__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 25ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1232 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μετά τη διάλυση

του Συνεργατισμού κλείνουν και οι τράπεζες της υπαίθρου.

ΚΡΙΜΑ! HEADING-1A

Χρύσανθος Σαββίδης

body-a

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΙΑΖΕΙ

ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

ΖΗΤΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ Γ. ΕΛΕΓΚΤΗ

Στον Γενικό Ελεγκτή έχει αποταθεί το Συμβούλιο του ΣΑΠΑ, προκειμένου να λάβει κατευθυντήριες γραμμές σε ότι αφορά την τακτική που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη συνέχιση ή μη της έφεσης που εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για καταβολή ποσού ύψους 1,7 εκ.ευρώ σε εταιρεία για την διακοπή των συμβολαίων για διαχείριση της βιολογικής μονάδας, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του ΣΑΠΑ, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίλημμα ενώπιον του οποίου βρίσκεται το Συμβούλιο, καθώς για την καταχώρηση έφεσης ο δήμος θα πρέπει να καταβάλει ως εγγυητική χρηματικό ποσό ύψους 425

χιλιάδων, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που θα χρειαστεί για την εκδίκαση της υπόθεσης (4-5 χρόνια). Όπως εξήγησαν, σε περίπτωση δικαίωσης της εταιρείας, το ΣΑΠΑ θα κληθεί να πληρώσει ποσό περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένης της εγγυητικής των τόκων, των δικηγορικών εξόδων που έχουν ήδη πληρωθεί, καθώς και άλλων εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν. Το ερώτημα είναι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Είναι δίκοπο μαχαίρι για τον Οργανισμό, ακόμα και στην περίπτωση που το Συμβούλιο κερδίσει την υπόθεση, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν η εταιρεία θα μπορεί μετά από πέντε χρόνια να καταβάλει τις χρηματικές απαιτήσεις που θα έχει το ΣΑΠΑ.

Εάν χάσουν, θα πληρώσουν περίπου 2.6 εκ. ευρώ. Πρόκειται για μία πρωτόγνωρη απόφαση, σημείωσαν. Ο δικηγόρος του Οργανισμού, από τον οποίο έχει ζητηθεί η σχετική άποψη επεξηγεί ότι το ΣΑΠΑ έχει ενώπιόν του δύο επιλογές, είτε να πληρώσει τώρα και να πάρει το ρίσκο να εισπράξει ή να μην εισπράξει αργότερα, είτε να καταθέσει το ποσό της διαιτητικής απόφασης συν τους τόκους μέχρι την πληρωμή (λαμβάνοντας και το ρίσκο να πληρώσει τους τόκους). Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η έφεση θα πρέπει να συνεχίσει, σύμφωνα με την αρχική απόφαση του Οργανισμού. Όπως αναφέρει, με τυχόν απόσυρση της έφεσης, το ΣΑΠΑ θα στερήσει από τον εαυτό του την κάθε πιθανότητα επιτυχίας και επιστροφής του ποσού.


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η τηλε-διδασκαλία ως λύση ανάγκης στον χώρο της εκπαίδευσης

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που εκτίμησης, ο αλληλοσεβασμός και η ζούμε μας επηρεάζουν και καθορίζουν καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αλλά και την καθημερινότητά μας, τις δραστηρι- η κατανόηση του βαθύτερου νοήματος ότητες, ακόμα και τον τρόπο σκέψης της επιτυχίας στη ζωή. Η κάθε ενέργεια του δαμας. Από αυτά τα δεδομέσκάλου ή του μαθητή, κάθε να δεν θα μπορούσε να δραστηριότητα, εμπεριέχει μείνει ανεπηρέαστος ο τοένα μήνυμα. Ενδεικτικά, ο μέας της Παιδείας. τρόπος που σηκώνουν το Οι καθηγητές στο χέρι τους για να ρωτήσουν International School of ή να απαντήσουν οι μαθηPaphos (ISOP), με τη στήτές διαγράφει τον τρόπο ριξη όλου του προσωπικού που βλέπουν τον εαυτό του σχολείου, εκμεταλλεύτους και τους άλλους. Ακότηκαν άμεσα τις δυνατό- ΤΟΥ μα, το βλέμμα του δασκάτητες που δίνουν οι νέες ΝΙΚΟΛΑ ΑΡΤΕΜΗ* λου περιγράφει τη σχέση τεχνολογίες και εφάρμοκαι τα αισθήματα για τους σαν, από τις πρώτες κιόλας μέρες των περιοριστικών μέτρων, μαθητές του, ενώ η σχέση των ατόμων εξ αποστάσεως μαθήματα. Οι όποιες στην τάξη καθορίζει σε ένα βαθμό και τεχνικές δυσκολίες ξεπεράστηκαν σε το επίπεδο προόδου που θα επιτευμικρό χρονικό διάστημα και η τηλε-δι- χθεί. Αναντίρρητα, η πανδημία, μέσα δασκαλία έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές στις τόσες δυσκολίες και στα τόσα τους ακόμα και κάτω από τις σημερι- προβλήματα που δημιουργεί, μας δίνει και κάποια σημαντικά μαθήματα. νές δύσκολες συνθήκες. Η ανταπόκριση των μαθητών μας Mας βοηθά να ξεκαθαρίσουμε βασικές στα καινούργια δεδομένα ήταν κάτι αρχές, που μπορεί με τα χρόνια είτε να περισσότερο από θετική. Όχι μόνο ξεθώριασαν, είτε να τις υποβαθμίσαμε μας ικανοποίησε, αλλά μας έδωσε και επανατοποθετεί αξίες αναγκαίες δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε και ικανές να αλλάξουν προς το καπιο αποφασιστικά και πιο αισιόδοξα λύτερο τον κόσμο μας. Ο δάσκαλος λοιπόν, δεν είναι ένα απρόσωπο τετις προσπάθειές μας. Είναι όμως αναμφισβήτητο, και χνολογικό δημιούργημα που μπορεί πλέον αποδεκτό από σχεδόν όλους να μεταδώσει γνώση. Αντίθετα, είναι αυτός που εμπνέει όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (δασκάλους, μαθητές και και καθοδηγεί, που θέτει προβλήματα γονείς), ότι η τηλε-διδασκαλία είναι μία και αναζητά τις λύσεις, που δίνει κουλύση ανάγκης, χωρίς αυτό να σημαί- ράγιο και ενθαρρύνει την κριτική σκένει ότι αμφισβητούνται οι δυνατότητές ψη, με γνώμονα πάντα το μεγάλο φορτης, καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο τίο που φέρει στις πλάτες του ώστε να πολύτιμο και σημαντικό στα χέρια προετοιμάσει την επόμενη γενιά και να πραγματώσει αυτό που ο Νέλσον Μακάθε εκπαιδευτικού. Ωστόσο, η διδασκαλία στην τάξη, ντέλα είπε πριν πολλά χρόνια για τη στην κανονική της μορφή, είναι πολύ δύναμη της παιδείας, “Η εκπαίδευση περισσότερα πράγματα. Είναι συναι- είναι το πιο ισχυρό όπλο για να αλλάσθηματικοί δεσμοί μεταξύ καθηγητών ξεις τον κόσμο”. και μαθητών, είναι συνεργατική μάθη*Key Stage 5 Co-ordinator, ση που συντείνει και στην κοινωνική Καθηγητής Μαθηματικών του ISOP συνοχή, είναι η ενίσχυση της αυτο-

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ δίνουν οι επαγγελματικοί κλάδοι και οι οργανωμένοι φορείς του τουρισμού στην επαρχία μας για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού είναι μεγάλη και εκ των πραγμάτων είναι αναγκαία και επιβαλλόμενη. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, πρέπει να καταστεί η Πάφος ως πρώτος προορισμός για τους Κύπριους πολίτες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Αυτό φυσικά δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις

προσπάθειες των ανθρώπων του τουρισμού, αλλά και από τα κίνητρα και τις επιχορηγήσεις του κράτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Ανάπτυξης ετοιμάζει ήδη μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία εντός Κύπρου, κάτι που θα ενισχύσει τα μέγιστα την προοπτική προσέλκυσης ντόπιων επισκεπτών. Ταυτόχρονα και οι επαγγελματίες ετοιμάζονται πυρετωδώς για επαναλειτουργία των επιχειρήσεών τους, ώστε να είναι πανέτοιμοι να υποδεχθούν τους πρώτους πελάτες.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων περιοχών της Κύπρου, τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε δεόντως και να προβάλουμε συστηματικά και μεθοδικά προς κάθε κατεύθυνση. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η ακτογραμμή, η μοναδική ύπαιθρος, το φυσικό περιβάλλον κ.α καθιστούν την επαρχία μας ως ένα ελκυστικό προορισμό που θα αφήσει πλήρως ικανοποιημένους τους συμπατριώτες μας επισκέπτες. Από την πλευρά τους οι επαγγελματίες πρέπει να διαθέσουν αρκετές κλίνες σε πλήρη λειτουργία, ώστε να προσφέρουν μεγάλη γκάμα καταλυμάτων για όλα τα βαλάντια. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ που προηγούνται των δημοτικών της επόμενης χρονιάς θα καθορίσουν και συγκεκριμένες κομματικές εξελίξεις με ποικίλες επιπτώσεις σε όλα τα φάσματα της πολιτικής ζωής της επαρχίας μας. Επίσης, οι δυο εκλογικές αναμετρήσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον επωνύμων στελεχών και είναι άκρως αλληλένδετες μεταξύ τους ως προς την τελική τους απόφαση, δηλαδή εάν θα κατέλθουν στις βουλευτικές δεν θα διεκδικήσουν αυτοδιοικητικό αξίωμα και αντιστρόφως. Για να δούμε εάν θα επαληθευτούμε;

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (κατά νόμο υπεύθυνος) Μιχάλης Μούντης ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναστασία Ιωάννου

Αμβρόσιος Προδρόμου Ανδρέας Κωνσταντινίδης Ιουλία Μαϊμαρη Παναγιώτης Βορκάς Γρηγορία Ευριπίδου Μαρία Μασούρα

Γεωργία Παπίρη Εύη Μακαρίου Χρύσανθος Σαββίδης Δημήτρια Κουρίδη Έλενα Γιάγκου Χριστίνα Χριστοφή

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο PROTEAS ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική έκδοση: foni.online

Ο κόσμος συνεχίζει να βλέπει ψία την επ με καχυπο αναλειτουρ γία επαγγ υποστατικώ ελματικών ν και αυτ ό εί ναι δικαιο νο εξαιτίας λογημέτου φόβου και της τα που υπέστη λαιπωρίας όλο αυτό το διάστημα. όμως, επιβ Επειδή, άλλεται να ξεπεράσουμ ψυχολογικό ε αυτό το σοκ, πρέπ ει να αρχίσ - σιγά να επ ουμε σιγά ανερχόμασ τε στην κα λαμβάνοντ νονικότητα ας φυσικά , τα απαρα προφύλαξη ίτητα μέτρ ς. Είναι η α ώ ρ α που άπα πει να επα ντες πρέναφέρουμε και πάλι τη στα φυσιο ν ζωή μας λογικά επίπ εδα.


04 ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Υποσχέσεις που δημιουργούν ελπίδες

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ

10 είναι για τους άριστους ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

9

9 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ του προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα εκτελεστούν όλα τα προγραμματισμένα μεγάλα έργα ανάπτυξης και υποδομής κρατούν την ελπίδα ζωντανή και δημιουργούν προοπτική για την επαρχία μας ότι θα υπάρξει επιτέλους η πολυπόθητη ανάκαμψη και τόνωση της τοπικής οικονομίας. Και έαν λάβουμε υπόψη όλα τα μεγάλα έργα που εκκρεμούν, τότε κατανοούμε σε ποιο βαθμό θα αλλάξουν τα δεδομένα και η εικόνα στην Πάφο. Ο δρόμος Πάφου – Πόλης, η μαρίνα, ο δρόμος Κάτω Πάφου – αεροδρομίου, ο Ακάμας κ.α με την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους θα προσδώσουν άλλη διάσταση στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές και οι φορείς της επαρχίας και να πιέσουν ασφυκτικά προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να μην μείνουν και πάλι οι υποσχέσεις στα χαρτιά, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΝΑ σήμερα και πάλι δύσκολες στιγμές στην οικονομία της, γιατί για μια άλλη φορά η κρίση της πανδημίας την βρίσκει ανοχύρωτη και με ένα σωρό εκκρεμότητες που αποδυναμώνουν την όποια προσπάθεια επανεκκίνησης και ανάκαμψης. Είναι η ώρα, λοιπόν, που πρέπει όλοι να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και να προχωρήσουν δυναμικά για την υλοποίηση της προεδρικής εξαγγελίας.

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας μόνο θετικά προσθέτει στην τοπική κοινωνία της κοινότητας και ανεβάζει τον πήχη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με αρκετές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Χλώρακας, με εκστρατείες καθαριότητας παραλιών και ευαίσθητων περιοχών και με συχνές παρεμβάσεις, οι άνθρωποι του Ομίλου θέτουν την σφραγίδα τους στα καθημερινά δρώμενα της κοινότητας και στέλνουν το μήνυμα ότι όλοι οι κάτοικοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τα κοινά και να καταστούν ενεργοί πολίτες για το καλό το δικό τους και του συνόλου. Η προσφορά τους στις μέρες μας είναι αξιόλογη και αξιέπαινη και τους χρειάζεται η Χλώρακα.

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ο επίσημος αυτός φορέας του κράτους φαίνεται να ακολουθεί πιστά τα χνάρια άλλων κρατικών αρχών και υπηρεσιών και αντιμετωπίζει την Πάφο δυσμενώς και με έντονη αδιαφορία, παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις και υποσχέσεις που δόθηκαν. Και δεν είναι μόνο το Ιακώβειο Στάδιο που βρίσκεται στα συρτάρια για αναβάθμισή του. Είναι και άλλα έργα βασικής αθλητικής υποδομής που δεν υπάρχουν. Να θυμηθούμε το Παλαί Ντε Σπορ στο Αναβαργός, τα γήπεδα αντισφαίρισης, το κολυμβητήριο, την αίθουσα άρσης βαρών κ.α. Πραγματικά λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι η συνεισφορά του ΚΟΑ στην Πάφο είναι ελάχιστη για ένα τόσο σημαντικό θέμα που ο αθλητισμός και κατ’ επέκταση η ποιότητα ζωής σε μια πόλη αποτελούν τον δείκτη του πολιτισμού μας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓEIΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ (2)

Λειτουργία Παραλιών ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αρ. ΠΕΕ 6/2020 για τη χορήγηση άδειας χρήσεως εστιατορίου στην περιοχή Χάνι του Ιμπραήμ 1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για τη χορήγηση άδειας χρήσεως εστιατορίου στην περιοχή Χάνι του Ιμπραήμ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έγγραφο του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου. 3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00. 4 Ιουνίου 2020

Μπορείτε να διαβάσετε τη Φωνή της Πάφου και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση foni.online Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

...Και

Η λειτουργία των οργανωμένων παραλιών της πόλης μας είναι ένα άλλο στοίχημα που θα πρέπει να κερδηθεί την φετινή καλοκαιρινή περίοδο και αυτό το έχουν καλά υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών του δήμου Πάφου Γιώργος Δημητριάδης διαβεβαιώνει ότι λήφθηκαν όλα τα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις του κράτους, ώστε να μην παρατηρηθούν οι οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Είναι μια δύσκολη χρονιά και άπαντες πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιστημονικές οδηγίες.

αυτά να λέγονται

Τ/Κ περιουσίες

Ο συμπολίτης μας Πέτρος Στυλιανάκης είναι ο εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ στην Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η οποία είναι το συμβουλευτικό σώμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την διαχείριση και κατανομή τ/κ υποστατικών και εκτάσεων γης σε εκτοπισθέντες συμπατριώτες μας. Αν λάβει κανείς υπόψη τον μεγάλο αριθμό τέτοιων περιουσιών στην επαρχία Πάφου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Πέτρος θα έχει αρκετή δουλειά, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι το έργο που θα επιτελέσει θα είναι σημαντικό.

Ανασφάλεια και φόβος Παραλία ΣΟΔΑΠ Η κατάσταση που επικρατεί στην κοινότητα Χλώρακας φαίνεται ότι είναι έκρυθμη και καλά θα κάνουν όλες οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας να την αντιμετωπίσουν άμεσα προτού ξεφύγουν τα πράγματα και έχουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο κοινοτάρχης Νικόλας Λιασίδης καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά χρειάζεται βοήθεια και στήριξη από την αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών για την σωστή διαχείριση των προβλημάτων με την υπερσυγκέντρωση αλλοδαπών στην κοινότητα και όλα τα παρατράγουδα που συμβαίνουν

Τελικά οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής στην παραλία του ΣΟΔΑΠ κατεδαφίζονται και ανεγείρονται δίπλα από το υπό κατασκευή αναψυκτήριο. Αυτό αποφάσισε η ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του δημοτικού μηχανικού και ψήφισή της από την πλειοψηφία των μελών. Βασικό επιχείρημα της πρότασης ήταν η εξασφάλιση επιπλέον χώρου για την παραλία και τις ανάγκες των λουομένων, κάτι που το έχει ανάγκη η δημοτική πλαζ της πόλης μας.


ΣΧΟΛΙΑ 05

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Αυξάνεται η εγκληματικότητα Αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα εγκληματικότητας στην Πάφο, με το φαινόμενο να προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από μήνες είχαμε προειδοποιήσει για την κατάσταση αυτή ως αναμενόμενη συνέπεια της οικονομικής κρίσης και είχαμε επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη για λήψη μέτρων και αύξηση της

αστυνόμευσης. Δυστυχώς, οι αρμόδιοι «κωφεύουν» προκλητικά, με αποτέλεσμα η εξαθλίωση κυρίως τον αλλοδαπών να οδηγεί στην απόγνωση και η απόγνωση στις ληστείες, στις κλοπές και στα ναρκωτικά και τώρα, στα φονικά. Αλήθεια, θα ευαισθητοποιηθεί κανείς και θα κάνει επιτέλους κάτι; Η ανοχή συνιστά συνενοχή. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Ο πάτος δεν είναι μακριά Σωσίβιο η ύπαιθρος Η κατάσταση που επικρατεί στην τοπική οικονομία σίγουρα είναι τραγική και τα αποτελέσματα της έχουν πλέον δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα σε επιχειρηματίες και άλλους επαγγελματίες, καθώς και στον κάθε απλό εργαζόμενο. Η πολιτεία αλλά και οι τοπικές αρχές έχουν υποχρέωση όχι μόνο να στηρίξουν την οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης, αλλά να στηρίξουν και οικονομικά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και τους πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Σπασμωδικές κινήσεις δεν χρειάζονται αυτή την ώρα, γιατί απλά δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Χρειάζεται συνολική και συλλογική δράση προτού η Πάφος πιάσει πάτο. Αναμένουμε ουσιαστικά μέτρα και ευαισθησία από τους κάθε λογής άρχοντες αυτού του τόπου. ΑΓΝΩ-ΧΙ

■ Το γνωρίζατε ότι αρκετοί Άγγλοι μόνιμοι κάτοικοι Πάφου άρχισαν να δημιουργούν μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της προσφοράς φαγητού, ποτού και υπηρεσιών και έχουν καταφέρει να προσελκύσουν εκατοντάδες συμπατριώτες τους; ■ Το γνωρίζατε ότι η οικονομική κρίση, λόγω κορονοϊού, μας επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις από τον Σεπτέμβρη και όπως όλα δείχνουν στην επαρχία μας η κατάσταση θα είναι εκτός ελέγχου τόσο στον οικονομικό, όσο και στον κοινωνικό τομέα; ■ Το γνωρίζατε ότι το θέμα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας στην Πάφο πρέπει επιτέλους να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές, αλλά και τους οργανωμένους φορείς προτού να είναι αργά; ■ Το γνωρίζατε ότι αρκετοί συμπολίτες μας ακύρωσαν την τελευταία στιγμή τις διακοπές τους κυρίως ελέω κορονοιου και για οικονομικούς λόγους και για πρώτη φορά βρίσκεις θέση για κάθε προορισμό αλλά με τσουκτερές τιμές; ■ Το γνωρίζατε ότι η ερευνητική μονάδα αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου επισκέπτεται συχνά την πόλη μας και προβαίνει σε ανασκαφές και άλλες μελέτες αρχαίων μνημείων, κάτι που ενισχύει το αίτημα για δημιουργία δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής στην Πάφο;

Σε αρκετές κοινότητες της υπαίθρου μας παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης των γεωργικών ασχολιών τόσο από ντόπιους κατοίκους, όσο και από απόδημους εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία και την δραματική μείωση του οικογενειακού εισοδήματος. Όπως πληροφορούμαστε, αρκετοί φυτεύουν λαχανικά, δέντρα, ζαρζαβατικά και ότι άλλο χρησιμεύει στην καθημερινή διατροφή. Κάποιοι άλλοι προχωρούν ακόμη ένα βήμα παρακάτω και ασχολούνται με την κτηνοτροφία δημιουργώντας μικρές φάρμες με διάφορα είδη ζώων, ενώ την τιμητική τους, έχουν οι κότες και τα αβγά. Υπάρχουν άτομα που επέστρεψαν στα χωριά τους και τις εγκαταλελειμμένες περιουσίες τους ύστερα από δεκαετίες, αλλά όπως δήλωσαν αυτό αποτελεί πράξη ανάγκης και επιβίωσης. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Παραφωνήες ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Διευθυντής Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης «Αναμένουμε το επόμενο διάστημα τις εξαγγελίες των πτητικων προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών και των διοργανωτών ταξιδίων, ώστε να ξεκαθαρίσει η εικόνα για το καλοκαίρι». ...Είναι σίγουρα ασαφές το σκηνικό του τουρισμού και κατ’ επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι κλάδοι θα το παλέψουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ανακοινώνω στους ασθενείς μου, ότι λόγω της πρόσφατης μακράς ασθένειας μου, θα παραμείνω με αναρρωτική άδεια μέχρι πλήρους αναρρώσεως. Καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της περιόδου θα με καλύπτει και αντικαθιστά πλήρως ο Δρ. Ηλίας Παπαδόπουλος, Παθολόγος και Καρδιολόγος και Προσωπικός Ιατρός Ενηλίκων στο ΓεΣΥ. Ο Δρ Παπαδόπουλος ευρίσκεται στη κλινική Άγιος Γεώργιος, 3ος όροφος. Τηλέφωνα: 2694500 και 26947000 και 26950700.

■ Το γνωρίζατε ότι στις εγκαταστάσεις των ΣΙΛΟ στο Αναβαργός γίνεται χαμός από την ανεξέλεγκτη παρουσία τρωκτικών, τα οποία καταφεύγουν εκεί λόγω των υπολειμμάτων σιτηρών που υπάρχουν, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρίσκονται σε απόγνωση; ■ Το γνωρίζατε ότι λόγω της φτώχειας που επικρατεί στην πόλη μας εξαιτίας της πανδημίας κάποιοι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να γεμίσουν την αγορά με δήθεν φθηνά προϊόντα, τα οποία όμως είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και επιβάλλεται οι αρμόδιες αρχές να προβούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους; ■ Το γνωρίζατε ότι παρά τις επιτυχίες της αστυνομίας στο μέτωπο των διαρρήξεων και των κλοπών, εντούτοις τα κλεφτρόνια συνεχίζουν την δράση τους σκορπώντας τον φόβο και την ανασφάλεια μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι ετοιμάζονται να οργανωθούν σε ομάδες εθελοντών για προστασία της περιουσίας τους; ■ Το γνωρίζατε ότι που και που χρειάζεται ένας λεπτομερής έλεγχος της ποιότητας του θαλάσσιου νερού στην Κάτω Πάφου, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που επιπλέουν διάφοροι περίεργοι οργανισμοί και λοιπές ακαθαρσίες προκαλώντας αρκετές απορίες και ποικίλα ερωτηματικά στους λουσμένους; ■ Το γνωρίζατε ότι τα πολιτικά κόμματα στην Πάφο βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση ενόψει των βουλευτικών εκλογών και δεν αποκλείεται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών δύο αρχηγοί κόμματος να πραγματοποιήσουν επαφές στην πόλη μας γι’ αυτό τον σκοπό;


Σχολική Εφορεία Πάφου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Η Σχολική Εφορεία Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για την πλήρωση μίας θέσης 4ωρης καθαρίστριας για τις ανάγκες της Σχολικής Εφορείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα 08/06/2020, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Πάφου, οδός Αλόης 9, 8200, τηλ. : 26913529, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/06/2020 ώρα 12:00 μ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ


Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΠΟΨΗ - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 07

Έταζαν λαγούς με πετραχήλια... Σε κάθε προεκλογική περίοδο επικρατεί κλίμα ευφορίας και ικανοποίησης ανάμεσα στους πολίτες και στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού μας εξαιτίας των υποσχέσεων και των φρούδων ελπίδων με τις οποίες τους βομβαρδίζουν καθημερινά άπαντες οι υποψήφιοι άρχοντες. Οικογενειάρχες άνεργοι και ταλαίπωροι χαμογελούν και αισιοδοξούν για μια καλύτερη ζωή αφού την επομένη των εκλογών θα βρούν δουλειά. Επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κάνουν όνειρα και προγραμματίζουν την επόμενη μέρα αφού θα πάρουν αυτά που ζητούν για την αναζωογόνηση των επιχειρήσεων τους με την παραχώρηση διευκολύνσεων, κινήτρων, ακόμη και με ανοχή για μικροπαρανομίες και αποπληρωμή τελών και φόρων προς την πολιτεία και την κάθε αρμόδια αρχή. Σωματεία και οργανώσεις λαμβάνουν διαβεβαιώσεις για οικονομική ενίσχυση για στέγαση και για εξασφάλιση χώρων διεξαγωγής των διαφόρων δραστηριοτήτων τους. Μεγάλες

εταιρείες δηλώνουν απόλυτη σιγουριά και βεβαιότητα για την παραπέρα ανάπτυξη τους χωρίς εμπόδια και σκοπέλους από νομοθεσίες και κανονισμούς αφού οι υποψήφιοι τους έταξαν λαγούς με πετραχήλια και πλήρη υποταγή στα συμφέροντα και τα σχέδια τους. Με όλη αυτή την εικόνα που δημιουργήθηκε πίστεψαν οι πάντες ότι η επόμενη μέρα που θα ξημέρωνε θα ήταν πολύ διαφορετική και δεν θα υπήρχαν ούτε προβλήματα ούτε πονοκέφαλοι για την επαγγελματική και προσωπική τους επιβίωση. Δυστυχώς όμως η μοίρα τους επιφύλασσε αρκετές εκπλήξεις και οι πλείστοι προσγειώθηκαν ανώμαλα συνειδητοποιώντας ότι άλλη ήταν η πραγματική κατάσταση. Τώρα του φυσούν και δεν κρυώνει και βρίζουν θεούς και δαίμονες άπαντες οι απατημένοι και ευκολόπιστοι πολίτες οι οποίοι βλέπουν για άλλη μια φορά πως χρησιμοποιήθηκαν και ξεγελάστηκαν από τον κάθε τυχαίο πολιτικάντη ο οποίος στην πλάτη τους έκανε τη δουλειά του. Οι περισσότεροι των αρχόντων δεν απαντούν πλέον τα κινητά τους, άλλοι

Διαρρήξεις και κλοπές Είναι κάποια κλεφτρόνια που μπουκάρουν σε κατοικίες και υποστατικά και όταν δεν βρουν αυτό που θέλουν , χρήματα και κοσμήματα ,παίρνουν ότι να ‘ναι απλά και μόνο για να βγάλουν το «μεροκάματο». Όπως μας καταγγέλλουν συμπολίτες μας, τις τελευταίες μέρες κάνουν φτερά από τις αυλές των σπιτιών τους εργαλεία, σκεύη, είδη κήπων, άχρηστα αντικείμενα, λουλούδια και ρούχα στις απλώστρες. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και κανένας δεν νιώθει ασφάλεια σε αυτή την πόλη. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό

που συμβαίνει και διερωτούνται οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν την μικρή ή την μεγάλη τους περιουσία. ΜΙ.ΧΙ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

προφασίζονται λόγους κανονισμών και νομοθεσίας και οι πιο τολμηροί λένε ξεκάθαρα ότι όλα αυτά ήταν οι συνήθεις προεκλογικές υποσχέσεις. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που μετρά και τη νύφη την πληρώνει ο απλός πολίτης ο οποίος επένδυσε σε αυτούς το αύριο του και ένα καλύτερο μέλλον. Όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα βρίσκονται σε αναμονή και με απλωμένο το χέρι αλλά εισπράττουν την απαξίωση, την κοροϊδία και ένα ατελείωτο γράψιμο εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Και δεν φτάνει αυτός ο μεγάλος εμπαιγμός, αυτοί οι κύριοι προκαλούν και από πάνω με το ειρωνικό χαμόγελο και την γενικότερη συμπεριφορά

τους. Κάποιοι ανόητοι προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω προβάλλοντας ως φθηνή δικαιολογία την οικονομική κρίση η οποία όπως ισχυρίζονται τους χάλασε τα σχέδια τους λες και δεν υπήρχε κρίση και φτώχεια σ’ αυτή την επαρχία. Αυτό που μπορούμε να πούμε μετά πάσης βεβαιότητας είναι ότι πληρώνουμε τα λάθη και τις επιλογές μας και το χειρότερο είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό.Και επειδή όπου νάναι θα αρχίσουν τα όργανα για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2021 πρέπει άπαντες να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα και να μήν την ξαναπάθουμε γιατί τότε θα μιλάμε για πρόβλημα νοημοσύνης και επίπεδο πολιτισμού....

Πανεπιστημιακή Σχολή Η ίδρυση δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής στην Πάφο όχι μόνο αποτελεί αναγκαιότητα και δικαιολογημένο αίτημα, αλλά είναι κάτι που δεν χρειάζεται επιπλέον συζήτηση. Παρόλα τα προβλήματα της οικονομίας, η εκπαιδευτική και πολιτιστική αναβάθμιση της Πάφου θεωρείται σήμερα επιβεβλημένη και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει και στην τόνωση της αγοράς, πέραν των άλλων θετικών εξελίξεων που θα υπάρξουν. Υπάρχουν πόλεις και νησιά στην Ελλάδα που κρατιούνται στη ζωή εξαιτίας της παρουσίας χιλιάδων φοιτητών, κάτι το οποίο επισημάναμε ουκ ολίγες

φορές. Με μια πανεπιστημιακή σχολή στην Αρχαιολογία ή στο Περιβάλλον πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουμε το ενδιαφέρον φοιτητών και από το εξωτερικό, αφού είναι γνωστή η μοναδικότητα της Πάφου σε αυτούς τους δύο τομείς. ΜΙ.ΧΙ


08 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΣΕΠΙΑ

Θέρος Στα φόρτε του το κίτρινο και το περήφανο πράσινο φωνάζει, επιτέλους, πως ήρθε για να μείνει. Να σμίγει ο ορίζοντας με τ’απύθΤΗΣ μενο μπλε και συ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ να ψάχνεις τη χαμένη πολυτραγούδιστη γραμμή... Μα’ναι ήδη όλα νοερά, σαν η καρδιά του θέρους αρχίσει να πάλλεται. Όπως νοερός φαντάζει κι ο χειμώνας που σαν άξαφνη αστροκαταιγίδα ξέσπασε καθώς καρτερούσαμε μια υποσχόμενη άνοιξη. Νοερά όλα της καρδιάς τα σκουριασμένα σφραγίσματα, τα επιβεβλημένα κλεισίματα, η κάθε έλλειψη οξυγόνου... Όλα νοερά τα ασήκωτα. Μένουν τα ελαφριά και τα εύοσμα, να επιπλέουν πάντα, να κολυμπούν μεσ’της καρδιάς σου τα ωραιότερα ύδατα... Κει που καρτεράς ανέκαθεν το θέρος, να δροσίσει ό τι σε έκαψε...

Πάμε Ελλάδα Το καλοκαίρι έφθασε και ο κόσμος έχει αρχίσει τον προγραμματισμό των διακοπών του. Είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε με αυτό τον τρόπο την μητρόπολη του Ελληνισμού, εκμεταλλευόμενοι τις φυσικές ομορφιές των ελληνικών νησιών και πόλεων, σε συνδυασμό με τις καλές τιμές. Αυτό το καλοκαίρι όσοι θα ταξιδέψουν επιβάλλεται να έχουν πρώτη στις προτιμήσεις τους την Ελλάδα. Οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι και μόνο με πραγματική αγάπη και ουσιαστική συμπαράσταση θα βοηθήσουμε τον αδελφό ελληνικό λαό.

Κυκλοφοριακό και οδηγοί Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη μας είναι πάρα πολλά και οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη που υπήρξε χωρίς προγραμματισμό και σωστό σχεδιασμό. Στις ώρες αιχμής η ταλαιπωρία σε συγκεκριμένους δρόμους είναι τέτοια που οι οδηγοί βρίζουν Θεούς και δαίμονες. Παρόλα αυτά, όμως, πιστεύουμε πως και εμείς οι ίδιοι οι οδηγοί έχουμε μερίδιο ευθύνης για το κομφούζιο που

δημιουργείται, αφού δεν λαμβάνουμε κάποια μέτρα ούτε ιδρώνει το αφτί μας για θέματα που έχουν σχέση με τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Eνώ γνωρίζουμε τα προβλήματα με την οδική συμπεριφορά μας τα επιδεινώνουμε και τα πολλαπλασιάζουμε και ύστερα διερωτόμαστε ποιος φταίει. Μάθαμε πάντα να επιρρίπτουμε ευθύνες μόνο στους άλλους και να βγάζουμε τους εαυτούς μας απ’ έξω. ΜΙ-ΧΙ

Αρχαιολογική περιοχή Η περιφραγμένη αρχαιολογική περιοχή της Κάτω Πάφου παρουσιάζει πολύ άσχημη εικόνα εξαιτίας της βλάστησης, αλλά και αρκετών ακαθαρσιών, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να διαμαρτύρονται έντονα. Τώρα που καλοκαιριάζει και τα χόρτα έχουν ξεραθεί υπάρχει ο κίνδυνος να βρουν εκεί καταφύγιο ερπετά και τρωκτικά με όλους τους συνεπα-

κόλουθους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών. Διερωτόμαστε τι κάνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων και δεν προχωρεί στον καθαρισμό της περιοχής. Εάν δεν μπορούν, είναι έτοιμος ο δήμος Πάφου να το πράξει. Γιατί δεν δίνουν άδεια στην τοπική αρχή να αναλάβει το έργο της καθαριότητας;

Αυτό που δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε στην Πάφο είναι να πείσουμε τον ντόπιο πληθυσμό να χρησιμοποιήσει επιτέλους αυτό το μέσο μεταφοράς. Ίσως να φταίει η νοοτροπία, ίσως οι μικρές αποστάσεις, ίσως και η μη σωστή προβολή. Στην εποχή που ζούμε δεν είναι ντροπή ο κόσμος να διακινείται με λεωφορεία, αφού από τη μια συμφέρει στην τσέπη του και από την άλλη περιορίζεται η ρύπανση και το κυκλοφοριακό κομφούζιο.

ΜΙ-ΧΙ

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η παραλία της Γεροσκήπου ίσως να αποτελεί σήμερα την καλύτερη περίπτωση αναβάθμισης και ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος του δήμου με τα έργα που έγιναν, αλλά και κάποια άλλα που προγραμματίζονται. Αυτό που πρέπει να προσέξουν, όμως, οι συμπαθείς άρχοντες της συμπρωτεύουσας είναι να μην επικρατήσει αλαλούμ στην ανάπτυξη σε ότι αφορά κέντρα αναψυχής και παροχής υπηρεσιών, ώστε να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η ομορφιά και η μοναδικότητα της τεράστιας ακτογραμμής. ΣΟΚ

ΜΙ-ΧΙ

Λεωφορεία Τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων είναι αρκετά και καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Παραλία Γεροσκήπου

ΣΟΚ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Επιβεβαιώ

νω την απ οδοχή της π ρόταση του Δημάρχου Πά φου Φαίδω να Φαίδωνος, η οποία είχε υιοθετηθεί απ ό το Δημοτ ικό Συμβούλιο, όπως ο Δήμ ος αναλάβει το έργο ενοποί ησης των αρχαιολογικώ ν χώρων και προχωρήσ ει στην επα ρυξη προσ ναπροκήφορών για τη συνέχιση κλήρωση τω και ολον εργασιώ ν. Ο προϋ σμός του έρ πολογιγου είναι στο υπουργείο, εκκρεμότητ ενώ οι ες δεν θα α ποτελέσουν στη νέα πρ εμπόδιο οσφορά. Το έργο είναι κού προϋπ συνολιολογισμού 2, 7 εκατ. ευ που πλέον ρώ περίΦΠΑ και έχ ει εκτελεστε το 60% των ί περίπου εργασιών». ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑ ΡΟΥΣΟΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩ Ν

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αδέσποτα σκυλιά Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αδέσποτων σκύλων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα ασφαλείας, αλλά και δημόσιας υγείας. Τα συμπαθή τετράποδα φαίνεται στοιχίζουν ένα σημαντικό κονδύλι στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι αποφασίζουν να τα εγκαταλείψουν μη έχοντας άλλη επιλογή. Θύματα της οικονομικής κρίσης και τα ζώα, ειδικά αυτά που χρειάζονται αρκετά έξοδα για να συντηρηθούν. Σπάνιες ράτσες και ακριβά τετράποδα

αφήνονται στο έλεος του Θεού, αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες που η κάθε οικογένεια ίσα - ίσα που βγάζει το ψωμί της. ΣΟΚ

Ναρκωτικά

► Πέρασε ένας χρόνος από τις παρεμβάσεις βουλευτών και άλλων αρμοδίων και ακόμη δεν έχει υπάρξει καμιά ένδειξη για αλλαγή των διαχωριστικών μεταξύ πλακόστρωτου δρόμου και πεζοδρομίων στην Αποστόλου Παύλου, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε επικίνδυνη κατάσταση για πεζούς και αυτοκίνητα. Ας ελπίσουμε, όταν το έργο αλλάξει χέρια, πρώτιστος στόχος όλων να είναι η αλλαγή των επικίνδυνων διαχωριστικών. ΜΙ.ΧΙ

Καθημερινά φθάνουν στην εφημερίδα μας καταγγελίες για χρήση ναρκωτικών ουσιών από μαθητές. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σοβαρά την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται ριζικά. Ευθύνη φυσικά φέρουν κατά κύριο λόγο οι γονείς, οι οποίοι είναι οι άμεσοι

υπεύθυνοι για τα παιδιά τους, αλλά χωρίς τη συστράτευση όλων η γάγγραινα της εποχής μας δεν μπορεί να αναχαιτισθεί. Εάν δεν συνειδητοποιήσουν όλοι το μέγεθος του προβλήματος, τότε η κοινωνία μας είναι άξια της τύχης της. Εάν δεν γίνει κάτι τώρα, αύριο θα είναι πολύ αργά. ΣΟΚ


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ*

Η καραντίνα στην περιοχή Πόλης και Ακάμα συνεχίζεται εδώ και 30 χρόνια Με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού, παρακολουθούμε τη ζωή να επιστρέφει σιγά-σιγά στην ομαλότητα. Η κυκλοφορία στους δρόμους, η κίνηση στα καταστήματα, ο θόρυβος της καθημερινής ζωής, επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς. Ωστόσο, στην περίπτωση του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς και των κοινοτήτων του Ακάμα, η κατάσταση του «lockdown» συνεχίζεται. Οι δρόμοι στην περιοχή μας είναι έρημοι σε μόνιμη βάση, με καραντίνα ή χωρίς. Τα κομμωτήρια και άλλες μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο εδώ και χρόνια. Τα λιγοστά καφενεία των χωριών, τα οποία οι ιδιοκτήτες κρατούν ανοικτά με νύχια και με δόντια, υπολειτουργούν, όπως και τα σχολεία και τα μπακάλικα. Οι θέσεις εργασίας είναι μηδαμινές, ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού αποτελείται κυρίως από συνταξιούχους. Η απομόνωση για τους κατοίκους της περιοχής μας, δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είναι μια πραγματικότητα που ζουν βαθιά στο πετσί τους εδώ τρεις δεκαετίες. Εκ των πραγμάτων αυτό που χρειάζεται προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά η τοπική οικονομία, είναι μια ήπια τουριστική ανάπτυξη από την οποία θα επωφεληθούν οι κάτοικοι της περιοχής σε βάθος χρόνου. Η ανάπτυξη θα πρέπει να αφορά κυρίως το παραλιακό μέτωπο, καθώς, στην περίπτωση των απομακρυσμένων περιοχών, η ανάπτυξη του πυρήνα τους είναι αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς τη διασύνδεσή τους με παραλιακή ανάπτυξη ή/ και με κάποια μεγάλη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, η οποία θα δημιουργήσει πραγματικές προοπτικές και χειροπιαστά οφέλη, όπως νέες θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν προωθηθεί και υλοποιηθεί αρκετά αναπτυξιακά έργα εντός του πυρήνα των χωριών της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να φέρουν οικονομική αναζωογόνηση. Ο τουρισμός είναι, αναμφίβολα, η μοναδική πηγή εισοδήματος και προσφοράς θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, αλλά, οι ελάχιστες παραλιακές ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν δεν αρκούν για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Οι υφιστάμενες τουριστικές ζώνες είναι ήδη κορεσμένες (λόγω του χαμηλού συντελεστή δόμησης) από εξοχικές κατοικίες, κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την επαγγελματική δραστηριοποίηση των κατοίκων της περιοχής. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι για να μπορέσει η περιοχή να έχει πραγματική ανάπτυξη, θα πρέπει να ενισχυθεί ο παραλιακός τουρισμός, με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον. Το Τοπικό Σχέδιο για τις Κοινότητες του Ακάμα, το οποίο η Κυβέρνηση Αναστασιάδη ανακοίνωσε ότι θα είναι έτοιμο φέτος, θα πρέπει να λαμβάνει αυτά υπόψη του. Την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ευημερία των κατοίκων της περιοχής. *Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΠΡΙΝ ΖΗΤΑ Ο ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αίτημα και των παραγωγών

ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αργοσβήνει η παραδοσιακή λαχαναγορά της Πάφου με τους καταστηματάρχες να μην μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα προς το ζειν, ενώ οι πλείστοι εξ αυτών έχουν ήδη εγκαταλείψει οριστικά το χώρο. Όπως εξήγησαν, ο κύκλος των εργασιών τους έχει μειωθεί κατακόρυφα, εξαιτίας της μεταστέγασης της αγοράς στο χώρο στάθμευσης παρά τα οθωμανικά λουτρά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της ΕΔΕΚ Βάσο Δημητρίου, στην πτώση της επισκεψιμότητας στην περιοχή έχει συμβάλει η ανεπαρκής ενημέρωση των τουριστών για την ύπαρξη της αγοράς στο συγκεκριμένο σημείο. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ύπαρξή της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως ανέφερε, κατά τους χειμερινούς μήνες το κτίριο στάζει, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται φρούτα και λαχανικά, προκαλώντας οικονομική ζημιά στους παραγωγούς.

Ο κ.Δημητρίου, ο οποίος είχε διαφωνήσει στην ανέγερση του κτιρίου στο συγκεκριμένο σημείο, σημείωσε την ανάγκη υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος χρήσης του χώρου που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε την αγορά για την πώληση φρούτων και λαχανικών. Ο δήμος ανέφερε, θα μπορούσε να τοποθετήσει ομπρέλες ή στέγαστρα προσωρινά στο χώρο, λειτουργώντας υπαίθρια αγορά 2 -3 φορές την εβδομάδα. Προτίθεται μάλιστα να θέσει το συγκεκριμένο αίτημα ενώπιον δημοτικού συμβουλίου. «Ιδιαίτερα τώρα που

οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές μπορούμε με αυτό τον τρόπο να ενισχύσουμε τους παραγωγούς στις ιδιαίτερα δύσκολες αυτές ώρες που περνά ο τόπος. Ας μην ξεχνάμε παλαιότερα οι τουρίστες επισκέπτοντο το εμπορικό κέντρο και αγόραζαν φρούτα από τους παραγωγούς. Κατά την άποψή μου η μετακίνηση της αγοράς ήταν ένα τεράστιο λάθος, το οποίο μπορούμε να επανορθώσουμε σταδιακά έστω και μέσω της υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος», δήλωσε.

ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Έναρξη στις 9 Ιουνίου Με βάση το σχέδιο δράσης της Διυπουργικής Επιτροπής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, τα αεροδρόμια θα επαναλειτουργήσουν σε δύο φάσεις, με την πρώτη να τίθεται σε εφαρμογή κατά την περίοδο 9-19 Ιουνίου και η δεύτερη στις 20 Ιουνίου. Η αεροπορική σύνδεση αποκαθίσταται σταδιακά αναλόγως της επιδημιολογικής εικόνας των χωρών, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί. Η πρώτη κατηγορία αφορά την Ελλάδα, την Μάλτα, την Βουλγαρία, την Νορβηγία, την Αυστρία, την Φινλανδία, την Σλοβενία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, την Δανία, την Γερμανία, την Σλοβακία και την Λιθουανία και η δεύτερη την Ελβετία, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Κροατία, την Εσθονία και την Τσεχία. Από τις 9 μέχρι και τις 19 Ιουνίου (α’ φάση), θα απαιτείται για όσους προέρχονται από τις χώρες και των δυο κατηγοριών η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου από πιστοποιημένο εργαστήριο, με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος να έγινε εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση. Οι Κύπριοι πολίτες και οι νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο εναλλακτικά

θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση και μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους. Από τις 20 Ιουνίου (β’ φάση) δεν θα απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου για επιβάτες προερχόμενους μόνο από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α. Για όσες χώρες δεν περιλαμβάνονται στις δύο κατηγορίες ανά πάσα στιγμή, θα επιτρέπονται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία μόνο για επιβάτες, οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι, νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο και σε άτομα, στα οποία θα παραχωρείται ειδική άδεια. Θα απαιτείται, ωστόσο, η προσκόμιση πιστοποιητικού. Εναλλακτικά, ο έλεγχος αυτός θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά

την άφιξη στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση οι επιβάτες θα παραμένουν σε χώρο που θα υποδειχτεί για 1 μέρα ή μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος. Όλοι οι επιβάτες, οι οποίοι προέρχονται από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις δύο κατηγορίες, θα μεταβαίνουν σπίτι τους για 14 μέρες σε αυτοπεριορισμό. Το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου, καθώς και το κόστος της καραντίνας/αυτοπεριορισμού και μεταφορικών εκεί όπου υπάρχει θα το καταβάλλει ο επιβάτης. Σε χώρες όπου τεκμηριωμένα οι Αρχές αδυνατούν να παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων για εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να ταξιδέψουν προς Κύπρο θα παρέχεται η υπηρεσία στην Κύπρο κατά την άφιξη. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΝΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ

Ανάσα για την ύπαιθρο Από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, με κρατικά κονδύλια έχουν συμπληρωθεί δυο σημαντικά έργα της υπαίθρου. Πρόκειται για τη γέφυρα Νατάς- Επισκοπής στον ποταμό Έζουσας και τη γέφυρα Νατάς-Κελοκέδαρα (Ζυριπιλλή) στον Ξερό ποταμό. Για την πρώτη γέφυρα το συμβόλαιο κατασκευής είχε υπογραφεί στις 22.10.2019 κατόπιν διαδικασίας προσφορών με την Εταιρεία Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος & Αδελφοί Λτδ για το ποσό των 318.461,54 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το τμήμα γέφυρας πάνω από τον ποταμό αφορά μήκος 22 μέτρων περίπου με ύψος γύρω στα 2,50μ και με δυο λωρίδες κυκλοφορίας. Το συνολικό μήκος της προσαρ-

μογής/ κατασκευών με το δρόμο είναι περίπου 120 μέτρα. Για τη γέφυρα Νατά – Κελοκέδαρα το κόστος συμβολαίου ήταν 340.661,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ και είχε υπογραφεί στις 7.10.2020 το συμβόλαιο με την ίδια πιο πάνω Εταιρεία μετά από προσφοροδότηση. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γέφυρας είναι περίπου τα ίδια με την προηγούμενη. Τα έργα αυτά βοηθούν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου δεδομένου ότι συνδέουν παραποτάμιες κοινότητες με ασφάλεια και πιο σύντομα, βοηθούν στη διακίνηση γεωργών της περιοχής και των φορτίων/ προϊόντων τους, καθώς και βοηθούν στη διακίνηση

μεγάλων οχημάτων όπως πυροσβεστικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με πυρκαγιές. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια πολυομβρίας, οι ποταμοί Ξερός και Έζουσας παρουσιάζουν σημαντικές ροές νερού, οπόταν οι γέφυρες ήταν αναγκαίες και υπάρχει πρόγραμμα για την κατασκευή επιπρόσθετων γεφυρών σε άλλα προβληματικά σημεία. Προωθείται στο παρόν στάδιο μελέτη για τις επόμενες δυο γέφυρες μεταξύ Μαμωνιών και Αρχιμανδρίτας, όπως και στη Σαλαμιού, Ξερός ποταμός. Ως γνωστό πριν δυο χρόνια κατασκευάστηκε η γέφυρα ΝατάςΧολετριών με εμφανή οφέλη στην περιοχή.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ούτε και στα σχολεία Έντονο προβληματισμό σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά τόσο από τους γονείς, όσο και από τους δασκάλους και καθηγητές, προκαλούν οι εικόνες που ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε έξω από εκπαιδευτήριο της πόλης μας. Ενώ εδώ και καιρό όλοι «βομβαρδιζόμαστε» καθημερινά με ειδήσεις, διαφημίσεις και άλλες ενημερωτικές δημοσιεύσεις για την ανάγκη απόκτησης οικολογικής συνείδησης, με στόχο την προστασία του πλανήτη, ο οποίος εκπέμπει σήμα κινδύνου εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του ανθρώπινου παράγοντα, σε συγκεκριμένο σχολείο το θέμα δεν φαίνεται να έχει εμπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά ούτε και να έχει καταστεί καθημερινότητα. Όπως καταδεικνύουν οι φωτογραφίες που παρουσιάζουμε, ενώ έξω από την αυλή του σχολείου υπάρχει τοποθετημένος κάδος

ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δεν ζητιανεύουμε Tο ότι θα «βρέξει» και πάλι χρήμα στην Πάφο μας υποσχέθηκε ουσιαστικά ο πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε την επίσπευση της εκτέλεσης όλων των αναπτυξιακών έργων και την προκήρυξη - με οδηγίες του ίδιου - των προσφορών για όλα τα κατά καιρούς εξαγγελθέντα από τον ίδιο έργα, όπως και άλλα ώριμα. Η εν λόγω εξέλιξη εμπίπτει στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το κράτος για ενίσχυση της ανάκαμψης, που κρίνεται αναγκαία εξαιτίας του πλήγματος που έχει δεχτεί η οικονομία λόγω πανδημίας. Τα πλείστα εξ αυτών αποτελούσαν βέβαια πάγια αιτήματα τόσο των αρχών, όσο και των πολιτών. Ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς όλο σχεδιάζεται και όλο τα μηχανήματα δεν «πιάνουν» δουλειά. Η προσφυγή στο παρά πέντε του δεύτερου προτιμητέου προσφοροδότη ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, που ακολούθησε της κατακύρωσης της προσφοράς στον προσφοροδότη που είχε υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά προκάλεσε νέες καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών. Η ανθρώπινη ζωή θα πρέπει να τοποθετείται υπεράνω όλων και ήδη ο υφιστάμενος δρόμος δεν φημίζεται ιδιαίτερα για την ασφάλειά του και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τόσο οι κυβερνώντες, όσο και οι πολίτες. Μελετούν το ενδεχόμενο να τα κατασκευάσουν στον ίδιο χώρο μαρίνα και αγκυροβόλιο με τον διαγωνισμό να ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Ενδεχομένως, να δοθεί μικρή παράταση ενός μηνός, καθ’ ότι μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού έχουν επιδείξει ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε αυτόν, αφού μελετήσουν επί τόπου τα δεδομένα. Και επειδή το πιο πιθανό είναι να δούμε μαρίνα να κατασκευάζεται στην Λευκωσία, παρά στην Πάφο, είναι καιρός το θέμα το οποίο χρονίζει να ξεκαθαρίσει και να έχει αίσιο τέλος. Και επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουμε επιβάτες με τις βάρκες στην στεριά, λόγω απουσίας τις απαραίτητης υποδομής στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η περιοχή να παρακάμπτεται έστω και αν περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα της κρουαζιέρας. Ελπίζω τελικά μέχρι την έναρξη των εργασιών να μην προκύψει οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο ή οποιαδήποτε ένσταση από προσφοροδότη. Και επειδή θέλω να πιστεύω ότι ο πρόεδρος δεν εξαγγέλλει έργα, εάν δεν μπορεί να τα υλοποιήσει, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα, ώστε οι εξαγγελίες του να πάρουν σάρκα και οστά άμεσα. Όταν η Κυβέρνηση όταν θέλει, μπορεί και βρίσκει λύσεις, όπως και τα χρήματα για να προχωρήσει σε στήριξη και τόνωση της οικονομίας μέσω της υλοποίησης έργων και όχι μόνο. Ούτε παρακαλάμε, ούτε ζητιανεύουμε.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΑ, γύρισες πίσω...είδες προσεχτικά την πορεία και τη διαδρομή...την μελέτησες...έκανες αυτο- κριτική, ταλαιπώρησες το είναι σου, με αυτο- μαστιγώματα..ήξερες πάντα πολύ καλά, ότι στο πίσω απλά κοιτάζεις, και μαθαίνεις... γιατί, ουσιαστικά, αυτό είναι η ζωή...μαθήματα... ανακύκλωσης, κάποιοι επέλεξαν να τοποθετήσουν χάρτινες κατασκευές των παιδιών στον κάλαθο, όπου τοποθετούνται τα υπόλοιπα σκουπίδια, για να τα περισυλλέξει το σκυβαλοφόρο, το οποίο δεν παραλαμβάνει τέτοιου είδους υλικά. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται

η απόκτηση γνώσης αναφορικά με τις μεθόδους και την σημασία της ανακύκλωσης από μικρής ηλικίας, τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στους σχολικούς χώρους, όπου περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΤΑΝ ΠΙΑ αποφάσισες...ξεκίνησες το νέο σου κύκλο, αφήνοντας πίσω ότι σαθρό και μη ποιοτικό, ότι, ουσιαστικα δεν συμβαδίζει με τον μεσα σου κόσμο...καθάρισες...από τα τοξικά...και άρχισες να προχωράς...αυτή είναι και η διαδρομή του κάθε ενός μας...


ANNETTA ΓΩΝ

849


ANNETTA ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 275Χ225

849


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ*

Φύκια

(Αφιέρωμα στο δήμαρχο) Για όποιον προστρέξει σε βιβλιογραφία θα αντιληφθεί ότι το θεωρούμενο απόβλητο της θάλασσας, τα φύκια ή ποσειδωνία, αποτελεί ένδειξη υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θέμα που έπρεπε να τυγχάνει διαφήμισης από τα παραπλήσια τουριστικά θέρετρα και προορισμούς αφού η ύπαρξη φυκιών πιστοποιεί την καθαρότητα των νερών στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Είναι κατά γενική ομολογία ένας σημαντικός βιοδείκτης. Όπως και τα φυτά στην ξηρά, τα φύκια απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Πρόκειται για παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων οξυγόνου που, ως εκ τούτου, καταδεικνύουν τη σημαντικότητα τους στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Επιπρόσθετα, οι φυτείες ποσειδωνίας αποτελούν καταφύγιο εκατοντάδων ειδών θαλάσσιας ζωής. Είναι ομολογουμένως τεράστιος ο οικολογικός τους ρόλος. Είναι πολλές οι χρήσεις των φυκιών, μεταξύ άλλων στη διατροφή αλλά και στην ιατρική. Ένας τομέας που θεωρείται πολύ σημαντικός είναι η χρήση φυκιών στη γεωργία. Καταρχήν, προστατεύουν τα φυτά από παγετό, καύσωνα, άνεμο ενώ συντελούν στην βελτίωση της αντοχής των φυτών απέναντι στις προσβολές από έντομα και παράσιτα. Παράλληλα, ενισχύουν την ανάπτυξη και τη διακλάδωση του ριζικού συστήματος και προσφέρουν πλήθος θρεπτικών στοιχείων στα φυτά μαζί με άλλα ζωικά υπολείμματα, για τη λίπανση των καλλιεργειών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φύκια ως βασικό συστατικό στην κομπόστα, αναδεικνύοντας και εμπλουτίζοντας αυτό το πολύτιμο φυσικό υλικό θρέψης. Βασική προϋπόθεση για τα πιο πάνω είναι, αφού μαζέψουμε τα φύκια από την παραλία, να τα ξεπλύνουμε μερικές φορές για να φύγουν τα άλατα. Η βροχή του χειμώνα αποτελεί μια φυσική και αποτελεσματική μέθοδο ξεπλύματος σωρών από φύκια. Ακολουθεί ο τεμαχισμός και η πρόσμιξη με υπολείμματα κομπόστας ή με κοπριές. Αφού ζυμωθούν για 2-3 μήνες έχουμε δημιουργήσει το καλύτερο υπόστρωμα φύτευσης για τα κηπευτικά και τα δέντρα. Η εναπόθεση φυκιών όμως σε συστάδες δέντρων, αμέσως μετά το μάζεμα από την παραλία και χωρίς ξέπλυμα, έχει καταστροφικές συνέπειες αφού οι συγκεντρώσεις άλατος διαλύουν το ριζικό σύστημα και θανατώνουν τα δέντρα. Η βιομάζα αποτελεί την ύλη που έχει άμεση ή έμμεση βιολογική (οργανική) προέλευση. Σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας οργανικών υλών, βιομάζας δηλαδή που περιλαμβάνει και φύκια, δραστηριοποιούνται σήμερα παγκοσμίως για παραγωγή βιοκαυσίμου. Πολλές τέτοιες, μικρού μεγέθους μονάδες, υπάρχουν και στην Κύπρο, που κατά το πλείστον παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, από το παραγόμενο βιοκαύσιμο, με τελικό αποδέκτη την ΑΗΚ. Δυστυχώς καμιά στην Πάφο. Το οργανικό φορτίο των φυκιών είναι προς διερεύνηση σαν θετική παράμετρος στην παραγωγή ενέργειας, σε αντίθεση με την αλατότητα που δημιουργεί αρνητικό αποτέλεσμα στο υπόλειμμα και θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τόσο το οργανικό φορτίο όσο και η αλατότητα είναι εύκολα προς διαπίστωση μέσω χημικής ανάλυσης από χημικά εργαστήρια. Είναι θέματα που λόγω της δυσκινησίας του κεντρικού κράτους επιβάλλουν την ανάληψη πρωτοβουλίας από τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης που μαζεύουν φύκια στις ακτές τους. Χρειάζεται ως εκ των πιο πάνω θέληση και προπάντων όρεξη για δουλειά. *Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου «Κίνηση Σωτηρίας της Πάφου».

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΧΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ

Πονοκέφαλος για τον δήμο ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παράπονα για παρουσία περιστεριών και σκύλων σε ταράτσες πολυκατοικιών και άλλων οικοδομών καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας, με τους παραπονούμενους να τονίζουν ότι η υφιστάμενη κατάσταση επηρεάζει την καθημερινότητά τους, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Όπως εξήγησαν, τα απόβλητα που προέρχονται από τα περιστέρια και τους σκύλους καταλήγουν μαζί με τα όμβρια ύδατα, μέσω υδρορροών, στις αυλές, προκαλώντας πέραν από έντονη δυσοσμία και εστία μολύνσεων. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα, αφού είχαν αποταθεί στον δήμο, επικαλούμενοι την νομοθεσία, αξιώνοντας την άμεση αποκατάσταση της τάξης χωρίς αποτέλεσμα, αποτάθηκαν στην Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία με επιστολές της προς τον δήμο τονίζει την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της οχληρίας και επιβολή της τάξης και του

νόμου. Βάση του νόμου, όπως αναφέρουν οι επιστολές, οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να είναι καθαροί και προσβάσιμοι από όλους τους κατοίκους των εν λόγω κτισμάτων. Μάλιστα, για συγκεκριμένη περίπτωση και ο δημοτικός μηχα-

νικός τονίζει με απαντητική επιστολή του προς τους παραπονούμενους ότι οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους στους νόμιμους συνιδιοκτήτες, όπως και το κλιμακοστάσιο, κάτι που συνιστά απαίτηση και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Ευθύνη δημοσίων έργων Προβληματικό στο μεγαλύτερο μέρος του παραμένει το οδικό δίκτυο των κοινοτήτων, αφού αριθμός δρόμων που έχουν υποστεί λόγω έντονων καιρικών φαινομένων καθίζηση φαίνεται να έχουν αφεθεί στο έλεος του χρόνου. Τόσο ο δρόμος Κελοκεδάρων – Τραχυπέδουλας, όσο και ο δρόμος Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, παρά την Γιόλου, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιδιορθωθεί, με ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων. Ο δρόμος Κελοκεδάρων – Τραχυπέδουλας έκλεισε για την τροχαία κίνηση τον Φεβρουάριο, λόγω της επικινδυνότητάς του, με την διοχέτευση της τροχαίας κίνησης προς την Τραχυπέδουλα να διεξάγεται μέσω της Σαλαμιού, πυροδοτώντας την έντονη αντίδραση κατοίκων μεγάλου αριθμού επηρεαζόμενων κοινοτήτων, οι οποίοι κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση, η οποία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους, οι παραπονούμενοι κάνουν λόγο για τριτοκοσμικό οδικό δίκτυο και τονίζουν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων από τους αρμοδίους προτού θρηνήσουμε θύματα. Ο δρόμος παρά την Γιόλου (συμβολή με δρόμο Στρουμπίου – Κάθηκα μέχρι τη συμβολή με δρό-

μο προς Σίμου, περιοχή της Κουγιούκκας), ο οποίος άνοιξε στα δυο τον Ιανουάριο δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων και παρά το γεγονός ότι το θέμα οδηγήθηκε ενώπιον της Βουλής από τους βουλευτές της επαρχίας και την επιτόπου επίσκεψη του ίδιου του Υπουργού Μεταφορών. Από τότε μέχρι και σήμερα, η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω παρακαμπτήριου δρόμου που δημιουργήθηκε προσωρινά σε ιδιωτικό τεμάχιο γης. Τα μένεα κατά των αρμοδίων, μετά και την εξέλιξη αυτή, κρούει το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, τονίζοντας ότι ο δρόμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες

που μετατρέπεται σε σκοτώστρα. «Μας υποσχέθηκαν ότι σε τρεις μήνες θα τον έφτιαχναν και μέχρι σήμερα η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Θα έρθει ο χειμώνας και δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Κάποιοι φαίνεται ότι ξέχασαν ότι η λύση που δώσαμε ήταν προσωρινή. Κάποια προβλήματα της επαρχίας μπορούν να λυθούν πολύ εύκολα, αρκεί οι εκλελεγμένοι που ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωής στην Πάφο να πιέζουν τις διαδικασίες ώστε να τα επιλύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι για την ανακατασκευή του δρόμου επιστρατεύτηκε και γεωτρύπανο για σκοπούς σάρωσης του υπεδάφους, που θεωρείτο αναγκαία για την εκπόνηση ειδικών μελετών. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σύμφωνος και ο υπουργός ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ξεκολλά» η διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου, δίνοντας τέλος στην εικόνα εγκατάλειψης και ασχήμιας που παρατηρείται στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και όχι μόνο, αλλά και στην ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλεται καθημερινά το κοινό. ο Υπουργείο Μεταφορών έκανε αποδεκτή πρόταση του δήμου για ανάληψη του έργου από την δημοτική αρχή. Ως εκ τούτου, ο δήμος ως Αναθέτουσα πλέον Αρχή αναλαμβάνει την επαναπροκήρυξη των προσφορών για εξεύρεση νέου εργολάβου. Ο Υπουργός Γιάννης Καρούσος ανακοίνωσε στο πλαίσιο επίσκεψής του στο δημοτικό μέγαρο την αποδοχή της σχετικής πρότασης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο προϋπολογισμός του έργου βρίσκεται στο Υπουργείο του και οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν δεν πρόκειται να αποτελέσουν εμπόδιο στην νέα προσφορά. «Σαν Υπουργείο η πολιτική μας είναι εκεί και όπου μπορούν οι τοπικές αρχές και ο Δήμος Πάφου έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναλαμβάνουν ως αναθέτουσες αρχές και να τους αναθέτουμε να υλοποιούν έργα εκ μέρους του Υπουργείου . Αυτό είναι προς όφελος του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και του Δήμου Πάφου», ανέφερε. Ο δήμος, σύμφωνα με τον δή-

μαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος, θα είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου να προχωρήσει σε προκήρυξη του διαγωνισμού, σε αξιολόγηση των προσφορών εντός 42 ημερών και κατακύρωσή τους δέκα μέρες αργότερα. Ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ Νίκος Σιμιλλίδης, ο οποίος είχε αναδείξει ουκ ολίγες φορές το θέμα και είχε προτείνει την ανάληψη του έργου από τον δήμο, ανέφερε ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, αφού το έργο πλέον θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Υπουργός είχε από τον Μάρτιο προχωρήσει σε αποδέσμευση του δημοσίου από την συμφωνία με τον εργολάβο και τους υπεργολάβους, με στόχο την επαναπροκήρυξη των προσφορών και την κατακύρωσή τους με συνοπτικές διαδικασίες,

καθώς είχε ενοχληθεί ιδιαίτερα από την στάση τους, αφού όχι μόνο αγνοούσαν τις προειδοποιήσεις για επίσπευση των εργασιών, που τους είχε δώσει κατά την επιτόπια επίσκεψή του ένα μήνα ενωρίτερα, αλλά μάλιστα έθεσαν στην συνέχεια και επιπρόσθετα αιτήματα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα της πόλης, το οποίο εκτείνεται στους χώρους δυτικά και ανατολικά της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και πιο συγκεκριμένα στους χώρους του Αρχαιολογικού Πάρκου, τις κατακόμβες του Αγίου Λαμπριανού και της Αγίας Σολομονής, το γοτθικό ναό, το Ελληνιστικό Θέατρο, τα Μεσαιωνικά Λουτρά και τον αρχαιολογικό χώρο της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2, 7 εκατ. ευρώ περίπου πλέον ΦΠΑ και έχει εκτελεστεί περίπου το 60% των εργασιών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ

Μένουν οι λεπτομέρειες

«Τόπο» φαίνεται πως «έχουν πιάσει» οι πολύμηνες προσπάθειες της Επιτροπής Λεωφόρου Ελλάδος, δημοτών και τοπικών παραγόντων για απαλοιφή από τα σχέδια ανάπλασης του οδικού άξονα της πρόνοιας για δημιουργία διαχωριστικής νησίδας κατά μήκος του δρόμου. Ο Φορέας Κυκλοφοριακών Μελετών έχει, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο, εγκρίνει το επικαιροποιημένο ρυθμιστικό σχέδιο που ο δήμος είχε προτείνει, με το οποίο ουσιαστικά αφαιρείται υπό συγκεκριμένους όρους η νησίδα, οι οποίοι θα αποτελούν μέρος της άδειας που θα δοθεί. Από πλευράς του ο δήμαρχος Φαίδων Φαίδωνος ανέφερε ότι τα τεύχη προσφορών του έργου είναι έτοιμα και σημείωσε ότι η Κυβέρ-

νηση διαψεύδει τις «Κασσάνδρες» που ήθελαν τα έργα να αναστέλλονται λόγω κορωνοϊού. Υπενθυμίζεται ότι η πρόνοια για δημιουργία διαχωριστικής νησίδας, που περιελάμβαναν τα σχέδια ανάπλασης, είχε πυροδοτήσει σωρεία αντιδράσεων, οδηγώντας και σε διαμαρτυρίες. Η μια σχολή σκέψης τόνιζε ότι η δημιουργία νησίδας θα δημιουργήσει κυκλοφοριακό χάος, θα οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό και ίσως και λουκέτο τις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει τεράστια θέματα ασφαλείας, λόγω και της στενότητας του δρόμου. Η άλλη σχολή σκέψης τόνιζε ότι η δημιουργία νησίδας θα καταστήσει ασφαλές το δρόμο, καθώς θα αποτρέπει τις παράνομες στροφές και επαναστροφές οχημάτων, μειώνοντας τα δυστυχήματα. Ο δήμαρχος Πάφου Φαίδων

Φαίδωνος, βλέποντας τον κίνδυνο οριστικής ακύρωσης του έργου ή παραπομπής του σε βάθος χρόνου, ανέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο πρωτοβουλίες για υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, έδωσε οδηγίες προς το μελετητικό γραφείο, με το οποίο ο δήμος είναι συμβεβλημένος, για ετοιμασία αναθεωρημένου ρυθμιστικού σχεδίου και τελικών κατασκευαστικών σχεδίων χωρίς κτιστή νησίδα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία μελετών και άλλες σύγχρονες προδιαγραφές για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, απέστειλε επιστολή στους νέους Υπουργούς Εσωτερικών και Συγκοινωνιών, αξιώνοντας άμεση εξέταση του θέματος. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ιδού η Ρόδος... Φαινομενικά τα δύσκολα πέρασαν, η οικονομία άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μπρος, οι επιχειρήσεις με τα νέα δεδομένα επανεκκίνησαν αλλά το τοπίο παραμένει θολό τόσο για την επιτυχία όσο και την βιωσιμότηΤΗΣ τα τους σε αυτή την νέα εποχή. ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* Στην χειρότερη θέση βρίσκεται ο Τουρισμός με την αβεβαιότητα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό όμως όσων επιδοτούνται σε αυτό τον τομέα αλλά και όλων όσων επηρεάζονται από αυτόν. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η παγκόσμια οικονομία αλλά και σε τοπικό επίπεδο έχουμε βρεθεί μπροστά σε πρωτόγνωρες και καθοριστικές κρίσης οικονομικής και κοινωνικής φύσεως. Μόλις ορθοποδήσουν από την προηγούμενη μια νέα κατάσταση κάνει την εμφάνισή της αποδεικνύοντας μας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο αλλά αντίθετα πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς για να διατηρήσουμε τουλάχιστον όσα έχουμε . Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, ένα δίλημμα για το πώς θα ήταν καλύτερο να διαχειριστούμε την κρίση και να χτίσουμε νέες και στέρεες βάσεις πάνω σε αυτήν. Η μεγαλύτερη ανησυχία όλων είναι η ανάκαμψη του τουρισμού και το πώς θα καταφέρουμε να μετριάσουν τις ζημιές σώζοντας την σεζόν ή κατά την γνώμη μου επεκτείνοντας της προς όφελος και της οικονομίας και του τόπου. Για χρόνια συζητούμε την αναγκαιότητας στήριξης του εποχικού και θεματικού τουρισμού χωρίς ωστόσο μα γίνονται σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα όμως που απειλείται η επιβίωση του τουρισμού χρειάζεται άμεσα να σχεδιαστούν αυτά τα δεδομένα που θα επιτρέψουν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και όχι μόνο να μειώσουν τις ζημιές. Η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος κρέμεται από μια κλωστή το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε το μέλλον με όραμα και αισιοδοξία και δεδομένα που θα εξασφαλίσουν την διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων του. Ας ελπίσουμε πως θα αφήσουμε σύντομα πίσω μας όσα δύσκολα περάσαμε και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ιό όμορφο και αποδοτικό μέλλον. * Πολιτικός Επιστήμονας, Επικοινωνιολόγος

ΣΚΕΨΕΙΣ... Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ και της αποστασιοποίησης από τα θέματα σου, θα σου δώσουν την ενέργεια εκείνη που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά και να επιλύσεις όλα τα θέματα σου... Πρώτα, στόχευσε, στις λύσεις, και ύστερα, άφησε το σύμπαν να σου φέρει τις απαντήσεις και τις λύσεις στα θέματα σου...Το σύμπαν ξέρει πολύ καλύτερα από σένα την κατάλληλη στιγμή...


16 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Χρειάστηκε να περάσουν σειρά ετών απραξίας και αναποτελεσματικότητας για να καταλήξει το έργο της ενοποίησης ΤΟΥ των αρχαιολογιΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* κών χώρων υπό την ευθύνη του Δήμου Πάφου. Η αποχώρηση του εργολάβου του έργου και η δυστοκία από πλευράς Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων να τα βρει με τους υπεργολάβους έτσι ώστε να συνεχιστεί το έργο, οδήγησε στην πλήρη στάση. Η εικόνα ήταν και παραμένει αυτή που ο κάθε δημότης βλέπει κάθε φορά που κατηφορίζει τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου. Επιπρόσθετα, το κομμάτι που αφορούσε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου και άρα η εν δυνάμει ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου που παρουσιάζει η περιοχή, παραμένει όλα τα προηγούμενα χρόνια και από τότε που πρωτοξεκίνησαν τα έργα σε ημιτελή κατάσταση. Η πρωτοβουλία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να αναλάβει το έργο με την μεταφορά της ιδιότητας του αναδόχου από του Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προς τον Δήμο Πάφου αναμένεται να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Η ευχή είναι να προχωρήσει τάχιστα το έργο και να οδηγηθεί αισίως στην ολοκλήρωση κατά τρόπο που να αναδεικνύει τόσο την περιοχή όσο και την αρχαιολογική αξία της περιοχής και των διαφόρων τοποσήμων εντός και εκτός του αρχαιολογικού πάρκου της Κάτω Πάφου. *Γενετιστής Δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

γράμμα ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ, συνηθισμένο, σαν και το κάθε πρωινό, την ώρα που τα μάτια σου ανοίγεις, καταλαβαίνεις, ότι τα πάντα είναι σχετικά, ακόμη και οι καταστάσεις που ζεις στο τώρα σου... ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ της νέας σου μέρας, καλημερίζεις ότι καλό σου ήλθε στη ζωή, και σκέφτεσαι, πολλά και διάφορα... ΤΟΤΕ, συνειδητοποιείς πόσο καλά πράγματα έζησες, πόσες όμορφες στιγμές πέρασες, πόσο όμορφος είναι ο κόσμος γύρω σου...και ευχαριστείς το σύμπαν που σου δόθηκε η δυνατότητα να ζήσεις, πραγματικά να ζήσεις...

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ο Αρχαιότερος λαός που επιβίωσε στην Ευρώπη και ειδικά στην ΑναΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ τολική Μεσόγειο είναι ο Ελληνικός. Το ομόθρησκο, το ομόγλωσσο , και το ομοϊδεατό, μετά από χιλιάδες χρόνια πέρασε στο DNA των ανθρώπων και έγινε κληρονομικό χαρακτηριστικό. Αυτό το κληρονομικό χαρακτηριστικό που περνά από γενιά σε γενιά είτε είναι βιολογικά αποδεκτό είτε δεν είναι, λέγεται πολιτιστική κληρονομιά και αποτελεί την κουλτούρα ενός λαού. Πολλά στοιχεία του ελληνικού λαού είναι γενικευμένα και τα συναντούμε σε όλους τους απανταχού Έλληνες αν όχι απόλυτα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Για παράδειγμα οι Έλληνες για χιλιάδες χρόνια πίστευαν στους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια είναι σε μεγάλο ποσοστό Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν θα συναντήσεις εύκολα έλληνα που το όνομα του να μην προέρχεται από την ιστορία του με κυρίαρχα τα αρχαιοελληνικά. Η νεοελληνική γλώσσα είναι κοινή για όλους τους έλληνες με τις κατά τόπους διαλέκτους που δεν απέχουν πολύ από την Νεοελληνική γλώσσα. Οι Έλληνες λόγω της γλώσσας με την υψηλή νοηματική απόδοση των λέξεων των φράσεων και της ικανότητας αναπαραγωγής σύνθετων νέων λέξεων δημιούργησαν από αρχαιοτάτων χρόνων την φιλοσοφία των Επιστημών. Η λέξη «λόγος» είναι η ελληνική λέξη που κυριάρχησε στις επιστήμες μέχρι σήμερα και στις θεωρητικές αλλά και στις μαθηματικές. Ο λόγιος, ο λόγος του θεού, ο Βιολόγος, ο Οικονομολόγος, η ο λόγος δύο αριθμών ο λόγος των δύο πλευρών

Ελληνική γλώσσα μια μεγάλη κληρονομιά ενός τριγώνου κλπ. Όλες οι επιστήμες σήμερα εξελίχθησαν πάνω στην βάση των επιστημών που ανέπτυξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ένας λαός που αναπτύσσει τις γνώσεις σε όλα τα επίπεδα δεν ήταν δυνατόν να μην δημιουργήσει και το απαραίτητο διοικητικό σύστημα. Η Δημοκρατία ήταν το πολίτευμα εκείνο που πρωτοεμφανίστηκε στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Η αρχαία Ελλάδα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και η σημερινή. Κάθε πόλης ήταν αυτοδιοικούμενη με δικό της βασιλιά και συνήθως ανήκε σε μια συμμαχία που σχηματιζόταν από την Αθήνα η την Σπάρτη. Από την αρχαιότητα οι Έλληνες είχαν διαπιστώσει ότι για να αντλούν τους φυσικούς πόρους και να τους απολαμβάνουν καλύτερα οι άνθρωποι, έπρεπε να έχουν πόλεις διάσπαρτες σε όλη τον τότε γνωστό κόσμο. Έτσι πολλές πόλεις και χωριά έχουν τα ίδια ονόματα μέχρι σήμερα που είχαν και στην αρχαιότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής που ζούσαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα έναν σταθερό πλάνο που κάνει τον Έλληνα να λειτουργεί δημιουργικά όπου και να βρεθεί. Στην Κύπρο και σε όλα τα άλλα νησιά υπήρξε μια ανάλογη εξέλιξη που πολλές φορές συναντούμε περιοχές που έχουν τα ίδια ονόματα με την στεριανή Ελλάδα. Ακόμη η Ελληνική μυθολογία εξαπλώνεται σε όλα τα νησιά και σε όλες τις άκρες της Ελλαδικής γης. Η ίδρυση της Πάφου έχει την ιδιαιτερότητα να αναφέρεται στην Ελληνική Μυθολογία. « Ο γλύπτης Πυγμαλίωνας ερωτεύτηκε την Αφροδίτη. Έφτιαξε λοιπόν το άγαλμα της και κοιμόταν με το άγαλμα. Η Αφροδίτη τότε συγκινήθηκε και έδωσε ζωή στο άγαλμα που την ονόμασε Γαλάτεια. Από τον έρωτα Γαλάτειας και Πυγμαλίωνα γεννήθηκε η Μεθάρμη και ο Πάφος. Ο γιός του

Πάφου, Κινύρας ίδρυσε την Πάφο εις μνήμη του πατέρα του.» Κείμενο από τον αρχαίο μυθογράφο Απολλόδωρο. Η Ελληνική μυθολογία σαφέστατα δείχνει την σχέση της Αφροδίτης με την Πάφο, αφού και η γέννηση της τοποθετείται στις ακτές της Πάφου. Η Πάφος βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα όπως όλες οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις εκτός από την μυθολογική της πορεία να έχει και την ιστορική της ίδρυση. Αυτό δηλαδή που αναφέρουν οι αρχαίοι ιστορικοί. Στην προκειμένη περίπτωση όπως αναφέρει ο αρχαίος ιστορικός Παυσανίας για την Πάφο, ιδρύθηκε από τον Αγαπήνορα τον βασιλιά της Τεγέας. Ο Αρκάδιος βασιλιάς επιστρέφοντας από τον Τρωικό πόλεμο έχασε τον προσανατολισμό του και έφτασε στις ακτές της Πάφου. Εκεί ίδρυσε την Πάφο και έκτισε περίλαμπρο ναό της Αφροδίτης που η λατρεία της έγινε γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Όλος αυτός ο μακραίωνος τρόπος ζωής στην θάλασσα και στην ξηρά, δημιούργησε πόλεις και χωριά. Αυτά τα ονόματα των χωριών και των πόλεων αποδεικνύουν ταυτόχρονα και την καταγωγή των κατοίκων. Για τον λόγο αυτό οι Τούρκοι το πρώτο πράγμα που έκαναν με την εισβολή του 1974 ήταν να αλλάξουν τα ονόματα των χωριών και των πόλεων όπως έκαναν φυσικά και σε όλα τα ελληνικά μέρη της Μ. Ασίας και του Πόντου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ό λόγος ύπαρξης των Ελλήνων μέχρι σήμερα. Είναι το μοναδικό πνευματικό δημιούργημα της ανθρώπινης νόησης. Όλες οι επιστήμες στήριξαν την γνώση τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο Χριστιανισμός οφείλει την εξάπλωση του στην αρχαιότητα στην Ελληνική γλώσσα. Τα Ευαγγέλια, η Αγία Γραφή, είχαν γραφτεί στα Ελληνικά.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Λέξεις που ακούμε και διαβάζουμε στα ΜΜΕ

Η κατάκτηση (εκμάθηση) πλούσιου λεξιλογίου (mastering a rich vocabulary) αποτελεί βασική συνιστώσα, όχι μόνο για την ποιότητα τής προφορικής και γραπτής έκφρασης, αλλά και για την βαθύτερη Κατανόηση Κειμένου (Chall & Jacobs, 2003) Σήμερα, όμως, νέοι και ενήλικες, χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας επικοινωνία πολύ περιορισμένο αριθμό λέξεων – ένδειξη αδιαφορίας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Συχνά η νεολαία μας κατηγορείται για λεξιπενία, δηλαδή για χρησιμοποίηση πολύ περιορισμένου αριθμού λέξεων στην επικοινωνία της (προφορική και γραπτή), κυρίως λόγω άγνοιας (Γ. Κούμα, 2016) Ακολουθούν λέξεις/ρήματα, κατά αλφαβητική σειρά, που ακούμε και διαβάζουμε, για κατανόηση και σωστή χρήση, μαζί με τις αντίστοιχες λέξεις της αγγλικής γλώσσας: 7 Διαλευκαίνω = εξιχνιάζω (υπόθεση), αποσαφηνίζω (unravel) Λέμε: «Η επιτροπή επιχειρεί να διαλευκάνει το ρόλο που έπαιξαν οι πρωταγωνιστές του πραξικοπήματος» «η αστυνομία προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση» - «είναι ένα μυστήριο που πρέπει να διαλευκανθεί» - (η διαλεύκανση/εξιχνίαση τού στυγερού εγκλήματος) 8 Διασκεδάζω = 1. περνώ ευχάριστα κά-

νοντας κάτι 2. (λόγ.) = διασκορπίζω, διαλύω, απομακρύνω (κάτι δυσάρεστο) - Μπαμπινιώτης (1. enjoy/entertain 2. dispel) Λέμε: «Μας διασκεδάζει με τα αστεία/ανέκδοτα/τις χειρονομίες του» - «πού θα πάμε να διασκεδάσουμε την Πρωτοχρονιά;» - «διασκεδάζω ακούγοντας μουσική» - «Προσπάθησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες/τους φόβους/τις υποψίες» - «ο υπουργός προσπάθησε να διασκεδάσει τις αντιδράσεις για το Πλαίσιο Γκουτέρες» 9 Διαφθείρω = οδηγώ στη διαφθορά/ στην ανηθικότητα, δωροδοκώ, εξαχρειώνω (corrupt) Λέμε: «Οι κακές παρέες διαφθείρουν (το χατακτήρα)» - (οι ρίζες της διαφθοράς είναι η πλεονεξία και η λατρεία του ατομικού συμφέροντος - Αναστάσιος) (αδιάφθορος = αδέκαστος (# διεφθαρμένος) - (Οι πολιτικοί στην πλειονότητά τους είναι διεφθαρμένοι!) 10 Διεκτραγωδώ = διηγούμαι/λέω κάτι με δραματικό τρόπο (με έμφαση στα τραγικά στοιχεία μιας υπόθεσης) – (exaggerate) Λέμε: «Δεν άντεξα από όσα διεκτραγωδούσε η αγωνίστρια τής ΕΟΚΑ» - «αρέσκεται να διεκτραγωδεί καταστάσεις με τα πιο μελανά χρώματα» «στη λογοτεχνία μας διεκτραγωδήθηκαν τα πάθη/λάθη του ελληνισμού»

- «οι ειδήμονες/γνώστες του ΚΟΑ διεκτραγωδούσαν την οικονομική κατάσταση των προσφυγικών σωματείων» - «διεκτραγωδούσε τις περιπέτειές του» - (ειδήμων, ο ειδικός σε κάτι # αδαής) 11 Εγκυμονώ = 1. κυοφορώ 2. εμπεριέχω (κάτι κακό) - (carry the risk) Λέμε: «Η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τουρκοκύπριους» - «oι τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου εγκυμονούν κινδύνους» - «η λήψη σκευασμάτων διατροφής εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία» - «τα ναρκωτικά εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών» 12 Εμπλέκω (# απεμπλέκω ) = μπλέκω κάποιον σε κάτι (involve) Λέμε: «Προσπάθησαν να με εμπλέξουν στην υπόθεση» - «δεν επιθυμώ να εμπλακώ στη συζήτησή σας» - «η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία» - «την ενέπλεξαν σε υπόθεση ναρκωτικών» - «τα κόμματα ενεπλάκησαν στη διοίκηση του Συνεργατισμού» – (η εμπλοκή των κομμάτων) - «έχουμε εμπλακεί σε διαδικασίες αδιέξοδες» ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΟΥΣΗΣ M.Ed. (πρώην γυμνασιάρχης)


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 17

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Αποξήλωση πυλώνων 132 KV στη Γεροσκήπου

Χαιρετίζω την απόφαση για λεωφ. Ελλάδος

Η Κίνηση Σωτηρία της Πάφου έγινε τα τελευταία τρία χρόνια δέκτης παραπόνων από δημότες Γεροσκήπου για την άρνηση της ΑΗΚ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για αποξήλωση των πυλώνων ΤΟΥ τάσης ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗ* υψηλής 132 KV κατά μήκος του νότιου παρακαμπτήριου που συνδέει την Πάφο με το αεροδρόμιο.

Η Κίνηση μας με επανειλημμένα διαβήματα τα οποία εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα και με εξάσκηση πιέσεων σε ανώτατο επίπεδο κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα. Ο πρόεδρος της Κίνησης και Δημοτικός Σύμβουλος στο δήμο Πάφου Μιχάλης Χ''Μιτσής μαζί με το Δημοτικό Σύμβουλο της Κίνησης στο δήμο Γεροσκήπου Αντώνη Τρακκίδη έλαβαν σήμερα το μήνυμα ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο συνεργεία της ΑΗΚ θα αρχίσουν -επιτέλους- το έργο της απομάκρυνσης των πυλώνων το οποίο προβλέπεται να διαρ-

Χ. Πιττοκοπίτης Αρχείο Προσφύγων Ως Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Αρχείου Προσφύγων και ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση της απώλειας χρήσης των Τουρκοκρατούμενων περιουσιών. Ο κ. Πιττοκοπίτης, σε δηλώσεις του, κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως μετά τη δημιουργία του Αρχείου Προσφύγων, προχωρήσει τάχιστα, από την μελέτη των πιθανών σεναρίων στην εφαρμογή αποφάσεων και μέτρων για δίκαιη και αξιοπρεπή απόδοση στους δικαιούχους εκτοπισμένους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών. Μεταξύ άλλων ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου τόνισε οτι αυτό αποτελεί την ελάχιστη οφειλή της πολιτείας προς τους εκτοπισμένους μας μετά από 46 χρόνια προσφυγιάς.

κέσει πέραν του ενός μηνός. Η Κίνηση μας με αυτές της τις ενέργειες δείχνει το δρόμο και τονίζει ότι είναι έντονες οι προσπάθειες που απαιτούνται για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται πρώτιστα η υγεία των κατοίκων και επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα που διάρκεσε πέραν των 15 χρόνων.

*Προεδρος Κίνησης Σωτηρίας της Πάφου.

Μακριά από ρατσιστικές εξάρσεις Τα προβλήματα παραβατικότητας να αντιμετωπιστούν από τις συντεταγμένες αρχές του κράτους μακριά από ρατσιστικές εξάρσεις Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στη Χλώρακα τείνει να ξεφύγει των ορίων, αφού ομάδα πολιτών επιχειρεί να πάρει το νόμο στα χέρια της εκφοβίζοντας πολιτικούς πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στην κοινότητα. Τέτοιες συμπεριφορές εμποτίζουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ταυτόχρονα, καλλιεργούν το έδαφος σε ακραία εθνικιστικά στοιχεία να καπηλευτούν την κατάσταση. Αυτές οι ενέργειες είναι καταδικαστέες και γι΄ αυτό και θα πρέπει άμεσα να διερευνηθούν από τις συντεταγμένες αρχές του κράτους που έχουν και την ευθύνη διατήρησης της ασφάλειας και της τάξης στον τόπο μας. Είναι γεγονός ότι τελευταία εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα παραβατικότητας από αλλοδαπούς τόσο στη Χλώρακα και τη Γεροσκήπου, όσο και

σε άλλες περιοχές της Πάφου και γι΄ αυτό θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν άμεσα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπισης τους. Τα φαινόμενα γκετοποίησης αλλοδαπών δημιουργούνται λόγω και της μη εφαρμογής προγραμμάτων ένταξης τους στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η ανάπτυξη ουσιαστικών δράσεων στη διαχείριση του προσφυγικού από την κυβέρνηση. Θα πρέπει, επίσης, κυβέρνηση και τοπικές αρχές να συνεργαστούν προς αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μπορεί να παρουσιάζονται, ώστε να εξεύρουν αποτελεσματικές λύσεις, οι οποίες θα εκτονώνουν την τεταμένη κατάσταση, θα βασίζονται στην αλληλεγγύη και το δίκαιο και θα επαναφέρουν την ηρεμία και την ομαλότητα. Ως ΑΚΕΛ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να παλεύουμε για ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής και χρώματος. ΑΚΕΛ ΠΑΦΟΥ

Χαιρετίζω την απόφαση του Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών να εγκρίνει το ρυθμιστικό σχέδιο της λεωφόρου Ελλάδος χωρίς την κτιστή νησίδα. Η επιμονή μας, παρά τις πιέσεις που δεχτήκαμε και την δημιουργία φόβου ότι θα ακυρωνόταν το έργο λόγω αυτής της διαφωνίας, δικαιώθηκαν. Πάρθηκε η σωστή απόφαση για την λεωφόρο Ελλάδος, για τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους της περιοχής ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ της λεωφόρου αλλά και για ΠΑΖΑΡΟΥ* ολόκληρη την Πάφο αφού τυχόν δημιουργία της θα άνοιγε τον δρόμο για κτιστές νησίδες και σε επόμενα έργα σε κύριες αρτηρίες και εμπορικούς δρόμους της πόλης μας. Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Δήμου Πάφου

Ζητούμε τα σχέδια για τη λεωφ. Ελλάδος Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Λεωφόρου Ελλάδος (ΣΕΛΕ), όπου συζητηθήκαν οι εξελίξεις για την ανάπλαση της Λεωφόρου Ελλάδος και Ευαγόρα Παλλικαρίδη χωρίς νησίδα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το θέμα του σχεδιασμού χωρίς νησίδα και τονίστηκε ότι οι κασσάνδρες που υποστήριζαν, οτι το έργο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρις την κατασκευή νησίδας, τελικά διαψεύστηκαν. Ζητούμε, όπως μας δοθούν τα επίσημα σχέδια, για να ενημερωθούμε για κάποια παράπλευρα στοιχεία, όπως χώροι στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων κλπ., ώστε να ακουστούν και οι απόψεις των επηρεαζόμενων. Για ακόμη μια φορά επαναλαμβάνουμε την επιθυμία μας για την τάχιστη πραγματοποίηση του έργου.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Χρύσανθος Σαββίδης

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Άγχος, ψυχικό τραύμα και ημικρανία Οι ημικρανίες είναι μία από τις πιο συνήθεις χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι χρόνιες ημικρανίες επηρεάζουν περίπου 1

ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ*

στους 10 ανθρώπους, με δύο φορές μεγαλύτερο ποσοστό αυτό των γυναικών. Οι ημικρανίες επιφέρουν μια δυσλειτουργία και προκαλούν σημαντική απώλεια της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής. Από τη στιγμή της εμφάνισής της, μια ημικρανία μπορεί να διαρκέσει από 4 έως και 72 ώρες. Εκτός από την ουσιαστική μείωση της ποιότητας ζωής, οι συχνές ημικρανίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εργασία του ατόμου και να επηρεάσουν την καθημερινή του λειτουργικότητά. Οι αιτίες των ημικρανιών δεν είναι πλήρως κατανοητές. Θεωρείται πως

η κληρονομικότητα διαδραματίζει κάποιον ρόλο, όπως επίσης και το περιβάλλον. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο οι ημικρανίες να είναι αποτέλεσμα της δυσπροσαρμοστικής αντίδρασης του εγκεφάλου στο στρες. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι όταν ξεκινά η ημικρανία, οι αντιδράσεις του σώματος (πόνος, αύξηση των ορμονών του στρες, ναυτία και έμετος) υπερβαίνουν τα φυσιολογικά επίπεδα. Ακόμα και κατά τη διάρκεια περιόδων χωρίς ημικρανικές κρίσεις, ο εγκέφαλος του ατόμου που υποφέρει από αυτές φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητος σε ερεθίσματα. Γνωρίζουμε ότι η εμπειρία του στρες συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση ημικρανίας. Το άγχος της εργασίας και το άγχος στο σπίτι συμβάλλουν στην πιθανότητα εμφάνισης ενός επεισοδίου ημικρανίας. Ταυτόχρονα το έντονο στρες μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του εγκεφάλου και την αντίδρασή του στο εσωτερικό περιβάλλον ή τις σκέψεις, και στο εξωτερικό περιβάλλον ή σε φώτα, ήχους και άλλα ερεθίσματα. Οι ενήλικες που εκτίθενται σε συνεχές στρες ή

εκτέθηκαν σε τραύμα στην παιδική ηλικία, συχνά αναπτύσσουν μια μειωμένη ικανότητα διαχείρισης του στρες. Πρόσφατες έρευνες έχουν αρχίσει να διερευνούν τη σχέση μεταξύ δυσμενών παιδικών εμπειριών και πονοκεφάλων. Τα άτομα που πάσχουν από ημικρανίες είναι περισσότερο από δύο φορές πιο πιθανό να έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, συναισθηματική παραμέληση, συναισθηματική κακοποίηση και/ ή σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία. Οι ημικρανίες λοιπόν, μπορεί να συνδέονται με τις ίδιες νευροχημικές διεργασίες που σχετίζονται με το τραύμα, την κατάθλιψη και το άγχος, και η υπερ – ανταπόκριση στο στρες να παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση τους. Βέβαια, αν τυχαίνει να ταυτίζεστε με τα πιο πάνω, μια δύσκολη παιδική ηλικία δεν αποτελεί ισόβια καταδίκη. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το στρες. Η άσκηση και ο διαλογισμός έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στην ηρεμία του νου και του σώματος. Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) είναι επίσης ένα αποτε-

λεσματικό εργαλείο για την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους καθώς επιτρέπει στα άτομα να ελέγχουν περισσότερο τις αντιδράσεις τους απέναντι στα στρεσογόνα γεγονότα της καθημερινής ζωής. Αν πιστεύετε ότι το στρες ή τυχόν τραύματα που έχετε υποστεί είναι η πιθανή αιτία των ημικρανιών σας, μαθαίνοντας πώς να διαχειριστείτε το στρες μέσω της θεραπείας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Πηγή: goodtherapy.org *Ψυχολόγος (MSc in Clinical psychology) Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)


18 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ώρα μηδέν; Όλοι στα κουπιά!! Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στο ζωής! Ισως με πολλή εγκράτεια και υπό σημείο μηδέν, αλλά μηδένα προ του τέ- όρους αλλά όλα βαίνουν καλά! Αυτό το λους μακάριζε λέω και το ελπίζω! Ελπί- λέω επειδή από ότι ανακοινώνεται και ζω πως μόνο την Άνοιξη χάσαμε κι αυτό ενημερωνόμαστε συνεχώς γι αυτό ότι περισσότερο σαν έννοια, σαν ιδέα. Με από Δευτέρας ανοίγουν και τα μεγάλα τον εγκλεισμό και την καραντίνα μας εμπορικά κέντρα και τα γυμναστήρια και στα σπίτια μας κερδίσαμε πολλά πράγ- τα νηπιαγωγεία σιγά – σιγά! ματα, κι ας μην το καταλάβαμε Μακάρι το ταξίδι μας που και πάνω από όλα αγάπη για αρχίζει τωρα να πάει καλά και το σχολείο, ενω άλλοτε από τα χωρίς άλλες φουρτούνες μια πόδια τραβούσαν οι γονείς τα και το να έρθει τουρισμός είναι παιδιά για να πάνε! Το ίδιο και δίκοπο μαχαίρι αφού από την οι εργαζόμενοι ανυπομονούν μια χρειαζόμαστε να κλείσουν να πάνε δουλειά! οι πληγές της οικονομίας μας Όλα άλλαξαν, γίναμε πιο και από την άλλη είναι επίφοώριμοι και μέσα από όλο αυτό βο μήπως και ξαναέρθει ο ιός γίναμε πιο σοφοί. Αυτό μονο, ΤΗΣ στο νησί. ας κρατήσουμε. Όμως, όσον ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* Ότι κι αν γίνει πρέπει να είαφορά το ζήτημα Οικονομία, μαστε έτοιμοι και υπομονετικοί εκεί είμαστε στο σημείο μηνα το αντέξουμε, να το παλέδέν, όπως αντιλαμβάνομαι μια και όλες ψουμε κι αυτό και να καταφέρουμε να οι οικονομικές μας υποχρεώσεις έχουν επιβιώσουμε. Να συνεχίσουμε να ζούμε μείνει στο περιθώριο και από την άλλη με αξιοπρέπεια και με τιμιότητα όπως ο τουρισμός που είναι ο μεγάλος παρά- κάναμε ανά τους αιώνας και όλα σιγά – γοντας εισροής οικονομικών πόρων στο σιγά και με επιμονή και πίστη θα έχουμε νησί, έχει κατατσαλακωθεί. Και αυτό σε ένα καλύτερο αύριο! διάστημα 6 – 10 μηνών, αφού είχαμε Καλές επιτυχίες σε όλους όσους ξεκαι την κατάρρευση εταιρείας κολοσ- κινούν δουλειά από την Δευτέρα, καλές σού που κρατούσε τον τουρισμό και ότι αντοχές σε μαθητές και καθηγητές, που συνεπάγεται με αυτόν σε παγκόσμιο κι αυτός ο τομέας πλήγηκε σε μεγάλο επίπεδο και από τα μαλλιά και από τα βαθμό και είμαι σίγουρη πως με λίγη γένια! καλή θέληση και με το ελληνικό αίμα και Τώρα μας έμειναν τα ... χτένια! Μετά πνεύμα που κυλάει στις φλέβες μας όλα και από το κτύπημα κάτω από την μέση θα γίνουν. ήρθε και η πανδημία που κατάφερε να Ας δουλέψουμε σκληρά και χωρίς γίνει σε βάση... παγκοσμιοποίησης νε- να αγκομαχούμε και σίγουρα θα έρθουν κρώνοντας τα πάντα! καλύτερες μέρες! Μπορεί να χάσαμε την Τώρα, θα πρέπει όλοι στα κουπιά, Ανοιξη αλλά δεν χάσαμε τον πόλεμο, το όλοι στα ξάρτια και στα πανιά, αν θα κα- καλοκαιρι, την ζωή!! Ευχές για δυναμη, ταφέρουμε να επιπλεύσουμε! Ευτυχώς, αντοχή, επιμονή και χαμόγελο!! Ολα θα από την άλλη στην Κύπρο φαίνεται ότι πάνε καλύτερα και όλα θα έχουν αίσιο νικήσαμε τον covid19 και μπορούμε τέλος! Αρκεί να το πιστέψουμε και να το να αναπνέουμε και να κάνουμε βήμα- παλέψουμε! * Δημοσιογράφος τα προς την κατάκτηση της παλιάς μας

Η σφαγή της καμηλοπάρδαλης Έν’ αλλόκοτο πλάσμα, με θωριά κα- μίλια μακριά τον εχθρό να πλησιάζει: των μηλοπάρδαλης, μα μ’ έναν λαιμό που ‘ταν καμηλοπαρδάλεων, φυσικά». θαρρείς τυλιγμένος ίσαμε πενήντα φορές, Τα λιοντάρια με θυμό δέχθηκαν αυτήν βρέθηκε έξω απ’ την πόρτα μου. Με πνιχτή, την αναμφισβήτητη οριοθέτηση της δύναόλο παράπονο φωνή, με παρακάλεσε να μής τους. Κι από τότε, λοιπόν, άρχισαν να πω την ιστορία που απ’ τα έγκατα των αιώ- περιφρονούν τις καμηλοπαρδάλεις. «Τον νων μετέφερε, γιατί, καταπώς ισχυρίστηκε, θεόρατο λαιμό σας, καμηλοπαρδάλεις, σας πιο συχνά απ’ όσο ο νους μπορεί διατάζουμε πάντα στητό να τον να φανταστεί συμβαίνει, καθώς κρατάτε και διόλου δε μας ενδιαο δυνατός εξαλείφει όποιον έχει φέρει αν τον καταπονάτε», «Κρίμα ανάγκη, προκειμένου δέσμιος που έναν τόσο χρήσιμο λαιμό, τον κανενός να μη βρεθεί. Κάποτε, έδωσε σε ένα πλάσμα με μυαλό λοιπόν, τα λιοντάρια διαφέντευαν αδειανό», ήταν μερικά απ’ τα απαένα δάσος ψηλά οχυρωμένο απ’ ξιωτικά λόγια που τους φώναζαν. όλες τις πλευρές. Κάποτε, τα λιοντάρια συσκέΤα λιοντάρια, φυσικά, μποφθηκαν και ομόφωνα αποφάσισαν ρούσαν να βρεθούν σε όλες τις την εξόντωση των καμηλοπαρδάθέσεις του βασιλείου τους και να λεων. «Αν είναι δυνατόν, κοτζάμ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ επιτελέσουν περίφημα το έργο λιοντάρια και να ‘χουμε την ανάΚΟΥΡΙΔΗ όλων των υποτελών τους. «Τις γκη ενός τιποτένιου, κατα τ’ άλλα, σοφές συμβουλές της κουκουβάπλάσματος, για να παρατηρήσουγιας θαρρώ πως ακούμε μόνον με πάνω απ’ το οχυρό», έλεγαν με για τους τύπους, καθώς μπορούμε και μόνοι φθόνο. μας άψογα να τελέσουμε την οργάνωση του Τα σύννεφα, όμως, πύκνωσαν στον ουβασιλείου μας», έλεγε ένα λιοντάρι υπερή- ρανό και ισχυρό άνεμο ξεσήκωσαν. Μερικοί φανα. «Μα, και απ’ την τίγρη, που για την ψίθυροι απ’ το συμβούλιο των λιονταριών ταχύτητά της άπιαστη λογαριάζεται και που παρασύρθηκαν έτσι απ’ τον άστατο άνεμο για τα επείγοντα την έχουμε θέσει επικεφα- και ως τ’ αφτιά των καμηλοπαρδάλεων καλής, δυό φορές νωρίτερα μπορούμε οι ίδιοι τάφεραν να φτάσουν. Οι καμηλοπαρδάλεις να τελέψουμε κάποιαν αποστολή», κόμπαζε άρχισαν σύσσωμες να τρέχουν μακριά απ’ κάποιο άλλο. το δάσος. Τα λιοντάρια, όμως, φρόντισαν Ένα λιοντάρι, τότε, με μάτια που από λυσσαλέα να τις ακολουθήσουν και να μην φθόνο αστραφτοκοπούσαν, πετάχτηκε και τις αφήσουν να σωθούν. τα λιοντάρια έβγαλε απ’ τον εφησυχασμό Κι έτσι, οι καμηλοπαρδάλεις βρήκαν φριτους. «Είν’ αλήθεια, σύντροφοι, πως μπο- χτό θάνατο απ’ τα λιοντάρια. Μερικές απ’ ρούμε όλων των πλασμάτων τις δουλειές να αυτές, ωστόσο, κατάφεραν να κρυφτούν και φέρουμε σε πέρας. Όλες, εκτός από μία», να γλιτώσουν. Αιώνες τώρα κυκλοφορούν με πρόσθεσε, αινιγματικά. ένα δαχτυλίδι που τους τυλίγει και τους κοΤα λιοντάρια θορυβήθηκαν μπροστά σ’ νταίνει το λαιμό, ώστε να μην προξενήσουν αυτήν την αμφισβήτηση της παντοδυναμίας το φθόνο κανενός δυνατού στη Γη. τους, καθώς ανίκητους λογάριαζαν τόσον «Αν ρωτήσει κανείς τι δαχτυλίδι ήταν καιρό τους εαυτούς τους. «Ποια είν’ αυτή αυτό που το λαιμό μου τόσο αποπνικτικά η δουλειά που ένα λιοντάρι δεν μπορεί να κοσμούσε, μην αποκαλύψεις προτού εξαφαπραγματοποιήσει;», βρυχήθηκαν με περιέρ- νιστώ πως μερικά μέτρα λαιμού περίτεχνα γεια. αποσιωπούσε», με έβαλε να ορκιστώ αυτό «Τη δουλειά των πλασμάτων εκείνων, το παράξενο πλάσμα που ήταν τελικά καμηπου φτάνει απλώς να σηκώσουν το κεφάλι λοπάρδαλη, μόλις τελείωσε την ιστορία που και πάνω απ’ το θεόρατο οχυρό μας να δουν ήθελε να μου πει.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Παγκύπριες εξετάσεις χωρίς ομαλή φοίτηση Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τις Παγκύπριες, που ξεκινούν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 μπαίνουν οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Oι οικογένειες με μαθητές στην 3η Λυκείου περνούν ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. τώρα μια από τις πιο έντονες και αγχώδεις ΣΑΒΒΙΔΗ* περιόδους της ζωής τους. Μετά από πολλά χρόνια οικονομικών στερήσεων των γονιών αλλά και κόπου των παιδιών, ήρθε η στιγμή όλα αυτά να αποδώσουν καρπούς. Οι γονείς έχουν αναστάτωση γιατί δεν κατάφεραν τα παιδιά τους να έχουν μια ομαλή φοίτηση λόγω της πανδημίας του Covid19, αναστάτωση γιατί αρκετοί σχεδιασμοί για σπουδές έχουν ανατραπεί. Αν και είναι απολύτως κατανοητή η ανησυχία των γονιών, δε θα πρέπει να επιφορτίζουν το παιδί και με το δικό τους άγχος αλλά να του συμπαραστέκονται. Όπως συμφωνούν οι ψυχολόγοι, το άγχος είναι μια φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού, η οποία μπορεί

να αποβεί έως και δημιουργική, αφού κινητοποιεί τον οργανισμό και τον διατηρεί σε εγρήγορση, ενώ ταυτόχρονα οξύνει όλες τις αισθήσεις. Επικίνδυνο έως και κακό μπορεί, όμως, να γίνει όταν κάποιος δε μπορεί να ελέγξει το άγχος που τον καταβάλει, γιατί τότε περιορίζονται οι πραγματικές ικανότητες του ατόμου για επιδόσεις, με αποτέλεσμα να υποφέρει. Το χειρότερο είναι, μάλιστα, όταν το άγχος κινητοποιεί όλες τις αρνητικές σκέψεις, μεγαλώνει μέσα από αυτές και οδηγεί το άτομο ακόμα και να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του. Το άγχος, είναι βασική παράμετρος αποτυχίας γι’ αυτό θα πρέπει όλοι εμείς που βρισκόμαστε γύρω από τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να απαλλαγούν απ’ αυτό αν θέλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μια γλυκιά κουβέντα, ένα χάδι, μια επιβράβευση των προσπαθειών τους, μια τελευταία καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να διαβάζουν τις τελευταίες αυτές μέρες πριν τις εξετάσεις, θα δώσουν στο μαθητή την ώθηση να συνεχίσει την προσπάθεια για επίτευξη του στόχου του, ενός στόχου που τόσα πολλά επένδυσαν οι ίδιοι αλλά και οι γονείς τους για να επιτευχθεί. Αυτές οι

απλές κινήσεις θα κάνουν το μαθητή να νιώσει ότι δίπλα του υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπούν και τον νοιάζονται και του συμπαραστέκονται στην προσπάθειά του αυτή που καταβάλλει. Η επιτυχία από την αποτυχία σε τέτοιου είδους εξετάσεις όπως τις Παγκύπριες, είναι τόσο κοντά που το καθετί παίζει σημαντικό ρόλο. Οι γονείς πρέπει να αφήνουν το παιδί τους να οργανώσει μόνος-η ή με τη βοήθεια των καθηγητών του/της το πρόγραμμα του διαβάσματος. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα διαλείμματα και τον χρόνο αποσυμπίεσης του παιδιού. Θα ήταν καλό να αποφύγουν να ασχολούνται όλη μέρα μαζί του (να τον/ την ρωτούν πως είναι και πως πάει το διάβασμα συνέχεια, να ρωτούν συνέχεια αν χρειάζεται κάτι κ.τ.λ.). Αν και οι προθέσεις τους είναι καλές, η σκέψη πως όλη η οικογένεια «κρέμεται» από πάνω του/της είναι πολλές φορές αβάσταχτη. Δεν πρέπει να δείχνουν (όσο γίνεται), τη δική τους αγωνία για την έκβαση των εξετάσεων. Η ψυχραιμία της οικογενείας βοηθά το παιδί να μη δημιουργεί υπερβολικές σκέψεις και φόβους για τα αποτελέσματα.

Θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει το παιδί αλλά και τον εαυτό τους για την πιθανή αποτυχία. Να έχουν συζητήσει εναλλακτικές και επόμενα βήματα, ώστε το παιδί να μη νιώσει πως η καλή επίδοση είναι κάτι σαν σωτηρία, ενώ η αποτυχία είναι το τέλος του κόσμου. Όσον αφορά τους μαθητές, η επιτυχία δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται. Αν από μέρους του μαθητή υπήρξε συστηματική προσπάθεια για διάβασμα ολόκληρη τη χρονιά, να μην ανησυχούν γιατί μόνο μια ατυχία θα τους στερήσει τη χαρά της επιτυχίας. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουν αυτές τις λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις είναι να συνεχίσουν εντονότερα την προσπάθεια και να είναι σίγουροι ότι οι κόποι τους θα ανταμειφθούν. Είναι απίθανο ένα παιδί που μελετούσε καθημερινά, που παρακολουθούσε ανελλιπώς, που έλυνε τις απορίες του επί καθημερινής βάσεως και που ήταν προσγειωμένος και αφοσιωμένος στο στόχο του να αποτύχει. Γι’ αυτό, οι μαθητές ας μην ανησυχούν και ας μην διακατέχονται από το στρες. *Εκπαιδευτικός Σύμβουλος


19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ

Ξύπνησε ο ΚΟΑ

Απομάκρυνση φυκιών

Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συνεχείς ηλεκτρονικοί πίνακες χρησιμοποιούνται διαμαρτυρίες μου έχουν αφυπνίσει τον εδώ και δεκαετίες σε άλλα στάδια. ΚΟΑ και τον πρόεδρο του να απαντήΝα συμφωνήσω ότι τροφοδοτήσατε σουν έστω και με ανακρίβειες ή μισές με στρώματα για το άλμα εις ύψος και αλήθειες. άλμα επί κοντώ την Πάφο, αλλά Η προσπάθεια του κου Μιδεν είπατε ότι τα στρώματα αυτά χαηλίδη Προέδρου του ΚΟΑ τα φέρατε μεταχειρισμένα από να πείσει ότι έγιναν αθλητικές άλλο στάδιο και πήρατε τα καιυποδομές στην επαρχία Πάνούργια στρώματα σε εκείνο!!! φου είναι πραγματικά συγκλοΓιατί δεν φέρατε τα καινούργια νιστική. στην Πάφο; Δηλαδή η Πάφος Θα ήθελα να σας υπενθυμίθα περιμένει κάθε φορά που ένα σω ότι από το 2000 ξεκίνησαν άλλο στάδιο θα ανανεώσει το ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. οι προσπάθειες, οι συσκέψεις ΣΑΒΒΙΔΗ αθλητικό του υλικό για να μεταμε τον ΚΟΑ για δημιουργία φερθούν τα …μεταχειρισμένα Παλέ ντε σπορ στην περιοχή τον ΣΙΛΟ στην Πάφο; και ακόμα περιμένουμε. Στις άλλες επαρχίες συνεισφέρατε Επιπρόσθετα από το 2003 το στάδιο στην αναβάθμιση των αθλητικών σχοΣτέλιος Κυριακίδης (πρώην Παφιακό λείων και εδώ στην Πάφο οι μαθητές Στάδιο) περιμένει το νέο ταρτάν και οι αθλούνται σε χωράφια ενώ πρόσφατα αθλητές της επαρχίας ταλαιπωρούνται εγκανιάστηκε το ανακαινισμένο Λανίτειο και τραυματίζονται, γιατί ο ΚΟΑ κινείται στάδιο Λεμεσό. με ρυθμούς χελώνας, παρόλες τις επιΤα πιο πάνω εκκρεμούν εδώ και σκέψεις λειτουργών του στο στάδιο, επι- δεκαετίες και δυστυχώς τίποτα δεν υλοστολές των εμπλεκομένων στο ΔΣ του ποιείται παρόλες τις συνεχείς προσπάΚΟΑ. θειες. Από το 2006 με δική μου πρωτοβουΚύριοι μπορώ να απαριθμήσω άλλα λία έθεσα το θέμα της αναβάθμισης του τόσα έργα αθλητικών υποδομών που Ιακώβειου σταδίου και ακόμα παραμένει μας στερείτε, αλλά έστω και τώρα προχωράφι. Κάναμε 4 συναντήσεις σε Λευ- χωρήστε και υλοποιήστε τα προαναφερκωσία και Πάφο, επιτόπιες επισκέψεις θέντα και άστε τις αλλεπάλληλες συσκέλειτουργών του ΚΟΑ, συναντήσεις με ψεις. Από αυτές χορτάσαμε . Θέλουμε Υπουργό Παιδείας και ακόμα τίποτα. έργα και όχι εικονικές πραγματικότητες. Βεβαίως ο κ.Μιχαηλίδης για το θέμα Κλείνοντας σας προκαλώ να ρωαυτό επιρρίπτει ευθύνες σε πρώην δη- τήσετε ευθέως τον κόσμο της Πάφου μάρχους της Πάφου, που δεν αμφισβη- και κυρίως τους ανθρώπους του αθλητώ ότι έχουν, αλλά ξεχνά ότι δήμαρχος τισμού, εάν είναι ευχαριστημένοι με τις Πάφου από το 2015 είναι ο κ.Φαίδωνος! αθλητικές υποδομές στην επαρχία μας Έχουν περάσει από τότε 5 ολόκληρα αλλά και με την προσφορά του ΚΟΑ χρόνια και ακόμη το θέμα του Ιακώβειου στον αθλητισμό της Πάφου. σταδίου είναι τελματωμένο! Εγώ καλώ τον κόσμο της Πάφου Από το 2012 το Δημοτικό Κολυμ- και κυρίως τους ανθρώπους του αθληβητήριο Πάφου περιμένει το ενεργεια- τισμού να βγουν δημόσια και να πουν κό κάλυμα όπου θα εξοικονομούνταν αν νιώθουν ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες χιλιάδες ευρώ πετρελαίου θέρμανσης πρόσβασης στον αθλητισμό, σε σχέση και ακόμη περιμένουμε παρόλες τις αλ- με τις άλλες πόλεις! λεπάλληλες εκκλήσεις. Επίσης ακόμη Ρωτήστε αυτούς και όχι κάποιους αναμένονται τα καθίσματα για το Δημο- οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα γραφεία τικό Κολυμβητήριο Πάφου, αν είναι δυ- τους και δεν τολμούν να βγουν έξω να νατόν ο κόσμος να είναι αναγκασμένος ακούσουν τα παράπονα των πολιτών να κάθεται στο τσιμέντο. της Πάφου, σε σχέση με τα θέματα Το Στέλιος Κυριακίδης είναι το μο- αθλητισμού. Ρωτήστε αυτούς και όχι ναδικό στάδιο που δεν έχει βοηθητικά κάποιους διορισμένους σε θέσεις που γήπεδα, ενώ τα υπόλοιπα έχουν με μοναδική τους έγνοια είναι να ικανοποιαποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγ- ήσουν αυτούς που τους διόρισαν και ματοποιηθούν οι Παγκύπριοι και διε- όχι να προσφέρουν στους πολίτες αυτά θνείς αγώνες κλασσικού αθλητισμού. που επιζητούν. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι το Εμείς οι Παφίτες δεν είμαστε πολίτες Στέλιος Κυριακίδης είναι το μόνο στά- Β Κατηγορίας και αυτό βάλτε το καλά διο χωρίς ηλεκτρονικό πίνακα αν και οι στο μυαλό σας.

Δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι ο Δη- βούλιο ενημερωνόταν εκτενώς παρά το μοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αντώνης γεγονός ότι σήμερα ο κύριος Τρακκίδης, Τρακκίδης, εξακολουθεί με ανυπόστατα για τους δικούς του λόγους προφανώς, δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, να διασύρει τον προσποιείται πως δε θυμάται τίποτα και Δήμο Γεροσκήπου καθώς τα τελευταία παραπλανεί τους πολίτες. Αναφορικά με χρόνια όπως αποδεικνύεται, το θέμα της τιμής της προσφοαποτελεί πάγια τακτική του ιδίράς, το Δημοτικό Συμβούλιο ου προκειμένου να εξυπηρετήστην τελευταία του συνεδρίαση σει τα προσωπικά του συμφέενημερώθηκε από τον Δημοτιροντα. κό Μηχανικό για τη μείωση της Ωστόσο, επιθυμούμε εκ τιμής ανά φορτίο λόγω της μείνέου, να παρουσιάσουμε τα ωσης της απόστασης εναπόθεπραγματικά γεγονότα γύρω σης σε σχέση με την απόσταση από το θέμα του καθαρισμού εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ, κάτι το ΤΟΥ και απομάκρυνσης φυκιών από οποίο και έγινε. Επίσης, λόγω ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ* την παραλία του Δήμου Γεροτης έλλειψης χώρου εναπόθεσκήπου και να διαψεύσουμε κασης, ένας μεγάλος όγκος φυτηγορηματικά, τα περί «σκανδάλων» του κιών έχει παραμείνει στην παραλία και κυρίου Τρακκίδη. έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτιστος στόχος του Δήμου Γερο- Τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου σκήπου, εξακολουθεί να παραμένει η πε- είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και επιραιτέρω αναβάθμιση της Δημοτικής μας βεβαιώνουν του λόγου το αληθές. παραλίας προκειμένου να καταστεί μια Δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει από τις καλύτερες παραλίες της Κύπρου στον κύριο Τρακκίδη, σαν ελαφρυντικαι ειδικότερα της πόλης μας, στην οποία κό την έλλειψη ενημέρωσης καθώς ως ο δημότης αλλά και ο κάθε επισκέπτης μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι της περιοχής, ντόπιος και ξένος, να έχει πλήρως ενήμερος για το συγκεκριμένο τη δυνατότητα ν’ απολαμβάνει ποιοτικές θέμα. Ωστόσο για άλλη μια φορά, επέλευπηρεσίες, σ’ ένα κατάλληλα διαμορφω- ξε να ακολουθήσει τον δρόμο της παραμένο και πάνω από όλα, αισθητικά όμορ- πληροφόρησης των δημοτών. φο και καθαρό χώρο. Προς αυτή την Όταν τοποθετήθηκαν τα φύκια στον κατεύθυνση και μεταξύ άλλων δραστη- εγκεκριμένο χώρο, μερικές ποσότητες ριοτήτων, καθαρίζει και απομακρύνει τα είχαν μπει σε γειτνιάζουσα περιοχή, η φύκια από την παραλία, σ’ ετήσια βάση. οποία, όπως ισχυρίζεται ο κύριος ΤρακκίΓια τον καθαρισμό της παραλίας για δης, είναι πάρκο. Ωστόσο, πρόκειται για τα έτη 2019 και 2020, προκηρύχθηκε έναν χώρο, ο οποίος ναι μεν λειτουργούπροσφορά η οποία αφορούσε το φόρτω- σε ως πάρκο στο παρελθόν αλλά για χρόμα, τη μεταφορά και την απόρριψη των νια πλέον, παραμένει εγκαταλελειμμένος φυκιών και ήταν για χρονική διάρκεια με άγρια βλάστηση και ξηρά δέντρα. Του δύο ετών. Σύμφωνα με τους όρους της λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν και δηπροσφοράς, τα φύκια θα τοποθετούνταν μοσιογράφοι, οι οποίοι επισκέφτηκαν τον στον ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο έγινε το έτος χώρο. Αν και ο Δήμος, ενήργησε αμέσως 2019. Ωστόσο, το 2020, ο ΧΥΤΑ ενημέ- και απομάκρυνε τα φύκια από τον αναρωσε όλες τις τοπικές αρχές της Πάφου, φερόμενο χώρο, ο κύριος Τρακκίδης, για ότι δεν έχει χώρο για εναπόθεση φυκιών τους δικούς του λόγους, εξακολουθεί να και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να βρουν καταγγέλλει και να διασύρει τον ίδιο του άλλο χώρο. Εντέχνως, ο κ. Τρακκίδης τον Δήμο. Ερωτηματικά μας προκαλεί αναφέρει ότι ο Δήμος αντί να εναποθέτει επίσης το γεγονός ότι ενώ ο ίδιος γνώτα φύκια στον ΧΥΤΑ τα εναποθέτει στην ριζε πως τα φύκια που προϋπήρχαν στο Αχέλεια, ενώ γνωρίζει πως κάτι τέτοιο χώρο δίπλα από την πλακέτα εγκαινίων, δεν ήταν επιλογή του Δήμου. Θεμιτή η τοποθετήθηκαν από άλλη Τοπική Αρχή κριτική, αθέμιτη όμως η παραπληροφό- και όχι από τον Δήμο μας, μέχρι σήμερα ρηση. δεν προέβη σε οποιεσδήποτε αναφορά Για επίλυση του θέματος, ο Δήμαρ- για αποκατάσταση της αλήθειας. χος Γεροσκήπου πραγματοποίησε αρκεΑπό τους πρώτιστους στόχους του τές επαφές με τον Πρόεδρο του ΧΥΤΑ και Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν και παραΔήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. μένει η αναβάθμιση της παραλιακής πεΗ τουριστική περίοδος πλησίαζε και οι ριοχής του Δήμου μας, κάτι το οποίο λαμπαραλίες μας, έπρεπε να καθαριστούν βάνει σάρκα και οστά αλλά δυστυχώς, και να ευπρεπιστούν. Άμεσα, ο Δήμαρ- κάποιοι ψάχνουν να βρουν αιτίες, για να χος απέστειλε επιστολή στον Υπουργό συγκρουστούν και να προβληθούν. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεΟι καιροί είναι δύσκολοι και απαιριβάλλοντος για συνάντηση και συζήτη- τητικοί και απώτερος μας στόχος θα ση του θέματος, κάτι το οποίο έγινε στις πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών 25/02/2020 στο Υπουργείο, στην παρου- υψηλού επιπέδου προς τους δημότες σία του αρμόδιου Υπουργού και λειτουρ- μας. Καλούμε για ακόμη μία φορά τον γών όλων των τμημάτων του Υπουργεί- κύριο Τρακκίδη να συνεργαστεί με όλα ου. Το αίτημα του Δήμου για προσωρινή τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για εναπόθεση των φυκιών σε συγκεκριμένο την ενίσχυση των προσπαθειών μας χώρο εκτροφής αλόγων έτσι ώστε να για αναβάθμιση της περιοχής μας και αποξηραθούν, έτυχε θετικής ανταπόκρι- να σταματήσει την μικροπολιτική και τις σης. προεκλογικές σκοπιμότητες. Λειτουργός του Τμήματος ΠεριβάλΣε ό,τι αφορά τα σχόλια για την λοντος μετά από επιτόπια επιθεώρηση ιστοσελίδα του Δήμου μας και τους χασε τρεις χώρους που του υποδείχθηκαν, ρακτηρισμούς περί «κίτρινου τύπου», ο έδωσε έγκριση για τον προτεινόμενο κύριος Τρακκίδης ως μέλος του Δημοτιχώρο στην κοινότητα Αχέλειας. Ο Δήμος κού Συμβουλίου, θα έπρεπε να γνωρίΓεροσκήπου λειτουργεί μέσα στο πλαί- ζει μέχρι σήμερα τον Περί Δήμων Νόμο σιο της νομιμότητας και της χρηστής διοί- και συγκεκριμένα πως ο Δήμαρχος ως η κησης και όχι όπως εντέχνως προσπαθεί Εκτελεστική Αρχή του Δήμου, εκπροσωο κύριος Τρακκίδης να τον παρουσιάσει. πεί τον Δήμο. Για όλες τις διαδικασίες ως επίσης και για ό,τι αφορά το θέμα, το Δημοτικό Συμ*Δήμαρχος Γεροσκήπου

Νέο σλόγκαν για την Πάφο! Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου μετά από συνεννόηση με το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει τροχοδρομήσει διαδικασία για εξεύρεση νέου slogan που θα συνοδεύσει το rebranding που θα προωθήσει η Τουριστική Πάφος τα επόμενα χρόνια. Ήδη η ΕΤΑΠ έχει απευθυνθεί στην Τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία καθώς και στα μέλη της

και έχει λάβει αριθμό εισηγήσεων και ιδεών. Παράλληλα σήμερα αρχίζει και η εκστρατεία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ του κοινού με σκοπό να ληφθούν ακόμη περισσότερες ιδέες και εισηγήσεις. Ο σύνδεσμος για να συμμετάσχει κάποιος στην διαδικτυακή διαδικασία είναι https://www.visitpafos.org.cy/ slogan


20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κ.Σ. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Φορολογικά μέτρα στήριξης Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας σε ειδική συνεδρία του, αναφορικά με την οικονομική κατάσταση όπως διαμορφώνεται λόγω της επιδημίας του Κωρονοϊού, αποφάσισε τα ακόλουθα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην κοινότητα. 1. Ειδικές εκπτώσεις και ελαφρυντικά μέτρα σε άτομα και νοικοκυριά ως ακολούθως: ·Μη καταβολή Φόρου Κοινοτικών Υπηρεσιών από Φοιτητές και Στρατιώτες. ·Μη καταβολή Φόρου Κοινοτικών Υπηρεσιών από Νοικοκυριά όταν το οικογενειακό τους εισόδημα / απολαβές του έτους είναι κάτω από €8,400 (€700 ανά μήνα) ·Μη καταβολή Φόρου Κοινοτικών Υπηρεσιών από Άτομα τα οποία διαμένουν μόνα τους δεδομένου ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημα/απολαβές είναι κάτω από 7.200 (€600 ανά μήνα). Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι λήπτες ΕΕΕ. ·Μη καταβολή Φόρου Κοινοτικών Υπηρεσιών από Άνεργους δεδομένου ότι το συνολικό εισόδημα/απολαβές του έτους πριν χάσουν την δουλειά τους ήταν κάτω από 7.200 (€600 ανά μήνα) ·Έκπτωση 50% σε Συνταξιούχους οι οποίοι είναι πάνω από 70 χρόνων και έχουν εισόδημα κάτω από €1,000. 2. Ειδική Έκπτωση 25 % στο Τέλος Σκυβάλων Επαγγελματικών Υποστατικών που έχουν επηρεαστεί από την καραντίνα (Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, , Τουριστικές Επαύλεις, Εστιατόρια, Καφενεία, Καταστήματα κλπ).

3. Ειδική έκπτωση 25% στα υφιστάμενα ‘Κατώτατα Αποδεκτά Όρια’ για τον υπολογισμό του φόρου του ενοικίου για την κατηγορία ‘Τουριστικές Επαύλεις και Οργανωμένα Διαμερίσματα’. 4. Επέκταση των Συμβολαίων Διαχείρισης των Παραλιών και Συμβολαίων Παροχής Θαλάσσιων Αθλημάτων για άλλα 2 χρόνια. 5. Δυνατότητα καταβολής των φορολογιών με όσες δόσεις επιθυμεί ο πολίτης με ταυτόχρονη γρήγορη αποστολή των φορολογιών του 2020 μέσα στον Ιούνιο ώστε να δοθεί, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, μεγαλύτερος χρόνος και ευκολία αποπληρωμής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οικονομικού Τμήματος του Συμβουλίου, η μείωση στα έσοδα του Συμβουλίου θα ξεπεράσει τις 350 χιλιάδες ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 20% στον προϋπολογισμού του συμβουλίου. Επίσης διευκρινίζεται ότι τα μέτρα στήριξης έχουν κοστολογηθεί και ανέρχονται γύρω στις 70 χιλιάδες ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 5% του προϋπολογισμού του συμβουλίου. Τονίζεται ότι η σωστή οικονομική διαχείριση και το οικονομικό νοικοκύρεμα των περασμένων ετών, έχει συμβάλει στην δυνατότητα του Συμβουλίου πλέον να είναι σε θέση να μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα γενναιόδωρα μέτρα στήριξης που έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο και να στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά της κοινότητας.

A. KASIOULIS ESTATE AGENCY LTD

Cyprian Star Estates Property Sales - Rentals - Consulting Αρ. Άδειας: 405/Ε - Αρ. Μητρώου 858

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1. Πωλείται αγροτεμάχιο 13.713 τ.μ. στο χωριό Κρήτου Τέρρα. Βρίσκεται δίπλα από όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και υδατοπρομήθειας. Κατάλληλο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Τιμή 65.000 ευρώ. 2. Πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή Μέλανος στη Χλώρακα. Τιμή: 105.000 ευρώ. 3. Πωλείται κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στην Τρεμιθούσα. Τιμή 300.000 ευρώ. 4. Πωλείται διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 160τ.μ. σε άριστη κατάσταση στην περιοχή Άγιος Κόνωνας Κισσόνεργας με απρόσκοπτη θέα τη θάλασσα. Τιμή 155.000 ευρώ. 5. Πωλείται οικόπεδο στα Πετρίδια - Έμπα 1371τ.μ και με συντελεστή δόμησης 60%. Τιμή 250.000 ευρώ.

Τάφοι των Βασιλέων 26 - Γραφείο 7 - τ.κ 8046 - Κάτω Πάφος Τηλ: 99632223 - 26947700 Φαξ: 26947701 website: www.cyprianstarestates.com Email: info@cyprianstarestates.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανισότητες Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό της ανισότητας όσον αφορά τη Μισθοδοσία μεταξύ των Αντρών και Γυναικών, προφανώς υπέρ των Αντρών. Παρά τις τεράστιες προσπάθειΤΟΥ ες της Ένωσης, ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* τόσο σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά όσο και ως προς την ενημέρωση των επιχειρήσεων, οι διαφορές παραμένουν σε όλες τις χώρες τις Ένωσης, δημιουργώντας μια αρνητική εικόνα η οποία θα πρέπει να αλλάξει άρδην για να μπορεί η Ένωση να προσβλέπει σε καλύτερες μέρες. Τα στατιστικά της Eurostat δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, η κατάσταση είναι ξεκάθαρα αρνητική κατά των γυναικών, παρά το γεγονός ότι στο Δημόσιο τομέα η κατάσταση είναι αρκετά ‘καλύτερη’, λόγο κυρίως του γεγονότος ότι υπάρχουν

νομοθετικές ρυθμίσεις και Συλλογικές Συμβάσεις, όπου τα Κράτη είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένα να ακολουθούν τις νομοθεσίες. Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων είναι γενικά πολύ χαμηλότερο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και τείνει να διευρύνεται όσο προχωρούν ηλικιακά τα άτομα αυτά. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων μπορεί να έχουν διαφορετικά πρότυπα ανάμεσα στις διάφορες χώρες, κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργεί περισσότερες ευθύνες για την ίδια την Ένωση η οποία πρέπει να μεριμνήσει για την μείωση αυτού του απαράδεκτου φαινομένου. Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων μπορεί να αυξηθεί με την ηλικία ως αποτέλεσμα των διακοπών της σταδιοδρομίας που βιώνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες γυναίκες που δεν μπορούν να επωφεληθούν από συγκεκριμένα μέτρα ισότητας που δεν υπήρχαν ακόμη όταν άρχισαν να εργάζονται. Επίσης προβλήματα εντοπίζονται και στο γεγονός ότι σε πολλές περι-

πτώσεις η μητρότητα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ο οποίος, ειδικά στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί τροχοπέδη για τις γυναίκες. Παρόλο που υπάρχουν κάποια θετικά σημεία στα επίσημα στατιστικά της Eurostat, αυτά παραμένουν μακριά από το να θεωρούνται ικανοποιητικά, αφού τα τελευταία 7 χρόνια, η σμίκρυνση της διαφοράς είναι μόλις στο 1%. Δεδομένου ότι ο Μέσος Όρος εντός της Ένωσης είναι το 16% δεν έχουμε παρά να περιμένουμε παρά μόνο ακόμα 112 χρόνια για να έχουμε πλήρη ισότητα στην Ένωση (16*7 έτη). Σίγουρα το 2132 δεν είναι και τόσο μακριά και μπορούμε να αισθανόμαστε όλοι μας ότι επιτελούμε ορθά το έργο μας. Η Εσθονία με 25.6% αποτελεί τον πρωταθλητή σε αυτή τη μαύρη λίστα, κάτι το οποίο δεν τιμά τη χώρα αυτή αφού μέσα σε δύο μόλις χρόνια η αύξηση αυτή έχει αυξηθεί κατά 3%. Το μικρότερο ποσοστό καταγράφεται στη Ρουμανία με ‘μόνο’ 3.5%, αλλά και πάλι με μια μικρή αύξηση (0.5%) τα τελευταία δύο χρόνια. Όσον αφορά τη Κύπρο, είμαστε στο 13.7%, με μια πολύ μικρή θετική

μεταβολή η οποία υπολείπεται του 1%. Η όλη εικόνα η οποία επικρατεί στο συγκεκριμένο θέμα είναι όντως ανησυχητική, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας, και σε καμιά περίπτωση, δεν αντιπροσωπεύει τις αξίες της Ένωσης για την Ισότητα μεταξύ των Φύλων. Όταν μιλάμε για τις γυναίκες, αυτός δεν είναι ένας αόριστος όρος. Μιλάμε για τις μητέρες, τις συζύγους και τις κόρες μας. Μιλάμε για την ίδια τη κοινωνία. Όλα αυτά δεν μπορούν, και σίγουρα δεν είναι άσχετα με τη δημογραφική αλλαγή στην Ένωση, καθώς και τη γήρανση του πληθυσμού. Σαν κοινωνία οφείλουμε να επικεντρωθούμε στρατηγικά προς τη μείωση του θλιβερού αυτού γεγονότος. Οι πολιτικές της Ένωσης αλλά και των κρατών ξεχωριστά θα πρέπει να έχουν ως βασικό πυλώνα την διοχέτευση των ικανοτήτων των γυναικών προς την ορθή πορεία, καθώς επίσης, και την ορθή μισθοδοσία.

Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης


ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14 ομάδες

Ο συμπολίτης μας άσσος Ανδρέας Μακρής έχει υπογράψει στην ΑΕΚ Λάρνακας

ΣΤΟΜΑΤΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟΣ FC

Ασκήσεις επί χάρτου και πληροφορίες για εκπλήξεις Στόματα ερμητικά κλειστά κρατούν στην Πάφος fc όσον αφορά τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά που θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 22 - 23 Αυγούστου με τους αγώνες της πρεμιέρας. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα το φίλαθλο κοινό, είναι το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν από το υπάρχον ρόστερ. Η νεότερη εξέλιξη αφορά τη φυγή Παναγιώτη Φιλιώτη (και τη μεταγραφή του στον Απόλλωνα), ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να μείνει στην παφιακή ομάδα, καθώς ήταν ένας δραστήριος ποδοσφαιριστής που όποτε χρειάσθηκε δήλωνε δυναμικά παρόν. Αγωνίστηκε σε δεκαέξι παιχνίδια και πέτυχε ένα τέρμα. Ο Φιλιώτης, που είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, μόλις 25 ετών, είχε χαμηλό κασέ και θα μπορούσε να έμενε για αρκετά χρόνια στην Πάφο. Απ’ εκεί και πέρα, παρελθόν επίσης οι Γουίλιαμς που δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα, όπως και οι Άνταμ Νέμετς και Ράκελς. Ο

πρώτος είχε συχνούς τραυματισμούς και δεν πρόσφερε όσο στην περσινή χρονιά που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ενώ ο δε Ράκελς είναι ένας μέτριος ποδοσφαιριστής που είχε λίγες καλές στιγμές. Ερωτηματικό παραμένει για τους Φόλμπρεχτ, Λαφράνς και Τόρρες με τη διοίκηση να έχει το πάνω χέρι και για τους τρεις, καθώς μπορεί να τους κρατήσει εάν το επιθυμεί, αφού πρόκειται για βασικά γρανάζια της ενδεκάδας του Τόσακ. Για τον Αργεντινό είναι κάπως δύσκολη η περίπτωση, καθώς υπάρχει ρήτρα αγοράς του που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέος δανεισμός. Ονόματα Ονόματα που πιθανόν να απασχολήσουν την παφιακή ομάδα υπάρχουν πάρα πολλά, και είναι ένα θέμα που απασχολεί την επιτροπή προγραμματισμού. Θυμίζουμε ότι ο Κάμερον Τόσακ έχει δηλώσει ότι θέλει το ρόστερ κατά

90% έτοιμο πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Εξελίξεις - προετοιμασία Εξελίξεις θα έχουμε πολύ σύντομα, καθώς σε λιγότερο από 2-3 εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Ρίγα στη Λετονία για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Δεν αποκλείεται πάντως ένα μέρος της προετοιμασίας να γίνει και στην Πολωνία, ενώ το τελικό στάδιο θα γίνει στην Κύπρο τον μήνα Αύγουστο μιας και το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου είναι καθορισμένη η πρεμιέρα.

To Πρωτάθλημα 20202021 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων ομάδων σε δύο φάσεις και είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στο Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2020. Στόχος είναι το Πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2021 αφού αρχές του Μάη η Κύπρος θα διοργανώσει την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων U17 της UEFA. Στην πρώτη φάση οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι διπλοί και θα διεξάγονται σε δύο γύρους. Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας ομάδας και ο αγώνας του δευτέρου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας. Μετά την λήξη της πρώτης φάσης οι δυο τελευταίες ομάδες στον πίνακα κατάταξής θα διαβαθμίζονται αυτόματα στη Β’ Κατηγορία. Οι υπόλοιπες δώδεκα ομάδες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την θέση κατάταξης στον πίνακα του πρωταθλήματος σε δύο ομίλους των έξι ομάδων. Οι πρώτες έξι ομάδες θα αποτελούν τον Α΄ όμιλο και οι δεύτερες έξι ομάδες το Β’ όμιλο. Στη δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος για κάθε όμιλο ξεχωριστά θα διεξάγονται διπλοί αγώνες στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων. Για τον Α όμιλο θα διεξάγονται αγώνες για την κατάταξη των ομάδων στις θέσεις 1 μέχρι 6 και στο Β’ όμιλο για την κατάταξη των ομάδων τις θέσεις 7 μέχρι 12. Όλες οι ομάδες ανεξάρτητα από τον όμιλο στον οποίο θα αγωνιστούν, θα διατηρούν τους βαθμούς που έχουν κερδίσει στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος. Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών κατά το τέλος της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος από τις ομάδες που θα αγωνίζονται στον Α όμιλο του Πρωταθλήματος. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της δεύτερης φάσης, θα διαβαθμίζονται πέραν των δύο ομάδων που διαβαθμίστηκαν με το τέλος της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος, και οι δύο τελευταίες ομάδες από τον τελικό πίνακα κατάταξης του Β’ ομίλου και οι οποίες κατά την αμέσως επόμενη περίοδο θα αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας.

Με 18 ομάδες η Β’ κατηγορία - Υποβιβάζονται έξι... Το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 20202021 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 18 ομάδων και θα αρχίσει στο Σαββατοκύριακο 1213 Σεπτεμβρίου 2020. Θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Οι αγώνες είναι διπλοί και ο αγώνας του πρώτου γύρου θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας ομάδας και ο αγώνας του δευτέρου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας. Η σειρά των αγώνων θα οριστεί με κλήρωση πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2020/21 θα ισχύει η αυτόματη

διαβάθμιση των έξι τελευταίων ομάδων στον τελικό πίνακα κατάταξης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Οι διαβαθμιζόμενες ομάδες θα αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης Κατηγορίας (Γ’ Κατηγορία) κατά την αμέσως επόμενη περίοδο. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2020/21, θα ισχύει η αυτόματη άνοδος των πρώτων δυο ομάδων στον τελικό πίνακα κατάταξης της Β Κατηγορίας στην Α Κατηγορία. Σύνολο Αγωνιστικών Β’ Κατηγορίας 2020-21: 34

21

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ Λίγοι έως ελάχιστοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο κυπριακό πρωτάθλημα θα απασχολήσουν την Πάφος fc, και αυτό γιατί οι ιδιοκτήτες της Πάφος fc δεν μας έμαθαν να ενοχλούν ποδοσφαιριστές άλλων κυπριακών ομάδων, όποιοι και αν είναι. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί στην παφιακή ομάδα είναι ο Αντριάν Σαρδινέρο του Απόλλωνα Λεμεσού. Ο 30χρονος Ισπανός αγωνίζεται στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης, θέση που αγωνίζεται και ο Καπράλ. Συνεπώς, για βασικός δεν νομίζουμε να έρθει. Βασικά, η άποψη της στήλης είναι ότι δεν κάνει στην Πάφος fc, όχι ότι είναι λίγος, αλλά οι στόχοι της ομάδας είναι και φέτος υψηλοί και χρειάζονται ποδοσφαιριστές ανώτερων προδιαγραφών. Ποδοσφαιριστές υπάρχουν πολλοί και μπορεί να εξευρεθεί ένας σαφώς καλύτερος του Σαρδινέρο. Για την Πάφο ακούστηκαν και κάποιοι κύπριοι ποδοσφαιριστές όπως αυτό του Μάριου Στυλιανού της Ομόνοιας, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξί μπακ. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με μηδέν παιχνίδια κατά την παρουσία του στους «πράσινους» της Λευκωσίας. Το γεγονός ωστόσο ότι είναι κύπριος, ίσως παίξει κάποιο ρόλο στην απόκτησή του. Πάντως, οι διοικούντες της Πάφος fc δεν μας έχουν συνηθίσει να μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές εντός Κύπρου (εκτός από 1-2 περιπτώσεις). Συνεπώς, θεωρούμε ότι μεταγραφές από το κυπριακό πρωτάθλημα και ειδικά από κύπριους μάνατζερ θα είναι μηδαμινές.


22

το άλλο ρεπορτάζ ΣΧΟΛΙΑZONTAΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ζωή άρχισε να κυλά σε κανονικούς ρυθμούς και φαίνεται ότι ο κόσμος μπαίνει για τα καλά στην ρουτίνα της καθημερινότητας, παρά το γεγονός ότι η εικόνα της πανδημίας δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη. Σίγουρα τα αποτελέσματα των διαγνώσεων είναι θετικά, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαλαρώνουμε επικίνδυνα γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει. Η εμπειρία της καραντίνας πρέπει να μας διδάξει αρκετά σε όλα ανεξαίρετα τα θέματα και να μας κάνει πιο σοφούς και σοβαρούς. Ειδικά τους κυβερνώντες και τους πολιτικούς επιβάλλεται να τους προβληματίσει για όλα και να δούμε καλύτερες μέρες στην κοινωνία και την οικονομία. Οι αντιπαραθέσεις ακόμη βρίσκονται σε χαμηλούς τόνους, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σε εκκρεμότητα στην χώρα μας, τα οποία μάλιστα αφορούν άμεσα τους πολίτες. Στα τοπικά συνεχίζεται η ανακωχή εν αναμονή των ζεστών καλοκαιρινών μηνών, αλλά και της διεκδίκησης των πάγιων αιτημάτων για την υποδομή και την ανάπτυξη.

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Ο κορονοϊός και η επόμενη μέρα Στην Πάφο τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή και πολύ φοβούμαστε ότι εάν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα τόνωσης της οικονομίας θα πάθουμε χειρότερα και από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Είτε θέλουμε, είτε όχι, μείναμε αρκετά πίσω όλα αυτά τα χρόνια χωρίς την απαιτούμενη υποδομή και τα μεγάλα έργα ανάπτυξης. Η Πάφος παρομοιάζεται με ένα ασθενή με υποκείμενα νοσήματα, που είναι ευάλωτος σε επιδημίες και πανδημίες και στο τέλος καταλήγει εξ αιτίας του βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού του. Έτσι λοιπόν σε κάθε μεγάλη κρίση η επαρχία μας βυθίζεται κυριολεκτικά στην φτώχεια και την μιζέρια, λόγω απουσίας υπόβαθρου σε όλους τους τομείς. Και επειδή το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δικαιολογημένα ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε για την επόμενη μέρα. Χρειάζονται πολλά να γίνουν για να κρατηθεί όρθια η επαρχία και πολύ φοβούμαστε ότι φαντάζει κάπως απομακρυσμένο αυτό το ενδεχόμενο παρότι οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις πέφτουν βροχή τις τελευταίες μέρες. Φυσικά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δύσκολα τα πράγματα και μακάρι να μας λυπηθεί ο Θεός αυτή τη φορά, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα μοιάζουν με χιονοστιβάδα..

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας

+

ήταν παρόντες για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, παρά τους αυξημένους

κινδύ-

νους που διέτρεχαν

λόγω της ασθένειας του κορονοϊου. Στα φαρμακεία πήγαιναν κυρίως ασθενείς και ως εκ τούτου ήταν πολύ εύκολο να μεταδοθεί κάποιος ιός ή άλλη ασθένεια, αλλά με το υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού οι φαρμακοποιοί δεν φυγομάχησαν και απέδειξαν ότι είναι λειτουργοί της υγείας με τα όλα τους.

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... Που κάποιοι επαγγελματίες του τουρισμού δεν έχουν καταλάβει ακόμα την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες λόγω της πανδημίας και αναρτούν εξωφρενικές τιμές για ενοικιάσεις των υποστατικών τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εάν θέλουν πραγματικά να προσελκύσουν ντόπιους επισκέπτες πρέπει να προσγειωθούν και να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους στα δεδομένα της περιόδου που διανύουμε, γιατί αλλιώς θα διαμαρτύρονται ότι θα βάλουν λουκέτο.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

Τοπική αυτοδιοίκηση και διεργασίες

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 6 ΙΟΥΝΙΟΥ - Ηλιάδη Μάχη Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544 ΚΥΡ. 7 ΙΟΥΝΙΟΥ - Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay 26950073 26950778 ΚΥΡ. 7 ΙΟΥΝΙΟΥ - Πίρπα Αλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. Πάφος 26948222 26948222 ΔΕΥ. 8 ΙΟΥΝΙΟΥ - Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762 ΔΕΥ. 8 ΙΟΥΝΙΟΥ - Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628 ΤΡΙΤ. 9 ΙΟΥΝΙΟΥ - Ηρακλέους Χαράλαμπος Ελλάδος 62 500 μέτρα χαμηλότερα από Carrefour, δίπλα από τον φούρνο Παπαντωνίου 26942343 99107608 ΤΕΤ. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ - Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727 ΤΕΤ. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ - Πατατού Νικολέτα Ανεξαρτησίας 25 Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS Πάφος 26950510 99578224 ΠΕΜ. 11 ΙΟΥΝΙΟΥ - Λάμπρου Γεωργία Αγαπήνωρος 24 Εναντί φρουταρίας ΄Κήπος της Εδέμ Πάφος 26955057 97619884 ΠΑΡ. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ - Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα Νικοδήμου Μυλωνά 1 Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης Πάφος 26935495 99490987

Με στόχο να τελειώσουν όλα το ερχόμενο φθινόπωρο σε ότι αφορά την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και να προωθηθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση συνεχίζονται αυτή την περίοδο επαφές και διαβουλεύσεις μεταξύ κομμάτων, Υπουργείου Εσωτερικών και δήμων, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Στην επαρχία μας τα πράγματα παραμένουν ρευστά και δύσκολα, αφού είναι γνωστή η διαφωνία του δήμου Γεροσκήπου για την προτεινόμενη συγχώνευσή του με τον δήμο Πάφου, καθώς και η διαφωνία του δήμου Πέγειας για διάλυσή του και δημιουργία νέου δήμου δυτικής Πάφου με την συνένωση Πέγειας, Κισσόνεργας, Λέμπας, Έμπας και Χλώρακας. Πληροφορίες της «Φωνής» αναφέρουν ότι στόχος των κυβερνώντων είναι οι επόμενες δημοτικές εκλογές να διεξαχθούν με τη νέα δομή, που θα προκύψει από την μεταρρύθμιση.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται

Πωλούνται βιοτεχνικά οικόπεδα

Ενοικιάζεται μεγάλο κατάστημα 122 τ.μ. με υπόγειο χώρο 200 τ.μ. στη Λεωφ. Ελλάδος, 33, 8020 Πάφος.

στην Αγία Μαρινούδα. Συντελεστής Δόμησης: 50%, Συντελεστής Κάλυψης: 60%. Άμεση μεταβίβαση. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 99675253

Για πληροφορίες τηλ. 99-599940


23

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΠΑΦΟΥ ΛΤΔ

Αναδρομικό τέλος Σ.Α.Π.Α θα πληρώσει ο δημότης Γεροσκήπου Μετά από απόφαση του δημοτικού του. Πολύ πιθανόν να προκύψουν και συμβουλίου, ο δημότης Γεροσκήπου νομικά ζητήματα που θα εμπλέξουν τον καλείται να πληρώσει τέλη χρήσης δήμο Γεροσκήπου σε χειρότερες περιπέτειες. ΣΑΠΑ για την διετία 2016 και Με βάση τις σημερινές 2017. συνθήκες που βιώνουμε καταΤο συγκεκριμένο θέμα συνοούμε ότι όλοι οι τοπικοί ορζητήθηκε αρκετές φορές το γανισμοί οφείλουν να είναι συτελευταίο διάστημα στην ολονεργάτες, αλλά παράλληλα ο μέλεια, αναγκάζοντας τον δήμο κάθε οργανισμός θα πρέπει να να εκδώσει σχετικές ανακοινώχειρίζεται τις εσωτερικές του σεις για την τροπή του θέματος, υποθέσεις μόνος του, και όχι και στην τελευταία συνεδρία ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ να βασίζετε σε ξένες πλάτες, του Δ.Σ με οριακή πλειοψηφία ΦΑΚΟΝΤΗ * γι΄αυτό και ο ΣΑΠΑ πρέπει να αποφασίστηκε πως ο δήμος θα εισπράξει τόσο από νοικοκυριά όσο και πάψει να χρησιμοποιεί την τοπική αυτοαπό επιχειρήσεις την αναδρομική χρέ- διοίκηση ως μοχλό πίεσης, απειλώντας ωση του τέλους χρήσης ΣΑΠΑ για την τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με αποκοπή νερού με σκοπό την είσπραδιετία. Με βάση τις νομικές γνωματεύσεις ξη των τελών του. Θεωρούμε ότι κάθε δεν είναι θεμιτό ο δήμος να γίνει ανα- υπηρεσία που προσφέρετε στον πολίτη δρομικός εισπράκτορας του ΣΑΠΑ είναι ανεξάρτητη και όχι αλληλένδετη, γι’ αφού η ευθύνη για την μη είσπραξη των αυτό και ο ΣΑΠΑ θα ήταν ορθότερο να τελών χρήσης για την διετία 2016 και αναλάβει μόνος του τις είσπραξεις των 2017 βαραίνουν πλήρως τον ίδιο τον τελών του. Tονίζουμε ότι θα είμαστε ενάντια σε οργανισμό αποχετεύσεων. Η δικής μας θέση- και άλλων συ- οποιαδήποτε αποκοπή νερού είτε σε ναδέλφων - που δυστυχώς καταψηφί- νοικοκυριό είτε σε επιχείρηση διότι δεν στηκε, ήταν όπως ο ΣΑΠΑ αναλάβει τις έχει καταβληθεί το τέλος χρήσης του ευθύνες του εισπράττοντας ο ίδιος αυτά ΣΑΠΑ. Ο Δήμος Γεροσκήπου δεν πρέπει να παίζει τον ρόλο του αστυνομικού που του χρωστούν. Πιστεύουμε ότι αυτή η απόφαση του αλλά του ρυθμιστή με σκοπό την επίλυΔ.Σ θα επιφέρει πολλές επιπλοκές στο ση των προβλημάτων του πολίτη, ενάλογιστήριο και στα ταμεία του Δήμου, ντια σε εντάσεις και παλινωδίες. αφού οποιαδήποτε προβλήματα στην διαδικασία πληρωμών θα καλείτε να Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ Γεροσκήπου τα επώμιστεί ο δήμος και οι υπηρεσίες Πολιτικός Μηχανικός

Για μικρές αγγελίες, τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 26953743 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της προσφιλούς μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ - ΤΑΜΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της θέσης Γραφέα – Ταμία (Μισθολογικής Κλίμακας Α2, Α5, Α7 κυβερνητικές κλίμακες συνδιασμένες) μέχρι τις 18/06/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση coop-carop-paphos@cytanet.com.cy ή στα Γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης Α.Αραούζου 9-11. Απαιτούμενα Προσόντα: Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας και Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις Λογιστικής μέσου επιπέδου (INTERMEDIATE) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος. Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Γνώση Εμπορικής Αλληλογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26932161 κ. Αντρούλλα Νικολάου. Εκ της Διευθύνσεως

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο δύο υπνοδωματίων στην Πάφο.

Πωλούνται οικιστικά και γεωργικά τεμάχια στην Πάφο από €60.000.

Ενοίκιο: €450

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 99738884.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 99738884.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε αύριο Κυριακή 07 Ιουνίου 2020 στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοαιματούσας στην Χλώρακα, το 2ο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Έμπας το έκτο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας υιού

EΛΕΝΗΣ ΣΑΒΒΑ

συζύγου του πρώην προέδρου του ΑΠΟΠ και Διευθυντή Κτηματολογίου Πάφου Μιχαήλ Σάββα και μητέρας του ήρωα Αν/γου Γεωργίου Μ. Σάββα (από την Πάφο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά: Σάββας και Ηλιάνα Σάββα Κυριακούλα Κουρτελλή Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφές και λοιποί συγγενείς.

ΚΩΣΤΑ ΣΑΤΟΛΙΑ (δικαστή, από την Καλαμάτα - Ελλάδα τέως κάτοικος Πάφου και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, η αδελφή και λοιποί συγγενείς.

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΑΤΖΗ (από την Έμπα) και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν Οι τεθλιμμένοι: Γονείς: Βαλεντίνος Ιωάννου και Νατάσα Κυρατζή Ιωάννου και λοιποί συγγενείς


Profile for Μάριος Ευριπίδου

06-06-2020  

06-06-2020  

Profile for 70265
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded