το ξενοδοχείο «Aloe» επί της λεωφόρου Ποσειδώνος. Παράλληλα, άλλη εταιρεία ανάπτυξης γης έχει ήδη αποταθεί στις αρμόδιες αρχές για την ανέγερση πολυόροφου εμπορικού κτιρίου - πύργου στο κέντρο της πόλης πλησίον της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Στο όλο θέμα φαίνεται - σύμφωνα με πληροφορίες - να έχουν εμπλακεί πολλά κυβερνητικά τμήματα και η κινητικότητα που καταγράφεται είναι ιδιαίτερα έντονη. Το εν λόγω έργο, το οποίο αποτελεί νέου τύπου πολεοδομική ανάπτυξη για την περιοχή και όχι μόνο, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Θέληση μόνο Αφήνουμε το χρόνο να περνά μακριά από ανθρώπους που αγαπάμε, εξαιτίας μίας παρεξήγησης. Αρνούμαστε πεισματικά να βάλουμε νερό ΤΗΣ στο κρασί μας και δια- ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ μηνύουμε παντού ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Το κρατάμε μανιάτικο. Μια παρεξήγηση είναι ικανή να επισκιάσει όλα τα καλά που είχαμε ζήσει με το συγκεκριμένο άτομο, όλα όσα αυτό μας είχε προσφέρει στο παρελθόν και κρατάμε μόνο όσα του είχαμε προσφέρει εμείς και τα οποία δεν εκτίμησε – κατά την άποψή μας. Λες και η αγάπη και η προσφορά είναι μαθηματικές πράξεις για να μετράμε πόσα δώσαμε εμείς και πόσα πήραμε πίσω. Προχωράμε αφήνοντας έξω από σημαντικές στιγμές μας και γεγονότα τα συγκεκριμένα άτομα. Το κάνουμε με θόρυβο κιόλας όλο αυτό, ώστε να το πληροφορηθεί και να πληγωθεί ακόμη περισσότερο. Έρχεται, όμως, στην πορεία μια στιγμή που δεν την περιμέναμε, που μια αναποδιά σαν χαστούκι μας συνεφέρνει. Όταν βλέπουμε το τέλος να πλησιάζει, όταν μια συμφορά χτυπήσει την πόρτα τη δική του ή τη δική μας, όταν δούμε την κλεψύδρα να μετρά πλέον ανάποδα, σπεύδουμε να επιλύσουμε τις όποιες διαφορές, να αποδεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι φταίξαμε κι εμείς και να ζητήσουμε συγνώμη, να περάσουμε χρόνο μαζί όπως παλιά, που επειδή δεν είχαμε κάτι σοβαρό να ασχοληθούμε και επειδή νομίζαμε πως ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω μας αφήσαμε τα μικρά και μικροπρεπή να μας χωρίσουν. Προσπαθούμε να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο και να εξαλείψουμε τις τύψεις μας. Να το κάνεις τι όμως τώρα; Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είμαστε εγωιστές και να στερούμαστε στιγμές και αγαπημένα μας πρόσωπα, να χάνουμε το σήμερα για ένα ηλίθιο και ανούσιο χτες. Η έχθρα και το μίσος, ειδικά όταν πρόκειται για δικά μας άτομα, δηλητηριάζουν πρώτα και πάνω απ’ όλα την δική μας ψυχή. Πολλές φορές το να λύσουμε διαφορές δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά θέληση μόνο.

ΤΑ... ΑΙΡΕ ΤΙΚΑ

...

ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟ

ταθμοί πική ιστορία του κάθε ενός μ ας. Άλλες γι ατί μας σημάδεψαν με το στίγμα της θλίψης, και άλλ ες γιατί μας έκαναν να αισθανθ ούμε όμορφ α. Αυτό που έχει τελι κά σημασία είναι το πόσο καλά κατανοήσαμ ε, εμπεδώσαμ ε, και μάθα με το πώς προσελκύσα με τον κάθε προσωπικό σταθμό της ζωής μα ς... στην προσω

Η Φωνή απεκάλυψε το θέμα στις 30 Δεκεμβρίου 2017 με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα εμπορικού κέντρου, στο οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούν μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για την ανέγερση ενός πολυόροφου κτιρίου στην ευρύτερη περιοχή, όπου στεγάζονται τα γρα-

φεία της Αρχής Ηλεκτρισμού, έχει επιδείξει εταιρεία, η οποία έχει ήδη προβεί σε παραστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.

ΙΕΣ μέρες σ

Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ

ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΟΥΡΙΔΗ*

Νησί ειρήνης και ευημερίας το 2018 Βρισκόμαστε ήδη στο κατώφλι της νέας Χρονιάς του 2018 και γενικά υπάρχει μια αισιόδοξη διάθεση και νότα και ο καθένας ευελπιστεί κάτι το καλύτερο και προσδοκεί για μια καλύτερη χρονιά και για ένα καλύτερο αύριο. Ο καθένας προσωπικά εύχεται ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και όλοι μας επενδύουμε και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Το 2017 άφησε το δικό του στίγμα και την δική του σφραγίδα, τα δικά του θετικά και αρνητικά αποτελέσματα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζονται ακόμη πολλά να γίνουν για να καταστεί το παρόν και το μέλλον καλύτερο από το παρελθόν. Η επίτευξη Συμφωνίας στο Εθνικό μας Θέμα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και των άλλων μειονοτήτων στην χώρα μας θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός μας στόχος και η μοναδική μας επιδίωξη. Η παραμονή της υφιστάμενης de facto κατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η οποιαδήποτε συμφωνία στο Εθνικό μας Θέμα θα πρέπει χωρίς ήξεις και αφήξεις να ανατρέπει τα κατοχικά δεδομένα και να προνοεί μια σωστή και λειτουργική λύση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις δημοκρατικές αρχές και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Σίγουρα δεν υπάρχει καμιά μαγική συνταγή που κατασκευάζει από μόνη της και/ή η οποία μαγειρεύει με την παρεμβολή των ξένων και/ή τρίτων το δικό μας αύριο και/ή το δικό μας μέλλον, την Ειρήνη, Ελευθερία και Ευημερία. Τις τελευταίες μέρες ανεβάζουν στην Κύπρο στροφές τα επιτελεία των διαφόρων υποψηφίων, οι οποίοι μοιράζουν υποσχέσεις για παραδεισένιους κόσμους και ονειρεμένη πολιτεία και εμφανίζονται με περισσή σοφία και με ασύλληπτες μαγικές συνταγές για την επίλυση όλων των προβλημάτων που βασανίζουν την χώρα μας. Ο κόσμος όμως έχει μπουχτίσει στις υποσχέσεις, στα Θα και Θα και στα Δεσμεύομαι, ότι …… και πολλά άλλα, το οποία μόνο κούραση και πονοκέφαλο μας δημιουργούν. Αντί για θολές προσεγγίσεις, μυστική διπλωματία, συσκότιση και εποικοδομητικές ασάφειες, η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για την χώρα μας και την λύση του Εθνικού μας Θέματος του υποψήφιου Προέδρου του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και των άλλων Κεντρώων Δημοκρατικών Δυνάμεων του τόπου μας προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις, ξεκάθαρους στόχους και σαφείς προσανατολισμούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να κρατήσουν στον χρόνο ως μέσο προάσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς όφελος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και θα τοποθετήσουν και ισχυροποιήσουν την γεωγραφική θέση της χώρας μας στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, ασχέτως γεωγραφικού μεγέθους και πληθυσμού. Το μέλλον του τόπου μας, της κοινωνίας μας αφορά κάθε συνειδητό πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ψήφος του καθενός μας θα καθορίσει το αύριο της χώρας μας, η οποία θα μπορούσε να γίνει το νησί της Ειρήνης και της Ευημερίας της Ανατολικής Μεσογείου το 2018!!! Όλοι μας λοιπόν ας ασκήσουμε αυτό το Ιερό μας Δικαίωμα και ας φέρουμε την ΑΛΛΑΓΗ για ένα καλύτερο αύριο !!! *Δικηγόρος Μέλος Κ. Ε. Δημοκρατικού Κόμματος

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ

Το σίριαλ έλαβε τέλος ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το «πράσινο φως» για την δημιουργία του πράσινου σημείου στην Πάφο ανοίγει μετά την κατακύρωση της προσφοράς και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων. Το πράσινο σημείο θα κατασκευαστεί στην περιοχή Μαυραλή στον Μούτταλλο από την εργοληπτική εταιρεία “A.Ν. Ioannou Construction Ltd”, έναντι του ποσού των €469,900.00 πλέον Φ.Π.Α. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίοδο πέντε μηνών από της έναρξής τους, ώστε το εν λόγω σημείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει πριν από το καλοκαίρι. Για την χωροθέτηση του πράσινου σημείου στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν ήδη εκπονηθεί περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και μελέτες θορύβου και επιβάρυνσης της τροχαίας, χωρίς, όπως διαμηνύεται από πλευράς δημοτικής αρχής, να προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σημειώνεται ότι – όπως όλα δείχνουν - στην εν λόγω περιοχή δεν θα τοποθετηθεί τεμαχιστής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα θορυβώδης. Το εν λόγω τεμάχιο υποδείχθηκε – προ πενταετίας - μετά και το ναυάγιο των προσπαθειών για δημιουργία του πράσινου σημείου σε άλλη περιοχή του Μουττάλλου, εξαιτίας των δυναμικών κινητοποιήσεων των κατοίκων. Στο εν λόγω σημείο, το οποίο για χρόνια παραμένει υποβαθμισμένο, λειτουργούσε κατά καιρούς παράνομα σκυβαλότοπος, όπως και λατομείο, παράγοντας τόνους σκόνης. Αναμένονται αντιδράσεις Η απόφαση για την δημιουργία του πράσινου σημείου στην συγκεκριμένη περιοχή αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων των κατοίκων, οι οποίοι στο παρελθόν δεν δίστασαν να αποταθούν στον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, σε μία προ-

σπάθεια να προλάβουν τις εξελίξεις. Από τον Ιούλιο του 2015 αντιπροσωπεία των κατοίκων μετέβη στην Αργάκα όπου και παρέδωσε υπόμνημα διαμαρτυρίας στον Υπουργό, στο οποίο έκαναν λόγο για ερασιτεχνικές και επιπόλαιες αποφάσεις του δήμου. Τόνιζαν ότι τυχόν δημιουργία του πράσινου σημείου στο εν λόγω τεμάχιο, εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη κατοικημένη περιοχή, η οποία θα αλλοιωθεί. Η διαχρονική ανοχή της τοπικής αρχής, τόνιζαν, έχει καταφέρει να μετατρέψει την περιοχή στην οποία κάποτε υπήρχε βιοποικιλότητα, σε τριτοκοσμική. Υποστήριζαν ότι το εν λόγω σημείο θα καταστεί σκουπιδότος, στον οποίο οι πολίτες θα ξεφορτώνουν κλαδέματα, αδρανή, ξύλα, απόβλητα DIY, χαλιά/ μοκέτες, μέχρι πλαστικά, μέταλλα, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, μηχανέλαια και όχι μόνο. Προειδοποιούσαν ότι δεν θα ανέχονταν την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης και ζητούσαν μάλιστα αποκατάσταση του φυσικού πάρκου που προϋπήρχε, την δημιουργία πεζόδρομων και παιδότοπου παρά τον ποταμό.

Ικανοποιημένοι οι Οικολόγοι Ικανοποίηση μετά και την κατακύρωση της προσφοράς αυτή εκφράζει η Επαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τονίζοντας σε δελτίο τύπου ότι αν και καθυστερημένα, η δημιουργία του πράσινου σημείου θα δώσει οριστική λύση στην ανεξέλεγκτη απόρριψη παντός είδους άχρηστων υλικών. «Τα τελευταία χρόνια με κάθε ευκαιρία θέταμε αυτό το θέμα σαν μια αδήριτη ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος. Ολόκληρες περιοχές γύρω από την πόλη έχουν μετατραπεί σε απέραντους σκυβαλότοπους. Για την αποκατάσταση δε των εν λόγω περιοχών, το κράτος θα κληθεί να καταβάλει υπέρογκα ποσά», αναφέρει. Εξέφρασε δε την ευχή όπως το νέο πράσινο σημείο της πόλης δεν θα τύχει της αντιμετώπισης, της οποίας τυγχάνουν τα πράσινα σημεία της υπόλοιπης Κύπρου. «Τα πράσινα σημεία κατασκευάστηκαν με συγχρηματοδότησης της Ε.Ε πριν από δύο χρόνια χωρίς να έχουν λειτουργήσει. ρόκειται για ένα μεγάλο περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο το οποίο δεν έχει ακόμα διερευνηθεί», αναφέρει το δελτίο τύπου.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Η Κισσόνεργα δεν περιμένει Στη διάνοιξη του παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της ακτογραμμής της Κισσόνεργας, σαν προσωρινή λύση μέχρι την εξεύρεση των απαραίτητων για ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου κονδυλίων προχωρά εντός του έτους το Κοινοτικό Συμβούλιο. Ο μήκους δύο περίπου δύο χιλιομέτρων πεζόδρομος, ο οποίος θα αρχίζει από την παραλία των Ποτίμων και θα φτάνει μέχρι την περιοχή «Μούττες» θα συνδέει παραλιακά τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες της κοινότητας. Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει συμπίεση και επίστρωση του εδάφους, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν παγκάκια και σήμανση και να καταστεί χρησιμοποιήσιμος από το κοινό – ντόπιους και ξένους. Το ευρύτερο έργο, σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς του, αφορά

στην δημιουργία πεζόδρομου με πλακόστρωτο, ποδηλατόδρομους και φωτισμό. Το κοινοτικό συμβούλιο, διά του κοινοτάρχη Γιώργου Στυλιανού, εκτιμά ότι με την διάνοιξη του πεζόδρομου και την χρήση του από το κοινό, θα καταστεί σταδιακά εφικτή η εξεύρε-

ση των απαραίτητων κονδυλίων για ολοκλήρωση του έργου. Χαρακτήρισε την ακτογραμμή της Κισσόνεργας ως μία από τις ομορφότερες περιοχές με ορμίσκους και παραλίες που από μόνες τους είναι επιβλητικές. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Με περιορισμούς το έργο ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των σχεδιασμών του Ούγγρου επενδυτή στο τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής στη Γεροσκήπου, που αφορούν την ανέγερση δύο 12οροφων κτιρίων. Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου. Στο συγκεκριμένο σημείο είχαν διεξαχθεί – μετά τον εντοπισμό δειγμάτων αρχαιοτήτων - ανασκαφές από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενώ η εταιρεία διεξήγαγε – για σκοπούς συντόμευσης της όλης διαδικασίας - γεωφυσική σάρωση/αποτύπωση τοπίου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικών ευρημάτων. Το εν λόγω έργο μπορεί να υλοποιηθεί ανεξάρτητα της επένδυσης μαμούθ υπό την ονομασία “Eden City”, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται, εξαιτίας του γεγονότος ότι εμπίπτει στο πλαίσιο των προνοιών της πολεοδομικής ζώνης του οικοπέδου. Το μεγαλεπήβολο έργο περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων - και την δημιουργία νησιού και εκτιμάται ότι θα μετατρέψει την Κύπρο σε επιχειρηματικό, τουριστικό, ιατρικό και άλλο κέντρο.

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Τα μεγαλύτερα στοιχήματα... για την πόλη μας... ΤΟ 2018 ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ εδώ. Και η πόλη της Πάφου έχει μπροστά της όλες τις προοπτικές για να κερδίσει τα μεγάλα στοιχήματα, έτσι που να περάσει σε άλλα επίπεδα και να γίνει πραγματικά πόλη πολιτισμού, κουλτούρας και ανάπτυξης. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ που θα συμβαδίζει με την ιστορία, τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας πόλης που για χρόνια πολλά όδευε με τα μετέωρα βήματα του λίγο από όλα. ΤΟ ΠΑΦΟΣ 2017 και η ευκαιρία που μας δόθηκε με το ρόλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ήταν πετυχημένα. Αποδείξαμε ότι μπορούμε. Ότι μπορούμε, όταν έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένους στόχους. ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ της πόλης, αποπερατώθηκαν

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον εντοπισμό αρχαιοτήτων, το τεμάχιο είχε χαρακτηριστεί Αρχαίο Μνημείο Β’ Πίνακα (Αρχαία Μνημεία σε ιδιωτική γη) το 2014 και στη συνέχεια αποχαρακτηρίστηκε, καθώς βάσει του Συντάγματος, για την κήρυξη της εκκλησιαστικής περιουσίας σε αρχαίο μνημείο απαιτείται η γραπτή συναίνεση της Αρχιεπισκοπής, η οποία δεν είχε εξασφαλιστεί. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά και από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Ωστόσο, αγεφύρωτο παραμένει την ίδια ώρα το χάσμα μεταξύ επεν-

δυτή και κυβέρνησης αναφορικά με το ύψος του ενοικίου για τη μακροχρόνια εκμίσθωση παραπλήσιας κρατικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεγαλεπήβολο αυτό έργο. Η πρόταση του Ούγγρου επενδυτή προβλέπει ενοίκιο 5.5 εκ ευρώ ετησίως για την κρατική γη, ενός εκ. για το νησί + 6% επί των πωλήσεων, καθώς και 400 εκ. κόστος υποδομής νησιού ( χωρίς ανάπτυξη) που θα ανήκει στο Κράτος, ενώ το Κράτος ζητά από τον Ούγγρο ενοίκιο 21 εκ ευρώ ετησίως για περίοδο 125 χρόνων, δηλαδή 2 δις. και 625 εκ.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ

Τίτλος η «Φεγγαρομαγεμένη»

Στην κυκλοφορία του δεύτερού του τραγουδιού, με τίτλο «Φεγγαρομαγεμένη», έχουν προχωρήσει οι συμπολίτες μας Χρύσης Ιορδάνους και Γιώργος Μασσαράνι, οι οποίοι υπογράφουν ο μεν πρώτος τον στίχο και ο δε δεύτερος την μουσική. Για το τραγούδι έχει ήδη γυριστεί και το σχετικό βίντεοκλιπ, στο οποίο λαμβάνουν μέρος τα μοντέλα Μάριος Αντωνίου και Βιολέτα Λόρενς, ενώ συμμετέχουν και οι Άννα-Μαρία Αλεξάνδρου, Έλενα Άνδρεου, Παμπίνα Αντωνίου, Νικόλας Ιορδάνους, Ανδρέας Σαμψών, Γαλατεία Σπύρου, Ζωή Σπύρου και Catalin Naipeanu. Την σκηνοθεσία υπογράφει και σε αυτό το βίντεοκλιπ ο Φύτος Χαραλάμπους και την ενορχήστρωση ο Νικόλας Μαυρέσης, ενώ η ηχογράφηση έγινε από τον Σωκράτη Τερπίζη. Το πρώτο τραγούδι των Χρύση Ιορδάνους και Γιώργου Μασσαράνι με τίτλο «Αδικε κόσμε» κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο και ήδη

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ

και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό αποδεικνύει πως όταν υπάρχει θέληση, αποφασιστικότητα και στόχευση, και πάλι μπορούμε. ΤΟ 2018 ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ να κερδίσουμε τα στοιχήματα, της ποιότητας και της κουλτούρας για το κέντρο της πόλης, της συνεχειας που πρέπει να δοθεί στην πολιτιστική μας ανάπτυξη, καθώς και στο μεγάλο στοίχημα της προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού στην πόλη μας. Δεν παραβλέπουμε, απεναντίας τη σημασία που έχει να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της δημιουργίας κρατικού Πανεπιστημίου στην πόλη μας. Αναφερόμαστε σε Πανεπιστήμιο και όχι σε Σχολή του Πανεπιστημίου, γιατί όπως και παλιότερα επιμέναμε και επιβεβαιωθήκαμε, δημιουργία Σχολής είναι αδύνατο να γίνει. ΤΟ 2018 είναι ο χρόνος διαχείρισης ποιοτικής των έργων που έγιναν. Αν μπορέσουμε να δουλέψουμε σε συλλογικό επίπεδο, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

ΠΑΡΤΕΡΙ

ΠΑΦΟΣ 2017 και συνέχεια...

ΤΟ ΠΑΦΟΣ 2017 με την τελετή παράδοσης που έγινε την περασμένη εβδομάδα, έχει ήδη σημειώσει μια μεγάλη επιτυχία, που θα μείνει αξέχαστη σε όλους μας. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ του ΦΟΡΕΑ πρέπει να έχει συνέχεια τόσο σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Χρύσης Ιορδάνους και Γιώργος Μασσαράνι ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε κέντρα αναψυχής, ενώ ο Μάριος Αντωνίου κυρίως με φωτο-

γραφίσεις μόδας. Η Βιολέτα Λόρενς έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε κυπριακό διαγωνισμό ομορφιάς, καθώς και κυπριακές και ελληνικές σειρές και ξένες ταινίες. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

στην πόλη όσο και στην Επαρχία μας. Οι ρυθμοί στους οποίους μπήκε η Πάφος χάρη στον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας πρέπει να συνεχίσουν, καθώς αποδείξαμε σαν πόλη και σαν Επαρχία ότι μπορούμε να κάνουμε την πόλη και την Επαρχία να σφύζει από ζωή και πολιτισμό και δράση...

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Evzonas Furniture +357 - 26945588 7, Makarios Avenue, 8220, Paphos / Chlorakas, Cyprus evzonas.a@cytanet.com.cy

Σετ υπνοδωμάτιο Renata

Toronto τραπεζαρία + 6 καρέκλες

€1299

(180x200, με φωτισμό led )

€1170

Σετ υπνοδωμάτιο Monica

€799

Kρεβάτι Goya 160x190 Jessy χώρο με Γωνιακό αποθηκευτικό (Με ρυθμιζόμενα κεφαλάρια)

€1100

Δωρεαν Παραδοση και συναρμολογηση.

€682

€585

Aνοιγόμενη τραπεζαρία + 6 toscana καρέκλες

Γωνιακό Canadian + σκαμπώ

Μην χάσετε, τις καταπληκτικές, γιορτινές μας προσφορές.

€1200

(Με μηχανισμούς στα καθίσματα + στη πλάτη)

Σετ υπνοδωμάτιο Katrina

(Σε βεγκέ χρώμα)

€629


18 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Αγίου Αντωνίου και παρακμή Μόνο όσοι θυμούνται την Αγίου Αντωνίου τις δεκαετίες του 80 και 90 αντιλαμβάνονται το μέγεθος της παρακμής και της εγκατάλειψης που παρουσιάζει η πάλαι ποτέ οδός των μπαρ στις μέρες μας. Σε κάποιο βαθμό ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί σε σχέση με την ένταση της μουσικής και τις ώρες εκπομπής υπήρχαν και τότε. Ενδεχομένως, να επιδεικνυόταν περισσότερη ανοχή αλλά και πάλι υπήρχαν καταγγελίες. Ένας αριθμός από παράγοντες οδήγησαν σταδιακά και με προσθετική ισχύ στην παρακμή και τον μαρασμό. Ήταν η επιπόλαιη και χωρίς ορθολογισμό ανάπτυξη παρόμοιων χρήσεων κατά μήκος της οδού. Ήταν η ανάπτυξη αντιφατικών χρήσεων με τρόπο που λειτούργησε εξοντωτικά για πολλές επιχειρήσεις της περιοχής, δηλαδή η λειτουργία μπαρ με δυνατή μουσική δίπλα ή απέναντι από εστιατόριο. Ήταν η γενικότερη οικονομική ύφεση που οδήγησε επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Ήταν η σταδιακή αισθητική βεβήλωση της περιοχής κατά τρόπο που διάβρωσε την όποια ταυτότητα είχε η Αγίου Αντωνίου ως οδός των μπαρ. Ήταν χίλια δυο πράγματα που σταδιακά οδήγησαν στη σημερινή εικόνα της Αγίου Αντωνίου, για τα οποία είμαι σίγουρος πως οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των καταστημάτων έχουν καλύτερη εικόνα και άποψη από εμένα, αφού βιώνουν τα αποτελέσματα στο πετσί τους μέχρι και σήμερα. Το σίγουρο είναι πως ένα δρόμος ο οποίος αποτελεί ακόμη και σήμερα μια βασική τουριστική αρτηρία, μόλις 50 μέτρα από το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, δεν πρέπει να παρουσιάζει την εικόνα εγκατάλειψης και μαρασμού που παρουσιάζει σήμερα. Συγκεκριμένα ένα πρώτο βήμα στη σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την οπτική και λειτουργική ανάταση της οδού πρέπει να είναι η άμεση και δραστική διόρθωση στην οπτική ρύπανση που υπάρχει λόγω των εγκαταλελειμμένων υποστατικών κατά μήκος της οδού. Υπάρχουν υποστατικά που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο και πέρα από την οπτική ρύπανση και την άθλια εικόνα που παρουσιάζουν αποτελούν και εστίες μόλυνσης και κατ΄ επέκταση απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ως εκ τούτου, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει τάχιστα σε συνεννόηση που τους ιδιοκτήτες των υποστατικών να προχωρήσει στην κάλυψη των προσόψεων με κατασκευές πάνελ ή άλλου παρόμοιου τύπου κατασκευές έτσι ώστε να περιορίζεται τόσο η οπτική ρύπανση επί της οδού αλλά και η πρόσβαση παιδιών και νεαρών ατόμων εντός των υποστατικών κατά τρόπο που δημιουργεί περαιτέρω οχληρία. *Γενετιστής Δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

γράμμα είπε ΥΣΤΕΡΑ, ΑΠΛΑ, έφυγε, δεν ι, είνα έτσι τα, καν αντίο...τα πάν σκετα α, άξεν παρ και ικά όλα σχετ δεν φτεσαι, και μελαγχολείς, λες ... αυτό και πειράζει, θα περάσει πεστο νται χάνο άνθρωποι που που ρασμα του χρόνου, άνθρωποι εχές συν ένα ζωή η και , νται έρχο διπερπάτημα, ένα ταξίδι, πολλές ικά ταλγ νοσ οσα αδρομές, και κάμπ ά συναπαντήματα, με όλα όσα απλ α, γμέν χαρα ά βαθι ναν έμει σου βάστην ψυχή..κάμποσα γιατί στο τεινά σκο σαν θος...που μοιάζουν μέσύννεφα...πάνω από μια θυμω ..) εσύ. ρεις ...(ξέ σσα θάλα νη άλφα

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Το χρονικό των καλικάντζαρων «Μια φορά και έναν καιρό ήταν… ένας ξυλοκόπος, ή μπορεί και μυλωνάς, αμαξάς, ζευγάς ή και βοσκός, κάποιος που ζούσε σε κάποιο μοναχικό σπίτι στο δάσος ή ΤΟΥ σε κάποια ερημιά. ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η μοναξιά τρομάζει και προκαλεί αγωνία και κεντρίζει τα παιδικά αυτιά να τεντώσουν. Αυτές οι ιστορίες άρχιζαν τις κρύες μέρες του Χειμώνα και πάντα μέσα στα Χριστούγεννα. Το πιο σίγουρο είναι ότι, τα παραμύθια εκείνων των ημερών είχαν πάντα πρωταγωνιστές τα μαυριδερά πλασματάκια με την σιχαμερή φάτσα και την μακριά ουρά. Τον παλιό καλό καιρό τα συναντούσαμε τέτοιες μέρες στις καμινάδες των σπιτιών, στον τρίστρατο του χωριού, πηδώντας από στέγη σε στέγη μέχρι που να βρουν κάποιον και να τον τρομάξουν διασκεδάζοντας. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί μέσα στις ταινίες του Χάρυ Πόττερ, της οικογένειας Άνταμς, και του Σρεντ. Παρόλα αυτά τα Καλικαντζαράκια εξακολουθούν να εμφανίζονται κάπου, κάπου στις παιδικές Χριστουγεννιάτικες γιορτές ενθουσιάζοντας τα παιδάκια και τους γονείς. Στο κάτω, κάτω για τουρισμό και διασκέδαση έρχονται και όχι για δουλειά. Τα καλικαντζαράκια για ένα χρόνο πριονίζουν το δέντρο που στηρίζεται ο πάνω κόσμος. Θέλουν λέει να είναι όλοι ίσοι και οι πάνω και οι κάτω, οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Έτσι προσπαθούν να κόψουν το δέντρο της ζωής του πάνω κόσμου. Ένα δέντρο με ρίζες στο φυσικό περιβάλλον μακριά από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις με χημικά λιπάσματα, και τοξικά απόβλητα. Τα καλικαντζαράκια δουλεύουν μέρα νύκτα σ΄ ένα καθαρό και απανθρωπιασμένο περιβάλλον. Για αυτό και δεν αντέχουν τον αέρα με καυσαέρια και τις ανθρώπινες τοξικές ουσίες. Φυσικά οι παππούδες μας ήξεραν την ευαισθησία τους

για αυτό και λιβάνιζαν τους χώρους των σπιτιών. Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και έρχεται η στιγμή που το δέντρο θα κοπεί τα παρατάνε και ανεβαίνουν στον απάνω κόσμο. Αρχίζουν βλέπετε οι διακοπές στον Κάτω Κόσμο τις Κάτω Χώρες, και την Κάτω γειτονιά. Φυσικά ο πιο ελκυστικός καλικαντζαραίεικος προορισμός είναι τα χωριά, τα δάση, τα βουνά και οι λαγκαδιές. Εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι οι καλικάντζαροι είναι σατανεμένοι οργανισμοί και προσπαθούμε να τους απομακρύνουμε με κάθε ξόρκι και με κάθε αγιαστούρα. Αυτοί όμως είναι ευαίσθητοι πεινασμένοι, καχύποπτοι και εχθρικοί σε κάθε χριστιανό. Ψάχνουν απεγνωσμένα κανένα κρεμασμένο λουκάνικο χωρίς συντηρητικό, λίγη λούντζα, η καρκαλαμιά, χωρίς αντιβιοτικά, καμιά ζαλατίνα χωρίς Ε και χρωστικές η έστω και λίγο λαρδί. Αν δοκιμάσουν και κανένα ξεροτίανο τότε είναι που ευτυχισμένοι τραγουδούν «τιτσίν τιτσίν λουκάνικο να φάμε τζαι να φύουμεν.» Εκεί που ο μυλωνάς ήταν ο αγαπημένος τους για το πείραγμα, ο αμαξάς η αδυναμία τους, ο τσαγκάρης το φιλαράκι τους, ο πεταλωτής το ξόρκι… έγιναν όλα παρελθόν. Κάποια στιγμή που τα σατανικά καλικαντζαράκια έμπαιναν στο σπίτι του μυλωνά για την καθιερωμένη πλάκα ο μυλωνάς πάπαλα!! Οι άνθρωποι έγιναν ληστές και μια ληστεία μετά φόνου και πάει ο μυλωνάς. Παρακάτω το τσαγκαράδικο κρεμμισμένο, ο αμαξάς ληστεμένος, ο έμπορος της γειτονιάς βιαστής, ο μπακάλης έκλεβε χήρες και ορφανά και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι ξεπέρασαν και τους πιο κακούς καλικάντζαρους.. Οι καλικάντζαροι στην πραγματικότητα είναι οντότητες που οι άνθρωποι ανάλογα με την εποχή που ζούσαν τους έβλεπαν πάντα. Στην αρχαιότητα τους ονόμαζαν σάτυρους, ή τραγοπόδαρους, αργότερα τους είπαν παιδιά του διαβόλου, ή «ο έξω από δω», ύστερα ήρθε η μόδα τους εξωγήινους, και σήμερα μεταλλάχτηκαν σε διάφορες ανθρώπινες μορφές όπως πολιτικοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες. Τις τελευταίες δεκαε-

τίες τα καλικαντζαράκια λιγοστεύουν και οδεύουν προς ολική εξαφάνιση. Οι δώδεκα ημέρες που έρχονται στον πάνω κόσμο είναι αρκετές να δηλητηριάσουν τον ευαίσθητο ανοσοβιολογικό τους οργανισμό. Όσο για κάποια άλλα καλικαντζαράκια που ο οργανισμός τους έπαθε ανοσία, μας έμειναν και με τις μαγικές ικανότητες τους αντέγραψαν την ανθρώπινη φύση και αυτά. Πήραν την μορφή του πολιτικού, του τραπεζίτη, του Δημάρχου, ή ακόμη και την θέση Διευθυντή ενός οργανισμού. Όλες αυτές οι “καλλικαντζαραίοικες” μορφές πάντα είχαν σκοπό να τυραννούν και να εκβιάζουν τους αθώους πολίτες. Σήμερα είναι αδίστακτοι αχόρταγοι και φιλοχρήματοι. Παλαιότερα όταν οι καλικάντζαροι ήταν σε φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον, έκλεβαν κανένα λουκάνικο έκαναν καμιά καζούρα και έφευγαν με την αγιαστούρα του παπά. Σήμερα έχουν αποκτήσει ανθρώπινες αδυναμίες. Αχόρταγοι, φιλάργυροι, εγωιστές με αλαζονεία και προπαντός έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της διαπλοκής. Το χρηματιστήριο ήταν δική τους ανακάλυψη για να ξαφρίσουν τις οικονομίες του κάθε νοικοκύρη. Το κούρεμα των τραπεζών έγινε για να καλυφθεί το έλλειμμα που αχόρταγοι καλικαντζαραίοι τραπεζίτες τα τσέπωσαν με κάποιους άλλους. Μεταλλαγμένοι οι καλικάτζαροι σε ανθρώπινες οντότητες κυριαρχούν στην πολιτική στους οργανισμούς, στις τράπεζες και στην διαπλοκή. Σάπες, μάπες, κουκουνάρες γίνονται χρυσοφόρες μίζες, τράπεζες που τα μαζεύουν από τον κάθε ανθρωπάκο και τα ξεφορτώνουν στους γνωστούς και άγνωστους επιχειρηματίες. όλοι αυτοί οι καλλικαντζαραίοι έχουν εξειδικευτεί στην αρπαγή και της Ελένης και της Τροίας. Οι άλλοι καλικάντζαροι οι παραδοσιακοί, των εθίμων και της αγιαστούρας, πλέον κατάλαβαν ότι οι άνθρωποι πια δεν τους έχουν ανάγκη. Όσοι επέζησαν λιγοστοί και αυτοί έρχονται κρυφά, κρυφά βλέπουν και αναπολούν την ανθρώπινη ζωή των ανθρώπων. Κάποιοι έριξαν πέτρα πίσω τους και δεν ξαναφάνηκαν ποτέ. Που ξέρετε μπορεί να βρήκαν κάπου άλλου μια άλλη πιο ανθρώπινη κοινωνία. Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το διακύβευμα του Πάφος 2017

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ*

Μέσα στην αγχωμένη πορεία προς την ημερολογιακή ολοκλήρωση της χρονιάς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης αναλογίζομαι ότι δείξαμε πρώτιστα το πόσα πολλά μπορεί να πετύχει το πάθος, η στήριξη της κοινωνίας και η επιμονή στην τεχνοκρατική επάρκεια. Φυσικά εμφανίστηκαν και ανεπάρκειες ή, αν προτιμάτε, προκλήσεις του μέλλοντος. Αναρωτιέμαι. Ίσως δεν ανοίξαμε αρκετά τις πύλες μας στην ερασιτεχνική δημιουργία. Ίσως η οικονομική στενότητα δε μας επέτρεψε να επιβραβεύσουμε ικανοποιητικά τους δημιουργούς που κοπίασαν πολύ. Ίσως το μείγμα ανάμεσα στις πιο λαϊκές εκδηλώσεις και τις απαιτητικότερες να έπρεπε να ήταν διαφορετικό. Δεν ήρθαν αθρόα, τουλάχιστον οι Παφίτες Τουρκοκύπριοι όπως προσπαθήσαμε. Μια τέτοια προσπάθεια είναι παιδί της ανάγκης που τη δημιούργησε, παιδί της κοι-

νωνίας που τη στήριξε και της χρονικής στιγμής που την καθορίζει. Σαν τέτοιο, είναι μονοσήμαντα καθορισμένο από το όραμά του. Το ανοιχτό εργοστάσιο πολιτισμού στηρίχτηκε στην επινοητικότητα μιας Πάφου που αποφάσισε να καλύψει το χαμένο έδαφος δεκαετιών, στην ανάγκη να δοθεί ένα παγκόσμιο στίγμα μέσα από κάποιες μεγάλες παραγωγές. Στηρίχτηκε ακόμα στα διαχρονικά οράματα του τόπου και τις ποιότητές του, ιστορικές και σύγχρονες. Ο Σπύρος Πίσινος, ο Μάριος Ηλία και η Γεωργία Ντέτσερ, ως δημιουργοί και επιμελητές τα μετέτρεψαν όλα τούτα σε πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας όση καλλιτεχνική ελευθερία τους εξασφαλίστηκε. Εκατοντάδες πολίτες και δημιουργοί από κάθε τμήμα της κοινωνίας στελέχωσαν την προσπάθεια. Ειπώθηκε ότι παραλείψαμε εκδηλώσεις μνήμης για τον μεγάλο Μάριο Τόκα. Δεν θα έπρεπε τότε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τον Μάνο Λοίζο, το Μίκη Θεοδωράκη, το Βασίλη Μιχαηλίδη, τον Τηλέμαχο Κάνθο, το Δημήτρη Λάγιο, τον Παντελή Μηχανικό; Ένα ομογενές πρόγραμμα δε μπορεί να είναι πρώτιστα δειγματοληπτικό ή ακριβοδίκαιο μεταξύ τεχνών και δημιουργών. Και μια προσπάθεια να σταθείς επικεφαλής του Ευρωπαϊκού πολιτισμού για ένα χρόνο και να κάνεις τις

αναγκαίες τομές σημαίνει ότι δεν επαναλαμβάνεις εκείνες τις καθιερωμένες και οφειλόμενες συνήθεις δράσεις. Ανοίγεις νέους δρόμους ή τις μπολιάζεις με νέα πράματα. Το διακύβευμα βέβαια είναι ευρύτερο. Αν υπηρετήθηκε η αρχική στόχευση και μέσω της οι ανάγκες και τα οράματα της κοινωνίας. Αν οι επτά θεατές της συμφωνικής έγιναν 90. Αν τα μουσικά σχολεία τραγούδησαν σε όλη την Ευρώπη. Αν για πρώτη φορά εκτεθήκαμε σε παγκόσμιας κλάσης δημιουργούς που έπρεπε να πάμε στη Βιέννη για να τους δούμε. Αν πρώτη φορά η κοινωνία αντιμετώπισε αναπάντεχες μορφές τέχνης όπως το πρωτοποριακό θέατρο, ζωγραφική και μουσική. Αν ανοίχτηκε η κοινωνία στον ξένο και το γείτονα και τον έκανε κοινωνό της προσπάθειας. Αν για πρώτη φορά οι γιαγιάδες άνοιξαν τα σεντούκια με τους θησαυρούς μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων επισκεπτών. Αν ο αέρας πολιτισμού έφερε επισκέπτες από παντού. Αν οι καλλιτέχνες, οι μάγειροι και οι ποιητάρηδες συγχρωτίστηκαν και ίδρωσαν με δημιουργούς από άλλους τόπους. Αν σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο αστικό πρόσωπο. Αν η πόλη έμαθε να λάμπει και να χαμογελά και πάλι, μέσω τούτης της μεγάλης πολύχρωμης γιορτής του πολιτισμού. Η Πάφος είναι πια μια άλλη

πόλη. Εξωστρεφής, υπερήφανη που τα κατάφερε παλικαρίσια. Έτοιμη για το παρακάτω. Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Έχουμε κάνει κοιλιά. Έπρεπε ήδη οι εθελοντές να ξέρουν την επόμενη δράση, οι ξένοι επισκέπτες την επόμενη γιορτή στο κέντρο για να κανονίσουν την πτήση τους και η προβολή των επέκεινα να είναι συνεχής κι επίμονη. Έπρεπε ήδη οι τοπικές αρχές να έχουν έτοιμες τις αναγκαίες δομές που θα διατηρήσουν την ορμή και το επίπεδο. Έστω και καθυστερημένα, πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους δημιουργούς, σύνολα και ομάδες που ανδρώθηκαν μέσα στην προσπάθεια και να βοηθήσουμε να μείνει η φλόγα τους ζωντανή. Με προσοχή να επιλέξουμε εκείνες τις δράσεις που μπορούν να γίνουν μόνιμοι θεσμοί και να ζητήσουμε νέες πρωτοβουλίες για να εξασφαλιστεί η πολιτιστική συνέχεια. Στόχος δεν είναι να μπαλσαμώσουμε το Πάφος 2017 σε επετειακές πλάκες και θριαμβευτικές τελετές. Το διακύβευμα είναι μια ζωντανότερη κοινωνία και αρχόντοι που θα έχουν τον αυτοματισμό, τη φαγούρα της συνεχούς δημιουργίας και εξέλιξης και τη σωφροσύνη να το προγραμματίζουν σωστά.

Μέλος Δ.Σ. Πάφος 2017


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ

Καλή χρονιά!

Το 2018 μπήκε με εκλογές

ΓΡΑΦΕΙ: ΕΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Ο χρόνος περνάει, αλλάζει, γεννιέται καινούριος, τελειώνει ο παλιός…άλλες φορές περνάει χωρίς να προλάβεις να ανοιγοκλείσεις τα μάτια και άλλες περνάει τόσο αργά που νομίζεις περνούν

δεκαετίες. Πρώτη βδομάδα του χρόνου. Όλες αυτές τις μέρες ευχόμασταν αγάπη και χαρά βλέπαμε πρόσωπα χαρούμενα, ευτυχισμένα, σπίτια στολισμένα, τραπέζια με όλα τα καλούδια, το φαγοπότι στο μεγαλείο του, οι άνθρωποι έστω για λίγο ξέφυγαν από την ρουτίνα της καθημερινότητας και το άγχος και φόρεσαν τα γιορτινά τους και τις χαρούμενες μάσκες. Τι γίνεται όμως με το τέλος της γιορτινής περιόδου; Ωραία περάσαμε φάγαμε, ήπιαμε και τώρα; Τώρα πως επανερχόμαστε στις συνήθειες μας; Μήπως δεν θα βουλιάξουμε πάλι στο άγχος και στην ρουτίνα; Μήπως δεν θα είναι ακόμη χειρότερη η ψυχολογία μας μετά από όλα τα έξοδα που έγιναν για τις γιορτές για να νοιώσουμε καλύτερα και να προσφέρουμε λίγη χαρά με τα δώρα που προσφέραμε; Μήπως δεν θα αφήσουμε πάλι τα πάθη μας να μας κυριεύσουν, δεν θα βγει ο κακός μας εαυτός στην επιφάνεια, δεν θα αφήσουμε το μίσος και την κακία να δηλητηριάζουν τη ζωή μας, δεν θα ξεχάσουμε τον συνάνθρωπο μας που υποφέρει , δεν θα κλειστούμε στο καβούκι μας και να γίνουμε εγωκεντρικοί και ιδιόρρυθμοι; Τελικά αξίζει να ξεφεύγουμε από την ρουτίνα μας; Όλες αυτές τις γιορτινές μέρες υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας ότι θα γινόμασταν καλύτεροι σαν άνθρωποι

ότι δεν θα πράτταμε τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς και ότι θα ξεκινούσαμε την νέα χρονιά με ήσυχη συνείδηση και καθαρή καρδιά. Τελικά είμαστε μόνο λόγια; Που χάθηκαν οι πράξεις, τι γίνεται με όλους εκείνους τους απολογισμούς και τα ξεσκονίσματα των σκέψεων μας; Το αποτέλεσμα κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια υποσχέσεις πριν τις γιορτές, φεύγουν οι γιορτές όλα ξεχνιούνται και εμείς οι ίδιοι όπως πριν. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε… με το νέο έτος θα αλλάξω και περνάνε τα χρόνια και εμείς παραμένουμε μέσα στην ίδια μίζερη κατάντια, σε αυτά που συνηθίσαμε και νοιώθουμε ασφάλεια. Πέτα τον κακό σου εαυτό, τα πάθη, τα λάθη, τις φοβίες και θα δεις πως ο χρόνος θα ξαφνιαστεί με τις αλλαγές σου. Θα καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται η Πρωτοχρονιά γιατί πρώτα άλλαξες εσύ και μετά ακολούθησε ο χρόνος . Κάθε πρωί όταν ξυπνάμε βάζουμε στόχους μικρούς και μεγάλους και βλέπουμε τον ερχομό της κάθε μέρας σαν μια γιορτή. Ας στολίσουμε την ζωή μας με όμορφα γεγονότα, ξεχωριστούς ανθρώπους και εμπειρίες που θα θυμόμαστε μια ζωή. Όλοι μας μιλούσαμε για αγάπη αυτές τις μέρες, αντιλαμβανόμαστε τι είναι η αγάπη; Πιστεύω ο κάθε άνθρωπος αν τον ρωτήσεις τι είναι η αγάπη θα σου δώσει και μια διαφορετική απάντηση. Αγάπη είναι να βάζεις πάνω από τον εαυτό σου τους άλλους, να θυσιάζεσαι για να δώσεις χαρά στους άλλους. Η ζωή χωρίς αγάπη δεν έχει καμιά αξία κανένα νόημα. Μου έκανε εντύπωση ένας ορισμός που είχε δώσει ο Λέο Μπουσκάλια στο βιβλίο του Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις. Μην αφήσεις την αγάπη να χαθεί … είναι ένα απίστευτο δώρο, σκίσε το χαρτί, άνοιξε το κουτί, είναι γεμάτο με

αγάπη και μαγεία και ζωή και χαρά και θαύματα και πόνο και δάκρυα. Όλα αυτά είναι δώρο για σένα, επειδή είσαι άνθρωπος. Όχι μόνο τα χαρούμενα πράγματα αλλά και ο πόνος και τα δάκρυα και η σύγχυση. Πολλή μαγεία, πολλά θαύματα …αυτό σημαίνει ζωή και είναι τόσο συναρπαστική. Άνοιξε το κουτί και ποτέ δεν θα πλήξεις!!! Αυτή είναι η ζωή… πόσο δίκαιο έχει ο Μπουσκάλια… και ο πόνος και το δάκρυ και η απόγνωση αλλά και η χαρά, το γέλιο, η τρέλα… Στο χέρι μας είναι να κάνουμε την νέα χρονιά χαρούμενη, ευχάριστη, δημιουργική γεμάτη όμορφες, μοναδικές στιγμές. Ας αφήσουμε την αγάπη να φωλιάσει στις καρδιές μας, να διώξουμε μακριά τον εγωισμό και την κακία και να επιτρέψουμε στην αγάπη να θριαμβεύσει! Ας κάνουμε μια πρόποση για τα όμορφα που αναμένουμε! Καλή χρονιά!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

3,5 εκατομμύρια η Αγία Νάπα από τις παραλίες Όσοι θυμούνται την Αγία Νάπα λίγο πριν ή λίγο μετά το 74 θα έχουν σίγουρα να πουν τόσο για τη μεταμόρφωσή του μικρού χωριού όσο και τη ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ* μ ε γ α λοπ ρ έ π ε ι α της πόλης του σήμερα. Δεν πρέπει να παραβλέπει κάποιος, από τη μια το γεγονός ότι αντικατέστησε κατά ένα μέρος τις παραλίες του Βαρωσιού προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, από την άλλη όμως τη διορατικότητα της πόλης να εκμεταλλευτεί από μόνη της τις παραλίες της παρά τα ιδιωτικά συμφέροντα που έπρεπε να ανατραπούν. Διακόσια περίπου χιλιόμετρα δυτικότερα, η Γεροσκήπου παρουσιάζει ένα συνεχές παραλιακό μέτωπο μή-

κους περίπου 1 χιλιομέτρου με αρκετά πλεονεκτήματα όπως: Η απουσία δόμησης σε όλο τούτο το μήκος και ο αμμώδης βυθός στο μεγαλύτερο του μέρος. Οι παράλληλοι με την ακτή κυματοθραύστες, που συμπληρώνονται φέτος μέχρι και τον Ιούνη, παρέχουν τη βάση για τη δημιουργία και αμμώδους παραλίας, δηλαδή έξω από το νερό. Επιπρόσθετα τα τρία σνακ μπαρς που υλοποιούνται μέχρι και το Μάιο, η σταδιακή διαμόρφωση των βοηθητικών έργων, δρόμος, χώροι στάθμευσης και πράσινο, δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις μετατροπής της σε παραλία νούμερο ένα σε επισκεψιμότητα στην επαρχία Πάφου. Είναι ακριβώς για τους πιο πάνω λόγους που το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία επέμενε και δικαιώθηκε στο να διαχειριστεί ο δήμος από μόνος του ομπρέλες και κρεβατάκια. Κανένα από τα μέλη του ΔΣ που στήριξαν αυτήν την απόφαση δεν επιζητά τα

εύσημα για αυτό το επιτυχές βήμα το καλοκαίρι του 17. Στόχος ήταν και είναι όσο πιο πολλά έσοδα από τις παραλίες, αφενός για να μπορούν να χρηματοδοτούνται επιπλέον έργα εντός του δήμου και αφετέρου για να μπορεί να μειωθεί η φορολόγηση των δημοτών. Αυτό που πρώτιστα χρειάζεται με τη νέα χρονιά είναι να πρυτανεύσει η λογική μακριά από υπερβολές και υστερίες. Οι φυσικοί πόροι εντός της δημαρχούμενης περιοχής του δήμου Γεροσκήπου δεν είναι για να τους λυμαίνεται η ισχνή μειοψηφία έναντι της ολότητας των δημοτών. Χρειάζεται πρώτιστα η ανατροπή της πολιτικής εσωστρέφειας, η κινούμενη βάλτος που καταπίνει κάθε προοπτική ανάπτυξης της Γεροσκήπου. Αντώνης Τρακκίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου. Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου.

Σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε με έναν φίλο, μου ανέφερε πως θέλει να ψηφίσει στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, να ασκήσει το δημοκρατικό του δικαίωμα, αλλά όλοι φαίνονται ίδιοι. Μια κουβέντα που ακούμε συχνά και πιθανόν όλοι ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* να την έχουμε πιστέψει κάποια στιγμή. Θα δανειστώ μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη για να αιτιολογήσω την απάντηση μου. «Δεν υπάρχουν ιδέες - υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες - κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τους κουβαλάει.» Είναι αναπόφευκτο να θεωρήσουμε και να αντιληφθούμε την ομοιότητα μεταξύ πολιτικών κομμάτων και ηγετών όταν τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και έχουν πάρει συγκεκριμένη τροπή. Αυτό όμως που κάνει την διαφορά και έχει όλη την ουσία είναι ο άνθρωπος που τα προβάλει, το σύνολο που τα υποστηρίζει και υπόσχεται να υλοποιήσει δεσμεύσεις και προγραμματικές θέσεις. Στις επικείμενες προεδρικές εκλογές παρατηρούμε ίσως για πρώτη φορά πως ο προεκλογικός αγώνας συνεχίζει με πολύ χαμηλούς τόνους. Από την άλλη όμως η εποχή που η κομματική σημαία ήταν ανώτερη της εθνικής έχουν παρέλθει και με γνώμονα αυτό πλανάτε η ελπίδα πως η επιλογή των πολιτών θα είναι εκείνος ο υποψήφιος που υπέδειξε σταθερότητα στις θέσεις τους, έχει γνώσεις, εμπειρίες και υπόβαθρο που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί με ακρίβεια στα καθήκοντα του, πως αφουγκράζεται τις ανάγκες τις κοινωνίας και δεν φοβάται να υποστηρίξει τα δικαιώματα της Κύπρου τερματίζοντας οποιεσδήποτε ενέργειες υποβάθμισης και εκμετάλλευσης της. Καμία ψήφος δεν είναι χαμένη φτάνει να δοθεί με σωστά κριτήρια. Η αποχή θα παίξει και αυτή της φορά σημαντικό ρόλο αλλά ευελπιστώ πως κάποια στιγμή θα καταλάβουμε την ζημιά που κάνει σε όλους μας. Οι επικείμενες προεδρικές εκλογές μας βρίσκουν σε καλύτερη θέση από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις αλλά αντιμέτωπους με κομβικά ζητήματα τόσο στο εθνικό μας πρόβλημα όσο και σε ζητήματα διακυβέρνησης και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οφείλουμε να μελετήσουμε τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Να ζυγίσουμε το ήθος, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ορθότητα, σταθερότητα και την πυγμή που υπέδειξαν και να αποφασίσουμε με βάση το κοινό καλό. Είναι η στιγμή που αποφασίζουμε για το μέλλον μας και οφείλουμε να το κάνουμε σωστά. *Αντιπρόεδρος Πολιτικού Σχεδιασμού Συμμαχίας Νέων

ΑΙΧΜΕΣ ΟΛΑ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ, είναι αγάπη. Και η

αγάπη

είναι ένα βαθύ συναίσθημα που δεν

έχει καμιά

σχέση με οποιαδήποτε ανταλλάγματα

. Όταν

μάθουμε να αγαπούμε πραγματικά, έχουμε μέσα μας και έξω μας, όλα

όλα όσα

όσα έχουν

την όποια σχέση με μας, τότε τα θαύ

ματα είναι

αναπόφευκτα μέρος της ζωής μας

...

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ... «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ»

Έπεσε η αυλαία του Πάφος 2017 Καλημέρα από καρδιάς σε όλους τους φίλους αναγνώστες. Μέσα από ένα ταξίδι ΤΟΥ ΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ που άρχισε υπό δύσκολες συνθήκες και αμφισβητήσεις, αφού πολλοί πίστευαν ότι η Πάφος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, αποδείχτηκε ότι ο Χρίστος ο Πατσαλίδης και οι συνεργάτες του έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους με συνεργασία με πολλούς φορείς και τον δήμο Πάφου. Έδειξαν ότι μπορούσαν να αναλάβουν το βάρος αυτό, με αποτέλεσμα ο πήχης να ανέβει ψηλά και είχε μια πορεία εντυπωσιακή. Όλο αυτό το διάστημα και εντός και εκτός Κύπρου όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Ακούστηκε το όνομα της επαρχίας μας και εκτός Κύπρου. Ο κάθε ξένος επισκέπτης είχε να λέει τα καλύτερα. Ένα μεγάλο μέρος επωμίσθηκαν και οι επώνυμοι και ανώνυμοι εθελοντές με μεγάλη καθημερινή προσφορά. Η Πάφος πήρε άριστα.

Φαντασμαγορική φιέστα Με ένα μεγάλο και εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου η Πάφος γιόρτασε τη λήξη της μεγάλη πορείας. Οι εκδηλώσεις ήταν φαντασμαγορικές και που προσέδιδαν κάτι το διαφορετικό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των πολιτών, που παρά το κρύο, έσπευσε να παρακολουθήσει την εκδήλωση, η οποία δεν είχε τίποτε να ζηλέψει από μεγάλες ευρωπαϊκές εκδηλώσεις. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να πέσουν οι τίτλοι του θεσμού. Χρίστος Πατσαλίδης

παράγοντας, αλλά και σαν ο άνθρωπος που είχε την τιμή να προΐσταται του Πάφος 2017 έφερε σε πέρας την αποστολή του. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Πολλές εκδηλώσεις Φαίνεται ότι στην πορεία έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα η ιστορία η κουλτούρα και η παράδοση της Πάφου να γίνουν γνωστές. Ήταν ένα κράμα εκδηλώσεων διαφόρων πόλεων. Ο κόσμος έμαθε πολλά. Ηταν εκδηλώσεις με ουσία και μηνύματα. Οργάνωση Η διοργάνωση ήταν άψογη. Ο πήχης ανέβηκε πολύ ψηλά και τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

θαράκι στην όλη επιτυχία του Πάφος 2017, το οποίο θα συζητείται και στο μέλλον. Η Πάφος έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Σχολές και προσφορά Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι σχολές χορού που συμπορέυτηκαν σε αυτήν. Εμείς πιστεύουμε ότι η προσπάθεια και ο ρόλος τους ήταν μεγάλος. Σε αυτές τις σχολές να δώσουμε τα δημόσια συγχαρητήριά μας και τις ευχαριστίες μας.

Οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στον Πρόεδρο του Παφος 2017 Χρίστο Πατσαλίδη, ο οποίος ανέλαβε σε δύσκολους καιρούς κάτι που έπρεπε να φέρει σε πέρας. Σε συνεργασία με όλους όσοι ήταν διπλα του έκανε την Πάφο να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Είναι άνθρωπος των έργων με προσόντα και ικανότητες. Σαν

Εθελοντισμός και προσφορά Επώνυμοι και ανώνυμοι που συστρατεύθηκαν από την αρχή είχαν πολύ σημαντική και ανιδιοτελή προσφορά. Έκαναν βίωμά τους την προσφορά προς τον θεσμό. Από τη δική τους σκοπιά μπήκε ένα λι-

Καινούργια Χρονιά - Νέες Προκλήσεις... Η νέα χρονιά, όπως άλλωστε κάθε χρονιά, φέρνει μαζί της αρκετές ελπίδες αλλά και προκλήσιες. Ελπίδες και προκλήσεις οι οποίες αφορούν μια τεράστια σειρά από θέματα, σε προσωπικό, επαγγελματικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Προκλήσεις οι οποίες σίγουρα δεν περιορίζονται στα θέματα ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* της χώρας μας, αλλά έχουν ευρύτερη μορφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τη χώρα μας οι προκλήσεις και οι ελπίδες εστιάζονται σε μια αρκετά θέματα όπως: i. Οι Προεδρικές Εκλογές τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, σίγουρα έχουν τη δική τους τεράστια σημασία η οποία θα καθορίσει το μέλλον της Κύπρου, όχι απλά για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά σίγουρα, οι στρατηγικές αποφάσεις που θα παρθούν θα επηρεάσουν τη πορεία της Κύπρου για αρκετά χρόνια. ii. Το Κυπριακό, για ακόμα μια

φορά, βρίσκεται ψηλά στα θέματα που αφορούν τη Κυπριακή κοινωνία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επίλυση δεν εξαρτάται (μόνο) από εμάς. Παρόλα αυτά, η λύση του εθνικού μας προβλήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της κοινωνίας μας. Η συνεχής παρουσία πέραν των 40.000 τούρκων στρατιωτών στο νησί, αναπόφευκτα, δημιουργεί αρνητικές εξελίξεις για τη Κύπρο. iii. Η Οικονομία με πιο σημαντικά θέματα αυτά της ανεργίας, των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων, η ανάπτυξη άλλων τομέων όπως ο Τουρισμός, η Γεωργία, η Εκπαίδευση και η Καινοτομία, αποτελούν σοβαρές προκλήσεις πάνω στις οποίες η νέα Κυβέρνηση θα πρέπει να ενσκυψει. Ο ανασχεδιασμός της Οικονομίας δεν αποτελεί επιλογή, αποτελεί ανάγκη την οποία δεν μπορούμε να παραλείψουμε. iv. Η Υγεία και η αφαρμογή του πολύπαθου ΓΕΣΥ αποτελεί την ύψιστη ανάγκη όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση. Έχουν γίνει θετικά βήματα, αλλά η συνεχής παλλινδρόμηση μεταξύ Μονοασφαλιστικού και Πολυασφαλιστι-

Ήταν πράγματι κάτι που για πρώτη φορά έγινε στην Πάφο και είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, επώνυμους και ανώνυμους. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή. Να συστήσουμε σε όλους να είναι προσεκτικοί στο οδήγημα, αν θα οδηγήσουν να μην πιουν.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

κού, έχουν δημιουργήσει μια αρνητική ανάγκη. Ελπίζουμε ότι επιτέλους, το Σχέδιο το οποίο βρίσκεται σρα συρτάρια του Υπουργείου Υγείας και έχει μετατραπεί πρόσφατα σε Νομοθεσία, θα πάρει το δρόμο υλοποίησης χωρίς άλλες παρεμβολές από διάφορους κύκλους οικονομικών συμφερόντων, κυρίως ανάμεσα σε ασφαλιστικές εταιρίες. Όσον αφορά τα θέματα που θα βρούμε μπροστά μας τη νέα χρονιά, αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: i. Το θέμα των κλιματικών αλλαγών έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως οι ΗΠΑ που έχουν αποχωρήσει από τη Συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, καλούνται να αναλάβουν το μερίδιο που τους ανήκει. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια πρέπει οπωσδήποτε να μας ανησυχούν. ii. Το παγκόσμιο χρέος αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Εντός του Μαρτίου, το χρέος θα φτάσει στα $ 70 τρις. Ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 87% της παγκόσμιας οικονομίας. Το χειρότερο είναι ότι η αύξηση

είναι τεράστια κάθε χρόνο. Ενδειτκικά να πούμε ότι η παγκόσμια οικονομία χρεώνεται περίπου $ 4.4 εκ. το λεπτό. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι πιο σοβαρό υπάρχει στη οικονομία και σίγουρα η επόμενη κατάρρευση του οικονομικού συστήματος κοντοζυγώνει. iii. Η ανάπτυξη των πυρηνικών και τα όσα βλέπουμε και ακούμε ανάμεσα σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, Ρωσία, Κινα, Βόρειος Κορέα, Ιράν και Ισραήλ, μόνο ανησυχία μπορούν να μας προκαλούν. Αν και θεωρούμε ότι τα όσα ακούμε αποτελούν περισσότερο κινήσεις λεονταρισμού, σίγουρα δεν μπορούν να μην φέρουν μαζί τους ένα σημαντικό επίπεδο ανησυχίας. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη Κύπρο και το Κόσμο. Ελπίδα και ευχή είναι να επικρατήσει τουλάχιστον η Ειρήνη που μαζί της μπορούν να έρθουν άλλα πολλά θετικά αποτελέσματα. Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους... *Εκπαιδευτικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

21

ΕΞ' ΑΦΟΡΜΗΣ

Η ποιότητα της τροφής μας Αυτός ο κόσμος όσο πάει και γίνεται πιο δηλητηριασμένος και μολυσμένος. Για την αποκατάσταση της υγιεινής ζωής είναι απαραίτητη η επιστροφή στην υγιεινή διατροφή. Αρχικά η γεωργία στην ανθρωπότητα σήμαινε μόνο να μαζεύουμε , μετά έγινε να καλλιεργούμε και τώρα να χρησιμοποιούμε τη χημική γεωργία που προσφέρει μια τροφή ανισσόροπη και αφύσικη. Για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τα βραστά δημητριακά στην πλήρη τους μορφή αποτέλεσαν την βασική τροφή της ανθρωπότητας, ακόμα σε εποχές σχετικά πρόσφατες αυτά εξακολουθούσαν να είναι η βασική τροφή πολλών λαών π.χ. το ρύζι στην Ανατολή, το σιτάρι στην Ευρώπη και Αμερική, ο αραβόσιτος στην Κεντρική Ευρώπη και Αμερική. Πράγματι η αγγλική λέξη food (τροφή) αντιστοιχεί με το meal (χονδράλευρον) ή σπόρος της γης, ενώ για τους Γιαπωνέζους η λέξη που χρησιμοποιείται για τον όρο τροφή είναι “gohan” που σημαίνει ρύζι. Τα δημητριακά στην πλήρη τους μορφή περιέχουν μεγάλα ποσοστά βιταμινών Β και έξι τύπους αμινοξέων από τα πιο βασικά. Ενώ τα κατεργασμένα δημητριακά όπως το αποφλοιωμένο ρύζι, ή το άσπρο αλεύρι έχουν χάσει τα πολύτιμα θρεπτικά τους συστατικά και έτσι σαν τροφή έχουν χάσει την αξία τους. Η ποιότητα της τροφής εξαρτάται από τη ζωτικότητα της και όχι από το πόσο προκλητική είναι στα όργανα της γεύσης. Ο βασικός παράγοντας για να υπάρχει ζωτικότητα στη τροφή είναι να προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια όπου οι μικρο-

Πολιτισμός 2018 Chartered accountants ● Auditors ● Business advisors ● tax & management consultants

OVERVIEW of SERVICES ■ ACCOUNTING ■ AUDIT & ASSURANCE ■ CORPORATE TAX ■ CORPORATE FINANCE ■ VALUE ADDED TAX ■ CORPORATE RECOVERY ■ TAX & VAT INVESTIGATIONS ■ INFORMATION TECHNOLOGY ■ PERSONAL FINANCIAL PLANNING 79 Ellados Avenue, 8020 Paphos - Cyprus Tel: 26931000 Fax: 26811117 Domna Maria Court, 7 Evagoras Pallikarides Avenue, Ρ.Ο.Βοx 66108, 8830 Polis Chrysochous. Tel: 26322868, Fax: 26322552 e-mail: yplaza@cytanet.com.cy

Αποχαιρετώντας το 2017 και Ευχόμενος σε όλες και όλους Καλή Χρονιά με πρώτα από όλα Ελευθερία στην Κύπρο θα ήθελα να ανακοινώσω ότι το «Ιδρυμα μουσικής και τεχνών Ανδρέας & Ευέλθων Χαραλάμπους» προχωρεί σε συνεργασία με άτομα και φορείς σε εξαγγελία για εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στο 2018. Παρά τον τρόπο που κάποιοι μας συμπεριφέρθηκαν την προηγούμενη χρονιά σε προσωπικό επίπεδο, προχωρούμε με εξαγγελία του ετήσιου θεσμού ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ που θα παρουσιάζεται κάθε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι 2018 θα παρουσιαστεί σε Παγκόσμια Πρώτη εκτέλεση η Οπερα «Η γέννηση της Αφροδίτης» στηριγμένη στην Κοσμογονία του Ησίοδου σε μουσική Πόλυ Χαραλάμπους και λιμπρέτο του Μιχάλη Κοκκινάρη από Αθήνα. Εχουν είδη γίνει τα πρώτα βήματα για την επιλογή των κύριων συνεργατών ορχήστρας, σολίστ, χορωδίας, μπαλέτου κλπ. Την σκηνοθεσία θα αναλάβει η γνωστή από τον θεσμό των Κινηματογραφικών Βραβείων «Αφροδίτη» κα Πέτρα Τερ-

ΜΕΡΟΣ Α'

οργανισμοί ενδυναμώνονται από τις οργανικές ουσίες που είναι συναφείς με τη ζωή μας αντί να εξοντώνονται από τα διάφορα χημικά παρασκευάσματα που συχνά χρησιμοποιούνται. Με την οργανική καλλιέργεια μπορούμε να αποταμιεύσουμε χρήματα αφού διαφορετικά θα τα ξοδεύουμε για λιπάσματα ή άλλα χημικά παρασκευάσματα. Τα φρούτα ή τα άλλα προϊόντα που θα παράγουμε δε θα είναι μεγάλα αλλά θα έχουν μεγαλύτερη ζωτικότητα και καλύτερη γεύση. Με τέτοιου είδους προϊόντα σημειώνουμε μια μεγάλη αλλαγή στον οργανισμό και σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Στη βιολογική ή βιοδυναμική καλλιέργεια αποφεύγουμε α) τα χημικά συνθετικά φάρμακα για την προστασία των προϊόντων κατά την αποθήκευση καθώς και για την τεχνητή ωρίμανση τους, β) τις ορμόνες και άλλα χημικά τεχνητής πρόωρης αύξησης στα φυτά και τα ζώα. Η φυσική τροφή για τα φυτά είναι αυτή που προέρχεται από την επεξεργασία των συστατικών του εδάφους από τους μικροοργανισμούς. Το έδαφος είναι το στομάχι των φυτών. Η προσπάθεια μας είναι να τρέφουμε τους μικροοργανισμούς επειδή ακριβώς αυτοί τρέφουν τα φυτά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ζιζανιοκτόνα εκτός του ότι τα ίδια καταστρέφουν τη ζωή των μικροοργανισμών του εδάφους αφήνουν σαν κατάλοιπα τη διοξίνη που είναι ένα από τα πιο βλαβερά δηλητήρια που έφτιαξε ο άνθρωπος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΚΟΥΤΑΣ Γεωπόνος

ΑΠΟΨΗ

ζή που θα ευρίσκεται στη Κύπρο στα μέσα του Γεννάρη για τον συνολικό σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε ετήσιο διαγωνισμό επιλογής Οπερατικών έργων στηριγμένων πάνω σε Ελληνικά και Κυπριακά θέματα τα οποία θα ανεβαίνουν στη σκηνή σε ετήσια βάση. Παράλληλα το πιο πάνω ίδρυμα ετοιμάζει για το 2018 πάνω σε μηνιαία βάση μουσικές και όχι μόνο εκδηλώσεις με Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες. Καλούμε τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς και πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν όπως ίσως πάνω σε μια νέα βάση δημιουργίας ενός νέου φορέα στηριχτεί ένα ανοιχτό πλάνο για πολιτιστική δράση που να μην έχει τέλος δίνοντας στη Πάφο την ευκαιρία να παρουσιάζει σε μόνιμη βάση πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ευχές σε όλους ΠΟΛΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Απολογισμός της χρονιάς που έφυγε Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισ- συγκεκριμένη όμως φορολογία ήταν κάτι σες, φέροντας την ευθύνη της εκλογής μου αναπόφευκτο ως προς την δημιουργία ως δημοτικός σύμβουλος οφείλω να σας και την ανάπλαση του υφιστάμενου κοιμηπαρουσιάσω όπως και να σας πληροφο- τηριού. ρήσω για τις θέσεις και απόψεις μου όσον δ) Επιπλέον, εισηγήθηκα αρκετές αφορά τον δήμο μας κατά την διφορές όπως δημιουργηθούν άρκεια της πρώτης μου χρόνιας ράμπες σε πολυσύχναστους στα έδρανα του συμβουλίου. δρόμους(Λεωφόρος Ελλάδος, α) Άγαλμα Ιεράς Αφροδίτης Αρχιεπισκόπου Μακάριου, πεστο πλατειακό χώρο απέναντι ριοχές της Κολώνης), μπροστά από τον ιερό ναό της Αγ.Παρααπό τα σχολεία μας καθώς και σκευής. σε αλλά σημεία. Προσωπικά Σχετικά με το πιο πάνω θέμα πιστεύω είναι καλύτερα να χάτάχθηκα κάθετα εναντίον δια τον νονται αυτοκίνητα και ΟΧΙ ανλόγο ότι θεωρώ προσβλητικό το ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ θρώπινες ζωές. Τέλος, πρότειγεγονός της τοποθέτησης ενός ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* να όπως μετακινηθούν κάποιες γυμνού αγάλματος σε ένα τένησίδες οι οποίες είναι αχρείατοιο χώρο. Ως πρόεδρος της τουριστικής στες και συγχρόνως μετακινήσεις κάποιων επιτροπής πρότεινα να τοποθετηθεί στην ραμπών. αφετηρία του συνδετήριου δρόμου όταν ε) Είχα ταχτεί υπέρ της προτάσεως αυτός παραδοθεί. για την ανάπτυξη της περιοχής ακριβώς β)Παραλιακό μέτωπο. δίπλα από το ξενοδοχείο Phaethon, ΜΗ Είχα θίξει το πιο πάνω θέμα μόλις είχα γνωρίζοντας ότι στα υφιστάμενα τεμάχια αναλάβει καθήκοντα αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν αρχαία. Είχα ταχτεί υπέρ της εισακούστηκα. Ήμουν ενάντια στο σταύ- προτάσεως αυτής διότι πιστεύω ότι μόνο ρωμα κονδυλίου διότι θεωρούσα ότι οι βε- με την ανάπτυξη μπορεί να μετριαστεί η βιασμένες κινήσεις δεν αποφέρουν ποτέ μάστιγα της ανεργίας που ταλανίζει τον θετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς το γεγο- κυπριακό λαό και ειδικά τον κόσμο της νός αυτό αποδείχτηκε, φέροντας αρκετό Πάφου και του Δήμου Γεροσκήπου αντίκόσμο και ειδικά την νεολαία φέτος να επι- στοιχα. λέξει άλλες παράλιες εν αντιθέσει με άλλες ζ) Πρότεινα όπως δημιουργηθεί μια χρονιές. Πίστη όπως και πεποίθηση μου σωστή φύλαξη του πάρκου γλυπτικής και όμως είναι ότι το 2018 με την κατασκευή συγχρόνως όπως δημιουργηθεί ο κατάλτων ειδικά διαμορφωμένων περιπτέρων ληλος φωτισμός του χώρου. η παράλια μας θα αποτελέσει το σπουΑρκετά και αλλά μικρά ζητήματα έχω δαιότερο παραλιακό στολίδι της επαρχίας θίξει κατά την πρώτη χρόνια μου ως ΔηΠάφου. μοτικός σύμβουλος για την καλυτέρευση Επίσης είχαν υποστηρίξει ότι τα περί- της ζωής μάς και ιδιαίτερα τις ζωές των πτερα έπρεπε να δημιουργηθούν με την παιδιών και οικογενειών μας. μορφή του ΒΟΤ και όχι κάτω από έξοδα Τελειώνοντας, με την ευκαιρία των του ιδίου του δήμου. γιορτών θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους γ) Φόρος κοιμητηριού. σας υγεία, αγάπη και κάθε ευημερία κατά Πρόταση μου σχετικά με την συγκε- το νέο έτος 2018 όπως και κάθε ευτυχία κριμένη φορολογία ήταν όπως αντί 50 στα σπίτια όλων εσάς ξεχωριστά. ευρώ για κάθε 4 χρόνια να αυξάνονταν τα χρόνια πληρωμής και να μειωνόταν το φορολογικό τέλος. Δυστυχώς, δεν ει*Δημοτικός Σύμβουλος Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γεροσκήπου σακούστηκα ούτε και σε αυτό το θέμα .Ή

Η ΝΕ.ΔΗ.Κ Πάφου στο Νοσοκομείο Πάφου

Η Νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματος Πάφου συνεχίζει το κοινωνικό της έργο και την προσφορά της στην κοινωνία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Με την ευκαιρία των εορτών και τον ερχομό του νέου έτους πραγματοποιήσε επίσκεψη στο Παιδιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου στην παρουσία του Προέδρου και Δημοτικού Συμβούλου Πάφου κου Μαρίνου Στυλιανού, του Αντιπροέδρου κου Κωνσταντίνου Πογιατζή, του Επαρχιακού Γραμματέα και Σχολικού Εφόρου κου Ανδρέα Ανδρέου, της Γραμ-

ματέας Δημοσίων Σχέσεων και μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Πάφου κας Νεκταρίας Χαραλάμπους και του Γραμματέα Μαθητικού κου Ζηνόβιου Ζαρπετέα. Αφού ευχήθηκαν στο Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό Χρονιά πολλά και καλό νέο έτος με υγεία και χαρά παρέδωσαν επαγγελματικό οξύμετρο στο ιατρικό προσωπικό που αποτελούσε μια από τις ανάγκες του τμήματος. Έπειτα μοίρασαν μικρά δωράκια στα αγγελούδια που νοσηλεύονταν και ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.

23

H Aristo Developers καλωσορίζει το 2018

Με την καθιερωμένη ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας, στα Κεντρικά Γραφεία του ομίλου στην Πάφο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του συγκροτήματος εταιρειών της Aristo Developers, καλωσόρισαν το 2018. Η εκδήλωση επιφύλαξε μεταξύ άλλων εκπλήξεις και δώρα από τον Άγιο Βασίλη στα παιδιά των εργαζομένων της

εταιρείας μέσα σε μια γιορτινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Θεόδωρος Αριστοδήμου, ευχαρίστησε το προσωπικό της εταιρείας για το έργο που επιτελέστηκε κατά το 2017 εκφράζοντας τις ευχές του για ένα δημιουργικό και παραγωγικό νέο έτος.

Έκλεψαν τις εντυπώσεις

Με ένα ξεχωριστό τρόπο γιόρτασαν και φέτος οι Χειμερινοί Κολυμβητές του σωματείου "Βρυσούθκια Κέλπετρη", τον ερχομό του νέου χρόνου. Την πρωτοχρονιά οι κολυμβητές, στα αγαπημένα τους Δημοτικά Μπάνια, κατάφεραν να βάλουν Άγιους Βασίληδες μέσα στο βυθό της θάλασσας και ...αναδύθηκαν ξαφνικά στην στεριά, με επικεφαλής ένα...γαλάζιο Άγιο Βασίλη, ο οποίος συμβόλιζε το χρώμα της θάλασσας δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό...! Ο...γαλάζιος Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα μικρά παιδιά των κολυμβητών και ευχήθηκε σε όλους κάθε καλό. Ο πρόεδρος των Χειμερινών Κολυμβητών Πάφου, Ματθαίος Ιεροκηπιώτης, από την πλευρά του τόνισε: " Στο Σωματείο μας, όπως γνωρίζετε μας αρέσει να πρωτοτυπούμε και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αποφασίσαμε φέτος να "εμφανίσουμε" Άγιους Βασίληδες να αναδύονται από τον βυθό της θάλασσας...! Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, αφού τα καταφέραμε και πετύχαμε να κλέψουμε και πάλι τις εντυπώσεις. θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους κολυμβητές και όχι μόνο, οι οποίοι αγκάλιασαν με ξεχωριστή θέρμη άλλη μια εκδήλωση του Σωματείου

μας και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο να τους προσφέρουμε παρόμοιες εκδηλώσεις στο άμεσο μέλλον...! Στην όμορφη γιορταστική εκδήλωση, προσφέρθηκαν πλούσια Χριστουγεννιάτικα εδέσματα στη σχάρα, κάστανα, άφθονο ποτό και μουσική με τη διασκέδαση που μόνο οι Χειμερινοί Κολυμβητές ξέρουν να δημιουργούν. Ο Νίκος Σιμιλλίδης, έκοψε την βασιλόπιτα και ευχαρίστησε τους κολυμβητές της Πάφου, για την προσφορά τους στα κοινά ενώ τόνισε ότι είναι με χαρά που είδε ότι οι Χειμερινοί Κολυμβητές αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Ο πρόεδρος του σωματείου, Ματθαίος Ιεροκηπιώτης στον απολογισμό του, αναφέρθηκε στις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, αλλά και σε αυτές που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστίες έστειλε στον Πάμπο Κούππα, που εκτέλεσε άριστα χρέη ψήστη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη Γιανούλα Παχύ, Στέλιο Χατζηχαραλάμπους, Γιώργο Ηλία, Παύλο Παύλου, Γιωργούλα Τσιντίδου και Φειδία Καρυόλεμο στον Γιώργο Χαραλάμπους για την ηχητική και την άριστη μουσική ,αλλά και στον φωτογράφο του Σωματείου Γιώργο Παχύ, για τις εξαιρετικές φωτογραφίες.


ΠΙΕΡΙΔΟΥ*

ΛΟΥΙΖΑΣ

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΧΤΙΤΗΣ

24 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Καλό νέο έτος σε όλους!

Σκηνές και εικόνες

Καλό νέο έτος σε όλη την πλάση φιλοι ρότερη μοίρα από εμάς! μου! Είθε η νέα χρονιά να φέρει σε όλους Είμαι σίγουρη, ότι ολονών μάς έχουν μας ότι μας στέρησε η προηγούμενη και περισσέψει πολλά εδέσματα και αντί να τα να ΄χουμε ακόμα 2018 επιτυχίες, χαρές, πετάξουμε μπορούμε να τα μοιραστούμε και στόχους επιτευγμένους! με φτωχότερες οικογένειες, μπορούμε να Μακάρι σε κάθε σπίτι να έρτα χαρίσουμε στον πλησιέστεθει η χαρά, η οικονομική άνεση, ρο οίκο ευγηρίας, σε όποιον η υγεία, η ευλογία, και η γαλήπονάει και υποφέρει. Στο νονη. σοκομείο, σε κάποιο μοναΔεν ζητάμε πολλά. Με πρώστήρι, κάνοντας ένα τσάι για τη ευχή την υγεία, και δεύτερη καλόπιστο σκοπό ίσως, σε ένα την ευημερία. Δεν μας ενδιαφέσύνδεσμο ακόμη, όπου εκείνοι ρουν τα πλούτη, τα παλάτια, τα διοργανώνοντας ένα event θα άτια και η πολυτέλεια. Αλλά ας μαζέψουν χρήματα για τους φέρει η νέα χρονιά σε κάθε σπί- ΤΗΣ σκοπούς τους. τι ένα πιάτο φαγητό, μια καλή ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* Πολλά μπορούμε να κάκουβέντα, μια ευτυχία. νουμε με την νέα χρονιά, που Μας αξίζουν! Οι άνθρωποι, όλοι μέσα μόλις άρχισε με γνώμονα την αγάπη και μας κρύβουμε έναν άγγελο. Μας αξίζει την ανθρωπιά! μια δεύτερη ευκαιρία στα πάντα και όλοι Καλό νέος με 2018 ευχές από μένα!! ας μάθουμε να την δίνουμε στον πλησίον Γιατί όλα τα μουτράκια έχουν 2018 λόγους μας. να σκάσει μύτη στο προσωπάκι τους ένα Ας μάθουμε να ανοίγουμε την αγκαλιά πλατύ, ζεστό και όμορφο χαμόγελο! μας από μέσα μας, από την ψυχή μας και Και μην ξεχνάτε: “να χαμογελάτε, γιατί όχι απλά τα χέρια μας! Ας μοιράσουμε ένα σας πάει!!” πιάτο φαγητό με αυτούς που είναι σε χει*Δημοσιογράφος

Δευτέρα: «Κουβαλούσε καρέκλα έκανε, όμως, σταματούσε. Έβγαζε ένα γραφείου στους ώμους» πλαστικό μπουκάλι απ' τις σακούλες κι Δεν πίστευε σε ουρανοκατέβατα δώρα έπινε μερικές γουλιές απ' το περιεχόμενό και σε κάτι τέτοιες γελοίες θεωρίες. Τα θε- του. Ύστερα, το έχωνε βιαστικά μέσα στα ωρούσε όλα ανυπόστατες ελπίδες των υπόλοιπα ψώνια και συνέχιζε το περπάαπελπισμένων. Να, όμως, που τημά του, για να το βγάλει ξανά συνέβη αυτό που κορόιδευε και μετά από λίγο, όμως και να πιει του στάληκε από τον ουρανό από το «μυστικό» ποτό. αυτό ακριβώς που ήθελε. Θα Έπρεπε να προλάβει να το μπορούσε να ικανοποιήσει έτσι, αδειάσει όλο, προτού να φτάσει επιτέλους, τις παρακλήσεις της στο σπίτι του και να δουν ότι αδερφής του και να της πάει την ήπιε. Έτσι, δε θα υπήρχε κανέκαρέκλα γραφείου, που τόσο να στοιχείο εις βάρος του κι αν πολύ επιθυμούσε. ήταν τυχερός, θα κατάφερνε να Τη βρήκε πεταμένη σ' ένα ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ βγάλει τη μέρα, χωρίς κατηγορίσκοτεινό δρομάκι. Ήταν βράδυ ΚΟΥΡΙΔΗ ες κι επιπλήξεις. και δε συνήθιζε να περνά απ' Παρασκευή: «Xορτοφάγος αυτό. Εκείνη την ημέρα, όμως, η βιασύνη κάνει παράπονα σε ξενοδοχείο» του ήταν τόση, που τον ανάγκασε να το διΈμπαινε μέσα στο ξενοδοχείο. ασχίσει, παρόλο που δίσταζε να το κάνει. Κουβαλούσε, ξεφυσώντας, δύο ξέχειΚαι ήταν εκεί. Κόκκινη, με ροδάκια, όπως λες σακούλες με φρέσκο κρεμμυδάκι και έπρεπε να ήταν. λαχανικά. Είχε γίνει κατακόκκινος και με Τη σήκωσε στους ώμους του, λοιπόν σπαστικές κινήσεις, απομάκρυνε τις τρίκαι βγήκε από το σκοτεινό δρομάκι ευτυ- χες από τα μαλλιά του, που έπεφταν και χισμένος. Η βιασύνη του, τότε, είχε γίνει επιβάρυναν κι άλλο το ιδρωμένο του πρόακόμη πιο επείγουσα. Έπρεπε να πάει το σωπο. δώρο γρήγορα στην αδερφή του. Τα βήματά του τον έφεραν στη ρεσεΤετάρτη: «Περνούσε έξω από γνω- ψιόν, όπου ξεκίνησε να εξαπολύει, τρέστό μαγαζί από πέτρα» μοντας, τις κατηγορίες του: «Ήταν χορΈσερνε τα βήματά του με έμφυτη τοφάγος και του σέρβιραν ψάρι, ενώ δεν νωθρότητα. Το πρόσωπό του ήταν περι- τρώει ψάρι κι έκανε παράπονο, αλλά επεικυκλωμένο με τα γκρίζα του γένια και τα δή έκανε παράπονο, θα θύμωνε ο σεφ κι στρογγυλά γυαλιά που φορούσε δεν έκα- αφού θα θύμωνε ο σεφ, θα έφτυνε μέσα ναν καλά τη δουλειά τους, αφού φαινόταν στο φαγητό του». πως δεν έβλεπε που πήγαινε. ΠερπατούΚι έτσι, καλέστηκε ο σεφ κι ορκίστηκε σε, λοιπόν κι είχε στα χέρια του τρεις σα- στο Ευαγγέλιο πως δεν επρόκειτο ποτέ κούλες με ψώνια από υπεραγορά. και με κανένα τρόπο να φτύσει μέσα στο Μετά από κάθε πέντε βήματα που φαί του και να το βλάψει.

Για τις διαφημίσεις και τις μικρές αγγελίες σας, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ή ΦAΞ: 26953745, E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η Γ' γυμνασίου είναι η πιο καθοριστική

Η Γ γυμνασίου είναι η πιο καθοριστική τάξη ενός παιδιού για την μελλοντική εκπαιδευτική του πορεία και από το σημείο ΤΟΥ αυτό καθορίζεται ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ* το επαγγελματικό του μέλλον. Είναι η στιγμή όπου χρειάζεται να γίνει σωστή εκπαιδευτική καθοδήγηση και μεθοδευμένες κινήσεις για την κατάκτηση του στόχου. Πρέπει λοιπόν, να επιλέξει τα σωστά μαθήματα για να έχει γερές βάσεις για τον κλάδο που μελλοντικά θα σπουδάσει. Ένα καλό απολυτήριο π.χ. με βαθμολογία δεκαοκτώμιση και άνω μπορεί άνετα να διεκδικήσει θέση στα καλύτερα πανεπιστήμια για σπουδές στον κλάδο της αρεσκείας του, είτε αυτό είναι στην Αγγλία, είτε στην Κύπρο είτε ακόμα και στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές σε αυτή την τρυφερή ηλικία να επιλέγουν συνδιασμούς μαθημάτων, οι οποίοι θα είναι σχετικοί με την μελλοντική τους επιλογή σπουδών. Τέτοια παραδείγματα είναι ο συνδιασμός του μαθήματος των Μαθηματικών με αυτό της Πολιτικής Οικονομίας, Λογιστικής για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν οτιδήποτε σχετικό με Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή ο συν-

διασμός του μαθήματος της Βιολογίας με αυτό της Χημεία, Μαθηματικών για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν κάτι συναφές με Βιολογικές Επιστήμες. Επίσης θα πρέπει στην ηλικία αυτή να τους αναλυθούν οι προοπτικές του κάθε κλάδου σπουδών και οι επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης. Πάει ο καιρός που το πτυχίο αποτελούσε βασικό κρητήριο εξεύρεσης εργασίας. Το πτυχίο σήμερα θεωρείται απολυτήριο Λυκείου και το Μάστερ κοινότυπος τίτλος. Εξού που σε πρόσφατο εκπαιδευτικό σεμινάριο που είχα την τύχη να είμαι σύνεδρος στην Αθήνα με θέμα "Σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση" διαπιστώθηκε ότι ο ένας στους δύο μορφωμένους νέους στην Ελλάδα ασκούν άλλο επάγγελμα από αυτό που σπούδασαν. Είναι ένα τραγικό στατιστικό, γιατί όλα αυτά τα παιδιά, είχαν άλλες φιλοδοξίες και άλλα όνειρα για την ζωή τους και αλλού κατέληξαν. Επίσης, ένα βασικό αίτιο της υψηλής ανεργίας των πτυχιούχων είναι η εκπαιδευτική πολιτική που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένη και δεν υπάρχει ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός, με αποτέλεσμα οι διαδοχικές γενιές να κάνουν επιλογές σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους και το επάγγελμά τους, όχι με βάση τα αντικειμενικά

δεδομένα δηλαδή τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας σε εργατικό δυναμικό. Οι επιλογές των νέων γίνονται με βάση κατεστημένες (αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, ξεπερασμένες) αντιλήψεις. Κλείνοντας θα έλεγα ότι η προσοχή μας σαν γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στραμμένη στήν σωστή εκπαιδευτική καθοδήγηση των παιδιών/

μαθητών μας την κατάλληλη χρονική στιγμή έτσι ώστε να τους καθοδηγήσουμε σε επαγγέλματα που θα τους δίνεται η ευκαιρία να αποκατασταθούν επαγγελματικά, να ικανοποιουν τις δικές του φιλοδοξίες, αλλά και από την άλλη να ικανοποιούν ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας. *Εκπαιδευτικός


ΠΙΕΡΙΔΟΥ*

ΛΟΥΙΖΑΣ

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΧΤΙΤΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 25

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΟΥ ΧΤΕΣ

Η Πάφος στα παλιά της...

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΙΡΗ ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Τι τελικά ζητάς;

ΚΑΙ ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ζητάς, τι θέλεις πραγματικά απ ό τη ζωή σου; Λίγη αγ άπη και κατανόηση, μια καλή παρέα, φίλους κα λούς, ένα σπίτι ζεστό και φιλόξενο, μια καλή δο υλειά που να την αγαπ άς και να σε εκφράζει κα ι κάποιες ώρες χαλάρω σης, και γαλήνης... ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΟΣΟ απλά πράγματα που μέσα στη δίνη της καθημερινότητ ας μας κάπου τα ξεχ άσαμε αναζητώντας άλ λα, άλλα, άλλα, και δεν συμμαζεύεται... ΤΕΛΙΚΑ τι μας έκαναν, πώς μας διαμόρφωσαν , πόσο μας έχουν κάνει να ξεφύγουμε από το ανθρώπινο μας πρόσωπ ο, πόσο μας έχουν πα ρασύρει σε ένα άνοστο πα ιχνίδι , ένα παιχνίδι του θέλω..θέλω, θέλω που τελειωμό δεν έχει... ΠΟΣΟ ΜΑΣ διαστρέβλ ωσαν τον μέσα μας κόσμο, πόσο απάνθρωπ ους μας έχουν κάνει και πόσο έξω από τα δικά μας τα πλαίσια βρεθήκα με...Αξίζει, μάλλον να το ψάξουμε... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ... ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ και η μαγεία της βροχής που πέφτει...μια ματιά έξω από το παράθυρο... και οι αναμνήσεις, οι θλίψεις και οι χαρές...οι όμορφες στιγμές, αλλά και τα δύσκολα που πέρασαν...σκέφτεσαι, λοιπόν, πόσα ακόμη θα έλθουν και με πόσα χρώματα θα σου τύχει να ζωγραφίσεις την ταραχώδη σου πορεία...δεν το μετανιώνεις...έτσι κι αλλιώς... ξέρεις πολύ καλά, ότι η ζωή, αν δεν είναι περιπέτεια..ζωή δεν λογάται...ένα σύννεφο, μια βροχή...και ένας ουρανός γκρίζος είναι...τα πάντα...

ΣΗΜΕΡΑ, η ζωγράφος μας μεταφέρει στην παλιά Πάφο, με το κάστρο χωρίς πεζοδρόμια και άλλα φτιασιδώματα και στην είσοδο της δημοτικής αγοράς, μιας αγοράς που πρέπει ήδη να ξεχάσουμε, αφού μετατράπηκε πρώτα σε κέντρο καταστημάτων πώλησης ειδών για τουρίστες και τώρα μετατρέπεται σε ένα πιο σύγχρονο ανακαινισμένο κτίριο... Η Πάφος του χτες, λοιπόν, και η Πάφος του σήμερα... εικόνες διαφορετικές, με τον κάθε έναν από εμάς να σκέφτεται και να διερωτάται για πολλά και διάφορα...

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή σε παιδιά Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, περιλαμβάνει ιδεοληψίες και καταναγκασμούς και χαρακτηρίζεται από ένα έντονο και βασανιστικό αίσθημα αμφιβολίας και ενοχής. Οι ιδεοληψίες είναι ακούσιες ανε-

ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ*

πιθύμητες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις, οι οποίες συμβαίνουν παρά τη θέληση του παιδιού προκαλώντας του έντονο αίσθημα δυσφορίας και φόβου και από τις οποίες δεν μπορεί να απεγκλωβισθεί. Όσο μάλιστα περισσότερο προσπαθεί να απαλλαγεί από τις ιδεοληψίες, τόσο αυτές πολλαπλασιάζονται και επιμένουν βασανίζοντάς το. Ένα παιδί με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή προκειμένου να απαλλαγεί από το δυσάρεστο αίσθημα αμφιβολίας και επικείμενης απειλής που οι ιδεοληψίες

του προκαλούν, προβαίνει σε μια σειρά εκούσιων καταναγκασμών που στόχο έχουν να προλάβουν ή να διώξουν το αίσθημα της απειλής και να μειώσουν τη δυσφορία. Ο έλεγχος της ίδιας πράξης ξανά και ξανά ή οι επαναλήψεις της ίδιας πράξης είναι καταναγκασμοί. Το παιδί ή ο έφηβος συχνά γνωρίζει ότι οι φόβοι του και οι καταναγκασμοί του είναι παράλογοι ή υπερβολικοί, ωστόσο όμως νιώθει αναγκασμένο να τους εκτελεί ανελλιπώς και απαρέγκλιτα. Η μέση ηλικία έναρξης της διαταραχής είναι τα 10 έτη, ενώ υπολογίζεται ότι το 50% των ενηλίκων με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή εκδήλωσαν τη διαταραχή στη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας! Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με τη διαταραχή την εκδηλώνει νωρίς στην ζωή του! Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, ωστόσο, κατά μέσο όρο μεσολαβούν 12 με 17 έτη από τη στιγμή που το άτομο θα εκδηλώσει τη διαταραχή μέχρι τη στιγμή που θα ζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μία

ιδιαίτερα βασανιστική διαταραχή, η οποία προκαλεί μεγάλη επιβάρυνση στο ίδιο το παιδί αλλά και στο οικείο του περιβάλλον. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της διαταραχής είναι το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει στις 10 πιο βασανιστικές διαταραχές, ψυχικές και μη! Μάλιστα όσο πιο νωρίς ένα παιδί εκδηλώσει τη διαταραχή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις της και η επιβάρυνσή της στην εξέλιξη και στην καθημερινή του ζωη. Ο ρόλος της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της διαταραχής σε μία τόσο σημαντική περίοδο της ζωής του παιδιού κρίνονται αναμφισβήτητα κρίσιμες. Ένας από τους λόγους που η διάγνωση καθυστερεί σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι το γεγονός ότι τα συμπτώματά της δεν είναι ευρέως γνωστά, ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα και να λαμβάνεται δράση. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι πολλά παιδιά με τη διαταραχή συνήθως την κρατούν κρυφή από το περιβάλλον τους, διότι νιώθουν ενοχές και ντροπή για όσα σκέφτονται και πράττουν εξαιτίας της.

Την επόμενη βδομάδα θα δώσουμε οδηγίες για την διαχείριση της κατάστασης. Πηγή: http://www.iatronet.gr

*Ψυχολόγος (MSc in Clinical psychology) Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)


26 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C. Ώρα: 17:00 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ

Τις αθλητικές σελίδες επιμελείται ο Μάριος Ευριπίδου e -mail: evrimar@gmail.com

ΕΝ.Α.Δ. - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΠΕΓΕΙΑ 2014 - ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ Ώρα: 14:30 ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ Κυριακή, 07 Ιανουαρίου 2018 ΟΡΦΕΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Ώρα 14:30

ΠΑΦΟΣ FC: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

Στη Λάρνακα μόνο για τη νίκη Τον Ερμή στο Γ.Σ.Ζ. αντιμετωπίζει το απόγευμα η Πάφος, σε μια αναμέτρηση εξαιρετικά σημαντική και για τις δύο ομάδες μιας και θέλουν τους βαθμούς πάση θυσία για να κρατηθούν μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Σε καλύτερη μοίρα η Πάφος, καθώς βρίσκεται στην 8η θέση με έξι βαθμούς περισσότερους από τον Ερμή. Ερμής και Πάφος, λοιπόν, σε ένα κρίσιμο αγώνα, όπου η παφιακή ομάδα καλείται να κερδίσει και να κάνει άλλο ένα άλμα προς τα μπρος και την ίδια ώρα να αφήσει έναν από τους κύριους αντιπάλους της για αποφυγή του υποβιβασμού εννιά βαθμούς πίσω. Ο Λούκα Έλσνερ θα πρέπει να βρει άμεσα λύσεις και να νικήσει τα προβλήματα που παρουσιάζει η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στον επιθετικό τομέα. Η ομάδα έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα και το γνωρίζουν όλοι, ειδικά η τεχνική ηγεσία, που βλέπει ότι δημιουργούνται αρκετές φάσεις, αλλά δεν επιτυγχάνεται ο στόχος. Τώρα, όσο αφορά τον αγώνα με τον Ερμή, ο Σλοβένος προπονητής αναμένε-

ται να παρατάξει την ομάδα όπως και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, μιας και είδε τους ποδοσφαιριστές του να φτιάχνουν φάσεις και να υπερτερούν του αντιπάλου. Μεταγραφικά Η διοίκηση έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι υπάρχει κινητικότητα στο μεταγραφικό, αλλά στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι χειροπιαστό όσο αφορά τους επιθετικούς. Στα γραφεία του σωματείου φτάνουν συνεχώς νέα ονόματα, όπως αυτά του Μάατσι και του Άλβες της Ανόρθωσης, που φαίνεται ότι απορρίπτει η διοίκηση. Είναι εμφανές ότι ψάχνει κάτι πολύ καλό, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να προβάλλεται ως φαβορί. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διοικούντες έχουν επικεντρωθεί σε επιθετικό εγνωσμένης αξίας και εάν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε μέχρι τη Δευτέρα μπορεί και να υπάρξει συμφωνία. Όλα θα εξαρτηθούν από τις προθέσεις Λομάκιν, ο οποίος έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

Αποδοκιμασίες Η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, αλλά και η μέτρια εμφάνιση των ποδοσφαιριστών προκάλεσε την έκρηξη των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα αποδοκίμασαν διοίκηση, τεχνική ηγε-

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ξεχωρίζει το ντέρμπι Ακρίτας - Φοίνικας Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις επαναρχίζει το πρωτάθλημα Γ' κατηγορίας. Ο πρωτοπόρος Ονήσιλλος Σωτήρας δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ενώ η δεύτερη στη βαθμολογία ΜΕΑΠ αναμετράται με την Ορμήδεια επίσης εκτός έδρας. Δύσκολη αποστολή και για τον τρίτο της βαθμολογίας Διγενή Ύψωνα που αντιμετωπίζει την Πέγεια εκτός έδρας. Το ενδιαφέρον εδώ στην επαρχία μας επικεντρώνεται στο ντέρμπι μεταξύ Ακρίτα και Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στο κοινοτικό Χλώρακας. Στόχος και για τις δύο ομάδες δεν μπορεί να είναι άλλος από τους τρεις βαθμούς, με τον Ακρίτα να θέλει τη νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της τρίτης θέσης και από την άλλη ο Φοίνικας για να διατηρήσει τις ελπίδες που έχει για παραμονή στην κατηγορία. Ο γηπεδούχος Ακρίτας βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και είναι το φαβορί της αναμέτρησης, μιας και ο Φοίνικας μέχρι τώρα δεν έχει δείξει να έχει τις δυνατότητες για να πετύχει το διπλό μέσα στη Χλώρακα. Ο Στέλιος Σοφοκλέους και οι ποδοσφαιριστές του όμως κατεβαίνουν στον αγωνιστικό

χώρο για το θετικό αποτέλεσμα σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα της Χλώρακας έχει περισσότερο ανάγκη τους βαθμούς, αλλά και άγχος για τη νίκη. Στην Πόλη Χρυσοχούς η ΕΝΑΔ φιλοξενεί την Ολυμπιάδα Λυμπιών σε ένα αγώνα όπου άλλο αποτέλεσμα εκτός από αυτό της νίκης θα την κρατήσει καθηλωμένη στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα παραμένοντας σε αρκετά δύσκολη θέση όσο αφορά το μέλλον της στην κατηγορία. Η ομάδα της Πόλης, λοιπόν, εάν θέλει να ελπίζει σε παραμονή στην κατηγορία θα πρέπει όχι μόνο να κερδίσει την Ολυμπιάδα αλλά και τους επόμενους αγώνες, καθώς βρίσκεται σε αρκετά μειονεκτική θέση έναντι των άλλων ομάδων που έχουν διαφορά ασφαλείας έξι και εφτά βαθμούς διαφορά. Νίκη είναι το μοναδικό ζητούμενο και για την Πέγεια που αν θέλει να κυνηγήσει μια εκ των τριών πρώτων θέσεων θα πρέπει στη συνέχεια να έχει αρκετά νικηφόρα αποτελέσματα αρχής γενομένης από τον αγώνα απέναντι στον ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα. Η ομάδα του Τάσου Μακρή βρίσκεται στην 6η θέση με 20 βαθμούς έναντι του

τρίτου στη βαθμολογία Διγενή, ομάδα που θεωρείται φαβορί για άνοδο. Εάν λοιπόν η Πέγεια κερδίσει τον αγώνα, τότε έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει σε καλύτερη θέση από τη σημερινή, καθώς θα μειώσει τη διαφορά στους πέντε βαθμούς. Έτσι, στους επόμενους αγώνες θα κυνηγήσει την τρίτη θέση που σήμερα είναι η πιο εφικτή, μιας και Ονήσιλλος και ΜΕΑΠ έχουν ξεφύγει με 38 και 32 βαθμούς αντίστοιχα.

σία και ποδοσφαιριστές, ζητώντας ακόμα και την παραίτηση του προπονητή. Από πλευράς διοίκησης δεν υπήρξε αντίδραση, όμως φαίνεται ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει θέμα προπονητή.

ΚΥΠEΛΛΟ Γ' & ΣΤΟΚ Μονοί οι αγώνες Την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι αγώνες της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Γ’ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ. Σε αυτή τη φάση συμμετέχουν δεκαέξι ομάδες και σύμφωνα με την Προκήρυξη οι αγώνες θα είναι μονοί. Συνοπτικά το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης: ΠΟ Ορμήδειας – Ελπίδα Αστρομερίτη (Κοινοτικό Στάδιο Ξυλοτύμπου) Λειβαδιακός / Σαλαμίνα – Ακρίτας Χλώρακας (Δημοτικό Αγ. Παρασκευής Λειβαδιών) ΜΕΑΠ – Ολυμπιάδα Λυμπιών (Κοινοτικό Στάδιο ΜΕΑΠ - Θεοδώρειον) Ονήσιλλος Σωτήρας 2014 – Ομόνοια Ψευδά (Στάδιο Αναγέννησης Δερύνειας) ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς – Κόρνος FC 2013 (Κοινοτικό Στάδιο Κυπερούντας) Εθνικός Λατσιών – Ελπίδα Ξυλοφάγου (Δημοτικό Στάδιο Λατσιών) Πέγεια 2014 – Δόξα Παλαιομετόχου (Δημοτικό Στάδιο Πέγειας) Φοίνικας – Εληά Λυθρόδοντα (Κοινοτικό Στάδιο Αγ. Μαρίνας Χρυσοχούς) Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 13:30.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ 27

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Ο μόνος δρόμος για να αποφύγει η Πάφος το πισωγύρισμα Η επόμενη μέρα του Πάφος 2017 είναι η πιο Molitor&Kuzmin, Herman Pitz κλπ. Το κυπριακό σημαντική και η πιο κρίσιμη. Η ανησυχία μου είκοινό είχε τη σπάνια ευκαιρία να δει έργα των Wolf ναι πώς θα τύχουν διαχείρισης τα ζητήματα που Vostell, Γιάννη Κουνέλλη, Pip Utton, Ute Lemper, θα προκύψουν μετά τη διάλυση του Οργανισμού Charlotte Rampling και τη Συμφωνική Ορχήστρα Πάφος 2017, όταν δεν θα υπάρχει του Βερολίνου. ο υποστηρικτικός μηχανισμός και τα Τα έργα αστικής ανάπλασης άλλακονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξαν το πρόσωπο της πόλης. Να μην χρηματοδοτεί έργα θέτει ως βασική ξεχνάμε όμως ότι το επίτευγμα της προϋπόθεση τη βελτίωση της ποιότηΠάφου δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της τας ζωής των κατοίκων κι αυτό υπονοεί τελευταίας τριετίας. Για να κερδίσει η και την πολιτιστική ανάπτυξη. Πάφος τον τίτλο προηγήθηκε αρκετή Η Πάφος, όταν πήρε τον τίτλο της μεθοδική δουλειά και οι πολιτιστικές Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώδράσεις άρχισαν το 2012. Ο τίτλος πης, δεσμεύτηκε να τηρήσει τα βασικά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για να πάρει κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιη Πάφος τα μεγάλα κονδύλια. Επειδή ΤΟΥ τροπή: την «ευρωπαϊκή διάσταση», γίνεται πολύς λόγος για τις νέες υποΡΗΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ τη διάσταση «πόλη και πολίτες», την δομές και την κληρονομιά είναι επίσης καλλιτεχνική ποιότητα, την καλλιτεχνικαλά να πούμε ότι τα κτήρια αυτά, ειδική ανεξαρτησία των δημιουργών, την ανάπτυξη κά οι χώροι πολιτισμού θα έχουν πραγματικό νόκαλλιτεχνικών δικτύων και συνεργειών από τα ημα αν αξιοποιηθούν με επαγγελματισμό. Γι' αυτό κάτω προς τα πάνω με τη στήριξη των πολιτικών χρειάζεται ένας ανεξάρτητος καλλιτεχνικός διευθυδυνάμεων. Είναι στη βάση αυτών των κριτηρίων ντής. Αν αυτοί οι χώροι λειτουργήσουν όπως πχ η που σχεδιάστηκαν τα πρότζεκτ και κέρδισε η ΠάΔημοτική Πινακοθήκη Πάφου ή η Παλιά Ηλεκτρική φος τον τίτλο της ΠΠΕ. Είναι με γνώμονα αυτά τα θα αποδείξουμε ότι δεν μάθαμε τίποτα. κριτήρια που υλοποιήθηκαν - με φαντασία αλλά Αυτή την περίοδο θα διαφανούν οι προθέκαι ορθολογισμό - τα καλλιτεχνικά έργα. Αυτή η σεις - στα έργα όχι στα λόγια - και θα δοκιμαστεί δυναμική βεβαίως θέλουμε να συνεχίσει και να μη η ικανότητα του καθενός να διαχειριστεί τα νέα θυμόμαστε το Πάφος 2017 σαν ένα πυροτέχνημα. δεδομένα. Η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί κυρίως Η εμπλοκή μου στο Πάφος 2017 άρχισε το από την ικανότητα και την πολιτική βούληση των 2011. Η εμπειρία αυτής της εφταετίας - πρώτα ως τοπικών Αρχών να προχωρήσουν σε εσωτερικές μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας που εργάστηκε δομικές αλλαγές έχοντας υπόψη τα κριτήρια που για τον Φάκελο Υποψηφιότητας της Πάφου αλλά αναφέραμε. Θα εξαρτηθεί βεβαίως και από την και ως δημιουργός διαφόρων πρότζεκτ - μου ενίικανότητα και διάθεση των πολιτικών δυνάμεων να σχυσε την άποψη πως βασική προϋπόθεση για αναγνωρίσουν αυτή την αναγκαιότητα και να βοηοποιοδήποτε έργο είναι ο διάλογος και η συνεργαθήσουν. Θα εξαρτηθεί επίσης από τη συντονιστική σία. Όσο στερεότυπο κι αν ακούγεται αυτό, είναι ο ικανότητα, τη μεθοδικότητα, τη συνεργασία και την μόνος δρόμος για να αποφύγει η Πάφος το πισωπίεση των οργανωμένων συνόλων της κοινωνίας, γύρισμα. Η σημασία της δημοκρατικής συνεργαπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών φορέων, σίας είναι ενσωματωμένη στον πυρήνα των πέντε προς την ίδια κατεύθυνση. Ο στόχος όλων είναι, κριτηρίων. με αφετηρία την κληρονομιά του Πάφος 2017, να Ο θεσμός της ΠΠΕ υπήρξε μια μοναδική ευχαραχτεί ένας ορθολογικός σχεδιασμός, μια ολοκαιρία για να φανερώσει η Πάφος τις δημιουργικληρωμένη και βιώσιμη στρατηγική για μια σύγκές της δυνατότητες. Η πολιτιστική δυναμική που χρονη πολιτιστική ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση αναπτύχθηκε ήταν πρωτόγνωρη για ολόκληρη για να μπούμε σε σωστή τροχιά είναι ο δημοκρατιτην Κύπρο. Οι Κύπριοι δημιουργοί είχαν την τύχη κός διάλογος και η συνεννόηση. να συνεργαστούν με προσωπικότητες της τέχνης όπως των Inge Baecker, Ulrike Rosenbach, *Εικαστικός καλλιτέχνης, εκπαιδευτικός

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟ Φ.Π.Α ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 19% ● Πωλείται εξοχική κατοικία τριών υπνοδωματίων παραδοσιακού τύπου με πισίνα στην Πάνω Ακουρδάλια συνολικού εμβαδού 140τ.μ. Τιμή: 190.000 ευρώ ● Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα υπό διαχωρισμό στη Γεροσκήπου εμβαδού 750τ.μ. το καθένα Τιμή 130.000 ευρώ έκαστον ● Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στα Κονιά εμβαδού 554τ.μ. στην τιμή των 145.000 ευρώ (διαπραγματεύσιμη). Επίσης πωλείται οικόπεδο στα Κονιά εμβαδού 568τ.μ. στην τιμή των 130.000 ευρώ (διαπραγματεύσιμη). ● Ενοικιάζεται εγκεκριμένο κατάστημα - γραφείο επί της οδού Φελλάχογλου 13, απέναντι από το δημοτικό πάρκινγκ εμβαδού 60τ.μ. Κατάλληλο για επιχείρηση πρακτορείου, κομμωτηρίου, μεσητικού ή ασφαλιστικού γραφείου κλπ. Τιμή: 380 ευρώ μηνιαίως Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κον Μιχάλη στο τηλ: 99034170

To ψωμί του νερόμυλου της Κουγιούκκας Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού με το νέο χρόνο σταματούμε την διάθεση του «παραδοσιακού ψωμιού του Νερόμυλου της Κουγιούκας» στην Πάφο στις φρουταρίες Θεοφάνη και Κήπος της ΕΔΕΜ. Η παράγωγή θα συνεχιστεί και η διάθεση θα γίνεται στον Νερόμυλο της Κουγιούκας. Για την σίγουρη εξασφάλιση του παραδοσιακού ψωμιού μπορείτε να τηλεφωνείτε η με αποστολή SMS (δηλώνοντας το όνομα σας) στον αριθμό 99463813 και 26632847 και ακόμη καλύτερα από την προηγουμένη ώστε να σας προ κρατείται. Η παραγωγή του παραδοσιακού ψωμιού ξεκίνησε το 2008 με στόχο την εξασφάλιση και την προσφορά στους λάτρεις του, να απολαμβάνουν το παραδοσιακό μας ψωμί. Η συνταγή ακολουθήθηκε πιστά: 1. Αγορά φρέσκου κυπριακού σιταριού κάθε χρόνο. 2. Άλεσμα από τους δικούς μας μύλους. 3. Χρήση αντί μαγιάς του παραδοσιακού «Ανατζιαινισμένου» προζυμιού.

4. Χρόνος για να «Μπει το ψωμί» χωρίς πίεση. 5. Ψήσιμο στους ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΥΣ και όχι σε μοντέρνους ηλεκτρικούς φούρνους. 6. Καθημερινή πρωινή μεταφορά στους τόπους διάθεσης του ψωμιού. Τηρώντας την παραδοσιακή διαδικασία εξασφαλίζαμε ψωμί υγιεινό ολικής αλέσεως ανώτερης ποιότητας που μπορούσε να συντηρηθεί μέχρι και μία εβδομάδα εκτός ψυγείου συντηρώντας την απολαυστική γεύση του παραδοσιακού ψωμιού. Τηρώντας πιστά αυτή την παραδοσιακή διαδικασία ήταν φυσικό το ψωμί μας να έχει ψηλότερο κόστος παραγωγής αλλά και να μην είχε την τελειότητα που θέλαμε να προσφέρουμε γιατί εξαρτιόταν από παράγοντες που δεν ήταν δυνατόν να τους ελέγξουμε λόγο της τήρησης της παραδοσιακής μεθόδου. Π.Χ Η χρήση του Ξυλόφουρνου πού προσφέρει το άρωμα του παραδοσιακού ψωμιού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες δεν ήταν εύκολο να είναι σταθερή και

αυτό επηρέαζε το καλό ψήσιμο. Η χρήση αντί μαγιάς του πατροπαράδοτου «Ανατζιαινισμένου» προζυμιού για την εξασφάλιση αφράτου ψωμιού το έκανε πιο βαρύ εάν ο καιρός ήταν κρύος. Η εμφάνιση στην αγορά δήθεν παραδοσιακού ψωμιού με αγορασμένο φθηνότερο αλεύρι αναμεμιγμένο με ξενόφερτα σιτάρια η οποία ψήνεται σε ηλεκτρικούς φούρνους και η χρήση της μαγιάς εξασφάλιζε μια πιο σταθερή ποιότητα όχι όμως την ποιότητα του παραδοσιακού ψωμί. Η μη ύπαρξη ελέγχου για εάν πράγματι τηρείται η παραδοσιακή διαδικασία για την παρασκευή του ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΨΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟ καθιστά ζημιογόνα πλέον την παραγωγή ακριβώς λόγω του αθέμιτου αυτού ανταγωνισμού. Μη θέλοντας να αλλάξουμε την παρα-

δοσιακή διαδικασία αυτή και να προσφέρουμε στους λάτρεις του παραδοσιακού μας ψωμιού μας οδήγησε στην μείωση του προσωπικού και στην διάθεση του ψωμιού μας μόνο στον Νερόμυλο της Κουγιούκας. Από την Διεύθυνση του Νερόμυλου της Κουγιούκας. Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΥΓ. Τυχόν Μελλοντικές συνεργασίες και νέοι τόποι διάθεσης θα ανακοινωθούν.


28 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ 2018

Ενημερώνεται και ανοίγει ορίζοντες

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κατασκευή Άρματος του Βασιλιά Καρνάβαλου, σε σχέση με τις εκδηλώσεις του «Παφίτικου Καρναβαλιού» 2018.

2. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστούς φακέλους και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου), μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ..

Στους φακέλους να αναγράφεται η φράση "Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Κατασκευή Άρματος του Βασιλιά Καρνάβαλου".

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε 2 (δύο) ξεχωριστούς φακέλους: (1) Τεχνική Προσφορά, (2) Οικονομική Προσφορά.

Έκθεση φωτογραφίας ‘HOME’ Εγκαινιάστηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2017 (ανοιχτή ως τις 7 Γενάρη 2018) στην αίθουσα Εν Πλω στην Κάτω Πάφο η έκθεση φωτογραφίας HOME από την Charge d’ affairs της πρεσβείας της Ρουμανίας στην Κύπρο, κυρία Daniela Tane. Η έκθεση αποτελεί ένα από τα καλλιτεχνικά προϊόντα του έργου HOME που ξεκίνησε στη Δρούσια τον Ιούνη 2017 με πενθήμερη διαμονή (artists’ residency) των συμμετεχόντων και τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου. Τη μέρα των εγκαινίων παρουσιάστηκαν και δύο άλλα καλλιτεχνικά προϊόντα του έργου: ο κατάλογος της έκθεσης που περιλαμβάνει όλα τα έργα των συμμετεχόντων και η μικρής διάρκειας ταινία ντοκυμαντέρ για το έργο. Το HOME είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε προκειμένου να αναπτυχθεί μια διαλογική συζήτηση γύρω από την έννοια ‘Home’ (εστία, σπίτι), η οποία να οδηγήσει σε μια ενδοσκόπηση και ενεργοποίηση καλλιτεχνικής δράσης. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ως στόχο να εξετάσει και να παρουσιάσει τις διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να έχει η έννοια ‘Home’ μέσα από την καλλιτεχνική συνεύρεση και τη συμβίωση φωτογράφων-καλλιτεχνών και εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Παρόλο που η λέξη σπίτι-εστία είναι μια απλή λέξη στην καθημερινότητα του ανθρώπου, περικλείει μεγάλη πολυπλοκότητα. Η ερώτηση: «Τι σημαίνει για σας σπίτι;» θα δώσει πολλές ερμηνείες ανάλογα με τις διαφορετικές σκέψεις, εμπειρίες και τα συναισθήματα που ο καθένας φέρει μαζί του. Έτσι, το «σπίτι» δεν είναι ποτέ μια σταθερή κατάσταση και δεν αποδέχεται μια κοινή ερμηνεία. Είναι περισσότερο ένα προϊόν των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων το οποίο διαμορφώνεται από τα συνεχώς εξελισσόμενα πολιτισμικά πλαίσια, εμπειρίες και ανάγκες των ανθρώπων. Η φωτογραφική τέχνη έχει τη δύναμη να προσεγγίσει την πολυπλοκότητα αυτού του θέματος και να συνδέσει τις διάφορες ερμηνείες μαζί με την πολυπολιτισμική και ιστορική διάστασή του. Το Σάββατο 6 Γενάρη 2018 και ώρα 5μ.μ. συμμετέχοντες φωτογράφοι θα βρίσκονται στην Εν Πλω για να ξεναγήσουν το κοινό στην έκθεση και να συνομιλήσουν μαζί του. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – ΠΑΦΟΣ2017. Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Το Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Επαγγελματικής Ενημέρωσης του ΥΠΠ, που απευθύνεται στους μαθητές και μαθήτριες της Α τάξης του Λυκείου, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του να επισκεφθούν πραγματικούς χώρους εργασίας και να μάθουν. Στους εργασιακούς χώρους επίσκεψης, οι μαθητές μας δρουν, ενημερώνονται και ανοίγουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, γιατί οι εμπειρίες που αποκτούν συμβάλλουν στην μάθηση και τη βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Προάγοντας το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ενημέρωσης, το σχολείο μας έχει οργανώσει για τη σχολική χρονιά 20172018, ανάμεσα σε άλλα, εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα και έξω από τους τοίχους του σχολείου. Οι δράσεις που πραγματοποιήσαμε για την επαγγελματική ενημέρωση των μαθητών μας εκτός του σχολικού χώρου αφορούν σε επισκέψεις σε βιομηχανίες και εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τη Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 επισκεφθήκαμε τη βιομηχανία κατασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων ‘ZITA’, το οινοποιείο ‘Φικάρδος’ και τη βιομηχανία γρανίτη Χατζηλαμπρή. Οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στους χώρους των βιομηχανιών και ενημερώθηκαν για όλη τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους. Η εμπειρία που τα παιδιά είχαν στο φυσικό περιβάλλον της κάθε βιομηχανίας και οι παρουσιάσεις που έγιναν από τους ειδικούς στον κάθε επαγγελματικό χώρο έχουν θετική επίδραση στην μόρφωση των παιδιών και παρέχουν έδαφος για προβληματισμό για την επιλογή του κλάδου των σπουδών τους. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, όπου μετά από ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη, τις αίθουσες και το αμφιθέατρο του πανεπιστημίου, τα παιδιά παρακολούθησαν παρουσίαση ενημέρωσης για τους κλάδους σπουδών του πανεπιστημίου και τις υποτροφίες που

προσφέρονται. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών μας με ερωτήσεις και απορίες αποτελεί ένδειξη του ευρύτερου ενδιαφέροντός τους στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα του ΥΠΠ. Η ενημέρωση που τα παιδιά λαμβάνουν από ειδικούς σε πραγματικούς χώρους εργασίας αποτελεί σημαντική εμπειρία. Η σημασία της εμπειρίας στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να αναλυθεί σε τρία μαθησιακά αποτελέσματα: 1) Η εμπειρία αποτελεί γνώση. Οι μαθητές μαθαίνουν για το περιεχόμενο ενός επαγγέλματος, τις διαδικασίες που το επάγγελμα ενέχει, τις προϋποθέσεις άσκησης του και τις δεξιότητες που απαιτούνται για ενασχόληση με το επάγγελμα. 2) Η εμπειρία αποτελεί πηγή διαμόρφωσης άποψης. Μέσα από τις αισθήσεις και την κριτική τους σκέψη, τα παιδιά διαμορφώνουν απόψεις και πεποιθήσεις και, γενικά, σχηματίζουν γνώμη για ένα επάγγελμα. 3) Η εμπειρία αποτελεί πηγή αποκάλυψης ταλέντων και ιδιαίτερων κλίσεων. Η επαγγελματική ενημέρωση μπορεί να ενεργοποιήσει το δημιουργικό δυναμικό του ατόμου και, λειτουργώντας ως έμπνευση, να εξωτερικεύσει το ταλέντο του, κάτι που ανταποκρίνεται στην ανθρωπιστική αποστολή της παιδείας. Για τις εμπειρίες που είχαμε στους χώρους που επισκεφθήκαμε, η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος του σχολείου μας, Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Πόλης Χρυσοχούς, ευχαριστούμε θερμά τους ιδιοκτήτες, Διευθυντές και προσωπικό της βιομηχανίας ‘ZITA’, του οινοποιείου ‘Φικάρδος’, της βιομηχανίας Χατζηλαμπρή και του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Σας ευχαριστούμε για την αποτελεσματική παρουσίαση των επαγγελμάτων σας στους μαθητές μας και για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Σας συγχαίρουμε γα τον επαγγελματισμό σας και σας ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα για το 2018. Της Κατερίνας Κωνσταντινίδη-Βλαδιμήρου ΒΔΑ’, Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αντωνιάδης Πανίκος Απόφοιτος Ελληνικής & Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακά στα Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά Παραδίδονται μαθήματα -Νέων Ελληνικών - Αρχαίων Ελληνικών - Ιστορίας - Λατινικών Ενισχυτική διδασκαλία για όλες τις τάξεις Τηλ: 99178804


ΑΓΓΕΛΙΕΣ 29

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΛΕΜΠΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΙΝΝΙΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Smaller Hotel in Paphos seeking an F&B Manager. Seeking a manager for the F&B department to plan, organize, lead and control our department. Major Responsibilities: - Prospect and organize functions at the Hotel - Define and maintain an efficient cost base of our outlets as regards to food, beverage and labor costs - Maintain consistency in service delivery and food quality and quantity. - Motivate, train and empower staff. Pre-Requisites - Degree or Diploma in Hotel/Hospitality. - Previous Experience as an F&B controller for at least 1 year. - Command of the English Language. - Computer Software literate. All applications will be considered confidential. To apply please email to hrathotel@gmail.com your CV and contact details. Please do mention that you wish to apply for the position of the F&B Manager.

Twist Cafe Creperie Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το νέο έτος

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2018 Ελευθέριου Βενιζέλου & Γωνιά Ειρήνης, 8021 Πάφος. Τηλ: 26930118

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Πωλούνται οικόπεδα στις Θαλασσινές Σπηλιές στην Πέγεια σε λογικές τιμές.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πληροφορίες στο τηλ: 99086125

Πωλείται περίπτερο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπάγου στην Πάφο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 96607444 και 99529586.

Τελούμε αύριο Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

CONSTRUCTION

pavlos pavlou

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Η εργοληπτική εταιρεία Pavlos A.Pavlou Construction Ltd, λόγω επεκτάσεως των εργασιών της, ζητά να προσλάβει άμεσα επιστάτες για μόνιμη εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα 26815858

Ο σύνδεσμος αποδήμων και το κοινοτικό συμβούλιο ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται οικόπεδο στο κέντρο της Πάφου 550 τ.μ. Τιμή: € 120.000 ευρώ Πληροφορίες στο τηλ: 99086125

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Αγοράζονται συλλεκτικά και μη νομίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 97676008

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε αύριο Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος στην Τάλα το εννιάμηνο μνημόσυνο της προσφιλούς μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Ζητείται καμαριέρα/καθαρίστρια για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα πρέπει να έχει άδεια οδηγού. B&I PROPERTY MANAGEMENT LTD Τηλ: 26273707 & 99542526

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται οικόπεδο στα Κονιά 540 τ.μ με συντελεστή δόμησης 60%. Τιμή: € 115.000 ευρώ Πληροφορίες στο τηλ: 99569793

ΣΩΤΗΡΗ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ (από την Πάφο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Έρση Πιττοκοπίτη Παιδιά: Αιμίλιος και Έλενα Πιττοκοπίτη Ισαβέλλα και Άντρος Παπίρης Εγγόνια: Μαριάννα, Χριστόφορος, Έρση και Σωτήρης και λοιποί συγγενείς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (από την Πάφο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν. Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, τέκνα, εγγόνια και λοιποί συγγενείς


30

το άλλο ρεπορτάζ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... ...ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ της Δημοκρατίας που δεν δίστασε να δώσει και το όνο-

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

μα του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας

+

ΕΟΡΤΕΣ ΤΕΛΟΣ, ήδη διανύουμε το νέο χρόνο, που φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολος για πολλούς, όπως οι δανειολήπτες, στην επικαιρότητα, φυσικά θα παίζει, πλέον σε πρωταγωνιστικό ρόλο, το προεκλογικό σκηνικό. Ένα προεκλογικό σκηνικό που γίνεται όλο και πιο θερμό, καθώς τα εκλογικά επιτελεία των υποψηφίων συγκρούονται πλέον καθημερινά και προσπαθούν να κερδίσουν μάχες, στο επίπεδο των εντυπώσεων. ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ μας, η αναζήτηση λύσεων για τη συνέχεια που θα δοθεί στα θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης μετά και τη λήξη του ΠΑΦΟΣ 2017, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του 2018.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Παρανομίες και διαχείριση...

που χρωστά 48 χιλιάδες ευρώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, εδώ και χρόνια, από έξοδα που έκανε η συνοδεία του σε ταξίδι στο Λον-

δίνο όπου ο Γιώργος Βασιλείου υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Σημαντική είναι η υπόμνηση και υπενθύμιση του Γενικού Ελεγκτή ότι το θέμα αναφέρεται σε πέντε συνεχείς εκθέσεις της Υπηρεσίας του, άσχετα αν τώρα δόθηκε η δημοσιότητα που δόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... ...ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έδωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επιχειρώντας να αποδώσει προεκλογικές σκοπιμότητες, θέμα που έχει ήδη καλυφθεί με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν υποχρεωτικά, από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία και διευκρίνισε ότι το όλο θέμα περιέχεται σε πέντε συνεχόμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει από όλα όσα μάθαμε με την ιστορία του ταξιδιού αυτών που συνόδευαν τον τέως Πρόεδρο στο Λονδίνο είναι το πόσα νόμιζαν Πρόεδροι, αξιωματούχοι, νυν και τέως ότι τους πληρώνει το κράτος...

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ έχουμε επισημάνει ότι οι παρανομίες μέσα στην πόλη θα πρέπει στοχευόμενα και στη βάση στρατηγικής να εκλείψουν από την πόλη. Όλα, πάντα στα πλαίσια της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται είναι από την μια να έχουν διωχθεί κάποιοι με μικρο- παρανομίες, και από την άλλη, να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί χρόνος σε κάποιους άλλους, έτσι που να μπορέσουν να εξασφαλίσουν παρεκκλίσεις, οι οποίες, κάποτε παραχωρούνται και προκλητικά...

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Δημητρίου Κωνσταντία Ελευθερίου Βενιζέλου 29 Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809 ΣΑΒ. 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου Γεροσκήπου 26961999 99683122 ΚΥΡ. 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 800 μέτρα από το Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου Πάφος 26947629 26954204 ΔΕΥ. 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151 ΤΡΙΤ. 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Τσέλεπου Λένια Ελευθερίου Βενιζέλου 91 Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού Πάφος 26954594 26949276 ΤΕΤ. 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727 ΤΕΤ. 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 62 500 μέτρα την υπερ. Carrefour, δίπλα από τον φούρνο Παπαντωνίου Πάφος 26942343 26954204 ΠΕΜ. 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985 ΠΑΡ. 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β Έναντι περίπτερου ZIPEX Πάφος 26944070 26933248

Παρανομίες και μεθοδεύσεις... ΚΑΠΟΙΟΙ δημοτικοί σύμβουλοι μέσα στο Δήμο της Πάφου επέμεναν πάνω σε θέματα αρχών όταν συζητείτο το θέμα των παρανομιών και είχαν απόλυτο δίκαιο, ότι πρέπει τα θέματα αυτά να τα δει το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια αρχών και μιας στρατηγικής που θα δείχνει ότι το δημοτικό μέγαρο τηρεί την ισονομία και την ισοπολιτεία. Δεν πέρασε η άποψη τους, αφού η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου άλλα αποφάσισε...και τώρα να τα αποτελέσματα, με τους μικρούς να διώκονται και τους μεγάλους να εξασφαλίζουν προκλητικές χαλαρώσεις και να νομιμοποιούν τις παρανομίες...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΣΑΒ. 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Άγια Θεοφάνεια

Χώρος: Λιμανάκι, Κάτω Πάφος Ώρα: 9.30 π.μ. (και εξής). Πομπή Αγίων Θεοφανείων και Αγιασμός των Υδάτων. Οργανωτές: Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Δήμος Πάφου

ΤΕΤ. 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το βιολί και το λαούτο Πολιτιστικός Χώρος Τεχνόπολις 20 Ώρα: 8.00 μ.μ. Οι μουσικοί Ανδρέας Π. Νικολάου (βιολί) και Μάριος Ε. Χαραλάμπους (λαούτο) παρουσιάζουν ένα διαφορετικό κονσέρτο

με πρωταγωνιστές το βιολί και το λαούτο στο Τεχνόπολις 20. Το πρόγραμμά τους θα περιλαμβάνει έργα για σόλο βιολί από τους Telemann, Prokofiev και Bach, καθώς και διασκευές κυπριακών κομματιών για σόλο βιολί και για βιολίλαούτο. Είσοδος: €10. Κρατήσεις απαραίτητες στο 70002420 (μόνο τηλεφωνικώς).

ΣΑΒ. 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Έκθεση από τον Σάκη Θεοδοσίου Blue Iris Art Gallery – Ιωάννη Αγρότη 20, 8047, Πάφος Ώρα: Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 π.μ. – 01.00 μ.μ., 03.00 - 7.00 μ.μ. Σάββατο 10.00 π.μ. – 01.00 μ.μ.,


ΑΠΟΨΗ 31

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

aλαλούμ...

Οι ανεμόμυλοι έσκασαν και πάλι μύτη, αφού σε μερικές εβδομάδες έχουμε προεδρικές εκλογές, αλλά το ανησυχητικό είναι ότι οι υπεύθυνοι δεν τους έχουν καταλάβει ακόμη. ΜΙ.ΧΙ.

ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Δήμαρχος Πέγειας

Εκτελεστικός Διευθυντής Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Πάφου

ΑΡΕΤΗ ΠΙΕΡΙΔΟΥ Κοινοτάρχης Τάλας

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

2018 με ελπίδες... ΗΔΗ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ μια νέα χρονιά, η οποία, αν βασιστούμε στο τι προηγήθηκε τον περασμένο χρόνο, σίγουρα, προβλέπεται να είναι καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά, τουλάχιστον στο επίπεδο της γενικότερης ανάπτυξης και της κινητικότητας στην οικονομία. ΑΥΤΟ ΠΟΥ είναι επικίνδυνο, με την πολιτική που ακολουθούμε σαν κράτος, μέχρι σήμερα, και στηριζόμενοι στις συνταγές της ΤΡΟΙΚΑ, είναι το επίπεδο δανειοληπτών τους οποίους κανένας μέχρι σήμερα δεν προσπάθησε να

«Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού, ενώ οι πτήσεις από Ιρλανδία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού γκολφ»

«Η μεγάλη ενίσχυση στον τομέα της υγείας θα επέλθει με τη δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου υγείας».

...Είναι καιρός να δούμε πιο σοβαρά τον αθλητικό τουρισμό, αφού κακά τα ψέματα οι ανταγωνιστές μας εντός Κύπρου μας έφαγαν εκκίνηση.

...Ύστερα από τη λειτουργία σταθμού ασθενοφόρων στην περιοχή, χρειάζεται όντως το κέντρο υγείας με τις χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες.

«Αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την δανειστική βιβλιοθήκη σε αυτόνομο χώρο, ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη και να λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας». ...Η κοινοτική βιβλιοθήκη Τάλας είναι μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες σε αριθμό βιβλίων και αυτό είναι προς τιμή της κοινότητας.

προστατεύσει, ή να υπερασπιστεί. ΤΟ 2018 ΜΑΣ βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη φάση τουλάχιστον σε ότι αφορά τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα. ΩΣΤΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ και θέλουμε να βλέπουμε με αισιοδοξία και ελπίδα τη νέα χρονιά, στην οποίαν αν γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, και σαν κράτος και σαν κοινωνία γενικότερα.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΛΙΚ Το έχουμε γράψει αρκετές φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να το γράφουμε μέχρις ότου οι συμπολίτες μας ευαισθητοποιηθούν επιτέλους γύρω από το μεγάλο θέμα της καθαριότητας και του περιβάλλοντος. Είναι ντροπή σε μια πόλη που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή να παρατηρούνται τέτοιες εικόνες.

ΦΩΤΟ: ΜΙ. ΧΙ.

ΠΟΙΗΣΗ

Προλήψεις

Αν δεις παπάν στον ύπνο σου με μαύρο χρώμαν, κάττα, μεν πας στη βρύση για νερό τζαι θα σου σπάσει η βάττα! Αν κατά πάνω σου βουρά βόρτος τζιερατωμένος απού την πόρταν μεν εφκείς, γιατί είσαι ποσπασμένος. Αν έσεις «πίεση» τζαι δεις κότσινες μαραπέλλες που τις τσαρτέλλες πρόσεχε τζαι που τες τσαμαρέλλες! Δώρον αν δεις πως έπιασες, ούλλον ληγμένες κάρτες πρόσεχε που τους άτσαλλους τζαι τους αντεροφκάλτες! Αν δεις τους γυμνοσάλιαγκους να παίζουσιν πιθκιάβλι, εν τζείνοι που να τραουδούν αντάν γενείς ποζάβλι! Έσιε τα πόδκια σου βραστά τζαι κρύαν την κκελλέ σου τζαι στην βεράνταν ξέγνοιαστος θα πίνεις τον καφέ σου. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

...ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΔΙ ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Και κάθε πρώτο βήμα ξεκινά με μια γενναία απόφαση. Από τις αποφάσεις που θα πάρουμε, σε συγκεκριμένες στιγμές καθορίζεται και η ποιότητα της διαδρομής μας μέσα στον χρόνο... ΠΙΝόκιο

ΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΝΕ δηλαδή; Απλά να τους ακολουθήσεις τυφλά...το παρακάτω τι σε ενδιαφέρει, άλλωστε...για σένα όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι, που σπεύδουν μπροστά από τις κάμερες... μεταλλαγμένοι μια ζωή, και αναλόγως καιρού... ξέρουν πολύ καλύτερα από σένα...αφού τους έζησαν όλους...και ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα από όλους... ΠΙΝόκιο

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ Γεμάτος νύχτα, ουρανέ μου... Κοίταξα ψηλά τον ουρανό, η φωνή σου, ακουγόταν ακόμη, χαμογέλασα, και ένιωθα, την ψυχή μου να ξεχειλίζει, μ αυτήν την ευχή που άπλωσα, πέρα δώθε στον γεμάτο νύχτα, ουρανό... ... χαμογέλασα πάλι και ένιωσα, όμορφα, ελεύθερα και ζωντανά...μια σιγουριά και μια αλλιώτικη αλλαγή μέσα μου... ...μην μου αποθαρρύνεις το όνειρο, μην μου το φοβίζεις, δυνάμωσε το με την σκέψη σου, μην μου το παίρνεις μακριά... ... ζωή και όνειρο, ταξιδεύουν μαζί, και μια αλήθεια για στρώμα έχουν... ... σβήσε λόγια πικρά και σκάρτα, λησμόνησε κορμιά ακίνητα και ψόφια... .. κράτα με, όπως κρατά ο ουρανός τ' αστέρια... χαμογέλα μου, χάρισε μου τραγούδια ένα σωρό, να έχω παρέα... μοναξιά να μην έχω τώρα που είναι Χριστούγεννα.... ... γεμάτος νύχτα, ουρανέ μου χόρεψε μου, αγκαλιά πάρε με... ...έλα και ένα ποτό κέρασε μου... ...να ξεχάσω... ...να πετάξω μακριά...

Κάππα


Profile for Μάριος Ευριπίδου

7 12 18  

7 12 18  

Profile for 70265
Advertisement