Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 23ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1096 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ Το σίριαλ του νομικού συμβούλου συνεχίζεται και πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις

Ζητούν ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ρεπορτάζ σελ. 10

ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ Η ΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

ΔΥΣΟΣΜΑ ΡΕΖΙΛΙΚΙΑ

Εδώ και μερικά χρόνια έχει εντοπιστεί από τους ειδικούς το σοβαρό πρόβλημα της έντονης δυσοσμίας που εκπέμπεται από τους αγωγούς του αποχετευτικού συστήματος στην τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να βρεθεί η οποιαδήποτε λύση. Η βρώμα και η δυσωδία από τα λύματα και τα απόβλητα είναι ανυπόφορη, αλλά στο ΣΑΠΑ φαίνεται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε καμιά ενέργεια για βελτίωση του συστήματος και αντιμετώπιση του φαινομένου που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Για το όλο θέμα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, είναι ενημερωμένοι όλοι

INTERNAΤIONAL SCHOOL

Σημαντικές διακρίσεις μαθητών

Μας έκαναν περήφανους Ρεπορτάζ σελ. 21

όσοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων από τους υπηρεσιακούς, οι οποίοι, μάλιστα, προχώρησαν και ένα βήμα πάρα κάτω προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις. Η δυσοσμία κατά τις βραδινές ώρες είναι έντονη και ανυπόφορη και δημιουργεί προβλήματα σε ξενοδοχεία, κάτοικους της περιοχής και κέντρα αναψυχής. Σύμφωνα με πληροφορίες μας το πρόβλημα παρουσιάστηκε οξυμένο τα δύο τελευταία χρόνια μετά και τη σύνδεση της δεύτερης φάσης του αποχετευτικού συστήματος, και οφείλεται σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς, στις μεγάλες αποστάσεις ροής

μέχρι και τη βιολογική μονάδα. Μπορεί, δε να αντιμετωπιστεί, με τη χρήση χημικών τα οποία και θα κοστίζουν περίπου 80 με 100 χιλιάδες ευρώ για κάθε χρόνο.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μας φόρτωσαν και τα σκουπίδια τους ● Οι αρμόδιοι πρέπει να απαντήσουν εάν λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης; ● Μέχρι πότε η επαρχία μας και ειδικά ο ΧΥΤΑ θα αποτελούν το σκυβαλότοπο της Κύπρου όσον αφορά τα νοσοκομειακά απόβλητα ● Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν υπάρξει πρόβλημα μολυσματικών ασθενειών ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 11


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημεία Φθινοπώρου...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ μπήκε η νέα σεζόν με τον

και αγωνίζονται νύχτα – μέρα για μια

Σεπτέμβρη μήνα, όπου νάναι να φεύ-

καλή, υποφερτή ζωή.

γει, σύντομα έρχεται και το τέλος του

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ επίγειο Παράδεισο

χρόνου, ενός χρόνου, που μπορεί

που ουσιαστικά τον έχουν μετατρέψει

μεν θεωρητικά να φάνηκε καλύτερος

σε Κόλαση, τα συμφέροντα, οι νοο-

από τον προηγούμενο χρόνο, αλλά,

τροπίες μας, οι υπόγειες κυκλωματικές

δεν παύει από του να ήταν και αυτός

διαδρομές και οι εθνικιστικές, ή πολι-

ένας άσχημος χρόνος για την κοινω-

τικές ματαιοδοξίες των κατά καιρούς

νία, και όλους όσοι βρίσκονται από

διαχειριστών της τύχης αυτού του

τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού

λαού...

και κάτω. Ουσιαστικά, αυτό που προ-

ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ, αλλά, όσο προσπαθεί

βλέψαμε όταν προειδοποιούσαμε ότι

κανείς προσεχτικά να αναλύσει τα θέ-

αποδεχόμενοι σαν κράτος τα μέτρα

ματα, τόσο πιο εύκολα, διαπιστώνει

των ΤΡΟΙΚΑΝΩΝ, θα διαλύαμε τον κοι-

ότι στον τόπο μας χρειάζονται πλέον

νωνικό μας ιστό και θα δημιουργού-

ριζοσπαστικές αλλαγές και ανατρο-

σαμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων με

πές, αν θέλουμε, να αφήσουμε πίσω

πολύ πλούσιους και πολύ φτωχούς, καταστρέφοντας

ΑΠΟ - ΤΥΠΩΜΑΤΑ

μας το χτες και να μπορέσουμε να προχωρή-

την μεσαία τάξη, επιβεβαι-

σουμε

ώθηκε και θα επιβεβαιωθεί

το μέλλον.

ακόμη

πα-

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ επί-

νηγυρικά στον χρόνο που

σης να διαπιστώσει,

μας έρχεται.

επίσης εύκολα ο αντι-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, το Κυ-

κειμενικός

περισσότερο

πριακό πρόβλημα, έμεινε μέχρι τις Διασκέψεις και τα

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

θεωρητικά των πολιτικών

βήματα προς

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της πόλης έχει ήδη αλλάξει, ουσιαστικά το έργο της ανάπλασης έχει εδώ και καιρό προσωρινά παραληφθεί, και ο Δήμος Πάφου έχει αναλάβει τη διαχείριση του. Το Καλοκαίρι έχει περάσει, και αυτό που

μένει τώρα είναι να δοθεί προτεραιότητα στους τρόπους με τους οποίους το κέντρο θα ελκύσει κόσμο, πέραν φυσικά από την πλατεία, που έτσι κι αλλιώς προσελκύει θαμώνες στα στέκια που ήδη υπάρχουν εδώ και καιρό...

παρατηρη-

τής είναι ότι , προς το παρόν η κοινωνία μας είναι αρκετά συντηρη-

μας, αφού, όπως επιβεβαιώθηκε ήδη

τική για να προχωρήσει σε δραστικές

πανηγυρικά η Τουρκία δεν θέλει καμιά

λύσεις που θα φέρουν τις ανατροπές

λύση με την οποίαν δεν θα έχει τον

και ένα νέο ξεκίνημα, με νέους ανθρώ-

πλήρη έλεγχο στα κατεχόμενα, αλλά

πους που θα μπορέσουν να διαχειρι-

και πολύ σοβαρό λόγο και στις ελεύ-

στούν με τέτοιο τρόπο τα πράγματα

θερες περιοχές.

και να ανατρέψουν τη συνολική κατά-

ΕΤΣΙ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, η μικρή Κύπρος έμει-

σταση που επικρατεί στον τόπο μας.

νε μια μικρή διχοτομημένη χώρα, με

ΣΥΝΤΟΜΑ, για παράδειγμα, θα έχου-

τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά

με προεδρικές εκλογές, το προεκλογι-

της ζητήματα, να την παρασέρνουν

κό σκηνικό έχει ήδη διαμορφωθεί, και

συνέχεια προς τα πίσω, με πολιτικούς

αυτό που μπορεί κανείς να παρατη-

που διαχειρίστηκαν ή διαχειρίζονται τα

ρήσει και από το προεκλογικό σκηνικό

θέματα, μάλλον ανίκανους να χαρά-

είναι ότι η κοινωνία με όλα όσα έπαθε,

ξουν ποιοτικές πολιτικές που να βλέ-

ειδικά την τελευταία περίοδο, φαίνεται

πουν μπροστά.

έτοιμη να ακολουθήσει και πάλι δογ-

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΑ αυτά, τα σκάνδαλα

ματικά τα πολιτικά κόμματα, ωσάν να

που αποκαλύπτονται και βλέπουν το

είναι, και πάλι ποδοσφαιρικές ομάδες

φως της δημοσιότητας το ένα μετά το

που έχουν φανατικούς και λιγότερο

άλλο, δείχνουν ότι σε αυτό τον τόπο

φανατικούς οπαδούς. Με τέτοιες νοο-

πολλοί για ολόκληρα χρόνια έκαναν

τροπίες, όμως, ούτε καν ενθάρρυνση

πάρτι σε βάρος των πολλών μη προ-

για κάτι το πραγματικά νέο δεν υπάρ-

νομιούχων πολιτών που αγωνίζονταν

χει...

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Mούντης ΔIEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Ανδρέας Γρηγορίου ΕΠIMEΛEIA YΛHΣ: Μάριος Ευριπίδου ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου.

ΤΟ ΘΕΜΑ των οικοπέδων και της άδειας διαχωρισμού τους που δόθηκε από το 2012, θα πρέπει άμεσα να το δει η Πολεοδομική Επιτροπή του Δήμου Πάφου, έτσι που αν χρειάζεται να γίνει σε βάθος έρευνα, και να πάει το συντομότερο στην Ολομέλεια εισήγηση συγκεκριμένη για το τι πράττει από τούδε και στο εξής ο Δήμος για ένα θέμα πολύ σοβαρό, που κάποιοι φαίνεται να θέλουν να το ρίξουν στα μαλακά, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις... Η ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ, οι εμμονές και οι τάσεις να καταστρέφει κανείς ανθρώπους που συναντά μπροστά του, είναι αρρωστημένα πράγματα, και αυτά τα αρρωστημένα χαρακτηριστικά, που έχουν κάποιοι άνθρωποι φανερώνουν μικρότητα, κόμπλεξ, και έλλειψη αυτοπεποίθησης... ΔΥΣΤΥΧΩΣ, πέρα από το φαίνεσθε που προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να πλασάρουν μέσα στον κοινωνικό ιστό, το μέσα τους εκδηλώνεται με τέτοιο τρόπο που τους οδηγεί στην αυτοκαταστροφή...

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Βαρνάβας Ηλία Ανδρέας Κωνσταντινίδης Θεοφανώ Περικλέους Ιουλία Μαϊμαρη Άκης Χατζηκυριάκος Πωλίνα Άνυφτου Ρούλλα Φιλίππου Παναγιώτης Βορκάς Γεωργία Παπίρη Γρηγορία Ευριπίδου Στεφανία Χριστοδούλου Μαρία Μασούρα Εύη Μακαρίου Έλενα Γιάγκου Χρύσανθος Σαββίδης Άνθια Αριστοκλέους Ντανιέλλα Θρασυβουλίδου

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο Ερμής ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy www.foni-pafou.com

ΟΙ ΚΥΚΛΟ Ι ΤΗΣ ΖΩΗ Σ ΜΑ όσα χάσαμ ε ακολουθώ Σ, όλα ντας τους δρόμους π ου χαράξα με, και δια οντας τις δ νύιαδρομές π ου επιλέξα με...τα λάθ η μας, τα σ ωστά μας, αυτά που μ ετανιώσαμ ε, και εκείν που δεν θα α μετανιώσο υμε ποτέ, έστω κι αν ήταν οδυν ηρά, στο τέ λος , πάντα , της καθε διαδρομής, οι απολογ ισμοί μας... ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ έχ ει , πάντα, μεγαλύτερ τη η σημασία , είναι να ν θουμε, ότι ιώήμασταν, κα ι είμαστε...ο εαυτός μας. .. Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


ΣΧΟΛΙΑ 03

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

H κατάντια της κοινωνίας Σε καμία περίπτωση δεν υποτι� μούμε τις προσπάθειες καμίας εθε� λοντικής οργάνωσης και κανενός ορ� γανωμένου συνδέσμου για συλλογή χρημάτων και ειδών με στόχο την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματι� κών στρωμάτων του λαού μας. Από τη στιγμή όμως που μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας χρειάζεται την φιλανθρωπία και την οικονομική ενί� σχυση για να επιβιώσει, τότε αυτή η κοινωνία είναι αποτυχημένη και μίζερη. Η πολιτεία βολεύεται με τα

Νικόλας Παπαδόπουλος Ιδιαίτερα συμβολική και άκρως επιτυχημένη ήταν η έναρξη της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας του Νικόλα Παπαδόπουλου από την Πάφο με τα επίσημα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου στο κτίριο Αθηνοδώρου, απέναντι από το δικαστικό μέγα� ρο. Τόσο η παρουσία του κόσμου, όσο και ο ενθουσιασμός που δι� ακατείχε τα στελέχη και τα μέλη των κομμάτων που τον υποστηρίζουν αποτελεί τρανή απόδει� ξη της δυναμικής που αποκτά η υποψηφιό� τητά του στην επαρχία μας. Σύμφωνα πάντως με τοπικούς παράγοντες του εκλογικού επιτελείου στην Πάφο αναμένεται πρωτιά του Νικόλα και μάλιστα με καθαρή διαφορά έναντι του δεύτερου εκ των υποψηφίων προέδρων. Κάποιες δε διαρροές που ενδεχομένως να υπάρξουν, δεν θα είναι ικανές να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές. Πάντως, ο Νικόλας εκτός από τις περιοδείες και τις ομιλίες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κατ’ ιδίαν επαφές, οι οποίες είναι και ου� ΑΓΝΩ-ΧΙ σιαστικές και αρκετά επιτυχείς.

αλτρουιστικά αισθήματα και την αν� θρωπιά του λαού μας και συνεχίζει να κρύβεται και να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επίλυσης προβλημά� των φτώχειας και ανεργίας. Το να πανηγυρίζουμε ότι μαζέψαμε πολλά σχολικά είδη για τα άπορα παιδιά, αυτό δείχνει την κατάντια μας και το χαμηλό επίπεδο του πολιτισμού μας. Ένοχοι δεν είναι οι εθελοντές και οι δωρητές, αλλά όλοι αυτοί οι τύποι του σάπιου κατεστημένου και του αρρωστημένου συστήματος. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Προεκλογικά παραπολιτικά Οι υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές έχουν ξεκαθαρίσει πλέον και η προσοχή της κοινής γνώμης είναι στραμμένη στους τρεις βασικούς διεκ� δικητές της προεδρίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Σταύρο Μαλά. Στην επαρχία μας υπάρχει έντονο παρασκήνιο και πολλές ζυμώσεις λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές της «Φωνής» θα υπάρξουν αρκετές εκπλήξεις σε ότι αφορά την στάση που θα τηρήσουν κάποιοι επώνυμοι, αλλά ανέντα� χτοι παράγοντες της επαρχίας. Ήδη, δυο από αυτούς, οι οποίοι ανήκουν στον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο δηλώνουν σε στενό τους κύκλο ότι θα στηρίξουν Νικόλα Παπα� δόπουλο, γιατί πιστεύουν ότι είναι η μοναδική υπο� ψηφιότητα που δημιουργεί ελπίδες και προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο. Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι επώνυμο στέλεχος της ευρύτερης αριστεράς θα στηρίξει Νίκο Αναστασιάδη για καθαρά προσωπικούς λόγους. Ονόματα στο παρόν στάδιο δεν θα αποκαλύψου� με για ευνόητους λόγους, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα τα άτομα αυτά θα συζητηθούν ευρέως και θα αποτελούν πρώτη είδηση. Νεότερα προσε� χώς.

Παραφωνήες ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου ... ����������������������������������������������������������������� «Οι προσδοκίες πολλών εντός του δημοτικού συμβουλίου για πολύ αυ� ξημένα έσοδα από την ανάληψη της διαχείρισης δύο σημείων στην παρα� λία από τη δημοτική αρχή διαψεύστηκαν». ...Είναι αυτό που γράψαμε ουκ ολίγες φορές ότι όλα έγιναν βεβιασμένα, χωρίς μελέτες και σωστό προγραμματισμό απλά και μόνο για να κερδηθούν κάποιες εντυπώσεις.

ΖΩΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΛΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, με 25ετή πείρα στον χώρο της μουσικής, αναλαμβάνουν με τον πιο επαγγελματικό τρόπο το στόλισμα γαμπρού - νύφης, με βιολί, λαούτο και τραγούδι.

Την πιο σημαντική μέρα της ζωής σας, επιλέξτε ότι το καλύτερο για το στόλισμά σας. ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 99675577 - 26942781

► Το γνωρίζατε ότι το θέμα της δημιουργίας αρχαιολογικού μουσείου στον χώρο των αρχαιοτήτων στην Κάτω Πάφο φαίνεται ότι αποτελεί μοναδική λύση για ενίσχυση, αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς; ► Το γνωρίζατε ότι κάποιοι επαγγελματίες στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου φαίνεται ότι δεν σέβονται κάποια πράγματα, με αποτέλε� σμα να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα κυρίως με την συμπερι� φορά τους στο θέμα του κραχτισμού; ► Το γνωρίζατε ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας δεν προσαρμόστηκαν ακόμα στα δεδομένα της παφίτικης κοινωνίας, παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής τους και συνεχίζουν να προκαλούν ποικιλόμορφα προβλήματα; ► Το γνωρίζατε ότι η έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι οργανωμένοι φορείς της επαρχία μας για ανάκαμψη της οικονομί� ας δεν είναι αρκετή για να λυθεί το πρόβλημα από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ανάλογη δραστηριότητα και από το κράτος; ► Το γνωρίζατε ότι μπορεί οι τροχονόμοι να δείχνουν κατανόηση σε πολλές περιπτώσεις, όμως και εμείς οι ίδιοι οι οδηγοί πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι, γιατί τώρα τελευταία δεν λογαριάζουμε κανένα; ► Το γνωρίζατε ότι σύντομα λήγει η χρονική περίοδος για την πεζοδρόμηση της Ποσειδώνος κατά τις νυχτερινές ώρες και το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα παρατείνει τη ρύθμιση αυτή ή όχι; ► Το γνωρίζατε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μπορεί να μετακόμισε στη Λευκωσία, αλλά είναι ενήμερος για όλα όσα συμβαίνουν στην Πάφο κυρίως στο χώρο της εκκλησίας, αλλά και στα υπόλοιπα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, με μόνη διαφορά ότι τώρα δεν παρεμβαίνει ούτε επεμβαίνει άμεσα; ► Το γνωρίζατε ότι σε κάποιες κρατικές υπηρεσίες στην Πάφο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε ότι αφορά την υπεξαίρεση χρημάτων από εισπράξεις τελών και σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, υπάρχουν δυο τρεις περιπτώσεις που παρατηρούνται αρκετές περίεργες διαδικασίες και εγείρονται πολλά ερωτηματικά; ► Το γνωρίζατε ότι ανώτερος λειτουργός σε κρατική υπηρεσία στην Πάφο όχι μόνο δεν εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο της κυβερνητικής υπηρεσίας, αλλά με τη συμπεριφορά του έχει πα� ρασύρει σχεδόν τους μισούς του συναδέλφους; ► Το γνωρίζατε ότι αρκετοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έκαναν διακοπές στον Πρωταρά και την Αγία Νάπα επικοινώνησαν μαζί μας και ανέφεραν ότι είναι καλά να πάρουμε ένα μάθημα σε θέματα παραλιών, καθαριότητας αλλά και τιμών σε εστιατόρια και καταστήματα; ► Το γνωρίζατε ότι τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών συντελούν στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης, με αποτέλεσμα τις περιβαλλοντικές κατα� στροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα; ► Το γνωρίζατε ότι μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος με μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας συμπεριφορά και απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας κατά 10 μέχρι και 60% την ενέργεια που καταναλώνουμε;


04 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Κυπριακό και συνομιλίες... ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

10 είναι για τους άριστους

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ

Δημοτικός σύμβουλος

Υπουργός Παιδείας

9 5 ΘΑ ΔΕΙ τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και θα συζητήσει μαζί του, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ θα του επιδώσει και επιστολή. Θα τονίσει τη θέληση της δικής μας πλευράς για επανέναρξη των συνομιλιών, κτλ, κτλ... ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ δεν καταλάβαμε ακόμη καλά είναι ότι πλέον η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, και ότι πλέον θα προσπαθήσει με άλλους τρόπους να φέρει τη συνολική κατάσταση στα μέτρα της, που δεν είναι άλλη, από του να ελέγχει πλήρως τα κατεχόμενα και να έχει λόγο στα ελεύθερα εδάφη...

5η Τελετή Αποφοίτησης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοινώνει ότι η 5η Τελετή Αποφοίτησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στις 18:30 στο Ξενοδοχείο Coral BeachHotel&Resort. Αποφοιτούν 400 άτομα, τα οποία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους σ’ ένα Πανεπιστήμιο που εφαρμόζει σύγχρονα και πρωτοποριακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, αναγνωρισμένα από Κύπρο, Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου συνεχίζει την ανοδική του πορεία με νέα προγράμματα σπουδών, όπως το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας και το προπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στους κλάδους της Νομικής, Αρχιτεκτονικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας και Ιστορίαςκαθώς και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για τα οποία υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Το Πανεπιστήμιο συμπλήρωσε επτά χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει την ανοδική του πορεία με πολλές διακρίσεις στο διδακτικό και ερευνητικό τομέα. Ήδη αναγνωρίζεται η μεγάλη συμβολή του στην πνευματική, κοινωνική και οικονομική ζωή της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα.

Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

ΠΟΛΥ ΟΡΘΕΣ οι τοποθετήσεις του για τα θέματα του ΣΑΠΑ, της διαχείρισης της βιολογικής μονάδας, αλλά και τα αποτελέσματα της διαιτησίας για τη βιολογική μονάδα. Ουσιαστικά αφιέρωσε και πάλι αρκετό χρόνο για να παρουσιάσει στην Ολομέλεια του ΣΑΠΑ, όλα τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά στα υπέρ και τα κατά της ανάληψης της διαχείρισης της βιολογικής μονάδας είτε από ιδιώτες, είτε από το ίδιο το ΣΑΠΑ. Δικαιούται ψηλή βαθμολογία, και

ΓΙΑ ΟΛΑ τα θέματα που ήλθαν στην επικαιρότητα την τελευταία περίοδο με αφορμή και την έναρξη της νέας μαθητικής χρονιάς ο Υπουργός Παιδείας θεωρητικολόγησε αρκετά και απλά έδειξε ότι δεν είναι και τόσο κοντά στα θέματα που προκύπτουν στα σχολεία μας. Δεν έχει σχέδιο διαχείρισης προβλημάτων βίας που παρουσιάστηκαν σε μερικά σχολεία, ενώ για τα θέματα πρόσβασης παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία περίπου έδειξε άγνοια. Δυστυχώς, μόνο χαμηλή βαθμολογία μπορεί να δοθεί.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5)

...Και

αυτά να λέγονται Οικονομία και πολιτική... Περί ανεκδότων... ΑΣΦΑΛΩΣ και όταν το ΑΚΕΛ και η ηγεσία του μιλούν για τα θέματα οικονομίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ οδηγήθηκε η οικονομία μας στο χάος και παραδόθηκε στην επόμενη Κυβέρνηση μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο, που παρέπεμπε σε άλλες εποχές. Ουσιαστικά όταν η κριτική για την οικονομία γίνεται από το ΑΚΕΛ, δίνει όπλα στους κυβερνώντες αφού μπορούν να καλύπτουν την πολιτική για τους προνομιούχους, που ακολουθούν πίσω από το τι έκαναν οι προηγούμενοι... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

ΕΤΣΙ, και αφού μας ανάπτυξαν και τη θεωρία των ανεκδότων οι του ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, ήλθε γάντι το άρθρο του αρχισυντάκτη του ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Άριστου Μιχαηλίδη ο οποίος πολύ σωστά υπενθύμισε τα μεγάλα ανέκδοτα και των δύο Κυβερνήσεων στα θέματα της οικονομίας. Ουσιαστικά αυτά που λέει ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας στο άρθρο του είναι και οι μεγάλες αλήθειες όσον αφορά στα θέματα διαχείρισης ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ της οικονομίας μας...

Τώρα τι να πεις;...

Δρόμος Πόλεως...

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, φυσικά, κανένα πρόβλημα, αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάποια αδυναμία στα σκυλάκια, ούτε φυσικά, πρόβλημα υπάρχει, το αντίθετο, αν πήρε για το Προεδρικό κουταβάκι από τα αδέσποτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό, όμως, που κανονικά ενοχλεί είναι η δημοσιότητα που δίνεται σε ένα θέμα, για το οποίο ούτε δηλώσεις από τον Πρόεδρο χρειάζονταν, ούτε και τόση μεγάλη δημοσιότητα, την ίδια στιγμή που μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας, αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και προβλήματα επιβίωσης... ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ, προκηρύσσονται και οι προσφορές για τη βελτίωση του δρόμου Πάφου- Πόλεως Χρυσοχούς, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, και αυτή η κίνηση σίγουρα, καταγράφεται στα θετικά του Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος φαίνεται να παράγει αθόρυβα έργο στο Υπουργείο του. Αυτό που περιμένει η Πάφος πριν από τις Προεδρικές εκλογές είναι και η επίλυση του θέματος του δρόμου Πάφου - Αεροδρομίου. ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ


06 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αυτή η δυνατή ομάδα του Πάφος 2017 δεν χάνει με τίποτα. Με τέτοια ομορφιά και πάθος για τον πολιτισμό μόνο μπροστά θα πάμε.

Αγαπητέ Γιώτη κάνουμε ότι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τον δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, αλλά και σεις θέλω να προσέχετε τις χελώνες σαν τα μάτια σας.

Φίλε Χάρη έχετε και εσείς τα προβλήματά σας στον δήμο Γεροσκήπου, αλλά εμείς εδώ στην Πάφο, κάπου έχουμε μπουρδουκλωθεί.

Αγαπητέ Νικόλα δεν μπορώ από τωρα να σου υποσχεθώ στήριξη για τις εκλογές. Θα περιμένουμε ακόμα λίγο και θα τα πούμε ξανά.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Λιμανάκι και παράπονα

Είτε το θέλουμε, είτε όχι, το λιμανάκι της Κάτω Πάφου αποτελεί το σημείο αναφοράς της πόλης μας τόσο για τους ντόπιους κατοίκους, όσο και για τους ξένους επισκέπτες. Ότι και να γίνει ο κόσμος θα στοιβάζεται κυριολεκτικά σε αυτό τον χώρο γιατί προσφέρει ομορφιά, γαλήνη, γραφικότητα και μοναδικότητα. Συνέπεια τούτου είναι να επωφελούνται τα μέγιστα οι επαγγελματίες της περιοχής, εξαιτίας της κοσμοσυρροής που παρατηρείται. Τώρα σε ότι αφορά τους υπόλοιπους επαγγελματίες της τουριστικής περιοχής Κάτω Πάφου, πρέπει να γίνει κάτι για να μην βάλουν λουκέτο οι άνθρωποι. Να γίνουν έργα, να αναληφθούν πρωτοβουλίες, να βοηθηθούν και να προστατευθούν. Ότι και να γίνει, όμως, δυστυχώς γι’ αυτούς λιμανάκι δεν θα γίνουν. ΣΟΚ

Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας Είναι στιγμές που νομίζουμε ότι βλέπουμε όνειρο ή διαβάζουμε παραμύθια. Ο λόγος για επώνυμους και ανώνυμους συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω κρίσης αναγκάζονται σήμερα να δουλέψουν όπου να ‘ναι και όπως να ναι για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Πολύ καλά κάνουν φυσικά οι άνθρωποι γιατί η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ντροπή ήταν αυτό

που έκαναν πριν μερικά χρόνια που ήθελαν όλοι να είναι διευθυντές, να καπνίζουν πούρα και να οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα. Τότε ντρέπονταν να δουλέψουν όπου να ναι και πλήρωναν αλλοδαπούς μέχρι και για να τους κάνουν αέρα. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί και έρχονται τα πάνω – κάτω. ΣΟΚ

Αξίζουμε καλύτερης τύχης

Παλιά μας τέχνη

Η Πάφος με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς έπρεπε να αποτελεί πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αρχαιοτήτων με εξειδικευμένο προσωπικό, με επιστημονικά εργαστήρια, με εξωραϊσμένους και καθαρούς χώρους και γενικά να δίνεται το μήνυμα πως εδώ υπάρχει μια ιστορία και πλούσιο παρελθόν. Δυστυχώς, οι γραφειοκράτες και οι λοιποί μανδαρίνοι δεν επιθυμούν να κουνήσουν το δακτυλάκι τους ούτε να ακούσουν για κάτι τέτοιο, γιατί απλά πρωταγωνιστής είναι η Πάφος. Μάλιστα με τις ενέργειες και την αδιαφορία τους έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν και προβλήματα στην συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων μας προσβάλλοντας τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Να τους χαιρόμαστε.

Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους στην Πάφο οι κατασκηνωτές με τόσο έντονη παρουσία και σε τέτοιο βαθμό. Εκατοντάδες ήταν φέτος το καλοκαίρι οι επισκέπτες από άλλες επαρχίες, οι οποίοι κατέλυσαν στο ύπαιθρο κάτω από τέντες και αντίσκηνα, ειδικά στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και στον Ακάμα.

ΣΟΚ

Αιτία για αυτή την επιστροφή στο παρελθόν ήταν η οικονομική κρίση, η οποία ανάγκασε τους οικογενειάρχες να θυμηθούν τις παλιές καλές εποχές που φόρτωναν το αυτοκίνητό τους και εξέδραμαν σε αγρούς και παραλίες για ανέξοδες διακοπές. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά λοιπόν γι’ αυτούς αλλά σίγουρα μεγάλη ζημιά για τους κλάδους του τουρισμού μας στην Πάφο. ΣΟΚ


ΑΠΟΨΗ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 07

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Είναι η ώρα να τους πείσουμε εμείς Οι προεδρικές εκλογές πλησιάζουν, οι υποψήφιοι πρόεδροι της δημοκρατίας πηγαινοέρχονται σε πόλεις και χωριά και το τσούρμο των παρατρεχάμενων και των λοιπών «παράγων» συνωστίζεται και σπρώχνεται πέριξ του εκλεκτού τους. Από την άλλη ο λαός φαίνεται ότι παρακολουθεί με αδιαφορία τα τεκταινόμενα και ίσως και με αγανάκτηση αφού οι πολιτικοί και η πολιτική δεν έχουν καταφέρει να ανατρέψουν το άσχημο κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία και την οικονομία. Δύσκολα τα πράγματα για αυτούς που διεκδικούν την ψήφο μας και πρέπει να πείσουν ότι θα αλλάξει κάτι την επομένη των εκλογών και θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για τον τόπο. Ο λαός μας είναι πλέον δύσπιστος και αρκετά καχύποπτος αφού σήμερα υποφέρει από χίλια δύο προβλήματα ξεχασμένος και εγκαταλελειμμένος στη μοίρα του. Εύλογα διερωτάται κάποιος, τι θα αλλάξει ουσιαστικά στη ζωή του εάν εκλεγεί ο ένας ή ο άλλος στην ηγεσία της χώρα. Τα

παραδείγματα της ασυδοσίας, των σκανδάλων, της διαφθοράς και της διασπάθισης δημόσιου χρήματος είναι πολλά και έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Χρειάζεται σκληρή δουλειά από τους υποψηφίους ώστε να μπορέσουν να ανατρέψουν τα αρνητικά δεδομένα και να καλλιεργήσουν την ελπίδα. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται η προστασία των μικρομεσαίων στρωμάτων του λαού μας και γενικά των μη προνομιούχων με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την επανένταξη των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων στον κοινωνικό ιστό. Χιλιάδες οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με τους δύο γονείς και τα ενήλικα παιδιά τους ανέργους, χωρίς το παραμικρό εισόδημα για να πληρώσουν ρεύμα και νερό. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν που τα πάντα οδηγούνται στον πάτο και βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα από την ολοκληρωτική καταστροφή κάποιοι διεκδικούν

Λεωφ. Αποστόλου Παύλου Είναι η μοναδική λεωφόρος στην πόλη μας, η οποία καθημερινά συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη κίνηση τροχοφόρων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Παρόλα αυτά, η σημασία που δίνεται σε αυτό το δρόμο από τις αρμόδιες αρχές είναι ελάχιστη τόσο σε ότι αφορά τις οδικές παραβάσεις, όσο και την γενικότερη ασφάλεια οδηγών και πεζών. Η αστυνομία καλά θα κάνει να διενεργεί κάποιους ελέγχους ταχύτητας και να αφήνει τις κρυψώνες γιατί κινδυνεύει αρκετός κόσμος. Κάποιοι μετατρέπουν τη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου σε πίστα

ταχύτητας και όποιον πάρει ο χάρος. Φανταστείτε να μην ήταν και κεντρικός δρόμος. ΣΟΚ

Και οι άρχοντες χτενίζονται Όταν σε μια πόλη όπως η Πάφος βλέπεις τον μισό πληθυσμό να μην έχει δουλειά και να τον εξαθλιώνει η φτώχεια εξευτελίζοντας και ταπεινώνοντάς τον, εύλογα διερωτάσαι εάν υπάρχουν κάποιοι εντεταλμένοι τοπικοί αξιωματούχοι οι οποίοι θα έπρεπε να κουνήσουν ένα από τα δακτυλάκια τους, να ενδιαφερθούν και να διεκδικήσουν το ελάχιστο που θα μπορούσε να ανακουφίσει όλους αυτούς

τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Δυστυχώς, είναι άπαντες εξαφανισμένοι και καλά κρυμμένοι αφού φοβούνται τα δύσκολα και δεν θέλουν να βάλουν μπελάδες στο κεφάλι τους. Αυτοί όλοι βρίσκονται εκεί για να παραστήσουν τους ωραίους και τους δήθεν και μοναδική τους έγνοια είναι η αφεντιά τους και τίποτε άλλο. ΑΓΝΩ - ΧΙ

ΜΠΟΡΕΙ να

μην αρέσει

αυτό. Γιορτή

, φεστιβάλ,

αλλά θα το

πω και

του ππαντζι αρκου , του παπου τσοσικου το άλλο, του τερατσιο υ, το επομεν ο, φεστιβάλ, του σταφυλιού, του κρασιού, της κουμαντ α ρίας, της μπανάνα ς, του φυστι κιου και πά ει λέγοντας...Ε, λοιπ όν, καιρός εί ναι οι κοινότ η τες μας να βρου ν νέους τρόπ ους και ψυχ α γωγίας και μάζωξη ς, και να βελ τιώσουν, επ ιτ έλ ους και τις αναζη τήσεις τους ... το ενα χωριο

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

την ψήφο μας, αυτή την ιερή και δημοκρατική διαδικασία. Καλά κάνουν ακόμα να υπόσχονται και να δεσμεύονται για μια καλύτερη ζωή. Ποιος ξέρει; Ίσως να είναι αληθινοί και να κάνουν πράξη τις προεκλογικές τους εξαγγελίες. Ο λαός μας έπαθε και έμαθε. Παρά τις δύσκολες ώρες που περνά και την συναισθηματική φόρτιση του είναι πιστεύουμε υποχρεωμένος να οδηγηθεί στις κάλπες και με την ψήφο του να καθορίσει το μέλλον του. Τα μεγάλα προβλήματα του τόπου δεν αφορούν μόνο τους κυβερνώντες και τα κόμματα αλλά αφορούν το σύνολο του λαού μας και για την επίλυση τους χρειάζεται η δυναμική παρέμβαση του και η καθημερινή εμπλοκή του. Οι προεδρικές εκλογές δεν παύουν να αποτελούν μια αχτίδα φωτός στο σκοτάδι που κυριαρχεί. Γνωρίζουμε όλοι ποιοι διεκδικούν την ψήφο μας, τι πρεσβεύουν και τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Γνωρίζουμε το παρελθόν και το παρόν

τους, τα λάθη και τις αδυναμίες τους, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα. Είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τον καλύτερο υπό τις περιστάσεις και η ευθύνη είναι δική μας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει έστω και μικρή προοπτική να αλλάξει κάτι και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Ίσως να μην μας δοθεί άλλη. Οδηγούμαστε στην κάλπη με βαριά καρδιά και έντονη απογοήτευση αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε λόγο στην επιλογή και την εκλογή της νέας ηγεσίας του τόπου. Ας πνίξουμε το παράπονο και το δίκαιο μας για χάρη της ελπίδας. Αλλωστε αυτή είναι που πεθαίνει τελευταία.

Η κρίση και η Πάφος

Αστυνόμος Β ο Νίκος Τσαππής

Τα λουριά έσφιξαν για τα καλά τόσο στα παντελόνια όσο και στο λαιμό μας, αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Ο λόγος ασφαλώς για την οικονομία και για την τραγικότητα στην οποία έχει περιέλθει. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και τους ειδήμονες να μας προτρέπουν να περιορίσουμε τα έξοδά μας και να μην προβαίνουμε σε σπατάλες, γιατί αλλιώς δεν βγάζουμε τη χρονιά. Φυσικά, η απάντησή μας προς όλες αυτές τις εκκλήσεις είναι θετική, αφού θέλοντας και μη ο κοσμάκης δεν έχει για να ξοδέψει και δυστυχώς φάνηκε ο τόπος του, αφού και παλαιότερα ο κοσμάκης ξόδευε και όχι οι πλούσιοι. ΣΟΚ

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Σε Αστυνόμο Β’ προάγεται ο ανώτερος υπαστυνόμος Νίκος Τσαππής. Ο Νίκος Τσαππής, ο οποίος από τον περασμένο Μάρτη τοποθετήθηκε στην θέση του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Πάφου αναλαμβάνοντας το τμήμα της Διοίκησης, διακρίνεται διαχρονικά για το ήθος, την εργατικότητα και τις ικανότητές του από όλα τα πόστα στα οποία έχει υπηρετήσει το Αστυνομικό Σώμα. Οι προαγωγές στην Αστυνομία είχαν τροχοδρομηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την αλλαγή του νόμου και την υποβολή απευθείας αιτήματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για την αποπαγοποίηση 141 θέσεων προαγωγής. ΤΖΟΥ - ΧΙ

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜ ΑΤΑ ΠΑΝΕ κι έρχονται στη ομήγυρη..έχο ν υμε τους πολ ιτικούς εκεί που μπορού νο υς ν να φέρουν το πραγματι την πραγμα κά νέο, τική ελπίδα, τις μεταρρυθ που χρειαζό μ ίσεις μαστε εδω κα ι τώρα; Έχουμ τους πολιτικ ε ούς εκείνους που θα γνοι πρώτα για το αστούν λαό, την κοιν ωνία, και ύσ για όλα τα ά τερα λλα; ΑΛΛΑ, ΤΟ ΕΠ ΟΜΕΝΟ ΕΡΩ ΤΗΜΑ που τί μάλλον στριμ θεται, ώχνει...τους πολίτες ,του με...για αυτ ς έχουά; Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


08 ΣΧΟΛΙΑ

Ποιότητα Ζωής

Η ποιότητα ζωής σε μια πόλη δεν είναι μόνο το καλό φαγητό, το ποτό και ο καφές αλλά η καθημερινότητά μας μέσα από τις δραστηριότητες και την γενικότερη διαβίωσή μας. Μια πόλη προσφέρει ψηλή ποιότητα ζωής στους πολίτες της μέσα από το οδικό δίκτυο, τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τους ποδηλατοδρόμους, τα πάρκα και το φυσικό περιβάλλον, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την χωροταξική νομιμότητα, την καθαριότητα και την υγιεινή, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Όταν αποκτήσουμε όλα τα πιο πάνω σε ένα υποφερτό επίπεδο, τότε ναι θα μιλάμε για ποιότητα και για σύγχρονο τρόπο ζωής. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια και πράσινα άλογα. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Περασμένα μεγαλεία Σε πάρα πολλές κατοικίες εντός και πέριξ της πόλης της Πάφου παρατηρείται το φαινόμενο της εγκατάλειψης, παρά το γεγονός ότι οι ένοικοί τους συνεχίζουν να διαβιούν εντός αυτών. Αιτία για αυτή την εικόνα, που εκπέμπουν, είναι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αυτές , με αποτέλεσμα να βλέπει κανείς πισίνες κλειστές, κήπους ασυντήρητους, αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, τοίχους ξεφυλλισμένους και πάει λέγοντας. Με τα σημερινά δεδομένα, είναι αδύνατο για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν πλέον δουλειά να μπορέσουν να συντηρήσουν μια τεράστια κατοικία με τόσα έξοδα. Όταν αποφάσιζαν να ζήσουν στην πολυτέλεια, ποτέ δεν λογάριαζαν ότι θα είναι άνεργοι. ΣΟΚ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κάθε καρυδιάς καρύδι

Όπου να ναι και όπως να ναι Η τακτική που ακολουθούν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί στην πόλη μας δεν είναι καθόλου άγνωστη στο ευρύ κοινό, αφού άλλωστε αυτό επισημαίνεται και σε πρόσφατη έρευνα για την δημόσια υπηρεσία. Είναι κάποιες περιπτώσεις που βγάζουν «μάτι» από την αδιαφορία, την γραφειοκρατία και τον ωχαδελφισμό. Με λίγα λόγια, τοποθετούνται λειτουργοί όπου να ναι και αυτοί με την σειρά τους εξυπηρετούν τους πολίτες όπως να ναι με όλα τα γνωστά συνεπακόλουθα. Και ύστερα σου λένε να μην πυροβολείς τις κυβερνητικές υπηρεσίες. ΣΟΚ

Είναι κάποιες στιγμές που στην απόγνωσή του ο κόσμος τα έχει κυριολεκτικά με όλους και με όλα είτε αφορά την πολιτική και οικονομική ζωή, είτε την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της επαρχίας μας. Και εντελώς μεταξύ μας, οι πολίτες δεν έχουν άδικο από τη στιγμή που βλέπουν κάθε καρυδιάς καρύδι σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, σε οργανωμένους φορείς και σωματεία, σε κόμματα και οργανισμούς. Η παρακμή δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των ατόμων που με την ανικανότητα, την μετριότητα και την προχειρότητά τους οδήγησαν τα πράγματα εκεί που είναι σήμερα.

Η ώρα της υπαίθρου Οι αποστάσεις στην Πάφο είναι από ασήμαντες έως γελοίες σε σύγκριση με άλλες επαρχίες, αλλά και χώρες. Γι’ αυτό τον λόγο δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η εικόνα ερήμωσης και εγκατάλειψης που παρουσιάζει η ύπαιθρός μας. Επιβάλλεται άμεσα η δημιουργία βασικών έργων υποδομής στις κοινότητες ώστε ο κόσμος να παραμείνει εκεί, αφού

ΑΓΝΩ-ΧΙ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Μαύρο χρ ήμα και

Να πρασινίσουμε την Πάφο Η Πάφος μπορεί να έχει αρκετό πράσινο σε σύγκριση με άλλες πόλεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Επιβάλλεται η ενίσχυση του πρασίνου με κάθε τρόπο εάν θέλουμε οι επόμενες γενεές να παραμείνουν σε αυτό τον τόπο σε συνθήκες ιδανικής διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να πρασινίσουμε την πόλη μας, φτάνει να υπάρχει θέληση και αποφασιστικότητα. Από ένα δέντρο να φυτέψει ο κάθε κάτοικος, μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες δέντρα τα οποία θα προσδώσουν μια αλλιώτικη και αισθητικά βελτιωμένη εικόνα. Ταυτόχρονα, όλοι πρέπει να με-

ΑΓΝΩ - ΧΙ

η απόσταση από την πόλη της Πάφου είναι 20 και 30 λεπτά, όσα δηλαδή θέλεις όταν υπάρχει κίνηση να πας από την αστυνομία στην Κάτω Πάφο. Η ομορφιά, η γαλήνη, η γραφικότητα αλλά και το μοναδικό κλίμα που βρίσκεις σε ένα χωριό δεν εξαργυρώνονται με τίποτε. Είναι καιρός να σκεφτούμε όλοι αυτή την προοπτική.

τατραπούμε σε ακοίμητους φρουρούς των δέντρων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, αφού οι επιτήδειοι είναι πολλοί. Και εάν υπάρχει ανάγκη να κοπεί ένα δέντρο, τότε να φυτέψουμε άλλα δέκα. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.

αθέμιτος αντ αγωνισμός απειλούν τη βιωσιμότητ α ξενοδοχεια κών επιχειρ ήσεων και τη ν συνέχιση της ανοδική ς πορείας τη ς τουριστικής βιομηχανίας, όπως α ποδείχθηκε και κατά τη ν πρόσφατη περίπτωση της αποκάλυ ψης κυκλώ ενοικιάσεω ματος ν δια διαδικτ ύου καταλυ δεν υπήρχα μάτων που ν, με αποτέλ εσμα τον δι συρμό της εθνή διαΚύπρου. Η τουριστική της Πάφου βιομηχανία και οι αρμόδ ιοι φορείς οφ αντιδράσου είλουν να ν στον πόλ εμο που δέ εταιρείες κρ χονται από ατήσεων στο διαδίκτυο ή μη μεμονω και ακόμένους τουρ ιστικούς πρ άκτορες». ΜΑΡΙΟΣ ΒΑ ΜΕΛΟΣ ΠΑΣΥ ΣΙΛΕΙΟΥ ΞΕ ΠΑΦΟΥ

ΣΟΚ

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Νέοι κύκλοι ζωής... ΓΡΑΦΕΙ: Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

► Το λεωφορείο της Αντίστασης μεταφέρθηκε σε στεγασμένο χώρο... Ας ελπίσουμε ότι θα φτιαχτεί και θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, ως ιστορικό μνημείο. ΦΩΤΟ: ΑΝΝΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΤΕ η μέρα που λες απλά δεν πειράζει, αλλά, φτάνει ως εδώ και μη παρέκει...Και τότε, απλά απομονώνεσαι , και σκέφτεσαι τρόπους και δρόμους για να διαχειριστείς το νέο τοπίο που βρήκες μπροστά σου. Αποφάσεις παίρνεις σημαντικές μετά από σκέψη πολλή και τότε διερωτούνται πολλοί γύρω σου, τι σου συμβαίνει... Τίποτε δεν σου συμβαίνει, απλά έχεις ήδη αναθεωρήσει πολλά που έχουν να κάνουν με τον έξω σου κόσμο, τους ανθρώπους που σε περιτριγυρίζουν και το εξωτερικό σου περιβάλλον... Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ζωής σου τότε αρχίζει και μέσα σε αυτόν το νέο κύκλο ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Η πορεία σου η νέα ξεκινά με αλλαγές δραστικές, με νέα πράγματα, μπορεί και με ανατροπές ριζοσπαστικές, αλλά είσαι πολύ αποφασισμένος να πετύχεις και θα πετύχεις... ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΠΛΕΟΝ και με σημαία σου τις πραγματικές σου αλήθειες,

και τις πραγματικές σου αξίες προχωράς έτσι όπως αποφάσισες, κλείνεις τα αυτιά στις όποιες σειρήνες και στις όποιες προκλήσεις και πετυχαίνεις πραγματικά θαύματα...γιατί απλά πιστεύεις στα θαύματα... ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΧΩΡΑΣ λοιπόν στους νέους δρόμους που ήδη χάραξες, αφήνεις πίσω σου όλα όσα σου έκαναν κακό, και χωρίς βάρη προχωράς...βλέποντας μόνο επιτυχίες...


ΣΧΟΛΙΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Φίλοι του Ακάμα

Εικόνες ζωής...

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τα ίδια Παντελάκη μου Κάθε λίγο και λιγάκι θυμούμαστε τα με-

Αλήθεια, αυτοί οι περιβόητοι φίλοι του Ακάμα ποιοι είναι; Είναι σωματείο; είναι οργάνωση; είναι ομάδα στο facebook; Αλήθεια, ποιοι είναι που όποτε πάει να γίνει κάτι καλό στην περιοχή πετάγονται στη μέση λες και είναι οι μόνοι που γνοιάζονται για τον Ακάμα και εμείς θέλουμε την καταστροφή του; Προχθές, άκουγα κάποιο φίλο που εξέφραζε την επιθυμία να φτιάξει μια ομάδα "Φίλοι της Λευκωσίας" και όποτε πάει να γίνει μια ανάπτυξη θα βγάζει μια ανακοίνωση για να δημιουργεί προβλήματα! Άδικο θα έχει;

ΜΑΡ.

Νοσοκομείο Πάφου Επειδή ακούγονται συχνά – πυκνά παράπονα από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Πάφου ότι δεν αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη το έργο που επιτελούν, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε δημόσια ότι όντως γίνεται πολύ καλή δουλειά και κάποιοι ιατροί φτάνουν στα όριά τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Ταυτόχρονα, όμως, είναι υποχρέωσή μας να καταγράφουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες ώστε να στέλλονται μηνύματα και να ευαισθητοποιούνται οι αρμόδιοι για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα στην κριτική ούτε και μηδενίζουμε τα πάντα. ΣΟΚ

Παφίτικα κρασιά Στην επαρχία μας λειτουργούν αρκετά οινοποιεία, τα οποία παράγουν πολύ καλής ποιότητας κρασιά, τα οποία δυστυχώς η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει, με αποτέλεσμα να προτιμά τα πολυδιαφημιζόμενα βιομηχανικά και εισαγόμενα ποτά. Είναι καιρός τόσο οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, όσο και οι αρμόδιοι φορές να εξεύρουν τρόπους να προωθήσουν τα κρασιά μας, γιατί είναι κρίμα με τέτοια ποιότητα και καλή τιμή να μην αγοράζονται από τους καταναλωτές. Άσε που είναι και μια καλή ευκαιρία να αναζωογονηθεί η αμπελουργία και κατ’ επέκταση η παφίτικη ύπαιθρος, η οποία χρόνο με το χρόνο αργοσβήνει. Αλήθεια, τι περιμένουν δηλαδή; Να κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα οινοποιεία μας και να εκφωνούν «επικήδειους»;

γάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης και τα αραδιάζουμε σε ένα μακρόσυρτο κατάλογο τον οποίο αποστέλλουμε παντού δήθεν διεκδικώντας την υλοποίηση τους. Τοπικές αρχές, αξίωματούχοι και οργανωμένοι φορείς φαίνεται ότι έμαθαν καλά το ποίημα τους και πιστεύουν ότι με αυτή την παλιομοδίτικη τακτική και φιλοσοφία θα πετύχουν κάτι. Μετά το πρωτοσέλιδο της Φωνής για τις λίνιες και τις νησίδες στους δρόμους, αρμόδιοι του δήμου Πάφου μετακίνησαν τα πλαστικα προστατευτικά λες και εκεί είναι το πρόβλημα. ΜΙ.ΧΙ

σημαντικά αποθέματα για να αντέξουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε σήμερα. Δυστυχώς, ο άκρατος καταναλωτισμός, η ευμάρεια, το πρόσκαιρο κέρδος και ο αρρωστημένος αρχοντοχωριατισμός μας οδήγησαν στον πάτο με όλες τις αρνητικές συνέπειες για χιλιάδες οικογένειες και για την τοπική οικονομία. Ελπίζουμε να πήραμε ένα μάθημα. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

μιση παραλιών. αξιοποίηση αεροδρομίου και πάει λέγοντας. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι αυτό τα έργα τα διεκδικούμε εδώ και μερικές δεκαετίες χωρίς να αλλάξουμε τη σειρά, ούτε να ιεραρχήσουμε και να αξιολογήσουμε κάποια. Με αυτά τα δεδομένα έρχονται οι γραφειοκράτες της Λευκωσίας οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν τρελούς αφού όπως λένε σε καιρούς χαλεπούς η Πάφος ζητά δέκα και είκοσι μεγάλα έργα την στιγμή που δεν υπάρχει σεντ στα ταμεία του κράτους. Και εμείς δώστου υπομνήματα και δώστου έργα εντελώς κουτουρού και απρογραμμάτιστα. Παρότι πέρασαν τόσα χρόνια και δεν

λάθη και βεβιασμένες κινήσεις και το σημαντικότερο να παραδειγματιστούμε από άλλες πόλεις της Κύπρου και του εξωτερικού. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για να κρατηθεί στη ζωή η πιο ευαίσθητη περιοχή της πόλης μας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό μας.

είδαμε άσπρη μέρα κανένας δεν τόλμησε να αλλάξει κάτι από την πρακτική που ακολουθούμε ούτε καν στην διατύπωση και την λεκτική πτυχή του θέματος. Με τέτοιο βομβαρδισμό αιτημάτων θα τους αναγκάσουμε να μπουν σε καταφύγια. Πόση ξεροκεφαλιά: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΣΟΚ

ΚΟΝΤΡΕΣ

Νέο κύμα ανεργίας

... ΚΟΝΤΡ ΕΣ

Τουρκοκυπρ

ιακές περιο

ΣΟΚ

ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ατασθαλίες, έτσι κι αλλιώς, έχουμε τελικά μετατραπεί σε ένα πεδίο φτηνό, η κοινωνία παρακολουθεί, η ελπίδα όμως, πρέπει να παραμείνει, μέσα στα λαικά στρώματα είναι και κόσμος πολύς έντιμος, δουλευταράς, που δίνει το κάθε τι για να προχωρήσει μπροστά αυτός ο μικρός μας τόπος. Μπορεί τελικά, ναι, να έχουμε λαμόγια, όχι λίγα, αλλά μπορούμε το ποιοτικό, το προοδευτικό και το έντιμο να το αναδείξουμε, έτσι που να καθαρίσει ο σταύλος της βρωμιάς και της δυσωδίας...

πανεπιστημιακές σχολές, Ακάμας, αναβάθ-

Εμπορικό Κέντρο Το εμπορικό κέντρο της Πάφου μπορεί να μετατραπεί ξανά σε πόλο έλξης ντόπιων και ξένων επισκεπτών και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το εμπόριο, τις υπηρεσίες και την ψυχαγωγία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, τα έργα που έγιναν να αλλάξουν την εικόνα και να ενισχύσουν την προοπτική για μια νέα αρχή. Το θέμα είναι να μην γίνουν

μος Πάφου - Πόλης Χρυσόχούς. δρόμος αεροδρομίου - Ποτίμων, μαρίνα, δημόσιες

Αμαρτίες του παρελθόντος Μπορεί η οικονομική κρίση να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στην Πάφο τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα λάθη που έγιναν στην διάρκεια της μεγάλης ανάπτυξης στον τουρισμό και την οικοδομική βιομηχανία. Εάν τότε υπήρχε μέτρο και σοβαρότητα, δεν θα οδηγούμαστε στην πλήρη παράλυση και ύφεση. Θα υπήρχαν

Πιστεύουν ότι εδώ αρχίζουν και τελειώνουν οι ευθύνες και υποχρεώσεις τους. Δρό-

Οι επόμενοι μήνες θα είναι οι χειρότεροι σε ότι αφορά την ανεργία στην Πάφο και οι λειτουργοί του Γραφείου Εργασίας ετοιμάζονται από τώρα να υποδεχτούν τα κύματα ανέργων που θα κατακλύσουν και πάλι τα γραφεία τους. Τα δε ανεργειακά ταμεία είναι αμφίβολο κατά πόσο θα αντέξουν να καλύψουν τις ανάγκες των ανέργων, αφού σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς τα ποσά αυτά θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από την προηγούμενη χρονιά. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι την καλοκαιρινή περίοδο δεν υπήρξε ουσιαστική μείωση της ανεργίας, τότε αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα τι θα συμβεί και ποιες θα είναι οι κοινωνικές και άλλες προεκτάσεις του όλου θέματος.

ΑΓΝΩ-ΧΙ

υσίες

ΑΡΧΙΣΕ να κινείται κάτι με τις Τουρκο κυπριακές περιουσίες, και τα μέτρα που α νακοινώθηκαν από το ν Υπουργό είναι απόλυ τα σωστά. Ευχόμαστε , να ξεκινή σουν να γί πράξη κινή νονται και σεις που να στην α ποκαθιστού ράλληλα με ν την τάξη, την παραδει παγματική τιμ έκαναν σωσ ωρία όσων τά τη δουλε δεν ιά τους για τόσα χρόνι α... ΟΣΟΝ ΑΦΟ ΡΑ αυτά τα υποστατικά ανακτήθηκα ή τεμάχια π ν θα πρέπ ου ει να αποδειχθ σωστή δου εί ότι γίνετα λειά και δίν ι ονται με σω στα πλαίσια στές διαδικ των κανόνω ασίες ν της διαφά σωστού κα νειας, και το ταμερισμού υ ... ΠΕΡΙΜΕΝΟ ΥΜΕ, επίσ ης, ότι το δοθούν τα συντομότερ υποστατικά ο θα μ έσα στο κέντ μας με σωσ ρο της πόλη τούς όρους ς έτσι που να το συντομό λειτουργήσ τερο δυνατό ο υ ν ν... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΑΝΥΦΤΟΥ

Η πολυγαμία ως έγκλημα αρχής; Και ποιός όρισε πως ο άνθρωπος δύναται ή και οφείλει να παντρεύεται μόνο μια φορά; Είναι κάποιος αόρατος ηθικός νόμος που μας θέλει να παντρευόμαστε μόνο μια φορά; Είναι η μονογαμία εγκλωβισμός σε μια κοινότητα συναισθημάτων, αισθημάτων, κοινότητας τύπων ή ένα λιμάνι που έχει αράξει η καρδιά και η ψυχή; Σίγουρα σε επίπεδο ανθρώπινης εμβέλειας η μονογαμία συνίσταται και υπάρχει για να ελέγχει και να καθοδηγεί και τον άνθρωπο και τη μικροοικονομία της κοινωνίας. Πάντα αναρωτιόμουν πως γίνεται κανείς να αποφασίζει στα 30 του ή και σε πιο μικρή ηλικία πως το ταίρι που επιλέγει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του θα είναι δίπλα του σε όλες τις στιγμές και θα παραμένει πνευματικά και σαρκικά πιστό. Θα εκπλησσόμουν αν άκουγα οποιονδήποτε άντρα ή γυναίκα στον έγγαμο βίο να αναφέρει πως δεν σκέφτηκε να απατήσει το ταίρι του, να το αφήσει ή πως δεν το απάτησε. Δεν είμαι από εκείνους που κάνουν φίλο το διάβολο για να θέτουν ερωτήσεις κλειδιά, είμαι από εκείνους που πιστεύει ακράδαντα πως ο γάμος και η χρονική τελειότητα αυτού είναι μια επώδυνη παρείσφρηση στην ανθρώπινη φύση μέσω της θρησκείας και της κοινωνικής ευπρέπειας που θέλουν τον άνθρωπο δέσμιο μιας παιδείας που του παράγει ενοχές και υποσυνείδητα θέλω και πρέπει. Φυσικά δεν θα αντεταχθώ σε εκείνα τα ζευγάρια που ομολογουμένως έχουν γεράσει μαζί ή που όντως μπορεί να τους δένει η αγάπη, όμως το ερώτημα είναι το πόσο και ο τρόπος. Όλοι είδαμε μια άλλη παρουσία που μπορεί να μας ιντρίκαρε πνευματικά, συναισθηματικά ή σαρκικά, όλοι όσοι αποφάσισαν να μείνουν για πάντα μαζί μεταείδαν την απόφαση τους όταν γνώρισαν άλλους ανθρώπους είτε μετά από πολλά χρόνια γάμου είτε σε οποιαδήποτε στιγμή αυτού. Μπορούμε δε αυτούς να τους θεωρήσουμε ως ανήθικους ή άπιστους; Η ανθρώπινη φύση φτιάχτηκε για να είναι ευέλικτη σε προτάσεις και μέσα και να προσαρμόζεται αναλόγως, οπότε ο άνθρωπος ενδέχεται να αλλάζει τα θέλω του, τις ανάγκες και τη βούληση του. Είναι σαν αντίμετρο στις αλλαγές και τους κλυδωνισμούς της φύσης και της πολιτικής γεωγραφίας, ο άνθρωπος πνευματικά και σαρκικά να περιπλανιέται και να ταξιδεύει να γνωρίζει τα ενδότερα μέρη των ανθρώπων και να κτίζει πάθη και γέφυρες σε κοινότητες συναισθημάτων. Δεν θεωρώ πως είναι παράτολμο στην ανθρώπινη φύση το να υπάρχει έλξη προς πολλούς ανθρώπους και να μην υποστηρίζεται η μονογαμία. Ο άνθρωπος μπορεί να φέρει το έλλογο αυτού και τη φύση της καθ’ ομοίωσης της καταγωγής του όπως του τα παρέδωσε η ιστορία και η εκκολαπτόμενη κοινωνικο-θρησκευτική πανδαισία, όμως κοινωνίες στην αρχαιότητα με άρτια εκπαίδευση και αγωγή στους πολίτες τους όπως η αρχαία Σπάρτη μετέδωσαν δόγματα μητριαρχίας και σεβασμού και των δύο φύλων μέσα από την αρχή των πολλών γάμων ή του δικαιώματος της γυναίκας να κυοφορεί παιδιά από παραπάνω από ένα άντρα και δη μη σύζυγο. Ως εκ τούτου η πολυγαμία δεν είναι έγκλημα κατά των αρχών αλλά μάλλον αρχή που δηλώνει το πέρασμα του ανθρώπου από ήθη που αναπλάθονται μέσα από την κοινωνία και τις πολιτισμικές συνθήκες. Ας είναι καλά όλοι όσοι τίμησαν το ζυγό του γάμου, και όσοι λανθάνονται λοιπόν και ταξιδεύουν χωρίς βάρη…

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Εκτεθειμένο εξακολουθεί να παραμένει το δημοτικό συμβούλιο Πάφου κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεών του, οι οποίες χρήζουν νομικής συμβουλής, καθώς για δεκατέσσερις περίπου μήνες οι συνεδριάσεις του διεξάγονται εν τη απουσία του νομικού του συμβούλου, ο οποίος με πρωτοβουλίες του δημάρχου δεν καλείται να συμμετάσχει σε αυτές. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, η οποία με νέα επιστολή της προς τον δήμαρχο Πάφου αξιώνει όπως το θέμα της διακοπής ή μη της συνεργασίας του δήμου με τον νομικό του σύμβουλο συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του Σώματος για λήψη τελικής απόφασης. Την επιστολή υπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΗΚΟ Γιάννης Κουλουντής, Εύρος Λοιζίδης και Μαρίνος Στυλιανού, της ΕΔΕΚ Βάσος Δημητρίου, Φίλιππος Φιλίππου και

Παναγιώτης Βορκάς, του ΑΚΕΛ Κώστας Δίπλαρος, της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλης Χατζημιτσής και της Αλληλεγγύης Ανδρέας Χρυσάνθου Όπως αριθμός εξ αυτών εξήγησε, κατά τη διάρκεια των πολύωρων και με ογκοδέστατη ατζέντα συνεδριάσεων, το δημοτικό συμβούλιο – χωρίς να έχει νομικές γνώσεις - καλείται να λάβει αποφάσεις χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, γεγονός που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε περιπέτειες τον δήμο. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος διαμηνύει κατά καιρούς ότι δεν εμπιστεύεται τον νομικό σύμβουλο λόγω των χειρισμών του σε συγκεκριμένο θέμα και τον καλούσε σε παραίτηση, με τον δεύτερο να απορρίπτει ως αβάσιμες τις δηλώσεις του δημάρχου. Μάλιστα από τον περασμένο Ιούνιο ο δήμαρχος είχε προσφύγει σε νομικό, ζητώντας γνωμάτευση για τις πιθανές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αποδέσμευσης του νομικού του

συμβούλου, ενέργεια η οποία οδήγησε σε αποχωρήσεις δημοτικών συμβούλων από συνεδρίαση του σώματος, οι οποίοι τόνιζαν ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ψηφοφορία. Τόνιζαν δε ότι η σύναψη συνεργασίας με τον εν λόγω νομικό σύμβουλο αποφασίστηκε από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβούλιου.

ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Άλλα δύο εκατομμύρια και βάλε... Σημαντική καθυστέρηση καταγράφεται στην ολοκλήρωση των πλείστων έργων υποδομής και ανάπτυξης που υλοποιούνται εδώ και καιρό στην Πάφο, σύμφωνα και με τα νέα χρονοδιαγράμματα που είχαν εξαγγείλει οι εργολάβοι τους, την ώρα που οι εγκριμένες υπερπληρωμές των εργολάβων – περιλαμβανομένων και των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί - ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια. Σε ότι αφορά το έργο αναβάθμισης του «Μαρκιδείου» Θεάτρου, ως συμβατική περίοδος παράδοσης είχε καθοριστεί ο Ιούνιος του 2017. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι εργασίες συνεχίζονται. Στις 7 Σεπτεμβρίου υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την κατασκευή και τοποθέτηση του ακουστικού κελύφους του θεάτρου, το οποίο θα κατασκευαστεί από εξειδικευμένη εταιρεία στην Αγγλία και θα τοποθετηθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί στον εργολάβο οικονομικές επιπλέον απαιτήσεις της τάξης των 74,440 ευρώ. Σε ότι αφορά το έργο ανάπλασης της πλατείας Διοικητηρίου, συμβατική περίοδος παράδοσής του είχε οριστεί ο περασμένος Ιούνιος, χωρίς ωστόσο οι εργασίες να έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί. Το έργο αναδιαμόρφωσης και ανάδειξης των χώρων στη συνοικία Μουττάλλου, μέχρι την ώρα που

γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε παραδοθεί, αν και οι βασικές εργασίες φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκτιμημένη περίοδος παράδοσης του έργου είχε οριστεί αρχικά ο Απρίλης του 2017 και στη συνέχεια ο Αυγούστους. Εγκρίθηκαν επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις ύψους 16,697.47 ευρώ. Το έργο αποκατάστασης, εξωραϊσμού και αναβάθμισης της δημοτικής αγοράς θα παραδιδόταν τον περασμένο Ιούλιο, ενώ μέχρι στιγμής οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη εγκρίθηκαν επιπλέον πληρωμές ύψους 75778.20 ευρώ. Έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται και τα επιπλέον ποσά για που ενδεχομέ-

νως θα ζητήσει αριθμός εργολάβων, εκφράζει ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΚΟ Εύρος Λοϊζίδης. Τόνισε ότι άμεσα θα πρέπει να αρχίσει η ετοιμασία των τελικών λογαριασμών των έργων που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, σε συνεργασία της υπηρεσίας του δήμου και των επιβλεπόντων μηχανικών και των εργολάβων ώστε να ολοκληρώνονται ένας - ένας οι φάκελοι. Στο πλαίσιο αυτό θα διαφανεί, όπως είπε, ποιες οι οικονομικές απαιτήσεις των εργολάβων για αλλαγές και επιπλέον εργασίες και ποιες του δήμου, εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν, ώστε το θέμα να διευθετηθεί. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ

Μας φόρτωσαν και τα σκουπίδια τους ΓΡΑΦΕΙ: ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) Πάφου έχουν ειπωθεί και γραφτεί αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Πράγματα τα οποία είχαν κυρίως να κάνουν με την αξιόπιστη, εύρυθμη, αλλά και διαφανή του λειτουργία όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Πέραν όμως από όλα αυτά ο ΧΥΤΑ, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει και άλλα πολλά προβλήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία του όσον αφορά την ικανότητα του πλέον να μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και κυρίως των νοσοκομειακών αποβλήτων. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Πάφου έχει καταστεί πλέον μια επίπονη διαδικασία για όλους όσους απασχολούνται στο χώρο. Οι καταγγελίες που έχουμε στα χέρια μας προέρχονται από αρκετά άτομα και αυτό δείχνει μια πραγματικότητα αφού όλοι αναφέρουν τα ίδια γεγονότα. Πέραν των προφορικών τους αναφορών, έχουμε στα χέρια μας φωτογραφικό υλικό νοσοκομειακών αποβλήτων στο χώρο που σε καμιά περίπτωση δεν τιμούν κανένα μας. Είναι προφανές ότι τόσο από τις προφορικές αναφορές όσο και από το φωτογραφικό υλικό ότι ο ΧΥΤΑ Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα για να προλη-

φθούν πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγείας για τα άτομα που απασχολούνται στο χώρο. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που θεωρούμε τις καταγγελίες αλλά και το φωτογραφικό υλικό ως εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία τα οποία χρίζουν αναφοράς αλλά κυρίως αντιμετώπισης. Όσον αφορά τα νοσοκομειακά απόβλητα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ΧΥΤΑ Πάφου δέχεται (νόμιμα) τα νοσοκομειακά απόβλητα από σχε-

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Χωρίς αποσκευές... ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ, κάθε τόσο, μαζεύεσαι, σκέφτεσαι, ονειροπολείς, κάνεις απολογισμούς, και κάπου αποφασίζεις για τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις με τον εαυτό σου, πιθανόν και τις ενασχολήσεις σου, με τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες σου, μπορεί και τα χόμπι σου, η ζωή, είναι δρόμος και διαδρομή, σταθμοί και κύκλοι που κλείνουν για να ανοίξουν και άλλοι και άλλοι. ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ, λοιπόν, στη δική σου γωνιά, αποσύρεσαι, και ζυγίζεις πράγματα και καταστάσεις, διερωτάσαι προς τι τελικά, πολλά πράγματα, και μέσα στη μέση της διαδρομής το παίρνεις απόφαση, αδειάζεις όσο μπορείς τις αποσκευές σου από βαρίδια, και παίρνεις αποφασεις ζωής... Η ΖΩΗ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, ένα ταξίδι είναι και αυτό το ταξίδι καιρός είναι να το αποσυμφορήσεις από τα όποια στε-

δόν όλες τις επαρχίες. Δύο τουλάχιστον φορές, κάθε Τετάρτη και κάθε Σάββατο, τρία συνολικά φορτηγά αποθέτουν τα νοσοκομειακά απόβλητα από τα Γενικά Νοσοκομεία της Λευκωσίας, της Λεμεσού, αλλά και της Λάρνακας. Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που επικρατεί στο ΧΥΤΑ Πάφου και την έκθεση των εργαζομένων στο χώρο σε επικίνδυνες για την υγεία συνθήκες. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Πόσο θεωρούμε ότι ο ΧΥΤΑ Πάφου θα μπορεί να διαχειρίζεται τα νοσοκομειακά απόβλητα των όλων των μεγάλων Γενικών Νοσοκομείων της Κύπρου. Ποιες ενέργειες γίνονται

για να μειωθεί αυτός ο όγκος των νοσοκομειακών αποβλήτων από το ΧΥΤΑ Πάφου; Αυτά αλλά και άλλα πολλά ερωτήματα προκύπτουν από τις αξιόπιστες αναφορές/καταγγελίες και το φωτογραφικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Για να είμαστε όμως δίκαιοι με όλους, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στη προσπάθεια μας να διερευνήσουμε το θέμα επικοινωνήσαμε με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος τόσο στην Πάφο όσο και στη Λευκωσία όπου συγκεκριμένη

Λειτουργός μας έδωσε κάποιες σημαντικές εξηγήσεις και διαβεβαιώσεις οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάφου όσον αφορά τα νοσοκομειακά απόβλητα. Οι εξηγήσεις εστιάζονται κυρίως στη διαβεβαίωση ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης και απολύμανσης των νοσοκομειακών αποβλήτων και ότι όλα γίνονταιβάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου το οποίο λαμβάνει υπόψη την υγεία των εργαζομένων. Η Λειτουργός μας εξήγησε ότι τα νοσοκομειακά απόβλητα τυγχάνουν τεμαχισμού πριν τη απόρριψη τους στο ΧΥΤΑ Πάφου. Οι εξηγήσεις οι οποίες μας δόθηκαν από τη Λειτουργό είναι σημαντικές και την ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση, αλλά παρόλα αυτά τα ερωτήματα μας παραμένουν. Το φωτογραφικό υλικό που κατέχουμε δείχνει ότι μεγάλος όγκος των νοσοκομειακών αποβλήτων δεν έχει καν κατατεμαχιστεί και αυτό αποτελεί συνεχή και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Βάσει αυτών των δεδομένων ποιος μπορεί πλέον να μας εξηγήσει: 1. Ότι λαμβάνονται όλα τα άλλα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης; 2. Ποιος μπορεί να μας πει μέχρι πότε η Επαρχία μας θα αποτελεί το σκυβαλότοπο της Κύπρου όσον αφορά τα νοσοκομειακά απόβλητα; 3. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν υπάρξει θέμα υγείας του οποιουδήποτε; Όλα αυτά αποτελούν ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης. Η απαίτηση μας είναι ξεκάθαρη. Τέλος στα νοσοκομειακά απόβλητα όλης της Κύπρος από τη Πάφου. Δεν αποτελούμε το σκουπιδότοπο της Κύπρου. Δεν θέλουμε απαντήσεις φιλολογικού περιεχομένου. Περιμένουμε και απαιτούμε ενέργειες οι οποίες θα καθιστούν τη Πάφο απεξαρτημένη από τα νοσοκομειακά απόβλητα των άλλων πόλεων, έστω και αν αυτό γίνεται νομότυπα. Το θέμα δεν είναι νομικό, είναι θέμα Υγείας και Πολιτισμού…

γανά, από τους όποιους φόβους, γιατί, τελικά, αυτό το υπόλοιπο του ταξιδιού πρέπει ολοδικο σου να είναι... ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ, ταξινομημένα μέσα στο μυαλό σου, παραλείψεις, κενά και ένα σωρός από γιατί και διότι, καιρός είναι να τα διώξεις μακριά, και να καθορίσεις από μόνος σου πλέον τη διαδρομή... ΑΝΘΡΩΠΟΙ που έτυχε στον δρόμο σου να συναντήσεις, να παρουν πρέπει τη σωστή ταξινόμηση, και να έχει από σένα ο κάθε ένας ότι δικαιούται. ΓΥΡΙΖΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, λοιπόν, πίσω, δεν πειράζει, μονολογείς, για ανθρώπους που μέτρησες παραπάνω από ότι άξιζαν, δεν πειράζει, ουσιαστικά για τίποτε, βλέπεις ψηλα στον ουρανό τα χρώματα..και τότε αποφασίζεις, και ξεκινάς τη νέα σου διαδρομή, τη νέα σου πορεία...

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ

Όλα είναι δρόμοι... ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ, κι αν μέσα στον δρόμο και στη συνολική διαδρομή έρχονται ακόμη και τα πάνω κάτω, τι κι αν συναντάς δυσκολίες, θέματα, προβλήματα, σκοπέλους; Για αυτό είσαι εδώ, για να διαχειριστείς με σοφία, το κάθε τι που προκύπτει, και να προχωράς να βλέπεις μπροστά, να δημιουργείς, και να αφήνεις εδώ την σφραγίδα της παρουσίας σου... ΟΛΑ, ΤΕΛΙΚΑ, τα μπορούμε, αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, τα πάντα μπορούμε να τα διαχειριστούμε, αρκεί να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να μένουμε αταλάντευτοι στις αρχές και στις αξίες μας, στον σκοπό της ζωής μας... Η ΖΩΗ ΜΑΣ, είναι δρόμοι, πορείες, διαδρομές και κάθε μέρα που έρχεται είναι απλά και μια δοκιμασία που μας δίνει ευκαιρίες, και τρόπους για να ζήσουμε όπως θέλουμε, με αγάπη, καλοσύνη, και ευγνωμοσύνη για όλα τα θαύματα που υπάρχουν γύρω μας... ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΙ, διαδρομές, πορείες, που οδηγούν στην ολοκλήρωση μας...και στην επίτευξη του σκοπού της ζωής μας...

Ε. ΓΙΑΓΚΟΥ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ANGEL GUARDIANS FUNERAL HOME

Chartered accountants ● Auditors ● Business advisors ● tax & management consultants

OVERVIEW of SERVICES Πιστεύουμε ότι κάθε νεκρώσιμη ακολουθία είναι κάτι το ιδιαίτερο για την οικογένεια του αποθανόντος Το επαγγελματικό προσωπικό μας είναι πάντα στις υπηρεσίες σας για πληροφορίες και συμβουλές. Για επείγοντα και αργίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Νεόφυτο στο τηλ: 99199405 ● Όλες οι ρυθμίσεις κηδείας ● Δημοσιεύεις σε εφημερίδες ● Ταφή και επαναπατρισμός αλλοδαπών ● Κατασκευή τάφων ● Μέλος του διεθνούς οργανισμού NAFD Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 21 - 8046 Πάφος Τηλ: 26222993 - Φαξ: 26221843

■ ACCOUNTING ■ AUDIT & ASSURANCE ■ CORPORATE TAX ■ CORPORATE FINANCE ■ VALUE ADDED TAX ■ CORPORATE RECOVERY ■ TAX & VAT INVESTIGATIONS ■ INFORMATION TECHNOLOGY ■ PERSONAL FINANCIAL PLANNING 79 Ellados Avenue, 8020 Paphos - Cyprus Tel: 26931000 Fax: 26811117 Domna Maria Court, 7 Evagoras Pallikarides Avenue, Ρ.Ο.Βοx 66108, 8830 Polis Chrysochous. Tel: 26322868, Fax: 26322552 e-mail: yplaza@cytanet.com.cy


ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ανάσες ζωής στα χωριά μας ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μεγάλος αριθμός έργων, σημαντικών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και την προσέλκυση τουρισμού, υλοποιείται στις κοινότητες της επαρχίας, με τη συμβολή της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου. Σε πορεία υλοποίησης εισέρχεται το έργο ανάπλασης της πλατείας της Φιλούσας Κελοκεδάρων, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση. Σύμφωνα και με τα συμβόλαια, που υπέγραψε πρόσφατα ο κοινοτάρχης Μιχάλης Καραντόκκης, το κόστος του έργου που αφορά την λιθόστρωση του κεντρικού δρόμου και της πλατείας της κοινότητας, ανέρχεται στις 130 χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και οι εργασίες ανάπλασης του εκδρομικού χώρου της κοινό-

τητας, ο οποίος έχει καταστεί πλέον στολίδι, όπως και οι εργασίες πλακόστρωσης του χώρου στην παλιά Βρύση. Στο μεταξύ, εγκαινιάστηκε πρόσφατα η πλατεία και ο χώρος εκδηλώσεων της κοινότητας Μηλιού. Πρόκειται για ένα εξωραϊστικό έργο, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο, με ένα κόστος της τάξης των 135 περίπου χιλιάδων ευρώ. Ο χώρος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Στην κοινότητα προωθείται, ταυτόχρονα και η υλοποίηση πρόσθετων έργων, στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού, της τάξης των 34 χιλιάδων, που αφορούν στη βελτίωση του οδικού δικτύου και την διεξαγωγή αντιπλημμυρικών εργασιών.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Με τη βοήθεια θεού και Κινέζων Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται να βρίσκονται οι διεργασίες για την ίδρυση Φαρμακευτικού Τεχνολογικού Πάρκου στην επαρχία μας, σε συνεργασία με κινέζικο οργανισμό – κολοσσό στο είδος, το οποίο θα υλοποιηθεί μετά πρωτοβουλίες και ενέργειες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου. Από πλευράς ΕΒΕ αναμένεται ο διορισμός από το Κινέζικο Πάρκο της διεπιστημονικής ομάδας, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, η οποία θα προχωρήσει στην εκπόνηση της απαραίτητης λεπτομερούς τεχνο – οικονομικής μελέτης, που θα αφορά μεταξύ άλλων την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και το προσωπικό που θα εργάζεται σε αυτό. Από πλευράς του, ο κινεζικός οργανι-

σμός αναμένει την σχετική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας του. Για την υλοποίηση του έργου, η Πάφος έχει ήδη στα χέρια της και την γραπτή στήριξη του Κράτους, μετά και την αποτυχία της προσπάθειας για δημιουργία του πάρκου στο Πεντάκωμο. Το εν λόγω πάρκο θα εξειδικεύεται σε θέματα Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, Βιολογικής Ιατρικής και ιατρικών μηχανημάτων. Μέσω της λειτουργίας του, η κυβέρνηση προωθεί την προαγωγή της έρευνας της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της έξυπνης εξειδίκευσης και της υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Ανδρέα Δημητριάδη, η Πάφος εκτιμάται θα

έχει σημαντικά οφέλη, καθώς αναμένεται ότι θα αναδειχθεί ως ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΕ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Ο ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ "ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΙ"

Εικόνες ντροπής και παρακμής "Χαρουπόμυλοι" η πλήρης εγκατάλειψη στην κεντρική Λεωφόρο Απ. Παύλου, στην καρδιά της τουριστικής Πάφου και του ...Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.. Ακαθαρσίες, πεσμένα γυαλιά, σοβάδες, κάθε λογής αντικείμενα πεσμένα στο πάτωμα και οι παρανομίες.. ασφαλώς, ``εξ’ απαλών ονύχων΄΄… συνθέτουν το όλο σκηνικό. Ακόμη και η επικίνδυνη μεταλλική σκάλα που απλώνεται πάνω στο πεζοδρόμιο και που στηρίζεται πάνω

στο υπόστεγο της ΑΗΚ…!!! Ενα κτίριο με ενδιαφέρουσα Αρχιτεκτονική εγκαταλειμμένο απο την προκλητική αδιαφορία της πολιτείας και σε γνώση του κ. Δημάρχου Πάφου. Η εικόνα που παίρνει ο κάθε περαστικός είναι αξιοθρήνητη. Μας προσβάλλει ανεπανόρθωτα και μάλιστα τώρα που καυχόμαστε οτι μας έκαναν Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Τι ρεζίλεμα και τι ντροπή κ. Δήμαρχε!! ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι σκλάβοι καταργήθηκαν Είναι να σηκώνονται οι τρίχες του κεφαλιού σου ή δεν είναι με όλες αυτές τις απαιτήσεις που διαβάζεις να έχουν ορισμένοι προκειμένου να κάνουν προ- ΤΗΣ σλήψεις στις επιχει- ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ρήσεις τους, μικρές οι μεγάλες; Φυσικά και ο κάθε ένας θέλει να προσλάβει τον καλύτερο, ωστόσο θα ήταν φρονιμότερο να ήταν λιγότερο παράλογοι ορισμένοι και ορισμένες. Πώς να μην τα μαζεύουν οι νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι με οικογένειες και παιδιά και να μεταναστεύουν εις αναζήτηση καλύτερης τύχης; Ανοίγεις το internet και όσο διαβάζεις αγγελίες, τόσο εκνευρίζεσαι. Σου ‘ρχεται στο καπάκι και ένα μήνυμα με ένα link από μία φίλη, η οποία άναυδη σου λέει ότι για να προσλάβουν πωλήτρια ζητούν πτυχία πανεπιστημίου. Καλά δεν είπαμε να μην ξέρει να μιλά η υπάλληλος, αλλά οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς - θεωρώ - ότι πάντα υπερισχύουν των όποιων πτυχίων και μάστερ. Ο ένας ζητά νυχτερινό receptionist που να μιλά αγγλικά και ρώσσικα, να είναι κάτοχος πτυχίου και να έχει και δύο χρονια πείρα για εξαήμερη νυχτερινή απασχόληση και προσφέρει μισθό 870 ολόκληρα ευρώ και αυτά μικτά. Η νύχτα, εάν δεν το γνωρίζετε, πληρωνονόταν διπλά στους παλιούς καλούς καιρούς. Τονίζει, μάλιστα, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στα σχέδια επιχορήγησης. Θέλετε επιχορήγηση κιόλας; Αλήθεια; Ο άλλος ζητά υπεύθυνο καταστήματος και προσφέρει 870 ευρώ και αυτός μικτά για εξαήμερη οκτάωρη απασχόληση. Δηλαδή άμα δούλευε πενθήμερο ο άνθρωπος πόσα θα του προσφέρατε; 650; Και πολλά λέω. Και το κουφό; Οι υποψήφιοι πρεπει να εμπίπτουν στο σχέδιο εργοδότησης ατόμων άνω των 50 ετών. Καλά δεν ντρέπεστε; Σε άνθρωπο 50 και 60 χρονών προσφέρετε 750 ευρώ μισθό και θέλετε και επιχορήγηση κιόλας; Φυσικά και στις μέρες μας δεν ενδείκνυνται αστρονομικά ποσά, αλλά τουλάχιστον μην υποτιμάτε την αξιοπρέπεια του κόσμου. Το ότι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα υπάρχει κατώτατος μισθός διά νόμου το γνωρίζετε; Αλήθεια, οι αρμόδιοι τι κάνουνε για όλα αυτά; Εξ΄όσων γνωρίζω, οι σκλάβοι έχουν καταργηθεί προ πολλού.

ΤΑ... ΑΙΡΕ ΤΙΚΑ

...

Η ΑΠΕΡΑΝΤΗ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ που εκπέμπει το γενικότερο το π ίο , τα πολλά ερωτή ματα που δ η μ ιουργούνται καθώς η κά θε σου μέρα χρωμα τίζεται με έν α σωρό χρώματα, έν α σωρό συν αισθήματα αντιφατι κά, και από την άλλη, εκείνο το χα μόγελο που θέλεις να ρίχνεις κά θε πρωί καθ ώς σκέφτεσαι ότ ι όλα έχουν το λόγο τους...και όλ α είναι αντισ τρ έψιμα...αρκεί να το θέλεις πολ ύ... Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Υ


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*

Χρηστή διοίκηση και μηδενική ανοχή Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται τα πέντε χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχοντας υπόψη, πως ο δημόσιος διάλογος, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί και στο δημόσιο έλεγχο της εξουσίας, θα επιχειρήσουμε την καταγραφή γεγονότων της πενταετίας, καθώς ο λαός πρέπει να θυμάται και να μην παρασύρεται από νέες δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Κατά την τελετή διαβεβαίωσης των Υπουργών της Κυβέρνησής του, την 01 Μαρτίου 2013, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε από τους υπουργούς του να υπογράψουν Κώδικα Δεοντολογίας και δήλωσε: «Θα είμαι αμείλικτος εις την οποιανδήποτε διαπλοκή ή εις την οποιανδήποτε ενέργεια, η οποία θα παραβιάζει τους κανόνες χρηστής διοίκησης». Πως, όμως, αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τη χρηστή διοίκηση όταν: 1)Παρά τη σύγκρουση συμφερόντων διόρισε τη ΧρυστάλλαΓιωρκάτζη στη θέση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας. (Η κόρη της εργοδοτείτο στο δικηγορικό γραφείο του πρώην συζύγου της, που εκπροσωπούσε νομικά τον Ανδρέα Βγενόπουλο). 2) Υπέγραψε το συμβόλαιο για διορισμό της Γιωρκάτζη με την αφαίρεση παραγράφων από το συμβόλαιο, αλλαγή στη μισθοδοσία της, ενώ σημειώματα της καςΓιωρκάτζη, που στάληκαν στο Προεδρικό, χάθηκαν. 3) Επέτρεψε στο συμπέθερο του να βγάλει λεφτά από την Κύπρο, μερικές ώρες πριν από το "κούρεμα". 4) Επέτρεψε στην Πρώτη Κυρία να αγοράσει οικόπεδο από την Αρχιεπισκοπή, στη μισή τιμή και με 75 άτοκες δόσεις. 5) Στήριζε τον υπόδικο για ποινικό αδίκημα Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ΡίκκοΕρωτοκρίτου, μέχρι να τον παύσει το Ανώτατο Δικαστήριο και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη. 6) Έλαβε, ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, χορηγία τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου ευρώ, από την πολυεθνική εταιρεία FOCUS που συνδέεται με τον Βγενόπουλο. 7) Δικηγόροι του "Δικηγορικού Γραφείου Νίκος Αναστασιάδης" παρουσιάστηκαν εκ μέρους της Ryanair σε διαπραγμάτευση με το κράτος, δίνοντας ψεύτικα ονόματα. 8) Επέτρεψε προσλήψεις συμβούλων-συνεργατών στα υπουργικά γραφεία παράτυπα και παράνομα. (δήλωση του τέως Γενικού Εισαγγελέα, Πέτρου Κληρίδη, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου στις 16/07/2013). 9) Επέτρεψε την καταβολή στον Πανίκο Δημητριάδη εφάπαξ ποσού 76 χιλιάδων ευρώ και αποζημίωσης 265 χιλιάδων ευρώ. Το ποσό κατατέθηκε σε τράπεζα του Λονδίνου από σχετικό κονδύλι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 10) Επιβράβευσε πρώην Υπουργό με το διορισμό του στη θέση του πρέσβη, ενώ η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επέρριπτε ευθύνες στο Υπουργείο, σε σχέση με τις διαδικασίες, που ακολουθήθηκαν γι' αξιολόγηση, έγκριση και προώθηση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Αριστοτέλης», ως εκπαιδευτικού εργαλείου 10+1)ενέκρινε τον διορισμό στη θέση του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, λογίστριας που εργάζεται στο Ελεγκτικό Γραφείο, το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση χρηματοδότησης από τη Focus. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Δυστυχώς... Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της παρούσας διακυβέρνησης. Για όλα αυτά έχουμε χάσει, ως χώρα, την εμπιστοσύνη ξένων επενδυτών. Και έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη του λαού, που βλέπει ότι ζει στο απόλυτο χάος. Πρόεδρος Ε.Ε. Πάφου του ΔΗ.ΚΟ. Πρώην Βουλευτής

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΟΛΗΣ

Τρέχουν να προλάβουν τις εκλογές ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται να προχωρούν οι διαδικασίες για την συντήρηση του δρόμου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, ως προσωρινό μέτρο μέχρι την κατασκευή του νέου δρόμου. Οι προσφορές, όπως είχε ανακοινώσει και ο αρμόδιος Υπουργός Μάριος Δημητριάδης, θα προκηρυχθούν εντός Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει και η προετοιμασία για την προκήρυξη του έργου κατασκευής του νέου δρόμου, η οποία τοποθετείται χρονικά εντός του 2018. Το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη περιληφθεί στους προϋπολογισμούς του Κράτους για το νέο χρόνο. Σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς, ο δρόμος ο οποίος θα είναι δύο λωρίδων κυκλοφορίας μήκους 15, 5 χλμ και πλάτους 10 μέτρων, θα ξεκινήσει από το τμήμα Αγίας Μαρινούδας – Στρουμπιού. Θα περιλαμβάνει ένα ανισόπεδο κόμβο, πέντε

κοιλαδογέφυρες, δύο διατρητικές σήραγγες 730 και 290 μέτρων, έντεκα διαβάσεις (δύο υπέργειες και εννέα υπόγειες), καθώς και ασφαλτοστρωμένα ερείσματα 1,5 μ.

Σε ότι αφορά το προκαταρκτικό κόστος, υπολογίζεται στα 60 εκ. + ΦΠΑ, ενώ το πρόσθετο για τις απαλλοτριώσεις τεμαχίων γης στα 15 εκ.

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

Ευλογούν τα γένια τους... Πρόταση με την οποία ζητά την διενέργεια γεωφυσικής σάρωσης/ αποτύπωσης τοπίου, που θα καταδείξει την ύπαρξη ή μη αρχαιοτήτων στο υπέδαφος, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της για ανέγερση 14οροφου ξενοδοχείου στην περιοχή του εξωκκλησιού του Αγίου Νικολάου στην Γεροσκήπου, έχει υποβάλει η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή παρουσιάζεται πρόθυμη να αναλάβει η ίδια την διενέργεια της εν λόγω εργασίας μέσω ειδικών και να καταβάλει και τα απαραίτητα χρήματα. Σημειώνεται ότι λόγω του εντοπισμού αρχαιοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, που οδήγησαν στη διεξαγωγή ανασκαφών από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, οι οποίες είναι χρονοβόρες, έχει παγοποιηθεί προσωρινά ο σχεδιασμός της Εκκλησίας για την ανέγερση του εν λόγω κτιρίου. Ως μη αξιόπιστη μέθοδο χαρακτήρισε την συγκεκριμένη ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρίας Αντώνης Τρακκίδης, εκφράζοντας φόβους για ενδεχόμενη ύπαρξη σκοπιμοτήτων. Στο μεταξύ, στάσιμο παραμένει και το θέμα της συντήρησης και διάσωσης του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς πέντε μήνες μετά τις κινητοποιήσεις στο χώρο. Υπενθυμίζεται ότι επί τόπου είχε σπεύσει και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος αφού διαπίστωσε από πρώτο χέρι την ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αγρόκτημα, διαβεβαίωσε

ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός – σε πρώτη φάση – στη προσπάθεια διάσωσής του μέσω της υλοποίησης έργων αντιστήριξης - και σε δεύτερη - ένταξης του έργου αξιοποίησής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο την συγχρηματοδότησή του. Παραλίες Προσπάθειες τροποποίησης της συμφωνίας για ανέγερση των δύο περιπτέρων της παραλίας, για τα οποία έχει υπάρξει δέσμευση της Κυβέρνησης, καταγγέλλει ο κ.Τρακκίδης. Όπως ανέφερε, ενώ η υπάρχουσα συμφωνία αναφέρεται σε ανέγερση των περιπτέρων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, συγκεκριμένοι κύκλοι καταβάλλουν προσπάθεια για ανέγερση των υποστατικών κατά τη διάρκεια του χειμώνα από τον ίδιο δήμο με δικά του κονδύλια, αντί από επενδυτές. Σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης οι δυο άδειες θα παραχωρηθούν με μίσθωμα 10 χιλιάδες

ευρώ έκαστη ετησίως. Αδυναμία εκ μέρους της δημοτικής μηχανής να πατάξει τις παρανομίες σε ότι αφορά την ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρέλων στην παραλία της Γεροσκήπου, καταγγέλλει παράλληλα ο κ. Τρακκίδης. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, όπως εξήγησε, είναι η απώλεια χιλιάδων ευρώ, τα οποία θα εισέρρεαν στα ταμεία του δήμου. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα της διαχείρισης δύο σημείων από τον ίδιο τον δήμο το περασμένο καλοκαίρι, ο κ.Τρακκίδης τα χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Όπως εξήγησε, μέσω των ποσών που ο δήμος εισέπραξε από την διάθεση 200 ξαπλώστρων και 100 ομπρελών, κατάφερε να καλύψει πλήρως το κόστος της επένδυσης και να αποκομίσει και μικρό κέρδος. Τα εν λόγω αποτελέσματα, όπως είπε, διανοίγουν μεγαλύτερους ορίζοντες για επιπλέον κέρδη την ερχόμενη σεζόν. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Μαρίνα αντί προβλήτας ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στην δημιουργία μαρίνας και όχι προβλήτας στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς φαίνεται να οδηγείται τελικά το θέμα της δημιουργίας υποδομής για τον ελλιμενισμό πλοίων. Ωστόσο, αυτό θα διαφανεί μέσα από την τεχνοοικονομική μελέτη που θα εκπονηθεί και θα αφορά μεταξύ άλλων την οικονομική, εμπορική και τεχνική βιωσιμότητα των υποδομών σε Πόλη Χρυσοχούς και Πάφο, καθώς και τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες ώστε να αναλάβουν την υλοποίησή τους. Οι όροι εντολής της εν λόγω μελέτης θα συζητηθούν στο πλαίσιο συνάντησης των μελετητών και εκπροσώπων του ΕΒΕ που θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Ουσιαστικά, στο πλαίσιο της συνάντησης θα επικυρωθούν οι όροι εντολής της εν λόγω μελέτης. Τα συγκεκριμένα έργα κρίνονται ως ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος προς την Πάφο, η οποία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες συνέπειες από

την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ήδη, δεν ήταν λίγες οι φορές που υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια ξένων εταιρειών τα οποία περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, αναγκάστηκαν να

το παρακάμψουν μεταφέροντας τους τουρίστες σε άλλες περιοχές καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την μετάβασή τους στη στεριά με βάρκες, όπως συνηθίζεται στην περιοχή μας.

Ο ΚΕΝΔΕΑΣ ΖΑΜΠΥΡΙΝΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΑ

Κάποιοι δημαγωγούν και λαϊκίζουν Δημοσιεύουμε πιο κάτω αυτούσια την επιστολή - απάντηση του Κενδέα Ζαμπυρίνη στις πρόσφατες καταγγελίες του δημάρχου Πάφου προς το πρόσωπο του. «Ο Δήμαρχος Πάφου με δημόσιες δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε. (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), επιχείρησε με ασύστολα ψεύδη και συνειδητή παραπληροφόρηση να παραπλανήσει, και να με υποσκάψει στην κοινή γνώμη. Για να λάμψει η αλήθεια, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω τα πραγματικά γεγονότα κ. Φαίδωνος, και έχω όλα τα έγγραφα και στοιχεία γραπτώς για να τα καταθέσω και στις Ανακριτικές Αρχές. Το 1938 ο μ. Λέανδρος Ηγουμενίδης ενοικίασε τον γνωστό κινηματογράφο Titania από την θρησκευτική κοινότητα των μουσουλμάνων της Κύπρου (ΕΒΚΑΦ). Το 1990 αγοράσθηκε η ομόρρυθμος εταιρεία Titania Cinema Enterprises, που ήταν θέσμιος ενοικιαστής του γνωστού Κινηματογράφου Titania από τέσσερις φίλους (25% έκαστος). Το δε ενοίκιο που πλήρωνε η ομόρρυθμη εταιρεία ήταν £50 / μηνιαία. Εν συνεχεία, όταν επιχειρήθηκε η αξιοποίηση του, ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών (Διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών) τα πιο κάτω:

(α) Για να αξιοποιηθεί, η εταιρεία θα πρέπει να μεταβληθεί ο εταιρικός της τύπος από ομόρρυθμο σε περιορισμένης ευθύνης (ΛΤΔ) και να έχει στην εταιρεία, πρόσφυγας 51% των μετοχών της. (β) Να γίνει αναπροσαρμογή του ενοικίου με το αγοραίο ενοίκιο, το οποίο άρχισε με το ποσό των £3,800 / ετήσια, και με αναπροσαρμογές που εγίνοντο ανελλιπώς, σήμερα το ενόικιο είναι €18,318.14 / ετήσια. (γ) Να γίνει επένδυση £360,000 (Εμπορικό κέντρο), και η εταιρεία να έχει το δικαίωμα υπενοικίασης. Τότε, οι τρεις μέτοχοι στην Εταιρεία παραχώρησαν τα μερίδια τους, των 75% (51% σε επιχειρηματία και πρόσφυγα, 24% σε άλλο επιχειρηματία, και παρέμεινα και εγώ με το 25%). ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΑΓΟΡΑΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΓΙΝΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Η Εταιρεία προσαρμόστηκε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που απαίτησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το 1995 η Εταιρεία εξασφάλισε όλες τις σχετικές άδειες από τις Αρμόδιες Κρατικές και Τοπικές Αρχές και αφού δανειοδοτήθηκε, ολοκλήρωσε το όλο έργο το 1998. Δεν έχει αποσβέσει ακόμα την δανειοδότηση του έργου και με πα-

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Το λεωφορείο της αντίστασης... ...και κάποιες (πικρές) αλήθειες... ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ της αντίστασης, η αλήθεια είναι, δεν γνώριζα σχεδόν τίποτε, μέχρι που παρακολούθησα τον θόρυβο που έγινε, και είδα φωτογραφίες του λεωφορείου κάπου μέσα στα σκουπίδια. Δεν ξέρω, ούτε καν λεπτομέρειες, που ήταν, ποιος έδωσε εντολές να πεταχτεί εκεί που πετάχτηκε, και για να είμαι και ειλικρινής, το πρώτο ερώτημα που ήλθε στο μυαλό μου, ήταν το που ήταν όλοι αυτοί που εκφράζουν σήμερα τη δυσφορία τους, για να προστατεύσουν το λεωφορείο, και μάλιστα να το προβάλουν κιόλας, κάπου, συντηρώντας το όπως έπρεπε, και, ίσως , αναδεικνύοντας το κιόλας σε συνδυασμό με κάποια άλλα ιστορικά κειμήλια.... Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, έχει, ναι τη δική της ιστορία, αλλά νομίζω ότι όπως και κάθε πτυχή της ιστορίας μας αναδεικνύεται μέσα από την έμπρακτη στήριξη των στόχων και των σκοπών... Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ, συνέχεια της ιστορικής εκείνης στιγμής όπου κάποιοι αντιστάθηκαν, και πολέμησαν με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο για την δημοκρατία, προσωπικά, τουλάχιστον, δεν με βρίσκει και τόσο να πλέω και σε πελάγη ευτυχίας. Αλλά, αυτό είναι άλλο, μεγάλο θέμα. ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΟΥΝ πραγματικα με αυτό το θέμα, όχι γιατί υποτιμώ, το πόσο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το λεωφορείο, ή, έστω να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μερος μιας συνολικής και μεγαλύτερης προσπάθειας να συντηρηθεί η μνήμη, και η ιστορική φάση εκείνη του 1974, αν δεν έβλεπα μια ακόμη προσπάθεια καπηλείας κάποιων πραγμάτων, και αν θέλετε και μια προσπάθεια να πολεμηθούν κάποιοι μέσα από λεπτομέρειες, και μάλιστα με αποκρυπτογραφημένα μηνύματα..και το λέω αυτό, γιατί εδώ και ένα μήνα διαβάζω καταγγελίες, έτσι κι αλλιως, και κανένας δεν μας είπε που ήταν το λεωφορείο, ποιος έδωσε την εντολή να πεταχτει, πόσο συντηρημένο ήταν, και πόσο αξιοποιημένο... ΑΥΤΟ ΣΑΝ μια πρώτη παρέμβαση, και θα επανέλθω

ΠΑΡΤΕΡΙ

Ας ανοίξουν φάκελους...

ρουσιάζει ο κος Φαίδωνος ότι έχω θησαυρίσει από αυτή την επένδυση. Είναι καιρός να μάθει ο Κυπριακός Λαός την αλήθεια ως και ποιοι δημαγωγούν, λαϊκίζουν, παραπληροφορούν και συκοφαντούν. Έχω δώσει οδηγίες στους Νομικούς μου Συμβούλους να μελετήσουν όλες τις δημόσιες αναφορές του Δημάρχου Πάφου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα». Κενδέας Ζαμπυρίνης Μέτοχος στην Titania Cinema Enterprises Ltd Πάφος, 13/9/2017

ΟΛΑ ΚΑΛΑ και άγια με τα σκάνδαλα που το ένα διαδέχεται το άλλο στη δημοσιότητα. Επιμένουμε, ωστόσο, ότι αν ανοίξουν οι φάκελοι για τις πολεοδομικές ζώνες, και όλα τα πολεοδομικά θέματα τότε ολόκληρη η Κύπρος θα εκπλαγεί για το τι γινόταν τόσα χρόνια με τις πολεοδομικές ζώνες και τις τροποποιήσεις τους. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ μεγάλο κεφάλαιο που αν αποφασίσουν και το ανοίξουν τότε πολλή βρωμιά και πολλή δυσοσμία θα αναδυθεί... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


18 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ιδρύματα και λειτουργήματα στην Πάφο

Διοργάνωση όπερας, βάλατε √ Παρόλο που πέρασαν ήδη δύο βδομάδες από το τριήμερο των εκδηλώσεων του Pafos Aphrodite Festival και τη φετινή διορΤΟΥ γάνωση της όπεΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* ρας, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο προσωπικό και τους υπηρεσιακούς. Τα άτομα δηλαδή που κλήθηκαν να χειριστούν την πραγματοποίηση της διοργάνωσης από το Α μέχρι και το Ω. Πέραν από την τεράστια προετοιμασία που απαιτείται κατά τη διάρκεια της πολύμηνης προσπάθειας για εκτέλεση της διοργάνωσης, η κορύφωση του τριημέρου βρίσκει κάθε χρόνο τους υπηρεσιακούς και υπαλλήλους του PafosAphroditeFestival να είναι επί ποδός από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Είτε αυτό αφορά τη διοργάνωση καθαυτό, είτε τη φιλοξενία των καλλιτεχνικών αποστολών αλλά και άλλων αξιωματούχων που βρίσκονται στην Πάφο το εν λόγω τριήμερο με αφορμή τη διοργάνωση της όπερας. Ειδικά ως προς το κομμάτι της φιλοξενίας κάνω αναφορά εξ ιδίας πείρας και ως εκ τούτου βλέποντας την καθημερινή εμπλοκή υπηρεσιακών του PafosAphroditeFestival και του Δήμου Πάφου ένιωσα ισχυρά την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους, τόσο για την άρτια διοργάνωση όσο και για το επίπεδο του επαγγελματισμού και την προσήλωση που επιδείχθηκε προς επίτευξη του στόχου. Προσδοκούμε σε ακόμη καλύτερες μέρες, ειδικότερα με ευχάριστη αφορμή τα 20 χρόνια καλλιτεχνικής ζωής του PafosAphroditeFestival που αναμένεται να αισίως να γιορταστούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο του 2018.

Η συγκεντρωτική πολιτική της λειτουργίας του κράτους και όλων ΤΟΥ των οργανισμών ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ οδήγησε την κρατική μηχανή να μαζεύεται στην πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν όλοι οι κρατικοί λειτουργοί, ανώτεροι υπάλληλοι Υπουργείων, και εκπαιδευτικοί να έχουν την κύρια τους κατοικία στην Λευκωσία. Είναι γνωστή η φράση για μας τους Παφίτες αν θέλει κάποιος που έχει τα προσόντα και τις διασυνδέσεις να πιάσει την άγουσα για τα ψηλά επίπεδα πρέπει να πάει κοντά στον Θεό. Η φράση αυτή βέβαια εννοείται ότι πρέπει να πάει να εγκατασταθεί στην Λευκωσία. Έχουμε και γνωστά παραδείγματα συμπολιτών μας που ξεκόλλησαν από την Πάφο και βρέθηκαν σε ψηλές κυβερνητικές θέσεις. Στην Λευκωσία είναι γνωστό ότι ευρίσκονται όλοι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, όλοι οι ανώτεροι υπάλληλοι υπουργείων και άλλων υπηρεσιών, το Ακαδημαϊκό προσωπικό, και όλοι οι ανώτεροι λειτουργοί Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο λόγος βέβαια είναι απλός. Εκεί στεγάζονται όλα τα Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες, τα Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με όλες τις σχολές που ανήκουν σ αυτά τα μεγάλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Το μόνο πανεπιστημιακό κρατικό ίδρυμα που εξαιρείται είναι το ΤΕΠΑΚ με έδρα την Λεμεσό. Αυτό μάλιστα με τα σκάνδαλα που είδαν το φως, φαίνεται ότι ιδρύθηκε για να μεγαλώσει η Λερναία Ύδρα της διαπλοκής. Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης των εκάστοτε κυβερνήσεων είχε διαφορετική έννοια με αυτήν των κατοίκων της αγροτικής υπαίθρου, και των άλλων περιοχών της Κύπρου. Όλοι και κάθε

Η πολιτική εξίσωση Αλλάζει! Η ιδιότητα του πολίτη, ως το υπέρτατο αξίωμα, δείχνει να επανατοποθετείται ως δε-

*Γενετιστής Δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

γράμμα

Τα δύσκολα...

ΚΑΠΟΤΕ να το θυμάσαι, τα χρώ υν έλθο θα ηκες ματα που ονειρεύτ γακαι πάλι στην επιφάνεια, και θα την υν φέρο θα ο, τοπί το ν ψου ληνέ χαλάρωση και τη νηνεμία... ρηΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ, είναι για να σφυ τη τερο ισσό περ η ακόμ ν λατήσου ής δύναμη της αγάπης, και της κοιν φόπορείας που οδηγεί σε λεω ρους ευτυχίας... στο ΤΑ ΚΥΜΜΑΤΑ χρειάζονται ουν όποιο ταξίδι, για να δυναμών διαη λοιπ τα κατάρτια...στην υπό δρομή μην τσακιστούν άλφα (ξέρεις εσύ...)

φορά έχουν στο στόμα τους την ανακούφιση των αγροτικών περιοχών, της περιφέρειας, και της τουριστικής ανάπτυξης που είναι και η κύρια πηγή εισοδήματος του κυπριακού κράτους. Τι κάνουν για αυτή την ανάπτυξη; τίποτε το ουσιαστικό… Τους βελτιώνουν λίγο την πλατεία του χωριού, τους κτίζουν και κανένα μικρό κτίριο για πολιτιστικές κέντρο και αυτό είναι όλο.. Θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει σε μεγαλύτερη βάση περιβαλλοντικά προγράμματα που να έχουν πιο ουσιαστική ενίσχυση και στην οικονομία των αγροτικών περιοχών. Υπάρχει το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) που φιλοξενεί σε ημερήσια προγράμματα μαθητές για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αυτό το πρόγραμμα να επεκταθεί σε απομακρυσμένες κοινότητες με την δημιουργία ξενώνων για φιλοξενία των μαθητών για 2-3 ημέρες. Επειδή σαν Παφίτης με ενδιαφέρει η ανάπτυξη της πόλης και της Επαρχίας μας γενικότερα θα αναφέρω υπηρεσίες και σχολές που δικαίως έπρεπε να ήταν στην Πάφο. Αν ζητούσαμε επίσημα την μεταφορά διαφόρων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας στην Πάφο θα μας περιγελούσαν κάποιοι. Και όμως το τμήμα δασών, το τμήμα αμπελουργίας και οινοποιίας, το τμήμα υδάτων και υδατοφρακτών, σας φαίνεται παράδοξο να ήταν τα κεντρικά τους στην Πάφο; Άρα μια Γεωπονική και Δασολογική Σχολή θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό να στεγαστεί στην Πάφο. Το Αρχαιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν θα έπρεπε να ήταν στην Πάφο; Που βρίσκονται οι περισσότερες αρχαιότητες στην Κύπρο; Ποια πόλη είναι η αρχαιότερη και ποια πόλη έχει την μεγαλύτερη ιστορική εμπλοκή στη Αρχαία, Ρωμαϊκή, και Βυζαντινή ιστορία; Που γίνονται οι περισσότερες ανασκαφές από

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Σ. ΣΟΛΩΝΟΣ

δομένο στην πολιτική εξίσωση, αφού ο Νικόλας Παπαδόπουλος, έχει ήδη επαναφέρει την αξιοπιστία των πολιτικών πράξεων στο προσκήνιο. Τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, με όλα όσα διαδραματίστηκαν, η πολιτική αξιοπιστία του τόπου, είχε, όχι μόνο αφαιρεθεί από την εξίσωση, αλλά παρουσιάστηκε και ως κάτι που ποτέ δεν ταί-

ριαξε σε αυτήν. Όλα ξεκίνησαν με την μάταιη προσπάθεια των ηγεσιών του ΔΗΣΑΚΕΛ, να στήσουν ένα νέο, καθοδηγούμενο δικομματισμό, πλήρως εναρμονισμένο με τις βουλές των συμφερόντων της Τουρκίας, παραγνωρίζοντας τα πιστεύω των παρατάξεων τους, καθώς και του πατριωτικού σθένους του κόσμου των δυο κομματικών γιγάντων, που οι συμπεριφορές των ηγεσιών τους, αρμόζουν σε πολιτικούς νάνους, διαγράφοντας με τις ενέργειες τους, τις παρακαταθήκες των ιστορικών τους Ηγετών, Γλαύκου Κληρίδη και Εζεκία Παπαϊωάννου. Η προσπάθεια ξεκάθαρα ξεκίνησε με την οικονομική μας εξαθλίωση, η οποία θα μας οδηγούσε στον πολυπόθητο στόχο της οποιαδήποτε λύσης του Κυπριακού, αφού οι δεσμεύσεις για λύση, είχαν

αποστολές ξένων Πανεπιστημίων; Σίγουρα το τμήμα Αρχαιολογίας , και Ιστορίας, έπρεπε να ήταν στην Πάφο. Η Πάφος είναι η μεγαλύτερη τουριστική περιοχή της Κύπρου σε ξενοδοχειακές μονάδες και έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κλινών. Έχει τα περισσότερα πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία από οποιονδήποτε μέρος της Κύπρου. Είναι η πλέον ανεπτυγμένη τουριστική περιοχή με τις αρχαιότητες, τα δάση, τον ζωντανό μύθο της Αφροδίτης, την παρθένα φύση κλπ. Είναι του ήλιου φαεινότερο ότι η Πάφος έπρεπε εδώ και κάποια χρόνια να είχε όχι μία σχολή τουριστικών επαγγελμάτων αλλά δύο. Είναι γνωστό ότι τον τελευταίο καιρό ετέθει θέμα μεταστέγασης του ΑΞΙΚ από την Λευκωσία σε άλλη περιοχή. Ποια είναι η πλέον κατάλληλη πόλη για να δεχτεί την εκπαίδευση των νέων στα διάφορα πόστα της τουριστικής βιομηχανίας; Ο Δήμαρχος της Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος το έθεσε επιτακτικά πριν αρκετό καιρό και μάλιστα πρότεινε και χώρο για την ανέγερση του. Το αίτημα δεν είναι μόνο δίκαιο αλλά και παράλογο να συνεχίσει να λειτουργεί στην Λευκωσία. Τελικά μήπως στο ΑΞΙΚ σκεπάζει κάτι που αν ταράξει το «χαλί» θα ξεσκεπαστεί κάτι σαν «ΤΕΠΑΚ 2» ; Πρέπει άμεσα οι 4 βουλευτές της Πάφου να κινηθούν και να αφήσουν τις κομματικές τους ταυτότητες. Είναι καιρός που πρέπει οι 4 βουλευτές να συνεργαστούν για να γίνει κάτι στην πόλη της Πάφου. Ο Δήμαρχος Πάφου ήδη έκανε πρόταση για να δοθεί το τεμάχιο μπροστά στην Παντάνασσα για το κτίσιμο του ΑΞΙΚ. Εμείς πρέπει να κινηθούμε δυναμικά και κάθε πολίτης να είναι έτοιμος για μεγαλύτερες κινητοποιήσεις. Φτάνει η Λευκωσία να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις κάποιων που θίγονται τα συμφέροντα τους..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

δοθεί ως αντάλλαγμα για τον θρόνο. Ένα θρόνο, που δεν τιμήθηκε καθόλου, την τελευταία δεκαετία, ούτε καν του δόθηκε ο απαραίτητος σεβασμός. Η μάταιη αυτή προσπάθεια, του κατεστημένου του ΔΗΣΑΚΕΛ, έχει δυστυχώς να αντιμετωπίσει, την επιλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου, που παρά τα όλα του “κακά”, συμπεριλαμβανομένης και της «πριγκιπικής» του ιδιότητας, παραμένει σταθερά αξιόπιστος στις πολιτικές του, σε αντίθεση με τις Ηγεσίες του δικομματισμού που έχουν κάνει πολλές μεταστροφές και έχουν πλασάρει κολοσσιαίες ανακρίβειες. Και είναι πια φανερό, ότι υφίσταται μια ξεκάθαρη συνεργασία των Ηγεσιών και των αυλικών του ΔΗΣΑΚΕΛ, με μοναδική τους επιδίωξη, σίγουρα όχι το καλό του τό-

που, αφού οι πράξεις τους, από τις διακυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη, λες και έχουν προγραμματιστεί, για να βουλιάξουν το πλοίο παραδίδοντας ωστόσο τα εμπορευματοκιβώτια σε χέρια τρίτων. Φυσικά υπάρχει και ο Νικόλας, που το πολιτικό σύστημα του δικομματισμού υποθάλπει, αφού λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της λαϊκής οργής. Βλέπουμε λοιπόν πως ο σάπιος δικομματισμός, προσπαθεί να διασωθεί τελικά με ηγετικές συνεργασίες, παραγνωρίζοντας τον κόσμο των παρατάξεων του, σε μια προσπάθεια καθυπόταξης και πάλι του λαού. Φυσικά, ο Νικόλας, μπορεί πάντα, να χαλάσει τα σχέδια του συστήματος, υπέρ του λαού.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ

Το πριν ή το τώρα;

Καλή σχολική χρονιά

Συνειδητοποιήσαμε πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια; Σαν τυφώνας που περνά και σαρώνει τα πάντα, σαν το ανοιγόκλειμα των ματιών, γυρίζεις πίσω και ΓΡΑΦΕΙ: ΕΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ διερωτάσαι πότε πέρασαν τόσα χρόνια, σαν να ήταν χτες που ήμουν ένα μικρό, ανέμελο, κοριτσάκι χωρίς έννοιες, προβλήματα, άγχος. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζω στον ελεύθερο μου χρόνο ή να παίζω με τις κούκλες μου, να κάνω την μαμά, να σχεδιάζω τα ρούχα τους και να τα ράβω και αργότερα όταν μεγάλωσα λίγο, θυμάμαι τα καλοκαίρια να κεντώ λευκαρίτικα, φιθκιώτικα, να μπλέκω όλα όσα τον τότε καιρό μας δίδασκαν στο γυμνάσιο τότε που μαθαίναμε πρακτικές και χρήσιμες γνώσεις… να κεντούμε, να μαγειρεύουμε, τα αγόρια να μαθαίνουν ξυλουργική… όλα αυτά τώρα καταργήθηκαν και αντικαταστήθηκαν με τα κινητά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ποιό σημερινό κορίτσι ξέρει να κεντήσει ή γνωρίζει τι είναι τα φιθκιώτικα; Ποιο αγόρι ξέρει από ξυλουργική; Γυρίζουν οι σκέψεις πίσω σαν κινηματογραφική ταινία τότε που οι άνθρωποι ήταν πιο αγνοί ,πιο αληθινοί, τότε που η έξοδος και η ψυχαγωγία ήταν η ανταλλαγή επισκέψεων από τα ένα σπίτι στο άλλο, περιμέναμε να ρθεί το Σαββατοκυρίακο για να πάμε επίσκεψη το βράδυ σε οικογενειακούς φίλους… να μιλούν οι μεγάλοι, να πίνουν το ποτό τους και μεις τα παιδιά να παίζουμε. Το καλοκαίρι οι γειτονιές γέμιζαν με παιδιά και άκουγες μέχρι αργά το βράδυ τις ανέμελες φωνούλες, τα τρανταχτά τους γέλια που αντηχούσαν παντού, τις φωνές των μαμάδων να σταματήσουν το παιχνίδι και να πάνε

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε φέτος με αισιοδοξία για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια. Αισιοδοξία πως η πολυπόθητη αναβάθμιση του, η εμβάθυνση του κοινωνικού ρόλου του ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* σχολείου που θα βοηθήσει στην καλλιέργεια κουλτούρας, γενικών γνώσεων και τελικώς της ουσιαστικής παιδεία των νέων της Κύπρου, από ευσεβής πόθος θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Από την άλλη όμως δυστυχώς δεν έλειψαν τα προβλήματα που προκαλούν ανησυχία για το τι πραγματικά συμβαίνει, όχι μόνο μέσα στις σχολικές μονάδες αλλά και γενικότερα πως η νεολαία αυτού του τόπου διαχειρίζεται απλές ή όχι καταστάσεις. Μαθητές διανυκτέρευσαν στον χώρο των σχολείων και έψηναν καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας σούβλες ενώ το πρωί με καπνογόνα και βεγγαλικά μετέφεραν μια άσχημη εικόνα γηπέδου. Σε ένα άλλο σχολείο οι γονείς δεν επέτρεψαν στα παιδιά τους να εισέλθουν στις τάξεις αντιδρώντας σε απόφαση του υπουργείου για στέγαση νέου προγράμματος μαθητείας στο σχολείο. Τα περιστατικά αυτά δείχνουν την λάθος εικόνα των μαθητών για το σχολείο που δυστυχώς καλλιεργήθηκε από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη το υπουργείο παιδείας ακόμη επιλέγει να αποφασίζει ερήμην των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ακραία περιστατικά όπως αυτά. Τα σχολεία αποτελούν αντανάκλαση της κοινωνίας και των χαρακτηριστικών της. Όλα όσα διαδραματίζονται μέσα σε αυτό είναι όλα όσα ως κοινωνία επιτρέπουμε να συμβαίνουν και αναπόφευκτα μεταφέρονται μέσα στα εκπαιδευτήρια με τους νέους μας να γίνονται αντίγραφα μας. Τα σχολεία όμως έχουν την ιδιότητα να μπορούν παράλληλα με την μεταλαμπάδευση γνώσεων, διαμορφώνουν χαρακτήρες, χτίζουν την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των νέων. Είναι ώρα η αισιοδοξία που περιβάλει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχει ουσιαστική δύναμη και παράλληλα με της μαθησιακές αλλαγές που προωθούνται να υπάρξουν και ουσιαστικές που θα δώσουν νόημα στην παιδεία. Αρωγός σε όλο αυτό θα πρέπει να είναι τόσο το υπουργείο παιδείας όσο και όλα τα οργανωμένα σύνολα και φορείς που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Η συνεργασία τους και η διαβούλευση επί των θεμάτων που τους απασχολούν είναι αναγκαία και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν.

σπίτι και άτε να ακούσει κανείς την μαμά .Πόσα χρόνια έχω να δω παιδιά να παίζουν στους δρόμους ποδόσφαιρο, κρυφτό, βόλους, πόσο καιρό έχω να ακούσω φωνούλες χαρούμενες, ανέμελες. Τώρα στον ελεύθερο τους χρόνο βλέπεις τα μικρά παιδάκια να κρατάνε ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, ή ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Από 9 χρονών τρέχουν από το ένα φροντιστήριο στο άλλο λες και είναι τόσο απαραίτητο. Χάθηκε εντελώς η παιδική ηλικία. Από μικρά παιδιά τα ρίχνουμε στα βαθιά, στο άγχος, να γίνουν οι καλύτεροι μαθητές , να πάρουν βραβεία, να έχουν όλο 20 στον έλεγχο τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς λες και όλα αυτά μπορούν να κάνουν ένα παιδί ευτυχισμένο. Τι θα έχει να θυμάται ένα σημερινό παιδί από την παιδική του ηλικία εκτός από τα υλικά αγαθά που είναι βαρυφορτωμένο και διάβασμα, άγχος, φροντιστήρια; Θυμάμαι να μαζευόμαστε τα ξαδέλφια να παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια, να κάθεται όλη η οικογένεια στο καθιστικό να παρακολουθεί τηλεόραση… τώρα από ένα καναπέ και ένα κινητό στο χέρι μικροί μεγάλοι. Τώρα έχουμε τα πάντα, μας λείπει όμως το σημαντικότερο… η αγάπη και η επικοινωνία. Πόσο δύσκολο είναι τώρα να βρεις ανθρώπους να μπορέσεις να επικοινωνήσεις, να μπορέσεις να συζητήσεις, να αναπτύξεις ένα θέμα, να

Η Κύπρος του σήμερα Αφού τίποτα δεν μπορείς να βρεις, γιατί ψάχνεις; Αδειάζουν τα όνειρά μας και οι λεγόμενοι ηγέτες και καθοδηγητές μας επιδίδονται σε αλληλοκατηγορίες. Ποιός ευθύνεται για τα σημερινά χάλια της Κύπρου. Διαδοχικές κυβερνήσεις, από τη ανεξαρτησία μέχρι σήμερα, ίδρυσαν και ενίσχυαν αδιάλειπτα το πελατειακό κράτος που οδήγησε στο μεγάλο φαγοπότι που έχει καταφάει τις σάρκες της κυπριακής οικονομίας και της κοινωνίας και έφερε την καταστροφή της. Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις η ανάκαμψη παραμένει απραγματοποίητο όνειρο ενώ τα γερά μυαλά της Κύπρου εγκαταλείπουν το νησί προς αναζήτηση νέων πατρίδων. Η Κύπρος του σήμερα εξάγει επιστήμονες και εισάγει καμαριέρες. Οι ξένοι δεν ήταν ούτε είναι αφελείς. Για χρόνια έβλεπαν χώρες όπως η Κύπρος, αλλά και η Ελλάδα, με υποτυπώδεις παραγωγικές βάσεις, να ζουν πλουσιοπάροχα και πέραν από τις δυ-

νατότητες τους να απολαμβάνουν παχυλούς μισθούς και συντάξεις. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να συνταξιοδοτείται στα 50, να δημιουργείται μια υπερτροφική δημόσια υπηρεσία όπου βολεύονταν ''οι παρατρεχάμενοι των κομμάτων'' σε βάρος των πιο ικανών. Αυτών των ικανών που θα συνέβαλαν με την προσφορά και τα προσόντα τους στην επιτυχή πορεία του κράτους. Αντίθετα υπήρχε βόλεμα για χιλιάδες μετριότητες για να παίρνουν τον σίγουρο και παχυλό μισθό και κατά το λαϊκότερο ''για να δέσουν μια και καλή το γάιδαρο τους'' σε βάρος του συνόλου! Με αρνητική προσφορά τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στον τομέα εργασίας τους επιτάχυναν την πορεία προς την καταστροφή. Απλά συντηρούσαν τα ποσοστά των κομμάτων που τους ''επέλεξαν'' να ζουν στη ημικατεχόμενη γη της...επαγγελίας! Παρά τις κατά καιρούς προειδοποιήσεις, οι ''έξυπνοι Νοτιοευρωπαίοι'' γελούσαν υποτιμητικά για τις παραινέ-

βρεις άνθρωπο να μιλάς να περνούν οι ώρες χωρίς να το συνειδητοποιείς; Πόσο μας λείπει τώρα η ψυχική ηρεμία αφού σε μικρούς και μεγάλους κυριαρχεί το άγχος; Κλειστήκαμε όλοι στο καβούκι μας, γίναμε εσωστρεφείς με χίλια δυο ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα για να είσαι στη μόδα πρέπει να έχεις τον δικό σου ψυχολόγο …παλιά μιλούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους και βοηθούσε ο ένας τον άλλο έστω με εκείνα τα λίγα που γνώριζαν. Πότε είδατε γειτόνισσες να μαζεύονται στην αυλή κάτω από το κλήμα να πίνουν το καφεδάκι τους να γυρίζουν το φλιτζάνι να πουν τάχα την τύχη τους, ηλικιωμένους να παίζουν τάβλι; Τώρα τα κλήματα εξαφανίστηκαν από τις αυλές γιατί δεν είναι της μόδας και την θέση τους πήραν οι τέντες και οι πέργολες. Μοσχομύριζαν οι γειτονιές με τις ευωδίες από τα γλυκά και τα φαγητά που έφτιαχναν οι μαμάδες… τώρα ας είναι καλά οι φούρνοι, τα φαστφουντάδικα και τα ζαχαροπλαστεία. Πόσο μου λείπουν όλες αυτές οι εικόνες, πόσο μου λείπουν εκείνα τα χρόνια που υπήρχε αληθινή αγάπη, σεβασμός και εκτίμηση ανάμεσα στους ανθρώπους! Μπορεί τώρα να έχουμε τα πάντα σε υλικά αγαθά, μπορεί να γυρίζουμε τον κόσμο όμως μας λείπει κάτι σημαντικό… η ψυχική ηρεμία!!!

Σ

ΘΕΣΗ

σεις των αφελών ''Βορειοευρωπαίων'' αφού πάνω απ'όλα για τον Κύπριο αλλά και τον Ελλαδίτη ήταν και είναι το κόμμα. Αντί φυσικά της παραγωγικής ΤΟΥ ανασυγκρότησης, ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ* της κοινωνικής δυναμικής και της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης. Δυστυχώς, αυτή η ταπείνωση που ζει ο ελληνισμός τα τελευταία χρόνια επηρεάζει και τους απλούς περήφανους ανθρώπους, πολλοί εκτός κομμάτων, αφού σήμερα σύρονται και αυτοί στην εξαθλίωση και τη δυσμένεια. Η αθωότητα της φτώχειας και η χαμένη ελπίδα δεν μπορεί δυστυχώς να βοηθήσει. Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου.

*Αντιπρόεδρος Πολιτικού Σχεδιασμού Συμμαχίας Νέων

ΑΙΧΜΕΣ ΤΕΛΙΚΑ, με όλα αυτά που συμβαίνουν

στην Κυπριακή κοινωνία, οι πολίτες

χάσει την όποια εμπιστοσύνη τους

μέσα

έχουν στους πολι-

τικούς, στους θεσμούς, στο κράτος, στα πάντα. Το ερώτημα, είναι αν τώρα, για παρ άδειγμα, που έχουμε προεδρικές εκλογές υπά ρχει έστω και μια υποψηφιότητα που να εκφ ράζει αυτό το σχεδόν καθολικό αίσθημα της κοιν ωνίας. ΝΟΜΙΖΩ, ότι δεν υπάρχει, και αυτό φανερώνει την αβάστακτη ελαφρότητα με την οποίαν οι ίδιοι οι πολίτες, η ίδια η κοινωνία διαχ ειρίζεται τα χάλια της... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ... «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ»

Θέματα – προβλήματα καθημερινά που ενδιαφέρουν Καλημέρα από καρδιάς σε όλους τους φίλους αναγνώστες της εφημερίδας. ΤΟΥ ΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Τους ευχόμαστε ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο παρέα με όποιους αγαπούν. Άλλαξε η εικόνα της δημαρχούμενης πόλης Βλέπουμε ότι λόγω των έργων που άλλα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα είναι στο τελικό στάδιο η εικόνα της Πάφου έχει αλλάξει. Η Πάφος είναι πλέον σύγχρονη και ευρωπαική έτσι που να την χαίρονται Παφίτες και ξένοι.

Έχουν αναδειχθεί η πλατεία Κέννετυ, το Μαρκίδειο θέατρο με μια σύγχρονη αίθουσα, το Αττικόν που έχει μετατραπεί σε κινηματογραφική αίθουσα σύγχρονη, το εμπορικό κέντρο που έδωσε άλλη όψη. Τα οποια μουρμουρητά ακούγονται, κατά την άποψή μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Φυσικά και υπάρχει ταλαιπωρία, όμως είναι φυσιολογική για τέτοιας εμβέλειας έργα. Η Πάφος φαίνεται ότι έχει μέλλον και προοπτικές. Αν υπήρξε και κάποια μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων, ας βλέπουμε το δέ-

ντρο και όχι το δάσος. Λειτουργικοί και φιλικοί χώροι Με την όλη αλλαγή στην πόλη μας άρχισαν να αναδεικνύονται χώροι λειτουργικοί, στους οποίους οικογένειες και πεζοί μπορούν να κάνουν τον περίπατό τους και τα ψώνια τους και τα τροχοφόρα να έχουν υπαλλακτικές λύσεις. Το κομφούζιο που παρατηρείτο έχει εκλείψει. Καθαριότητα – ευπρέπεια, σημερινή Η καθαριότητα είναι το παν, είναι η μισή αρχοντιά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην πόλη μας και όλοι οι χώροι είναι καθαροί και δίνουν άλλη εικόνα. Η Πάφος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες πόλεις. Ο καθενας ας αναλογιστεί τις ευθύνες του. Η καθαριότητα στην κοινωνία σημαίνει υγεια και αναδεικνύει τον πολιτισμό μας.

Φώτα τροχαίας και προβλήματα Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις και αλλαγές σε μεγάλους χώρους, όμως στα φανάρια τροχαίας στην πλατεία Κέννετυ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται καθημερινά κομφούζιο. Όταν το πράσινο φανάρι ανάβει και οι δυο οδηγοί εισέρχονται στον ίδιο δρόμο, με αποτέλεσμα να ακούς κορναρίσματα και ορατός είναι και ο κίνδυνος πρόκλησης δυστυχημάτων. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να επιληφθούν του

θέματος. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Μπορεί αυτό το πρόβλημα να δημιουργήσει και δυσάρεστα αποτελέσματα. Στέλλουμε μήνυμα στον υπεύθυνο της Τροχαίας τον φίλο τον Ζήνωνα Ψαθίτη όπως δει το θέμα άμεσα. Εικόνες ντροπής Φαίνεται ότι καποιοι εκμεταλλεύονται τα φιλάνθρωπα αισθήματα των δημοτών, βρίσκουν την εύκολη λύση στην επαιτεία σε φώτα τροχαίας και υπεραγορές. Πρόκειται για τριτοκοσμικές εικόνες

που δεν εκπροσωπούν τον Παφίτη, ο οποίος είναι άνθρωπος εργατικός. Με την βοήθεια της αστυνομίας αυτοί που έχουν κάνει την επαιτεία επάγγελμα θα πρέπει να διωχθούν και όσοι έχουν πραγματικά πρόβλημα μπορούν να αποταθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για βοήθεια. Εικόνα κάστρου Φαίνεται ότι παρά τις αλλαγές που έγιναν σε πολλά σημεία στη πόλη, σε κάποιους χώρους τους οποίους επισκέπτονται καθημερινά ντόπιοι και ξένοι η κατάσταση είναι προσβλητική. Δεν δικαιολογείται μπροστά σε ένα χώρο όπως το μεσαιωνικό κάστρο να υπάρχουν ακάθαρτα νερά, τα οποία αναδύουν δυσωδία. Τα Μηνύματα Είναι Τέτοια Που Είναι καιρος

ΗΠΑ – Το χρέος στα $ 20 τρις…! Για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ έχουμε κάνει αναφορές στο παρελθόν επισημαίνοντας το γεγονός ότι η συνεχής αύξηση του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο για την ίδια την οικονομία των ΗΠΑ, όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Είναι γνωστή η φράση ότι όταν φταρνίζονται οι ΗΠΑ τότε η ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* υφήλιος κρυολογεί! Και αυτό όχι άδικα αφού τα οικονομικά, αλλά κυρίως τα πολιτικά δεδομένα δικαιολογούν την συγκεκριμένη φράση και προσέγγιση. Εξάλλου πως μπορούμε να την αγνοήσουμε όταν οι επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής και τραπεζικής ύφεσης η οποία άρχισε από τις ΗΠΑ ταλανίζουν ακόμα πολλές γωνίες του πλανήτη μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ, το χρέος της χώρας έχει φτάσει τον Ιούλη του 2016 στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας της χώρας, στο ποσό ρεκόρ των $ 19.4 τρις. Ένα ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει περισ-

σότερο από το 105% του ΑΕΠ και έχει εκτοξεύσει την πολιτική αντιπαράθεση στα ύψη, ενόψει μάλιστα και των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στην χώρα τον Νοέμβρη του 2016. Η πρόβλεψη μας είναι ότι το σημείο αυτό θα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Ντόναλντ Τράμπ να προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την ανεπάρκεια του Μπαράκ Ομπάμα, εις βάρος της Χίλαρι Κλίντον. Παρόλο που τα επίσημα στοιχεία δείχνουν το ποσό του χρέους στα $ 19.4 τρις, κάποιες τρίτες, ανεξάρτητες και έγκυρες πηγές ανεβάζουν το ποσό σε πολύ περισσότερα, ακόμα και μέχρι τα $ 65! Ποσό το οποίο δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα. Αυτό δεν έχει γίνει για ένα συγκεκριμένο λόγο, δεν συμφέρει σε κανένα από τα δύο κόμματα στην χώρα, τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους, που ουσιαστικά αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, να αναπτύξουν μια τέτοια συζήτηση. Μια τέτοια αντιπαράθεση θα πήγαινε πάρα πολύ πίσω ιστορικά και θα έβγαιναν πολλά στην φόρα. Παρόλα αυτά, ο Dave Walker, ειδικός σε θέματα Δημοσίων Οικονομικών των ΗΠΑ ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του ανεξάρτητου Κυβερνητικού Γραφείου

να λύσουμε κάποια προβλήματα. Η υγειονομική υπηρεσία του δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι καθαροί και οι επισκέπτες να αντικρίζουν μια εικόνα σύγχρονη. Αισχροκέρδεια και επιπτώσεις Πολλά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε για αισχροκέρδεια σε επιχειρήσεις τουριστικές. Φαίνεται ότι οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό δεν έχουν κατανοήσει ότι από αυτόν ζούμε. Δεν πρέπει να υπερχρεώνουν το κοινό. Δεν δεχόμαστε φτωχές δικαιολογίες. α βλέπουμε και τα ζούμε καθημερινά και γινόμαστε και δέχτες παραπόνων. Ας καταλάβουν μερικοί ότι το καμπανάκι έχει χτυπήσει άλλη μια φορά. Πρέπει να σεβόμαστε τους τουρίστες και να τους προσφέρουμε ότι καλύτερο, την φιλοξενία, την κουλτουρα μας και τιμές φιλικές για την εποχή. Μεταφέραμε σήμερα κάποιες επισημάνσεις, εικόνες, ειδήσεις, μικρά μεγάλα και καθημερινά για τα οποία έχει ανάγκη να ενημερωθεί ο Παφίτης. Να συστήσουμε σε όλους να είναι προσεκτικοί στο οδήγημα, αν θα οδηγήσουν να μην πιουν και να τους ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Υπολογικότητας των ΗΠΑ [ Government Accountability Office (GAO)] τόσο υπό την προεδρία του Μπίλ Κλίντον, όσο και υπό αυτήν του Τζώρτζ Μπους αναφέρει σχετικά ότι το πραγματικό ποσό ανέρχεται σε & 65 τρις, δίνοντας μάλιστα και σχετικά ποσά στον κάθε τομέα ξεχωριστά τα οποία με συγκεκριμένες λογιστικές αλχημείες δεν εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς του Κράτους. Ο Walker ανεβάζει ουσιαστικά το χρέος των ΗΠΑ στο εξωφρενικό 315% του ΑΕΠ και καλεί τα δύο κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των πολιτών. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διάψευση των στοιχείων που έχει παραθέσει ο Walker… Για την Ευρώπη η οποία έχει άμεσες οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ οι επιπτώσεις από τυχόν νέα προβλήματα θα ήταν καταστροφικές. Η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια για νέες αναταράξεις, ειδικά μετά την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από αυτήν. Η υψηλή ανεργία στην Ένωση (11%) η οποία είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή των ΗΠΑ δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη. Από την άλλη, για τις ΗΠΑ το πρόβλημα θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όσο περνάει ο καιρός αφού οι ‘ιδιοκτήτες’ του εξωτερικού χρέους της χώρας είναι η

Κίνα και η Ιαπωνία, δηλαδή οι δύο μεγαλύτεροι οικονομικοί της ανταγωνιστές. Μέσα σε όλα αυτά οι ΗΠΑ καλούνται να πάρουν σοβαρότατες αποφάσεις για το μέλλον τους αφού μπορεί οικονομικά να παραμένουν η ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη, μπορεί να έχουν την δυνατότητα να ‘κόψουν’ λεφτά για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα όπως αυτά του πληθωρισμού. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για το χρέος των ΗΠΑ. Ο Ν. Τράμπ υπόσχεται πολλά και η Χ. Κλίντον θα έχει να απαντήσει σε πολλά. Ένα είναι το σίγουρο. Το πρόβλημα δεν μπορεί να συνεχιστεί να κρύβεται για πάντα κάτω από το χαλί… Πηγές: 1. www.nationaldebtclocks.org/debtclock/ unitedstates 2. http://thehill.com 3. http://www.forbes.com/forbes/welcome 4. www.tradingeconomics.com

*Υποψήφιος Διδάκτωρ Business Administration Swiss Management Center University Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης amvroslive@gmail.com


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

21

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNAΤIONAL SCHOOL OF PAPHOS

Μας έκαναν περήφανους

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Σημαντικές διακρίσεις και συμμετοχές σε φόρουμ και διαγωνισμούς τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου έχουν πετύχει μαθητές του International School of Paphos. Συγκεκριμένα, εξαμελής αποστολή του σχολείου αποτελούμενη από τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Ανδρέα Λεπτό, Μαριάν Λουϊζίνο, Ανδρούλλα Νεοφύτου, Παναρέτη Νεοφύτου και Μαρία Χατζηπασχάλη μαζί με την υπεύθυνη καθηγήτρια Πάολα Χατζηλαμπρή και την συνοδό καθηγήτρια Λυσιμάχη Βασιλείου, εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο τους στο 11ο Εθνικό Συνέδριο του European Youth Parliament στην Λευκωσία, κάνοντας υπερήφανη την Πάφο.

EYP Forum,που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία τον Απρίλιο του 2018. Πρόκειται για τους μαθητές Ανδρέα Λεπτό, Παναρέτη Νεοφύτου και Μαρία Χατζηπασχάλη, ενώ η Μαριάν Λουϊζίνο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Λιθουανία σε παράλληλο Ευρωπαϊκό Φόρουμ τον Ιούλιο του 2018. Σημειώνεται ότι το International School of Paphos συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στον θεσμό αυτό με επιτυχία υπό την καθοδήγηση της κας. Χατζηλαμπρή. Στο μεταξύ, την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» κατέλαβε - ανάμεσα σε άλλα 15 δημόσια και

Στο συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα από τις 23 μέχρι τις 26 Αυγούστου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές από Κύπρο και εξωτερικό, οι οποίοι συζήτησαν και ανέπτυξαν θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Ακολουθώντας την δημοκρατική διαδικασία οι συμμετέχοντες με την ψήφο τους ενέκριναν ή απέρριψαν τις γραπτές προτάσεις και αποφάσεις της κάθε επιτροπής. Τα 92 παιδιά από τα 16 συμμετέχοντα σχολεία βαθμολογούνταν συνεχώς από μυστικούς επίτροπους για την συμμετοχή τους σε κοινωνικού και ακαδημαϊκού τύπου δραστηριότητες. Οι μαθητές του International School of Paphos στάθηκαν επάξια στο ρόλο τους και κέρδισαν όχι μόνο τις εντυπώσεις αλλά και τρεις από τις έξι θέσεις παγκύπρια για το International

ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης - το International School of Paphos, λόγω των δράσεων και των προτζεκτ που παρουσίασαν οι μαθητές. Η ομάδα τωνJunior Ambassadors και η Senior Ambassador Πάολα Χατζηλαμπρή θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο, τον προσεχή Μάρτιο στα πλαίσια του προγράμματος Euroscola. Παράλληλα, η κυρία Χατζηλαμπρή θα ταξιδέψει την Κυριακή 17/9 στις Βρυξέλλες για σχετικό συνέδριο, εκπροσωπώντας το σχολείο και την χώρα μας, αφότου επιλέγηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή ως άξια Senior Ambassador of the European Parliament και τον διευθυντή του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου Ανδρέα Κεττή.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας ζητά προσφορές από ασφαλιστικά γραφεία για τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις: 1. Οχήματα Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι ζημιάς Τρίτου. 2. Αστικής Ευθύνης για κτίρια και πάρκο. 3. Ευθύνης Εργοδότη. 4. Περιουσίας. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 18/09/2017, από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του Προσφοροδότη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, φαξ, email), καθώς επίσης και η ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΛΑΣ». Οι προσφορές λήγουν τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Το Συμβούλιο Ευημερίας Ασθενών Νοσοκομείου Πάφου διοργανώνει μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του φιλανθρωπική εκδήλωση την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 4.30 μ.μ στο FifthFloor. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία από την Ιατρό Δρ Αννίτα Κολνάκου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Πρόληψη θαλασσαιμίας και νόσος Φρίτραιχ στον Κυπριακό Πληθυσμό» Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφερθεί καφές, γλυκά και αλμυρά. Προσκαλείσθε να παραστείτε (Τιμή εισόδου 10 ευρώ) για σκοπούς ενίσχυσης του Ταμείου του Συμβουλίου για αντιμετώπιση αναγκών ασθενών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΠΑΦΟΥ (Σ.ΚΟ.ΠΑ) Σας προσκαλούμε στην πρώτη συνεστίαση του νεοσύστατου σωματείου μας, του συνδέσμου κολυμβητών Πάφου (Σ.ΚΟ.ΠΑ) που θα γίνει την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ. στο εστιατόριο Λαδάδικα. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα τιμηθεί και το μέλος μας πρώην δήμαρχος Πάφου κ. Αταλιώτης Για πληροφορίες 99632244 - 99342474 - 99557607

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ● Πωλούνται εγκεκριμένα οικόπεδα σε ήσυχη και προνομιούχα περιοχή στη Μεσόγη με ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Τιμή από 95.000 ευρώ ● Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα υπό διαχωρισμό στη Γεροσκήπου εμβαδού 750τ.μ. το καθένα Τιμή 130.000 ευρώ έκαστον ● Πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων, σε άριστη κατάσταση, εμβαδού 95τ/μ που βρίσκεται στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων στην τιμή των 95.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των επίπλων. Υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας. ● Ενοικιάζονται γραφειακοί χώροι στον δεύτερο όροφο σε κτίριο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κον Μιχάλη στο τηλ: 99034170

23

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Τα Σεπτεμβριανά, η Γενοκτονία και οι Εγγλέζοι Άσπονδοι φίλοι του Ελληνισμού οι Εγγλέζοι. Αρχής γενομένης του ληστρικού δανείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Εμείς εδώ στην Κύπρο ακόμη υποφέρουμε από την φιλοτουρκική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας. Την περασμένη εβδομάδα θρηνήσαμε τα τραγικά γεγονότα του πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης την νύχτα της 6ης με 7ηςΣεπτεμβρίου, 1955. Αφορμή έδωσε η προβοκατόρικη, από την τουρκική ΜΙΤ, τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του Ατατούκ στην Θεσσαλονίκη. Η βόμβα μεταφέρθηκε από την Τουρκία, από Τούρκο πράκτορα (Έλληνα υπήκοο από την Κομοτηνή) και τοποθετήθηκε από τον Τούρκο κλητήρα του Προξενείου στην Θεσσαλονίκη. Οι λεπτομέρειες ήλθαν στο φως το 1961, κατά τη διάρκεια της δίκης για εσχάτη προδοσία του πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές, ο οποίος κατέληξε εν τέλει στην αγχόνη. Ο Μεντερές δήλωσε δημοσίως ότι τόσο η έκρηξη στο προξενείο της Θεσσαλονίκης όσο και το πογκρόμ ήταν προσχεδιασμένα από τον ίδιον και τα στελέχη του Κεμαλικού Κόμματος που είχε την εξουσία. Οι πραγματικοί λόγοι του πογκρόμ ήταν οι εξελίξεις στην Κύπρο, αλλά και ο συστηματικός στραγγαλισμός όλων των μειονοτήτων στην Τουρκία, μέρος του ευρύτερου σχεδίου των Κεμαλιστών για Εκτουρκισμό και δημιουργία Εθνικού Κράτους. Το εκπληκτικό όμως είναι ότι πρωτεργάτες και οραματιστές του πογκρόμ, όπως μας αποκαλύπτει η τουρκικής καταγωγής γερμανίδα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης , Dilek Güven, ήταν οι Εγγλέζοι. Η Dilek Güven , σε συνέντευξή της στην τουρκική εφημερίδα SABAH, μεταξύ άλλων λέει: «Βρήκα ένα γράμμα, που περίπου ένα χρόνο πριν, το είχε γράψει ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, όπου ανέφερε: Οι Τούρκοι έχουν καλές σχέσεις με τους Έλληνες. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν έσκαγε μια βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ;». [1] Ανατρέχοντας μερικές δεκαετίες πίσω, άμοιροι ευθυνών, δεν ήταν οι Εγγλέζοι, ούτε και για την Μικρασιατική Καταστροφή. Όπως αποδεικνύει έγγραφο, που πρόσφατα έχει δει το φως της δημοσιότητας στην Τουρκία, οι Έγγλέζοι είχαν και εκεί το δάκτυλό τους.

Το έγγραφο έδωσε στην δημοσιότητα η κόρη του στρατηγού Kazım Karabekir, βασικού συνεργάτη του Κεμάλ . Το έγγραφο αποδεικνύει ότι με την εντολή των Βρετανών ο Ατατούρκ πήγε στην Σαμψούντα για ΤΟΥ να αρχίσει τον πόλεμο ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗ* εναντίον των Ελλήνων και να διαπράξει την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. [2] Και τελειώνοντας, ας μην ξεχνάμε ότι το 1956,πρώτοςέκανεδήλωση για διχοτόμηση της Κύπρου ο άγγλος Υπουργός Αποικιών, Λένοξ Μπόιντ. Στο τέλος της παρουσίασης των Συνταγματικών Προτάσεων Ράντκλιφ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, είπε: «….., ο σκοπός της κυβερνήσεως της Αυτής Μεγαλειότητος θα είναι να εξασφαλίσει όπως η άσκηση της αυτοδιαθέσεως πραγματοποιηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπως και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, να δοθεί η ευκαιρία, ένεκα των ιδιόμορφων συνθηκών της Κύπρου, να αποφασίσει μόνη της το μελλοντικό της καθεστώς. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος αναγνωρίζει ότι η άσκηση της αυτοδιαθέσεως σε ένα τέτοιο ανάμεικτο πληθυσμό θα πρέπει να συμπεριλάβει και την διχοτόμηση μεταξύ των ενδεχομένων λύσεων.» [3] Πενήντα χρόνια αργότερα, νομική υπόσταση στην συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση προσφέρει ο Λόρδος Ντ. Χάνεϊ, με την σοφιστεία της ΔΔΟ, όπως προδιαγράφεται στο ρατσιστικό, διχοτομικό Σχέδιο Ανάν. Είχεκαι την αυθάδεια να μας πει ότι, θα μας το φέρνει ξανά και ξανά μέχρι να το ψηφίσουμε. Το τραγικό: οι κυβερνόντες την τελευταία δεκαετία, εναγωνίως προσπαθούν να εξιλεωθούν για τις επιλογές τους το 2004, φέρνοντάς μας το ξανά και ξανά σε τρισχειρότερη μορφή. Πηγές: [1] zougla.gr, [2] nikosxeiladakis.gr, [3] Ν. Χριστοδουλίδη: Σχέδια Λύσης του Κυπριακού *Εκπρόσωπος Τύπου, Ε.Ε. ΔΗΚΟ Πάφου

Στα Δημοτικά Μπάνια, θα γιορταστεί στην Κύπρο η Παγκόσμια μέρα θάλασσας Στα Δημοτικά Μπάνια, το ερχόμενο Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, στις 9 π.μ. θα γιορτασθεί φέτος, για δεύτερη φορά η Παγκόσμια μέρα θάλασσας, η οποία έχει καθορισθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ocean Conservancy. Αυτή την μέρα χιλιάδες καθαρισμοί ακτών θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο και χιλιάδες εθελοντές θα συμμετέχουν με στόχο την ευαισθητοποίηση για το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας. Ο Διεθνής Οργανισμός έχει δημιουργήσει ψηφιακό χάρτη στον οποίο αναγράφονται σε κάθε χώρα ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός. Την εκδήλωση στην Πάφο διοργανώνουν οι Χειμερινοί Κολυμβητές Πάφου, με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας Ακτής, το οποίο προΐσταται η Παφίτισσα ακτομηχανικός Ξένια Λοιζίδη και υποστηρίζεται από το Καταδυτικό Κέντρο CYDIVE, του Φώτου Σωκράτους, τους Ψαροντουφεκάδες από το κατάστημα Ηρακλέους και Πιδιάς, τον Παφιακό Σύλλογο Υποβρυχίου Κυνηγίου τους Ναυαγοσώστες και την στήριξη του Δήμου Πάφου, της Πρεσβείας της Ισπανίας (στην Πάφο θα παρευρεθεί ο εξοχότατος Πρέσβης Ανχελ Λοσσάδα) και της Αρχής Λιμένων. O πρόεδρος των Χειμερινών Κολυμβητών Πάφου Ματθαίος Ιεροκηπιώτης τόνισε χαρακτηριστικά: " Με την ευκαιρία της πα-

γκόσμιας ημέρας θάλασσας και μέσα στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας, για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, έχουμε καταφέρει να γίνει στην πόλη μας αυτή η ωραία εκδήλωση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την καλή μας φίλη ακτομηχανικό Ξένια Λοιζίδη, για την πολύτιμη βοήθειά της, αφού χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε η Πάφος, να έχει αυτή την ξεχωριστή τιμή. Όπως γνωρίζετε, εμείς οι Χειμερινοί Κολυμβητές, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, σε θέματα καθαριότητας ειδικά των πανέμορφων ακτών μας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θέλουμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον που μας προσφέρει ο τόπος μας πρέπει να το προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και να το διατηρούμε καθαρό, ώστε να μπορούμε να το απολαμβάνουμε τόσο εμείς όσο και οι χιλιάδες ξένοι τουρίστες, που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο". Στην εκδήλωση, που θα ξεκινήσει με καθαρισμό της παραλίας του ΣΟΔΑΠ και ακολούθως του βυθού των Δημοτικών Μπάνιων, θα απονεμηθούν διπλώματα στους φορείς που θα λάβουν μέρος, από τον Διεθνή Οργανισμό Ocean Conservancy. Επίσης, θα διατεθούν γάντια και σακούλες για τον καθαρισμό και στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν αναμνηστικά μπλουζάκια της Ακτής.


24 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Reunion!

Καρκίνος του Προστάτη Η 15η μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου έχει ορικαρκίνο). Μα και από την άλλη δεν έχουμε σθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίκανένα δικαίωμα να αποκαλούμε έτσι κάποιον νου του Προστάτη. ασθενή και στην τελική αντί να του δίνουμε κουΕίναι κάτι που αφορά όλους μας, το κάθε ράγιο για ζωή, για θεραπεία, για αποκατάσταση σπιτικό, την κάθε οικογένεια. Ολοι πρέπει να να τον βουρλίζουμεπερισσότερο, πολλές φορές ενημερωθούν και να γνωρίζουν σωστά, γι΄αυτο και άσκοπα! είναι καλύτερα να ρωτάμε γιατρούς και ειδικούς Γι’ αυτό καλό είναι να ενημερωνόμαστε για των διαφόρων θεμάτων και όχι να όλα όσα μας αφορούν, και για όλα ακούμε τι λέει ο καθένας ή να βρίόσα μας προβληματίζουν γιατί η σκουμε απαντήσεις μέσω διαδυκτίημιμάθεια είναι χειρότερη από την ου, που πάντα σου προβάλλουν το άγνοια. Και να μάθουμε να μιλάμε, τρισχειρότερο των περιπτώσεων να ζητάμε βοήθεια, να μην ντρεκαι το ανίατο. πόμαστε. Είναι κάτι που άμα διαγνωσθεί Η καλύτερη θεραπεία είναι έγκαιρα στις πλήστες των περιπτώη πρόληψη και όλοι το ξέρουμε σεων και των αποτελεσμάτων των αυτό. Γι’ αυτό πλησιάστε τους ειερευνών είναι ιάσιμο. δικούς και ενημερωθείτε όμορφα Το θέμα που η Ευρωπαϊκη και σωστά και εγγυημένα. ΙδιαίτεΟυρολογική Εταιρεία, καθιέρωσε ΤΗΣ ρα όταν γιορτάζεται μια επέτειος με δική της πρωτοβουλία την 15η ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* και σίγουρα σε πολυκαταστήματα, Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Μέρα Mall και άλλους χώρους όπου ο κατά του Καρκίνου του προστάτη, είναι για πολύς κόσμος έχει πρόσβαση ή κυκλοφορία υπάρχει μια μέρα όπου θα θυμίζει σε όλους στήνονται περίπτερα όπου υπάρχουν ειδικοί μας και θα μας ευαισθητοποιεί περί του θέμακαι δίνουν συμβουλές, ενημερωτικά φυλλάδια τος, γιατι σε πολλά θέματα ζούμε στην πλήρη και πολλές φορές όπου επιτρέπεται μπορεί να άγνοια. Πολλές φορές και ενώ έχουμε συμτώγίνονται και δειγματοληψίες ή μέτρηση της αρματα διαφόρων ασθενειών αντί να πάμε στον τηριακής πίεσης κλπ. γιατρό να κάνουμε μια εξέταση το προσπερνάΚαι να μάθετε όλος ο κόσμος ότι ΔΕΝ ΕΙμε, βαριόμαστε και αμελούμε και πάει λέγοντας. ΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ να είσαι ασθενής, να έχεις μια Ομως ενώ σε πολλές περιπτώσεις η ασθένεια επέμβαση, μια πλατίνα, ένα μόσχευμα, μια είναι ιάσιμη, επειδή εμείς αμελούμε και προσιδεροσύνδεση σπονδύλου και δεν ξέρω και σπερνούμε,της επιτρέπουμε να επιδυνωθεί και γω τι άλλο πάνω σου ή μέσα στο σώμα σου. να χειροτερέψει. Ντροπή είναι να μήν το λες και να μην λαμβάΓενικά είναι μια ασθένεια που ο Θεός να νεις έγκαιρα μέτρα θεραπείας επειδή φοβάσαι λυπηθεί τον κόσμοΤου και να μην τον πλακώμην το μάθουν τα άλλα τα γομάρια της κοινωνει μια τέτοια, τόσο σοβαρή ασθένεια, που εγω νίας, μιας κοινωνίας που αντί να κοιταχθεί στον θυμάμαι από παιδί πάντα να την αποκαλούν καθρέφτη να δει τα δικά της χάλια, έρχεται και «επάρατη νόσο» που ετοιμολογικά σημαίνει: βγάζει και γλώσσα για όλα κάνοντας τον ειδήεπάρατος < αρχαία ελληνική ἐπαρῶμαι < ἐπί μονα! + ἀρῶμαι (< ἀρά : η προσευχή, η κατάρα .Και Όσο γιατις ουλές, άκουσα ένα πρωινό στο ως επίθετο είναι η λέξη επάρατος δηλαδή κάραδιόφωνο σε μια εκπομπή, ότι «ουλή» λέει, ποιος που τον απευχόμαστε, διότι οδηγεί στην «είναι το σημείο από όπου πέρασε το φως. Είκαταστροφή. Λάθος μας λοιπόν να χρησιμοναι το σημείο που μένει εκεί να σου θυμίζει την ποιούμε αυτή την έκφραση η οποία στην τελιμάχη που έδωσες και βγήκες νικητής». κή καθιερώθηκε και είναι η πλέον διαδεδομένη Άρα, μην ντρέπεστε για ότι είστε, για ότι και χαρακτηριστική για να περιγράψει κανείς αγαπάτε και ονειρεύεστε. Να ντρέπεστε που την ασθένεια γενικά, όχι μόνο του προστάτη αφήνετε την ζωή σας να την κοντρολάρει «η ως «την επάρατη νόσο», θα πρέπει όμως να κοινωνία», μια κοινωνία που η κλουβιοκεφαλίααποφεύγεται η χρήση της, καθώς υπονοεί ότι ση της κτυπάει κόκκινο! η νόσος είναι καταραμένη και/ή ανίατη, και θεωρείται προσβλητική για τους πάσχοντες από *Δημοσιογράφος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Συνεστίαση Απόφοιτων Πάφου 1997 για τα 20 χρόνια από την Αποφοίτηση Πραγματοποιείται το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο “Summer Cinema Club” η συνεστίαση των αποφοίτων των λυκείων και τεχνικών σχολών της επαρχίας Πάφου 1997. Το πάρτι θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τιμή Εισιτηρίου: 20 Ευρώ (συμπεριλαμβάνονται δύο ποτά και πλούσιο μπουφέ). Τα εισιτήρια προπωλούνται ηλεκτρονικά στη σελίδα www.soldouttickets. com.cy,στα περίπτερα “Timeout” στην Πάφο και σε όλα τα So Easy Kiosks παγκύπρια μέχρι τις 18/09/2017. Υπεύθυνοι διοργάνωσης: Μιχάλης Σόλωνος, Δήμητρα Σιέλη και Δόξα Οι-

κονομίδου. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε μέχρι τη μεγάλη συνάντηση!

Νεάπολις και αρχιτεκτονικές προτάσεις Γραμμές Παραγωγής / Γραμμές που παράγουν: αρχιτεκτονικές προτάσεις για την Πάφο. Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου - Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017 Πολυχώρος Αττικόν 16.00-19:00 Εγκαίνια: 28 Σεπτεμβρίου 2017, 19:00 Στο πλαίσιο του έργου “Η Αρχιτεκτονική ως Εργαλείο Μετασχηματισμού”, το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου του Πανεπιστημίου Νεάπολις παρουσιάζουν έργα φοιτητών και φοιτητριών που επικεντρώνονται στην Πάφο και την ευρύτερη περιοχή της. Με αφετηρία το σεβασμό στο περιβάλλον και την ιστορία, οι μελλοντικοί αρχιτέκτονες επιλέγουν χώρους της πό-

Εξαιρετική δουλειά απο το Πολυκέντρο Νεολαίας Πάφου

ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ*

Το Πολυκέντρο Νεολαίας Πάφου δημιουργήθηκε από την πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής ότι η νέοι μας πρέπει να αναδειχθούν σε ουσιαστική δύναμη στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης του επιπέδου ζωής τους και λειτουργεί από το 2009 προσφέροντας ένα χώρο δημιουργικής έκφρασης στους νέους της πόλης μας. Αυτό που μπορεί κανείς να πει με σιγουριά μετά απο 8 και πλαίων χρόνια λειτουργίας του είναι ότι το Πολυκέντρο Νεολαίας Πάφου είναι το σπίτι του κάθε νέου για υγιή ενασχόληση και μέσα από αυτό μπορούν οι νέοι της πόλης μας να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε θέματα υπολογιστών, μουσικής, χορού κ.α. αλλά συνάμα έχουν και μία καλή ευκαιρία για κοινωνική σύνδεση με άλλους νέους άλλων τοπικών

οργανώσεων. Η σιγουρία της άποψης αυτής πυγάζει απο την μαζική συμμετοχή τόσο πολλών νέων στα προγράμματα του πολυκέντρου αλλά και στην φανταστική δουλεία που κάνουν οι άνθρωποι που εργοδοτούνται εκεί. Στα Πολύκεντρα Νεολαίας λειτουργούν εργαστήρια Η/Υ, Μουσικής, Τέχνης, Χορού, Γυμναστικής, Θεάτρου κ.α., στα οποία συμμετέχουν δωρεάν, παιδιά και νέοι ηλικίας 6-35 χρόνων, καθώς επίσης και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα εργαστήρια λειτουργούν από επαγγελματίες εκπαιδευτές και οι θεματικές τους αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων. Οι αίθουσες των εργαστη-

ρίων επίσης παραχωρούνται στους νέους και στις οργανώσεις νεολαίας, για δική τους χρήση. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι το πολυκέντρο νεολαίας Πάφου εμπλουτίζει της πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Πάφου με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων του σε διάφορες εκδηλώσεις (καθαρά Δευτέρα στην περιοχή φάρου κ.α). Κλείνωντας αυτό το μικρό άθρο θα έλεγα ότι το Πολύκεντρο κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να καταστεί ένας χώρος συνεύρεσης υγιούς ενασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης των νέων. *Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας ΔΗΚΟ

λης και της επαρχίας Πάφου και τους μεταμορφώνουν σε τόπους συνεύρεσης και παιχνιδιού, σε τόπους ανάπτυξης και ανταλλαγής ιδεών, σε τόπους άσκησης δημοκρατίας και παραγωγής πολιτισμού. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης οι προτάσεις που διακρίθηκαν στον αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό διαγωνισμό “SecondNature” που οργανώθηκε από τον Οργανισμό Pafos2017. Επιμέλεια έκθεσης: Σ. Ξενόπουλος, Ε. Δόβα, Α. Σιβιτανίδου. Γραφιστική επιμέλεια: Χριστίνα Ευθυμίου Με τη συνεργασία της Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Ζητούμε έργα πρωτογενούς ανάγκης Την περίοδο 1950 – 70 πολλοί Παφίτες και δη νεαροί, εγκατέλειπαν την πόλη τους για άλλες πόλεις (βλέπε Λεμεσό) λόγω φτώχιας και μη προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Λεμεσός είναι κατεκλυσμένη από Παφίτες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δυστυχώς το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και εν έτη 2017. Πολλοί νέοι, και ιδιαίτερα μορφωμένοι, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε άλλες πόλεις γιατί η αγαπημένη τους Πάφος δεν τους προσφέρει καμία προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης αφού υστερεί σε θέματα υποδομής και ίσων ευκαιριών. Η Πάφος, ότι πέτυχε σε θέματα ανάπτυξης το κατάφερε μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μόνο και καμία κυβέρνηση και κανένας πρόεδρος δεν αγκάλιασε και δεν αγάπησε την πόλη αυτή. Όλοι έβλεπαν και βλέπουν την Πάφο ως ο «μακρινός προορισμός», ως η περιοχή που θα έρθουν για λίγες μέρες διακοπών θα περάσουν καλά αγνοώντας εντελώς για το τί προβλήματα και ανάγκες έχουν οι κάτοικοί της! Δεν ζητούμε έργα υποδομής

που οι άλλες πόλεις δεν έχουν. Δεν ζητούμε έργα υποδομής που δεν θα δώσουν την προοπτική για οικονομική, πνευματική, και πολιτιστική ανάπτυξη. Δεν ζητούμε έργα υποδομής που δεν έχουμε ανάγκη. Δεν ζητούμε έργα υποδομής που θα υποθηκεύσουν την οικονομία του τόπου. Ζητούμε έργα που υπάγονται στην σφαίρα της πρωτογενούς ανάγκης για να θεωρείται μια περιοχή πόλη και να δίνουν την προοπτική στους νέους ανθρώπους να μένουν στην αγαπημένη τους πόλη. Αυτά, χρειαζόμαστε κύριοι, και πάρτε το καλά χαμπάρι ότι η Πάφος εάν δεν βοηθηθεί από το κράτος ΤΩΡΑ οδεύει με μαθηματική ακρίβεια στον πλήρη μαρασμό. Ο ιδιωτικός τομέας πέθανε που στήριζε την οικονομία της Πάφου και αν το κράτος που για δεκαετίες είσπραττε από την τουριστική και οικοδομική βιομηχανία της Πάφου, δεν επιστρέψει κάτι πίσω τότε να είστε σίγουροι ότι οι νέοι της Πάφου θα συνεχίσουν την φυγή τους. Μια πόλη χωρίς νέους, δεν έχει μέλλον. Χρύσανθος Η. Σαββίδης Τέως Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗΚΟ


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 25

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΟΥ ΧΤΕΣ

Εικόνες γνώριμες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΙΡΗ ΓΡΑΦΕΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Εσωτερική δύναμη...

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ αδ υνατούμε να δούμε ακ όμη και λύσεις που είναι κοντά μας, και που μα ς προσφέρουν, ουσιαστι κά , τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε θέματα κα ι να ακολουθήσουμε δρ όμους, πορείες και δια δρομές διαφορετικές απ ό αυτές που ακολουθού σαμε... ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ, γιατί είμαστε προσκολλημένο ι, στο πρόβλημα, και λογ ικά με τη δύναμη πο υ έχει ο νόμος της έλξης, στην ουσία ελκύουμε περισσότερο το πρόβλημ α παρά τη λύση του. ΜΕΣΑ ΜΑΣ, υπάρχου ν απεριόριστες ψυχικ ές δυνάμεις, που μπορού ν να μας δώσουν λύσ εις στο κάθε τι, αρκεί αν τις εμπιστευτούμε και να αφεθούμε. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟ Υ τυχαίο, που την ώρ α που νομίζουμε ότι δεν βρίσκουμε λύσεις σε κά ποιο πρόβλημα, ξεπηδ ούν ένα σωρό λύσεις, και ένα σωρό διαφορετικο ί δρόμοι που μπορού με να ακολουθήσουμε... Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ... ΚΑΠΟΤΕ ΦΤΑΝΟΥΜΕ σε στιγμές απόγνωσης, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, με ποιους τρόπους θα επιλύσουμε θέματα μας, πώς να προχωρήσουμε...τι λύσεις να δώσουμε...Σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε, και ταλαιπωρούμε το μυαλό μας, μέχρι που να φτάσουμε σε σημεία αδιέξοδα... τότε, απλά λέμε ότι θέλει ας γίνει, και σχεδόν μαγικά, έρχονται οι λύσεις, οι αποφάσεις, οι ιδέες χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε. ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ από μόνο του ότι η προσκόλληση δεν είναι λύση, λύση είναι αν επιτρέψουμε στο μαγικό μας μυαλό με ηρεμία να φέρει τις λύσεις, τις κατάλληλες λύσεις...

Ένα τμήμα του λιμανιού σε κλίμα απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης, καθώς και την κυπριακή φιλοξενία να συνοδεύεται από γλυκό του κουταλιού φτιαγμένο από τα χέρια της οικοκυράς με αγάπη, παρουσιάζει στους πίνακές της η συνεργάτιδά μας Γεωργία Παπίρη. Πρόκειται για εικόνες γνώριμες, που παραπέμπουν σε αγαπημένες εποχές και συνήθειες

Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

του τόπου μας.

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της Νόσου Crohn Η Νόσος Crohn χαρακτηρίζεται από φλεγμονή της πεπτικής ή γαστρεντερικής οδού. Ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του πεπτικού συστήματος, από το στόμα μέχρι τον πρωκτό,

ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ*

αλλά εντοπίζεται συχνότερα το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου (τελικός ειλεός), το σημείο δηλαδή που ενώνεται το λεπτό με το παχύ έντερο. Η νόσος επηρεάζει γυναίκες και άνδρες ηλικίας 15-35 ετών. Χαρακτηρίζεται από περιόδους έξαρσης και ύφεσης, αν και περίπου το 67% των ατόμων που βρίσκονται σε ύφεση θα έχει τουλάχιστον 1 υποτροπή κατά τα επόμενα 5 χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι η νόσος μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, στις οποίες περιλαμβάνονται απόφραξη, συρίγγια, απο-

στήματα, τοξικό μεγάκολο και υποσιτισμός εξαιτίας της μειωμένης πρόσληψης τροφής και δυσαπορρόφησή της. Επίσης, τα άτομα με νόσο του Crohn έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στην περιοχή της φλεγμονής. Είναι μια χρόνια νόσος, συνεπώς απαιτεί θεραπεία εφ' όρου ζωής. Παρότι οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους πολλά διαφορετικά φάρμακα για την αντιμετώπισή της, υπάρχουν περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, ακόμα και για επιπλοκές της νόσου. Η νόσος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του πάσχοντα. Επηρεάζει όλες τις πτυχές της, και γι’ αυτό το λόγο οι άνθρωποι βιώνουν ποικίλα συναισθήματα που ξεκινούν από τη στιγμή της διάγνωσης. Αρχικά νιώθουν ανακούφιση, καθώς συγκεκριμενοποιείται η μέχρι τότε άγνωστη ασθένειά τους, συναίσθημα που διαρκεί όμως λίγο. Μόλις ενημερωθούν από τον γιατρό τους για τις επιπτώσεις, και γενικά για την μετέπειτα πορεία τους με την ασθένεια, σοκάρονται και σκέφτονται ότι ενδεχομένως να έχει γίνει λάθος διάγνωση, καθώς η άρνηση της ύπαρξης της ασθένειας

είναι ευκολότερη από την αποδοχή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Κατόπιν, αρκετοί ασθενείς θυμώνουν, νιώθουν ότι δεν είναι δίκαιο να συμβεί σ’ αυτούς, ενώ αργότερα έρχεται το στάδιο της θλίψης, ιδιαίτερα όταν αρχίζουν να αναλογίζονται τη μελλοντική ζωή τους. Όλα αυτά τα συναισθήματα αντικαθιστώνται αργότερα από φόβο, άγχος και αμηχανία, καθώς η απρόβλεπτη φύση της νόσου καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό της καθημερινότητας. Η μόνιμη ανησυχία των ασθενών είναι εάν θα έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα εάν παραστεί ανάγκη, σκέψη που δεν φεύγει από το μυαλό ακόμα και σε περιόδους ύφεσης των συμπτωμάτων της νόσου. Η ψυχολογική πίεση δεν είναι μια αιτία της νόσου, αλλά οποιαδήποτε αγχωτική κατάσταση είτε συναισθηματική είτε φυσική, μπορεί να συνδεθεί με τις περιόδους έξαρσης της ασθένειας είτε κατά τύχη είτε από έναν μηχανισμό που είναι προς το παρόν ασαφής. Όπως και με τις υπόλοιπες χρόνιες νόσου, η προαναφερόμενη ψυχολογική πίεση καθιστά τους πάσχοντες πιο επιρρεπείς σε αγχώδεις και συναισθηματικές

(όπως η κατάθλιψη) διαταραχές. Σήμερα, οι διάφορες σχολές ψυχοθεραπείας είναι σε θέση να προσφέρουν εκτός από ανακούφιση και στήριξη, τεχνικές διαχείρισης άγχους, βοήθεια στην προσαρμογή και διαχείριση των εξάρσεων της νόσου καθώς και βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της ποιότητας της καθημερινότητας των πασχόντων. *Ψυχολόγος (MSc in Clinical psychology) Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)


26 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τις αθλητικές σελίδες επιμελείται ο Μάριος Ευριπίδου e -mail: evrimar@gmail.com

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πάφος FC - Ομόνοια Λευκωσίας Παφιακό στάδιο - Ώρα 7μ.μ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Φοίνικας - ΕΝΑΔ Κοινοτικό Αγ. Μαρίνας - Ώρα 16:00 Αχυρώνας Λιοπετρίου - Πέγεια 2014

Δημοτικό Λιοπετρίου - Ώρα 4μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ονήσιλλος - Ακρίτας Δημοτικό Σωτήρας - Ώρα 4μ.μ. ΣΤΟΚ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣ - Ποσειδώνας Γιόλου Ώρα 4μ.μ.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΛΣΝΕΡ

Πρόκληση ο αγώνας με την Ομόνοια Με την πολύ φιλόδοξη φέτος Ομόνοια συγκρούεται η Πάφος fc, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο αγώνας με την ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου είναι ο πιο δύσκολος, όμως η παφιακή ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Ρεκόρ εισιτηρίων αναμένεται να σημειωθεί στο Παφιακό στάδιο μετά από αρκετά χρόνια, καθώς θα έχουμε μαζική παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Εξαιρετικά δύσκολος ο αγώνας για την Πάφο, η οποία δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η ομάδα του Λούκα Έλσνερ, ωστόσο, καλείται να δείξει σημάδια ανάκαμψης και να κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, οι δύο νεοφερμένοι Λούκας Ντομίγκεζ και Κριστιάν Μπρουλς έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν αρκετά και να ανεβάσουν την απόδοση της ομάδας. Ο Ντομίγκεζ ήταν κυρίαρχος στον χώρο της άμυνας, όπως και ο Μπρουλς στον μεσοεπιθετικό τομέα. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και τους Κοβαλένκο και Πογιέτ που αγωνίστηκαν στον αγώνα με την Αλκή, με τον πρώτο να δείχνει τρομερή όρεξη για μπάλα. Ο Πογιέτ αγωνίστηκε λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί. Ο προπονητής της Πάφου έχει επί-

σης τους Κομπάνι, Μοστεφά και Καμαρά, που εναπόκειται στον ίδιο πότε θα τους χρησιμοποιήσει. Τώρα, όσο αφορά τα προβλήματα φυσικής κατάστασης και ομοιογένειας που παρουσιάζει η ομάδα, ο κ. Έλσνερ ξεκαθάρισε ότι δουλεύουν σκληρά για να φθάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. «Υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά το επίπεδο της φυσικής κατάστασης αρκετών ποδοσφαιριστών μας και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να πιέσουμε τα τελευταία 15 λεπτά και προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τον βαθμό στο τέλος. Κάθε νέα μέρα που περνά και κάθε προπόνηση που κάνουμε μας δίνει την ευκαιρία να βελτιωθούμε, οπότε προσμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια». Για τον αγώνα με την Ομόνοια, ο Σλοβένος προπονητής τόνισε ότι είναι μια πρόκληση. «Αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε σκληρά για να διορθώσουμε τα λάθη μας, να προσαρμόσουμε τους νέους ποδοσφαιριστές στον τρόπο παιχνιδιού μας και να βελτιώσουμε την κατάσταση τους, χωρίς να τους προκαλέσουμε υπερβολική κούραση, καθώς πρέπει να αγωνιστούμε απέναντι στην Ομόνοια, μία εξαιρετική

ομάδα, σε μία σπουδαία πρόκληση για εμάς». Παρουσία Λομάκιν Τον αγώνα με την Αλκή παρακολούθησε και ο Σεργκέι Λομάκιν, παρέα με τον πρόεδρο της ομάδας Χρίστο Γλυκύ και τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΠ Ευριπίδη Λοϊζίδη. Ο κ. Λομάκιν σηκώθηκε από τη θέση του και χειροκρότησε το τέρμα που σημείωσε ο Τζάνζα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο ρώσος επενδυτής είχε σύντομη συνομιλία με φίλους της ομάδας, στους οποίους είπε να κάνουν υπομονή, γιατί με την προσθήκη των νέων αποκτημάτων η ομάδα θα είναι καλύτερη.

Προπώληση εισιτηρίων Η διοίκηση ανακοίνωσε την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (19.00) στο στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης” (πρώην Παφιακό). Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται στο PAFOS Official Store που βρίσκεται στο οίκημα του σωματείου, στο PAFOS HOUSE. Ωράριο προπώλησης: Σάββατο 16/09 - 09.00-13.00. Εισιτήρια προπωλούνται και στα ταμεία του γηπέδου πριν την έναρξη του αγώνα. Τα ταμεία και οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν στις 17.00, δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

"ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"

Αρχίζει από σήμερα η δράση του πρωταθλήματος Γ' κατηγορίας με τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής. Ένα πρωτάθλημα με αρκετό ενδιαφέρον, μιας και τέσσερις τοπικές ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες. Μια ομάδα έχει θέσει ως στόχο την άνοδό της στη Β' κατηγορία, ενώ οι άλλες τρεις, αν και δεν άνοιξαν τα χαρτιά τους, έχουν για στόχο μια αξιόλογη πορεία, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η άνοδος εάν στα μέσα της σεζόν είναι στις πρώτες θέσεις. Η μόνη ομάδα που έχει καθορίσει από νωρίς τον στόχο της είναι ο Ακρίτας Χλώρακας, μια ομάδα που υποβιβάστηκε στη Γ' κατηγορία. Ο Άγγελος Ευθυμίου και οι συνεργάτες του, που επέστρεψαν στην ομάδα, παρά την παραίτηση που προηγήθηκε, ετοίμασαν την ομάδα με σκοπό να επιστρέψει με το διπλό από τη Σωτήρα. Ο αγώνας με τον Ονήσιλλο δεν είναι καθόλου εύκολος, όμως στη Χλώρακα, που είναι αποφασισμένοι να ξεκινήσουν ως ένα από τα φαβορί για την άνοδο, θέλουν να κάνουν πο-

Ξεκινά νέα εποχή για το Σωματείο Δρομέων Πάφου ‘Στέλιος Κυριακίδης’! Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ολοκλήρωση του Μαραθωνίου της πόλης Panjin της Κίνας, σε δείπνο που δόθηκε προς τιμή της Κυπριακής και Ελληνικής αποστολής, υπογράφηκε συμφωνία φιλίας και συνεργασίας μεταξύ πέντε Σωματείων δρομέων. Συγκεκριμένα του Σωματείου «Στέλιος Κυριακίδης», δύο Κινέζικων Σωματείων του «Pegasus Running Club» και του «PANJIN Red Beach Marathon Association

Πρεμιέρα με τοπικό ντέρμπι στην Αγ. Μαρίνα Νέες προοπτικές...

δαρικό με νίκη και να στείλουν και τα ανάλογα μηνύματα. Το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, όπου ο τοπικός Φοίνικας φιλοξενεί την ΕΝΑΔ, σε μια αναμέτρηση χωρίς προγνωστικά. Η γηπεδούχος ομάδα έχει διατηρήσει τον περσινό καλό κορμό και έχει ενισχυθεί με αρκετούς αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Ο Στέλιος Σοφοκλέους έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, εκτός του Νίκου Σάββα, που εντάχθηκε τελευταία στην ομάδα. Από την άλλη η ΕΝΑΔ που υποβιβάστηκε στη Γ' κατηγορία, κατεβαί-

νει στο πρωτάθλημα ως ένα απ' τα φαβορί για επιστροφή. Η ομάδα έχει ενισχυθεί με αρκετούς ποδοσφαιριστές και αισιοδοξεί να ξεκινήσει με το δεξί για να επιβεβαιώσει από την αρχή ότι είναι μέσα στα φαβορί για επιστροφή στη Β' κατηγορία. Τέλος, η Πέγεια, που έχει ενισχυθεί σημαντικά, ταξιδεύει στο κοινοτικό στάδιο Λιοπετρίου με στόχο το να ξεκινήσει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Τάσου Μακρή πάει διαβασμένη στο Λιοπέτρι με όπου στοχεύει να επιστρέψει με το τρίποντο από μια δύσκολη έδρα και μια σκληροτράχηλη ομάδα.

Running Club» καθώς επίσης και δύο Ελληνικών Σωματείων Δρομέων του «Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Απόλλων’ Δυτικής Αττικής» και του «Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Τελμησσός’ Μαραθώνος». Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να ανταλλαγούν αθλητικές αποστολές μεταξύ των Σωματείων και να μοιραστούν μεταξύ τους εμπειρίες και γνώσεις για το κοινό τους χόμπι, το τρέξιμο. Τη συμφωνία φιλίας και συνεργασίας εκ μέρους του Σωματείου «Στέλιος Κυριακίδης» υπέγραψε ο Πρόεδρος Σταύρος Κακουρίδης.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ 27

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Απαράδεκτη η κοπή αιωνόβιων δέντρων στο πάρκο της πλατείας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΩΣΙΚΩΝ «ERUDIT» Μαθήματα ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για αρχάριους (ενήλικες και παιδιά). από 15.09.2017 Δύο φορές την εβδομάδα: Για ενήλικες: Τρίτη, Παρασκευή 17:00-18:00 Για παιδιά: Τρίτη, Παρασκευή 15:30-16:30

Το Κ.Σ. Κισσόνεργας σε προηγούμενη του συνεδρία καταδίκασε την κοπή δέντρων στο Πάρκο της πλατείας της Κισσόνεργας, και ξεκαθαρίζει ότι παρόλη την αντίθετη άποψη του Συμβουλίου, το Τμήμα Δασών έδωσε άδεια για κοπή των δέντρων χωρίς καν να λάβει υπόψη την αρνητική άποψη του Συμβουλίου που είναι ο κάτοχος και διαχειριστής του πάρκου. Το Κ.Σ. καταδικάζει την ενέργεια του Τμήματος Δασών για την παραχώρηση άδειας για το κόψιμο των αιωνόβιων δέντρων ύψους 20 μέτρων στο πάρκο της πλατείας, καθώς επίσης και την μη ενημέρωση του Κοινοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της άδειας υλοτομίας η οποία υλοποιήθηκε ημέρα Κυριακή χωρίς

κανένα έλεγχο αφού η υπηρεσία του συμβουλίου δεν εργάζεται. Επιπρόσθετα το Κ.Σ. θεώρει ότι έγινε ένα 'πράσινο έγκλημα' για το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη το Τμήμα Δασών το οποίο θεσμικά έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα δέντρα και όχι να συνηγορεί στο κόψιμο τους για ασήμαντους λόγους όπως η φυλλοβολία τους. Είναι απαίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας όχι μόνο να έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψη του για την οποιαδήποτε αποκοπή ή κλάδεμα δέντρων, αλλά να μην επιτρέπεται οποιοδήποτε κόψιμο δέντρων εάν δεν υπάρχει η σύμφωνος γνώμη του συμβουλίου.

Επίπεδα: Α1, Α2, Β1. 3 - 5 άτομα στην τάξη Γίνονται και ιδιωτικά μαθήματα. Είναι δυνατόν να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό όταν περάσουν τις εξετάσεις Οι εξετάσεις θα ληφθούν από τους εκπαιδευτικούς του Ρωσικού Κέντρου Πολιτισμού και Επιστημών που εδρεύει στη Λευκωσία (στη Ρωσική πρεσβεία).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ συνεχίζει την συνεργασία της και με την εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στον εμπορικό τομέα.

Πάφος, Νεαπόλεως 19, Τηλ.: 26930807, 99758322 e-mail: stonoga@cytanet.com.cy www.rusp.info

Για εμπορικές διαφημίσεις, ισολογισμούς και εκθέσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικά, γνωστοποιήσεις και προσφορές, καθώς και μικρές αγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας:

Για τις διαφημίσεις και τις μικρές αγγελίες σας, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ή ΦAΞ: 26953745, E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

Κινύρα 7, Γαλαξίας Κορτ, 3ος όροφος Γραφ. 304 Τηλ: 26953743, 26953744, 99669744 Φαξ: 26953745 email: paphoni@cytanet.com.cy

"ΦΟΡΕΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ!"

Οι συμπαντικοί πνευματικοί νόμοι Ο πνευματικός νόμος της αίτησης

Σύμφωνα με τον Πνευματικό Νόμο, αν θέλετε βοήθεια, πρέπει να το ζητήσετε. Ο Νόμος της Αίτησης μας διδάσκει να ρωτάμε όταν οι ψυχές μας είναι έτοιμες και αυτό με σαφήνεια και πρόθεση. Είναι δική μας προσωπική ευθύνη, να ζητάμε για τα πράγματα που χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Με το Νόμο της Αίτησης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να επιβάλουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Αν πιέσετε τον εαυτό σας σε κάποιον που δεν έχει ζητήσει τη βοήθειά σας, βοηθάτε μόνο τον εαυτό σας στο να τους αποτρέψετε από το να ξεδιαλύνουν την δική τους κατάσταση για τον εαυτό τους, παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την δική τους διαδικασία μάθησης. Επίσης, όταν εξαναγκάζετε τη βοήθεια ή τη συμβουλή σας σε κάποιον, θα αναλάβετε εσείς το κάρμα (Νόμος της Ανταπόδωσης), εάν πάει στραβά. Θεωρείται κακή συμπεριφορά να βιαστούμε απρόσκλητοι και πιθανότατα η βοήθειά μας θα αγνοηθεί ή δεν θα εκτιμηθεί. Φυσικά, αν κάποιος πνίγεται βοηθάμε! Μπορούμε να

καθοδηγήσουμε τους τυφλούς και να διευκολύνουμε τους άρρωστους και τους τεθλιμμένους. Ωστόσο, εάν αισθάνεστε αναστατωμένοι από το χάος που κάποιος έχει επιβάλει στον εαυτό του, αυτό είναι δικό σας θέμα. Δείτε το αυτό σαν μια ένδειξη ότι πρέπει να κοιτάξετε τον εαυτό σας, παρά να διασώσετε κάποιον άλλο. Εάν είστε εμπλεκόμενοι σε μια δύσκολη κατάσταση στην εργασία ή στην καριέρα σας, η εμπειρία και η μάθηση που κερδίζετε από την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υπερνίκηση του μπορεί να είναι το τέλειο βήμα για να προχωρήσετε στην καριέρα σας. Σας διδάσκει νέες δεξιότητες και σας προετοιμάζει για προώθηση. Δεν θα το εκτιμούσατε αν κάποιος εμπλεκόταν και αναλάμβανε την πρωτοβουλία χωρίς να ζητήσει άδεια, καθώς αυτό θα παρέβαινε και θα σας εμπόδιζε από το να είστε έτοιμοι για μια καλύτερη δουλειά. Στις πνευματικές σφαίρες, κανένας άγγελος, Πνευματικός Οδηγός ή Ανώτερο Όν, δεν είναι

σε θέση να παρεμβαίνει στις επιλογές της ζωής σας. Αντί αυτού, θα παραμείνουν στο πλάι σας με υπομονή και συμπόνια και θα σας παρακολουθήσουν πως δημιουργείτε το χάος από την κατάστασή σας αν αυτό είναι που χρειάζεστε για την πνευματική σας ανάπτυξη. Θα σας σώσουν, ωστόσο, από ένα σοβαρό ατύχημα, αν αυτό δεν είναι το κάρμα σας ή η καθορισμένη εμπειρία ζωής σας και ακόμη και τον θάνατο αν δεν είναι ήρθε η ώρα σας ή το σωστό σημείο εξόδου. Δεν είναι μόνο πνευματικοί κακοί τρόποι να παρεμβαίνουν, σας εμποδίζει κιόλας να μάθετε τα μαθήματα της ζωής που πρέπει να μάθετε από την συγκεκριμένη εμπειρία. Υπάρχουν φορές που είναι σκόπιμο να ζητήσετε βοήθεια από τους Πνευματικούς Οδηγούς σας και τους αγγέλους. Μόλις είστε έτοιμοι να ζητήσετε βοήθεια, είστε και έτοιμοι να τη λάβετε. Είστε έτοιμοι να δεχτείτε τη σοφία που έρχεται με αυτό. Τότε οι ανώτερες δυνάμεις θα ευθυγραμμιστούν για να σας βοηθήσουν. Η απάντηση συνήθως βρίσκεται

στην ερώτηση και όσο πιο σαφής είναι η ερώτησή σας, τόσο πληρέστερη θα είναι και η βοήθεια που θα λάβετε. Μερικοί άνθρωποι συνεχώς φωνάζουν: «Πότε, τί, πώς, γιατί;» Θέλουν να γνωρίζουν την απάντηση σε μία ερώτηση μετά την άλλη. Αλλά αυτά είναι απαιτήσεις και όχι ερωτήσεις. Προέρχονται από έναν τόπο απελπισίας και ανάγκης, και όχι από έναν κεντραρισμένο ανοικτό χώρο. Ο άνθρωπος που βαδίζει σταθερά το πνευματικό μονοπάτι πηγαίνει μέσα του για να βρει απαντήσεις. Μόλις είστε έτοιμοι να μάθετε κάτι, ο «δάσκαλος» εμφανίζεται για να σας το παρέχει. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός βιβλίου, ενός ατόμου, ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή ενός άρθρου περιοδικού. «Το Σύμπαν περιμένει να σας βοηθήσει ... το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρωτήσετε». Προσωπική πρόσκληση: Σας ευχαριστώ που διαβάζοντας τις λέξεις μου, μου επιτρέπετε να σας δώσω κάτι από

(Μέρος 3)

ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ*

μένα. Ευχαριστώ για την θετική ανταπόκριση και κάθε ένα από εσάς που έρχεται σε επαφή μαζί μου. Πρόθεση μου να δώσω την βοήθειά μου σε όσα περισσότερα άτομα έχω την δυνατότητα. Αν είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη και να πάρετε πίσω την δύναμή σας, αν θέλετε να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και να θέσετε την δική σας στρατηγική επίτευξης, αν θέλετε να απελευθερώσετε οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί ή απλά θέλετε να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα για σας, τότε σας προσκαλώ σε μια ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ μαζί μου. *Σύμβουλος Ζωής / Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης stephania.christodoulou@gmail.com Τηλ. 96827208


28

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ως ο κατεξοχήν φορέας τουρισμού της Επαρχίας ζητεί για άμεση πρόσληψη Ειδικό Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση • Διοίκηση Επιχειρήσεων • Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά • Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Αρχιτεκτονική, Μηχανική & Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες • Αρχιτεκτονική • Αρχιτεκτονική Τοπίου (BLA) • Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων • Πολιτικών Μηχανικών

Επιστήμες της Υγείας • Ψυχολογία

Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες • Νομική (LLB)

#

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση

• Δημόσια Διοίκηση (MPA) • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) • MBA στα Ναυτιλιακά * • MBA στα Τουριστικά * • Τραπεζικά, Επενδυτικά και Χρηματοοικονομικά • Χρηματοοικονομικά & Λογιστική * • Πληροφοριακά Συστήµατα

Αρχιτεκτονική, Μηχανική & Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM) • Διαχείριση Κατασκευών • Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA) • Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων • Ψηφιακή Κινηματογραφική Παραγωγή

● Καλή γνώση και χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και το πρόγραμμα M.S Office Professional (WORD, EXCEL, etc.,) και άνεση στην χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Instagram. ● Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ικανότητα στην σύνταξη εγγράφων στις γλώσσες αυτές με ταχύτητα και σαφήνεια. ● Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Επιστήμες της Υγείας • Συμβουλευτική Ψυχολογία • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες • Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση • Ιστορία • Θεολογία * Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία εγκρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος Τ.: +357 26843300 / E: info@nup.ac.cy

Απαιτούμενα Προσόντα ● Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κολλεγίου ή Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά, Μάρκετινγκ, Διεύθυνση και Διοίκηση ξενοδοχείων ή και Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκών σπουδών.

● Καλή γνώση των επικρατουσών συνθηκών σ’ ότι αφορά τον τουριστικό τομέα. ● Ειδίκευση σ’ ένα από τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και ανάλογη προϋπηρεσία στην τουριστική βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα. Πληροφορίες στο τηλ 26811500 και C.V’s να αποστέλλονται στο info@visitpafos.org.cy μέχρι τις 29.09.2017 τα οποία και θα τυγχάνουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ 29

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΦΥΛΑΚΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΤΔ Το λογιστικό γραφείο Φυλακτού & Μιλτιάδους Ελεγκτές Λτδ ζητά να προσλάβει κοπέλα για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση: ► προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 χρόνια ► καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ► Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας Παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kf@cytanet.com.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 26-937071, 26-222903.

Η εταιρεία N. Zaggoulos Ideal Home Ltd ζητά να προσλάβει άτομο για το τμήμα πωλήσεων. Για πληροφορίες 26821302, κυρία Μαρία Νικολάου.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ενοικιάζονται δύο καταστήματα (ένα μικρό και ένα μεγάλο) με show room επί της λεωφόρου Ελλάδος πλησίον υπεραγοράς Παπαντωνίου.

Ζητείται προσωπικό για κηπουρικές εργασίες

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 97801372

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ζητά να προσλάβει πωλήτριες και ψήστριες

Μισθός αναλόγως προσόντων Μόνιμες θέσεις

Για πληροφορίες στο τηλ: 99618847

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Για πληροφορίες, 99655281 μετά τις 10 το πρωί

Η εταιρεία S & P PROTEAS BAKΕRY LTD

α. Δύο εργάτες για κηπουρικές εργασίες β. Επιστάτης για κηπουρικές εργασίες – πείρα απαραίτητη

Για πληροφορίες στο τηλ: 99573215

Ζητούνται υπάλληλοι: 1.Σερβιτόροι 2.Μπαρίστες 3.Πωλήτριες σουβενίρ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ζητoύνται σερβιτόρες για μερική απασχόληση σε καφετέρια στην Πάφο. Για πληροφορίες στο 99632270

για τις ανάγκες των αρτοποιείων της.

Πάφος

ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ Ενοικιάζονται διαμερίσματα στην περιοχή Έμπας, ενός και δύο υπνοδωματίων. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 95582002

Εργαστήρι ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χειροποίητων Δώρων ΔΟΜΗΣΗΣ Ζητείται συντελεστής δόμησης για άμεση αγορά στο κέντρο της Πάφου μέχρι 1000 τ.μ. Για πληροφορίες, 99655281 μετά τις 10 το πρωί

Χειροποίητα δώρα Μπομπονιέρες για γάμους και βαφτίσεις Αναπαλαίωση επίπλων Γίνονται σεμινάρια: -Decoupage - Felt - Sospeso Tranparente -Scarpbooking -Παλαίωση εικόνων και πολλά άλλα Τηλ: 99154702

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ζητείται οικόπεδο για αγορά στην Πάφο ή, στα περίχωρα σε λογική τιμή.

Τελείται αύριο Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης μας Ελένης Ομήρου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Τελούμε αύριο Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μαραθούντας το τρίτο ετήσιο μνημόσυνο της προσφιλούς μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Πληροφορίες στο τηλ: 99569793

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στην περιοχή Αγίου Παύλου στην Πάφο με τίτλο ιδιοκτησίας. Τιμή: € 79.000 ευρώ Πληροφορίες στο τηλ: 99086125

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Πωλούνται τρία συνορεύοντα οικιστικά οικόπεδα στην περιοχή Universal, εμβαδού 663τ.μ. το ένα και 651τ.μ. τα άλλα δύο. Κατάλληλα για ανάπτυξη. Πληροφορίες στο τηλ: 99302803

ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ (από την Μαραθούντα)

Θα ακολουθήσει Τρισάγιο στο Κοιμητήριο. Η οικογένεια

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν. Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς


30

το άλλο ρεπορτάζ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... ...ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κύριο Λακκοτρύπη, ο οποίος με σοβαρότητα, και

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ήδη είναι τα θέματα στην επικαιρότητα, μετά και το τέλος των θερινών διακοπών και την έναρξη της νέας σεζόν. Ήδη, άλλωστε, ξεκίνησε για τα καλά και η προεκλογική περίοδος με τους υποψήφιους για την προεδρία και τα επιτελεία τους να ανεβάζουν τους τόνους, και να επικεντρώνονται βασικά στα θέματα που έχουν σχέση με το Κυπριακό και την Οικονομία. Εδώ στην Πάφο, ακόμη τα δημοτικά συμβούλια καλά- καλά δεν έχουν ξεκινήσει δουλειά με τα θέματα να είναι και πολλά και πολύ σημαντικά... Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ήδη είναι σε ρυθμούς επικαιρότητας, και πάντοτε με σοβαρότητα θα σας ενημερώνει για όλα όσα διαδραματίζονται και στο προσκήνιο, αλλά και στο παρασκήνιο... ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Σιντριβάνια και πλατεία...

χωρίς φανφάρες και λαϊκισμούς ενημερώνει

+

σωστά τον Κυπριακό λαό για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους

υδρογονάνθρα-

κες, και τις γεωτρήσεις. Η ιδιαίτερη μνεία σή-

μερα, γιατί μετά και τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών δικαιώνεται που, όντως, κρατούσε μικρό καλάθι και οι δηλώσεις του και η επιφυλακτική του τάση, πριν από τις έρευνες, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Είναι από τους πιο σοβαρούς υπουργούς της Κυβέρνησης.

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... ΠΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ συνεχίζει να νομίζει ότι ζουν οι κάτοικοι σε άλλο τόπο, και επιμένει, περίπου για τα τάχατες θαύματα που πέτυχε η οικονομική πολιτική που, φυσικά, δεν είναι, καν δική του αλλά είναι μια πολιτική των ΤΡΟΙΚΑΝΩΝ, η οποία και έφερε τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, τη διάλυση της

μεσαίας τάξης, και τη δημιουργία πολύ πλούσιων και πολύ φτωχών στον τόπο μας , ένα τόπο που θα μπο-

ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ήδη και η πλατεία με τα σιντριβάνια απέναντι από την πλατεία Κέννεντυ, αυτό που απομένει είναι και η τοποθέτηση του γλυπτού και πλέον θα δούμε μια νέα εικόνα και στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ τον Οκτώβρη μήνα αναμένεται να έχουμε και το δημοψήφισμα για τη νέα ονομασία της πλατείας. Πάντως, υπενθυμίζουμε στους δημοτικούς μας άρχοντες ότι δεν θα είναι και τόσο δημοκρατικό αν στις προτεινόμενες ονομασίες δεν διατηρηθεί και η ονομασία που έχει σήμερα η πλατεία. Μόνο έτσι θα εκφραστεί απόλυτα δημοκρατικά η άποψη των πολιτών.

ρούσε με άλλους τρόπους να ξεπεράσει τα προβλήματα και την οικονομική κρίση...

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 Δίπλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034 ΚΥΡ. 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Ηλιάδη Μάχη Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544 ΔΕΥ. 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Τσέλεπου Λένια Ελευθερίου Βενιζέλου 91 Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα round about Λεμεσού Πάφος 26954594 26949276 ΤΡΙΤ. 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay Κάτω Πάφος 26950073 26950778 ΤΕΤ. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Θρασυβουλίδου Ραφαέλα Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 60 200μ πριν το MALL εναντι COSMIC BOWLING Πάφος 26600888 99071469 ΤΕΤ. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα αποTravel Express) Πάφος 26942131 26951370 ΠΕΜ. 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς Carrefour Πάφος 26931339 26653684 ΠΑΡ. 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 Στην Αγορά, από φώτα ΒΑΤΑ στην λεωφ. Μακαρίου προς Επαρχιακή Διοίκηση Πάφος 26935495 99490987

Κλείνει το τέμενος... ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ λέει ότι ήδη ο Δήμος Πάφου έκοψε την υδροδότηση από το τέμενος, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τους μουσουλμάνους ότι θα κατεδαφιστούν όλες οι παρανομίες στον χώρο. Από κει και πέρα, πώς θα επιλύσει η πολιτεία το θέμα του χώρου λατρείας είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο προς το παρόν δεν φαίνεται να το διαχειρίζονται με σοβαρότητα στο δημοτικό μέγαρο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες μας υποσχέθηκαν ψέματα στους μουσουλμάνους ότι θα τους παραχωρηθεί το τζαμί στον Μούτταλο, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να γίνει...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Fanny Ardant: H διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός για πρώτη φορά στην Κύπρο στον ρόλο της Κασσάνδρας 16 Σεπτεμβρίου 2017, Πλατεία Κάστρου, 20:30 Η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός του κινηματογράφου και του θέατρου, Fanny Ardant, έρχεται στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017, ερμηνεύοντας τον συγκλονιστικό ρόλο της Κασσάνδρας του Michael Jarrell. Πρόκειται για μια μεγαλειώδη παραγωγή της Comédie de Genève, του Michael Jarrell από μια ομάδα καταξιωμένων δημιουργών, σε σκηνοθεσία του Hervé Loichemol και μουσική του Michael Jarrell, βασισμένη στο διήγημα Κασσάνδρα της Christa Wolf. Πληροφορίες: Στα Γαλλικά με Αγγλικούς υπότιτλους Εισιτήρια: 30€ & 20€ (μαθητές, άνεργοι, συνταξιούχοι) Αγορά εισιτηρίων: www.soldouttickets.com.cy / So Easy Περίπτερα Παγκύπρια & Περίπτερο Time Out στην Πάφο - Πληροφορίες: 26 93 2017, www.pafos2017.eu


ΑΠΟΨΗ 31

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

aλαλούμ... ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΛΑΒΗΣ Επαρχιακός Γραμματέας Οικολόγων

Σε αυτή την πόλη υπάρχει μεγάλος πλούτος ιστορίας και πολιτισμού, αλλά δυστυχώς, κανένας δεν μπορεί να τον αναδείξει σωστά και σοΜΙ.ΧΙ. βαρά.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΟΥ Υπεύθυνος ΔΕΟΚ Πάφου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ Λογιστής - Ελεγκτής

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Έργα και αξιοποίηση τους ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ της Πάφου φτάνουν στο τέλος τους. Κάποια προσωρινά έχουν παραδοθεί, κάποια πλησιάζουν, κάποια έχουν καθυστερήσεις. Σημασία έχει ότι τα βασικά έργα έχουν δρομολογηθεί και έχουν γίνει. ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ καιρό μιλούμε από αυτήν την εφημερίδα για την αναγκαιότητα της σωστής και προγραμματισμένης αξιοποίησης και διαχείρισης των έργων. ΔΥΣΤΥΧΩΣ μέχρι σήμερα δεν έχει καν οριστεί ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του δημοτι-

«Τα φαινόμενα της διαφθοράς δεν πρόκειται να μειωθούν εάν δεν εμπλακούν στη διακυβέρνηση άτομα νέα και άφθαρτα» ...Πολύ σωστή η επισήμανση αλλά δυστυχώς το κατεστημένο είναι τόσο βαθειά ριζωμένο που δεν αφήνει άνθρωπο να ξεμυτήσει εάν δεν είναι δικός του.

ΚΛΙΚ

«Η ΔΕΟΚ έχει απευθυνθεί και στις άλλες δύο συντεχνίες ούτως ώστε από κοινού να απαιτήσουν την ψήφιση νομοθεσίας που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων».

«Οι λίστες του πόθεν έσχες που δημοσιεύτηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια όπως προβλέπει η νομοθεσία για τις περιπτώσεις των εταιρειών και των πολιτών»

...Είναι αλήθεια ότι οι συντεχνίες γενικά παρουσιάζονται μουδιασμένες και οι εργαζόμενοι περιμένουν πολύ περισσότερα από αυτές.

...Όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για το πόθεν έσχες δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κακόγουστο ανέκδοτο και διερωτώμαστε γιατί τα ΜΜΕ δεν τα διακωμώδισαν.

κού συμβουλίου που να ασχοληθεί συγκεκριμένα με αυτό το τεράστιο θέμα. Ούτε καν απόψεις των πολιτών και των επηρεαζόμενων δεν έχουν ληφθεί. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, συνηθίζουν να νομίζουν κάποιοι ότι τα ξέρουν όλα. Δεν τους χρειάζονται ούτε οι απόψεις πολιτών, ούτε Φορέων, ούτε ειδικών. Με τον τρόπο αυτό μένουμε πίσω. Σε πολλά θέματα. Και είναι καιρός να το δουν αυτό το θέμα στην Ολομέλεια.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από το πρόσφατο δημοσίευμα της Φωνής για την πρόχειρη και απρογραμμάτιστη τοποθέτηση λίνιων και νησίδων σε κεντρικούς δρόμους της Πάφου και καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας μετρούσαμε ευτυχώς μικροατυχήματα. Αναμένουμε διορθωτικές κινήσεις γιατί απλά δεν ικανοποιούμαστε μόνο με επαλήθευση των προβλέψεών μας. ΜΙ.ΧΙ.

ΠΟΙΗΣΗ

Προλήψεις

Αν δεις παπάν στον ύπνο σου με μαύρο χρώμαν, κάττα, μεν πας στη βρύση για νερό τζαι θα σου σπάσει η βάττα! Αν κατά πάνω σου βουρά βόρτος τζιερατωμένος απού την πόρταν μεν εφκείς, γιατί είσαι ποσπασμένος. Αν έσεις «πίεση» τζαι δεις κότσινες μαραπέλλες που τις τσαρτέλλες πρόσεχε τζαι που τες τσαμαρέλλες! Δώρον αν δεις πως έπιασες, ούλλον ληγμένες κάρτες πρόσεχε που τους άτσαλλους τζαι τους αντεροφκάλτες! Αν δεις τους γυμνοσάλιαγκους να παίζουσιν πιθκιάβλι, εν τζείνοι που να τραουδούν αντάν γενείς ποζάβλι! Έσιε τα πόδκια σου βραστά τζαι κρύαν την κκελλέ σου τζαι στην βεράνταν ξέγνοιαστος θα πίνεις τον καφέ σου. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

LoukoumiArt, από το Πάφος 2017

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωνικής συμμετοχής και των Σχολείων Εν Δράσει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στην πλατεία της Γεροσκήπου εκδήλωση από τις 09.00-12.00 με την ονομασία LoukoumiArt. Σύμφωνα με τον εμπνευστή της Δράσης Γιώργο Γαβριήλ, η γαστρονομία αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του Πολιτισμού κάθε περιοχής και η Γεροσκήπου έχει δημιουργήσει την πιο γλυκιά παράδοση, αφού το λουκούμι είναι το μοναδικό στο είδος του, που κατοχυρώθηκε παγκόσμια με προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) από την Ευρωπαική Ένωση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια μα-

...Ενα τραγούδι σ' αποκοιμίζει...

θητές από επτά δημοτικά σχολεία της Επαρχίας, θα δημιουργήσουν γλυκά-ψηφιδωτά, με θέμα που έχει επιλέξει το κάθε σχολείο και που οι ψηφίδες του θα αποτελούνται από πολύχρωμα κομμάτια λουκουμιού της Γεροσκήπου. Τα γλυκά -ψηφιδωτά θα εκτεθούν την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εγκαινίων του Πάρκου Μύθων και Γλυπτικής, στην πιο ...γλυκιά δημιουργία... ! Ο Ματθαίος Ιεροκηπιώτης εκ μέρους της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα πρωτότυπη δράση, στο πλαίσιο του έργου Πάφος-Κήπος των Γεύσεων και αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού θα συμμετάσχουν πέραν των 250 παιδιών.

...M' ένα σταυρό, την πρώτη ηλιαχτίδα αρπάζω, και χαμογελώ... έτσι, για να βάψω την μέρα με φως... να χω ματιά γεμάτη αλήθεια... ...να φοβηθεί ο πόνος και η θλίψη... ...να έρθει γαλήνη, ξαστεριά, όμορφη ανατολή... ... σκέψεις μου τρεχάτες... πνίγεστε μα κρατιέστε... μελαγχολώ και περιμένω... ...μ ένα σταυρό, να μπορώ όλο φως να κρατώ...μία ψυχή δύναμη γεμάτη... ...αγέρι μου... φώλιασες και εσύ...εκεί που κρύβεσαι και χάνεσαι τα βράδια... ...εκεί που... ένα τραγούδι, σ' αποκοιμίζει... Κάππα


letymbiotis

έπιπλα

λευκά είδη

στρώματα

ηλεκτρικές συσκευές

έπιπλα γραφείου

χαλιά

κουρτίνες

αξεσουάρ

16 9 17  
16 9 17  
Advertisement