Page 1

MEDI. 2

ESPANYA DURANT EL SEGLE XX


Al llarg del segle XX, Espanya va patir una guerra civil terrible i una dictadura militar de quasi quaranta anys.


LA SEGONA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA


L'any 1931, després del triomf en les eleccions municipals dels republicans, es proclamà a Espanya la Segona República. El rei Alfons XIII abandonà el país i s'abolí la institució de la monarquia. Però l'any 1936 es produí un alçament militar contra la República, que conduí a la Guerra Civil. Espanya quedà dividida en dues zones: la que donava suport als militars insurrectes i la que es va mantindre al costat de la legalitat democràtica, la República. Després de tres anys d'enfrontaments cruents, la República va ser derrotada l'abril de 1939.


LA DICTADURA FRANQUISTA


Els vencedors de la Guerra Civil imposaren una dictadura (19391975). El general Francisco Franco concentrà tots els poders en la seua persona i s'atorgà el títol de caudillo. Durant aquest període, Espanya deixà de ser un país democràtic. Les Corts van ser clausurades i es prohibiren els partits polítics i els sindicats.


No hi havia una constitució que garantira els drets del espanyols i tampoc no se celebraven eleccions per a elegir els governants. A més, totes les persones que s'oposaren al franquisme foren perseguides i empresonades, i moltes s'exiliaren fora d'Espanya o lluitaren en la clandestinitat .


LA TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA


Després de la mort de Franco, en 1975, Joan Carles I va ser nomenat rei d'Espanya i es va iniciar un procés de transició cap a la democràcia. Els partits polítics i els sindicats es legalitzen, s'amnistien els presos polítics i es permet el retorn dels exiliats.


El juny de 1977, se celebren les primeres eleccions democràtiques després dels anys de dictadura. El procés de transició s'acaba amb l'aprovació, l'any 1978, d'una Constitució democràtica, que estableix que Espanya és una monarquia parlamentària i declara que la sobirania resideix en el poble.


PER A CONTESTAR


1. Quan es va iniciar la Segona RepĂşblica? S'inicia el 1931, desprĂŠs del triomf en les eleccions municipals dels republicans.


2. Què va ser la Guerra Civi l espanyola? Qui va enfrontar? La Guerra Civil espanyola va ser la guerra a la què s'arriba després de produir-se un alçament militar contra la República. En ella Espanya queda dividida en dues zones, enfrontant-se la que dona suport als miltars insurrectes i la que es va mantindre al costat de la legalitat democràtica, la República.


3. En què va consistir la dictadura franquista? El general Francisco Franco concentra tots els poders en la seua persona, Espanya deixa de ser un país democràtic, es clausuren les Corts, es prohibeixen els partits polítics i sindicats, absència d'una constitució que garantira els drets dels espanyols i la persecució de les persones que s'oposaven al franquisme.


4. Explica en què es diferencia una dictadura d'una democràcia. En una dictadura els poders es concentren en una persona i en una democràcia existeix la divisió de poders (legislatiu, executiu i judicial) i la sobirania és nacional (per tant, hi ha eleccions). A més, en la dictadura no hi existeix una constitució que garanteix els drets dels ciutadans i sovint es persegueixen les persones que s'oposen a ella, mentre que en la democràcia no.


5. Com va ser la transició democràtica? Bona perquè el poble espanyol recupera la seua sobirania. Durà 3 anys, des de la mort de Franco fins l'aprovació de la Constitució de 1978. Durant la transició els partits polítics i els sindicats es legalitzen, s'amnistien els presos polítics, es permet el retorn dels exiliats i se celebren les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura amb l'objectiu d'elaborar una constitució democràtica.

espanya un pais democratic  

espanya un pais democratic

espanya un pais democratic  

espanya un pais democratic