Page 1

El pensament il路lustrat i liberalisme


El pensament il·lustrat i liberat ●

Durant el segle XVIII es va produir un camvi de idees.

Aquestes noves idees generaren un moviment cultural. ● Els il·lustrats defensaven la llibertat. Creien en el progrés de l´ésser humá i s´emparaven en en la raó i en l´educacio ● Els pensadors il·lustrats va proposar una nova forma de gobern cap al liberalisme bastat en: -La soberania nacional -La Constitució -La divisió de poders


Les revolucions liberals ●

L´any 1789 esclata una revolucio a França -Que acaba amb l´absolutisme -Tambe ajuda al liberalisme La burgesia no aceptava que tot el poder estigera en l´aristocràcia i la monarquia absoluta Aixo va originar les revolucions liberals, que van consegir posar fi a l´absolutisme monàrquic


Per a contestar ●

1.-Que va ser la il·lustracio? El cambi de idees de el segle XVIII 3.-Quin esdeveniment va significar el comensament de la Edat Contemporanea?

La Revolucio Francesa (1789)

2.-Quines noves idees van defensar els il·lustrats en el segle XVIII? Els il·lustrats defensaven la llibertat individual, que les persones eren iguals i tenien els mateixos drets 4.-Per què creus que va ser tan important la Revolucio Fracesa? Perque va lliberar França de la monarquia absoluta 4.-Que van ser les revolucions liberals del segle XVIII? Les idees filosofiques, economiques y politiques

El pensamentil·lustrat iliberalisme (8.2)  
El pensamentil·lustrat iliberalisme (8.2)  

El pensament il·lustrat i liberalisme