Page 1

Activitat 1

Doncs no només això, sinó que al segle XIV ja hi ha detalls d'allò que cantàvem: la Missa Matinal, la Salve i els Goigs, entre els quals es trobaven els del Llibre Vermell de Montserrat, acompanyats per instruments. Però, sabeu quin és aquest llibre? Aneu a la Biblioteca, esbrineu-ho i responeu les següents qüestions:

a) Què és el Llibre Vermell de Montserrat? El llibre vermell de Montserrat és el còdex del fons manuscrit de la Biblioteca de Montserrat

b) Per què té aquest títol? Té aquest nom perquè quan li posaren les tapes, que eren vermelles, decidiren posar-li aquest nom acord amb el color d’aquestes.

c) En quina època va ser escrit? No ho sabem exactament, però es sap que l’estaven copiant l’any 1399. d) Per a quin motiu? Donat que hi havia molts pelegrins, els monjos i seglars varen haver de començar a fer cura del santuari. Van escriure aquest llibre com a manual i reglament a seguir per a que els servís d’ajuda per poder complir aquesta tasca.

e) Quin és el propòsit del cançoner del Llibre Vermell? La importància que té es deu a que durant molt de temps, va ser l’únic llibre que reflectia la dansa religiosa a Europa.

f) Amb quins temes del Llibre Vermell relacionaries aquestesimatges? A

-

B

un cançoner musical

C

un tractat sobre l'Univers

D

una explicació de miracles de la Mare de Déu

activitat 1 itinerari 5  
activitat 1 itinerari 5  

itinerari 5