__MAIN_TEXT__

Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 22ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1083 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

ΑΛΛΟΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΠΙΝΕΙ ● Ολοκληρώθηκε η υπηρεσιακή έρευνα στο δημοτικό μέγαρο Πάφου για το θέμα των προσαυξήσεων και έρχονται στο φως σημαντικά στοιχεία. ● Τριάντα δύο συνολικά υπάλληλοι του δήμου Πάφου λάμβαναν προσαυξήσεις που ξεπερνούσαν τις 120 χιλιάδες ευρώ ετησίως, χωρίς να τις δικαιούνται βάση της νομοθεσίας. ● Συγκεκριμένοι υπάλληλοι πήραν μέχρι σήμερα δώδεκα προσαυξήσεις και ακολουθούν άλλοι με πέντε και λιγότερες, για τις οποίες πληρώνουν οι δημότες. ● Η ελεγκτική υπηρεσία σε συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών αναζητούν τρόπους αποκοπής των χρημάτων αυτών, χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων. Ρεπορτάζ σελ. 11

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΦΗΜΕΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΑΠΑ

Κατηγορηματικός ο δήμαρχος Πάφου για το φλέρτ ξενοδόχων με παραλίες του δήμου

Δεν θα μας εξαγοράσουν

Ρεπορτάζ σελ. 10

ΕΠΑΡΧΟΣ ΠΑΦΟΥ

Αναμένονται αγωγές κατά εργολάβων και λοιπών αξιωματούχων

Νέος κύκλος ερευνών

Ρεπορτάζ σελ. 15

Δεν τίθεται θέμα παράτασης των ωρών χρήσης - άδειας μεγαφώνων

Θα συνεχιστούν οι κατασχέσεις Ρεπορτάζ σελ. 11


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Νέα εποχή και νέοι κύκλοι... ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ αλλάζουν κάθε τόσο νεμένη ήρεμη και χαλαρή ζωή, δεν συναισθήματα, αποφάσεις, βηματι- έχει καμιά σχέση με πράγματα, υλικά σμούς, πορείες και διαδρομές, ανάλο- αγαθά, και παραμύθια, αλλά, μάλλον γα με τις μέχρι σήμερα εμπειρίες τους, έχει να κάνει με ευρύτερα αγαθά που και ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω έχουμε, ή που δεν έχουμε μέσα μας... τους, πόσα πράγματα τους έχουν αγ- Δυστυχώς, λοιπόν, αυτά τα σημαντιγίξει στην πορεία, και πόσο έχουν πο- κότατα που χρειαζόμαστε μέσα μας, νέσει, ή χαρεί από γεγονότα που ση- για να γίνουμε ευτυχισμένοι δεν τα μάδεψαν, ή που σημαδεύουν τη ζωή έχουμε ακόμη ανακαλύψει, και απλά τους... Έτσι, αναπόφευκτα, όλοι μας, κυνηγούμε σαν τρελοί συνέχεια και αλλάζουμε, και περίπου κάθε φορά συνέχεια νέα και νέα υλικά αγαθά, τα που αποφασίζουμε να αλλάξουμε, οποία όμως, μόλις αποκτήσουμε , ανοίγουμε νέους κύκλους στη ζωή συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούν να μας, και μέσα από τους κύκλους αυ- καλύψουν τις πραγματικές μας ανάτούς επιχειρούμε να συναντήσουμε, τι γκες...και φυσικά, δεν μπορούν να άλλο, τον εαυτό μας, υπό οποιαδήπο- μας κάνουν ευτυχισμένους... τε μορφή...Οι συνθήκες, ουσιαστικά, ΑΥΤΟ που ίσως, όλοι μας χρειαζόδιαμορφώνουν και τον χαραχτήρα και μαστε κάθε φορά που δοκιμάζουμε τις αρχές και τις αξίες μας, πράγματα και απογοκαι τις σχέσεις μας με τους ΑΠΟ - ΤΥΠΩΜΑΤΑ ητευόμαστε είναι να ξευπόλοιπους ανθρώπους. κινούμε από την αρχή, ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ εποχή μας, να κάνουμε ανατροπροσπαθούμε και παλεύπές, κάθε φορά που ουμε να είμαστε όσο πιο συνειδητοποιούμε ότι ο κοντά μπορούμε στον κάθε κύκλος της ζωής αυθεντικό μας εαυτό, είτε μας έχει ήδη διαγραφεί, αυτό το καταλαβαίνουμε, και αν δεν άξιζε πραγείτε όχι. Και ο αυθεντικός ματικά τον κόπο, να μας εαυτός, δυστυχώς, πατον διαγράψουμε μια σαλειμμένος από κάμποσα ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και καλή από το δεφτέπρέπει, είθισται, ηθικούς και ρι της ζωής μας, και να μη κανόνες που μας δίδαξε ανοίξουμε το νέο κύκλο το περιβάλλον, η κοινωνία, ο περίγυ- της ζωής μας και τη νέα μας πορεία... ρος, βρίσκεται πάντοτε κάπου μακριά Μια πορεία που θα ακολουθήσουμε, από αυτό που πιστεύουμε ότι είναι... μέχρι που και αυτή θα μας δείξει, αν Απλά, κάθε φορά που μας συμβαί- μας βγαίνει, τελικά, ή όχι... νουν σημαντικά πράγματα, που μόνο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ κακό, σε κάεμείς ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι, ποια φάση της ζωής μας λοιπόν, κοντοστεκόμαστε κάπως, αλλάζουμε να αποφασίζουμε ότι πάει και αυτός διαδρομή και νομίζουμε ότι πλέον ξέ- ο κύκλος, δεν μας γεμίζει, ούτε καν ρουμε το δρόμο που θα μας οδηγήσει οι πορείες μας και οι διαδρομές μας εκεί που θέλουμε...και αυτό το εκεί που ικανοποιούν και να ανοίγουμε νέους θέλει ο κάθε ένας μας δεν είναι άλλο, κύκλους, νέες διαδρομές και νέες ποαπό την ευτυχία...αυτό το μεγάλο ζη- ρείες... τούμενο για όλους μας, που δυστυ- ΑΛΛΑΞΕ, θα ακούσουμε πολλούς , και χώς, πολύ λίγοι έχουν καθορίσει, τι μπροστά μας και πίσω μας να λένε, είναι ακριβώς και τι στο καλό σημαίνει αλλά προσοχή δεν θα δώσουμε κανα είναι κανείς ευτυχισμένος... θόλου, ούτε στους ψιθύρους, ούτε ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΟΛΥ εύκολα μπορεί κα- στα βουητά και στις κραυγές, εμείς οι νείς να παρατηρήσει είναι ότι οι περισ- ίδιοι ξέρουμε πολύ καλά και τους λόσότεροι άνθρωποι, έστω κι αν ζουν σε γους των αλλαγών μας, και από μόδιαφορετικές συνθήκες, έχουν μεγάλα νοι μας μπορούμε πλέον να αποφακενά, δεν μπορούν να ηρεμήσουν, και σίσουμε πόσο ήρεμα και με γαλήνη δεν είναι καθόλου ευτυχισμένοι, έστω μπορούμε να προχωρήσουμε , στους κι αν έχουν πράγματα που άλλοι δεν νέους μας κύκλους, στις νέες μας ποέχουν και νομίζουν ότι αν τα αποκτή- ρείες και στις νέες μας διαδρομές... σουν αυτά που οι άλλοι έχουν θα γί- άλλωστε, δική μας δουλειά και μόνον νουν ευτυχισμένοι...το μεγάλο θέμα, είναι αυτό, και κανενός άλλου... λοιπόν, με την ευτυχία, και την γαλη-

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΞΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ...

ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου Πάφου είπε το ΟΧΙ της στην αίτηση για αλλαγή χρήσης από υπεραγορά και καταστήματα σε πολυκατάστημα, αφού η χρήση της περιοχής είναι για εκθεσιακούς χώρους, αλλά, πλέον θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις με επιχειρήματα για

τα μεγάλα ΝΑΙ, των υπηρεσιακών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το θέμα, φυσικά, θα έχει και συνέχεια και να μου το θυμηθείτε, εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα είναι ακόμη πολύ νωρίς για να βγάλετε...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σωστή από τον Ανδρέα Χρυσάνθου στο θέμα του Πολυκαταστήματος, άδεια θέση από τον Λίνο Τσοκκά που ψήφισε υπέρ της αίτησης της εταιρείας, και έμεινε μόνος του στο δημοτικό συμβούλιο. Με την ευκαιρία, θα ήταν πολύ χρήσιμο, να τονίσουμε ότι είναι δικαίωμα του κάθε δημοτικού συμβούλου να έχει απόψεις σχετικά με το κάθε θέμα, αλλά η επιχειρηματολογία είναι βασικός παράγοντας...και θα πρέπει να τίθεται , πάντοτε και για οποιοδήποτε θέμα... Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΞΕΡΕΙ, όλα. Δεν του ξεφεύγει τίποτα, είναι, νομίζει, ειδικός σε όλα...ακόμη και ειδικότερος από τους ειδικούς...παντογνώστης, δηλαδή...Θεός... Κάποτε, φυσικά, του ξεφεύγουν πράγματα που απλά δεν θέλει να τα βλέπει...διότι, άλλο πράμα οι δικοί μας, άλλο, οι άλλοι... ας πούμε αυτοί που τόλμησαν σε κάποια φάση να του πουν, ένα όχι...Η έπαρση του, δεν έχει όρια...έτσι κάνουν οι άνθρωποι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα...και επειδή τα ξέρει όλα, όλοι, φυσικά, με τον όποιο τρόπο πρέπει να γονατίζουν...

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Mούντης ΔIEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Ανδρέας Γρηγορίου ΕΠIMEΛEIA YΛHΣ: Μάριος Ευριπίδου ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Βαρνάβας Ηλία Ανδρέας Κωνσταντινίδης Θεοφανώ Περικλέους Ιουλία Μαϊμαρη Άκης Χατζηκυριάκος Πωλίνα Άνυφτου Ρούλλα Φιλίππου Παναγιώτης Βορκάς Γεωργία Παπίρη Γρηγορία Ευριπίδου Στεφανία Χριστοδούλου Μαρία Μασούρα Εύη Μακαρίου Έλενα Γιάγκου Χρύσανθος Σαββίδης Άνθια Αριστοκλέους Ντανιέλλα Θρασυβουλίδου

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο Ερμής ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy www.foni-pafou.com

ΕΙΝΑΙ, ΛΟΙΠ ΟΝ, νομοτ ελειακά μα κός ο κόσμ γιος του σύμ παντος, μέρ του οποίου ος ειμαστε κα ι εμείς. Αν τάξεις προ κοισεκτικά τα χρ ώματα στο ουρανό, κά ν θε φορά π ου ο καιρό αλλάζει, τό ς τε εύκολα σ υν ειδητοποιείς πόση μ αγεία κρύβ ει αυτό το γάλο μυστή μεριο που λέ γεται κόσμ σύμπαν, φ ος, ύση, όπως θέλεις πέσ ΑΥΤΗ τη μ το... αγεία κρύβ ουμε και ό εμείς μέσα λοι μας, άσχετο αν φροντίσαμε να τη ν ανακαλύ ψουμε και την αξιοπο να ιήσουμε...Κ αι, είναι, π εύκολο να ολύ το κάνουμ ε αυτό...αν θέλουμε... το Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


ΣΧΟΛΙΑ 03

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Παραλία ΣΟΔΑΠ Πολλά παράπονα ακούμε τελευταία από τους λουόμενους στην δημοτική πλαζ του ΣΟΔΑΠ σε ότι αφορά την ανυπαρξία υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η παραλία έχει κάπως ξεχαστεί και εγκαταλειφθεί, αφού δεν μπορούν να πιουν ένα καφέ, να αγοράσουν ένα μπουκαλάκι νερό ή να χρησιμοποιήσουν ντους και τουαλέτες. Τα έργα δε που εκτελούνται δίπλα ακριβώς για ανέγερση ξενοδοχείου προκαλούν

Καταδίκες ΣΑΠΑ

Οι ποινές για τους πέντε καταδικασθέντες για το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ είναι πλέον γνωστές και όλοι σεβόμαστε την απόφαση της δικαιοσύνης. Παρότι το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ δεν έχει τελειώσει, όπως ισχυρίζεται και ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, είναι καιρός οι αρχές της δημοκρατίας να βγάλουν από τα συρτάρια τους φακέλους των λοιπών αποχετευτικών, γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερο φαγοπότι και πολλαπλάσια εκατομμύρια που έκαναν φτερά. Το έχουμε γράψει ουκ ολίγες φορές ότι θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε τα σκάνδαλα των άλλων πόλεων να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, όχι τίποτε άλλο, αλλά για το καλό του τόπου και για την ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε σε καμιά περίπτωση ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην Πάφο, σε σχέση με τα ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής. ΣΟΚ

μεγάλη ηχορύπανση αποστερώντας τους την ηρεμία και την ξεκούραση, που προσφέρει η θάλασσα και η άμμος. Εμείς τι να πούμε; Να ευχηθούμε σύντομα ο δήμος Πάφου να εξωραΐσει και να αναβαθμίσει την μοναδική αμμώδη παραλία του προς όφελος τόσο των ντόπιων κατοίκων, όσο και των ξένων επισκεπτών. Δεν φτάνει που δεν έχουμε παραλίες, ας κρατήσουμε ζωντανές αυτές τις ελάχιστες προτού την κάνουν για αλλού οι λουόμενοι. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Αργήσαμε πολύ Ότι και να πούμε για τα έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο στην πόλη μας, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι με την ολοκλήρωσή τους θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης μας και θα αναβαθμίσουν σημαντικά την καθημερινή μας ζωή. Αυτό, όμως, που άπαντες πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι αργήσαμε πολύ, είτε λόγω της γνωστής τακτικής των εκάστοτε κυβερνώντων, είτε λόγω της λανθασμένης δικής μας διεκδίκησης. τουλάχιστον, εάν ήταν όλα έτοιμα το τέλος του 2016, το πρόβλημα δεν θα ήταν εμφανές. Από τη στιγμή όμως που το 2017 είναι το έτος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας με ότι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάπου υστερούμε και κάπου ταλαιπωρούμε κόσμο και ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού, οι οποίοι αναγκάζονται να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε μη ιδανικές συνθήκες. Το μόνο παρήγορο είναι ότι αυτά όλα θα μείνουν για την συνέχεια και εναπόκειται σε εμάς πως θα τα αξιοποιήσουμε. ΣΟΚ

Παραφωνήες ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υπουργός Οικονομικών ... «Ο δρόμος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς πρόκειται για έργο αναφοράς που για δεκαετίες ήταν σε εκκρεμότητα. Ακόμα και τον καιρό που είχαμε μεγάλα ελλείματα και δαπανούσαμε λεφτά που δεν είχαμε, αυτά τα έργα δεν είχαν ενταχθή σε προϋπολογισμό». ...Λίγο μπερδεμένα τα πράγματα με τις δηλώσεις του υπουργού και είναι αυτό που φοβόμαστε πάλι ότι πίσω από αυτή την απόφαση κάτι μας κρύβουν. Άστε που είναι και προεκλογική περίοδος.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαϊου 2017 και ώρα 3:30μ.μ με θέμα: "ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" • Μέρος Α : Ξενάγηση στο Ιερό της Αφροδίτης και τη Μεσαιωνική Έπαυλη στα Κούκλια(ξεναγός η κα Άντρη Τομασίδου) • Μέρος Β: Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουκλιών ομιλία με θέμα: "ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ". Ομιλήτρια: Δρ.Ζέφη Δημαδάμα (Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος) Είσοδος Ελεύθερη

► Το γνωρίζατε ότι οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και οι ψίθυροι που τις συνοδεύον σε ότι αφορά συμπεριφορές και πρακτικές τοπικών αρχόντων δημιουργούν πολύ άσχημο κλίμα στην κοινή γνώμη και απαξίωση της πολιτικής ζωής στην επαρχία μας; ► Το γνωρίζατε ότι αρκετοί συμπολίτες μας, οι οποίοι ταξίδευαν κάθε χρόνο στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές φέτος μένουν Κύπρο και οι πλείστοι εξ αυτών παραμένουν στα σπίτια τους, αφού η οικονομική τους κατάσταση είναι τραγική; ► Το γνωρίζατε ότι μπορεί να εγκαταλείπουν την Πάφο μαζικά οι Ελληνοπόντιοι λόγω της ανεργίας, αλλά την ίδια στιγμή κατηφορίζουν εκατοντάδες Ελλαδίτες προς αναζήτηση καλύτερης τύχης ψάχνοντας δουλειά με πολύ χαμηλά μεροκάματα; ► Το γνωρίζατε ότι τα τελευταία χρόνια χάθηκαν τεράστια ποσά σε σπατάλες και έργα χωρίς ουσία στους δήμους της επαρχίας μας, με αποτέλεσμα τώρα τα ταμεία να είναι εντελώς άδεια και ο κίνδυνος του λουκέτου να είναι πέραν από ορατός; ► Το γνωρίζατε ότι τα πολιτικά κόμματα στην Πάφο βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή αναμένοντας οδηγίες από τα κεντρικά γραφεία για να αναλάβουν δράση εν όψει προεδρικών εκλογών, ενώ σε δυο από αυτά είναι έτοιμα και τα εκλογικά επιτελεία; ► Το γνωρίζατε ότι στην Γεροσκήπου ο τοπικός δήμος συνεχίζει να λειτουργεί με σοβαρά προβλήματα συνεννόησης μεταξύ των δημοτικών αρχόντων, αφού οι συμπαθείς Γεροσκηπιανοί επιμένουν να συμπεριφέρονται ως κάτοικοι ενός μεγάλου χωριόυ και όχι μιας αναπτυσσόμενης κωμόπολης; ► Το γνωρίζατε ότι οι τιμές όλων ανεξαίρετα των προϊόντων λιανικής πώλησης στην Πάφο είναι οι πιο ψηλές παγκυπρίως τη στιγμή που το βιοτικό επίπεδο στην επαρχία έχει σημειώσει την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δεκαετιών; ► Το γνωρίζατε ότι σε κυβερνητική υπηρεσία στην Πάφο συνεχίζεται το βιολί των υπαλλήλων με τις καθημερινές απουσίες και τα άδεια γραφεία και διερωτόμαστε εάν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος από τους προϊσταμένους ή κατά πόσο και οι ίδιοι βολεύονται με αυτή την κατάσταση; ► Το γνωρίζατε ότι η αγορά της Πάφου γέμισε φρέσκα ψάρια διαφόρων ειδών γεγονός που θεωρείται πρωτόγνωρο για τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αφού τόσο το μέγεθος όσο και οι ποσότητες προκαλούν αρκετά ερωτηματικά κατά πόσο είναι φρέσκα ή εισαγόμενα; ► Το γνωρίζατε ότι άλλη μια κυβέρνηση οδεύει προς το τέλος της και η Πάφος περιμένει ακόμα την υλοποίηση δεσμεύσεων και υποσχέσεων από τους κάθε λογής αξιωματούχους της, οι οποίοι στην ουσία μας κάνουν πλάκα για να μας αποκοιμίσουν; ► Το γνωρίζατε ότι στις εγκαταστάσεις των ΣΙΛΟ στο Αναβαργός γίνεται χαμός από την ανεξέλεγκτη παρουσία τρωκτικών τα οποία καταφεύγουν εκεί λόγω των υπολειμμάτων σιτηρών που υπάρχουν, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρίσκονται σε απόγνωση; ► Το γνωρίζατε ότι λόγω της φτώχειας που επικρατεί στη πόλη μας κάποιοι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να γεμίσουν την αγορά με δήθεν φτηνά προιόντα, τα οποία όμως είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και επιβάλλεται οι αρμόδιες αρχές να προβούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους;


04 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Τα πικκαρίσματα... ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

10 είναι για τους άριστους ΕΥΡΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΝΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ δήμου Πάφου

Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΚΟ δήμου Πάφου

9 ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ, ΛΕΕΙ, ο Δημήτρης Χριστόφιας από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σαν ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν απαντούσε σε τηλέφωνα του, που του ζητούσε να μιλήσουν για την παύση του Υπάρχηγού της Αστυνομίας. Αυτά, λέει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ίδια ώρα που όταν αυτός ήταν Πρόεδρος απαντούσε πάντα στα τηλέφωνα του Νίκου Αναστασιάδη... Η σοβαρότητα, σε όλο της το μεγαλείο, λοιπόν, που δείχνει και το επίπεδο της πολιτικής ζωής στον τόπο μας... Σαν μικρό παιδάκι ένας τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας... συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο... Τι, άλλο να πει κανείς...

9

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ και απόλυτα δημιουργική η πρόταση του για τη δημιουργία μουσείου λαϊκών εκθεμάτων σε γνωστό τουρκοκυπριακό υποστατικό κοντά στο Χάνι. Και ο τόπος που αυτό το μουσείο προτείνεται ιδανικός, και σαν ιδέα πολύ καλά και θα πρέπει άμεσα να κινηθεί ο Δήμος Πάφου, έτσι που να εξασφαλίσει το υποστατικό, και να δημιουργήσει άμεσα αυτό το μουσείο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι παραγωγικοί και δημιουργικοί και ο δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ αποδεικνύει μέχρι σήμερα ότι είναι ένας από αυτούς.

ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ, το προβλέψαμε ο δημοτικός σύμ-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

Κυπριακό και διάγγελμα...

βουλος του ΔΗΚΟ είναι από τους πιο παραγωγικούς και μελετημένους δημοτικούς συμβούλους μέσα στο δημοτικό μέγαρο Πάφου. Όλες οι παρεμβάσεις του για όλα τα θέματα είναι μελετημένες, στηρίζονται σε επιχειρήματα και ήδη μετρά και η εμπειρία του σαν δημοτικός σύμβουλος. Οι απόψεις του και για το θέμα του πολυκαταστήματος τεκμηριωμένες και στηριγμένες πάνω στη λογική και στους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς...

...Και

ΟΛΑ ΟΣΑ είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμα του για το Κυπριακό πρόβλημα είναι οι αλήθειες και οι πραγματικότητες γύρω από τις όποιες προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Από κει και πέρα, όλοι μας μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας, και να καταλάβουμε ότι όσα χρόνια και να περάσουν με τις ίδιες τακτικές και στρατηγικές το κυπριακό πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

Αφαιρέσεις οδών, κτλ... ΕΚΔΟΘΗΚΕ μια ανακοίνωση από το Δήμο της Πάφου, όσον αφορά στους καταδικασθέντες από τα δικαστήρια τέως Δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, και πάει λέγοντας. Ο Δήμος Πάφου, ναι, πρέπει να τοποθετείται πάνω σε τέτοια θέματα και να παίρνει αποφάσεις, αλλά μάλλον η ανακοίνωση και η απόφαση βγήκε πολύ νωρίς, και, σίγουρα εμπεριέχει σκοπιμότητες. Από κει και πέρα, ναι, όλοι όσοι καταδικάστηκαν δεν πρέπει φυσικά να τιμούνται, και μάλλον η πρόταση των δύο δημοτικών συμβούλων του ΔΗΣΥ να περιμένει ο Δήμος και την εξέταση της έφεσης, ήταν πιο παραγωγική και πιο σωστή. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

αυτά να λέγονται Τα ξέρει όλα... Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν περιγράφεται, πλέον. Έπαρση, εγωισμός, δεν μιλιέται, τα ξέρει όλα, σε όλα τα επίπεδα, διαθέτει τα αυτιά του για να ακούει μόνον όταν μιλά ο ίδιος, όταν μιλούν οι άλλοι τα ξεκρεμάει, απόλυτος, θεωρεί ότι οι πάντες εκτός από τον ίδιο είναι λάθος, συμπεριφέρεται αλαζονικά, υποτιμητικά για τον κάθε έναν, όλα, πλέον στοιχεία που οδηγούν σε συμπεράσματα πολύ άσχημα...επιθετικός εκεί που θέλει, εκδικητικός... τι να πει κανείς άλλο, και, αλήθεια, με ποιον τρόπο να τον χαρακτηρίσεις; ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

Διαχείριση παραλιών... ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που προέκυψε με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Γεροσκήπου όσον αφορά στους δύο χώρους που ο Δήμος θέλει να διαχειριστεί ακολούθησαν οι προσφορές για τα περίπτερα, και πλέον ο Δήμος μπαίνει σε τροχιά επίλυσης του μεγάλου θέματος που ακούει στο όνομα διαχείριση των παραλιών. Ένα θέμα πολύ- επίπεδο όπου ο Δήμος θα πρέπει να αποδείξει ότι εφαρμόζει την ισονομία και την ισοπολιτεία...Περιμένουμε και θα επανέλθουμε... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ


06 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Αγαπητέ Μάριε όπως βλέπεις στον υπολογιστή υπάρχει αρκετός δρόμος να διανύσει κάποιος για να μπορέσει να φθάσει στα ψηλά πολιτειακά αξιώματα.

Μην σας ξεγελά η φωτογραφία. Αυτό που φαίνεται πίσω μου δεν είναι φωτοστέφανο, αλλά πίνακας ζωγραφικής.

Το μυστικό της επιτυχίας συνάδελφε στην διεκδίκηση αιτημάτων είναι να είσαι αποφασιστικός και να μπορείς να φθάσεις περπατητός μέχρι τη Λευκωσία.

Οι υπεραγορές κύριε Πιττοκοπίτη είναι καλό να το γνωρίζετε ότι έχουν και κοινωνικό πρόσωπο. Εκτός από τις προσφορές και τις εκπτώσεις βοηθούμε και τους άπορους συμπολίτες μας.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Δεδηλωμένη πρόθεση

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η δεδηλωμένη πρόθεση του Νίκου Σιακόλα να προχωρήσει, παρά τα τεράστια προβλήματα της οικονομικής κρίσης, στην υλοποίηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς. Πρόκειται ασφαλώς για μια κίνηση που πρέπει να σημειωθεί, όχι μόνο γιατί ανοίγει παράθυρο ελπίδας και δίνει προοπτική ανάπτυξης στην μαραμένη οικονομία μας, αλλά κυρίως γιατί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε Κύπριο επιχειρηματία που αγαπά τον τόπο του. Ελπίζουμε και ευχόμαστε σε ανάλογη συνέχεια! ΣΟΚ

Ενθαρρυντικά σημάδια Ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια σε ότι αφορά την οικονομική κρίση. Όπως φαίνεται τα χειρότερα πέρασαν και η τοπική οικονομία αρχίζει δειλά – δειλά να ζεσταίνει τις μηχανές. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι πωλήσεις των ακινήτων αυξήθηκαν το 2012 κατά 15% σε σχέση βέβαια με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ο τουρισμός τουλάχιστον ο θερινός παρουσιάζει επίσης κάποια σημάδια ανάκαμψης. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι η κρίση ξεπεράστηκε. Στην πραγματικότητα τα θετικά

αυτά σημάδια το μόνο που καταδιεκνύουν είναι ότι η Πάφος έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα εμπόδια, να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της και να ξαναβρεί τη χαμένη της αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα, στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε σκληρά, να παραδειγματιστούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να βαδίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, σεμνά, ταπεινά και προγραμματισμένα, γιατί ο δρόμος της ανάκαμψης είναι ακόμη μακρύς και το αποτέλεσμα αβέβαιο. ΣΟΚ

Ελπίδα η ύπαιθρος

Μειώσεις τιμών

Αρκετά χωριά της υπαίθρου της επαρχίας μας προσφέρονται σήμερα για διαφόρων ειδών ανάπτυξη και πρέπει να μην χαθεί η ευκαιρία αυτή. Λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι τομείς, όπως ο τουρισμός, οι οικοδομές και οι υπηρεσίες ίσως να είναι η ώρα της άλλης επιλογής, της επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες και της αναζήτησης επαγγελματικών λύσεων εκεί. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο αγροτουρισμός, οι μικρές βιομηχανίες παραδοσιακών προϊόντων και άλλα, μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα. Και το ίδιο το κράτος μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα σε νέους αλά και σε μεγαλύτερους ώστε να τολμήσουν να επιστρέψουν στα χωριά τους και για επαγγελματικούς σκοπούς. ΣΟΚ

Σε άλλες πόλεις της Κύπρου άρχισε οργανωμένη εκστρατεία προβολής των μειώσεων των τιμών σε κέντρα αναψυχής, κάτι που δημιουργεί μια πολύ καλή εικόνα και κερδίζει εντυπώσεις. Όπως πληροφορούμαστε, αρκετές καφετέριες έχουν ρίξει αισθητά τις τιμές τους, όπως για παράδειγμα το φραπέ 2 ευρώ, τον χυμό 2 ευρώ, το εσπρέσο και το καπουτσίνο με δωρεάν

κρουασάν 3 ευρώ και πάει λέγοντας. Οι μπυραρίες διαφημίζουν το πάιντ μπύρα 2 ευρώ και το μισό 1.20. Εστιατόρια χρεώνουν 6.50 την μερίδα μαγειρευτού φαγητού και 5.90 την μερίδα σουβλάκι με πατάτες. Είναι όντως τιμές προσιτές για τα νέα δεδομένα και διερωτόμαστε πότε θα αποφασίσουν οι δικοί μας στην Πάφο για κάτι τέτοιο. ΣΟΚ


ΑΠΟΨΗ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 07

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Στημένα υπάρχουν παντού Παράγκες και στημένα παιγνίδια δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην δημόσια ζωή του τόπου, κάτι που αντιλαμβανόμαστε όλοι κυρίως στην Πάφο αλλά μάθαμε να ακολουθούμε τον δρόμο της σιωπής και του δεν βαριέσαι αδελφέ. Είναι στιγμές που η διαπλοκή εμφανίζεται εντέχνως ως κοσμική εκδήλωση ή κάποιο μεγάλο γεγονός τα οποία πλασάρονται στην καθημερινότητα μας με ψηλά ποσοστά απόκρυψης και μεταμφίεσης. Όλους αυτούς τους ανώτατους πολιτειακούς και κρατικούς αξιωματούχους μπορεί να τους ψάχνεις για χρόνια ολόκληρα να σε στηρίξουν, να σου επιλύσουν προβλήματα, να σε βοηθήσουν τέλος πάντων στην πρόοδο και την ανάπτυξη και να μην τους βρίσκεις πουθενά. Ως διά μαγείας όμως μπορείς να τους συναντήσεις όλους μαζεμένους και στοιβαγμένους σε κάποια σύναξη είτε αυτή λέγεται εγκαίνια ιδιωτικών έργων, είτε όπερα, είτε πανηγύρι. Εκεί που υπάρχει

φαγοπότι, δωρεάν φιλοξενία και αφθονία προσφερομένων υπηρεσιών και αγαθών είναι πρώτη μούρη οι αθεόφοβοι. Μοιράζουν χειραψίες, υποσχέσεις και φιλιά και όταν επιστρέψουν πίσω στη ρουτίνα της καθημερινότητας σου γυρίζουν την πλάτη και σε ξεχνούν. Πάντοτε είναι «απασχολημένοι» είναι «πνιγμένοι» και δεν έχουν χρόνο ούτε να πιουν νερό, φτάνει να γνωρίζουν ότι στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου βρίσκεται κάποιος παράγοντας, φορέας ή πολιτευτής από την Πάφο. Όταν τους σταλεί κάποιο υπόμνημα ή επιστολή, τις περισσότερες φορές τα «ξεχνούν» στα συρτάρια ή ακόμη δεν τα λαμβάνουν. Και το χειρότερο απ’ όλα, όταν πρέπει να επισκεφθούν την Πάφο υπηρεσιακά είναι πάντα γεμάτο το πρόγραμμα τους και ορίζουν ημερομηνίες που προκαλούν γέλιο αλλά και οργή αφού μέχρι τότε ζήσε Μάη μου να φας Τριφύλλι. Αυτές όλες οι φατσούλες λοιπόν εκδράμουν στην Πάφο με ένα απλό γνέψιμο ή κλείσιμο του ματιού αφού πιάνουν

Ρε... ηρεμήστε! Το χουμε γράψει αρκετές φορές ότι η γενικότερη άσχημη κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων της οικονομίας δημιουργεί ένα πολύ εύθραυστο κλίμα ανάμεσα στους πολίτες που έχει ως αποτέλεσμα τις συχνές αντιπαραθέσεις και τους καβγάδες. Η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες οικογενειάρχες δεν χρειάζεται ούτε και αφορμή για συμπλοκές και ξυλοδαρμούς. Με ψύλλου πήδημα έρχονται στα χέρια και πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Για ασήμαντη αφορμή βρίσκονται και διαπληκτίζο-

νται φίλοι και γνωστοί και γενικά επικρατεί ένα εμπόλεμο κλίμα. Απευθύνουμε έκκληση προς τους πολίτες μας να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν γιατί ακολουθούν ακόμα πιο δύσκολοι καιροί. ΣΟΚ

Σοβαρότητα Επειδή οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι και διακυβεύεται το μέλλον αυτού του τόπου, άπαντες οι όποιοι κατέχουν δημόσια αξιώματα πρέπει να είναι σοβαροί και μελετημένοι από τη στιγμή που προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις για τις εξελίξεις. Τελευταία ακούμε αρκετούς να αραδιάζουν ένα σωρό βλακείες και ανέκδοτα, λες και απευθύνονται σε ιθαγενείς. Οι στιγμές δεν προσφέρονται για πανηγύρια και αλίμονο εάν δεν το έχουν κατανοήσει κάποιοι άνθρωποι. Κάποτε μπορούσαν να λένε ότι θέλουν, αφού

άλλωστε δεν πλήρωναν ούτε πρόστιμο. Σήμερα όμως πρέπει να είναι πιο σοβαροί και υπεύθυνοι γιατί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τέτοια φαινόμενα αφού μόνο ζημιά προκαλούν στη γενική προσπάθεια για ανάκαμψη και επιβίωση. Εάν οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν ας αναλάβουν την ευθύνη οι υπεύθυνοι τους. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Ε, ΛΟΙΠΟΝ,

στο κέντρο

αποπερατώ

θηκαν και τα

έργα της πόλης, το εμπορικό κέ έχει παραδοθ ντρο εί, και αυτό που ενοχλεί ον τους κατα πλέστηματάρχε ς, είναι η άλφ η βήτα λεπτο α, ή μέρεια, χωρ ίς να σκέφτο ότι το όλο θ ντ αι έμα με την κί νηση στο εμ κό κέντρο εί π οριναι θέμα κινή σεων, αλλαγώ στην ουσία, ν παρεμβάσεω ν από αυτού που πρέπει ς και μιας νέα ς ψυχολογία θα πρέπει ή ς που δη να υπάρ χει...Το εμπορ κέντρο, ναι, ικό μπορεί να π ρ οσ ελ κύ σ ει κόσμο, αλλά, μόνον αν γίνουν πρ άγματα, καθ η ανάπλαση ώς από μόνη τη ς δ εν μ π ορ είναι και το εί να θαύμα... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

αμέσως το νόημα ότι κάτι καλό τους περιμένει. Ειδικά όταν πρόκειται για Σαββατοκύριακο τρελαίνονται κυριολεκτικά να βρεθούν στην επαρχία μας αφού θα περάσουν καλά. Αυτές όλες λοιπόν οι παράγκες της δημόσιας ζωής που μεταμφιέζονται και σε τσαντίρια για να μην αποτελούν στόχο ταλαιπωρούν και υποτιμούν καθημερινά τον λαό αυτής της επαρχίας ο οποίος όμως δείχνει να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του. Λες και ζούμε σε σπήλαια και θαυμάζουμε όλους αυτούς τους παραγκόβιους. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που τους έχουν καταλάβει και μάλιστα τους εκμεταλλεύονται ρίχνοντας τους ένα κομμάτι ψωμί για να υποκλιθούν και να τεθούν στην διάθεση τους. Στην ουσία είναι οι άνθρωποι των κυκλωμάτων που για να φθάσεις κοντά τους πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη υπόγεια διαδρομή, πρέπει να μάθεις τα κόλπα και τα μυστικά για να γίνει εύκολα η δουλειά σου. Αλλιώς θα περιμένεις στην ουρά είτε λέγεσαι τοπικός άρχοντας είτε οργανωμέ-

νος φορέας είτε μια ολόκληρη επαρχία. Για αυτούς εάν δεν δώσεις το σύνθημα δεν είσαι τίποτε. Και το σύνθημα σημαίνει πάρα πολλά και κοστίζει ακριβά, πολύ πιο ακριβά από την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια και την διαφάνεια. Πάντοτε με τους δικούς τους κανόνες ότι δηλαδή «όλα έχουν την τιμή τους» και όταν λένε τιμή εννοούν την χρηματική και μόνον αυτή. Να μας ζήσουν λοιπόν και τα τσαντίρια. Εμείς θα συνεχίσουμε να ζούμε σε σπήλαια και να τους ανεχόμαστε φτάνει να φοράνε κοστούμια, γραβάτες και να βρίσκονται σε ψηλά δημόσια αξιώματα. Και άσε τους άλλους να μιλάνε για στημένα παιγνίδια μόνο στο ποδόσφαιρο.

Εκκλησία

Εμφανής ανικανότητα

Η εκκλησία φαίνεται ότι άρχισε σιγά – σιγά να ευαισθητοποιείται γύρω από τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο λαός μας και προχωρεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών για παροχή βοήθειας σε άπορες οικογένειες και όσους γενικά έχουν ανάγκη. Από καιρό λέγαμε ότι περιμέναμε κάτι περισσότερο από την εκκλησία μας και κάποιοι ιεράρχες θύμωναν. Τώρα την ανάγκη αυτή την αναγνωρίζουν οι ίδιοι και πολύ καλά κάνουν, άλλωστε ο σκοπός της Εκκλησίας μας αυτός είναι και η περιουσία της δημιουργήθηκε από το λαό. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι ιεράρχες είναι ότι η αποστολή τους είναι εντελώς ξεχωριστή από τον κάθε ιδιώτη επιχειρηματία και τα περισσεύματα ή κέρδη τους πρέπει να τα μοιράζουν στο λαό μας. Ας περιοριστούν στα αναγκαία για την επιβίωση της εκκλησίας και τα υπόλοιπα να τα επιστρέψουν εκεί απ’ όπου τα παίρνουν. ΣΟΚ

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Εμφανής είναι η ανικανότητά μας να υπερασπιστούμε το συμφέρον της Πάφου έναντι των ατομικών συμφερόντων μας. Θα το πούμε για χιλιοστή φορά. Δεν είναι δυνατόν ένα έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία μας όπως είναι η μαρίνα στα Πότιμα να βρίσκεται για χρόνια τώρα όμηρος των επιχειρηματιών. Αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο έργο πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Πονάει πραγματικά η ψυχή μας και ως Παφίτες οικτίρουμε εαυτούς όταν βλέπουμε πως η μαρίνα της Λεμεσού, οι διαδικασίες για την κατασκευή της οποίας άρχισαν χρόνια μετά από εμάς, όχι μόνο ολοκληρώθηκε αλλά αποδίδει τα μέγιστα. Είναι κρίμα και άδικο για ετούτη την επαρχία. Είναι εξωφρενικό και απαράδεκτο να κουβαλάμε τέτοια μυαλά. Οι τοπικοί φορείς ας συνειδητοποιήσουν επιτέλους τις ευθύνες τους και ας επέμβουν δυναμικά. ΜΙ.ΧΙ

ΟΤΑΝ ΣΤΟ δ ημοτικό μέγ αρο της πόλη μιλούν για π ς άταξη των π α ρ α νο μ ιώ όταν, υποτίθ ν, και εται έχουν π άρει κάποιε αποφάσεις ς όσον αφορά στις διαδικα που θα τηρο σίες ύν, αυτό ση μαίνει ότι ήδ καταγράφο η νται και κατα γγέλλονται οι παρανομ ίες, που ήδη ξε τρυπώνουν μέσα στο κέν τρο της πόλη ς ; Και αν αυτό ισχύει, οι υπ ηρεσιακοί κ αι οι εκλεγμ έχουν δώσει ένοι ένα γύρο μέσ α σ ε χώ στάθμευσης ρους , ας πούμε, το τι γίνεται σε Τουρκοκ μέσα υπριακές περ ιουσίες; Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


08 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Καταναλωτές

Απρόσκλητοι επισκέπτες

Λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και του ανεπαρκούς υγειονομικού και αγορανομικού ελέγχου, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σωρό κινδύνους για την τσέπη, αλλά και την υγεία τους. Αρκετά είναι τα κρούσματα αισχροκέρδειας που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό, καθώς και η κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας και προσέλευσης. Είναι η ώρα που πρέπει τόσο οι καταναλωτές όσο και οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία τους, να πάρουν μέτρα, γιατί κανένας δεν μπορεί να παίζει με την δημόσια υγεία ούτε με τις τιμές σε μια περίοδο που κυριαρχεί η δυστυχία και η φτώχεια. Οι παρανομούντες πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά.

ΣΟΚ

Αεροπλάνα και θόρυβος Αρκετά παράπονα ακούγονται τελευταία από ξενοδόχους της παραλιακής περιοχής για τον θόρυβο που προκαλούν τα αεροπλάνα κατά την προσγείωση και απογείωσή τους στον αερολιμένα της επαρχίας μας. Σίγουρα είναι ένα θέμα που χρήζει εξέτασης και γιατί όχι διόρθωσης εάν είναι δυνατόν. Εάν όμως δεν μπορούν να αλλάξουν οι συγκεκριμένες πορείες των αεροσκαφών τότε ο θόρυβος που γίνεται αυτές τις μέρες είναι άνευ ουσίας. Εδώ κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες πτήσεις και να ενισχύσουμε την τουριστική μας κίνηση και τώρα θα φαγωθούμε για τον θόρυβο. Είναι πιστεύουμε κάπως άστοχη και άκαιρη η συζήτηση τέτοιου θέματος και μόνο ζημιά θα προκαλέσει, εκτός και εάν βάλουμε σιγαστήρα στα αεροπλάνα και καταστούν αθόρυβα. ΣΟΚ

Δεκάδες είναι τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε τις τελευταίες μέρες για τους διάφορους πλανόδιους πωλητές που εισβάλλουν σε σπίτια και γραφεία πουλώντας εικονίτσες, κεριά, αρώματα, γραφική ύλη και ότι φανταστεί ο καθένας. Η συμπεριφορά κάποιων από αυτούς δεν είναι η ενδεδειγμένη και σε αρκετές περιπτώσεις προκαλείται ένταση μεταξύ αυτών και των ενοίκων, οι οποίοι δεν χαίρονται ιδιαίτερα με την παρουσία τους. Τώρα τελευταία έπιασαν σβάρνα τις γειτονιές της πόλης μας και όπως μας ανέφεραν κάτοικοι, κτυπούν και μπαίνουν

Σκουπίδια παντού

στα σπίτια με το έτσι θέλω. Μάλιστα, το ύφος τους είναι περίεργο και άκρως παρατηρητικό, κάτι που γεννά υποψίες για τον πραγματικό σκοπό της επίσκεψής τους. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Πόλη Χρυσοχούς Οι προσπάθειες για ανάπτυξη κυρίως στον τουριστικό τομέα συνεχίζονται από τον δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς Πόλεως Χρυσοχούς και φαίνεται ότι η επιμονή και η αποφασιστικότητά τους μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Ότι και να πούμε, η Πόλη Χρυσοχούς αποτελεί σήμερα την πιο όμορφη και γραφική περιοχή της Κύπρου και η ανυπαρξία υποδομής την καθηλώνει στον πάτο και δημιουργεί σοβαρά προβλήμα-

τα επιβίωσης τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στους κατοίκους. Η ανάληψη δράσης και διεκδίκησης πάγιων αιτημάτων, αλλά και η προσπάθεια εξασφάλισης κινήτρων, ώστε να προχωρήσουν ιδιωτικά έργα αποτελεί μονόδρομο για την οποιαδήποτε προοπτική υπάρχει και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τόσο ο δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή, όσο και οι υπόλοιποι τοπικοί παράγοντες. ΑΓΝΩ-ΧΙ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Συγχαίρω τους

Τσιγάρα και καπνός Σημαντικές μειώσεις στις πωλήσεις τσιγάρων και καπνού καταγράφουν οι διάφορες εταιρείες από 20% μέχρι 50% και αυτό δεν οφείλεται στην οικονομική περισυλλογή των πολιτών και στον περιορισμό ή και κόψιμο του καπνίσματος. Σύμφωνα με έρευνα, αυτό που γίνεται στις μέρες μας είναι η παράνομη εισαγωγή τσιγάρων από το εξωτερικό και τα κατεχόμενα σε τιμές πολύ πιο φτηνές από αυτές της αγοράς. Το κράτος χάνει μεγάλα ποσά από τις φορολογίες και ίσως να είναι η ώρα να αλλάξει τις αποφάσεις του. Η αύξηση στην τιμή των τσιγάρων και του καπνού δεν περιόρισε το κάπνισμα, αλλά απεναντίας αύξησε το λαθρεμπόριο με όλες τις αρνητικές συ-

Ολόκληρη η επαρχία Πάφου υποφέρει στον τομέα της καθαριότητας και χρειάζεται η άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, το οποίο μας εκθέτει ανεπανόρθωτα στα μάτια και των ξένων επισκεπτών. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία της φύσης, δρόμοι και λαγκάδια παρουσιάζουν μια απαράδεκτη εικόνα και μας κατατάσσουν στη χειρότερη θέση σε θέματα καθαριότητας και πολιτισμού. Τόσο οι τοπικές αρχές, όσο και η Επαρχιακή Διοίκησή έχουν υποχρέωση να λάβουν μέτρα και γιατί όχι να τιμωρήσουν και όσους ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, γιατί τα σκουπίδια δεν πέφτουν από τον ουρανό, αλλά κάποιοι ασυνείδητοι να τοποθετούν. ΣΟΚ

παλιούς φίλ ο

νέπειες για τα έσοδα του κράτους. Ας κάνουν δεύτερες σκέψεις και ας μειώσουν τις τιμές. Ίσως να κερδίσουν περισσότερα με αυτό τον τρόπο.

υς στην αριστερά π ου ασχολούνται σοβ αρά να βρουν υπο ψήφιο του μεγάλου κεφ αλαίου. Το ένα λάθο ς διαδέχετα ι το άλλο! Α που λέγω δ υτό εν έχει καμιά σ χ έσ η με την προσωπικό τητα του υπ οψηφίου. Έ να κάμει με χει τις μεταλλά ξεις της ηγεσ της αριστερ ίας άς. Αυτή κα ι αν θα είνα ι μετάλλαξη!» . ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ

ΛΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΣΟΚ

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ταξίδι χωρίς επιστροφή... ΓΡΑΦΕΙ: Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

► Αφηρημένη τέχνη στον χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού πάρκου στην Κάτω Πάφο. Η ιδιοκτησιακή διαφορά που υπάρχει ουκ έρχεται μόνη. ΜΙ.ΧΙ

ΚΑΠΟΤΕ, λοιπόν, μαθαίνεις. Από τα λάθη σου, τους λανθασμένους υπολογισμούς σου, το πόσο πίστωσες τον κάθε έναν που δεν το άξιζε καθόλου αυτό... Κάποτε, και όταν πια επιχειρήσεις να δώσεις από την ψυχή σου, έρχεται η στιγμή εκείνη που λες, ούτε αυτό άξιζε, όλα τελικά είναι ψεύτικα και πολύ σχετικά, και τότε απογοητεύεσαι τόσο πολύ, που κλείνεσαι μέσα στον κόσμο σου, απομονώνεσαι, απομακρύνεσαι και πραγματικά δεν σε νοιάζει τι γίνεται γύρω σου... Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ολόκληρη ένα μάθημα, και αυτό το μάθημα, είτε το παίρνεις και διορθώνεσαι, είτε επιμένεις, και απλά επαναλαμβάνεις τα λάθη σου, μέχρι που έρχεται η ώρα εκείνη που πλέον για σένα δεν αξίζει τίποτα, όλα είναι γκρεμισμένα και ποδοπατημένα, λεηλατημένα και χωρίς πια καμιά σημασία... ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ σου ταξίδι, λοιπόν, θα συναντήσεις ανθρώπους ένα σωρό, και από αυτούς έχεις να πάρεις και να δώ-

σεις, ανεξάρτητα από το πόσο θα εκτιμηθεί αυτό...άλλωστε δεν έχει δα και καμιά σημασία, το ποια αντανάκλαση θα έχει αυτό που θα δώσεις, ή που θα πάρεις... Αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο καλό έκανε σε σένα, ή πόσο κακό, πόσο σε ωφέλησε για να ανακαλύψεις πράγματα, συναισθήματα, καταστάσεις τρόπους για να ζεις και να νιώθεις καλά... ΓΥΡΩ ΜΑΣ, λοιπόν, ένα σωρό άνθρωποι που νιώθουν διάφορα, που περπατούν ψάχνοντας ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι, μάλλον απλά να κλείσουν και να καλύψουν κενά τους θέλουν... ΚΑΙ ΟΤΑΝ πια καλύψουν τα κενά που έχουν, τότε αντικρίζεις το πραγματικό τους πρόσωπο, την πραγματική τους ψυχή, το πραγματικό τους είναι... Η ΖΩΗ, αλλά και οι άνθρωποι είναι ένα μεγάλο μυστήριο, και αυτό το μυστήριο χρειάζεται πολλή δουλειά μέχρι που να το λύσεις, να το απλοποιήσεις και να το ερμηνέυσεις...


ΣΧΟΛΙΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Φυτεύουν αβέρτα

Σε αγώνα δρόμου για την δημιουργία λαχανόκηπων στις αυλές τους έχουν επιδοθεί αρκετοί συμπολίτες μας προκειμένου να μειώσουν τα έξοδά τους από την αγορά ζαρζαβατικών και λαχανικών μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Τα φυτώρια κάνουν χρυσές δουλειές τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται ότι σε λίγο καιρό η κάθε οικογένεια θα είναι αυτάρκης σε αυτά τα είδη. Η πενία τέχνας κατεργάζεται, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και φαίνεται ότι η ρήση τους επαληθεύεται πλήρως στις μέρες μας. Αν μη τι άλλο, έστω και με αυτό τον τρόπο πρασινίζουμε την πόλη μας και βελτιώνουμε αισθητά την εικόνα της.

ΜΙ.ΧΙ

Σκέψεις…

Εικόνες Ζωής...

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οι γάμοι

Παραμένει αξιοθέατο το νέο δημαρχείο και μνημείο ανευθυνότητας για πολλούς. Τελευταία κρύβει και αρκετούς κινδύνους το εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο.

Κυβερνητικά τηλεφωνα Αυτά τα κυβερνητικά τηλέφωνα έχουν καταντήσει ανέκδοτο σε ότι αφορά την ανταπόκριση στις κλήσεις των πολιτών. Όπως καταγγέλλουν στην «Φωνή», αγανακτισμένοι πολίτες τηλεφωνούν μέχρι και δέκα φορές σε κάποια υπηρεσία για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με κάποιον ή τέλος πάντων να ακούσουν φωνή στην άλλη άκρη του σύρματος. Είναι καιρός οι υπεύθυνοι να ασχοληθούν επιτέλους με αυτό το τόσο εκνευριστικό ζήτημα

ΜΙ.ΧΙ

Οι γάμοι τελούνται κατά ριπάς στην πόλη μας και κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται το έλα να δεις με τα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα μποτιλιαρίσματα, το άγχος, το τρέξιμο και τα φακελάκια ανά χείρας. Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το βράδυ οι πάντες κινούνται στους ρυθμούς του ανθόσπαρτου βίου των νεονύμφων και η μοναδική έγνοια κάθε οικογένειας είναι να προλάβει όλους τους γάμους για αποφυγή παρεξηγήσεων. Άσε που τυγχάνει κάποιοι να έχουν γάμους στενών συγγενικών τους προσώπων και σε άλλες επαρχίες και εκεί γίνεται το σώσε. Η πιο «ευχάριστη» νότα σε αυτές τις κοινωνικές υποχρεώσεις είναι οι βουλευτάδες, οι δήμαρχοι και οι λοιποί πολιτευτές οι οποίοι από το ύφος του προσώπου τους καταλαβαίνεις τι μαρτύριο τραβούν κάθε βδομάδα και πόσο κοστίζει αυτό. Η λύση είναι μια και μοναδική. Η εταιρεία φακελάκι εξπρές που θα παραδίδει το δώρο στην οικία των νεόνυμφων και ξεμπέρδεψες. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

και να τραβήξουν κανένα αυτί, γιατί στις πλείστες των περιπτώσεων οι διάφοροι λειτουργοί ακούνε τα τηλέφωνα που χτυπούν και μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να καταλάβουν ότι αυτοί που τηλεφωνούν είναι αυτοί που τους πληρώνουν; Το πρόβλημα φαίνεται να πήρε διαστάσεις τον τελευταίο καιρό εξαιτίας της όλης αναμπουμπούλας που επικρατεί. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Ζέτα Αιμιλιανίδου Οι προσπάθειες της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου για αντιμετώπιση της ανεργίας θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι όντως φιλότιμες αφού με κάθε ευκαιρία η συμπαθής Υπουργός απευθύνει έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για εργοδότηση Κυπρίων ανέργων στις διάφορες επιχειρήσεις, κυρίως του τουριστικού τομέα. Τώρα εάν οι προτροπές της πιάνουν τόπο αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι το αναμενόμενο.

Σκέψεις και προβληματισμοί αναπτύσσονται τελευταίως σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Όλα αυτά είναι βεβαίως καλοδεχούμενα και μπορούν πράγματι να συμβάλουν στην έξοδο από τα σημερινά μας αδιέξοδα, υπό μία όμως προϋπόθεση, ότι εμείς οι ίδιοι θα αλλάξουμε νοοτροπία και θα βάλουμε μυαλό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κάνουμε απλώς μια τρύπα στο νερό. ΣΟΚ ΠΟΣΟ ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλάζουν μερικοί όταν πρόκειται να μιλήσουμε για μεγαλοεπιχειρηματίες, για συμφέροντα, για κινήσεις πίσω από την πλάτη του λαουτζίκου, και πώς ξαφνικά ξεχνούν και τις αρχές και τις αξίες τους, όταν πια πέσουν τα τηλέφωνα και οι επαφές, και ξέρεις, εσύ, και ξέρει, ο άλλος... Οι ιστορίες, λοιπόν, δεν αλλάζουν με τίποτα, ότι κι αν συμβεί, και όποιοι κι αν αναλάβουν να εκπροσωπούν τον λαουτζίκο που πιστεύει στα παραμύθια που του πουλούν οι κάθε λογής παρείσακτοι, ανάλογα με την κάθε φάση και την κάθε περίσταση... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σίγουρα δεν μπορεί να αναγκάσει κανένα να εργοδοτεί Κύπριους αλλά για μας αρκεί η προσπάθεια. Απ’ εκεί και πέρα, επαφίεται στην ευσυνειδησία των ίδιων των εργοδοτών, οι οποίοι οφείλουν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών και να συμβάλουν και αυτοί με την σειρά τους στην αναχαίτιση της ανεργίας. Πάντως, η κ.Αιμιλιανίδου δείχνει και ήθος και ευαισθησία στο θέμα της ανεργίας και μπράβο της.

Βία στην οικογένεια

ΜΙ.ΧΙ

ΚΟΝΤΡΕΣ

... ΚΟΝΤΡ ΕΣ

Κυπριακό κ

αι αναζητήσ

Είχαμε που είχαμε αμέτρητα περιστατικά βίας στην οικογένεια τα τελευταία χρόνια, τώρα με την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες τα προβλήματα αυτά πολλαπλασιάζονται. Όπως πληροφορούμαστε, η ανεργία που πλήττει τους γονείς αλλά και τα παιδιά τους και η φτώχεια στην ο ποία βρίσκονται αποτελεί την βασική αιτία πρόκλησης έντασης και αντιπαράθεσης με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις ν αέχουμε χρήση βίας. Όταν δεν έχεις χρήματα για να αγοράσεις ψωμί και γάλα, είναι σίγουρο ότι όλα σου φταίνε. Ο ένας ξεσπά στον άλλο και όλοι εναντίον όλων. Αυτό το σκηνικό το βλέπουμε πλέον να προσλαμβάνει μορφή επιδημίας και κανένας να μην γνωρίζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση. ΑΓΝΩ-ΧΙ

εις

Η ΕΝΗΜΕ ΡΩΣΗ απ ό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ιστορικό των συνομι λιών, από τη μέρα π ου ο Νίκος Αναστασιάδη ς ξεκίνησε τις συνομι λίες με το ν Μουσταφά Ακκιντζί, μέ χρι και σήμε ειλικρινής κα ρα, ήταν, όν ι διαφωτιστικ τως, απόλυτ ή. Και, φυσ κρίνουν αντικ α ικά, για όσου ειμενικά, τα ς θέλουν να συμπεράσμα εξαχθούν... τα μπορούν εύκολα να ΟΣΑ ΣΥΜΠ ΕΡΑΣΜΑΤΑ , λοιπόν, κα ενημέρωση ι να βγάλει μέσω διαγγέ κανείς από λματος, το την η οποία κατε κύριο, είναι υθύνει πλή ότι η Τουρκί ρω ς τη επιθυμεί κα α, ν Το υρ κο κυ μιά λύση στ πριακή πλε υρά δεν ο Κυπριακό στο παρόν πρόβλημα, στάδιο, ή θα τουλάχιστο λέγαμε, όσο στα ενεργεια ν δεν βάζει χέ κά μας αποθ ρι ουσιαστικ έματα... ό ΤΙ ΜΠΟΡΕ Ι, όμως, να σημαίνει το λον, ότι πλέ συμπέρασμα ον χρειαζόμ αυτό; Μάλαστε δεύτερ τακτική και ες σκέψεις στρατηγική και μια άλλη , μια άλλη που κανένα πορεία, πρά ς και πολύ γματα, όμω συγκεκριμέ στικά μέχρι ς, να δεν μας σήμερα...Δ κατάθεσε π υστυχώς, δε ούτε οι πολ ειν έχουμε κα ιτικοί μας, λά μελετήσε ούτε, έστω χρησιμοποι ι, , αυτοί που ούμε σαν ει θα έπρεπε δικούς συμβ να ούλους, που δεν έχουμε ...

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΑΝΥΦΤΟΥ

Οι παράνομοι έρωτες Είστε έτοιμοι να ζήσετε έναν παράνομο έρωτα; Έναν έρωτα που πιθανόν να μην οδηγήσει πουθενά αλλά θα σας τσιγκλήσει, θα σας αρρωστήσει, θα απολαύσετε κάποιες πολλές ή λίγες ώρες σαν πεταλούδες και μετά θα γυρίσετε πίσω στην πραγματικότητα, αν το επιτρέπει βέβαια η καρδούλα σας. Οι παράνομοι ή απαγορευμένοι έρωτες είναι σαν τους καρπούς ενός δέντρου που ποτέ δεν ωρίμασε μα πάντα θα παράγει καρπούς σε νεοσύλλεκτες και μάλλον εκλεκτές καρδιές της παρανομίας. Οι παράνομοι έρωτες ξεκινούν μάλλον σαν περιπέτεια. Η ρουτίνα του γάμου, ο γάμος χωρίς έρωτα, η σχέση που δεν δίνει συναίσθημα, μα και η επιπολαιότητα και η ανωριμότητα οδηγούν τη ζυγαριά στο ακρότατο της σημείο και τελικά σπάει. Μια εξωσυζυγική σχέση ή μια παράλληλη σχέση είναι το τερτίπι των καιρών και η απόφαση πολλών τολμηρών που λαμβάνουν το ρίσκο να κινηθούν σε αντίθεση με τους συναισθηματικούς ή ηθικούς δεσμούς προς τον άνθρωπο τους ή τουλάχιστον τον επίσημο άνθρωπο τους. Δεν θα φανώ πουριτανή, αν και δεν θα με ενοχλήσει ο χαρακτηρισμός αυτός, αλλά σε μια σχέση ή σε μια οικογένεια η ειλικρίνεια θα μας έσωζε από πολλά άσχημα και κακώς κείμενα. Δεν είναι υπόχρεος κανείς να μένει σε ένα σπίτι ή σε μια σχέση που δεν τον γεμίζει ή τον αδειάζει, είναι υπόχρεος όμως να υιοθετεί το μίνιμουμ της απλής συμπεριφοράς να ορίζει και να ορίζεται απέναντι στα συναισθηματικά υπόβαθρα της κάθε σχέσης και να ξεκαθαρίζει τη θέση του. Μηδείς δεν δύναται να κατηγορήσει κάποιον γιατί απάτησε, γιατί ερωτεύτηκε ή γιατί χώρισε. Το κατηγορώ όμως υφίσταται από τη στιγμή που αυτός ο οποίος επιδιώκει ή ζει μια άλλη ερωτική κατάσταση δεν αποχωρεί από το γάμο ή την υφιστάμενη σχέση και κατακεραυνώνει την αξιοπρέπεια και τα συναισθηματικά θέλω του συντρόφου του. Άλλωστε έρωτες πολλοί ήρθαν ενώ ο ένας από τους δύο ήταν παντρεμένοςή ήταν σε σχέση. Όμως και πολλές σχέσεις και σπίτια χάλασαν εξαιτίας ενός απαγορευμένου έρωτα που τελικά δεν καρποφόρησε και που όρισε τελικώς τις ζωές αρκετών ανθρώπων και τους έφερε μακριά. Δεν γνωρίζω αν στον απαγορευμένο έρωτα ο κίνδυνος είναι το κίνητρο για να τον ζήσει κανείς, ή αν το γεγονός ότι δεν ορίζεται από χαρακτηριστικά μόνιμης σχέσης με δεσμεύσεις αυτό τον κάνει ελκυστικό, όμως στο τέλος της ημέρας πολλάκις οι παράνομοι έρωτες έγιναν τόσοι κτητικοί και δεσμευτικοί που έπνιξαν και τους δύο αλλά και τις οικογένειες τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα ξεχάσω δε τα λόγια ενός συναδέλφου δικηγόρου που ασχολείτο με τα διαζύγια, «εν ψωμούιν τους τούτα ούλα των παλικαρκών αλλά η πυρά έρκεται μετά που η φιλενάδα γίνεται νέα γεναίκα στην πούγκα τους και τζιαμέ το μετανιώνουν»… αν μπορεί κανείς να κλείσει αυτές τις σκέψεις με αυτή την πρόταση, λοιπόν!

Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

«Κόκκινο» για νέο mall

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Με 18 ψήφους κατά και μία υπέρ, αυτήν του δημοτικού συμβούλου του ΔΗΣΥ Λίνου Τσοκκά, η ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου Πάφου απέρριψε το αίτημα γνωστής εταιρείας για αλλαγή χρήσης του υποστατικού της, το οποίο λειτουργεί από της ανέγερσής του σαν πολυκατάστημα αν και είχε εξασφαλίσει άδειες υπεραγοράς. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της ΕΔΕΚ Βάσο Δημητρίου, η αίτηση απορρίφθηκε, καθώς η προτεινόμενη χρήση συγκρούεται με την χωροθετική πολιτική του τοπικού Σχεδίου Πάφου 2011. Η μετατροπή των σε πολυκατάστημα δεν μπορεί να χωροθετηθεί σε άξονα κατηγορίας 11, στον οποίο χωροθετούνται εκθεσιακοί χώροι χωρίς περιορισμό στο εμβαδόν, τόνισε. Ο Βάσος Δημητρίου αναφέρθηκε σε πολεοδομικές και άλλες παρανομίες της εν λόγω εταιρείας και συγκεκριμένα στην μετατροπή του χώρου στάθμευσης σε αποθηκευτικό χώρο, στην δημιουργία υπέργειου χώρου στάθμευσης ο οποίος εφάπτεται αργακιού, κατά παράβαση των πολεοδομικών κανονισμών. Όπως ανέφερε, η μεταχείριση της οποίας έτυχε η εν λόγω εταιρεία ήταν ευνοϊκή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που

στη συνέχεια θεωρήθηκαν ως σκανλώδεις και καταργήθηκαν, όπως η δημιουργία εισόδου/εξόδου αυτοκινήτων σε απόσταση μόλις 15-20 μέτρων από τον κυκλικό κόμβο με την έγκριση του Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών, η παραχώρηση άδειας για μετατροπή του μεσοπατώματος σε

καφετέρια και άλλων ειδών υποκαταστήματα εμπορικής δραστηριότητας. Υπενθύμισε ότι τα ήδη αδειοδοτημένα υποστατικά αφορούν υπεραγορά, κατάστημα τύπου D.I.Y. μικρό φαρμακείο και ένα - δύο άλλα μικρού μεγέθους καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι αίτηση της εταιρείας για διάφορες προσθηκομετατροπές, αλλαγές στη χρήση και χορήγηση άδειας για υπερκατάστημα απέρριψε η Πολεοδομική Επιτροπή του δήμου το 2015, εκτιμώντας ότι συγκρούεται με την χωροθετική πολιτική του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2011.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ

Δεν θα μας εξαγοράσουν

Απορρίπτει ως ανακριβές το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Φωνής» της Πάφου, ημερομηνίας 13 Μάιου αναφορικά με θετική αντιμετώπιση από τοπικούς άρχοντες της προοπτικής εξασφάλισης του αποκλειστικού δικαιώματος πλήρους εκμετάλλευσης παραλιών από επιχειρηματίες, ο δήμαρχος Φαίδων Φαίδωνος. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι ουδείς εκ των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του ιδίου καταβάλλει προσπάθειες σύναψης ευνοϊκών με ιδιώτες ή ξενοδόχους συμφωνιών. Αντίθετα, λόγω και του αυξημένου τουριστικού ρεύματος προς την Πάφο και της συνεπαγόμενης ανάγκης αναβάθμισης των παραλιών, ανέφερε, το δημοτικό συμβούλιο μελετά το θέμα της δημιουργίας νέων περιοχών λουομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση, καταβάλλονται προσπάθειες διαμόρφωσης βραχωδών περιοχών. Ήδη, οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν λάβει εντολές όπως εξετάσουν τη δυνατότητα

δημιουργίας μικρών κατασκευών σε τέτοιες περιοχές ώστε να καταστούν προσβάσιμες και προς χρήση από το κοινό – είτε αυτές βρίσκονται υπό την διαχείριση ατόμου, είτε όχι - εάν και εφόσον η δημοτική αρχή λάβει το πράσινο φως από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και κυβερνητικά τμήματα. Διευκρίνισε ότι οι διευθετήσεις αυτές θα γίνουν προς όφελος του κοινού και όχι του οποιουδήποτε ιδιώτη. Σε ότι αφορά το δυτικό παραλιακό μέτωπο, ο δήμαρχος τόνισε την ανάγκη άσκησης πιέσεων για ολοκλήρωση της κατασκευής των

κυματοθραυστών, προς υλοποίηση έργων διεύρυνσης παραλιών ώστε οι παραλίες να μεγαλώσουν με φυσικό τρόπο (εξαγωγή άμμου από την θάλασσα). Σε ότι αφορά το ανατολικό παραλιακό μέτωπο από το κάστρο μέχρι το ξενοδοχείο “Phaethon”, ο Φαίδων Φαίδωνος τόνισε την ανάγκη επίσπευση της όλης διαδικασίας ώστε τα έργα να ξεκινήσουν, εάν είναι δυνατό από το 2019. Στο παρόν στάδιο, εκπονείται η σχετική μελέτη. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

Άλλος κερνάει άλλος πίνει

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Μετά και το σχετικό θέμα που έθιξε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας σε επιστολή του προς το Δήμο Πάφου, την οποίαν επιστολή αποκάλυψε η εφημερίδα μας, αποπερατώθηκε και η σχετική έρευνα εντός του δημοτικού μεγάρου Πάφου η οποία και φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με έγκυρες αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας μας, παράνομες προσαυξήσεις δόθηκαν μέχρι σήμερα σε 32 υπαλλήλους του Δήμου Πάφου, και οι πολίτες πληρώνουν εδώ και χρόνια περίπου 120 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο περισσότερα, από όσα θα έπρεπε να πληρώνονται αυτοί οι 32 υπάλληλοι συνολικά. Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής του τρόπου με τον οποίον εδίνοντο οι

προσαυξήσεις είναι το γεγονός ότι σε συγκεκριμένους υπάλληλους έχουν μέχρι σήμερα δοθεί μέχρι και δώδεκα προσαυξήσεις, σε άλλους πέντε, σε άλλους μία, δύο, τρείς, κ.ο.κ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας βρίσκεται σε συνεννόη-

ση με το Υπουργείο Οικονομικών για το πώς θα αποκοπούν πλέον αυτά τα ποσά που δίνονται, παράτυπα και παράνομα, όπως είχε σημειώσει στη σχετική επιστολή που η εφημερίδα μας αποκάλυψε, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΕΠΑΡΧΟΣ ΠΑΦΟΥ ΜΑΙΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

Θα συνεχιστούν οι κατασχέσεις Την έντονη αντίδραση ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής έχει πυροδοτήσει η κατάσχεση μεγαφώνων και οι καταγγελίες των ιδίων, για πρόκληση οχληρίας στα υποστατικά τους, που έγιναν μετά από παράπονα κατοίκων, τουριστών και διοργανωτών ταξιδίων. Ήδη, οι όροι συμμόρφωσης των ιδιοκτητών των εν λόγω υποστατικών παρακολουθούνται στενά από την Επαρχιακή Διοίκηση και την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Σύμφωνα με την έπαρχο Μαίρη Λάμπρου, οι έπαρχοι δεν μπορούν πλέον με βάση πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως να εκδίδουν γενικό διάταγμα παράτασης των ωρών χρήσης/άδειας μεγαφώνων για τα κέντρα αναψυχής, όπως γινόταν μέχρι και την περσινή χρονιά. Ως εκ τούτου, για τη θερινή περίοδο (1/5 – 30/9) οι άδειες λειτουργίας των μουσικοχορευτικών κέντρων και δισκοθηκών στην επαρχία Πάφου έχουν καθοριστεί από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 2.30 το πρωί της επόμενης (Κυριακή – Πέμπτη) και για την Παρασκευή και Σάββατο από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 3.30 το πρωί της επόμενης. Οι άδειες μεγαφώνων για τις κατηγορίες αυτές σταματούν στις 2.15 το πρωί για τις ημέρες Κυριακή μέχρι Πέμπτη και για κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 3.15 το πρωί. Για τα εστιατόρια και μπυραρίες οι ώρες λειτουργίας για τη θερινή περίοδο είναι από τις 7.00 το πρωϊ μέχρι τις 2.30 το πρωί της επόμενης ημέρας και για κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 3.30 το πρωί της επόμενης. Οι άδειες μεγαφώνων για τις κατηγορίες αυτές καλύπτουν μέχρι τις 1.00 το πρωί

για τις ημέρες Κυριακή μέχρι Πέμπτη και για κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 1.30 το πρωϊ. Σημειώνεται ότι για τις άδειες λειτουργίας των μουσικοχορευτικών κέντρων και δισκοθηκών, δόθηκε παράταση μέχρι τις4.00 το πρωί από Κυριακή μέχρι Πέμπτη και μέχρι τις 4.30 το πρωί για Παρασκευή και Σάββατο. Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση αδειών χρήσης μεγαφώνων (για ενδεχόμενα νέα ωράρια) θα πρέπει να αποταθούν στην Επαρχιακή Διοίκηση με αίτηση τους που θα εξετασθεί σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά. Σε ότι αφορά τη ριζική επίλυση του θέματος της χρήσης ενισχυτών ήχων στα κέντρα αναψυχής αναμένεται να εφαρμοστεί ο περί Κέντρων Αναψυχής (΄Αδειες Εκπομπής ΄Ηχου) Νόμος αρ.50(Ι)/2016, ο οποίος προνοεί για την ηχητική διαβάθμιση περιοχών με καθορισμό ανώτατων επιτρεπτών ορίων ήχου κατά περιοχή βάσει σχετικού διατάγματος που θα εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών. Στο παρόν στάδιο έχουν καθοριστεί ο περιοχές από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Περιβάλλοντος προχωρεί με βάση κατακυρωθείσα προσφορά με ιδιώτες για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων ήχου, η δε μελέτη αναμένεται να παραδοθεί τον προσεχή Δεκέμβριο. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, εξουσίες εντός δημοτικών ορίων ανατίθενται στους Δήμους που θα πρέπει να έχουν και Επιθεωρητές ήχου. Οι οικείες αρμό-

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Πώς κατάντησαν έτσι; ΞΕΚΙΝΟΥΝ μιαν πορεία, παριστάνοντας τους απλούς, προβληματισμένους πολίτες που τάχατες ενδιαφέρονται για την κοινωνία, τους απλούς ανθρώπους, τους θεσμούς και τα θέσμια, το παίζουν και κοινωνικοί, απλοί, ας πούμε, πολίτες που δεν τους νοιάζει μοναχά για το δικό τους, και αναμειγνύονται με τον όποιο τρόπο στα κοινά, θέλοντας να επιδείξουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ μανούβρες, κάμποσα υπόγεια παρασκήνια κατορθώνουν και σιγά – σιγά φτάνουν σε ένα σημείο αποδοχής, μέσα στον κοινωνικό ιστό, χρησιμοποιούν και τις κομματικές μηχανές, και κάμποσους παράγοντες και τελικά κατορθώνουν όλα όσα έθεσαν σαν στόχους τους, να είναι κάτι το ξεχωριστό, τάχατες, μέσα στην κοινωνία. Μια εκλεγμένη θέση, οπουδήποτε και να είναι αυτή, είναι, όπως και να το κάνουμε μια θέση εκλεγμένη. ΚΑΙ ΤΟΤΕ, επέρχεται η απομυθοποίηση. Η καρέκλα της όποιας εξουσίας, είναι πολύ γλυκιά και σε κάνει να νιώθεις, ότι πλέον ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους θνητούς. Σιγά- σιγά και με όλα όσα συνήθισε ο κοσμάκης να δείχνει σε όλους όσοι κατέχουν μιαν άλφα εξουσία, μέσα σου πιστεύεις και τα παραμύθια με τα οποία είτε πότισες ο ίδιος τον εαυτό σου, είτε σου πότισαν οι απλοί πολίτες που σε έχουν ανάγκη...ή που προσβλέπουν σε κάποια μελλοντική βοήθεια και στήριξη όταν σε χρειαστούν... ΟΤΑΝ ΠΙΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ το παραμύθι της προσωπικής σου αξίας, ξεκινά η αλαζονεία, ο εγωισμός, και η προσπάθεια να αποδείξεις στον εαυτό σου πρώτα, και ύστερα σε όλους τους άλλους ότι είσαι μοναδικός, ότι διαφέρεις και ξεχωρίζεις, ότι αν τέλος πάντως, δεν είσαι Θεός ημίθεος σίγουρα είσαι... Και, όταν πια πιστέψεις αυτό το παραμύθι, δεν σε σταματά τίποτα απολύτως, μπαίνεις σε τροχιές άλλες, κατατάσσεις τον εαυτό σου σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, μια κατηγορία ανθρώπων που δεν είναι σαν και τις άλλες, εσύ είσαι ξεχωριστός, μοναδικός, αλάνθαστος, και πάει λέγοντας... ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ, λοιπόν, γιομίζει ο τόπος εξέχουσες, τάχατες προσωπικότητες που ξεχωρίζουν, που τα ξέρουν όλα, που δεν καταδέχονται να ακούσουν άλλη άποψη, και που στο τέλος της ημέρας, καταντούν τον τόπο, και την κοινωνία, αυτό που μας κατάντησαν τελικά...

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ διες Αρχές ( Επάρχοι, Δήμοι) θα πρέπει να εγκαταστήσουν και συντηρούν ένα κεντρικό σύστημα λήψης πληροφοριών που θα αποστέλλονται από τα όργανα ελέγχουν έντασης ήχου στο οποίο να καταγράφονται και αναλύονται οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής θα πρέπει να εγκαταστήσουν συγκεκριμένο όργανο ελέγχου έντασης ήχου και μηχανισμού οριοθέτησης του ανώτατου ορίου έντασης ήχου, ενώ σε περίπτωση αδικημάτων προνοούνται αυστηρές ποινές φυλάκισης ή/και χρηματικών προστίμων. Ο εν λόγω νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1.1.2018. Μέλημα της επαρχιακής διοίκησης, σύμφωνα με την κ.Λάμπρου, είναι η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού στην Επαρχία, με μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη με την ταυτόχρονη αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περιπέτειες δράσεων... ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ σκέψεων και δράσεων, ενεργειών, μέσα στην καθημερινότητα μας...Όλοι μας, τελικά, σε ένα κομφούζιο, σε ένα μεγάλο ταξίδι, μπλεγμένοι με χίλιεςδυο υποχρεώσεις και εκκρεμότητες , κενά, ταλαιπωρημένοι από την πίεση της ίδιας της ζωής, με κάμποσα σκαμπανεβάσματα, και κάμποσα λάθη που τρέχουμε να τα διορθώσουμε... ΟΛΑ, ΤΕΛΙΚΑ, είναι σχετικά, τίποτε δεν μπορεί να είναι απόλυτο, και από πολλά που μας συμβαίνουν εξαρτάται τελικά, ποιους δρόμους υποχρεωνόμαστε να ακολουθήσουμε, ποια πορεία θα πάρουμε, και που, τελικά, θα καταλήξουμε... Η ΖΩΗ ΜΑΣ, ένα ολόκληρο ταξίδι, όπου συναντούμε τα αναπάντεχα, αυτά που δεν τα περιμένουμε, και μας αναγκάζουν να αλλάξουμε πορείες, και διαδρομές για να ανταπεξέλθουμε, και να διαχειριστούμε τα θέματα που προκύπτουν... ΤΕΛΙΚΑ, μέσα στη μεγάλη διαδρομή, αν αξίζει κάτι, αυτό δεν είναι άλλο, από το να προσπαθήσουμε όσο είναι αυτό δυνατόν, να διατηρήσουμε τον χαραχτήρα μας, και την ποιότητα της ζωής μας, το ανόθευτο της ψυχής μας...

Ε. ΓΙΑΓΚΟΥ


12 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Προσοχή στον τουρισμό Το καλοκαίρι πλησιάζει και η πόλη του Αγαπήνορα και της Αφροδίτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ντόπιους και ξένους. Η Τουριστική Ανάπτυξη της πόλης μας που αποτελεί την κατ’ εξοχήν οικονομική δραστηριότητα της Πάφου επιφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη. Ο Τουρισμός να τονίσουμε για πολλοστή φορά ότι θα πρέπει διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού, ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά που ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017 θα τύχουμε ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας όπως ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ* άλλωστε και οι κρατήσεις το επιβεβαιώνουν. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, στη διαχείριση των παραλιών μας, τις υποδομές μας, τον ευπρεπισμό της πόλης μας ώστε να δεχθούμε τους τουρίστες μας με πλήρη ετοιμότητα. Ο Δήμος Πάφου προχωρούμε σε εξωραϊσμό του ανατολικού παραλιακού μας πεζόδρομου και στην φωταγώγηση του αλλά και γενικότερα εφαρμόζεται μια πολιτική ευπρεπισμού σε όλη την πόλη μας. Οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό θα πρέπει να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο με το Δήμο της Πάφου αφού ο στόχος είναι κοινός παράλληλα όμως και οι ίδιοι θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες μας με τον καλύτερο τρόπο αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από το νήσι μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουριστική βιομηχανία είναι ένας τομέας πολύ ανταγωνιστικός και σίγουρα ‘ήλιο και θάλασσα’ διαθέτουν και πολλές όμορες ανταγωνιστικές χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά ώστε οι υπηρεσίες μας να ξεχωρίζουν, η αισχροκέρδεια και λάθη του παρελθόντος δεν έχουν θέση στην πόλη μας. Ως πολιτιστική Πρωτεύουσα έχουμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα με τον εαυτό μας πρωτίστως που θα διαφυλάξει την πορεία αλλαγής που έχει ξεκινήσει με πολλή προσπάθεια και σίγουρα θα έχει συνέχεια. Με συλλογική προσπάθεια, με σοβαρότητα και συνείδηση καλώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως εργαστούμε από κοινού ώστε να καταστήσουμε την πόλη μας σε ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς και πολιτισμικούς προορισμούς, αφού πραγματικά έχουμε εκείνα τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να το πετύχουμε. Μια πόλη παραθαλάσσια με δικό της αεροδρόμιο, πλούσια σε Ιστορία που ανάγεται χιλιάδες χρόνια πριν, με αρχαιολογικούς θησαυρούς και μνημεία, με τον μύθο της Αφροδίτης που ακόμη δεν έχουμε αξιοποιήσει δεόντως, πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να γίνουμε ένας ζηλευτός προορισμός. Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΚΟ Δήμου Πάφου Μέλος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Εξωτερικών Σχέσεων (LLM, MA, Med, BA)

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

Κερδίζει έδαφος το Κτήμα ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το θέμα της μετονομασίας της προσφάτως ανακαινισμένης πλατείας Κέννετυ. Τα ονόματα που θα τεθούν ενώπιον των δημοτών για ψήφιση και τα οποία έχουν επιλεγεί από ειδική επιτροπή μεταξύ μεγάλου αριθμού εισηγήσεων που οι δημότες υπέβαλαν ηλεκτρονικά και γραπτά, είναι Κτήματος, Παφίας Αφροδίτης, Αναγέννησης, Φωτός και Δικαιοσύνης. Η ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος θα οριστεί σύντομα. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την μετονομασία της πλατείας, έτσι ώστε – μετά και την ανάπλασή της - να συνάδει με την ιστορία της πόλης, αλλά και το νέο σύγχρονο πρόσωπό της. Όπως το δημοτικό συμβούλιο διαμήνυσε κατά την λήψη της σχετικής απόφασης, οι μεγάλες αποφάσεις πλέον θα λαμβάνονται από τους ίδιους τους δημότες. Η ψηφοφορία θα γίνει τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με το στήσιμο κάλπης, όσο και με το σύγχρονο τρόπο της ασφαλούς ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Διευκρινίζεται ότι στο δημοψήφισμα θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι δημότες Πάφου, που είναι

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ O ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΡΕΣ

Νέα τεχνολογία και στην Πάφο

Εξάλειψη των ατέλειωτων ουρών αναμονής στο αεροδρόμιο Πάφου, επιχειρούν οι αρμόδιοι φορείς μέσω της εγκατάστασης έξι διαδραστικών περιπτέρων για διαβατηριακούς έλεγχους (borderexpress kiosk), τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία - παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας - και τα οποία μπορούν να διεκπεραιώσουν 600 ελέγχους ανά ώρα. Μέσω των περιπτέρων αυτών, επιτρέπεται πλέον στο κοινό, να εισαγάγει δεδομένα, είτε μέσω οθόνης αφής, είτε μέσω πληκτρολογίου και να διεξάγει από μόνο του τον διαβατηριακό έλεγχο, με την επίβλεψη λειτουργών της HERMES και την τελική αποδοχή της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνά Νικολάου, μέσω της εν λόγω εφαρμογής, η οποία εντάσσε-

ται στο πλαίσιο χρήσης έξυπνων μέσων αστυνόμευσης, επιτυγχάνεται η αύξηση των δυνατοτήτων διαβατηριακού ελέγχου, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο προς εξυπηρέτηση του αυξημένου σε σχέση με πέρυσι τουριστικού ρεύματος προς την επαρχία. Η νέα αυτή τεχνολογία τίθεται σε εφαρμογή σε δοκιμαστική βάση για περίοδο έξι μηνών και στο διάστημα αυτό θα μπορούν να την χρησιμοποιούν μόνο υπήκοοι της Ε.Ε, οι οποίοι είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων, βιομετρικών ή μη, τα οποία περιέχουν μηχανοαναγνώριση ζώνη (MRZ) και πληρούν τις πρόνοιες του κανονισμού ICAO. Στο μεταξύ, η Αστυνομία έχει προχωρήσει και στην αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και passport readers. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

εγγεγραμμένοι στους σχετικούς καταλόγους. Ερωτηματικά προκαλεί, ωστόσο, η μη περίληψη στις πέντε επιλογές της πρότασης για παραμονή του υφιστάμενου ονόματος της

πλατείας, δηλαδή πλατεία Κέννετυ. Εισήγηση για μετονομασία της πλατείας σε πλατεία Κτήματος είχε καταθέσει γραπτώς και ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας μας Ανδρέας Γρηγορίου.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΦΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ

Απόφαση με δόση υπερβολής

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στην πρόσφατη συνεδρία του υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου συζήτησε το θέμα της καταδίκης τέως και πρώην εκλελεγμένων αξιωματούχων του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις διαφ-θοράς – διαπλοκής και ειδικότερα χρηματισμού από ιδιώτες εργολάβους σε σχέση με την εκτέλεση έργων του δημοσίου. Το Συμβούλιο, θεωρώντας ότι ο Δήμος Πάφου ως φορέας της συλλογικής μνήμης του λαού, κατά τον ίδιο τρόπο που αποδίδει τιμές και διακρίσεις σε διάφορα πρόσωπα για την προσφορά τους στους οργανισμούς και την κοινωνία ευρύτερα, έχει δικαίωμα και ηθική υποχρέωση να αίρει την τιμή ή διάκριση που απονεμήθηκε σε πρόσωπα τα οποία καταδικάζονται από Δικαστήριο για διαφθορά – διαπλοκή και πράξεις ή/και παραλείψεις που πλήττουν σοβαρά το κύρος και την υπόληψη του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου στον οποίο θήτευσαν τα πρόσωπα αυτά, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 1. Για τους καταδικασθέντες τέως και πρώην Δημάρχους Σάββα Βέργα και Φειδία Σαρίκα: (α) Να απαλειφθεί το όνομά τους από όλες τις αναμνηστικές πλάκες του Δήμου που σχετίζονται με διάφορα έργα ή γεγονότα της πόλης (εγκαίνια ή κατάθεση θεμελίου λίθου κ.ά.). (β) Να μην αναρτηθεί η φωτογραφία

τους, είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου ή σε οποιο-δήποτε άλλο δημόσιο κτίριο ή/και σημείο της πόλης. (γ) Να μην περιληφθεί το όνομά τους στον κατάλογο των Δημάρχων οι οποίοι μνημονεύονται στο ετήσιο μνημόσυνο που οργανώνει ο Δήμος εις μνήμην των αποβιωσάντων Δημάρχων, Αντιδημάρχων και δωρητών της πόλης. 2. Για τον καταδικασθέντα πρώην Αντιδήμαρχο Ευστάθιο Ευσταθίου να ισχύσει το ίδιο μέτρο σε σχέση με το ετήσιο μνημόσυνο, δηλαδή να μην περιληφθεί το όνομά του στον κατάλογο του Δήμου για τους μνημονευόμενους. 3. Υπό το φως του γεγονότος ότι μέσα από την απόφαση του Μονίμου Κακουρ-

γιοδικείου Πάφου ημερ. 19.5.2017 για την υπόθεση του σκανδάλου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου αναδεικνύεται με σαφήνεια και επάρκεια η εμπλοκή και ο ρόλος στην υπόθεση διαφθοράς – διαπλοκής του αποβιώσαντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Ομήρου, να αρθεί η ονοματοδοσία δρόμου και δημοτικού χώρου πρασίνου/ πάρκου που έγινε προς τιμήν του. 4. Οι εν λόγω αποφάσεις τίθενται σε άμεση ισχύ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έφεσης εναντίον της υπό αναφοράν απόφασης του Δικαστηρίου. 5. Οι αποφάσεις συνιστούν πλαίσιο πολιτικής διαρκούς ισχύος.

Ανακοίνωση οικογένειας Ανδρέα Ομήρου Με επιστολή του Δικηγόρου τους προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, τα παιδιά του αποβιώσαντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου Πάφου Ανδρέα Ομήρου, Λάζαρος και Μαρίνα αμφισβητούν την ορθότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αφαίρεση της ονοματοδοσίας δρόμου και χώρου πρασίνου προς τιμή του πατέρα τους από

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην επιστολή τονίζεται ότι η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση ΣΑΠΑ δεν περιέχει, ούτε ήταν δυνατό να περιέχει καταδίκη αποβιώσαντος, ο οποίος άλλωστε δεν είχε την δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Στην επιστολή του Δικηγόρου τους τα παιδιά του πρώην Δημοτικού Συμβούλου

Ανδρέα Ομήρου αναφέρουν ότι η απόφαση προσβάλλει μνήμη νεκρού και ότι σε περίπτωση μη ανάκλησης της θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, μεταξύ άλλων και για το αδίκημα του άρθρου 202Α του Ποινικού Κώδικα.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Έπιασαν τόπο οι φωνές των πολιτών

Προσπάθειες για επανόρθωση του κατεστραμμένου οδικού δικτύου της πόλης, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση λόγω κυρίως των κακοτεχνιών κατά τις εργασίες κατασκευής του αποχετευτικού και άλλων προβλημάτων, καταβάλλει ο δήμος. Στο παρόν στάδιο προχωρά με τις ασφαλτοστρώσεις δύο μόλις εκ των χιλιομέτρων προβληματικού οδικού δικτύου, με ένα κόστος ύψους 250 περίπου χιλιάδων ευρώ, έχοντας λάβει και την έγκριση του συμβουλίου προσφορών. Προτεραιότητα θα δοθεί στους δρόμους που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στόχος του δήμου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ Νίκο Σιμιλλίδη, είναι η αναβάθμι-

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ότι σε κάνει να χαμογελάς … Πάντα με ενοχλούσαν η υποκρισία και η αγένεια σ’ αυτή την πόλη, το να εισβάλλουν με το έτσι θέλω στην ζωή μου και να προσπαθούν να μου επιβάλουν με το ζόρι ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ τη γνώμη τους, χωρίς καν να την ζητήσω, το να μου χτυπάνε στα «μούτρα» αλήθειες που με πονάνε, όχι φυσικά για να με συνεφέρουν για καλό μου, αλλά για να παραστήσουν τους ειδικούς. Ανέκαθεν με ενοχλούσε το να μου μειώνουν ανθρώπους που αγαπώ, απλά επειδή έτσι έχουν κρίνει σωστό, όταν πασχίζουν να μου αποδείξουν ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα και πρέπει να μου κάνουν μαθήματα, τα οποία οφείλω να εφαρμόσω κατά γράμμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις, εδώ το κακό όμως παραπάει. Σου χαμογελάνε και μόλις γυρίσεις την πλάτη, αρχίζει το κουτσομπολιό, «κοινωνικό σχόλιο» το χουνε βαφτίσει τώρα τελευταία και είναι και πολύ της μόδας. Με ενοχλεί η μικροπρέπεια και η ζηλοφθονία, το γεγονός ότι όλοι κοιτάζουν τον διπλανό τους και ουδέποτε τον εαυτό τους και κρίνουν, κατακρίνουν, δικάζουν, καταδικάζουν και εκτελούν και την ποινή του άλλου, όταν χαίρονται με τα κακό του άλλου και τον κράζουν παντού, όταν δεν μπορούν να κρύψουν την χαρά τους και όταν προσπαθούν να εκδικηθούν βγάζοντας απλά κακία, χωρίς να είναι δικαστές. Ακόμα και ο Θεός συγχωρεί, κάποιοι όμως όχι. Τι σε νοιάζει εσένα αν η διπλανή σου κάνει διακοπές μόνη; Δεν νομίζω να σε αφορά κιόλας το ποιος βγαίνει με ποιαν, ούτε αν πίνει μέχρι πρωίας σε αφορά. Δικαίωμά του. Εσύ θα του πληρώσεις τον λογαριασμό; Τι σε γνοιάζει εσένα αν ο γείτονάς σου κυκλοφορεί με αυτοκίνητο πολυτελείας εν καιρώ οικονομικής κρίσης και που βρήκε τα χρήματα να το αγοράσει; Σημασία έχει ότι κάποιοι άνθρωποι περνάνε καλά και έχουν καταφέρει να εκπληρώσουν κάποια από τα όνειρά τους, άσχετα αν εσύ τα θεωρείς ασήμαντα. Λένε, εξάλλου, πως ότι σε κάνει να χαμογελάς ποτέ δεν είναι λάθος.

ΤΑ... ΑΙΡΕ ΤΙΚΑ

...

ση των οδικών αρτηριών, ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, να εισάγουν αρχές βιώσιμης κινητικότητας και να προσδίδουν την απαραίτητη λειτουργικότητα στον αστικό ιστό.

Υπενθυμίζεται ότι ουκ ολίγα ήταν τα παράπονα δημοτών και οι προειδοποιήσεις τους για αγωγές κατά του δήμου, τα αυτοκίνητα των οποίων φέρονται να έχουν υποστεί βλάβες και ζημιές λόγω του κακού οδικού δικτύου. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΙΛΟΥΝ πο λλοί για αγά πη, αλλά πολύ λί γοι ξέρουν τι πραγματικά σημαίνει αυ τό το συναίσθη μα. Αγάπη χω ρίς όρους πολύ λίγοι, δυστυ χώ ς, μπορούν να νιώσουν, κα ι εκεί που σου πο υλούν συνα ίσθημα, και έτσι κι αλλιώς, σ το τέλος της ημ έρας, αποδ εικνύεται ότι αυτό που πραγμα τικά νιώθουν δεν είναι τίποτε άλλο από μια παρ οδική ανάγκ η για να καλύψου ν κενά τους ... Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ TOΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοπική αυτοδιοίκηση ενάντια στη δημοκρατία Στην επαρχία Πάφου τα τοπικά προβλήματα είναι πολλά. Στην προσπάθεια τους οι εκάστοτε τοπικοί παράγοντες να λύσουν προβλήματα έχουν παρεμβολές από ενδιαφερόμενους πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς και νομικές οντότητες. Σε αυτό το σημείο το έργο ενός τοπικού ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ* παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκηση γίνεται δύσκολο. Η μικρή μας κοινωνία βάλλεται από παντού. Στις πλείστες των περιπτώσεων ο τοπικός παράγοντας πιέζεται να εξυπηρετήσει συμφέροντα άλλων. Γνωστών, φίλων, συγγενών. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε μικρές κοινωνίες όπως η δική μας της Πάφου. Σε αυτή την κοινωνία παρακολουθείσαι από παντού. Μήπως και πεις κάτι που θα βλάψει με την ψήφο σου τον Α τον Β . Άρα δεν είσαι δημοκρατικός. Χρειάζεται πολύς αγώνας και θυσίες να τα καταφέρεις. Γιατί λειτουργείς σε μια μικρή κοινωνία όπου η δημοκρατία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Οι παράνομοι δεν κάνουν προσπάθεια να νομιμοποιηθούν γιατί νιώθουν ότι έχουν την υποστήριξη μελών του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Νιώθουν την χαρά να παραμένουν παράνομοι και την περηφάνια ότι τους εξυπηρετεί ο τάδε τοπικός παράγοντας. Οι σκέψεις μου γυροφέρνουν στον τρόπο επίλυσης αν είναι δυνατό του προβλήματος. Η μόνη άποψη που έχω και την εκφράζω σε κάθε τοποθέτηση μου είναι να ενοποιήσουμε αυτές τις μικρές κοινωνίες της δημοκρατίας που τις ονομάζουμε Δήμος Γεροσκήπου, Δήμος Πάφου, Δήμος Πέγειας, Δήμος Πολύς Χρυσοχούς. Εισέρχομαι τώρα στην στατιστική πλευρά του όλου θέματος την οποία με ακούσατε να τοποθετούμε και να επαναλαμβάνω δημόσια πολλές φορές. Η επαρχία της Πάφου με 30,000 ψήφους από τον Πωμό μέχρι τα Κούκλια χρειάζεται να έχει τέσσερεις Δήμους; Χρειάζονται αυτά τα τέσσερα κατά την άποψη μου μικρά βασίλεια με τις πολλές και μη οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες; Η επαρχία μας χρειάζεται ενοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου και Πέγειας με τον Δήμο Πάφου και για σκοπούς αστυφιλίας να παραμείνει ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς. Με αυτή την αλλαγή η δημοκρατία στην επαρχία μας θα αυξηθεί. Θα μπορεί ο κάθε τοπικός παράγοντας να ασκεί τα καθήκοντα του ποιο Δημοκρατικά, πιο ελεύθερα. Με λιγότερες παρεμβολές για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η κεντρικοποίηση των Δήμων και υπηρεσιών θα φέρει εξοικονόμηση κονδυλίων, θα μειώσει τις φορολογίες. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη οικονομική θεώρηση των πραγμάτων. Η μείωση των Δήμων επιβάλλεται να γίνει και σε άλλες επαρχίες. Στην γειτονική Λεμεσό όσοι κυκλικοί κόμβοι υπάρχουν έχουμε και τόσους Δήμους. Στην Λευκωσία για να πας από την μεριά της στην άλλη διασχίζεις άλλους τόσους Δήμους. Με το υφιστάμενο σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουμε ημερομηνία λήξης. Η κρατική χορηγία των Δήμων μειώθηκε πέραν του 45%. Η προηγούμενη κυβέρνηση αύξησε του Δήμους από 26 σε 39. Δηλαδή η μειωμένη χορηγία τώρα δίνεται κουτσουρεμένη σε 39 Δήμους. Πως μπορεί να υπάρξει μέλλον στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με αυτά τα δεδομένα. Αγαπάμε τον Δήμο μας. Η οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει δεν σημαίνει ότι θα χαθεί η γη κάτω από τα πόδια μας. Το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση. Να αποκτήσουμε οικονομίες κλίμακας με το νέο μοντέλο. Να έχουμε δημοκρατία για όλους σε μια διευρυμένη δημοκρατία. *Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Δήμου Γεροσκήπου

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ

Δόθηκε παράταση λόγω ενστάσεων ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μικρή χρονική παράταση για την οριστικοποίηση των αποφάσεών του για την εμπορική αξιοποίηση του Χανιού και Ιμπραήμ, μετά και τις ενστάσεις και την υποβολή προτάσεων επιστημονικών και καλλιτεχνικών παραγόντων της πόλης σε ότι αφορά τις χρήσεις, δίνει ο δήμος Πάφου. Επιστήμονες και άνθρωποι των τεχνών τόνισαν, μεταξύ άλλων, ότι στα καταστήματα που θα λειτουργήσουν στο χώρο θα πρέπει να αναδεικνύεται η παράδοση και η τοπική δραστηριότητα, που δεν θα τον μετατρέψουν σε ένα είδος πολυκαταστήματος. Οι όροι των προσφορών για την ενοικίαση των καταστημάτων θα οριστικοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι στην ολομέλεια

του δημοτικού συμβουλίου την περασμένη βδομάδα είχε εγκρίνει τους όρους χορήγησης αδειών χρήσεως των δεκαπέντε υποστατικών στο Χάνι του Ιμπραήμ, που παραδόθηκε πρόσφατα. Στο χώρο, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, θα λειτουργήσουν μεταξύ άλλων, εστιατόριο, καταστήματα πώλησης παραδοσιακών γλυκών και παρασκευασμάτων, γαλακτοκομικών και αλλαντικών, κεριών, χαλκογραφίας, αργυροχοίας, ενώ θα δραστηριοποιηθούν επίσης τεχνίτης καλαθοπλεκτικής, αγιογράφος και υποδηματοποιός. Σύμφωνα, πάντως, με απόφαση της τοπικής αρχής μέσω τηςαξιοποιήσης των υποστατικών θα προβάλλονται τα παραδοσιακά επαγγέλματα και προιόντα του τόπου, καθώς και η

λαϊκή παράδοση του τόπου. Σε ότι αφορά δε τον κατάλογο των ειδών προς πώληση, θα τύχει της έγκρισης του δημοτικού συμβουλίου.

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Να φύγει άμεσα η χωματερή Σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει η περιοχή της χονδρικής αγοράς στην Βιοτεχνική Περιοχή Πάφου, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα αυθαίρετο και απέραντο σκουπιδότοπο τόσο από τον δήμο Πάφου, όσο και από ιδιώτες. Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς είναι πέρα από τριτοκοσμικές. Από ψυγεία μέχρι έπιπλα, στρώματα κρεβατιών και πλαστικές καρέκλες, ξηρά χόρτα αντικρίζει κανείς στον χώρο, στον οποίο συγκεντρώνονται ακόμα και ζώα. Στην όλη άσχημη κατάσταση, σύμφωνα και με τον δημοτικό σύμβουλο της Κίνησης Σωτηρίας στον δήμο Πάφου Μιχάλη Χατζημιτσή, έρχεται να προσθέσει και η εναπόθεση στην

ευρύτερη περιοχή υλικών από επιχειρηματική μονάδα η οποία λειτουργεί παράνομα στα όρια του δήμου Γεροσκήπου, όπως και η συσσώρευση περισσότερων των 250 αυτοκινήτων που προορίζονται για ανακύκλωση σε περιοχή των Κονιών. Ο Μιχάλης Χατζημιτσής απευθύνει έκκληση προς τους δήμους Πάφου και Γεροσκήπου και το κοινοτικό σύβμούλιο Κονιών όπως αναλάβουν τις ευθύνες τους και προχωρήσουν σε καθαρισμό και επανόρθωση του χώρου άμεσα. Υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Πάφο στις 25 περασμένου Μαρτίου είχε υποσχεθεί - χωρίς μέχρι στιγμής να υλοποιήσει την εξαγγελία του - την παραχώρηση

κονδυλίου για ευπρεπισμό της περιοχής και ταυτόχρονη αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από τα μέσα του 2018. Παράλληλα, καλεί τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοτεχνικής περιοχής και τους κατοίκους πέριξ αυτής, όπως ενώσουν δυνάμεις με σκοπό τον άμεση επιβολή τάξης στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ζητά από το Τμήμα Υδάτων την διερεύνηση του θέματος της παρουσίας νερού στην συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού πηγάζει, εάν δηλαδή υπάρχει σπασμένος αγωγός ή όχι. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΕ ΑΣΧΗΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΛΙΑ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Έκκληση για οικονομική στήριξη Στη μέση έχει μείνει, λόγω έλλειψης χρημάτων, η προσπάθεια των αποδήμων της Πενταλιάς για επιδιόρθωση της παλαιάς εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Η προσπάθεια επιδιόρθωσης της εν λόγω εκκλησίας η οποία είναι εγκαταλελειμμένη και σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποδήμων, ο οποίος επιθυμούσε να την διατηρήσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Όπως ανέφεραν απόδημοι της κοινότητας, όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειές τους για στήριξη της προσπάθειάς τους από τους αρμοδίους έχουν πέσει στο κενό. Ως εκ τούτου,

απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς το κράτος, αλλά και προς το κοινό για στήριξη της όλης προσπάθειας. Επισημαίνουν ότι ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας αξίζουν σεβασμού, εκφράζοντας φόβους για το μέλλον του κτίσματος. Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση της κοινότητας Πενταλιάς αποφασίστηκε μετά τη διαπίστωση ότι η περιοχή στην οποία ευρίσκεται αντιμετωπίζει εδώ και δύο περίπου δεκαετίες σοβαρά εδαφολογικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, το χωριό

μετακινήθηκε σε περιοχή πλησίον της υφιστάμενης. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΣΑΠΑ, ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΦΟΥ Φ. ΦΑΙΔΩΝΟΣ

Ξεκινά νέος κύκλος ερευνών ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Με επιστολή που θα αποστείλει προς τους αρμόδιους φορείς, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου Φαίδων Φαίδωνος, αναμένεται να δώσει το έναυσμα για νέο κύκλο ερευνών. Ο κ.Φαίδωνος προτίθεται να δώσει στοιχεία και πληροφορίες, που όπως δηλώνει κατέχει, για την χρηματοδότηση κομμάτων και ποδοσφαιρικών σωματείων από εργολάβους του ΣΑΠΑ. Σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη πρόσωπα ή και εταιρείες που δεν έχουν βρεθεί στο «κάδρο», κατά την έκφραση του και οι διωκτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν την διερεύνηση της υπόθεσης. Άμεση ήταν η απάντηση της Αστυνομίας, η οποία με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι όλες οι παράμετροι της υπόθεσης διερευνήθηκαν πλήρως, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και είναι απαράδεκτο να αφήνονται αιχμές εναντίον της Αστυνομίας για ελλιπή διερεύνηση. Οι ανακριτές, αναφέρει η ανακοίνωση, εργάστηκαν μεθοδικά, αντικειμενικά, με ευσυνειδησία και αυτό φαίνεται τόσο από το αποτέλεσμα που ήταν η καταδίκη σε φυλάκιση επτά προσώπων, όσο και από τα ευμενή σχόλια του Δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση. «Η Αστυνομία είναι αποφασισμένη σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και με την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, να πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή στην Κυπριακή Κοινωνία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται καθημερινά και στην πράξη, μέσω της επιτυχούς διερεύνησης αρκετών υποθέσεων, όπως και αυτή του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Πάφου», αναφέρει η ανακοίνωση. Προχωρούν με αγωγές Κατά των εργολάβων, που είχαν αναλάβει την εκτέλεση συμβολαίων του ΣΑΠΑ και οι μη ορθοί χειρισμοί των οποίων έχουν ζημιώσει τους δημότες με εκατομμύρια ευρώ για επιδιορθώσεις κατεστραμμένου οδικού δικτύου και όχι μόνο, αλλά και των καταδικασθένων πρώην αξιωμα-

τούχων, οι οποίοι ήδη εκτίουν ποινή φυλάκισης, στρέφεται το Συμβούλιο Αποχετεύσεων. Μέσω των αγωγών που καταθέτει, το ΣΑΠΑ διεκδικεί την επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι έλεγχος που διενεργήθηκε, μετά και το πολύκροτο σκάνδαλο, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων σε συνεργασία με δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία, εμπειρογνώμονες του εξωτερικού και το Εργαστήριο Ποιοτικών Ελέγχων του Τμήματος Δημοσίων Έργων κατέδειξε ότι οι εργολάβοι παρέδωσαν ένα έργο πολύ κατώτερο των προδιαγραφών που όριζαν τα συμβόλαιά τους. Παράλληλα, το Συμβούλιο κινείται και προς την κατεύθυνση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεκδικώντας την επιστροφή του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που έχει καταλήξει στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας από επιστροφές χρημάτων από καταδικασθέντες και άλλους σχετικά με το σκάνδαλο ή από άλλους παράγοντες. Οι ποινές Από τέσσερα έως πεντέμισι χρόνια κυμαίνονται οι ποινές, τις οποίες το Κακουργιοδικείο επέβαλε στους πέντε καταδικασθέντες για το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ. Συγκεκριμένα, σε φυλάκιση πεντέμισι χρόνων καταδικάσθηκαν οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ

Γιώργος Μιχαηλίδης και Ευστάθιος Ευσταθίου, αντίστοιχα, τεσσεράμισι ο τέως δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σιαηλής, τέσσερα ο πρώην δήμαρχος και τέως βουλευτής Φειδίας Σαρίκας και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ Βάσος Βασιλείου. Το Κακουργιοδικείου έκρινε ως ένοχους στις πλείστες των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν και τους πέντε, θεωρώντας ως αξιόπιστους μάρτυρες - μεταξύ άλλων – τους Σάββα Βέργα και Ευτύχιο Μαληκκίδη, οι οποίοι εκτίουν ήδη εξαετή ποινή φυλάκισης, αλλά και τα μέλη της αστυνομίας που κατέθεσαν στο δικαστήριο, χωρίς κατά την απόφαση, διαπλάσεις, εξογκώσεις και υπερβολές. Οι κατηγορίες που τους είχαν απαγγελθεί συνολικά αφορούσαν αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς καταδολίευση, απάτης, δεκασμού δημόσιου λειτουργού, απόσπασης χρημάτων από δημόσιο λειτουργό, δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, αποδοχή αμοιβής με τρόπο που υποδηλώνει δεκασμό, διαφθορά, αθέμιτη κτίση περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχους και λειτουργούς του δημοσίου, κλοπή από δημόσιο λειτουργό και αδικήματα που σχετίζονται με το νόμο περί συγκάλυψης εσόδων από εγκληματικές πράξεις.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Πολεοδομικές προκλήσεις... Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ για άλλη μια φορά, της περιβόητης αίτησης για αλλαγή χρήσης από υπεραγορά και καταστήματα γνωστής μεγάλης εταιρείας ήταν μια ακόμη αφορμή για πολλές σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα πολεοδομικά θέματα τα οποία καμιά φορά σε αυτή την Επαρχία, αλλά και ευρύτερα, δεν απασχόλησαν σοβαρά, ή τουλάχιστον, όσο έπρεπε, αυτούς που θα έπρεπε να απασχολήσουν. Όπως είναι γνωστό, και σκόπιμα δημοσιεύσαμε ολόκληρο το ιστορικό, του συγκεκριμένου θέματος, από την αρχική άδεια του εν λόγω κτιρίου, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πολλά και διάφορα, μερικά έχουν δημοσιευτεί και άλλα όχι. ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ, όμως, ότι από την εποχή που κατέφτασαν οι υπεραγορές και στην πόλη μας, μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει τόσα και τόσα, που αν σε κάποια φάση ανοιχτεί ο μεγάλος φάκελος που ακούει στο όνομα υπεραγορές τότε θα ανακαλύψουν οι πολίτες ότι και εκεί ένα μεγάλο ΣΑΠΑ κρύβεται κάτω από τα θεμέλια πολλών από τις αναπτύξεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην πόλη ή στην Επαρχία μας. ΑΥΤΑ, όμως, κατά τη γνώμη μου είναι επί μέρους θέματα, για τα οποία αν θελήσει κανείς να ενδιατρίψει θα ανακαλύψει πολλά, όπως φυσικά, το ίδιο και για τις κατά καιρούς αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες, κτλ, κτλ... ΑΥΤΟ όμως, που σήμερα, και με αφορμή, αν θέλετε, τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς για το συγκεκριμένο θέμα, επείγει, είναι επιτέλους να δούμε, να εξετάσουμε και να συζητήσουμε το μεγάλο ζήτημα της πολεοδομικής ανάπτυξης της πόλης και των περιχώρων , και φυσικά, το ισχύον Τοπικό Σχέδιο Πάφου. Από το 1990, ουσιαστικά 1991 που εφαρμόζεται, λοιπόν το Τοπικό Σχέδιο πολλά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, και μάλλον πολλά ήδη θα πρέπει να αλλάξουν τόσο στη φιλοσοφία όσο και στις γενικές αρχές στις οποίες βασίζεται αυτό το Σχέδιο. ΝΟΜΙΖΩ, λοιπόν, ότι έφτασε ήδη το πλήρωμα του χρόνου για μια εξαντλητική διεξοδική συζήτηση και προβληματισμό για τον τρόπο που αναπτύσσεται η Επαρχία μας, ειδικότερα η πόλη και τα περίχωρα και τότε ίσως, αλλάξουμε πάρα πολλά...Αλλά, έχουμε, πραγματικά, τέτοια διάθεση;

ΠΑΡΤΕΡΙ

Στο εδώλιο όλοι...

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

Κάνουν λόγο για σφαγή δέντρων Την έντονη αντίδραση κατοίκων της Νατάς έχει προκαλέσει ο τρόπος κλαδέματος μεγάλου αριθμού δέντρων στην είσοδο της κοινότητας. Πρόκειται για 100 περίπου πεύκα, τα οποία φύτεψε και φροντίζει μέχρι και σήμερα ιδιώτης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, που έφτασαν στα γραφεία μας, ο τρόπος κλαδέματος των δέντρων

από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, εν τη απουσία μάλιστα λειτουργού του Τμήματος Δασών, δεν είναι ο ενδεδειγμένος, καθώς πρόκειται για κανονική σφαγή τους, όπως τόνισαν οι παραπονούμενοι. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα κλαδιά απεκόπησαν μόνο από το ένα μέρος του κορμού μέχρι και την κορυφή του.

Οι παραπονούμενοι εκφράζουν έντονη θλίψη και απογοήτευση για την εικόνα που παρουσιάζουν τα δέντρα. Το κλάδεμα των δέντρων κρίθηκε αναγκαίο καθώς φέρονται να εμπόδιζαν την τροχαία κίνηση και συγκεκριμένα την διέλευση του λεωφορείου. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ βδομάδα στάθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, στο Δικαστήριο στη Λευκωσία ο δήμαρχος Πάφου και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, για το θέμα των κατεδαφίσεων στη βιοτεχνία ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ. Αυτή τη φορά, δεν μπόρεσε να μην παρευρεθεί και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε, καθώς τις δύο προηγούμενες φορές είχε δικαιολογητικό απουσίας. Η ΔΙΚΗ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ, για άλλη μια φορά, ενώ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού από το αποτέλεσμα της δίκης θα διαφανεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση αυθαίρετα ο Δήμος Πάφου προχώρησε σε κατεδαφίσεις... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ANGEL GUARDIANS FUNERAL HOME

Chartered accountants ● Auditors ● Business advisors ● tax & management consultants

OVERVIEW of SERVICES Πιστεύουμε ότι κάθε νεκρώσιμη ακολουθία είναι κάτι το ιδιαίτερο για την οικογένεια του αποθανόντος Το επαγγελματικό προσωπικό μας είναι πάντα στις υπηρεσίες σας για πληροφορίες και συμβουλές. Για επείγοντα και αργίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Νεόφυτο στο τηλ: 99199405 ● Όλες οι ρυθμίσεις κηδείας ● Δημοσιεύεις σε εφημερίδες ● Ταφή και επαναπατρισμός αλλοδαπών ● Κατασκευή τάφων ● Μέλος του διεθνούς οργανισμού NAFD Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 21 - 8046 Πάφος Τηλ: 26222993 - Φαξ: 26221843

■ ACCOUNTING ■ AUDIT & ASSURANCE ■ CORPORATE TAX ■ CORPORATE FINANCE ■ VALUE ADDED TAX ■ CORPORATE RECOVERY ■ TAX & VAT INVESTIGATIONS ■ INFORMATION TECHNOLOGY ■ PERSONAL FINANCIAL PLANNING 79 Ellados Avenue, 8020 Paphos - Cyprus Tel: 26931000 Fax: 26811117 Domna Maria Court, 7 Evagoras Pallikarides Avenue, Ρ.Ο.Βοx 66108, 8830 Polis Chrysochous. Tel: 26322868, Fax: 26322552 e-mail: yplaza@cytanet.com.cy


18 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Διεθνής τρομοκρατία Χτύπησε και πάλι τυφλά ο μπαμπούλας της διεθνούς τρομοκρατίας, αυτή τη φορά στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο ΤΟΥ Μάντσεστερ. ΠέΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* ραν από το αποτρόπαιο και τραγικό της συγκεκριμένης επίθεσης, το πραγματικά τρομακτικό είναι το αίσθημα πλέον της ανασφάλειας που επικρατεί. Η ισχυρή αίσθηση ότι δεν είσαι ασφαλής πουθενά και πως εσύ, το παιδί σου, ένας φίλος ή γνωστός μπορεί να καταλήξει θύμα μιας τυφλής τρομοκρατικής επίθεσης. Η απειλή δεν ξεχωρίζει χρώμα, ιδεολογίες ή ηλικίες, χτυπά τυφλά ανάμεσα σε αθώους ανυπεράσπιστους πολίτες απλά για να προκαλέσει θύματα. Προβάλλει τη θρησκεία ως κριτήριο διαχωρισμού και καθορισμού του στόχου αλλά αυτό δεν είναι το Ισλάμ.

Δαιμονοποιείται η θρησκεία ενώ αυτό που φταίει είναι οι άνθρωποι που μεταφράζουν και αντιλαμβάνονται αυτά που λέει και διδάσκει η θρησκεία με τον χειρότερο, πιο λανθασμένο και βάρβαρο τρόπο. Διαχρονικά στο όνομα της θρησκείας έγιναν πολλά, οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν παράτυπα τη θρησκεία ως τη δικαιολογία για να προβούν στα χειρότερα. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα με το Ισλαμικό Κράτος που στο όνομα του Ισλάμ θυσιάζει δικά του παιδιά για να στερήσει παιδιά των άλλων. Ποτέ δεν ήταν και ούτε και τώρα είναι πόλεμος θρησκειών αλλά πόλεμος μεταξύ ανθρώπων. *Γενετιστής Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου Κ.Σ. ΕΔΕΚ

γράμμα

Η αγάπη...

, τριΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ κοντά η θάλασσα ηρεμία κυμισμένη διεκδικούσε την ορμή της, σπάζοντας με δύναμη την ουρατης πάνω στους βράχους...Ο και νός σκοτείνιασε, έγινε γκρίζος, της σιγά- σιγά ακούστηκε η μουσική μέβροχής...Ο άνεμος σαν δαιμονισ οστά νος έπαιρνε ότι έβρισκε μπρ κά, του, και τα χρώματα πάντοτε μαγι που έδειχναν τον πιο ωραίο πίνακα φαντάστηκες ποτέ... λέξη ΕΓΡΑΨΑ πάνω στην άμμο, μια α ακομονάχα, και ύστερα, περπάτησ μου, λουθώντας τα χνάρια της ψυχής τρακαθώς στο μυαλό μου έπαιζε το άξεπαρ του και ης... αγάπ της ι γούδ ..) εσύ. εις .(ξέρ ών.. καιρ νου...των

άλφα

Εάλω η Πόλη

Πέρασαν 564 χρόνια από την μέρα του η Βασιλεύουσα στις 29 Μαΐου 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωμανών του ΤΟΥ Μωάμεθ Β΄. ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Το κέντρο βάρους του πολιτισμού μετακινήθηκε ακόμη δυτικότερα αφού οι λόγιοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών όσοι γλύτωσαν την σφαγή έφυγαν προς την Ρώμη. Έχω την αίσθηση ότι κάτι ανάλογο έγινε και πριν χιλιάδες χρόνια με την Τροία. Την Τροία την κατέστρεψαν Έλληνες και την άφησαν στο έλεος των Θεών, ενώ την Κωνσταντινούπολη την λεηλάτησαν αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι και εγκαταστάθηκαν σ αυτήν. Άλλωστε οι Οθωμανοί Τούρκοι ποτέ δεν έκτισαν ούτε ένα χωριό. Οι πόλεις και τα χωριά της Τουρκίας είναι αυτά που υπήρχαν επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας και είτε τους άλλαξαν το όνομα ή το παραποίησαν. Στην εφημερίδα SABAH , 2012 ο τούρκος αρθρογράφος Engin Ardic, έγραψε: « Ακόμα και η ονομασία της Ισταµπούλ δεν είναι όπως µας λέει ο Ebliya Celebi «εκεί όπου υπερτερεί το Ισλάµ» τραβώντας τη λέξη από τα μαλλιά, αλλά προέρχεται από το «εις την Πόλιν». Και συνεχίζει σε άλλο σημείο. «Αντί να περηφανευόμαστε µε τις πόλεις που κατακτήσαμε, ας περηφανευτούμε µε αυτές που ιδρύσαμε, αν υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν. Όλη η Ανατολή είναι περιοχή µε την βία κατακτημένη… Ακόμα και το όνομα της Ανατολίας δεν είναι αυτό που πιστεύουν

(ana=µανά, dolu=γεµάτη) αλλά προέρχεται από την ελληνική λέξη η Ανατολή.» Οι Τούρκοι κάθε χρόνο αυτές τις μέρες γιορτάζουν την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ο Ερτογάν απείλησε επανειλημμένα ότι θα την μετατρέψει και πάλι σε τζαμί. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο ακόμη τρέμουν στην ιδέα ότι το σύμβολο της Ορθοδοξίας μπορεί να λειτουργεί στο υποσυνείδητο ακόμη και των Τούρκων ότι «Κάποια στιγμή στην Αγιά Σοφιά θα εμφανιστεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς». Οι σημερινοί μελετητές. Τούρκοι βυζαντινολόγοι ξέρουν τους λόγους της πτώσης της βασιλεύουσας και νιώθουν το δέος και την αντρεία των λιγοστών υπερασπιστών εντός των τειχών. Αναφέρει η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ πρώην πρύτανης του Πανεπ της. Σορβόνης. Απέναντι στους τουλάχιστον 100.000 άντρες του- μερικοί μιλούν για 120.000, αντιπαρατάσσονταν περίπου 4.500 άνθρωποι το πολύ, μαζί με τους ξένους. Και πολλοί ήταν παιδιά και γυναίκες που πολεμούσαν με αγκωνάρια. Μεγάλη ήταν η βοήθεια των Γενοβέζων, αλλά όταν σκοτώθηκε ο Τζουστινιάνι έχασαν το ηθικό τους και υποχώρησαν. Όσοι πολέμησαν, πάντως, πολέμησαν ηρωικά. Όταν ο Μωάμεθ έστειλε αποκρισάριο στον Παλαιολόγο ζητώντας του να παραδώσει την Πόλη, πήρε την απάντηση ότι η Πόλη δεν είναι δικό του πράγμα και πως “με τη δική μας θέληση αποφασίσαμε

Τα πειράματα του Elton Mayo για την υποκίνηση των εργαζομένων Τα πειράματα του EltonMayo για την υποκίνηση των εργαζομένων. O Elton Mayo ήταν Αυστραλός κοινωνιολόγος και ψυχολόγος, ο οποίος έγινε διάσηΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ μος και θεωρείται σαν ΓΕΩΡΓΙΟΥ* ένας από τους πλέον κορυφαίους θεωρητικούς, σε θέματα διοίκησης, ειδικότερα μετά τα πειράματα που διεξήγαγε σχετικά με την υποκίνηση των εργαζομένων. Ο Mayo υπήρξε αρχικά καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κουήνσλαντ για να καταλήξει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου πήρε την έδρα καθηγητή βιομηχανικής έρευνας. Η φήμη του έγινε γνωστή, κυρίως για τα πειράματα που διεξήγαγε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας Western Electric, τη δεκαετία του 1920. Το εργοστάσιο βρισκόταν σε προάστιο του Σικάγο και απασχολούσε στην πλειοψηφία του γυναίκες, που ασχολούνταν με τη συναρμολόγηση τηλεφωνικών εξοπλισμών. Στόχος της έρευνας, ήταν να διαπιστωθεί, πώς οι εργασιακές συνθήκες, επιδρούν στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αρχικά, εξέτασε τις αλλαγές στο περιβάλλον του εργοστασίου, όπως

ο φωτισμός και η υγρασία, και πώς αυτές επηρεάζουν τους εργαζομένους. Στη συνέχεια, εξέτασε τις επιδράσεις που έχουν τα διαλλείματα, οι ώρες εργασίας καθώς και το στυλ ηγεσίας, πάνω στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Τα συγκεκριμένα πειράματα ήταν μεγάλης κλίμακας, πρωτοποριακά για την εποχή και άλλαξαν τις απόψεις που επικρατούσαν μέχρι τότε για τον τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα πειράματα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κράτησαν αρκετά χρόνια και τα πιο σημαντικά ευρήματα προήλθαν από τα πειράματα που έγιναν, από τον Mayo και τους συνεργάτες του, σε μια ομάδα έξι γυναικών εργαζομένων. Οι ερευνητές κάθισαν με τις κοπέλες και κατέγραφαν κάθε τους κίνηση, ενώ τις ενημέρωναν για την πορεία της έρευνας, ζητούσαν επεξηγήσεις και άκουαν τις απόψεις τους. Οι εργαζόμενες δούλευαν 48 ώρες τη βδομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου, χωρίς διαλλείματα, με την παραγωγή να ανέρχεται σε 2400 κομμάτια τη βδομάδα. Η ομάδα του Mayo άρχισε να προσθέτει πεντάλεπτα διαλλείματα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, με την παραγωγή να αυξάνεται. Τα διαλλείματα έγιναν δεκάλεπτα με την παραγωγή να αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Στη συνέχεια αύξησε τον

να πεθάνουμε”. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης σήμανε το τέλος ενός πολιτισμού που άνθισε για 5000 χιλιάδες χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και μετά στην Αμερικανική Ήπειρο και σε όλο τον κόσμο. Η παρακμή ήταν αποτέλεσμα του σχίσματος της Παπικής Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Η Καθολική εκκλησία εφαρμόζοντας την πολιτική της εξουσίας ήλεγχε σε μεγάλο βαθμό βασιλιάδες και ηγεμόνες. Αποτέλεσμα οι σταυροφορίες να είναι εκστρατευτικά σώματα με οικονομικά οφέλη, παρά για την θρησκευτικότητα και του Χριστού την πίστη. Ο Μωάμεθ βρήκε μια βασιλεύουσα εξασθενημένη και αδύνατη και έτσι «εάλω η Πόλη». Οπως λέει και ο Παλαμάς στον “Δωδεκάλογο του Γύφτου”: “Και ήταν οι καιροί που η Πόλη/ πόρνη σε μετάνοιες ξενυχτούσε/ και τα χέρια της δεμένα τα κρατούσε/ και καρτέραγ΄ ένα μακελάρη (…) Και καρτέραγε τον Τούρκο να την πάρει”».

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

αριθμό των διαλλειμάτων σε έξι πεντάλεπτα αλλά η παραγωγή μειώθηκε γιατί οι συνεχείς διακοπές σταματούσαν τη ροή της παραγωγής. Ακολούθως, επανέφερε τα δύο διαλλείματα και πρόσθεσε ένα δωρεάν γεύμα, ενώ στη συνέχεια μείωσε τις ώρες εργασίας με την παραγωγή να αυξάνεται. Στο τέλος, επανάφερε τις συνθήκες που επικρατούσαν αρχικά και προς έκπληξη όλων η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καταλήξει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, ειδικότερα με τα παράδοξα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα πειράματα. Ο Mayo κατέρριψε ουσιαστικά την άποψη, που επικρατούσε μέχρι τότε, και ήθελε τους εργαζομένους να έχουν σαν μόνο κίνητρο την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας. Το ηθικό και η παραγωγικότητα των εργαζομένων επηρεάζονται από την αναγνώριση του έργου τους, τη σημασία που τους δίνεται και το αίσθημα ότι ανήκουν στην ομάδα και λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν αρκετά διοικητικά στελέχη και επιχειρήσεις που αγνοούν τη σημασία των πιο πάνω, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν το ίδιο τους το έργο. *Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ

Ιστορίες ζωής Στεκόταν αμίλητη, σκεφτική, αγνάντευε την θάλασσα… την λάτρευε την θάλασσα, μόνο κοντά της ηρεμούσε, έβρισκε παρηγοριά, ήταν το ΓΡΑΦΕΙ: φάρμακο, το ηρεΕΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ μιστικό της. Κάθε φορά που δεν ήταν στα καλύτερα της σε αυτήν κατέφευγε, της μιλούσε, ήταν η καλύτερη της φίλη, της εκμυστηρευόταν τα πάντα, εκεί έκλαιγε, ξεθύμαινε, εκεί ούρλιαζε, εκεί έβρισκε πάντα λύσεις σε όλα της τα προβλήματα και έφευγε εντελώς διαφορετικός άνθρωπος ήρεμος πια και αναζωογονημένος. Το απέραντο γαλάζιο πάντα την ηρεμούσε και την χαλάρωνε. Σήμερα όμως τίποτε δεν την ηρεμούσε, ήταν πολύ ανήσυχη, τρομαγμένη, ανασφαλής, ταραγμένη, φαινόταν πολύ διαφορετική, ήταν αλαφιασμένη κάτι σοβαρό πρέπει να της είχε συμβεί. Έβρεχε ασταμάτητα, ανοιξιάτικη μπόρα… είχε γίνει μούσκεμα αλλά έδειχνε να μην την ενδιαφέρει και να μην αντιλαμβάνεται τι γινόταν γύρω της. Πονούσε πολύ η ψυχή της, ακόμη μια φορά έζησε την κακία, το ψέμα ,την υποκρισία, την ψευτιά. Ακόμη μια φορά την υποτίμησαν, την εξευτέλισαν, την πλήγωσαν. Πόση κακία υπάρχει στον κόσμο γιατί οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, γιατί να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές ακόμη μια φορά κυλίστηκε στα πατώματα, πόσος εξευτελισμός… γιατί οι άνθρωποι πληγώνουν, γιατί δεν σέβονται, γιατί τόσα ψέματα… πονεί τόσο πολύ η ψυχή της, πονεί και αιμοραγεί… τα δάκρυα ασταμάτητα τρέχουν από τα μάτια, λιμνούλες σχηματίζονται από δαύτα και ρυάκι γίνονται και χύνονται στη θάλασσα, δυό μάτια κατακόκκινα γεμάτα πόνο, παραπονιάρικο το πρόσωπο, γιατί… γιατί τι έφταιξες ψυχή μου; Αμέτρητα γιατί… και αυτός ο πόνος γιατί δεν φεύγει, που είναι η χαρά, ευτυχία της φώναζε δυνατά, έλα που χάθηκες που κρύφτηκες έλαααα πριν είναι πια πολύ αργά... και αυτή η βροχή δεν σταματά λες και είναι η ψυχή

της που πονά! Είχε πια νυχτώσει και εκείνη εκεί με ένα απλανές βλέμμα να κοιτάζει τη θάλασσα, η βροχή είχε σταματήσει, το τηλέφωνο της κτυπούσε. Τα παιδιά της την έψαχναν εδώ και ώρες και στο τηλέφωνο της αμέτρητες αναπάντητες κλήσεις. Βρήκε μια δικαιολογία και υποσχέθηκε ότι σε λίγο θα επέστρεφε στο σπίτι. Να επιστρέψει σε ένα σπίτι διαλυμένο, ένα σπίτι που πια θα είναι ερημωμένο, σε ένα σπίτι χωρίς την δική του παρουσία; Σε ένα σπίτι χωρίς φως, χωρίς χαρά, χωρίς αγάπη τώρα που αυτός είχε φύγει; Τι θα έλεγε στα παιδιά της, πως θα τους ανακοίνωνε ότι ο πατέρας τους θα έφευγε από το σπίτι, ότι θα χώριζαν και ότι αγαπούσε μια άλλη γυναίκα και ότι προτίμησε εκείνη παρά την οικογένεια τους; Πως θα ζούσε αυτή χωρίς εκείνον; Ήταν η ίδια της η ζωή, τα πάντα ο εραστής της, ο σύζυγος της, ο αδελφός της, ο φίλος της, ο πατέρας της. Τώρα; Τώρα πως θα ζούσε, πως θα συνέχιζε την ζωή της,τι θα έκανε χωρίς αυτόν; Υπήρχε ζωή χωρίς αυτόν; Τα παιδιά πως θα το αντιμετώπιζαν, ποιες θα ήταν από δω και μπρός οι σχέσεις τους με τον πατέρα τους; Τι θα έκανε Θεέ μου βρισκόταν σε απόγνωση προτιμούσε να πεθάνει παρά να αντιμετωπίσει όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε να ζήσει αυτήν την κατάσταση, είχαν τόσο καλή σχέση, υπήρξε αγάπη, σεβασμός, εκτίμηση τι έγινε και άλλαξαν όλα; Πως μπορούσε μια άγνωστη να καταστρέψει μια οικογένεια; Γιατί ποτέ δεν είχε δείξει εκείνος ότι ήταν δυστυχισμένος; Γιατί δεν της είχε μιλήσει να βρουν μια λύση, γιατί ρίχτηκε στην αγκαλιά μιας άγνωστης γυναίκας με την πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν άντεξε στον πειρασμό, γιατί δεν υποστήριξε την οικογένεια του… αν δεν σκέφτηκε εκείνην, τα παιδιά του δεν τα σκέφτηκε; Δεν σκέφτηκε τον πόνο και την πίκρα που θα τους προκαλούσε; Τόσα αναπάντητα ερωτήματα, τόσες απορίες. Για πρώτη φορά φεύγει από την θάλασσα χωρίς απαντήσεις σε αυτά που την βασάνιζαν… και αυτός ο πό-

Δημοτικές επιτροπές, ποιος ο ρόλος τους;

νος στην ψυχή γιατί δεν σταματά, γιατί δεν φεύγει, δεν τον αντέχει άλλο, είναι αβάσταχτος, οι σουβλιές η μια μετά την άλλη διαδοχικά… προχώρησε προς την θάλασσα, μπήκε μέσα, αφέθηκε, περπατούσε στο παγωμένο νερό αλλά δεν ένιωθε τίποτε παρά μόνο αυτές τις σουβλιές στο στήθος… πέρασε από μπροστά της όλη της η ζωή από τον καιρό που ήταν μικρό κοριτσάκι ένα ανέμελο χαρούμενο κοριτσάκι. Δεν θυμόταν να πονέσει στην ζωή της, να κλάψει από δυστυχία τόσο πολύ, όπως τώρα και ήρθε όλη η πίκρα και ο πόνος τώρα στα 35 της να τα βιώσει στο έπακρον. Τα αγγελούδια της αυτά τα γλυκά προσωπάκια εμφανίστηκαν μπροστά της την ώρα που ήδη το νερό είχε καλύψει και τον λαιμό της και τότε συνήλθε, τότε αντιλήφθηκε τι έκανε, που πάω, τι κάνω, φώναζε … έφτασε στο σπίτι όλοι την περίμεναν με αγωνία σφικταγκάλιασε, φίλησε τα παιδιά της και αποφάσισε ότι τίποτε και κανείς δεν θα την έριχνε ψυχολογικά. Θα συμφωνούσαν να σταθούν και οι δύο βράχος στα παιδιά τους, δεν θα άφηναν να γίνει αισθητή η απουσία του από το σπίτι, θα έκαναν πράγματα μαζί όπως όταν ήταν οικογένεια και επειδή τον αγαπούσε και ήθελε να είναι ευτυχισμένος δεν θα του δημιουργούσε προβλήματα, θα τον άφηνε να ζήσει αυτή την σχέση και που ξέρεις μπορεί και αυτή κάποτε να γνώριζε μια άλλη αγάπη και να ξεχνούσε τον πόνο που ένιωθε τώρα εξάλλου, όταν μια πόρτα κλείνει μια άλλη καλύτερη ανοίγει…

Ακάλυπτη και φέτος η Κύπρος από τις καταστροφικές πυρκαγιές Ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στην Αργάκα και Σολιά και η Κύπρος εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς προετοιμασμένη για αντιμετώπιση καταστροφικών πυρκαγιών εν όψη και της προσεχούς καλοκαιρινής περιόδου. Αυστηρή κριτική των κυβερνώντων για την μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ύπαιθρο και τα δάση από τον Βουλευτή του ΔΗΚΟ κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη κατά την πρόσφατη συζήτηση του θέματος σε

κοινή συνεδρία των επιτροπών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας. Κατά κύριο λόγο τα πυρά δέχτηκαν τα υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας. Το υπουργείο Οικονομικών δέχτηκε αυστηρή κριτική γιατί δεν φρόντισε έγκαιρα ούτος ώστε στους προϋπολογισμούς του 2017 να υπάρξει πρόνοια για πλήρωση κενών θέσεων του τμήματος Δασών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αποτέλεσμα αφενός να μην υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσωπικού ούτε για επάνδρωση των υφιστάμενων πυροσβεστικών οχημάτων και αφετέρου να περικοπούν από

την Πυροσβεστική Υπηρεσία θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού και να αυξηθούν σε άλλες επαρχίες για κάλυψη δήθεν αυξημένων αναγκών. Ο Βουλευτής Πάφου, τόνισε ότι αυτά είναι απαράδεκτα και εγκληματικά γιατί στην ουσία αφήνεται η Πάφος ακάλυπτη με μειωμένη δυνατότητα αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι στην Πάφο βρίσκονται τα κυριότερα δάση με την πιο σημαντική βιοποικιλότητα (Δάσος Πάφου, Ακάμα, Ραντί) και οι πιο μεγάλες εκτάσεις ενταγμένες στο Natura 2000.

Μέσα από την σωστή και δομημένη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν οι δημότες και η τοπική κοινωνία να επικοινωνήσει τα προβλήματα αλλά και τις ενδεχόμενες τους λύσεις με το κεντρικό κράτος. Μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και ΤΗΣ συγκεκριμένα μέσα από την ορ- ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* γάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών επιτροπών μπορεί η τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί και να ορθοποδήσει. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό εάν επενδύσει στην ουσιαστική οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών επιτροπών που αποτελούν όντως η άλλως το κύριο μέσο της τοπικής αρχής για την καταγραφή και την αντιμετώπιση και των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας αλλά και την διαχείριση ζητημάτων οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και τεχνικής φύσεως. Οι δημοτικές επιτροπές δίνουν την δυνατότητα στις τοπικές αρχές να κατανοήσουν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, να «εκμεταλλευτούν» φορείς, πολιτιστικές ή άλλες οργανώσεις και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, να διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν όλοι οι τομείς που την απασχολούν και δίνει χώρο στους πολίτες να γίνουν συν διαμορφωτές και ενδυναμώνοντας την συμμετοχικότητα. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις οι δημοτικές επιτροπές υπολειτουργούν ή παραμένουν αδρανείς και οι δημότες δεν έχουν άμεση πληροφόρηση για τα θέματα που διαχειρίζονται, για το πρόγραμμα των συνεδριάσεων τους και την συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και εύλογα δημιουργείτε το συμπέρασμα πως αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι παρανόησαν τις ευθύνες που συνοδεύουν το αξίωμα που τους χαρίστηκε από τους πολίτες. Αν όντως μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος και αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες του παρόντος και του μέλλοντος πρέπει να γίνουν συμβατικές τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον τρόπο λειτουργία της. Σε περιόδους κρίσης και ύφεσης γεννιούνται οι πιο ωραίες και ελπιδοφόρες ιδέες και οι τοπικές αρχές είναι το μέσο για να αναπτυχθούν. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες είναι ένα κομμάτι που πρέπει να δοθεί έμφαση. Να γνωρίζουν οι πολίτες τι γίνεται, πως γίνεται και αν όντως οι εκπρόσωποι που διάλεξε είναι άξιοι και αποδοτικοί. *Αντιπρόεδρος Πολιτικού Σχεδιασμού Συμμαχίας Νέων

ΑΙΧΜΕΣ ΤΕΛΙΚΑ να έχεις εμπιστοσύνη στου ς ανθρώπους Να λες αυτά που πραγματικά νιώθεις, να εκφράζεσαι, να εκμυστηρεύεσαι, να μοιράζεσαι; Πολλά και διάφορα συμβαίνουν γύρω μας, και σχεδόν όλα μας πείθουν ότι, τελικά, κάθε φορά που δεν γίνεται το δικό του κάθε ενός, μεταμορφώνεται σε άλλο άνθρωπο , φορτωμένο κακία, ζήλεια, και φθόνο, και χρησιμοποιεί όπως θέλει άλλους, για να αποδείξ ει κάποια πράγματα στον εαυτό του...Τελικά, όλα είναι τόσο σχετικά, ακόμη και όλα όσα θεωρούμε σαν θέσφατα, μπορούν εύκολα να απομυθοποιηθούν και να καταρρεύσουν μέσα σε μια στιγμή μόνο... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ... «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ»

Εβδομάδα με πλούσια δημοσιογραφικά θέματα Καλημέρα από καρδιάς σε όλους ΤΟΥ ΑΚΗ τους φίλους αναγνώΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ στες της εφημερίδας. Τους ευχόμαστε ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο παρέα με ότι και όποιους αγαπούν, όπως ο καθένας θέλει να το περάσει. Βρίσκονται στο τελικό finish Φαίνεται ότι τα έργα που αλλάζoυν την όλη δομή της πόλης της Πάφου οδεύουν προς το τέλος τους. Παρά τις ανησυχίες και μουρμουρητά, εκτιμάται ότι σε ένα δυο μήνες όλα θα είναι έτοιμα. Έχει πιάσει τόπο η αλλαγή. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν καλαισθησία. Η Πάφος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες πόλεις. Πολιτιστική Πρωτεύουσα Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο και να φέρνει την Πάφο ψηλά στον τουριστικό χάρτη, με καθημερινές εκδηλώσεις. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα με πρόεδρο τον Χρίστο Πατσαλίδη έχει να επιδείξει πάρα πολλά. Έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πακέτο και τα σχόλια πού παίρνουμε καθημερινά είναι πολύ θετικά, ιδιαίτερα για την εκδήλωση της περασμένης Κυριακής στο κάστρο, όπου πραγματοποιήθηκε το αδιαχώρητο.

Κεντρική πλατεία Κέννετυ Η αλλαγή είναι μεγάλη. Αναμένεται και η αλλαγή του ονόματος σύντομα. Είναι μια περιοχή ιστορική, όπου οργανώνονται εκδηλώσεις και πρέπει να αξιοποιηθεί τα μέγιστα. Το όνομα που θα πάρει να είναι τέτοιο, που να συμβαδίζει με την ιστορία της Πάφου. Είναι χώρος σημαδιακός για την ιστορική κουλτούρα της Πάφου. Διαβάσεις πεζών και ρυθμίσεις Φαίνεται ότι οι διαβάσεις πεζών δεν λειτουργούν σωστά σε συγκεκριμένα σημεία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κίνδυνοι για τους πεζούς κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Η Πάφος ως μία ευρωπαική και σύγχρονη πόλη θα πρέπει να έχει και σύγχρονες υποδομές. Ελπίζουμε κάποιοι να ανοίξουν τα αυτιά και τα μάτια τους για το θέμα αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι κοντά υπάρχουν και σχολεία. Περιπολίες αστυνομίας, πεζοί – ένοπλοι - μηχανοκινήτα Φαίνεται ότι ο ρυθμός με τον οποίο εργάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Αστυνομικού Διευθυντή Νίκου Πενταρά, είναι τέτοιος που η αστυνομία λειτουργεί με πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ομάδες Ζ και πεζές περιπολίες δίνουν αίσθημα ασφάλειας σε ντόπιους και ξέ-

Ανάπτυξη και Εργασιακά… Οι πρόσφατες αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες έγιναν ως αποτέλεσμα σχετικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) σχετικά με τη πορεία της Κυπριακής Οικονομίας έδειξαν κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την μετέπειτα πορεία. Ανάμεσα σε αυτά είναι το ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* τεράστιο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό χρέος των κυπριακών νοικοκυριών, το μεγάλο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων για το οποίο έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν αναφερθεί, αλλά και το πόσο ευαίσθητη παραμένει η οικονομία μας σε εξωγενείς παράγοντες. Όλα αυτά έρχονται να δώσουν μια άλλη πηγή σκέψης στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν ξεπεράσει το 3%. Όπως αναφέρει η ίδια η Eurostat ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης βασίζεται πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι αυτός του Τουρισμού και ο δεύτερος

είναι οι Κατασκεύες. Είναι οι δύο πυλώνες που και στη προ της ύφεσης περιόδου αποτελούσαν τα δύο δυνατά χαρτιά της οικονομίας μας. Παρόλα αυτά μόνο ο ένας τομέας κατάφερε να αντέξει στην ύφεση. Αύτος δεν είναι άλλος από τον τομέα του Τουρισμού ο οποίος και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μια σημαντική αυξητική τάση. Τα αποτελέσματα αυτών των δύο τομέων έχουν θετικό αντίκτυπο και σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας όπως π.χ. τις Υπηρεσίες. Παρόλα αυτά και χωρίς να θέλουμε σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσουμε τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορούμε παρά να εστιάσουμε πάνω σε κάποια σημεία τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν παγίδα για την οικονομία, δεν έχουν ακόμα επιλυθεί και η συνέχιση της αβεβαιότητας σε αυτό το επίπεδο θα αποτελέσει στο μέλλον σημείο τριβής και έντασης. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι η παρά την αύξηση του ρυθμού της οικονομίας, η πρωτογενής παραγωγή φαίνεται ότι συνεχίζει να πάσχει σημαντικά, και δεύτερο, ότι παρά το γεγονός ότι ο Τουρισμός και ειδικότερα η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία πάσχουν στο τομέα των εργασιακών σχέ-

νους. Τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια. Ναυαγοσώστες Π.Ιωάννου και Α.Μιχαηλίδης σώζουν ζωές Φαίνεται ότι οι ναυαγοσώστες, αν και λίγοι, είναι πάντοτε έτοιμοι εκπαιδευμένοι και σωστοί με τα μέσα που διαθέτουν. Έσωσαν ένα λουόμενο πρόσφατα. Οι ναυαγοσώστες έχουν ένα ωράριο διαφορετικό, το οποίο που πρέπει να αναβαθμιστεί. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός τους, ώστε οι παραλίες να καλύπτονται καλύτερα. Είναι αλτρουιστική πράξη ανθρωπιάς. Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Πυγμαλίων Δημητριάδης Ο άνθρωπος που τρέχει ακόμα Τα πέτρινα χρόνια του αθλητισμού στην Πάφο, ο Πυγαμλίων Δημητριάδης τίμησε τον Γυμναστικό Σύλλογο Κόροιβος, σαν μαραθωνοδρόμος παγκυπριονίκης. Έδωσε πολλά στον αθλητισμό της Πάφου και όχι μόνο. Χωρίς πολλά μέσα έδωσε τον καλύτερό του εαυτό,γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στα αθλητικά δρώμενα της Πάφου. Σε έφτασα στα χρόνια εκείνα φίλε και εκτιμούμε τους μεγάλους αγώνες σου. Σωκράτης Σωκράτους Επαρχιακός ΕΔΕΚ Ο Σωκράτης Σωκράτους είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο πόστο, με

εμπειρία, γνώση και επαγγελματισμό, που ξεχωρίζει. Φαίνεται ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του σαν πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ έθεσε ψηλά τον πήχη. Θα κάνει και πάλι την επαρχιακή επιτροπή να λειτουργεί σωστά, ανθρωποκεντρικά. Οι αποφάσεις, που παίρνει είναι προς το καλό του κόμματος. Πιστεύουμε ότι θα πετύχει. Είμαστε δίπλα του. Έχει να προσφέρει πάρα πολλά και η ΕΔΕΚ έχει να κερδίσει πολλά. Η γη της Γεροσκήπου δέχτηκε το παλληκάρι της Πριν από λίγες μέρες ο αγνοούμενος Μιχάλης Κυπριανού κηδεύτηκε στην γενέτειρά του την Γεροσκήπου. Κοσμοσυρροή καταγράφηκε στην κηδεία. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Στην οικογένεια του ήρωα απονεμήθηκε μετάλλιο ανδρείας. Ήταν ένα παιδί απλό από φτωχή οικογένεια. Οι δικοί του άνθρωποι είναι περήφανοι για την θυσία του. Το δημοτικό στάδιο Γεροσκήπου πήρε το όνομά του. Αιωνία σου η μνήμη θα σε θυμόμαστε πάντα σαν φωτεινό παράδειγμα.

Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί στο οδήγημα.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ σεων και η κρίση υποβόσκει. Είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων να βρεθεί μια συνολική λύση στα εργασιακά της συγκεκριμένης βιομηχανίας αφού η αβεβαιότητα θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση. Δεδομένου το πόσο ευαίσθητη είναι η βιομηχανία αυτή αλλά και τη συνεισφορά της στην οικονομία, η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει να παρέμβει προς επίλυση των προβλημάτων. Κυβέρνηση, Βουλή, Συνδέσμοι Ξενοδόχων και Συντεχνίες οφείλουν να βρουν τη χρυσή τομή για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Θέματα όπως είναι: 1. Το εξαήμερο 2. Η μη τήρηση της συλλογικής σύμβασης 3. Η μη απόδοση των Ταμείου Προνοίας σε όλους τους εργαζομένους 4. Η μείωση των μισθών σε εξευτελιστικά επίπεδα 5. Η απουσία προοπτικής ανέλιξης Αποτελούν μόνο μερικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Θεωρούμε ότι και για τους ίδιους τους ξενοδόχους είναι προς το συμφέρον τους να διασφαλίσουν την εργατική ειρήνη κάτι το οποίο

θα δώσει νέα ώθηση στις επιχειρήσεις τους. Κοντόφθαλμές πολιτικές όπως είναι οι παρούσες δεν έχουν καμιά προοπτική επιβίωσης. Μπορεί στη παρούσα φάση η βιομηχανία να έχει θετικούς ρυθμούς λόγο (και) εξωγενών παραγώντων, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν αυτό το πλεονέκτημα. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη θα βαραίνει τους ιδίους... Πηγές: 1. Eurostat ec.europa.eu/eurostat

*Υποψήφιος Διδάκτωρ Business Administration Swiss Management Center University Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης amvroslive@gmail.com


21

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Τ' αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται.... Την περασμένη Κυριακή 21/05/2017 η Γεροσκήπου δέχτηκε στα σπλάχνα της τον ήρωά της, τον Μιχάλη Κυπριανού. Ο Μιχάλης χάθηκε τον Δεκαπενταύγουστο του 1974 στο ύψωμα Λαπάτσα στην περιοχή της Σκυλλούρας σε ηλιΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ κία 19 χρονών. ΦΑΚΟΝΤΗ* Γιός της πολυμελούς οικογένειας του Χριστοφή και της Χρυσάνθης σε ηλικία 18 ετών κατατάχθηκε στην εθνική φρουρά για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας. Υπηρετώντας στον πρώτο λόχο του Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού 286 έδωσε την άνιση μάχη στον προδομένο αγώνα για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας, τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη φάση της τούρκικης εισβολής. Επιτέλους γράφτηκε ο επίλογος. Το δράμα της οικογένειας σου που περίμενε μέχρι τελευταίας στιγμής να μάθει την τύχη σου τερματίστηκε Μιχάλη! Τα οστά σου βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στην περιοχή της Σκυλλούρας. Πριν δύο μήνες

η ανθρωπολογική μέθοδος ταυτοποίησης λειψάνων DNA έδωσε τέλος στην έγνοια και στην ανυπομονησία. Έδωσε απάντηση σε όλα τα αναπάντητα ερωτήματα. Όλον αυτό τον καιρό ζούσαμε με την ελπίδα Μιχάλη... Σήμερα η ελπίδα έσβησε.. Έσβησε αφήνονταν πίσω της την υπερηφάνεια, την μαχητικότητα, τον ηρωισμό και όλα όσα ηθικά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε εμείς οι μικροί μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας σου. Παράλληλα όμως μας γεμίζεις με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά σου. Μετά από 43 χρόνια συνεχίζουμε και κηδεύουμε παλληκάρια σαν εσένα εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής. Τα λόγια είναι φτωχά να περιγράψουν το θάρρος και την γενναιότητά σου. Ο δρόμος που χάραξες Μιχάλη θα φωτίζει πάντα την κοινωνία μας με το άπλετος φώς της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Τιμή σε σένα Μιχάλη! Τιμή σ΄ εκείνους που στην ζωή τους όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες! *Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ Δήμου Γεροσκήπου

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Διοίκηση της εταιρίας PAFOS F.C LTD προκηρύσσει θέσεις εργασίας προς ενδιαφερόμενους για την στελέχωση των πιο κάτω τμημάτων: - Διεύθυνση - Γραμματεία - Γραφείο Τύπου - Ποδοσφαιρικό Τμήμα - Marketing / Διαφήμιση Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pafosfc.com.cy έως την 31/5/2017.

● Πωλούνται εγκεκριμένα οικόπεδα σε ήσυχη και προνομιούχα περιοχή στη Μεσόγη με ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Τιμή από 95.000 ευρώ ● Πωλούνται μεγάλα οικόπεδα άνω των 1500τ/μ στην Τρεμιθούσα με ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Τιμή από 120.000 ευρώ ● Πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων, σε άριστη κατάσταση, εμβαδού 95τ/μ που βρίσκεται στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων στην τιμή των 95.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των επίπλων. Υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας. ● Ενοικιάζονται γραφειακοί χώροι στον δεύτερο όροφο σε κτίριο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κον Μιχάλη στο τηλ: 99034170

Μεσογειακές Μουσικές Παραδόσεις με πέντε συναυλίες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ και Ιταλία 26,27,28 Μαίου 2017 Κάτω Βρύση Γεροσκήπου Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017 παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μεσογειακών μουσικών παραδόσεων, με πέντε συναυλίες από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Ισπανία. Με επιρροές από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και την κοινή μουσική γλώσσα που αναπτύχθηκε στους τόπους που βρέχονται από αυτήν, η κάθε ομάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επηρεασμένο από την χώρα της. Η επιμέλεια του προγράμματος Μεσογειακές Μουσικές Παραδόσεις είναι του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 Α/ Κυπριακό Καλειδοσκόπιο 20:00 Μια συναυλία από τέσσερις πολλά υποσχόμενους μουσικούς, που εκπροσωπούν τη νέα γενιά της κυπριακής μουσικής. Σε αυτό το συναπάντημα ενώνονται οι επιρροές και τα μουσικά ιδιώματα που ακροβατούν ανάμεσα στην αραβική παράδοση, τη βυζαντινή ψαλτική τέχνη, την τζαζ και τη σουφική παράδοση. Συμμετέχουν οι: Γιάννης Κουτής (καλλιτεχνική επιμέλεια, ούτι, άτα στη κιθάρα), Άλκης Αγαθοκλέους (νέυ), Νικόλας Τρύφωνος(κοντραμπάσο), Ρόδος Παναγιώτου (κρουστά). B/ Orchestra Popolare Italiana Ambrogio Sparagna, 21:00*

Η ορχήστρα αποτελείται από οργανοπαίχτες και μουσικά όργανα που χαρακτηρίζουν την ιταλική λαϊκή παράδοση, προσφέροντας στο κοινό μια συναρπαστική βραδιά τραγουδιού και χορού, μια παράσταση με καντάδες και χορούς που ανήκουν σε πολλές περιοχές της χερσονήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στη ταραντέλλα και την πίτσικα από την Απουλία. Στο επίκεντρο ο Ambrogio Sparagna διευθύνει την ορχήστρα, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας χαρούμενης ιταλικής φιέστας. Μια μουσική γιορτή, ένα μείγμα γοητείας και ενέργειας που απογειώνει και κατενθουσιάζει. Ambrogio Sparagna (ακορντεόν, φωνή), Erasmo Treglia (violin, ιδόφωνα), Valentina Ferraiuolo (κρουστά), Raffaello Simeone (φλογέρες, φωνή), Clara Graziano (ακορντεόν, χορός). • Εισιτήρια 10€ για τις 2 παραστάσεις Σαββατο 27 Μαϊου 2017 A/ Fawaz Baker Ensemble, 20:00** Το μουσικό σχήμα Fawaz Baker είναι το πιο πρόσφατο καλλιτεχνικό εγχείρημα τουFawaz Baker, ουτίστα, τραγουδιστή, ερευνητή, συνθέτη και ακούραστου πρεσβευτή της μουσικής κληρονομιάς της γενέτειράς του. Το Χαλέπι της Συρίας έγινε γνωστό σε όλο τον Αραβικό Κόσμο, αλλά και πέρα από αυτόν για την ιδιαίτερη μουσική του παράδοση, η οποία χαρακτηρί-

ζεται από μια εξαιρετική ποικιλία επιρροών. Συμμετέχουν οι: Fawaz Baker (ούτι), Joudi Batri (φωνή), Mohamed Samir (κανονάκι, νέι), Sameh Qatalan (βιολί), Σαμίρ αλ-Houmsi (τουμπερλέκι, φωνή), και Muhanad Aljaramani (riq, φωνή). Β/ Οι Ρίζες του Φλαμένκο, 21:00 Ο περκασιονίστας και συνθέτης Sergio Martinez παρουσιάζει μια βραδιά φλαμένκο που εμπνέεται από τη χιλιετή ανδαλουσιανή παράδοση η οποία συνδυάζει μουσική και χορό. Τέσσερις από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του είδους, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια παράσταση που διακρίνεται για την υψηλή δεξιοτεχνία, το πάθος και τον έντονο παλμό. Το έργο είναι ένας φόρος τιμής στην πεμπτουσία του Φλαμένκο και του κόσμου του. Συμμετέχουν οι: Paco Cruz (κιθάρα), Niko de los Reyes (χορός), Campos Muñoz (φωνή), Sergio Martínez (κρουστά/καλλιτεχνική διεύθυνση). • Εισιτήρια 10€ για τις 2 παραστάσεις Κυριακή 28 Μαΐου, 20:00 Εξορία Η "Εξορία" ως μουσικό έργο είναι μια ελκυστική ανάμειξη ανατολικών και δυτικών στοιχείων, έχοντας ως κοινό παρονομαστή μια ιδιαίτερη μουσικότητα και ευαισθησία. Μια συναυλία γεμάτη από τα αισθήματα της αγάπης και του χωρισμού,

της προοπτική και της ελπίδας, γι’ αυτούς που έζησαν και ζουν εξόριστοι σε ξένο τόπο ή τον δικό τους. Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, ουτίστας, συνθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του “ΕνΧορδαίς” και ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς και μελετητές στο χώρο της Μεσογειακής μουσικής, κατάγεται από προσφυγική οικογένεια (Πόντος και Καππαδοκία) και έχει ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα της εξορίας, αναμειγνύοντας μεευαισθησία και δεξιοτεχνία, την ανατολική και δυτική μουσική παράδοση. Συμμετέχουν οι: Κυριάκος Πετράς (βιολί), Κυριάκος Καλαϊτζίδης (ούτι, φωνή), Δρόσος Κουτσοκώστας (τραγούδι, λαούτο), Άλκης Ζοπόγλου (κανονάκι), Πέτρος Παπαγεωργίου (τουμπελέκι, μπεντίρ), Γιώργος Κοκκινάκης (πιάνο), Λεωνίδας Παλάσκας (επιμέλεια ήχου). Συμμετέχει η Ορχήστρα Κουμανδαρία σε διεύθυνση του Francis Guy. • Είσοδος 10€ Επιχειρηματικός Εταίρος: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Χορηγοί Φιλοξενίας: Aquamare & Kings Hotel Πληροφορίες: 26932017, www. pafos2017.eu Eισιτήρια: www.soldoutticketbox.com / Soeasy stores παγκύπρια / Περίπτερο Time Out


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Έναρξη της εκστρατείας καθαρισμού ακτών

Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά την καλοκαιρινή εκστρατεία καθαρισμού παραλιών και προσδιορισμού των πηγών των σκουπιδιών της θάλασσας. Φέτος η εκστρατεία υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους παραλιακούς Δήμους και τις τοπικές αρχές σε όλη την Κύπρο. Στο πλαίσιο των καθαρισμών, γίνεται καταγραφή των απορριμμάτων ανά κατηγορία με την εφαρμογή του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Ocean Conservancy, που εκπροσωπεί το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ στην Κύπρο. Η ΑΚΤΗ έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται την πρώτη Βάση Δεδομένων για τα σκουπίδια της θάλασσας στην Κύπρο και την περιφέρεια μας (Cyprus Marine Litter Database). Τα δεδομένα από τις παραλίες της Κύπρου περιλαμβάνονται για

δεύτερη συνεχή χρονιά στη διεθνή βάση δεδομένων του Ocean Conservancy! Οι πρωτότυποι αυτοί καθαρισμοί παραλιών της ΑΚΤΗΣ περιλαμβάνονται ως υποχρεωτική περιβαλλοντική δράση για όλες τις παραλίες της Γαλάζιας Σημαίας, γι’ αυτό και η ΑΚΤΗ υποστηρίζει το έργο των κοινοτήτων εθελοντικά με τον συντονισμό προγραμματισμένων καθαρισμών. Η έναρξη της εκστρατείας για το καλοκαίρι του 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου στην παραλία της Τίμης, στην Πάφο, στην παρουσία του Πρέσβη της Ισπανίας στην Κύπρο, κυρίου Angel Lossada και τη συμμετοχή των σχολείων των γειτονικών περιοχών. Καθαρισμούς έχει προγραμματίσει η ΑΚΤΗ σε πολλές παραλίες της Κύπρου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και υποστηρίξτε τη δράση της ΑΚΤΗΣ για θάλασσες χωρίς σκουπίδια!

ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ

Εξομολόγηση Καθόταν εκεί, στη δική μου θέση και κοίταζε τη θάλασσα, τη δική μου αγαπημένη θάλασσα, στο δικό μου αγαπημένο σημείο στα βράχια. Με είχε προλάβει και σκέφτηκα να μην πλησιάσω, να μην ενοχλήσω τη δική της στιγμή μα ένοιωθα πως δεν ήταν τυχαία εκεί, πως το βλέμμα εκείνο έλεγε πολλά και ήθελε να μιλήσει να μην μένει άλλο στη σιωπή... Κάθισα δίπλα της σιωπηλά ούτε ένα γεια, να μην χαλάσω τον ειρμό της σκέψης της. Με ήξερε και ήξερε επίσης πως κάπου εκεί και γω θα γυρνούσα. Περίμενα ν' αποφασίσει αυτή πότε και πως θα ξεκινήσει... "Γιατί να μην γινότανε και πριν αυτό;" μου λέει τελικά κοιτάζοντας με με χαμόγελο. Ποιό αυτό; της απάντησα. "Να καταλαβαίνω τι μου λέει η θάλασσα... να βλέπω τόσες ομορφιές γύρω μου λες και πριν δεν υπήρχαν... να αγαλιάζει η ψυχή μου εκεί που ξέχασα πως είναι. Κάποτε, στα νιάτα μου... για φαντάσου!... ζήλεψα κάποιον που φούνταρε... έπεσε στη θάλασσα και πήρε μαζί με τη ζωή του ό,τι τον κούρασε τόσο πολύ... ζήλεψα το θάρρος του... τόσα ήξερα και γω... Λες να υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν σωστά τη ζωή τους απ' την αρχή; Πριν τους στερήσει κάτι; Πριν τους πονέσει;" Αν περιμένεις από μένα απάντηση, της λέω, δεν ξέρω... την ίδια απορία έχω και γω τελευταία αλλά ένα πράγμα κατάλαβα. Ότι δεν είμαι μόνη μου, γιατί έτσι νόμιζα, πως μόνο εγώ νοιώθω έτσι. Φαίνεται όμως πως για όλους τους ανθρώπους έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, η στιγμή που θα καταλάβουν επιτέλους τον σκοπό τους... λες και πρέπει να ποτίσουν το έδαφος της ματαιοδοξίας και της αδυναμίας τους με πολλή πόνο και δάκρυα... για να βαδίσουν πάνω του πιο ελεύθεροι και δυνατοί... Κάποιοι όμως τώρα που το λες, διαλέγουν τη φυγή... και τι κρίμα, όσο περνάει ο καιρός, τούτος ο κόσμος γίνεται ακόμα πιο βαρύς κι ασή-

κωτος...

"Δεν θυμάμαι πότε έχασα τον ενθουσιασμό και το θάρρος μου" συνέχισε. "Από τότε μάλλον που άρχισα να ζω τη ζωή των άλλων. Εκτελούσα απλά διαταγές, κανόνες, φιλοδοξίες ΤΗΣ ακόμα και την ηθική ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άλλων... Τα δικά μου θέλω και πρέπει έπεφταν συνέχεια πάνω σε τοίχους. Όλη μου η ζωή σπασμωδικές κινήσεις, μ' ένα μυαλό να μπαινοβγαίνουν πληροφορίες που δεν προλάβαινα να επεξεργαστώ λες και βρέθηκα κατά λάθος εδώ, σε λάθος χρόνο και τόπο... Επιβίωσα φορτώνοντας τις αδυναμίες μου σε άλλους, έκρυψα το είναι και τα αισθήματα μου πολύ καλά... η αγάπη έγινε εγωισμός, κτήση... η ευγνωμοσύνη, το ευχαριστώ, το χαμόγελο, η ευγένεια γίνονταν κι αυτά από συνήθεια... Όχι πια όμως! Τι νόημα έχει να ζεις τόσα χρόνια και να καταλήγεις μ' ένα κενό, ένα τίποτα..." Μ' ένα τίποτα, όπως το λες! της απάντησα. Γιατί η ουσία είναι αλλού... και είναι τόσο κοντά μας δίπλα μας, στα μικρά κι όχι στα μεγάλα που τρέχουμε να πετύχουμε. Αν δεν μάθουμε να εκτιμούμε σωστά τα απλά, τα μικρά που είναι όμως τόσα πολλά, πως θα φτάσουμε στα μεγάλα... γιατί ναι! μπορούμε να φτάσουμε όσο μακριά και όσο ψηλά θέλουμε... και να κρατήσουμε μια αξιοπρέπεια... έστω από πείσμα... να μην τα παρατάμε... Φτάνει να μάθουμε, να κατανοήσουμε, ν' αγαπήσουμε... Πήραμε μια βαθιά ανάσα, μόνο οξυγόνο και το υπέροχο γαλάζιο! Ενα ευχαριστώ από καρδιάς... έτσι, απλά... αυτή κι εγώ ξέρουμε πια το λόγο! Και φύγαμε...

Ο περί δικαιωμάτων των καταναλωτών νόμος του 2013 Η Σχολή Καταναλωτών Πάφου του Κ.Σ.Κ ολοκληρώνει τις διαλέξεις για την φετεινή χρονιά με την ομιλία "Ο Περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013" από την υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί μια από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στη νέα ελευθεροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά. Βασικοί στόχοι: Η επαρκής προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της ανάπτυξης ενός νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Επιδιώκει 1.Την ενίσχυση της ευημερίας των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την επιλογή, την ποιότητα, την ποικιλία, την δυνατότητα προσιτών τιμών και την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών, 2.την ενδυνάμωση και η ανάληψη ηγετικού ρόλου από τους καταναλωτές μέσω της πλήρους, έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης και ενημέρωσης, 3.την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους που απορρέει από τη διαφάνεια της αγοράς, την αποτελεσματική προστασία τους και την εδραίωση των δικαιωμάτων τους. Οπως μας έχει αναφέρει η κα Εφη Χαραλάμπους (επιθεωρήτρια Επαρχιακού γραφείου Πάφου της Υπηρεσίας προστασίας Καταναλωτή ) η εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσίες για επιθεωρήσεις, διεξαγωγή ερευνών, κατασχέσεις και επιβολή διοικητικών ποινών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου. • Eφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή. Επίσης σε συμβάσεις προμήθειας νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και από δημόσιους παρόχους, στον βαθμό που τα αγα-

θά αυτά παρέχονται σε συμβατική βάση. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύει. Τι είναι Εμπορικό Κατάστημα 1.κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση, ή 2.(β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε συνήθη βάση. Συμβάσεις Συμφωνία με την οποία ο καταναλωτής αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες που συνδέονται με εξ αποστάσεως σύμβαση ή με σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος. Α)Στην εξ αποστάσεως σύμβαση δεν χρειάζεται η ταυτόχρονη παρουσία εμπόρου-καταναλωτή. Β) στην εκτός του εμπορικού καταστήματος υπάρχει η ταυτόχρονη φυσική παρουσία και των δύο. Γ) στην σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ο έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσία στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλει ή αναλαμβάνει τα καταβάλει το τίμημα. Δ) κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την προθεσμία εντός της οποίας ο έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία και την πολιτική που εφαρμόζει ο έμπορος για την αντιμετώπιση των παραπόνων. (Ε)την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης για τη συμμόρφωση των αγαθών, την υπενθύμιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, κατά περίπτωση, εμπορικών εγγυήσεων. (ΣΤ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου ενδείκνυται, ή αν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τον τερματισμό της σύμβασης (Ζ) κατά περίπτωση, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης, στον οποίο υπάγεται ο έμπορος, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν

23

(Η) τυχόν άλλους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις. τη συνολική τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί και, κατά περίπτωση, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις Συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος «εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης. Παραδείγματα εξ αποστάσεως συμβάσεων Διαφημιστικά έντυπα – Κατάλογοι –Τηλέφωνο- Τηλεαγορές- Διαδίκτυο Α) συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, (Β) συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του εμπόρου ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αφού προηγηθεί προσωπική και ατομική επαφή με τον καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, (γ) συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής οργανωμένης από τον έμπορο με σκοπό τη διαφήμιση και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον καταναλωτή. Πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που συνάπτεται εξ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

αποστάσεως ή εκτός του εμπορικού καταστήματος και δεν μεταβάλλονται χωρίς τη ρητή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης, το βάρος της απόδειξης το έχει ο έμπορος. ΤΗΣ Γνωρίζετε ότι έχετε ΧΡΙΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ* το δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο καταναλωτής δικαιούται μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από: (α) την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών (β) την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών, για τις συμβάσεις πώλησης (γ) την ημέρα σύναψης της σύμβασης, σε περίπτωση συμβάσεων παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, αν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε σταθερό μέσο. Θερμές ευχαριστίες στην κα Εφη Χαραλάμπους για την τόσο κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα ομιλία της. Πραγματικά οι πληροφορίες που έχουμε πάρει Περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 Αγορές και Πωλήσεις σίγουρα θα μας γλυτώσουν απο πολλές ταλαιπωρίες, πιο σωστοί και περισσότερο γνώστες στις μελλοντικές μας αγορές. Η Γραμμή Καταναλωτή σας βοηθά να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας. Τηλεφωνήστε στο 1429 *Πρόεδρος Ε.Ε.Π


24 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Guidau, μια ιδέα καινοτομία

Βραδινή έξοδος... Τι να κάνω;

Η Πάφος, ίσως η ομορφότερη από τις κόείχε έρθει αρωγός ο Δήμος Πάφου ή και άλρες της Κύπρου, που αν και κακόπεσε στα χέλοι αρμόδιοι φορείς, όπως για παράδειγμα το ρια όλων αυτών των ληστάρχων που ασέλγηυπουργείο και ο Κ.Ο.Τ για να στηρίξουν την σαν και ατίμωσαν το κορμί της, ρίχνοντας την προσπάθεια αυτών των παιδιών, είτε με οικοως τα Τάρταρα, την ψυχή της δεν μπόρεσαν να νομικό τρόπο είτε ενθαρρύνοντας την όλη προτην αγγίξουν! σπάθεια. Επιπλέον, τα ΜΜΕ θα αποτελούσαν Μπορεί όλοι αυτοί οι άρχοντες και κυβερνήένα ισχυρό στήριγμα προς την προώθηση της τες να άρπαξαν, να λεηλάτησαν, να εφαρμογής - να αποτελούν τη έδρασαν σαν βδέλλες πίνοντας το γέφυρα και τη φωνή προβολής αίμα της, ποδοπατώντας την περητους ώστε να φτάσει το μήνυμα φάνια της αλλά όπως το έθεσε και ο στον κόσμο και στο κράτος και Έλληνας ποιητής πάντα θα υπάρχει σε όλους μας και εάν δικαιούνται μαγιά για την επόμενη γενιά Ελλήκαι κάποιο κονδύλι από την ΕΕ να νων πράγμα που μας δίνει κουράγιο ενημερωθούν για να το χρησιμοκαι ελπίδα ότι μια μέρα θα ανατείλει ποιήσουν καταλλήλως αλλά και μια ξάστερη μέρα και για την δύστυάλλοι νέοι να παραδειγματιστούν χη πατρίδα μας! και να προβάλουν τις ιδέες και τις Το μέλλον της πατρίδας μας, του σκέψεις τους. έθνους μας, της πόλης, μας βρίσκεΗ ομάδα λοιπόν αυτή, έχει ται στα χέρια των νέων. Των νέων ΤΗΣ δημιουργήσει το Guidau μια λέξη που με καθάρια σκέψη και ματιά με που γεννήθηκε από το πάντρεΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ όρεξη για δημιουργία και εξέλιξη και μα της λέξης ξεναγός (guide) και με χέρια τίμια μας κάνουν περήφατην λέξη ακούω (ήχος) - (audio). νους. Στην πραγματικότητα είναι μια ακουστική ξεΠερήφανους γιατί σε όλους τους τομείς με νάγηση που γίνεται στις αρχαιότητες καθώς και τους οποίους καταπιάνονται συνήθως βάζουν στα μουσεία της πόλης μας. Ο καθένας μας την πόλη μας και την πατρίδα μας πολύ ψηλά έχει τη δυνατότητα, κατεβάζοντας την εφαρστο βάθρο και κάνουν τον κόσμο να την αναμογή στο κινητό του, να ξεναγηθεί στην πόλη, γνωρίσει και να την μάθει, να την αγαπήσει! στα αρχαία μνημεία και στα πιο σημαντικά σηΗ Πάφος μας λοιπόν, με χαρά και περηφάμεία αναφοράς της Πάφου. Η περιγραφή των νια, παρουσίασε κατά την εκδήλωση του Πάφος μνημείων γίνεται τόσο στα ελληνικά όσο και 2017 «Awalkinthemuseums» στο Εθνογραφικό στα αγγλικά, με απώτερο στόχο η εφαρμογή Μουσείο Πάφου μια ομάδα νέων παιδιών, οι αυτή να χρησιμοποιηθεί και από ελληνόφωοποίοι με δική τους πρωτοβουλία και σκέψη, νους αλλά και από αγγλόφωνους. Η εφαρμοεφηύραν το Guidau, το παρουσίασαν κατά την γή έχει αυτή τη διεύθυνση: κατεβάστε guidau περιήγηση και αργότερα μέσα στο ίδιο το μουστο Androidsmartphone σας — >http://buff. σείο όταν συνεχίστηκε η εκδήλωση. ly/2nANsAz και η… ξενάγηση αρχίζει! Εντυπωσιασμένος ο κόσμος και με χαρά Η ιδέα ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά της δέχτηκε την πρόταση των παιδιών αυτών, εντυομάδας, ο MariosHarrane, πήγε για διακοπές πωσιασμένη και εγώ, πλησίασα την ομάδα, η στην Ιταλία και αντιλήφθηκε ότι ενώ είχε μπροοποία ήταν εκεί και ενημέρωσε τον κόσμο, βοήστά του τόσες ομορφιές, αρχαιότητες, αγάλμαθησε τον κόσμο «να κατεβάσει την εφαρμογή». τα και άλλα και δεν υπήρχε κανένας εκεί για να Συνομίλησα μαζί τους, ώστε να μπορέσω να τον ξεναγήσει και να τον μεταφέρει στα ιστορικά μεταφέρω και σε σας το αριστούργημα τους. γεγονότα που έκρυβαν οι τόσοι θησαυροί της Την εφαρμογή αυτή θα πρέπει όλοι μας να την πόλης που επισκέφθηκε. Έτσι συνέλαβε την αγκαλιάσουμε και να την προωθήσουμε συμιδέα, την πανέμορφη αυτή ιδέα ξενάγησης, και βάλλοντας έτσι στο «ήρθε και θα μείνει». Θα όταν ήρθε στην Κύπρο με τα φιλαράκια του την πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει ευρέως γνωυλοποίησαν, χαρίζοντας μας την ευκαιρία να στή η εφαρμογή και να γίνει αποδεκτή από τον ξεναγηθούμε όποια ώρα θέλουμε, στον τόπο κόσμο. Να γίνει δηλαδή ένα χρήσιμο εργαλείο, μας, στον χρόνο μας, χωρίς να περιμένουμε ή που αυτός είναι κι ο στόχος της ομάδας των τανα εξαρτυόμαστε από ξεναγό ή κάποιον που θα λαντούχων αυτών παιδιών, ώστε να εξυπηρετεί μας ξεναγούσε. τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες από Καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες και καταόποια χώρα κι αν μας επισκέπτονται! κτήσεις να έχετε παιδιά! Θα έπρεπε, και αυτό δεν είναι μόνο εισήγηση είναι και παράκλησή μου αν θέλετε, να *Δημοσιογράφος

Έχεις κοινωνική ζωή και πιστεύεις ότι προσεκτικός στην ποσότητα. Απόφυγε δεν μπορείς να ακολουθήσεις μια υγιεινή σαλάτες με μπέικον και πολλά τυριά υψηδιατροφή; λής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Η υγιεινή διατροφή δεν ισοδυναμεί - Για κυρίως πιάτο επέλεξε άπαχο κρέμε την κοινωνική απομόνωση. Η υγιεινή ας, ή ψάρι ή κοτόπουλο χωρίς το ορατό διατροφή είναι απλά ένας τρόπος ζωής λίπος και ζήτα να είναι ψημένο στο φούρκαι όχι μία δίαιτα που θα την νο, στη σχάρα, στα κάρβουνα ακολουθήσεις για ένα χρονικό ή ακόμη και στον ατμό. Συνόδιάστημα για να χάσεις κάδεψε το με λαχανικά, σαλάτα ποια κιλά. Άρα, πρέπει να την και ρύζι (όχι τηγανητά). Άν θες εντάξεις στην ζωή σου και έτσι πατάτες ρώτα αν έχουν ψητές να μπορείς να βγαίνεις και να ή βραστές χωρίς βούτυρο ή απολαμβάνεις τα αγαπημένα κρέμα. σου φαγητά. Είναι σημαντικό - Πρόσεχε την κατανάνα μην βάζεις τον εαυτό σου λωση του ψωμιού, πριν και σε δύσκολα μονοπάτια για να κατα την διάρκεια του γευμαΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΩΣ έχεις μεγαλύτερα ποσοστά ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ* τος επιτυχίας. Το φαγητό είναι μία - Ρώτα για σάλτσα με χααπο τις απολαυσεις της ζωής. μηλές θερμίδες και ζάχαρη ή Μην βάζεις στην διατροφή σου τις λέξεις ζήτα να σερβιριστεί χώρια. Προτίμα μου«πρέπει» και «απαγορεύεται» γιατί η σχέ- στάρδα ή μαγιονέζα χαμηλή σε λιπαρά ή ση σου με το φαγητό θα είναι μονίμως μία σάλτσα απο γιαούρτι. σχέση μίσους και πάθους. Απόκτησε μία - Δεν χρειάζεται να αδειάσεις το πιάτο υγιή σχέση με το φαγητό για να το απο- σου. Σέρβιρε την ποσότητα που πρόκειλαμβάνεις πολύ περισσότερο. Απλά, προ- ταινα καταναλώσεις και απόφυγε να ξαναγραμμάτισε την μέρα σου, κάνε έξυπνες γεμίσεις το πιάτο σου. επιλογές και έχε στο νού σου τα εξής: - Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή ένα - Μην βγαίνεις έξω με άδειο στομάχι. ποτήρι μπύρα αποτελούν τις καλύτερες Υπάρχει κίνδυνος να τσιμπουρήσεις οτι- εναλλακτικές έναντι ενός απεριτίφ και άλδήποτε υπάρχει στο τραπέζι σε μεγάλες λων ποτων που περιέχουν ζάχαρη. ποσότητες. Μην παραλείπεις τα κυρίως - Για επιδόρπιο επέλεξε κάποιο γλυκαι τα ενδιάμεσα γεύματα σου κατα την δι- κό που βασίζεται στα φρούτα και ζήτα να άρκεια της ημέρας ή και πρίν βγείς. Προτί- σερβιριστεί χωρίς κρέμα. Προτίμα τσάι ή μα απλά να είναι κάτι πιο ελαφρύ απο ότι καφέ χωρίς κρέμα γάλακτος και ζάχαρη. συνήθως. - Σε περίπτωση που φας περισσότερο - Κατανάλωσε αρκετό νερό κατα την πρόσεξε τα γεύματα της επόμενης ημέδιάρκεια της ημέρας ρας. - Σκέψου απο πρίν τι θα φάς ούτως - Δεν υπάρχει αποτυχία. Καλά να πεώστε να αποφύγεις τα οπτικά ερεθίσματα ράσετε στις εξόδους σας. και την υπερκατανάλωση. - Ρώτα για επιλογές με χαμηλά ή καΔιαιτολόγος διατροφολόγος θόλου λιπαρά – ενεργό μέλος CYDA - Επέλεξε μια σούπα ή μια σαλάτα PeriDiet-Eatrightcyfacebook page. σαν ορεκτικό (χωρίς κρέμες και άλλες www.peri-diet.com σάλτσες). Ζήτα να προσθέσεις εσυ το theofanopericleous@ gmail.com ελαιόλαδο στην σαλάτα σου και να είσαι

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι επιλογές μαθημάτων στο σχολείο και η μετέπειτα επιλογή κλάδου σπουδών

ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ*

Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε στην Πάφο (Εκπαιδευτικό Κέντρο Σαββίδης) μια ωραία διάλεξη/ συζήτηση με θέματα: • Επιλογή κλάδου σπουδών • Επαγγελματική αποκατάσταση • Καθοδήγηση και στήριξη φοιτητών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρακολουθώντας ότι ή Παιδεία, μέσα στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου, χαρακτηρίζεται από ταχύτατους ρυθμούς και οι ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις είναι εκ των ων ουκ άνευ, προχώρησε ( εδώ και 3 χρόνια) σε συνεργασία με το Εκπαιδευ-

τικό Κέντρο Σαββίδης στην δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Σπουδών στην Πάφο ώστε να δώσει την ευκαιρία στους νέους της επαρχίας μας για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, ιδιαίτερα τώρα που το επαγγελματικό περιβάλλον αλλάζει με καλπάζοντες ρυθμούς. Στο Κέντρο ενημέρωσης σπουδών που εδρεύει στο εκπαιδευτικό κέντρο Σαββίδης στην λεωφόρο Ελλάδος 86, οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι Σαββίδη θα προσφέρουν μια πλειάδα υπηρεσιών, όπως: 1. Παροχή πληροφοριών για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2. Βοήθεια στην επιλογή κλάδου σπουδών, 3. Βοήθεια στη σωστή συμπλήρωση της αίτησης σπουδών, 4. Βοήθεια στον διακανονισμό για μια καλή διαμονή, 5. Παροχή πληροφοριών όσον αφορά υποτρο-

φίες, 6. Ξενάγηση και συνοδεία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο στήν Λευκωσία σε καθορισμένες ημερομηνίες κ.α. Με την αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στο λυκειακό κύκλο σπουδών, οι μαθητές μας καλούνται από πολύ νωρίς να πάρουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές καθοριστικές για τη μετέπειτα πορεία τους. Συχνά, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω της αναποφασιστικότητάς τους, οι μαθητές κάνουν λανθασμένες ή ασυνδίαστες επιλογές μαθημάτων, που στο τέλος της ημέρας δεν τους βοηθούν να πετύχουν τους προκαθορισμένους στόχους τους. Σ’αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να συνδράμει η εκπαιδευτική καθοδήγηση. Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος μέσα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, είναι σε θέση να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει το μαθητή πάνω σε

ζητήματα όπως οι επιλογές μαθημάτων στο σχολείο και η μετέπειτα επιλογή κλάδου σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές ότι οι σωστές επιλογές μαθημάτων στο λύκειο θα τους οδηγήσουν στη σωστή επιλογή κλάδου σπουδών στο μέλλον. Επίσης, ακόμα πιο σημαντικό για τους μαθητές είναι ο σωστός συνδυασμός μαθημάτων, που στην ουσία αυτός θα τους οδηγήσει στην εξασφάλιση της πολυπόθητης θέσης στο πα-

νεπιστήμιο. Καλώ λοιπόν όλους τους νέους της πόλης μας όπως αφιερώσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους και επισκεφθούν το κέντρο ώστε να ενημερωθούν και να διεκδικήσουν με περισσότερη γνώση ένα καλύτερο μέλλον.

* Διευθυντής Κέντρου Ενημέρωσης Σπουδών Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 25

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΟΥ ΧΤΕΣ

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ...

ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΙΡΗ ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Τελικά, τι;

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ είμαστε περίεργα όντα, περπατούμε σε περίε ργους δρόμους, ανιχν εύουμε πορείες και διαδρ ομές, αναζητούμε ήρεμε ς στιγμές, αλλά μας αρ έσει και η περιπέτεια, και κάθε φορά που καταλ ήγουμε κάπου σε κάπο ιο λιμάνι, πάλι ανήσυχο ι είμαστε, ανικανοποίη τα όντα που ποτέ μα ποτέ δεν θα γιομίσουμε, απ λά γιατί μέσα μας άδειοι είμαστε και με τίποτα το εξωτερικό δεν γεμίζουμ ε... ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ της ημέρα ς, και όταν πια μεγαλώσουμε, καταλαγιάζου με, ηρεμούμε, κάνουμε απολογισμούς ζωής, κα ι ανοίγουμε άλλους κύκλους, κύκλους ποιοτ ικούς, και ενίοτε και δη μιουργικούς, αφού πια κα ταλαβαίνουμε ότι όλοι οι τάχατες θησαυροί πο υ κυνηγούσαμε δεν ήτα ν τίποτε άλλο εξόν από άνθρακες... Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ μέσα στον κόσμο των ανθρ ώπων είναι τόσο επικίν δυνα μελαγχολική, κα ι ανατρεπτική που κανέν ας δεν ξέρει μέχρι πο υ θα καταλήξει...Η κάθε μας μέρα, είναι απλά και μια νέα δοκιμασία, στο μεγάλο μας ταξίδι, το κάθε μας πάθημα είναι και ένα γερό μάθημα, για το πώς, τελικά θα ανακ αλύψουμε τον υπέρτατο σκοπό μας πάνω στη γη... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ...

Η ΦΙΛΗ και συνεργάτιδα μας Γεωργία Παπίρη, με εκπλήττει, ευχάριστα κάθε φορά που μας στέλνει εδώ στην εφημερίδα ένα νέο πίνακα της. Έβλεπα και ξανά έβλεπα λοιπόν αυτούς τους πίνακες και σκεφτόμουνα τι σχόλιο να γράψω. Μένω, τελικά μόνο στον τίτλο που έβαλα στο κείμενο... ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ... Γεωργία σε ευχαριστούμε πολύ.

ΥΣΤΕΡΑ, γύρισες πίσω...είδες προσεχτικά την πορεία και τη διαδρομή...την μελέτησες...έκανες αυτο- κριτική, ταλαιπώρησες το είναι σου, με αυτο- μαστιγώματα..ήξερες πάντα πολύ καλά, ότι στο πίσω απλά κοιτάζεις, και μαθαίνεις... γιατί, ουσιαστικά, αυτό είναι η ζωή...μαθήματα... ΟΤΑΝ ΠΙΑ αποφάσισες...ξεκίνησες το νέο σου κύκλο, αφήνοντας πίσω ότι σαθρό και μη ποιοτικό, ότι, ουσιαστικα δεν συμβαδίζει με τον μεσα σου κόσμο...καθάρισες...από τα τοξικά...και άρχισες να προχωράς...αυτή είναι και η διαδρομή του κάθε ενός μας... ΚΑΛΗΜΕΡΑ...ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ.. Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας Η Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίαςείναι ψυχιατρική πάθηση που επηρεάζει περίπου 1%-2% του πληθυσμού. Παρουσιάζεται με ελαφρώς μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Οι άνθρωποι που πάσχουν από τη

ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ*

Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας συχνά σκέφτονται εμμονικάμια ατέλεια του σώματος τους που στην πραγματικότητα είναι προϊόν της φαντασίας τους. Στις σκέψεις αυτές δεν μπορούν να αντισταθούν και αδυνατούν να τις ελέγξουν. Κατά μέσο όρο οι ασθενείς αυτοί αναφέρουν ότι σκέφτονται για τις υποτιθέμενες ανωμαλίες του σώματος τους για περίπου 3 έως 8 ώρες κάθε μέρα. Εξαιτίας των ανωμαλιών της εμφάνισης τους που φαντάζονται ότι έχουν, αποφεύγουν τις

εξόδους σε δημόσιους χώρους, τους φίλους και μέλη της οικογένειας τους. Από τους ασθενείς αυτούς 75% έχουν στο ιστορικό τους σοβαρή κατάθλιψη και σε περίπου 25% υπάρχει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι ασθενείς με Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας, έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το σώμα τους.Μπορεί να εστιάσουν την προσοχή τους σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος τους. Μια από τις συχνότερες καταστάσεις είναι οι ανησυχίες που έχουν για το δέρμα τους, για τη μυϊκή τους μάζα κτλ. Η διάγνωση της Διαταραχής Σωματικής Δυσμορφίαςμπορεί να είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι το ότι οι ασθενείς συχνά ντρέπονται να μιλήσουν για τις ανησυχίες τους σχετικά με τη σωματική τους εικόνα. Μερικά στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν υποψίες ότι το πρόβλημα υπάρχει είναι τα συχνά κοιτάγματα στον καθρέφτη, η υπερβολική προετοιμασία και περιποίηση της σωματικής εμφάνισης, το υπερβολικό καθάρισμα του σώματος ή η κάλυψη μερών του σώματος που

δεν τους αρέσουν, η υπερβολική ενασχόληση με την γυμναστική, οι πολλές πλαστικές επεμβάσεις κοκ. Τα καλά νέα είναι ότι νέες γνώσεις προσθέτουν πολλά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Διαταραχής Σωματικής Δυσμορφίας. Αριθμός ερευνών δείχνουν ότι φάρμακα που ανήκουν στην οικογένεια των αναστολέων της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης που χρησιμοποιούνται για η θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων παθήσεων μπορεί να είναι αποτελεσματικά για τη θεραπεία της νόσου. Επίσης η συμπεριφοριστική γνωσιακή θεραπεία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της διαταραχής. Όλοι θέλουμε να φαινόμαστε ωραίοι αλλά δεν πρέπει να κάνουμε θυσίες σε βάρος της υγείας μας για να πετύχουμε να έχουμε το τέλειο σώμα. Το ωραίο είναι υποκειμενικό! Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του σωματικές ιδιαιτερότητες και η αποδοχή του ότι τα υγιή σώματα υπάρχουν σε διάφορα μεγέ-

θη και μορφές, μας βοηθά στο να αποδεχτούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Άνθρωποι που βιώνουν βασανιστικά συναισθήματα και έμμονες ιδέες σχετικά με τη σωματική τους εμφάνιση οι οποίες διαταράσσουν την καθημερινή τους ζωή είναι καλό να ζητούν βοήθεια από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή. Πηγή: medlook.net *Ψυχολόγος (MSc in Clinical psychology) Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)


26 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τις αθλητικές σελίδες επιμελείται ο Μάριος Ευριπίδου e -mail: evrimar@gmail.com

Μεγάλη διάκριση για την Κατερίνα Παναγιώτου Η καθιερωμένη γιορτή των ετήσιων βραβεύσεων της ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 του Μάη στο ξενοδοχείο «HILTON PARK» στη Λευκωσία. Πολυτιμότερη ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής Νεανίδων επιλέγηκε η Κατερίνα Παναγιώτου της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της ΠΑΦΙΑ. Αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο για την ίδια όσο και για την ομάδα που την ανέδειξε (ΠΑΦΙΑ) αλλά και για την επαρχία της Πάφου γενικότερα.

ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΣ FC

Αρχές Ιουνίου προπονητής και παίκτες Στόματα ερμητικά κλειστά κρατούν οι διοικούντες της Πάφος fc, όσον αφορά τον προγραμματισμό της ομάδας. Την ώρα που ο κόσμος “διψά” για ενημέρωση, κυρίως, όσο αφορά την πρώτη ομάδα και τις μεταγραφές, οι διοικούντες αποφεύγουν να τοποθετηθούν. Πάντως, στην ενημερωτική συνάντηση των μελών, ο νέος πρόεδρος της ομάδας Χρίστος Γλυκύς, άφησε να νοηθεί ότι ο προγραμματισμός ξεκίνησε και βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σε κάποια σημεία της ομιλίας του “ξέφευγε” και άφηνε υπονοούμενα ότι κάτι πολύ καλό γίνεται, όσο αφορά το κτίσιμο της ομάδας. Σε κάποια στιγμή ο κύριος Γλυκύς είπε ότι ο παγκύπριος τύπος θα ασχολείται με την ομάδα κυρίως για τους ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσει… Αυτό σημαίνει ότι τα νέα αποκτήματα θα είναι ηχηρά ονόματα (;). Σε κάποια άλλη στιγμή, όταν η συζήτηση πήγε στους στόχους της ομάδας, ο κ. Γλυκύς είπε ότι “η ομάδα θα μπορεί να εξασφαλίσει άνετα την παραμονή της”. Για να πετύχεις, όμως, άνετα την παραμονή σου και για να αποφύγεις το παρασκήνιο και τις περιπέτειες, θα πρέπει να τερματίσεις

στην πρώτη εξάδα. Άραγε, θα είναι τόσο δυνατή η ομάδα; Όσο αφορά το θέμα του προπονητή, παρά τις ερωτήσεις που δέχθηκε, δεν είπε κάτι σημαντικό, παρά μόνο ότι εξετάζονται ξένοι προπονητές και ότι πολύ σύντομα θα κλείσει και αυτό το θέμα. Είπε και άλλα ο κύριος πρόεδρος, ότι η ομάδα θα πάει Λετονία για προετοιμασία κλπ. Όλα αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες, καθώς ο προγραμματισμός πρέπει να τρέξει και να τελειώσει πριν την επίσημη πρώτη, που υπολογίζεται περί τα μέσα Ιουνίου. Στη συνάντηση κυριάρχησε η συζήτηση γύρω από τα βοηθητικά γήπεδα της ομάδας με τον κ. Γλυκύ να “βαπτίζει” το αθλητικό κέντρο σε “Νάσος Κωνσταντίνου” εις μνήμη του νεαρού άσσου της ομάδας που έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Το αθλητικό κέντρο, σύμφωνα με τον κ. Γλυκύ, θα είναι αρκετά σύγχρονο, έτσι ώστε να φιλοξενεί ομάδες του εξωτερικού που θα έρχονται στην Κύπρο για προετοιμασία. Ο χλοοτάπητας θα είναι υψηλής ποιότητας, κάτι που “απαιτείται” από αρκετές ομάδες για προπόνηση. Είπε επίσης ότι θα κτιστούν αίθουσες, εστιατόρια κλπ,

με σκοπό να διοργανώνονται γενέθλια μέχρι και γάμοι. Εργασίες θα γίνουν και στο Παφιακό στάδιο, στον χώρο των θεωρείων. Οι εργασίες αφορούν κυρίως το κτίσιμο σουιτών για ενοικίαση και για τους επισήμους. Τέλος, όσο αφορά τα διοικητικά, το συμβούλιο θα αποτελείται από πέντε άτο-

μα. Πέραν του κ. Γλυκύ, που είναι ο πρόεδρος, θα είναι οι Χριστάκης Καϊζερ, Γιαννάκης Αγαθαγγέλου, Χρίστος Ευσταθίου και Νικόλα Νικολάου. Το παρών του έδωσε και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Πλουτής Αβραάμ, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει καίριο πόστο στο σωματείο.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑΣ / ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ / U15

Λαμπρό το μέλλον του

Ξεχωρίζει ο Χρίστος Πάζαρος

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε ο νεαρός συμπολίτης μας Παύλος Κορρέας στην παρθενική εμφάνισή του με τα χρώματα της Ανόρθωσης στον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας στο Αντώνης Παπαδόπουλος, την περασμένη Κυριακή. Ο Κορρέας βρίσκεται στην Ανόρθωση τον τελευταίο χρόνο, ύστερα από συστάσεις που είχε από τον Τάσο Μακρή, ο οποίος θεωρείται ο "ποδοσφαιρικός πατέρας" του. Η γνωριμία των δύο έγινε σε ένα φιλικό Ακρίτας - ΑΕΛ, όπου ο Παύλος είχε αρκετά καλή απόδοση. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο γυμναστήριο του Τάσου Μακρή, όπου με σκληρή δουλειά κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του. Στην Ανόρθωση αγωνίζεται στη Β' ομάδα πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, κάτι που ανάγκασε τον Ρόνι Λέβι να τον καλέσει στην πρώτη ομάδα, έστω και στην τελευταία αγωνιστική. Ο 18χρονος στόπερ, έπιασε την ευκαιρία από τα μαλλιά και απέδειξε πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Παύλος Κορρέας δεν έχει συμβόλαιο με την ομάδα

της Αμμοχώστου, κάτι που όμως αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα, μιας και θεωρείται ένα απ' τα ανερχόμενα ταλέντα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Άλλος ένας νεαρός συμπολίτης μας ποδοσφαιριστής που διαπρέπει με την ομάδα του, αποτελεί μέλος της Εθνικής μας ομάδας. Ο λόγος για τον 14χρονο πανύψηλο (1,82) τερματοφύλακα Χρίστο Πάζαρο, υιό του δημοτικού συμβούλου του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου Χαράλαμπου Πάζαρου, ο οποίος αγωνίζεται στην Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και είναι μάλιστα και ο αρχηγός της ομάδας. Οι εντυπωσιακές παρουσίες του Χρίστου κάτω απ’ τα δοκάρια έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην εντυπωσιακή πορεία

της Καρμιώτισσας στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μπροστά από παραδοσιακά δυνατές ομάδες, όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια και ο Απόλλωνας. Στην κορυφή είναι η ΑΕΛ. Ο Χρίστος Πάζαρος έχει κληθεί στην Εθνική ομάδα και είναι μέσα στις πρώτες επιλογές του προπονητή του. Οι πολύ καλές εμφανίσεις του έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με την ομάδα του Απόλλωνα να παρακολουθεί επίσημα την πορεία του.

Street Handball 2017 Ο Προοδευτικός Πάφου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και Δήμος Πάφου διοργανώνουν αθλητική ημερίδα την Κυριακή 28/05/2017 από τις 10:00 – 2:00 μ.μ . Σκοπός της ημερίδας είναι η γνωριμία των παιδιών και του κοινού με το άθλημα της Χειροσφαίρισης (Handball) .Θα συμμετάσχουν ακαδημίες από όλη την Κύπρο καθώς και παιδία από όλα τα δημοτικά σχολεία της Πάφου. Χώρος διεξαγωγής πλατεία 28ης Οκτωβρίου μπροστά από το δημαρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: Λίζα Πάνοβα 96586401 και Δημήτρης Δημητρίου 99542301


ΚΟΙΝΩΝΙΑ 27

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΛΑΜΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2017

Εκδηλώσεις μνήμης για τον εθνικό μας ποιητή Πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διήμερο Επιστημονικό συνέδριο με θέμα Κωστής Παλαμάς: Ποίηση, Κριτική, Πρόσληψη με τη συμμετοχή καθηγητών πανεπιστημίων από την Κύπρο και την Ελλάδα. Το Επιστημονικό Συνέδριο συμμετείχαν ως συνδιοργανωτές το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών – Σπουδαστήριο Πετρώνδα, του Πανεπιστημίου Κύπρου το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και ο Φυσιολατρικός Πνευματικός Όμιλος Πάφου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις: 1. Κωνσταντίνος Κασίνης, Γραμματέας του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά : Κωστής Παλαμάς: Ποιήματα ποιητικής, 2. Ταμάρα Νόσονιν: « .. Ξένος και για τους ξένους και για τους δικούς σου» 3. Γιώργος Γιωργής : Η Αφροδίτη στην ποίηση του Κωστή Παλαμά, 4. Κώστας Κουτσουρέλης : .. Ήχος που τίποτε από μέσα του δε λείπει» - Ανθολογώντας τον Κωστή Παλαμά 5. Λάμπρος Βαρελάς : Κωστής Παλαμάς : Ο ερανιστής και ο ποιητής, 6. Γεώργιος Ανδρειωμένος: Ο Παλαμάς και οι λογοτεχνικού κανόνες, 7. Ευριπίδης Γραραντούδης : Η κριτική πρόσληψη του Παλαμά, και 8. Παντελής Βουτουρής : Παλαμάς – Καβάφης: ποιητικές συγκλίσεις. 9. Απολογισμό των εργασιών του συνεδρίου έκαμε ο Γραμματέας του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, καθηγητής Κωνσταντίνος Κασίνης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου έγινε και η παρουσία του βιβλίου του καθηγητή Παντελή Βουτουρή: «Ο

"ΦΟΡΕΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ!"

ερωτικός Παλαμάς », από τον Κώστα Κουτσουρέλη. Το Σάββατο 29/04/2017 οι σύνεδροι πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και στο Ναό της Αφροδίτης στα Κούκλια. Την ξενάγηση έκαμε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Γιώργος Γιωργής ΙΙ. Παλαμική Γιορτή Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε: • Μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία ΟΡΦΕΑΣ Πάφου, υπό τη διεύθυνση του μουσικού Πόλυ Χαραλάμπους. • Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλου Αντρέα Σωτηριάδη. • Χαιρετισμό από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. • Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λάμπρος Βαρελάς. • Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκε Μήνυμα του Πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ηλία Φωτόπουλου. Την καθιερωμένη στέψη της προτομής του Κωστή Παλαμά έκαμε ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδων Φαίδωνος. ΙΙΙ. Παλαμικό Διαγώνισμα: Μέσα στα πλαίσια των Παλαμικής Γιορτής ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και έγινε η απονομή των Βραβείων του Παλαμικού Διαγωνίσματος. Θέμα του φετινού διαγωνίσματος : Κωστής Παλαμάς και Βασίλης Μιχαηλίδης: Δυο ποιητές, που μέσα από το σπουδαίο ποιητικό τους έργο, ύμνησαν τον Ελληνισμό με τα πάθη και τις αγωνίες του, τις λαχτάρες και τις προσδοκίες του και δίκαια χαρακτηρίστηκαν εθνικοί ποιητές.

Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου απονέμει το Α΄ βραβείο στο μαθητή του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Χρύσανθο Ιωάννου.

Αποτελέσματα: 1ο Βραβείο: Ιωάννου Χρύσανθος, μαθητής του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου 2ο Βραβείο: Μιχαηλίδης Ανδρέας, του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη, Γεροσκήπου. 3ο Βραβείο: Φραγκίσκου Άννα, Κυριάκου Άντρα, Κυριάκου Τζούλια μαθήτριες του Λυκείου Α’ , Εθνάρχη Μακαρίου Γ Έπαινος: Καλλασίδου Θέα, Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Ευχαριστίες: Με την ευκαιρία αυτή το Δ.Σ. του Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλους εκφράζει: • Τα θερμά του συγχαρητήρια στους βραβευθέντες μαθητές και μαθήτριες καθώς και τις θερμές ευχαριστίες του στην Επιτροπή Αξιολόγησης, των δοκιμίων που αποτελείτο από τους φιλολόγους Παναγιώτα Μαργαρίτη, Χριστίνα Νεοκλέους και Χρυσόστομο Χρυσοστόμου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζει: • Στο πανεπιστήμιο Κύπρου για την αθλο-

θέτηση του Παλαμικού Διαγωνίσματος • Στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, για το χαιρετισμό του στην εκδήλωση • Στον πρέσβη της Ελλάδος κ. Ηλία Φωτόπουλο για το. Χαιρετισμό στην εκδήλωση • Στο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, το Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και τον Επίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντειο για την οικονομική στήριξη της εκδήλωσης • Στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Παντελή Βουτουρή για τη συνεχή υποστήριξη του θεσμού των Παλαμικών γιορτών. • Στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λάμπρο Βαρελά, για την ομιλία της στην εκδήλωση. • Στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου για τη φιλοξενία του ομιλητή και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τί το καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί σήμερα;

Τί είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να σας συμβεί σήμερα; Η αρμονία είναι πιστεύω και αυτή θέμα αυτό - επιλογής. Όπου και αν είστε αυτή την στιγμή, τεντωθείτε λίγο και εισπνεύσετε βαθιά. Δώστε προσοχή στην αναπνοή σας για λίγο. Βαθιά εισπνοή… Εκπνοή… Φυσήξτε όλο τον αέρα να αδειάσουν τα πνευμόνια σας. Αυτό θα βοηθήσει στην απελευθέρωση έντασης και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας έχει μείνει στάσιμη. Τεντώστε τους μυς του προσώπου σας, χαμογελάστε. Νιώστε την ελαφρότητα του “είναι”. Τώρα που επιστρέψατε στο εδώ και τώρα, θέστε την πρόθεση σας μέχρι να τελειώσετε να διαβάζετε αυτά που μοιράζομαι μαζί σας σήμερα, οτι όχι μόνο θα νιώσετε κομματάκι καλύτερα, αλλά θα ξέρετε και τι να κάνετε ούτως ώστε να συνεχίσετε να νιώθετε συνεχώς όλο και καλύτερα. Να έχετε εμπιστοσύνη στο οτι όπου θέσετε την πρόθεση σας, όλο και περισσότερο από αυτό θα έχετε.

Να θυμάστε οτι πάντα, μα πάντα, κύριο συστατικό για οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε για εσάς και την ζωή σας, είναι η δική σας ενεργή συμμετοχή. Το σώμα μας είναι το μεταφορικό μας μέσο. Χρειάζεται προσοχή, αγάπη και φροντίδα. Ακούστε το και δώστε του οτι χρειάζεται. Αν υποφέρετε από οποιοδήποτε σύμπτωμα, να ξέρετε οτι είναι το σώμα σας που σας στέλνει μήνυμα το οποίο πρέπει να ακούσετε. Είναι και αυτό ενέργεια η οποία πρέπει να απελευθερωθεί. Επιτρέψτε το. Πιάνετε τον εαυτό σας να χρειάζεται ξεκούραση; Τότε αυτό ακριβώς χρειάζεται και πρέπει και να του το δώσετε. Απλά. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να βγει από το κεφάλι του. Το μυαλό μας έχει την τάση να περιπλοκεύει τα πράγματα. Να μας παίρνει στο “πριν” ή το “μετά”, ενώ η μόνη δύναμη που έχουμε βρίσκεται στο ΤΩΡΑ. Δώστε προσοχή. Πού η συμπεριφορά σας προέρχεται από το Εγώ / το Φόβο; Μια βόλτα στην φύση μπορεί εύκολα να μας φέρει σε επαφή με τον Ανώτερο / ιδανικό εαυτό μας και σε θέση να μπορέσουμε πραγματικά να τον ακούσουμε, ακριβώς επειδή απλά μας κάνει

να είμαστε πιο δεκτικοί. Πρέπει ο καθένας μας να αναλάβει την ευθύνη για οτιδήποτε σκέφτεται, νιώθει και κάνει. Οτιδήποτε αντιληφθείτε που δεν σας αρέσει, σταματήστε να το επικρίνετε, αφήστε το να φύγει και προχωρήστε. Σταματήστε να δίνετε δικαιολογίες. Χωνέψετε, οτι η πραγματικότητα σας πραγματικά δημιουργείται με ότι σκέφτεστε, νιώθετε και κάνετε. Οτιδήποτε προκύπτει σε αρνητικό συναίσθημα, εμφανίζεται γιατί πρέπει να φύγει. Τιμήστε το και μετά απελευθερώστε το. Βγείτε από το κεφάλι σας. Νιώστε ποια είναι η δικιά σας αλήθεια. Αυτή είναι η μόνη που μετρά. Τιμήστε το σώμα σας... Το χρειάζεται, επαναλαμβάνω. Ας υποθέσουμε… Φανταστείτε μαζί μου τώρα αυτό το σενάριο. Ότι δηλαδή, υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρονοδιαγράμματα διαθέσιμα για εμάς και εμείς έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε το ιδανικό για εμάς. Υπάρχει το χρονοδιάγραμμα στο οποίο ζούμε για να επιβιώνουμε. Όπου τα πάντα, από τον αέρα που αναπνέουμε, μέχρι την υγεία μας, τα πάντα, εξαρτώνται και

ελέγχονται από κάτι άλλο εκτός από εμάς. Όπου βιώνονται διαρκώς συναισθήματα πόνου, φόβου, θλίψης, κρίσης, κατάκρισης, κλπ… Και υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο επικρατεί η απόλυτη αρμονία, αγάπη, αλήθεια και συνεισφορά. Ένας ιδανικός εαυτός και μια ιδανική ζωή. Όπου όλες οι ανάγκες συναντιούνται με ευκολία και η αφθονία είναι μέρος της ζωής. Αν είχατε την επιλογή, εσείς ποιο χρονοδιάγραμμα θα επιλέγατε; Τι αν σας έλεγα οτι έχετε την δύναμη να κάνετε ακριβώς αυτό; Πάρτε τώρα ξανά μια βαθιά εισπνοή… Εκπνεύστε… Όμορφα! Και τώρα σας ξαναρωτώ: Τί είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να σας συμβεί σήμερα; Αν μπορείτε να το φανταστείτε, νιώστε ευγνωμοσύνη και ακολουθήστε το. Έχει ήδη συμβεί... Σας στέλνω Αγάπη και Φώς! Προσωπική πρόσκληση: Σας ευχαριστώ που διαβάζοντας τις λέξεις μου, μου επιτρέπετε να σας δώσω κάτι από μένα. Ευχαριστώ για την θετική ανταπόκριση και κάθε ένα από

ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*

εσάς που έρχεται σε επαφή μαζί μου. Πρόθεση μου να δώσω την βοήθειά μου σε όσα περισσότερα άτομα έχω την δυνατότητα. Αν είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη και να πάρετε πίσω την δύναμή σας, αν θέλετε να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και να θέσετε την δική σας στρατηγική επίτευξης, αν θέλετε να απελευθερώσετε οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί ή απλά θέλετε να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα για σας, τότε σας προσκαλώ σε μια ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ μαζί μου.

*Σύμβουλος Ζωής / Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης stephania.christodoulou@gmail.com Τηλ. 96827208


28 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

Έκθεση Ανδρέα Χαραλαμπίδη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Πάφου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης οργανώνει στην Μεγάλη Αίθουσα Υποδοχής του Πανεπιστημίου έκθεση του καταξιωμένου κύπριου ζωγράφου Ανδρέα Χαραλαμπίδη. Τα εγκαίνια θα τελέσει την Τετάρτη 31 Μαΐου στις 19.30 μ.μ. ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του πανεπιστημίου κ. Μιχαλάκης Λεπτός. Η έκθεση οργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για παρουσίαση του έργου των ζωγράφων της πρώτης γενιάς της Ανεξαρτησίας. Γεννημένος στην Πάφο ο Ανδρέας Χαραλαμπίδης, σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα και στο Readingτης Βρετανίας. Δίδαξε μέχρι το 1975 τέχνη στα γυμνάσια της Πάφου και έκτοτε ιδιωτεύει ασχολούμενος αποκλειστικά με την τέχνη του. Εκτός από τη ζωγραφική ασχολείται με την τοιχογραφία, τη χαρακτική και τη μεταξοτυπία. Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στη Κύπρο, στη Αθήνα, στη Βηρυτό, στη Νέα Υόρκη και αλλού. Καλλιτέχνης με ιδιαίτερη ευαισθησία εμπνέεται από τον κύκλο της παφιακής

μυθολογίας και στα έργα του διαχέεται ένας μυστηριακός ρυθμός, με ιερουργικές αναγωγές στη λατρεία της Αφροδίτης. Η ζωγραφική τουχαρακτηρίζεται από ανασύνθεση στοιχείων της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής τέχνης σε συνάρτηση με επιλογές της σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Πρόσωπα και προσωπεία, ιέρειες και ιεροφάντεςφαίνονται να ξεπηδούν μέσα από το μύθο και το αρχαίο δράμα για να συναντήσουν ασκητές και αυτοκράτορες σε μια διαχρονική πορεία προςτο σύγχρονο κόσμο. Την εκφραστικότητα των μορφών επιτείνει το σκηνικό βάθος σε κιαρόσκούρο και χρυσό, μεταλλάξεις από Βυζάντιο και την Αναγέννηση. Η κριτική έχει επισημάνει τη δύναμη, την πρωτοπορία και την ιδιαιτερότητα της τέχνης του. Ο μεγάλος Άγγλος ζωγράφος Τέρρυ Φρόστ έγραψε για τον κύπριο μαθητή του: ¨ Είναι βουτηγμένος στην ποίηση του χρώματος και της μυθολογίας του δικού του κόσμου. Τα αρμονικά του χρώματα έχουν μια αίσθηση απόλυτης πληρότητας με βάθος και ζωντάνια που σε παρασύρουν σε ένα πνευματικό ταξίδι¨. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ώρες επισκέψεων 9 π.μ. – 9 μ.μ.

Σχολική εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων Τα Δημοτικά Σχολεία Δ', Κάτω Περβολιών και Στ', Κάτω Πάφου διοργάνωσαν εκδήλωση στο χώρο των Δημοτικών Μπάνιων Κάτω Πάφου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια, Ελληνικούς και Ποντιακούς χορούς και διανεμήθηκε διαφωτιστικό υλικό τόσο σε ντόπιους όσο και ξένους παρευρισκομένους. Επίσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά του Πόντου που ετοίμασαν οι Γονείς των μαθητών των δύο Σχολείων. Οι Σύνδεσμοι Γονέων και η Ομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης συγχαίρουν και ευχαριστούν τις Διευθύντριες και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τους μαθητές των Δύο Σχολείων, την Υπεύθυ-

Το ταξίδι της μεγαλύτερης ίσως μουσικής παραγωγής που έγινε ποτέ στη Κύπρο «Ευαγόρα της Κύπρος» δεν φαίνεται να έχει τελειώσει με την υπερ-παραγωγή στο αμφιθέατρο Τάλας. Μετά την αποδοχή της πρότασης που έκανε ο συνθέτης Πόλυς Χαραλάμπους προς τον ΔΗΜΟ Στροβόλου το έργο θα ξανα-παρουσιαστεί όπως όλα δείχνουν στις 24 Νοεμβρίου 2017. Έχουν είδη αρχίσει οι πρόβες και δημιουργείται η ομάδα που θα συμμετέχει στη παράσταση στο θέατρο Στροβόλου και που φυσικά δεν μπορεί να έχει τον ίδιο όγκο με αυτήν του περασμένου Σεπτέμβρη αφού δεν θα υπάρχει ο ίδιος διαθέσιμος χώρος. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι συμμετοχές που θα δώσουν την ευκαιρία μαζί με τον ιστορικό ερευνητή Άντρο Παυλίδη

και τους υπόλοιπους συντελεστές, στο φιλόμουσο κοινό τους ΔΗΜΟΥ Στροβόλου και όχι μόνον να συμμετέχει σε αυτό το ιστορικό υπε-θέαμα που πραγματικά κατέπληξε το κοινό στη Τάλα. Την ίδια στιγμή ευρίσκονται προς το τέλος οι πρόβες του άλλου μεγάλου έργου του συμπολίτη μας Πόλυ Χαραλάμπους η όπερα «Η αρπαγή της Ωραίας Ελένης». Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και ο χώρος όπου θα παρουσιαστεί. Να αναφέρουμε ότι σε αυτήν συμμετέχουν σαν σολίστ άτομα που αγαπούν τη σοβαρή μουσική μαζί με την χορωδία «ΟΡΦΕΑΣ» Πάφου. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχει συμφωνία με τον σκηνοθέτη παραγωγό Κωνσταντίνο Σολωμού Ρότσο όπως αναλάβει την παραγωγή της Όπερας. Ο πολιτιστικός

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται παλιό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή του mall στην Κάτω Πάφο, 68 m2, στην τιμή των € 45.000

Πωλείται ½ οικόπεδο στην περιοχή της Πάφου, 350 m2 με μεγάλο πρόσωπο και 90% συντελεστή δόμησης. Τιμή: € 75.000

Πληροφορίες στο τηλ: 99086125

Πληροφορίες στο τηλ: 99086125

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ζητoύνται σερβιτόρες για να εργαστούν σε καφετέρια στην Πάφο.

Πωλείται οικιστικό τεμάχιο στην Άρμου.

Για πληροφορίες στο 99632270

Για πληροφορίες τηλ. 99613094

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ νη Εκπαιδευτικό για τα ΔΡΑΣΕ και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της σεμνής αυτής εκδήλωσης. Τέτοιες εκδηλώσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη και αλληλοεκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των Κυπρίων και Ποντίων της Πάφου.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αντωνιάδης Πανίκος Απόφοιτος Ελληνικής & Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακά στα Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά Παραδίδονται μαθήματα -Νέων Ελληνικών - Αρχαίων Ελληνικών - Ιστορίας - Λατινικών Ενισχυτική διδασκαλία για όλες τις τάξεις Τηλ: 99178804

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, επιθυμεί να προσλάβει έκτακτο εργατικό προσωπικό για πεντάμηνη απασχόληση σε εργασίες περιοχής Κοινοτικού Συμβουλίου. Θέση: Εργάτης Γενικών καθηκόντων /Καθαριστής. • Ο Εργάτης θα εκτελεί οποιαδήποτε εργατικά καθήκοντα του ανατεθούν, όπως: -- καθαρισμό/σκούπισμα δρόμων—αυλακιών – πεζοδρομίων –πεζοδρόμων -- οικοπέδων – κήπων/πράσινα -- φρεατίων -- καλάθων σε πεζόδρομους -- κ.ά. -- κλάδεμα δένδρων -- θάμνων, συλλογή / μάζεμα αχρήστων (χαρτιά/κόλλες) από δημόσιους χώρους/παραλίες/πράσινα , ή κ.ά • Κλίμακα μισθοδοσίας: Ε4 κλίμακα ωρομίσθιου Κυβερνητικού Εργάτη, δηλ. 589.01 σεντς ωριαία ή €969.90 μηνιαία. 2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή χειρόγραφη αίτηση, που προμηθεύει προς τούτο το Κοινοτικό Συμβούλιο . Η αίτηση θα κατατεθεί στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται « Αίτηση για πρόσληψη στη θέση έκτακτου εργάτη γενικών καθηκόντων / καθαριστή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας» . Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης η Παρασκευή 09 Ιουνίου 2017 . Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας

«Εργα σοβαρής μουσικής»

Χλώρακα 26/05/2017

29 Μαΐου - 5 Ιουνίου η φετινή πανήγυρις του κατακλυσμού στην Πάφο Η καθιερωμένη Πανήγυρις του Κατακλυσμού θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Πάφο στο παραλιακό τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου μέχρι τα Δημοτικά Μπάνια. Όσοι ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν χώρο για τους σκοπούς της Πανηγύρεως, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σάββα Χριστοδούλου (Δημοτική Αγορά), τηλ. 26932049/99425630 μεταξύ των ωρών 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ. Η ενοικίαση των χώρων θα καλύπτει το διάστημα 29 Μαΐου – 5 Ιουνίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο

πιστοποιητικά εγγραφής στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Φόρο Εισοδήματος και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπου εφαρμόζεται. Η προκράτηση των χώρων θα γίνεται από τις 22 μέχρι τις 29 Μαΐου και προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν έγκαιρα στον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου. Με την ευκαιρία της Εορτής του Αγίου Πνεύματος, ο Δήμος Πάφου θα οργανώσει κατά το τριήμερο 3-5 Ιουνίου τις καθιερωμένες εκδηλώσεις "Γιορτή Κατακλυσμού" στην Πλατεία του Κάστρου και το Λιμανάκι της Κάτω Πάφου.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ 29

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται κατάστημα 39m2

Πωλείται οικιστικό τεμάχιο στο Αναβαργός στην Πάφο. Έχει συνολικό εμβαδό 1979m2, συντελεστή δόμησης 100% και συντελεστή κάλυψης 50%, για 3 ορόφους.

στην περιοχή Coral Bay στην Πέγεια. Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99-367736

Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99-367736

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο στη Χλώρακα εμβαδού 1370 m2 με συντελεστή δόμησης 90%

Ζητείται έμπειρη housekeeper για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα προσόντα είναι η αγγλική γλώσσα και η άδεια οδήγησης.

Ζητείται καμαριέρα/καθαρίστρια για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα πρέπει να έχει άδεια οδηγού.

Για πληροφορίες στο τηλ: 99323769

η καρδιά του σπιτιού σας Η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία στον κλάδο του επίπλου Κουζίνας - Ντουλάπας,

ΖΗΤΑ Στέλεχος πωλήσεων Για το νέο κατάστημα στην Πάφο ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Γνώση διακόσμησης - σχεδίου • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση • Εμπειρία σε Ιταλικά εργοστάσια κουζίνας • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων • Γνώση περιβάλλοντος Windows, Ms Office, Internet • Καλή γνώση Αγγλικών Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση e-mail kitchenflatDack@hotmail.com ή καλέστε στο τηλέφωνο 99 897941 & 26 913540

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 26273707 99542526 B & I PROPERTY MANAGEMENT LTD

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται επιχείρηση γυναικείας και παιδικής ένδυσης σε πολύ λογική τιμή. Ενδιαφέρει άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με χαμηλό κόστος. Για πληροφορίες στο τηλ: 99822404

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Πωλούνται τρία συνορεύοντα οικιστικά οικόπεδα στην περιοχή Universal, εμβαδού 663τ.μ. το ένα και 651τ.μ. τα άλλα δύο. Κατάλληλα για ανάπτυξη. Πληροφορίες στο τηλ: 99302803

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδερφού

Τελούμε αύριο Κυριακή 28/05/2017 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος στην Τάλα το σαρανταήμερο μνημόσυνο της προσφιλούς μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

B&I Property Management Ltd Τηλ: 26273707 - 99542526

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η Εταιρεία PFA CYPRUS HOLIDAY HOMES LTD ζητά Συντηρητές Πισίνας και Συντηρητές Κήπου με τουλάχιστον δυο χρόνια πείρας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο αριθμό 269600067, ή στο email: central-pfa@ cytanet.com.cy.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ To ασφαλιστικό γραφείο Pacific ζητά κοπέλα υπάλληλο που γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26911193 /26911194 Ηλεκτρονική διεύθυνση pacifici@cytanet.com.cy

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΡΤΟΓΝΩΣΙΑ

Παραδοσιακό εργαστήρι Εδώ ζυμώνουμε, Εδώ ψήνουμε ΣΝΑΚ - ΨΩΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ - ΓΛΥΚΑ ΤΗΛ: 99083747 Νεοφύτου Νικολαΐδη 29 & Πίνδου γωνία, κατ. 10

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε αύριο Κυριακή 28 Mαϊου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, το τρίτο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΔΩΝΙ ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (από την Πάφο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν. Ευχαριστήριο: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έκαναν εισφορές και με οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, τέκνα, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Ευχαριστήριο: Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια, έκαναν εισφορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στη μεγάλη δοκιμασία και στο βαρύ μας πένθος για τον πρόωρο χαμό του πολυαγαπημένου μας Άδωνι. Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Δώρα Χαραλάμπους Παιδιά: Λητώ και Σοφία Γονείς: Νάκης και Κούλα Βρυωνίδη Αδέρφια: Βάνα, Μάριος, Κυριάκος

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΙΔΗ και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς


30

το άλλο ρεπορτάζ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που πραγματοποιείται συνεδρίαση της Ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου Πάφου, η επικαιρότητα είναι γεμάτη από θέματα, καθώς ήδη έχουν μαζευτεί- συσσωρευτεί σοβαρά θέματα ένα σωρό, ενώ με τρόπους και μεθόδους που δεν θα σχολιάσουμε προς το παρόν θέματα που ενδιαφέρουν κάποιους προωθούνται το συντομότερο στην Ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου. Έτσι το θέμα του αιτήματος γνωστής εταιρείας να εξασφαλίσει αλλαγή χρήσης των χώρων του σε πολυκατάστημα συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάφου. Είναι ένα θέμα με το οποίο η εφημερίδα μας ασχολήθηκε εδώ και καιρό, και για το οποίο θέμα αποκαλύψαμε και όλες τις λεπτομέρειες στην προηγούμενη μας έκδοση... ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... ...ΣΤΟΝ ΒΑΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, δημοτικό σύμβουλο της ΕΔΕΚ ο οποίος με τεκμηριωμένο τρόπο και με γραπτή εισήγηση του στην Ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα της αλλαγής χρήσης χώρων μεγάλης εταιρείας σε πολυκατάστημα. Η εισήγηση του δημοτικού συμβούλου τεκμηριωμένη, και μελετημένη έδειξε ότι ο δημοτικός σύμβουλος γνωρίζει καλά τα θέματα, και μελετά όλα τα θέματα που έρχονται ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου για αποφάσεις...

+

...Και στην παραλία;...

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... ...ΠΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΦΟΥ συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε υπαλλήλους και Τμηματάρχες του Δήμου, με αποτέλεσμα για ολόκληρες μέρες άλλη δουλειά να μην γίνεται τόσο εντός όσο και εκτός του δημοτικού μεγάρου από το να συζητούν για συμπεριφορές και τρόπους διαχείρισης θεμάτων. Τις τελευταίες μέρες δύο συσκέψεις, η μια με τους τροχονόμους και η άλλη με τους τμηματάρχες ήταν η αφορμή για πολλά σχόλια μέσα στην αγορά αλλά και μέσα στο δημοτικό μέγαρο, όσον αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζονται σε γενικό επίπεδο οι υπάλληλοι του Δήμου.

ΣΥΓΧΙΣΗ γενικά μεταξύ των ιδιοκτητών και ενοικιαστών των κέντρων αναψυχής έχει φέρει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάφου σχετικά με τα κιόσκια, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχουν ακόμη αποφάσεις όσον αφορά στις άδειες ποτού. Γενικά, με τα κέντρα αναψυχής τα έχουν θαλασσώσει οι εκλεγμένοι μας, και μετά και που ο Δήμος ζητά και τις απόψεις της Πολεοδομίας για το θέμα όλα γίνονται ακόμη πιο σκοτεινά και χλωμά και γκρίζα... ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ το κομφούζιο, κάτι γίνεται με τα ξενοδοχεία, τις παρανομίες τους, τη χρήση της παραλίας, και πολλά άλλα για τα οποία θα επανέλθουμε...

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 27 ΜΑΪΟΥ - Χατζηχαραλάμπους Δώρα Ελλάδος 104 Έναντι πάρκου Δασούδι Πάφος 26822627 70008181 ΚΥΡ. 28 ΜΑΪΟΥ - Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ Πάφος 26949259 26222670 ΔΕΥ. 29 ΜΑΪΟΥ - Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round about Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950 ΤΡΙΤ. 30 ΜΑΪΟΥ - Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 62 500m χαμηλότερα από Carrefour, δίπλα από φούρνο Παπαντωνίου Πάφος 26942343 26954204 ΤΕΤ. 31 ΜΑΪΟΥ - Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151 ΤΕΤ. 31 ΜΑΪΟΥ - Ηλιάδη Μάχη Ανεξαρτησίας & Επτανήσου Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544 ΠΕΜ. 1 ΙΟΥΝΙΟΥ - Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762 ΠΑΡ. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ - Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985

Οι παρανομίες και οι άλλες παρανομίες... ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ φορές ότι μέσα στην πόλη της Πάφου θα πρέπει να επικρατήσει η ισονομία και η ισοπολιτεία, πράγμα που προεκλογικά, και ο Δήμαρχος και όλοι όσοι εκλέγηκαν στο δημοτικό συμβούλιο υποσχέθηκαν. Περιμένουμε, λοιπόν, να δοθούν εντολές σε υπηρεσιακούς του Δήμου να καταγράψουν όλες τις παρανομίες και με επιστολές να δοθούν χρονοδιαγράμματα έτσι που είτε να νομιμοποιηθούν όσα μπορούν να νομιμοποιηθούν, ή να προχωρήσει ο Δήμος σε σωστές διαδικασίες... Όσο μεγάλες αναπτύξεις έχουν τρανταχτές παρανομίες και δεν διώκονται, ενώ παράλληλα διώκονται οι μικροί, μικροί τόσο θα διευρύνεται και η ανισονομία και η ανισοπολιτεία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΥΡ 28 ΜΑΪΟΥ Διεθνές Ράλλυ Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Azia Beach Hotel Ώρα: 9.00 π.μ. (Εκκίνηση) 3.00 μ.μ. (Τερματισμός, Απονομή τιμητικών πλακετών + Επάθλων) Οργανωτής: Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου

ΔΕΥ. 29 ΜΑΪΟΥ

Archaeomusica - 08:30 — 17:00 Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφος 29 Μαΐου – 21 Αυγούστου 2017 Ώρες λειτουργίας: 08:30 – 17:00 Εγκαίνια: Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 19:00 Χώρος Επισκεπτών / Αρχαιολογικό Πάρκο/ Κάτω Πάφος Μια έκθεση που αναδεικνύει ότι… «η Μουσική είναι η ‘ηχητική απόδειξη της κοινής καταγωγής των Ευρωπαϊκών πολιτισμών». Η μουσική μπορεί ν’ αποκαλύψει κάποια δεδομένα για αρχαίους πολι-

τισμούς, αφού πολύ πριν ανακαλύψουμε την κοινή μας ταυτότητα στην Ευρώπη, η μουσική είχε ήδη δημιουργήσει ένα δίκτυο σχέσεων και σημείων επαφής ανάμεσά μας. Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πολυμέσα…

ΤΕΤ. 31 ΜΑΪΟΥ -

Μια latin – jazz βραδιά με τους MACUMBA Πολιτιστικός Χώρος Τεχνόπολις 20 Ώρα: 8.30 μ.μ. Το Τεχνόπολις 20 ανοίγει τον εξωτερικό του χώρο & κήπο για τη φετινή σεζόν με τους MACUMBA σε μια latin & jazz βραδιά. Απολαύστε Αfro-Cuban & Brazilian Funk ρυθμούς μέσα από μία σύγχρονη jazz αισθητική αντίληψη.Το κουαρτέτο αποτελείτε από τους: Rodrigo Cáceres (μπάσο), Ρόδο Παναγιώτου (κρουστά), Γιώργο Μορφίτη (πλήκτρα) & Ηλία Ιωάννου (τρομπέτα).Κρατήσεις απαραίτητες στο 70002420. Είσοδος: €10


ΑΠΟΨΗ 31

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2017

aλαλούμ...

Ως εφημερίδα έχουμε καταγράψει πάμπολλες προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είμαστε έστω και λίγο συγκρατημένοι στους πανηγυρισμούς. ΜΙ.ΧΙ.

ΡΑΟΥΛ ΤΣΑΧΙΔΗΣ Πρόεδρος Συλλόγου Ελληνοποντίων Πάφου "Άγιος Τρυφωνας"

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΟΥ Υπεύθυνος ΔΕΟΚ Πάφου

«Βλέπουμε την αναβίωση του νεοοθωμανισμού και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνουμε μάρτυρες των ίδιων εγκλημάτων που προέβη η Τουρκία στο παρελθόν»

«Για να σταματήσει το καθεστώς εργοδότησης με προσωπικά συμβόλαια πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία για τον κατώτατο μισθό και να ενισχυθεί η εποπτεία».

«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουμε και να μην ανοίγουμε συνδέσμους εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλείς»

...Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί σε ότι αφορά τη λύση του κυπριακού, γιατί κινδυνεύουμε με αφανισμό.

...Ότι και να κάνουμε δυστυχώς η ανεργία και η φτώχεια οδηγούν κάποιους στη δουλειά, όπως νάναι και ότι νάναι προς όφελος του εργοδότη.

...Πολύ σωστή η επισήμανσή αφού τον τελευταίο καιρό έχουν τρελλάνει κόσμο οι ιοί και κάποιοι έπαθαν πολύ μεγάλη ζημιά στα επαγγελματικά τους.

ΚΛΙΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Τεχνικός Η/Υ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Ισονομία και ισοπολιτεία ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ καιρό, έχουμε θέσει σε πολλές παρεμβάσεις μας, το θέμα της ισονομίας και της ισοπολιτείας μέσα στην πόλη της Πάφου. Κάπου και κάποτε μέσα στο δημοτικό μέγαρο, εκλεγμένοι και υπηρεσιακοί θα πρέπει, επιτέλους να δουν αυτό το θέμα και να αποφασίσουν, ότι θα βλέπουν όλα τα θέματα και όλες τις αιτήσεις, ή υποθέσεις με τον ίδιο φακό και ότι θα κρίνουν και θα αποφασίζουν με τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλες τις υποθέσεις και τα θέματα. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ, εδώ και καιρό ότι για τις μεγάλες υποθέσεις, που αφορούν σε μεγάλες παρανομίες, οι εκλεγμένοι μας, κάνουν εκπτώσεις, σημαντικές, ενώ για υποθέσεις απλών πολιτών είναι υπέρμετρα αυστηροί, και αυτό από μόνο του δείχνει πολλά πράγματα. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, σαν θεσμικό όργανο ανήκει σε όλους τους δημότες, και θα πρέπει να αποδεικνύει με τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις δράσεις του ότι προάγει την ισονομία και την ισοπολιτεία, διαφορετικά δίνει το δικαίωμα στον κάθε έναν να κρίνει και να τοποθετείται ανάλογα... Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Έξω από το οίκημα της ΕΔΕΚ σε ένα δρόμο ημιτελή και χωρίς σήμανση, οι τροχονόμοι του Δήμου Πάφου μοιράζουν εξώδικα τις τελευταίες ημέρες. Οι διαμαρτυρίες τόσο των Εδεκιτών όσο και των περιοίκων ήταν έντονες, αφού όπως υποστήριξαν, είναι άδικες οι καταγγελίες για ένα δρόμο εργοτάξιο. ΜΙ.ΧΙ.

ΠΟΙΗΣΗ

Ευχαριστήριο Ποντίων

Αππέξω Πολιτιτζοί, χορτάσαμε, το ψέφτικον το κλάμαν. Μεν κουαλείτε τζιερεμέν, κονύζια στον Ακάμαν! Βάρτε τσαι νακκουρίν νερόν, εις το κρασίν σας μέσα, πριχού σας χώσει ως τ΄αφκιά ο Ερτογάν, τη φέσα! Το μπρόεμαν εθκιάβητσιεν, κονφτέφκει μεσομέριν! Απ’ ον απέξω του χορού, πολλά τραούθκια ξέρει!! ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

Τα Σωματεία των Ελλήνων Ποντίων, που κατοικούν στην Πάφο, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από τους βάρβαρους – αλλόθρησκους της Τουρκίας το 1916 – 1923 και γενικά όλες τις εκδηλώσεις, που έγιναν στη μνήμη των αδελφών Ποντίων. ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ Γώργιο, τον δήμαρχο Πάφου κ.Φαίδωνα Φαίδωνος, τον τέως Πρόεδρο της Βουλής κ.Γιαννάκη Ομήρου, τους βουλευτές Πάφου κ.Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και κ.Ηλία Μυρι-

άνθους, τον δήμαρχο Γεροσκήπου κ.Μιχάλη Παυλίδη, τον διευθυντή του ΚΥΚΕΜ κ.Χρίστο Ιακώβου, τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου Πάφου, την Αστυνομική Διεύθυνση, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και Στρατιωτική Διοίκηση Πάφου, τις τοπικές οργανώσεις ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΛΑΜ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και Οικολόγων, τον Σύνδεσμο Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, τον κοινοτάρχη Κ.Πάφου κ.Δημήτρη Χαρπίδη, την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίων Αναργύρων Κ.Πάφου, την Αρμένικη Κοινότητα Πάφου, την υπεραγορά Παπαντωνίου και γενικά όλους τους παρευρισκόμενους.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Πέταγμα ψυχής... ... αγωνίζεσαι σκληρά να μην πετάξεις, δεν θέλεις τα φτερά που σου δίνει ή ζωή για να φύγεις μακριά. Μία τα διώχνεις και δύο σου τα φέρνει πίσω... θυμώνεις γι αυτό, νιώθεις ότι ένιωθες ως τώρα για την ζωή...ότι είναι άδικη, με πίστη κενή... Τα σπρώχνεις με την δύναμη σου βαθιά μες του βυθού την άβυσσο. Προσπαθείς να κρατηθείς, όμως καταβάθος, παλιέ μου φίλε μου....ξέρεις... χαμογελάς όμως, ακόμα έχεις δύναμη για πολλά... τους φίλους σου ζητάς κοντά σου. Απόδειξη ότι έχεις ψυχή που δεν τα παρατά. Τι και αν πετάξω μακριά λες, και το λες με τόση περήφανη ψυχή... ξέρεις τα λόγια σου βαθύς λογισμός για μας κάλε μου φίλε είναι. Φαινόμαστε τόσο αδύνατοι κοντά σου, τόσο μικροί κοντά στην γιγάντια ψυχή σου, εσύ, μας δίνεις μαθήματα, πως θα κάνουμε, τα βήματά μας τα επόμενα...μην κλείνεις την βροχή μέσα σου, αστηνε, πλημμύρα στην ψυχή σου να φέρει, έτσι, να πάρει όσα σε πονούν, όσα το κορμί σου φθείρουν, όσα φτερά, να μην πετάξεις και μου φύγεις αηδονάκι μου γλυκό, που έχεις λαλιά σαν θάλασσα....μείνε εδώ, συνέχισε να τραγουδάς με τον τρόπο που εσύ μόνον ξέρεις... όπως τότε...θυμάσαι... κάππα


Profile for Μάριος Ευριπίδου

27 5 17  

27 5 17  

Profile for 70265
Advertisement