__MAIN_TEXT__

Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 22ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1082 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ

ΕΒΑΛΑΝ ΛΥΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΔΕΜΕΝΟΥΣ ● Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους που δεν είναι άλλος από την αδειοδότηση της αλλαγής χρήσης. ● Ο δήμος Πάφου σε εσωτερικό του σημείωμα στο οποίο καταγράφονται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και σημαντικά στοιχεία, εξηγεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην υπόθεση. ● Η κατάσταση θεωρείται πολύπλοκη και ιδιαίτερα δύσκολη, αν λάβει κανείς υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας και τους κανονισμούς λειτουργίας πολυκαταστημάτων. ● Στο δημοτικό συμβούλιο Πάφου επικρατεί αρκετή σύγχυση και οι απόψεις διίστανται σε ότι αφορά τους χειρισμούς και τους τρόπους αντιμετώπισης του αιτήματος της εν λόγω εταιρείας. ● Το αποκαλυπτικό έγγραφο (εσωτερικό σημείωμα) παρουσιάζει σήμερα αυτούσιο η Φωνή της Πάφου. Ρεπορτάζ σελ. 10 - 11

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Χρονίζει η επέκταση τού τμήματος αιμοκάθαρσης και οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα

Κινδυνεύουν ακόμη και ζωές

Ρεπορτάζ σελ. 12

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΑ Προβλήματα ασφάλειας στα δημοτικά μπάνια εγκυμονούν κινδύνους

Ζητούνται αρμόδιοι

Ρεπορτάζ σελ. 15

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σε άθλια οικονομική κατάσταση 52χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της

Δεν μπορεί να αγοράσει ούτε ψωμί Ρεπορτάζ σελ. 12


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

Εικόνες από... το σύγχρονο κόσμο... ● ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ γύρω μας, γαλήνη μετά από κάθε συννεφιασμέέγραψε στο ημερολόγιο του, δεν γίνο- νη, σκοτεινή και τρικυμισμένη εποχή... νται καθόλου τυχαία. Ότι μας συμβαί- Αλήθεια, συνέχισε να γράφει στο ημενει, όποιους ανθρώπους συναντού- ρολόγιο του, με ποιους τρόπους και με, σε όποια φάση βρισκόμαστε, ο ποιες μεθόδους μπορεί μέσα σε όλο τρόπος που διαχειριζόμαστε συγκε- ετούτο το κομφούζιο, τον θόρυβο, κριμένα πράγματα και καταστάσεις, και την ανάμειξη με τόσους ανθρώόλα έχουν μια βαθειά γενεσιουργό πους, μπορεί κανείς να ηρεμήσει και αιτία, είτε γνωρίζουμε αυτή την αι- να γαληνέψει, να αφήσει τη διαίσθηση τία αυτή, είτε θα την ανακαλύψουμε του και το υποσυνείδητο του να δουαργότερα, ίσως, και πάλι μέσα από λέψουν και να τον οδηγήσουν στην γεγονότα που θα μας φαίνονται και απόλυτη ηρεμία και στην απόλυτη γαπάλι τυχαία, αλλά, καθόλου τυχαία λήνη; δεν είναι... Κάθε πράγμα που υπάρχει, ● ΥΣΤΕΡΑ, βγήκε έξω, ήθελε πολύ να υπάρχει για κάποιο λόγο, και αυτός ο περπατήσει μέσα στη φύση, λένε ότι λόγος συνήθως ,είναι και ο δρόμος μέσα στη φύση, νιώθεις άλλος άνπου θα πρέπει να ακολουθήσουμε, θρωπος, νιώθεις τις ενέργειες του μέχρι που να ανακαλύψουσύμπαντος, μπορεί το με την βαθειά αλήθεια που ΑΠΟ - ΤΥΠΩΜΑΤΑ μυαλό να ηρεμήσει, κρύβουμε μέσα μας... και να σου δώσει λύ● ΚΟΙΤΑΞΕ ΓΥΡΩ ΤΟΥ, κασεις ακόμη και στα πιο θώς μέσα σε τέσσερις τοίδύσκολα...περπάτηχους εδώ και μέρες προσε λοιπόν με τις ώρες σπαθούσε να ανιχνεύσει τις μέσα του παράλλησκέψεις του που κυλούσαν λα περπατούσαν οι και έφευγαν, εδώ και μέρες σκέψεις αργά, αργά, πολλές δεν ένιωθε και τόσο το ένα θέμα μετά το καλά, ήξερε ότι χρειαζόταν άλλο, τελικά, γιατί οι ηρεμία, χαλάρωση, ίσως άνθρωποι μπλέκουν με ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και μια απόδραση από την χίλια δυο και στο τέλος καθημερινότητα, η ρουτίτης ημέρας μοιάζουν να, τα ίδια και τα ίδια σκοτώνουν και τόσο πελαγωμένοι, τόσο ασφυκτικά τη διάθεση και τη δημιουργικότητα, μπουρδουκλωμένοι με υποχρεώσεις, και τις νέες ιδέες και εμπνεύσεις, που πρέπει, είθισται, και πάει λέγοντας; δεν θα γεννηθούν ποτέ όσο τρέχουμε, Τι, αλήθεια, ενδόμυχα, προσπαθεί ο τρέχουμε, απλά για να προλάβουμε, κάθε ένας από εμάς να αποδείξει, όλα όσα όχι από δική μας επιλογή και, αλήθεια, να αποδείξει άραγε σε ,οφείλουμε, τάχατες, να κάνουμε...να ποιον...στον εαυτό του, στον περίγυπρολάβουμε, να διεκπεραιώσουμε... ρο του, στον κόσμο έξω;...Γιατί άραγε να διαχειριστούμε... Αλήθεια, διερωτή- τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κάθε ένας θηκε, τι και πόσα οφείλουμε πρέπει, εί- μας να αποδείξει τόσα πολλά και διάθισται, κτλ, να κάνουμε; Και πόσα από φορα, στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά τα πρέπει μας, εμείς οι ίδιοι και εντελώς ανούσια πράγματα που επιλέξαμε;... άμα τα αναλύσεις δεν έχουν δα και ● ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ότι αυτή η συ- καμιά σημασία; γκεκριμένη περίοδος στη ζωή του, μια ● ΤΕΛΙΚΑ, ΟΛΑ όσα γύρω μας συμβαίπερίοδος φαινομενικά δύσκολη, ήταν νουν, παράξενα, αλλόκοτα αντιφατιαπλά το μεταβατικό στάδιο βαθιών κά και αλλοπρόσαλλα φαντάζουν... και ριζοσπαστικών αλλαγών που συ- και εμείς παρατηρούμε αντιδράσεις, ντελούνταν ήδη μέσα του, ήξερε και το δράσεις, νοοτροπίες και συμπεριφοένιωθε ότι σύντομα, πολύ σύντομα, ρές...άλλοτε εκνευριζόμαστε, κάποτε όλα θα άλλαζαν, ότι ανατροπές ποι- πληγωνόμαστε..όμως, αυτό που πάοτικές σύντομα θα έρχονταν και αυτές ντοτε μετρά είναι να μάθουμε να πειοι ανατροπές σίγουρα θα τον οδη- σμώνουμε, να διεκδικούμε το δίκαιο, γούσαν σε μια πιο ποιοτική παρου- να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμασία σε όλα τα επίπεδα... πάντα μετά στε, και στο τέλος της ημέρας να διαπό το σκοτάδι ακολουθεί το φως, καιωνόμαστε...ουσιαστικά να δικαιώπάντα μετά την καταιγίδα, έρχεται το νουμε τον εαυτό μας για τις επιλογές ουράνιο τόξο, αυτά είναι νομοτελεια- του, αφού πρώτα τον αποδεχτούμε, κά πράγματα, έτσι πάντα το σύμπαν με τα καλά και τα όμορφα του, αλλά δουλεύει και φέρνει την αρμονία και τη και με τα αρνητικά.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ...

ΟΠΟΥ ΛΟΙΠΟΝ, η Ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου Πάφου πήρε κάποιες αποφάσεις για τα σκιάδια και αναστάτωσε ολόκληρη την Πάφο... Προς το παρόν, πάντως, τίποτε δεν είναι σίγουρο, ούτε ακόμη κι αν η απόφαση θα τηρηθεί και

θα εφαρμοστεί, αφού πολλά ερωτηματικά παραμένουν όσον αφορά στη νομιμότητα της απόφασης... Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ακόμη και σκιάδια που κατασκευάστηκαν από το Δήμο της Πάφου θα έχουν πρόβλημα...

ΑΠΟ ΤΟΥΣ πιο παραγωγικούς αλλά και γνώστες των θεμάτων μεταξύ των δημοτικών συμβούλων αποδεικνύονται οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γιώργος Κουννάς και Εύρος Λοϊζίδης, και με τους δύο σε διαφορετικά περιστατικά να συγκρούστηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον Δήμαρχο Πάφου για επί μέρους θέματα. Αυτό που αποδεικνύεται μέσα στο δημοτικό συμβούλιο Πάφου, πάντως, είναι ότι όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν να διαχωρίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι σ εαυτούς που έχουν άποψη και σε αυτούς που απλά περιμένουν κάποιο νόημα για να σηκώσουν, ή να κατεβάσουν το χέρι τους... ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ με κάθε ευκαιρία να εξοντώσει, ή και να καταστρέψει όσους δεν τον στήριξαν, ή δεν είναι κολαούζοι του. Φορτωμένος υποκρισία και αλαζονεία σε κάποια θέματα, αλλά ιδιαίτερα καλός και καλοπροαίρετος σε άλλα πολύ σοβαρά θέματα...δεν κρύβει τους στόχους του που αφορούν σε εντελώς προσωπικές εμπάθειες ή συμπάθειες, και προχωρεί ακάθεκτος..όπως νομίζει...έτσι όμως...δεν επιτελείς κοινωνικό έργο αλλά απλά ικανοποιείς το προσωπικό σου εγώ...πράγματα που δεν σε οδηγούν σε καλούς, δημιουργικούς και ποιοτικούς δρόμους...

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Mούντης ΔIEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Ανδρέας Γρηγορίου ΕΠIMEΛEIA YΛHΣ: Μάριος Ευριπίδου ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Βαρνάβας Ηλία Ανδρέας Κωνσταντινίδης Θεοφανώ Περικλέους Ιουλία Μαϊμαρη Άκης Χατζηκυριάκος Πωλίνα Άνυφτου Ρούλλα Φιλίππου Παναγιώτης Βορκάς Γεωργία Παπίρη Γρηγορία Ευριπίδου Στεφανία Χριστοδούλου Μαρία Μασούρα Εύη Μακαρίου Έλενα Γιάγκου Χρύσανθος Σαββίδης Άνθια Αριστοκλέους Ντανιέλλα Θρασυβουλίδου

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο Ερμής ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy www.foni-pafou.com

ΚΑΠΟΤΕ νι ώ συμβαίνει, θουμε πολύ παράξεν να μην κατα α, πώς και τι λαβαίνουμε ακ καν ποια πράγμ ριβώς νιώθουμε, για κάατα...και κα μας συμβα ταστάσεις ίνουν...όλα που σ γύρω μας φαντάζουν ε κάποια φάση ανούσια κα χωρίς ουσ ι ία, αφού εί μα μένοι σε σ υγκεκριμέν στε επικεντρωα ταλαιπωρο θέματα που ύν μας Η ΟΥΣΙΑ κι ... α η σημασ ία, όμως, εί μάθουμε ακ ναι να όμ ξεχωρίζουμ η και στα δύσκολα, να ε τις πινελιέ τα όμορφα χρώματα ς εκ και μας προσφ είνες που μπορούν να έρουν κάπ οιες, άλλες νες, και κά ποιες άλλε εικός που μπορ ούν να λειτ παραστάσεις ουργήσου τα μεγάλα ν σαν αντίδοτα σ την θλίψη μας...

Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


ΣΧΟΛΙΑ 03

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Είναι πολλές οι ώρες Αρκετές συνεδριάσεις της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου Πάφου διαρκούν αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι να διαμαρτύρονται και άλλοι να εγκαταλείπουν την θέση τους προφασιζόμενοι ένα σωρό δικαιολογίες. Από τη μια συμφωνούμε ότι οι πολλές ώρες δεν βοηθούν στην σκέψη και στο καθαρό μυαλό, αλλά από την άλλη πρέπει να καταλάβουν οι τοπικοί άρχοντες ότι θα θυσιάσουν κάποιο χρόνο από την προσωπική τους ζωή για το καλό της πόλης τους και των πολιτών, αφού αυτούς τάχθηκαν να υπηρετήσουν. Θα ήταν ευχής έργο να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να συνδυαστεί το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Νικόλας Παπαδόπουλος Το κλίμα στην Πάφο για τη προσφάτως εξαγγελθείσα υποψηφιότητα του Νικολα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά καλό και φαίνεται ότι ο κόσμος της επαρχίας θα τιμήσει με την ψήφο του τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Σε μια Πάφο με ισχυρά τα δυο κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, αλλά και με αξιόλογα στελέχη της Αλληλεγγύης και άλλους ανένταχτους παράγοντες, φαίνεται ότι η πλάστιγγα γέρνει προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ειδικά στην ύπαιθρο η προτίμηση που δείχνουν οι κάτοικοι είναι πέρα από εμφανής και αυτό θα αποδειχθεί με το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντοτε λέγαμε ότι η Πάφος αποτελεί πολιτικό βαρόμετρο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και το ίδιο ισχύει και τώρα. Κάποια στελέχη του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ που είναι αποστασιοποιημένα δεν φαίνεται να επηρεάσουν τη γενική εικόνα, ούτε και αποτελούν κάποιο πλήγμα σε αυτή την προσπάθεια. Ίδωμεν… ΣΟΚ

► Το γνωρίζατε ότι στα πολιτικά κόμματα άρχισαν δειλά – δειλά την προετοιμασία τους για τις προεδρικές εκλογές και, όπως πληροφορούμαστε, εδώ στην Πάφο γίνονται αρκετές επαφές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας; ► Το γνωρίζατε ότι αυτή η πόλη έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρίες τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομία, ειδικά σε αυτή την δύσκολη περίοδο, αλλά φαίνεται ότι κάπου έχουμε ξεμείνει;

Μέχρι τότε, όμως, ας αφήσουν τα παράπονα και ας στρωθούν στη δουλειά. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Περιβαλλοντική συνείδηση

► Το γνωρίζατε ότι κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί το έχουν παρακάνει στην Πάφο σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην υπηρεσία τους, αλλά και στους πολίτες, αφού απουσιάζουν συνεχώς και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα; ► Το γνωρίζατε ότι οι άνεργοι στην Πάφο αυξάνονται και πληθύνονται καθημερινά και οι αρμόδιοι αντί να ασχοληθούν με το πρόβλημα παίζουν με τα στατιστικά στοιχεία και τους αριθμούς προσπαθώντας να ανατρέψουν την αρνητική εικόνα που επικρατεί; ► Το γνωρίζατε ότι οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής μπορεί να διαμαρτύρονται για την μειωμένη κίνηση και τα προβλήματα του κλάδου αλλά φέρουν και οι ίδιοι ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί λόγω των αλλεπάλληλων λαθών και της προχειρότητας που επέδειξαν τα προηγούμενα χρόνια;

Αυτή η ιστορία με τα δεντράκια του εμπορικού κέντρου και τους βανδαλισμούς που καταγράφονται πρέπει να τελειώσει. Ταυτόχρονα, πρέπει άπαντες να κατανοήσουμε ότι οι συμπολίτες μας χρειάζονται αρκετή περιβαλλοντική εκπαίδευση γιατί δεν είναι μόνο η καταστροφή δυο – τριών δενδρυλλίων στην πλατεία το πρόβλημα, αλλά η γενικότερη και καθημερινή συμπεριφορά μας έναντι του φυσικού περιβάλλοντος. Δεκάδες αιωνόβια δέντρα καταστράφηκαν, εκατοντάδες άλλα κουτσουρεύτηκαν και όλα αυτά δεν έγιναν από νεαρούς, αλλά από επίσημους φορείς και τοπικούς παράγοντες. Εάν δεν κατανοήσουμε όλοι την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του πρασίνου για την ίδια την ποιότητα ζωής μας, τότε κάθε λίγο και λιγάκι αυτά θα έχουμε. Προσοχή, λοιπόν, στα δέντρα αλλά και στις αντιδράσεις μας. ΣΟΚ

Παραφωνήες ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου ... «Επιβάλλεται συγκεκριμμένο πλάνο για τη βελτίωση της κακής εικόνας και την εξάλειψη των διαφόρων παρανομιών της λαϊκής παραλίας του δήμου Γεροσκήπου». ...Δεν ξέρουμε τι θα κάνετε, αλλά θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί για τη μοναδική παραλία της ευρύτερης περιοχής της Πάφου, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε μοναδική στο είδος της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Βουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Πάφου κ. Ηλίας Μυριάνθους κάθε Δευτέρα, θα βρίσκεται στα Επαρχιακά Γραφεία της ΕΔΕΚ στην Πάφο, με σκοπό τον προγραμματισμό συναντήσεων με τους πολίτες της Πάφου. Οι συναντήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ.

► Το γνωρίζατε ότι επτά στους δέκα εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία της επαρχίας μας είναι ξένοι και κανενός δεν ιδρώνει το αυτί του, τη στιγμή που επτά στις δέκα οικογένειες συμπολιτών μας έχουν και τους δυο γονείς άνεργους; ► Το γνωρίζατε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην Πάφο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει και η επιμονή των κυβερνώντων να μην το στελεχώνουν επαρκώς ζημιώνει την ίδια την ιστορία μας αλλά και τον τουρισμό; ► Το γνωρίζατε ότι σε αρκετούς οργανισμούς κοινής ωφελείας ακούγονται πράματα και θάματα σε σχέση με την διαχείριση οικονομικών ζητημάτων και δεν θα αργήσει να εκραγεί η βόμβα και να μείνουν αρκετοί εκτεθειμένοι; ► Το γνωρίζατε ότι οι αιώνιοι και γνωστοί κριτές των πάντων συνεχίζουν το βιολί τους στην πόλη μας και το μόνο που καταφέρνουν είναι να προσφέρουν κακές υπηρεσίες στον τόπο και στους πολίτες, αφού δεν έχουν να προτείνουν απολύτως τίποτε; ► Το γνωρίζατε ότι η άγνοια και η ανικανότητα κάποιων τοπικών παραγόντων μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην πόλη μας και καλά θα κάνουμε όλοι να τους παρακολουθούμε στενά και να τους βάλουμε φρένο; ► Το γνωρίζατε ότι σε κάθε πολιτικό κόμμα στην Πάφο άρχισαν να προαλείφονται αρκετά στελέχη για θέσεις και πολιτειακά αξιώματα ευελπιστώντας σε εκλογική επιτυχία των δικών τους υποψηφίων στις προσεχείς προεδρικές εκλογές;


04 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Δεν θέλουν λύση; ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

10 είναι για τους άριστους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτικός Σύμβουλος, ΕΔΕΚ Δήμου Πάφου

Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Δήμου Πάφου

9 ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ όσα παρακολουθήσαμε και επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια, και επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, και με εκπροσώπηση, των Τουρκοκυπρίων από Ταλάτ, και Ακκιντζί, αν θέλουμε να είμαστε ψύχραιμοι και να λέμε την καθαρή αλήθεια, το Κυπριακό δύσκολα επιλύεται, όσες υποχωρήσεις κι αν η δική μας πλευρά κάνει. Αυτή την πικρή αλήθεια, δυστυχώς οι ηγέτες μας δεν την λένε, και απλά προσπαθούν ο κάθε ένας να επιρρίψει ευθύνες στον άλλο, για την τακτική τάχατες που ακολουθεί ή πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθηθεί... ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ δε με τον σουλτάνο, πλέον, Ερτογάν γίνονται ακόμη πιο δύσκολα ότι κι αν λέει ο κάθε ηγέτης μας της όποιας σχολής σκέψης πάνω στο Κυπριακό.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ δημοτικούς συμβούλους που ήξεραν πολύ καλά και τεκμηριωμένα έθεσε απόψεις όσον αφορά στο θέμα των σκιαδίων. Βασική αρχή του η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών χωρίς διακρίσεις και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σε ποιαν περιοχή της πόλης κατασκευάζεται ένα σκιάδιο. Ουσιαστικά η συνολική συζήτηση και απόφαση της Ολομέλειας στο θέμα των σκιαδίων τον δικαιώνει για τις απόψεις που έθεσε ευθύς εξ αρχής όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα την εποχή των έργων στο παραλιακό μέτωπο.

9 ΑΠΟΔΕΙΞΕ ότι προεδρεύει σωστά της Πολεοδομικής Επιτροπής παρά το γεγονός ότι είναι νεοεκλεγής και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την πιο δύσκολη και καυτή Επιτροπή του Δήμου της Πάφου. Γενικά φαίνεται ότι πλέον κατέχει τα θέματα του Δήμου και ότι μπορεί με άνεση να τοποθετηθεί πάνω σε δύσκολα, ή λεπτά θέματα χωρίς τους οποιουσδήποτε επηρεασμούς, από τον οποιοδήποτε, θέμα που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν το έχουν ακόμη ξεπεράσει... ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

Περίεργες ιστορίες...

...Και

ΣΥΣΚΕΨΗ με τους τροχονόμους πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό μέγαρο μετά που αυτοί ζήτησαν να γίνει η σύσκεψη και να εξεταστούν κάποια αιτήματα τους, με κύριο αίτημα την πληρωμή των υπερωριών με τον τρόπο που αυτή γίνεται σε άλλες πόλεις και Δήμους. Στη σύσκεψη, λοιπόν, έπεσε και η βόμβα όταν ένας από τους τροχονόμους αποκάλυψε ότι από το 2011 κατάγγελλε σε δύο Λειτουργούς του Δήμου θέματα ατασθαλιών από συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου , αλλά κανένας δεν έκανε ούτε την παραμικρή έρευνα ή κίνηση για τις καταγγελίες του... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

Προεδρικές και παρασκήνιο ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΑΝ να βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά και διάφορα για υποψήφιους για την προεδρία της Δημοκρατίας. Η γνωστή μέθοδος που κάποιοι ακολουθούν για να πλήξουν συγκεκριμένες υποψηφιότητες . Αυτό που εμείς θα πούμε είναι ότι σε κάθε δημοκρατική κοινωνία επιτρέπεται στον κάθε ένα να διεκδικεί δημοκρατικά το όποιο πολιτειακό αξίωμα επιθυμεί. Παρασκήνια, και διαβολές, ψίθυροι και θέματα του παρελθόντος που δεν τέθηκαν την ώρα που έπρεπε αλλά χρησιμοποιούνται σε εκλογικές διαδικασίες, μάλλον ρίχνουν το επίπεδο και τίποτε δεν προσφέρουν στο δημοκρατικό βίο του τόπου... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

αυτά να λέγονται Πολιτική και εκκλησία... ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ δικαίωμα του κάθε πολίτη, και βέβαια και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ή και οποιουδήποτε άλλου να εκφράζει τις όποιες απόψεις του τόσο για το Κυπριακό πρόβλημα, όσο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα είτε αυτό το θέμα αφορά στην πολιτική, είτε στην κοινωνία, είτε οποιοδήποτε γενικά θέμα που αφορά τους πολίτες. Επομένως, βλέπουμε σαν χαμηλού επιπέδου τις όποιες επιθέσεις εναντίον του Αρχιεπισκόπου Κύπρου επειδή εκφράζει απόψεις. Απλά κριτική για τις απόψεις του οποιουδήποτε μπορεί ελεύθερα να ασκείται, όχι όμως κριτική επειδή αυτός εκφράζει τις απόψεις του... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

Μισθοί και Βουλή... ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ότι το νομοσχέδιο θα παρκάρει όταν αντιλήφθηκαν στην Επιτροπή ότι προτεινόμενο νομοσχέδιο ήλθε από το Υπουργείο απλά για να καλύψει μισθούς συγκεκριμένων Γενικών Διευθυντών οι οποίοι στη συνέχεια αποσπάσθηκαν στο διπλωματικό σώμα. Στις εποχές που ζούμε το να πηγαίνουν στη Βουλή Νομοσχέδια που αφορούν πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα για να βολευτούν περισσότερο οικονομικά αυτά τα πρόσωπα μάλλον πολύ άκομψο είναι... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ


Κάνναβη: Εναλλακτικές Χρήσεις στην Ιατρική

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ● Πωλείται γωνιακή μεζονέτα δύο υπνοδωματίων

Η Νεολαία Οικολόγων και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σας

στη Χλώρακα με ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας

προσκαλούν στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα την Κάνναβη και

Τιμή 85.000 ευρώ διαπραγματεύσιμη

τις πάμπολλες χρήσεις της στην Ιατρική, την Πέμπτη 25 Μαΐου, ώρα 18:30 στο Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου.

● Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Universal εμβαδού 2,100τ.μ. στην τιμή των 350.000 ευρώ

Θεωρούμε ότι είναι ένα επίκαιρο αλλά "απαγορευμένο" θέμα, στο οποίο οι λιγοστές και πολλές φορές οι περιορισμένες γνώ-

● Πωλείται οικόπεδο στα Κονιά

σεις, λειτουργούν ως η διασφάλιση ενός καλά καταχωρημένου

εμβαδού 1.500τ.μ. με απρόσκοπτη θέα την θάλασσα

ταμπού. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε αυτές τις προκαταλήψεις και να μοιραστούμε τις απόψεις μας μαζί με όλους και όλες που θέλουν να ακούσουν και να ακουστούν.

στην τιμή των 150.000 ευρώ ● Πωλείται οικόπεδο στη Μεσόγη με ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας Τιμή 95.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κον Μιχάλη στο τηλ: 99034170


06 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

Φίλε Γιώργο μπορεί να έχω κάποιες διαφωνίες με τον Νικόλα, αλλά όπως γνωρίζεις είμαι αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ και δεν θα μπορέσω να σε στηρίξω.

Αγαπητέ υπουργέ τα κονδύλια που μας έταξες περιμένουμε να τα πάρουμε σύντομα. Όπως βλέπεις μας ακούει και ο Γιώργος.

Μπορεί να άρχισα νωρίς την προπόνηση για τις προεδρικές, αλλά του φρονίμου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει.

Θα σας φτιάξω ένα αθλητικό κέντρο να τρίβετε τα μάτια σας. Τόσο η Χλώρακα όσο και η Λέμπα θα έχουν να λένε για τον ΚΟΑ.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Αμφιλεγόμενες δηλώσεις

Αμφιλεγόμενες και επιδεχόμενες πολλών ερμηνειών είναι οι δηλώσεις των εργοδοτών σε ότι αφορά το μείζον θέμα της εργοδότησης Κυπρίων στους διάφορους παραγωγικούς τομείς και ειδικότερα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει ο ποιητής όταν εκφράζει την αισιοδοξία του πως μέσα από το διάλογο θα βρεθεί μία λύση. Ποιο διάλογο δηλαδή και γιατί; Δεν υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί; Τι πρέπει άραγε να συμφωνηθεί προκειμένου να εργοδοτηθεί κάποιος Κύπριος; Μήπως ότι πρέπει να αποδεχθούν τους όρους εργοδότησης των αλλοδαπών, άντε και επειδή είναι δικός μας, κάτι παραπάνω; Γιατί, εάν είναι έτσι να χαιρόμαστε τους λεβέντες μας!!! Και προπάντων να χαιρόμαστε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την ευαισθησία τους… ΣΟΚ

Τουρισμός και προβολή Η προβολή που γίνεται για το τουριστικό μας προϊόν αυτή την περίοδο είναι αρκετά καλή και η κινητικότητα που υπάρχει αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Όλοι έχουν κατανοήσει ότι πλέον χρειάζεται σκληρή δουλειά για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και ανέλαβαν δράση ευελπιστώντας να πετύχουν την ανατροπή. Ταυτόχρονα, όμως, οι αρμό-

διοι φορείς και οι επαγγελματικοί κλάδοι του τουρισμού πρέπει να παραδειγματιστούν από τα λάθη του παρελθόντος και να μην τα επαναλάβουν σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή. Πιστεύουμε ότι τίποτε δεν χάθηκε ακόμα και εάν εργαστούμε σωστά και προγραμματισμένα θα φέρουμε το ποθητό αποτέλεσμα. ΣΟΚ

Έξω Βρύση

Επιμήκυνση

Η περιοχή της Έξω Βρύσης αποτελεί σήμερα ίσως την μοναδική γραφική και σπάνιας ομορφιάς τοποθεσία στην πόλη μας, αλλά δυστυχώς έχει τη μοίρα όλων των υπολοίπων θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητάς ζωής. Εδώ και δεκαετίες παραμένει ξεχασμένη και σχεδόν εγκαταλελειμμένη τη στιγμή που μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για αναζωογόνηση της παλιάς πόλης. Τα στενά δρομάκια, τα παλιά σπίτια, τα αιωνόβια δέντρα συνθέτουν ένα πολύ όμορφο σκηνικό και αυτό που χρειάζεται είναι μια ήπια επέμβαση που θα δώσει χρώμα και ζωή σε ολόκληρη την περιοχή. Θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε Πλάκα της Πάφου και να αποτελέσει πόλη έλξης για ντόπιους κατοίκους και ξένους επισκέπτες. Πού, όμως, τέτοιο όραμα; ΣΟΚ

Η λέξη της εποχής ακούει πλέον στο όνομα επιμήκυνση και την συναντούμε σε κάθε μας βήμα, σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε είδηση που μεταδίδεται. Επιμήκυνση ζητούν οι τράπεζες για τα δάνεια από τον ΕΛΑ, επιμήκυνση ζητά ο κόσμος από τις τράπεζες για τα χρέη του, επιμήκυνση ζητούν οι πολίτες για τις οφειλές τους προς το κράτος και πάει λέγοντας. Επιμήκυνση

σημαίνει «το τραβώ για να μεγαλώσει» και όπως πάμε στο τέλος της ημέρας θα μείνει μόνο το τράβηγμα. ΣΟΚ


ΑΠΟΨΗ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 07

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

«Τα δικά μας, του γειτόνου μας» Είναι κάποιοι σ’ αυτόν τον δύσμοιρο και πολύπαθο τόπο, σ’ αυτή την επαρχία που έχουν πιστέψει ότι είμαστε όντως ιθαγενείς, πολίτες δεύτερης κατηγορίας και φτωχοί συγγενείς. Έχουν καταντήσει μίζεροι, γκρινιάρηδες και ζητιάνοι. Σε κάποιες στιγμές τους φταίνε και τα ρούχα που φοράνε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν της διπλανής πόρτας καταφέρνουν με τέτοιες συμπεριφορές να γκρεμίζουν ότι κτίζουν οι άλλοι και να αλλοιώνουν την γενικότερη εικόνα της κοινωνίας και της πόλης μας. Δεν έμαθαν στη ζωή τους να χαμογελούν, να αγαπούν να πιστεύουν τέλος πάντων στον εαυτό τους. Βλέπουν παντού φαντάσματα, βρικόλακες και άτομα που θέλουν να τους κάνουν κακό. Νοιώθουν κυνηγημένοι και στιγματισμένοι. Αυτοί οι λίγοι ευτυχώς δεν βλέπουν τίποτε καλό ούτε θετικό στην καθημερινότητα τους και για όλα τα στραβά και ανάποδα φταίνε πάντα οι άλλοι. Και δεν τους φτάνει αυτή η κατάντια, παρουσιάζονται και πρώτοι στην κριτική και στην παρά-

θεση απόψεων για όλα. Οι κύριοι αυτοί τα βλέπουν όλα μαύρα και άραχνα γιατί με αυτό τον τρόπο ικανοποιούν την αρρωστημένη σκέψη και νοοτροπία τους και καλύπτουν τις αδυναμίες του εσωτερικού τους κόσμου. Υπάρχουν προβλήματα, λάθη, παραλείψεις, ελλείψεις, αδυναμίες και κενά σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν πολύ περισσότερα θετικά και η καλή προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής. Κάτι όμως που δεν βλέπουν αυτοί οι κοντόφθαλμοι ανενεργοί πολίτες οι οποίοι νομίζουν ότι και το σύμπαν ακόμη συνωμοτεί εις βάρος τους. Είναι αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι κατηγορούν τους πάντες για το ρουσφέτι και τρέχουν πρώτοι να βολέψουν κάποιο δικό τους άτομο ονομάζοντας το αίτημα τους βοήθεια και εξυπηρέτηση. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι όταν γίνει κάποιο μεγάλο έργο υποδομής και ανάπτυξης ισχυρίζονται πάντα ότι κάποιους εξυπηρετεί υπονοώντας συμφέροντα επωνύμων και

Αρχαιολογική Σχολή Φοιτητές από όλο τον κόσμο έρχονται στην Πάφο για πρακτική εξάσκηση στην αρχαιολογία είτε συμμετέχοντας σε ανασκαφές είτε παρακολουθώντας διαλέξεις για τα αρχαία μνημεία και την ιστορία τους. Οι αρχαιολογικοί μας θησαυροί προσφέρονται για αυτό τον σκοπό της ανώτατης εκπαίδευσης και οι μόνοι που δεν το αντιλαμβάνοτναι είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς. Μέχρι και οι ξένοι διερωτούντια γιατί να μην λειτουργεί στην Πάφο δημόσια πανεπιστημιακή σχολή στην Αρχαιολογία, από τη στιμή που η κληρονομιά είναι τέτοια και

όχι το γενικότερο σύνολο. Είναι οι τύποι οι οποίοι καταγγέλλουν τις διάφορες υπηρεσίες καθαριότητας ότι δεν προλαβαίνουν να καθαρίσουν την πόλη και δεν καταγγέλλουν αυτούς όλους τους ασυνείδητους οι οποίοι ρυπαίνουν συστηματικά την πόλη μας. Είναι οι μεγάλοι περιβαλλοντιστές οι οποίοι σχίζουν τα ρούχα τους όταν κοπεί κάποιο δέντρο ή ξεραθεί κάποιο λουλούδι την στιγμή που οι ίδιοι αιτούνται την εγκοπή δέντρων επειδή είναι μπροστά στα σπίτια και τα καταστήματα τους. Είναι οι αιώνιοι παραπονιάρηδες και ταλαιπωρημένοι πολίτες οι οποίοι επιρρίπτουν ευθύνες μόνο στην αστυνομία για κάθε κυκλοφοριακό κομφούζιο και όχι σε αυτούς που παρκάρουν σε πεζοδρόμια, στροφές, πλατείες και κλείνουν δρόμους για να φορτώσουν ή να ξεφορτώσουν υλικά. Είναι οι δήθεν επαγγελματίες οι οποίοι ενώ δεν ξέρουν πώς να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών φταίνε πάντα οι διπλανοί και οι πιο μακρινοί συ-

Μεγάλα λόγια

Θυμήθηκα το σχέδιο Ακάμα, που ακόμα να εφαρμοστεί, μα πάνω απ’ όλα, θυμήθηκε ότι έχει δεκαπέντε χρόνια να πατήσω το πόδι μου εκεί και σιχτίρισα τον εαυτό μου. ΑΓΝΩ-ΧΙ

ΣΟΚ

ΣΟΚ

...ΚΑΠΟΤΕ, υ ποχρεώνεσα ι λόγω επιπέδου, να σιω πήσεις, να π αρακολουθ σεις απλά τα ήεμετικά που σ υ μ β α ίνουν γύρω σου, να βγάλεις τα σ υμπεράσμα τα σου, ξέρο ντας πολύ κ αλά ότι ότα πια θα αποφ ν ασίσεις και θα μιλήσεις θα πεις τόσ α πολλά, πο υ θα μπουν πράγματα σ τα τη σωστή το υς βάση, κα θα φανερω ι θεί η αληθιν ή υπόσταση του κάθε εν ός...καθώς και η πραγμ κή αλήθεια ατιγια το τι κρύ β ετ α ι π ρ α τικά πίσω α γμαπό το καθε τι... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

νάδελφοι τους. Είναι οι ευαίσθητοι κοινωνικά συμπολίτες μας οι οποίοι με ψύλλου πήδημα εργοδοτούν παράνομους αλλοδαπούς αλλά για τον κατήφορο της κοινωνίας και της οικονομίας φταίνε οι παράνομοι αλλοδαποί. Είναι οι ευσεβείς χριστιανοί οι οποίοι ενώ έχουν δύο χιτώνες θέλουν πάντα ο γείτονας τους να μην έχει κανένα. Είναι οι κομματικοί παράγοντες οι οποίοι με κάθε ευκαιρία κατηγορούν τα κόμματα για τα κακώς έχοντα στον τόπο. Είναι τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι καθημερινά κυκλοφορούν με κατεβασμένα τα μούτρα, δεν χαιρετούν κανένα και δηλώνουν έτοιμοι να αποδείξουν ότι μετά το τέλος είμαστε εμείς.

Δικαίωση Τρακκίδη Όλοι Happy...

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση για επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας δεν μας φαίνονται ουσιαστικά, ούτε και αρκετά για να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. μας φαίνονται επιφανειακά και καθαρά επικοινωνιακά, τα οποία στηρίζονται σε αοριστολογίες και ευχές. Εάν δεν υπάρξουν επενδύσεις με πραγματικά κεφάλαια, τίποτε δεν μπορεί να γίνει, αφού τόσο το κράτος όσο και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι μείον. Εάν δεν εξευρεθεί ζεστό χρήμα να ρέει άφθονο στην αγορά, τα υπόλοιπα λέγονται και εξαγγέλλονται απλά για εσωτερική κατανάλωση και εντυπώσεις. Οι κυβερνώντες γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η εικόνα, αλλά προσπαθούν να την ωραιοποιήσουν με ψεύτικα και μεγάλα λόγια, κάτι όμως που θα τους αφήσει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένους.

όχι μόνο το επιτρέπει αλλά το επιβάλλει. Έλα ντε; Ακούει κανένας στο Υπουργείο Παιδείας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Οι ομορφιές του τόπου μας... Οι ομορφιές του τόπου μας κάνουν τους ξένους να ονειρεύονται και εμάς στην καλύτερη περίπτωση να αδιαφορούμε. Είδα προχθές στο διαδίκτυο ότι η παραλία της Λάρας συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα ομορφότερων της Ευρώπης και η υπερηφάνεια μου κτύπησε κόκκινο. Ταυτόχρονα, όμως εκτοξεύτηκε και ο δείκτης της ερινύας μου. Θυμήθηκα, βλέπετε, τους τόνους της άμμου που κάποτε σήκωναν από την μαγευτική αυτή περιοχή. Θυμήθηκα τα τζιπ σαφάρι που οργανώνονται για να κερδοσκοπήσουν μερικοί.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Πανηγυρική δικαίωση για τον δημοτικό σύμβουλο Αντώνη Τρακκίδη στο θέμα των παραλιών της Γεροσκήπου, καθώς όπως εξελίχθησαν τα γεγονότα, ο Δήμος Γεροσκήπου κερδίζει τετραπλάσια λεφτά από όσα έπαιρνε τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα, στο θέμα των παραλιών, τις καλύτερες προσφορές έκαναν οι προηγούμενοι διαχειριστές, και έτσι πήραν ξανά στα χέρια τους τις χρυσοφόρες περιοχές. Απ' εκεί και πέρα, πολύ σύντομα θα δοθούν και τα περίπτερα, μπροστά από τις παραλίες, κάτι που θα επιφέρουν ακόμη περισσότερα έσοδα στο ταμείο του δήμου. ΜΙ.ΧΙ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜ Α είναι, αν π ραγματικά εί λύση για κά ναι ποιους να π ετ σ ο κ ό β ο υν τα δέντρα π ου φυτέυτη καν μέσα στο εμπορικό κέν τρο της πόλη ς...Όχι, βέβαια. Και δεν συζητώ , φυσικά,γα συγκεκριμέν ι το ο δέντρο πο υ π ετ σ ο κ όφτηκε τις προάλλες ... Γιατί, παρ όμοια είχαμ λίγα. Το άλλ ε όχι ο ερώτημα, είναι το τι κ πλέον οι Φο ά νο υν ρείς, αλλά κ ύρια οι ίδιοι καταστηματά ο ι ρχες για να προσελκύσο κόσμο μέσα υν στο εμπορικ ό κέντρο, το οποίο και ή δη θα έπρεπ ε να τραβά κόσμο... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


08 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

Κινέζοι

Κούφιες υποσχέσεις

Οι επενδύσεις Κινέζων στην Πάφο δεν έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση στο τραπεζικό μας σύστημα, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων. Αυτό, όμως, που προκαλεί ανησυχία στους ντηβέλοπερς της επαρχίας μας είναι η συμπεριφορά των Κινέζων κτηματομεσιτών, οι οποίοι προβάλλουν υπερβολικές αξιώσεις σε ότι αφορά την προμήθειά τους σε σημείο που κάποιες συμφωνίες κρίνονται ως εντελώς ασύμφορες. Είναι ένα θέμα, το οποίο πρέπει να απασχολήσει τους οργανωμένους φορείς κα να εξεύρουν τρόπους αντιμετώπισής του. Ήδη όπως πληροφορούμαστε, έχουν γίνει διαβήματα προς την πρεσβεία της Κίνας στη Λευκωσία και έχει ζητηθεί η παρέμβαση του πρέσβη, ώστε να μπει τάξη σε αυτή τη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Κινέζοι κτηματομεσίτες θα κερδίζουν περισσότερα από τους ντηβέλοπερς μας. ΣΟΚ

Οι τελευταίες υποσχέσεις των ξενοδόχων και άλλων επαγγελματικών κλάδων του τουρισμού για πρόσληψη Κυπρίων εργαζομένων φαίνεται ότι μένουν στα χαρτιά, αφού όπως μας πληροφορούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ουδεμία επίσημη κίνηση έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Πάφο οι αριθμοί των αλλοδαπών εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία είναι απογοητευτικοί σε ότι αφορά το ποσοστό τους σε σύγκριση με τους Κύπριους, αφού ξεπερνούν το 50%.

Εκβιασμοί πρακτόρων Οι ξένοι διοργανωτές ταξιδίων φαίνεται μας πήραν χαμπάρι και άρχισαν τις πιέσεις προς τους ξενοδόχους για παραπέρα μείωση των τιμών για τα εκδρομικά τους πακέτα. Έγινε ακριβώς αυτό που φοβούμαστε και προειδοποιούσαμε τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς, όλοι αυτοί οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί δεν έχουν αναστολές, ούτε και τηρούν τα προσχήματα όταν τίθεται θέμα κέρδους. Απεναντίας, απειλούν και εκβιάζουν τους πάντες, προκειμένου να πετύχουν τις πλέον συμφέρουσες για αυτούς συμφωνίες. Σε αντίθετη περίπτωση, μας λένε κυνικά, υπάρχουν και άλλοι τουριστικοί προορισμοί στην περιοχή μας, τους οποίους προτιμούν για ευνόητους λόγους. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η τουριστική βιομηχανία της επαρχίας μας είναι πολύ εύκολο να πετύχουν το στόχο τους, όσο ασύμφορο και επικίνδυνο είναι για μας. Οι ξενοδόχοι διαμαρτύρονται, αλλά δεν έχουν και πολλά περιθώρια αντίδρασης. ΣΟΚ

Θα μας τρελάνουν

Παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης και άλλων κρατικών αρχών, εν τούτοις το πρόβλημα παραμένει και δεν βλέπουμε λύση στον ορίζοντα, από τη στιγμή που μπαίνει στη μέση το οικονομικό. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Δεν καταλαβαίνουν τίποτε Σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους όλα τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να εκπέμπουν την απαιτούμενη σοβαρότητα και να αποφεύγουν τις προκλήσεις απέναντι στους πολίτες. Δυστυχώς, στην πόλη μας κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα το μέγεθος της τραγωδίας και της συμφοράς που βρήκε τον κόσμο και συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως μαχαραγιάδες και να

προκαλούν με τα καμώματα και τα βίτσια τους τον κάθε ταλαίπωρο και απλό συμπολίτη μας. Είναι οι ίδιοι που σε καιρούς ευμάρειας και καταναλωτισμού πρωτοστατούσαν σε γλέντια και φαγοπότια στη πλάτη του λαού μας και έτρωγαν με δέκα μασέλες. Φαίνεται ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα εκλείπουν όταν γίνουν καθημερινός τρόπος ζωής. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Καφετέριες μονοπωλούν την ψυχαγωγία Συνωστισμός παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στις διάφορες καφετέριες της πόλης μας, τη στιγμή που άλλα κέντρα αναψυχής, όπως εστιατόρια και μπυραρίες είναι άδεια. Φαίνεται ότι ο κόσμος επιλέγει τη φτηνή ψυχαγωγία σε συνδυασμό με την παρέα και το άνετο περιβάλλον. Με 2-3 ευρώ πίνει το καφεδάκι του, τα λέει με τους φίλους και γνωστούς και περνά τον ελεύθερο χρόνο του χωρίς το άγχος του κόστους. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται απόγευμα και βράδυ, κάτι που δεν συνέβαινε παλιά. Πάνε εκείνοι οι καιροί που αρκετοί πήγαιναν για καφέ το απόγευμα σε καφετέρια, στη συνέχεια για ποτό σε μπυραρία και ακολουθούσε η ταβέρ-

να για φαγητό και το μπαράκι για ξενύχτι. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και μαζί τους και οι συνθήκες. Τι να κάνουμε; Ήρθαν τα πάνω κάτω για όλους και για όλα.

Όπως πάνε μερικοί παράγοντες σε αυτή την πόλη θα μας τρελάνουν ομαδικώς και θα ψαχνόμαστε. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα πως οι καιροί έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα με συμπεριφορές και καμώματα άλλων εποχών, που είχαν το πάνω χέρι σε όλα. Σήμερα, που η ύπαρξη του λαού μας κινδυνεύει και το κράτος μας καταρρέει, αυτοί οι άνθρωποι παίζουν με τη νοημοσύνη μας και προσπαθούν να αρπάξουν ότι μπορούν ακόμα και από ένα πτώμα. Φαίνεται ότι δεν πήραν το μήνυμα του λαού μας για κάθαρση και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων της οικονομικής τραγωδίας και των πρωτεργατών της διαφθοράς και ψάχνουν εναγωνίως μίζες και φαγοπότια τη στιγμή που δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. ΣΟΚ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Η Κυβέρνη ση όσο κα

ι η κοινωνία θα πρέπει να απαλλαγε ί από τις μικρο- αγκυ λώσεις που αφορούν τη ν καλλιέργεια Κάνν αβης για ιατρικούς σ κοπούς. Η Νεολαία του Κινήμα τος διοργάνω προηγούμεν σε την η εβδομάδα στη Λευκωσ ανοικτή συζή ία τηση για το θέμα αυτό προσπάθει σε μια α να δημιου ργηθεί ένα λον γόνιμο περιβάλγια ανταλλα γή απόψεων κα σκέψεων π ι ου θα οδηγή σει την Κύπ να μπορέσ ρο στο ει να αξιοπο ιήσει τις ευκα που παρου ιρίες σιάζονται σ τον τομέα α υτό».

ΣΟΚ

Επαρχιακός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥ ΛΑΒΗΣ Γραμματέας Οικολόγων Π άφου

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τι σου είναι ο άνθρωπος... ΓΡΑΦΕΙ: Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

► Η πλατεία Κέννεντυ ολοκληρώθηκε και αυτό που απομένει είναι η παρουσία του κόσμου που θα δώσει άλλη νότα στην καθημερινή ζωή της πόλης μας. ΜΙ.ΧΙ

ΓΥΡΩ ΣΟΥ, λοιπόν, άνθρωποι πολλοί, άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι, συνεργάζεσαι, άνθρωποι απλά γνωστοί, και πολλοί άλλοι άγνωστοι...και μέσα σε όλο ετούτο το πολυ- επίπεδο τιμ, επιλέγεις φίλους, παρέες, τον κύκλο σου... ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ζεις μέσα στην καθημερινότητα σου, έχεις τα δικά σου, ο κάθε ένας έχει τα δικά του, και προσπαθείς κάθε τόσο να αυτο- προσδιορίζεσαι...και να καθορίζεις ποιοι άνθρωποι σε ενδιαφέρουν και ποιοι όχι, με ποιους θα ασχολείσαι και με ποιους όχι... ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ λοιπόν, που θα αποφασίσεις με ποιους ανθρώπους γενικά δεν ασχολείσαι, έχεις ουσιαστικα΄επιλύσει σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις σου, και στον τρόπο ζωής σου... ΑΛΛΑ, ΤΕΛΙΚΑ, τα θέματα δεν σταματούν και δεν τελειώνουν εδώ. Ειδικότερα, όταν ανθρωποι με τους οποίους αποφάσισες να μην ασχολείσαι γενικά, ασχολούνται και παρα- ασχολούνται με σένα...

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΛΟΙΠΟΝ, είναι πώς στα αλήθεια, διαχειρίζεσαι αυτούς τους ανθρώπους. Και με ποιους τρόπους τους πείθεις ότι πρέπει να σε αφήσουν ήσυχο... ΤΕΛΙΚΑ, μπλέκεις σε χίλιες και δυο ιστορίες, που δεν θέλεις, επειδή είπε ο ένας έτσι και έκανε ο άλλος έτσι...και ο κύκλος, ο παράξενος κύκλος του ασχολείσαι ή οχι με κάποιους διαωνίζεται...


ΣΧΟΛΙΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

Εικόνες Ζωής...

Μισή μερίδα...

Καταγγελίες που έφθασαν στην εφημερίδα μας, έκαναν λόγο για εκμετάλλευση που είχαν από ψαροταβέρνα στην Κάτω Πάφο. Σύμφωνα με τους καταναλωτές, ενώ παρήγγειλαν συγκεκριμένο φρέσκο ψάρι από τη βιτρίνα του μαγαζιού, στο τέλους τους σέρβιραν άλλο πολύ μικρότερο σε μέγεθος. Επίσης, οι άλλες μερίδες ψάρι που παρήγγειλαν ήταν σχεδόν μισές... Άστε που τα ψωμιά που τους έφεραν ήταν κάποιων βδομάδων. Καταγγελία έγινε και για τη σαλάτα, η οποία χρεώθηκε δέκα ευρώ, ενώ στο μενού έγραφε 7.80. Εμείς τι να πούμε; Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ας προσέξουν οι μαγαζάτορες γιατί κακό δεν κάνουν μόνο στην επιχείρησή τους, αλλά και στην Πάφο γενικότερα. ΜΙ.ΧΙ

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κύριε πρόεδρε!

Πολίτες εκφράζουν παράπονα ότι αρκετοί καταστηματάρχες στη λεωφόρο Ποσειδώνος τοποθετούν πινακίδες έξω από τα υποστατικά τους, με αποτέλεσμα να κρατούν παράνομα τους χώρους στάθμευσης. Ο δήμος Πάφου τι έχει να πει επί αυτού;

ΜΙ.ΧΙ

Εξοχότατε κύριε πρόεδρε της δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η Πάφος περιμένει πάρα πολλά από εσάς αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία της. Δεν ζητάμε χάρη ούτε και επαιτούμε κύριε πρόεδρε. Απλά ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε και δεν τα έχουμε πάρει για πολλούς και διάφορους λόγους. Εξοχότατε κύριε πρόεδρε. Καλές οι καταθέσεις θεμελίων λίθων και οι τελετές εγκαινίων, αλλά θα προτιμούσαμε να καταθέτατε τον θεμέλιο λίγο για το νέο αρχαιολογικό μουσείο και για τη δημόσια πανεπιστημιακή σχολή. Επίσης θα θέλαμε να κόβατε την κορδέλα της μαρίνας στα Πότιμα, του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και του δρόμου Πάφου - Αεροδρομίου. Αυτά είναι που μένουν στον τόπο και τον λαό μας κύριε πρόεδρε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ζήτω ο καφές Όλη η Κύπρος πίνει καφέ, γράφουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναφέρονται στις δεκάδες ξένες εταιρείες που άνοιξαν καφετέριες στην χώρα μας. Ο αριθμός αυτών των καταστημάτων, τα οποία υπάγονται στις γνωστές αλυσίδες του εξωτερικού, είναι δυσανάλογος με τον πληθυσμό μας και διερωτόμαστε εύλογα εάν στην Κύπρο δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να πίνουμε

Ψαράδες παντού

καθημερινά δυο – τρεις καφέδες. Αν αναλογιστεί κανείς και τις ντόπιες εταιρείες, που λειτουργούν σήμερα, τότε κατανοεί πολύ εύκολα ότι κολυμπάμε κυριολεκτικά στον καφέ. Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο καφές χαλαρώνει και ξεκουράζει τον λαό μας σε αυτή τη φάση με τα χίλια – δυο προβλήματα και τις σκοτούρες. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Πυρκαγιές

Οι παραλίες της Πάφου δεν γέμισαν μόνο από λουόμενους τις τελευταίες μέρες, αλλά και από ερασιτέχνες ψαράδες, οι οποίοι μάλιστα πέτυχαν και γερές ψαριές εξασφαλίζοντας πλούσια γεύματα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αρκετοί μας δήλωσαν ότι ψαρεύουν όχι για χόμπι, αλλά για να βγάλουν το φαγητό τους στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Εμείς τι να πούμε; Να ευχηθούμε να γεμίζουν τα πανέρια τους με ψάρια, που εκτός από ακριβό είναι και υγιεινό φαγητό και το χρειάζεται ο κόσμος αυτή την περίοδο.

Επειδή η θερμοκρασία ανέβηκε αισθητά αυτές τις μέρες και απ’ ότι φαίνεται το καλοκαίρι θα είναι θερμό, καλά θα κάνουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να μην παρουσιαστούν φαινόμενα του παρελθόντος σε σχέση με τις πυρκαγιές. Λόγω και της πυκνής βλάστησης που προηγήθηκε εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα, η φωτιά θα μπορεί εύκολα να επεκτείνεται και να

απειλεί άμεσα τόσο περιουσίες, όσο και δασικές εκτάσεις. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας, η Επαρχιακή Διοίκηση και οι κοινοτικές αρχές πρέπει να συντονιστούν και να ετοιμάσουν από τώρα σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, οι πυρκαγιές θα μας αποτελειώσουν.

Λαϊκά δικαστήρια και facebook

ΣΟΚ

...ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ που χάνουν την ουσία και τη σημασία τους...Τα φαινόμενα που απατούν...οι διαδρομές του κάθε ενός μέσα στους απέραντους δρόμους της ζωής...οι ασχήμιες που βλέπουμε και ζούμε, καθημερινά...αλλά..τελικα...και η ανθρωπια, η αγάπη, η πραγματική φιλία...και οι πραγματικές αληθινές αρχές και αξίες μας...Τα μονοπάτια και οι δρόμοι είναι πραγματικα΄δύσκολα για κάποιους, αλλά, χαίρονται, ξέρεις κάθε φορά που διαπιστώνουν ότι πολύ καλά έκαναν και τα ακολουθούν... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Λαϊκό δικαστήριο πήγε να στηθεί για άλλη μια φορά στο facebook, όταν εκλεγμένος της πόλης μας δημοσίευσε το όνομα και την ηλικία του ατόμου που έκοψε δενδρύλλιο στη Μακαρίου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλει το μήνυμα ότι γνωρίζει την ταυτότητά του. Τι το ήθελε όμως...; Αρκετοί συμπολίτες μας αντέδρασαν έντονα, αφού θεώρησαν λανθασμένη την απόφαση του εκλεγμένου να δώσει μερικά στοιχεία του δράστη. Διερωτώμαι γιατί δίνεται τόση σημασία σε μια τέτοια παράβαση. Έκοψε ένα δέντρο ο νεαρός, κακό αυτό αλλά δεν είναι και έγκλημα. Ο νεαρός είναι 24 χρονών, ο νόμος θα τον τιμωρήσει και όχι όλοι εμείς. Αν θέλετε πραγματικά να ξέρετε γιατί το έκανε ενδιαφερθείτε σιωπηλά για τον νεαρό και μη ζητάτε από μας να σας το πούμε. Μόνο εκείνος ξέρει γιατί το έκανε ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα πολλά σχόλια εναντίον του εκλελεγμένου. ΑΓΝΩ-ΧΙ

ΜΙ.ΧΙ

ΚΟΝΤΡΕΣ

Τι είπαν;

... ΚΟΝΤΡ ΕΣ

ΤΟ ΕΧΟΥ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ότ ι σε αυτήν την πρ οεκλογική περίοδο τη μακρά, που ήδη ξεκίνησε θα τα ακούσ ουμε και θα τα δούμ ε όλα... Ο Άντρος Κυπ ριανού, Γενι κός Γραμμ λοιπόν, σε ατέας του πρόσφατες ΑΚΕΛ, δηλώσεις το υπονοούμεν υ, έριξε κα ο, ...να μην ι το πω τι έλεγε σιάδης σε ο κύριος Ανα κατ ιδίαν σ υναντήσεις σταΚαι το ερώ που είχα μ τημα...φυσικ αζί του... ά ακόμη πλα σφαιρα...τι νάται στην άραγε συζητ ατμόού το Κυπριακό ν δύο ηγέτ ες κατ ιδίαν. που δεν πρ .για έπει να το ξέ ρει ο λαουτζ ίκος; ΚΑΤΑ ΤΑ Α ΛΛΑ, λοιπόν , η προεκλ τώρα, και όλ ογική ανάβ οι, φαντάζο ει από μαι εντοπίζ ξεις, τουλάχι ουν και τις μ στον φρασ ετ αλλάτι κές του Πρ κρατίας, ο οπ οέδρου της οίος πλέον Δημο, αν μη τι ά γλώσσα για λλο, μιλά μ τις εξελίξεις ε άλλη στο Κυπρια κό πρόβλημ α... ΕΙΝΑΙ ΠΑΝ ΤΩΣ φανερ ό ότι το Κυπ κυρίαρχο θέ ριακό θα εί μα της προε ναι το κλογικής, κα θεωρίες θα ι μάλλον π ακούσουμε ολλές και σε αυτήν περίοδο...κα την προεκλ ι η ιστορία μ ογική ε τις θεωρίε ς συνεχίζετ αι... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΑΝΥΦΤΟΥ

Οι έρωτες στη δουλειά Και σας έτυχε να βλέπετε το αγόρι ή την κοπελιά στο απέναντι γραφείο και να σκέφτεστε πως θα μπορούσατε να είστε πάρτνερ σε ένα καφέ, σε ένα μεσημεριανό ή στο σινεμά. Πια οι έρωτες στη δουλειά ή οι ενθουσιασμοί είναι στο καθημερινό μοτίβο και εμπνέουν σχέσεις,ή καταστρέφουν σχέσεις και γάμους. Δεν είναι εύκολο κεφάλαιο οι σχέσεις στη δουλειά, τις πλείστες φορές καταλήγουν από περιπέτειες σε δράματα, παραιτήσεις, καυγάδες και εξευτελισμούς. Τα χωρικά όρια της δουλειάς δεν είναι ούτε ανεξάντλητα ούτε και ανεξέλεγκτα και κανείς δεν μπορεί να προβάλει τους πόθους και τις επιθυμίες του πιο πάνω από το χώρο της εργασίας. Και ο λόγος για όλα αυτά δεν είναι το ορισμένο και οριστό του χώρου της δουλειάς αλλά στην εργασία οι πλείστες σχέσεις που δημιουργούνται δεν θα πω το τετριμμένο πως γίνονται για κάποιο όφελος, αλλάσίγουρα δεν έχουν ωραίο τέλος. Ο εγωισμός, η κτητικότητα και η έλλειψη αυτοελέγχου ή ελέγχου μιας σχέσης απαγορευμένης στα όρια της δουλειάς είναι οι λόγοι που συνήθως φέρνουν στα όρια τα μέρη της σχέσης αυτής. Το γεγονός πως δύο εραστές ή ερωτευμένοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας αλλά ταυτόχρονα και ερωτικές στιγμές εκτός του γραφείου συνήθως βρίσκονται σε μοιραία κατάληξη και αφήνουν πολλά τραύματα. Η ζήλεια, το κοινό έδαφος της δουλειάς και οι λέξεις, οι ματιές, η εμβολή τρίτων ατόμων φέρνουν τα ερωτικά ζευγάρια της δουλειάς σε θέση δύσκολη απέναντι και στους συναδέλφους και στην οικογένεια τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που σχέσεις μέσα από την εργασία οδήγησαν σε διάλυση οικογενειών, απολύσεις, παραιτήσεις και είχαν πολύ άσχημη συναισθηματική και κοινωνική κατάληξη. Βέβαια από την άλλη θα μου πείτε αν υπάρχει έλξη για σχέση ή για περιπέτεια πως μπορεί αυτό να αποφευχθεί. Δε νομίζω κάποιος να είδε ποτέ στη δουλειά του μια περιπέτεια και να είπε όχι ή να δέχθηκε να αποσυρθεί και να απορρίψει τη γλύκα του να τη δοκιμάσει. Είναι λίγοι όμως αυτοί που μπόρεσαν να ζήσουν συνάμα με την περιπέτεια του διπλανού γραφείου σε όρια ειρηνικά και σε συναισθηματικά αναίμακτες συνθήκες. Δεν είναι όμως και λίγοι αυτοί που την αγάπη του γραφείου την κουβάλησαν στο σπίτι τους δίπλα στο μαξιλάρι τους ή την παντρεύτηκαν, δεν είναι λίγοι αυτοί που είδαν την κτητικότητα στο χώρο εργασίας και δεν την απόλαυσαν… είναι όμως λίγοι που έζησαν την περιπέτεια και δεν την μετάνιωσαν. Σίγουρα η κοπελιά του απέναντι γραφείου, ο προϊστάμενος και ο συνάδελφος δεν έσβησαν σε μια νύχτα, δεν άναψαν όμως και συναισθήματα για να κρατήσουν για μια ζωή. Η διάρκεια των σχέσεων στη δουλειά αν δεν εξελιχθεί σε γάμο καταλήγει στη συντριπτική πλειοψηφία σε αποχώρηση του ενός από τους δύο από τη δουλειά και δη με τεράστιες απώλειες. Προσέξτε λοιπόν τι ετοιμάζεστε να ζήσετε!....

Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ζητούν νομιμοποίηση παρανομιών

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου επανέρχεται το θέμα της αδειοδότησης της αλλαγής χρήσης μεγάλου πολυκαταστήματος, το οποίο λειτουργούσε από της ανέγερσής του έχοντας εξασφαλίσει άδειες υπεραγοράς, χωρίς μέχρι και σήμερα να τηρούνται οι όροι της άδειάς του. Μια ενδεχόμενη έγκριση της αίτησης, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Χατζημιτσής, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τον εμπορικό κόσμο, επεξηγώντας ότι σε περίπτωση πώλησής του ή δημιουργίας άλλων 30-40 καταστημάτων θα επιφέρει επιπλέον πλήγμα στο εμπορικό κέντρο, το οποίο έχει ήδη πληγεί και για την ανάκαμψη του οποίου καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες. Το δημοτικό συμβούλιο, ανέφερε, δεν πρέπει να κάνει το λάθος και να εγκρίνει αλλαγή χρήσης χωρίς την εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης, σημείωσε, εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα και πλήττει τους μικρούς επιχειρηματίες. Απευθύνει έκκληση προς το δημοτικό συμβούλιο όπως

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν ενεργήσει κατόπιν κομματικών παρεμβάσεων, που θα πλήξουν την αξιοπιστία του. προειδοποίησε ότι η Κίνηση Σωτηρίας θα αντισταθεί

με όλα τα νόμιμα μέτρα σε μια τέτοια προσπάθεια, θα σταθεί δίπλα στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και θα εναντιωθεί στα μεγάλα συμφέροντα. Υπενθυμίζεται ότι αίτηση της εταιρείας για διάφορες προσθηκομετατροπές, αλλαγές στη χρήση και χορήγηση άδειας για υπερκατάστημα απέρριψε η Πολεοδομική Επιτροπή του δήμου το 2015, εκτιμώντας ότι συγκρούεται με την χωροθετική πολιτική του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2011.

Αποκαλύπτουμε ολόκληρο το εσωτερικό σημείωμα του δήμου Πάφου με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και σημαντικά στοιχεία 1. Λήφθηκαν οι απόψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κ.Ο.Τ. Σχετικοί δικοί τους όροι θα πρέπει να εφαρμοστούν. 2. Στην παρούσα αίτηση γίνεται αλλαγή χρήσης μέρους της υπεραγοράς στον 1° όροφο και στο ισόγειο σε πολυκατάστημα. Η προτεινόμενη χρήση συγκρούεται με την χωροθετική πολιτική του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2011 (αναθ. 2013). Τα τεμάχια εμπίπτουν στις πολεοδομικές ζώνες Εβ,Εβθ και Δα2, σε άξονα δραστηριότητας κατηγορίας Π και ζώνη προστασίας. Ήδη αδειοδοτημένα από προηγούμενες άδειας είναι η υπεραγορά, το κατάστημα τύπου DIY και το κατάστημα. Το πολυκατάστημα δεν μπορεί να χωροθετηθεί σε άξονα κατηγορίας II καθώς στον εν λόγω άξονα χωροθετούνται εκθεσιακοί χώροι χωρίς περιορισμό στο εμβαδόν. Η χωροθέτηση καταστημάτων επιτρέπεται νοουμένου ότι αυτό αποτελούν μέρος ενιαίας ανάπτυξης της οποίας ο εκθεσιακός χώρος αποτελεί την πρωτεύουσα χρήση. 3. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 του Παραρτήματος Β' του Τ.Σ.Π. 2011 η πολεοδομική αρχή είναι δυνατόν να επιτρέψει την νέα χρήση με

την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως νοουμένου ότι ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο. 4. Λήφθηκαν οι απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ο οποίος θεωρεί ότι ανάπτυξη θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου αφού θεωρεί ότι οι αλλαγές που προτείνονται αλλάζουν πλήρως την εμπορική λειτουργία της ανάπτυξης και την καθιστούν εμπορική ανάπτυξη σύνθετου τύπου, χρήση που συγκρούεται με τη χωροθετική πολιτική του Τ.Σ.Π. 2011 (σναθ. 2013). 5. Τα τεμάχια 1447 και 1448 πρέπει να ενοποιηθούν. 6. Έχει ληφθεί επιστολή ημερομηνίας 31.08.2015 από τον Διευθύνων Σύμβουλο τής αιτήτριας εταιρίας στην οποία εξηγά τους λόγους που πρέπει να επιτραπούν οι αιτούμενες χρήσεις. 7. Από τα επίσημα τοπογραφικά που προσκομίστηκαν παρατηρούμε ότι η προτεινόμενη προσθήκη υπέργειου χώρου στάθμευσης κατά μήκος του ανατολικού συνόρου εν μέρει δεν

ικανοποιεί τις απαιτούμενες αποστάσεις από τα σύνορα και σε τμήμα της εφάπτεται αυτού. 8. Επιτόπου έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια και πρέπει να αφαιρεθούν. 9. Ο χώρος που αναφέρεται στα σχέδια ως εκθεσιακός χώρος μπορεί να περιλαμβάνει τις χρήσεις που φαίνονται στον πίνακα 13.1 του Τ.Σ.Π. 2011 (τροπ. 2013). Απόψεις Υπηρεσίας: Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα δεν συστήνεται η χορήγηση της; αιτούμενης πολεοδομικής άδειας αφού η προτεινόμενη χρήση συγκρούεται με τη χωροθετική πολιτική του Τ,Σ.ΓΙ Σύμφωνη με αυτή την άποψη είναι και η θέση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερ. 22.09.2015 είχε προβεί στην πιο κάτω εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο: «Η Επιτροπή με βάση τα δεδομένα της αίτησης και τις σχετικές με αυτή πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, εισηγείται όπως η εν λόγω αίτηση απορριφθεί αφού η προτεινό-

συνέχεια στη σελίδα 11


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017 συνέχεια από σελίδα 10 μενη αλλαγή χρήσης υπεραγοράς σε πολυκατάστημα συγκρούεται με τη χωροθετική πολιτική του Τ.Σ.Π 2011(αναθ, 2013). Επίσης επί του θέματος έχει τοποθετηθεί ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ο οποίος θεωρεί ότι τα αιτούμενα θα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τ.ΣΠ. Ακόμα δεν γίνονται αποδεκτές κατασκευές που εφάπτονται με το γειτονικό σύνορο - κύτη του ποταμού». Η πιο πάνω απόφαση τροποποιήθηκε με απόφαση του Δ.Σ στη συνεδρία του ημερ. 19.10.2015 ως ακολούθως: «Υπό το φως του εντοπισμού του μη αδειοδοτημένου τμήματος μετά τη συνάντηση εκπροσώπων της ιδιοκτήτριας εταιρείας με τον Δήμαρχο, μέλη της επιτροπής και υπηρεσιακούς λειτουργούς να εξεταστούν ενδελεχώς από την υπηρεσία τα υποβληθέντα νέα σχέδια και η υπόθεση να επαναφερθεί ενώπιον της Επιτροπής προς διαμόρφωση εισήγησης». Η εταιρεία με επιστολή της ημερ. 28.09.2015 ζήτησε όπως της επιτραπεί να παρευρεθεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων σε σχέση με την αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας με αρ. 1/2015. Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 29.09.2015 είχε προβεί στην πιο κάτω εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο: «Η Επιτροπή δεν ενέκρινε το εν λόγω αίτημα και εισηγήθηκε όπως διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και της υπηρεσίας του Δήμου. Το θέμα επανέρχεται κατόπιν συνάντησης που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της εταιρείας με το Δήμαρχο Πάφου στην παρουσία υπηρεσιακών και Δημοτικών Συμβούλων, μελών της Επιτροπής καί της υποβολής εκ μέρους της εταιρείας νέων σχεδίων. Ο Δήμαρχος Πάφου ενημέρωσε ότι χθες έλαβε νέα επιστολή από την εν λόγω εταιρεία στην οποία ήταν συνημμένα νέα σχεδία. Η επιτροπή στη συνεδρία της με ημερ. 17.11.2015 είχε προβεί στην πιο κάτω εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο: «Η Επιτροπή εισάγεται όπως ζητηθούν οι απόψεις του ΤΑΥ, εξεταστούν τα νέα σχέδια που έχει υποβάλει η εταιρεία, ζητηθούν εκ νέου οι απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην περίπτωση που τροποποιούνται τα δεδομένα της αίτησης και το θέμα επανέλθει ενώπιον της επιτροπής σε επόμενή της συνεδρία». Το θέμα επανέρχεται αφού έχουν ικανοποιηθεί τα πιο πάνω. ακολουθούν νέα δεδομένα της αίτησης: Η αίτηση αφορά Προσθήκες' μετατροπές σε υφιστάμενη υπεραγορά, αρ. αδειών Κ5295, 3055, 4453, 3Q55A, Κ5942 και Κ2966 και αλλαγή χρήσης της σε πολυκατάστημα, κατάργηση καταστήματος και ενσωμάτωση στο πολυκατάστημα, ενοποίη-

ση καταστήματος και παγωταρίας σε ένα(1) κατάστημα, προσθήκη αποθήκης αποκλειστικής χρήσης από το κατάστημα DIY στον υπόστεγο χώρο και επέκταση χώρου στάθμευσης στην στάθμη +37.60, στα τεμ. 1447 και 1448, Φ/Σχ. 2-148-348 στην ενορία Αγ. Θεόδωρος. Τα υπό ανάπτυξη τεμάχια εμπίπτουν στις Πολεοδομικές Ζώνες Εβ/ Κα5 (Άξονας Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙΙ), Εβδ & Δα2 με ΣΔ 100% & 1%, Γΐ.Κ. 50% & 1%, αρ. ορόφων 3 & 1 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 13,50μ. & 5,00μ. Η προτεινόμενη ανάπτυξη καλύπτει ΣΔ 15,19%, Π.Κ. 13,67%, αρ. ορόφων 2 και ύψος 14,40μ. Παρατηρήσεις: 1. Το τεμάχιο επηρεάζεται από δεσμευτική ρυμοτομία η οποία έχει ήδη παραχωρηθεί με βάσει προηγούμενες άδειες που έχουν υλοποιηθεί. Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν είναι συμβατή με τη χωροθετική πολιτική ταυ Τ.Σ.Π.2011(αναθ. 2013). Παρόλα αυτό η αίτηση αφορά αλλαγή χρήσης και προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη οπότε αυτή εξετάζεται στη βάση των προνοιών της παραγράφου 7.2 του Παραρτήματος Β του Τ.Σ.Π 2011(αναθ. 2013). 2.Οι απαιτήσεις σε χώρους στάθμευσης ικανοποιούνται. Προτείνονται επιπλέον 223 χώροι στάθμευσης. 3.Έχουν εξασφαλιστεί οι απόψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του ΚΟΤ και του ΤΑΥ. Σχετικοί δικοί τους όροι πρέπει να εφαρμοστούν. 4.Στη βάση των προνοιών της παραγράφου 7.2 του παραρτήματος Β του Τ.Σ.Π 2011(αναθ. 2013) έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη1 γνώμη της Διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 5.Επιτόπου κατάσταση: Επιτόπου υπάρχουν κατασκευές/ επεκτάσεις οι οποίες δεν υποδεικνύονται στα σχέδια και θα πρέπει να απομακρυνθούν. Το μέγεθος της αποθήκης που προτείνεται στο υπόγειο επιτόπου φαίνεται να είναι μεγαλύτερο από αυτό που υποδεικνύεται στα σχέδια. 6.Γίνεται αλλαγή χρήσης μέρους της υπεραγοράς στον 1ο όροφο και στο ισόγειο σε πολυκατάστημα. Η προτεινόμενη χρήση συγκρούεται με τη χωροθετική πολιτική του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2011 (τροπ. 2013), Τα τεμάχια εμπίπτουν στις πολεοδομικές ζώνες Κα5(Εβ), ΕΒ6, Δα2 και σε άξονες δραστηριότητας κατηγορίας H. Υπάρχει ήδη αδειοδοτημένη, από προηγούμενες άδειες, η υπεραγορά και το κατάστημα DlY και το κατάστημα. Το πολυκατάστημα δεν χωροθετείται σε άξονες δραστηριότητας κατηγορίας II. Σε άξονα κατηγορίας II χωροθετούνται εκθεσιακοί χώροι χωρίς περιορισμό στο εμβαδόν. Η χωροθέτηση καταστημάτων επιτρέπεται νοoυμένου ότι αυτά αποτελούν μέρος της ενιαίας ανάπτυξης της οποίας ο εκθεσιακός χώρος αποτελεί την πρωτεύουσα χρήση (80%). 7.Τα τεμάχια ανάπτυξης με αρ. 1447 και 1448 πρέπει να ενοποιη-

θούν.(εδικός όρος). 8.Η εταιρεία με επιστολή της επιχειρηματολογεί γιο τους λόγους που θεωρεί ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιθυμητή. 9.Από τα κτηματολογικά σχέδια και την τοπογραφική αποτύπωση που υποβλήθηκε διαπιστώνεται ότι μέρος της προτεινόμενης προσθήκης υπέργειου-χώρου στάθμευσης δεν ικανοποιεί τις προβλεπόμενες αποστάσεις από το ανατολικό συνορο (αργάκι), τουναντίον σε τμήμα του εφάπτεται με αυτό. Για το εν λόγω θέμα ζητήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Σε περίπτωση πού γίνει δεκτή η μειωμένη απόσταση οπό τα σύνορα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι σχετικοί όροι που έχει επιβάλει το ΤΑΥ. 10.Η αιτήτρια εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση με αρ. ΑΔΧ 4/2017 στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου για εξαγορά μέρους κρατικού τεμαχίου με σκοπό την μετακίνηση της κοίτης του ποταμού και ικανοποίηση των προβλεπόμενων αποστάσεων των κατασκευών από το ανατολικό σύνορο (αργάκι). 11.Στην αρχική άδεια που εκδόθηκε περιλήφθηκε ο όρος όπως η ιδιοκτήτρια εταιρεία κατασκευάσει πεζόδρομο. Λόγω του προγραμματισμού υλοποίησης του γραμμικού πάρκου κατά μήκος του χειμάρρου Λυμνάρκα κρίθηκε ότι δεν πρέπει να κατασκευαστεί ο προβλεπόμενος πεζόδρομος και αντί αυτού να καταβληθεί οικονομικό αντιστάθμισμα από την αιτήτρια εταιρεία στο Δήμο. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (επικυρωμένα πρακτικά Δ.Σ. ημερ. 30.9.2016) αποφασίστηκε όπως η ιδιοκτήτρια εταιρεία καταβάλει το ποσό που θα υπολογιστεί ως το κόστος κατασκευής του πεζόδρομου μέσω προεκτίμησης κόστους που θα ετοιμαστεί για λογαριασμό του Δήμου και επιπλέον €5.000 για διοικητικά έξοδα. Το ποσό θα κατατεθεί σε άδικό λογαριασμό στο Ταμείο του Δήμου και θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκπόνηση της μελέτης και κατασκευής του γραμμικού πάρκου. 12. Η αποθήκη που προτείνεται στο υπόγειο (στάθμη +33,60) θα είναι αποκλειστικά για χρήση σε συνδυασμό με το κατάστημα DIY στο ισόγειο (στάθμη +37,60). Απόψεις Υπηρεσίας: Με βάση τα δεδομένα της αίτησης συστήνεται η χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας αφού νοουμένου ότι αρθούν όλες οι παράνομες κατασκευές και με ειδικούς όρους τα σημεία 3, 9, 11 και 12 που φαίνονται πιο πάνω. Η σύσταση ακολουθεί τη σύμφωνη γνώμη της Διευθ. Του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη βάση των προνοιών της παραγράφου 7.2 του Παραρτήματος Β' του Τ.Σ.Π 2011(αναθ, 2013). Στην περίπτωση που λόγω της επιτόπου κατάστασης γίνουν διορθώσεις επί των σχεδίων, θα πρέπει να εξασφαλιστούν εκ νέου οι απόψεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ένας κόσμος φορτωμένος υποκρισία... ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο... Σε αυτόν τον τόπο μόνο; Όχι δα...Παντού μάλλον, σε ολόκληρο τον κόσμο οι υποκριτές και οι Φαρισαίοι λες και συνεννοημένοι μεταξύ τους αλωνίζουν τα πάντα, ελέω φυσικά, λαουτζίκου, εκλέγονται, διαχειρίζονται τις τύχες του κοσμάκη, άμα λάχει, γιατί όχι ,ρίχνουν και μεταξύ τους ξύλο, και πάει λέγοντας... ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ο λαός, το τρίδυμο αδιαχώριστο αυτό μεγαλείο που από όπου και να αρχίσεις για να αποδώσεις ευθύνες δίκαιο θα έχεις, και στο τέλος μπλεξίματα του ερωτήματος ποιο τελικά έγινε πρώτα η κότα η το αυγό, θα έχεις... ΣΥΖΗΤΟΥΣΑ προχτές με έναν καλό μου φίλο που επιμένει να αναμειγνύεται με τα πολιτικά κόμματα, και την πολιτική, για το πόσο τελικά αξίζει, και τελικά του είπα και αυτό που εδώ και χρόνια πολλά πιστεύω, το ότι δηλαδή, αν έχεις φιλοδοξίες πολιτικές, ή και άλλες, να ανέβεις ας πούμε, πολιτικά, βλέπε καρέκλες, τότε καλά κάνεις και ασχολείσαι, αν όχι, τοτε καλύτερα κάτσε στα αυγά σου και στην ησυχία σου... ΔΕΝ ΞΕΡΩ τελικά πώς αυτό έχει προκύψει, μετά από πολλά χρόνια ανάμειξης με τα κοινά, όχι φυσικά από βηματα πολιτικά, αλλά από άλλα πιο απλά βήματα όπως ας πούμε η ελεύθερη έκφραση απόψεων και θέσεων... αλλά, τελικά ναι, αυτό που έχει προκύψει είναι η πλήρης αδιαφορία, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που ούτε και εγώ ο ίδιος δεν με πιστεύω πια... ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ λοιπόν, να πείσω τον εαυτό μου ότι τελικά δεν έγινα και παχύδερμος, επιχείρησα να δω τα θετικά κάποιων από αυτούς που ασχολούνται με τον όποιον τρόπο με την πολιτική και την κοινωνία...Και πραγματικά εκπλάγηκα όταν διαπίστωσα ότι ακόμη και εκεί που πας να βρεις πέντε - έξι θετικα πράγματα χίλια και δυο άλλα προκύπτουν αμέσως...το πιο κύριο η αλαζονεία...τελικά..ερωτώ η εξουσία παράγει αλαζονεία; Α..μπα..μάλλον και πάλι λάθος θα είμαι...

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ

Λίγες σκέψεις... ΤΕΛΙΚΑ , τι είμαστε; Ποιος είναι ο σκοπός μας πάνω σε τούτο τον κόσμο που βρεθήκαμε; Να εκπληρώσουμε τους στόχους μας; Και αν οι στόχοι μας εκπληρωθούν, τι έγινε; Πόσο οι στόχοι που θέτουμε, είναι εναρμονισμένοι με τον σκοπό μας; Και πραγματικά πόσο ευτυχισμένους μας κάνουν οι εκπληρωμένοι μας στόχοι; ΕΧΟΥΜΕ, όμως, καθορίσει, ή, και ακόμη αναζητήσει τον πραγματικό σκοπό της ζωής και της ύπαρξης μας; Και, αν όχι, όταν πια θα έχουμε φύγει, εκείνη την ώρα που θα φέυγουμε, πόσο θα μπορούμε να χαμογελάσουμε; Και πόσο ικανοποιημένοι θα είμαστε από το ίδιο μας το είναι; ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ, ένας φίλος με ρωτούσε αν είναι καλό, τελικά, να σκέφτεται ο κάθε ένας από εμάς...Να προβληματίζεται και να ψάχνετε μέσα του...να ψάχνει την αλήθεια του... ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, ακόμη και τώρα δυσκολέυομαι να απαντήσω...

Ε. ΓΙΑΓΚΟΥ


12 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο καραγκιόζης Η σκιά του Καραγκιόζη βρίσκεται στην καρδιά των Ελλήνων που μαζί της μεγάλωσαν, γέλασαν και δάκρυσαν. Ξεπηδά πάνω στο πανί, ζωντανεύει στο φως της λάμπας και ονειρεύεται. Αναζητεί κάθε φορά τρόπους για την επιβίωσή του και φαίνεται πώς τα καταφέρνει, αφού εξακολουθεί να έχει όχι μόνο φανατικούς φίλους που παρακολουθούν τις περιπέτειες και τα καμώματά του, αλλά και αρκετούς ανθρώπους που θέλουν να τον κρατήσουν ζωντανό, να μάθουν την τέχνη του και να την ταξιδεύσουν στον 21ο αιώνα. Αφορμή γι’ αυτό το σημείωμα είναι η πρόσκληση - πρόκληση της Ελληνικής Κοινότητας της Γενεύης της Ελβετίας του Καραγκιοζοπαίχτη Χριστόδουλου Αντωνίου Πάφιου να μεταβεί με τον Καμπουρομακρυχέρη, ξυπόλυτο και χιλιομπαλωμένο Καραγκιόζη και την παρέα του για παραστάσεις. Έτσι λοιπόν ο Καραγκιόζης, αποδρά από το Μουσείο σκιών στην Χλώρακα της Πάφου και συνεχίζει την πολιτιστική του δράση, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο γνωστός καραγκιοζοπαίχτης Χριστόδουλος Πάφιος, μετά τις επιτυχημένες παρουσίες του στην Ευρώπη και Άπω Ανατολή (Ινδονησία και Ταϋλάνδη)όπου έλαβε μέρος σε Φεστιβάλ, βάζει πλώρη για την Γενεύη της Ελβετίας προσκεκλημένος από την Πρόεδρο της εκεί Ελληνικής κοινότητας κυρία Όλγα Καραγιώργη. Η Ελληνική κοινότητα γιορτάζει τα 55χρονά της και θέλει να τα γιορτάσει με τον φίλο μας τον Καραγκιόζη, τον πρέσβη της λαϊκής μας τέχνης και παράδοσης. Κατά την διάρκεια της εκεί παρουσίας του ο κύπριος καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών θα έχει ομιλία στα Γαλλικά για την δημιουργία του θεάτρου σκιών και μετά θα ακολουθήσει παράσταση του έργου «Ο Καραγκιόζης και ο Μινώταυρος», επίσης στη γαλλική γλώσσα Μετά το πέρας της παράστασης θα ακολουθήσει διάλλειμα μισής ώρας κατά την διάρκεια της οποίας θα ακούγεται μουσική αυλού (πιθκιαβλιού) από τον κύπριο καλλιτέχνη της κατασκευής του πιο πάνω οργάνου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και αμέσως μετά θα ακολουθήσει πρώτα ομιλία για τον Καραγκιόζη στα Ελληνικά και μετά θα δοθεί παράσταση στα Ελληνικά του έργου «Ο γάμος του Καραγκιόζη» από τον Χριστόδουλο Πάφιο. Ο ανυπότακτος και ανυποχώρητος καμπούρης δεν λέει να καθίσει στο μόνιμο σπίτι που απέκτησε στο χωριό Χλώρακα της Πάφου. Ανήσυχο πνεύμα καθώς είναι , ξεσηκώνει και παρασύρει την πολυπληθή παρέα του για νέες περιπέτειες. Για το ότι προσκλήθηκε να πάει στην Γενεύη δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έχει ήδη ξαναπάει και γιόρτασε μαζί με την Ελληνική κοινότητα τα 45χρονά της, τα 50χρονά της με Καραγκιόζη και πάλι Καραγκιόζη .Πήγε επίσης και στη Λωζάνη της Ελβετίας όπου έδωσε παραστάσεις και διασκέδασε τους Έλληνες και Γάλλους καθώς και τα μικρά παιδιά . Βλέπετε ο Καραγκιόζης είναι πολύ αγαπητός στους Έλληνες της διασποράς οι οποίοι νοσταλγούν παράφορα, κάθε τι που έχει σχέση με την λαϊκή τέχνη και κληρονομιά του τόπου μας, γι αυτό ξεσήκωσαν πάλι τον Πρέσβη της λαϊκής μας Παράδοσης από το σπίτι του στη Χλώρακα, για να πάει να τους συναντήσει και να γιορτάσει μαζί τους. Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Μουσείου Θεάτρου Σκιών Χλώρακα Πάφος και του Συνδέσμου «Φίλοι Θεάτρου Σκιών Κύπρου» θα δοθούν οι πιο κάτω παραστάσεις. Δημοτικό σχολείο Αναρίτας, Δημοτικό Σχολείο Τσάδας, Κατακλυσμός Λάρνακας και Κάμπος Τσακκίστρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κατασκευής και έκθεση φιγούρας. Επίσης παραστάσεις θα δοθούν στην Κοινότητα Κισσόνεργας, στο θέρετρο Aphrodite Hills, στο λαογραφικό όμιλο Πάφου, στο Φεστιβάλ Αγίας Νάπας και μέσα στα πλαίσια εορτασμών της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας, Πάφος 2017, θα γίνει μεγάλη έκθεση φιγούρας, εργαστήρι κατασκευής φιγούρας και διάφορες παραστάσεις.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 52ΧΡΟΝΗ ΜΗΤΕΡΑ, ΜΕ ΤΟΝ 24ΧΡΟΝΟ ΓΙΟ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΨΩΜΙ

Κοινωνία ώρα μηδέν

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το δικό της δράμα ζει τους τελευταίους μήνες συμπολίτισσά μας, αφού λόγω της άθλιας οικονομικής κατάστασής της δεν διαθέτει ούτε τα βασικά. Στα 52 της χρόνια, η συμπολίτισσά μας, η οποία ήταν λήπτης Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο της αποκόπηκε, καθώς εντοπίστηκαν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά της, τα οποία ωστόσο όπως δηλώνει δεν διαθέτει και αποδίδει την ύπαρξή τους σε λάθος, καλείται να τα βγάλει πέρα με πενιχρά εισοδήματα, αδυνατώντας να εξασφαλίσει τα αναγκαία για την ίδια και το 24χρονο παιδί της, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να εργαστεί. Και η ίδια αντιμετωπίζει ταυτόχρονα προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων, ζάχαρο και θυρεοειδή, για την αφαίρεση του οποίου έχει ήδη υποβληθεί πρόσφατα σε εγχείρηση, ενώ δεν διαθέτει όπως δηλώνει ούτε σεντ για την απαραίτητη εξέταση. Όπως δηλώνει, δεν διαθέτει χρήματα ούτε για να αγοράσει γάλα και ψωμί, ενώ δεν μπορεί ούτε να αποπληρώσει τα δάνειά της, με ορατό τον κίνδυνο κατάσχεσης του διαμερίσματός της από την τράπεζα. Παράλληλα, το διαμέρισμά της δεν διαθέτει ούτε ηλεκτρισμό, αφού – όπως ανέφε-

ρε - η ΑΗΚ της έχει αποκόψει την παροχή, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Η 52χρονη έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση για λήψη ΕΕΕ, χωρίς ωστόσο μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές να λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Ζητά στή-

ριξη από το Κράτος. Στο μεταξύ, το παιδί της είχε εργαστεί στο παρελθόν σε υποστατικό στην Πάφο, παραμένοντας μέχρι και σήμερα απλήρωτο για την εργασία, που είχε προσφέρει, ενώ όταν προέβη σε καταγγελία του εργοδότη του, απολύθηκε από την δουλειά του.

ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ

Κινδυνεύουν ακόμη και ζωές Αφάνταστη χαρακτηρίζεται η ταλαιπωρία, την οποία υφίστανται οι ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, καθώς ο χώρος διεκπεραίωσης της εν λόγω διαδικασίας είναι ιδιαίτερα μικρός για τα σημερινά δεδομένα. Σαν σαρδέλες στριμώχνονται οι εν λόγω ασθενείς, ο αριθμός των οποίων παρουσιάζεται αισθητά αυξημένος τα τελευταία χρόνια και ολοένα και μεγαλώνει. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι το γεγονός ότι στον ίδιο χώρο όπου αρχικά φιλοξενούντο τρεις σταθμοί αιμοκάθαρσης, τώρα λειτουργούν δεκατέσσερις για εξυπηρέτηση 70 περίπου ασθενών, ενώ πριν δέκα περίπου χρόνια ο αριθμός τους

μόλις που ανερχόταν στους 30. Η υφιστάμενη κατάσταση θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ίδια την ζωή των ασθενών, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση ανακοπής ή λιποθυμικού επεισοδίου, είναι εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δύσκολο για νοσηλευτές και γιατρούς να ανταπεξέλθουν υπό τις σημερινές συνθήκες. Το θέμα είναι ήδη γνω-

στό στο Υπουργείο Υγείας και χρονίζει, το οποίο ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει λύση. Με επιστολή του ο διευθυντής του νοσοκομείου ζητά την δημιουργία νέου τμήματος αιμοκάθαρσης σε νέο μεγαλύτερο χώρο. Μέχρι στιγμής, το θέμα μελετάται σε επίπεδο υπουργείου χωρίς το αίτημα να έχει απαντηθεί. Σε διαβήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό θα προβεί μέσω της Βουλής και ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Θα βάλει τάξη ο δήμος;

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Φρένο στις αυθαίρετες επεκτάσεις σε δημοσίους χώρους επαγγελματικών υποστατικών, βάζει ο δήμος Πάφου σε μία προσπάθεια ευπρεπισμού της πόλης. Με απόφαση της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου, η εκστρατεία η οποία θα επεκταθεί σε ολόκληρη την δημαρχούμενη περιοχή αφορά σε καταστήματα, περίπτερα και ταχυφαγεία (υποστατικά παρασκευής και πώλησης φαγητού - take away). Συγκεκριμένα, για τα καταστήματα, περίπτερα και ταχυφαγεία ο χώρος ωφέλιμου εμβαδού επεκτείνεται από ενάμισι σε δύο μέτρα μήκος από την είσοδο του υποστατικού, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθετων κατασκευών, τζαμαριών και άλλων προστατευτικών, που ουσιαστικά επέκτειναν το υποστατικό. Για τα κέντρα αναψυχής, ο χώρος αυξάνεται από τρία μέτρα σε πέντε, με τους επαγγελματίες να διατηρούν το δικαίωμα τοποθέτησης κάθετων προβόλων/υποστυλωμάτων και τζαμαριών μέχρι ύψος 1.80. Όσοι επαγγελματίες έχουν κλείσει τα υποστατικά τους με τζαμαρίες μέχρι την οροφή του σκιαδίου, υποχρεούνται πλέον να τις κόψουν στο 1.80. Μέσω του νέου πλαισίου που θα εφαρμόσει, ο δήμος στοχεύει σε αισθητική βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και αύξηση του κύκλου εργασιών του συνόλου των επαγγελματιών σε ολόκληρη την πόλη, αφού θα αλλάξουν οι ισορροπίες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, όπου εκ των πραγμάτων σε αριθμό υποστατικών θα μειωθεί ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων, «αναγκάζοντας» με αυτό τον τρόπο τους θαμώνες να επισκέπτονται άλλους χώρους σε άλλες περιοχές, κυρίως υποβαθμισμένες όπως η Αγίου Αντωνίου, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αναζωογονηθούν. Εκτιμάται ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα συνεχίσει να θησαυρίζει αριθμός επαγγελ-

ματιών, σε αντίθεση με την πλειοψηφία, η οποία δεν μπορεί να βγάλει ούτε τα προς το ζειν. Ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλης Χατζημιτσής, ο οποίος διαφώνησε ως προς το διαχωρισμό των σκιαδίων, εξήγησε ότι ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου σχεδιασμού και αδειοδότησης των σκιαδίων με συγκεκριμένες διαστάσεις για όλους θα λειτουργούσε στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Επεσήμανε δε ότι δεν είναι ούτε σωστό αισθητικά δίπλα από μαγαζί να υπάρχει σκιάδιο κέντρου αναψυχής, όπου αυτά γειτνιάζουν. Ήδη, έχουν μετά και τη λήψη της σχετικής απόφασης από τον δήμο Πάφου σημειωθεί οι πρώτες αντιδράσεις επαγγελματιών, οι οποίοι υποχρεούνται πλέον να συμμορφωθούν και να άρουν τις παρανομίες τους. Ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο διαμηνύει ότι θα εργαστεί προς το συμφέρον της πλειοψηφίας και όχι της συντριπτικής μειοψηφίας. Παράλληλα, ο Μιχάλης Χατζημιτσής

τονίζει ότι η Αρχή Λιμένων θα πρέπει να επανεξετάσει το καθεστώς του λιμανιού, σε ότι αφορά την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις εξέδρες που έχουν τοποθετηθεί εντός θαλάσσης. Κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμεί το κλείσιμο οποιασδήποτε επιχείρησης, αλλά την αντιμετώπιση του φαινομένου ύπαρξης επιχειρήσεων δύο ταχυτήτων. Τέλη τραπεζοκαθισμάτων Στο μεταξύ, ο Μιχάλης Χατζημιτσής τονίζει ότι ο δήμος οφείλει να επανεξετάσει και τα τέλη χρεώσεων των τραπεζοκαθισμάτων σε ολόκληρη την πόλη, έτσι ώστε σε περιοχές που θεωρούνται χρυσοφόρες, κατά την έκφρασή του, να πληρώνονται τα ανάλογα ποσά και στις περιοχές που είναι υποβαθμισμένες να μειωθούν, ώστε όχι μόνο οι επαγγελματίες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, αλλά και να δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών. Κατέστησε σαφές ότι δεν τάσσεται εναντίον κανενός επιχειρηματία, ωστόσο εξήγησε ότι όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ίσα.

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ

Τους έχει ξεχάσει και ο θεός Ο Βουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Πάφου κ. Ηλίας Μυριάνθους, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2017, πραγματοποίησε περιοδεία στις κοινότητες Καλλέπειας και Λετύμπους. Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε για τη μελέτη των τοπικών προβλημάτων. Γενικά, τα κυριότερα προβλήματα που καταγράφηκαν, αφορούσαν τα εξής: - Μειωμένος προϋπολογισμός των κοινοτήτων με αποτέλεσμα τη μη ανάπτυξη κατασκευαστικών έργων. - Η μη λήψη χορηγίας για καθαρισμό εγκαταλελειμμένων τεμαχίων για αποφυγή πυρκαγιών, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. - Η καθημερινή ταλαιπωρία των μαθητών με το σχολικό λεωφορείο, λόγω του

ότι το δρομολόγιο που ακολουθείται είναι περίπλοκο. Αποτέλεσμα αυτού, να καθυστερούν οι μαθητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους. - Η πολυετή μη εγγραφή και οριοθέτηση αγροτικών δρόμων. - Η βελτίωση του υποστρώματος σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα στη διασταύρωση Λετύμπου – Πολεμίου, παρουσιάζεται καθίζηση οδοστρώματος. - Η μειωμένη ορατότητα σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου, λόγω άγριας βλάστησης. - Η απουσία κινήτρων τη στήριξη νεαρών ζευγαριών σε μικρές κοινότητες με στόχο την ανακοπή του φαινομένου της

αστυφιλίας. Για όλα τα πιο πάνω, θα τεθούν ερωτήματα προς όλα τα αρμόδια υπουργεία ξεχωριστά, ούτως ώστε να δοθούν απαντήσεις προς το Σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, για ορθολογιστική αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των προβλημάτων που προκύπτουν.

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μπορείς και να αποδράσεις Κάποιες φορές διερωτώμαι εάν τελικά αξίζει να ονειρεύεται ο άνθρωπος και μετά πεισμώνω και λέω ότι για τα όνειρά μας δεν πρέπει ποτέ να σταΤΗΣ ματήσουμε να παλεύ- ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ουμε, μέχρι να τους δώσουμε ζωή. Αναλογιζόμενοι κάποιες φορές την μέχρι τώρα πορεία της ζωή μας, διερωτώμαι πώς καταφέραμε να γκρεμμοτσακίσουμε τα όνειρά μας ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να τα έχουμε κάνει να σέρνονται με πατερίτσες, λες και γύρισαν τραυματίες από πόλεμο. Μπορεί και να γύρισαν. Ποιος ξέρει; Όλοι είχαμε όνειρα κάποτε. Από τα μαθητικά θρανία ονειρευόμασταν το μέλλον μας όπως εμείς το θέλαμε και στην πορεία δεν καταφέραμε να το πλάσουμε ως τέτοιο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι τα όνειρα που έχουν την τάση να γκρεμίζονται στην πορεία της διαδρομής. Εμείς τα εγκαταλείπουμε ενδεχομένως επειδή αποδειχτήκαμε δειλοί να ορθώσουμε ανάστημα ή επειδή άλλοι παράγοντες δεν μας το επέτρεψαν, όσο και να το προσπαθήσαμε. Έρχεται μια μέρα στη ζωή όλων μας, που γυρίζουμε πίσω και βλέπουμε μπροστά. Πού να πήγε εκείνο το παιδί που έκανε όνειρα; Άραγε να κλάψεις γιατί δεν κατάφερες να κάνεις εκείνο που αγαπούσες πιο πολύ ή που οι συνθήκες δεν σε αφήνουν να είσαι χαρούμενος, όπως τότε που ήσουν παιδί και έπλαθες με τη φαντασία σου τον κόσμο, τότε που αφελής και αθώος πίστευες ότι μπορούσες να τον αλλάξεις ή άραγε να χαμογελάσεις γιατί στο τέλος προς όφελός σου θα αποβεί η όλη κατάσταση; Όλα, λένε συμβαίνουν για καλό. Ποιος ξέρει; Μπορεί και να ισχύει, μπορεί και να μην το μάθουμε ποτέ. Φύγε, σου λένε. Άνοιξε τα φτερά σου και πέταξε για όσα κάποτε αγάπησες και ονειρεύτηκες και αγαπάς ακόμα. Πολλές φορές, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από εσένα, πρέπει και οι συνθήκες να είναι ευνοϊκές. Θα μου πείτε, οι συνθήκες ποτέ δεν θα είναι τέτοιες και όμως δεν εξαρτώνται όλα από εσένα πάντα. Όταν ζεις σε κλουβί, μπορείς και να αποδράσεις.

ΤΑ... ΑΙΡΕ ΤΙΚΑ

...

ΟΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ, συν ήθιζε να λέει, κάθε φ ορά που συν έβαιναν πράματα και θάματα . Και προσπαθού σε να ανιχνεύ σ ει, να ψαχουλέψει το κάθε τι όσ ο πιο πολύ μπορού σε...Αλλά, φ ευ, τα περισσότερ α θέματα δεν έχουν εξηγήσεις μ ε την απλή λο γι κή... Τα περισσότ ερα από αυτ ά που μας συμ βαίνουν και μας αγγιζουν βα θειά μέσα μ α ς. ..δεν μπορούν να εξηγηθούν, ού τε και να αναλυθού ν...γιατί απλά ..είναι θαύματα ψυχ ής... Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΝΕΑ Δήμος Πέγειας, ώρα μηδέν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ Είμαστε λίγες μέρες πριν καλά καλά μπει η καλοκαιρινή περίοδος, όπου χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι τουρίστες παραθερίζουν στην επικράτεια του Δήμου Πέγειας. Η σπάνια ομορφιά της περιοχής μας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, ωθεί πολλούς συμπολίτες μας και ξένους να περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πέγεια. Ο ΤΟΥ συνδυασμός βουνού και θάλασσας ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ* καθώς και η φιλοξενίας των ανθρώπων μας κάνει την Πέγεια ένα ελκυστικό προορισμό. Σήμα κατατεθέν του τουριστικού μας προϊόντος είναι η φυσική παραλία του Κόλπου των Κοραλλίων η οποία είναι μια από τις δημοφιλέστερες του νησιού. Ο Δήμος Πέγειας διαχειρίζεται τα κρεβατάκια της παραλίας και παράλληλα διαμέσου εκπόνησης ανοικτού διαγωνισμού ενοικιάζει τα 2 παραλιακά περίπτερα για την παροχή υπηρεσιών προς τους λουομένους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σοβαρό κόλλημα σχετικά με την μίσθωση των περιπτέρων λόγω της αδυναμίας πρόσβασης προς αυτά. Η προσβασιμότητας στην παραλία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον Δήμο και στους ενοικιαστές των περιπτέρων. Μερικά από τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι ο ανεφοδιασμός των περιπτέρων, η κακή λειτουργία των μπάνιων και των τουαλετών και η μη παροχή ηλεκτρισμού και πόσιμου νερού. Αυτό το κόλλημα που παρουσιάζετε οφείλετε στην διαμάχη μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας των μισθωμένων τεμαχίων που εφάπτονται κατά μήκος της παραλίας και του Δήμου Πέγειας σχετικά με την πρόσβαση στην παραλία. Τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ήρθαν σε διαπραγματεύσεις για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειες βγήκαν άκαρπες λόγω της σκληρής και επεκτατικής πολιτικής που εφαρμόζει η εν λόγω εταιρεία. Επίσης να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία έχει εκκρεμότητες στα υπόλοιπα μισθωμένα τεμάχια τα οποία διαχειρίζεται τα οποία σχετίζονται με την δημιουργία πεζοδρομίων, δρόμων στα περίκλειστα τεμάχια και την φωταγώγηση τους. Εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει πριν από καιρό. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Πέγειας δεν εναντιώνεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως σίγουρα είναι εναντίων των εκβιασμών και της ασυδοσίας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμος Πέγειας δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς και έξωθεν πιέσεις για εκμίσθωση των περιπτέρων χωρίς διαγωνισμό με αντάλλαγμα την παραχώρηση προσβάσεων στην παραλία. Είναι αδιανόητο ο Δήμος Πέγειας να γίνει ο μόνος Δήμος Παγκύπρια που να παραχωρεί για εκμίσθωση περιουσιακά του στοιχεία των Δημοτών του χωρίς δημοκρατικό τρόπο. Εξάλλου στους δημότες ανήκει η περιουσία του Δήμου και σε αυτούς είμαστε υπόλογοι των αποφάσεων μας. Ο Δήμος είναι σε διάλογο με την εν λόγω εταιρεία αλλά και με τις κυβερνητικές υπηρεσίες του κράτους να λυθεί το πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία όπου οι ανεξάρτητοι θεσμοί υπερισχύουν προς όφελος όλων των πολιτών και όχι των λίγων και προνομιούχων. Η χρονοβόρα αυτή προσπάθεια δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Σε μια πρόσφατη συνομιλία που είχε ο Δήμαρχος μαζί με την εν λόγω εταιρεία για επίλυση του προβλήματος, έχει ετοιμαστεί μια πρόταση η οποία κατά την γνώμη μου δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Η πρόταση αυτή, εκτός που είναι μακροχρόνια, εμπεριέχει διευκολύνσεις που είναι στα όρια της παρατυπίας. Ο λόγος που αναφέρομαι σε παρατυπία είναι για την εκμίσθωση της παραλίας χωρίς διαγωνισμό αλλά και για τον τρόπο και τον τόπο που θα δοθούν οι προσβάσεις οι οποίες θα είναι διαμέσου πρασίνου. Η εν λόγω πρόταση φυσικά έχει ζητηθεί και θα σταλεί για νομική και θεσμική γνώμη από τους κρατικούς μηχανισμούς. Εμείς διαφωνούμε με την εν λόγω πρόταση, η οποία μπορεί σε βάθος χρόνου να αποβεί επιζήμια για την περιοχή και τους δημότες της. Επιζήμια δεν εννοούμε πάντα το οικονομική ζημιά αλλά και την φυσική καταστροφή η οποία πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτη. Απαιτούμαι σαν δημοτικό συμβούλιο οι θεσμοί του κράτους να παρέμβουν και να λύσουν άμεσα και σωστά το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη υπόθεση τράβηξε για χρόνια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν Δήμοι δύο ταχυτήτων. Οι δημότες της Πέγειας είναι περήφανοι άνθρωποι και δεν εκβιάζονται ούτε και ανεχόμαστε το μαχαίρι στο λαιμό. Εξάλλου σε αυτούς λογοδοτούμε και σε αυτούς είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας ότι ένας ολόκληρος Δήμος να εκβιάζεται. Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκύψει σε κανένα εκβιασμό. *Δημοτικός Σύμβουλος Πέγειας

Φουρτούνες για παλιές αμαρτίες ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σε νέες περιπέτειες φαίνεται να οδηγήσει τον δήμο Πάφου η οικονομική του διαφορά με τον εργολάβο, που είχε υλοποιήσει το έργο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Κάτω Πάφου και δεν αποκλείεται το θέμα να παραπεμφθεί σε διαιτησία. Ο εργολάβος αξιώνει την καταβολή από την δημοτική αρχή ποσού της τάξης των 595 χιλιάδων ευρώ για τα δεδουλευμένα του, με την δεύτερη να αρνείται να το πράξει προτού ξεκαθαρίσει το θέμα των υπερχρεώσεων, που διερευνώνται από τις αρχές. Η υπόθεση αφορά υπερχρεώσεις της τάξης των €656.443 κατά την πορεία υλοποίησης του έργου, που φέρονται να έγιναν λόγω του ανεπαρκούς συντονισμού και ελέγχου του συμβολαίου που οδήγησε σε τροποποιήσεις σχεδίων και εκτέλεση επιπλέον εργασιών χωρίς την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων στη βάση της ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης του έργου, οι πληρωμές ανήλθαν στα €8.145.591,86,

αντί των €7.466.245, που προνοούσε το συμβόλαιο. Στο πιο πάνω ποσό περιλαμβάνονται πληρωμές προς τον Ανάδοχο ύψους €7.803.871,57 και προς τον διορισμένο προμηθευτή των φωτιστικών ύψους €341.720,29, το οποίο είχε καταβληθεί απευθείας από τον Δήμο. Οι εργασίες ανάπλασης διήρκησαν από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τις 29 Ιουλίου 2009 και ολοκληρώθηκαν με παράταση δυόμισι μηνών.

ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στον δήμο Γεροσκήπου για την λειτουργία της δημοτικής παραλίας. Ήδη έχουν κατακυρωθεί οι προσφορές για την αγορά του εξοπλισμού – ξαπλώστρες και ομπρέλες – στα δύο σημεία τα οποία θα διαχειρίζεται η δημοτική αρχή, ενώ παράλληλα

έχουν κατακυρωθεί και οι προσφορές για τα άλλα τρία σημεία τα οποία θα διαχειρίζονται ιδιώτες. Οι προσφορές έχουν κατακυρωθεί στους υψηλότερους των δώδεκα προσφοροδοτών, που είχαν υποβάλει προσφορές.

Ο εξοπλισμός (200 ξαπλώστρες και 100 ομπρέλες) θα βρίσκεται στις παραλίες μέχρι το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος είχε προχωρήσει σε σταύρωμα κονδυλίου, που προοριζόταν για την ανακατασκευή πεζοδρομίων, με σκοπό να το

διαθέσει για την αγορά του εξοπλισμού για τις παραλίες. Παράλληλα, θα δοθούν άδειες πλανοδιοπώλησης ποτών σε πέντε άτομα για την εξυπηρέτηση των λουομένων. Τα δύο σημεία, από πλευράς δήμου, θα λειτουργήσουν στις αρχές Ιουλίου. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

Ζητούνται επειγόντως αρμόδιοι ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την ασφάλεια των λουομένων παρουσιάζει η παραλία στα δημοτικά μπάνια της Πάφου, η οποία θεωρείται από τις πλέον πολυσύχναστες της πόλης. Η παραλία, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονου, φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, που έχουν οδηγήσει σε αριθμό ατυχημάτων στο παρελθόν, με αποκορύφωμα την πτώση λουόμενου, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και στο τέλος απεβίωσε. Συγκεκριμένα, στο χώρο το πάτωμα σε συγεκριμένα σημεία είναι ολισθηρό, ενώ δεν έχουν τοποθετηθεί – παρά τα μέχρι στιγμής παρατράγουδα - κάγκελα ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες για την ολισθηρότητά του.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Ύστερα... βαριέσαι... ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ μιας ολόκληρης ζωής. Σεργιάνι σε κόσμους που νόμιζες ότι άξιζαν...τον κόπο...όπως ας πούμε, το να ασχολείσαι με όσα συμβαίνουν γύρω σου, με τη συνολική διαχείριση του κοινωνικού και πολιτικού ιστού,και άλλα πολλά και διάφορα που στο τέλος της ημέρας, αποδεικνύονται άχρηστα...απλά καταναλώνεις άδικα τον χρόνο και τις ενέργειες σου...Άξιζε;...ή αξίζει;... Μάλλον όχι...και μάλιστα καθόλου... ΦΑΚΟΣ ΣΕ ΟΛΑ όσα πέρασαν, τα παραμύθια που σου πούλησαν, όλα όσα πίστεψες και αποδεικνύονται μπούρδες, απλά εργαλεία για κάποιους για να κάνουν το δικό τους...και να αναδειχτούν σε μια κοινωνία που δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει... ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΖΩΗΣ...όλα σε κάποια φάση σου, φωνάζουν, στοπ, ότι δεν αξίζει πραγματικά τον κόπο, μην

Την ίδια ώρα, κουτσουρεμένη φαίνεται να παρουσιάζεται και η ναυ-

αγοσωστική κάλυψη της περιοχής, καθώς αντί δύο ταυτόχρονα ναυαγοσωστών, ένας μόνο έχει τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη παραλία συγκεκριμένες ώρες και άλλος τις υπόλοιπες. Σοβαρά προβλήματα ασφαλείας παρουσίαζε η συγκεκριμένη περιοχή λουομένων και κατά τους χειμερινούς μήνες, αφού πέραν των προαναφερόμενων, η καθαριότητα φαίνεται να ήταν ανεπαρκής, την ώρα που χαλασμένες ήταν οι τουαλέτες. Λουόμενοι, ντόπιοι και ξένοι, ζητούν την άμεση λήψη μέτρων από τους αρμοδίους, τονίζοντας ότι η ασφάλειά τους δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

ασχολείσαι... και πραγματικά δεν αξίζουν τον κόπο, η πολιτική και οι πολιτικοί, όλοι όσοι κάνουν πανηγύρια για το θεαθήναι, όλοι όσοι κάνουν καριέρες πάνω στην πλάτη σου...και, πιθανόν, και με τη στήριξη σου... ΥΣΤΕΡΑ, λοιπόν, κάπου βαριέσαι...να πεις την άποψη σου, να επιχειρηματολογήσεις, να ασχοληθείς...να συνεχίσεις...να...να... ΤΙΠΟΤΕ, και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, όρθιο δεν έχει μείνει...τα πάντα έχουν την εξήγηση τους, και αυτή η εξήγηση δεν είναι άλλη από το ότι τα πάντα εξαρτώνται, και αλληλοσυμπληρώνονται ανάλογα με τα συμφέροντα των καιρών, και ανάλογα με το κάθε λογής βόλεμα...γιατί, ακόμη και το βόλεμα έχει πολλά πρόσωπα... ΥΣΤΕΡΑ, λοιπόν, ΒΑΡΙΕΣΑΙ...και απλά λες καληνύχτα

ΕΞΩΔΙΚΑ ΥΨΟΥΣ 85 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι ρυπαίνοντες καταγγέλλουν άλλους Στην επιβολή χρηματικών προστίμων ύψους 85 ευρώ σε όσους ρυπαίνουν οικόπεδα, πάρκα και άλλους ανοικτούς χώρους με έπιπλα, αδρανή υλικά και οικιακές συσκευές προχωρεί ο δήμος Πάφου, την ώρα που η δημοτική χονδρική αγορά στην Βιοτεχνική Περιοχή συνεχίζει να παρουσιάζει εικόνες ντροπής. Όγκοι από σκουπίδια, μεταξύ των όποιων έπιπλα, στρώματα κρεβατιών και πλαστικές καρέκλες παραμένουν στοιβαγμένα στην περιοχή και σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες ξηρών χόρτων έχουν καταστήσει τον χώρο σε εστία μολύνσεων και χώρο συγκέντρωσης ερπετών και τρωκτικών. Η κατάσταση φαίνεται να παραμένει εκτός ελέγχου, θέτοντας σε καθημερινά σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Η δημοτική αρχή αποφάσισε όπως προβεί στη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου, σε μία προσπάθεια, όπως διαμηνύει, ευπρεπισμού της πόλης, θεωρώντας ανεπίτρεπτη

την εναπόθεση των εν λόγω υλικών την ώρα που τα συνεργεία του δήμου καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για καθαρισμό των

ανοικτών χώρων, ειδικά μετά και την λειτουργία των πράσινων σημείων. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

και αποχωρείς...με το μετωπο πάντα ψηλά...

ΠΑΡΤΕΡΙ

Τι γίνεται στον Δήμο Πάφου;

ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΙ δημοτικοί σύμβουλοι στο δημοτικό συμβούλιο της Πάφου θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο ρόλο θα επιτελούν, και αν θα είναι ενημερωμένοι επαρκώς για τα θέματα, ή απλά θα ακολουθούν την άλφα, ή την βήτα γραμμή. Θα πρέπει, επίσης, να αποφασίσουν κατά πόσον θα τηρούν αρχές και αξίες για όλα τα θέματα, ή απλά, θα συμπεριφέρονται ανάλογα με το ποιον αφορά το κάθε θέμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά να ακολουθούνται απλά δεν γίνεται και δεν τιμά ιδιαίτερα εκλεγμένους η πολιτική και τακτική που μερικοί ακολουθούν. Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Φοιτητών Βόλου Μετά από πρόσκληση, ο βουλευτής ΔΗΚΟ Πάφου κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης παρευρέθηκε και μίλησε σε εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Φοιτητών Βόλου στην Ελλάδα. Ο βουλευτής κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, αφού αναφέρθηκε στην παρούσα φάση του Κυπριακού προβλήματος, τόνισε την σημασία και τον ρόλο του Κυπριακού Φοιτητικού Κινήματος στη διατήρηση των δεσμών των Φοιτητών μας με την Κύπρο.

Λύση στο πρόβλημα επιθεωρήσεων φορτηγών Μετά από παρέμβαση του βουλευτή ΔΗΚΟ Πάφου κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη έχει επιλυθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει τελευταία με τις επιθεωρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο και από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Μαΐου οι επιθεωρήσεις θα γίνονται κανονικά στο Τμήμα

Οδικών Μεταφορών Πάφου. Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες μέρες λογω προβλήματος στα ηλεκτρονικά συστήματα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων ήταν υποχρεωμένοι για τις επιθεωρήσεις των οχημάτων τους να μεταβαίνουν στην Λεμεσό.


18 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Πορεία εκτέλεσης των έργων Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως τα έργα εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης μας βρίσκονται εκτός χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης, τουΤΟΥ λάχιστο αυτών των ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* χρονοδιαγραμμάτων που καθορίστηκαν αρχικώς και με την υπογραφή των συμβολαίων εκτέλεσης. Οι λόγοι είναι πολλοί και προβάλλονται άλλοτε ως επιχειρήματα και άλλοτε ως δικαιολογίες, είτε από την πλευρά των εργολάβων είτε από την πλευρά του Δήμου Πάφου ως η αναθέτουσα αρχή. Ενδεχομένως με περισσότερο προγραμματισμό και ίσως προνοητικότητα κάποιοι παράγοντες που λειτούργησαν καταλυτικά και επιβαρυντικά στις καθυστερήσεις να είχαν αποφευχθεί. Προσωπικά πιστεύω πως σε κάθε περίπτωση ένας αριθμός αστάθμητων παραγόντων θα μας οδηγούσε λίγο ή περισσότερο στα ίδια δεδομένα όσο αφορά τον χρονικό ορίζοντα παράδοσης. Επιπλέον, όταν το μέγεθος των έργων είναι τόσο μεγάλο και οι εμπλεκόμενοι φορείς, μελετητές, υπηρεσίες και δημόσια τμήματα είναι τόσα πολλά εκ των πραγμάτων οδηγήσε σε περίπλεξη συνεννοήσεων και ως εκ τούτου σε χρονικές καθυστερήσεις. Μετά και την τελευταία ενημέρωση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο από τους εργολάβους και τους μελετητές διαφάνηκε πως οδεύουμε προς ολοκλήρωση των έργων, έστω και διαμέσου συμπληγάδων. Συνεπώς, μετά το ερχόμενο καλοκαίρι, χρονικό ορόσημο που εγώ προσωπικά θέτω για την πλήρη ολοκλήρωση των έργων και αποκρυστάλλωση της νέας εικόνας της πόλης μας, το ζητούμενο θα είναι η άρτια λειτουργία των χώρων που δημιουργούνται και ο εμβολιασμός των περιοχών ανάπτυξης με επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό κατ΄επέκταση θα προσελκύσει κόσμο και θα βοηθήσει στην αναβίωση των περιοχών που εντάσσονται στη γεωγραφική περιοχή δημιουργίας των έργων υποδομής. Στη δική μου την αντίληψη μόνο τότε θα έχει νόημα και προσθετική αξία για την πόλη και τους κατοίκους της ο εκτεταμένοςκαλλωπισμός και ανάπλαση που γίνεται στην πόλη. Ως εκ τούτου, για εμένα προσωπικά το ζητούμενο πια δεν είναι τόσο η καθυστέρηση αλλά το πώς αναπτύσσονται με δυναμική και συσσωρευτική για την πόλη αξία αυτά που δημιουργήθηκαν σε επίπεδο υποδομών. *Γενετιστής Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου Κ.Σ. ΕΔΕΚ

γράμμα

Το μυστήριο

ο... ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, και το παράξεν .η ικό.. ορετ διαφ το και ις αν θέλε και ει φεύγ και κυλά που μας ζωή ύεμείς, σαν ταξιδιωτες που κινο ές ρομ διαδ και είες μαστε σε πορ οτε παράξενες και αντιφατικές, κάπ και αλοπρόσαλλες... ι ΟΛΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ στγμές είνα μοιά ς, άλλε οιες όμορφα, σε κάπ ι ζουν γκρίζα...απλά γιατί δεν είνα υμε και τόσο εύκολο να πιστέψο το το διαφορετικό, το μυστήριο και το από έτσι ει βαίν μαγικό που συμ ..) εσύ. ρεις ...(ξέ πουθενά άλφα

Αρχαίες πόλεις με μνημεία και η Πάφος αμνημόνευτη

Σε όλες τις πόλεις του κόσμου αλλά και της Ελλάδας που η ιστορία τους έχει βάθος χρόνου από την πρόχριστου εποΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ χή γίνεται αμέσως αισθητό από τα αρχαιολογικά μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την πόλη. Οι σημερινοί κάτοικοι βέβαια δεν παραλείπουν να το δείχνουν με ένα σύγχρονο μνημείο που να φανερώνει και να δείχνει στον επισκέπτη το σήμα κατατεθέν της ιστορίας τους. Εάν φυσικά πάρουμε τις δύο μεγάλες πόλεις της αρχαιότητας την Αθήνα και την Ρώμη είναι μια αναφορά που δεν χρειάζεται σήμα κατατεθέν από τους σύγχρονους κατοίκους των δύο μεγάλων πόλεων. Ειδικά στη Ρώμη, που πολλά αγάλματα και μνημεία έχουν δημιουργηθεί την εποχή της Αναγέννησης και είναι διάσπαρτα σε όλες τις πλατείες της. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βέβαια δεν είχαν την αναγεννησιακή ευκαιρία να εμπλουτιστούν με αγάλματα της Ελληνιστικής περιόδου αλλά αντίθετα την ίδια εποχή κυριαρχούσε το μαύρο σκοτάδι της τουρκοκρατίας. Εν τούτοις από το 1826 που άρχισε να δημιουργείται το πρώτο Ελληνικό κράτος η τάση των νεογέννητων ελληνικών κυβερνήσεων ήταν να δώσουν στην πόλη αυτό που η αγέννητη Αναγέννηση στέρησε στην πιο λαμπρή πόλη της αρχαιότητας. Στην Πανεπιστημίου σήμερα δεσπόζουν τα νεοκλασικά αριστουργήματα της εποχής του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στην Θεσσαλονίκη βέβαια δεν λείπει το μεγαλοπρεπές άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και του Αριστοτέλη στην ομώνυμη πλατεία. Να αφήσουμε τις δύο λαμπρές πόλεις της αρχαιότητας και να δούμε τι γίνεται στις μικρότερες σε μέγεθος αλλά και εξίσου αρχαίες πόλεις στην Ελλάδα και στην δική μας Πάφο. Θα πάρω για σύγκριση την Ρόδο που ο πληθυσμιακά και ιστορικά αντιστοιχεί στην Πάφο. Μπαίνοντας στην Ρόδο από την πλευρά του αεροδρομίου οι

Ρόδιοι έχουν εγκαταστήσει το σύμπλεγμα του γέρου Διαγόρα μεγάλου Ολυμπιονίκου της αρχαίας εποχής που τον περιφέρουν οι γιοι του μετά από την δική τους νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Διαγόρας όπως αναφέρετε μετά την χαρά και την δόξα των παιδιών του απέθανε ευτυχισμένος. Ακόμη ένα μικρό νησί που ήταν γνωστό στην αρχαιότητα για τα Καβείρια μυστήρια και έγινε πασίγνωστο με το άγαλμα που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου τη Νίκη της Σαμοθράκης δεν παρέλειψε στο λιμάνι της να υπενθυμίζει στον επισκέπτη την λαμπρή αρχαία τoυ ιστορία.

Η Πάφος αλλά και η Γεροσκήπου (Ιερός Κήπος) είναι γνωστό ότι είναι από τις αρχαιότερες ιστορικά πόλεις της Κύπρου. Πόσο άραγε το βλέπει ο επισκέπτης με την πρώτη ματιά; Η Πάφος πριν ένα αιώνα σχεδόν είχε καλλωπισθεί με νεοκλασικά σχολεία που σήμερα μαζί το Δημαρχείο, την Βιβλιοθήκη και την στήλη της 28ης Οκτωβρίου αποτελούν το στολίδι της πόλης της Πάφου. Η Πάφος από το 1952 δεν έχει βάλει ούτε πλακάκι στο προφίλ της πόλης. Μόλις την τελευταία διετία έχει

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον ισότητας στο χώρο εργασίας Σύμφωνα με τη θεωρία για την ισότητα οι άνθρωποι υποκινούνται όταν αισθάνονται ότι υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση και ισότιμη μεταχείριση στο χώρο εργασίας τους. Φυσικά, η θεωρία ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ της ισότητας, βρίσκει ΓΕΩΡΓΙΟΥ* εφαρμογή και σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής, όπως την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία. Εμείς θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις που έχει η θεωρία αυτή στους εργαζομένους και στις ενέργειεςπου προβαίνουν για να επικρατήσει ισότητα. Ιστορικά να αναφέρουμε ότι πρώτος αναφέρθηκε στη θεωρία της ισότητας ο JohnAdams το 1963. Οι εργαζόμενοι υπολογίζουν και συγκρίνουν αυτά που προσφέρουν στην υπηρεσία τους, τις εισροές δηλαδή, όπως γνώση, προσπάθεια, διάθεση & δεξιότητες με αυτά που παίρνουν, τις εκροές δηλαδή, όπως μισθός, αναγνώριση, προαγωγή, άλλες παροχές. Η σύγκριση μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο ή σε

σχέση με τις εισροές και εκροές των άλλων συναδέλφων τους. Αν ακούσετε κάποια στιγμή τους εργαζομένους σας να διαμαρτύρονται και να λένε ότι αμείβονται λιγότερο από άλλους ή προσφέρουν περισσότερα με την ίδια αμοιβή ή ακόμα ότι το τμήμα τους δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτούς, τότε υπάρχει θέμα έλλειψης ισότητας και κατά συνέπεια μειωμένης υποκίνησης και απόδοσης. Τα άτομα που νιώθουν ότι αδικούνται θα προβούν σε διορθωτικέςκινήσεις που κατά τη γνώμη τους θα επαναφέρουν την ισότητα. Τέτοιες κινήσεις μπορεί να είναι : • Να μεταβάλουν τις εισροές τους. Να καταβάλλουν μικρότερη προσπάθεια αν νιώθουν ότι υποαμοίβονται και μεγαλύτερη αν πιστεύουν ότι υπεραμοίβονται. • Να προσπαθήσουν να μεταβάλουν τις εκροέςτους. Να ζητήσουν για παράδειγμα αύξηση μισθού, αύξηση της πληρωμένης άδειας ή άλλα ωφελήματα. •Να μεταβάλλουν το προτύπου σύγκρισης τους.

δημιουργηθεί μια σοβαρή ανάπλαση των δημόσιων χώρων του κέντρου. Παρόλα αυτά ιστορικά και αρχαιολογικά η Πάφος δεν έχει κανένα μνημείο που να δείχνει τον μύθο της Παφίας θεάς της Αφροδίτης αλλά ούτε και για τον Κινύρα ούτε για τον Αγαπήνορα, ούτε και για τον Πυγμαλίωνα και την Γαλάτεια. Η Πάφος είναι ίσως από τις λίγες πόλεις που η Ελληνική μυθολογία εμπλέκει το όνομα της σ ένα πολύ ρομαντικό και ελκυστικό μύθο και ίσως η μοναδική περιοχή που ο Όμηρος την αναφέρει σαν πατρίδα της Αφροδίτης. Η Ελληνική μυθολογία είναι γεμάτη με πραγματολογικά στοιχεία που ενθουσιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο είτε ‘Έλληνα είτε ξένο. Σαν τουριστική πόλη θα έπρεπε να είχαμε καλλωπίσει πλατείες και πάρκα με θέματα από την πλούσια αρχαιοελληνική ιστορία, και τον μύθο. Αντί για αυτό η Κεντρική πλατεία ονομάζεται με όνομα ενός σύγχρονου Αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ και στην τελευταία ανάπλαση τοποθέτησαν 3 τεράστιες “σιεροκολόνες”. Αν είναι δυνατόν η κεντρική μας πλατεία να μην δείχνει το βάθος του μύθου και της ιστορίας. Όσον αφορά τον Ιερόν Κήπο όπως ονομαζόταν μέχρι πριν λίγες δεκαετίες η Γεροσκήπου είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. H ανακαίνιση που τέλειωσε πριν 6- 7 χρόνια έθαψε και τον μύθο, και την ιστορία αλλά και την εκκλησία.. Αν είναι δυνατόν αυτή η ανάπλαση που έγινε να έχει σχέση με μια εκκλησία βυζαντινή του 9ου αιώνα και μια βρύση μοναδική με τρούλο με ακροκέραμα και ιονικά επιστήλια. Ανεξήγητες κατασκευές χωρίς σκοπό και ρόλο. Τεράστια σκιάδια που οι καταστηματάρχες βάζουν ομπρέλες από κάτω για να έχουν σκιά οι πελάτες. Άναρχη δεντροφύτευση λες και πρόκειται για αναδάσωση της καυκάλλας του Κακογιάννη. Ο αρχιτέκτονας προνόησε και σιντριβάνι, δηλαδή στην πραγματικότητα δύο λιμνούλες με μωσαϊκό πλακάκι.. Κύριοι ξηλώστε άμεσα τις σιερκές και δημιουργήστε έργα τέχνης βγαλμένα μέσα από τον μύθο και την ιστορία των πόλεων σας. Δώστε στην Πάφο και την Γεροσκήπου το παρελθών που τους ανήκει...

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

• Σαν έσχατη κίνηση μπορεί να προχωρήσουν σε παραίτηση ή αλλαγή εργασίας. Για να αποφεύγονται λανθασμένες συγκρίσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση και γενικότερα σε μειωμένα επίπεδα υποκίνησης, θα πρέπει ο εργοδότης να είναι από την αρχή ξεκάθαρος όσον αφορά στις υποχρεώσεις (εισροές) των εργαζομένων αλλά και τις εκροές που πρέπει να αναμένουν. *Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ

Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας… Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι τρέχουν ασταμάτητα τα δάκρυα από τα μάτια μου δεν ξέρω γιατί αλλά το έχω συνδυάσει με τον θάΓΡΑΦΕΙ: νατο και κάθε φορά ΕΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ σκέφτομαι τον δικό μου θάνατο και των αγαπημένων μου ανθρώπων και αμέτρητες σκέψεις παρελαύνουν μέσα στο μυαλό μου… πως είναι όταν φεύγει η ψυχή, που πηγαίνει χάνεται ή μετακομίζει σε άλλο σώμα, βλέπεις τι γίνεται γύρω σου, ακούς, αισθάνεσαι, πονάς, όντως βλέπεις το φως στο τούνελ; Κάνουμε τόσα όνειρα, προγραμματίζουμε για το ένα για το άλλο δίχως να υπολογίζουμε ότι αν δεν το θέλει ο Ύψιστος, αν δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής μας, τίποτε δεν θα γίνει. Φτιάχνουμε την ζωή μας πιστεύοντας ότι θα μείνουμε αιώνιοι και ποτέ δεν σκεφτόμαστε ότι όλα μπορούν να ανατραπούν σε δευτερόλεπτα, ότι μέσα σε μια στιγμή μπορεί να βουλιάξει ο κόσμος μας, να χαθούν τα πάντα και η ζωή μας ποτέ να μην είναι η ίδια όπως πριν. Θάνατος η πιο τρομακτική λέξη, η πιο μισητή, μια λέξη που ποτέ κανείς δεν θέλει να την προφέρει, ποτέ κανείς δεν θα την αγαπήσει. Γιατί να υπάρχει ο θάνατος ή έστω αφού υπάρχει γιατί να μην έρχεται σε μεγάλες ηλικίες γιατί να μην έχουν όλοι το δικαίωμα στη ζωή, να έχουν όλοι περίπου τον ίδιο μέσο όρο ηλικίας γιατί να πεθαίνουν παιδιά, νεαροί γιατί να μην έχουν όλοι το δικαίωμα της ζωής να ζήσουν, να χαρούν την ζωή τους, να φτιάξουν την οικογένεια τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τα καμαρώσουν στον γάμο τους… πόσο άδικο και κρίμα να χάνει ο γονιός το παιδί, δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, μεγαλύτερη απώλεια από αυτό, χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου, είσαι ζωντανός νεκρός, ο πόνος αβάσταχτος και ατελείωτος και τότε τα βάζεις με όλους και όλα και με τον ίδιο τον Θεό ακόμη και ρωτάς αφού θα το έπαιρνες τόσο νωρίς γιατί του επέτρεψες να ζήσει γιατί δεν το

σκότωσες τότε που ήταν στην αρχή της δημιουργίας του γιατί το άφησες να ζήσει τόσο λίγο, γιατί μας στέρησες την μεγαλύτερη χαρά της ζωής, γιατί δεν πήρες εμάς και να αφήσεις τα νιάτα να ζήσουν αμέριμνα τη ζωή… πόνος ατελείωτος που ξεσκίζει την καρδιά που δεν πρόκειται να περάσει ποτέ. Τι αξία έχει η ζωή για ένα γονιό όταν χάσει το παιδί του, όταν με αυτό χάνεται το νόημα της ζωής , η ίδια η ζωή; Είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα άνθρωπο. Η απόλυτη αθάνατη αγάπη που έχει ο γονιός για το παιδί του και το απότομο πέσιμο στον γκρεμνό όταν το χάσει, πολλές φορές οδηγούν τον γονιό στην παράνοια και στην τρέλα και εδώ είναι που χρειάζονται ανθρώπους δίπλα τους να τους συμπαραστέκονται και να τους μιλούν για να απαλύνεται κάπως ο πόνος τους, ο οποίος δεν φεύγει, εξοικειώνονται με τα χρόνια μαθαίνουν να ζουν με αυτόν γιατί το πένθος για το παιδί διαρκεί για πάντα. Ο αισθηματικός τους κόσμος διαλύεται υπάρχει μόνο το απόλυτο κενό. Ο γονιός χωρίς να το καταλαβαίνει, το παιδί του το βλέπει σαν μια προέκταση του εαυτού του, πεθαίνοντας ο γονιός θα συνεχίσει την γενιά το παιδί και με τον θάνατο του παιδιού σταματά η συνέχιση της. Η Χειρότερη μοίρα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι όταν

Ζητείται δημόσια υγεία

έχει χάσει το σπλάχνο του… ο γονιός ζει, αναπνέει, ξυπνά, κοιμάται με την σκέψη του παιδιού του, η καρδιά του ξεχειλίζει από τα έντονα συναισθήματα που την διακατέχουν, η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του είναι τα παιδιά του, τα βλαστάρια του, τα δημιουργήματα του. ειδικά για την μητέρα που εννέα ολόκληρους μήνες το κουβαλούσε στην κοιλιά της. Ποιος θέλει να ακούει σε τέτοιες περιπτώσεις αυτά που λένε οι ιερείς τον ήθελε ο Θεός να είναι κοντά του και πόσο εγωιστικό ακούγεται. Ο Θεός της αγάπης ήθελε να στερήσει από του γονείς το παιδί τους να τους βυθίσει στην δυστυχία γιατί δήθεν το ήθελε ο ίδιος κοντά του να τον κάνει Άγγελο; Καλύτερα να ήταν το χειρότερο παιδί αλλά να ζούσε, και ας το βλέπε η μάνα του μια κάθε τόσο… γιατί ήξερε ότι ζούσε ότι θα το έβλεπε ξανά, θα το ένιωθε, θα το φιλούσε, θα το σφικταγγάλιαζε… Ο χωρισμός και ο θάνατος έχουν την ίδια αξία, μονάχα που στον χωρισμό δεν γίνεται κηδεία… μακάρι να μουνα εγώ, στη θέση τη δική σου, ο χάρος να μην άγγιζε καθόλου τη ψυχή σου! Σπαραγμός μιας μάνας… αφιερωμένο σε όλα τα αδικοχαμένα παιδιά!

Ο Μιχάλης της Γεροσκήπου Την Κυριακή 21 του Μάη κηδεύεται ο μέχρι πρότινος από το 1974 αγνοούμενος της Γεροσκήπου. Η μητρώα γη δέχεται στις αγκάλες της το ΤΟΥ εκλεκτό της τέκνο ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ* Μιχάλη Κυπριανού, του Χριστοφή και της Χρυσάνθης. Στον ήρωα συμπολίτη μας που επέδειξε υψηλότατο αίσθημα ευθύνης και θυσιάστηκε για μας αποτίνουμε φόρο τιμής. Η προσωπική του ιστο-

ρία στον προδομένο αγώνα έναντι του βάρβαρου κατακτητή, η αυτοθυσία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης εν ώρα καθήκοντος αποτελούν φωτεινό παράδειγμα και οδηγό πορείας για όλους εμάς, παλιούς και νέους. Στεκόμαστε ευλαβικά, υποκλινόμαστε μπροστά στην ανδρεία και ηρωισμό του Μιχάλη. Αναπαύσου εν ειρήνη στη δική σου γη Μιχάλη. Είσαι και θα παραμείνεις έμπνευση και παράδειγμα ηρωισμού για τους σημερινούς αλλά και μελλοντικούς κατοίκους του ιστορικού χώρου της Γεροσκήπου. Η πόλη μας γίνεται πλουσιότερη χάρη σε σένα. Η κουλτούρα της αλληλεγγύης και

της προσφοράς σου είναι η καλύτερη απάντηση στην κρίση αξιών, στην παρακμιακή αντίληψη ζωής που τόσο ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν την κυπριακή κοινωνία. Η θυσία του Μιχάλη αποτελεί αέναη τροφή στο πνεύμα και τον πολιτισμό ενώ προσφέρει αξίες και ιδεώδη που διαμορφώνουν την τοπική ιστορία. Αιωνία ας είναι η μνήμη σου Μιχάλη. Η Γεροσκήπου και η πολιτιστική επιτροπή του Δήμου υποκλίνονται ευγνωμονούσες.

*Πολιτιστική Επιτροπή Δήμου Γεροσκήπου

Το ζήτημα της δημιουργίας του πολυπόθητου Γενικού συστήματος Υγείας έχει γίνει καθημερινό θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Οι συνέπιες μη εφαρμογής του έχουν πάρει τέτοιες διαστάΤΗΣ σεις με αποτέλεσμα να αποτελεί ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* πλέον το δεύτερο εθνικό ζήτημα της Κύπρου και όχι άδικα. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την συμφωνία υλοποίησης του και όμως ακόμη και σήμερα παρά τις εικόνες εξαθλίωσης, τις τεράστιες λίστες αναμονής, τις ζωές που χάνονται από την αδυναμία της δημόσιας υγείας να ανταποκριθεί και την κοινή διαπίστωση πως είναι άμεσα ανάγκη να πραγματοποιηθεί το ΓεΣΥ, μικροπολιτικά, μικροκομματικά, ιδιωτικά και άλλα συμφέροντα απειλούν ακόμη μια φορά να πυροδοτήσουν την όποια προσπάθεια. Η υγεία αποτελεί το υπέρτατο αγαθό, και το γεγονός της απουσίας οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υγείας στην Κύπρο υποβαθμίζει την όποια παρεχόμενη κοινωνική πολιτική. Η δημοσία υγεία πρέπει να παρέχεται σε όλους ισότιμα, να διαθέτει άριστη ποιότητα και να εξασφαλίζει αυτό που καλείται να υπηρετεί, την υγεία. Η Κύπρος είναι ίσως το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν λειτουργεί με βάση ένα γενικό σχέδιο υγείας, όχι γιατί δεν έχει τις δυνατότητες και το έμψυχο υλικό αλλά γιατί σκοντάφτει πάντα σε μικροδιαφορές που φέρνουν την αναβολή. Το αποτέλεσμα είναι να περάσει στην αντίληψη των πολιτών ότι η διασφάλιση της υγείαςαποτελεί είδος πολυτελείας αφού έχει συνδεθεί η δημόσια υγεία με την ταλαιπωρία, την αργοπορία, την περιθωριοποίηση και κάποιες φορές με το μέσον. Αυτό που έπρεπε να αναμένουμε όλοι, όχι από τονΥπουργό Υγείας που έδωσε την πρέπουσα προσοχή για την εισαγωγή του ΓεΣΥ στην Κύπρο αλλά από το κυπριακό κοινοβούλιο να βάλει την ανάγκη του κόσμου για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και σουλούπωμα του κλάδου της δημόσιας υγείας πάνω απ’ ολα. Να αφήσουν κατά μέρος τις κομματικές και προεκλογικές διαφωνίες και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων βάζοντας ένα τέλος στο αναχρονιστικό ζήτημα που τόσα χρόνια διατηρείται στον αναπνευστήρα. *Αντιπρόεδρος Πολιτικού Σχεδιασμού Συμμαχίας Νέων

ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΕ...η διαίσθηση σου, σε οδηγεί σε δρόμους που ποτέ δεν σκέφτηκες να πατήσεις, και να διανύσεις.... Ανακαλύπτοντας απλά ότι ο κόσμ ος όπως τον ξέρεις ή τον ήξερες δεν είναι όλος ο κόσμος γύρω σου...και τότε, απλά περπατάς , απολαμβάνεις τη διαδρομή...χωρίς να σε νοιάζει που αυτός ο δρόμος θα σε οδηγήσει... Αυτή είναι, ουσιαστικά και η μαγεία της ζωής... οι δρόμοι που ακολουθείς, απλά γιατ ί έτσι σου φώναξε η διαίσθηση και η ψυχή σου ... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ... «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ»

Πρόσωπα που άφησαν το δικό τους στίγμα στην κοινωνία μας Καλημέρα από καρδιάς σε όλους ΤΟΥ ΑΚΗ τους φίλους αναγνώΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ στες της εφημερίδας. Τους ευχόμαστε ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο παρέα με ότι και όποιους αγαπούν, όπως ο καθένας θέλει να το περάσει. Σήμερα θα παρουσιάσουμε από πρώτο χέρι που ανθρώπους που διαχρονικά συνέδεσαν το όνομά τους με την πόλη της Πάφου, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους στον τομέα τους, τον οποίο υπηρέτησαν σωστά για χρόνια και σεβασμό και ανιδιοτέλεια προς την κοινωνία. Είναι πρόσωπα σεβαστά στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι σωστά δημοσιογραφικά και δεοντολογικά θα παρουσιάσουμε τα άτομα αυτά.

Κώστας Κλεάνθους

Με πλούσια μόρφωση, καταδεκτικός, σοβαρός υπεύθυνος, επικοινωνιακός, αντικειμενικός και δίκαιος για οποιεσδήποτε αποφάσεις λάμβανε, ο Κώστας Κλεάνθους υπηρέτησε σαν ανώτερος αξιωματικός το αστυνομικό σώμα της Πάφου. Το 1982 ο τότε υπουργός Βενιαμήν του έδωσε το δικαίωμα να δημιουργήσει γραφείο παραπόνων των πολιτών, του οποίου προίστατο μέχρι το 1985. Στη συνέχεια διετέλεσε ως αστυνομικός διευθυντής σε Λάρνακα και Αμμόχωστο, επιλύοντας σοβαρά προβλήματα. Εκπαιδεύτηκε σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αμερική και η Φινλανδία, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό και με το πτυχίο νομικής που κατείχε. Είναι ένας άνθρωπος, που ζήσαμε από κοντά. Οι περιοχές όπου υπηρέτησε βελτιώθηκαν σημαντικά. Έδωσε και ασφάλεια και επικοινωνία με τους πολίτες. Το έργο του ήταν και πλούσιο και σοβαρό. Σαν στήλη πιστεύουμε ότι έδωσε

ότι καλύτερο και λάμπρυνε το αστυνομικό σώμα με τη παρουσία του. Τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια. Κατέχει μια σημαντική θέση στην Πάφο και τυγχάνει σεβασμού από τον κόσμο.

Ανδρέας Κόκκινος

Ο φίλος Ανδρέας Κόκκινος, ο εκπαιδευτικός, προπονητής, γυμναστής, από τους πρώτους ποδοσφαιριστές και ιδρυτές του Ευαγόρα, ανέπτυξε μια πλούσια δράση, δίνοντας τα φώτα του σε μαθητές και πολλούς αθλητές. Οι επαγγελματικές δραστηριότητές του ήταν τέτοιες που τον έκαναν να ξεχωρίζει. Ήταν ένας παιδαγωγός και φίλος, κοντά στον άνθρωπο τον μαθητή και γενικά τους αθλούμενους, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων στον αθλητικό τομέα. Η παρουσία του είναι για μένα ξεχωριστή. Να είναι καλά και ο ίδιος και η οικογένειά του.

ρας. Διορίστηκε στο λύκειο Μακαρίου και διαχρονικά διετέλεσε παίχτης- προπονητής του ΑΠΟΠ Ευαγόρα. Για 22 χρόνια ήταν προπονητής του ΓΣΚ, ΤΟ ’79 βοηθός διευθυντής στο Γυμάνσιο Πόλεως Χρυσοχούς και στη συνέχεια Πολεμίου, το ‘92-94 Πύργου Τυλληρίας και το ‘94-98 Αγίας Παρασκευής. Αφυπηρέτησε το ’98. Υπήρξε πρωταθλητής παγκυπριονίκης στη σφαιροβολία και κατά καιρούς διετέλεσε αθλητικογράφος. Συνδέετο με τον συγκρατούμενό του επί ΕΟΚΑ Κόσιη Νίκο και έγραφε στην εφημερίδα «Αγώνας» για πολλά χρόνια. Στα 17 του χρόνια συνελήφθη από τους Άγγλους.

Πάμπος Παπαντωνίου

Ο Πάμπος Παπαντωνίου, πρόεδρος των Υπεραγορών Παπαντωνίου, έχει ανοικτές τις πόρτες και βοηθά ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Φιλικος, καταδεκτικός, χαμηλών τόνων, μέσα από την ενασχόλησή του βοηθά όποιον έχει ανάγκη. Είναι πάντα δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Πάφο. Έχει να δώσει πολλά στην κοινωνία. Του ευχόμαστε να είναι γερός, για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο.

Διορίστηκε το 1962 από Σ.Ε στην Δημόσια Υπηρεσία σαν καθηγητής σωματικής αγωγής και το 1963 προπονητής – παίχτης του Ευαγόρα. Το 1964 πήρε μετάθεση στο Λύκειο Κύκκου και το 1097 φεύγει για τη Γερμανία με υποτροφία όπου αποκτά δίπλωμα προπονητή καλαθόσφαι-

Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Δύο Ιδρύματα τα οποία με το ψηλό τους επίπεδο προσφέρουν πάρα πολλά στο τόπο μας και ορθά γίνεται η επιλογή τους από τους υποψήφιους φοιτητές. Επίσης, τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα, κυρίως αυτά που είναι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε περίοπτη θέση στις επιλογές των τελειόφοιτων μας. Η επιλογή των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποτελεί μια ‘ασφαλή’ επιλογή αφού η κουλτούρα και το οικονομικό αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην όλη διαδικασία επιλογής πανεπιστημίου. Παράλληλα, τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές δεν πρέπει ποτέ να περιορίζουν τις επιλογές τους σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια τέτοια προσπάθεια ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους. Η πιθανότητα μη εισδοχής σε Πανεπιστήμιο στη Κύπρο είναι πάρα πολύ πιθανή. Όπως πιθανή είναι και η μη εισδοχή σε ένα από τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα τα οποία αποτελούν τη βασική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών. Αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ως εκ τούτου οι ορίζοντες θα πρέπει να ανοίξουν και προς άλλες κατευθύνσεις, όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίες

Διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στο χρηματοπιστωτικό επίπεδο της Πάφου σε χρόνια δύσκολα. Καταρτισμένος και σοβαρός, διεύθυνε την τράπεζα «Μπάτλεϋ» στο χώρο της πλατείας Κέννετυ. Ήταν κοντά στον οποιονδήποτε ήθελε στήριξη. Η ενασχόλησή του με το τραπεζικό σωματείο αλλά και τον ΑΠΟΠ, που υπηρέτησε ήταν σημαντική. Άνθρωπος με ήθος, με βαθειά εκτίμηση στον συνάνθρωπο του, πολύ φιλικός, καταδεκτικός και έτοιμος να βοηθήσει οποιονδήποτε. Του ευχόμαστε προσωπικά και τα καλύτερα

Ευθύβουλος Φονιάς

Ο γίγαντας με την καρδιά μικρού παιδιού. Έχει δώσει πάρα πολλά στην γενέτειρά του την Κάτω Πάφο. Είναι κοντά στον οποιονδήποτε ζητήσει βοήθεια. Βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και το στίγμα που έδωσε ήταν τέτοιο που τον έκανε γνωστό σε όλη την κοινωνία της Πάφου και της Κ.Πάφου ειδικότερα. Προσφέρει απλόχερα χωρίς ανταμοιβή. Η προσφορά του ανεκτίμητη. Από τις θέσεις του σαν πρόεδρος της ΣΠΕ και την Εκκλησιαστικής Επιτροπής Κ.Πάφου, συνδράμει καταλυτικά στην επίλυση προβλημάτων. Δίπλα του είναι πάντα η σύζυγός του κ.Ευδοκία. Πρόεδρε είμαστε δίπλα σου. Είμαστε δίπλα στους αναγνώστες μας, καταγράφοντας, ερευνώντας και παρουσιάζοντας οποιαδήποτε προβλήματα και ειδήσεις. Τα σχόλια που παίρνουμε είναι τέτοια που μας δίνουν δύναμη. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον αναγνώστη. Ευχαριστούμε όλους για τα καλά τους λόγια, γιατί είμαστε η εφημερίδα των Παφιτών. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί στο οδήγημα.

Περίοδος Εξετάσεων – Περίοδος προβληματισμού… Η παρούσα περίοδος όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή η περίοδος των εξετάσεων, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία χιλιάδων μαθητών μας, κυρίως των τελειόφοιτων οι οποίοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα καλεστούν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να παρθούν ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* με μεγάλη προσοχή, τόσο από τους ίδιους τους μαθητές, όσο και από τους γονείς τους οι οποίοι έχουν τεράστιο λόγο και ρόλο στην όλη προσπάθεια. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα πρέπει οι γονείς να επιβάλουν στα παιδιά τους το τι θα ακολουθήσουν. Αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον των παιδιών. Όπως είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, η πλειοψηφία των μαθητών έχουν ως άμεση προτεραιότητα τους την εισδοχή τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, δηλαδή το Πανεπιστήμιο

Ανδρέας Χατζηζηνοβίου

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

παρουσιάζουν σοβαρά πλεονεκτήματα σε διάφορα επίπεδα και τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το επίπεδο της εκπαίδευσης, η τριετής φοίτηση (με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις), το σχετικά χαμηλό κόστος, αλλά και η αναγνωσιμότητα των Βρετανικών πτυχίων προσφέρουν στους υποψηφίους φοιτητές μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή η οποία θα πρέπει πάντα να είναι στα υπόψη. Το γεγονός ότι παρά τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επηρεαστεί η χορήγηση του Φοιτητικού Δανείου από τη Βρετανική Κυβέρνηση, αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό παράγοντα τον οποίο οι υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειες τους θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη. Για πληροφοριακούς σκοπούς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι το Φοιτητικό Δάνειο θα παραχωρηθεί στους φοιτητές οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί και το 2018 και αυτό θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι αποφάσεις των υποψηφίων και των

γονιών θα πρέπει να παίρνονται πάνω σε καθαρά ακαδημαϊκές βάσεις οι οποίες θα δίνουν επαγγελματική προοπτική. Οι συναισθηματισμοί αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει η λογική να υπερισχύει. Είτε στη Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, αλλά και οπουδήποτε αλλού πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι είναι αποφάσεις ζωής. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το κύριο παράγοντα της όποιας απόφασης μας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας, αυτά είναι το μέλλον του τόπου μας...

*Υποψήφιος Διδάκτωρ Business Administration Swiss Management Center University Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης amvroslive@gmail.com


21

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Μαζί! Ανοικτή κοινωνία Μηνύματα αλληλοσεβασμού, ενεργούς συμμετοχής και συνύπαρξης έστειλε η διάσκεψη Τύπου που διοργανώθηκε στο Δήμο Γεροσκήπου για την έναρξη του ανανεωμένου προγράμματος «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» στην παρουσία εκπροσώπων των Κοινοτήτων Προσφύγων, Μεταναστών και εταίρων του προγράμματος. Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Γουϊλι Τοτόρο από το Κογκό, η Wendy Burdon εκπρόσωπος της Οργάνωσης “CARITAS Pafos” η οποία συνοδεύονταν από μια νεαρή κοπέλα τη Ria, αιτητή πολιτικού ασύλου από τη Συρία. Η Έλενα Σαββίδου, εκ μέρους της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, είπε μεταξύ άλλων πως η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου των εργασιών που προηγούμενου έργου, η άρτια συνεργασία, το ξεκάθαρο ενδιαφέρον και οι συνεχείς προσπάθειες του εταιρικού σχήματος, προκειμένου να υλοποιηθούν και να αναπτυχθούν ενέργειες που να προωθούν την ένταξη τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία, αποτελούν για την υπεύθυνη αρχή την κύρια συνιστώσα για ανανέωση της συμφωνίας επιδότησης. Η κ. Σαββίδου είπε πως αφότου διαπιστώθηκαν τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου το 2016 η συνέχεια της συνεργασίας επισφραγίστηκε το περασμένο Μάρτιο, με νέα συμφωνία η οποία θα έχει ισχύ για ολόκληρο το έτος 2017. Επιπρόσθετα ενημέρωσε πως για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ΕΕ έχει αυξήσει κατά 25% τη χρηματοδότηση της προς την ΚΔ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007- 2013 ενώ ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον γύρω στα 80 εκατ. για υλοποίηση δράσεων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε σε χαιρετισμό του πως για τρίτη χρονιά ο Δήμος Γεροσκήπου, ως Τελικός Δικαιούχος και οι άλλοι Δήμοι της επαρχίας Πάφου ως εταίροι ή συνεργαζόμενοι φορείς υπεργολάβοι, υλοποιούν το πρόγραμμα ένταξης μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε πως το πρόγραμμα «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» είναι πρόγραμμα ένταξης κατά το πρότυπο που ακολουθείται σε όλη την

Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτείται κατά 90% από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εξάλλου, ο Κώστας Αναστασιάδης Συντονιστής προγράμματος στο Δήμο ανέφερε πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει συντονισμένες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποβοήθηση των μεταναστών και προσφύγων και προσφέρουν ευκαιρίες για βελτίωση της ικανότητας τους για κοινωνική τους ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων. Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως οι τέσσερις Δήμοι της Πάφου γίνονται εταίροι σε ένα κοινό σκοπό την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία. Ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρθηκε και στη μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος στις 28 Μαΐου με τη συμμετοχή διαφόρων χορευτικών και μουσικών σχημάτων από διάφορες χώρες, ενώ το Σεπτέμβριο διοργανώνει εκδήλωση προώθησης της κυπριακής κουλτούρας στους ξένους υπηκόους. Εκ μέρους του Δήμου Πάφου ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Πάζαρος είπε πως η Κύπρος ως φιλοξενούσα χώρα οφείλει να τους καλωσορίσει και να τους στηρίξει με όποιο τρόπο δύναται, για να μπορέσουν οι μετανάστες να γίνουν μέρος της κοινωνίας της. Ο Δημοτικός γραμματέας του Δ. Πέγειας Μάριος Ματθαίου ανακοίνωσε πως ο Δήμος θα προσφέρει φέτος μαθήματα αγγλικών, διευκολύνοντας έτσι τους υπηκόους τρίτων χωρών να επικοινωνούν πιο εύκολα με την τοπική κοινωνία. Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Ανδρέας Κουσιουμής ανέφερε πως η επίδειξη πλέον της ιδιαίτερης ευαισθησίας της Αστυνομίας κατά το χειρισμό των μεταναστών αποτελεί γεγονός. Ο κ. Κουσιουμής ανέφερε πως ο χειρισμός των πρόσφατων περιστατικών άφιξης μεταναστών ιδιαίτερα στις Επαρχίες Πάφου και Μόρφου στα βορειοδυτικά παράλια με την άφιξη μεταναστών τόσο δια θαλάσσης όσο και δια ξηράς, από πλευράς Αστυνομίας, έχουν φέρει το αστυνομικό Σώμα σε μια πλεονεκτική θέση όσον αφορά το χειρισμό των περιπτώσεων αυτών. Πρόσθεσε ακόμη πως η Αστυνομία είναι ευαισθητοποιημένη στη θέσπιση νομοθεσιών όσον αφορά την ξενοφοβία και το ρατσισμό

ενώ έχει προχωρήσει και σε ποινικές διώξεις. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι η Αστυνομία δεν κατέχει στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η εγκληματικότητα οφείλεται στους μετανάστες. Η Wendy Burdon εκπρόσωπος της Οργάνωσης “CARITAS Pafos” αναφέρθηκε στα προγράμματα διατροφής που προσφέρει η Οργάνωση σε εβδομαδιαία βάση σε 40 οικογένειες, επιπλέον γκάζι για μαγείρεμα, ρούχα, υποδήματα, ακόμη και έπιπλα. H Ria, αιτητής πολιτικού ασύλου από τη Συρία, αναφέρθηκε στην άφιξη της πριν 14 χρόνια στην Κύπρο αλλά και στο σημαντικό έργο που επιτελείται για τη στήριξη αυτών των ανθρώπων που σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν κανένα εισόδημα. Ο Γουϊλι Τοτόρο είπε πως η Κύπρος αποτελεί καταφύγιο προστασίας για πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι παρόλο που βρίσκονται σε ένα νέο περιβάλλον και μία νέα κοινωνία πρέπει να ταυτιστούν με ένα νέο τρόπο ζωής χωρίς ωστόσο να ξεχάσουν τις δικές τους παραδόσεις. Ανέφερε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι ο ρατσισμός αφού στους δρόμους, στα σχολεία και στην εργασία τους σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ταυτιστεί με πρότυπα που παραπέμπουν σε χαρακτηρισμούς όπως “απολίτιστοι, βίαιοι, επικίνδυνοι, βρώμικοι”. Σε αρκετές περιπτώσεις, είπε, είναι θύματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Οι μετανάστες της ΚΔ ανέφερε ο κ. Τοτόρο παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αγαπούν τη ζωή και ζουν για την ημέρα που θα μπορούν να αποκτήσουν στενές και δυνατές

φιλίες με τον κύπριο πολίτη. Ο Αγαμέμνονας Ζαχαριάδης, μέλος της επιστημονικής ομάδας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναφέρθηκε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών που έχουν ως στόχο την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών. Τα Κέντρα και οι εταίροι του Έργου, είπε, θα ενημερώσουν πέρα των 1200 ατόμων, ενώ περισσότερα από 400 άτομα θα τύχουν παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ο κ. Ζαχαριάδης είπε πως έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο σε κάθε πόλη, Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο ενώ για να καλυφθούν –όπως είπε - κάποιες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μη αστικές περιοχές με δυσκολία πρόσβασης δημιούργησαν μια Κινητή Μονάδα “Ιnfo –bus». Παρούσα ήταν και η ΓΔ του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Χριστίνα Καπαρτή, που χαρακτήρισε πολύ σπουδαία την προσπάθεια που γίνεται, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεργασία με την Αστυνομία στο Κέντρο Κράτησης στη Μενόγια, λέγοντας πως η Αστυνομία είναι ανοικτή και δέχεται παρεμβάσεις. Όπως αναφέρθηκε από τον συντονιστή δημοσιογράφο –Εκστρατεία « AWARE» Κυριάκο Πιερίδη πίσω από τους αριθμούς των μεταναστών κρύβονται ανθρώπινα δράματα και επιβάλλεται η υπεύθυνη στάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ρατσισμού ενώ ο στόχος της προσπάθειας εστιάζεται, όπως εκτίμησε, στην επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στη διάσκεψη παρέστη και ο Βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου Νίκος Τσαπής. Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Διακεκριμένοι καθηγητές και επιστήμονες από την Αυστραλία, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις ιατρικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων των ανάπτυξη νέων θεραπειών και νέων φαρμάκων κατά του καρκίνου και άλλων ασθενειών στο 5ο διεθνές ογκολογικό και αντικαρκινικό ερευνητικό συνέδριο (ICOAR), το 8ο συνέδριο τελευταίων εξελίξεων επιστημών υγείας και ιατρικής (RAHMS) και το 26ο συνέδριο χηλικής θεραπείας (ICOC). Στο συνέδριο συνολικά θα παρουσιαστούν 28 διαλέξεις και 6 συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή ασθενών και του κοινού. Οι σύνεδροι θα είναι ιατροί, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και ασθενείς. Το συνέδριο είναι ανοικτό για το κυπριακό κοινό και η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Οι δια-

λέξεις θα είναι στα αγγλικά, αλλά ερωτήσεις μπορούν να γίνουν και στα ελληνικά. Το συνέδριο θα λάβει μέρος από τις 25-31 Μαΐου, 2017 στο ξενοδοχείο Paphos Gardens στη Πάφο. Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ολοκλήρου του προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www. rahms-medicine.org. Ειδικά άρθρα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν στο διεθνές περιοδικό Frontiers in Biosciences με διευθυντή έκδοσης τον καθηγητή Γ. Κοντογιώργη από το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Ερευνών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Ιατρικής (ΙΜΕ ή PRI) της Κύπρου, ένα μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό, επιστημονικό οργανισμό (www. pri.ac.cy). Το ΙΜΕ είναι ο κύριος διοργανωτής του συνεδρίου σε συνεργασία με μέλη των διεθνών και τοπικών επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών.

Το ΙΜΕ εξειδικεύετε και πρωτοπορεί σε έρευνες ιατρικής και υγείας με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά και ιατρικά περιοδικά μεγάλου κύρους όπως το Lancet. Σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη αριστείας πανεπιστημίων (www.webometrics.info), το 2016 το ΙΜΕ έφτασε τη 1247η θέση από 6050 πανεπιστήμια μεταξύ 56 Ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ο μόνος οργανισμός του είδους του στο κόσμο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από εθελοντές επιστήμονες. Μερικές από τις πιο σημαντικές διαλέξεις που θα παρουσιαστούν είναι * Ανάπτυξη νέων φαρμάκων κατά της μετάστασης του καρκίνου Καθηγητής Ρίτσαρτσον Δ. (Τμήμα Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Σύδνεη, Αυστραλία) * Νέες εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου

του μαστού Καθηγητής Κοντός Μ (Τμήμα Χειρουργικής, Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα) * Ανάπτυξη αιματολογικών εξετάσεων για τη πρόληψη του καρκίνου Καθηγήτρια Κρουσινίνα Μ. (Κρατικό Ινστιτούτο Ιατρικής, Νοβοσιβιρίσκ, Ρωσία) * Η χρήση χαμηλού επιπέδου ενέργειας λέϊζερ για τη καταπολέμηση του πόνου Καθηγητής Χσού Σ-Φ. ( Κινεζικό Πανεπιστήμιο Ιατρικής, Ταϊτσούνκ, Ταϊβάν, Κίνα) * Φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων Δρ ΒιταλίνιΣ (Τμήμα Γεωργίας/Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Μιλάνου, Ιταλία) * Οι επιπτώσεις διατροφικών συνηθειών στην υγεία ασθενών με διαβήτη τύπου Ι Δρ Ουέμπ Ρ. (Τμήμα Διατροφής, Πανεπιστήμιο Τζον Μουρ Λίβερπουλ, Βρετανία) * Η θεραπεία αποσιδήρωσης και η μετατροπή θαλασσαιμίας

σε χρονιαία πάθηση Δρ. Κολνάκου Α. (Τμήμα Θαλασσαιμίας Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Κύπρος) * Επιπτώσεις στην υγεία από τον διαφοροποιημένο μεταβολισμό ρυπαντικών ουσιών Καθηγητής Μακρής Κ ( Τμήμα Περιβαλλοντική Υγείας, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, Κύπρος) * Η θεραπεία του καρκίνου στη νέα εποχή της εξατομικευμένης αντιμετώπισης Δρ Κωνσταντινίδου Α. (Αιματονκολογία, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου) * Νέες τεχνικές ραδιοθεραπείας για λεμφώματα Δρ Θεοδώρου Μ. (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο/Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου) Περισσότερες πληροφορίες: www.rahms-medicine.org, www.pri.ac.cy EMail: kontoghiorghes.g.j@pri.ac.cy


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ

5 Μύθοι του μακιγιάζ καταρρίφθηκαν

Άνθρωπος και διαδίκτυο

Μύθος νο 1 : πρέπει να τεστάρεις το foundation στο χέρι σου! Το πρόσωπο και το χέρι μας δεν έχουν ποτέ την ίδια απόχρωση. Πιο συγκεκριμένα, το χέρι μας είναι πάντα ένα- δύο ΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑΣ τόνους πιο σκούρο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΟΥ* γιατί είτε δεν βάζουμε στο σημείο αντηλιακή προστασία όπως κάνουμε στο πρόσωπό μας (ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιούμε αντηλιακή σίγουρα η κρέμα ημέρας μας θα έχει κάποιο SPF), ενώ από την άλλη το απολεπίζουμε λιγότερο συχνά που σημαίνει πως και πάλι είναι πιο σκούρο. Το πιο σωστό σημείο, λοιπόν, για να τεστάρουμε το foundation είναι στο κάτω περίγραμμα του προσώπου μας ώστε να τσεκάρουμε την διχρωμία που τυχόν κάνει με το λαιμό μας. Μύθος νο 2: το ρουζ σε κάνει να δείχνεις σαν κλόουν! Λάθος! Το ρουζ, αν απλωθεί σωστά θα μας δώσει την τέλεια fresh όψη! Και για να απλωθεί σωστά το ρουζ είναι απαραίτητο η επιδερμίδα από κάτω να είναι ενυδατωμένη ώστε να μην δημιουργούνται patches μέσα στην ημέρα και να έχουμε το σωστό πινέλο. Απόφυγε τα πλακέ πινέλα που συμπεριλαμβάνονται συνήθως στην συσκευασία του ρουζ και επίλεξε ένα κλασικό πινέλο ρουζ μεσαίου μεγέθους και από φυσική τρίχα. Ένας άλλος, επίσης, κανόνας: για τα προϊόντα σε μορφή πούδρας προτιμάμε πινέλα από φυσική τρίχα

Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, παρόλο που όλοι σχεδόν οι άνθρωποι κλείσαμε μέσα τους τη ζωή μας με αποτέλεσμα την απομόνωση και αποξένωση, η έκθεση μας γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία και καμιά φορά ανεξέλεγκτα. Παρ' όλους τους γνωστούς πλέον κινδύνους, με μεγάλη ευκολία καταθέτουμε τις στιγμές μας σ' ένα ανοικτό, απέραντο πεδίο, που δεν ξέρουμε πως και ποιος θα τις διαχειριστεί... Ο καθένας έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα ακόμα και παιδιά δυστυχώς, έστω κι αν υπάρχουν νομοθεσίες (με παραθυράκια ορθάνοιχτα). Όποιος όμως εκθέτει τον εαυτό του σε τρίτους, αμέσως τους δίνει και την ευκαιρία να τον κρίνουν αλλά και να τον εκμεταλλευτούν ή να τον διαβάλουν με την ίδια ευκολία. Ξεκινά έτσι ένα αλαλούμ όπου άνθρωποι διαφορετικού μορφωτικού και/ή άλλου επιπέδου, συνδιαλέγονται μέσω των κοινωνικών δικτύων δημιουργώντας μια εικόνα όχι απαραίτητα κακή αλλά σύγχυσης... Ειδήσεις, γεγονότα, αναπαράγονται από ένα τεράστιο πλέον αριθμό πηγών που δεν ξέρεις τι να πιστέψεις και να εμπιστευτείς. Στο βωμό του κέρδους και της δημοσιότητας, θυσιάζονται ψυχές, καταστάσεις και γεγονότα... και μετά είναι οι αδαής, είναι ο κάθε άσχετος που έχει την αυτοπεποίθηση, το θράσος/θάρρος και την ευκαιρία να συμπεριφερθεί όπως... ξέρει. Ο καθένας βρίσκει την ευκαιρία να γράψει, να σχολιάσει, να συμπεριφερθεί όπως θέλει. Είναι άραγε αυτό η δημοκρατία; Μακάρι να είχαμε στην περίπτωση μας, μόνο την κατακρεούργηση (κι έτσι όπως

και για τα υγρά από συνθετική προκειμένου να μην απορροφούν το extra προϊόν. Ένα μικρό tip για… μεγάλη οικονομία! Μύθος νο 3: για να πάρεις περισσότερη μάσκαρα βάλε και βγάλε αρκετές φορές το βουρτσάκι μέσα στη μάσκαρα. Η κίνηση αυτή είναι κάτι παραπάνω από απαγορευτική! Με τον τρόπο αυτό μπαίνει αρκετός αέρας μέσα στο tube της μάσκαρα με αποτέλεσμα α) το περιεχόμενο να ξηραίνεται και να έχει μικρή διάρκεια ζωής και β) να μεταφέρονται βακτήρια. Για να έχεις πιο πλούσιες και γυριστές βλεφαρίδες χρησιμοποίησε ένα ειδικό ψαλίδι στις βλεφαρίδες σου και για να πάρεις περισσότερη ποσότητα προϊόντος φτάσε το βουρτσάκι μέχρι το μέσο του tube και ακολούθησε κυκλικές κινήσεις. Μύθος νο 4: έχω πράσινα μάτια! Δεν μπορώ να φορέσω πράσινη σκιά! Ναι, οι σκιές που κάνουν contrast με το χρώμα των ματιών σου τονίζουν το βλέμμα σου περισσότερο. Οι καφέ και οι μπορντό αποχρώσεις είναι ιδανικές και αναδεικνύουν το υπέροχο χρώμα των ματιών σου. Μύθος νο 5: το concealer πρέπει να είναι ένα τόνο πιο ανοιχτό από το foundation! Σκέψου λογικά: το μαύρο και το λευκό έχουν ένα γκρι αποτέλεσμα στα μάτια και αυτό μάλιστα το αποτέλεσμα έχει κάνει «καριέρα» στο παρελθόν με τον όρο raccoon effect. Άρα, τι μπορείς να κάνεις με τους μαύρους κύκλους; Επίλεξε ένα concealer ή κορέκτορα με peachy τόνους. Βάσει χρωματολογίας το πορτοκαλί εξουδετερώνει το μπλε και το αποτέλεσμα είναι σαν να απόλαυσες έναν τέλειο οκτάωρο ύπνο! *Αισθητικός

Για τη γιορτή της μάνας! Ένας νεαρός άνδρας πήγε να υποβάλλει αίτηση για μια διευθυντική θέση σε μια μεγάλη εταιρεία . Αφού πέρασε την αρχική συνέντευξη , έπρεπε τώρα να συμφωνήσει και ο γενικός διευθυντής για την πρόσληψη. Ο διευθυντής ανακάλυψε από το βιογραφικό του, ότι ο νεαρός είχε εξαιρετικές ακαδημαϊκές σπουδές. Ρώτησε, «Πως κατάφερες να κάνεις αυτέ τις σπουδές; Μήπως πήρες υποτροφίες;» «Όχι του απάντησε ο νεαρός». «Ο πατέρας σου κατέβαλλε όλα αυτά τα δίδακτρα;» ρώτησε ξανά ο διευθυντής. «Ο πατέρας μου κύριε πέθανε όταν ήμουν ενός έτους, η μητέρα μου ήταν αυτή που πλήρωνε τα δίδακτρά μου» Απάντησε. « Που εργάζεται η μητέρα σου;» «Η μητέρα μου εργάζεται ως καθαρίστρια ρούχων. Πλένει ρούχα για άλλους» Ο διευθυντής ζήτησε τότε από το νεαρό να του δείξει τα χέρια του. Ο νεαρός έδειξε τα χέρια του τα οποία ήταν λεία και πολύ απαλά. «Έχεις βοηθήσει ποτέ τη μητέρα σου στο πλύσιμο των ρούχων;» «Ποτέ, η μητέρα μου ήθελε πάντα να μελετώ και να διαβάζω όσο το δυνατόν περισσότερο. Εκτός αυτού, η μητέρα μου πλένει τα ρούχα πιο γρήγορα από μένα. Ο διευθυντής είπε: «Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Όταν πας σπίτι σήμερα, πήγαινε να καθαρίσεις τα χέρια της μητέρας σου και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί». Ο νεαρός θεώρησε ότι οι πιθανότητες να πάρει τη θέση, ήταν πολύ μεγάλες. Όταν πήγε πίσω στο σπίτι, ζήτησε από τη

23

μητέρα του να τον αφήσει να καθαρίσει τα χέρια της. Η μητέρα παραξενεύτηκε και με ανάμεικτα συναισθήματα άπλωσε τα χέρια της προς το γιο της. Ο νεαρός άρχισε να πλένει τα χέρια της μητέρας του σιγά-σιγά, ενώ δάκρυα έσταζαν από τα μάτια του όση ώρα το έκανε αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που παρατήρησε ότι τα χέρια της μητέρας του ήταν τόσο ζαρωμένα, και ότι υπήρχαν τόσες πολλές μελανιές πάνω τους. Μερικές μελανιές μάλιστα ήταν τόσο οδυνηρές, που η μητέρα του βογκούσε όταν τις άγγιζε. Ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός συνειδητοποίησε ότι ήταν αυτά τα χέρια που έπλεναν σε καθημερινή βάση ρούχα για να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρά του. Οι μελανιές στα χέρια της, ήταν το τίμημα που η μητέρα έπρεπε να πληρώσει για την εκπαίδευσή του και το μέλλον του παιδιού της. Μετά τον καθαρισμό των χεριών της μητέρας του, ο νεαρός άρχισε να πλένει σιγά – σιγά όλα τα ρούχα που είχαν στοιβαχτεί για πλύσιμο, μονολογώντας «Μάννα συγγνώμη και σ' ευχαριστώ για όλα» Μάννα συγγνώμη και σ' ευχαριστώ για όλα»... ενώ δάκρυα συνέχιζαν να τρέχουν από τα μάτια του. Εκείνο το βράδυ, μητέρα και ο γιος έκατσαν και κουβέντιασαν για αρκετή ώρα. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο νεαρός πήγε στο γραφείο του διευθυντή συγκινημένος και βουρκωμένος, βλέποντάς τον έτσι, τον ρώτησε. «Για πες μου λοιπόν, τι έγινε χθες στο σπίτι σου; Τι έκανες; Έμαθες κάτι καινούργιο»

πάμε και την εξαφάνιση) της ελληνικής γλώσσας, που είναι και η πιο πλούσια στον κόσμο, βλέπουμε όμως όλο και πιο συχνά κάποιους να κρίνουν και να κατακρίνουν άτομα ΤΗΣ και καταστάσεις ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και να καταφεύγουν σε ύβρεις και ειρωνείες με αισχρό τρόπο, την στιγμή που δεν έχουν ιδέα, του τι πραγματικά συμβαίνει ή τι συμβουλή θα δίνανε ή πως θα χειρίζονταν αυτοί παρόμοιες καταστάσεις. Να βγαίνει δηλαδή σήμερα προς τα έξω με μεγαλύτερη ευκολία, η αμάθεια, η κακία και το μίσος, αντί τα αντίθετα. Άλλο είναι φυσικά να σχολιάζουμε, να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τα όσα έρχονται στην αντίληψη μας κ' έχουμε άποψη μ' επιχειρήματα κι άλλο να βρίσκουμε την ευκαιρία να βγάζουμε τ' απωθημένα μας και την ανοησία μας... Ποιά εικόνα και ποιά μηνύματα λοιπόν παίρνουν σήμερα τα παιδιά μας, η νέα γενιά...; "Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω"... Πάντα όμως θα είμαστε το αποτέλεσμα της κοινωνίας... αλλά και η ίδια η κοινωνία... με τη δική της κάθε φορά διαφορετικότητα, τα καλά και τα κακά της. Όσο κι αν ο κατήφορος δείχνει να μην έχει τέλος, εύχομαι να υπάρχει ακόμα το υπόβαθρο και το προζύμι για ένα πιο ανθρώπινο, ποιοτικό μέλλον στον τόπο μας και σ' όλο τον κόσμο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ Ο νεαρός απάντησε: «Καθάρισα τα χέρια της μητέρας μου, αλλά και έπλυνα τελικά όλα τα ρούχα που είχε για πλύσιμο» «Τώρα κατάλαβα και εκτίμησα την προσπάθεια της μητέρας μου. Χωρίς τη μητέρα μου, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα. Συνειδητοποίησα με την πράξη αυτή, πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που σου προσφέρουν οι άλλοι. Έχω καταλήξει να εκτιμώ την αξία και τη σημασία που έχει το να βοηθά ο ένας τον άλλο στην οικογένεια και στην κοινωνία» Ο διευθυντής τότε του είπε: «Αυτό είναι που ψάχνω σε ένα συνεργάτη. Θέλω να προσλάβω ένα άτομο που δεν θα σκέφτεται μόνο το εαυτό του, που μπορεί να γνωρίζει και να εκτιμά τη βοήθεια, τις προσπάθειες και τα δεινά των άλλων, για να επιτευχτούν κάποια πράγματα στη ζωή και δεν θα θέτει τα χρήματα ως μοναδικό στόχο του στη ζωή του. Έχεις προσληφθεί» Αυτό το νεαρό άτομο εργάστηκε πολύ σκληρά, έλαβε αξιώματα στην επιχείρηση και απολάμβανε το σεβασμό των υφισταμένων του. Κάθε εργαζόμενος που είχε, εργάστηκε επιμελώς και ως ομάδα με τους υπόλοιπους. Οι επιδόσεις της εταιρείας βελτιώθηκαν σημαντικά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ένα παιδί, που μεγαλώνει με υπερπροστασία και συνήθως απολαμβάνει ότι θέλει, αναπτύσσει πολλές φορές την «αρρωστημένη» νοοτροπία να θέτει τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Αυτό το άτομο δύσκολα εκτιμά τις προσπάθειες και τον αγώνα των γονέων του. Όταν αρχίζει να εργάζεται, έχει την απαίτηση, κάθε εργαζόμενος να τον ακού-

ει υποτακτικά και αν γίνει προϊστάμενος ή διευθυντής, ποτέ δεν θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες των εργαζομένων του και θα κατηγορεί πάντα τους άλλους, για τυχόν αποτυχίες. Αυτό το είδος των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι μορφωμένοι σπουδασμένοι και με πολλά πτυχία, μπορεί προσωρινά να επιτύχουν, αλλά τελικά ποτέ δεν αισθανθούν την «γλύκα» της επιτυχίας. Θα γκρινιάζουν συνεχώς θα είναι γεμάτοι μίσος και θυμό στην προσπάθειά τους να αναδειχτούν. Αν ανήκουμε σ' αυτό το είδος των γονέων καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω. Μπορεί το παιδί μας να μεγαλώνει σ' ένα όμορφο και άνετο σπίτι, να έχει το φαγητό της αρεσκείας του, να του προσφέρουμε άφθονα παιχνίδια, να το μαθαίνουμε πιάνο και χορό, να του προσφέρουμε όλες τις ανέσεις και να μην του χαλάμε χατίρι, αλλά..... Όταν πχ σκαλίζουμε ή καθαρίζουμε τον κήπο μας ας το αφήσουμε να συμμετέχει, όταν στρώνουμε το τραπέζι για φαγητό ας το καλέσουμε να βοηθήσει, ας το μάθουμε να συμμετέχει. Δεν είναι επειδή έτσι θα μας ελαφρύνει από τα οικονομικά βάρη, ή ότι δεν έχουμε - αν είμαστε πλούσιοι - την ανάγκη της βοήθειάς του, αλλά με αυτό τον τρόπο του δείχνουμε την βασισμένη σε σωστές βάση αγάπη μας και το πιο σημαντικό του μαθαίνουμε να εκτιμά την αξία της συνεργασίας με άλλους προκειμένου να επιτευχθούν κάποια πράγματα σ' αυτή τον κόσμο. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


24 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Παγκύπριο Τζάμπορυ Λυκοπούλων! 13 χρόνια μετά, 1000 και πλέον λυκόπουλα από όλη την Κύπρο, λεωφορεία κί-

14 απαράβατοι κανόνες αδυνατίσματος

πρόγραμμα που είχαμε πάρει από την αρχή.

Είμαστε σχεδόν ένα μήνα πριν το κα-

δα. Προτιμάτε αυτά που περιέχουν λίγες

λοκαίρι και όλοι αναζητούμε κάποια δια-

θερμίδες (παγωτό απλό, γλυκό κουταλιού κ.ά.)

νησαν και από τις έξι επαρχίες της νήσου

Σε όλους κατά την άφιξη μας δόθη-

τροφή για να ακολουθήσουμε. Ότι και να

Κύπρου και συναντήθηκαν στο Παγκύ-

κε αναμνηστικό μικρό σακκίδιο μέσα στο

αποφασίσουμε, είναι σημαντικό να εφαρ-

πριο Τζάμπορυ Λυκοπούλων στο Πέρα

οποίο υπήρχε πρωϊνο, λιχουδιές για το

μόσουμε κάποιους κανόνες.

χωριό Νήσου στο χώρο της σχο-

απόγευμα και αναμνηστικό

λής Φόρουμ.

pin!

Μια πολύ καλά διοργανω-

Ήταν

πραγματικά

μια

1. Φροντίστε να συνοδεύεσαλάτα και λαχανικά, κυρίως

ζάχαρη με γλυκαντικό στα

ωμά

ροφήματα ή περιορίστε την

πολύ ξεχωριστή μέρα που έδωσε πολλά στα παιδιά αλλά

2. Μειώστε τις μερίδες των

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

και σε μας τους μεγάλους που

φαγητών/γλυκών αυξημένων

και την Δευτέρα ξυπνήσαμε με

είδαμε νέα παιγνίδια, νέες ιδέ-

σε ζάχαρη και λίπος

Πολλά παιγνίδια, τραγούδια, εκπλήξεις, διαγωνισμοί, παρα-

μυθοθέατρο και πολλά πολλά άλλα!

ες, ανταμώσαμε με άλλους

ποσότητα σε 1 κουταλάκι του γλυκού («κοφτό») 11. Περιορίστε τα «κοινω-

3. Σερβίρετε στον εαυτό ΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΩΣ

αδελφούς και αγαπημένους

σας μία φορά και χρησιμο-

αρχηγούς και είχαμε μια ξέ-

ποιείστε μικρότερα πιάτα για

γνοιαστη μέρα περικυκλωμένοι από μικρά

κό, δυόσμο) 10. Αντικαταστήστε την

τόν καυτό ήλιο της Μεσογείου

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ

στε το με μυρωδικά (π.χ. ρίγανη, βασιλι-

τε τα γεύματα σας με άφθονη

μένη εκδήλωση, που παρόλο

μια γεύση νοσταλγίας...

μικρότερες μερίδες

διάμεσα (φρούτα, λαχανικά, κρακεράκια

ζουζούνια που έτρεχαν, τραγουδούσαν,

4. Καταναλώστε μέχρι και 3 μερίδες

τσίριζαν, ζητωκραύγαζαν και τιτίβιζαν σαν

φρούτων καθημερινά. Να θυμάστε ότι 1

στην έναρξη / καλωσόρισμα μας ξετρέλ-

χαρούμενα πουλιά!

ποτήρι με φρέσκο φρουτοχυμό ισοδυνα-

όμορφη που κανεις δεν το περίμενε και

και ας είναι μετά από 13 χρόνια να ξαναγί-

τόσα πολλά υποσχόμενη..

μεί με κατανάλωση 2 φρούτων μαγιονέζες,

με τυρί, μπάρα δημητριακών, γιαούρτι με μέλι κτλ) 12. Καταναλώστε άφθονο νερό. Το νερό μπορούμε να το πίνουμε πριν, κατά

5. Μειώστε το λίπος (κρεμώδεις σάλβούτυρο,

λέτε όχι. Προτιμάτε τα προγραμματισμένα και υγιεινά εν-

Μαγευτικά και υπέροχα! Ο χώρος είχε

Εύχομαι, τώρα που ξαναέγινε η αρχή

νικά» εδέσματα. Μάθετε να

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ*

μεταμορφωθεί σε ένα χωριό Ινδιάνων και λαναν αφου είχε θεαματική είσοδο, τόσο

9. Μειώστε το αλάτι και αντικαταστή-

την διάρκεια, και μετά από το γεύμα χωρίς

νει και του χρόνου και να συνεχίσουμε να

τσες,

τηγανιτά,

καμία αρνητική επίπτωση στο βάρος, τον

Και για να έχει επιτυχία και έλεγχο

έχουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε και

λιπαρά κρέατα, ξηροί καρποί, αρτοπα-

μεταβολισμό ή την πέψη των θρεπτικών

το κάθε τι ήμασταν χωρισμένοι σε υποο-

να νοιώθουμε μέσα μας την χαρά και την

ρασκευάσματα με σφολιάτα )και χρησιμο-

ουσιών

μάδες που η κάθε μια είχε έναν αρχηγό,

μαγεία του προσκοπικού πνεύματος!

ποιείστε ελαιόλαδο με μέτρο

η δική μας, για παράδειγμα ανήκε στο

Ευχαριστούμε τον Κλάδο Λυκοπου-

6. Προτιμάτε προϊόντα ολικής αλέσε-

«Ασπρο Φτερό» και όλοι είχαμε ένα δια-

λων και τους Γενικούς μας Εφόρους που

ως - βοηθούν στον κορεσμό και στην ρύθ-

κριτικό φτερό, το ίδιο για να μην χανόμα-

έφεραν εις πέρας μια τόσο δύσκολη γιορ-

μιση της γλυκόζης στο αίμα

στε (με τόσο κόσμο!!).

τή και μας χαρισαν τόση χαρά και ξεγνοια-

Τα παιγνίδια και όλο το γεγονός πραγ-

σιά και μια όμορφη εμπειρία ζωής!!

7. Προτιμάτε τραγανιστά φαγητά όπως μήλα, φρυγανιές, λαχανικά, (παίρνουν πε-

ματοποιήθηκε υπό μορφή βάσεων, και

Καλό κυνήγι και μια όμορφη μέρα σε

ρισσότερο χρόνο και ενέργεια να φαγω-

αυτό όταν έχεις πολλα παιδιά δουλεύει

όλους με την ευχή πάντα να ανταμώνουμε

θούν και έτσι μπορούν να περιοριστούν

σαν ρολόϊ. Ανά δεκαπέντε λεπτά μια κόρ-

και να ξεφαντώνουμε, βρε!

τα «τσιμπήματα» σε καθημερινή βάση

να μας ενημέρωνε ότι τέλειωσε η συμμετοχή μας στην τάδε βάση και έπρεπε να μετακινηθούμε στην επόμενη με βάση το

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

13. Μειώστε την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ προσφέρει θερμίδες χωρίς ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες 14. Γυμναστείτε περισσότερο. Αυξήστε την συχνότητα, τον χρόνο και την ένταση της άσκησης σταδιακά

8. Μη στερήστε τα γλυκά. Περιορίστε Λυκομάνα Μπαλού 52Σ.Π.Πάφου

την ποσότητα και την συχνότητα κατανάλωσης τους σε δύο φορές την εβδομά-

Διαιτολόγος διατροφολόγος – ενεργό μέλος CYDA PeriDiet-Eatrightcyfacebook page. www.peri-diet.com theofanopericleous@ gmail.com

Μπράβο φίλε Νικόλα που σκέφτεσαι την Πάφο

ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ*

Τα οδικά τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου και πρόκλησης μόνιμης αναπηρίας, ιδιαίτερα στα άτομα νεαρής ηλικίας. Η νεαρή ηλικία, η χρήση οινοπνεύματος ή εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Επιπλέον, χαρακτηριστικά που αφορούν το όχημα το οδόστρωμα και το κακό οδικό δίκτυο σε συνδυασμό με τους παραπάνω παράγοντες ενδεχομένως να συμβάλλουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι απλά προληπτικά μέτρα, όπως είναι η καθιέρωση της ζώνης ασφα-

λείας, οι αερόσακοι και η μείωση των ορίων ταχύτητας, ενδέχεται να μειώσουν τους θανάτους και τους τραυματισμούς λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στο δικό μου άρθο θα καταπιαστώ με την άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου (ασυντήρητο και επικίνδυνο) της επαρχίας Πάφου. Οι λακκούβες σε πολλές κοινότητες πολλαπλασιάζονται, οι φθορές διαδέχονται η μία την άλλη και οι οδηγοί πλέον πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι σε κάθε χιλιόμετρο παίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα κορώνα γράμματα. Η κατάσταση του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς είναι στην χειρότερη του κατάσταση. Έχει επισημανθεί η ακαταλληλότητα (κατεστραμμένο και επικίνδυνο) εδώ και αρκετά χρόνια από το κράτος (σπατάλησε εκατομύρια για σχεδιασμό και απαλλοτριώσεις) αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τους εκάστοτε κυβερνώντες για να δημιουργήσουν τον νέο δρόμο. Τακτικά στα δελτία ειδήσεων ακούμε τις φράσεις: Θανατηφόρο δυστύχημα στο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ! Τροχαίο ατύχημα στο δρόμο

Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ! Νεαρός έχασε την ζωή του στο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ! Φαντάρος έχασε την ζωή του στο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ! Τροχαίο με σύγκρουση 3 οχημάτων στο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ! Αλλά αυτό που εισπράτουμε είναι την άρνηση για νέο δρόμο που θα συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς. Άστε που σχεδόν στο σύνολό του οδικού δικτύου πάσχει από συντήρηση και μάλιστα ουσιαστική, καθώς τα τελευταία χρόνια δε γίνονται εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, αλλά μπαλώματα με λίγη άσφαλτο, που με την πρώτη βροχή διαλύονται. Τα οδικά τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και πρόκλησης μόνιμης αναπηρίας παγκοσμίως. Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο καθώς τα οδικά τροχαία ατυχήματα αφορούν κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες της δημόσιας υγείας καθώς και στην παραγωγικότητα κάθε χώρας. Χαρακτηριστικά που αφορούν στον οδηγό, στο μεταφορικό μέσο, στο

οδικό δίκτυο και στους υπάρχοντες κανόνες οδικής συμπεριφοράς ενέχονται στην πρόκληση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και κατά συνέπεια αποτελούν στόχους προληπτικών παρεμβάσεων. Φίλε Νικόλα Παπαδόπουλε, ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον τίποτα δεν είναι εύκολο, όπου πρέπει να προλάβουμε πολλά πράγματα, κι ας είναι η εποχή όπου η τεχνολογία κάνει θαύματα, όπου ο άνθρωπος μελετά πλέον το σύμπαν ολόκληρο κι όχι απλά "πήγε στο φεγγάρι"! Η εποχή λοιπόν, αυτή, μας πιέζει, μας έχει "βάλει τα δυό πόδια σε ένα παπούτσι" κι όλο τρέχουμε να προλάβουμε! Να πάμε έγκαιρα στην δουλειά, να πάμε έγκαιρα στο ραντεβού, να πάμε πιο πριν από τους άλλους για να βρούμε πάρκιγκ, όλα αυτά όμως, πολλές φορές δεν τα βάζουμε σε σειρά, σε προγραμματισμό. Και τρέχουμε την τελευταία στιγμή να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, και πολλές φορές παραβιάζουμε τα σήματα της τροχαίας, τους νόμους, τους μονοδρόμους πολλές φορές τους κάνουμε διπλής κατευθύνσεως (ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι!), αρκετές φορές περνάμε "με κόκκινο", πιωμένοι, κι άλλες πολλές παραβιάσεις

διαπράττομε καθημερινά, τις πιο πολλές φορές συνειδητά. Αρκετές δε είναι οι περιπτώσεις όπου αρκετοί οδηγοί δεν φοράνε τις ζώνες ασφαλείας τους ή τα κράνη και τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρεί ένας οδηγός. Εκείνα φίλε Νικόλα που πρέπει να κάνει το κράτος για τους πολίτες πρέπει όμως να τα κάνει. Σε ακούσαμε με ικανοποίηση όταν ήρθες πρίν λίγες μέρες στην Πόλη Χρυσοχούς (είσαι τακτικός στην περιοχή και μπράβο σου) και μας ανάφερες ότι εάν εκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα φτιάξεις τον δρόμο. Γνωρίζουμε την εντιμότητα σου και είμαστε βέβαιοι ότι εσύ δεν δεσμεύσαι λεκτικά αλλά κυριολεκτικά . Φίλε πρόεδρε του Δημοκρατικού Κόμματος εμείς οι Παφίτες δεν αντέχουμε άλλο χωρίς την βοήθεια του κράτους. Η Πάφος θέλει έργα υποδομής (βλέπε Αγκυροβόλιο, Μαρίνα, Μονάδα αφαλάτωσης, Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.α) για να προχωρήσει και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι στους σχεδιασμούς σας. * Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου Δημοκρατικού Κόμματος


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 25

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΟΥ ΧΤΕΣ

Εικόνες και χρώματα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΙΡΗ ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σημεία ζωής...

ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ στην παραλία...μαγικά χρώμ ατα...απόλυτη ηρεμία...κα ι σκέψεις που σεριανίζουν σε τοπία μαγικά, αυτά που ονειρεύτηκες και θέλεις να απολάυσ εις... ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ Κυριακής με βόλτες κάπου μεταξύ δάσους και απόκρ ημνων βράχων, μέσα σε ένα επικίνδυνο μονοπ άτι που σε οδηγεί, ού τε και εσύ δεν ξέρεις που.. . ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ, εγκλει σμού, διαβάσματος, κα ι γραψίμι πολλύ να πέφτε ι, χωρίς ειρμό...αφηγήσεις κάπου μεταξύ τω ν ονείρων και της ελπ ίδας...κάπου μεταξύ αισ οδοξίας αλλά και απαισ ιοδοξίας...όλα, έχουν ξέρ εις, και την ουσία του ς και τη σημασία τους... ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ, πο υ βλέπεις στη ζωή σο υ, στην καθημερινότητα σο υ, στην παραξενιά σου, στο μυστήριο σου...στ ο μέσα σου και στο έξω σου... ΥΣΤΕΡΑ... στο παρά θυρο...κοιτάζεις έξω... άνθρωποι περπατούν μέσα στους δρόμους... όλοι τρέχουν...να προλά βουν τι, σκέφτεσαι...κα ι χαμογελάς...όλα τελικά είναι ζωή...και όλα έιν αι ανθρωποι, αγάπη...χρ ώματα..ψυχές... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ... Ένα σπίτι παλιό, μια πόρτα παλιά φτιαγμένη στο χέρι από τεχνίτη της εποχής και μια ροδοδάφνη δίνουν ζωή και χρώμα στους δρόμους και τις γειτονιές των χωριών μας. Οι εικόνες από τα χωριά μοναδικές πάντα. Οι εικόνες της Πάφου αποκτούν άλλη διάσταση με τα χρώματα της συνεργάτιδάς μας Γεωργίας Παπίρη.

ΟΣΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ περνά και χάνεται, και μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο στρεφόμαστε προς τα πίσω προσπαθώντας να εντοπίσουμε λάθη και παραλείψεις μας, αλλά, ποτέ αυτό δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτε περισσότερο από σοφία, και βοήθεια για τα επόμενα μας βήματα... ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ πλέον σημασία δεν είναι να μεμψιμοιρούμε για τα λάθη που κάναμε αλλά να έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε πλέον πορείες και διαδρομές που ταυτίζονται με αυτό που θα μας φέρει μέσα μας τη γαλήνη και την ηρεμία... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Διαχείριση άγχους για τους υποψηφίους των Παγκύπριων Εξετάσεων Η περίοδος των παγκύπριων εξετάσεων αποτελεί αναμφισβήτητα για τους μαθητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, μια στρεσογόνα περίοδο. Υπάρχουν πολλά πράγματα για να

ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ*

βοηθήσετε τον εαυτό σας. Το πιο σημαντικό είναι να διαχειριστείτε τις δυσλειτουργικές σας σκέψεις και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε σήμερα. «Τι θα γίνει αν αποτύχω;» «Δεν θα γράψω καλά, το ξέρω!» «Δεν θυμάμαι τίποτα!» «Τι θα γίνει αν κάνω κάτι λάθος;» Αυτές είναι μερικές μόνο από τις σκέψεις που είναι όχι μόνο παράλογες αλλά και περιττές για την δεδομένη στιγμή που γίνονται. Στην πραγματικότητα δεν μπορείτε να

προβλέψετε τι θα συμβεί. Φυσικά μπορεί να μην γράψετε καλά αλλά μπορεί επίσης και να τα πάτε περίφημα. Αντί να σκέφτεστε λοιπόν απαισιόδοξα, προσπαθήστε να κάνετε ρεαλιστικές σκέψεις και να πιστέψετε ότι μια θετική έκβαση είναι πιθανή εφόσον έχετε προσπαθήσει όλη την προηγούμενη χρονιά. Βέβαια το να μην γράψει κάποιος όσο καλά πιστεύει ότι μπορεί, είναι πάντα μία πιθανότητα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μεταφράζεται σε αποτυχία. Πολλές φορές στη ζωή μας, η απόδοση μας δεν είναι ανάλογη των προσδοκιών μας, αλλά αυτό δεν μας κάνει αποτυχημένους. Έχετε κερδίσει εμπειρία και γνώση στην πορεία για τις εξετάσεις, και αυτά δεν θα χαθούν, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Πάντα θα έχουμε ευκαιρίες για να κυνηγήσουμε τα όνειρα μας, έστω και σε δεύτερο χρόνο, ακόμα και με άλλο τρόπο. Αρκεί να το θέλετε. Το να αντιμετωπίσετε λοιπόν την όλη διαδικασία με ρεαλισμό και αισιοδοξία, θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να γίνεται πολύ πιο αποδοτικοί. Επίσης, μην προσπαθείτε να θυμη-

θείτε τίποτα πριν από τις εξετάσεις. Φυσικά και δεν μπορείτε γιατί προσπαθείτε να ανακαλέσετε απότομαέναν μεγάλο όγκο πληροφοριών, αξιολογώντας παράλληλα τον εαυτό σας για την ικανότητα του να το κάνει, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, τείνετε να προβλέπετε και το αποτέλεσμα. Είναι απλώς παράλογο. Μην πιεστείτε την προηγούμενη των εξετάσεων, χαλαρώστε. Αν έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα το διάστημα που πέρασε, δεν έχετε λόγο να προετοιμάζεστε μια μέρα πριν. Στην περίπτωση που δεν έχετε προετοιμαστεί, δεν μπορείτε να μάθετε σε μια μέρα ότι δεν μάθατε σε πέντε, έξι ή δώδεκα μήνες, επομένως χαλαρώστε και κάντε ότι καλύτερο μπορείτε. Σε αυτή την περίπτωση εξάλλου είναι παράλογο να έχετε ιδιαιτέρα υψηλές προσδοκίες, γι’ αυτό να αξιολογήσετε το αποτέλεσμα με βάση το επίπεδο της προετοιμασίας σας. Ταυτόχρονα, μη συγκρίνεστε με κανέναν συμμαθητή σας. Το να θεωρείτε κάποιον καλύτερα διαβασμένο, πιο προετοιμασμένο, πιο έξυπνο δεν σας βοηθάει σε τίποτα. Αντίθετα σας κάνει να αγχώνεστε ακόμα παραπάνω. Επικεντρωθείτε

στον εαυτό σας, σε αυτά που ξέρετε, στην προσπάθεια που κάνατε. Αγνοείστε το τι κάνουν οι άλλοι. Άλλωστε είμαστε όλοι διαφορετικοί, μαθαίνουμε διαφορετικά και διαβάζουμε διαφορετικά, συνεπώς η σύγκριση δεν έχει νόημα. Πριν την εξέταση, ξεκουραστείτε, κοιμηθείτε όσο χρειάζεται και τραφείτε σωστά. Μην ξεχνάτε ότι ο οργανισμός σας είναι το βασικό «εργαλείο» το οποίο πρέπει να λειτουργήσει σωστά για να οδηγηθείτε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επομένως φροντίστε τον όπως χρειάζεται. Πηγαίνετε στην εξέταση και προσπαθήστε, κάντε ότι καλύτερο μπορείτε! Αυτό έχει σημασία. Το αποτέλεσμα θα έρθει μετά, και τότε ανάλογα με αυτό θα αποφασίσετε για το πώς θα προχωρήσετε παραπέρα. Πολύ πιθανό να πάνε όλα κατ’ ευχή, ακόμα όμως και να μη συμβεί αυτό δε χάλασε ο κόσμος! Λύσεις υπάρχουν πάντα! Εσείς και η ζωή σας δεν καθορίζεστε από μια εξέταση! *Ψυχολόγος (MSc in Clinical psychology) Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)


26 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τις αθλητικές σελίδες επιμελείται ο Μάριος Ευριπίδου e -mail: evrimar@gmail.com

ΦΟΙΝΙΚΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Συνεχίζεται ο προγραμματισμός στον Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, παρά το βαρύ κλίμα που επικρατεί που προκάλεσε ο άδικος χαμός του νεαρού άσσου της ομάδας Νάσου Κωνσταντίνου. Στην τεχνική ηγεσία παραμένει για άλλη μια χρονιά ο Στέλιος Σοφοκλέους, ενώ όσο αφορά το ρόστερ, ένας - ένας οι ποδοσφαιριστές ανανεώνουν τη συνεργασία τους και συνεχίζουν στην ομάδα. Απ' εκεί και πέρα, θα υπάρξει και ενίσχυση με κοινοτικούς ποδοσφαιριστές για να καλύψουν κενές θέσεις.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Και τώρα ο προγραμματισμός... Αρκετές εξελίξεις σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα όσο αφορά τα διοικητικά της Πάφος fc, ενώ ακόμη περισσότερες θα σημειωθούν από τη Δευτέρα και μετά, μιας και μπαίνουμε στη νέα εποχή για το παφιακό ποδόσφαιρο με την έλευση των επενδυτών. Καταρχάς, τη Δευτέρα είχαμε την επίσημη συμφωνία μεταξύ των επενδυτών και της Πάφος fc, για διαχείριση του σωματείου από τους πρώτους. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και επίσημα ο προγραμματισμός ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, στην οποία η ομάδα της πόλης μας θα αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια. Όπως ειπώθηκε κατ' επανάληψη από τους εκπροσώπους του ρώσου επενδυτή, αναμένεται να "πέσει" αρκετό χρήμα, έτσι ώστε να πάψει η ομάδα να είναι ο φτωχός

συγγενής του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αυτό σημαίνει ότι, η νέα ομάδα που θα κτιστεί θα είναι υπολογίσιμη, για να μπορέσει, τουλάχιστον, να μείνει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Απ' εκεί και πέρα, εναπόκειται στους ίδιους να ανεβάσουν υψηλότερα τον πήχη. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχουν γίνει επαφές με αρκετούς ποδοσφαιριστές και πολύ σύντομα να έχουμε ανακοινώσεις. Φλέγον θέμα είναι αυτό με τον προπονητή, με τον Δημήτρη Ιωάννου να διατηρεί ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Πάντως, δεν αποκλείεται να δοθούν ονόματα νέων αποκτημάτων ακόμα και προπονητή, στην παρουσίαση της Δευτέρας. «Η σημερινή μέρα (Δευτέρα) θεωρείται από τις πιο σημαντικές για την ΠΑΦΟΣ F.C 2014 και σηματοδοτεί

ένα νέο ξεκίνημα με αισιοδοξία και πίστη για ένα καλύτερο μέλλον για το Παφιακό ποδόσφαιρο και αθλητισμό γενικότερα» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το σωματείο, τονίζοντας ότι, «τη Δευτέρα, στις 7:30 το βράδυ, θα γίνει πιο αναλυτικά η παρουσίαση του πλάνου από τον πρόεδρο της Εταιρείας Χρήστο Γλυκύ, όπου τα μέλη του σωματείου θα ενημερωθούν και για τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στη συνάντηση της Δευτέρας θα έχουν δικαίωμα εισόδου όλα τα μέλη του Σωματείου ΠΑΦΟΣ F.C 2014, τα οποία έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους. Τα μέλη θα μπορούν επίσης να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης προς διευκόλυνσης τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΕΓΕΙΑ / Τάσος Μακρής:

ΠΟΑΣΠ / ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ:

«Δύσκολο το νέο πρωτάθλημα»

«Είμαι ικανοποιημένος»

Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην Πέγεια, με τον Τάσο Μακρή να συνεχίζει και την επόμενη χρονιά στον πάγκο της ομάδας. Το έργο του κ. Μακρή είναι επιτυχημένο, κάτι που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους διοικούντες που προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους. Πέραν του προπονητή, στην ομάδα παραμένουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές, η παρουσία των οποίων κρίθηκε επιτυχημένη. Πρόκειται για τους Γρ. Κιουρτζίδη (Τ), Μάριο Ιωάννου, Σπάρτακο, Παλατέ Χρ., Αχιλλέα Μιχαήλ, Στάθη Ευσταθίου, Χρ. Βαλαντή κλπ, ενώ σημαντική προσθήκη είναι η επιστροφή Ρέτσα.

Όσο αφορά τις μεταγραφές, όλα θα εξαρτηθούν από τα κενά που θα υπάρχουν στο ρόστερ, όταν ολοκληρωθούν οι ανανεώσεις με τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε συζητήσεις για ανανέωση. Ο Τάσος Μακρής μιλώντας στη Φωνή μας ανέφερε ότι, "το νέο πρωτάθλημα αναμένεται αρκετά δύσκολο. Πέραν των παφιακών ομάδων που θα είναι αρκετά δυνατές, αναμένουμε και τις άλλες ομάδες να παρουσιάσουν ένα δυνατό σύνολο". Κληθείς να τοποθετηθεί για τους στόχους που θα έχει η ομάδα, τόνισε ότι "αναλόγως της πορείας που θα έχουμε κατά τον πρώτο γύρο, θα εξαρτηθεί και η μετέπειτα πορεία".

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ

Κατέλαβε την τρίτη θέση Με δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Τετάρτη η αγωνιστική δράση στο Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ περιόδου 2016 - 2017. Στον αγώνα για τις θέσεις 3-4 ο Ποσειδώνας Γιόλου νίκησε με 1-0 τον Ροτσίδη Μάμμαρι και κατέλαβε την τρίτη θέση. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Γιόλου εξασφάλισε την άνοδό της στην επίλεκτη κατη-

γορία της ΣΤΟΚ. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας ο γενικός αρχηγός της ομάδας Χριστάκης Αλκιβιάδης κάλεσε άπαντες να στηρίξουν την ομάδα στη νέα χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί με αξιώσεις στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΣΤΟΚ.

Πλήρης ικανοποιημένος παρουσιάζεται ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΠ Σάββας Παυλικάς (φώτο αριστερά) για τη φετινή διοργάνωση των πρωταθλημάτων, καθώς όπως τονίζει, η ποδοσφαιρική χρονιά κύλησε ομαλά και χωρίς προβλήματα: "Τα πρωταθλήματά μας, που ήταν εις μνήμη του Ανδρέα Βραχνού, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ήταν αρκετά ανταγωνιστικά και το ενδιαφέρον κράτησε μέχρι το τέλος. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Αναγέννησης Ελπίδας και κυπελλούχος ο Ποσειδώνας. Η ομάδα της Γιόλου κατάφερε μάλιστα να πετύχει την άνοδό της στην Επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ". Αναφορικά με τα κρούσματα απειθαρχίας (επεισόδια), είτε από ποδοσφαιριστές, είτε από παράγοντες, που παρατηρούνται τακτικά στα γήπεδα, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΠ τόνισε ότι, "προ-

σπαθήσαμε με πιο βαριά πρόστιμα να επιβάλουμε την τάξη. Θα πρέπει, όμως, να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι το να προκαλούν επεισόδια, είναι εις βάρος τους αλλά και της ομάδας τους". Όσο αφορά τη νέα χρονιά, ο κ. Παυλικάς ανέφερε ότι "το νέο πρωτάθλημα θα είναι και πάλι με 12 ομάδες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αυξηθούν οι ομάδες της Β' κατηγορίας, από 9 σε 12. Ήδη, δύο ομάδες επέδειξαν ενδιαφέρον για τη νέα χρονιά. Πρόκειται για τις ομάδες Μανδριά Β' και Λέμπας". Η χρονιά 2017 - 18 ολοκληρώνεται με τις βραβεύσεις από πλευράς ομοσπονδίας σε εκδήλωση που θα γίνει την 1η Ιουνίου και η οποία είναι αφιερωμένη στα 40χρονα της ΣΤΟΚ και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δρ Μαρίνου Τιμοθέου.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ 27

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΤΙΓΜΑ

Διζωνικοί Δικοινοτικοί Λαοπλάνοι Τη ελλείψει άλλων επιχειρημάτων, οι των ΔΗΣΑΚΕΛ-ικών άκρων, αξιώματα και λόγων έχοντες, μηδενίζουν την ιστορική συνεργασία των κομμάτων του κέντρου και όχι μόνο, με το εξής φαιδρό: «Αφού το ΔΗΚΟ δεν απορρίπτει τη ΔΔΟ, πώς θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους που την απορρίπτουν;». Ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος, ο οποίος συχνά παρερμηνεύεται και ενίοτε χλευάζεται, έλεγε ότι «σχέδια σαν το Ανάν δεν φεύγουν από το τραπέζι» και ότι επιδίωκε λύση ΔΔΟ «με το σωστό περιεχόμενο». Οι λαοπλάνοι ερμηνεύουν κατά το δοκούν ότι, αφού σχέδια σαν το Ανάν δεν φεύγουν από το τραπέζι, άρα πρέπει να διαπραγματευτούμε επί τη βάσει του Ανάν, και λανθασμένα το απορρίψαμε το 2004. Και αυτό κάνουν, δηλαδή συνομιλούν επί τη βάσει του Ανάν και της ολικής επαναφοράς του σε τρισχειρότερη μορφή, ασχέτως ότι «δεσμεύτηκαν» να σεβαστούν την ετυμηγορία του 76% του λαού που το απέρριψε. Όταν ο μακαρίτης ο Τάσσος έλεγε ότι «σχέδια σαν το Ανάν δεν φεύγουν από το τραπέζι», δεν το έλεγε για να το δεχτούμε, αλλά για να είμαστε προετοιμασμένοι να αντικρούσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του. Το Σχέδιο Ανάν, το οποίο διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία και τη διχοτομούσε επί ρατσιστικής βάσης, δεν είναι τωρινό εφεύρημα. Εάν κάποιος μελετήσει, θα διαπιστώσει ότι όλες οι προσπάθειες των Άγγλων, από την ημέρα που πάτησαν το καταραμένο πόδι τους σε αυτόν τον δύσμοιρο τόπο, ήταν: α) πριν από τον Αγώνα, ο ρατσιστικός διαχωρισμός των

"ΦΟΡΕΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ!"

Κυπρίων σε Τούρκους και Έλληνες και β) μετά την Ανεξαρτησία, η διχοτόμηση της Κύπρου επί ρατσιστικής βάσης. Εξάλλου ο Λόρδος Χάνεϊ μάς το είπε ξεκάθαρα: «Θα σας το φέρνουμε και ξαναφέρνουμε μέχρι να το ψηφίσετε». Οι υπέρμαχοι της Ανανικής λύσης επι-

ομοσπονδία (η οποία είναι ένα απόλυτα δημοκρατικό πολίτευμα) τη διζωνική δικοινοτική σοφιστεία (που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο), για να αναιρέσουν εκ των έσω τη Δημοκρατία, να περιορίσουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να αποκλίνουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

καλούνται τη Συμφωνία της 8ης Ιουλίου για να μας πείσουν ότι ο Τάσσος ήταν υπέρμαχος της ΔΔΟ, άρα γιατί απέρριψε το Ανάν; Ο Τάσσος γνώριζε καλά ότι οι τραγικές υποχωρήσεις των προκατόχων του (οι οποίοι, του Βασιλείου προεξάρχοντος και εντεύθεν, αποδέχτηκαν τη Διζωνική Δικοινοτική και σαν όρο, αλλά και σαν εποικοδομητικά ασαφές περιεχόμενο) δεν του επέτρεπαν να απαλλαχτεί εύκολα από αυτόν τον τίτλο. Οι μαέστροι της διπλωματικής αλχημείας πρόσθεσαν -και μας επέβαλαν- στην

Η Συμφωνία της 8ης Ιουλίου, η οποία φαινομενικά ορίζει σαν βάση λύσης τη ΔΔΟ (γι' αυτό και την υπέγραψαν οι Τούρκοι), στην ουσία ακυρώνει το Ανανικό περιεχόμενο της διζωνικής δικοινοτικής, καθαρίζει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων απ' όλες πρωτύτερες γενναιόδωρες υποχωρήσεις, και αρχίζει από την αρχή τη διαπραγμάτευση για εξεύρεση μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, «με το σωστό περιεχόμενο». Η 8η Ιουλίου και η επιστολή Καμπάρι που ακολούθησε, και πρέπει να αντιμε-

τωπίζονται σαν ένα, περιείχε τη σαφή πρόνοια ότι από τη διαπραγμάτευση των βασικών πτυχών του Κυπριακού θα προέλθει η συλλογική λύση του Κυπριακού. Όχι ΤΟΥ βάσει του σχεδίου ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗ* Ανάν, όχι βάσει των προηγούμενων συγκλίσεων και γενναιόδωρων παραχωρήσεων. Και αυτή η πρόνοια δεν έγινε μόνο δεχτή από τα δύο μέρη (Ε/κ και Τ/κ), αλλά και από τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, τα Πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 8η Ιουλίου ήταν το όργανο το οποίο θα προσδιόριζε το σωστό περιεχόμενο. Και φυσικά το καυτό ερώτημα, «ποιο είναι το σωστό περιεχόμενο;», έχει απάντηση. Είναι το Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Χωρίς εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις, αστερίσκους και υποσημειώσεις. Και αυτό είναι που μας ενώνει σαν Κόμματα του Κέντρου, και όχι ο τίτλος της λύσης. Δεν δεχόμαστε παραμονή των εποίκων, δεν δεχόμαστε αριθμητική ισότητα, δεν δεχόμαστε εκ περιτροπής προεδρία, δεν δεχόμαστε παραμονή στρατευμάτων και εγγυήσεις, δεν δεχόμαστε την εξίσωση των νομίμων ιδιοκτητών με τους κλέφτες και καταχραστές των περιουσιών μας στα κατεχόμενα. Μα μπορούν αυτοί, που είπαν ΝΑΙ, να διαχειριστούν το ΟΧΙ καλύτερα από εμάς που το είπαμε;

Εκπρόσωπος Τύπου, Ε.Ε. ΔΗ.ΚΟ. Πάφου

Απλοποιήστε την ζωή σας

Όσο καταρρέει ο χρόνος, τα πάντα όσον αφορά την ανθρώπινη φύση επιταχύνονται. Θα επικρατεί το αίσθημα (ίσως το νιώθετε ήδη), οτι δεν υπάρχει πια αρκετός χρόνος. Και όντως δεν υπάρχει, μιας και η ύπαρξη μας βρίσκεται στο τώρα. Στο ΤΩΡΑ ο χρόνος παύει να υπάρχει. Σε αυτό το ΤΩΡΑ, το μόνο που έχετε είναι “αυτό”. Πώς το χρησιμοποιείτε; Η απλότητα είναι απαραίτητη, απλοποίηση σε όλα.... Το σώμα / η ζωή μας το απαιτούν. Το μυαλό μας έχει την τάση να περιπλέκει τα πάντα. Πρέπει να επιλέξουμε να απελευθερώσουμε παλιά προγράμματα (ενοχής, ευθύνης, ντροπής, αντίστασης, αγώνα, επιβίωσης κλπ), που κρύβουμε βαθιά μέσα μας. Ποιος έκανε τί σε ποιον (προδοσία, έλλειψη αγάπης, έλλειψη σεβασμού, έλλειψη ακεραιότητας, έλλειψη όλων), αυτό το μόνο που πετυχαίνει είναι να διατηρεί τον κάθε ένα από εμάς δεσμευμένο σε εκείνες τις παλιές πραγματικότητες που προκαλούν το σώμα μας/κάθε ένα από εμάς να υποφέρει. Παρατηρήστε τι κάνει το κεφάλι σας, το χάος που επικρατεί μέσα

σας και πόσο πασχίζετε να “ξεφύγετε” από αυτές τις στιγμές, για να κρατήσετε τις ιστορίες από το να επαναλαμβάνονται. Μέχρι να είστε έτοιμοι να σταματήσετε να παίζετε σε αυτές τις ασυνείδητες πραγματικότητες, είστε αυτός που συνεχίζει να δημιουργεί μια αντίληψη του πραγματικού έως ότου αυτή η δυσλειτουργία εγκαταλειφθεί. Απλοποιήστε τα πάντα. Την ανάγκη σας για έλεγχο, την λεπτομέρεια, την ανάγκη να περιπλέκετε. Παραμείνετε στο Τώρα και τι μπορείτε να κάνετε κάθε στιγμή που περνά για να νιώσετε κομματάκι καλύτερα. Πού δίνετε την δύναμη σας, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από εσάς, αντί να αποτραβηχτείτε και να μπείτε βαθιά μέσα σας για να ακούσετε/συνδεθείτε με τον εαυτό σας. Πού στερείστε τιμή, ακεραιότητα και ενότητα μέσα σας; Όλοι έχουμε το δικό μας εσωτερικό σύστημα καθοδήγησης. Απλά πρέπει να αποτραβηχτούμε από ότι γίνεται γύρω μας, για να ευθυγραμμίσουμε τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει να ακούσουμε και να τιμήσουμε αυτό που επιβάλλει το σώμα μας. Το σώμα μας είναι το μεταφορικό μας μέσο σε αυτή την ζωή. Περισσότερο χρόνο με τη φύση, ύπνο, ανάπαυση, χα-

λάρωση, έτσι ώστε όταν είμαστε σε θέση να «κάνουμε», να είναι απλούστερο για μας. Που δίνεις την ενέργειά σου; Για κάποιο διάστημα, θα πρέπει να είναι "όλα για σένα", γιατί "αντιστρέφεις" τους παλιούς σου ασυνείδητους τρόπους, όπου εστιάζεσαι στους πάντες και τα πάντα “έξω” από σένα. Μόλις ολοκληρώσεις αυτόν τον κύκλο του να αγαπάς τον εαυτό σου πλήρως πάλι, σέβοντας τον πλήρως και συνειδητοποιώντας πόσα έχεις/πρέπει να προσφέρεις, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα δώρα σου, μοιράζοντας για να υποστηρίξεις (με κάθε τρόπο) οποιονδήποτε άλλον μπορείς. Όσο περισσότερο επενδύουμε, τόσο περισσότερο λαμβάνουμε. Όσο περισσότερο συμβάλλουμε, μοιραζόμαστε, στηρίζουμε και πραγματικά αληθινά δεσμευόμαστε από τα βάθη των δικών μας Ψυχών, τόσο ευκολότερο γίνεται για μας. Πρέπει όμως πρώτα να τιμήσετε τον εαυτό σας, πριν μπορέσετε να τιμήσετε οποιονδήποτε άλλον. Εάν πιάνετε τον εαυτό σας να πασχίζετε να συνδεθείτε, κλείστε τα μάτια σας και πηγαίνετε βαθιά μέσα σας και απλά να είστε. Αναπνεύστε… Σταματήστε τα όλα και

απλά καθίστε μέχρι η σιωπή και η ειρήνη να επιστρέψουν μέσα σας και εσείς μπορείτε να την εκπέμψετε προς τα έξω. Όταν ανοίξετε τα μάτια σας, κάντε το απαλά, χωρίς συγκέντρωση και αισθανθείτε. Αφήστε όλη αυτήν την υπερβολική ενέργεια να διαλυθεί. Μείνετε εκεί μέχρι "αυτό να είναι το νέο σας μέρος από όπου θα μετακινηθείτε". Ήρθε η στιγμή να μείνετε αληθινά συνδεδεμένοι μέσα σας και να ανοίξετε πλήρως, να δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα και να αφήσετε τα υπόλοιπα να φύγουν. Αν γνωρίζετε σε κάποιο επίπεδο οτι είστε έτοιμοι να κάνετε ορισμένα πράγματα, σταματήστε να ανησυχείτε για το "πώς ή πότε". Αυτά είναι απλά ο διαχωρισμός του χρόνου και των ανθρώπινων μας προγραμμάτων. Ετοιμαστείτε για περισσότερα από όλα. Ό, τι επιτρέπετε, όπου επικεντρωθείτε, αυτό ακριβώς θα συνεχίζετε να φέρνετε στη φυσική σας πραγματικότητα εδώ, μέσα από τη δική σας συνείδηση. Απλοποιήστε. Σας στέλνω Αγάπη και Φώς! Προσωπική πρόσκληση: Σας ευχαριστώ που διαβάζοντας τις λέξεις μου, μου επιτρέπετε να σας δώσω κάτι από μένα.

ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*

Ευχαριστώ για την θετική ανταπόκριση και κάθε ένα από εσάς που έρχεται σε επαφή μαζί μου. Πρόθεση μου να δώσω την βοήθειά μου σε όσα περισσότερα άτομα έχω την δυνατότητα. Αν είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη και να πάρετε πίσω την δύναμή σας, αν θέλετε να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και να θέσετε την δική σας στρατηγική επίτευξης, αν θέλετε να απελευθερώσετε οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί ή απλά θέλετε να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα για σας, τότε σας προσκαλώ σε μια ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ μαζί μου. *Σύμβουλος Ζωής / Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης stephania.christodoulou@gmail.com Τηλ. 96827208


28 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ζήσε με Τόλμη και Σοφία

SAVVIDES ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στήριξη σε παιδιά πολυτέκνων

Του Θεόδωρου Φ. Ηλία Η αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου, ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει τα όμορφα συναισθήματα και τα αισιόδοξα μηνύματα που πλημμύρισαν τους παρευρισκόμενους. Όλοι ένιωσαν βαθιά μέσα τους ότι μπορούν να τολμήσουν να βγούνε από το κουτί τους, να ανοίξουν τα φτερά τους, να αξιοποιήσουν τα κρυμμένα τους ταλέντα και να δώσουν ξεχωριστό νόημα στη ζωή τους. Το βιβλίο «ζήσε με τόλμη και σοφία», είναι ένα βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης. Ένα βιβλίο που απευθύνεται ιδιαίτερα στους νέους, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, που επιθυμεί να αναπτύξει το τεράστιο δυναμικό που διαθέτει, ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία τόσο στην προσωπική, αλλά και στην επαγγελματική του ζωή. Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ότι είναι η πρώτηφορά που παρευρίσκεται σε παρουσίαση βιβλίου τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο συμπολίτης μας Θεόδωρος Ηλία χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Ανέφερε ακόμη τα πιο κάτω: «Έχω την ειλικρινή εντύπωση ότι το βιβλίο που κρατάμε απόψε στα χέρια μας απέχει κατά πολύ του συνηθισμένου. Μέσα από τις σελίδες του δεν καταγράφονται κάποιες φανταστικές ιστορίες ανθρώπων, δεν περιγράφονται με τρόπο εξωστρεφή και λογοτεχνικό κάποια γεγονότα ή περιστατικά. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού ξεπροβάλει η εσωτερικότητα και η πνευματικότητα του συγγραφέα, αναφύεται η δική του προσπάθεια να ιχνηλατήσει την ίδια τη ζωή και να δώσει στον αναγνώστη και πρωτίστως στους νέους ανθρώπους μηνύματα και διδαχές». Στην ομιλία του ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Δρ Τάσος Μενελάου είπε μεταξύ άλλων: «Το βιβλίο που κρατάμε σήμερα στα χέρια μας είναι ένα βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης. Ένα βιβλίο που απευθύνεται ιδιαίτερα στους νέους, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, που επιθυμεί να αναπτύξει το τεράστιο δυναμικό που διαθέτει, ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία τόσο στην προσωπική, αλλά και στην επαγγελματική του ζωή. Ένα βιβλίο που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή μας». «Τη ζωή τη ζούμε μόνο μια φορά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε το ταξίδι δύο φορές. Για να βγούμε έξω από το καβούκι μας, θα πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας, αλλά και σε διαχρονικές αρχές και αξίες. Θα γνωρίσουμε τη δυναμική που κρύβουμε μέσα μας, κατανοώντας ότι το μυαλό μας είναι ένας γίγαντας που κοιμάται. Έτσι, θα αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας και με καινοτόμες και έξυπνες ιδέες, αλλά και ορθολογισμό, θα επιλύουμε τα σύγχρονα και πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά». Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, κος Σωτηριάδης Αντρέας, αφού

ευχαρίστησε τον συγγραφέα για την ευγενή προσφορά του στον Αντικαρκινικό σύνδεσμο, ανέφερε για το βιβλίο: «Μέσα από παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές, θα γνωρίσουμε τεχνικές, ώστε να κάνουμε σοφότερες επιλογές, ενώ τα πέντε εργαλεία σκέψης θα μας βοηθήσουν να διευρύνουμε την αντίληψή μας. Η απελευθέρωση των κρυμμένων ικανοτήτων μας θα συμβάλει ώστε να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να αναπτύξουμε την ενσυναίσθησή μας και να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Να αποκτήσουμε δηλαδή, συναισθηματική νοημοσύνη». Ο συγγραφέας του βιβλίου, Θεόδωρος Ηλία είπε ότι μέσα από το ταξίδι του Νικήτα, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να κυριαρχήσει στη ζωή του και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, θα γνωρίσουμε μεθόδους, ώστε να απελευθερωθούμε από τις φοβίες και να τολμήσουμε να δώσουμε νόημα και ουσία στη ζωή μας. Με παραδείγματα και διδακτικές ιστορίες, ο αναγνώστης θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητές του, μεταμορφώνοντας ολόκληρη τη ζωή του. Μέσα από τα επτά κεφάλαια του βιβλίου, ο αναγνώστης θα γνωρίσει τους δέκα σοφούς, οι οποίοι θα του διδάξουν τους τρόπους και θα του δώσουν τα εργαλεία σκέψης, ώστε να ζήσει μια φωτεινή ζωή. Μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου, ο αναγνώστης θα κάνει ένα ταξίδι, όπου θα γνωρίσει δέκα σοφούς, που θα του διδάξουν πώς να ζήσει με τόλμη αλλά και σοφία τη ζωή του. Οι δέκα σοφοί θα μας διδάξουν, 1. Πως να παίρνουμε αποφάσεις, έχοντας πάντα κατά νου, τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες. 2. Πως να έχουμε αυτογνωσία και να σκεφτόμαστε θετικά. 3. Πως να ελέγχουμε τον θυμό και τον φόβο μας. 4. Πως να κατανοούμε τους άλλους, να συνεργαζόμαστε και να σκεφτόμαστε ορθολογικά. 5. Πως να αξιοποιούμε την Συναισθηματική μας Νοημοσύνη. 6. Πως να εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους γύρω μας. 7. Πως, να είμαστε δημιουργικοί και να βελτιώνουμε συνεχώς την αντίληψή μας. 8. Πως να εστιάσουμε στα σημαντικά της ζωής μας και να αγνοήσουμε τα ασήμαντα. 9. Πως να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και με θάρρος, υπομονή και επιμονή, να χαράξουμε τη δική μας πορεία. 10. Και τέλος πώς να αναπτύξουμε τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτουμε, να ηγηθούμε της ζωής μας και να πετύχουμε τους στόχους μας.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σαββίδης υιοθετώντας αυτό που υποστήριξε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό ότι η φροντίδα για τους συνανθρώπους μας είναι το στοιχείο που προσδίδει σε όλους μας την ανθρώπινή μας διάσταση, θα στηρίξει για 6η συνεχόμενη χρονία τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σε πρόσφατη συνεδρία αποφασίστηκε μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας που αναπτύσει τα τελευταία χρόνια να παραχωρήσει (60 θέσεις) με μόνο 25 ευρώ τον μήνα (κάθε μάθημα) τα μαθήματα Αγγλικών και Μαθηματικών σε παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που θα προ-

σκομίσουν την ταυτότητα πολυτέκνων και θα κάνουν εγγραφή μέχρι 30 Ιουνίου. Ο διευθυντής του κέντρου Χρύσανθος Σαββίδης κάλεσε τους γονείς των παιδιών που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με την γραμματεία του Φροντιστηρίου στο τηλέφωνο 26220533.

Γραμματεία Εκπαιδευτικού Κέντρου Σαββίδης

Kινέζικη κινηματογραφική ταινία στην Πάφο

Η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, παρουσιάζουν την κινηματογραφική ταινία κινεζικής παραγωγής “Chinese Zodiac” την Παρασκευή 26 Μάϊου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σ.Ε.Κ. Πρόκειται για μια ταινία δράσης, διάρκειας 88’’, με φημισμένους ηθοποιούς, εντυπωσιακές σκηνές και υπέροχα τοπία που μεταφέρουν τον θεατή στην Κίνα των αρχών του περασμένου αιώνα. Η ταινία θα προβάλλεται με αγγλικούς υπότιτλους και η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Κινεζικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΦΟΥ

Δωρεάν αναλύσεις Ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Πάφου μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ αναλύσεις: 1. Χοληστερόλης 2. Ζαχάρου 3. Τριγλυκερίδια 4. Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης 5. Παλμούς της Καρδιάς Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 22, 23 & 24 Μαΐου 2017. Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων οι οποίες παραμένουν σαν πρώτη αιτία θανάτου. Επίσης θα ενημερώνετε από Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο, για θέματα που αφορούν το

διαιτολόγιο, την αποχή από το κάπνισμα, την σωματική άσκηση και γενικότερα τον τρόπο ζωής. Οι εξετάσεις αυτές θα είναι αφιερωμένες στην Μνήμη του τέως Προέδρου του Συνδέσμου μας, μακαριστού Δημητράκη Κυριάκου και θα γίνονται από νοσηλευτικό προσωπικό και θα ελέγχονται από καρδιολόγο γιατρό στο οίκημα του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Πάφου που βρίσκεται στην διεύθυνση Νίκου Μούντη 5, Α&Δ Δασούδι Κόμπλεξ, Γραφείο 101, από η ώρα 8:00π.μ μέχρι τις 12:30μ.μ. Η προσέλευση θα είναι ελεύθερη για όλους τους κατοίκους της Επαρχίας μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Πάφου: 26222885 & 99-494040.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ 29

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται κατάστημα 39m2

Πωλείται οικιστικό τεμάχιο στο Αναβαργός στην Πάφο. Έχει συνολικό εμβαδό 1979m2, συντελεστή δόμησης 100% και συντελεστή κάλυψης 50%, για 3 ορόφους.

στην περιοχή Coral Bay στην Πέγεια. Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99-367736

Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 99-367736

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται οικόπεδο στη Χλώρακα εμβαδού 1370 m2 με συντελεστή δόμησης 90% Για πληροφορίες στο τηλ: 99323769

Πωλείται οικιστικό τεμάχιο στην Άρμου. Για πληροφορίες στο τηλ. 99613094

Αντωνιάδης Πανίκος

Ζητoύνται σερβιτόρες για να εργαστούν σε καφετέρια στην Πάφο.

Ζητείται έμπειρος συντηρητής πισίνας για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα πρέπει να έχει άδεια οδηγού.

Για πληροφορίες στο 99632270

Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Πάφου, 550 τμ, με συντελεστή δόμησης 40% και με τίτλο ιδιοκτησίας. Τιμή: €95.000

Απόφοιτος Ελληνικής & Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο: 99086125

Μεταπτυχιακά στα Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά Παραδίδονται μαθήματα -Νέων Ελληνικών - Αρχαίων Ελληνικών - Ιστορίας - Λατινικών Τηλ: 99178804

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ενισχυτική διδασκαλία για όλες τις τάξεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται οικιστικό τεμάχιο στην Άρμου. Για πληροφορίες τηλ. 99613094

B&I Property Management Ltd Τηλ: 26273707 - 99562985

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητείται καμαριέρα/καθαρίστρια για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα πρέπει να έχει άδεια οδηγού. B&I Property Management Ltd Τηλ: 26273707 - 99542526

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Zητείται κοπέλα για να εργαστεί σε περίπτερο σε απογευματινή βάρδια, να γνωρίζει καλά ελληνικά και αγγλικά. Μισθός αναλόγως προσόντων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Η Εταιρεία Vagarlen LTD ζητά να προσλάβει έμπειρο μάγειρα άριστης γνώσης αρμενικής κουζίνας με 5 χρόνια προϋπηρεσία.

Ζητείται έμπειρη housekeeper για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα προσόντα είναι η αγγλική γλώσσα και η άδεια οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο: 99809322

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 96171797 Για CV στο a.bostanidou@outlook.com.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 26273707 99542526 B & I PROPERTY MANAGEMENT LTD

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΚΗΔΕΙΑ Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο, Στρατιώτη του 286 Μ.Τ.Π.

Μιχάλη Χριστοφή Κυπριανού από τη Γεροσκήπου Που έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος στις 15 Αυγούστου 1974 στο Ύψωμα Λαπάτσα στην περιοχή Σκυλλούρας, κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974, κηδεύουμε την Κυριακή 21 Μαϊου 2017 στις 3μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει και θα εκφωνήσει επικήδειο λόγο ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Της νεκρώσιμης ακολουθίας θα χοροστατήσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Γεώργιος.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε αύριο Κυριακή 21/05/2017 στην Εκκλησιά Παντάνασσας στην Πάφο, το 40 ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Τελούμε αύριο Κυριακή 21 Μαϊου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφου το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και αδελφού

Γιώργου Νικολαΐδη από την Πάφο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (από την Κάτω Πάφο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά: Αργυρούλα και Ανδρέας Γεωργίου Ανδρέας Αργυρού Ηρούλλα και Ανδρέας Λάμπρου Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφή και λοιποί συγγενείς

Και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Ευχαριστήριο: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έκαναν εισφορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Οι τεθλιμμένοι, Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια αδελφός και λοιποί συγγενείς.


30

το άλλο ρεπορτάζ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της Ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου Πάφου που αφορά στα σκιάδια αναστατώνει ήδη ολόκληρη την τουριστική περιοχή, και είναι πολύ κρίσιμο να δούμε αν τελικά θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση ή όχι. Παράλληλα, η απόφαση για το ενοίκιο για τα τραπεζάκια που θα τοποθετούν τα κέντρα αναψυχής έξω από τα κτίρια τους στο εμπορικό κέντρο δημιουργεί και πάλι αρκετά ερωτηματικά σχετικά με το ύψος του ενοικίου. ΜΕ ΑΥΤΑ και με εκείνα κινήθηκε εδώ στην πόλη μας η επικαιρότητα, τη βδομάδα που πέρασε, ενώ αναμένονται και πολύ σημαντικές εξελίξεις και σε άλλα θέματα, μερικά από τα οποία θίγουμε και σε αυτήν την έκδοση μας... ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Πολυκαταστήματος ιστορίες...

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... ...ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Οδυσσέα Ιωαννίδη που με την πολύ τεκμηριωμένη έκθεση του για τα θέματα που αφορούν την Σάβια Ορφανίδου στέλεχος του ΔΗΣΥ απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι όλα όσα είπε για το σχετικό θέμα εδώ και κάποιο καιρό, ήταν απόλυτα σωστά και τεκμηριωμένα. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας αποδεικνύει και στο θέμα αυτό ότι χωρίς να τον ενδιαφέρει ποιος είναι ποιος, κάνει σωστά τη δουλειά του και ανεπηρέαστα, έτσι όπως οφείλει να πράττει...

+

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... ...ΠΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χάρης Γεωργιάδης ακόμη και μετά τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή , επιμένει να στηρίζει την Σάβια Ορφανίδου αποδεικνύοντας ότι δεν είναι αντικειμενικός και επηρεάζεται στο έργο του είτε από κομματικά κίνητρα, είτε από άλλους παράγοντες. Από την αρχή της όλης ιστορίας σημειώσαμε ότι το καλύτερο που είχε να κάνει ο Υπουργός θα ήταν να σιωπήσει, αλλά προτίμησε να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή από την αρχή όταν ήλθε στο φως η όλη ιστορία...

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ Πολυκαταστήματος για το οποίο γράφαμε εδώ και μήνες τελειωμό δεν έχουν και τώρα το δημοτικό συμβούλιο Πάφου θα πρέπει να πάρει αποφάσεις κατά πόσον θα είναι θετικό στην αίτηση για αλλαγή χρήσης , από υπεραγορά και καταστήματα σε πολυκατάστημα κάτι που δεν προβλέπεται από το Τοπικό Σχέδιο Πάφου. Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει πλέον να τοποθετηθούν οι εκλεγμένοι, και όταν θα τοποθετηθούν θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις , για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που χρησιμοποιούν, ανάλογα με το ποιος, ή ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι...

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 20 ΜΑΪΟΥ - Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα αποTravel Express) Πάφος 26942131 26951370 ΚΥΡ. 21 ΜΑΪΟΥ - Περικέντη Λεία Αποστόλου Παύλου 44 Β Έναντι περίπτερου ZIPEX Πάφος 26944070 26933248 ΔΕΥ. 22 ΜΑΪΟΥ - Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 Δίπλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034 ΤΡΙΤ. 23 ΜΑΪΟΥ - Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου Γεροσκήπου 26961999 99683122 ΤΕΤ. 24 ΜΑΪΟΥ - Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1. Από φώτα ΒΑΤΑ στην λεωφ. Μακαρίου προς Επαρχιακή Διοίκηση Πάφος 26935495 99490987 ΤΕΤ. 24 ΜΑΪΟΥ - Πατατού Νικολέτα Ανεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510 99578224 ΠΕΜ. 25 ΜΑΪΟΥ - Γιαννιού Σταυρούλλα Ελευθερίου Βενιζέλου & Χανιών 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά Πάφος 26937857 26271776 ΠΑΡ. 26 ΜΑΪΟΥ - Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφο 26949219 26945762

Τα δέντρα και πολλά άλλα... ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ, τάχατες κάποιοι γιατί αποκόπηκε ένα δεντράκι στο εμπορικό κέντρο της πόλης... και αυτό επειδή οι κάμερες έδειξαν ποιος ήταν ο αυτουργός... Οι αντιδράσεις, φυσικά δικαιολογημένες. Αλλά, να στήνονται και λαϊκά δικαστήρια για να κάνουμε λαϊκισμούς, αυτό είναι απαράδεκτο. Το δέντρο που κόπηκε δεν ήταν το πρώτο. Και πέρα από το δέντρο, κατά καιρούς και κατά τη διάρκεια των έργων σημειώθηκαν και άλλα παρέκτροπα, αλλά, δυστυχώς σε αυτή την πόλη έμαθαν κάποιοι να λειτουργούν και να μιλούν επιλεκτικά και ανάλογα... Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΣΑΒ. 20 ΜΑΪΟΥ 2017 20:00 - 20:00

Η εκδήλωση θα μεταφερθεί στον κήπο του Οργανισμού Πάφος 2017 (πρώην οικία Επάρχου).

H Ute Lemper φωτίζει το τοπίο του κάστρου με ένα… άγγιγμα και μια συναυλία-παράσταση αφιερωμένη στο πάθος του έρωτα και της ζωής. Η διάσημη ερμηνεύτρια μεγάλων μιούζικαλ σε Ευρώπη και Αμερική τραγουδά μερικές από τις πιο γνωστές μπαλάντες από τα έργα «Η Άνοδος και η Πτώση της πόλης Μαχαγκόνι» και η «Όπερα της Πεντάρας» δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν μαγική. Τη μεγάλη ερμηνεύτρια συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη. Εισιτήρια 20€ και 30€

H δεύτερη δράση της δικοινοτικής ομάδας γυναικών Peace2Peace, ολοκληρώνει την εγκατάσταση διακοσμημένων με σμιλί βοτσάλων στον υπό δημιουργία Βοτανικό Κήπο στον Μούτταλο. Η εκδήλωση αποτελεί κατάληξη και παρουσίαση της δουλειάς των τελευταίων μηνών από Κύπριες γυναίκες και των δύο κοινοτήτων καθώς και άλλων εθνικοτήτων που ζουν στην Κύπρο. Η δράση περιλαμβάνει επίσης εμφάνιση του δικοινοιτικού συγκροτήματος Dance for Peace καθώς και περιδιάβαση στο Μούταλλο και στο Χάνι του Ιμπραήμ, στο πλαίσιο του έργου Ανοικτές Σκηνές Μουττάλου. Επιμέλεια: Χριστιάνα Μουζούρη, ‘Ελενα Δανιήλ και Nilgun Akin Είσοδος ελεύθερη

Ένα Άγγιγμα της Αφροδίτης και άλλα τινά δια χειρός Ute Lemper

ΚΥΡ. 21 ΜΑΪΟΥ 2017 11:30

Peace2Peace Επιστρέφοντας στον Μούτταλο


ΑΠΟΨΗ 31

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017

aλαλούμ...

Κάποιοι φόβοι μας, για αρκετούς νέους δημοτικούς συμβούλους επαληθεύονται, αφού μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε τη λαλιά τους.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΜΙ.ΧΙ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μέλος ΠΑΣΥΞΕ Πάφου

«Ο τρόπος που γίνεται η αξιολόγηση για άτομα με αναπηρίες και στους ηλικιωμένους για παροχή φροντίδας είναι εξευτελιστικός»

«Έχουμε ζητήσει από το κράτος να δοθεί χαλίτικη γη για δημιουργία γηπέδων, ώστε να αναπτύξουμε τον αθλητικό τουρισμό».

...Εδώ εξευτέλισαν και ταπείνωσαν ολόκληρο τον λαό, τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα σκεφτούν;

...Δείτε μόνοι σας τι μπορείτε να κάνετε, γιατί αν περιμένετε βοήθεια από το κράτος, ζήτω που καήκαμε.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ Εκπρόσωπος Τύπου ΔΗΚΟ Πάφου

«Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη έχει χάσει από καιρό την αξιοπιστία της, αφού για τα έργα που εξήγγειλε ο πρόεδρος δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια» ...Είναι αυτό ακριβώς που σημειώσαμε μέσα από τις στήλες μας, ότι δηλαδή ο πρόεδρος δεν εξήγγειλε κανένα ουσιαστικό έργο για την Πάφο.

Και η κοινωνία; ΑΡΧΙΣΕ ΗΔΗ η προεκλογική περίοδος, εν αναμονή βέβαια και της ανακοίνωσης για το ποιαν υποψηφιότητα θα στηρίξει και το ΑΚΕΛ. Και από ότι φαίνεται το Κυπριακό πρόβλημα θα δεσπόζει και πάλι στην προεκλογική. Ένα πρόβλημα που ουσιαστικά όλοι μιλούν θεωρητικά, και όταν έλθει η ώρα των όποιων συνομιλιών τα πάντα καταρρέουν αφού ουσιαστικά το κλειδί της λύσης δεν εξαρτάται από εμάς, και ούτε καν από την τακτική που ακολουθούμε. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ λοιπόν, είναι τι γίνεται με την κοινωνία, τον κοινωνικό ιστό που καταστράφηκε ήδη, τους μη προνομιούχους πολίτες του τόπου, και τα καυτά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα στον τόπο μας ο κάθε πολίτης. ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, θα ασχοληθούν όπως και όσο πρέπει οι υποψήφιοι και τα πολιτικά κόμματα, ή απλά θα περνούν και αυτά τα θέματα θεωρητικά, και χωρίς συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις; ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ναι είναι το μεγαλύτερο και σοβαρότερο μας θέμα, αλλά η συνολική πορεία που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα με εναλλασσόμενες τις σχολές σκέψεις να κυβερνούν, αποδεικνύει, ότι δυστυχώς, δεν είναι και τόσο θέμα δικής μας πολιτικής η επίλυση του ή όχι. Οπότε, το βασικό ερώτημα, είναι αν τουλάχιστον για την κοινωνία και τα προβλήματα της θα δούμε, επιτέλους, κάτι να γίνεται... Η ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΛΙΚ

Συνέβη και αυτό στην πόλη μας. Αυτοκίνητο βυτιοφόρο του δήμου Πάφου στάθμευσε στη μέση του δρόμου για να ποτίσει τα δέντρα στο πάρκο Αχμέτ Ρασιήτ. Η ενέργια του οδηγού, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο και φωνές απο δεκάδες οδηγούς, οι οποίο μπλοκαρίστηκαν στον δρόμο. ΜΙ.ΧΙ.

ΠΟΙΗΣΗ

Round Table 7 Χορηγία της mobi-chair

Εν ικόνιω Έναν μυζοπαλίκαρον, από τον Κουτσοβέντην, εξανακαταφέρετε να φκάλετε αφέντην! Που την αννοιχταρότρυπαν, εν να σας κάμνει χάζιν, τζαι με τζινούρκαν σέσουλαν, ππαράες θα σατσιάζει. Χαλάλι σας η μουτταρκά, η σσίττα, τζαι το σάμα! Ο Γιακουμής εν νηστικός, τζαι καρτερά το τάμα!! ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

Την πρώτη καρέκλα για εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες (mobichair) παρέδωσε στον δήμο Πάφου το Round Table 7, στο πλαίσιο των δράσεων της καμπάνιας «Access City – Paphos», με στόχο η Πάφος να καταστεί πρότυπο προσβασιμότητας. Με τη χρήση της εν λόγω ειδικά σχεδιασμένης καρέκλας τα ΑΜΕΑ θα μπορούν να χαίρονται την θάλασσα, όπως όλοι, αφού η χρήση της προσφέρει απρόσκοπτη μετάβαση από την παραλία στην θάλασσα. Το ειδικό τροχοκάθισμα θα τοποθετηθεί στην δημοτική παραλία του ΣΟΔΑΠ. Το ποσό που διατέθηκε για την αγορά της καρέκλας συγκεντρώθηκε από συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Round Table 7 Πάμπο Χαραλάμπους, το «Access City» αποτελεί ένα τριετές πλάνο με όραμα την βελτίωση της προσβασιμότητας και την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτιστική ζωή της πόλης μας. Σύμφωνα με τον επίτιμο Πρόεδρος του Round Table 7 Γιώργο Πιστέντη, σκοπός και στόχος της Λέσχης είναι η δημιουργία μίας περισσότερο προσβάσιμης πόλης για όλους. Εκ μέρους του δήμου ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Δημητριάδης ανέφερε ότι η εν λόγω προσφορά εξυπηρετεί ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Όπως παλιά... ...Χαμογέλα μου όπως παλιά, έτσι που σκιρτούσε ή ψυχή όταν με έβλεπες... Πετούσε το κορμί, με αυτήν την σιωπή στο βλέμμα σου... Με αυτήν την μελισσιά ματιά σου...Έτσι όπως παλιά...Με μία σιωπή με χίλια λόγια....παρέα είχες, τραγούδι και θάλασσα... ....Σαν κύμα στον βράχο που αφρίζει, όταν γλιστράει και φεύγει χαϊδεύοντας τον... έτσι ήταν απαλός, καθαρός, ο ψίθυρος της φωνή σου... ...Σαν χελιδόνι, πιστό στην παλιά φωλιά του...Κάθε άνοιξη και μία επιστροφή στα παλιά... Έτσι γιατί μας αρέσουν τα παλιά, είναι όμορφα κ ανόθευτα... ...Πάλι, όπου και αν είσαι φεύγεις... ...Να 'χα...βλέμμα μελισσί.. κάππα


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ANGEL GUARDIANS FUNERAL HOME

Chartered accountants ● Auditors ● Business advisors ● tax & management consultants

OVERVIEW of SERVICES Πιστεύουμε ότι κάθε νεκρώσιμη ακολουθία είναι κάτι το ιδιαίτερο για την οικογένεια του αποθανόντος Το επαγγελματικό προσωπικό μας είναι πάντα στις υπηρεσίες σας για πληροφορίες και συμβουλές. Για επείγοντα και αργίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Νεόφυτο στο τηλ: 99199405 ● Όλες οι ρυθμίσεις κηδείας ● Δημοσιεύεις σε εφημερίδες ● Ταφή και επαναπατρισμός αλλοδαπών ● Κατασκευή τάφων ● Μέλος του διεθνούς οργανισμού NAFD Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 21 - 8046 Πάφος Τηλ: 26222993 - Φαξ: 26221843

■ ACCOUNTING ■ AUDIT & ASSURANCE ■ CORPORATE TAX ■ CORPORATE FINANCE ■ VALUE ADDED TAX ■ CORPORATE RECOVERY ■ TAX & VAT INVESTIGATIONS ■ INFORMATION TECHNOLOGY ■ PERSONAL FINANCIAL PLANNING 79 Ellados Avenue, 8020 Paphos - Cyprus Tel: 26931000 Fax: 26811117 Domna Maria Court, 7 Evagoras Pallikarides Avenue, Ρ.Ο.Βοx 66108, 8830 Polis Chrysochous. Tel: 26322868, Fax: 26322552 e-mail: yplaza@cytanet.com.cy

Profile for Μάριος Ευριπίδου

20 5 17  

20 5 17  

Profile for 70265
Advertisement