Page 1

ESPANYA , UN PAÌS DEMOCRATIC


LA CONTITUCIÓ ESPANYOLA 

La Constitució va ser aprovadan el 6 de

desembre de 1978. 

Els ciutadans i ciutadanes espanyols grans

de 18 anys tenen dret a votar i elegir els seus representants. 

Garanteix els drets i les llibertats fonamentals

i la igualtat davant de la llei de els espanyols


LES INSTITUCIONS DE L´ESTAT 

La constitucio estableix les intitucios de lestat :

El rei es el cap de l`Estat representa Espanya i ajuda al funcionament dels altres organs i poders de l´Estat. Les Corts Generals exerceixen el poder legislatiu els diputats i els senadors són elegits en les eleccions generals que secelebren cada cuatre anys . Les seues funcions són elaboral i aprovar les lleis, controlar l´activitat del Govern i aprovar els pressupostos de l´Estat


El Govern és l´encarregat de fer complir les

lleis i de governar . Exerceix el poder executiu 

Els jutges i els tribunals de justícia tenen la funció

d´assegurar que les persones i les institucios obeeixen i compleixen les lleis . Execeixen el poder judicial.


L´ESTAT DE LES AUTONOMIES 

La Constitució reconeix a les regions

d´Espanya el dret a l´autonomia, és a dir , a tenir un govern , unes institucios i un estatut d´autonomia. 

Espanya consta de dèsset comunitats

autonomes i de ciutats autonomes (Ceuta i Melilla).


PER A CONTESTAR


P. Quan es va aprovar la constitucio espanyola ?

ď Ź

R.6 de desembre de 1978.

P. QUINS DRETS RECONEIX ALS CIUTADANS I CIUTADANES ESPANYOLES. R. Igualtat davant de la llei i llibertat fonamental.


P. Què és l´Estat de les autonomies ?

R. La Constituciò reconeix a les regions una llei basica que regula les competències de la comunitat.


P. Per quĂŠ creus que diem que Espanya viu en democracia ?

R. Perque els ciutadans pode elegir lliurement els seus governants i tenen assegura la seua llibertat.


P. Quines són les dèsset comunitats autònomes d´Espanya ? R.Galicia , Astúries, País Basc, Cantàbria, Navarra, La Rioja, Castella i Lleo , Comunitat de Madrit, Aragó , Catalunya , Comunitat Valenciana, Extremadura, Castella la Manxa , Regió de Múrcia, Andalucia, Cànaries , Illes Balears.


Feta per :

ALEXANDE CAROLINA NATALIA PAU

9.2  

Espanya un pais democratic