__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 26ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1259 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ό λο ι μας πρ έ πει να σ τη ρίζ ο υμε τ ι ς τ οπι κέ ς επ ιχειρ ήσ ει ς Στ η ρί ζου μ ε την το πική ο ικ ονο μ ία

PELICAN

Χρύσανθος

Σαββίδης

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ

ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ Με την έλευση της νέας χρονιάς, στην Πάφο επικρατεί κλίμα πλήρους αβεβαιότητας και σύγχυσης, καθώς ορατός είναι ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και άλλων προβλημάτων, εξαιτίας της πανδημίας και της επιβολής ολοένα και αυστηρότερων μέτρων, που οδηγούν σε εξαθλίωση την πλειοψηφία του πληθυσμού. Την ώρα που εκατοντάδες πλέον οικογένειες δεν έχουν κυριολεκτικά να φάνε, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι παραμένουν υποχρεωτικά στη βάση διαταγμάτων εκτός εργασίας και αναμένουν τα πενιχρά επιδόματα για να ζήσουν και που τα χρέη έχουν πνίξει τον κόσμο ο οποίος κινδυνεύει να καταλήξει στην φυλακή, έρχονται και οι διάφορες απρόβλεπτες εξελίξεις να οδηγήσουν τον κόσμο σε απόγνωση.

Κάποιες οικογένειες περιμένουν με αγωνία αυτές τις μέρες την στήριξη από οργανωμένα σύνολα, δήμους και φορείς ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Τα έσοδά τους είναι μηδαμινά και οι φιλότιμες προσπάθειες των εθελοντικών οργανώσεων για βοήθεια φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Φαίνεται ότι το επίσημο κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις πραγματικές ανάγκες των εν λόγω οικογενειών και περιορίζεται στην παραχώρηση επιδομάτων, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά

και πραγματικά στην επιβίωσή τους. Ο τουρισμός και οι κατασκευές βρίσκονται στον πάτο, εξαιτίας της πανδημίας, την ώρα που μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης συνεχίζουν να βρίσκονται παγοποιημένα με όλους τους κινδύνους για την επαρχία. Η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα για τα δεδομένα της επαρχίας και εκατοντάδες οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με τα δεδομένα αυτά και με την εμπειρία των προηγούμενων ετών πολλές οικογένειες θα περάσουν δύσκολες μέρες και ας μην βρίσκονται πλέον τα προβλήματά τους στις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας, αφού έχουν αντικατασταθεί από τις ανακοινώσεις για τα θετικά κρούσματα κορονοϊού και τα αλλεπάλληλα διατάγματα της κυβέρνησης.

ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποψήφιος Βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ Πάφου «Στόχος της ΕΔΕΚ η αναστολή των εκποιήσεων, η αναβάθμιση του ΓΕΣΥ, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του λαού μας» ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 10


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ας ψάξουμε τα του οίκου μας Η επαρχία μας μπορεί να αδικεί-

λούνται έργα; Τα έχουμε με τους «άρ-

ται από την πολιτεία σε ότι αφορά

χοντες» μας ότι ξύνονται. Καθαρίζεται

έργα υποδομής και ανάπτυξης αλλά

η επαρχία ; Την ρυπαίνουμε εν ριπή

το σίγουρο είναι

οφθαλμού για να έχουμε να λέμε ότι

ότι αδικείται και

είναι βρώμικη. Δημιουργούνται πάρκα

από τον κακό

και παιγνιδότοποι; Τα γκρεμίζουμε όλα

της εαυτό. Την

για να διαμαρτυρόμαστε ότι είμαστε

παντελή έλλειψη

τριτοκοσμικοί.

κρατικής

Προχωρούν

κάποιοι

στορ-

ιδιώτες σε σημαντικές αναπτύξεις;

γής και μέριμνας

Έχουμε τους υπόλοιπους να τους

συμπληρώνει

υποσκάπτουν και να τους πολεμούν.

σε αρκετές πε-

Κάνει ένα βήμα μιά τοπική αρχή; Μας

ριπτώσεις

η

γυρίζουν πίσω κάποιοι κομματάρχες

κακεντρέχεια η καχεκτικότητα και η

για μικροπολιτικά και προσωπικά συμ-

ζηλοφθονία μας. Είμαστε ένας λαός ο

φέροντα. Σημειώνεται κάποια επιτυχία

οποίος έμαθε να ζει δυστυχώς στην μι-

σε οποιοδήποτε τομέα; Την διακωμω-

ζέρια και στην κοινωνική απομόνωση

δούμε και την διαγράφουμε αμέσως

γιατί απλά κοιτάζουμε μόνο το εγώ μας

από την σκέψη και την καθημερινό-

και τίποτε άλλο,. Είναι πάρα πολλά τα

τητα μας. Υπάρχουν κάποιοι οι οποί-

παραδείγματα που υπάρχουν στην

οι αγαπούν και πονούν την επαρχία

επαρχία μας και στα οποία πρωτα-

τους; Τους χαρακτηρίζουμε τρελούς

γωνιστούν καθημερινά επώνυμοι και

και ονειροπόλους. Παρατηρείται κά-

ανώνυμοι πολίτες . Όλοι μάθαμε να

ποια κινητικότητα σε διάφορα ζητήμα-

βλέπουμε στραβά και ανάποδα και να

τα; Βαφτίζουμε τους εμπλεκόμενους

αντιμετωπίζουμε με καχυποψία όσους

ως ύποπτους και επικίνδυνους για

τολμούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά

το δημόσιο συμφέρον. Υποστηρίζουν

σε οποιονδήποτε τομέα. Δεν αντιλη-

κάποιοι ότι η Πάφος αξίζει κάτι καλύ-

φθήκαμε ακόμα ότι ζούμε στον 21ο αι-

τερο σε τελική ανάλυση; Τίποτε δεν

ώνα και κουβαλούμε συνήθειες και νο-

μας αξίζει λένε και όπως είμαστε καλά

οτροπίες παρωχημένων εποχών. Δεν

είμαστε.

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

H ύφεση Kαι οι εκστρατείες

γίνεται τέλος πάντων για όλα να μας

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν

φταίνε τα ρούχα μας. Δεν γίνεται όλα

πρόκειται να προχωρήσουμε μπρο-

όσα γίνονται και δεν γίνονται σ’ αυτή

στά, δεν μπορούμε να ανοίξουμε πα-

την επαρχία να τα χαρακτηρίζουμε εκ

ράθυρο στο μέλλον, δεν μπορούμε να

των προτέρων λάθος.

αλλάξουμε τίποτε εάν δεν αλλάξουμε

Πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε

πρώτα εμείς οι ίδιοι. Υπάρχουν τα πε-

μυαλά και να δούμε τη ζωή με χαμό-

ριθώρια όπως υπάρχουν και οι προ-

γελο και αισιοδοξία. Δεν είναι δυνα-

οπτικές.

τόν να προσπαθούν κάποιοι για κάτι

Όσο όμως τους γυρίζουμε την

καλύτερο και να τους βάζουμε πρώτοι

πλάτη θα βρισκόμαστε εκεί στον πάτο

εμείς τρικλοποδιά. Αυτή η στενοκεφα-

απλά για να έχουμε να λέμε. Εάν αυτό

λιά πρέπει να σταματήσει και πρέπει

δεν είναι μαζοχισμός τότε τι είναι; Πα-

να αντιληφθούμε ότι όλοι έχουμε θέση

ρόλα αυτά όμως υπάρχει ακόμα η ελ-

στην προσπάθεια για μια καλύτερη

πίδα άσχετα εάν λένε ότι πέθανε και

επαρχία για μια καλύτερη ποιότητα

αυτή. Αυτό που πρέπει να πεθάνει

ζωής για μια ορθολογιστική ανάπτυξη.

είναι το αρρωστημένο τους μυαλό και

Εκτελούνται έργα; Φωνάζουμε για την

το εγώ τους. Είναι η ώρα της νέας σκέ-

ταλαιπωρία που προκαλούν. Δεν εκτε-

ψης και του εμείς.

Ο μαρασμός που ταλανίζει την αγορά της πόλης μας καθιστά πλέον λίαν προβληματική την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια ότι έγιναν προσπάθειες από την τοπική αρχή για αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου με την ανάπλαση και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, ώστε να δοθεί κάποια ανάσα ζωής και να δημιουργηθεί μία νέα δυναμική. Δυστυχώς, η πανδημία έφερε τα πάνω κάτω και επέφερε τελειωτικό κτύπημα σε όλες ανεξαίρετα τις επι-

Η κατάσταση αυτή οδήγησε εκατοντάδες οικογένειες στην φτώχεια και την απόγνωση, με αποτέλεσμα να προκαλούν συναγερμό σε εθελοντικές οργανώσεις και σε ευαισθητοποιημένους πολίτες για διοργάνωση εκστρατειών συλλογής τροφίμων και παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Είδαμε μετά χαράς την αλληλεγγύη και τον αλτρουισμό σε όλο τους το μεγαλείο, κάτι που αποδεικνύει ότι η κοινωνία μας ακόμη πατά γερά. Παρότι η οικονομική κρίση των ημερών γονάτισε εκατοντάδες επαγγελματίες και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν έξοδα, δραστηριότητες και σχέδια, εντούτοις υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, που η συμπεριφορά κάποιων επώνυμων προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Μπορεί να είναι λίγοι αυτοί, αλλά είναι ιδιαίτερα θορυβώδεις και γίνονται αντιληπτοί και από τον τελευταίο κάτοικο αυτής της πόλης.

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (κατά νόμο υπεύθυνος) Μιχάλης Μούντης ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναστασία Ιωάννου

χειρήσεις παρά το γεγονός ότι αρκετοί επαγγελματίες άλλαξαν νοοτροπία και βρήκαν ελκυστικούς τρόπους προβολής και διαχείρισης, ενώ προχώρησαν σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των καταστημάτων τους. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με ξεκάθαρους στόχους και καθολική συμμετοχή, ώστε η επόμενη μέρα να τους βρει όλους έτοιμους για την αντεπίθεση που είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να γίνει.

Αμβρόσιος Προδρόμου Ανδρέας Κωνσταντινίδης Ιουλία Μαϊμαρη Παναγιώτης Βορκάς Γρηγορία Ευριπίδου Μαρία Μασούρα

Γεωργία Παπίρη Εύη Μακαρίου Χρύσανθος Σαββίδης Δημήτρια Κουρίδη Έλενα Γιάγκου Χριστίνα Χριστοφή

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο PROTEAS ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική έκδοση: foni.online

Αυτές τις μέρες οι καταναλωτέ πει να είν ς πρέαι ιδιαίτερ α προσεκ να ανιχνεύ τικοί και ουν κυριο λεκτικά τη προτού πρ ν αγορά οχωρήσου ν σε ψώνια να προστα , ώστε τεύσουν το συμφέρον αλλά και τη τους, ν υγεία του ς. Δεν είναι μυστικό ό τι τούτες τι καταγράφετ ς μέρες αι μια αυξη μένη αισχρ δεια εκ μέρ οκέρους ορισμέν ων επαγγελ ών και για ματιαυτό το λό γο επιβάλλ αυξημένη εται και προσοχή α πό όλους μην πέσει ώστε να κανένας θύ μα του κάθ δειου. ε επιτή-


04 ΣΧΟΛΙΑ

το άλλο ρεπορτάζ ΣΧΟΛΙΑZONTAΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι κι αν είναι γιορτάρες μέρες, τι και αν είθισται αυτή την περίοδο να χαμηλώνουν οι τόνοι; Φαίνεται ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν από τέτοια και με αφορμή τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου για Κυπριακό και Εκκλησία άρχισαν τα όργανα. Επιθέσεις πολιτικών για τα δυο κράτη κατά του προέδρου Αναστασιάδη και βολές ιεραρχών κατά του Μακαριωτάτου με βαρείς χαρακτηρισμούς και στο βάθος το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και η αγωνία του κόσμου για την επόμενη μέρα. Η νέα χρονιά που έρχεται αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και έντονο προβληματισμό για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, αφού τα δεδομένα είναι ήδη ανησυχητικά και ο λαός μας θα περάσει πολύ δύσκολα. Η προεκλογική εκστρατεία των βουλευτικών περνά σε δεύτερη μοίρα και οι φιλότιμες προσπάθειες κομμάτων και υποψηφίων θα συναντήσουν αρκετά εμπόδια στην πορεία προς τον Μάιο.

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Με το βλέμμα στο 2021 ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ σε έργα πρώτης γραμμής, αλλά και δευτερεύοντα, καθώς και δεκάδες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις από την κεντρική εξουσία θα έχει να αντιμετωπίσει η επαρχία μας με τη νέα χρονιά η οποία θα είναι άκρως καθοριστική για την συνέχεια στους τομείς της υποδομής και της ανάπτυξης. Παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι οι ιδανικότερες, ούτε και οι προβλέψεις είναι ευοίωνες, εντούτοις δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την δυναμική διεκδίκηση, γιατί απλά μείναμε πίσω. Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ παρουσιάζει σήμερα η Πάφος δεν είναι η πρέπουσα σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς και οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν δύσκολο έργο να επιτελέσουν εάν θέλουν να μην απαξιωθούν εντελώς από τους πολίτες. Και επειδή τον Μάιο έχουμε βουλευτικές εκλογές, ας το εκμεταλλευτούμε δεόντως και μια φορά, αλλά προς Θεού όχι άλλες υποσχέσεις και αόριστες δεσμεύσεις, αλλά με πράξεις και χειροπιαστές αποδείξεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αλλάξουμε την εικόνα της μιζέριας και της παρακμής, φτάνει να το αντιληφθούμε άπαντες οι πολιτικοί, παράγοντες και αξιωματούχοι αυτή της επαρχίας και να μην χαθεί ξανά πολύτιμος χρόνος. Δύσκολη η χρονιά που έρχεται, αλλά η Πάφος δεν μπορεί να περιμένει άλλο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πέραν από τον πάτο..

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ Δήμο Παπαδαυίδ και Ντόνα Χαραλάμπους που κολύμπησαν δέκα χιλιόμετρα στην παραλία Γεροσκήπου για τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Δυο νέοι άνθρωποι με ευαισθησίες και αλτρουιστικά αισθήματα έδωσαν την δική τους μάχη και έστειλαν πολλαπλά μηνύματα για την ανάγκη στήριξης αυτών των παιδιών που παλεύουν για να κρατηθούν στην ζωή. Αρκετοί ήταν αυτοί που στήριξαν την προσπάθειά τους κάνοντας εισφορά στον ειδικό λογαριασμό που ανοίχτηκε.

+

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ... ΠΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ τόσα που περνούμε λόγω κορονοϊού βλέπουμε ακόμη πολίτες να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τα μέτρα πρόληψης και να κάνουν του κεφαλιού τους αδιαφορώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούνται. Παρ’ όλες τις προσπάθειες του κράτους, αλλά και της αστυνομίας υπάρχουν άνθρωποι που δεν βάζουν μυαλό και προκαλούν με την συμπεριφορά τους. Είτε πιστεύουμε, είτε όχι στην σοβαρότητα της κατάστασης είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα μέτρα και όσο για τους αλλοδαπούς που ισχυρίζονται ότι δεν καταλαβαίνουν τις ανακοινώσεις, αλλού αυτά.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

Συνεχίζονται οι δυσκολίες για τα ψηφοδέλτια

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151 ΣΑΒ. 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγ Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985 ΚΥΡ. 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 Δίπλα από Μέγαρο Τρ Κύπρου Πάφος 26933568 26934034 ΚΥΡ. 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστικής Πάφος 26911313 99542075 ΔΕΥ. 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Θρασυβουλίδου Ραφαέλα Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 60 2 0 0 μ πριν το MALL έναντι COSMIC BOWLING Πάφος 26600888 99071469 ΤΡΙΤ. 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Παναγιώτου Έλενα Ιπποκράτους 21-23 Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας Πάφος 26911886 99474434 ΤΕΤ. 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ηλιάδη Μάχη Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 Δίπλα από Τεχνική Σχολή Πάφος 26941100 26944544 ΤΕΤ. 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ Πάφος 26949259 26222670 ΠΕΜ. 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628 ΠΑΡ. 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Παπαδοπούλου Χριστιάνα Ελλάδος 83 Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πάφος 26931339 26653684

ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΑΙΣΙΩΣ ΣΤΟ 2021 υπάρχουν κόμματα ακόμη στην Πάφου που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα για τον καταρτισμό των ψηφοδελτίων τους και κάποια από αυτά θα προχωρήσουν με λύσεις ανάγκης και όχι σε εξεύρεση υποψηφίων που θα μπορέσουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Όπως μας αποκάλυψε γνωστός κομματικός παράγοντας στην πόλη μας, η κατάσταση είναι τραγική και για πρώτη φορά στα χρονικά των εκλογών υπάρχει τέτοια άρνηση από στελέχη, αλλά και μέλη κομμάτων. Φυσικά, η προεκλογική εκστρατεία αυτών των εκλογών θα είναι εντελώς διαφορετική από τις μέχρι τώρα εκστρατείες και ίσως αυτό να μετριάσει κάπως το πρόβλημα. Και ασφαλώς το σχόλιο δεν αφορά τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, που ανακοίνωσαν τα ψηφοδέλτιά τους, ούτε τον ΔΗΣΥ που το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο από καιρό.

Η πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & καλό Νέο Έτος.


ΣΧΟΛΙΑ 05

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Δύσκολοι καιροί Η οικονομική κρίση που μαστίζει εδώ και μερικά χρόνια την επαρχία μας και έχει επιδεινωθεί λόγω κορονοϊού οδηγεί εκατοντάδες συμπολίτες μας σε απόγνωση και την κοινωνία σε μαρασμό. Ο κάθε ένας ξεχωριστά βιώνει τη φτώχεια και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Είναι η ώρα που η πολιτεία αλλά και η κάθε αρχή πρέπει να στρέψουν το

■ Το γνωρίζατε ότι στην επαρχία μας καταγράφονται τα πιο σοβαρά κρούσματα φτώχειας και απ’ ότι πληροφορούμαστε, αυτά αφορούν πολύτεκνες οικογένειες των οποίων πατέρας και μητέρα έχασαν τις δουλειές τους λόγω κρίσης και πανδημίας και έχουν να αναθρέψουν τέσσερα και πέντε παιδιά;

βλέμμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Επιβάλλεται η εξεύρεση τρόπων να βοηθηθούν αυτοί όλο οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Η κάθε μορφής εξουσία πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα όχι μόνο στο θέμα της στήριξης των ευπαθών ομάδων αλλά και της δικής της οικονομικής περισυλλογής και λιτότητας.

Μαύρες γιορτές Σε κάθε οικογένεια στην Πάφο υπάρχει και ένα άτομο άνεργο, ενώ παρατηρείται και το φαινόμενο σε αρκετά σπίτια να είναι άνεργοι τόσο οι γονείς, όσο και τα παιδιά με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους και την κοινωνία μας. Δυστυχώς, κάποιες προβλέψεις για απορρόφηση ανέργων στην τουριστική και οικοδομική βιομηχανία έχουν διαψευστεί πανηγυρικά λόγω πανδημίας και η κατάσταση ενόψει εορτών είναι τραγική. Στη μάχη της απάμβλυνσης των προβλημάτων έχουν ριχθεί δεκάδες εθελοντές μέσω των οργανώσεών τους, αλλά όπως βλέπουμε, τα πράγματα είναι δύσκολα και γι’ αυτούς γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να στηρίξει τους άπορους και αναξιοπαθούντες. ΑΓΝΩ-ΧΙ

■ Το γνωρίζατε ότι οι καταστηματάρχες της παραδοσιακής αγοράς της Πάφου δηλώνουν απογοητευμένοι από την εμπορική κίνηση που υπάρχει ακόμα και αυτές τις μέρες των γιορτών; ■ Το γνωρίζατε ότι η άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες οικογένειες στην Πάφο θεωρείται η υπ’ αριθμόν ένα αιτία για τα κρούσματα βίας, αλλά και τα διαζύγια που τον τελευταίο καιρό παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας σε ολόκληρη την επαρχία;

ΑΓΝΩ-ΧΙ

Ύποπτα αγαθά

■ Το γνωρίζατε ότι η γιορτινή περίοδος συνεχίζεται, αλλά οι καταστηματάρχες βρίσκονται σε απόγνωση, αφού ο κόσμος παρουσιάζεται ιδιαίτερα συγκρατημένος στις συναλλαγές του, φοβούμενος τις άσχημες μέρες που ακολουθούν;

Η οικονομική κρίση αναγκάζει αρκετούς επαγγελματίες να αναζητούν φθηνά προϊόντα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να κερδίσουν κάτι παραπάνω και δεν είναι καθόλου κακό. Αυτό όμως που μας ανησυχεί είναι η ποιότητα αυτών των ειδών αλλά και η πιθανή αισχροκέρδεια. Όπως πληροφορούμαστε κάποιοι επαγγελματίες αγοράζουν τα πάντα απο παντού, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα τρόφιμα. Διερωτόμαστε κατά πόσο υπόκεινται σε έλεγχο και πόσο ασφαλείς είναι οι πολίτες που τα καταναλώνουν. Επίσης διερωτόμαστε ποιοι επιτέλους ελέγχουν τις τιμές που πληρώνει ο κόσμος και εάν αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αλλά και στην ποιότητα. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό είναι στο χέρι των αρχών να τα διερευνήσουν ώστε να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά και καλό Νέο Έτος

■ Το γνωρίζατε ότι η υδρευτική κατάσταση στην Πάφο είναι μεν ικανοποιητική, αλλά προς Θεού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αρχίσουμε τις σπατάλες ύστερα από όλα όσα υποστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα το πληρώσαμε και στον τουρισμό; ■ Το γνωρίζατε ότι το θέμα της δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής στην Πάφο κάπου άρχισε πάλι να ξεχνιέται από τους τοπικούς άρχοντες και αυτό βολεύει αφάνταστα τους κυβερνώντες και τους κάθε λογής γραφειοκράτες, οι οποίοι άλλο που δεν θέλουν; ■ Το γνωρίζατε ότι οι ευθύνες των όποιων αξιωματούχων της δημόσιας ζωής στην επαρχία μας δεν αρχίζουν και τελειώνουν με μια δήλωση ή μια αναφορά, αλλά χρειάζεται συνεχής αγώνας και διεκδίκηση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας; ■ Το γνωρίζατε ότι στον τομέα της αγοράς ακινήτων παρατηρείται σύγχυση και έντονος προβληματισμός από πλευράς των επαγγελματιών του κλάδου αφού η δυστοκία στην εξεύρεση πελατών δυσχεραίνει αφάνταστα την οικονομική τους θέση;

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΤΣΑΔΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΠΩΜΟΥ

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά και καλό Νέο Έτος

Ο κοινοτάρχης, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος


ΑΠΟΨΗ 07

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΣΕΠΙΑ

Αντίδοτο Οι κυψέλλες φρεσκοβαμμένες με τα παστέλ της αισιοδοξίας. Οι μέλισσες στριφογυρίζουν δοξάζοντας και διαιωνίζοντας τη ζωή ως η φύση αρτιότερα και σοφότερα, γνωρίζει... Διότι η φύση γνωρίζει... ΤΗΣ Με τη σοφία του ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ αγνότερου παρασυνθήματος. Τη σοφία της ωραιότερης απάντησης. Τη σοφία του Δημιουργού, που ελευθέρωσε απλόχερα ανάμεσα στις παρυφές των άστρων και στα ακροδάχτυλα των αγαπημένων. Τη σοφία που’ ναι αφημένη παντού, η δωρεά του αντιδότου... Σου’ χει ήδη χαριστεί η γιατρειά του εμβόλου, αρκεί να ανάψεις και πάλι τη πίστη στη πιό ενδόμυχη σκοτεινιά της ψυχής... Η αιώνια λαμπάδα εντός σου... Από κερί μέλισσας... ΜΙ-ΧΙ

Περίεργοι έλεγχοι Όταν κάποια πολιτειακοί και κρατικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να προκαλούν με τις ενέργειες και τις συμπεριφορές τους σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που περνούμε είναι πραγματικά αξιολύπητοι. Ειδικά σε θέματα που άπτονται των οικονομικών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να περνούν από κόσκινο τα έξοδα και τις δαπάνες, γιατί τα χρήματα που διαχειρίζονται τα παίρνουν από το υστέρημα του κόσμου. Ας σοβαρευτούν κάποιοι προτού αποκαλύψουμε πράγματα και θαύματα. ΣΟΚ

Φθηνότερο το τραπέζι, αλλά… Παρά το γεγονός ότι το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ελαφρώς φθηνότερο, εν τούτοις φαίνεται ότι ο κοσμάκης δυσκολεύεται αφάνταστα να κάνει τα ψώνια του ώστε να ανταποκριθεί στις απαραίτητες ανάγκες της γιορτινής περιόδου. Είναι γεγονός ότι οι υπεραγορές τουλάχιστον έχουν επιδοθεί σε σκλη-

ρό ανταγωνισμό μείωσης τιμών, ώστε να προσελκύσουν πελάτες, αλλά δυστυχώς οι τσέπες είναι τόσο άδειες που δεν βρίσκεις ούτε ένα σεντ. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να ζήσουμε τέτοιες τραγικές συνθήκες και είναι καιρός όλοι μας να αντιληφθούμε το πρόβλημα και να αντιδράσουμε σωστά προτού φτάσουμε σε εποχές που ο κόσμος πέθαινε από την πείνα. ΜΙ-ΧΙ

Κάθε πέρσι και καλύτερα Κάποτε όλοι περίμεναν την νέα χρονιά με όνειρα και αρκετές προσδοκίες και φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο. Σήμερα κυριαρχεί το ρητό «Κάθε πέρσι και καλύτερα» με τους πάντες να φοβούνται και να ανησυχούν για την έλευση του νέου χρόνου και την εξέλιξη της πανδημίας. Ουδείς γνωρίζει τι κρύβει το 2021,

αλλά όλοι είναι σίγουροι ότι θα είναι χειρότερο από το 2020. Η νέα χρονιά που έρχεται θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο λαό της επαρχίας μας και θα αναγκάσει αρκετό κόσμο να ζήσει στη φτώχεια και τη στέρηση. Αναλογιζόμενοι το τι μας περιμένει, σίγουρα θα πρέπει να παραμείνουμε τουλάχιστον ψύχραιμοι. ΜΙ-ΧΙ

Διαρρήξεις και κλοπές Τα κλεφτρόνια έχουν βγάλει το σχοινί και το παλούκι και οι πολίτες παραμένουν αβοήθητοι και απροστάτευτοι στις κάθε ορέξεις τους. Η Πάφος που φημιζόταν για την ασφάλεια και την κοινωνική γαλήνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε ζούγκλα και το χειρότερο από όλα είναι ότι οι διάφοροι άρχοντες και αξιωματούχοι παρακολουθούν εκ του μακρώθεν τα διαδραματιζόμενα. Η αστυνόμευση δεν μπορεί να καλύψει τις σημερινές ανάγκες και οι πολίτες από την πλευρά τους δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε σίγουρα παρατράγουδα για τα οποία οι πάντες θα είναι υπεύθυνοι. Οι έχοντες την εξουσία έχουν ευθύνη και υποχρέωση να βρουν λύσεις και ας κόψουν τον λαιμό τους να το πράξουν άμεσα. ΣΟΚ

Ανθρωπιά και αλτρουισμός Αυτές τις άγιες μέρες της Χριστιανοσύνης πολλοί συμπολίτες μας υποφέρουν είτε από ασθένειες, είτε από κοινωνικά προβλήματα, είτε ακόμη και από την φτώχεια. Επιβάλλεται σε όλους μας έστω και μια φορά το χρόνο να κοιτάζουμε προς αυτούς και να δείχνουμε έμπρακτα τα ανθρωπιστικά και αλτρουιστικά μας αισθήματα. Δεν στοιχίζει τίποτε σε κανένα να βοηθήσει όπως μπορεί και όσο μπορεί κάποιο συνάνθρωπό του που τον έχει ανάγκη. Δεν φτάνουν μόνο οι εκδηλώσεις αγάπης κάποιων οργανωμένων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων. Οι καιροί είναι δύσκολοι και επιβάλλεται να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε ξεφύγει από αρχές και αξίες. ΜΙ-ΧΙ

Όπου να ‘ναι και όπως να ‘ναι Η τακτική που ακολουθούν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί στην πόλη μας δεν είναι καθόλου άγνωστη στο ευρύ κοινό, αφού άλλωστε αυτό επισημαίνεται και σε πρόσφατη έρευνα για την δημόσια υπηρεσία. Είναι κάποιες περιπτώσεις που βγάζουν κυριολεκτικά μάτια από την αδιαφορία, την γραφειοκρατία και τον ωχαδερφισμό. Με λίγα λόγια, τοποθετούνται λειτουργοί όπου να ‘ναι και αυτοί με την σειρά τους εξυπηρετούν τους πολίτες όπως να ‘ναι με όλα τα γνωστά επακόλουθα και ύστερα σου λένε μην πυροβολείς τις κυβερνητικές υπηρεσίες. ΜΙ-ΧΙ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Δήμου Πάφου


ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δημοτικός Σύμβουλος ΕΛΑΜ Υποψήφιος Βουλευτής Πάφου Εύχομαι τα Χριστούγεννα και ο Νέος Χρόνος να φέρουν την αγάπη, την ειρήνη και την υγεία σε σας και σε όλο τον κόσμο


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ*

Ανοικτή επιστολή για δημιουργία πεζογεφυρών Έντιμε κύριε Τσιόλα, Στο πλαίσιο των Πολεοδομικών Έργων της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Λεωφόρος Αγ. Αναργύρων) και Τάσσου Παπαδόπουλου (πρώην Βόρειος Παρακαμπτήριος Δρόμος Πάφου), αποφασίστηκε η κατασκευή υπέργειων διαβάσεων πεζών, μια σε κάθε Λεωφόρο και η προώθηση τους ως Β’ φάση των έργων αυτών που ολοκληρώθηκαν πριν το 2010. Η κατασκευή των δύο πεζογεφυρών κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια των πεζών και ποδηλατιστών, κυρίως μαθητών που διακινούνται στις περιοχές αυτές, αφού η χωροθέτηση του επιλέγηκε σε καθοριστικά σημεία των δρόμων, αφού εκατέρωθεν και πολύ κοντά στις Λεωφόρους, βρίσκονται σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης καθώς και εκκλησίες. Σημειώνω ότι στα σημεία αυτά έχουν επισυμβεί σωρεία σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων με κάποια από αυτά να είναι θανατηφόρα. Οι ισόπεδες διαβάσεις πεζών/ποδηλατιστών δεν θεωρούνται επαρκώς ασφαλείς γιατί οι Δρόμοι αυτοί έχουν μεγάλο πλάτος (24.40μ) και ο πεζός θα πρέπει να διασταυρώσει πέντε λωρίδες κυκλοφορίας. Για τις αναφερόμενες πεζογέφυρες έγιναν αρχιτε-

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Η ΕΔΕΚ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δίπλα στους πολίτες ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πρώτιστο μέλημα και έγνοια της ΕΔΕΚ παραμένει η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που έχουν πληγεί ακόμη περισσότερο από την οικονομική κρίση και την πανδημία. Η ΕΔΕΚ, η οποία ανέκαθεν στήριζε τις πλατιές μάζες του λαού μας που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα εργασίας, αλλά και επιβίωσης, καταθέτει με κάθε ευκαιρία πακέτο προτάσεων για υλοποίηση από την κυβέρνηση είτε με αποφάσεις, είτε με νομοθεσίες, όπως έκανε πρόσφατα και με τους προϋπολογισμούς του κράτους. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρο της επαρχιακής επιτροπής του κόμματος Βάσο Δημητρίου, οι εν λόγω προτάσεις αφορούν στην παροχή διευκολύνσεων σε εργαζόμενες μητέρες σε ότι αφορά τα ωράρια εργασίας τους και όχι μόνο, την προστασία των πολιτών από τις εκποιήσεις των περιουσιών τους, την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σ το πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Υγείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων και των προσφυγικών

συνοικισμών. «Ευελπιστούμε ότι σημαντικός αριθμός από αυτές τις προτάσεις θα υιοθετηθεί από πλευράς κυβέρνησης ή τουλάχιστον τα αρμόδια Υπουργεία να καταθέσουν σχετικές προτάσεις ενώπιον της Βουλής προς συζήτηση», ανέφερε. Σε ότι αφορά το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, με αφορμή και το πόρισμα Καλογήρου, η ΕΔΕΚ τονίζει εκ νέου την ανάγκη εις βάθους διερεύνησης του θέματος από την έναρξη της λειτουργίας

μέχρι και τη λήξη του επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων, δημοσιοποίησης των ονομάτων όσων διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται σε παρανομίες και απόδοσης ευθυνών. Παράλληλα, η ΕΔΕΚ αξιώνει την παραχώρηση στη Βουλή όλων των φακέλων των σκανδάλων που καταγράφηκαν στον τόπο την τελευταία 20ετία, όπως και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών που είχαν προηγηθεί.

κτονικοί διαγωνισμοί το 2011 και η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέληξε στους επιτυχόντες μελετητές. Οι μελέτες και τα Σχέδια είναι έτοιμα. Μάλιστα ο σχεδιασμός και των δύο πεζογεφυρών εξυπηρετεί και ΑμεΑ άτομα, αφού περιλαμβάνει ράμπες και ανελκυστήρες αλλά προσδίδει και στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των χρηστών, αφού περιλαμβάνει τοποτέχνηση και φύτευση πάνω στις γέφυρες. Επίσης για την χωροθέτηση τους δεν απαιτείται απαλλοτρίωση ιδιωτικής γης αφού η γη που θα εδράζονται οι δύο πεζογέφυρες ανήκουν ήδη στο Δημόσιο. Η προώθηση των δύο πεζογεφυρών δεν κατέστη δυνατόν να γίνει λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία περιήλθε το Κράτος το 2012 και όλα τα έργα αναβλήθηκαν. Μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτή η συμπερίληψή του κόστους τους στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως και γι’ αυτό η άμεση προώθηση τους στο Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείται επιτακτική και απόλυτα αναγκαία. Προσβλέπω στην θετικής σας ανταπόκριση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Θεοδόση Τσιόλα

Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου σχετικά με το πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης των πιο πάνω έργων από ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η Γ.Δ ΕΠΣΑ μπορεί να εξεταστεί δεδομένου ότι θα συμπεριφερθούν στην Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης που σχεδιάζει ο δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον δήμο Γεροσκήπου, μέρος της οποίας θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε 2021 – 2027. *Βουλευτής ΔΗΚΟ Πάφου

ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΡΙΝΑΣ –ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ

Με τον νέο χρόνο... Από παράταση σε παράταση οδηγείται το θέμα της υλοποίησης του έργου κατασκευής της μαρίνας στα Πότιμα. Ενώ όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, το όλο θέμα θα οδηγείτο ενώπιον του Συμβουλίου Προσφορών για λήψη τελικής απόφασης εντός Οκτωβρίου, στη συνέχεια δόθηκε νέα παράταση για τον Νοέμβριο, έπειτα για τον Δεκέμβριο και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση αυτό θα γίνει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του νέου έτους. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΒΕ Μαρίνο Στυλιανού, μετά τις γιορτές το Επιμελητήριο θα ασκήσει πιέσεις προς την αρμόδια πλευρά για επίσπευση της όλης διαδικασίας, καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων για αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων μελετητών, που είχαν υποβληθεί ενώπιον του Υφυπουργείου Τουρισμού και οι οποίοι θα εξετάσουν την δυνατότητα υλοποίησης της συνδυαστικής ανάπτυξης μαρίνας και αγκυροβολίου στην εν λόγω περιοχή, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Της κατακύρωσης της προσφοράς θα δοθεί χρονικό περιθώριο 17

ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως ανέφερε, παρακολουθεί στενά το όλο θέμα και ευελπιστεί σε πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η ολοκλήρωση της μελέτης, που θα καταδείξει εάν μπορεί στον συγκεκριμένο χώρο να υλοποιηθούν και τα δύο έργα τοποθετείται χρονικά εντός φθινοπώρου του 2021. Με βάση τους όρους των

προσφορών, ο επιτυχόντας προσφοροδότης θα πρέπει να ολοκληρώσει και να υποβάλει την μελέτη του εντός δέκα μηνών από την κατακύρωση της προσφοράς. Τα αποτελέσματα της μελέτης, όπως και οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή - είτε πρόκειται για συνδυαστική ανάπτυξη, είτε για αποκλειστική ανάπτυξη μαρίνας - θα υποβληθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τελική έγκριση. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


PAN FOOD TRADING (PAPHOS) FISH MARKET AGIOS GEORGIOS LTD

ΨΑΡΑΓΟΡΑ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

T. K. WOODECO L.T.D Η διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας σας εύχεται

Καλή Χρονιά με Υγεία, Αγάπη και οικογενειακή Ευτυχία

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας Χρόνια Πολλά και το νέο έτος να φέρει Υγεία και Ευτυχία. Διευθυντής Μιχάλης Άχχας ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ, KYKKOLINA COURT, SHOP 1, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΤΗΛ: 26913019, 99415495, 99344823

Γεώργιου Νικολάου 5 - Misha court Nο2, Γρ. 1 - 8021 Πάφος

Τηλ: 99445964


12 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ*

Μεταρρύθμιση ή Αποσύνθεση. Το σημερινό μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης απέτυχε. Υπερίσχυσαν μάλλον το βόλεμα ημετέρων και ο κομματικός έλεγχος, παρά η πραγματική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Δημιουργήσαμε δηλαδή, όπως και στη δημόσια υπηρεσία, εργαζόμενους υπό «πολιτική προστασία» όπου δυστυχώς η παραγωγικότητα βρίσκεται στο ναδίρ. Λίγοι συνειδητοί υπάλληλοι βγάζουν «τα κάστανα από τη φωτιά» και διατηρούν την προσφορά υπηρεσιών σε χαμηλά μεν αλλά υποφερτά πλαίσια. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάποιοι δήμοι μόλις και αναπνέουν, ενώ δύσκολα καταφέρνουν να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Με άλλα λόγια, διαθέτουν ό,τι εισπράττεται από τους δημότες, από φόρους και άλλες υπηρεσίες, για να καλύψουν μόνο μισθούς. Για ανάπτυξη ούτε λόγος. Και ενώ οι μισθοί αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, τα μειωμένα έσοδα προκαλούν οικονομική ασφυξία και παράλυση. Σε κάποιους δήμους παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να «δανείζουν προσωπικό» σε άλλους γειτονικούς δήμους, για να μπορούν να καλύψουν τις μισθοδοτικές τους ανάγκες. Όσον αφορά το παραγόμενο έργο, η οικονομική στενότητα επιτρέπει μόνο τυπικές υπηρεσίες συντήρησης και καθαριότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ελλείψει ικανοποιητικών πόρων, πνίγεται στα χρέη και οδηγείται σε αποσύνθεση. Τα σπασμένα τα πληρώνουν οι δημότες, που καλούνται κάθε τόσο από τα δημοτικά συμβούλια να χώνουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Είναι συμπερασματικά θέμα χρόνου η κατάρρευση του όλου συστήματος, αφού η υφιστάμενη δομή του καθίσταται ασύμφορη και πολύ δαπανηρή. Είναι ακριβώς λόγω των πιο πάνω διαπιστώσεων που η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης καθίσταται μια άμεση αναγκαιότητα. Έχω την ισχυρή άποψη ότι η οικονομική κρίση που κτυπά την Κύπρο από το 2013, μαζί και η υγειονομική κρίση του 2020, διέλυσαν τις οικονομίες πολλών δήμων ενώ κατάφεραν ισχυρό πλήγμα και σε δήμους, όπως η Γεροσκήπου, που συγκαταλέγονταν στους σχετικά εύρωστους. Δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η πλειοψηφία των δήμων βιώνει μια πολύ δύσκολη περίοδο και επιβιώνει λόγω της κρατικής χορηγίας. Η Γεροσκήπου, ένας μικρός δήμος, δεν μπορεί λόγω μεγέθους να παραμείνει αυτόνομος, χωρίς συνένωση με άλλες μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ενοποίηση σε ένα ευρύτερο σχήμα είναι μονόδρομος. Η φετινή κατρακύλα των εσόδων κατέδειξε ότι η μεταρρύθμιση είναι πέραν από αναγκαία. Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που θα αναστήσουν το δήμο Γεροσκήπου υπό τη νέα του μορφή. Πρώτη προϋπόθεση είναι η μεταφορά βασικών υπηρεσιών από το κράτος προς το δήμο. Αποτελεί προτεραιότητα να καταστεί άμεσα η Γεροσκήπου πολεοδομική αρχή, εξέλιξη που θα θέσει τις βάσεις για ανάπτυξη και παράλληλα θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση του προσωπικού, τόσο των εργαζομένων, πολύ περισσότερο όμως των εκλεγμένων δημοτικών συμβουλίων. Σε λίγες μέρες επανέρχεται το θέμα της μεταρρύθμισης ενώπιον της κυπριακής βουλής. Είναι σημαντικός ο στόχος για ενοποίηση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, παράλληλα όμως πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε μορφή απορρόφησης μιας μονάδας από άλλη μεγαλύτερη. Άλλο δηλαδή η απορρόφηση και άλλο η ενοποίηση «επί ίσοις όροις» με ύπαρξη μεταβατικής περιόδου. Η μελέτη για τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση που παρήγγειλε, σε δήθεν εμπειρογνώμονα εξ Ελλάδος, ο πρώην υπουργός εσωτερικών, βρίθει αντιφάσεων και σκοπιμοτήτων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Γι’ αυτό το λόγο, «αλλού τις εξυπνάδες» κύριε υπουργέ. *Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

SOS από μικρομεσαίους ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγανακτισμένοι παρουσιάζονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της πόλης μας και κυρίως όσοι εμπίπτουν στον κλάδο της εστίασης, καθώς ενώ ανέστειλαν υποχρεωτικά βάσει διαταγμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα την λειτουργία των επιχειρήσεών τους, στα χέρια τους έφτασαν επιστολές από τον δήμο για την καταβολή διαφόρων φορολογιών για το 2020 για υπηρεσίες τις οποίες ουσιαστικά δεν έλαβαν. Πρόκειται για το τέλος αποκομιδής σκυβάλων και τον επαγγελματικό φόρο, οι οποίοι σε κάποιες των περιπτώσεων ανέρχονται στα 550 ευρώ και αφορούν ολόκληρη την χρονιά. Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλη Χατζημιτσή, ο οποίος είχε εισηγηθεί μηδενική χρέωση των εν λόγω επιχειρηματιών για το 2020, στους προϋπολογισμούς του δήμου τους οποίους ο ίδιος καταψήφισε, δεν έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για μείωση των τελών για τους δημότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Η σεζόν για τα εστιατόρια ξεκινά τον Μάρτη – Απρίλη και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, όμως οι επιχειρήσεις τους περισσότερους μήνες ήταν κλειστές. Πώς η δημοτική αρχή έρχεται να επιβάλει τέλη επαγγελματικής άδειας και τέλη σκυβάλων από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις είχαν αναστείλει υποχρεωτικά τις εργασίες τους και δεν λάμβαναν την συγκεκριμένη υπηρεσία από τον δήμο; Έπρεπε οι επιχειρήσεις αυτές να μη καταβάλουν τα συγκεκριμένα τέλη για το 2020», ανέφερε. Σε ότι αφορά την μείωση του τέλους αποκομιδής σκυβάλων ύψους 9%, ο Μιχάλης Χατζημιτσής

την χαρακτήρισε ως αστεία. «Από την στιγμή που ο προϋπολογισμός του δήμου ήταν πλεονασματικός κατά 2.8 εκατομμύρια ευρώ, θα έπρεπε να περιλαμβάνει παροχές προς τους επιχειρηματίες. Δεν γίνεται ένα εστιατόριο να πληρώνει από την στιγμή που δεν δούλεψε και η τοπική αρχή να κάνει μικρή έκπτωση. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους για πρώτη φορά καταψήφισα τον προϋπολογισμό του δήμου», δήλωσε. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο δήμος προχωρά εν μέσω δύσκολων οικονομικά καιρών όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω πανδημίας, σε κατεδάφιση των πολεοδομικών παρανομιών σε επιχειρήσεις, υλοποιώντας τον Φεβρουάριο τις ειδοποιήσεις επιβολής που έχει ήδη επιδώσει στους εν λόγω επιχειρηματίες. Ο Μιχάλης Χατζημιτσής, ο οποίος είχε εισηγηθεί όπως δοθεί περίοδος χάριτος για τις εν ενεργεία επιχειρήσεις, η οποία ωστόσο δεν πέρασε από την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου, υπενθυμίζει ότι στις ιδιαίτερα αντίξοες συν-

θήκες τις οποίες διέρχεται ο τόπος και κυρίως η Πάφος, οι επιχειρηματίες βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης και αγωνίζονται με «νύχια και με δόντια» για να καταφέρουν να διατηρήσουν στην ζωή τις επιχειρήσεις τους και να μην προβούν σε απολύσεις εργαζομένων. «Άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να κυνηγηθεί κανένας επιχειρηματίες, άσχετα εάν έχει μικρές πολεοδομικές παρανομίες. Έπρεπε να δοθεί χρόνος, γιατί ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έπρεπε να περάσει η πανδημία και τότε να εφαρμοστεί για όλους ο νόμος. Είναι απαράδεκτο το Δ.Σ να «χτυπά» τους επιχειρηματίες αυτούς, από την στιγμή που έχει το δικαίωμα να ασκήσει την διακριτική του ευχέρεια και να δει το θέμα ανθρωπιστικά», σημείωσε. Ο Μιχάλης Χατζημιτσής καλεί τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες όπως υποβάλουν ένσταση. Εισηγείται μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως όλοι οι επαγγελματίες παραδώσουν με τον νέο χρόνο τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους στο δημοτικό μέγαρο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εντατικοί έλεγχοι παντού Με δειγματοληψίες τροφίμων, ειδικά κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους επιθεωρούν υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων, καθώς και κρεοπωλεία, με στόχο την διασφάλιση της υγείας των πολιτών τις μέρες αυτές που καταγράφεται αυξημένη ζήτηση και διάθεση κρέατος και άλλων προϊόντων στην αγορά. Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας από την παραγωγή μέχρι και τη λιανική πώληση στην αλυσίδα διακίνησης κρέατος και άλλων ζωϊκών προϊόντων, όπως είναι τα εργαστήρια κοπής κρέατος, τα κρεοπωλεία, τα γαλακτοκομεία – τυροκομεία και τα υπόλοιπα υποστατικά διαχείρισης ζωϊκών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σήμανση, στην υγιεινή παραγωγή και φύλαξη των τροφίμων, αλλά και

στην όλη συμπεριφορά και εμφάνιση του προσωπικού, που εργάζεται στα διάφορα υποστατικά, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι επιχειρηματίες για τις επιπρόσθετες ενέργειες που πρέπει να λάβουν, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Προτρέπεται, την ίδια ώρα, το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στην αγορά και ετοιμασία των τροφίμων, ιδιαίτερα ως προς την αποφυγή της αγοράς εδεσμάτων από μη αδειοδοτημένα και μη ελεγχόμενα σημεία της αγοράς, όπως απευθείας από τους κτηνοτρόφους και περιστασιακούς πλανόδιους πωλητές, καθώς η ποιότητα και ασφάλειά τους δεν ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Σήμα καταλληλότητας του κρέατος αποτελεί η σφραγίδα, η οποία τοποθετείται στα σφάγια υπό την επίβλεψη του επίσημου

κτηνίατρου, εφόσον έχουν διενεργηθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στο σφαγείο. Ταυτόχρονα, τονίζεται η ανάγκη αποφυγής ευαλοίωτων τροφίμων όπως πουλερικά, κρεατικά και συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία εκτίθενται προς πώληση εκτός ψυγείου. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


13

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο κοινοτάρχης, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Ο πρόεδρος και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου

ΣΤΑΤΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ΕΜΠΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ΚΟΙΛΗΣ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & καλό Νέο Έτος.

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΑΧΕΛΕΙΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΠΟΛΕΜΙΟΥ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΑΡΜΟΥ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο κοινοτάρχης, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΚΟΝΙΩΝ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ψάχνουν για λύσεις ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Την ανάγκη αγοράς από τον δήμο Πάφου ειδικού μηχανήματος για τον εντοπισμό των βλαβών του δικτύου υδροδότησης της πόλης, με στόχο τον περιορισμό της απώλειας νερού, που ανέρχεται στο 35%, αντί της τοποθέτησης σε πρώτο στάδιο έξυπνων μετρητών, τονίζει ο δημοτικός σύμβουλος του Κινήματος Αλληλεγγύη Αντρέας Χρυσάνθου. Το εν λόγω μηχάνημα, όπως ανέφερε, το κόστος του οποίου υπολογίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ, εντοπίζει μέσω σάρωσης του εδάφους τις βλάβες του δικτύου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην χαρτογράφηση του πεπαλαιωμένου και αχαρτογράφητου στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, μήκους πολλών χιλιομέτρων. Ο κ.Χρυσάνθου ο οποίος τόνιζε την σημασία αγοράς του συγκεκριμένου μηχανήματος επί προηγούμενου ακόμα δημοτικού συμβουλίου, σημείωσε ότι εάν δεν εντοπιστούν και επιδιορθωθούν οι βλάβες, τότε οι τεράστιες απώλειες νερού θα συνεχίσουν να υφίστανται. Όπως εξήγησε, είναι παγκόσμια παραδεκτό ότι οι απώλειες νερού των δικτύων υδροδότησης ηλικίας 30-35 ετών αγγίζουν το 35%. Στην συνέχεια ο κ.Χρυσάνθου

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η αρχή του τέλους Η διαχείριση της πανδημίας και στα δυο κύματα, ήταν καταστροφική για τον τόπου αφού δεν καταφέραμε να περιορίσουμετην εξέλιξη της παρολες τις θυσίες που κάναμε. Ο εμβολιασμός που ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες πιθανόν να

ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ*

σημαίνει την αρχή του τέλους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθανόμαστε ανασφάλεια και ίσως καχυποψία απέναντι στον εμβολιασμό κατα της πανδημίας. Είναι μια ανασφάλεια που πηγάζει από τις ελλείψεις, τις παραλείψεις και την αδυναμία που έδειξαν οι κυβερνώντες να περιορίσουν τις ζημιές με την λήψη στοχευμενων και ώριμος μέτρων. Η άποψη του καθενός απέναντι επι του θέματος είναι υποκειμενική. Αυτό που τονίζει την σημασία αντικατάστασης των αμιάντινων σωλήνων του κεντρικού δικτύου με σωλήνες νέας γενεάς. Για τον σκοπό αυτό, εκτίμησε ότι η δημοτική αρχή θα μπορούσε να αιτηθεί επιχορήγηση από κονδύλια της Ε.Ε. Πρόκειται όπως είπε για ένα μεγαλεπήβολο και χρονοβόρο έργο, το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί σταδιακά. Για σκοπούς μη πρόκλησης πανικού, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι η τοποθέτηση αμιάντινων σωλήνων, που αποτέλεσε πάγια τακτική σε παλαιότερες εποχές λόγω της ιδιότητάς τους να

μην οξειδώνονται, δεν εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία, καθώς σοβαρά προβλήματα υγείας όπως καρκίνος προκαλούνται κατά την εισπνοή ρινισμάτων αμιάντου. Σε ότι αφορά την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών, έργο το οποίο θα κοστίσει γύρω στα έξι εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ότι μπορεί μεν να κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι εάν δεν εντοπιστούν και δεν επιδιορθωθούν οι βλάβες, οι διαρροές νερού θα συνεχίσουν στα ίδια επίπεδα και ποσότητες.

πιστεύω όμως είναι πως πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζούμε υπό καθεστώς φόβου για πάντα, πρέπει να κερδίσουμε την ζωή μας πίσω και είναι δεδομένο πως ο μόνος μας σύμμαχος στην προκειμένη περίπτωση είναι η επίσημη. Σίγουρα όμως ο εμβολιασμός δεν θα μας προστατεύσει από ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα οπότε πρέπει όλες οι ενέργειες από πλευράς κυβέρνησης να έχουν νόημα και ουσία. Ακούγονται διάφορα για τα εμβόλια και για ακόμη μία φορά υπερισχύουν οι θεωρίες συνωμοσίας που στην ουσία μας κρατούν δέσμιους στην σφαίρα της φαντασίας. Η εμφάνιση της πανδημίας ήταν και είναι κάτι που κανένας δεν φανταζόταν, ένας αόρατος εχθρός σε έναν ανελέητο πόλεμο που μέχρι

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

τώρα έχει μόνο ήττες. Για να επανέλθουμε στην κανονικότατα όμως χρειαζόμαστε ακραίες και ακαριαίες λύσεις ορθές ή λανθασμένες ο χρόνος θα δείξει.

Περιπολίες και μπλόκα

Πρέπει όμως να αρχίσει να νικά η ζωή και αυτό δεν

Αυξημένα μέτρα για πρόληψη των τροχαίων υλοποιεί η αστυνομία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Ιδιαίτερα έντονη είναι από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου η παρουσία των μελών της Δύναμης κυρίως σε αυτοκινητόδρομους και κύριες οδικές αρτηρίες, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Με ανακοίνωσή της η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των οδηγών ιδιαίτερα για τις παραβάσεις της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, αλόγιστη, επικίνδυνη ή αμελή οδήγηση, απαγορευμένη δεξιά στροφή, παραβίαση των φώτων τροχαίας, οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μη ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση (χρήση κινητού τηλεφώνου), αμελές προσπέρασμα και μη παροχή προτεραιότητας πεζών σε διάβαση πεζών. Για τις συγκεκριμένες παραβά-

ση και η στάση μας θα χαράξει το μέλλον και ελπίζω

θα γίνει χωρίς ρίσκο. Το 2020 έφυγε, το 2021 πρέπει να είναι διαφορετικό με προοπτική. Ο ρόλος που θα παίξει ο καθένας ξεχωριστά είναι εξίσου σημαντικός η απόφακαι εύχομαι να πράξουμε με γνώμονα την ελπίδα. Το 2021 μας βρήκε διαφορετικούς, μάθαμε, μπορεί λοιπόν να είναι η χρονιά μας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και αληθινά σε όλους! * Πολιτικός Επιστήμονας, Επικοινωνιολόγος Αριστίνδην υποψήφια βουλευτής ΔΗΚΟ – Επαρχία Πάφου

ΧΡΩΜΑΤΑ σεις, καθίσταται σαφές ότι δεν επιδεικνύεται ανοχή. Η Αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένει προσηλωμένη στην υπηρεσία της κοινωνίας στοχεύοντας στην ασφάλεια του κοινού που διακινείται στο οδικό δίκτυο. «Η κινητοποίηση της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο είναι αναγκαία την περίοδο αυτή, γιατί διαπιστώνονται αυξημένα περιστατικά σοβαρών και θανατηφό-

ρων τροχαίων συγκρούσεων. Το προσωπικό της Αστυνομίας θα εργαστεί αδιάλειπτα και ακούραστα για την αποτροπή των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων». Την ίδια ώρα, εντατικοί είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας για την εφαρμογή των διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η οικονομική κρίση δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή και ο χειμώνας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Εκατοντάδες οικογένειες βουλιάζουν οικονομικά, χωρίς κανένας να μπορεί να βοηθήσει και επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Είναι εδώ που χρειάζεται να γίνει πράξη η φιλολαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, αφού ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Σε αντίθεση περίπτωση, η ζημιά που θα προκληθεί στην ίδια την κοινωνία μας θα είναι ανεπανόρθωτη. Στην Πάφο πάντως τα πράγματα είναι χειρότερα από κάθε άλλη επαρχία.


ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ ΠΑΦΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΗΣ ΠΑΦΟΣ Τ.Κ. 60060 - 8100 ΠΑΦΟΣ

ΤΗΛ: 26932161 26946303 FAX: 26933802


JANO ΓΩΝΙΑΚΟ 300x260εκ KΡΕΒΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

CASH OFFER

ΑΠΟ

1649

699

ΣΕΤ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ CLAUDIA 180Χ200

CASH OFFER

1099 840

940 ΣΕΤ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ GOYA 3+2

ΣΕΤ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ JANO 3+2

1370

Galatea Recliner

Back in stock!

1590 -58% στα στρώματα CoolMax

Karibian Descanso


18 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΣΚΕΨΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ήταν κάποτε και οι καλικάντζαροι

Ευχές για το Νέο Έτος Ίσως ποτέ προηγουμένως οι ευχές για Καλή Χρονιά δεν είχαν τη βαρύτητα που έχουν φέτος. Πέρσι την ίδια περίοδο, η ανθρωπότητα δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη του 2020, τη ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας και την απίστευτη επίπτωση που είχε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Μια χρονιά με σοβαρή επιβάρυνση σε υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό ως αναπόφευκτες προεκτάσεις της πανδημίας. Πορευόμαστε προς το τέλος αυτού του δύσκολου έτους και εν μέσω απαγορευτικών και περιοΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* ρισμών που μας στερούν ακόμη και στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες που τις θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα ως αυτονόητες. Μια χειραψία, μια αγκαλιά, το φιλί στους παππούδες και η συναναστροφή διά ζώσης με συγγενείς και φίλους. Με αφορμή την έλευση του Νέου Έτους θα ήθελα με όλη μου τη δύναμη να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά με υγεία. Εύχομαι κάθε καλό, για ένα Νέο Έτος που θα προσέλθει ως λύτρωση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. *Γενετιστής Δημοτικός σύμβουλος ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ Προθεσμία πληρωμής του τέλους αποκομιδής σκυβάλων Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των επηρεαζομένων πολιτών και καλύτερης εξυπηρέτησής τους, αποφασίστηκε όπως η προθεσμία πληρωμής του τέλους αποκομιδής σκυβάλων των οικιακών υποστατικών, παραταθεί μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο Διαδίκτυο www.pafos.org.cy . Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικών ή στα ταμεία των Τραπεζών δεν είναι δυνατή. Eπισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας, στα πληρωτέα ποσά θα επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10%. Ο Δήμος Πάφου προτρέπει τους επηρεαζόμενους όπως φροντίσουν για την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας και οικονομικής επιβάρυνσης. Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οικονομικών του Δήμου στο τηλέφωνο 26950572.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ συνεχίζει την συνεργασία της και με την εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στον εμπορικό τομέα. Για εμπορικές διαφημίσεις, ισολογισμούς και εκθέσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικά, γνωστοποιήσεις και προσφορές, καθώς και μικρές αγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας: Κινύρα 7, Γαλαξίας Κορτ, 3ος όροφος Γραφ. 304 Τηλ: 26953743, 26953744, 99669744 - Φαξ: 26953745 email: paphoni@cytanet.com.cy

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν……… ένας ξυλοκόπος, ή μπορεί και μυλωνάς, αμαξάς, ζευγάς ή και βοσκός, κάποιος που ζούσε σε κάποιο μοναχικό σπίτι στο δάσος ή σε κάποια ερημιά. Η μοναξιά τρομάζει και προκαλεί αγωνία και κεντρίζει τα παιδικά αυτιά να τεντώσουν. Αυτές οι ιστορίες άρχιζαν τις κρύες μέρες του Χειμώνα και πάντα μέσα στα Χριστούγεννα. Το πιο σίγουρο είναι ότι, τα παραμύθια εκείνων των ημερών είχαν πάντα πρωταγωνιστές τα μαυριδερά πλασματάκια με την σιχαμερή φάτσα και την μακριά ουρά. Τον παλιό καλό καιρό τα συναντούσαμε τέτοιες μέρες στις καμινάδες των σπιτιών, στον τρίστρατο του χωριού, πηδώντας από στέγη σε στέγη μέχρι που να βρουν κάποιον και να τον τρομάξουν διασκεδάζοντας. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί μέσα στις ταινίες του Χάρυ Πόττερ, της οικογένειας Άνταμς, και του Σρεντ. Παρόλα αυτά τα Καλικαντζαράκια εξακολουθούν να εμφανίζονται κάπου, κάπου στις παιδικές Χριστουγεννιάτικες γιορτές ενθουσιάζοντας τα παιδάκια και τους γονείς. Στο κάτω, κάτω για τουρισμό και διασκέδαση έρχονται και όχι για δουλειά. Τα καλικαντζαράκια για ένα χρόνο πριονίζουν το δέντρο που στηρίζεται ο πάνω κόσμος. Θέλουν λέει να είναι όλοι ίσοι και οι πάνω και οι κάτω, οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Έτσι προσπαθούν να κόψουν το δέντρο της ζωής του πάνω κόσμου. Ένα δέντρο με ρίζες στο φυσικό περιβάλλον μακριά από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις με χημικά λιπάσματα, και τοξικά απόβλητα. Τα καλικαντζαράκια δουλεύουν μέρα νύκτα σ΄ ένα καθαρό και αποανθρωπιασμένο περιβάλλον. Για αυτό και δεν αντέχουν τον αέρα με καυσαέρια και τις ανθρώπινες τοξικές ουσίες. Φυσικά οι παππούδες μας ήξεραν την ευαισθησία τους για αυτό και λιβάνιζαν τους χώρους των σπιτιών. Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και έρχεται η στιγμή που το δέντρο θα κοπεί τα παρατάνε και ανεβαίνουν στον απάνω κόσμο.

Αρχίζουν βλέπετε οι διακοπές στον Κάτω Κόσμο τις Κάτω Χώρες, και την Κάτω γειτονιά. Φυσικά ο πιο ελκυστικός καλικαντζαραίεικος προορισμός είναι τα χωριά, τα δάση, τα βουνά και οι λαγκαδιές. Εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι οι καλικάντζαροι είναι σατανεμένοι οργανισμοί και προσπαθούμε να τους απομακρύνουμε με κάθε ξόρκι και με κάθε αγιαστούρα. Αυτοί όμως είναι ευαίσθητοι πεινασμένοι, καχύποπτοι και εχθρικοί σε κάθε χριστιανό. Ψάχνουν απεγνωσμένα κανένα κρεμασμένο λουκάνικο χωρίς συντηρητικό, λίγη λούντζα, η καρκαλαμιά, χωρίς αντιβιοτικά, καμιά ζαλατίνα χωρίς Ε και χρωστικές η έστω και λίγο λαρδί. Αν δοκιμάσουν και κανένα ξεροτίανο τότε είναι που ευτυχισμένοι τραγουδούν «τιτσίν τιτσίν λουκάνικο να φάμε τζαι να φύουμεν.» Εκεί που ο μυλωνάς ήταν ο αγαπημένος τους για το πείραγμα, ο αμαξάς η αδυναμία τους, ο τσαγκάρης το φιλαράκι τους, ο πεταλωτής το ξόρκι… έγιναν όλα παρελθόν. Κάποια στιγμή που τα σατανικά καλικαντζαράκια έμπαιναν στο σπίτι του μυλωνά για την καθιερωμένη πλάκα ο μυλωνάς πάπαλα!! Οι άνθρωποι έγιναν ληστές και μια ληστεία μετά φόνου και πάει ο μυλωνάς. Παρακάτω το τσαγκαράδικο κρεμμισμένο, ο αμαξάς ληστεμένος, ο έμπορος της γειτονιάς βιαστής, ο μπακάλης έκλεβε χήρες και ορφανά και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι ξεπέρασαν και τους πιο κακούς καλικάντζαρους.. Οι καλικάντζαροι στην πραγματικότητα είναι οντότητες που οι άνθρωποι ανάλογα με την εποχή που ζούσαν τους έβλεπαν πάντα. Στην αρχαιότητα τους ονόμαζαν σάτυρους, ή τραγοπόδαρους, αργότερα τους είπαν παιδιά του διαβόλου, ή «ο έξω από δω», ύστερα ήρθε η μόδα τους εξωγήινους, και σήμερα μεταλλάχτηκαν σε διάφορες ανθρώπινες μορφές όπως πολιτικοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες. Τις τελευταίες δεκαετίες τα καλικαντζαράκια λιγοστεύουν και οδεύουν προς ολική εξαφάνιση. Οι δώδεκα ημέρες που έρχονται στον πάνω κόσμο είναι αρκετές να δηλητηριάσουν τον ευαίσθητο ανοσοβιολογικό τους οργανισμό. Όσο για κάποια άλλα καλικαντζαράκια που ο οργανισμός τους έπαθε ανοσία, μας έμειναν και με τις μαγικές ικανότητες τους αντέγραψαν την

ανθρώπινη φύση και αυτά. Πήραν την μορφή του πολιτικού, του τραπεζίτη, του επιχειρηματία, ή ακόμη και την θέση Διευθυντή ενός οργανισμού. Όλες αυτές οι “καλλικαντζαραίοικες” μορφές πάντα είχαν σκοπό να τυραννούν και να εκβιάζουν τους αθώους πολίτες. Σήμερα είναι αδίστακτοι αχόρταγοι, φιλοχρήματοι πολεμοχαρείς. Παλαιότερα όταν οι καλικάντζαροι ήταν σε φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον, έκλεβαν κανένα λουκάνικο έκαναν καμιά καζούρα και έφευγαν με την αγιαστούρα του παπά. Σήμερα έχουν αποκτήσει ανθρώπινες αδυναμίες. Αχόρταγοι, φιλάργυροι, εγωιστές με αλαζονεία και προπαντός έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της διαπλοκής. Το χρηματιστήριο ήταν δική τους ανακάλυψη για να ξαφρίσουν τις οικονομίες του κάθε νοικοκύρη. Το κούρεμα των τραπεζών έγινε για να καλυφθεί το έλλειμμα που αχόρταγοι καλικαντζαραίοι τραπεζίτες τα τσέπωσαν με κάποιους άλλους. Μεταλλαγμένοι οι καλικάτζαροι σε ανθρώπινες οντότητες κυριαρχούν στην πολιτική στους οργανισμούς, στις τράπεζες και στην διαπλοκή. Σάπες, μάπες, κουκουνάρες γίνονται χρυσοφόρες μίζες, τράπεζες που τα μαζεύουν από τον κάθε ανθρωπάκο και τα ξεφορτώνουν στους γνωστούς και άγνωστους επιχειρηματίες. όλοι αυτοί οι καλλικαντζαραίοι έχουν εξειδικευτεί στην αρπαγή και της Ελένης και της Τροίας. Κάποιοι σεναριοπλόκοι του κορονοιού διαδίδουν εδώ και ένα χρόνο περίπου ότι ο κορονοιός είναι κατασκεύασμα κάποιων για να εκδικηθούν τους ανθρώπους πάνω στην γη. Μια από δω μια από εκεί φόρτωσαν τον κορονοιό στα αθώα καλικαντζαράκια. Ηρθαν λέει μολυσμένοι και σκόρπισαν τον κορονοιό και μετά τιτσί τιτσί λοιυκάνικο να φάμε και να φύγουμε. Αντίθετα οι παραδοσιακοί, των εθίμων και της αγιαστούρας, πλέον κατάλαβαν ότι οι άνθρωποι πια δεν τους έχουν ανάγκη. Όσοι επέζησαν λιγοστοί και αυτοί έρχονται κρυφά, κρυφά βλέπουν και αναπολούν την ανθρώπινη ζωή των ανθρώπων. Κάποιοι έριξαν πέτρα πίσω τους και δεν ξαναφάνηκαν ποτέ. Που ξέρετε μπορεί να βρήκαν κάπου άλλου μια άλλη πιο ανθρώπινη κοινωνία. Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά .

ΣΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ένα μεγάλο πρώτο βήμα για τον Δήμο Πάφου Εγκεκριμένες εισηγήσεις στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/12/20 - 50% μείωση των τελών αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιακά υποστατικά στα οποία διαμένουν ΑμεΑ - Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες Παχύαμμος και Παλιόκαστρα - Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου - Υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχι-

στον 1 παιχνιδιού που να μπορεί να εξυπηρετεί και ΑμεΑ σε κάθε νέα παιδική χαρά με περισσότερα από 5 παιχνίδια -Οικονομική στήριξη ομάδων για δράσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα ομαδικά αθλήματα ΑμεΑ και στήριξη δράσεων στις οποίες συμμετέχουν ΑμεΑ -Ετοιμασία όρων προσφορών για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την καταγρα- ΤΟΥ φή των προβλημάτων, την εξεύρεση λύσε- ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ* ων και χρηματοδότησης για την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στη δημαρχού*Δημοτικός Σύμβουλος μενη περιοχή της Πάφου. ΔΗΚΟ Πάφου


GVS FURNITURE FITTINGS LTD Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας και σε όλο τον κόσμο

Χρόνια Πολλά και Καλό Νέο Έτος

Μιχάλης Παπανικολάου Γενικός Διευθυντής Οδός Σταδίου 108 6020 Λάρνακα Τηλ: +357 24620561 Φαξ: +357 24622859 Κιν.: +357 99640385

Λεωφ. Μεσόγης 40 8280 Πάφος Τηλ: +357 26271442 Φαξ: +357 26271443 Κιν: +357 99640385 E-mail: fittgvs@yahoo.com


20 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Mε 2021 χιλιάδες ευχές!

Πώς να διαχειριστείτε το πένθος κατά την περίοδο των εορτών

Την πρώτη έκδοση της χρονιάς φέτος όσα έχασαν και όσα στερήθηκρατάμε στα χέρια μας, πρωί Σαβ- καν σίουρα θα τους κοστίσουν στις βάτου, απολαμβάνοντας φρεσκοψη- εξετάσεις. Επίσης, μια άλλη ευχή μου, και μένο καφέ με τα γλυκά των ημερών ελπίδα ειναι να τελειώσουν τα μέτρα παρέα μας... Ευχή μου, να έχουμε όλοι υγεία, και να μπορούμε να διακινούμαστε χαρά, ηρεμία, ευημερία, να περάσει ελευθερα και χωρίς περιορισμούς, χωρίς μάσκες, χωρις πρόόλο αυτό το κακό που μας στιμα, χωρίς τηλεφωνήμα στέρησε βασικές ελευθερίγια άδεια, ειλικρινά έχουμε ες και δικαιώματα! κουραστεί πολύ με όλα Όσα μας στέρησε η αυτά τα μέτρα! χρονιά που μόλις μας εφυΤο 2021 σίγουρα δεν γε να τα πάρουμε με την θα είναι υπερτέλειο, σίνεα που ήρθε. Και αλήγουρα δεν μπορεί να φέρει θεια, δεν θέλουμε πολλά τα πάνω κάτω και χωρίς για να είμαστε ευτυχισμέαστεία η οικονομία, ο τουνοι! Μόνο υγεία, δουλειά ΤΗΣ για να μπορούμε να έχου- ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* ρισμός, γενικά οι δουλειές θα είναι όλα ακόμα κουμε ένα μισθό για τα προς το ζείν και όλοι άνθρωποι γύρω μας τσουρεμένα και θα χρειαστεί πολλή και στο σπίτι μας να ειναι καλά και προσπάθεια να πάρουμε τα πάνω μας. να ευημερούμε όλοι! Καλό είναι το κράτος να λάβει Δεν θα μιλήσω για τα εμβόλια και τα όσα μας βομβαρδίζουν στις αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν ειδήσεις όλη μέρα, σε σημείο που και θα προστατεύσουν όλους μας έχουμε σιχαθεί ακόμα και να ακούμε μας ιδιαίτερα όσον αφορά τα δανεια και τα χρέη μας στις τράπεζες. τον ηχο της φωνής τους... Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και Πολλά μας τάζουν, πολλά μας φορτώνουν και πολλά μας κρύβουν ας καλωσορίσουμε με εμπιστοσύνη και δεν μας τα λένε. Σίγουρα μας την νέα χρονιά και ίσως έτσι να μας κρύβουν πολλά, αλλά επειδή εμείς έρθουν όλα καλά! Σίουρα δεν θα είμάθαμε να αντέχουμε το μόνο που ναι όπως ήταν πρίν μερικά χρόνια εχω να σας πω είναι ας βαστάξου- που ήταν πλούσια τα ελέη Του Κυμε όσα μας έλαχαν και με ελπίδα να ρίου και που ίσως δεν τα εκτιμήσακαλωσορίσουμε την νέα χρονιά που με δεόντος, τώρα όμως αν και λίγο μακάρι να έχει στο ταγάρι της όλα γρατσουνισμένοι είμαστε πιο ώριμοι όσα χάσαμε και όσα στερηθήκαμε και πιο έτοιμοι για όμορφες στιγμές, και πολύτιμες! μέχρι τώρα! Καλή χρονιά, λοιπόν!! Σε ολους Καλό θα ήταν και όσο αφορά την εκπαίδευση και ιδιαίτερα τους μας με υγεία και χαρά!! τελειόφοιτους μας να τους αντιμετωπίσει το κράτος πολύ ιδιαίτερα διότι * Δημοσιογράφος

Σύμφωνα με το έθιμο θα πρέπει να είμαστε ήρεδόσεις. μοι, ευτυχισμένοι και γαλήνιοι κατά τη διάρκεια των Δημιουργήστε νέες παραδόσεις: Δεν είναι κακό να εορτών. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί σε όσους προχωρήσετε στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη πενθούν για την απώλεια κάποιου αγαπημένου προζωή σας, ιδιαίτερα μέσα στις γιορτές. Τα έθιμα είναι σώπου τους. Οι γιορτές είναι δύσκολες όταν μας βαένας θετικός και υγιής τρόπος να διαχειριστείτε και να σανίζει το πένθος, ανεξάρτητα από το πόσο παλιά κατανοήσετε το πένθος σας με έναν προσιτό τρόπο. Οι έχουμε βιώσει την απώλεια. Φέτος με όλους τους περινέοι τρόποι εορτασμού στις γιορτές θα σας βοηθήσουν ορισμούς και την αβεβαιότητα η κατάσταση να μείνετε εστιασμένοι στο παρόν και να δυσκολεύει ακόμα παραπάνω. βιώσετε αυτή την περίοδο με μια ανανεωΟ καθένας βιώνει με διαφορετικά τρόμένη αίσθηση σκοπού και χαράς. πο το πένθος και δεν υπάρχει κάποιος σωΑποδεχτείτε τα συναισθήματά σας: στός ή λάθος τρόπος γι’ αυτό. Το ίδιο ισχύει Όταν αντιμετωπίζετε κάτι τόσο σημαντικό και για την διαχείριση της απώλειας. όσο το πένθος, δεν μπορείτε να το καταΣτη διαχείριση του πένθους είναι η πιέζετε στη διάρκεια των γιορτών. Είναι υπομονή και η συμπόνια είναι απαραίτηκατανοητό το να θέλετε να το κάνετε αυτό τες. Το πένθος συχνά μπορεί να μας κάνει και μπορεί να αισθάνεστε σαν να πρέπει να να αισθανθούμε χαμένοι και μπερδεμένοι. είστε πάντα πρόσχαροι, αλλά θυμηθείτε ότι Ακολουθούν μερικοί τρόποι διαχείρισης του οι γιορτές προορίζονται για συναίσθημα. πένθους ώστε να αναγνωρίσετε αυτό που ΤΗΣ Μέρος της σύνδεσης με τους αγαπημένους αισθάνεστε και να διαχειριστείτε την καθη- ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ* σας είναι και το να μοιραστείτε το πένθους μερινότητα των γιορτών με τον καλύτερο σας με έναν ουσιαστικό τρόπο. Θα εκτιμήδυνατό τρόπο. σουν την ειλικρίνειά σας και δεν θα μένετε μόνοι με τα Προσπαθήστε να βάλετε όρια στον εαυτό σας: συναισθήματά σας. Η διεργασία του πένθους σας καταναλώνει από την ενέργειά σας, οπότε χαλαρώστε και αξιοποιήστε την Αποδεχτείτε και αποκτήστε επίγνωση του πένευκαιρία που έχετε τώρα για ξεκούραση και ανάκαμθους σας: Όταν είμαστε πρόθυμοι να αποδεχτούμε τις ψη. Μην φοβάστε να πείτε «όχι» και να βάζετε σε δυσκολίες μας, τότε αυτές μπορεί να χάσουν τη δύναπροτεραιότητα την ψυχική και συναισθηματική σας μή τους. Το τελευταίο στάδιο του πένθους είναι γνωστό υγεία, όσο περισσότερο γίνεται. Να ασχολείστε μόνο ως «αποδοχή». Η αποδοχή θα σας επιτρέψει να δείτε με πράγματα που είναι σημαντικά για εσάς για να διατη νέα σας πραγματικότητα και πώς αυτή επηρεάζει τη τηρείτε την ενέργειά σας. ζωή σας και τις σχέσεις σας. Η αποδοχή προϋποθέτει Σχεδιάστε το πρόγραμμά σας εγκαίρως: Για να ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι ποτέ δεν μένει ίδια. Ενιμπορέσετε να οργανώσετε τις γιορτές, θα χρειαστείτε σχύεται από την παρουσία των αγαπημένων σας και ένα πλάνο για τα δώρα που θα προσφέρετε, για τις ενθαρρύνει την ελπίδα. εορταστικές εκδηλώσεις που θα παρευρεθείτε, την Οι γιορτές μπορεί να είναι μια συναισθηματική προετοιμασία του φαγητού, τις εργασιακές υποχρεώπερίοδος του χρόνου, αλλά δεν χρειάζεται να τις πεσεις και την φροντίδα του εαυτού σας, το οποίο θα σας ράσετε μόνοι σας. Μοιραστείτε αυτά που αισθάνεστε κρατήσει ήρεμους και θα σας δώσει ένα καλύτερο αίμε τους αγαπημένους σας, με ότι μέσω διαθέτουμε εν σθημα ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να ακολουθήσετε όλες καιρώ πανδημίας. Ακόμα και αν δεν μπορείτε κάνετε αυτές τις διαδικασίες και εθιμοτυπίες, να θυμάστε ότι την περίοδο των γιορτών μια χαρούμενη περίοδο, δηείναι δικαίωμα σας! μιουργώντας ένα εορταστικό πλάνο και αφιερώνοντας Τιμήστε το αγαπημένο πρόσωπο: Όταν χάνετε τον χρόνο που χρειάζεστε για να παρηγορήσετε και να κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο δεν χρειάζεται να φροντίσετε τον εαυτό σας. το ξεχάσετε και όλα όσα μοιραστήκατε μαζί. Αν είχατε Καλές γιορτές! έθιμα ή εορταστικές αναμνήσεις που θέλετε να συνεχίΠηγή: https://www.psychologynow.gr/ σετε μετά την απώλεια, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε *Ψυχολόγος κακό σε αυτό. Θα μπορέσετε να δείξετε τον σεβασμό (MSc in Clinical psychology) και την αγάπη σας για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, Ψυχοθεραπεύτρια τιμώντας τη μνήμη τους συνεχίζοντας αυτές τις παρα(Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ευρώπη και Βρετανία - Επιτέλους Συμφωνία Η παραμονή Χριστουγέννων του 2020, μια χρονιάς η οποίας πέρασε μέσα από τρομακτικές δυσκολίες, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας, αποτελεί μια ημερομηνία ορόσημο για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Βρετανία. Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (Trade and Cooperation ΤΟΥ ΔΡ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Agreement) μποΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* ρεί να θεωρηθεί ότι είναι το οριστικό τέλος του δρόμους για την μέχρι τώρα σχέση των δύο πλευρών. Μια σχέση η οποία πέρασε μέσα από χίλια κύματα, ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα του 2016, οπότε και η Βρετανία αποφάσισε να πορευθεί μόνη της. Η Ένωση, μέσα από μια λιτή αλλά περιεκτική ανακοίνωση, ενημερώνει για τις βασικές αρχές της νέας Συμφωνίας η οποία αναμενόταν με ιδιαίτερο τόσο από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και από ολόκληρο το οικονομικό στερέωμα, αφού η αστάθεια επηρεάζει χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Με τη συμφωνία αυτή, η Βρετα-

νία αποτελεί και επίσημα τρίτο κράτος, κάτι που σημαίνει ότι σε πολλά θέματα θα ισχύουν οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τις σχέσεις της Ένωσης με πολλά άλλα κράτη. Παρόλα αυτά, σε πολλά θέματα οι σχέσεις των δύο μερών θα διέπονται από συγκεκριμένες νομοθεσίες. Ένα από τα πιο θέματα τα οποία έχουν ρυθμιστεί και το οποίο αποτελούσε ένα από τα βασικά αγκάθια, είναι αυτό της Αλιείας αφού μέσα από την Συμφωνία τα δύο μέρη θα αναπτύξουν ένα κοινό μηχανισμό για διαχείριση των αποθεμάτων αλιείας, με παράλληλη ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες θα αποσκοπούν στην προστασία των υδάτων. Στο πρόσφατο παρελθόν, το συγκεκριμένο θέμα είχε αποτελέσει ένα από τα πλέον καυτά θέματα αφού μια σειρά από χώρες της Ένωσης, όπως π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, και η Δανία, θα είχαν σοβαρά προβλήματα, σε μια βιομηχανία η οποία έχει στο δυναμικό της εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, και παρέχει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα άλλο σοβαρό θέμα το οποίο έχει διευθετηθεί μέσα από την Συμ-

φωνία, είναι αυτό της συνέχισης της συνεργασίας σε θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού η αβεβαιότητα δημιουργούσε τεράστιο κενό σε εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που ζούσαν και εργάζονταν στη Βρετανία, και το ίδιο για τους Βρετανούς πολίτες που εργάζονταν στην Ένωση. Αυτό αναμένεται να λύσει πολλαπλά προβλήματα, κυρίως σε θέματα φορολογίας αφού θα δημιουργείτο σοβαρό κενό το οποίο θα μπορούσε να τύχει εκμετάλλευσης σε πολλαπλά επίπεδα. Η Συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση της παρουσίας της Βρετανίας σε μια σειρά από προγράμματα όπως είναι το Horizon. Το συγκεκριμένο βήμα αποτελεί σημαντική πτυχή στη όλη Συμφωνία αφού δεν επηρεάζονται αρνητικά σημαντικοί τομείς όπως είναι η Υγεία, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, οι Φυσικοί Πόροι, καθώς και η Έρευνα & Ανάπτυξη. Όλα τα πιο πάνω θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά και η προστασία τους μέσα από τη Συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη και για τα δύο μέρη και δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για μελλοντική συνεργασία, όχι μόνο στους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και σε άλλα παρεμφερή θέματα. Επίσης, σημαντικό παράγοντα της Συμφωνίας αποτελεί η πρόνοια για

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην επιβολή των νομοθεσιών και θα αποφύγουν τα δύο μέρη τυχόν προβλήματα, ειδικά σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάτι το οποίο έχει αυξανόμενη επίδρασης τις οικονομίες, όχι μόνο των δύο πλευρών, αλλά κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας, αν και είχε αργήσει να έρθει, λόγω κυρίως της τακτικής των δύο μερών για να πάρουν ότι περισσότερο μπορούσαν, εν όψει και της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου, ήταν αναμενόμενη. Περαιτέρω, δίδει πλέον τέρμα σε ένα μακροχρόνιο αγώνα συζητήσεων και αβεβαιότητας. Η νέα εποχή αρχίζει πλέον, οριστικά και αμετάκλητα την 1η Ιανουαρίου 2021. Ελπίζουμε ότι και τα δύο μέρη θα πορευθούν μαζί επειδή είναι περισσότερα αυτά που τους ενώνουν παρά από αυτά που τους χωρίζουν. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - https:// ec.europa.eu/info/files/eu-uk-tradeand-cooperation-agreement-newrelationship-big-changes-brochure_en Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 21

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Kλοπές και βανδαλισμοί αυτοκινήτων ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ*

Οι κλοπές και οι βανδαλισμοί αυτοκινήτων στην Πάφο έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα ο κόσμος να νοιώθει τρομοκρατημένος. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα που επιλέγουν να κλέψουν, οι ληστές δεν κάνουν διακρίσεις. Τις τελευταίες μέρες είχαμε βανδαλισμό σε αυτοκίνητο στην ενορία Αποστόλου Παύλου & Βαρνάβα και κλοπή αυτοκινήτου στην Τάλα. Το τραγικό είναι και στις δύο περιπτώσεις τα αυτοκίνητα ήταν

σταθμευμένα στις οικίες των παραπονούμενων. Τα παλιά αυτοκίνητα στην Πάφο που συνήθως τα οδηγούν αλλοδαποί, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για “φθηνά” ανταλλακτικά, τα οποία αφενός δεν επαρκούν στην αγορά, λόγω των πολλών ζημιών (ταλαιπωρημένα – παλιά αυτοκίνητα) και αφετέρου τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σαφώς πιο ακριβά από τα κλεμμένα. Συνεπώς βρίσκουν εύκολα αγοραστές-κατόχους, οι οποίοι κυρίως αδυνατούν να δαπανήσουν πολλά χρήματα για επισκευή-συντήρηση. Αυτός είναι και ο λόγος που

έχουν στην κατοχή τους ένα παλιό αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να έχουν δημιουργηθεί κυκλώματα, τα οποία υποδέχονται τα κλεμμένα αυτοκίνητα και αφού τα λύσουν, πουλάνε τα ανταλλακτικά τους. Να καλέσω το κράτος να αυξήσει την αστυνομική δύναμη Πάφου για να μπορέσει η διεύθυνση να ανταποκριθεί στις πολλές ανάγκες που προκύπτουν λόγω αύξησης του πληθυσμού απο το συνεχές μεταναστευτικό κύμα. *Mέλος εκτελεστικού γραφείου ΔΗΚΟ

Εμβολιασμοί στο νοσοκομείο Πάφου Άρχισαν και συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στο προσωπικό στο ΓΝ Πάφου με το εμβόλιο κατά της νόσου COVID- 19, σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΓΝ Πάφου Δρ. Σπύρο Γεωργίου, ο οποίος δήλωσε πως εμβολιάστηκε η εμπροσθοφυλακή του Νοσοκομείου. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής του ΓΝ Πάφου ανέφερε πως ανταποκρίθηκε αριθμός μελών του προσωπικού για το πρώτο εμβολιασμό και αναμένονται και άλλα εμβόλια για να γίνουν σε όλο το προσωπικό του κρατικού νοσηλευτηρίου της Πάφου .

Έχει, είπε, εμβολιαστεί η "εμπροσθοφυλακή" του Νοσοκομείου Πάφου, δηλαδή το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, κάποια ιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στα ασθενοφόρα. Περίπου, κατέληξε, εμβολιάστηκαν 20 άτομα και οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν και αύριο. Εξάλλου σε γραπτή του ανακοίνωση ο Δρ. Κώστας Μαυρομάτης, χειρούργος και Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του ΓΝ Πάφου, αναφέρει πως ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της επιτροπής με βάση τον κατάλογο

που έχει καταρτιστεί. Εμπιστευόμαστε την επιστήμη και εμβολιαζόμαστε, συνέχισε, προστατεύοντας τους εαυτούς μας, τους ασθενείς, τους φίλους, και τους συμπολίτες μας, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση και εξάλειψη της πανδημίας. Τέλος ο Δρ. Μαυρομάτης συνεχάρη την διεύθυνση του Νοσοκομείου και την Επιτροπή Λοιμώξεων για το σημαντικό έργο που επιτελούν. Στο μεταξύ σήμερα συνεχίστηκαν οι εμβολιασμοί και στους οίκους ευγηρίας της Πάφου.

ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πού να ξέραμε; Είναι γιορτές και από μέρες με έχει πιάσει η μελαγχολία. Πώς να μην με πιάσει όταν γύρω μου υπάρχει τόση δυστυχία και αντί να γνοιαστούν και να βοηθήσουν πραγματικά και ουσιαστικά κάποιοι, δίνουν απλά «ελεημοσύνη»; Αλήθεια μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι όταν γνωρίζετε ότι κάποιοι άλλοι πεινάνε και ότι κάποιοι δεν έκαναν ούτε Χριστούγεννα και δεν θα κάνουν ούτε Πρωτοχρονιά; Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες παρακαλούσαμε να φύγει ο χρόνος και ο νέος που θα ‘ρθει να είναι καλύτερος. Πόσο χειρότερος μπορεί να είναι, διερωτόμασταν. Πού να ξέραμε; Ποιος να το φανταζόταν; Κάποια παιδάκια δεν έχουν δικαίωμα να περιμένουν, ούτε να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Κάποια παιδάκια δεν μπορούν να ζεσταθούν, γιατί τα χρήματα δεν φτάνουν για θέρμανση. Άνθρωποι σκεφτικοί, μίζεροι, θλιμμένοι, σαν ρομποτάκια, χωρίς χρήματα, χωρίς δουλειά και χωρίς ελπίδα. Θέλουν να μας κάνουν αντικοινωνικούς, επιβάλλοντάς μας το με μέτρα και πρόστιμα. Μπας και ονειρεύομαι; Μήπως το μυαλό μου μου παίζει παιγνίδια; Μακάρι να μπορούσα ακόμη να πιστεύω σε παραμύθια, εκείνα τα παραμύθια των παιδιών μου χρόνων για χαρούμενες γιορτές και Άγιους Βασίληδες που έκαναν τον γύρο του κόσμου εν μία νυχτί και μοίραζαν δώρα σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Μακάρι να μπορούσα ακόμη να αναμένω με αγωνία την άφιξή του και ας μην τον πρόλαβα ποτέ να τον γνωρίσω από κοντά και ας διερωτόμουν πάντα πώς κατάφερνε να τρυπώνει στο σπίτι μας, αφού δεν είχαμε τζάκι. Δεν βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω εάν ακόμη έχουμε το δικαίωμα να ελπίζουμε. Εύχομαι να μπορούσα να πιστεύω ακόμη στο πνεύμα των ημερών που άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων, εκείνες τις γιορτές των παιδικών μου χρόνων που δεν καταλάβαινα από απειλές, εχθρούς – ορατούς και αόρατους – που γνώριζα τι θα πει πανδημία μόνο μέσα από τα βιβλία και που πίστευα ότι μου πλάσαραν. Στην σακούλα του ο Άγιος Βασίλης δεν θέλω να έχει δώρα. Να τα κάνω τι; Θέλω η σακούλα του φέτος να έχει επιστροφή στην καθημερινότητά μας και στην ζωή, γιατί αυτό που έχουμε τώρα μόνο τέτοια δεν είναι. Θέλω πίσω τις μικρές καθημερινές στιγμές μας, στιγμές διαφορετικές για τον καθένα, όμως στην κάθε περίπτωση επιλογές του. Θέλω να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερη και να έχω κοντά μου ανθρώπους που αγαπώ και που μου τους στερούν με νόμο και διατάγματα. Θέλω να μην ζηλεύω τα όνειρα που βλέπω την νύχτα και να μην χρειάζεται να αναπολώ τις παλιές εποχές. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Καλό νέο έτος σε όλους.

Ο δυνατός συνεχίζει το λάθος του Θα σου πω μια ιστορία, για τον δυνατό που ενώ αντιλήφθηκε πως έσφαλε, ουδέποτε, ωστόσο, παραδέχθηκε κάποιο ατόπημά του, επιμένοντας ως το τέλος σ’ αυτό. Κάποτε, λοιπόν, τα λιοντάρια δεν ήξεραν τι να πράξουν, ώστε να εξασφαλίσουν έναν ασφαλή βίο για τα πλάσματα που διοικούσαν, καθώς κάποια αγέλη λύκων τούς προκαλούσε αναρίθμητα προβλήματα, βυθίζοντάς τα στον τρόμο και την απόγνωση. «Σύντροφοι», είπε κάποτε ένα λιοντάρι, «θαρρώ πως δεν απέμεινε τίποτα άλλο να πράξουμε ώστε να συμμορφώσουμε τους λύκους. Μήτε τα μπουντρούμια στα έγκατα της γης, μήτε η απαγόρευση κατανάλωσης τροφής, είναι αρκετά ώστε να τους φοβίσουν και να τους κάνουν να πάψουν τις επιθέσεις τους. Γι’ αυτό, λοιπόν, αναγκαστικά θα προβούμε στη λύση, που στη χειρότερη περίπτωση καταφεύγουμε: την αποπομπή τους απ’ το δάσος μας». Και, πράγματι, τα λιοντάρια εξεδίωξαν τους λύκους, αποσπώντας τη γενική ευγνωμοσύνη, καθώς έπειτα από αρκετό καιρό, τα ζώα μπορούσαν να υπάρ-

ξουν δίχως το φόβο πως ανά πάσα στιγ- χνότητα. μή θα απειλούνταν. «Σας ευχαριστούμε, «Πώς θα βάλουμε τέλος στα αναπάλιοντάρια, που δίχως δεύτερους συλλο- ντεχα ουρλιαχτά τους που σκοπό έχουν γισμούς τοποθετήσατε πάνω απ’ όλα να αφηνιάζουν τα ήμερα κοπάδια μας την ευημερία μας», τα εγκωμίκαι να προκαλούν τον παροαζαν τα ζώα και τα λιοντάρια, ξυσμό των ζώων;», ανήσυφυσικά, ουδέποτε αρνήθηκαν χο έλεγε κάποιο λιοντάρι. «Η τα εύσημα για την απόφασή ασφάλεια στο δάσος μας έχει τους αυτή. ολωσδιόλου αποδυναμωθεί, Τουναντίον, μάλιστα, επωκαθώς ουδείς γνωρίζει ποιος φελούνταν από την ευκαιρία, λύκος παραμονεύει πίσω απ’ για να τονίσουν πως έστω και τα δέντρα, ώστε να ξεσκίσει το αν κάποιες φορές παρεξηγούπρώτο πλάσμα που αμέριμνο νταν οι ενέργειές τους, ωστόσο ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ θα διαβεί τα μονοπάτια του», πάντοτε έπρατταν για το κοινό ΚΟΥΡΙΔΗ βρυχόταν ένα άλλο, με ακόμη καλό. «Το κύριο μέλημά μας περισσότερη ένταση. είναι τα πλάσματά μας», υπεν«Καθώς αφουγκράζομαι, θύμιζαν τα λόγια που ανέκαθεν διατυ- σύντροφοι, έχετε άπαντες διαπιστώσει μπάνιζαν. πως αποδείχθηκε λάθος η απόφασή Κάποτε, όμως, οι λύκοι ξεκίνησαν μας να διώξουμε τους λύκους κι απορώ, και πάλι τις επιθέσεις τους. Το χειρό- που ουδείς κατάφερε να προβλέψει τις τερο, μάλιστα, ήταν πως τώρα πια, τα καταστροφικές συνέπειές της αυτές», λιοντάρια δε διέθεταν καμία δικαιοδοσία πήρε το λόγο ο ίδιος ο αρχηγός. «Αφού πάνω τους και αδυνατούσαν με τα ίδια ήταν λάθος η αποπομπή τους, ας τους τους τα χέρια να τους τιμωρήσουν. Κι φέρουμε ξανά πίσω στο δάσος μας», έτσι, δίχως το φόβο για επερχόμενες απλά βρυχήθηκε κάποιο λιοντάρι, μα ο κυρώσεις, επιτίθεντο με ακόμη μεγαλύ- αρχηγός δεν άργησε να το καρφώσει με τερο μένος κι ολοένα αυξανόμενη συ- ένα περιφρονητικό βλέμμα, που ξεχείλι-

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ζε από μομφή. «Αυτό, ανόητε, θα σήμαινε πως παραδεχόμαστε ότι σφάλαμε και η αποδοχή του λάθους μας θα επιτρέψει στα πλάσματα να αμφισβητούν από τούδε και στο εξής και όποια άλλη απόφασή μας», είπε και έπειτα διασαφήνισε στα λιοντάρια τι θα έπρεπε να πράξουν: «Θα επιμείνουμε, λοιπόν, στην αρχική μας απόφαση και ποτέ δε θα παραδεχθούμε πως οι επιθέσεις των λύκων, που ολοένα κι αβγατίζουν, οφείλονται στην αποπομπή τους. Τουναντίον, μάλιστα, θα προβάλλουμε τη λίστα με τα ελαττώματά τους, που δεν έχει τελειωμό, ώστε να δικαιολογούμε τη θέση μας και να μπορούμε να λέμε πως, ούτως ή άλλως, οι λύκοι δεν έχουν θέση σε ένα βασίλειο που επιθυμεί να διατείνεται πως αποτελεί ασφαλές μέρος διακυβέρνησης». Έτσι κι έκαναν, ώσπου μια μέρα οι λύκοι αιφνιδίασαν τα ίδια τα λιοντάρια, προκαλώντας τους σημαντικές απώλειες. «Το κύρος του όποιος μονάχα μάχεται να σώσει, τα λάθη του στο τέλος διπλά θα εξαργυρώσει», έλεγε ένα λιοντάρι ενώ ξεψυχούσε...


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

23

Αντιπρόεδρος Α.Τ.Η.Κ ο Γ. Κωνσταντινίδης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ακάμας: Μαζί με τις περιουσίες μας, διακυβεύεται και το μέλλον των παιδιών μας Εδώ και λίγο καιρό, μετά και τη δημο- κά προστατευμένο και ασφαλή για κάθε σιοποίηση της Μελέτης Εκτίμησης Επι- Κύπριο πολίτη που επιθυμεί να τον επιπτώσεων στο Περιβάλλον, οργανωμένα σκεφτεί. Οραματιζόμαστε, επίσης, ότι οι περιβαλλοντικά σύνολα έχουν εκφράσει κυβερνώντες θα καταφέρουν να βρουν τη χρυσή τομή, ώστε δίπλα σε αυτό τις ανησυχίες τους γύρω από το το καταπράσινο περιβάλλον που Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του θα σφύζει από ζωή, να μπορέΑκάμα και ειδικότερα για τη δημισουμε να ευημερήσουμε κι εμείς. ουργία ασφαλτικών διόδων στον Εδώ και 30 χρόνια, όσοι Ακάμα, που, όπως διατείνονται, ζούμε στις παρυφές του Ακάμα αποσκοπεί στη μετατροπή του έχουμε νιώσει στο πετσί μας την Ακάμα σε μια κερδοφόρα βιομηεγκατάλειψη και την περιθωριοχανία. ποίηση, καθώς έχουμε στερηθεί Ως κάτοικος της περιοχής, το δικαίωμα να μπορούμε να ωστόσο, επιτρέψτε μου να έχω ΤΟΥ αντίθετη άποψη. Όπως έχει απο- ΓΙΑΓΚΟΥ ΤΣΙΒΙΚΟΥ* εκμεταλλευτούμε τις περιουσίες μας, ένα δικαίωμα το οποίο αποδειχθεί, το υφιστάμενο καθεστώς των δρόμων απέτυχε να προστατέψει τα λαμβάνει όλη η υπόλοιπη Κύπρος εκτός δέντρα, τους θάμνους και γενικά τη χλω- από τους πρόσφυγες της τουρκικής εισβορίδα της περιοχής, αφού εννιά μήνες τον λής του 1974. Μετά τη Δήλωση Πολιτικής χρόνο είναι πνιγμένα στη σκόνη, η οποία το 1989, μεγάλες περιοχές του Ακάμα και είναι καταστροφική. Στην παρούσα τους τεράστιος αριθμός ιδιωτικών περιουσιών κατάσταση, οι δρόμοι στον Ακάμα είναι καθορίστηκαν με τον πολεοδομικό χαραπροσβάσιμοι μόνο με τετράτροχες και αυ- κτηρισμό Προστασία της Φύσης και με τοκίνητα 4Χ4, τα οποία προκαλούν μεγάλη μηδενικό συντελεστή δόμησης, εντός των οποίων απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι γενικώς παραδεκτό ανάπτυξη. Από τότε μέχρι σήμερα, το Κράτος δεν ότι οι δρόμοι εντός του Ακάμα είναι άκρως επικίνδυνοι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε έχει δώσει καμία αποζημίωση στους ιδιογίνει μάρτυρες αριθμού τραγικών δυστυ- κτήτες που δεν μπορούν να εκμεταλλευχημάτων, τα οποία οδήγησαν σε θανάτους τούν με κανένα τρόπο τις περιουσίες τους, ούτε έλαβε άλλα μέτρα για να αντισταθμίκαι σοβαρούς τραυματισμούς. Πέραν τούτου, το υφιστάμενο οδικό δί- σει τη δέσμευση των περιουσιών, όπως η κτυο του Ακάμα δυσχεραίνει την πρόσβα- ανταλλαγή και η απαλλοτρίωση. Ως αποτέλεσμα, τα χωριά μας έχουν ση πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων και οχημάτων του Τμήματος Δασών καταδικαστεί στη μιζέρια και την ερήμωστην περιοχή, κάτι το οποίο μπορεί να ση. Τα στατιστικά στοιχεία αντανακλούν το οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες σε μέγεθος του προβλήματος, αφού ο πληθυσμός των επτά κοινοτήτων του Ακάμα, περίπτωση πυρκαγιάς ή ατυχήματος. Η καταστροφή του Ακάμα συνεπάγε- σύμφωνα με την απογραφή του 1976, ται και καταστροφή των κοινοτήτων της ήταν 2527, ενώ κατά την απογραφή του περιοχής. Εμείς, ως κάτοικοι της περιοχής 2011 καταγράφηκαν μόλις 1498 κάτοικοι, είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε την δηλαδή υπέστη μείωση της τάξεως του προστασία και την ευημερία του φυσικού 41%. Ως κάτοικοι των κοινοτήτων του Ακάπεριβάλλοντος, αφού από αυτό εξαρτάται μα, διεκδικούμε μια ήπια αειφόρο ανάη δική μας υγεία και ευημερία. Η εντύπωση ότι οι κάτοικοι των κοινο- πτυξη, η οποία θα σέβεται το περιβάλλον, τήτων του Ακάμα επιθυμούν να τσιμεντώ- αλλά θα οδηγήσει και στη διατήρηση της σουν τον Ακάμα και να καταστρέψουν το ανθρώπινης ζωής στην περιοχή. Μαζί με φυσικό του περιβάλλον, είναι άκρως αβά- τις περιουσίες μας, διακυβεύεται και το μέλλον των παιδιών μας! σιμη και εσφαλμένη. Εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής, οραματιζόμαστε έναν Ακάμα περιβαλλοντι*Κοινοτάρχης Ίνειας

Σ

ΘΕΣΗ

Φεύγει το 2020... Έρχονται τα sms Oι εξελίξεις από το μέτωπο της υγειοΤο εμβόλιο είναι εδώ. Ακούσαμε πολλές νομικής κρίσης, λίγο πριν υποδεχθούμε το απόψεις. Δεν θα αναλύσω αν είναι καλό ή 2021, παραμένουν αρνητικές με την πανδηκακό ή αν θα πρέπει να βάλει κάποιος το μία να είναι σε έξαρση. εμβόλιο ή όχι. Το μόνο που θα πω είναι ότι Έτσι, δεδομένη θεωρείται πλέον η πα- πλέον ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ράταση του lockdown στη χώρα και ευθύνες του. Η κυβέρνηση θα πρέμετά τις 10 Ιανουαρίου λόγω της πει να αναστήλει ΟΛΑ τα μέτρα και επιδημιολογικής εικόνας σε όλη την να επανέλθουμε στην κανονικότητα Κύπρο, καθώς το νέο κύμα του κοΑΜΕΣΑ. Με ελεύθερη βούληση ο ρωνοϊού συνεχίζει να είναι εξαιρετικαθένας μας να αποφασίσει αν θα κά επιθετικό δημιουργώντας ασφυβάλει το εμβόλιο, αν θα φορά μάκτική πίεση στο Σύστημα Υγείας. σκα, αν θα πηγαίνει δουλειά ή αν θα Φυσιολογική εξέλιξη πρέπει να στέλνει τα παιδιά του σχολείο. θεωρείται τις επόμενες ημέρες και ο Τα lockdown απλώς καταστρέπεριορισμός των μετακινήσεων με ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ φουν τον επιχειρηματικό ιστό, επιΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ* τα γνωστά sms. βραδύνουν την ανάπτυξη και ανεΤα τελευταία στοιχεία από την βάζουν την ανεργία. πορεία του κορονοϊού στη χώρα εξακολουΤα αποτελέσματα της νέας οικονομικής θούν να τρομάζουν. Τα μετρα της κυβέρνηκρίσης που έρχεται θα είναι πιο καταστροφισης αποδεικνύονται ότι είναι ημί-μετρα και κά. Η δυστυχία και οι θάνατοι που θα προδεν έχουν βελτιώσει την κατάσταση. κύψουν θα είναι περισσότεροι, με μικρότερο Αυστηρότερα μέτρα ζητούν οι ειδικοί. μέσο όρο ηλικίας, και χωρίς υποκείμενα νοΗ κυβέρνηση δεν αντέχει (οικονομικά) σήματα. ένα γενικό lockdown. Ο κόσμος κουράστηκε Καλή Πρωτοχρονιά και Ευτυχισμένο το και δεν αντέχει νέα μέτρα. 2021. Στο τραπέζι έχουν πέσει πολλές προτάσεις από τους ειδικούς προκειμένου να *Επαρχιακός Γραμματέας υπάρξει αναχαίτιση της πανδημίας. Κινήματος Αλληλεγγύη

Νέος Αντιπρόεδρος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.Τ.Η.Κ) διορίστηκε με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου ο συμπολίτης μας Γιάννης Κωνσταντινίδης – μέχρι πρότινος μέλος του Δ.Σ - αναλαμβάνοντας την θέση του Κώστα Κουμή, ο οποίος αποχώρησε πριν από 15 μέρες για προσωπικούς λόγους. Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο για τον διορισμό του στην συγκεκριμένη θέση, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για τον ίδιο να ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Όπως ανέφερε, μέσα από την παρουσία του στο Δ.Σ. της Α.Τ.Η.Κ τα τελευταία δύο χρόνια, η προσπάθειά του είναι η επιτάχυνση της εξέλιξης του Οργανισμού και η υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού. «Σε αυτή την πορεία θα κινηθώ και τώρα με πολλή δουλειά και θέληση για το καλύτερο. Η Α.Τ.Η.Κ, ο μεγαλύτερος και πιο δυναμικός τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός της Κύπρου, ο οποίος γιορτάζει το 2021 τα 60 χρόνια από την ίδρυση του, διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της προόδου της κοινωνίας του τόπου μας. Μέσα σε αυτή την περίοδο μεγάλων και σημαντικών προκλήσεων που φέρνει η πανδημία, η Cyta δίνει κάθε στιγμή τη σιγουριά της αξιόπιστης επικοινωνίας. Ο Οργανισμός προχωρά με σταθερά αναπτυξιακά βήματα, εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργική του δομή και βελτιώνοντας την ευελιξία του, νέες υποδομές, όπως η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών (fiber to the home-FttH) και η επερχόμενη εφαρμογή του δικτύου 5G -σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας του κράτους-, καθώς και νέες, πρωτοποριακές υπηρεσίες, αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη στο

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ (Ν. Αφρική) το 1973. Αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Κύκκου Πάφου το 1991 και ακολούθως υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Την περίοδο 1993-1996 σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και έπειτα απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο του Συνδέσμου Εγγεγραμμένων και Εγκεκριμένων Λογιστών (ΑCCA), του οποίου είναι μέλος από το 1999. Είναι, επίσης, ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από το 2000. Το 2008 ίδρυσε τον ελεγκτικό οίκο Yiannis Constantinides Ltd, Chartered Certified Accountants, του οποίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος. Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως λογιστικές, ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές. Προηγουμένως εργάστηκε ως Διευθυντής στους ελεγκτικούς οίκους PWC και KPMG στην Κύπρο. Επίσης, εργάστηκε ως ασκούμενος λογιστής στις εταιρείες Βennett Verby & Co και Clement Keys & Co, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Πολιτιστικού Συνδέσμου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης». Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος Πέγειας και Μέλος της Επιτροπείας του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου Λτδ. Tον Ιούλιο 2016 διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της οποίας ήταν επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας του, τον Ιανουάριο 2019. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) από τις 31 Ιανουαρίου 2019 και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

A. KASIOULIS ESTATE AGENCY LTD

Cyprian Star Estates Property Sales - Rentals - Consulting Αρ. Άδειας: 405/Ε - Αρ. Μητρώου 858

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1. Πωλείται αγροτεμάχιο 13.713 τ.μ. στο χωριό Κρήτου Τέρρα. Βρίσκεται δίπλα από όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και υδατοπρομήθειας. Κατάλληλο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Τιμή 65.000 ευρώ. 2. Πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή Μέλανος στη Χλώρακα. Τιμή: 105.000 ευρώ. 3. Πωλείται κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στην Τρεμιθούσα. Τιμή 300.000 ευρώ. 4. Πωλείται διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 160τ.μ. σε άριστη κατάσταση στην περιοχή Άγιος Κόνωνας Κισσόνεργας με απρόσκοπτη θέα τη θάλασσα. Τιμή 155.000 ευρώ. 5. Πωλείται οικόπεδο στα Πετρίδια - Έμπα 1371τ.μ και με συντελεστή δόμησης 60%. Τιμή 250.000 ευρώ. Τάφοι των Βασιλέων 26 - Γραφείο 7 - τ.κ 8046 - Κάτω Πάφος Τηλ: 99632223 - 26947700 Φαξ: 26947701 website: www.cyprianstarestates.com Email: info@cyprianstarestates.com


G.L.I IOANNIDES LTD 50 ΧΡΟΝΙΑ HONDA ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΝΕΟ HONDA JAZZ CROSSTAR

ΝΕΟ HONDA JAZZ

ΝΕΟ HONDA e

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 & ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ ΓΩΝΙΑ - ΤΗΛ. 26932464, 26811811


26 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΘΕΛΕΙ Η ΠΑΦΟΣ FC Εξάδα...

Να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά...

Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια δίνει η Πάφος fc σε διάστημα λίγων ημερών. Παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει πάση θυσία. Ο δρόμος για την εξάδα είναι ορθάνοικτος και κάθε αγώνας είναι τεράστιας βαθμολογικής σημασίας. Την Κυριακή, η Πάφος είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί απέναντι στον Εθνικό Άχνας, αγώνας που θα γίνει στο Δασάκι. Στα χαρτιά, η παφιακή ομάδα υπερτερεί κατά κράτος του Εθνικού, ωστόσο, θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα της Άχνας ψάχνει απεγνωσμένα βαθμούς για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις και χρειάζεται προσοχή. Στα αγωνιστικά, ο Ντιμίτρι Μιχαηλένκο στερείται των υπηρεσιών του Αραγιούρι, ο οποίος δεν είναι έτοιμος. Απ’ εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι πανέτοιμοι. Μετά τον Εθνικό Άχνας, ακολουθεί το «ντέρμπι» εξάδας με τον Ολυμπιακό, παιχνίδι που θα γίνει στο Στέλιος Κυριακίδης. Και σε αυτό τον αγώνα η Πάφος είναι το φαβορί στα χαρτιά, ωστόσο,

καλείται να δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο για να κερδίσει τον πολύ καλό φέτος Ολυμπιακό. Η ομάδα της Λευκωσίας έρχεται στην Πάφο με απαιτήσεις. Μεταγραφικά Τις τελευταίες ημέρες και επί ευκαιρία της μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου, η Πάφος προχωρεί σε μεταγραφική ενίσχυση. Πρώτο απόκτημα ο Σέρβος χαφ Στέφαν Πάνιτς (φώτο), ποδοσφαιριστής που έρχεται από τη Ρίγα. Ο Πάνιτς στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα της Λετονίας και θεωρείται ένας αρκετά καλός ποδο-

σφαιριστής. Όπως όλα δείχνουν η ομάδα θα προχωρήσει επίσης στην απόκτηση ενός αριστερού μπακ και ενός επιθετικού. Η ομάδα έχει σοβαρότατο πρόβλημα στο σκοράρισμα και η απόκτηση ενός γκολτζή, θα δώσει αρκετές λύσεις. «Μεταγραφή» και η επανεγγραφή του Καπράλ, ενός πολύ ταλαντούχου ποδοσφαιριστή. Έτσι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η τετράδα των μεταγραφών θα είναι ο Πάνιτς, ο αριστερός μπακ, ο καθαρόαιμος επιθετικός και ο Καπράλ.

Πολύ καθοριστικά τα τρία επόμενα παιχνίδια για την Πάφος fc, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Ακολουθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Νέα Σαλαμίνα. Και στα τρία παιχνίδια η παφιακή ομάδα είναι το φαβορί της αναμέτρησης χωρίς αμφιβολία. Τρία παιχνίδια όπου η Πάφος fc πρέπει να πάρει το απόλυτο για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα και κύρια για να παραμείνει σε τροχιά εξάδας, μιας και όπως είναι σήμερα ο βαθμολογικός πίνακας έχει πολλές πιθανότητες να το πετύχει. Πιο σημαντικός αγώνας από τους τρεις είναι αυτός με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας που είναι ορισμένος για την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου... Μια αναμέτρηση έξι βαθμών, καθώς οι δύο ομάδες «παλεύουν» για την 6η θέση.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ Ξεκίνησε από χθες Παρασκευή η δεύτερη μεταγραφική περίοδος και όλες οι ομάδες ψάχνουν ποδοσφαιριστές για να ενισχυθούν. Στην Πάφο, η τοπική ομάδα «καίγεται» για επιθετικό, ίσως και επιθετικούς, και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η επιτροπή προγραμματισμού της ομάδας. Εμφανές επίσης και το πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος πέραν του τραυματία Βαλεριάνου. Τα προβλήματα στην ομάδα είναι εμφανή εδώ και αρκετό καιρό και οι αρμόδιοι της ομάδας όφειλαν να «τρέξουν» το θέμα και να έχουν έτοιμες λύσεις. Απ’ εκεί και πέρα, η «ανάσταση» ποδοσφαιριστών κλειδιά, όπως είναι οι Τόρρες, Μπεριγκό, Βαλακάρι, Αγκούλο κλπ θα βοηθήσει αφάνταστα την ομάδα. Στο μεταξύ, άνοιξε η πόρτα εξόδου με τους Έβανς και Χάτσιτσον να αποχωρούν πρώτοι από την ομάδα. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι οι τελευταίοι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κολύμπησαν 10 χιλιόμετρα Σε μια πολύ αξιέπαινη πράξη προέβησαν ο προπονητής Δήμος Παπαδαυίδ και η αθλήτρια του Ντόνα Χαραλάμπους, αφού σε συνεργασία με το Σύνδεσμο " Ένα Όνειρο μια ευχή" κολύμπησαν 10 χλμ στην θάλασσα με αφετηρία και τερματισμό τα Δημοτικά Μπάνια. Τους αθλητές συνεχάρηκαν εκ μέρους του Δήμου Γεροσκήπου ο Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης και εκ μέρους του Δήμου Πάφου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Σιμιλλίδης. Φανερά συγκινημένος ο Δήμος Παπαδαυίδ, τόνισε ότι με αυτή την πράξη έκανε το καλύτερο δώρο για τον εαυτό του για τα Χριστούγεννα και ευχήθηκε παράλληλα αυτές τις γιορτές να μην μείνει μόνο, κανένα παιδί με λευχαιμία ή καρκίνο.

Για μικρές αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

ΑΝΑΒΟΛΗ 23ου LOGICOM CYPRUS MARATHON 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 Η Οργανωτική Επιτροπή του διεθνούς Μαραθωνίου στην Πάφο «Logicom Cyprus Marathon» με μεγάλη της λύπη ανακοινώνει ότι η διεθνής εκδήλωση η οποία είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 αναβάλλεται εν μέσω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοιού (COVID – 19) και των πολύ αυστηρών περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η Κυπριακή Κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια σε επαφές και συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας, καθώς επίσης και με οργανωμένα σύνολα και συνεργάτες που υποστηρίζουν την εκδήλωση έχοντας σαν στόχο την υλοποίηση της διοργάνωσης για τον ερχόμενο Μάρτιο δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να ματαιώσουμε τη διοργάνωση διότι ο κίνδυνος διεξαγωγής της αξιολογήθηκε ως Πολύ Υψηλός. Ο Logicom Cyprus Marathon παρέχει τη δυνατότητα στους δρομείς να μεταφέρουν την εγγραφή τους στην επόμενη διοργάνωση που έχει επαναπρογραμματιστεί για την

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 ενώ ως δεύτερη επιλογή, μπορούν να μεταφέρουν τη συμμετοχή τους στην 24η διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης η οποία θα γίνει την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022. Επιπλέον οι δρομείς που για κάποιο λόγο δεν τους βολεύουν οι πιο πάνω ημερομηνίες θα τους δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρουν τη συμμετοχή τους στην 25η επετειακή διοργάνωση που θα διοργανωθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο της διοργάνωσης ενός «Virtual Logicom Cyprus Marathon 2021» για τον ερχόμενο Μάρτιο με τους όρους και κανόνες συμμετοχής να ανακοινώνονται σε κατοπινό στάδιο. Η Οργανωτική Επιτροπή του Logicom Cyprus Marathon παραμένει αισιόδοξη ότι με το που θα ξεπεραστεί η πανδημία θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους δρομείς τρέξουν ξανά όλοι μαζί στον ιστορικότερο Μαραθώνιο της Κύπρου, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές και τις ομορφιές της ιστορικής πόλης της Πάφου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας σε όσους παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια, έκαναν εισφορές, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΣΕΛΕΠΟΥ τέως προέδρου της οργάνωσης πολυτέκνων Πάφου. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό του γενικού νοσοκομείου Πάφου. Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά και εγγόνια


28

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Tα περίπτερα G&T

Σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2021

● Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7 Γεροσκήπου (έναντι Ζορπά) - τηλ: 26 913048 ● Πριάμου 48 (περιοχή Universal) - τηλ: 26930942

CAVA ZIPEX Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά

Υπεραγορά CHRIS (ΜΑS) Σας ευχόμαστε

Σας ευχόμαστε

και Ευτυχισμένος ο Κανούργιος Χρόνος

και Ευτυχισμένος ο Κανούργιος Χρόνος

Χρόνια Πολλά

Ακαμαντίδος 2, Πάφος Τηλ: 26949522

To περίπτερο Ν. PANAGIOTOU

Περίπτερο ΕΞΑΓΩΝΟ

Ευχόμαστε Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Περίπτερο ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙ

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

VALENTINO KIOSK

Χρόνια Πολλά

Ανεξαρτησίας 8 - Πάφος Τηλ: 26936035

Λεωφόρος Δημοκρατίας (έναντι ΑΗΚ)

KAMBOS KIOSK

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΙΜΕ OUT ΚΑΙ CΑVA LA BODEGA

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2021 Αλέξανδρου Υψηλάντη 16 Τηλ: 26220679

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΕΣΠΩ

Eυχόμαστε σε όλους τους πελάτες μας Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά. Μούτταλλος

ELLINAS KIOSK Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές Γεροσκήπου

MARIOS KIOSK Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά

Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές Οδός Αλέξανδρου Υψηλάντη 3, τηλ: 99559461

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2021 Λεωφόρος Δημοκρατίας 19 Πάφος Τηλ: 26947324

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ

Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπάγου 102 Πάφος Τηλ: 26923253

Kiosk - Cava

"WINNERS"

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο καινούργιος Χρόνος

Το περίπτερο Fresh στη Γεροσκήπου Σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Τηλ: 26813022

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά

Νεόφυτου Νικολαϊδη 47 - Τηλ: 26220122 - Μob: 99425565 fax: 26220364 - Email: winnersopap@gmail.com

AMAZON KIOSK Universal

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας Χρόνια Πολλά Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου 48 Χλώρακα

Twist Cafe Creperie

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο καινούργιος Χρόνος


29

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΜΑΝΔΡΙΩΝ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπηρεσίες αποστολής χρημάτων western union & υπηρεσίες easy pay

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά Λεωφόρος Ελλάδος - Τηλ: 26912287

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ NASA CHRIS Καλές γιορτές και Ευτυχισμένο 2021

Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος

Address: 21 Mesogi Avenue, Shop 2, 8280 Paphos, Cyprus Phone: 26 912 013 - Fax: 26 912 097 Email: costa_a_less@hotmail.com

7 ELEVEN KIOSK & VAPE Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο καινούργιος Χρόνος Νίκου Νικολαϊδη 3 - Τηλ: 26939100

ΚΟΥΚΛΙΩΝ

εύχονται σε όλους

Χρόνια Πολλά και Καλό Νέο Έτος REFRESH KIOSK Νο 1,2,3,4

ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ CENTRO, ΚΑΙ PIT STOP

Στην πολυπληθή πελατεία μας και σε όλο τον κόσμο, πολλές ευχές για τη νέα χρονιά.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΑΛΙΩΤΗΣ Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2021 Ιπποκράτους 4, Γεροσκήπου τηλ: 26960960

ANΤROS KIOSK

Λεωφόρος Ελλάδος - Πάφος

Mister KIOSK

Αγορές και λιανική πώληση

Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Κονιά

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Σας Ευχόμαστε

Χρόνια Πολλά και Eυτυχισμένο το 2021

Λεωφόρος Αθηνών 1, τηλ: 26953820 (έναντι πυροσβεστικής)

Γρίβα Διγενή 9, Γεροσκήπου ΤΗΛ: 26 960025

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2021

NIKITAS TAKIS KIOSK

GLOBAL SOCRATES & SKEVI KIOSK

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος Τηλ: 26 946044, Πάφος

Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές Τηλ: 99586916

Το Melanos Kiosk στη Χλώρακα

Η ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ Εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένο το 2021

Εύχονται σε όλους τους πελάτες τους Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένος ο Κανούργιος Χρόνος

Σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές ● Αγίου Νικολάου 9 - Τηλ: 2627100


Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το νέο Midea Το καινοτομικό Twin Flap με 7.928 μικρο-οπές προσφέρει καλύτερη διασπορά του αέρα, οι S-Wing πλευρικές έξοδοι αέρα 360° προσφέρουν δροσιά που αγκαλιάζει, ενώ η τεχνολογία Speedy Cool Fan χαρίζει ιδανική θερμοκρασία μέσα σε 40 δευτερόλεπτα! - Διαθέτει Φίλτρο Ιονισμού & Βιολογικό Φίλτρο για καθαρό αέρα κάθε στιγμή! Διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ηλεκτραγορές της Κύπρου από 01.07.2020!


ΕΥΧΕΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ΜΕΣΟΓΗΣ σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Ο κοινοτάρχης, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΧΟΥΛΟΥ σας εύχονται

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑΣ

Χρόνια Πολλά

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά

και Καλές Γιορτές

και καλό Νέο Έτος

Τα αρτοποιεία PROTEA εύχονται στην πολυπληθή πελατεία τους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά 1. Ακαμαντίδος 28 Πάφος Τηλ: 26951910 2. Κινύρα 27 Πάφος Τηλ: 26911665 3. Χρίστου Κκέλη 10 Κισσόνεργα Τηλ: 26940779

31

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΛΕΜΠΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο σύνδεσμος αποδήμων, ο κοινοτάρχης, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΑΡΓΑΚΑΣ

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & καλό Νέο Έτος.

Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του κοινοτικού συμβουλίου ΙΝΝΙΑΣ σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές

Η πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & καλό Νέο Έτος.

Η πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου

ΤΑΛΑΣ

εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος


Profile for Μάριος Ευριπίδου

02-01-21  

02-01-21  

Profile for 70265
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded